EnergyWatch - Frågor & Svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EnergyWatch - Frågor & Svar"

Transkript

1 Frågor & Svar

2 EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning... 7 Om EnergyWatch 1A. Hur vet jag att min elmätare fungerar tillsammans med EnergyWatch? Den har en blinkande diod (synligt ljus) som blinkar med 1000 blink/kwh som inte sitter nära andra ljuskällor och där det finns en angränsande plan yta för att fästa mätögat. 2A. Måste jag ha Internetuppkoppling på när jag arbetar med EnergyWatch? Nej, men startsidan ligger på Internet 3A. Hur vet jag att min USB-radio har kontakt och läser data? Enklast genom att starta applikationen och konstatera att allt fungerar. USB-radion blinkar grönt varannan sekund vid normal kommunikation med datainsamlingsboxen. Fast grönt sken eller inget blink alls tyder på fel. 4A. Måste USB-radion (dongeln) vara i för att EnergyWatch skall fungera? Ja, annars kan inte programmet startas. 5A. Datorn står i mitt sovrum. Kan man få USB-radion att sluta blinka? Bara genom att stänga av datorn eller dra ur USB-radion. Tänk bara på att om kontakten bryts med datainsamlingsboxen tar ett dygns lagrad data mellan 4-8 minuter att föra över. 6A. Kan jag ta ur USB-radion på natten? Det går bra att ta ur USB-radion. Tänk bara på att då kontakten bryts med datainsamlingsboxen kan det ta mellan 4-8 minuter per dygn att föra över data när du har anslutit USB-radion. 7A. Måste jag alltid ha min PC påslagen? Nej du behöver inte ha din PC påslagen hela tiden. Tänk bara på att då kontakten bryts med datainsamlingsboxen kan det ta mellan 4-8 minuter per dygn som datorn varit avslagen att föra över data. 2

3 8A. Måste EnergyWatch vara på för att värden skall registreras i min dator? Data samlas in kontinuerligt så länge datorn är påslagen och USB-radion istoppad. Programmet EnergyWatch behöver inte vara på. När datorn är avslagen eller USB-radion inte sitter i datorn så lagras data i din datainsamlingsbox. 9A. Hur länge kan data lagras i datainsamlingsboxen innan det skrivs över? Datainsamlingsboxen är konstruerad för att lagra cirka ett halvt års normal elförbrukning. Därefter skrivs den äldsta informationen över. 10A. Vad händer om överföringen bryts vid insamling av mätdata? Normalt förloras några enstaka mätpunkter, men om datorn stängs av kan flera minuters mätdata försvinna. 11A. Mitt batteri håller på att ta slut. Hur gör jag batteribyte på bästa sätt? VIKTIGT. Se till att eventuell lagrad mätdata i datainsamlingsboxen överförs till datorn innan ett batteribyte. Annars förlorar du de data som är lagrade i datainsamlingsboxen. Starta programmet och se att all data är hämtad och att 12-minutersdiagrammets skala visar aktuell tid. Förbered batteribytet genom att köpa in nya batterier. Skruva av locket på datainsamlingsboxen. (Dra helst ur USB-radion, dock inget krav om det är långt mellan datorn och datainsamlingsboxen). Lyft ur de gamla batterierna och sätt i de nya. Sätt tillbaka en eventuellt urdragen USB-radio. Kontrollera att systemet fungerar genom att starta programmet. Mätdata kan inte registreras från tidpunkten du drar ur USB-radion tills den sätts tillbaka igen, normalt ungefär någon minut. 12A. Mitt batteri håller på att ta slut. Hur länge kan jag vänta? Datainsamlingsboxen är konstruerad för att klara batterinivåer ända ner till 1%. Batterierna är dock ganska temperaturkänsliga så om det plötsligt blir en temperatursänkning där datainsamlingsboxen sitter kan nivån snabbt sjunka. Planera därför ditt batteribyte när nivån varit under 10% i någon vecka. Om batterinivån sjunker för lågt kan inte mätdata registreras eller lagras i datainsamlingsboxen. 13A. Kan jag installera EnergyWatch på fler än en dator? Det stöds inte av nuvarande version. 14.A Kan jag flytta programmet från en dator till en annan? Ja, men du förlorar insamlad data och bör kontakta support med hjälp hur du ska gå tillväga. 15.A Fungerar EnergyWatch om flera personer är inloggade på samma dator Ja det fungerar bra, men man delar på inställningsfilen så man kan inte byta till olika namn för olika inloggningar. 16A. Kan jag göra back-up på historiken? Ja genom att göra backup på de filer som ligger i den sökväg du hittar i programmenyn under vattenfall\energywatch\verktyg\energywatch data 17A. Jag skall byta dator, hur gör jag för att flytta med min historik? Det stöds inte av nuvarande version. 3

4 18A. Kan radion som EnergyWatch använder vara skadlig? Nej den är testad av ett certfieringsinstitut 19A. Kan radion som EnergyWatch använder vara störa annan utrustning hemma? Nej den är testad av ett certfieringsinstitut Montering 1B. Hur bör jag placera min datainsamlingsbox i förhållande till min PC? Du bör placera den tillräckligt nära för att signalöverföringen ska fungera. Om du har ett hus med lätta väggar t.ex. trähus så kan signalerna överföras längre än om du har ett stenhus. Testa gärna först att ha lådan nära mätaren och sätt den närmare din PC om det inte funkar. Skruva fast lådan permanent först när du är nöjd. Om du får problem med att placera lådan så att du får kontakt på grund av att sladden mellan mätögat och datainsamlingsboxen är för kort kan du kontakta Vattenfalls kundservice så hjälper vi dig. För att istället kunna lägga upp USBradion för friare sikt så finns USB förlängningssladdar att köpa i in närmaste tele-eller databutik. 2B. Hur vet jag att mitt mätöga är korrekt monterat och läser "blink" från elmätaren? Du kan trycka på knappen på mätögat och se att du får blinkningar då. 3B. Jag måste placera min datainsamlingsbox utomhus. Hur säkerställer jag att den inte kommer att ta skada av det? Se till att den hängs upp åt rätt håll så att kabelanslutningen ligger under. Se till att skruvarna till lock fästs ordentligt så att ingen fukt kan tränga in. 4B. Hur vet jag att min datainsamlingsbox och läsningen fungerar? Den ser "död" ut. Du kan trycka på knappen på mätögat och se att du får blinkningar då. Programinstallation 1C. Det står att EnergyWatch lagrar 5 GB i hårddisken per år, varför det?/ Hur ser jag att jag har tillräckligt med ledig kapacitet? EnergyWatch detekterar effektförändringar och lagrar dem i en databas. Ett vanligt hus har dagligen många tusen sådana förändringar. Analysen beräknar och lagrar information om förbrukare. Sammantaget ger detta ett stort lagringsbehov. / Klicka på dator eller den här datorn i startmenyn och titta på din hårddisks fakta (vanligen c:) 2C. Hur får jag veta att det kommit en ny version av EnergyWatch? På startsidan kommer information om nya versioner. Programmet letar regelbundet efter programuppdateringar och kommer automatiskt att informera användaren om uppdateringar. 3C. Hur vet jag vad jag har för operativsystem/processor/internminne/ hårdiskskapacitet? Högerklicka på dator eller den här datorn i startmeny och välj egenskaper. Det ger svar på frågan om OS, processor och internminne. Klicka på dator i startmenyn för att se dina diskar i utforskaren. Där står kapacitet och ledigt utrymme. 4

5 Start 4C. Programmet är färdiginstallerat. Vad gör jag nu? Låt gärna programmet gå i några dagar innan du tittar på de fördjupade analyserna. 1D. Varför tar det ibland så lång tid att starta upp Energy Watch (tanka över data)? Om du inte har haft programmet anslutet under en längre period så kan det vara mycket data som ska föras över. 2D. Min signalindikator visar rött. Hur vet jag att programmet ändå läser data? Du ser i förbrukningsvyn om du i 12-minutersläget får löpande ny information 3D. Min signalindikator visar rött. Hur förbättrar jag radioöverföringen? Om du har datainsamlingsboxen i elmätarskåpet eller på annat sätt instängd bakom metall eller mycket tjocka stenväggar så bör du ta ut den ur det utrymmet. Maximera möjligheten till fri väg för radiosignalen mellan datainsamlingsboxen och USB-radion. Kanske finns det ett vädringsfönster eller ventil som möjliggör en placering inomhus? Kanske kan mottagande dator placeras i ett för signalen lämpligare rum (närmare). Om inget annat fungerar kan en förlängningssladd till USB-radion köpas hos tele-/databutiker. Behöver du en förlängningssladd för mätögat så kontaktar du Vattenfalls kundservice. 4D. Vad betyder den gröna blinkningen hos USB-radion? Den gröna blinkningen indikerar att en överföring av data mellan datainsamlingsboxen och USB-radion skett. Vid normal användning sker en blinkning varannan sekund. Vid minnesöverföring är blinkfrekvensen högre. Fast grönt sken respektive inget blink tyder på fel. 5D. Vad är det för skillnad på W och kwh? Watt-taket visar hur mycket en elförbrukare drar i varje ögonblick medan kwh visar hur mycket energi den drar under en viss tidsperiod. En 60W-lampa som står på i 10 timmar drar 600Wh eller 0,6 kwh (k står för 1000) 6D. Vad betyder rött, gult och grönt i diagrammet "Idag jämfört med igår"? Diagrammet visar förbrukningen i 6-timmarsintervaller. Om förbrukningen idag är +- 10% av gårdagens visas ett gult fält. Om den är mer än 10% högre blir fältet rött och om det är mer än 10% lägre blir fältet grönt Förbrukning 1F. Jag kan inte se de högsta värdena på förbrukningen. Hur gör jag för att kunna det? Gå in under "inställningar" och ställ där in 0-16kW om den står på 0-8kW 2F. Jag skulle vilja att skalan förstorades så att jag kan se detaljerna bättre. Hur gör jag det? Gå in under "inställningar" och ställ där in 0-8kW om den står på 0-16kW 3F. Varför kan jag inte se de senaste 24 timmarna istället för från midnatt? Vi har valt att visa förbrukningen från samma tidpunkt varje dag så att du dygnsrytmen i förbrukningen ska kunna kännas igen. 5

6 4F. Varför kan jag inte se detaljredovisningen av förbrukningsförändringen från tidigare dagar? I denna version av EnergyWatch så sparas inte detaljhistoriken av den momentana förbrukningen. Det innehåller så mycket värden att databasen skulle bli för stor. Timvis redovisning av historik är därför den mest detaljerade i historiken. 5F. Om jag vid "visa jämförelse" vill hoppa till ett helt annat datum än att klicka en dag i sänder, hur gör jag då? Lägg pekaren över datumet och klicka med vänster musknapp så får du upp en kalender 6F. Varför kan jag inte se "Visa värme och varmvatten" när jag är på dagvyn? Informationen för värme och varmvatten skapas bara på dygnsnivå. Analys 1G. Hur gör jag för att identifiera mina elförbrukare? I manualen finns många tips. Ett grundläggande tips är att du kan stänga ner så många elförbrukare som är möjligt och sedan slå på dem en och en för att namnsätta dem. Börja med de största förbrukarna först. 2G. Jag får jättemånga förbrukare. Vad beror det på? Många elapparater kan ha flera effektsteg till exempel en värmepump eller mikrovågsugnens olika effektlägen. Dina apparater kan därför dyka upp i flera skepnader. 3G. Det ser ut som om spisen dyker upp på fler ställen. Vad beror det på? Spisen är egentligen inte en elförbrukare utan flera. Du har flera plattor med olika storlek och dessutom kanske en ugn. 4G. Det verkar som om min spis har lagt sig på värme och varmvatten. Hur kommer det sig? Programmet gör en bedömning om vilka förbrukare som hör till värme och varmvatten vilket för det mesta blir rätt men inte alltid. 5G. Statusfältet lyser inte grönt men apparat för aktuell förbrukare vet jag står på. Vad har hänt? Statusfältet ger ofta rätt indikation men inte alltid. 6G. Statusfältet lyser grönt men den apparat det avser är inte på. Vad har hänt? Statusfältet ger ofta rätt indikation men inte alltid. 7.G Jag har förbrukning och exakt samma kostnad. Vad beror det på? Du har inte lagt in något elpris. Om du inte lagt in något pris kommer EnergyWatch att använda sig av 1 kr/kwh. Gå in under Inställningar och skriv in ett pris utifrån de rörliga delar du har i ditt elpris. Elpris/kWh samt elnätskostnad/kwh skall skrivas in inkl skatt och moms. 6

7 8G. Jag har flera förbrukare som jag inte kan identifiera hur mycket jag än försöker. Vad gör jag? Om du har försökt med allt enligt manualen för att identifiera så kan det bli så att vissa förbrukare lyckas du inte med. De största förbrukarna som brukar vara lättast att hitta brukar dock stå för en stor del av den totala förbrukningen. 9G. Hur ser jag hur mycket en enskild förbrukare står för i cirkeldiagrammet? Om du har klickat på en enskild förbrukare så markeras den med ett svart fält i diagrammet och förbrukarens andel redovisas också i textfältet till vänster. 10G. Hur skriver jag in namnet på mina förbrukare? Du klickar på förbrukaren och öppnar sedan ett skrivfält genom att klicka på pennsymbolen längst till höger. 11G. Jag hittar inga förbrukare under 100W. Vad beror det på? EnergyWatch är inställd på att inte visa mindre förbrukare då osäkerheten att identifiera och namnsätta dessa blir alldeles för stor. Förbrukarna större än 100W brukar stå för övervägande delen av den totala förbrukningen Ständigt på 1H. Vilken användning har jag av funktionen "Ständigt på"? Du kan se hur mycket huset drar även när det drar som minst. Är detta värde högt så kan du misstänka att du har någon större elförbrukare som står på jämt Inställningar 1I. Hur vet jag viket elpris jag har? Det intressanta priset är den rörliga delen av ditt pris då det är lättast att påverka genom energieffektivisering. Titta på din elräkning och slå ihop de rörliga delarna i öre/kwh. De består av elhandelspris, nätpris, skatt och moms. Om du har ett annat bolag på elnätet så behöver du se även på din elnätsräkning. 2I. Varför ska jag skriva in boendetyp, uppvärmningssätt och boyta. Jag har ju ingen användning av dessa? I senare versioner av EnergyWatch så planeras för att du med hjälp av denna information får hjälp med nyckeltal mm. Felsökning 1J. Mitt program startar inte som det skall utan visar felmeddelanden. Vad skall jag göra? De olika meddelandena är: Hittar ingen server. Hittar ingen USB-radio. Kan inte läsa från datainsamlingsboxen. Mätögat läser inte blink. Läs vidare i respektive felavsnitt. 2J. Min USB-radio blinkar inte 7

8 USB-radion blinkar inte då radiosignalen är för svag eller då datainsamlingsboxen inte sänder. Försök förbättra signalen till datainsamlingsboxen. Har batteriindikatorn visat på låg nivå en längre tid? Byt batterier. 3J. Programmet indikerar att det inte kan kommunicera med datainsamlingsboxen. Blinkar USB-radion? Nej: kontrollera enligt "Min USB-radio blinkar inte". Ja: USB-radion tar emot data men de uppfattas som felaktiga. Vänta i 2 minuter, om felet kvarstår stäng av datorn. Dra ur USB-radion. Sätt i den igen. Slå på datorn igen. 4J. Dioden på mätögat lyser med fast sken, vad skall jag göra? Kontrollera sladdanslutningen till mätögat och datainsamlingsboxen. Om felet kvarstår starta om datainsamlingsboxen genom att lyfta på ett av batterierna och sätta tillbaka det. Om felet kvarstår ring support (för utbyte av enheten). 5J. Programmet startar men batteriindikatorn och signalindikatorn visar inget Starta om programmet. Programinitieringen ger en bättre felindikation. Om felet kvarstår, kontrollera att servern fungerar (se nedan) 6J. Min signalindikator visar rött. Hur vet jag att programmet ändå läser data? 12-minutersdiagrammet under flik "Förbrukning" läser in nya effektvärden ungefär varannan sekund. Om effekten ändras ofta kan man även se att värdet ändras i vänstra menyns fält "Effektuttag just nu" 7J. Min signalindikator visar rött. Hur förbättrar jag radioöverföringen? Om du har datainsamlingsboxen i elmätarskåpet eller på annat sätt instängd bakom metall eller mycket tjocka stenväggar så bör du ta ut den ur det utrymmet. Maximera möjligheten till fri väg för radiosignalen mellan datainsamlingsboxen och USB-radion. Kanske finns det ett vädringsfönster eller ventil som möjliggör en placering inomhus? Kanske kan mottagande dator placeras i ett för signalen lämpligare rum (närmare). Om inget annat fungerar kan en förlängningssladd till USB-radion köpas hos tele-/databutiker. Förlängningssladd för mätögat beställs genom Vattenfalls support. 8J. Hur man identifierar jag om jag har dålig radiokontakt? Se motsvarande avsnitt under start 9J. Hur vet jag att mätögat fungerar? Du kan testa att mätögat läser som det skall genom att trycka på knappen på mätögat. Mätögat ska då blinka i takt med dioden på elmätaren i ungefär 30 sekunder. 10J. Mitt mätöga sitter bra över en synlig blinkande diod men fungerar inte, vad kan det bero på? Kontrollera att sladden sitter bra och att det inte finns något glapp. Kontrollera att det inte finns störande ljus vid mätaren. Mätögat detekterar allt synligt ljus och är konstruerat för att sitta i ett stängt elmätarskåp eller mörkt utrymme. Andra ljuskällor som kan detekteras är angränsande dioder i elmätaren, armaturer, pannlampor vid installation. Uppdaterad

9 9

EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual

EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual EnergyWatch Installationsmanual Innehållsförteckning Inledning 3 Viktig information om installationen 4 Sammanfattning av installation 5 Förberedelser 6 Kontrollera innehållet i förpackningen 6 Verktyg

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

EnergyWatch. Användarmanual

EnergyWatch. Användarmanual EnergyWatch Användarmanual Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 EnergyWatch 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch 4 Användning av programmet 5 Navigering hur kommer jag åt olika funktioner

Läs mer

EnergyWatch Användarmanual. EnergyWatch. Användarmanual

EnergyWatch Användarmanual. EnergyWatch. Användarmanual EnergyWatch Användarmanual Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 EnergyWatch 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch 4 Användning av programmet 5 Navigering hur kommer jag åt olika typer

Läs mer

Energikontrollen. Användarmanual så får du kontroll över verksamhetens elförbrukning.

Energikontrollen. Användarmanual så får du kontroll över verksamhetens elförbrukning. Energikontrollen Användarmanual så får du kontroll över verksamhetens elförbrukning. Innehållsförteckning Om Energikontrollen 3 Så använder du Energikontrollen 4 Navigering hur kommer jag åt olika funktioner

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Lägg till

Läs mer

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning.

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. EnergyWatch Pro Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 Om EnergyWatch Pr 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro 4 Användning

Läs mer

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android Installationsmanual för Mitt smarta hem Android Innehållsförteckning Före installationen Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 7 Börja här! 4 Steg 2 av 7 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 7 Skapa ett konto 6 Steg

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Innehållsförteckning Installera och logga in 3 Ändra styrschemat 4 Batterisparfunktionen påverkar uppstarten 4 Styrenheter 5 Säkerhetsfunktioner i systemet 6 Säkerhetsstyrning,

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Innehållsförteckning Installera och logga in 3 Styrenheter 4 Ändra styrschemat 5 Ändra styrnivå 6 Säkerhetsfunktioner i systemet 7 Återgå till normal drift utan

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag. Erfarenheter från en undersökning på fyra gårdar

Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag. Erfarenheter från en undersökning på fyra gårdar Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag Erfarenheter från en undersökning på fyra gårdar Lars Neuman, LRF Konsult, 2013 Rapport från del av projekt Underlag energieffektivisering.

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Vasabladet Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Vasabladets historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en prenumeration 4 Enkel

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer