EnergyWatch - Frågor & Svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EnergyWatch - Frågor & Svar"

Transkript

1 Frågor & Svar

2 EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning... 7 Om EnergyWatch 1A. Hur vet jag att min elmätare fungerar tillsammans med EnergyWatch? Den har en blinkande diod (synligt ljus) som blinkar med 1000 blink/kwh som inte sitter nära andra ljuskällor och där det finns en angränsande plan yta för att fästa mätögat. 2A. Måste jag ha Internetuppkoppling på när jag arbetar med EnergyWatch? Nej, men startsidan ligger på Internet 3A. Hur vet jag att min USB-radio har kontakt och läser data? Enklast genom att starta applikationen och konstatera att allt fungerar. USB-radion blinkar grönt varannan sekund vid normal kommunikation med datainsamlingsboxen. Fast grönt sken eller inget blink alls tyder på fel. 4A. Måste USB-radion (dongeln) vara i för att EnergyWatch skall fungera? Ja, annars kan inte programmet startas. 5A. Datorn står i mitt sovrum. Kan man få USB-radion att sluta blinka? Bara genom att stänga av datorn eller dra ur USB-radion. Tänk bara på att om kontakten bryts med datainsamlingsboxen tar ett dygns lagrad data mellan 4-8 minuter att föra över. 6A. Kan jag ta ur USB-radion på natten? Det går bra att ta ur USB-radion. Tänk bara på att då kontakten bryts med datainsamlingsboxen kan det ta mellan 4-8 minuter per dygn att föra över data när du har anslutit USB-radion. 7A. Måste jag alltid ha min PC påslagen? Nej du behöver inte ha din PC påslagen hela tiden. Tänk bara på att då kontakten bryts med datainsamlingsboxen kan det ta mellan 4-8 minuter per dygn som datorn varit avslagen att föra över data. 2

3 8A. Måste EnergyWatch vara på för att värden skall registreras i min dator? Data samlas in kontinuerligt så länge datorn är påslagen och USB-radion istoppad. Programmet EnergyWatch behöver inte vara på. När datorn är avslagen eller USB-radion inte sitter i datorn så lagras data i din datainsamlingsbox. 9A. Hur länge kan data lagras i datainsamlingsboxen innan det skrivs över? Datainsamlingsboxen är konstruerad för att lagra cirka ett halvt års normal elförbrukning. Därefter skrivs den äldsta informationen över. 10A. Vad händer om överföringen bryts vid insamling av mätdata? Normalt förloras några enstaka mätpunkter, men om datorn stängs av kan flera minuters mätdata försvinna. 11A. Mitt batteri håller på att ta slut. Hur gör jag batteribyte på bästa sätt? VIKTIGT. Se till att eventuell lagrad mätdata i datainsamlingsboxen överförs till datorn innan ett batteribyte. Annars förlorar du de data som är lagrade i datainsamlingsboxen. Starta programmet och se att all data är hämtad och att 12-minutersdiagrammets skala visar aktuell tid. Förbered batteribytet genom att köpa in nya batterier. Skruva av locket på datainsamlingsboxen. (Dra helst ur USB-radion, dock inget krav om det är långt mellan datorn och datainsamlingsboxen). Lyft ur de gamla batterierna och sätt i de nya. Sätt tillbaka en eventuellt urdragen USB-radio. Kontrollera att systemet fungerar genom att starta programmet. Mätdata kan inte registreras från tidpunkten du drar ur USB-radion tills den sätts tillbaka igen, normalt ungefär någon minut. 12A. Mitt batteri håller på att ta slut. Hur länge kan jag vänta? Datainsamlingsboxen är konstruerad för att klara batterinivåer ända ner till 1%. Batterierna är dock ganska temperaturkänsliga så om det plötsligt blir en temperatursänkning där datainsamlingsboxen sitter kan nivån snabbt sjunka. Planera därför ditt batteribyte när nivån varit under 10% i någon vecka. Om batterinivån sjunker för lågt kan inte mätdata registreras eller lagras i datainsamlingsboxen. 13A. Kan jag installera EnergyWatch på fler än en dator? Det stöds inte av nuvarande version. 14.A Kan jag flytta programmet från en dator till en annan? Ja, men du förlorar insamlad data och bör kontakta support med hjälp hur du ska gå tillväga. 15.A Fungerar EnergyWatch om flera personer är inloggade på samma dator Ja det fungerar bra, men man delar på inställningsfilen så man kan inte byta till olika namn för olika inloggningar. 16A. Kan jag göra back-up på historiken? Ja genom att göra backup på de filer som ligger i den sökväg du hittar i programmenyn under vattenfall\energywatch\verktyg\energywatch data 17A. Jag skall byta dator, hur gör jag för att flytta med min historik? Det stöds inte av nuvarande version. 3

4 18A. Kan radion som EnergyWatch använder vara skadlig? Nej den är testad av ett certfieringsinstitut 19A. Kan radion som EnergyWatch använder vara störa annan utrustning hemma? Nej den är testad av ett certfieringsinstitut Montering 1B. Hur bör jag placera min datainsamlingsbox i förhållande till min PC? Du bör placera den tillräckligt nära för att signalöverföringen ska fungera. Om du har ett hus med lätta väggar t.ex. trähus så kan signalerna överföras längre än om du har ett stenhus. Testa gärna först att ha lådan nära mätaren och sätt den närmare din PC om det inte funkar. Skruva fast lådan permanent först när du är nöjd. Om du får problem med att placera lådan så att du får kontakt på grund av att sladden mellan mätögat och datainsamlingsboxen är för kort kan du kontakta Vattenfalls kundservice så hjälper vi dig. För att istället kunna lägga upp USBradion för friare sikt så finns USB förlängningssladdar att köpa i in närmaste tele-eller databutik. 2B. Hur vet jag att mitt mätöga är korrekt monterat och läser "blink" från elmätaren? Du kan trycka på knappen på mätögat och se att du får blinkningar då. 3B. Jag måste placera min datainsamlingsbox utomhus. Hur säkerställer jag att den inte kommer att ta skada av det? Se till att den hängs upp åt rätt håll så att kabelanslutningen ligger under. Se till att skruvarna till lock fästs ordentligt så att ingen fukt kan tränga in. 4B. Hur vet jag att min datainsamlingsbox och läsningen fungerar? Den ser "död" ut. Du kan trycka på knappen på mätögat och se att du får blinkningar då. Programinstallation 1C. Det står att EnergyWatch lagrar 5 GB i hårddisken per år, varför det?/ Hur ser jag att jag har tillräckligt med ledig kapacitet? EnergyWatch detekterar effektförändringar och lagrar dem i en databas. Ett vanligt hus har dagligen många tusen sådana förändringar. Analysen beräknar och lagrar information om förbrukare. Sammantaget ger detta ett stort lagringsbehov. / Klicka på dator eller den här datorn i startmenyn och titta på din hårddisks fakta (vanligen c:) 2C. Hur får jag veta att det kommit en ny version av EnergyWatch? På startsidan kommer information om nya versioner. Programmet letar regelbundet efter programuppdateringar och kommer automatiskt att informera användaren om uppdateringar. 3C. Hur vet jag vad jag har för operativsystem/processor/internminne/ hårdiskskapacitet? Högerklicka på dator eller den här datorn i startmeny och välj egenskaper. Det ger svar på frågan om OS, processor och internminne. Klicka på dator i startmenyn för att se dina diskar i utforskaren. Där står kapacitet och ledigt utrymme. 4

5 Start 4C. Programmet är färdiginstallerat. Vad gör jag nu? Låt gärna programmet gå i några dagar innan du tittar på de fördjupade analyserna. 1D. Varför tar det ibland så lång tid att starta upp Energy Watch (tanka över data)? Om du inte har haft programmet anslutet under en längre period så kan det vara mycket data som ska föras över. 2D. Min signalindikator visar rött. Hur vet jag att programmet ändå läser data? Du ser i förbrukningsvyn om du i 12-minutersläget får löpande ny information 3D. Min signalindikator visar rött. Hur förbättrar jag radioöverföringen? Om du har datainsamlingsboxen i elmätarskåpet eller på annat sätt instängd bakom metall eller mycket tjocka stenväggar så bör du ta ut den ur det utrymmet. Maximera möjligheten till fri väg för radiosignalen mellan datainsamlingsboxen och USB-radion. Kanske finns det ett vädringsfönster eller ventil som möjliggör en placering inomhus? Kanske kan mottagande dator placeras i ett för signalen lämpligare rum (närmare). Om inget annat fungerar kan en förlängningssladd till USB-radion köpas hos tele-/databutiker. Behöver du en förlängningssladd för mätögat så kontaktar du Vattenfalls kundservice. 4D. Vad betyder den gröna blinkningen hos USB-radion? Den gröna blinkningen indikerar att en överföring av data mellan datainsamlingsboxen och USB-radion skett. Vid normal användning sker en blinkning varannan sekund. Vid minnesöverföring är blinkfrekvensen högre. Fast grönt sken respektive inget blink tyder på fel. 5D. Vad är det för skillnad på W och kwh? Watt-taket visar hur mycket en elförbrukare drar i varje ögonblick medan kwh visar hur mycket energi den drar under en viss tidsperiod. En 60W-lampa som står på i 10 timmar drar 600Wh eller 0,6 kwh (k står för 1000) 6D. Vad betyder rött, gult och grönt i diagrammet "Idag jämfört med igår"? Diagrammet visar förbrukningen i 6-timmarsintervaller. Om förbrukningen idag är +- 10% av gårdagens visas ett gult fält. Om den är mer än 10% högre blir fältet rött och om det är mer än 10% lägre blir fältet grönt Förbrukning 1F. Jag kan inte se de högsta värdena på förbrukningen. Hur gör jag för att kunna det? Gå in under "inställningar" och ställ där in 0-16kW om den står på 0-8kW 2F. Jag skulle vilja att skalan förstorades så att jag kan se detaljerna bättre. Hur gör jag det? Gå in under "inställningar" och ställ där in 0-8kW om den står på 0-16kW 3F. Varför kan jag inte se de senaste 24 timmarna istället för från midnatt? Vi har valt att visa förbrukningen från samma tidpunkt varje dag så att du dygnsrytmen i förbrukningen ska kunna kännas igen. 5

6 4F. Varför kan jag inte se detaljredovisningen av förbrukningsförändringen från tidigare dagar? I denna version av EnergyWatch så sparas inte detaljhistoriken av den momentana förbrukningen. Det innehåller så mycket värden att databasen skulle bli för stor. Timvis redovisning av historik är därför den mest detaljerade i historiken. 5F. Om jag vid "visa jämförelse" vill hoppa till ett helt annat datum än att klicka en dag i sänder, hur gör jag då? Lägg pekaren över datumet och klicka med vänster musknapp så får du upp en kalender 6F. Varför kan jag inte se "Visa värme och varmvatten" när jag är på dagvyn? Informationen för värme och varmvatten skapas bara på dygnsnivå. Analys 1G. Hur gör jag för att identifiera mina elförbrukare? I manualen finns många tips. Ett grundläggande tips är att du kan stänga ner så många elförbrukare som är möjligt och sedan slå på dem en och en för att namnsätta dem. Börja med de största förbrukarna först. 2G. Jag får jättemånga förbrukare. Vad beror det på? Många elapparater kan ha flera effektsteg till exempel en värmepump eller mikrovågsugnens olika effektlägen. Dina apparater kan därför dyka upp i flera skepnader. 3G. Det ser ut som om spisen dyker upp på fler ställen. Vad beror det på? Spisen är egentligen inte en elförbrukare utan flera. Du har flera plattor med olika storlek och dessutom kanske en ugn. 4G. Det verkar som om min spis har lagt sig på värme och varmvatten. Hur kommer det sig? Programmet gör en bedömning om vilka förbrukare som hör till värme och varmvatten vilket för det mesta blir rätt men inte alltid. 5G. Statusfältet lyser inte grönt men apparat för aktuell förbrukare vet jag står på. Vad har hänt? Statusfältet ger ofta rätt indikation men inte alltid. 6G. Statusfältet lyser grönt men den apparat det avser är inte på. Vad har hänt? Statusfältet ger ofta rätt indikation men inte alltid. 7.G Jag har förbrukning och exakt samma kostnad. Vad beror det på? Du har inte lagt in något elpris. Om du inte lagt in något pris kommer EnergyWatch att använda sig av 1 kr/kwh. Gå in under Inställningar och skriv in ett pris utifrån de rörliga delar du har i ditt elpris. Elpris/kWh samt elnätskostnad/kwh skall skrivas in inkl skatt och moms. 6

7 8G. Jag har flera förbrukare som jag inte kan identifiera hur mycket jag än försöker. Vad gör jag? Om du har försökt med allt enligt manualen för att identifiera så kan det bli så att vissa förbrukare lyckas du inte med. De största förbrukarna som brukar vara lättast att hitta brukar dock stå för en stor del av den totala förbrukningen. 9G. Hur ser jag hur mycket en enskild förbrukare står för i cirkeldiagrammet? Om du har klickat på en enskild förbrukare så markeras den med ett svart fält i diagrammet och förbrukarens andel redovisas också i textfältet till vänster. 10G. Hur skriver jag in namnet på mina förbrukare? Du klickar på förbrukaren och öppnar sedan ett skrivfält genom att klicka på pennsymbolen längst till höger. 11G. Jag hittar inga förbrukare under 100W. Vad beror det på? EnergyWatch är inställd på att inte visa mindre förbrukare då osäkerheten att identifiera och namnsätta dessa blir alldeles för stor. Förbrukarna större än 100W brukar stå för övervägande delen av den totala förbrukningen Ständigt på 1H. Vilken användning har jag av funktionen "Ständigt på"? Du kan se hur mycket huset drar även när det drar som minst. Är detta värde högt så kan du misstänka att du har någon större elförbrukare som står på jämt Inställningar 1I. Hur vet jag viket elpris jag har? Det intressanta priset är den rörliga delen av ditt pris då det är lättast att påverka genom energieffektivisering. Titta på din elräkning och slå ihop de rörliga delarna i öre/kwh. De består av elhandelspris, nätpris, skatt och moms. Om du har ett annat bolag på elnätet så behöver du se även på din elnätsräkning. 2I. Varför ska jag skriva in boendetyp, uppvärmningssätt och boyta. Jag har ju ingen användning av dessa? I senare versioner av EnergyWatch så planeras för att du med hjälp av denna information får hjälp med nyckeltal mm. Felsökning 1J. Mitt program startar inte som det skall utan visar felmeddelanden. Vad skall jag göra? De olika meddelandena är: Hittar ingen server. Hittar ingen USB-radio. Kan inte läsa från datainsamlingsboxen. Mätögat läser inte blink. Läs vidare i respektive felavsnitt. 2J. Min USB-radio blinkar inte 7

8 USB-radion blinkar inte då radiosignalen är för svag eller då datainsamlingsboxen inte sänder. Försök förbättra signalen till datainsamlingsboxen. Har batteriindikatorn visat på låg nivå en längre tid? Byt batterier. 3J. Programmet indikerar att det inte kan kommunicera med datainsamlingsboxen. Blinkar USB-radion? Nej: kontrollera enligt "Min USB-radio blinkar inte". Ja: USB-radion tar emot data men de uppfattas som felaktiga. Vänta i 2 minuter, om felet kvarstår stäng av datorn. Dra ur USB-radion. Sätt i den igen. Slå på datorn igen. 4J. Dioden på mätögat lyser med fast sken, vad skall jag göra? Kontrollera sladdanslutningen till mätögat och datainsamlingsboxen. Om felet kvarstår starta om datainsamlingsboxen genom att lyfta på ett av batterierna och sätta tillbaka det. Om felet kvarstår ring support (för utbyte av enheten). 5J. Programmet startar men batteriindikatorn och signalindikatorn visar inget Starta om programmet. Programinitieringen ger en bättre felindikation. Om felet kvarstår, kontrollera att servern fungerar (se nedan) 6J. Min signalindikator visar rött. Hur vet jag att programmet ändå läser data? 12-minutersdiagrammet under flik "Förbrukning" läser in nya effektvärden ungefär varannan sekund. Om effekten ändras ofta kan man även se att värdet ändras i vänstra menyns fält "Effektuttag just nu" 7J. Min signalindikator visar rött. Hur förbättrar jag radioöverföringen? Om du har datainsamlingsboxen i elmätarskåpet eller på annat sätt instängd bakom metall eller mycket tjocka stenväggar så bör du ta ut den ur det utrymmet. Maximera möjligheten till fri väg för radiosignalen mellan datainsamlingsboxen och USB-radion. Kanske finns det ett vädringsfönster eller ventil som möjliggör en placering inomhus? Kanske kan mottagande dator placeras i ett för signalen lämpligare rum (närmare). Om inget annat fungerar kan en förlängningssladd till USB-radion köpas hos tele-/databutiker. Förlängningssladd för mätögat beställs genom Vattenfalls support. 8J. Hur man identifierar jag om jag har dålig radiokontakt? Se motsvarande avsnitt under start 9J. Hur vet jag att mätögat fungerar? Du kan testa att mätögat läser som det skall genom att trycka på knappen på mätögat. Mätögat ska då blinka i takt med dioden på elmätaren i ungefär 30 sekunder. 10J. Mitt mätöga sitter bra över en synlig blinkande diod men fungerar inte, vad kan det bero på? Kontrollera att sladden sitter bra och att det inte finns något glapp. Kontrollera att det inte finns störande ljus vid mätaren. Mätögat detekterar allt synligt ljus och är konstruerat för att sitta i ett stängt elmätarskåp eller mörkt utrymme. Andra ljuskällor som kan detekteras är angränsande dioder i elmätaren, armaturer, pannlampor vid installation. Uppdaterad

9 9

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Trädet 3 - bruksanvisning

Trädet 3 - bruksanvisning Trädet 3 - bruksanvisning 1 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer