EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual"

Transkript

1 EnergyWatch Installationsmanual

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Viktig information om installationen 4 Sammanfattning av installation 5 Förberedelser 6 Kontrollera innehållet i förpackningen 6 Verktyg 6 Installation av programvaran till EnergyWatch 7 Installera programvaran EnergyWatch i din PC 7 Anslutning av USB-radio till din PC 8 Sätt in USB-radion i en USB-port 8 Installation av datainsamlingsbox och mätöga 10 Sätt i batterierna i datainsamlingsboxen 10 Starta programmet EnergyWatch 11 Leta upp din elmätare 11 Vilken typ av elmätare har du? 12 Montering av mätögat på din elmätare 13 Verifiering av mätögats funktion 13 Nu är du färdig att använda EnergyWatch 13 Placera och montera datainsamlingsboxen 14 Hitta en bra placering av datainsamlingsboxen 14 Slutmontering av datainsamlingsboxen 15 Efter installation av EnergyWatch 16 2

3 Inledning Välkommen som användare av EnergyWatch Vi hoppas att din EnergyWatch ska ge dig värdefull information om din och fastighetens elenergianvändning. För att försäkra korrekt funktion från din EnergyWatch, läs noga igenom denna bruksanvisning och behåll den för framtida bruk. Skulle du behöva mer information eller om du har frågor som inte har specificerats tillräckligt detaljerat i denna installationsmanual, kontakta oss för support. EnergyWatch består av både elektronik (mätöga, datainsamlingsbox och USB-radio som är inkluderad i paketet) och programvara till din PC. Programvaran kommer du att ladda ner från Internet under själva installationen: EnergyWatch består av följande delar: 1. Mätöga. Mätögat läser information från din elmätare. 2. Datainsamlingsbox. Mätögats signaler skickas via signalkabeln till datainsamlingsboxen som lagrar och skickar data trådlöst vidare till 3. USB-radio. USB-radion ansluter du till din dator. USB-radion tar trådlöst emot data från datainsamlingsboxen. 4. EnergyWatch programvara. Programmet lagrar och analyserar informationen som tagits emot av USB-radion och presenterar data för dig i olika former. Du kan hitta nya versioner av programvaran till EnergyWatch för nedladdning på Mätöga Datainsamlingsbox Signalkabel Elmätare EnergyWatch programvara Trådlös radioförbindelse USB-radio PC 3

4 Viktig information om installationen Följande information sammanfattar de extra viktiga punkter som du bör tänka på i samband med installationen. Notera att det är mycket viktigt att du installerar de olika delarna i rätt ordning. Sätt inte i USB-radion i din PC förrän efter att du laddat ner och installerat programvaran. Installationspaketet fungerar endast korrekt om det körs från Internet Explorer Om du har din elmätare monterad i ett skåp i en gemensam anläggning med dina grannar bör du överväga om EnergyWatch är en bra produkt för dig. Det kan finnas problem med att få EnergyWatch att fungera på grund av avståndet mellan elmätaren och din dator. Det är viktigt att du hittar rätt blinkande diod. Det finns ofta fler blinkande dioder på elmätarna. Rätt diod är utpekad i bilderna nedan. Det är den diod på elmätaren som blinkar 1000 gånger per kwh. Uppdatering av signalstyrkan sker bara i samband med att data överförs mellan datainsamlingsenheten och USB-radion. Mycket låg energiförbrukning eller väldigt stabil elförbrukning kan därför fördröja utslaget under Systemstatus. Installation av mätöga och datainsamlingsbox innebär att du befinner dig i närheten av spänningssatta elinstallationer. Förvissa dig om att du inte kommer i kontakt med spänningssatta elledningar och att du inte skadar kablar eller elmätare i samband med installation. 4

5 Sammanfattning av installation Notera att det är mycket viktigt att du installerar de olika delarna i rätt ordning. Under installationen av EnergyWatch kommer du att behöva göra följande: 1. Förberedelser Kontrollera innehållet i förpackningen Se till att du har de verktyg som krävs för installationen av EnergyWatch Läs mer på sidan 6 i denna manual 2. Ladda ner och installera EnergyWatch programvara från Internet Gå till och ladda ner programvaran Energywatch. Installera programvaran genom att följa instruktionerna och var noga med att utföra de olika stegen i föreslagen ordning. När programmet är installerat så vänta med att starta Energywatch till steg 4 Läs mer på 3. Anslutning av USB-radio till din PC Stoppa in USB radion i datorn och installera drivrutinerna till USB radion genom att följa instruktionerna på din dator Läs mer på sidan 8 i denna manual 4 Installation av datainsamlingsbox och mätöga Anslut sladden till datainsamlingsboxen Sätt i batterier i datainsamlingsboxen Starta programvaran Energywatch som finns på din dators skrivbord Montera mätögat på din elmätare Koppla ihop mätögat och datainsamlingsboxen med sladden Verifiera att mätögat fungerar som det ska Nu är du färdig att använda EnergyWatch Läs mer på sidan 10 i denna manual 5. Placera och montera datainsamlingsenheten Hitta en bra placering av datainsamlingsboxen så att god radiokontakt bibehålls (USB radion fortsätter blinka) Fäst datainsamlingsboxen på lämpligt sätt Läs mer på sidan 14 i denna manual 6. Efter installation av EnergyWatch Börja använda EnergyWatch med hjälp av användarmanualen. Denna hittar du under Energiverktyg i EnergyWatch. Låt sedan gärna EnergyWatch samla data under ett eller flera dygn då det tar tid för programmet att samla in och analysera elförbrukningsdata Läs mer på sidan 16 i denna manual 5

6 Förberedelser Kontrollera innehållet i förpackningen I förpackningen skall du finna samtliga delar nedan. Kontakta teknisk support om någonting saknas. Installationsmanual detta dokument Datainsamlingsboxen Fästbrickan med skyddsfilm Mätögat Sladd (ligger i påsen under förpackningens insats) Batterier 3 st R20 behövs USB-radio för radiokommunikation Verktyg För att kunna installera EnergyWatch behöver du följande verktyg: Liten stjärnskruvmejsel Två lämpliga skruvar beroende på underlag. Skruvstorlek: diameter max 4 mm och huvudstorlek max 8 mm. Eventuella kabelklämmor om du önskar fästa kabeln längs väggen Batterier 2. Mätöga 3. Sladd (ligger i påsen under förpackningens insats) 4. USB-radio 5. Datainsamlingsbox 6

7 Installation av programvaran till EnergyWatch Installera programvaran EnergyWatch i din PC Det första som ska göras är installationen av EnergyWatch programvara på din dator. När detta är gjort kan sedan övriga delar av installationen slutföras, t ex inkoppling av mätöga och datainsamlingsbox vid din elmätare. Sätt inte i USB-radion i din PC förrän efter att du laddat ner och installerat programvaran. Installationspaketet fungerar endast korrekt om det körs från Internet Explorer. Gör så här: Gå till i din web-browser (Internet Explorer). Följ sedan instruktionerna för installation av EnergyWatch programvara som beskrivs på nedladdningssidan. När installationsrutinen är färdig kan du fortsätta med att ansluta USB-radion, se nästa avsnitt. Vänta med att starta programvaran tills du anslutit USB radion som beskrivs i nästa avsnitt. 7

8 Anslutning av USB-radio till din PC Sätt in USB-radion i en USB-port När du installerat programvaran och genomfört installationsstegen på sätter du in USB-radion i en ledig USB-port på din PC. När USB-radion har anslutits kommer din PC att försöka hitta rätt drivrutiner till USB-radion. Har du Windowsversion XP kommer följande fönster visas upp på din skärm: Välj alternativet att inte söka efter programvara och gå vidare till nästa Gå direkt vidare till nästa fönster Välj att fortsätta installationen 8

9 Gå vidare till nästa när installationen är klar Nu är installationen av drivrutinerna klara. Klicka på Avsluta/Finish då du ser detta fönster på skärmen Nu är du klar med installation av USB-radion och därmed redo att installera resten av EnergyWatch. 9

10 Installation av datainsamlingsbox och mätöga Sätt i batterierna i datainsamlingsboxen Öppna datainsamlingsboxen genom att skruva ur de fyra skruvarna som locket är fäst med. Anslut sladden till kontakten i datainsamlingsboxen. Placera de tre batterierna i datainsamlingsboxen enligt bilden. Observera batteriernas polaritet Endast batterier av typen R20 skall användas Skruva sedan fast locket med de fyra skruvarna. Tänk på att sladden ligger i spåret och att inte klämma sladden. OBS Att sladden måste tryckas in ordentligt. Det hörs ett klick när kontakten snäpper in. Installation av mätöga och datainsamlingsbox innebär att du befinner dig i närheten av spänningssatta elinstallationer. Förvissa dig om att du inte kommer i kontakt med spänningssatta elledningar och att du inte skadar kablar eller elmätare i samband med installation. 10

11 Starta programmet EnergyWatch Nu är det dags att starta programmet Energy- Watch genom att klicka på ikonen på din dators skrivbord. Detta steg görs för att upprätta kontakt mellan datainsamlingsboxen och din dator. Då programmet startas öppnas ett fönster där programmet initieras. Det är nu dags att montera mätögat. Leta upp din elmätare Mätögat i EnergyWatch skall fästas på din elmätare. Se till att du har mätöga och datainsamlingsbox till hands och leta upp din elmätare. Din elmätare kan vara placerad på olika platser inom fastigheten eller tomten. Nedan ser du exempel på var din elmätare kan finnas. Utomhus på fasaden till ditt hus På fasaden till ditt garage eller ditt förråd Inomhus (ofta i källaren eller på bottenvåningen) I ett skåp på en gemensam anläggning utanför din tomt När du satt i batterierna ska du i programmets initieringsfönster kunna se att programmet har kontakt med datainsamlingsboxen. Texten: Datainsamlingsboxen tar inte emot några signaler från mätögat visas längst ner. Då vet du att programmet har kontakt med datainsamlingsboxen och du kan gå vidare till nästa steg. I det sistnämnda exemplet bör du överväga om EnergyWatch är en bra produkt för dig. Det kan finnas problem med att få EnergyWatch att fungera på grund av avståndet mellan elmätaren och din dator. 11

12 Vilken typ av elmätare har du? När du lokaliserat din elmätare är det dags hitta den diod på elmätaren som blinkar i takt med elförbrukningen i din fastighet. Först behöver du avgöra vilken typ av elmätare som finns i din fastighet. Vattenfall använder ett antal olika modeller av elmätare i sina elnät. Nedan ses några av de olika elmätare som Vattenfall har i sina nät: Notera sedan var dioden som blinkar i takt med elförbrukningen finns på din typ av elmätare. Dioden ska ha ett synligt blinkande ljus och är ofta märkt med texten 1000 imp/kwh. Det är viktigt att du hittar rätt blinkande diod. Det finns ofta fler blinkande dioder på elmätarna. Om du inte använder rätt blinkande diod kommer inte EnergyWatch att kunna fungera. Rätt diod är utpekad i bilderna nedan. Det är den diod på elmätaren som blinkar 1000 gånger per kwh. 12

13 Montering av mätögat på din elmätare 1. Börja med att lossa fästbrickan från mätögat. Greppa mätögat, vrid det motsols enligt pilen i bilden, lyft sedan på det. 2. Greppa fästbrickan och håll fästbrickan mot elmätaren så att den blinkande dioden syns i sikt i sikthålet. Se bilden nedan. Avlägsna skyddsfilmen på fästbrickan. Tryck därefter fast fästbrickan på din elmätare. Säkerställ att den blinkande dioden syns i sikthålet. 3. Montera därefter mätögat på fästbrickan med hjälp av bajonettlåsningen. Mätögat positioneras och vrids sedan fast. Positionera mätögat enligt bilden. Vrid sedan medsols enligt pilarna i bilden så att mätögat fixeras. 4. Fäst sladden på mätögat. Genom att trycka in kontakten på sladden i kontakten på mätögat fäster du sladden. Se bilden ovan. Observera att sladden måste tryckas in ordentligt. Det hörs ett klick när kontakten snäpper in. Verifiering av mätögats funktion Verifiera nu korrekt funktion av mätögat genom att trycka på den vita knappen, se bild 1. Dioden på mätögat skall nu blinka (med samma frekvens som dioden på din elmätare). Nu är du färdig att använda EnergyWatch Nu ska programmet EnergyWatch vara färdiginstallerat och kunna ta emot signaler från din elmätare. Innan du går vidare och slutmonterar datainsamlingsenheten bör du kontrollera att datorn har bra radioförbindelse med datainsamlingsenheten och tar emot signalerna korrekt. Kontrollera att programmet EnergyWatch är igång på din dator Kontrollera att datorn tar emot signaler från datainsamlingsboxen. Det ser du genom att USB radion blinkar samt i programmet att indikatorn för signalstyrka är grön Nu är du färdig att gå till nästa steg och montera datainsamlingsboxen 13

14 Placera och montera datainsamlingsboxen Hitta en bra placering av datainsamlingsboxen Datainsamlingsboxens placering och orientering påverkar i hög grad kvaliteten på dataöverföringen mellan datainsamlingsboxen och USB-radion vid din PC. Du kan därför inte slutgiltigt placera och fixera datainsamlingsboxen förrän du säkerställt att kvaliteten på dataöverföringen är tillräckligt god. Bästa resultat åstadkoms när datainsamlingsboxen och USB-radion placeras så nära varandra som möjligt. Då radion för dataöverföring arbetar med låg effekt, för att förbruka lite energi och kunna drivas av 3 st R20 batterier, är radion i EnergyWatch beroende av goda förhållanden. Uppdatering av signalstyrkan sker bara i samband med att data överförs mellan datainsamlingsenheten och USB-radion. Mycket låg energiförbrukning eller väldigt stabil elförbrukning kan därför fördröja utslaget under Systemstatus. Gör så här: Sätt upp mätaren provisoriskt på önskad plats och kontrollera sedan signalstyrkan i programmet på din dator. När signalstyrkan som ses under Systemstatus visar på minst 2 fyllda fält (som är gula eller gröna) eller bättre är kvaliteten på dataöverföringen tillräckligt bra. Om signalstyrkan visar röd färg är den inte tillräckligt bra. Det finns då risk att radioförbindelsen kan brytas. Du behöver då justera avståndet och positionen på datainsamlingsbox och USB-radio så att du erhåller minst nivå 2 på signalstyrkan. Tänk på att signalstyrkan mellan datainsamlingsbox och USB-radio påverkas av flera faktorer såsom avståndet, möjligheter till reflektion (signalstudsning), antal hinder som väggar och golv samt vilket material hinderna är byggda av. Tips för att få bra signalstyrka: Kort avstånd och fri sikt mellan datainsamlingsbox och USB-radio ger bra signal Få hinder mellan datainsamlingsbox och USB-radio såsom väggar och golvbjälklag ger bra signal Möjlighet till reflektion mot olika ytor kan förbättra signalstyrkan eftersom signalerna kan studsa Dålig signalstyrka kan bero på: Hindrande väggar i tunga material som metall, betong och stenmaterial Placering av datainsamlingsbox inuti elmätarskåpet om det är gjort av metall Du behöver därför prova olika positioner och orienteringar av datainsamlingsboxen och USB-radion och läsa av hur dessa påverkar signalstyrkan. Ibland kan en mycket liten förflyttning eller liten vridning av endera USB-radion eller datainsamlingsboxen ge en signifikant påverkan på signalstyrkan. Detta beror på hur radiosignalerna tar sig fram och reflekteras i olika miljöer. I det fallet att signalstyrkan är låg är det viktigt att utnyttja möjlighet till att använda sladdens fulla längd. Ett kortare avstånd mellan datainsamlingsboxen och USB-radion ger möjlighet till bättre signalstyrka. 14

15 Slutmontering av datainsamlingsboxen Du kan med fördel vänta med denna punkt till du ser att signalstyrkan är bra. Om datainsamlingsboxen placeras inomhus eller på annan fukt- och vindskyddad plats kan datainsamlingsboxen positioneras på valfritt sätt. I detta fall kan du exempelvis ha den ståendes på en hylla utan att vara fastskruvad om du så önskar. Datainsamlingsboxen är konstruerad för att tåla svenskt uteklimat. Det är dock viktigt att du positionerar och orienterar den på ett korrekt sätt så att fukt inte kan tränga in i datainsamlingsboxen. Datainsamlingsboxen är konstruerad för att fästas på en fasad eller annan vertikal yta. Det finns två fästhål ett i toppen och ett i botten. Sladden kommer ut ur botten på datainsamlingsboxen. Se bilden nedan. Upp Ner När du funnit en placering för datainsamlingsboxen som ger tillräckligt bra signalstyrka och uppfyller klimatkraven ovan så fäster du datainsamlingsboxen med skruv eller spik på lämpligt sätt. 15

16 Efter installation av EnergyWatch Då installation av programvara och elektronik är färdig kan du börja använda din EnergyWatch. Vi rekommenderar att du läser användarmanualen som du hittar under Energiverktyg i EnergyWatch. Låt sedan gärna EnergyWatch samla data under något dygn då det tar tid för programmet att samla in och analysera data. Överföring av data mellan datainsamlingsboxen och datorn kan endast ske när datorn är påslagen och USB-radion är istoppad. Datainsamlingsboxen kan lagra data för ett halvt års normal elförbrukning. Ett dygns lagrad data tar 4-8 minuter att överföra mellan datalagringsboxen och USB-radion. Sträva därför efter att låta detta ske i bakgrunden så ofta som möjligt. USB-radion kan sitta i under normal annan användning av datorn. Innan programmet EnergyWatch kan startas måste all information som inte bearbetats sedan senaste gången programmet användes läsas in och analyseras. Det tar normalt sett mindre än 1 minut/dygn obearbetad information. Information Batterivarning: Det finns risk för explosion om batterierna byts ut mot en felaktig typ, öppnas eller utsätts för ledande material, vätska, öppen låga eller värme (över 50 C). Använd endast alkaliska batterier. Kassera förbrukade eller trasiga batterier i enlighet med batteritillverkarens anvisningar och gällande miljölagstiftning. Trådlösa produkter (med radiosändare): Härmed deklarerar Perific Technologies AB, Kista, Sverige att den här radiofrekvensutrustningen överensstämmer med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1995/5/EC. Deklaration om överensstämmelse hämtas från följande webbplats: Använd länken för att hämta CE-deklarationen för överensstämmelse. Miljöinformation om hur produkten skall kasseras: För att bevara våra gemensamma natur resurser och skydda vår hälsa och miljö används den här symbolen av företag och myndigheter för att påminna dig om att elektronisk utrustning, inklusive batterier, inte får kasseras med vanligt hushållsavfall. Ta kontakt med din kommun för mer information om återvinningsstationer. Vattenfall AB Stockholm Kundservice

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android Installationsmanual för Mitt smarta hem Android Innehållsförteckning Före installationen Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 7 Börja här! 4 Steg 2 av 7 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 7 Skapa ett konto 6 Steg

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

EnergyWatch. Användarmanual

EnergyWatch. Användarmanual EnergyWatch Användarmanual Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 EnergyWatch 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch 4 Användning av programmet 5 Navigering hur kommer jag åt olika funktioner

Läs mer

Manual för Contact GPS

Manual för Contact GPS Manual Manual för Contact GPS Version 1.8 Followit Lindesberg AB Bandygatan 2, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 96 www.reperto.se 2 Innehåll Systembeskrivning 5

Läs mer

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7 Manual Version 1.91 Innehåll Systembeskrivning 4 Före användning 4 Ladda ner positioneringsprogramvara till mobiltelefonen 4 Hundenheten 4 Att starta och stänga av hundenheten 5 Batterifunktioner 5 Användning

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning.

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. EnergyWatch Pro Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 Om EnergyWatch Pr 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro 4 Användning

Läs mer

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 SE Trådlös elenergimätare Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innehållsförteckning 2. Introduktion... 4 3. Säkerhet... 5 4. Förpackningen innehåller... 6 5. Knappar och funktioner... 7 5.1. Hitta inkommande

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag. Erfarenheter från en undersökning på fyra gårdar

Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag. Erfarenheter från en undersökning på fyra gårdar Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag Erfarenheter från en undersökning på fyra gårdar Lars Neuman, LRF Konsult, 2013 Rapport från del av projekt Underlag energieffektivisering.

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 1 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Installationsförfarande 4 3. Översikt av din hemsida 9 4. Lägga till ytterligare komponenter 11 5. Ändra användarkoder 14

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

the original product Birth Alarm Mobile Multiple Bruksanvisning

the original product Birth Alarm Mobile Multiple Bruksanvisning the original product Birth Alarm Mobile Multiple SE Bruksanvisning Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Multiple. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer