EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning."

Transkript

1 EnergyWatch Pro Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning.

2 Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 Om EnergyWatch Pr 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro 4 Användning av programmet 5 Navigering hur kommer jag åt olika funktioner i EnergyWatch Pro? 5 Vänsterspalten 6 Funktionerna i vänsterspalten 6 Startsida 7 Elförbrukning 8 Analys 9 Hur använder jag analyssidan? 10 Hur använder jag mig av de olika grupperna? 10 Hur hittar jag mina elförbrukare snabbguide 11 Grundförutsättningar 11 Sätt att identifiera enskilda elförbrukare 11 Hur vet jag elförbrukarens effekt? 11 Hur tar jag reda på vad som döljer sig bakom ständigt på 11 Att tänka på 12 Energiverktyg 13 Ständigt på 13 Inställningar 14 Ange elpriset 14 Förbrukningsnivå 14 Vid tekniska problem 15

3 Användarmanual Pro Om EnergyWatch Pro EnergyWatch är en applikation som analyserar ditt företags elförbrukning och identifierar dina anläggningars olika elförbrukare. Du får direkt återkoppling på er elanvändning. Därmed får du en bättre förståelse för vilka de stora elförbrukarna är och vad ni kan göra för att minska företagets elkostnader. Analyserna presenteras direkt i din webbläsare. 3 Användarmanual EnergyWatch

4 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro Om du upptäcker skillnader mellan värden på din elmätare och värden i EnergyWatch Pro är det alltid din elmätare som visar korrekt information. EnergyWatch kan inte avgöra vilken fysisk apparat, utrustning eller installation den analyserar. En elförbrukare är inte alltid detsamma som en enskild apparat. Ett exempel på det är en spis som ofta består av en elförbrukare per platta och därför visas som fyra olika elförbrukare. Ett annat exempel är moderna värmepannor och varmvattenberedare som kan bestå av olika effektsteg och därför registeras som olika förbrukare av EnergyWatch Pro. EnergyWatch Pro kan i en del fall misstolka signaler som uppmäts och göra en felaktig analys. Hur stora felen blir beror på hur omständigheterna ser ut på ditt företag. Därför är det inte möjligt att säga exakt med vilken noggrannhet som elförbrukningen för olika elförbrukande apparater och utrustningar kan registreras. EnergyWatch Pro kan i sig inte påverka din elförbrukning, men den ger dig en bra bild på hur företagets elförbrukning ser ut. Först när du förändrar ditt elanvändande kan du spara el. 4 Användarmanual EnergyWatch

5 Användarmanual av programmet Innan du startar Användarna av EnergyWatch Pro delas upp på två sätt: Du är antingen administratör eller vanlig användare. Varje företag har en dedikerad administratör som har komplett översikt över samtliga företagets EnergyWatch Pro-anläggningar i systemet. Administratören kan ändra samtliga parametrar för anläggningarna och även lägga till och ta bort ansvariga användare för varje separat anläggning. Den vanliga användaren kan sedan se och administrera just den specifika anläggningen han eller hon har behörighet till. För att använda EnergyWatch Pro startar både administratören och den vanliga användaren en webbläsare och går in på och loggar in med sina kontouppgifter. Beroende på behörighet möts de av olika vyer. Administratörsvyn Användarvyn Den absolut viktigaste funktionen för administratören att hantera i denna vy är att via knappen Egenskaper, för varje anläggning gå in och ställa in den pulsfrekvens och mätarkonstant som gäller för den elmätare som EnergyWatch Pro-enheten sitter på. Det gör du genom att klicka på knappen Egenskaper för respektive anläggning. I formuläret som öppnas kan du ändra namn samt ställa in den mätarkonstant och impulsfrekvens som elmätaren har. Obs! Förvald inställning är 1 och det är den inställningen du ska behålla om din mätare inte har någon mätarkonstant installerad. En annan viktig funktion och tjänst för administratören är möjligheten att dela sina anläggningar med Vattenfalls energiexperter under en period av 24 timmar åt gången. Energiexperterna kan då gå in och titta igenom och hjälpa till att tolka företagets förbrukningsmönster. Detta gör du med knappen Dela med energiexpert. Du kan där välja att dela ut till en förvald mejladress eller till en specifik kontaktperson/energiexpert. Även funktionen för att ställa in den pulsfrekvens och mätarkonstant som gäller för den elmätare som EnergyWatch Pro-enheten sitter på finns i denna vy. Användaren når den, precis som administratören, genom att klicka på knappen Egenskaper. Obs! Ställer du inte dessa värden rätt så kommer EnergyWatch Pro helt enkelt att visa fel. 5 Användarmanual EnergyWatch

6 Navigering hur kommer jag åt olik funktioner i EnergyWatch Pro? Du når olika funktioner i EnergyWatch Pro genom att peka och klicka på menyer och knappar. Genom att klicka på någon av funktionerna i huvudmenyn väljer du vad du vill se. Detaljerna visas i applikationspanelen. Genom att föra muspekaren över olika grafiska objekt, till exempel staplar, får du förtydligande information. Nedanför huvudmenyn finns en lista med de anläggningar administratören eller användaren har behörighet att se. Du avslutar EnergyWatch Pro genom att klicka på utloggningslänken längst ner. Huvudmeny Vänsterspalt Applikationspanelen 6 Användarmanual EnergyWatch

7 Funktionerna i vänsterspalten Huvudmeny Fem olika menyval leder till olika typer av funktioner och information. De olika valen aktiverar olika funktioner i den högra applikationspanelen. Enhetslistan Listan innehåller de anläggningar administratören eller användaren har behörighet att se. Siffran bredvid berättar hur många kwh just den anläggningen har förbrukat idag. XXX Här avslutar du EnergyWatch Pro. 7 Användarmanual EnergyWatch

8 Startsida På startsidan visas information för de olika anläggningarna. Effektuttag just nu: En ruta som innehåller aktuell elförbrukning i watt/ kw samt total elförbrukning innevarande dygn. Idag jämfört med igår: En grafisk indikator som ger dig en uppfattning om dagens elförbrukning jämfört med gårdagens. Om färgen är grön förbrukade du minst 10 % mindre energi idag jämfört med igår. Om färgen slår över till gult ligger förbrukningen inom %. Om förbrukningen är mer än 10 % större än igår slår färgen över till rött. Total förbrukning: En ruta som innehåller information om gårdagens totala energiförbrukning samt innevarande dygns energiförbrukning fram till aktuell tidpunkt. Din förbrukning sedan midnatt: Diagrammet visar timförbrukning för innevarande dygn. Timpris: Detta diagram visar hur valt datums timpris varierar över dygnet. Korta staplar betyder lågt timpris. Dygnets lägsta timpris markeras med blå stapel och det högsta med orange stapel. 8 Användarmanual EnergyWatch

9 Förbrukning: På sidan Förbrukning kan du se vald anläggnings totala elförbrukning ur olika perspektiv. Du kan välja vilka tidsperioder du vill titta på. Det finns också möjlighet att jämföra elförbrukningen över olika tidsperioder. I det övre diagrammet ser du en kurva som visar hur den totala energiförbrukningen varierar. I det nedre diagrammet ser du din totala elförbrukning i tre olika tidsskalor. Du kan välja mellan att titta på: Årsvy: Diagrammet visar månadsstaplar över årets 12 månader. Månadsvy: Diagrammet visar dygnstaplar för månadens dagar. Dagvy: Diagrammet visar timförbrukning för valt dygn. Det är möjligt att göra jämförelse med en tidigare tidsperiod (år, månad eller dag). Funktionen aktiveras med en kryssbox i diagrammets nedre del. Du kan välja olika tidsperioder genom att klicka i datum fältet. Du får då upp en kalender där du kan göra ditt val. Alternativt använder du pilarna för att gå framåt eller bakåt i tiden. När du väljer vyn som visar förbrukningen under pågående dag får du en bra överblick över hur elförbrukningen har förändrats över tiden och hur stora de högsta effektbehoven är. Du får också en bra bild över hur mycket el det går åt nattetid eller den tid du är på jobbet. Kan det finnas apparater som står på i onödan? Du kan jämföra din dygnsförbrukning timme för timme med andra dygn. Hur mycket mer el går det åt på helgen? Hur såg det ut de dagarna du var bortrest jämfört med när du var hemma? 9 Användarmanual EnergyWatch

10 Analys På analyssidan kan du se elförbrukare i ditt hem som har identifierats av EnergyWatch Pro. De tre grupperna är: stora förbrukare små förbrukare oidentifierad el På den övre delen av sidan visas grafik över elförbrukare och flikar där du kan välja tidsskala. Observera att dygnsfliken bara kan visa aktuellt dygns elförbrukare. Du kan även skapa egna undergrupper till de ovanstående huvudgrupperna genom att markera den grupp som du vill skapa undergrupp till och sedan välja Skapa ny undergrupp i rullgardinsmenyn Hantera förbrukare. Därefter kan du fritt flytta förbrukare mellan de olika grupperna. Givetvis kan du, om du så önskar, även ta bort dina egendefinierade grupper genom att markera den grupp du vill ta bort och sedan använda samma rullgardinsmeny. Grupperna med värme- och varmvattenelförbrukare samt hushållselsförbrukare öppnas genom att du klickar på pilen. Då visas samtliga elförbrukare som haft förbrukning under aktuell period. För varje elförbrukare ser du elförbrukning och kostnad. Vidare visas effektbehovet för aktuell elförbrukare. Om du vill stänga en grupp klickar du på pilen igen och gruppen stängs. Gruppen med oidentifierade elförbrukare kan inte öppnas eller stängas eftersom den inte har några elförbrukare att visa. När du vill se mer information om en utvald elförbrukare eller grupp klickar du direkt på raden för den förbrukaren eller gruppen. I diagrammen ovanför grupperna visas då den utvalda förbrukaren eller gruppen jämfört med totalförbrukningen. Du kan scrolla upp och ner bland identifierade elförbrukare i en grupp. EnergyWatch Pro ger automatiskt varje identifierad elförbrukare ett nummer som identitet. När du blivit klar över vilken fysisk elförbrukare det är som EnergyWatch Pro identifierat kan du ändra namn på den genom att bocka för förbrukaren ute till höger och därefter välja Ändra namn i rullgardinsmenyn Hantera förbrukare. Observera att under det första dygnet som elförbrukaren existerar kan du inte ändra namn eller på något annat sätt hantera den. Du ser detta tydligast genom att kryssboxen är utgråad och därför inte kan markeras. Förutom möjligheten att enbart få elförbrukarna i en listvy finns det två olika grafiska visningsalternativ för grafiken ovanför grupperna. Grafiken kan visa: grupper och de individuella elförbrukarna i form av ett cirkeldiagram. gruppers eller individuella elförbrukares förbrukning för år och månad i form av stapeldiagram. gruppers eller individuella elförbrukares förbrukning för dagar i form av linjediagram på ett bakomliggande diagram över totalförbrukningen. Du kan visa de identifierade förbrukarna över olika tidsskalor (dag, månad eller år) genom val mellan olika flikar. För månad eller år kan du ändra den tidsperiod du önskar se mer i detalj genom att klicka i datumfältet. Du får då upp en kalender där du kan göra ditt val. Alternativt använder du pilarna för att gå framåt eller bakåt i tiden. 10 Användarmanual EnergyWatch

11 Hur använder jag analyssidan? När du har identifierat dina elförbrukare (se senare avsnitt) kan du få svar på frågor som: Hur ofta går min värmepump? Hur ofta går spetsvärmen till min värmepump, vedpanna eller pelletspanna in? När går varmvattenberedaren och hur mycket kostar uppvärmningen av varmvattnet? Hur mycket el drar mitt värmegolv och vad kostar det? Informationen kan du exempelvis använda för att se över dina inställningar på värmepumpen för attminska spetslastdrift, fundera över om värmegolvet behöver stå på dygnet runt. Effekterna av dina åtgärder kan du sedan följa upp genom EnergyWatch Pro. Du får ett begrepp om vilka som är företagets stora elförbrukarna i huset och kan se effekter av dina effektiviseringsåtgärder. Hur använder jag mig av de olika grupperna värme och varmvatten, hushållsel och oidentifierad el? I en byggnad med enbart elvärme står uppvärmningen för cirka 60 procent av årets elbehov, varmvattnet och hushållselen för 20 procent. Eftersom uppvärmning och varmvatten står för en stor del av förbrukningen försöker EnergyWatch Pro att redovisa denna del separat. Du kan även, via samma rullgardinsmeny lägga till egna förbrukargrupper och fritt flytta förbrukarna mellan dem. Om du har separat varmvattenberedare brukar den vara ganska lätt att hitta och namnsätta. Du kan då också räkna ut vad som är värme respektive varmvatten. Att hålla isär värme, varmvatten och hushållsel kan vara viktigt om du vill göra beräkningar på hur mycket du kan vinna på att byta uppvärmningssystem. Fjärrvärme eller bergvärmepumpen påverkar värme och varmvatten men inte hushållsel. En luft-luftvärmepump påverkar bara uppvärmningen. Den förbrukning som systemet inte identifierar som enskilda förbrukare redovisas samlat på oidentifierad el. I denna ligger alla mindre apparater, lampor etc. Om du har stor del av din elförbrukning under oidentifierad el kan det tyda på att du har många små apparater som står på under långa perioder eller att du har stora saker som inte stängs av. Genom att slå av apparater när de inte behövs brukar oidentifierat minska till en relativt liten del av den totala förbrukningen. Skulle någon förbrukare hamnat fel kan du själv flytta dem genom att bocka för förbrukaren till höger och välja Flytta till befintlig grupp från rullgardinsmenyn Hantera förbrukare. 11 Användarmanual EnergyWatch

12 Så hittar du dina elförbrukare snabbguide Grundförutsättningar För att elförbrukarna i huset ska vara identifierbara måste ett antal grundförutsättningar vara uppfyllda: Systemet ska ha haft tid på sig att läsa in förbrukaren. Låt det gå ett par dygn efter installationen innan du börjar söka och namnsätta de förbrukare som identifierats. Förbrukaren måste ha en tydlig effektnivå (watt). Den apparat som ska identifieras får inte steglöst regleras med varvtalsreglering, dimmer eller dylikt. (Mer om effekt kan du läsa längre fram i denna manual.) En apparat kan bestå av flera elförbrukare. Elförbrukaren måste ha en tillräckligt stor effekt (minst cirka 100 watt) för att den ska identifieras. Eftersom de mindre förbrukarna kan vara svårare att identifiera rekommenderar vi att starta med de största först. Identifiera enskilda elförbrukare För att kunna namnsätta enskilda förbrukare som systemet har identifierat finns ett antal sätt att få en säkrare identifiering: Tidpunkt för av- och påslag för en enskild elförbrukare kan avläsas i dygnsgrafen när du klickar på förbrukaren. Om du känner till när elförbrukaren slagits av och på, kan det ge dig en bra bild av vilken det gäller. Med hjälp av grafen Av och på senaste 12 minuterna kan du också få en ungefärlig indikation på hur stor effekt som gäller för den aktuella förbrukaren. Det är då lättare att hitta den i förbrukarlistan (observera att förbrukaren kanske inte har exakt samma effektnivå här som i grafen Av och på senaste 12 minuterna ). Om du har en apparat som själv slår av och på via automatik (till exempel frysen eller värmegolvet) så kan du slå av detta helt i förslagsvis två timmar för att se om den apparat du misstänker också är avslagen under denna tid. Det finns en kolumn som redovisar hur stor förbrukningen har varit för en elförbrukare under aktuell dag (när du valt dagsvyn). Elförbrukarna är sorterade efter hur mycket el de har dragit. När du letar elförbrukare som står på kan du koncentrera dig på de som har noterat någon förbrukning. Då elförbrukningen anges i kwh med två decimaler så betyder det att en förbrukare som drar 100 watt kommer upp i 0,01 kwh efter 6 minuter. Mikrovågsugnen som kanske är på watt förbrukar 0,01 kwh redan efter en halv minut. Ta reda på elförbrukarens effekt Det finns ett antal sätt att få en uppfattning om hur stor effekt (watt) en viss elförbrukare drar: Se hur mycket effekten förändras på noteringen av totaleffekten när du slår av eller på. Detta förutsätter att effekten inte ändras av andra apparater så gör gärna flera test. Det är bra om det inte finns alltför många andra apparater på som kan störa. Elförbrukaren kan vara uppmärkt med effekttal (watt). Du kan hitta informationen i bruksanvisning för elförbrukaren. Du kan hitta informationen genom produktinformation på Internet. Du kan använda dig av grafen Av och på senaste 12 minuterna där du får en ungefärlig indikation om hur stor effekt som gäller för den aktuella förbrukaren. I elförbrukarlistan finns en statussymbol i grönt som säger om apparaten är av eller på. Om du använder denna så tänk på att systemet kan behöva litet tid på sig innan förändring slår igenom. Att identifiera rätt apparat via av- och påslag enligt punkt 1 är ett säkrare sätt. Systemet anger vilken effektnivå (watt) som elförbrukaren har. Om du känner till den aktuella effektnivån så kan du leta inom ett snävare område. Nästa avsnitt behandlar hur du tar reda på vilken effekt som gäller för din elförbrukare. 12 Användarmanual EnergyWatch

13 Vad döljer sig bakom Ständigt på? Apparater som står på hela tiden slås inte av eller på och identifieras därmed inte heller av systemet. Exempel på sådana elförbrukare är cirkulations-pumpar, standby-förbrukning på tv, dator, tvätt-maskin, diskmaskin etc. Det finns några sätt att ändå identifiera nivån på dessa förbrukare: Se hur mycket effekten förändras på noteringen av totaleffekten när du slår av eller på den elförbrukare som normalt står på hela tiden. För apparater med standby-förbrukning innebär det att du går från standby-läge till helt avstängd el. Detta förutsätter att effekten inte ändras av andra apparater så gör gärna flera test. Det är bra om det inte finns alltför många andra apparater på som kan störa. Du kan för sladdanslutna apparater mäta effekten med en portabel elmätare som kostar runt kronor. Att tänka på EnergyWatch Pro är ett verktyg för att ge dig ökad kunskap om var din el tar vägen. Det finns dock begränsningar som du bör vara medveten om: EnergyWatch Pro identifierar elförbrukare efter vissa identifieringsegenskaper. Det innebär att systemet inte kan skilja på två likadana elförbrukare eller två olika med mycket liknande egenskaper. Förbrukare med liknande egenskaper kan därför överlappa varandra och ses som en enda förbrukare. En del apparater har flera olika effektlägen (exempel kupévärmare med olika effektnivåer). De identifieras då som flera enskilda elförbrukare, en för varje effektsteg. En del apparater består av flera elförbrukare (exempel spisen med ugn och olika plattor på spisen). Ugnen, stora plattan, mellanplattan, småplattorna identifieras då av systemet var för sig som enskilda förbrukare. När du försöker identifiera apparater av mindre storlek ( watt) så är risken för kollisioner mellan olika förbrukare stora och det kan därför vara svårt att få en entydig identifiering av kylskåp, tv etc. Om du har ett uppvärmningssystem med elelement som har elektroniska termostater med hög temperaturkorrigeringsfrekvens så kan det bli omöjligt att identifiera enskilda apparater, eftersom de ständiga av- och påslagen från elementen stör de övriga förändringarna i systemet. Du får istället använda den information som finns i EnergyWatchs Pro realtidsmätning och förbrukningsstatistik på timnivå. 13 Användarmanual EnergyWatch

14 Energiverktyg ständigt på Ständigt på En vanlig fundering är hur mycket el som går när vi tycker att vi inte använder någon el. Verktyget Ständigt på hjälper dig att se hur mycket el som används när verksamheten är stängd eller när du tycker att du slagit av allt. Genom att sänka nivån för Ständigt på kan du spara en hel del. I det övre diagrammet kan du se hur stor del av din totala förbrukning som är Ständigt på för vald tidsperiod. Du har två flikar att välja mellan, år och månad. Under månadsfliken kan du se hur din Ständigt på varierar från dag till dag under vald månad och under årsfliken ser du samma sak, fast på månadsbasis. De flesta av oss är inte medvetna om vilken nivå Ständigt på verkligen ligger på och vad vi kan göra för att påverka den. Ständigt på handlar om elförbrukare som aldrig slås av. När elförbrukare får förbruka el över dygnets alla 24 timmar blir summan av Ständigt på stor. I Ständigt på -guiden kan du se hur hög din nivå för Ständigt på var den dag den var som högst respektive som lägst och vad den var igår. Då kan du efter en tids användning se hur låg nivå för Ständigt på som du hittills lyckats nå, hur hög den var som sämst och hur bra du ligger till idag. Du kan varje dag sträva efter att nå din hittills lägsta nivå. Du kan också arbeta för att slå ditt eget rekord och sänka din lägsta nivå för Ständigt på genom att hitta elförbrukare som är påslagna i onödan. 14 Användarmanual EnergyWatch

15 Inställningar Diagramstorlek Du kan välja ett antal olika skalor för diagrammen i EnergyWatch Pro. Denna inställning sätter maxnivå för visning av förbrukning i de olika diagrammen. Ange elpriset Ett schablonpris skrivs in och används på olika ställen i EnergyWatch Pro för att ge en indikation om energikostnaderna. Om du inte skriver in ett elpris använder EnergyWatch Pro shablonen 1 kr/kwh. Du kan antingen använda en grov schablon för elpriset eller skriva in summan av de priser som gäller för dina avtal för både elhandel och elnät. Du hittar uppgifterna på din faktura. För att få en rimlig uppskattning av besparingspotential fyller du i de rörliga delarna av priset, det vill säga det pris du betalar per kwh inklusive energiskatt och moms. Den fasta kostnaden påverkas däremot inte vid besparing och kan därmed ge en felaktig bild av besparingspotentialen. Funktionen är inte tänkt att ge en exakt bild av dina kostnader utan en uppskattning av besparingspotentialen. Visa spotpriser på startsidan Här anger du om du vill att aktuella Spotpriser ska visas på startsidan. För att dessa ska visas korrekt måste du ange vilket elområde företaget tillhör. Uppgifter om detta hittar du på elräkningen. Signalstyrka och Batterinivå Här visas batteristatus och kvalitet på radioöverföringen från datainsamlingsboxen till din 3G-router. När batteriet är nere på 10 % bör du byta batterier i din Energywatch Pro. Om signalstyrkemätaren visar mindre än två gula fält bör du flytta insamlingsboxen och/eller den medföljande 3G-routern så att signalstyrkan förbättras. 15 Användarmanual EnergyWatch

16 Vid tekniska problem Frågor och svar gällande teknisk funktion samt felsökningsguide hittar du på EnergyWatch startsida och på 16 Användarmanual EnergyWatch

17 Vattenfall AB Försäljning Stockholm Kundservice , maj

EnergyWatch. Användarmanual

EnergyWatch. Användarmanual EnergyWatch Användarmanual Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 EnergyWatch 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch 4 Användning av programmet 5 Navigering hur kommer jag åt olika funktioner

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android Installationsmanual för Mitt smarta hem Android Innehållsförteckning Före installationen Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 7 Börja här! 4 Steg 2 av 7 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 7 Skapa ett konto 6 Steg

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer