Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016"

Transkript

1 Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår

2 En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje i moderna utbildningsmiljöer i centrala lägen. Hermods Gymnasium är till för dig som tar din utbildning på allvar och söker en skola med bra lärare, stark gemenskap och en inspirerande miljö. För oss är det lika viktigt med höga kunskapsmål som att våra elever utvecklas som människor och går ut i livet med självförtroende, social kompetens och förmåga att ta personligt ansvar. Vår huvudman är Hermods AB som ägs av Academedia AB. Hermods är ett av Sveriges äldsta verksamma utbildningsföretag med över 4 miljoner elever genom åren. Det är ett väletablerat och innovativt företag med starka humanistiska värderingar, och en vision av människans unika värde och utvecklingsmöjligheter.

3 Innehåll Varför är vissa skolor så bra? 5 Helhetssyn 9 Levande skola 15 Bli ditt bästa 19 Hermods Gymnasium Stockholm 23 Det bästa med Hermods Gymnasium 24 Rektorn har ordet 26 Vad tycker elever och lärare? 27 Våra program 28 3

4 4

5 Varför är vissa skolor så bra? 5

6 VAD ÄR DET SOM GÖR en skola riktigt bra? Är det bärbara datorer, fler lärare, mindre klasser eller ny pedagogik? Om man tittar närmare på världens bästa skolor visar det sig att det som har störst betydelse är (trumvirvel) kvaliteten på lärarna.* Jag tror de flesta känner igen sig. Bra lärare gör en avgörande skillnad. Men vad är då en bra lärare? Jag är själv lärare sedan 25 år och har arbetat både som rektor och skolchef. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har det varit viktigt för mig att lyssna på eleverna och regelbundet vara med på lektionerna för att bilda mig en egen uppfattning. En bra lärare är självklart en engagerad expert i sitt ämne. Men det avgörande är ändå förmågan att få eleverna med sig, att kunna inspirera och motivera. Att vara lärare handlar inte bara om kunskaper, utan först och främst om att bygga goda relationer. Bra lärare är trygga ledare, som ställer tydliga krav och samtidigt skapar en god stämning och bryr sig om var och en. Att må bra i sig själv och i gruppen är en förutsättning för att lyckas, i skolan såväl som i livet. Bra lärare skapar trivsel, trygghet och gemenskap på skolan. Vi utvecklar skolan utifrån vad vi kallar en helhetssyn på utbildning, som betonar betydelsen av allsidig utveckling för att både må bra och lyckas. Det innebär bland annat att vi vill erbjuda en modern och inspirerande utbildningsmiljö och en skola med stark sammanhållning, gemenskap, kultur och traditioner. 6 *) Se exempelvis McKinseys rapport How the world s best performing school systems come out on top.

7 För att stödja elevernas personliga utveckling uppmuntrar vi också eleverna att träna mentalt, på samma sätt som elitidrottare gör. Det handlar om att öka sin motivation med tydliga och inspirerande mål, stärka sin självkänsla och höja sitt självförtroende för att både må bättre och lyckas bättre såväl i skolan som i livet. En bra skola är i ständig utveckling, och strävar hela tiden efter att bli bättre. För oss innebär det inte minst att vi tar elevernas uppfattningar och synpunkter på allvar. Det gör vi exempelvis med regelbundna enkäter där eleverna får betygsätta skolan och sina lärare, men också genom att elever är med vid bland annat anställning av lärare, utformning av våra lokaler eller sammansättningen av lunchmenyerna. Hermods Gymnasium är till för dig som vill satsa på dina studier och vara med och utvecklas skolan. Välkommen till Hermods Gymnasium! Staffan Mörner, Utvecklingsansvarig HERMODS GYMNASIUM 7

8 8

9 Helhetssyn 9

10 ALLSIDIG UTVECKLING Skolan ska förmedla kunskaper och värderingar, men det kan inte bara ske på ett intellektuellt plan. Vi vill bidra till att eleverna utvecklas allsidigt och lämnar skolan som självständiga, ansvarstagande, kreativa och socialt kompetenta personer, med tillit till sig själva och tilltro till framtiden. Det gör vi utifrån en människosyn där vi anser att människan har behov på flera olika plan som alla är viktiga och samverkar med varandra. INTELLEKTUELLT Höga kunskapsmål Hermods Gymnasium har höga ambitioner och vi förväntar oss detsamma av våra elever. Den viktigaste nyckeln till hög kvalitet i undervisningen är kunniga och engagerade lärare. Vi utgår ifrån att våra elever vill lyckas och kan överträffa sina mål, oavsett vilka betyg de siktar på och kämpar för. Vi strävar också efter ett nära samarbete med högskolan. Vi har sedan flera år ett nära samarbete med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan kring Mental träning och ideala prestationstillstånd. Våra skolor ingår bland annat i ett forskningsprojekt kring effekterna av målbilds- och självbildsträning för elevernas välbefinnande och prestationsförmåga. Vårt program för studieteknik, Studera smartare, ger eleverna verktyg och förutsättningar för att överträffa sina mål på gymnasiet, och förbereder också för kraven på högskolan. 10

11 Kunskap Upplevelse och skapande Självförtroende, självkänsla och motivation Hälsa och välbefinnande Gemenskap, trivsel och trygghet Engagemang och omtanke 11

12 SOCIALT God gemenskap Att tillhöra en god gemenskap är ett grundläggande behov, och betyder mycket för känslan av trivsel och trygghet. Det är därför också en avgörande förutsättning för att lyckas i skolan, och en av våra högsta prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid att skapa en stark och god gemenskap i och mellan klasserna redan från start, och vi fortsätter, under gymnasietiden, att stärka sammanhållningen med gemensamma aktiviteter, traditioner och föreningar, som exempelvis elevkår och idrottsförening. KULTURELLT Upplevelser, inspiration och skapande Konst i olika former har följt människan sedan urminnes tider musik, berättande, dramatik, bilder. Vi har ett behov av att gestalta erfarenheter, livsfrågor, känslor och olika problem i tillvaron. Konsten ger utlopp för vårt behov av kreativitet, skönhet och inspiration, och kan också ge oss känslor av samhörighet och identitet. Vår vision är en skola med ett rikt kulturliv som stimulerar till eget skapande i olika former, både i och utanför klassrummet. ETISKT Engagemang och omtanke Som människor har vi ett grundläggande behov av att också vara medmänniskor, att betyda något för andra och att bidra till att göra världen bättre. Engagemang för andra och för sina värderingar är en stark drivkraft för kunskap, och en viktig del av vad det innebär att utvecklas som människa. 12

13 FYSISKT Välbefinnande och prestationsförmåga Lika viktigt som att trivas och känna sig trygg i gruppen är det att må bra rent fysiskt, vilket självklart i sin tur också påverkar prestationsförmågan. Fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter, och med bättre kondition följer också bättre uthållighet, koncentrationsförmåga, minne, kreativitet och inte minst humör. Därför stödjer skolan idrottsföreningarna, som bland annat arrangerar träningstillfällen i olika sporter och deltar i distriktsmästerskap. I vårt arbete med friskvård på skolan prioriterar vi frågan om rökning. Självklart spelar det också stor roll för välbefinnandet och prestationsförmågan att äta god och bra mat. Därför bjuder vi på skollunch i egen regi. MENTALT Ideala prestationstillstånd Vi presterar som bäst när vi mår som bäst, och genom mental träning kan man lära sig hur man kan påverka sina mentala prestationstillstånd. Med hjälp av exempelvis avspänning, målbilder och självbildsträning kan man lära sig att skapa positiva tankar och känslor som kraftigt ökar chansen att lyckas. Alla elever får en inspirerande introduktion till mental träning genom boken Tankens Kraft (av Staffan Mörner) och en serie work-shops, som följs upp med frivillig träning individuellt eller i grupp. 13

14 14

15 Levande skola 15

16 HÖGTIDER, FESTER OCH OLIKA TRADITIONER är viktiga inslag i skolans liv. Det kan ta sig olika uttryck på våra olika skolor, och beror förstås mycket på eleverna. Det är viktigt att elever och personal tillsammans utvecklar skolans kultur utifrån sina idéer och önskemål. Hermods Gymnasium är en ung skola under utveckling, och de olika skolorna kommer också att skilja sig åt beroende på elevernas skilda intressen och önskemål. Elevkårer har bildats på skolorna för att tillvarata elevernas intressen och sätta guldkant på tillvaron med fester, roliga tävlingar och andra aktiviteter som film- och grillkvällar. Idrottsföreningarna har många medlemmar och anordnar olika idrottsaktiviteter. Vi uppmuntrar eleverna att engagera sig i exempelvis kör och teaterverksamhet, och vill att våra avslutningar ska präglas av sång, musik och kreativa framträdanden. 16

17 HG-utmaningen är en tävling som pågår under hela gymnasietiden och där klasser och enskilda elever kan vinna ära och utmärkelser. Utmaningarna kan handla om allt från idrott och skolprestationer till sångtävlingar, välgörenhet och insatser för skolans utveckling. Den som vill engagera sig lite extra i skolans utveckling och representera HG utåt i olika sammanhang kan bli HG-ambassadör. Det innebär att man får delta i aktiviteter som är både roliga och utvecklande. En ambassadör är också en förebild på skolan och tar ett särskilt ansvar för att få alla att känna sig delaktiga i gemenskapen. 17

18 18

19 Bli ditt bästa 19

20 På Hermods Gymnasium vill vi skapa förutsättningar för att eleverna ska utvecklas och prestera sitt bästa. Vår helhetssyn på inlärning innebär att vi tror att man presterar bättre när man mår bättre som människa, men också att vi vill ta vara på den pedagogiska och tekniska utvecklingen. MENTAL TRÄNING Vad vi tänker och känner har ofta en avgörande betydelse för vår prestationsförmåga, helt oberoende av hur väl förberedda vi är i övrigt. Nervositet kan till exempel försämra vår förmåga på ett katastrofalt sätt, och den som lärt sig kontrollera denna känsla har betydligt bättre chanser att lyckas. Andra mentala framgångsfaktorer som man kan lära sig påverka på ett positivt sätt är motivation, självförtroende och självkänsla. Det innebär samtidigt att man ökar sitt välbefinnande, vilket naturligtvis har ett egenvärde oberoende av prestationsförmåga. Förgrundsgestalten inom mental träning är Lars-Eric Uneståhl, som Hermods Gymnasium har ett långvarigt samarbete med. Vi har ett eget arbetsmaterial, Tankens Kraft, som tillsammans med en serie work-shops syftar till att inspirera eleverna till att träna mentalt, antingen på egen hand eller i grupp på skolan. INSPIRERANDE MILJÖ Vi påverkas också starkt av hur miljön omkring oss är utformad. Vi strävar efter att våra skolor ska ligga i trivsamma och levande omgivningar, och vill utforma den inre miljön på skolorna tillsammans med elever och personal. Målet är en arbetsmiljö som skapar trivsel och inspiration, och som stimulerar till studier, skapande och goda samtal. 20

21 TID FÖR LÄXOR OCH FRITID Vår modell för schemaläggning är en viktig del av arbetsmiljön. Genom att fördela den garanterade undervisningstiden (2 180 klocktimmar) jämnt över de tre gymnasieåren, och dessutom undvika håltimmar, kan lektionerna normalt förläggas till ena halvan av arbetsdagen.* På Hermods Gymnasium har eleverna därför oftast lektioner på för- eller eftermiddagen (vilket växlar varannan vecka). På så vis skapar vi utrymme för eleverna att hinna med både lektioner och läxor under en normal arbetsdag, och ändå få tid till återhämtning (fritid, vila, umgänge). Samtidigt blir det mer tid under dagen för gemensamma aktiviteter, studiebesök, coachning, fördjupning och stödundervisning för de elever som vill eller behöver det. MODERN UTRUSTNING FÖR MODERN UNDERVISNING Den tekniska utvecklingen har revolutionerat arbetslivet med olika digitala verktyg, och vi tycker det är självklart att vi ska ta vara på denna potential i skolan också. På så vis får våra elever en hög IT-kompetens inför högskola och arbetsliv, och undervisningen kan byggas på modern IT-baserad pedagogik. Därför får alla våra elever låna en bärbar dator under gymnasietiden. Vi väljer varje år den modell som vi bedömer som mest prisvärd i förhållande till våra prestandakrav. * Observera att avvikelser från normalschemat kan förekomma, exempelvis vid idrottsundervisningen 21

22 22

23 Hermods Gymnasium Stockholm 23

24 I STOCKHOLM finns Hermods Gymnasium på Gärdet, precis intill T-banan, tre stationer från T-centralen. Adress: Värtavägen 65. LUNCH Vi serverar gratis skollunch i egen matsal varje skoldag. Man kan välja mellan tre olika rätter, varav en vegetarisk, och självklart finns det specialkost för den som behöver det. En generös salladsbuffé, hårt/mjukt bröd med smör och vatten/mjölk ingår också. IDROTT De flesta idrottslektioner har vi på Friskis & Svettis i City där vi har tillgång till en stor idrottshall, dans/yoga-sal, cirkelgym samt indoor walkingsal, när vi inte är utomhus. Idrottsföreningen arrangerar också olika aktiviteter regelbundet, och deltar i DM om det finns tillräckligt intresse. ELEVINFLYTANDE Att känna att man har inflytande på form och innehåll i sin gymnasieutbildning är oerhört viktigt för att uppnå bra resultat. Som elev på Hermods Gymnasium har du möjlighet att påverka hur undervisningen utformas tillsammans med lärarna. Du kan också engagera dig i elevkåren och vara med i något av deras utskott för att påverka skolan. 24

25 25

26 VÄLKOMMEN TILL EN SKOLA MED HÖGA AMBITIONER och höga förväntningar på dig som elev. Först och främst vill jag lyfta fram att all undervisning vid Hermods Gymnasium är lärarledd och planerad av behöriga lärare. God pedagogik innebär varierat arbetsätt som ska stimulera eleverna till aktivitet och lust att lära. Forskning visar att den avgörande faktorn för att lyckas med skolarbete är en förtroendefull relation till läraren. För att skapa engagemang och stolthet över skolan strävar vi ständigt efter att göra eleverna delaktiga och ge dem inflytande över verksamheten. Vi vill ge våra elever stimulans till att överträffa sina mål. Därför lägger vi särskild tonvikt vid att ge återkoppling, som bygger på engagemang, aktivitet och närvaro. Personalen fortbildas också kontinuerligt i formativ bedömning, som hjälper eleverna att utvecklas. När du lämnar oss och tar studenten, vill vi att du ska de bästa förutsättningarna för att komma vidare till nästa steg i ditt liv. Som rektor på Hermods Gymnasium ser jag fram emot en spännande och utvecklande tid. Henric Granholm, Rektor HERMODS GYMNASIUM STOCKHOLM 26

27 ERIK BRANDT går i ÅK3 på Samhällsprogrammet vid Hermods Gymnasium i Stockholm och har varit elevkårens vice ordförande. - Jag är väldigt nöjd med mitt gymnasieval. Vi har en fin gemenskap på HG, och riktigt vassa lärare som verkligen bryr sig om oss elever. - Jag gillar också skolans effektiva schema och att HG är väldigt framåt när det gäller IT. Alla elever får låna en bärbar dator, och vi arbetar mycket med digitala verktyg. ANDERS CARLSSON är lärare i medieämnen, psykologi och samhällskunskap och har undervisat i över tio år. - Det är det bästa jobb som finns! Det bästa är att få möta och arbeta med ungdomar. Det är fantastiskt att få lära känna eleverna och bidra till deras utveckling. Det är en härligt kreativ arbetsgemenskap på lektionerna, och även jag lär mig något nytt varje dag. 27

28 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskapsprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter avslutad utbildning har eleverna behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Inriktning Beteendevetenskap Inriktningskurser Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 Programfördjupning Människors miljöer 100 Entreprenörskap 100 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap Inriktningskurser Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Samhällskunskap Programfördjupning Internationella relationer 100 Engelska Etnicitet och kulturmöten 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen Filosofi 1 50 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 200 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete 100 Inriktning Medier, information och kommunikation Inriktningskurser Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Programfördjupning Digitalt skapande Fotografisk bild Journalistik, reklam och information 100 Medieproduktion

29 EKONOMIPROGRAMMET Ekonomiprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Inriktning Ekonomi Inriktningskurser Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Programfördjupning Engelska Marknadsföring 100 Internationell ekonomi 100 Inriktning Juridik Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Inriktningskurser Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Programfördjupning Engelska Entreprenörskap och företagande 100 Matematik 3b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen Företagsekonomi Privatjuridik 100 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

30 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskapsprogrammet är i första hand ett studieförberedande program, med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupning Engelska Naturvetenskaplig specialisering 100 Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen Biologi Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

31 ESTETISKA PROGRAMMET Estetiska programmet ger en bred allmänbildning, med betoning på hur konst och kultur påverkar oss i vårt samhälle och om olika konstnärliga uttryck. Inriktning Estetik och Media Inriktningskurser Digitalt skapande Medieproduktion Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Programfördjupning Fotografisk bild Fotografisch Bild Visuell kommunikation 100 Entreprenörskap 100 Grafisk kommunikation Estetiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Historia 2b - Kultur 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

32 TEKNIKPROGRAMMET Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Inriktning Informations- och medieteknik Inriktningskurser Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling Programfördjupning Programmering Digitalt skapande Gränssnittsdesign 100 Engelska Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1a 50 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen Fysik 1a 150 Kemi Teknik Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

33 Våra program SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och Media TEKNIKPROGRAMMET Informations- och medieteknik Öppet hus NOV 2014: Lö 29 nov, kl PLATS: Hermods Gymnasium Luntmakargatan 34 Stockholm Varmt välkomna till våra nya skollokaler i januari JAN 2015: Lö 17 jan, kl Lö 31 jan, kl FEB 2015: Lö 7 feb, kl APR 2015: Lö 25 april, kl PLATS: Hermods Gymnasium Värtavägen 65 Stockholm Kontakt HERMODS GYMNASIUM Susan Gallone Skolinformatör Tel: Mobil: E-post: 33

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015 Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015 En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och

Läs mer

En modern kvalitetsskola i centralt läge

En modern kvalitetsskola i centralt läge En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje i moderna utbildningsmiljöer

Läs mer

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap Programstruktur Beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM)

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET Regementsgatan 4 Malmö / Tel. 040-6918300 VÄLKOMMEN Einar HansEngymnasiEt är en liten skola och kommer aldrig att bli större än 200 elever. syftet med det är att bibehålla

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag skulle säga att det bästa med PB är undervisningen och lärarna. En annan sak som är bra är att det är en avslappnad miljö. Alla får

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig skola där alla är trevliga mot varandra och det är en positiv

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Eftersom IT-Gymnasiet utbildar

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

En skola som öppnar dörrar

En skola som öppnar dörrar Malmö 2016 En skola som öppnar dörrar Välkommen till Hermods Gymnasium! Här förenas ambition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje. Våra skolor ligger centralt belägna i Stockholm, Göteborg och

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande sprogrammet Inriktningar och samhälle Skolan har en härlig stämning och sköna elever. NA valde jag för att man kan göra vad man vill efter utbildningen. Man får mycket kunskap om allt

Läs mer

En skola som öppnar dörrar

En skola som öppnar dörrar Stockholm 2016 En skola som öppnar dörrar Välkommen till Hermods Gymnasium! Här förenas ambition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje. Våra skolor ligger centralt belägna i Stockholm, Göteborg

Läs mer

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD)

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS STÖRSTA

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

RIG RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD SNOWBOARD EK. EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 BEHÖRIGHETSKRAV

RIG RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD SNOWBOARD EK. EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 BEHÖRIGHETSKRAV RIKSIDROTTSGYMNASIET EK EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR : 5 FÖR DIG SOM satsar på en internationell karriär på elitnivå inom snowboard. Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Högskoleförberedande Humanistiska programmet Inriktning Språk PB ligger väldigt centralt, buss max 5 min. Det är också en vacker skola med ett bra bibliotek. Jag är väldigt språkintresserad, därför var

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och samhälle PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också en kompis som skulle

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2016-2017 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Forskning-Journalistik s.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Välkommen till Spyken och NA-programmet

Välkommen till Spyken och NA-programmet Välkommen till Spyken och NA-programmet Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Förmågor för morgondagens samhälle okreativitet osjälvständighet

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET RUSTAD INFÖR FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering och nätverksteknik till animation och

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet Välkomna till Nacka gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi & Samhälle Rektor Helen Bejmar Agenda Nacka gymnasium Mål för SA-programmet Uppläggning Inriktningar - Beteendevetenskap - Medier, information

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Med stöd av 4 kap. 5 gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver Skolverket

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

En skola som öppnar dörrar

En skola som öppnar dörrar Göteborg 2016 En skola som öppnar dörrar Välkommen till Hermods Gymnasium! Här förenas ambition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje. Våra skolor ligger centralt belägna i Stockholm, Göteborg och

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING HOTELL-

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2016-2017 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Bygg och programmera dina innovationer i vårt

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

MIKAEL ELIAS GYMNASIUM FÖR DIG SOM VILL VIDARE

MIKAEL ELIAS GYMNASIUM FÖR DIG SOM VILL VIDARE MIKAEL ELIAS GYMNASIUM FÖR DIG SOM VILL VIDARE LUST ATT LÄRA MOD ATT FÖRÄNDRA Lust att lära, mod att förändra. Det är vad vår utbildning handlar om. Under dina tre år hos oss får du en utbildning som utvecklar,

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2013-2016 Elever som börjar ht -13 Reviderad 2013 05 02 Bygg- och anläggningsprogrammetåk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 25 25

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer