Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014"

Transkript

1 Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

2 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje i moderna utbildningsmiljöer i innerstaden. Hermods Gymnasium är till för dig som tar din utbildning på allvar och söker en skola med bra lärare, stark gemenskap och en inspirerande miljö. För oss är det lika viktigt med höga kunskapsmål som att våra elever utvecklas som människor och går ut i livet med självförtroende, social kompetens och förmåga att ta personligt ansvar. Vår huvudman är Hermods AB som ägs av Inter IKEA Investments AB. Hermods är ett av Sveriges äldsta verksamma utbildningsföretag med över 4 miljoner elever genom åren. Det är ett väletablerat och innovativt företag med starka humanistiska värderingar, och en vision av människans unika värde och utvecklingsmöjligheter. 2

3 Innehåll Varför är vissa skolor så bra? 4 Helhetssyn 8 Levande skola 14 Bli ditt bästa 18 Hermods Gymnasium Stockholm 22 Det bästa med Hermods Gymnasium 24 Rektorn har ordet 26 Vad tycker elever och lärare? 27 Våra program 28 3

4 4

5 Varför är vissa skolor så bra? 5

6 Vad är det som gör en skola riktigt bra? Är det bärbara datorer, fler lärare, mindre klasser eller ny pedagogik? Om man tittar närmare på världens bästa skolor visar det sig att det som har störst betydelse är (trumvirvel) kvaliteten på lärarna.* Jag tror de flesta känner igen sig. Bra lärare gör en avgörande skillnad. Men vad är då en bra lärare? Jag är själv lärare sedan 25 år och har arbetat både som rektor och skolchef. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har det varit viktigt för mig att lyssna på eleverna och regelbundet vara med på lektionerna för att bilda mig en egen uppfattning. En bra lärare är självklart en engagerad expert i sitt ämne. Men det avgörande är ändå förmågan att få eleverna med sig, att kunna inspirera och motivera. Att vara lärare handlar inte bara om kunskaper, utan först och främst om att bygga goda relationer. Bra lärare är trygga ledare, som ställer tydliga krav och samtidigt skapar en god stämning och bryr sig om var och en. Att må bra i sig själv och i gruppen är en förutsättning för att lyckas, i skolan såväl som i livet. Bra lärare skapar trivsel, trygghet och gemenskap på skolan. 6 *) Se exempelvis McKinseys rapport How the world s best performing school systems come out on top. (2007)

7 Vi utvecklar skolan utifrån vad vi kallar en helhetssyn på utbildning som betonar betydelsen av allsidig utveckling för att både må bra och lyckas. Det innebär bl a att vi vill erbjuda en modern och inspirerande utbildningsmiljö och en skola med stark sammanhållning, gemenskap, kultur och traditioner. För att stödja elevernas personliga utveckling arbetar vi också med mental träning. Tydliga och inspirerande mål, en stark självkänsla och ett gott självförtroende har stor betydelse både för att må bra och för att lyckas såväl i skolan som i livet. En bra skola är i ständig utveckling, och strävar hela tiden efter att bli bättre. För oss innebär det inte minst att vi tar elevernas uppfattningar och synpunkter på allvar. Det gör vi exempelvis med regelbundna enkäter där eleverna får betygsätta skolan och sina lärare, men också genom att elever är med vid bland annat anställning av lärare, utformning av våra lokaler eller val av lunchrestauranger. Välkommen till Hermods Gymnasium! Staffan Mörner, Skolchef Hermods Gymnasium 7

8 8

9 Helhetssyn 9

10 Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper. Men inlärning är inte enbart en intellektuell process, och vi människor har en rad olika behov som har betydelse för att vi ska må bra och utvecklas till självständiga, aktiva, skapande, ansvarstagande och socialt välfungerande personer. Hermods Gymnasium strävar efter att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling på flera plan. Intellektuellt Höga kunskapsmål Hermods Gymnasium har höga ambitioner och vi förväntar oss detsamma av våra elever. Den viktigaste nyckeln till hög kvalitet i undervisningen är kunniga och engagerade lärare. Vi strävar också efter ett nära samarbete med högskolan, exempelvis i form av gästföreläsare och forskningsprojekt. I samarbete med professor Fredrik Uhlén vid Karolinska Institutet har vi genomfört ett utbildningsprojekt om inlärning, kreativitet och prestation utifrån den senaste neurofysiologiska forskningen om hur hjärnan fungerar. Vi har sedan flera år ett nära samarbete med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan kring Mental träning och ideala prestationstillstånd. 10

11 Kunskap Upplevelse och skapande Självförtroende, självkänsla och motivation Hälsa och välbefinnande Gemenskap, trivsel och trygghet Engagemang och omtanke 11

12 Socialt God gemenskap Att tillhöra en god gemenskap är ett grundläggande behov, och betyder mycket för vår känsla av trivsel och trygghet. Det är också en avgörande förutsättning för att lyckas i skolan, och därför en av våra högsta prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid att skapa en stark och god sammanhållning i och mellan klasserna redan från start, och vi fortsätter, under gymnasietiden, att stärka den med gemensamma aktiviteter, traditioner och föreningar, till exempel elevkår och idrottsförening. Kulturellt Upplevelser, inspiration och skapande Konst i olika former har följt människan sedan urminnes tider musik, berättande, dramatik, bilder. Vi har ett behov av att gestalta erfarenheter, livsfrågor, känslor och olika problem i tillvaron. Konsten ger utlopp för vårt behov av kreativitet, skönhet och inspiration, och kan också ge oss känslor av samhörighet och identitet. Vår vision är en skola med ett rikt kulturliv som stimulerar till eget skapande i olika former både i och utanför klassrummet. 12

13 Fysiskt Välbefinnande och prestationsförmåga Lika viktigt som att trivas och känna sig trygg i gruppen är det att må bra rent fysiskt, vilket självklart i sin tur också påverkar prestationsförmågan. Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter, och med bättre kondition följer också bättre uthållighet, koncentrationsförmåga, minne och kreativitet. Dessutom påverkar det humöret positivt. Idrottsundervisningen vid Hermods Gymnasium håller hög kvalitet, och intresserade elever erbjuds dessutom träningsmöjligheter på Friskis&Svettis alla dagar (även gruppträning). Självklart spelar det också stor roll för välbefinnandet och prestationsförmågan att äta god och bra mat. Därför erbjuder vi gratis skollunch på ett stort och varierat urval av restauranger alla skoldagar. Mentalt Ideala prestationstillstånd Vi presterar som bäst när vi mår som bäst, och genom mental träning kan man lära sig hur man kan påverka sina prestationstillstånd. Med hjälp av exempelvis avspänning, målbilder och självbildsträning kan man lära sig att skapa positiva tankar och känslor som kraftigt ökar chansen att lyckas. 13

14 14

15 Levande skola 15

16 Högtider, fester och olika traditioner är viktiga inslag i skolans liv. Det kan ta sig olika uttryck på våra olika skolor, och beror förstås mycket på eleverna. Det är viktigt att elever och personal tillsammans utvecklar skolans kultur utifrån sina idéer och önskemål. Hermods Gymnasium är en ung skola under utveckling, och de olika skolorna kommer också att skilja sig åt beroende på elevernas skilda intressen och önskemål. Här är några exempel på vad som hänt på vår första skola i Stockholm: En elevkår har bildats för att tillvarata elevernas intressen och sätta guldkant på tillvaron med fester, roliga tävlingar och andra aktiviteter som film- och grillkvällar. Idrottsföreningen har många medlemmar och har aktiviteter i idrottshallen varje vecka. Teatergruppen träffas också varje vecka, och har framträtt på både jul- och sommaravslutningen. 16

17 HG-utmaningen är en tävling som pågår under hela gymnasietiden och där klasser och enskilda elever kan få poäng och vinna priser, stipendier och utmärkelser. Utmaningarna kan handla om allt från idrott och skolprestationer till sångtävlingar, välgörenhet och insatser för skolans utveckling. Den som vill engagera sig lite extra i skolans utveckling och representera HG utåt i olika sammanhang kan bli HG-ambassadör, vilket innebär att man får delta i aktiviteter som är både roliga och utvecklande. En ambassadör är också en förebild på skolan och tar ett särskilt ansvar för att alla känner sig delaktiga i gemenskapen. 17

18 18

19 Bli ditt bästa 19

20 Mental träning handlar om att må bra för att prestera sitt bästa och har tillämpats länge av elitidrottare, men kan användas på livets alla områden. Lars-Eric Uneståhl har under många år utvecklat metoder som ökar prestationsförmågan genom att träna motivation, självförtroende, kreativitet och stresshantering. Alla elever deltar i en grundkurs i mental träning under det första året, och kan därefter välja att fortsätta även i årskurs 2 och 3. Upplägget varierar mellan skolorna, men ett exempel är Uneståhls SKOLK-kurs (SkolKompetens Och LivsKompetens) som bland annat innehåller följande moment: Mental grundträning: Avslappning, min inre trygga plats, självkontroll genom triggers och visualisering, konsekvenstänkande, feedbackträning. Framgångsfaktorer: Självbild, självförtroende, självkänsla, motivation, positivt tänkande, ideala inlärningstillstånd, bäst när det gäller. Mental styrketräning: Fokusering, koncentration, stresshantering, tuffhetsträning, kommunikation, problemlösning, konflikthantering. Livskvalitetsträning: Egna och andras känslor, bryta tillstånd, glädje, vänskap, social kompetens, teambuilding. 20

21 Vi påverkas också starkt av hur miljön omkring oss är utformad. Våra skolor ska ligga i trivsamma och levande omgivningar, och utformas tillsammans med eleverna för att erbjuda en stimulerande och inspirerande utbildningsmiljö. Den inre miljön utvecklar vi tillsammans med eleverna, så att de efter hand kan sätta sin egen prägel på skolan. Alla elever får låna en bärbar dator under gymnasietiden, och skolan har ett trådlöst nätverk. Undervisningen kan därmed i hög grad använda olika digitala resurser, och eleverna har ett professionellt arbetsredskap för att söka, bearbeta och presentera information. För närvarande är det MacBook (Air eller Pro) som används, men vi följer teknikutvecklingen löpande och väljer varje år den modell vi anser lämpligast. Vår schemaläggningsmodell är också en viktig del av arbetsmiljön. Genom att fördela den garanterade undervisningstiden (2 180 klocktimmar) jämnt över de tre gymnasieåren och dessutom undvika håltimmar kan lektionerna normalt förläggas till halva dagen.* På så vis kan eleverna hinna med både lektioner och läxor under en normal arbetsdag, och får tid till återhämtning och fritid. *Observera att idrottsundervisningen ligger utanför halvdagsramen, och att det kan förekomma undantagsfall där avvikelser från normalschemat inte kan undvikas. 21

22 22

23 Hermods Gymnasium Stockholm 23

24 I Stockholm finns Hermods Gymnasium på Brahegatan 10 på Östermalm, ett stenkast från Humlegården och Stureplan, samt på Olof Palmes gata 31 (Norra Bantorget, mitt emot Norra Latin) nära Hötorget och T-centralen. De flesta idrottslektioner har vi på Friskis&Svettis i City där vi har tillgång till gym, spinning och idrottshall. Alla elever som vill får också gymkort som kan användas dagtid alla dagar på alla Friskis&Svettis i Stockholm. 24

25 LUNCH Våra elever äter lunch på restauranger i Stockholms innerstad. Det finns ett brett utbud av luncher att välja mellan. Lunchen ska vara näringsrik och ge dig den energi som behövs för att prestera bra under skoldagen och vi har ett nära samarbete med restaurangerna för att detta ska uppfyllas ELEVINFLYTANDE Att känna att man har inflytande på form och innehåll i sin gymnasieutbildning är oerhört viktigt för att uppnå bra resultat. Som elev på Hermods Gymnasium har du möjlighet att påverka hur undervisningen utformas tillsammans med lärarna. IDROTT På Hermods Gymnasium Stockholm har eleverna idrott i moderna träningslokaler på Friskis & Svettis i innerstan. Det finns också möjlighet att träna före eller efter skolan under dagtid tillsammans med kompisar på skolan. Vill man ha ytterligare idrottsaktiviteter kan man gå med i skolans idrottsförening. 25

26 Mitt uppdrag som rektor på Hermods Gymnasium Stockholm är att ansvara för elevernas lärande och utbildning. Parallellt med det ska jag se till att eleverna får möjlighet att utvecklas maximalt. Jag har många års erfarenhet av både undervisning och pedagogiskt ledarskap och genomför rektorsprogrammet vid Uppsala universitet. Tillsammans med välutbildade lärare kan vi på Hermods Gymnasium ge våra elever en kvalitativ gymnasieutbildning i en trygg skolmiljö med god studiero. Här möter man andra människor och i socialt samspel utvecklas man som individ och är med sin gymnasieexamen väl rustad för nästa steg i livet. Välkommen till Hermods Gymnasium! Mari Isacson, Rektor Hermods Gymnasium STOCKHOLM 26

27 Erik Brandt går andra ring på Samhällsprogrammet vid Hermods Gymnasium i Stockholm och är elevkårens vice ordförande. - Jag är väldigt nöjd med mitt gymnasieval. Vi har en fin gemenskap på HG, och riktigt vassa lärare som verkligen bryr sig om oss elever. Han gillar också skolans effektiva schema och luncherna på restauranger runt om i stan. - HG är också väldigt framåt när det gäller IT. Alla elever får låna en bärbar dator, och vi arbetar mycket med digitala verktyg. Anders Carlsson är lärare i medieämnen, psykologi och samhällskunskap och har undervisat i över tio år. - Det är det bästa jobb som finns! Det bästa är att få möta och arbeta med ungdomar. Det är fantastiskt att få lära känna eleverna och bidra till deras utveckling. Det är en härligt kreativ arbetsgemenskap på lektionerna, och även jag lär mig något nytt varje dag. 27

28 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskapsprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter avslutad utbildning har eleverna behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Inriktning Beteendevetenskap Inriktningskurser Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 Programfördjupning Engelska Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Människors miljöer 100 Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap Inriktningskurser Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Samhällskunskap Programfördjupning Engelska Historia Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensama ämnen Filosofi 1 50 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 200 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete 100 Inriktning Medier, information och kommunikation Inriktningskurser Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Programfördjupning Fotografisk bild Journalistik, reklam och information Engelska Digitalt skapande

29 EKONOMIPROGRAMMET Ekonomiprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Inriktning Ekonomi Inriktningskurser Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Programfördjupning Engelska Marknadsföring 100 Internationell ekonomi 100 Inriktning Juridik Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Inriktningskurser Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Programfördjupning Engelska Entreprenörskap och företagande 100 Matematik 3b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensama ämnen Företagsekonomi Privatjuridik 100 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

30 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskapsprogrammet är i första hand ett studieförberedande program, med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupning Engelska Naturvetenskaplig specialisering 100 Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensama ämnen Biologi Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

31 ESTETISKA PROGRAMMET Estetiska programmet ger en bred allmänbildning, med betoning på hur konst och kultur påverkar oss i vårt samhälle och om olika konstnärliga uttryck. Inriktning Estetik och Media Inriktningskurser Digitalt skapande Medieproduktion Medieproduktion Medier, samhälle & kommunikation Programfördjupning Gränssnittsdesign 100 Engelska Fotografisk bild Fotografisk bild Grafisk kommunikation Estetiska programmet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Historia 2b - Kultur 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensama ämnen Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

32 TEKNIKPROGRAMMET Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Inriktning Informations- och medieteknik Inriktningskurser Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling Programfördjupning Programmering Digitalt skapande Gränssnittsdesign 100 Engelska Teknikprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk Svenska 2/Svenska som andraspråk Svenska 3/Svenska som andraspråk Programgemensama ämnen Fysik 1a 150 Kemi Teknik Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

33 33

34 34

35 35

36 Våra program Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Estetiska Programmet Estetik och Media Teknikprogrammet Informations- och medieteknik Öppet hus NOV 2013: Lö 30 nov, kl DEC 2013: To 5 dec, kl JAN 2014: Lö 25 jan, kl FEB 2014: On 5 feb, kl APR 2014: To 24 apr, kl Plats: Hermods Gymnasium, Brahegatan 10 och Olof Palmes gata 31 Kontakt HERMODS GYMNASIUM Marie-Michelle Ask Skolinformatör Tel: Mobil: E-post:

Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST MNASIE GY sed 1996 an TNING OT OLA DR SK ANKAS BL HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST KRIMINOLOGI

Läs mer

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00 Öppet hus 4 dec & 3 feb kl 18.00 Student 2018 vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens vå r v ision Vår skola utmärks av öppenhet, respekt och förtroende Lärandet uppfattas som meningsfullt Kompetens,

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T 2015/16 SPYKEN AUG/ SEPT Välkommen Välkomstdagar med grillkväll på gården och teambuldingaktiviteter för de nya ettorna SEPT Ven-resa NA1orna NA1orna åker på exkursion till Ven OKT 24 FN-dagen SA-programmet

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer