Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014"

Transkript

1 Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

2 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje i moderna utbildningsmiljöer i innerstaden. Hermods Gymnasium är till för dig som tar din utbildning på allvar och söker en skola med bra lärare, stark gemenskap och en inspirerande miljö. För oss är det lika viktigt med höga kunskapsmål som att våra elever utvecklas som människor och går ut i livet med självförtroende, social kompetens och förmåga att ta personligt ansvar. Vår huvudman är Hermods AB som ägs av Inter IKEA Investments AB. Hermods är ett av Sveriges äldsta verksamma utbildningsföretag med över 4 miljoner elever genom åren. Det är ett väletablerat och innovativt företag med starka humanistiska värderingar, och en vision av människans unika värde och utvecklingsmöjligheter. 2

3 Innehåll Varför är vissa skolor så bra? 4 Helhetssyn 8 Levande skola 14 Bli ditt bästa 18 Hermods Gymnasium Göteborg 22 Det bästa med Hermods Gymnasium 24 Rektorn har ordet 26 Vad tycker elever och lärare? 27 Våra program 28 3

4 4

5 Varför är vissa skolor så bra? 5

6 Vad är det som gör en skola riktigt bra? Är det bärbara datorer, fler lärare, mindre klasser eller ny pedagogik? Om man tittar närmare på världens bästa skolor visar det sig att det som har störst betydelse är (trumvirvel) kvaliteten på lärarna.* Jag tror de flesta känner igen sig. Bra lärare gör en avgörande skillnad. Men vad är då en bra lärare? Jag är själv lärare sedan 25 år och har arbetat både som rektor och skolchef. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har det varit viktigt för mig att lyssna på eleverna och regelbundet vara med på lektionerna för att bilda mig en egen uppfattning. En bra lärare är självklart en engagerad expert i sitt ämne. Men det avgörande är ändå förmågan att få eleverna med sig, att kunna inspirera och motivera. Att vara lärare handlar inte bara om kunskaper, utan först och främst om att bygga goda relationer. Bra lärare är trygga ledare, som ställer tydliga krav och samtidigt skapar en god stämning och bryr sig om var och en. Att må bra i sig själv och i gruppen är en förutsättning för att lyckas, i skolan såväl som i livet. Bra lärare skapar trivsel, trygghet och gemenskap på skolan. 6 *) Se exempelvis McKinseys rapport How the world s best performing school systems come out on top. (2007)

7 Vi utvecklar skolan utifrån vad vi kallar en helhetssyn på utbildning som betonar betydelsen av allsidig utveckling för att både må bra och lyckas. Det innebär bl a att vi vill erbjuda en modern och inspirerande utbildningsmiljö och en skola med stark sammanhållning, gemenskap, kultur och traditioner. För att stödja elevernas personliga utveckling arbetar vi också med mental träning. Tydliga och inspirerande mål, en stark självkänsla och ett gott självförtroende har stor betydelse både för att må bra och för att lyckas såväl i skolan som i livet. En bra skola är i ständig utveckling, och strävar hela tiden efter att bli bättre. För oss innebär det inte minst att vi tar elevernas uppfattningar och synpunkter på allvar. Det gör vi exempelvis med regelbundna enkäter där eleverna får betygsätta skolan och sina lärare, men också genom att elever är med vid bland annat anställning av lärare, utformning av våra lokaler eller val av lunchrestauranger. Välkommen till Hermods Gymnasium! Staffan Mörner, Skolchef Hermods Gymnasium 7

8 8

9 Helhetssyn 9

10 Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper. Men inlärning är inte enbart en intellektuell process, och vi människor har en rad olika behov som har betydelse för att vi ska må bra och utvecklas till självständiga, aktiva, skapande, ansvarstagande och socialt välfungerande personer. Hermods Gymnasium strävar efter att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling på flera plan. Intellektuellt Höga kunskapsmål Hermods Gymnasium har höga ambitioner och vi förväntar oss detsamma av våra elever. Den viktigaste nyckeln till hög kvalitet i undervisningen är kunniga och engagerade lärare. Vi strävar också efter ett nära samarbete med högskolan, exempelvis i form av gästföreläsare och forskningsprojekt. I samarbete med professor Fredrik Uhlén vid Karolinska Institutet har vi genomfört ett utbildningsprojekt om inlärning, kreativitet och prestation utifrån den senaste neurofysiologiska forskningen om hur hjärnan fungerar. Vi har sedan flera år ett nära samarbete med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan kring Mental träning och ideala prestationstillstånd. 10

11 Kunskap Upplevelse och skapande Självförtroende, självkänsla och motivation Hälsa och välbefinnande Gemenskap, trivsel och trygghet Engagemang och omtanke 11

12 Socialt God gemenskap Att tillhöra en god gemenskap är ett grundläggande behov, och betyder mycket för vår känsla av trivsel och trygghet. Det är också en avgörande förutsättning för att lyckas i skolan, och därför en av våra högsta prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid att skapa en stark och god sammanhållning i och mellan klasserna redan från start, och vi fortsätter, under gymnasietiden, att stärka den med gemensamma aktiviteter, traditioner och föreningar, till exempel elevkår och idrottsförening. Kulturellt Upplevelser, inspiration och skapande Konst i olika former har följt människan sedan urminnes tider musik, berättande, dramatik, bilder. Vi har ett behov av att gestalta erfarenheter, livsfrågor, känslor och olika problem i tillvaron. Konsten ger utlopp för vårt behov av kreativitet, skönhet och inspiration, och kan också ge oss känslor av samhörighet och identitet. Vår vision är en skola med ett rikt kulturliv som stimulerar till eget skapande i olika former både i och utanför klassrummet. 12

13 Fysiskt Välbefinnande och prestationsförmåga Lika viktigt som att trivas och känna sig trygg i gruppen är det att må bra rent fysiskt, vilket självklart i sin tur också påverkar prestationsförmågan. Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter, och med bättre kondition följer också bättre uthållighet, koncentrationsförmåga, minne och kreativitet. Dessutom påverkar det humöret positivt. Idrottsundervisningen vid Hermods Gymnasium håller hög kvalitet, och intresserade elever erbjuds dessutom träningsmöjligheter på Friskis&Svettis alla dagar (även gruppträning). Självklart spelar det också stor roll för välbefinnandet och prestationsförmågan att äta god och bra mat. Därför erbjuder vi gratis skollunch på ett stort och varierat urval av restauranger alla skoldagar. Mentalt Ideala prestationstillstånd Vi presterar som bäst när vi mår som bäst, och genom mental träning kan man lära sig hur man kan påverka sina prestationstillstånd. Med hjälp av exempelvis avspänning, målbilder och självbildsträning kan man lära sig att skapa positiva tankar och känslor som kraftigt ökar chansen att lyckas. 13

14 14

15 Levande skola 15

16 Högtider, fester och olika traditioner är viktiga inslag i skolans liv. Det kan ta sig olika uttryck på våra olika skolor, och beror förstås mycket på eleverna. Det är viktigt att elever och personal tillsammans utvecklar skolans kultur utifrån sina idéer och önskemål. Hermods Gymnasium är en ung skola under utveckling, och de olika skolorna kommer också att skilja sig åt beroende på elevernas skilda intressen och önskemål. Här är några exempel på vad som hänt på vår första skola i Stockholm: En elevkår har bildats för att tillvarata elevernas intressen och sätta guldkant på tillvaron med fester, roliga tävlingar och andra aktiviteter som film- och grillkvällar. Idrottsföreningen har många medlemmar och har aktiviteter i idrottshallen varje vecka. Teatergruppen träffas också varje vecka, och har framträtt på både jul- och sommaravslutningen. 16

17 HG-utmaningen är en tävling som pågår under hela gymnasietiden och där klasser och enskilda elever kan få poäng och vinna priser, stipendier och utmärkelser. Utmaningarna kan handla om allt från idrott och skolprestationer till sångtävlingar, välgörenhet och insatser för skolans utveckling. Den som vill engagera sig lite extra i skolans utveckling och representera HG utåt i olika sammanhang kan bli HG-ambassadör, vilket innebär att man får delta i aktiviteter som är både roliga och utvecklande. En ambassadör är också en förebild på skolan och tar ett särskilt ansvar för att alla känner sig delaktiga i gemenskapen. 17

18 18

19 Bli ditt bästa 19

20 Mental träning handlar om att må bra för att prestera sitt bästa och har tillämpats länge av elitidrottare, men kan användas på livets alla områden. Lars-Eric Uneståhl har under många år utvecklat metoder som ökar prestationsförmågan genom att träna motivation, självförtroende, kreativitet och stresshantering. Alla elever deltar i en grundkurs i mental träning under det första året, och kan därefter välja att fortsätta även i årskurs 2 och 3. Upplägget varierar mellan skolorna, men ett exempel är Uneståhls SKOLK-kurs (SkolKompetens Och LivsKompetens) som bland annat innehåller följande moment: Mental grundträning: Avslappning, min inre trygga plats, självkontroll genom triggers och visualisering, konsekvenstänkande, feedbackträning. Framgångsfaktorer: Självbild, självförtroende, självkänsla, motivation, positivt tänkande, ideala inlärningstillstånd, bäst när det gäller. Mental styrketräning: Fokusering, koncentration, stresshantering, tuffhetsträning, kommunikation, problemlösning, konflikthantering. Livskvalitetsträning: Egna och andras känslor, bryta tillstånd, glädje, vänskap, social kompetens, teambuilding. 20

21 Vi påverkas också starkt av hur miljön omkring oss är utformad. Våra skolor ska ligga i trivsamma och levande omgivningar, och utformas tillsammans med eleverna för att erbjuda en stimulerande och inspirerande utbildningsmiljö. Den inre miljön utvecklar vi tillsammans med eleverna, så att de efter hand kan sätta sin egen prägel på skolan. Alla elever får låna en bärbar dator under gymnasietiden, och skolan har ett trådlöst nätverk. Undervisningen kan därmed i hög grad använda olika digitala resurser, och eleverna har ett professionellt arbetsredskap för att söka, bearbeta och presentera information. För närvarande är det MacBook (Air eller Pro) som används, men vi följer teknikutvecklingen löpande och väljer varje år den modell vi anser lämpligast. Vår schemaläggningsmodell är också en viktig del av arbetsmiljön. Genom att fördela den garanterade undervisningstiden (2 180 klocktimmar) jämnt över de tre gymnasieåren och dessutom undvika håltimmar kan lektionerna normalt förläggas till halva dagen.* På så vis kan eleverna hinna med både lektioner och läxor under en normal arbetsdag, och får tid till återhämtning och fritid. *Observera att idrottsundervisningen ligger utanför halvdagsramen, och att det kan förekomma undantagsfall där avvikelser från normalschemat inte kan undvikas. 21

22 22

23 Hermods Gymnasium Göteborg 23

24 I Göteborg ligger Hermods Gymnasium i unika lokaler på Lyckans väg 2A vid Näckrosdammen, nära Götaplatsen och Korsvägen mitt i stan och ändå lugnt och lummigt ett stenkast från bland annat Chalmers, Humanisten och Universeum. De flesta idrottslektioner har vi på Friskis&Svettis, fem minuters promenad från skolan, där vi har tillgång till gym, spinning och idrottshall. Alla elever som vill får också ett gymkort som kan användas dagtid alla dagar på alla Friskis&Svettis-anläggningar i Göteborg. 24

25 LUNCH kan våra elever äta på restauranger som ligger i centrala stan eller nära hemmet. Eleverna får ett lunchkort som de betalar med varje dag. För oss är det viktigt att det erbjuds bra och näringsriktig mat för att eleverna ska kunna prestera under hela dagen. Vi har en dialog både med våra elever och restaurangerna för att förvissa oss om kvaliteten och erbjuda så många restauranger som möjligt. LOKALERNA ligger mycket centralt men ändå i ett lugn runt sig. Miljön är viktig för välbefinnandet, kreativiteten och lusten att lära. Runt om vår skola finns också många viktiga funktioner som vi ibland samarbetar med så som Universitet och Högskola, stadsbibliotek och kulturarenor. ELEVINFLYTANDE är viktigt för att hela tiden vässa utbildningen och för att ta vara på elevernas förslag till förbättringar. För att göra detta möjligt har en elevkår bildats som kontinuerligt träffar både rektor och lärare. Eleverna kan också ge synpunkter i regelbundna enkäter, eller engagera sig i skolans referensgrupp, som bland annat deltar när nya lärare ska anställas. 25

26 Jag anser att utbildning handlar om att skapa kreativa lektioner med tydliga och inspirerande kunskapsmål. Utbildningen ska förbereda eleven för vidare studier i en globaliserad värld med stort informationsflöde. Att nå dit kräver en pedagogisk helhetssyn på utbildningen där verkligheten utgör den främsta referensramen. Hermods Gymnasium är en skola som arbetar för detta med tydligt ledarskap både av mig som rektor men också av varje lärare i sin roll. Jag har själv jobbat som lärare och skolledare i ca 15 år och samtidigt forskat inom fysik. Mycket av det jag har lärt mig vill jag förmedla till eleverna. Lika viktigt tycker jag det är att förmedla glädjen och lusten att ta sig an nya uppgifter som att bidra till att utveckla varje elevs positiva självkänsla. Jag vill därför bjuda in eleverna till att vara med och utveckla skolan till något mer än bara en arbetsplats. Till en plats även för gemenskap, glädje och skapande. Välkommen till Hermods Gymnasium! Jonas Enger, Rektor Hermods Gymnasium GÖTEBORG 26

27 Athina Papathanasiou går första ring vid Hermods Gymnasium i Göteborg. - Miljön här på HG är helt underbar, både själva skolan och de fina omgivningarna. Men det är framför allt lärarna och den starka sammanhållningen på skolan som gör att jag trivs så bra. Lärarna undervisar så att det blir intressant och alla är med på lektionerna. Athina gillar också skolans effektiva schema och att eleverna får äta lunch på restaurang. - Sen är det ju inte fel att få låna en bärbar dator. Den har jag alltid med mig! Nils Ödehn är en av de uppskattade lärarna på Hermods Gymnasium i Göteborg, och undervisar i matematik och psykologi. - Det bästa med att vara lärare är att jag får träffa alla underbara elever varje arbetsdag. Tillsammans med dem får jag chansen att utvecklas både som lärare och person. Nils älskar att undervisa och brinner för eleverna. - Det är få saker som slår att komma ut ifrån en lektion med känslan att: Wow, idag har vi både haft roligt och lärt oss något. 27

28 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskapsprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter avslutad utbildning har eleverna behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Inriktning Beteendevetenskap Inriktningskurser Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 Programfördjupning Engelska Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Människors miljöer 100 Inriktning Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Inriktningskurser Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Programfördjupning Engelska Fotografisk bild Grafisk kommunikation Journalistik, reklam och information Svenska Svenska Svenska Inriktning Samhällsvetenskap Inriktningskurser Programgemensama ämnen Geografi Filosofi 1 50 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 200 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Individuellt val Samhällskunskap Individuellt val Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete 100 Engelska Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Politik och hållbatr utveckling

29 EKONOMIPROGRAMMET Ekonomiprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Inriktning Ekonomi Inriktningskurser Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Programfördjupning Engelska Marknadsföring 100 Internationell ekonomi 100 Inriktning Juridik Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Inriktningskurser Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Programfördjupning Engelska Entreprenörskap och företagande 100 Matematik 3b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska Svenska Svenska Programgemensama ämnen Företagsekonomi Privatjuridik 100 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

30 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskapsprogrammet är i första hand ett studieförberedande program, med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupning Engelska Naturvetenskaplig specialisering 100 Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Programgemensama ämnen Biologi Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

31 31

32 Våra program Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Öppet hus OKT 2013: Lö 19 okt, kl DEC 2013: Lö 7 dec, kl JAN 2014: Lö 18 jan, kl FEB 2014: To 6 feb, kl MAJ 2014: Lö 10 maj, kl Plats: Hermods Gymnasium, Lyckans väg 2 Kontakt HERMODS GYMNASIUM Susan Gallone Skolinformatör Tel: Mobil: E-post:

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

En modern kvalitetsskola i centralt läge

En modern kvalitetsskola i centralt läge En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje i moderna utbildningsmiljöer

Läs mer

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015 Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015 En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och

Läs mer

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016 Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016 En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap Programstruktur Beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag skulle säga att det bästa med PB är undervisningen och lärarna. En annan sak som är bra är att det är en avslappnad miljö. Alla får

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

RIG RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD SNOWBOARD EK. EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 BEHÖRIGHETSKRAV

RIG RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD SNOWBOARD EK. EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 BEHÖRIGHETSKRAV RIKSIDROTTSGYMNASIET EK EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR : 5 FÖR DIG SOM satsar på en internationell karriär på elitnivå inom snowboard. Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig skola där alla är trevliga mot varandra och det är en positiv

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Högskoleförberedande Humanistiska programmet Inriktning Språk PB ligger väldigt centralt, buss max 5 min. Det är också en vacker skola med ett bra bibliotek. Jag är väldigt språkintresserad, därför var

Läs mer

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM)

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD)

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS STÖRSTA

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET Regementsgatan 4 Malmö / Tel. 040-6918300 VÄLKOMMEN Einar HansEngymnasiEt är en liten skola och kommer aldrig att bli större än 200 elever. syftet med det är att bibehålla

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet www.hvitfeldtska.se Naturvetenskapsprogrammet med både bredd och spets Naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet ger dig en spännande och stimulerande utbildning som

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande sprogrammet Inriktningar och samhälle Skolan har en härlig stämning och sköna elever. NA valde jag för att man kan göra vad man vill efter utbildningen. Man får mycket kunskap om allt

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Spyken Läsåret 2013/2014 Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Totalt 176 elever 82 elever 360

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Välkommen till Spyken och NA-programmet

Välkommen till Spyken och NA-programmet Välkommen till Spyken och NA-programmet Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Förmågor för morgondagens samhälle okreativitet osjälvständighet

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och samhälle PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också en kompis som skulle

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Välkommen till SjölinsKungsholmen!

Välkommen till SjölinsKungsholmen! KUNGSHOLMEN Välkommen till SjölinsKungsholmen! VAR MED OSS FRÅN BÖRJAN! Från höstterminen 2017 finns Sjölins Ekonomiska på Kungsholmen i Stockholm. Adressen blir Sysslomansgatan 18, ett stenkast från kommunikationerna

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet Välkomna till Nacka gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi & Samhälle Rektor Helen Bejmar Agenda Nacka gymnasium Mål för SA-programmet Uppläggning Inriktningar - Beteendevetenskap - Medier, information

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2016-2017 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Forskning-Journalistik s.

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Poängplaner

Poängplaner Poängplaner 2014-2017 Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Inriktningsprofil Djurkunskap, Preliminär poängplan 2014-2017 INRIKTNINGSKURSER NATUR 400 poäng PROGRAMFÖRDJUPNINGAR poäng

Läs mer

Julia. Tidigare elever berättar. Innehåll. PT-programmet. Hur var din gymnasietid? Vad har du gjort efter gymnasiet?

Julia. Tidigare elever berättar. Innehåll. PT-programmet. Hur var din gymnasietid? Vad har du gjort efter gymnasiet? 2017/2018 Tidigare elever berättar Julia PT-programmet Hur var din gymnasietid? Gymnasietiden var en riktigt bra tid där jag fick träffa många nya kompisar som jag fortfarande är nära. Jag hade bra lärare

Läs mer

En skola som öppnar dörrar

En skola som öppnar dörrar Malmö 2016 En skola som öppnar dörrar Välkommen till Hermods Gymnasium! Här förenas ambition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje. Våra skolor ligger centralt belägna i Stockholm, Göteborg och

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS.

DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS. DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS. KALMAR Tidigare Östersjögymnasiet. 2003 SKOLAN GRUNDADES 95% ANDEL ELEVER SOM TRIVS VADÅ GILLAR OCH KRÄVS? Vi på Fria Läroverken är övertygade om att du får

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING HOTELL-

Läs mer

Välkomna! Öppet Hus 2017

Välkomna! Öppet Hus 2017 Välkomna! Öppet Hus 2017 Humanistiska programmet SPYKEN År 1848 År 1869 År 1968 År 1986 År 2016 GENOM TIDERNA Skolan grundas. Skolan heter Realskolan i Lund och har bara 15 elever. Elevantalet ökar därefter

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer