Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014"

Transkript

1 Hermods Gymnasium Göteborg hermodsgymnasium.se Läsår 2013/2014

2 En modern kvalitetsskola i innerstaden Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje i moderna utbildningsmiljöer i innerstaden. Hermods Gymnasium är till för dig som tar din utbildning på allvar och söker en skola med bra lärare, stark gemenskap och en inspirerande miljö. För oss är det lika viktigt med höga kunskapsmål som att våra elever utvecklas som människor och går ut i livet med självförtroende, social kompetens och förmåga att ta personligt ansvar. Vår huvudman är Hermods AB som ägs av Inter IKEA Investments AB. Hermods är ett av Sveriges äldsta verksamma utbildningsföretag med över 4 miljoner elever genom åren. Det är ett väletablerat och innovativt företag med starka humanistiska värderingar, och en vision av människans unika värde och utvecklingsmöjligheter. 2

3 Innehåll Varför är vissa skolor så bra? 4 Helhetssyn 8 Levande skola 14 Bli ditt bästa 18 Hermods Gymnasium Göteborg 22 Det bästa med Hermods Gymnasium 24 Rektorn har ordet 26 Vad tycker elever och lärare? 27 Våra program 28 3

4 4

5 Varför är vissa skolor så bra? 5

6 Vad är det som gör en skola riktigt bra? Är det bärbara datorer, fler lärare, mindre klasser eller ny pedagogik? Om man tittar närmare på världens bästa skolor visar det sig att det som har störst betydelse är (trumvirvel) kvaliteten på lärarna.* Jag tror de flesta känner igen sig. Bra lärare gör en avgörande skillnad. Men vad är då en bra lärare? Jag är själv lärare sedan 25 år och har arbetat både som rektor och skolchef. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har det varit viktigt för mig att lyssna på eleverna och regelbundet vara med på lektionerna för att bilda mig en egen uppfattning. En bra lärare är självklart en engagerad expert i sitt ämne. Men det avgörande är ändå förmågan att få eleverna med sig, att kunna inspirera och motivera. Att vara lärare handlar inte bara om kunskaper, utan först och främst om att bygga goda relationer. Bra lärare är trygga ledare, som ställer tydliga krav och samtidigt skapar en god stämning och bryr sig om var och en. Att må bra i sig själv och i gruppen är en förutsättning för att lyckas, i skolan såväl som i livet. Bra lärare skapar trivsel, trygghet och gemenskap på skolan. 6 *) Se exempelvis McKinseys rapport How the world s best performing school systems come out on top. (2007)

7 Vi utvecklar skolan utifrån vad vi kallar en helhetssyn på utbildning som betonar betydelsen av allsidig utveckling för att både må bra och lyckas. Det innebär bl a att vi vill erbjuda en modern och inspirerande utbildningsmiljö och en skola med stark sammanhållning, gemenskap, kultur och traditioner. För att stödja elevernas personliga utveckling arbetar vi också med mental träning. Tydliga och inspirerande mål, en stark självkänsla och ett gott självförtroende har stor betydelse både för att må bra och för att lyckas såväl i skolan som i livet. En bra skola är i ständig utveckling, och strävar hela tiden efter att bli bättre. För oss innebär det inte minst att vi tar elevernas uppfattningar och synpunkter på allvar. Det gör vi exempelvis med regelbundna enkäter där eleverna får betygsätta skolan och sina lärare, men också genom att elever är med vid bland annat anställning av lärare, utformning av våra lokaler eller val av lunchrestauranger. Välkommen till Hermods Gymnasium! Staffan Mörner, Skolchef Hermods Gymnasium 7

8 8

9 Helhetssyn 9

10 Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper. Men inlärning är inte enbart en intellektuell process, och vi människor har en rad olika behov som har betydelse för att vi ska må bra och utvecklas till självständiga, aktiva, skapande, ansvarstagande och socialt välfungerande personer. Hermods Gymnasium strävar efter att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling på flera plan. Intellektuellt Höga kunskapsmål Hermods Gymnasium har höga ambitioner och vi förväntar oss detsamma av våra elever. Den viktigaste nyckeln till hög kvalitet i undervisningen är kunniga och engagerade lärare. Vi strävar också efter ett nära samarbete med högskolan, exempelvis i form av gästföreläsare och forskningsprojekt. I samarbete med professor Fredrik Uhlén vid Karolinska Institutet har vi genomfört ett utbildningsprojekt om inlärning, kreativitet och prestation utifrån den senaste neurofysiologiska forskningen om hur hjärnan fungerar. Vi har sedan flera år ett nära samarbete med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan kring Mental träning och ideala prestationstillstånd. 10

11 Kunskap Upplevelse och skapande Självförtroende, självkänsla och motivation Hälsa och välbefinnande Gemenskap, trivsel och trygghet Engagemang och omtanke 11

12 Socialt God gemenskap Att tillhöra en god gemenskap är ett grundläggande behov, och betyder mycket för vår känsla av trivsel och trygghet. Det är också en avgörande förutsättning för att lyckas i skolan, och därför en av våra högsta prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid att skapa en stark och god sammanhållning i och mellan klasserna redan från start, och vi fortsätter, under gymnasietiden, att stärka den med gemensamma aktiviteter, traditioner och föreningar, till exempel elevkår och idrottsförening. Kulturellt Upplevelser, inspiration och skapande Konst i olika former har följt människan sedan urminnes tider musik, berättande, dramatik, bilder. Vi har ett behov av att gestalta erfarenheter, livsfrågor, känslor och olika problem i tillvaron. Konsten ger utlopp för vårt behov av kreativitet, skönhet och inspiration, och kan också ge oss känslor av samhörighet och identitet. Vår vision är en skola med ett rikt kulturliv som stimulerar till eget skapande i olika former både i och utanför klassrummet. 12

13 Fysiskt Välbefinnande och prestationsförmåga Lika viktigt som att trivas och känna sig trygg i gruppen är det att må bra rent fysiskt, vilket självklart i sin tur också påverkar prestationsförmågan. Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter, och med bättre kondition följer också bättre uthållighet, koncentrationsförmåga, minne och kreativitet. Dessutom påverkar det humöret positivt. Idrottsundervisningen vid Hermods Gymnasium håller hög kvalitet, och intresserade elever erbjuds dessutom träningsmöjligheter på Friskis&Svettis alla dagar (även gruppträning). Självklart spelar det också stor roll för välbefinnandet och prestationsförmågan att äta god och bra mat. Därför erbjuder vi gratis skollunch på ett stort och varierat urval av restauranger alla skoldagar. Mentalt Ideala prestationstillstånd Vi presterar som bäst när vi mår som bäst, och genom mental träning kan man lära sig hur man kan påverka sina prestationstillstånd. Med hjälp av exempelvis avspänning, målbilder och självbildsträning kan man lära sig att skapa positiva tankar och känslor som kraftigt ökar chansen att lyckas. 13

14 14

15 Levande skola 15

16 Högtider, fester och olika traditioner är viktiga inslag i skolans liv. Det kan ta sig olika uttryck på våra olika skolor, och beror förstås mycket på eleverna. Det är viktigt att elever och personal tillsammans utvecklar skolans kultur utifrån sina idéer och önskemål. Hermods Gymnasium är en ung skola under utveckling, och de olika skolorna kommer också att skilja sig åt beroende på elevernas skilda intressen och önskemål. Här är några exempel på vad som hänt på vår första skola i Stockholm: En elevkår har bildats för att tillvarata elevernas intressen och sätta guldkant på tillvaron med fester, roliga tävlingar och andra aktiviteter som film- och grillkvällar. Idrottsföreningen har många medlemmar och har aktiviteter i idrottshallen varje vecka. Teatergruppen träffas också varje vecka, och har framträtt på både jul- och sommaravslutningen. 16

17 HG-utmaningen är en tävling som pågår under hela gymnasietiden och där klasser och enskilda elever kan få poäng och vinna priser, stipendier och utmärkelser. Utmaningarna kan handla om allt från idrott och skolprestationer till sångtävlingar, välgörenhet och insatser för skolans utveckling. Den som vill engagera sig lite extra i skolans utveckling och representera HG utåt i olika sammanhang kan bli HG-ambassadör, vilket innebär att man får delta i aktiviteter som är både roliga och utvecklande. En ambassadör är också en förebild på skolan och tar ett särskilt ansvar för att alla känner sig delaktiga i gemenskapen. 17

18 18

19 Bli ditt bästa 19

20 Mental träning handlar om att må bra för att prestera sitt bästa och har tillämpats länge av elitidrottare, men kan användas på livets alla områden. Lars-Eric Uneståhl har under många år utvecklat metoder som ökar prestationsförmågan genom att träna motivation, självförtroende, kreativitet och stresshantering. Alla elever deltar i en grundkurs i mental träning under det första året, och kan därefter välja att fortsätta även i årskurs 2 och 3. Upplägget varierar mellan skolorna, men ett exempel är Uneståhls SKOLK-kurs (SkolKompetens Och LivsKompetens) som bland annat innehåller följande moment: Mental grundträning: Avslappning, min inre trygga plats, självkontroll genom triggers och visualisering, konsekvenstänkande, feedbackträning. Framgångsfaktorer: Självbild, självförtroende, självkänsla, motivation, positivt tänkande, ideala inlärningstillstånd, bäst när det gäller. Mental styrketräning: Fokusering, koncentration, stresshantering, tuffhetsträning, kommunikation, problemlösning, konflikthantering. Livskvalitetsträning: Egna och andras känslor, bryta tillstånd, glädje, vänskap, social kompetens, teambuilding. 20

21 Vi påverkas också starkt av hur miljön omkring oss är utformad. Våra skolor ska ligga i trivsamma och levande omgivningar, och utformas tillsammans med eleverna för att erbjuda en stimulerande och inspirerande utbildningsmiljö. Den inre miljön utvecklar vi tillsammans med eleverna, så att de efter hand kan sätta sin egen prägel på skolan. Alla elever får låna en bärbar dator under gymnasietiden, och skolan har ett trådlöst nätverk. Undervisningen kan därmed i hög grad använda olika digitala resurser, och eleverna har ett professionellt arbetsredskap för att söka, bearbeta och presentera information. För närvarande är det MacBook (Air eller Pro) som används, men vi följer teknikutvecklingen löpande och väljer varje år den modell vi anser lämpligast. Vår schemaläggningsmodell är också en viktig del av arbetsmiljön. Genom att fördela den garanterade undervisningstiden (2 180 klocktimmar) jämnt över de tre gymnasieåren och dessutom undvika håltimmar kan lektionerna normalt förläggas till halva dagen.* På så vis kan eleverna hinna med både lektioner och läxor under en normal arbetsdag, och får tid till återhämtning och fritid. *Observera att idrottsundervisningen ligger utanför halvdagsramen, och att det kan förekomma undantagsfall där avvikelser från normalschemat inte kan undvikas. 21

22 22

23 Hermods Gymnasium Göteborg 23

24 I Göteborg ligger Hermods Gymnasium i unika lokaler på Lyckans väg 2A vid Näckrosdammen, nära Götaplatsen och Korsvägen mitt i stan och ändå lugnt och lummigt ett stenkast från bland annat Chalmers, Humanisten och Universeum. De flesta idrottslektioner har vi på Friskis&Svettis, fem minuters promenad från skolan, där vi har tillgång till gym, spinning och idrottshall. Alla elever som vill får också ett gymkort som kan användas dagtid alla dagar på alla Friskis&Svettis-anläggningar i Göteborg. 24

25 LUNCH kan våra elever äta på restauranger som ligger i centrala stan eller nära hemmet. Eleverna får ett lunchkort som de betalar med varje dag. För oss är det viktigt att det erbjuds bra och näringsriktig mat för att eleverna ska kunna prestera under hela dagen. Vi har en dialog både med våra elever och restaurangerna för att förvissa oss om kvaliteten och erbjuda så många restauranger som möjligt. LOKALERNA ligger mycket centralt men ändå i ett lugn runt sig. Miljön är viktig för välbefinnandet, kreativiteten och lusten att lära. Runt om vår skola finns också många viktiga funktioner som vi ibland samarbetar med så som Universitet och Högskola, stadsbibliotek och kulturarenor. ELEVINFLYTANDE är viktigt för att hela tiden vässa utbildningen och för att ta vara på elevernas förslag till förbättringar. För att göra detta möjligt har en elevkår bildats som kontinuerligt träffar både rektor och lärare. Eleverna kan också ge synpunkter i regelbundna enkäter, eller engagera sig i skolans referensgrupp, som bland annat deltar när nya lärare ska anställas. 25

26 Jag anser att utbildning handlar om att skapa kreativa lektioner med tydliga och inspirerande kunskapsmål. Utbildningen ska förbereda eleven för vidare studier i en globaliserad värld med stort informationsflöde. Att nå dit kräver en pedagogisk helhetssyn på utbildningen där verkligheten utgör den främsta referensramen. Hermods Gymnasium är en skola som arbetar för detta med tydligt ledarskap både av mig som rektor men också av varje lärare i sin roll. Jag har själv jobbat som lärare och skolledare i ca 15 år och samtidigt forskat inom fysik. Mycket av det jag har lärt mig vill jag förmedla till eleverna. Lika viktigt tycker jag det är att förmedla glädjen och lusten att ta sig an nya uppgifter som att bidra till att utveckla varje elevs positiva självkänsla. Jag vill därför bjuda in eleverna till att vara med och utveckla skolan till något mer än bara en arbetsplats. Till en plats även för gemenskap, glädje och skapande. Välkommen till Hermods Gymnasium! Jonas Enger, Rektor Hermods Gymnasium GÖTEBORG 26

27 Athina Papathanasiou går första ring vid Hermods Gymnasium i Göteborg. - Miljön här på HG är helt underbar, både själva skolan och de fina omgivningarna. Men det är framför allt lärarna och den starka sammanhållningen på skolan som gör att jag trivs så bra. Lärarna undervisar så att det blir intressant och alla är med på lektionerna. Athina gillar också skolans effektiva schema och att eleverna får äta lunch på restaurang. - Sen är det ju inte fel att få låna en bärbar dator. Den har jag alltid med mig! Nils Ödehn är en av de uppskattade lärarna på Hermods Gymnasium i Göteborg, och undervisar i matematik och psykologi. - Det bästa med att vara lärare är att jag får träffa alla underbara elever varje arbetsdag. Tillsammans med dem får jag chansen att utvecklas både som lärare och person. Nils älskar att undervisa och brinner för eleverna. - Det är få saker som slår att komma ut ifrån en lektion med känslan att: Wow, idag har vi både haft roligt och lärt oss något. 27

28 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskapsprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter avslutad utbildning har eleverna behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Inriktning Beteendevetenskap Inriktningskurser Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 Programfördjupning Engelska Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Människors miljöer 100 Inriktning Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Inriktningskurser Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Programfördjupning Engelska Fotografisk bild Grafisk kommunikation Journalistik, reklam och information Svenska Svenska Svenska Inriktning Samhällsvetenskap Inriktningskurser Programgemensama ämnen Geografi Filosofi 1 50 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 200 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Individuellt val Samhällskunskap Individuellt val Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete 100 Engelska Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Politik och hållbatr utveckling

29 EKONOMIPROGRAMMET Ekonomiprogrammet är i första hand ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Inriktning Ekonomi Inriktningskurser Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Programfördjupning Engelska Marknadsföring 100 Internationell ekonomi 100 Inriktning Juridik Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Inriktningskurser Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Programfördjupning Engelska Entreprenörskap och företagande 100 Matematik 3b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska Svenska Svenska Programgemensama ämnen Företagsekonomi Privatjuridik 100 Psykologi 1 50 Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

30 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskapsprogrammet är i första hand ett studieförberedande program, med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupning Engelska Naturvetenskaplig specialisering 100 Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensama ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Programgemensama ämnen Biologi Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska, Kinesiska, Ryska 100 Individuellt val Individuellt val Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasiearbete

31 31

32 Våra program Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Öppet hus OKT 2013: Lö 19 okt, kl DEC 2013: Lö 7 dec, kl JAN 2014: Lö 18 jan, kl FEB 2014: To 6 feb, kl MAJ 2014: Lö 10 maj, kl Plats: Hermods Gymnasium, Lyckans väg 2 Kontakt HERMODS GYMNASIUM Susan Gallone Skolinformatör Tel: Mobil: E-post:

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE

SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE Välkommen till Folkuniversitetets Internationella Gymnasium. FIGIT Folkuniversitetets

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00 Öppet hus 4 dec & 3 feb kl 18.00 Student 2018 vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens vå r v ision Vår skola utmärks av öppenhet, respekt och förtroende Lärandet uppfattas som meningsfullt Kompetens,

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T 2015/16 SPYKEN AUG/ SEPT Välkommen Välkomstdagar med grillkväll på gården och teambuldingaktiviteter för de nya ettorna SEPT Ven-resa NA1orna NA1orna åker på exkursion till Ven OKT 24 FN-dagen SA-programmet

Läs mer

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor TIBBLE STUDENT 2016 7 Program 15 inriktningar LEDAREN En skola för Din framtid! I juni 2016 tar Du studenten och får gymnasieexamen. Alla människor vill lyckas, det är vår övertygelse. Redan här och nu

Läs mer

gymnasiet Utbildning Idrott Äventyr Nationella program Nationell idrottsutbildning Internationell motiveringsresa I samarbete med:

gymnasiet Utbildning Idrott Äventyr Nationella program Nationell idrottsutbildning Internationell motiveringsresa I samarbete med: ATLETICA gymnasiet Utbildning Idrott Äventyr I Nationella program Nationell idrottsutbildning Internationell motiveringsresa I samarbete med: Välkommen till Atletica! Jag heter Jose Calvo och är rektor

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer