Användarhandbok till Mini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok till Mini"

Transkript

1 Användarhandbok till Mini

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som de flesta av modellerna har. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din enhet. Den senaste informationen i Användarhandbok till Mini hämtar du på HP:s webbplats på support. Första utgåvan: december 2008 Dokumentartikelnummer:

3 Säkerhetsinformation VARNING: För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning bör du inte ha enheten direkt i knäet eller blockera enhetens ventiler. Använd bara enheten på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte nätadaptern ha direktkontakt med huden eller mjuka ytor, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av enheten och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsinformation

5 Innehåll 1 Lär känna delarna Identifiera maskinvaran... 1 Komponenter på ovansidan... 1 Styrplatta... 1 Lampa... 2 Tangenter... 3 Komponenter på framsidan... 3 Komponenter på höger sida... 5 Komponenter på vänster sida... 5 Bildskärmskomponenter... 6 Komponenter på undersidan... 7 Trådlösa antenner... 8 Ytterligare maskinvarukomponenter... 8 Identifiera etiketterna Energisparfunktioner Ställa in energialternativ Använda energibesparande lägen Initiera och lämna vänteläge Initiera och avsluta viloläget Använda energischeman Visa aktuellt schema Välja ett annat energischema Anpassa energischeman Ställa in lösenordsskydd för vänteläget Använda extern nätström Ansluta nätadaptern Använda batteridrift Visa återstående batteriladdning Sätta i eller ta ut batteriet Ladda ett batteri Maximera batteriets urladdningstid Hantera låg batteriladdningsnivå Identifiera låg batteriladdningsnivå v

6 Åtgärda låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Kalibrera ett batteri Steg 1: Ladda batteriet helt Steg 2: Inaktivera viloläge och vänteläge Steg 3: Ladda ur batteriet Steg 4: Ladda batteriet helt Steg 5: Återaktivera viloläge och vänteläge Spara på batteriet Förvara ett batteri Kassera ett använt batteri Stänga av enheten Internet Anslutning till ett fast nätverk Anslutning till ett trådlöst nätverk Använda trådlösa enheter Identifiera ikoner för trådlöst och nätverksstatus Använda reglagen för trådlösa funktioner Använda omkopplaren för trådlöst Använda programvaran HP Connection Manager (endast vissa modeller) Använda programvaran HP Wireless Assistant Använda ett WLAN Installera ett WLAN Skydda ditt WLAN Ansluta till ett WLAN Roaming till ett annat nätverk Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) Sätta i ett SIM-kort Ta ut ett SIM-kort Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) Bluetooth och Internet-anslutningsdelning Multimedia Multimediefunktioner Identifiera multimediekomponenterna Justera volymen vi

7 Multimedieprogramvara Använda annan förinstallerad multimedieprogramvara Installera multimedieprogramvara från Internet Ljud Ansluta externa ljudenheter Kontrollera ljudfunktionerna Video Ansluta en extern bildskärm eller projektor Webbkamera Säkerhet Skydda enheten Använda lösenord Ställa in lösenord i Windows Skapa lösenord i hjälpprogrammet Setup Administratörslösenord Hantera ett administratörslösenord Ange ett administratörslösenord Lösenord vid start Hantera ett startlösenord Ange ett startlösenord Använda antivirusprogramvara Använda brandväggsprogramvara Installera kritiska uppdateringar Digitalkort Sätta i ett digitalkort Stoppa och ta ut ett digitalkort USB-enheter Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet Stoppa och ta bort en USB-enhet Använda HP Mini Mobile Drive Bay (endast vissa modeller) Sätta i HP Mini Mobile Drive Stoppa och ta ut HP Mini Mobile Drive Pekdon och tangentbord Göra pekdonsinställningar Använda pekdonsenheter Använda styrplattan Ansluta en extern mus Använda tangentbordet vii

8 Använda snabbtangenter Initiera vänteläge (fn+f1) Växla bildskärm (fn+f2) Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f3) Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f4) Initiera QuickLock (fn+f6) Stänga av högtalarljudet (fn+f8) Sänka högtalarvolymen (fn+f10) Höja högtalarvolymen (fn+f11) Enheter Identifiera installerade enheter Hantera enheter Använda externa enheter Använda externa enheter (tillval) Minnesmoduler 11 Uppdatera programvara Uppdatera BIOS Ta reda på BIOS-versionen Ladda ned en BIOS-uppdatering Uppdatera program och drivrutiner Hjälpprogrammet Setup Starta hjälpprogrammet Setup Använda hjälpprogrammet Setup Byta språk i hjälpprogrammet Setup Navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup Visa systeminformation Återställa standardinställningarna i hjälpprogrammet Setup Avsluta hjälpprogrammet Setup Menyer i Setup Huvudmenyn Säkerhet Systemkonfiguration Diagnostik Index viii

9 1 Lär känna delarna Identifiera maskinvaran Vilka komponenter som ingår i enheten kan variera beroende på var du har köpt den och vilken modell du har. Bilderna i det här kapitlet visar standardfunktionerna i de flesta modeller. Gör så här om du vill se en lista med maskinvara som är installerad i enheten: 1. Välj Start > Den här datorn. 2. I vänster ruta av fönstret Systemaktiviteter väljer du Visa systeminformation. 3. Välj fliken Maskinvara > Enhetshanteraren. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent Beskrivning (1) Styrplattans på/av-knapp Startar och stänger av styrplattan. (2) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (3) Styrplatta* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Identifiera maskinvaran 1

10 (4) Styrplattans rullningsområde För rullning uppåt och nedåt. (5) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. (6) Styrplattans på/av-lampa Vit: Styrplattan är på. Gul: Styrplattan är av. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa eller ändra pekdonens inställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. Lampa Komponent Caps lock-lampa Beskrivning Tänd: Caps lock är aktiverat. 2 Kapitel 1 Lär känna delarna

11 Tangenter Komponent Beskrivning (1) Funktionstangenter Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på dem i kombination med fn-tangenten. (2) fn-tangent Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på den i kombination med en funktionstangent. (3) Windows logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren. Komponenter på framsidan Identifiera maskinvaran 3

12 Komponent Beskrivning (1) Strömlampa Tänd: Enheten är på. Blinkande: Enheten är i vänteläge. Släckt: Enheten är avstängd eller i viloläge. (2) Strömbrytare Starta enheten genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Om enheten är på, aktiverar du viloläget genom att hastigt skjuta strömbrytaren åt sidan. När enheten är i vänteläge avslutar du detta genom att skjuta strömbrytaren hastigt åt sidan. När enheten är i viloläge avslutar du detta genom att skjuta strömbrytaren hastigt åt sidan. Om enheten har slutat svara och avstängningsprocedurerna i Windows inte fungerar, stänger du av enheten genom att skjuta strömbrytaren åt sidan och hålla den kvar där i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om energiinställningarna, väljer du Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. (3) Enhetslampa Blinkande: Hårddisken eller flash-enheten används. (4) Batterilampa Tänd: Ett batteri laddas. Blinkande: Ett batteri som är den enda tillgängliga strömkällan har nått låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan blinka snabbt. Släckt: Om enheten är ansluten till en extern strömkälla släcks lampan när alla batterier i enheten är fulladdade. Om enheten inte är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når en låg batteriladdningsnivå. (5) Lampa för trådlöst Blå: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en WLANenhet (för trådlöst lokalt nätverk), är på. Gul: Alla trådlösa enheter är avstängda. (6) Omkopplare för trådlöst Startar eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. 4 Kapitel 1 Lär känna delarna

13 Komponenter på höger sida Komponent Beskrivning (1) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Enhetens fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (2) SD-kortläsare Stöder följande format för digitala tillvalskort: MultiMediaCard (MMC) Secure Digital (SD) Memory Card (3) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. (4) HP Mobile Drive (endast vissa modeller) Ansluter en valfri HP Mini Mobile Drive. (5) Fäste för säkerhetsvajer Kopplar en säkerhetsvajer (tillval) till enheten. OBS! Säkerhetsvajern är menad att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att enheten blir skadad eller stulen. Komponenter på vänster sida Komponent Beskrivning (1) Strömingång Ansluter en nätadapter. (2) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. Identifiera maskinvaran 5

14 Komponent Beskrivning (3) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Enhetens fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (4) Expansionsport Ansluter en extra dockningsenhet. eller Ansluter en VGA-kabel (tillval), som gör att du kan ansluta en extern VGA-bildskärm eller projektor. (5) Jack för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång (mikrofon) Producerar ljud när det är anslutet till extra, strömdrivna stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, headset eller TV-ljud. Ansluter också en valfri headset-mikrofon. VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö. OBS! När en enhet ansluts till jacket inaktiveras enhetens högtalare. (6) RJ-45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. Bildskärmskomponenter 6 Kapitel 1 Lär känna delarna

15 Komponent Beskrivning (1) Intern skärmströmbrytare Stänger av skärmen om den fälls ned medan strömmen är på. (2) Högtalare (2) Producerar ljud. (3) Intern mikrofon Spelar in och registrerar ljud. (4) Webbkamera Tar stillbilder och spelar in videofilmer. OBS! För att kunna spela in videofilmer måste du först installera extra programvara till webbkameran. (5) Webbkameralampa Tänd: Webbkameran används. Komponenter på undersidan Komponent Beskrivning (1) Batteriplats Rymmer batteriet. (2) Batteriets frikopplingsmekanismer (2) Frigör batteriet från batteriplatsen. (3) Minnesmodulfack Rymmer minnesmodulplatsen. (4) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Enhetens fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. Identifiera maskinvaran 7

16 Trådlösa antenner Komponent Beskrivning (1) WLAN-antenner (2)* Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med trådlösa LAN (WLAN). (2) WWAN-antenner (2) (endast vissa modeller)* Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med trådlösa WAN (WWAN). *Antennerna är inte synliga från enhetens utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö. Du når föreskrifterna genom att välja Start > Hjälp och support > Användarhandböcker. Ytterligare maskinvarukomponenter 8 Kapitel 1 Lär känna delarna

17 Komponent Beskrivning (1) Strömkabel* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. (2) Nätadapter Omvandlar växelström till likström. (3) Batteri* Driver enheten när den inte är ansluten till nätström. *Batterier och strömkablar varierar i utseende efter land/region. Identifiera etiketterna På etiketterna som sitter på enheten finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med enheten. Serviceetikett Visar viktig information: Produktnamn (1). Produktnamnet, som sitter på enhetens framsida. Serienummer (s/n) (2). Alfanumerisk identifierare som är unik för varje produkt. Artikelnummer/produktnummer (p/n) (3). Specifik information om produktens maskinvarukomponenter. Artikelnumret hjälper serviceteknikern att avgöra vilka komponenter och delar som behövs. Modellbeskrivning (4). Nummer som du behöver för att hitta rätt dokument, drivrutiner och support för enheten. Garantitid (5). Nummer som talar om hur lång garanti (antal år) du har på den här enheten. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Serviceetiketten sitter på enhetens undersida. Äkthetsbevis från Microsoft Innehåller Windows produktnyckel. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på enhetens undersida. Föreskrifter Visar bestämmelser som är relevanta för enheten: Information om trådlösa enheter och typgodkännanden för några av de länder där enheterna har godkänts för användning. En extra enhet kan vara t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller en extra Bluetooth -enhet. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Serienumret på din mobila bredbandsmodul från HP (endast vissa modeller). Etiketten med föreskrifter sitter på batteriplatsens insida. Identifiera etiketterna 9

18 2 Energisparfunktioner Ställa in energialternativ Använda energibesparande lägen Enheten har två fabriksinställda energisparlägen: vänteläge och viloläge. När vänteläge har initierats, blinkar strömlamporna och skärmen töms. Ditt arbete sparas i minnet. Det går snabbare att avsluta vänteläget än viloläget. Om enheten är i vänteläge under en längre period eller om batteriet når en kritiskt låg nivå medan enheten är i vänteläge, initieras viloläge. När viloläget initieras sparas ditt arbete i en vilolägesfil på hårddisken och sedan stängs enheten av. VIKTIGT: Förhindra eventuell informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera vänteläget eller viloläget när läsning eller skrivning sker till en skiva eller ett externt mediekort. OBS! Du kan inte upprätta någon typ av nätverksanslutning eller använda några av enhetens funktioner medan enheten är i vänte- eller viloläge. Initiera och lämna vänteläge Systemet är förinställt för initiering av vänteläget om ingen aktivitet inträffar på 10 minuter vid batteridrift, och på 25 minuter om en extern strömkälla används. Ström- och timeout-inställningar kan du ändra under Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Om enheten är på kan du initiera vänteläget genom att använda någon av följande metoder: Tryck på fn+f1. Klicka på Start > Stäng av datorn > Vänteläge. Så här lämnar du vänteläget: Skjut strömbrytaren hastigt åt sidan. När vänteläget avslutas tänds strömlampan och därefter visas skärmen med de program som var öppna när vänteläget aktiverades. OBS! Om du har konfigurerat att ett lösenord måste anges för avstängning av vänteläget, måste du ange ditt Windows-lösenord innan skärmen med eventuella öppna program visas igen. 10 Kapitel 2 Energisparfunktioner

19 Initiera och avsluta viloläget Systemet är förinställt för initiering av vänteläge om ingen aktivitet har utförts på 30 minuter vid batteridrift eller om batteriet når en kritiskt låg laddningsnivå. OBS! OBS! Om datorn drivs med elnätet initieras inte viloläge. Du minskar risken att data går förlorade genom att regelbundet spara ditt arbete. Du kan ändra ström- och timeout-inställningarna under Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Så här initierar du viloläget: 1. Välj Start > Stäng av datorn. 2. Håll ned shift-tangenten och välj Viloläge. eller Om enheten är på, skjuter du hastigt strömbrytaren åt sidan. Så här avslutar du viloläget: Skjut strömbrytaren hastigt åt sidan. Strömlampan tänds och därefter visas skärmen med de program som var öppna när viloläget aktiverades. OBS! Om du har konfigurerat att ett lösenord måste anges för avstängning av viloläget, måste du ange ditt Windows-lösenord innan skärmen med eventuella öppna program visas igen. Använda energischeman Ett energischema är en uppsättning systeminställningar som styr enhetens energiförbrukning. Med energischeman kan du spara energi och optimera enhetens prestanda. Följande energischeman är tillgängliga: Bärbar dator (rekommenderas) Hem- och kontorsdator Visa presentationer Alltid på Minimala energisparfunktioner Batteridrift Du kan ändra inställningarna för dessa energischeman via Energialternativ. Visa aktuellt schema Klicka på ikonen Energimätare i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet. eller Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. Ställa in energialternativ 11

20 Välja ett annat energischema Klicka på ikonen Energimätare i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet, och välj sedan ett energischema från listan. eller a. Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. b. Välj ett energischema från listan Energischeman. c. Klicka på OK. Anpassa energischeman 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. 2. Välj ett energischema från listan Energischeman. 3. Ändra inställningarna Är ansluten och Körs på batterier efter behov. 4. Klicka på OK. Ställa in lösenordsskydd för vänteläget Så här konfigurerar du att du måste ange ett lösenord för att avsluta enhetens vänteläge: 1. Högerklicka på ikonen Batterimätare i meddelandefältet och klicka sedan på Justera energiegenskaper. 2. Klicka på fliken Avancerat. 3. Markera kryssrutan Fråga efter lösenord när datorn går ur vänteläge. 4. Klicka på Verkställ. Använda extern nätström Extern nätström tillförs via någon av följande enheter: VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer enheten, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter från HP. Godkänd AC-adapter Extra dockningsenhet eller extra expansionsprodukt Anslut enheten till nätström under följande förhållanden: VARNING: Ladda inte enhetens batteri när du är ombord på flygplan. När du laddar eller kalibrerar ett batteri När du installerar eller modifierar systemprogramvara När du skriver information till en CD- eller DVD-skiva 12 Kapitel 2 Energisparfunktioner

21 När du ansluter enheten till nätström inträffar följande: Batteriet börjar laddas. Om enheten är på ändras batterimätarikonens utseende i meddelandefältet. Om du kopplar bort datorn från elnätet inträffar följande: Enheten drivs med batteri. Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre. Om du vill höja skärmens ljusstyrka trycker du på snabbtangenten fn+f4 eller ansluter nätadaptern igen. Ansluta nätadaptern VARNING: Så här minskar du risken för elstötar eller skada på utrustningen: Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Koppla bort strömmen från enheten genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget (inte genom att dra ut strömkabeln ur enheten). Om du har en strömkabel med tre stift i stickkontakten, sätter du den i ett jordat trestiftsuttag. Ta inte bort strömkabelns jordningsstift genom att till exempel ansluta en 2-stiftsadapter. Stiftet har en viktig säkerhetsfunktion. Du ansluter enheten till nätström på följande sätt: 1. Anslut nätadaptern till enhetens strömingång (1). 2. Sätt strömkabeln i nätadaptern (2). 3. Sätt den andra änden av strömkabeln i ett eluttag (3). Använda batteridrift När det sitter ett laddat batteri i enheten och den inte är ansluten till elnätet, drivs den med batteriström. När enheten är ansluten till elnätet drivs den med nätström. Om det enheten innehåller ett laddat batteri och drivs med nätström via nätadaptern, växlar den till batteriström om nätadaptern kopplas ur. Använda batteridrift 13

22 OBS! När du kopplar ur strömkabeln sänks skärmens ljusstyrka för att spara på batteriet. Om du vill höja skärmens ljusstyrka trycker du på snabbtangenten fn+f4 eller kopplar ur nätadaptern. Du kan låta batteriet vara kvar i enheten eller ta ut det för förvaring, beroende på hur du arbetar. Om du låter batteriet vara kvar i enheten, laddas det när enheten är ansluten till nätström. Dessutom skyddas ditt arbete om det blir strömavbrott. Batteriet i enheten laddas dock långsamt ur om enheten är avstängd utan att vara ansluten till nätström. VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer enheten, ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP. Livslängden på batteriet i enheten beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på enheten, skärmens ljusstyrka, externa enheter som är anslutna till enheten och andra faktorer. Visa återstående batteriladdning Dubbelklicka på ikonen Batterimätare i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet. eller Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ > fliken Batterimätare. De flesta laddningsindikatorer visar batteristatusen som resterande laddning i både procent och minuter: Procentsatsen visar hur mycket laddning som återstår i batteriet. Antalet återstående minuter är den ungefärliga körtid som återstår för batteriet om det fortsätter att ge ström på nuvarande nivå. Tiden som återstår minskar om du till exempel börjar spela en DVD och ökar om du slutar spela den. När ett batteri laddas kan en glödlampa visas ovanför batteriikonen på skärmen för batterimätaren. Sätta i eller ta ut batteriet VIKTIGT: Om du tar ut ett batteri som är den enda tillgängliga strömkällan kan du förlora information. Du förhindrar detta genom att spara ditt arbete och initiera viloläge eller stänga av enheten via Windows innan du tar ut batteriet. Så här sätter du i batteriet: 1. Koppla bort alla externa enheter. 2. Om enheten är ansluten till nätström, ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget. 3. Vänd enheten upp och ned på en plan yta. 4. Sätt batteriet i batteriplatsen (1) och vrid det nedåt tills det sitter ordentligt (2). 14 Kapitel 2 Energisparfunktioner

23 5. Skjut batteriets högra frikopplingsmekanism (3) åt höger så att den låser fast batteriet. Så här tar du ut batteriet: 1. Koppla bort alla externa enheter. 2. Om enheten är ansluten till nätström, ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget. 3. Vänd enheten upp och ned på en plan yta. 4. Frigör batteriet genom att skjuta batteriets frikopplingsmekanismer (1) åt sidan. 5. Vinkla upp batteriet (2) och lyft bort det från enheten (3). Ladda ett batteri VARNING: Ladda inte enhetens batteri när du är ombord på flygplan. Batteriet laddas när enheten är ansluten till nätström via en nätadapter, en extra strömadapter, en extra dockningsenhet eller en extra expansionsprodukt. Batteriet laddas oavsett om enheten är avstängd eller används, men det laddas snabbare om enheten är avstängd. Använda batteridrift 15

24 Laddningen kan ta längre tid om batteriet är nytt, inte har använts på två veckor eller längre eller om det är varmare eller kallare än normal rumstemperatur. Så här förlänger du batteriets livslängd och optimerar precisionen för visning av batteriladdning: Om du laddar ett nytt batteri, bör det laddas helt innan du startar enheten. Ladda batteriet tills batterilampan slocknar. OBS! Om enheten är på medan batteriet laddas kan batterimätaren i meddelandefältet visa 100 procents laddning trots att batteriet inte är helt laddat. Låt batteriet laddas ur till under ca fem procent av full laddning vid normal användning, innan du laddar det. Om batteriet inte har använts på en månad eller mer bör du kalibrera batteriet i stället för att bara ladda det. Batterilampan visar laddningens status: Tänd: Batteriet laddas. Blinkande: Ett batteri som är enhetens enda tillgängliga strömkälla har nått en låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan blinka snabbt. Släckt: Batteriet är fulladdat, används eller sitter inte i. Maximera batteriets urladdningstid Batteriets urladdningstid varierar beroende på vilka funktioner du använder när datorn drivs med batteri. Den maximala urladdningstiden förkortas gradvis, eftersom det är normalt att batteriets lagringskapacitet försämras. Tips för maximering av batteriets urladdningstid: Sänk bildskärmens ljusstyrka. Ta ut batteriet ur enheten när det inte används eller laddas. Förvara batteriet på en sval, torr plats. 16 Kapitel 2 Energisparfunktioner

25 Hantera låg batteriladdningsnivå I detta avsnitt beskrivs de varningar och de systemåtgärder som har ställts in på fabriken. En del varningsmeddelanden och systemåtgärder för låga batteriladdningsnivåer kan du ändra i fönstret Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. De inställningar som har gjorts med Energialternativ påverkar inte lampor. Identifiera låg batteriladdningsnivå Batterilampan blinkar om en låg laddningsnivå nås för ett batteri som används som enhetens enda tillgängliga strömkälla. Om en låg batteriladdningsnivå inte åtgärdas går enheten in i ett tillstånd av kritiskt låg batteriladdningsnivå och batterilampan blinkar snabbt. Detta händer när en låg batteriladdningsnivå nås: Om viloläge är aktiverat och enheten är på eller i vänteläge, initieras viloläget. Om viloläget är inaktiverat och enheten är på eller i vänteläge, förblir den i vänteläge och stängs sedan av varvid information som inte har sparats går förlorad. Använda batteridrift 17

26 Åtgärda låg batteriladdningsnivå VIKTIGT: Genom att inte återställa strömmen förrän strömlamporna har släckts minskar du risken att förlora information när en kritiskt låg batteriladdningsnivå nås och viloläget aktiveras. Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Anslut någon av följande enheter: Nätadapter Extra expansionsprodukt eller dockningsenhet Extra strömadapter Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri 1. Stäng av enheten eller initiera viloläget. 2. Ta bort det urladdade batteriet och sätt i det laddade batteriet. 3. Starta enheten. Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Initiera viloläget. eller Spara arbetet och stäng av enheten. Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Gör så här om laddningen är så låg att det inte går att avsluta viloläget: 1. Sätt i ett laddat batteri eller anslut enheten till nätström. 2. Avsluta viloläget genom att skjuta strömbrytaren hastigt åt sidan. Kalibrera ett batteri Kalibrera batteriet vid följande tillfällen: Om visningen av batteriladdningen verkar felaktig Om du märker en betydande förändring av batteridriftstiden Även om ett batteri används mycket ska du inte behöva kalibrera det mer än en gång per månad. Du behöver inte kalibrera ett nytt batteri. Steg 1: Ladda batteriet helt VARNING: Ladda inte enhetens batteri när du är ombord på flygplan. OBS! Batteriet laddas oavsett om enheten är avstängd eller används, men det laddas snabbare om enheten är avstängd. 18 Kapitel 2 Energisparfunktioner

27 Så här laddar du batteriet helt: 1. Sätt i batteriet i enheten. 2. Anslut enheten till en nätadapter, en extra strömadapter, en extra expansionsenhet eller en extra dockningsenhet och anslut sedan adaptern eller enheten till nätström. Enhetens batterilampa tänds. 3. Låt enheten vara ansluten till nätström tills batteriet är helt laddat. Batterilampan på enheten slocknar. Steg 2: Inaktivera viloläge och vänteläge 1. Högerklicka på ikonen Batterimätare i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet, och klicka sedan på Justera energiegenskaper. eller Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. 2. Notera de fyra inställningarna i kolumnen Körs på batterier och Är ansluten så att du kan återställa dem när kalibreringen är klar. 3. Ställ in de fyra alternativen på Aldrig. 4. Klicka på OK. Steg 3: Ladda ur batteriet Enheten måste vara på medan batteriet laddas ur. Batteriet kan laddas ur oavsett om du använder enheten eller inte, men det laddas ur snabbare om enheten används. Om du vill lämna enheten obevakad under urladdningen bör du spara ditt arbete innan du startar urladdningen. Om du använder enheten då och då under urladdningen och har ställt in energibesparande timeoutvärden kan du förvänta dig följande prestanda från systemet under urladdningen: Bildskärmen stängs inte av automatiskt. Hårddiskhastigheten minskar inte automatiskt när enheten är overksam. Systeminitierat viloläge aktiveras inte. Så här laddar du ur ett batteri: 1. Koppla bort enheten från nätström men stäng inte av den. 2. Kör enheten på batteri tills batteriet är urladdat. Batterilampan börjar blinka gult när batteriet har laddats ur till en låg batteriladdningsnivå. När batteriet är urladdat släcks batterilampan och enheten stängs av. Använda batteridrift 19

28 Steg 4: Ladda batteriet helt Så här laddar du batteriet: 1. Anslut enheten till nätström och låt den vara ansluten tills batteriet är helt laddat. När batteriet är laddat släcks batterilampan och enheten stängs av. Du kan använda enheten medan batteriet laddas, men batteriet laddas snabbare om enheten är avstängd. 2. Om enheten är avstängd startar du den när batteriet är helt laddat och batterilampan har släckts. Steg 5: Återaktivera viloläge och vänteläge VIKTIGT: Om du inte aktiverar viloläget efter kalibreringen kan batteriet laddas ur helt och information gå förlorad om en kritiskt låg batteriladdningsnivå nås. 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. 2. Ange de inställningar som du använde tidigare för posterna i kolumnen Är ansluten och Körs på batterier. 3. Klicka på OK. Spara på batteriet Välj inställningar för låg strömförbrukning i Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Stäng av trådlösa anslutningar och anslutningar för lokalt nätverk när du inte använder dem. Koppla bort externa enheter som inte är anslutna till elnätet, om du inte använder dem. Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder. Använd snabbtangenterna fn+f3 och fn+f4 när du vill anpassa skärmens ljusstyrka. Initiera vänteläge eller viloläge eller stäng av enheten om du gör en paus i arbetet. Förvara ett batteri VIKTIGT: batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer under längre perioder, eftersom det kan skada Om enheten inte ska användas på mer än två veckor och även vara bortkopplad från nätström under den tiden, ska du ta ut batteriet och förvara det separat. Ett batteri som förvaras på en sval och torr plats laddas ur långsammare. Kalibrera ett batteri som har legat oanvänt i en månad eller mer innan du använder det. Kassera ett använt batteri VARNING: Minska risken för brand eller brännskador genom att inte ta isär, krossa eller punktera ett batteri. Kortslut inte heller kontakterna på batteriet och kasta det inte i vatten eller eld. Ett batteri tål inte att förvaras i temperaturer över 60 C. Ersätt batteriet enbart med ett batteri som är godkänt för denna enhet. Information om kassering av batterier finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö. 20 Kapitel 2 Energisparfunktioner

29 Stänga av enheten VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om enheten stängs av. När du använder kommandot Stäng av avslutas alla öppna program, inklusive operativsystemet, och sedan stängs skärmen och enheten av. Stäng av enheten under följande förhållanden: När batteriet måste bytas eller om du behöver komma åt komponenter inuti enheten När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB-port När enheten inte ska användas och när den är bortkopplad från nätström under längre perioder Så här stänger du av enheten: OBS! Om enheten är i vänte- eller viloläge måste detta avslutas innan det går att stänga av enheten. 1. Spara arbetet och avsluta alla öppna program. 2. Välj Start > Stäng av datorn > Stäng av. Om enheten inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder, kan du försöka med följande nödavstängningsprocedurer: Tryck på ctrl+alt+delete. Klicka sedan på Stäng av datorn > Stäng av. Skjut strömbrytaren åt sidan och håll kvar den där i minst 5 sekunder. Koppla bort enheten från nätström och ta ut batteriet. Stänga av enheten 21

30 3 Internet Enheten har stöd för följande typer av Internet-åtkomst: Fast Du kan nå Internet genom att ansluta enheten till ett bredbandsnätverk via RJ-45-jacket (för nätverk). Trådlöst För mobil anslutning till Internet kan du använda en trådlös anslutning. Läs mer om hur du installerar ett trådlöst nätverk eller lägger till enheten i ett befintligt nätverk i avsnittet "Ansluta enheten till ett trådlöst nätverk". 22 Kapitel 3 Internet

31 Anslutning till ett fast nätverk Du måste ha en nätverkskabel med RJ-45-kontakt med 8 stift (köps separat) för anslutning till ett lokalt nätverk (LAN). Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (1) som förhindrar störningar från TV- och radiomottagningar, ska du rikta in kabeln så att änden med störningsskyddet (2) hamnar mot enheten. Så här ansluter du nätverkskabeln: VARNING: Anslut inte en modemkabel eller telefonkabel till ett RJ-45-jack (för nätverk). Om du gör det kan du få en elektrisk stöt, det kan börja brinna och utrustningen kan skadas. 1. Sätt nätverkskabeln i nätverksjacket (1) på enheten. 2. Sätt den andra änden av kabeln i ett nätverksväggjack (2). Anslutning till ett fast nätverk 23

32 Anslutning till ett trådlöst nätverk Använda trådlösa enheter Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för kablar. Enheten kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluter enheten till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i hemmet och på allmänna platser som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. I ett WLAN kommunicerar varje mobil trådlös enhet med en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. HP:s mobila bredbandsmodul (endast vissa modeller) En enhet för trådlöst WAN (WWAN) som ger åtkomst till information överallt där mobilnätoperatörens tjänster är tillgängliga. I ett WWAN kommunicerar varje mobil enhet med en basstation i ett mobilnät. Mobilnätoperatörer installerar nätverk av basstationer (liknande mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden, vilket ger en täckning över hela delstater, regioner eller länder. Enheten stöder följande IEEE-industristandarder: b, den första allmänna standarden, stödjer datahastigheter upp till 11 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz g stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz. En g WLAN-enhet är bakåtkompatibel med b-enheter, så de kan fungera på samma nätverk. Mer information om trådlös teknik finns i tillhörande informationsmaterial och webbplatslänkarna i Hjälp och support. Identifiera ikoner för trådlöst och nätverksstatus Ikon Namn Beskrivning Trådlöst (ansluten) Trådlöst (ej ansluten) Identifierar placeringen av lampan och omkopplaren för trådlöst på enheten. Visar också att en eller flera av de trådlösa enheterna är på. Visar att alla trådlösa enheter är avstängda. Trådlös nätverksanslutning (ansluten) Visar att en eller flera av dina WLAN-enheter är anslutna till nätverket. Trådlös nätverksanslutning (ej ansluten) Visar att en eller flera av dina WLAN-enheter inte är anslutna till nätverket. Nätverksstatus (ansluten) Visar att en eller flera av dina LAN-drivrutiner är installerade och att en eller flera LAN-enheter är anslutna till nätverket. Nätverksstatus (ej ansluten) Visar att en eller flera av dina LAN-drivrutiner är installerade men inte anslutna till nätverket. 24 Kapitel 3 Internet

33 Använda reglagen för trådlösa funktioner Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i din enhet med någon av dessa metoder: Omkopplare för trådlöst Operativsystemkontroller Använda omkopplaren för trådlöst Enheten har en omkopplare för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en trådlös lampa. Alla enheter för trådlöst på enheten är aktiverade i fabriksinställningen, varför lampan för trådlöst tänds (blå) när du startar enheten. Lampan för trådlöst indikerar den sammantagna energistatusen hos de trådlösa enheterna, inte statusen hos enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser blått, betyder det att åtminstone en av de trådlösa enheterna är på. Om lampan för trådlöst är gul, är alla trådlösa enheter avstängda. Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda omkopplaren för trådlöst för att starta eller stänga av alla trådlösa enheter samtidigt. Använda programvaran HP Connection Manager (endast vissa modeller) Med Connection Manager kan du administrera dina Internet-profiler, SMS-meddelanden och anslutningsenheter och -metoder, och även ändra andra inställningar. Starta Connection Manager genom att klicka på ikonen HP Connection Manager i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. OBS! Mer information om hur du använder Connection Manager finns i Connection Manager-hjälpen. Använda programvaran HP Wireless Assistant En trådlös enhet kan startas eller stängas av med hjälp av programmet Wireless Assistant. Om en trådlös enhet är inaktiverad i hjälpprogrammet Setup, måste den aktiveras på nytt i detta program innan du kan starta eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant. OBS! När du aktiverar eller startar en trådlös enhet ansluts den inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth -förberedd enhet. Om du vill se statusen hos de trådlösa enheterna, placerar du muspekaren över ikonen för trådlöst i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. OBS! Ikonen för trådlöst visas om du klickar på ikonen Visa dolda ikoner (< eller <<) i meddelandefältet. Om ikonen för trådlöst inte visas i meddelandefältet, ska du ändra egenskaperna för Wireless Assistant enligt nedanstående steg: 1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och Internetanslutningar > HP Wireless Assistant. 2. Klicka på Egenskaper. 3. Markera kryssrutan bredvid ikonen Wireless Assistant i meddelandefältet. 4. Klicka på Apply (Verkställ). Anslutning till ett trådlöst nätverk 25

34 Mer information finns i programvaruhjälpen för Wireless Assistant: 1. Öppna Wireless Assistant genom att dubbelklicka på ikonen i meddelandefältet. 2. Klicka på Hjälp-knappen. Använda ett WLAN Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra enheter och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande. Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller en publik WLAN-hotspot använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal enheter och tillbehör och separera kritiska nätverksfunktioner. Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera trådlösa och trådanslutna enheter att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan att kräva ytterligare maskin- eller programvara. Du måste ansluta enheten till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör, eller ett publikt nätverk eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i enheten. Installera ett WLAN Om du vill installera ett WLAN och ansluta det till Internet behöver du följande utrustning: Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör En trådlös router (köps separat) (2) Den trådlösa enheten (3) I illustrationen nedan ser du ett exempel på en installation av ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet. Allteftersom nätverket växer kan du ansluta fler trådlösa och fast anslutna enheten till nätverket för att nå Internet. Hjälp med att installera ett WLAN finns i informationen från router-tillverkaren eller Internet-leverantören. Skydda ditt WLAN Det är mycket viktigt att du förstår att WLAN-standarden endast är utformad med begränsade säkerhetsfunktioner i stort sett för att förhindra att någon råkar se din kommunikation, inte för att skydda 26 Kapitel 3 Internet

35 mot kraftfullare attacker och att WLAN därför har vissa välkända och väldokumenterade svaga punkter. WLAN på offentliga platser, eller "hotspots", som kaféer och flygplatser, har ingen garanterad säkerhet. Nya tekniker utvecklas dock kontinuerligt av tillverkare av trådlös utrustning och hotspot-leverantörer, avsedda att höja säkerheten och öka anonymiteten i offentliga miljöer. Om du inte vet hur säker din enhet är i en hotspot, bör du bara skicka icke konfidentiell e-post och surfa på säkra sidor på Internet. När du konfigurerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att säkerhetsfunktionerna är aktiverade så att nätverket är skyddat mot obehörig åtkomst. De vanliga säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal och Wired Equivalent Privacy (WEP). Eftersom trådlösa radiosignaler når utanför nätverket, kan andra WLAN-enheter plocka upp oskyddade signaler och antingen ansluta sig till ditt nätverk (oinbjudna) eller fånga upp information som skickas i det. Du kan dock vidta vissa säkerhetsåtgärder för att skydda WLAN:et: Använd en trådlös sändare med inbyggd säkerhet Många trådlösa basstationer, gateway-enheter eller routrar har inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel trådlösa säkerhetsprotokoll och brandväggar. Med rätt trådlös sändare kan du skydda nätverket mot de vanligaste hoten vid trådlös kommunikation. Arbeta bakom en brandvägg En brandvägg är en barriär som kontrollerar både data och förfrågningar om data som skickas till ditt nätverk och stoppar eventuella misstänkta objekt. Brandväggar finns i många varianter, både som programvara och maskinvara. Vissa nätverk använder en kombination av båda. Använd trådlös kryptering Det finns en mängd olika sofistikerade krypteringsprotokoll för WLAN. Leta reda på den lösning som passar bäst för dig: Wired Equivalent Privacy (WEP) är ett trådlöst säkerhetsprotokoll som kodar eller krypterar alla nätverksdata innan de sänds med en WEP-nyckel. För det mesta kan du låta nätverket tilldela WEP-nyckeln. Du kan också konfigurera en egen nyckel, generera en annan nyckel eller välja andra avancerade alternativ. Utan rätt nyckel kan inte andra användare få åtkomst till WLAN:et. WPA (Wi-Fi Protected Access) använder liksom WEP säkerhetsinställningar för kryptering och dekryptering av data som sänds i nätverket. Istället för att använda en statisk säkerhetsnyckel för kryptering som WEP, använder WPA emellertid krypteringsprotokollet TKIP (temporal key integrity protocol) för att dynamiskt skapa en ny nyckel för varje paket. Det genererar också andra uppsättningar med nycklar för varje enhet i nätverket. Stäng nätverket Om du kan bör du förhindra att ditt nätverksnamn (SSID) sänds av den trådlösa sändaren. De flesta nätverk sänder inledningsvis detta namn, vilket talar om för alla enheter i närheten att ditt nätverk är tillgängligt. Om du stänger nätverket är det mindre troligt att andra enheter får veta att ditt nätverk existerar. OBS! Om ditt nätverk är stängt och ditt SSID alltså inte sänds, måste du komma ihåg SSID:t för att kunna ansluta nya enheter till nätverket. Skriv ned SSID:t och förvara det på en säker plats innan du stänger nätverket. Anslutning till ett trådlöst nätverk 27

36 Ansluta till ett WLAN Gör på följande sätt för att ansluta till WLAN: 1. Kontrollera att WLAN-enheten är på. Om den är på är lampan för trådlöst blå. Om lampan för trådlöst är gul, ska du skjuta omkopplaren för trådlöst åt sidan. 2. Välj Start > Anslut till. 3. Välj WLAN från listan och skriv därefter in nätverkets säkerhetsnyckel, om så behövs. Om nätverket är osäkert, vilket innebär att vem som helst kan få åtkomst till det, visas en varning. Klicka på Anslut ändå för att acceptera varningen och fullfölja anslutningen. Om nätverket är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel för nätverket, som är en säkerhetskod. Skriv koden och klicka sedan på Anslut så att anslutningen upprättas. OBS! Om det inte finns några WLAN på listan befinner du dig för långt ifrån en trådlös router eller åtkomstpunkt. OBS! Om du inte ser nätverket som du vill ansluta datorn till, klickar du på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk. En lista med alternativ visas. Du kan välja att söka efter och ansluta enheten till ett nätverk eller upprätta en ny nätverksanslutning manuellt. 4. När anslutningen är upprättad, ska du placera muspekaren över ikonen för trådlös nätverksanslutning i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet så att du kan verifiera anslutningens namn, hastighet, styrka och status. OBS! Räckvidden (d.v.s. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen för datorn, routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och golv. Mer information om hur du använder WLAN finns tillgänglig via följande resurser: Information från Internetleverantören och de handböcker som medföljer den trådlösa routern och annan WLAN-utrustning Information och webbplatslänkar som finns i Hjälp- och supportcenter. Kontakta Internet-leverantören eller sök på webben efter en lista över publika WLAN i din närhet. Bland webbplatser som listar publika WLAN finns Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist och Geektools. Hör med varje trådlöst WLAN-område vilka priser och anslutningskrav som gäller. Roaming till ett annat nätverk När du flyttar enheten till ett annat WLAN:s räckvidd, försöker Windows ansluta enheten till det nätverket. Om försöket lyckas ansluts enheten automatiskt till det nya nätverket. Om Windows inte kan identifiera det nya nätverket, ska du göra på samma sätt som när du anslöt enheten till ditt WLAN första gången. 28 Kapitel 3 Internet

37 Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) HP:s mobila bredband gör att din enhet kan nå Internet från fler platser och med ett större täckningsområde än med ett WLAN. Användningen av HP:s mobila bredband kräver en nättjänstleverantör (kallad mobilnätoperatör), som vanligen är en operatör för mobiltelefonnät. HP:s mobila bredband har ungefär samma täckning som mobil rösttelefoni. När HP Mobile Broadband används med en tjänst från en mobil nätverksoperatör har du möjlighet att förbli uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta till ditt företagsnät även om du befinner dig på resande fot eller utanför täckningsområdet för Wi-Fi-nätverk. HP Mobile Broadband stöder följande tekniker: HSPA-modulen (High Speed Packet Access) som ger åtkomst till nätverk som är baserade på GSM-telekommunikationsstandarden (Global System for Mobile Communications). EV-DO-modulen (Evolution Data Optimized) ger åtkomst till nätverk som är baserade på CDMAtelekommunikationsstandarden (Code Division Multiple Access). Du måste eventuellt ange serienumret på HP:s mobila bredbandsmodul för att kunna aktivera mobil bredbandstjänst. Serienumret är tryckt på en etikett på insidan av enhetens batteriplats. Med vissa mobilnätoperatörer måste du ha ett SIM-kort (subscriber identity module). Ett SIM-kort innehåller grundläggande information om dig, såsom PIN-kod (personal identification number) och nätverksinformation. I vissa enheter är ett SIM-kort förinstallerat i batteriplatsen. Om det inte finns något förinstallerat SIM-kort i din enhet, kan det finnas i paketet med information om HP:s mobila bredband som medföljer enheten, eller också kan mobilnätoperatören tillhandahålla det separat. Information om hur du sätter i och tar bort SIM-kortet finns i avsnitten Sätta i ett SIM-kort och Ta ut ett SIM-kort i detta kapitel. Om du vill veta mer om HP:s mobila bredband och hur du aktiverar ovanstående tjänst hos önskad mobilnätoperatör, kan du läsa informationen om HP:s mobila bredband som medföljer enheten. Ytterligare information finns på HP:s webbplats på (endast USA). Sätta i ett SIM-kort VIKTIGT: Var försiktig när du sätter i SIM-kortet så att kontakterna inte skadas. Så här sätter du i ett SIM-kort: 1. Stäng av enheten. Om du är osäker på om enheten är avstängd eller i viloläge kan du prova med att starta den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av enheten via operativsystemet. 2. Stäng skärmen. 3. Koppla bort alla externa enheter som är anslutna till din enhet. 4. Dra ut strömkabeln från eluttaget. 5. Vänd enheten upp och ned på en plan yta med batteriplatsen mot dig. 6. Ta ut batteriet. Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) 29

38 7. För försiktigt in SIM-kortet i SIM-platsen och skjut in det försiktigt tills det sitter stadigt på plats. 8. Sätt tillbaka batteriet. OBS! HP Mobile Broadband kommer att inaktiveras om batteriet inte sätts tillbaka. 9. Anslut den externa strömmen igen. 10. Anslut externa enheter igen. 11. Starta enheten. Ta ut ett SIM-kort Så här tar du ut ett SIM-kort: 1. Stäng av enheten. Om du är osäker på om enheten är avstängd eller i viloläge kan du prova med att starta den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av enheten via operativsystemet. 2. Stäng skärmen. 3. Koppla bort alla externa enheter som är anslutna till din enhet. 4. Dra ut strömkabeln från eluttaget. 5. Vänd enheten upp och ned på en plan yta med batteriplatsen mot dig. 6. Ta ut batteriet. 30 Kapitel 3 Internet

39 7. Tryck in SIM-kortet (1) och plocka sedan bort det från kortuttaget (2). 8. Sätt tillbaka batteriet. 9. Anslut den externa strömmen igen. 10. Anslut externa enheter igen. 11. Starta enheten. Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) 31

40 Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter, till exempel dessa: enheter (stationära, bärbara, PDA) telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner) bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) ljudenheter (headset, högtalare) Bluetooth-enheter tillhandahåller direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan installera ett PAN (personal area network) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-enheter finns i hjälpen för Bluetooth-programvara. Bluetooth och Internet-anslutningsdelning HP rekommenderar att du inte konfigurerar en enhet med Bluetooth som värd och använder den som gateway, som andra enheter kan använda för anslutning till Internet. När två eller fler enheter ansluts med Bluetooth och ICS (Internet Connection Sharing) är aktiverad på en av enheterna, kan det hända att de andra enheterna inte kan anslutas till Internet via Bluetooth-nätverket. Styrkan i Bluetooth ligger i att informationsöverföring mellan din enhet och trådlösa enheter som exempelvis mobiltelefoner, skrivare, kameror och PDA:er synkroniseras. Oförmågan att ansluta två eller fler enheter till Internet via Bluetooth är en begränsning i Bluetooth-tekniken och operativsystemet Windows. 32 Kapitel 3 Internet

41 4 Multimedia Multimediefunktioner Enheten har multimediefunktioner som du kan använda för att lyssna på musik, se på film och visa bilder. Enheten kan ha följande multimediekomponenter: Inbyggda högtalare när du vill lyssna på musik Inbyggd webbkamera som du kan använda för att ta kort och spela in videofilmer Förinstallerad multimedieprogramvara när du vill spela in och hantera musik, filmer och bilder OBS! Din enhet kanske inte har alla uppräknade komponenter. I följande avsnitt kan du läsa om hur du identifierar och använder de multimediekomponenter som finns i enheten. Identifiera multimediekomponenterna Följande bild och tabell beskriver enhetens multimediefunktioner. Multimediefunktioner 33

42 Komponent Beskrivning (1) Intern mikrofon Spelar in och registrerar ljud. (2) Webbkamera Tar stillbilder och spelar in videofilmer. OBS! För att kunna spela in videofilmer måste du först installera extra programvara till webbkameran. (3) Webbkameralampa Tänd: Webbkameran används. (4) Högtalare (2) Producerar ljud. (5) Snabbtangent för ljudhöjning Höjer högtalarljudet när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (6) Snabbtangent för ljudsänkning Sänker högtalarljudet när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (7) Snabbtangent för ljudavstängning Stänger av högtalarljudet när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (8) Jack för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång (mikrofon) Producerar ljud när det är anslutet till extra, strömdrivna stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, headset eller TV-ljud. Ansluter också en valfri headset-mikrofon. VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö. OBS! När en enhet ansluts till jacket inaktiveras enhetens högtalare. 34 Kapitel 4 Multimedia

43 Justera volymen Använd följande kontroller om du vill justera volymen: Snabbtangent för enhetens volym En kombination av fn-tangenten (1) och antingen funktionstangenten f8 (2), f10 (3) eller f11 (4): Om du vill stänga av eller återställa volymen trycker du på fn+f8. Du sänker volymen genom att trycka på fn+f10. Du höjer volymen genom att trycka på fn+f11. Volymkontroll i Windows : a. Klicka på ikonen Volym i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. b. Höj eller sänk volymen genom att dra reglaget uppåt eller nedåt. Markera kryssrutan Ljud av om du vill stänga av ljudet. eller a. Dubbelklicka på ikonen Volym i meddelandefältet. b. I kolumnen Volymkontroll höjer eller sänker du volymen genom att flytta Volym-reglaget uppåt eller nedåt. Du kan även justera balansen eller stänga av ljudet. Multimediefunktioner 35

44 Om ikonen Volym inte visas i meddelandefältet gör du så här för att visa den: a. Välj Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > Ljud och ljudenheter > fliken Volym tab. b. Markera kryssrutan Visa volymikonen i Aktivitetsfältet. c. Klicka på Verkställ. Programvolymkontroll: Du kan även justera volymen från vissa program. Multimedieprogramvara Enheten har förinstallerad multimedieprogramvara som du kan använda för att lyssna på musik, se på film och visa bilder. Använda annan förinstallerad multimedieprogramvara Så här hittar du annan förinstallerad multimedieprogramvara: Välj Start > Alla program och öppna det multimedieprogram du vill använda. Om du exempelvis vill använda Windows Media Player (endast vissa modeller), klickar du på Windows Media Player. OBS! En del program kan vara placerade i undermappar. Installera multimedieprogramvara från Internet Om du vill installera multimedieprogramvara från Internet, går du till programvarutillverkarens webbplats och följer instruktionerna. OBS! Programvara som laddas ned från Internet kan innehålla virus. Se kapitlet "Säkerhet". 36 Kapitel 4 Multimedia

45 Ljud Din enhet har många olika ljudfunktioner som du kan använda till följande: Spela musik via enhetens högtalare och/eller anslutna externa högtalare. Spela in ljud med en extra, extern headset-mikrofon. Ladda ned musik från Internet. Skapa multimediepresentationer med ljud och bilder. Överföra ljud och bilder med snabbmeddelandeprogram. Ansluta externa ljudenheter VARNING: Minska risken för hörselskada genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller headsetet. Ytterligare säkerhetsinformation finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö. Innan du ansluter externa enheter som externa högtalare, hörlurar eller en headset-mikrofon, bör du läsa enhetens medföljande information. För att få bästa resultat bör du tänka på följande: Kontrollera att enhetens kabel sitter ordentligt i rätt jack i enheten. (Kabelkontakterna är för det mesta färgkodade med samma färg som motsvarande jack i enheten.) Installera eventuella drivrutiner som behövs för den externa enheten. OBS! En drivrutin är ett nödvändigt program som fungerar som översättare mellan enheten och de program som använder enheten. Kontrollera ljudfunktionerna Så här kontrollerar du enhetens ljud: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > Ljud och ljudenheter. 2. När fönstret Egenskaper för ljud och ljudenheter öppnas ska du klicka på fliken Ljud. Under Programhändelser väljer du valfri ljudhändelse, till exempel en pip- eller larmsignal, och testar sedan ljudet genom att klicka på knappen med högerpilen. Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar. Så här kontrollerar du enhetens inspelningsfunktioner: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Underhållning > Ljudinspelaren. 2. Klicka på inspelningsknappen och tala i mikrofonen. Spara filen på skrivbordet. 3. Öppna ett multimedieprogram och spela upp ljudet. OBS! För bästa inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö. Bekräfta eller ändra enhetens ljudinställningar genom att högerklicka på ikonen Volym i Aktivitetsfältet, eller genom att välja Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > Ljud och ljudenheter. Ljud 37

46 Video Enheten har många olika videofunktioner du kan använda: Se på film Spela spel på Internet Redigera bilder och videor att ta med i presentationer Ansluta externa videoenheter Ansluta en extern bildskärm eller projektor Använd en VGA-kabel (köps separat) och anslut en extern visningsenhet, t.ex. en bildskärm eller projektor, till expansionsporten på enheten. Så här ansluter du en extern bildskärm eller projektor: 1. Anslut VGA-kabeln (tillval) till expansionsporten på enheten. 2. Anslut den externa bildskärmen eller projektorn till den andra änden av kabeln. OBS! Om en extern bildskärm eller projektor som anslutits korrekt inte visar någon skärmbild, ska du trycka på fn+f2 så att bilden överförs till den externa visningsenheten. Om du trycker upprepade gånger på fn+f2 alternerar bilden mellan den externa visningsenheten och enhetens bildskärm. 38 Kapitel 4 Multimedia

47 Webbkamera Enheten har en inbyggd webbkamera, som sitter högst upp på bildskärmen. Webbkameran är en inmatningsenhet som du kan använda för att ta stillbilder och spela in videofilmer. OBS! För att kunna spela in videofilmer måste du först installera extra programvara till webbkameran. Så här når du webbkameran: 1. Klicka på Start > Den här datorn och dubbelklicka sedan på kameraikonen. 2. Klicka på Ta en ny bild och ta bilden. OBS! Bilden sparas automatiskt i mappen Mina dokument. Webbkamera 39

48 5 Säkerhet Skydda enheten De standardsäkerhetsfunktioner som finns i operativsystemet Windows och hjälpprogrammet Setup kan skydda dina personliga inställningar och data från en mängd olika hot. Följ anvisningarna i det här kapitlet när du vill använda följande funktioner: Lösenord Brandväggsprogramvara Viktiga säkerhetsuppdateringar OBS! Säkerhetslösningar är menade att användas i avskräckande syfte, men de kan inte alltid avvärja attacker via programvara eller förhindra att enheten blir skadad eller stulen. OBS! Innan du skickar in enheten för service ska du ta bort alla lösenordsinställningar. Risker för enheten Säkerhetsfunktion Obehörig användning av enheten QuickLock Lösenord vid start Obehörig åtkomst av data Brandväggsprogramvara Windows-uppdateringar Obehörig åtkomst till hjälpprogrammet Setup, BIOSinställningar och annan systemidentifieringsinformation Aktuella eller framtida hot mot enheten Obehörig tillgång till ett användarkonto i Windows Administrator password (Administratörslösenord) Viktiga säkerhetsuppdateringar från Microsoft Användarlösenord Använda lösenord Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda information i enheten. Du kan skapa flera typer av lösenord beroende på hur du vill kontrollera åtkomsten till informationen. Lösenord kan ställas in i Windows eller i det icke Windowsbaserade installationsverktyg som är förinstallerat på enheten. VIKTIGT: Spara alla lösenord du skapar så att du själv inte blir utelåst från enheten. Eftersom de flesta lösenord inte visas på skärmen när de skapas, ändras eller tas bort, är det viktigt att genast anteckna varje lösenord och spara det på ett säkert ställe. 40 Kapitel 5 Säkerhet

49 Du kan använda samma lösenord för en funktion i hjälpprogrammet Setup som för en säkerhetsfunktion i Windows. Du kan också använda samma lösenord för mer än en funktion i hjälpprogrammet Setup. Använd följande riktlinjer när du ställer in ett lösenord i hjälpprogrammet Setup: Ett lösenord ska bestå av en valfri kombination av upp till 8 bokstäver och siffror och är skiftlägeskänsligt. Ett lösenord som har skapats i Setup-programmet måste anges vid en prompt i Setup-programmet. Ett lösenord som har skapats i Windows måste anges vid en Windows-prompt. Använd följande tips för att skapa och spara lösenord: Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord. Skriv ner dina lösenord och förvara dem på en säker plats, skild från enheten. Spara inte lösenord i en fil i enheten. Använd inte namn eller annan personlig information som någon utomstående lätt kan ta reda på. I följande avsnitt räknar vi upp de olika lösenord som används av Windows och hjälpprogrammet Setup och beskriver deras funktion. Om du vill veta mer om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckaren, väljer du Start > Hjälp och support. Ställa in lösenord i Windows Lösenord Administratörslösenord Funktion Skyddar mot åtkomst till enhetens innehåll på administratörsnivå. OBS! Detta lösenord kan inte användas för åtkomst av innehållet i Installationsverktyg. Användarlösenord QuickLock Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows. Det skyddar också mot åtkomst till enhetens innehåll och måste anges när du avslutar vänte- eller viloläge. Skyddar enheten genom att kräva att ett lösenord anges i Windows-dialogrutan Logga in innan du ges åtkomst. Gör så här när du har skapat ett användar- eller administratörslösenord: 1. Initiera QuickLock genom att trycka på fn+f6. 2. Avsluta QuickLock genom att ange användar- eller administratörslösenordet för Windows. Skapa lösenord i hjälpprogrammet Setup Lösenord Funktion Administratörslösenord* Skyddar mot åtkomst av hjälpprogrammet Setup. När lösenordet har ställts in måste det anges varje gång du vill ha åtkomst till hjälpprogrammet Setup. VIKTIGT: Om du glömmer ditt administratörslösenord, får du ingen åtkomst till hjälpprogrammet Setup. Använda lösenord 41

50 Lösenord Funktion Lösenord vid start* Skyddar mot åtkomst till enhetens innehåll. *Gå till följande ämne om du vill ha detaljer om vart och ett av dessa lösenord. När detta lösenord har ställts in måste det anges varje gång du startar eller startar om enheten eller avslutar viloläget. VIKTIGT: Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta eller starta om enheten eller avsluta viloläget. Administratörslösenord Ditt administratörslösenord skyddar konfigurationsinställningarna och systemidentifieringsinformationen i hjälpprogrammet Setup. När lösenordet har ställts in måste du ange det varje gång du vill ha åtkomst till hjälpprogrammet Setup. Ditt administratörslösenord går inte att byta ut mot ett administratörslösenord som ställts in i Windows. Det visas inte heller när det är inställt, angivet, ändrat eller borttaget. Var noga med att skriva upp ditt lösenord och förvara det på ett säkert ställe. Hantera ett administratörslösenord Så här skapar, ändrar eller tar du bort detta lösenord: 1. Öppna Setup-programmet så här: Starta eller starta om enheten och tryck sedan på f10 medan meddelandet "BIOS Setup-alternativ" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Välj Säkerhet > Skapa administratörslösenord med piltangenterna och tryck sedan på enter. Om du vill skapa ett administratörslösenord skriver du lösenordet i fälten Ange nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Tryck sedan på enter. Om du vill ändra ett administratörslösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Ange aktuellt lösenord, skriver det nya lösenordet i fälten Ange nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord och trycker sedan på enter. Du tar bort ett administratörslösenord genom att skriva det aktuella lösenordet i fältet Ange lösenord och sedan trycka på enter fyra gånger. 3. Om du vill spara ändringarna och avsluta Setup väljer du Avsluta > Avsluta och spara ändringar med piltangenterna. Dina ändringar börjar gälla när enheten startas om. Ange ett administratörslösenord Vid prompten Ange lösenord skriver du ditt administratörslösenord och trycker på enter. Efter tre misslyckade försök att ange administratörslösenordet måste du starta om enheten innan du kan försöka igen. Lösenord vid start Startlösenordet förhindrar obehörig användning av enheten. När detta lösenord har ställts in måste det anges varje gång du startar eller startar om enheten eller avslutar viloläget. Ett startlösenord visas inte på skärmen när det skapas, anges, ändras eller tas bort. 42 Kapitel 5 Säkerhet

51 Hantera ett startlösenord Så här skapar, ändrar eller tar du bort detta lösenord: 1. Öppna Setup-programmet så här: Starta eller starta om enheten och tryck sedan på f10 medan meddelandet "BIOS Setup-alternativ" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Välj Säkerhet > Skapa startlösenord med piltangenterna och tryck sedan på enter. Om du vill skapa ett startlösenord, skriver du in det i fälten Ange nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord och trycker sedan på enter. Om du vill ändra ett startlösenord skriver du det aktuella lösenordet i fältet Ange aktuellt lösenord, skriver det nya i fälten Ange nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord och trycker sedan på enter. Du tar bort ett startlösenord genom att skriva det aktuella lösenordet i fältet Ange aktuellt lösenord och sedan trycka på enter fyra gånger. 3. Om du vill spara ändringarna och avsluta Setup väljer du Avsluta > Avsluta och spara ändringar med piltangenterna. Dina ändringar börjar gälla när enheten startas om. Ange ett startlösenord Vid prompten Ange lösenord skriver du ditt lösenord och trycker på enter. Efter tre misslyckade försök att ange lösenordet måste du starta om enheten innan du kan försöka igen. Använda lösenord 43

52 Använda antivirusprogramvara När du använder enheten för att komma åt e-post eller Internet utsätter du den för risken att drabbas av virus, som kan få operativsystemet, programmen eller verktygen att fungera felaktigt eller inte alls. OBS! HP rekommenderar att du installerar antivirusprogramvara som skydd för enheten. Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall reparera skada som de har orsakat. Skydda även enheten mot nyupptäckta virus genom att hålla antivirusprogramvaran ständigt uppdaterad. Norton Internet Security är ett antivirusprogram som är förinstallerat på enheten. Den version av Norton Internet Security som medföljer datorn omfattar 60 dagars kostnadsfria uppdateringar. Vi rekommenderar att du skyddar enheten mot nya virus även efter dessa 60 dagar genom att köpa en förlängning av uppdateringstjänsten. Instruktioner för hur du använder och uppdaterar Norton Internet Security och hur du köper en förlängd uppdateringstjänst medföljer programmet. Om du vill nå Norton Internet Security eller få mer information om det, klickar du på Start > Alla program > Norton Internet Security. OBS! Mer information om datorvirus får du om du skriver virus i sökfältet i Hjälp och support. 44 Kapitel 5 Säkerhet

53 Använda brandväggsprogramvara När du använder enheten för att få åtkomst till e-post, nätverk eller Internet, kan obehöriga personer få tillgång till din enhet, dina personliga filer och information om dig. Du skyddar din integritet genom att använda den brandväggsprogramvara som är förinstallerad på enheten. Brandväggsfunktionerna består bl.a. av registrering och rapportering av nätverksaktivitet och övervakar automatiskt all inkommande och utgående trafik. Läs i användarhandboken till brandväggen eller kontakta tillverkaren för att få mer information. OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till Internet-spel, störa skrivare eller fildelning i ett nätverk eller spärra tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen, utföra önskad aktivitet och sedan aktivera brandväggen igen. För att mer permanent lösa problemet måste du konfigurera om brandväggen. Använda brandväggsprogramvara 45

54 Installera kritiska uppdateringar VIKTIGT: Microsoft skickar information om viktiga uppdateringar. För att skydda enheten från säkerhetsläckor och virus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart du får meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga. Uppdateringar av operativsystemet och annan programvara kan bli tillgängliga efter det att enheten levererats. Följ dessa riktlinjer så att du vet att alla tillgängliga uppdateringar är installerade på enheten: Kör Windows Update så snart som möjligt när du har installerat enheten. Använd uppdateringslänken, som du når via Start > Alla program > Windows Update. Kör Windows Update regelbundet, t.ex. en gång i månaden. Hämta uppdateringar av Windows och andra Microsoft-program allteftersom de lanseras på Microsofts webbplats och via uppdateringslänken i Hjälp och support. 46 Kapitel 5 Säkerhet

55 6 Digitalkort Med digitalkort (extra tillbehör) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela dem med andra. Dessa kort används ofta med digitalkameror, PDA-enheter och andra enheter. SD-kortläsaren har stöd för följande format: MultiMediaCard (MMC) Secure Digital-minneskort (SD) Sätta i ett digitalkort VIKTIGT: enheten. VIKTIGT: skadas. Sätt inte in någon adapter i SD-kortläsaren eftersom det kan skada digitalkortet eller Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett digitalkort så att inte kortkontakterna 1. Håll digitalkortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot enheten. 2. För in kortet i SD-kortläsaren och tryck in det tills det sitter på plats. Du hör ett ljud när enheten har upptäckts, och en meny med alternativ kan visas. Sätta i ett digitalkort 47

56 Stoppa och ta ut ett digitalkort VIKTIGT: Stoppa alltid digitalkortet innan du tar ut det, så minskar du risken för dataförluster och att datorn slutar svara. 1. Spara all information och stäng alla program som är associerade med digitalkortet. OBS! Du kan avbryta en dataöverföring genom att klicka på Avbryt i operativsystemets kopieringsfönster. 2. Så här stoppar du digitalkortet: a. Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. OBS! Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner (< eller <<) i meddelandefältet. b. Klicka på digitalkortets namn i listan. c. Klicka på Stoppa och sedan på OK. 3. Tryck digitalkortet inåt (1), och ta sedan ut kortet ur kortplatsen (2). 48 Kapitel 6 Digitalkort

57 7 USB-enheter Använda en USB-enhet USB (Universal Serial Bus) är ett maskinvarugränssnitt som kan användas för att ansluta en extra extern enhet såsom ett USB-tangentbord eller en mus, diskenhet, skrivare, skanner eller hubb. Enheter kan anslutas till systemet, en extra dockningsenhet eller en extra expansionsprodukt. En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer information om enhetsspecifik programvara finns i tillverkarens användarhandbok till enheten. Enheten har 2 USB-portar som stöder USB 1.0-, USB 1.1- och USB 2.0-enheter. Beroende på modell kan enheten också ha en USB SmartDrive, som har stöd för tillvalet HP Disk-On-Key. En extra USBhubb, dockningsenhet eller expansionsprodukt ger ytterligare USB-portar som kan användas med enheten. Ansluta en USB-enhet VIKTIGT: Undvik skador på USB-kontakten genom att använda så lite kraft som möjligt när du ansluter en USB-enhet. Anslut en USB-enhet genom att ansluta dess USB-kabel till USB-porten. Ett ljud hörs när enheten har upptäckts. OBS! När du ansluter en USB-enhet, kan ett meddelande visas som talar om att enheten har detekterats av systemet. Använda en USB-enhet 49

58 Stoppa och ta bort en USB-enhet VIKTIGT: Du undviker förlust av information eller att systemet låser sig genom att stoppa USBenheten innan du tar bort den. VIKTIGT: Var försiktig så att inte USB-kontakten skadas när du tar bort USB-enheten. Dra inte i själva kabeln utan håll i kontakten. Så här stoppar du och tar bort en USB-enhet: 1. Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. OBS! Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner (< eller <<) i meddelandefältet. 2. Klicka på enhetens namn i listan. OBS! Om USB-enheten inte är med på listan, behöver du inte stänga av enheten innan du tar bort den. 3. Klicka på Stoppa och sedan på OK. 4. Ta bort enheten. 50 Kapitel 7 USB-enheter

59 Använda HP Mini Mobile Drive Bay (endast vissa modeller) Mini Mobile Drive Bay är en USB-port som du kan använda för att lägga till mer lagringsutrymme i enheten. HP Mobile Drive kan bara användas med HP Mini Mobile Drive (köps separat). Sätta i HP Mini Mobile Drive Sätt in HP Mini Mobile Drive i HP Mini Mobile Drive Bay och tryck in den tills den sitter fast, jäms med kanten på enhetens utsida. Du hör ett ljud när Mini-enheten har upptäckts. OBS! När du ansluter en USB-enhet, kan ett meddelande visas i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet som talar om att enheten har detekterats av systemet. Stoppa och ta ut HP Mini Mobile Drive VIKTIGT: Undvik förlust av information eller att systemet låser sig genom att stoppa HP Mini Mobile Drive innan du tar ut den. Så här stoppar du och tar ut HP Mini Mobile Drive: 1. Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i meddelandefältet. OBS! Ikonen Säker borttagning av maskinvara visas om du klickar på ikonen Visa dolda ikoner (< eller <<) i meddelandefältet. 2. Klicka på Mini-enhetens namn i listan. 3. Klicka på Stopp och sedan på OK. 4. Ta ut HP Mini Mobile Drive. Använda HP Mini Mobile Drive Bay (endast vissa modeller) 51

60 52 Kapitel 7 USB-enheter

61 8 Pekdon och tangentbord Göra pekdonsinställningar Använd Egenskaper för mus i Windows om du vill anpassa inställningar för pekdon, t.ex. knappkonfiguration, klickhastighet och pekaralternativ. Du når Egenskaper för mus genom att välja Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. Använda pekdonsenheter Använda styrplattan Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt på räfflorna i styrplattans vertikala rullningsområde. OBS! Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara drar fingret från styrplattan till rullningsområdet. Ansluta en extern mus En extern USB-mus kan anslutas till enheten via någon av USB-portarna på enheten. Använda tangentbordet Använda snabbtangenter Snabbtangenter är kombinationer av fn-tangenten (1) och någon av funktionstangenterna (2). Ikonerna på tangenterna f1 t.o.m. f4 och f6, f8, f10 och f11 representerar snabbtangentfunktionerna. Snabbtangentfunktioner och procedurer beskrivs i nedanstående avsnitt. Göra pekdonsinställningar 53

62 Funktion Initiera vänteläge. Snabbtangent fn+f1 Växla bildskärm. fn+f2 Minska bildskärmens ljusstyrka. fn+f3 Öka bildskärmens ljusstyrka. fn+f4 Initiera QuickLock. fn+f6 Stäng av högtalarljudet. fn+f8 Sänk högtalarljudet. fn+f10 Höj högtalarljudet. fn+f11 Sår här använder du ett snabbtangentkommando på enhetens tangentbord: Tryck snabbt på fn-tangenten och sedan snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot. eller Tryck och håll ned fn-tangenten, tryck snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot och släpp sedan upp båda tangenterna samtidigt. Initiera vänteläge (fn+f1) Tryck på fn+f1 när du vill initiera vänteläge. 54 Kapitel 8 Pekdon och tangentbord

63 När vänteläge initieras sparas informationen i minnet och skärmen slocknar samtidigt som du sparar ström. När enheten är i vänteläge blinkar strömlampan. VIKTIGT: vänteläge. Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar Enheten måste vara startad för att du ska kunna initiera vänteläge. OBS! Om batteriet når en kritiskt låg laddningsnivå medan enheten är i vänteläge initieras viloläge och informationen som är lagrad i minnet sparas på hårddisken. Fabriksinställningen för åtgärd vid kritiskt låg batteriladdningsnivå är viloläge, men detta kan ändras i de avancerade energiinställningarna. Du avslutar vänteläget genom att hastigt skjuta strömbrytaren åt sidan. Funktionen hos snabbtangenten fn+f1 kan ändras. Du kan till exempel ställa in fn+f1 på att initiera viloläge istället för vänteläge. OBS! I alla Windows-operativsystem gäller hänvisningar till sömnknappen snabbtangenten fn+f1. Växla bildskärm (fn+f2) Tryck på fn+f2 när du vill växla bilden mellan visningsenheter som är anslutna till systemet. Om t.ex. en extra bildskärm är ansluten till enheten kommer bilden att växla mellan enhetens bildskärm, den externa bildskärmen och samtidig visning på båda bildskärmarna när du trycker på snabbtangenten fn+f2. OBS! Du måste använda en VGA-kabel (köps separat) för att ansluta en extern visningsenhet, t.ex. en bildskärm eller projektor, till expansionsporten på enheten. De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från enheten med den externa VGAvideostandarden. Med snabbtangenten fn+f2 kan du även alternera bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från enheten. Följande videoöverföringstyper, med exempel på enheter som använder dem, stöds av snabbtangenten fn+f2: LCD (enhetens bildskärm) Extern VGA (de flesta externa bildskärmar) Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f3) Tryck på fn+f3 om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenten om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis. Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f4) Tryck på fn+f4 om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenten om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis. Initiera QuickLock (fn+f6) Tryck på snabbtangenten fn+f6 om du vill initiera säkerhetsfunktionen QuickLock. QuickLock skyddar din information genom att visa operativsystemets fönster för inloggning. Så länge inloggningsfönstret visas kan ingen använda enheten förrän ett användar- eller adminstratörslösenord för Windows har angivits. Använda tangentbordet 55

64 OBS! Innan du kan använda QuickLock måste du ställa in ett användar- eller administratörslösenord för Windows. Instruktioner finns i Hjälp och support. När du vill använda QuickLock trycker du på fn+f6. Inloggningsfönstret visas och du kan låsa enheten. Följ sedan instruktionerna på skärmen för hur du anger användar- eller administratörslösenord i Windows och får tillgång till enheten. Stänga av högtalarljudet (fn+f8) Tryck på fn+f8 om du vill stänga av högtalarljudet. Tryck på snabbtangenten igen när du vill slå på högtalarljudet igen. Sänka högtalarvolymen (fn+f10) Tryck på fn+f10 om du vill sänka högtalarvolymen. Håll ned snabbtangenten om du vill sänka högtalarvolymen stegvis. Höja högtalarvolymen (fn+f11) Tryck på fn+f11 om du vill höja högtalarvolymen. Håll ned snabbtangenten om du vill höja högtalarvolymen stegvis. 56 Kapitel 8 Pekdon och tangentbord

65 9 Enheter Identifiera installerade enheter De enheter som är installerade i din enhet visas när du väljer Start > Den här datorn. Hantera enheter Enheter är ömtåliga komponenter som måste hanteras varligt. Läs följande försiktighetsåtgärder innan du hanterar enheterna. Ytterligare försiktighetsåtgärder finns i respektive procedurer. Identifiera installerade enheter 57

66 VIKTIGT: Minska risken för skada på enheten, skada på en annan enhet eller att viktig information går förlorad genom att tänka på följande: Innan du flyttar en enhet som är ansluten till en extern hårddisk bör du initiera vänteläge och låta skärmen slockna, eller koppla bort den externa hårddisken på korrekt sätt. Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på diskenheten innan du hanterar den. Rör inte vid kontaktstiften på en uttagbar enhet eller din enhet. Hantera alla lagringsenheter försiktigt. Du bör inte tappa en enhet eller placera föremål på den. Stäng av enheten innan du tar bort eller sätter i en annan enhet. Om du är osäker på om enheten är avstängd, i vänteläge eller i viloläge, kan du prova med att starta den och sedan stänga av den via operativsystemet. Använd inte våld när du sätter enheten på plats. Använd inte enhetens tangentbord och flytta den inte medan en extra, optisk enhet skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. Om batteriet är den enda strömkällan bör du se till att det är tillräckligt laddat innan du skriver till ett medium. Utsätt inga lagringsenheter för extrema temperaturer eller fukt. Utsätt inga lagringsenheter för vätskor. Spreja dem inte med rengöringsmedel. Ta ut mediet från diskenheten innan du tar bort enheten från enhetsplatsen, eller innan du reser med, transporterar eller lägger undan den för förvaring. Om en diskenhet måste skickas som postförsändelse bör du placera den i en varupåse med bubbelfolie eller annan lämplig skyddande förpackning med etiketten FRAGILE (Ömtåligt). Utsätt inte en enhet för magnetfält. Säkerhetsenheter med magnetiska fält inkluderar säkerhetsutrustning på flygplatser som du passerar gående och handburna metalldetektorer. Säkerhetsutrustning på flygplatser som kontrollerar kabinbagage, till exempel löpande band, använder röntgen istället för magnetism och skadar inte enheterna. Använda externa enheter Flyttbara externa enheter utökar dina alternativ för att lagra och komma åt information. Exempel på USB-enheter: 1,44 MB diskettenhet Hårddiskmodul (en hårddisk med adapter) DVD-ROM-enhet Kombinerad DVD/CD-RW-enhet Kombinerad DVD+RW/R- och CD-RW-enhet Kombinerad DVD±RW/R- och CD-RW-enhet 58 Kapitel 9 Enheter

67 Använda externa enheter (tillval) OBS! Mer information om vilka program och drivrutiner du behöver, och vilken port på enheten du ska använda, finns i tillverkarens instruktioner. Så här ansluter du en extern enhet: VIKTIGT: Du kan minska risken för att skada utrustningen när en elnätsdriven enhet ska anslutas genom att se till att enheten är avstängd och kontakten urdragen. 1. Anslut enheten. 2. Om du ansluter en eldriven enhet, sätter du strömkabeln i ett jordat eluttag. 3. Sätt på enheten. Du kopplar bort en icke strömdriven extern enhet genom att stänga av den och sedan koppla bort den från din enhet. När du vill koppla bort en strömdriven extern enhet ska du stänga av den, koppla bort den från din enhet och dra ur strömkabeln. Använda externa enheter 59

68 10 Minnesmoduler Enheten har ett minnesmodulfack som sitter på undersidan. Du kan förbättra enhetens minneskapacitet genom att byta ut den befintliga minnesmodulen i minnesmodulplatsen. VARNING: Minska risken för elstötar och skada på utrustningen genom att dra ur strömkabeln och ta ut alla batterier innan du sätter i en minnesmodul. VIKTIGT: Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan orsaka skada på elektroniska komponenter. Se till att du är urladdad från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål innan du rör vid datorns komponenter. Så här lägger du till eller byter ut en minnesmodul: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av enheten och fäll ned bildskärmen. Om du är osäker på om enheten är avstängd eller i viloläge kan du prova med att starta den genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Stäng sedan av enheten via operativsystemet. 3. Koppla bort alla externa enheter som är anslutna till din enhet. 4. Dra ut strömkabeln ur eluttaget. 5. Vänd enheten upp och ned på en plan yta. 6. Ta ut batteriet ur enheten. 7. Använd en spårskruvmejsel eller något annat spetsigt föremål och tryck försiktigt in frikopplingsmekanismen så att skruven till minnesmodulfackets lock lossas (1). 60 Kapitel 10 Minnesmoduler

69 8. Lyft bort minnesmodulfackets lock (2) från enheten. 9. Ta bort den befintliga minnesmodulen: a. Dra bort platshållarna (1) på vardera sida om minnesmodulen. Minnesmodulen fälls upp. VIKTIGT: Håll bara i kanterna på minnesmodulen så att den inte skadas. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. b. Fatta tag i kanten på minnesmodulen (2) och dra försiktigt ut den ur minnesmodulplatsen. Skydda den borttagna minnesmodulen genom att lägga den i en antistatisk förpackning. 10. Sätt i en ny minnesmodul: 61

70 VIKTIGT: Håll bara i kanterna på minnesmodulen så att den inte skadas. Ta inte i komponenterna på minnesmodulen och böj den inte. a. Rikta in den skårade kanten (1) på minnesmodulen mot fliken i minnesmodulplatsen. b. Med minnesmodulen i 45 graders vinkel från minnesmodulfackets yta trycker du in modulen (2) i minnesmodulplatsen tills den sitter på plats. c. Tryck försiktigt ned minnesmodulen (3) och fördela trycket över båda kanterna tills den snäpper fast. VIKTIGT: Se noga till att du inte böjer minnesmodulen så att den skadas. 11. Rikta in flikarna (1) på minnesmodulfackets lock mot skårorna på enheten. 12. Stäng locket (2). 13. Sätt tillbaka batteriet. 14. Vänd enheten rätt igen och återanslut sedan nätströmmen och de externa enheterna. 15. Starta enheten. 62 Kapitel 10 Minnesmoduler

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Energisparfunktioner Användarhandbok

Energisparfunktioner Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Energisparfunktioner Användarhandbok

Energisparfunktioner Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Ström. Användarhandbok

Ström. Användarhandbok Ström Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till HP Mini

Användarhandbok till HP Mini Användarhandbok till HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Ström. Användarhandbok

Ström. Användarhandbok Ström Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Ström. Användarhandbok

Ström. Användarhandbok Ström Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI CQ10-110EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134583

Din manual HP COMPAQ MINI CQ10-110EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134583 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI CQ10-110EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI CQ10-110EA

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Användarhandbok för HP Notebook PC

Användarhandbok för HP Notebook PC Användarhandbok för HP Notebook PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och

Läs mer

Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005

Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005 Felsökning Dokumentartikelnummer: 383067-103 December 2005 Innehåll 1 Snabbchecklista Datorn startar inte............................... 1 2 Datorskärmen är tom............................ 1 3 Programvaran

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1030SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1020SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1020SA

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM1-1030SA

Din manual HP PAVILION DM1-1030SA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM1-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM1-1030SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1015EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1015EA

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Din manual HP MINI SA

Din manual HP MINI SA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 210-1156SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 210-1156SA instruktionsbok

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Mars 2006

Ström. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Mars 2006 Ström Dokumentartikelnummer: 404162-101 Mars 2006 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och lampors placeringar 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern............................

Läs mer

Användarhandbok till HP ProBook

Användarhandbok till HP ProBook Användarhandbok till HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Felsökning. Användarhandbok

Felsökning. Användarhandbok Felsökning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 b Maskinoch programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA

Läs mer

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Maskinoch programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP EliteBook Användarhandbok

HP EliteBook Användarhandbok HP EliteBook Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är ett

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till HP EliteBook

Användarhandbok till HP EliteBook Användarhandbok till HP EliteBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk)

Modem och LAN (lokalt nätverk) Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok HP Pavilion Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens.

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP EliteBook. Användarhandbok

HP EliteBook. Användarhandbok HP EliteBook Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är ett

Läs mer

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Maskinoch programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin-

Läs mer