Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin."

Transkript

1 Bakgrund CSC Computer Sciences Corporation, CSC, grundades Vid denna tidpunkt fanns det inte fler än datorer i världen. CSC levererade tidigt innovativa IT-lösningar av hög kvalitet och fick redan på 60-talet en central roll i NASA:s kamp om att komma först till månen. CSC:s IT-historia är fascinerande. Då CSC grundades visste bara ett handfull ingenjörer och forskare hur datorer skulle användas. Även i förhållande till dåtidens standard var maskinerna inte särskilt användarvänliga. Två flygingenjörer från USA, Fletcher Jones och Roy Nutt, insåg att det borde finnas möjligheter att hjälpa användarna att få nytta av dessa datamaskiner. De slutade på sina arbeten, investerade 100 dollar för att starta CSC och inledde verksamheten med att utveckla operativsystem. Företaget fick snabbt ett gott rykte för sin innovativa design och höga kvalitet. Andra aktörer startade snabbt liknande verksamheter, men ingen kunde uppvisa samma kompetens som CSC. Redan 1963 var företaget världens största fristående verksamhet inom IT-rådgivning och utförde flera uppdrag för NASA. Vid denna tidpunkt kämpade stormakterna om att vara härskare i universum. CSC blev en av få respekterade aktörer inom den amerikanska rymdindustrin. CSC utvecklade samtidigt ett datasystem för det amerikanska sjöförsvaret som bidrog till att försvara stormaktens ubåtar under det kalla kriget. CSC är idag ett av världens ledande IT-företag med cirka medarbetare globalt. Företaget beräknas omsätta 14,9 miljarder dollar etablerades CSC i Sverige. Företaget har expanderat kraftigt under åren och har idag cirka 800 medarbetare i Sverige. CSC arbetar lokalt, nordiskt och globalt med en spännande kundportfölj inom flertalet branscher. Genom bred kompetens och ett stort utbud av IT-relaterade tjänster skapar CSC möjlighet för kunderna att uppnå sina strategiska mål och förbättra sin effektivitet.

2 Bakgrund Routes Routes arrangerar globala nätverks-event för flygbolag och flygplatser genom sina Regional och World Route Development Forums. Företaget grundades 1995 och är ett dotterbolag till Route Development Group, (RDG), som består av en rad olika närbesläktade företag och strategiska partners som tillsammans utgör den viktiga route development sektorn inom flygindustrin. Årets World Route Development Forum 2007 i Stockholm är det 13:e i ordningen. Tidigare mässor har ägt rum i Cannes, Abu Dhabi, Oslo, London, Rom, Amsterdam, Dublin, Aten, Edinburgh, Madrid, Köpenhamn och Dubai. Årets mässa i Stockholm är planerat att bli det största och bästa World Route Development Forum hittills. Över 207 olika flygbolag har redan anmält sig till årets mässa, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med i fjol. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin.

3 Bakgrund CSC produkter/tjänster CSC:s verksamhet i Sverige delas in i tre huvudområden: Outsourcing, Consulting och Systems integration Outsourcing: CSC har mer än 45 års erfarenhet av outsourcing inom IT och är en av världens ledande aktörer på marknaden. CSC har omfattande uppdrag för några av världens största och mest prestigefyllda organisationer: Coca-Cola, Sun, Motorola, BMW och Nasa är bara några exempel. I Sverige är en av CSC:s allra största kunder SAS. CSC ansvarar inte bara för drift och förvaltning av SAS system, utan även för att utveckla nya tillämpningar som stöder verksamhetens affärsmässiga mål. CSC:s verksamhet inom outsourcing är indelad i följande områden: Application outsourcing eller outsourcing av program, är ett område som innebär att CSC tar ansvar för såväl drift som underhåll av nya och äldre program. En effektiv styrning av verksamhetens program är ett viktigt inslag för att hjälpa företag och andra organisationer att nå affärsmässiga mål vad gäller tillväxt, innovation och förbättringar av effektiviteten. Genom kraftfulla verktyg hjälper CSC sina kunder att analysera programfloran in i minsta detalj. Detta innebär att CSC identifierar program som har blivit för gamla, bedömer affärsnyttan hos respektive program, rekommenderar olika förändringar och bygger en strategi kring programportföljen. Business Process Outsourcing (BPO) eller outsourcing av affärsprocesser, har blivit ett allt viktigare strategiskt val för företag som vill minska sina kostnader, förbättra sin service och fokusera på sin kärnverksamhet. BPO syftar framförallt till att reducera verksamhetens kostnader och CSC är en av världens ledande aktörer inom området. Företagets lösningar omfattar alltifrån fakturering och kundstöd till försäkringsadministration, personal och inköp. CSC erbjuder hela 19 BPO-center på sammanlagt fyra kontinenter. IT-infrastructure outsourcing eller outsourcing av IT-infrastruktur, innebär bland annat CSC sänker verksamheters Total Cost of Ownership, TCO, det vill säga totalkostnaden för drift och förvaltning av olika system. Genom stora volymer kan CSC skapa stordriftsfördelar och erbjuda lägre kostnader för kunderna än om de skulle hantera sådan verksamhet med sin egen IT-avdelning. CSC kan erbjuda drift av förvaltning av exempelvis stordatorsystem eller hela nätverk. CSC Dynamic Sourcing innebär att CSC erbjuder outsourcingtjänster som förändras i takt med att kundens verksamhet utvecklas. Detta innebär att CSC skapar en partnerinriktad affärsmodell för samarbete och för att åstadkomma mätbara resultat. Denna affärsmodell bygger på flera viktiga principer: gemensamma strategiska och affärsmässiga mål, ett flexibelt samarbete, fokus på daglig leverans och sammanförandet av kompetenser för att gemensamt kunna skapa effektiva lösningar som ger maximal affärsnytta. Consulting, CSC kombinerar gedigen erfarenhet och expertis med innovativa lösningar för att kunna leverera spjutspetstjänster till sina kunder. CSC:s konsulttjänster för IT, affärsprocesser och tekniska lösningar visar på en lång erfarenhet och stor kompetens inom området. Detta gör att CSC kan möta framtidens utmaningar och samtidigt skapa tillväxt hos kunden. Systems Integration, CSC:s expertkunskaper inom systemintegration hjälper kunderna att implementera och integrera bästa tillgängliga teknologi för att kunderna ska kunna uppnå sina affärsmål. CSC har lyckats tillfredställa avancerade kunder med höga krav på innovativa, komplexa och kritiska lösningar inom området.

4 Management CSC Sverige Håkan Ozan, mobilitetsexpert på CSC Håkan Ozan arbetar på CSC som mobilitetsexpert med fokus på strategi och innovation. Huvudsakligen arbetar han med mobilitetsfrågor gentemot flygindustrin inom CSC Airline Innovation Program och är inom ramen för detta projektledare för forskningsprojektet Arlanda Living Lab. Håkan har en gedigen bakgrund inom sektorn för mobila tjänster, där han bland annat har arbetat med strategiska frågor kring mobilitet vid Stockholms stad samt varit VD för flera mobiltjänsteutvecklingsföretag. Han är i dagsläget även Primus Motor för Dataföreningens nätverk Mobilitet och sitter i IT- och Telekomföretagens råd för mobila tjänster. Henrik Bredal, innovationschef CSC Henrik Bredal ingår i ledningsgruppen för CSC Airline Solutions. Han ansvarar för att utveckla lösningar som råder bot på kundernas affärsproblem och med att hjälpa kunderna att stärka sina egna möjligheter inom innovationsområdet. Innan Henrik började på CSC år 2000 tillbringade han tio år i Östasien, först som konsult, därefter som chef för internationell affärsutveckling på ett japanskt multinationellt företag. Jan Aldergren, affärsutvecklingschef CSC Airline Solutions Jan Aldergren ingår i ledningsgruppen för CSC och har sedan 1998 varit ansvarig för strategisk affärsutveckling inom affärsområdet Airline Solutions på CSC. Framförallt har han ansvarat för utvecklingen av nya koncept och marknader till den globala flygindustrin. Han är även varit ansvarig för strategiska partners. Jan har en mångårig erfarenhet av den internationella IT-industrin och har varit verksam som nordisk marknadsdirektör på Unisys, VD för Oracle i Sverige och ITchef på Rank Xerox i Sverige. Lars Sørensen, VD Airline Solutions Lars Sørensen utnämndes den 1 november 2006 till Managing Director för CSC Airline Solutions AB. Lars kom till CSC år 1994 och har en lång internationell karriär inom IT-området bakom sig. Han spelade bland annat en viktig roll i samband med CSC:s köp av Datacentralen år Han var också starkt delaktig i CSC:s framgångar med att vinna en rad globala kontrakt inom outsourcingområdet såsom: Ford, Marconi, Sun, Nortel och ISS. Han har även varit ytterst ansvarig för CSC:s kompetenser inom både leveranser av applikationer såväl som för själva konsultverksamheten. År 1998 blev Lars Sørensen utnämnd till vice VD i CSC. Gisle Eckhoff, VD CSC Sverige Gisle Eckhoff är VD för CSC Sverige och ingår samtidigt i den nordiska ledningsgruppen. Därutöver har han ett nordiskt ansvar för den finansiella sektorn inom CSC, där han har arbetat i olika befattningar sedan Gisle har i sin roll som VD för den svenska verksamheten det övergripande ansvaret för samtliga svenska kunder och affärer. Gisle inledde sin karriär inom CSC i samband med det globala förvärvet av Continuum. Förutom en framgångsrik karriär inom Norden har Gisle även haft ett antal ledande internationella positioner hos CSC utanför den nordiska marknaden. Åren byggde han bland annat upp en framgångsrik affärsenhet för sälj och support till försäkringskunder i USA och Bermuda. För att ladda ner bilderna besök:

5 Q & A Q: Vad är CSC? A: CSC står för Computer Sciences Corporation och företaget grundades 1959 i USA. CSC är idag ett av världens ledande IT-företag med cirka medarbetare globalt och beräknas omsätta 14,9 miljarder dollar CSC etablerades i Sverige 1994 och har expanderat kraftigt under åren och har idag cirka 800 medarbetare i Sverige. Vi arbetar lokalt, nordiskt och globalt med en spännande kundportfölj inom flertalet branscher, där just outsourcingdelen utgör merparten av verksamheten. Bland CSC:s kunder återfinns exempelvis NASA, Saab, SAS och Telenor. Q: Vad är outsourcing? A: Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag, som exempelvis CSC, sköta exempelvis IT-driften och utvecklingen av olika IT-applikationer. Fördelen är att företaget då kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och dessutom få sänkta kostnader för IT-delen. Detta eftersom outsourcingleverantörer skapar stordriftsfördelar genom att hantera en rad kunder samtidigt. Q: Vad är Routes? A: Routes organiserar och håller i ett globala nätverks-event för flygbolag och flygplatser genom sina Regional och World Route Development Forums. Företaget grundades 1995 och är nu ett dotterbolag till Route Development Group (RDG) som består av en rad olika närbesläktade företag och strategiska partners som tillsammans utgör den viktiga route development sektorn i flygindustrin. Q: Varför deltar CSC i Routes? A: CSC kan med innovativa lösningar hjälpa flygbolagen och flygplatserna att öka lönsamheten. Genom lösningar som exempelvis Mobile Passenger, Electronic Flight Bag (EFB), Mobile Office och Track & Trace-technologies kan flygbolagen minska sina kostnader och samtidigt öka kundservicen. Q: Vad är CSC Airline Innovation Program (AIP)? A: CSC Airline Innovation Program är ett lokalt innovationsprogram framtaget för att stödja våra kunder CSC:s kunder inom flygindustrin. I nära samarbete med kunden går CSC igenom vilka behov det finns för nya tjänster och därefter utvecklas dessa i innovationsprogrammet. Tack vare innovationsprogrammet blir spännande idéer omvandlade till konkreta affärslösningar som både förbättrar kundnöjdhet och minskar kostnader. Q: Vad är CSC Airline Solutions? A: CSC har mer än 30 års erfarenhet av att leverera tjänster och support till transportindustrin. Till flygbranschen har CSC utvecklat mer än 600 affärslösningar och skapat betydande konkurrensmässiga fördelar för sina kunder såsom: SAS, Lufthansa, Thai Airways, Blue1, Braathens, Icelandair, Skyways, Sterling med flera. Lösningarna medför kostnadsbesparingar för flygbolagen samt förbättrad kundservice. Q: Vad är Mobile Passenger Services? A: Mobile Passenger är ett koncept utvecklat av CSC som syftar till att utveckla och modernisera passagerarnas check-in process med fysiska pappersbiljetter och boardingkort till en helt digitaliserad mobillösning. Genom Mobile Passenger-lösningar behöver man inte oroa sig för att ha glömt biljetten hemma eller att ha tappat bort boardingkortet. Flightinformationen finns alltid till hands via en mobilportal. Fördelarna är uppenbara - med Mobile Passenger minskar köerna på flygplatserna, resenärerna blir mer nöjda och arbetsbördan minskar för flygbolagets personal.

6 Q: Vad visar CSC upp i sin monter på Routes? A: CSC delar sin monter med LFV och visar upp en rad innovativa lösningar som gagnar flygbranschen. Bland annat visas CSC:s Mobile Passenger-koncept upp. Q: Vad är Track & Trace Technologies A: CSC visar i sin monter en tjänst som rör spårning, så kallad Track & Trace, av godcontainrar, bagagevagnar och tow-bars, vilka används för att haka fast flygplan då dessa ska flyttas. Genom att sätta på RFID-chip kan man läsa av var denna värdefulla utrustning befinner sig och samla ihop den, därmed sparas mycket tid och resurser. Q: Vad är CSC Living Lab? A: Living Labs är ett nytt och snabbt växande koncept inom området användarorienterad innovation. Ett levande laboratorium är ett dynamiskt innovationssystem där behovet, kunskapen och beteendet hos en grupp användare systematiskt undersöks genom en rad olika metoder. Detta innebär att i ett Living Lab genomförs utveckling, framtagning av prototyper, validering, test av nya tjänster, produkter och system i en verklig miljö. Stora europeiska städer samarbetar med forskningsinstitutioner och affärspartners och etablerar Living Labs på en rad offentliga platser. Just Airport Living Lab-konceptet tas fram av CSC i samarbete med en stor flygplats (Arlanda i Stockholm), markservice för flygplatsen och etablerade forskningsinstitut. Detta är det första konceptet av den här typen inom just flygindustrin och konceptet som sådant ska även kunna användas hos andra flygplatser. Q: Hur ser CSC:s samarbete med SAS ut? A: Redan 2003 valde SAS att lägga ut hela sin IT-verksamhet till CSC. I uppdraget ingår inte bara att hantera själva driften och förvaltningen av SAS alla IT-system, utan också att utveckla nya tillämpningar.

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer