Boss Handbok Version 1.2 April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boss Handbok Version 1.2 April 2013"

Transkript

1 Boss Handbok Version 1.2 April 2013

2

3 Innehållsförteckning Administration... 5 Administrativa funktioner... 5 Sök... 6 Adressregister... 8 Adressregister... 8 Registrera adress... 9 Importera adress Grunddata Grunddata i stödtabeller Ärendeadministration Importera ärenden Export av ärenden Konvertering av ärenden Kopiera och/eller spegla ärende Gallring av ärenden Inloggning och behörigheter Handläggare Behörighet Inloggning Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Ärende Ärende Händelse Anteckningar Händelser Anteckningar Betalningsutrymme Kreditråd Person Person Budget Budget Hushållet Inkomster Utgifter Bostad Skulder och lån Budgetresultat Åtgärder Åtgärder Ackord iii

4 Boss Handbok Nedskrivning med betalplan Detaljerad betalplan Skuldsanering Omprövning av skuldsanering Brev och dokument Brev och dokument Hantera brevmallar Editera brevmallar Statistik Statistik iv

5 Administration Administrativa funktioner De administrativa funktionerna är samlade under menyvalet Administration. Här finns Adressregister Stödtabeller Behörighet till ärenden Handläggare Brevmallar, skapande och redigering Gallring av ärenden För att kunna använda de administrativa funktionerna måste handläggaren vara "administratör" i Boss. 5

6 Boss Handbok Sök Sökfunktionen i Boss öppnas när systemet startas. Den kan också nås via verktyget Sök. När Boss startas görs automatiskt en sökning på den inloggande handläggarens ärenden. Användaren kan här ange en rad olika sökkriterier för att hitta sitt ärende. I autosökfunktionen kan sökning göras utifrån Rådsökande, Kommun eller Handläggare. Även sparade fritextsökningar kan användas. I fritextsökfunktionen kan man söka utifrån namn, födelsedatum, ärendebenämning, eller fr o m- och t o m-datum på ärendenas datumangivelser (Inkom, Påbörjat och Avslutat). "Endast mina ärenden" och "Ej avslutade ärenden" är förvalt. En fritextsökning kan sparas - namnge den först! - och sedan nås i listan för Sparad sökning. 6

7 Administration Genom att sedan dubbelklicka på aktuellt ärende, eller markera det och trycka Enter eller klicka på knappen ÖPPNA, visas detta i trädstrukturen och handläggaren kan öppna ärendet 7

8 Boss Handbok Adressregister Adressregister Här hanteras adresser till fordringsägare och ombud. Adressregistret finns under Administrationsmenyn. Första bilden visar det befintliga adressregistret. Med knappen NY når man registreringsdialog och med knappen IMPORTERA nås funktionen för import av adressregister från HEP. Genom att dubbelklicka på en befintlig adress öppnas denna för redigering i registreringsdialogen. 8

9 Administration Registrera adress I registreringsdialogen för adresser anges om adressen är till en fordringsägare eller ombud. Därefter anges organisationsnummer, namn och adressuppgifter. Namn är obligatoriskt, övriga fält frivilliga. Spara adress Spara adressen med NÄSTA..., OK eller VERKSTÄLL. Ta bort adress Ta bort adressen med TA BORT-knappen. Kopiera adress Klicka på knappen KOPIERA för att kopiera en adress. 9

10 Boss Handbok Importera adress Med knappen IMPORTERA i Adressregistret nås importfunktionen där adressregister från HEP kan importeras. Adressregistret importeras i två steg, fordringsägare för sig och ombud för sig. Adressregisterfilen, med namnet Hepadressreg.xls, från HEP finns i katalogen HEPSYSTEM2010\Hepsystemdata2010\hepadressregister på den enhet som programmet installerats på. (Ev annat årtal om äldre version av HEP används). Utläsning av adressregister från HEP Läs ut adressregistret från HEP genom att välja alternativet Flytta adressregister från föregående år. Klicka på knappen Fortsätt. I Utforskaren som öppnas, visas filen HEPSYSTEMBASDATA.XLS. Klicka på knappen Öppna, bekräfta i nästa steg att sökvägen är rätt. 10

11 Administration Klicka på knappen Fortsätt och bekräfta i nästa steg. I Boss klickar man på knappen BLÄDDRA... för att hämta importfilen. Kontroll görs så att filen måste ha ett visst namn och visst format för att kunna läsas in. Välj sedan att importera Fordringsägare eller Ombud och klicka på knappen OK. När importen är klar ges en bekräftelse på detta samt hur många poster som importerats. Obs! Import kan göras flera gånger och det görs ingen kontroll av om adressen redan finns i systemet. Det är således möjligt att importera samma fil mer än en gång och därmed få dubbletter i adressregistret. 11

12 Boss Handbok Grunddata Grunddata i stödtabeller Här hanteras de olika stödtabellerna som används i systemet. För Konsumentverket finns ett antal olika stöddatatabeller som ska administreras. Dessa grupperas grovt i Stödtabeller Stödtabeller Bostad Stödtabeller Avgift Stödtabeller Beräkningar Stödtabeller Under valet Stödtabeller hanteras de olika stödtabeller som inte naturligt hör hemma under Bostad, Avgift eller Beräkningar. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 12

13 Administration Arbetsuppgifttyp Arbetsuppgiftstyp används i modulen Arbetsuppgift. Endast benämning behöver anges. Driftkostnadtyp Driftkostnadstyp är de rubriker som används i modulen Bostad för att registrera driftkostnader för bostaden. Benämning och sorteringsordning anges. 13

14 Boss Handbok Händelsetyp Händelsetyp används i modulen Ärende, för att klassificera händelserna på ärendet. Benämning och sorteringsordning anges. Kompletterande uppgift Kompletterande uppgifter används i modulen Ärende. Endast en benämning behöver registreras. 14

15 Administration Kontakttyp Kontakttyp används i modulen Ärende för att ange hur den rådsökande fått kontakt med budget- och skuldsaneraren. Benämning och sorteringsordningn anges. Referensränta Referensränta används i budgetmodulen Skulder och lån, för beräkningar av skuldränta. Här kan poster inte läggas till eller tas bort, utan räntesatsen kan bara ändras. 15

16 Boss Handbok Schablonkostnad Schablonkostnader används i modulen Utgifter för att kunna hämta schablonkostnader för valda utgiftsslag utifrån hushållets sammansättning. Utgiftsslag väljs i listan, därefter klickar man på knappen Ny. I dialogen registreras åldersintervall, belopp och kön. För vissa utgiftsslag registreras istället belopp för antal hushållsmedlemmar (förbrukningsvaror, hemutrustning och media). Då släcks inregistreringsrutorna för åldersintervall och kön och istället tänds lista för antal i hushållet. 16

17 Administration Skuldtyp Skuldtyp används i modulen Skulder och lån, för att fylla listan för Skuldtyp 1. Endast benämning behöver anges. 17

18 Boss Handbok Utgiftsslag Utgiftsslag är de rubriker som hushållets utgifter ska registreras på. Utgiftsslag kan också registreras lokalt. Benämning och sorteringsordning anges. Stödtabeller Avgift Under menyvalet Stödtabeller Avgift finns de stödtabeller som hanterar egenavgifter, fastighetsavgifter och pensionsavgifter. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 18

19 Administration Egenavgift Stödtabellen för Egenavgifter används i modulen Inkomster för beräkning av preliminärskatt. Fastighetsavgift Stödtabellen Fastighetsavgift används i modulen Bostad för beräkning av Fastighetsavgift. Ange år, värdeår, skattesats, maxbelopp och fastighetstyp. Pensionsavgift Stödtabellen Pensionsavgift används i modulen Inkomster för beräkning av pensionsavgifter. Ange år, skattesats, minbelopp och maxbelopp. Stödtabeller Beräkningar Under menyvalet Stödtabeller Beräkningar finns de stödtabeller som används vid beräkningar i främst Inkomstmodulen. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 19

20 Boss Handbok Barnbidrag Stödtabellen för Barnbidrag används i modulen Inkomst för att beräkna hushållets sammanlagda barnbidrag utifrån hushållets sammansättning. Ange år och antal barn samt de belopp för Barnbidrag, Studiehjälp och Flerbarnstillägg som gäller för det angivna antalet barn. Basbelopp Stödtabellen Basbelopp används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och basbelopp. 20

21 Administration Grundavdrag Stödtabellen Grundavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, grundavdrag belopp och grundavdrag procent, särskilt belopp i kronor och särskilt belopp i procent. Grundavdrag, pensionär Stödtabellen Grundavdrag, pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt för personer som uppnåt pensionsåldern. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, förhöjt grundavdrag belopp och förhöjt grundavdrag procent. 21

22 Boss Handbok Jobbskatteavdrag Stödtabellen Jobbskatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Jobbskatteavdrag för pensionärer Stödtabellen Jobbskatteavdrag för pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Kapitalskatt Stödtabellen Kapitalskatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skattesats, reduktion över, reduktion under, gränsvärde för underskott och gränsvärde för inkomst. 22

23 Administration Normalbelopp för betalningsutrymme Stödtabellen Normalbelopp används i modulen Betalningsutrymme för att beräkna normalbelopp utifrån hushållets sammansättning. Ange år och normalbelopp för ensamstående, sammanboende, heltidsboende barn över och under 7 år samt visstidsboende barn över och under 7 år. Skatteavdrag Stödtabellen Skatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och avdragsbelopp för resor, övrigt och pensionsförsäkring. Statlig skatt 23

24 Boss Handbok Stödtabellen Statlig skatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skiktgräns 1 och 2 samt skattesats 1 och 2. Stödtabeller Bostad Under menyvalet Stödtabeller Bostad hanteras de olika stödtabeller som används i modulen Bostad. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. Fastighetsskatt Stödtabellen Fastighetsskatt används i modulen Bostad för att hämta skattesatser för beräkning av fastighetsskatt. BostadInkomstgräns Stödtabellen för BostadInkomstgräns används i modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Inkomstgränserna registreras med År (vilket år gränsen gäller för), om gränsen gäller för ensamstående eller sambo, antal barn, reduktionsgränsbelopp, reduktionsprocent samt maxgränsbelopp. 24

25 Administration BostadKvmPris Stödtabellen för BostadKvmPris används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Ange år för vilket priset gäller, bostadszon och kvadratmeterpris. BostadKostnadgräns Stödtabellen BostadKostnadgräns används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Bostadkostnadgräns anges med år, antal barn, minimigräns och maxgräns. Observera att det för att beräkningen ska fungera måste finnas en bostadkostnadsgräns för 1, 2 resp 3 barn! 25

26 Boss Handbok BostadRäntekostnad BostadSärskiltBidrag Stödtabellen BostadSärskiltBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas särskilt bidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! BostadUmgängesBidrag Stödtabellen BostadUmgängesBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas umgängesbidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! 26

27 Administration BostadGarantiNivå Stödtabellen BostadGarantinivå används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och garantibelopp. 27

28 Boss Handbok Ärendeadministration Importera ärenden Ärenden kan importeras till databasen Under Administrationsmenyn väljs Importera ärende. Dialog öppnas där användaren får välja importfil samt välja var importerade dokument till ärendet ska lagras. När importfil och katalog valts klickar man på knappen Import. När importen är klar visas kvittensmeddelande. 28

29 Administration Export av ärenden Ärenden kan exporteras från en databas för att importeras i en annan, inom samma kommun eller till annan kommun. I Ärendeadministrationsmenyn väljs alternativet Exportera. I dialogen som öppnas väljer man det ärende som ska exporteras. Därefter klickar man på knappen för att välja var exportfilen ska placeras. Filen ska namnges och sparas som en zip-fil (förvalt). Klicka på knappen EXPORT för att starta exporten. När den är klar visas kvittensmeddelande. Zip-filen med det exporterade ärendet finns nu sparad och kan flyttas och importeras i den nya databasen. 29

30 Boss Handbok Konvertering av ärenden Med menyvalet Administration, Konvertering kan ärenden konverteras från Hep och importeras in i Boss. All information går dock inte att konvertera, så dessa ärenden måste i efterhand uppdateras i Boss. När man väljer Administration, Konvertering visas dialog där val av hepärende får göras. Hepärendena finns som.hsh-filer i, om de inte tidigare flyttats manuellt, katalogen HEPSYSTEMåååå/Hepsystemdataåååå/Heperenden; Välj ärende och klicka på Öppna. Om den PC som konvertering görs på har Microsoft Office Excel installerat kommer Hep-ärendet att låsas upp så att tillgänglig information om skulder och lån kommer med i konverteringen. Om Excel saknas så konverteras ärendet ändå, men utan viss information om ärendet. Meddelande om detta visas på skärmen. Ärendet konverteras och som kvittens visas information om det konverterade ärendet. När konverteringen är gjord bör ärendet uppdateras och kompletteras i Boss. Viss data som är obligatorisk i Boss kan inte överföras från Hep. 30

31 Administration Den information som kan konverteras från Hep är: Ärende Rådsökande Hushållsmedlem Anteckningar Adress Inkomst Utgift Skulder Ärendebenämning Inkom-datum Namn Födelsedatum Bostadsadress Postadress e-postadress Telefonnummer (tre st) Kön Namn Födelsedata Studiestöd Förlängt barnbidrag Boendestatus (ej för umgängesbarn) Kön Sambo Datum Text Namn Inkomstslag (ej barnbidrag och skatt) Belopp Utgiftsslag Belopp OmbudID (om tabell Borgenärer finns) Totalskuld Kapitalskuld Kostnadsskuld (om tabell Borgenärer finns) Ränteskuld (om tabell Borgenärer finns) Årsränta Inbetald ränta (om tabell Borgenärer finns) Amortering (om tabell Borgenärer finns) Aviavgift (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp 2 Skuldorsak (om tabell Borgenärer finns) Säkerhet (om tabell Borgenärer finns) 31

32 Boss Handbok Kommentar (om tabell Borgenärer finns) BostadID (om bostadslån) Betalas Solidariskt betalningsansvar (om tabell Borgenärer finns. Bostad Driftkostnad Bostadsägare Bostadstyp Taxeringsvärde Fastighetsavgift Belopp Andel Uppdatering i Boss Följande behöver uppdateras i Boss efter konvertering: Modul Rådsökande Ärende Budget Hushållet Inkomster Utgifter Bostad Skulder och lån Komplettera med: Mantalsskrivningsort Ev stadsdel Påbörjat-datum Kontakttyp Ev kompletterande uppgifter Händelser Ev behörighetskontroll Ev korrigera namn Namn på ev sambo och barn Födelsedatum på barn. Det födelsedatum som ligger i Boss efter konvertering är uträknat utifrån angiven ålder i Hep. Ev umgängesbarn Ev periodiseringar Automatiska beräkningar har gjorts för barnbidrag och skatt. Korrigera om så önskas. Ev periodiseringar Ev benämning Värdeår Ev halv skattesats Fordringsägarreferens Ombudreferens Referensränta (om den ska användas) 32

33 Administration Skuldtyp 2 Borgensman Aktuellt datum Om tabellen "Borgenärer" inte finns så måste även följande fält uppdateras: Ombud Kostnadsskuld Ränteskuld Inbetald ränta Amortering Aviavgift Skuldtyp Uppkomstår Skuldorsak Säkerhet Kommentar Solidariskt betalningsansvar Adresser Om tabellen Borgenärer inte finns kommer bara Fordringsägares namn att konverteras. Övrig adressinformation måste läggas till. 33

34 Boss Handbok Kopiera och/eller spegla ärende Kopiera ärende Genom funktionen "Kopiera" tar du med dig den gamla budgeten och dess skulder till ett nytt ärende. Eventuella åtgärder i ärendet kopieras inte. Spegla ärende När flera familjemedlemmar är skuldsatta är det praktiskt att kopiera och spegla ärendet. Gör så här 1. Gå in på ärendet i menyträdet. 2. Högerklicka och välj "Kopiera och spegelvänd ärende". 34

35 Administration Gallring av ärenden För att kunna ta bort ärenden för icke-fiktiva personer ska dessa markeras för gallring. Det görs genom att ange att ärendet ska kunna gallras när ärendet avslutas. Se avsnittet Ärende. Gå till Administrationsmenyns alternativ GALLRING AV ÄRENDEN för att gallra ärenden. De ärenden som vid avslut har markerats för gallring visas. Här finns möjlighet att markera vilka ärenden som ska gallras. Med knappen MARKERA ALLA markeras samtliga ärenden för gallring. Med knappen RENSA avmarkeras samtliga ärenden. Det finns också möjlighet att ta bort ärenden som inte har gallringsmarkerats. Detta görs genom att markera kryssrutan VISA ÄVEN AVSLUTADE ÄRENDEN SOM INTE MARKERATS FÖR GALLRING. Klicka på knappen GALLRA för att ta bort ärendena. Dessa ärenden försvinner ur databasen och kan inte återskapas. 35

36 Boss Handbok 36

37 Administration Inloggning och behörigheter Handläggare Modulen Handläggare används för att skapa och ändra uppgifter för personer som skall jobba som Administratörer eller Handläggare i systemet. Modulen hittas under Administrationsmenyn. Registrerade handläggare visas i lista. Klicka på NY för att lägga till en ny handläggare. För att kopiera, ändra eller ta bort en handläggare markerar man den i listan och klickar på någon av knapparna KOPIERA, ÄNDRA eller TA BORT. Det är också möjligt att dubbelklicka på en handläggare för att ändra. Handläggare registreras med namn, telefon, kommun, typ av handläggare, användarid, e-post och mobiltelefon (kommun och mobiltelefon är frivilliga fält). Lösenord ska anges och verifieras. 37

38 Boss Handbok 38

39 Administration Behörighet I Boss finns två typer av installationer: Konsumentverket Kommuner och två typer av behörighet för användare: Administratör Handläggare. Utöver detta kan också behörighet sättas för ärenden: Läs- och skrivrättighet Läsrättighet Ingen rättighet I det följande beskrivs behörigheterna för en kommuninstallation. Handläggare En handläggare har tillgång till rådsökande och deras ärenden, samt arbetsuppgifter och vissa administrativa rutiner. Handläggare kan lägga upp adressuppgifter i adressregistret, skapa brevmallar, ändra sina egna namn- och adressuppgifter i Handläggarmodulen, importera ärenden och konvertera ärenden. Handläggare har också rätt att ta ut statistikrapporter. Administratör Som administratör har man, förutom handläggarrättigheterna, tillgång till funktioner för att uppdatera viss grunddata, och för att kunna administrera Behörigheter, byta handläggare för ärende och Gallra ärenden. Ärendebehörighet I Ärendemodulen har handläggaren möjlighet att sätta särskild behörighet på sitt ärende. Via Administrationsmenyns val Behörighet kan en administratör ställa om behörigheter för ett eller flera ärenden, samt för en eller flera handläggare. De ärenden som visas här är de ärenden som åsatts särskild behörighet i Ärendemodulen. 39

40 Boss Handbok Välj en handläggare och klicka på knappen SÖK. Om inget valts i Statusrutan visas alla de ärenden som den aktuella handläggaren lagt särskilt behörighet på. Därefter markeras det eller de ärenden behörigheten ska ändras på, den eller de handläggare som ska ha en viss behörighet markeras och slutligen väljs den behörighetsnivå de valda handläggarna ska ha på aktuella ärenden. Spara med OK. 40

41 Administration Inloggning Inloggning till systemet sker när applikationen startar. All autentisering är inbyggd i Boss, en applikationsanvändare används för inloggning i SQL Server. Systemet har tre behörighetsnivåer: användare, administratör och KoV administratör. En administratör har fullständiga rättigheter till all data i systemet som inte är grunddata från Konsumentverket. För att ändra grunddata krävs KoV administratörs rättigheter. KoV-administratörsrättigheten finns endast i Konsumentverkets egen installation. Systemet föreslår senast använda databasserver. Om användaren inte är nöjd med detta så väljs fliken Databas. Databasfliken låter användaren välja en tidigare använd databas från den lista som systemet visar, eller så kan användaren ange en ny server genom att ange ett namn och vilken server som skall användas. På inloggningsfliken anger användaren sitt användarnamn och lösenord. Det finns också möjlighet att använda sk single sign on. Detta görs med kontroll mot AD (ActiveDirectory). Användaren måste finnas i någon av AD-grupperna BossHandlaggare eller BossAdmin för att vara autentiserad användare i Boss. Om användaren är behörig enligt ADkontrollen läggs den upp som handläggare i Boss. Dialogen för handläggarinformation öppnas och den information som kan hämtas från kommunens AD fylls i. Användaren får sedan komplettera uppgifterna. Detta görs vid första inloggningen. Om single sign on används görs ingen kontroll på lösenord, då användaren redan förutsätts vara autentiserad. Kontroll av behörighet mot AD-grupper görs sedan vid varje inloggningstillfälle. Hur AD-grupper sätts upp beskrivs i installationsanvisningarna. 41

42 Boss Handbok Val av databas Välj databas i listan och klicka sen på knappen VÄLJ. Om en ny databas ska användas namnsätter man den och anger namnet på servern (ip-adress eller det namn servern har). 42

43 Administration Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Gå till menyradens alternativ Arbetsuppgift för att registrera arbetsuppgifter som ligger utanför ett ärende. Med ÖPPNA visas dialogen nedan, där arbetsuppgifter kan registreras med tid i timmar, datum, typ av arbetsuppgift och en kommentar. Spara arbetsuppgift med SPARA-knappen. 43

44 Boss Handbok Genom att dubbelklicka på en befintlig arbetsuppgift öppnas den och kan redigeras eller tas bort. 44

45 Ärende Ärende Modulen Ärende används för att registrera ett ärende med de olika händelser som tillhör ärendet. Händelserna visas i en lista med händelse, datum, status, tid och kommentar. Datum anges för när ärendet inkommit, påbörjats och avslutats. Dessa tre tidpunkter är också de som triggar när statistikdata ska skapas. Inkommande och utgående dokument kan kopplas till ärendet och sparas som händelser. Ärendet registreras med en benämning. I lista kan man ange hur den sökande fick kontakt. Man kan ange kompletterande uppgifter till ärendet och den rådsökande genom att välja i listan för kompletterande uppgifter. För varje ärende registreras när ärendet inkommer, när det påbörjas och när det avslutas. När man avslutar ett ärende ska man ange en Avslutsorsak. Därefter får man också en fråga om ärendet ska markeras för gallring eller inte. Ärenden öppnas genom att i Sökmodulen dubbelklicka på aktuellt ärende i listan, alternativt markera det och klicka på Öppna eller trycka Enter. Ärendet stängs genom att markera den rådsökandes namn och klicka på verktyget Stäng i verktygsraden eller trycka Ctrl+C. Begränsad behörighet till ärende 45

46 Boss Handbok Det finns också möjlighet att begränsa behörigheten till det aktuella ärendet. Genom att markera kryssrutan för Begränsad behörighet är det bara den handläggare som äger ärendet som är behörig. Ska fler handläggare vara behöriga klickar man på knappen Behörighet och väljer handläggare i den dialog som öppnas, samt anger om den handläggaren ska ha endast läsbehörighet eller läs- och skrivbehörighet. Begränsad behörighet på ärenden kan sparas som mallvärde. Markera eller avmarkera kryssrutan och välj Arkiv, Spara mallvärde. Nya ärenden kommer då att automatiskt få den valda behörigheten. Observera dock att det är bara markeringen att ärendet har begränsad behörighet som sparas, behörighet för övriga användare sätts inte. Spara ärende Ärendet sparas med SPARA-verktyget, alternativt med CTRL + S. Ta bort ärende Ärenden kan bara tas bort om de är avslutade och markerade för gallring. Länk till Gallring finns här. Händelse 46

47 Ärende Till varje ärende registreras händelser. Anteckningar Till ärendet kan också anteckningar kopplas. 47

48 Boss Handbok Händelser Händelser kan registreras på ett ärende. En händelse registreras med en händelsetyp som väljs i lista. Det finns möjlighet att ange status på händelsen. Datum för händelsen kan anges och handläggaren kan registrera nedlagd tid i timmar och minuter på händelsen. Det finns också ett kommentarsfält till händelsen, där text kan skrivas in. (För radbrytning i kommentaren, tryck Ctrl Enter). Ytterligare anteckningar till ärendet eller den specifika händelsen kan göras i funktionen Anteckningar. En händelse sparas med OK (eller ENTER-tangenten), NÄSTA... eller VERKSTÄLL-knappen. AVBRYT stänger dialogen utan att spara. TA BORT används för att ta bort den aktuella händelsen. 48

49 Ärende Anteckningar Modulen Anteckningar används för att skapa anteckningar till ett ärende. Anteckningarna sparas med det datum som angivits. Anteckningarna kan skrivas ut och exporteras till ett flertal olika format, t ex pdf, excel, word, rtf eller xml. 49

50 Boss Handbok Betalningsutrymme Modulen Betalningsutrymme används för att beräkna den rådsökandes betalningsutrymme. Betalningsutrymme är det belopp en skuldsatt person ska betala av på sina skulder enl Utsökningsbalkens regler om utmätning av inkomster. Från inkomsterna får den skuldsatte förbehålla sig ett belopp för sitt uppehälle, ett sk förbehållsbelopp, resterande del är personens betalningsutrymme. Systemet beräknar betalningsutrymme utifrån de uppgifter som angivits i budgeten, och det finns också en funktion för handläggaren att själv beräkna ett betalningsutrymme. Modulen visar ett beräknat betalningsutrymme. Via en knapp Eget betalningsutrymme kommer handläggaren till en dialog för att lägga in egna siffror för beräkning av betalningsutrymme. Betalningsutrymmet visas i en tabell med kolumner för den rådsökande, ev sambo och hushållet totalt. På radnivå finns ett antal fasta rubriker, dit belopp hämtas från modulerna Inkomster, Utgifter, Bostad samt Skulder och lån. Ett antal beräkningar görs i tabellen och nedersta raden visar ett betalningsutrymme i kr/månad. Om summan av uträkningen blir negativ justeras betalningsutrymmet till 0 kr och en resultatrad visar det faktiska utfallet. Modulen Betalningsutrymme är uppbyggd enligt samma principer som används för förbehållsbeloppsberäkning i Kronofogdemyndighetens e-tjänst för detta. Summeringsraderna visas i en egen ruta så att man snabbt kan skapa sig en överblick. Även de gällande normalbeloppen för innevarande år visas i en egen ruta. 50

51 Ärende Beräkning av disponibel inkomst I rubriken Inkomster inräknas lön före skatt, arbetslöshetsersättning, sjuk- och föräldrapenning, aktivitets- och sjukersättning, pension och övriga inkomster, både beskattningsbara och skattefria. Även ev kapitalinkomster kommer att ingå. I rubriken skatt hämtas angivet skattebelopp från inkomstmodulen. Om ingen skatt angivits görs en skatteberäkning utifrån angivna skattesatser. Reskostnaderna hämtas från Utgiftsmodulens Resor till arbete samt Kollektivresor. Den disponibla inkomsten ligger sedan till grund för proportioneringen utifrån inkomst. Beräkning av förbehållsbelopp Normalbelopp hämtas utifrån hushållets sammansättning. Boendekostnad hämtas från Bostadsmodulen. Vad som ingår i boendekostnaden beror på typ av bostad. För småhus räknas alla kostnader utom el och försäkring, för bostadsrätt räknas månadsavgift samt ev kostnader för bolån, för övriga boendeformer hämtas månadshyra. Eventuellt bostadsbidrag hämtas från Inkomstmodulen. I posten Barnbidrag ingår barnbidrag, underhållsstöd och underhållsbidrag samt eventuell barnpension. Barnbidraget hämtas eller beräknas. Underhållsbidrag hämtas från inkomstslag. Barnpension hämtas från inkomstslaget Pension för barn i hushållet. Bidrag för barn får inte överstiga normalbeloppet för barnet. Därför görs en kontroll att angivna belopp för barnet inte överstiger det tillåtna och om så är fallet läggs normalbeloppet ut som bidrag. Det är därför viktigt att underhållsbidrag och pension i inkomstmodulen anges för resp barn och inte läggs på den vuxne. (Pensionsbelopp på vuxen ingår i inkomstberäkningen). Underhållsbidrag som läggs på den vuxne gör att kontrollen av maxbeloppet inte alltid blir korrekt. Belopp för barnomsorg och sjukvårdskostnader hämtas från Utgiftsmodulen. Proportionering av resterande summa Det resterande beloppet fördelas på den rådsökande och ev sambo utifrån en proportionering mot respektive disponibel inkomst. 51

52 Boss Handbok Enskilda kostnader och förmåner Därefter läggs kostnader för arbetsresor, underhållsbidrag samt övriga kostnader som den enskilde får förbehålla sig (utgiftsslag) till förbehållsbeloppet och eventuella förmåner dras ifrån. Beräkning av betalningsutrymme Betalningsutrymmet beräknas sedan som Inkomst - Skatt - Förbehållsbelopp. Om betalningsutrymmet blir negativt justeras det till 0 kr. Eventuellt negativt belopp visas då på raden Resultat. Samma rubriker återfinns i det egna betalningsutrymmet. De fält som inte är skrivbara är grå. 52

53 Ärende Kreditråd Kreditråd Modulen Krediter används för att beräkna kostnader för lån, dels annuitetslån, dels lån med rak betalning. Handläggaren ska på ett enkelt sätt kunna visa och jämföra kostnader för olika lån och lånevillkor samt visa lånets utveckling över hela återbetalningsperioden. Modulen består av två delar, där den första visar en sammanställning över inregistrerade krediter och en underliggande dialog innehåller funktion för att registrera och visa en enskild kredit med dess betalplan. I sammanställningen visas respektive kredit med kreditbelopp, räntekostnad, avgifter, kreditkostnader, inbetalningar, kredittid, periodicitet, årsränta och effektiv ränta. En ny kredit skapas genom att klicka på knappen NY KREDIT. En befintlig kredit kan redigeras genom att dubbelklicka på krediten i tabellen. Båda dessa åtgärder öppnar en dialog för registrering av en kredit och där visas också period för period för den aktuella krediten. Kreditsammanställningen kan skrivas ut genom att klicka på antingen FÖRHANDSGRANSKA eller SKRIV UT. Förhandsgranska visar rapporten på skärmen och möjlighet finns att skriva ut den eller spara/exportera den i annat format. 53

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Boss. En guide till effektivare ärendehantering

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Boss. En guide till effektivare ärendehantering Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Boss En guide till effektivare ärendehantering Användarmanual för Boss Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Systembeskrivning Boss

Systembeskrivning Boss Systembeskrivning Boss Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Sammanfattning 3 1.2 Revisionshistoria 4 1.3 Referenser 4 1.4 Terminologi 5 2 Generell systembeskrivning 5 3 Funktionsbeskrivning översikt 7 3.1 Beskrivning

Läs mer

Systembeskrivning Boss

Systembeskrivning Boss Systembeskrivning Boss Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Sammanfattning 3 1.2 Revisionshistoria 4 1.3 Referenser 4 1.4 Terminologi 5 2 Generell systembeskrivning 5 3 Funktionsbeskrivning översikt 7 3.1 Beskrivning

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Sida 2/9 Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Förutsättningar...3 3 Beskrivning av konverteringen...3 4 Installation...4 5 Användarhandledning...5

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04

Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04 Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04 Av Owen Eriksson, Göran Goldkuhl Socialbidrag vs ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - diskussion om

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg 4.8.0 Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg är nu uppdaterat för att kunna hantera hela flödet, från ansökan till uppsägning, via Adelanet. Förbättrad hantering av

Läs mer

Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen

Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen Här fyller du i dina personuppgifter och uppgifter om ditt hushåll Förnamn Efternamn Personnummer Gatuadress Postnummer Ort Telefon / Mobiltelefon

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Användarhandbok BORIS

Användarhandbok BORIS Användarhandbok BORIS Version 4.15 Utgåva 2 2004-11-30 Sida 2 Innehåll INLEDNING...3 ALLMÄNT OM HANDBOKEN...4 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP...5 SÖK...7 Sök dokument...8 Sök generell dokumentation...12 Sök mallar

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR Dexter Grundfunktioner Handledning för lärare 2006-10-05/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Inloggning i Dexter Vi skall nu följa Karin Kronkvist,

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer