Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Malin Wassén Kjellberg Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Lagerbergsgatan Uddevalla Tilltalad TOBIAS Mikael Johansson, fn häktet Uddevalla Offentlig försvarare: Advokat Jonas Westbring Advokaterna Hurtig & Partners AB Kungsgatan Uddevalla DOMSLUT Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn Lagrum 6 kap 4 1 st brottsbalken 2. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år 6 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 08:00-16:00

2 2 DOM B Skadestånd Tobias Johansson ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2013 till dess betalning sker. Häktning m.m. Tobias Johansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess 1. Med stöd av 43 kap. 5 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelserna i 35 kap. 12 samma lag, ska fortsätta vara tillämpliga på uppgifter som kan röja målsägandens identitet, i den mån sådana uppgifter inte har tagits in i domen, och som har lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detsamma ska gälla för uppgifter som kan röja målsägandens identitet i ljud- och bildupptagningar av förhör som hållits bakom stängda dörrar. 2. Med stöd av 43 kap. 8 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelserna i 35 kap. 12 samma lag ska fortsätta vara tillämplig på uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 1. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Jonas Westbring tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Malin Wassén Kjellberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr, varav kr avser mervärdesskatt. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.

3 DOM Mål nr B meddelad i Uddevalla 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Malin Wassén Kjellberg Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Lagerbergsgatan Uddevalla Tilltalad ALEXANDER Rolf Sällström, fn häktet Uddevalla Offentlig försvarare: Advokat Michael Hansson Advokatfirman Michael Hansson AB Kungsgatan Uddevalla DOMSLUT Begångna brott 1. Sexuellt utnyttjande av barn Lagrum 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken 2. Barnpornografibrott 16 kap 10a 1 st 1 p brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 08:00-16:00

4 4 DOM B Påföljd m.m. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut. - Särskild föreskrift: Alexander Sällström ska följa av Frivården Vänersborg upprättat behandlingsplan, se domsbilaga 7. - Övervakningen ska pågå till Kriminalvården Frivården Vänersborg Övervakare Övervakare förordnas av Kriminalvården. Skadestånd Alexander Sällström ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2013 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag taget minneskort till videokamera förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten BG8656 p 2). Sekretess 1. Med stöd av 43 kap. 5 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelserna i 35 kap. 12 samma lag, ska fortsätta vara tillämpliga på uppgifter som kan röja målsägandens identitet, i den mån sådana uppgifter inte har tagits in i domen, och som har lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detsamma ska gälla för uppgifter som kan röja målsägandens identitet i ljud- och bildupptagningar av förhör som hållits bakom stängda dörrar. 2. Med stöd av 43 kap. 8 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelserna i 35 kap. 12 samma lag ska fortsätta vara tillämplig på uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 1. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Michael Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Beslut om målsägandebiträdets ersättning framgår av sida 2 av domsslutet.

5 5 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt bilaga 2. Målsäganden A, som biträtt åtalet, har yrkat skadeståndsersättning enligt bilagorna 3-5. Beträffande yrkandena om ersättning för sveda och värk har dessa under förhandlingen preciserats till att tidsmässigt avse perioden från mitten av mars till dagen för tingsrättens dom i målet beträffande Alexander Sällström samt från den 28 april till dagen för dom beträffande Tobias Johansson. Alexander Sällström har varit frihetsberövad som anhållen eller häktad under perioden 27 juni 2013 till den 12 augusti Tobias Johansson har varit berövad friheten som anhållen eller häktad sedan den 28 juni DOMSKÄL UTREDNINGEN OCH VAD DENNA VISAR OM BAKGRUNDEN Förutom förhör med de tilltalade och uppspelning av tidigare hållna förhör med målsäganden har A:s föräldrar hörts som vittnen på åklagarens begäran. Åklagaren har också åberopat uppteckningar (chatlogg) av konversation som A haft med Alexander Sällström och Tobias Johansson via mobiltelefon, protokoll över datamedieundersökning av Alexander Sällströms kamera och slutligen också åberopat och vid förhandlingen förevisat den film som avses i åtalspunkt 3. A har i skadeståndsdelen åberopat intyg från psykolog vid BUP-mottagningen i Uddevalla. Av utredningen framgår följande fakta och ostridiga omständigheter. Målsäganden A var vid större delen av den tid åtalen omfattar endast 12 år. Hon fyllde 13 i slutet

6 6 DOM B av maj A fick under våren 2013 kontakt på Instagram med såväl Alexander Sällström som Tobias Johansson, som båda fyller 23 i september i år. Kontakterna över nätet ledde så småningom till att A träffade dem och hade sex med dem var för sig under delvis överlappande tidsperioder. Det sexuella umgänget har varit det som framgår av åklagarens gärningsbeskrivningar. Vid ett tillfälle i maj 2013 filmade Alexander Sällström när han hade samlag med A. Förutom personliga möten har Alexander Sällström och Tobias Johansson var för sig under den tid åtalen avser haft relativt omfattande chatkontakt med A på ett forum som kallas för KIK, via sina mobiltelefoner. Korrespondensen mellan A och de tilltalade har till inte obetydlig del handlat om sex och de har också skickat bilder med sexuellt innehåll till varandra bilder där deras könsorgan visas. Sedan A:s mor fattat misstankar om att A träffade män som var betydligt äldre än A, pressade A:s föräldrar henne på vad som försiggick och A medgav då att hon haft sex med Alexander Sällström och Tobias Johansson som hon också namngav. Föräldrarna sökte tillsammans med A upp Alexander Sällström och hade ett samtal med honom där han i stort bekräftade A:s uppgifter. De sökte också Tobias Johansson men fick inte tag i honom. ANSVAR De tilltalades inställning Alexander Sällström har medgett de faktiska omständigheterna så som de framgår av gärningsbeskrivningarna i såväl åtalspunkt 1 som åtalspunkt 3. Han har beträffande åtalspunkt 1 bestritt ansvar på den grunden att han vare sig känt till eller haft skälig anledning att anta att A var under 15 år. Han har bestritt ansvar för barnpornografibrott enligt åtalspunkt 3 på den grunden att han inte känt till att det är straffbart att skildra en person som är under 18 år i pornografisk bild. Han har

7 7 DOM B vidare invänt att gärningen under åtalspunkt 1 under alla förhållanden inte bör rubriceras som annat än sexuellt utnyttjande av barn samt att gärningen under åtalspunkt 3 inte bör bedömas som grovt brott. Tobias Johansson har erkänt sexuellt utnyttjande av barn respektive sexuellt övergrepp mot barn i enlighet med gärningsbeskrivningen, men bestritt att hans handlande ska bedömas som våldtäkt mot barn. Förhören Målsäganden A har under de förhör som hållits med henne under förundersökningen berättat bl.a. följande. Hon har mått dåligt under vintern som var innan de här händelserna. Det fick bl.a. till följd att hon skar sig själv. Hon och hennes närmaste tjejkompis tycker om att hålla på med killar och hon har haft sex med två pojkar i sin egen ålder innan hon var med Alexander och Tobias. Hon har gått med på att ha sex med både Alexander och Tobias och har inte haft några problem med detta. Det blev emellertid hemskt när hennes mamma och pappa fick reda på vad som hänt. Hon känner i nuläget ingenting för Alexander eller Tobias. Alexander vill hon inget illa och Tobias bryr hon sig över huvud taget inte om. Första gången hon träffade Alexander tafsade han på henne och hon onanerade åt honom. De hade också vanligt sex i missionärsställning cirka fem minuter. Sedan sa hon att hon inte ville mer eftersom hon inte ville bli gravid. Alexander försäkrade att det inte var någon fara och att han skulle köpa dagen-efter-piller åt henne. Hon tyckte att Alexander var snygg och hon ljög för honom om sin ålder och sa att hon var 14 år. Han sa att hon såg äldre ut, men verkade inte bry sig om att hon bara var 14. De låg med varandra vid flera tillfällen. Det var nog Alexander som tog initiativet men hon tyckte inte det var obehagligt. Den enda gången hon mådde

8 8 DOM B dåligt var när han fick utlösning i henne och hon blev rädd för att hon var gravid. Hon tjatade på honom om att han skulle ha skydd men han ville inte. Två gånger köpte han sk dagen-efter-piller åt henne. Alexander hade ett omväxlande humör. Ena dagen var han glad och nästa dag kunde han vara sur. Han kunde tycka att hon var slampig ena stunden och nästa ville han att hon skulle komma till honom. Oftast var han lite småsur efter att de haft sex, vilket de vid samtliga tillfällen hade hemma hos honom, och hon fick gå efter att de hade legat kvar i sängen i 10 minuter eller så. Hon har inte velat ha sex med honom varje gång de träffades men det har ändå blivit så. Alexander filmade en gång när de hade samlag. Hon träffade Tobias första gången på Torp där när hon var där med sin kamrat. Tobias såg bättre ut på bilden han skickat på KIK än i verkligheten, dessutom var han jobbig. Första gången hände inget särskilt mellan dem mer än att de hånglade men han tjatade om att de skulle ha sex och hon gick senare med på att ligga med honom för att han skulle sluta tjata. Hon var lite sur mot honom efteråt så att han skulle förstå att det var en engångsgrej. Men på vägen hem efteråt skrev han till henne på mobilen att han var ledsen och grät och då fick hon dåligt samvete. Hon låg därför med honom vid ytterligare några tillfällen. Hon försökte varje gång att få det överstökat så snabbt som möjligt eftersom hon egentligen inte ville ha sex med honom. Tobias har varit snäll mot henne men hon blev trött på honom när han ville ha sex mot att han skulle köpa ett graviditetstest åt henne. De provade analsex en gång för att Tobias tjatade om det, men det gjorde ont så hon sa att hon inte ville och då slutade han. Alexander Sällström har uppgett i huvudsak följande. Det är riktigt att han och A haft sex under den tid och i den omfattning åklagaren angett. Han planerade för en relation med A som skulle leda till ett riktigt förhållande dem emellan och han trodde att hon fyllt 15 år, vilket också var vad hon sa själv, antingen rätt ut eller genom att berätta att hon var född Det stod

9 9 DOM B också på hennes Instagram att hon var 15 år. Det var först när han talade med hennes föräldrar som han fick klart för sig vilken hennes rätta ålder var. Idén med att filma ett samlag var bådas, de tyckte att det skulle vara intressant att titta på filmen efteråt. Han kommer inte ihåg att hon skrivit till honom att hon är en 14- årig slampa. Hon har kallat sig fjortis i ett meddelande till honom men det har han tolkat som att hon menat att hon har en viss stil, inte att hon är 14 år gammal. Tobias Johansson har berättat följande. Han såg A:s Instagram och blev intresserad och tog kontakt med henne. De talades också vid på telefon. A skrev att hon blivit inlagd på sjukhus för att hon skadat sig själv och att flera av hennes kamrater hade tagit livet av sig. A uppgav först för Tobias Johansson att hon var 14 år. Hennes mamma hade dock sett deras konversation och skrev till honom att A bara var 12 år. Han trodde att A:s mamma skrev så för att skrämma bort honom. Han har dock senare förstått att hon inte hade fyllt 13, i vart fall när han den 9 maj skrev till henne på KIK och konstaterade att det var 10 år mellan dem. Tobias Johansson fattade tycke för A och ville inte sluta ha kontakt med henne. De träffades första gången på Torp. Det var den dagen hon onanerade åt honom. I början var det hon som var drivande när det gällde deras sexuella relation sedan blev det han som tog över mer och mer. Det är i princip riktigt att de kom överens om att ha sex mot att han köpte en graviditetstest åt henne, men han hade köpt en sådan även om hon sagt nej. Det var han som tog initiativet och frågade om hon kunde tänka sig analsex. A:s mor har uppgett bl.a. följande. Hon förstod att A var ute på nätet och hade kontakter som hon inte borde ha. Hon gick därför in i en av A:s konversationer och skrev att A är 12 år. Hon la också in en uppgift om A:s rätta ålder på hennes Instagram. När hon och A:s far konfronterade Alexander Sällström och frågade om han visste hur gammal A är svarade han att han trodde att hon var 14 och att hon snart skulle bli byxmyndig.

10 10 DOM B A:s far har i stort bekräftat vad A:s mor uppgett om vad som sades vid besöket hos Alexander Sällström. Han har dock varit mer osäker på hur orden föll när Alexander Sällström svarade på frågan om A:s ålder. A:s fars minnesbild är att Alexander Sällström sagt att han trodde att A var 14 och att hon var byxmyndig varför A:s far påpekat att man inte är byxmyndig när man är 14. Tingsrättens bedömning Har Alexander Sällström och Tobias Johansson gjort sig skyldiga till brott? Såväl Alexander Sällström som Tobias Johansson har medgett de faktiska omständigheterna. Deras medgivanden stöds av övrig utredning och det är klarlagt att de i och för sig utfört de gärningar som åklagaren angett. Tobias Johansson har dessutom erkänt att han visste att A var under 15 år. Han ska därför dömas för brott enligt åtalet. Tingsrätten återkommer till rubriceringsfrågan nedan. Alexander Sällström har bestritt ansvar för våldtäkt mot barn med hänvisning till att han inte känt till eller haft skälig anledning att anta att A inte fyllt 15 år. A har under förhöret med henne påtagligt visat att hon inte vill skada de tilltalade och att hon, i vart fall i det första förhöret, är orolig för vad som ska hända med dem, särskilt med Alexander Sällström. Det saknas mot den bakgrunden skäl att tro att A:s uppgift om att hon berättat för Alexander att hon är 14 år är påhittad. Dessutom har hon i deras konversation på KIK, vilket framgår av åberopad chatlogg, kallat sig själv för 14-årig slampa (fup s 119) och fjortis (fup s 102) vilket ger ytterligare stöd för att A sagt och med dessa chatmeddelanden vidhållit sin lögn om att hon är 14 år för Alexander Sällström. A:s föräldrars vittnesmål om

11 11 DOM B vad Alexander Sällström uppgett vid deras samtal talar också starkt för att han vetat om att A är under 15 år. Enligt båda föräldrarna har han på fråga sagt att han trott att A är 14 även om A:s far är mer osäker än A:s mor på hur orden föll. A:s far har dock särskilt kommit ihåg sin replik på Alexander Sällströms uppfattning att A var 14 och byxmyndig, vilket påstående han funnit motsägelsefullt och reagerat starkt på. Sammantaget finner tingsrätten nu redovisad bevisning för att Alexander Sällström förstått att A var under 15 år helt övertygande. Han ska därför dömas till ansvar för gärningarna under åtalspunkt 1. Det förhållandet att Alexander Sällström inte känt till att det är straffbart som barnpornografibrott att skildra personer under 18 år i pornografisk bild kan inte frita honom från ansvar. Han ska därför dömas även för denna gärning. Det förtjänar att framhållas att det för skildringsbrott gäller en generell artonårsgräns medan det för andra gärningsformer av barnpornografi finns ett krav på att det ska framgå att personen på bilden eller filmen inte fyllt 18 år om dennes pubertetsutveckling avslutats. Hur ska gärningarna rubriceras? Högsta domstolen (HD) har prövat gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn i några avgöranden (se NJA 2006 s. 79 I och II samt NJA 2006 s. 510). Mot bakgrund av dessa rättsfall och vad som uttalas i förarbetena till de bestämmelser som nu är aktuella att tillämpa (se prop. 2004/05:45) kan följande sägas som utgångspunkter för bedömningen. Enligt 6 kap. 4 första stycket brottsbalken (BrB) döms den som har samlag med barn under 15 år eller som med ett sådant barn genomför en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med

12 12 DOM B samlag för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Bestämmelsen omfattar även den situationen där barnet medverkat frivilligt och även om barnet tagit initiativ till handlingen. Enligt 5 samma kapitel i BrB stadgas att då ett brott som anges i 4 med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarligt, döms istället för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn ska enligt vad regeringen uttalat i förarbetena tillämpas restriktivt och ett typfall är när barnet är strax under 15 år och samlaget är frivilligt. Frivilligheten är således en relevant faktor för den straffrättsliga bedömningen men den måste naturligtvis bedömas med hänsyn till barnets mognad. En annan faktor är vad gärningsmannen insett beträffande barnets ålder och mognad. Tingsrätten har ovan konstaterat att Alexander Sällström känt till att A var under 15 år när han hade samlag med henne. Det är dock inte visat att han visste hennes rätta ålder. Av filmerna från förhören med A m.m. framgår att hon är tidigt utvecklad fysiskt och i det avseendet mycket väl skulle kunna tas för äldre än vad hon är. Vad gäller hennes mentala mognad saknas tillförlitlig utredning. Av deras chatkonversation framgår att deras förhållande handlat mycket om sex. Även om Alexander Sällström framstår som drivande när det gäller deras sexuella umgänge och mer intresserad av A som en person att ha sex med än att utveckla ett djupare förhållande tillsammans med, så är det uppenbart att A inte varit avvisande eller ointresserad vilket också framgår av förhören med henne. Även om A önskat att Alexander Sällström varit intresserad av henne även på andra sätt har det inte framkommit något som visar på att han haft anledning att tro annat än att samlagen varit helt frivilliga från A:s sida. Tingsrätten finner med hänsyn härtill vid en samlad bedömning att Alexander Sällströms brott i den här delen bör rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn. Tobias Johansson har tidigt under deras relation känt till att A bara var 12 år. Han har trots detta fortsatt att uppvakta henne och också haft sex med henne. A har

13 13 DOM B beskrivit det som att Tobias Johansson tjatat på henne om att de ska han samlag. Detta framgår också mycket tydligt av deras chatkonversation. Även om inte heller Tobias Johansson har förstått annat än att A valt att ha sex med honom frivilligt, framstår hans agerande generellt som hänsynslöst och manipulerande, sett i ljuset av vad han visste om hennes ålder. Han har själv förklarat att han fått uppgiften om att A haft problem och mått psykiskt dåligt innan de träffades första gången men han har trots kunskapen om A:s sköra tillstånd, vilket han också själv bekräftat, ringt henne och gråtit när han uppfattat henne som avvisande och han har medgett att han i princip ställt sex som villkor för att han skulle köpa ett graviditetstest åt henne. Ett mycket tydligt exempel på hur han sett på och behandlat A framgår av en chatkonversation mellan dem den 9 maj 2013 där Tobias Johansson konstaterar att det är 10 år mellan dem och uttrycker vill ändå knulla dig mer och i samma meddelande frågar om hon kan tänka sig en trekant med honom och en tjejkompis (fup s. 76). Några dagar senare frågar han om hon lovar analt, att han ska knulla sönder och få henne att skrika (fup s. 79). Redan den omständigheten att Tobias Johanssons uppsåt omfattar samlag med en flicka som inte fyllt 13 år medför enligt rättens bedömning att gärningen inte bör bedömas som annat än våldtäkt mot barn. Hans nu beskrivna sätt att utnyttja sitt övertag i ålder mot henne och framhärda med frågor och förslag om avancerat sex gör att annan bedömning är utesluten. Alexander Sällström har som ovan konstaterats också gjort sig skyldig till barnpornografibrott. Enligt tingsrättens mening innebär inte den av åklagaren anförda omständigheten att filmen visar ett samlag att det är fråga om grovt brott. Vad gäller åtalet mot Tobias Johansson för sexuellt övergrepp mot barn är gärningen att bedöma som åklagaren angett.

14 14 DOM B PÅFÖLJD Tobias Johansson Tobias Johansson är, bortsett från en trafikförseelse, tidigare ostraffad. Enligt inhämtad personutredning lever han under till synes ordnade förhållanden, men har hamnat i ett levnadsmönster som hämmar hans sociala utveckling och mognad. Frivården har bedömt att det finns ett övervakningsbehov och föreslagit en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Minimistraffet för våldtäkt mot barn är två års fängelse. Brottslighetens art och straffvärde medför att det ska till synnerligen starka skäl för att påföljden ska bestämmas till annat än fängelse. Vad som framkommit om Tobias Johanssons personliga förhållanden utgör inte sådana skäl. Även om det inte är självklart att brottslighetens upprepade karaktär ska påverka straffet i höjande riktning anser tingsrätten att Tobias Johansson utnyttjat A upprepat och på ett sådant sätt att straffvärdet för hans gärningar inte kan stanna vid ett minimum utan bör bestämmas till två år och sex månader. Alexander Sällström Inte heller Alexander Sällström har gjort sig skyldig till annan brottslighet än vad som kan betraktas som förseelser tidigare. Frivården har också i Alexander Sällströms fall funnit att ett övervakarbehov finns, främst med hänsyn till att han lider av psykisk ohälsa som bl.a. lett till svårigheter för honom att kontrollera sina känslor och medfört relationsproblem. Förslaget är att Alexander Sällström döms till skyddstillsyn med en särskild behandlingsplan med genomgående av

15 15 DOM B kriminalvårdens s.k. ROS-program. Enligt utredningen skulle detta vara den påföljd som bäst skulle minska risken för återfall i liknande brottslighet. Enligt planen består programmet av sex komponenter och handlar bl.a. om att komma till rätta med avvikande sexuella fantasier samt frågor som rör empati och offermedvetenhet. Behandlingen pågår månader och omfattar gruppövningar om timmar. Alexander Sällström har förklarat sig villig att genomgå behandlingen. Straffvärdet för de gärningar Alexander Sällström gjort sig skyldig till uppgår enligt rättens bedömning till 7 månader. Brottet sexuellt utnyttjande av barn är av sådan art att det finns en presumtion för fängelse. Alexander Sällströms personliga förhållanden, så som de redovisats i personundersökningen, innebär att det ändå är möjligt att överväga en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan förutsatt att behandlingen är ingripande och bedöms som relevant. Mot bakgrund av vad som upplysts om Alexander Sällströms psykiska ohälsa och den koppling som kan finnas mellan denna och hans relationsproblem samt med hänsyn taget till vad behandlingsplanen utvisar om behandlingens innehåll och omfattning finner rätten att det finns särskilda skäl att välja en skyddstillsyn som påföljd. Om Alexander Sällström istället hade dömts till fängelse hade 7 månaders fängelse dömts ut. SKADESTÅND Såväl Alexander Sällström som Tobias Johansson har bestritt skadeståndsskyldighet om de döms för sexuellt utnyttjande av barn, men vitsordat ett belopp om kr som skälig ersättning för kränkning om gärningarna bedöms som våldtäkt mot barn. Båda har bestritt skyldighet att utge ersättning för sveda och värk. För brottet våldtäkt mot barn tillämpas i praxis en schablonersättning om kr för den kränkning brottet innebär om det inte föreligger några försvårande omständigheter som t.ex. våld eller tvång mot barnet.

16 16 DOM B De gärningar Tobias Johansson gjort sig skyldig till innehåller inga våldsinslag eller hot. Som redovisats ovan under tingsrättens bedömning i ansvarsdelen har han dock varit mycket ihärdig med att övertala A till att ha sex med honom. Det måste ha stått klart för honom att A egentligen inte velat ha sex med honom varje gång. Särskilt hänsynslöst anser rätten det ha varit när han träffat avtal om samlag i utbyte mot att han skulle ordna ett graviditetstest åt henne. Ersättningen bör därför bestämmas till ett belopp som överstiger schablonen. Rätten finner skäligt att tillerkänna A kr i kränkningsersättning att betalas av Tobias Johansson (jfr Brottsoffermyndighetens avgörande Dnr. 516/13). A:s samlag med Alexander Sällström har såvitt framkommit varit frivilliga och ömsesidiga. Hon har ljugit för honom om sin ålder och låtit honom tro att hon varit 14 år gammal. A kan mot den bakgrunden inte anses ha utsatts för en så allvarlig kränkning av Alexander Sällström att ersättning ska utgå. Yrkandet om sådan ersättning ska därför ogillas i den del det riktas mot honom. Resonemanget gäller även i den del åtalet mot Alexander Sällström avser barnpornografibrott. Ersättning för sveda och värk avser ersättning för psykiskt och fysiskt lidande under akut sjukdomstid. Ersättningen bestäms regelmässigt med utgångspunkt i Trafikskadenämndens hjälptabeller och det krävs i allmänhet att den skadelidande varit sjukskriven. När det gäller barn som är skadade eller andra personer som inte är aktuella för sjukskrivning får akuttiden uppskattas på grundval av annan medicinsk utredning. Vid sexuella övergrepp mot barn blir läkarbehandling inte alltid aktuell i anslutning till övergreppen eftersom skadorna ofta upptäcks senare. Detta har emellertid inte hindrat att ersättning för sveda och värk dömts ut efter särskild schablon eftersom det ansetts stå klart att den skadade genom övergreppen tillfogats medicinska besvär i form av depression m.m. (Se HD:s avgörande; NJA 2005 s. 919).

17 17 DOM B I målet har ingetts och av målsäganden åberopats intyg från psykolog av vilket generellt framgår att A mår psykiskt mycket dåligt. Detta har också framkommit i förhören med föräldrarna där särskilt A:s far beskrivit hur A uppträder och att hon talat om att ta livet av sig. Det är naturligtvis mycket svårt att göra en bedömning av i vilken grad A:s hälsotillstånd är en direkt och relevant följd av de tilltalades handlande och hur mycket som beror på annat. Med ett resonemang som delvis bygger på schabloner och på generalla antaganden vilket tingsrätten anser sig ha stöd för att föra i ovan nämnt avgörande från HD finner rätten att yrkade belopp i denna del får anses skäliga. De tilltalade ska således betala kr vardera till A för det akuta psykiska lidande de orsakat henne genom sina gärningar. Rätten kan däremot inte finna att någon del av ersättningen som Tobias Johansson ska utge kan hänföras till fysiska skador eller smärta A fått när de haft samlag. Detta påverkar dock inte bedömningen av det yrkade beloppets skälighet. Ränteyrkandet är förenligt med lag och ska bifallas. SEKRETESS Förhandlingen har med stöd av 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen samt 5 kap 1 rättegångsbalken i övervägande del hållits inom stängda dörrar till skydd för A:s identitet. Den sekretessen bör bestå, varför förordnande om detta ska ges i domen. HÄKTNING Tobias Johansson har dömts för brott för vilket minimistraffet är två års fängelse. Då det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas ska han fortsätta vara häktad i

18 18 DOM B avvaktan på att domen vinner laga kraft mot honom i ansvarsdelen. Skäl saknas dock för att åklagaren ska ha fortsatt rätt att meddela restriktioner. ÖVRIGA FRÅGOR Alexander Sällström har medgett åklagarens yrkande om förverkande. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas. De tilltalade ska var och en betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Försvararna och målsägandebiträdet ersättningsyrkanden är enligt rättens bedömning skäliga. Dessa kostnader ska med hänsyn till de tilltalades ekonomiska förhållanden stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 8 (DV 400) Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 10 september 2013 och vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige. Stefan Olsson Avräkningsunderlag, se bilaga 6.

19 Bilaga 1 Bilaga 1 Identitetsuppgifter målsägande Sekretessbelagda uppgifter. INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 60

20 Bilaga 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 57

21

22

23 Bilaga 3 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 46

24

25

26 Bilaga 4 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 47

27

28

29 Bilaga 5 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 58

30

31 Bilaga 6 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 59

32 Bilaga 7 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 22

33

34

35

36

37

38 Bilaga 9 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 61

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 4585-12 Rättelse/komplettering Dom, Domslut för Christoffer Kolmodin, 851216-6912 - Komplettering, 2013-06-04 Beslutat av: rådmannen Anders Nauclér På grund av rättens förbiseende kom beslut avseende

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

meddelad i Helsingborg. Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg

meddelad i Helsingborg. Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3547-13 2014-03-28 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Falun

meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SEYED Khodayar Seyed Tavakoli, 19630123-2275 Frihetsberövande: Häktad Fridhemsgatan 15 852 38 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SKARABORGS Mål nr B 479-12 Rättelse/komplettering Dom, 2012-11-09 Domslut för Stig Andersson, 500712-6674 - Rättelse, 2012-11-23 Beslutat av: lagmannen Anna-Karin Lundberg Skadeståndet till Sekretess A

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott 1. Sexuellt utnyttjande av barn GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2457-11 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Carina

Läs mer