Serveringstillstånd. Frågebank Sida 1 av 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serveringstillstånd. Frågebank Sida 1 av 9"

Transkript

1 FRÅGEBANK Nedanstående frågor kan användas vid examination eller kontroll av kunskaper avseende alkohollagens kunskapskrav för (blivande) innehavare av serveringstillstånd och serveringspersonal. Frågorna är ordnade efter alkohollagens kapitelindelning och det kapitel som frågan i huvudsak kan hänföras till. Då hänvisning görs till lagrum avses alkohollagen (1994:1738) om inte annat anges. Då hänvisning görs till kommentarer avses kommentarer i Handbok Alkohollagen (Statens folkhälsoinstitut 2002). Då hänvisning görs till FHIFS avses Statens folkhälsoinstitut föreskrifter. Se vidare Kapitel Alkoholdrycker delas upp i fyra olika slag i alkohollagen. Vilka? 1.2. Vilket mått används i alkohollagen för att ange alkoholhalt? a) Viktprocent b) Volymprocent 1.3. Vad är den högsta tillåtna alkoholhalten för? a) Öl b) Vin c) Lättdryck 1.4. Vilket slag av alkoholdryck är likör med en alkoholhalt av 21 volymprocent? 1.5 Förklara vad som i alkohollagen avses med: a) Försäljning b) Servering c) Detaljhandel d) Partihandel 1.6 Irish Coffee är en blandning av kaffe och whisky. Vilket slag av alkoholdryck är denna dryck? 1.7 Irish Coffee är en blandning av kaffe och whisky. Vilken typ av tillstånd krävs för att ha rätt att servera denna dryck? 1.8 Du har tillstånd att servera starköl och vin. Får du servera Irish Coffee som du blandat i sådan proportion mellan kaffe och whisky att alkoholhalten uppgår till a) 2 volymprocent b) 4 volymprocent c) 24 volymprocent? 1.9 Vilket slag av dryck är s.k. alkoholläsk som tillverkats på så sätt att läskedryck blandats med sprit varvid alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent? 1.10 Var finns de bestämmelser som reglerar servering av alkoholdrycker? Frågebank Sida 1 av 9

2 Kapitel Du vägrar servera kraftigt påverkad gäst ytterligare alkoholdrycker men bjuder på en läsk. Har du i alla avseenden gjort rätt? 3.2 Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker är skyldig att se till att det råder nykterhet på försäljningsstället. a) Förklara vad som avses med begreppet nykterhet. b) Vad gör du om det inte råder nykterhet på din restaurang? 3.3 Beskriv vad du skall göra om oordning uppstår på din restaurang där du serverar alkoholdrycker. 3.4 Beskriv hur du ser på en gäst att han är märkbart påverkad. 3.5 Finns det i alkohollagen någon bestämmelse om personalens ålder vid servering av alkoholdrycker? 3.6 Redogör för vad som gäller för lättdrycker som alternativ till alkoholdrycker på restaurang. 3.7 Gästen Anders har beställt en alkoholdryck men har inte på servitörens begäran kunnat visa ålderslegitimation. a) Kan det vara godtagbart att någon annan gäst intygar att Anders uppnått föreskriven ålder? b) Kan det vara godtagbart att en annan av restaurangens servitörer som känner Anders går i god för att Anders uppnått föreskriven ålder? 3.8 Du har en restaurang med serverings- och danstillstånd enligt ordningslagen. Polisen har bestämt att du skall ha en ordningsvakt. Du meddelar ordningsvakten att ingen gäst som är yngre än 18 år får släppas in. Trots detta kommer några sjuttonåringar in och blir serverade starköl av en av dina servitörer och utan din vetskap. Redogör för om någon kan straffas för detta och om det kan finnas risk för att kommunen återkallar ditt serveringstillstånd. 3.9 Du har en restaurang med serveringstillstånd. Du tillåter Anders Hazard att mot viss ersättning anordna kortspel i en avskild del av serveringslokalen. Varje insats i spelet får uppgå till högst 100 kronor. Är förfarandet i alla avseenden tillåtet? 3.10 Ge exempel på när en gäst skall vägras servering av alkoholdrycker? 3.11 Ge exempel på när en gäst skall vägras tillträde till restaurangen? Frågebank Sida 2 av 9

3 3.12 Ge exempel på när en gäst skall avvisas från restaurangen? 3.13 Hur gammal måste man vara för att kunna få serveringstillstånd? 3.14 Hur gammal måste man vara för att få bedriva försäljning av öl (s.k. folköl)? 3.15 Hur gammal måste en gäst minst vara för att du ska få servera honom alkoholdryck? 3.16 En förälder vill bjuda sin 17-årige son på vin till maten på din restaurang. Vad gör du? 3:17 Du serverar en berusad gäst starköl. Kan du straffas för detta? Kan serveringstillståndet återkallas? 3.18 Vilka är de alkoholpolitiska grundprinciperna vid servering? 3.19 Får en person under 18 år uppehålla sig i en lokal där det serveras alkoholdrycker? 3.20 Du har tillstånd att servera bl.a. vin på din restaurang. Förutom servering bedriver du catering. En kund beställer 50 portioner viltschnitzel med tillbehör. Kunden vill att du vid matleveransen också levererar 25 helflaskor vin. Kunden vill ha ett vin som finns på din restaurang men som inte kan köpas i detaljhandeln (Systembolaget AB). Om detta inte är möjligt vill kunden att du för hans räkning anskaffar och levererar 25 flaskor av ett vin som finns på Systembolaget. Vilket besked ger du kunden? Motivera svaret. Kapitel Du har haft en restaurang med serveringstillstånd och nu lagt ner verksamheten. Hur får du förfara med det lager av spritdrycker, vin och starköl som finns kvar? 4.2 Du har en restaurang med serveringstillstånd och skall sälja rörelsen. Hur får du göra med restaurangens lager av spritdrycker, vin och starköl om du vill sälja det? 4.3 Redogör för vad som gäller för den som har tillstånd att servera alkoholdrycker om han vill bjuda gästerna på sådana. Frågebank Sida 3 av 9

4 4.4 Din restaurang där du får servera alla slag av alkoholdrycker firar tio-års jubileum. Du annonserar om detta i lokalpressen och lovar att bjuda varje gäst på ett glas champagne. Redogör för innehållet i tillämplig bestämmelse. 4.5 Ditt företag har försatts i konkurs. Dagen efter konkursbeslutet blir konkursboet erbjudet att sälja företagets lager av alkoholdrycker till en annan restauratör. Går detta bra? 4.6 Du besöker en partihandlare/tillverkares snabbgross för att köpa starköl. Han begär att få se ditt serveringstillstånd, ditt F-skattebevis, din bokföring, din dryckesprislista, firmaregistreringsbevis samt din legitimation. Redogör för om han har rätt enligt alkohollagen att få se på någon av dessa handlingar och i så fall vilka och varför? 4.7 Du har från en partihandlare köpt en spritdryck av ett visst märke. Du sätter på en etikett från ett annat märke. Får du göra så? 4.8 Du har ett serveringstillstånd och skall sälja din restaurang. Köparen är villig att förutom inredningen även köpa ditt lager av spritdrycker, vin och starköl. Får du sälja det till köparen av restaurangen? 4.9 Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Du måste göra dig av med ditt lager av starköl, vin och spritdrycker. Till vem får du sälja det? 4.10 Du har tillstånd att servera starköl och vin men inte spritdrycker. Du ansöker om detta men ansökan avslås. Kan du ändå förse gästerna med spritdrycker genom att antingen: a) bjuda dem eller b) låta ett glas valfri spritdryck ingå i entréavgiften? 4.11 Är det tillåtet att ha personalfest på restaurangen för de anställda och då bjuda på alkoholdrycker? 4.12 Är det tillåtet att på ett serveringsställe ha underlägg, dukar, glas, väggreklam och liknande för en viss alkoholdryck eller för ett visst märke? Kapitel Vilka drycker får serveras efter serveringstidens utgång? 6.2 Redogör för vad du enligt alkohollagen skall iaktta när du skall köpa in starköl, vin eller spritdrycker till restaurangen. Frågebank Sida 4 av 9

5 6.3 Från vem får du köpa in öl (s.k. folköl) till din restaurang? 6.4 Av vem får den som har stadigvarande serveringstillstånd köpa in spritdrycker, vin och starköl till rörelsen? 6.5 Redogör för i vilken mån innehavare av serveringstillstånd kan sälja eller låna starköl, vin och spritdrycker till/av varandra. 6.6 Redogör för i vilken omfattning en gäst får medföra egna alkoholdrycker till en restaurang och förtära dem där. 6.7 När skall tillståndshavaren eller serveringsansvarig finnas på plats på serveringsstället? 6.8 Du har tillstånd att servera starköl och vin. En dag får du besök av en kusin som du inte träffat på mycket länge. Ni slår er ner i köket på restaurangen och han tar fram a) en mycket gammal och fin cognac som han vill att ni skall smaka på. b) en mycket gammal och fin cognac som han vill att du tar hem till din familj. c) ett mycket gammalt och fint vitt vin som han vill att ni skall smaka på. d) ett mycket gammalt och fint vitt vin som han vill att du tar hem till din familj. Redogör för vad som gäller enligt alkohollagen. 6.9 Under vilka förutsättningar kan en restaurang få bedriva detaljhandel med öl (s.k. folköl)? 6.10 När skall restaurang med serveringstillstånd senast vara utrymd? 6.11 Mellan vilka klockslag får normalt spritdrycker, vin och starköl serveras? 6.12 På din restaurang får enligt tillståndet alkoholdrycker serveras längst till klockan När skall restaurangen senast vara utrymd? 6.13 Från vilket klockslag får öl (s.k. folköl) normalt serveras? 6.14 Du vill efter den i alkohollagen fastställda utrymningstiden öppna restaurangen för alkoholfri servering. Hur länge bör du vänta innan du öppnar igen? Frågebank Sida 5 av 9

6 6:15 Vilka av följande påståenden är riktiga? När sluttiden för servering av de alkoholdrycker tillståndet omfattar inträtt... a) får dessa drycker serveras längst 30 minuter därefter. b) kan lättdrycker serveras utan någon tidsbegränsning. c) kan gästerna utan tidsbegränsning stanna kvar tills de druckit upp sina drycker. d) får inga gäster vara kvar längre än 30 minuter därefter. e) får restaurangpersonalen, sedan samtliga gäster lämnat restaurangen, serveras alkoholdrycker. f) får gästerna stanna högst en halv timme för att dricka upp sina drycker. g) får alkoholdrycker inte serveras därefter. h) kan lättdrycker serveras längst 30 minuter därefter Vad krävs av en person som utsetts till serveringsansvarig? 6.17 Vem utser serveringsansvarig person? 6.18 Vad skall tillståndshavaren göra när han utsett serveringsansvarig person? 6.19 Personal som arbetar på restaurang med serveringstillstånd skall normalt vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda från bemanningsföretag. Vilka av nedanstående kategorier omfattas alltid av denna regel? a) servitörer/servitriser b) kockar och kallskänkor c) diskare d) ordningsvakter e) garderobiärer f) trubadur 6.20 Vilka regler gäller vid prissättning på alkoholdrycker vid servering till allmänheten? 6.21 Om en restaurang har mat för avhämtning får då även alkoholdryck köpas till den maten och i så fall vilket/vilka slag av alkoholdryck? 6.22 Redogör för vad som gäller om en gäst abonnerar en restaurang och vill ta med sig eget vin till maten Ange vilka påståenden som är riktiga respektive felaktiga: Du får a) strax innan serveringstiden är slut fråga om gästen önskar något mer innan restaurangen stänger. b) fråga om gäst som beställt lättöl inte hellre vill ha en starköl. c) rekommendera ett speciellt märke till en gäst som vill ha gin. d) upplysa gästerna om att kassan strax stänger. Frågebank Sida 6 av 9

7 6.24 Vilka drycker kan en restauranggäst få köpa på restaurangen och medföra därifrån? 6.25 En gäst som till maten beställt in en helflaska vin dricker endast upp hälften. Han vill ta med sig resten när han går. Redogör för vilka regler som gäller Du har en restaurang med tillstånd att servera bl.a. spritdrycker. Din kollega på en restaurang i närheten, som har meddelats serveringstillstånd för samma dryckesslag som du, har en kväll fått slut på cognac och öl. Han vänder sig till dig för att få köpa en flaska cognac och en back öl (s.k. folköl). Vilka regler gäller? 6.27 Du har varit i Frankrike och köpt en låda armagnac. På din restaurang får du servera alla slag av alkoholdrycker. Får du servera den inköpta armagnacen på restaurangen? 6.28 Ett större sällskap vill fira en högtidsdag på din restaurang där du har tillstånd att servera vin. Till maten vill de dricka ett vin som inte finns att köpa i Sverige men som förts in i landet av sällskapet. Sällskapet önskar att du mot viss betalning serverar deras vin. Vad gör du? 6.29 Du har serveringstillstånd för bland annat vin. Får du eller din personal ta med vin från restaurangen för eget bruk? 6.30 Du har tillstånd att servera starköl och vin. Till torsdagens ärtsoppa bjuder du de gäster som så önskar på ett litet glas punsch. Kommentera förfarandet Vad krävs för att man ska få bedriva servering av starköl, vin och spritdrycker? 6.32 Ange vilka påståenden som är riktiga respektive felaktiga: Till din restaurang med tillstånd att servera starköl och vin får du köpa in dessa drycker från: a) Partihandlare med partihandelsrätt för starköl och vin. b) Konkursbo som inte innehar serveringstillstånd. c) Den som har serveringstillstånd. d) Tillverkare av starköl och vin. e) Tullverket. f) Exportbutik. g) Utlandsresenär som medfört alkoholdrycker hem. h) Din personal som på ditt uppdrag handlat vin i samband med en trivselresa till Danmark Vem får servera öl (s.k. folköl)? Frågebank Sida 7 av 9

8 Kapitel Redogör för vad du skall iaktta enligt alkohollagen när du skall inrätta en drinkbar. 7.2 Du har rätt att servera starköl och vin till kl 01. Kl 23 upphör du helt att servera mat. Vad får du därefter servera? Motivera svaret. 7.3 Redogör för vad du skall iaktta vid självservering. 7.4 Du har serveringstillstånd och vill utvidga lokalerna med den nyligen nedlagda radioaffären som ligger vägg i vägg med din restaurang. a) Behöver du något medgivande från kommunen till detta? b) Måste det finnas ett kök i den nya lokalen eller räcker det med att det finns en förbindelse mellan den och de andra serveringslokalerna? 7.5 Du och en kompanjon har ett hotell. Ni driver verksamheten i ett aktiebolag, AB Hotellservice. I en restaurang som ligger vägg i vägg med hotellfastigheten har AB Restaurangservice, som ni också äger, ett tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker. Från hotellobbyn går det att komma direkt in i restaurangen. I restaurangen serveras bl.a. frukost till hotellets gäster. Ni vill inrätta minibar innehållande bl.a. vin på hotellrummen. a) Utred med nämnda förutsättningar om det är möjligt för er del. b) Redogör för vilka regler som gäller för minibar med alkoholdrycker. 7.6 Vilka lokaler och utrymmen omfattas av begreppet a) serveringsställe, b) serveringslokal? 7.7 Du har fått ett serveringstillstånd avseende servering till allmänheten. En tid därefter säljer du all utrustning som används för matlagning. Maten du hädanefter serverar köper du från ett närbeläget storkök. a) Kan ditt serveringstillstånd ifrågasättas och i så fall på vilken grund? 7.8 Vad händer med serveringstillståndet om tillståndshavaren försätts i konkurs? 7.9 När skall tillståndshavare som försatts i konkurs upphöra med den tillståndspliktiga verksamheten? Kapitel Vilka är tillsynsmyndigheterna på serveringsområdet? 8.2 Vilka myndigheter har enligt alkohollagen rätt att få tillträde för att göra tillsyn på en restaurang som får servera alkoholdrycker? Frågebank Sida 8 av 9

9 8.3 En representant för en tillsynsmyndighet vill se vad du förvarar i ditt kassaskåp som står i rotfruktsförrådet. Har han rätt att inspektera a) förrådet? b) kassaskåpets innehåll? 8.4 Du har ett serveringstillstånd. Redogör för den anmälningsskyldighet som finns i alkohollagen och som rör förändringar i din verksamhet m.m. 8.5 Du är en av två delägare i ett aktiebolag och har 51 % av aktierna. Bolaget har serveringstillstånd. Du säljer en del av dina aktier till den andre ägaren. Efter försäljningen innehar du 49 % av aktierna. Vad skall du enligt alkohollagen göra i samband med denna transaktion? 8.6 Klockan är och det är fullsatt på din restaurang. En kommunal restauranginspektör legitimerar sig för vakten vid entrén. Kan han nekas tillträde med hänvisning till att det är fullsatt? 8.7 Redogör för bestämmelsen i alkohollagen om hur bokföring i tillståndspliktig rörelse skall vara utformad. 8.8 Redogör för bestämmelserna avseende den s.k. restaurangrapporten. 8.9 Hur skall tillståndshavaren bokföra det vin som kocken tar ur restaurangens lager och använder vid matlagning? 8.10 Redogör för bestämmelsen om kassaregister Redogör för vad som gäller i alkohollagen ifråga om kvitto till kund Redogör för vad ett kassaregister enligt alkohollagen skall registrera. Kapitel Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Du överklagar beslutet till länsrätten. Vad gäller i väntan på länsrättens dom? 9.2 Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Vad kan du få servera för slag av drycker därefter? Kapitel Du har tillstånd att servera starköl och vin och har från en smugglare kommit över ett parti spritdrycker som du sedan serverar på din restaurang. Kan du förutom att få tillståndet återkallat dömas för något brott? Ange i så fall vilket eller vilka brott enligt alkohollagen det kan vara fråga om. Frågebank Sida 9 av 9

Serveringstillstånd / Facit

Serveringstillstånd / Facit FRÅGEBANK med SVAR Kapitel 1 1.1. Alkoholdrycker delas upp i fyra olika slag i alkohollagen. Vilka? 1.1. Spritdrycker, vin, starköl och öl. Se 1 kap. 3-6 samt Statens 1.2. Vilket mått används i alkohollagen

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 2001:414 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om alkohollagen

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Regler för serveringstillstånd

Regler för serveringstillstånd Regler för serveringstillstånd Reviderat 2009-09-23 Regler för serveringstillstånd Innehållsförteckning Tillämpningsområde för alkohollagen... 3 Servering av spritdrycker, vin och starköl... 3 Definition

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

egler för serveringstillstånd

egler för serveringstillstånd R egler för serveringstillstånd Tillfällig servering av alkoholdrycker till slutna sällskap Reviderade 2008-08-04 Regler för tillfällig servering till slutna sällskap Innehållsförteckning Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Alkohollag (2010:1622) 11.2 (Uppdaterad 2011-05-24. Ändringar införda t.o.m. SFS 2010:1622 / Mats Franzén)

Alkohollag (2010:1622) 11.2 (Uppdaterad 2011-05-24. Ändringar införda t.o.m. SFS 2010:1622 / Mats Franzén) Alkohollag (2010:1622) 11.2 (Uppdaterad 2011-05-24. Ändringar införda t.o.m. SFS 2010:1622 / Mats Franzén) Om författningen 1 kap. Inledande bestämmelser 1 kap. 1 Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken pågår och som tidigare meddelats beräknas en första version vara klar för publicering i juni. I

Läs mer

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun 1 Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN i Svedala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 80 Dnr 04.188 2004-06-09 Upprättade av alkoholhandläggaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning och nationell

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Alkohollagen (1994:1738)

Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen ska förebygga och Krav på lagad mat minska risken för sociala och med- I över 100 år har det krävts matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Servering

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Antagna i socialnämnden 2014-09-09 183 Innehåll Inledning... 1 Skyddslagstiftning... 1 Folköl... 1 Serveringstillstånd... 2 Kriterier för att få serveringstillstånd...

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Alkohollagen Våren 2012 En utbildning anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län Framtagen i samarbete med länets kommuner, Polismyndigheten, och länets krögare Framtaget

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Att söka serveringstillstånd

Att söka serveringstillstånd Att söka serveringstillstånd 2014 01 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Alkohollagen... 3 Riktlinjer... 4 Avgifter... 4 Serveringstillstånd... 5 Kunskapsprov... 5 Tillsyn...

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Alkohollag (2010:1622)

Alkohollag (2010:1622) Alkohollag, 1 kap. [3801] Alkohollag (2010:1622) 1 kap. Inledande bestämmelser [3801] Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor.

Läs mer

Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering

Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 (11) Datum 2012-10-01 Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering 2 (11) Inledning Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg Riktlinjer är beslutade av: Kommunfullmäktige 114 i Gullspång kommun Datum: 2016-06-20 Innehåll Skyddslagstiftning...

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Ansökan om Nytt tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan om Nytt tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen Ansökan om Nytt tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen Ansökan avser företag Serveringslokal Namn Gatuadress Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal Antal sittplatser i

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

MÅLDOKUMENT FÖR RESTAURATÖRSUTBILDNING M.M.

MÅLDOKUMENT FÖR RESTAURATÖRSUTBILDNING M.M. MÅLDOKUMENT FÖR RESTAURATÖRSUTBILDNING M.M. Utbildning för restauratörer, serveringsansvariga och serveringspersonal ISSN 1401-5528 ISBN 91-973742-2-9 Utgiven av Alkoholinspektionen efter samråd med: Sveriges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se.

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se. FoHMFS 2014:8 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Alkohollag; utfärdad den 2 december 2010. SFS 2010:1622 Utkom från trycket den 14 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Tillstånd till slutna sällskap

Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. En ny alkohollag Enligt

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Karlshamns kommuns riktlinjer för - servering av alkohol - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjerna är antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-05, reviderade i Kommunstyrelsen 2014-10-21

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHa alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor

Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor RAPPORT 1(6) 2011-01-25 705-13607-10 Vår referens Samhällsbyggnad Håkan Johansson 040-252345 Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor Bakgrund I samråd med

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Svensk författningssamling 2010:1622

Svensk författningssamling 2010:1622 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010:1622 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 Riktlinjer för serveringstillstånd BAKGRUND Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem som besöker oss. En rik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-17

Sammanträdesdatum 2013-04-17 1(8) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan, klockan 14:30 14:35 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Restaurangrapporten frågor och svar

Restaurangrapporten frågor och svar Restaurangrapporten frågor och svar Viktiga datum 15 november Folkhälsomyndigheten beställer restaurangrapporter som är förtryckta med de uppgifter som då finns i Tillståndsregistret. Samtliga tillståndshavare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer