Serveringstillstånd / Facit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serveringstillstånd / Facit"

Transkript

1 FRÅGEBANK med SVAR Kapitel Alkoholdrycker delas upp i fyra olika slag i alkohollagen. Vilka? 1.1. Spritdrycker, vin, starköl och öl. Se 1 kap. 3-6 samt Statens 1.2. Vilket mått används i alkohollagen för att ange alkoholhalt? a) Viktprocent b) Volymprocent 1.2. b, volymprocent 1.3. Vad är den högsta tillåtna alkoholhalten för? a) Öl b) Vin c) Lättdryck 1.3. a) 3,5 volymprocent b) 22 volymprocent c) 2,25 volymprocent Se 1 kap Vilket slag av alkoholdryck är likör med en alkoholhalt av 21 volymprocent? 1.4. Spritdryck, se 1 kap Förklara vad som i alkohollagen avses med: a) Försäljning b) Servering c) Detaljhandel d) Partihandel 1.5 a) Varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning. b) Försäljning till konsument för förtäring på stället. c) Försäljning till konsument som inte skall förtära drycken på försäljningsstället. d) Försäljning som inte riktar sig till slutkonsument, t.ex. försäljning från partihandlare till restaurang. Se bl.a. 1 kap. 8 samt kommentarer till 1.6 Irish Coffee är en blandning av kaffe och whisky. Vilket slag av alkoholdryck är denna dryck? 1.6 Spritdryck, se 1 kap Irish Coffee är en blandning av kaffe och whisky. Vilken typ av tillstånd krävs för att ha rätt att servera denna dryck? 1.7 Serveringstillstånd för spritdrycker, se 1 kap. 2-4 och 6 kap. 1. Frågebank med svar Sida 1 av 15

2 1.8 Du har tillstånd att servera starköl och vin. Får du servera Irish Coffee som du blandat i sådan proportion mellan kaffe och whisky att alkoholhalten uppgår till a) 2 volymprocent b) 4 volymprocent c) 24 volymprocent? 1.8 Inget alternativ är tillåtet. Irish Coffee är en spritdryck oavsett alkoholhalt eftersom det ingår en spritdryck i drycken. Se 1 kap Vilket slag av dryck är s.k. alkoholläsk som tillverkats på så sätt att läskedryck blandats med sprit varvid alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent? 1.9 Spritdryck, se 1 kap Var finns de bestämmelser som reglerar servering av alkoholdrycker? 1.10 I alkohollagen (1994:1738) och i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter, FHIFS. Vägledning finns även i Handbok Alkohollagen, Statens folkhälsoinstitut 2002, med kommentarer och allmänna råd till bestämmelerna. Kapitel Du vägrar servera kraftigt påverkad gäst ytterligare alkoholdrycker men bjuder på en läsk. Har du i alla avseenden gjort rätt? 3.1 Nej, gästen skall avvisas från restaurangen. Se 3 kap. 4 och 6 kap Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker är skyldig att se till att det råder nykterhet på försäljningsstället. a) Förklara vad som avses med begreppet nykterhet. b) Vad gör du om det inte råder nykterhet på din restaurang? 3.2 a) Gästerna får inte vara märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel. b) Avvisar de personer som är onyktra. Se 3 kap. 4 och 8 samt 6 kap Beskriv vad du skall göra om oordning uppstår på din restaurang där du serverar alkoholdrycker. 3.3 Exempel härpå är att tala gästerna tillrätta, avvisa dem eller utrymma restaurangen. Se kommentarer till 3 kap. 4 i Handbok Alkohollagen. 3.4 Beskriv hur du ser på en gäst att han är märkbart påverkad. 3.4 Exempel härpå är att han har svårigheter att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt, blir störande, somnar vid bordet eller raglar. Se Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 3 kap Finns det i alkohollagen någon bestämmelse om personalens ålder vid servering av alkoholdrycker? 3.5 Nej, se dock till exempel Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1996:1), Frågebank med svar Sida 2 av 15

3 3.6 Redogör för vad som gäller för lättdrycker som alternativ till alkoholdrycker på restaurang. 3.6 Lättdryck skall finnas i tillfredsställande urval och omfattning t.ex. minst ett alternativ till rött respektive vitt vin och lättöl som alternativ till starköl. Se 3 kap. 6 och Statens folkhälsoinstituts allmänna råd till 3.7 Gästen Anders har beställt en alkoholdryck men har inte på servitörens begäran kunnat visa ålderslegitimation. a) Kan det vara godtagbart att någon annan gäst intygar att Anders uppnått föreskriven ålder? b) Kan det vara godtagbart att en annan av restaurangens servitörer som känner Anders går i god för att Anders uppnått föreskriven ålder? 3.7 a) Nej. b) Ja, den servitören har även han ansvar för att servering inte sker till underåriga. Se 3 kap. 8 första och fjärde stycket samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer och allmänna råd till 3.8 Du har en restaurang med serverings- och danstillstånd enligt ordningslagen. Polisen har bestämt att du skall ha en ordningsvakt. Du meddelar ordningsvakten att ingen gäst som är yngre än 18 år får släppas in. Trots detta kommer några sjuttonåringar in och blir serverade starköl av en av dina servitörer och utan din vetskap. Redogör för om någon kan straffas för detta och om det kan finnas risk för att kommunen återkallar ditt serveringstillstånd. 3.8 Den som serverar kan straffas enligt 10 kap. 7. Tillståndet kan återkallas med stöd av 7 kap.19 tredje punkten för brott mot 3 kap. 8 även när personalen utan tillståndshavarens vetskap bryter mot lagstiftningen eftersom tillståndshavaren alltid är ytterst ansvarig för att alkohollagens bestämmelser följs. 3.9 Du har en restaurang med serveringstillstånd. Du tillåter Anders Hazard att mot viss ersättning anordna kortspel i en avskild del av serveringslokalen. Varje insats i spelet får uppgå till högst 100 kronor. Är förfarandet i alla avseenden tillåtet? 3.9 Förfarandet är tillåtet endast i de fall Lotteriinspektionen meddelat tillstånd till spelet ifråga. Om så inte skett är spelet illegalt. Eftersom du tillåtit brottslig verksamhet på din restaurang kan serveringstillståndet återkallas med stöd av 7 kap. 19 punkt Ge exempel på när en gäst skall vägras servering av alkoholdrycker? 3.10 Följande huvudfall finns: om gästen är under 18 år eller märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller om det kan befaras att han kommer att överlämna drycken till annan person som inte får serveras alkoholdrycker Ge exempel på när en gäst skall vägras tillträde till restaurangen? 3.11 Huvudfallen är följande: om gästen är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller uppträder störande. Se 3 kap. 4 och 8 samt Frågebank med svar Sida 3 av 15

4 Statens 3.12 Ge exempel på när en gäst skall avvisas från restaurangen? 3.12 Huvudfallen är följande: om gästen är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller uppträder störande. Se 3 kap. 4 och 8 samt Statens 3.13 Hur gammal måste man vara för att kunna få serveringstillstånd? år, se 3 kap. 7 samt kommentar till 3.14 Hur gammal måste man vara för att få bedriva försäljning av öl (s.k. folköl)? år, se 3 kap Hur gammal måste en gäst minst vara för att du ska få servera honom alkoholdryck? år. Se 3 kap. 8 och Statens folkhälsoinstituts allmänna råd till 3.16 En förälder vill bjuda sin 17-årige son på vin till maten på din restaurang. Vad gör du? 3.16 Nekar servering av vin till sonen eftersom han inte fyllt 18 år och föreslår någon lättdryck. Se 3 kap. 8 och Statens folkhälsoinstituts allmänna råd till Lägg märke till att undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 tredje stycket inte är tillämplig på servering som sker på restaurang. 3:17 Du serverar en berusad gäst starköl. Kan du straffas för detta? Kan serveringstillståndet återkallas? 3:17 Eftersom du överträtt bestämmelsen i 3 kap. 8 kan du straffas enligt 10 kap. 7 och tillståndet kan komma att återkallas enligt 7 kap. 19 tredje punkten Vilka är de alkoholpolitiska grundprinciperna vid servering? 3.18 Serveringen skall skötas så att skador i möjligaste mån förhindras, den skall ske återhållsamt och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, se 3 kap. 4 och 6 kap. 2 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till bestämmelserna Får en person under 18 år uppehålla sig i en lokal där det serveras alkoholdrycker? 3.19 Ja, alkohollagen reglerar inte åldern på gästerna, utan endast vem som får serveras alkoholdrycker. Se 3 kap. 8 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till Frågebank med svar Sida 4 av 15

5 3.20 Du har tillstånd att servera bl.a. vin på din restaurang. Förutom servering bedriver du catering. En kund beställer 50 portioner viltschnitzel med tillbehör. Kunden vill att du vid matleveransen också levererar 25 helflaskor vin. Kunden vill ha ett vin som finns på din restaurang men som inte kan köpas i detaljhandeln (Systembolaget AB). Om detta inte är möjligt vill kunden att du för hans räkning anskaffar och levererar 25 flaskor av ett vin som finns på Systembolaget. Vilket besked ger du kunden? Motivera svaret Du får servera (= försäljning för förtäring på stället )vinet. Du kan däremot inte leverera vin (=detaljhandel) på det sätt kunden önskar. Du får inte heller ombesörja inköp av vin till kunden, se 3 kap. 9 samt kommentar till Kapitel Du har haft en restaurang med serveringstillstånd och nu lagt ner verksamheten. Hur får du förfara med det lager av spritdrycker, vin och starköl som finns kvar? 4.1 Dryckerna får säljas till den som är berättigad att bedriva partihandel med sådana drycker samt till Systembolaget. Se 4 kap Du har en restaurang med serveringstillstånd och skall sälja rörelsen. Hur får du göra med restaurangens lager av spritdrycker, vin och starköl om du vill sälja det? 4.2 Dryckerna får säljas till den som förvärvar rörelsen men först när denne meddelats serveringstillstånd på restaurangen ifråga. Alkoholdryckerna kan också säljas till den som är berättigad att bedriva partihandel med de aktuella dryckerna. Se 4 kap. 6 första resp. andra stycket samt Statens 4.3 Redogör för vad som gäller för den som har tillstånd att servera alkoholdrycker om han vill bjuda gästerna på sådana. 4.3 Innebörden av 4 kap. 9 är att en restauratör inte får bjuda sina gäster på alkoholdrycker. Se även Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 4.4 Din restaurang där du får servera alla slag av alkoholdrycker firar tio-års jubileum. Du annonserar om detta i lokalpressen och lovar att bjuda varje gäst på ett glas champagne. Redogör för innehållet i tillämplig bestämmelse. 4.4 Det är inte tillåtet att bjuda sina gäster på någon sorts alkoholdryck enligt 4 kap. 9. Se även Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 4.5 Ditt företag har försatts i konkurs. Dagen efter konkursbeslutet blir konkursboet erbjudet att sälja företagets lager av alkoholdrycker till en annan restauratör. Går detta bra? Frågebank med svar Sida 5 av 15

6 4.5 Nej, konkursboet får endast sälja varorna till någon som är berättigad att bedriva partihandel eller till detaljhandelsbolaget se 4 kap. 6 andra stycket. Detta är det enda sättet att sälja dryckerna eftersom tillståndet i och med konkursbeslutet har upphört att gälla enligt 7 kap. 17 andra stycket. Försäljning av spritdrycker, vin eller starköl mellan restauranger är inte tillåten. 4.6 Du besöker en partihandlare/tillverkares snabbgross för att köpa starköl. Han begär att få se ditt serveringstillstånd, ditt F-skattebevis, din bokföring, din dryckesprislista, firmaregistreringsbevis samt din legitimation. Redogör för om han har rätt enligt alkohollagen att få se på någon av dessa handlingar och i så fall vilka och varför? 4.6 Eftersom han enligt 4 kap. 7 är skyldig att förvissa sig om att du har meddelats serveringstillstånd skall du visa tillståndet samt handlingar som visar att du har rätt att företräda företaget (fullmakt) och vem du är. 4.7 Du har från en partihandlare köpt en spritdryck av ett visst märke. Du sätter på en etikett från ett annat märke. Får du göra så? 4.7 Nej, detta är ett exempel på s.k. omförpackning och får endast göras av den som är berättigad att bedriva partihandel, se 4 kap Du har ett serveringstillstånd och skall sälja din restaurang. Köparen är villig att förutom inredningen även köpa ditt lager av spritdrycker, vin och starköl. Får du sälja det till köparen av restaurangen? 4.8 Ja, men först då köparen meddelats serveringstillstånd på restaurangen för de aktuella dryckerna. Se 4 kap. 6 samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 4.9 Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Du måste göra dig av med ditt lager av starköl, vin och spritdrycker. Till vem får du sälja det? 4.9 Till den som är berättigad att bedriva partihandel med de aktuella dryckerna samt till detaljhandelsbolaget(systembolaget AB). Se 4 kap Du har tillstånd att servera starköl och vin men inte spritdrycker. Du ansöker om detta men ansökan avslås. Kan du ändå förse gästerna med spritdrycker genom att antingen: a) bjuda dem eller b) låta ett glas valfri spritdryck ingå i entréavgiften? 4.10 a) Nej, det är inte tillåtet att bjuda på alkoholdrycker på restaurang. Se 4 kap. 9 och Statens Se även 6 kap. 9. b) Nej, detta är att betrakta som försäljning. Se 1 kap. 8 och Statens Se även 6 kap. 9. Frågebank med svar Sida 6 av 15

7 4.11 Är det tillåtet att ha personalfest på restaurangen för de anställda och då bjuda på alkoholdrycker? 4.11 Ja. Förutsättningarna är att festen omfattar personal som är anställd av tillståndshavaren. Övriga bestämmelser i alkohollagen, som till exempel bestämmelser angående serveringstid, ordning och nykterhet gäller som vanligt. För att det skall vara möjligt för tillsynsmyndigheten att kunna kontrollera hela flödet och all hantering av alkoholdrycker enligt 8 kap. 5 skall de alkoholdrycker som konsumeras bokföras som intern representation Är det tillåtet att på ett serveringsställe ha underlägg, dukar, glas, väggreklam och liknande för en viss alkoholdryck eller för ett visst märke? 4.12 Ja, det är tillåtet med reklam för alkoholdrycker inne på serveringsstället under vissa förutsättningar. Reklamen skall dock uppfylla kravet på särskild måttfullhet, se Konsumentverkets riktlinjer. Kapitel Vilka drycker får serveras efter serveringstidens utgång? 6.1 Öl och lättdrycker, se 6 kap Redogör för vad du enligt alkohollagen skall iaktta när du skall köpa in starköl, vin eller spritdrycker till restaurangen. 6.2 Du måste kontrollera att den du handlar av har partihandelsrätt för det slag av alkoholdryck du tänker köpa, se 6 kap 5 samt Statens 6.3 Från vem får du köpa in öl (s.k. folköl) till din restaurang? 6.3 Partihandeln med öl (s.k. folköl) är inte reglerad vilket innebär att det inte finns något krav i alkohollagen på av vem du får köpa sådant öl. 6.4 Av vem får den som har stadigvarande serveringstillstånd köpa in spritdrycker, vin och starköl till rörelsen? 6.4 Från den som har rätt att bedriva partihandel med dessa drycker samt Systembolaget AB (och även från den han köpt rörelsen av under förutsättning att denne hade serveringstillstånd vid överlåtelsetillfället och att förvärvet av dryckerna skedde vid det tillfället). 6.5 Redogör för i vilken mån innehavare av serveringstillstånd kan sälja eller låna starköl, vin och spritdrycker till/av varandra. 6.5 Serveringstillstånd ger inte rätt att sälja starköl, vin och spritdrycker annat än för förtäring på stället. Innehavare av serveringstillstånd kan därför varken sälja eller låna dessa drycker till/av varandra. Se 6 kap. 5 samt Statens Se även 6 kap. 9. Frågebank med svar Sida 7 av 15

8 6.6 Redogör för i vilken omfattning en gäst får medföra egna alkoholdrycker till en restaurang och förtära dem där. 6.6 Gäst får inte ha egna alkoholdrycker på serveringsställe på sådant sätt att han kan komma åt dem för förtäring på restaurangen, se 6 kap. 9 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till nämnda lagrum. 6.7 När skall tillståndshavaren eller serveringsansvarig finnas på plats på serveringsstället? 6.7 Under den tid servering av starköl, vin eller spritdrycker pågår, skall någon av dessa finnas på serveringsstället se 6 kap. 3 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till nämnda lagrum. 6.8 Du har tillstånd att servera starköl och vin. En dag får du besök av en kusin som du inte träffat på mycket länge. Ni slår er ner i köket på restaurangen och han tar fram a) en mycket gammal och fin cognac som han vill att ni skall smaka på. b) en mycket gammal och fin cognac som han vill att du tar hem till din familj. c) ett mycket gammalt och fint vitt vin som han vill att ni skall smaka på. d) ett mycket gammalt och fint vitt vin som han vill att du tar hem till din familj. Redogör för vad som gäller enligt alkohollagen. 6.8 a) Ej tillåtet enligt förtärings- och förvaringsförbuden i 6 kap. 9. b) Tillåtet, om cognacen låses in avskilt från restaurangens drycker c) Ej tillåtet enligt förtärings- och förvaringsförbuden i 6 kap 9. d) Tillåtet under samma förutsättningar som under b). Oavsett vilka slag av drycker tillståndet omfattar är det alltså inte tillåtet att förtära eller förvara andra drycker på serveringsstället än sådana som får serveras enligt tillståndet och av tillståndshavaren. Dryckerna skall dessutom vara inköpta i enlighet med bestämmelsen i 6 kap Under vilka förutsättningar kan en restaurang få bedriva detaljhandel med öl (s.k. folköl)? 6.9 Öl får säljas om restaurangen bedriver försäljning av matvaror, d.v.s. i praktiken säljer mat för avhämtning, se Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 5 kap När skall restaurang med serveringstillstånd senast vara utrymd? 6.10 Senast 30 min efter serveringstidens utgång. Se 6 kap. 4 andra stycket samt Statens 6.11 Mellan vilka klockslag får normalt spritdrycker, vin och starköl serveras? 6.11 Mellan klockan och Se 6 kap På din restaurang får enligt tillståndet alkoholdrycker serveras längst till klockan När skall restaurangen senast vara utrymd? Frågebank med svar Sida 8 av 15

9 6.12 Senast klockan Se 6 kap. 4 andra stycket Från vilket klockslag får öl (s.k. folköl) normalt serveras? 6.13 Serveringstiden för öl är inte reglerad i alkohollagen Du vill efter den i alkohollagen fastställda utrymningstiden öppna restaurangen för alkoholfri servering. Hur länge bör du vänta innan du öppnar igen? 6.14 Minst en timme. Se Statens folkhälsoinstituts allmänna råd till 6 kap. 4. 6:15 Vilka av följande påståenden är riktiga? När sluttiden för servering av de alkoholdrycker tillståndet omfattar inträtt... a) får dessa drycker serveras längst 30 minuter därefter. b) kan lättdrycker serveras utan någon tidsbegränsning. c) kan gästerna utan tidsbegränsning stanna kvar tills de druckit upp sina drycker. d) får inga gäster vara kvar längre än 30 minuter därefter. e) får restaurangpersonalen, sedan samtliga gäster lämnat restaurangen, serveras alkoholdrycker. f) får gästerna stanna högst en halv timme för att dricka upp sina drycker. g) får alkoholdrycker inte serveras därefter. h) kan lättdrycker serveras längst 30 minuter därefter. 6:15 Svar a) Fel b) Fel c) Fel d) Rätt e)fel f) Rätt g) Rätt h)rätt. Se 6 kap. 4 och Statens 6.16 Vad krävs av en person som utsetts till serveringsansvarig? 6.16 Han skall vara lämplig för uppgiften vilket bl.a. innebär att han skall ha tillräcklig kunskap om alkohollagstiftningen. Se 6 kap. 3 och Statens 6.17 Vem utser serveringsansvarig person? 6.17 Tillståndshavaren. Se 6 kap Vad skall tillståndshavaren göra när han utsett serveringsansvarig person? 6.18 Anmäla till tillståndsmyndigheten vem som utsetts samt informera personen i fråga. Se 6 kap Personal som arbetar på restaurang med serveringstillstånd skall normalt vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda från bemanningsföretag. Vilka av nedanstående kategorier omfattas alltid av denna regel? a) servitörer/servitriser b) kockar och kallskänkor c) diskare d) ordningsvakter e) garderobiärer f) trubadur Frågebank med svar Sida 9 av 15

10 6.19 a, b och c. Se 6 kap. 3 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer Vilka regler gäller vid prissättning på alkoholdrycker vid servering till allmänheten? 6.20 Priset får inte understiga inköpspriset med skäligt tillägg för hanteringskostnader (tillägget ska vara minst 25 %). Priset skall även sättas så att det ej främjar konsumtion av starkare drycker, en starköl skall alltså kosta mer än en lättöl. Se 6 kap. 6 och Statens folkhälsoinstituts allmänna råd till 6.21 Om en restaurang har mat för avhämtning får då även alkoholdryck köpas till den maten och i så fall vilket/vilka slag av alkoholdryck? 6.21 Ja, men endast öl (s.k. folköl). Se 5 kap. 6 och 6 kap. 8 samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer till dessa bestämmelser Redogör för vad som gäller om en gäst abonnerar en restaurang och vill ta med sig eget vin till maten Gäst får inte ta med eget vin. Se 6 kap. 9 och Statens 6.23 Ange vilka påståenden som är riktiga respektive felaktiga: Du får a) strax innan serveringstiden är slut fråga om gästen önskar något mer innan restaurangen stänger. b) fråga om gäst som beställt lättöl inte hellre vill ha en starköl. c) rekommendera ett speciellt märke till en gäst som vill ha gin. d) upplysa gästerna om att kassan strax stänger a) Rätt b) Fel c) Rätt d) Rätt Se 6 kap. 7 och Statens 6.24 Vilka drycker kan en restauranggäst få köpa på restaurangen och medföra därifrån? 6.24 Öl (s.k. folköl) samt lättdryck. Se 5 kap. 6 och 6 kap En gäst som till maten beställt in en helflaska vin dricker endast upp hälften. Han vill ta med sig resten när han går. Redogör för vilka regler som gäller Spritdrycker, vin och starköl som inköpts på restaurangen får inte medföras därifrån. Se 6 kap. 8 samt Statens folkhälsoinstituts allmänna råd till 6.26 Du har en restaurang med tillstånd att servera bl.a. spritdrycker. Din kollega på en restaurang i närheten, som har meddelats serveringstillstånd för samma dryckesslag som du, har en kväll fått slut på cognac och öl. Han vänder sig till dig för att få köpa en flaska cognac och en back öl (s.k. folköl). Vilka regler gäller? Frågebank med svar Sida 10 av 15

11 6.26 Du får inte säljas cognac eftersom det fordras partihandelsrätt för detta. Öl (s.k. folköl) får däremot säljas. Se 6 kap 7 samt Statens 6.27 Du har varit i Frankrike och köpt en låda armagnac. På din restaurang får du servera alla slag av alkoholdrycker. Får du servera den inköpta armagnacen på restaurangen? 6.27 nej. Inköp till rörelsen får göras endast från den som är berättigad att bedriva partihandel. Se 6 kap. 5 samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 6.28 Ett större sällskap vill fira en högtidsdag på din restaurang där du har tillstånd att servera vin. Till maten vill de dricka ett vin som inte finns att köpa i Sverige men som förts in i landet av sällskapet. Sällskapet önskar att du mot viss betalning serverar deras vin. Vad gör du? 6.28 Nekar att servera sällskapets vin. Se 6 kap. 5 och 6 kap. 9 samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer till dessa bestämmelser. Andra regler kan dock gälla om en ambassad står för kalaset, se 11 kap. 5 samt kommentarer till 6.29 Du har serveringstillstånd för bland annat vin. Får du eller din personal ta med vin från restaurangen för eget bruk? 6.29 Nej, det är inte tillåtet, varken för tillståndshavaren eller personal. Se 6 kap. 8 samt Statens 6.30 Du har tillstånd att servera starköl och vin. Till torsdagens ärtsoppa bjuder du de gäster som så önskar på ett litet glas punsch. Kommentera förfarandet Det är inte tillåtet att bjuda på alkoholdrycker. Se 4 kap. 9. Det är heller inte tillåtet att vare sig förvara eller förtära punsch, som är en spritdryck, på restaurangen. Se 6 kap. 9 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 6.31 Vad krävs för att man ska få bedriva servering av starköl, vin och spritdrycker? 6.31 Det måste finnas ett serveringstillstånd avseende dessa drycker. Se 6 kap Ange vilka påståenden som är riktiga respektive felaktiga: Till din restaurang med tillstånd att servera starköl och vin får du köpa in dessa drycker från: a) Partihandlare med partihandelsrätt för starköl och vin. b) Konkursbo som inte innehar serveringstillstånd. c) Den som har serveringstillstånd. d) Tillverkare av starköl och vin. e) Tullverket. f) Exportbutik. g) Utlandsresenär som medfört alkoholdrycker hem. Frågebank med svar Sida 11 av 15

12 h) Din personal som på ditt uppdrag handlat vin i samband med en trivselresa till Danmark a) Rätt b) Fel c) Fel d) Rätt (förutsatt att tillverkaren har partihandelsrätt) e) Fel f) Fel g) Fel h)fel Se 6 kap. 5 samt Statens 6.33 Vem får servera öl (s.k. folköl)? 6.33 Den som uppfyller kraven i 6 kap.1a, dvs den som i godkänd livsmedelslokal bedriver matservering eller den som har serveringstillstånd. Se även ålderskravet i 3 kap. 7. Kapitel Redogör för vad du skall iaktta enligt alkohollagen när du skall inrätta en drinkbar. 7.1 Förändringen skall anmälas till tillståndsmyndigheten, se 8 kap. 3. Den planerade drinkbaren skall vara en mindre väsentlig del av serveringsstället och ligga i anslutning till matsalen. Se 7 kap. 8. Se även Statens folkhälsoinstituts kommentarer till bestämmelserna. 7.2 Du har rätt att servera starköl och vin till kl 01. Kl 23 upphör du helt att servera mat. Vad får du därefter servera? Motivera svaret. 7.2 Endast lättdrycker. Vid servering av starköl, vin och spritdrycker måste hela tiden lagad mat kunna serveras och vid servering av öl skall matservering samtidigt bedrivas, se Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 7 kap Redogör för vad du skall iaktta vid självservering. 7.3 Tillse särskilt att alkoholdrycker inte medförs och överlåts till någon som inte får bli serverad sådana (underårig, märkbart påverkad, m. fl., se 3 kap. 8 och 6 kap. 2 ). 7.4 Du har serveringstillstånd och vill utvidga lokalerna med den nyligen nedlagda radioaffären som ligger vägg i vägg med din restaurang. a) Behöver du något medgivande från kommunen till detta? b) Måste det finnas ett kök i den nya lokalen eller räcker det med att det finns en förbindelse mellan den och de andra serveringslokalerna? 7.4 a) Ja, medgivande från kommunen behövs, se 7 kap.11. b) Det räcker med befintligt kök om tillräcklig kapacitet finns i detta. Om direktförbindelse saknas kan den nya lokalen komma att betraktas som en fristående serveringsrörelse med bl.a. krav på eget kök, se Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 7 kap Du och en kompanjon har ett hotell. Ni driver verksamheten i ett aktiebolag, AB Hotellservice. I en restaurang som ligger vägg i vägg med hotellfastigheten har AB Restaurangservice, som ni också äger, ett tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker. Från hotellobbyn går det att komma direkt in i restaurangen. I restaurangen serveras bl.a. frukost till hotellets gäster. Ni vill inrätta minibar innehållande bl.a. vin på hotellrummen. Frågebank med svar Sida 12 av 15

13 a) Utred med nämnda förutsättningar om det är möjligt för er del. b) Redogör för vilka regler som gäller för minibar med alkoholdrycker. 7.5 a) Det är inte möjligt eftersom bolaget som bedriver serveringsverksamheten inte driver hotellverksamheten, se Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 7 kap. 8. b) Enligt Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om servering från minibar på hotellrum skall minibaren vara låsbar. Tillgång till minibar får endast lämnas till gäst som fyllt 18 år och endast på begäran av denne. 7.6 Vilka lokaler och utrymmen omfattas av begreppet a) serveringsställe, b) serveringslokal? 7.6 a) Samtliga lokaler som används för rörelsen, d.v.s. serveringslokal inklusive eventuell uteservering, kök, förråd, kontor, toaletter m.m. b) De lokaler och andra utrymmen på serveringsstället som tillståndsmyndigheten godkänt för servering. Se 7 kap. 10 samt Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 7.7 Du har fått ett serveringstillstånd avseende servering till allmänheten. En tid därefter säljer du all utrustning som används för matlagning. Maten du hädanefter serverar köper du från ett närbeläget storkök. a) Kan ditt serveringstillstånd ifrågasättas och i så fall på vilken grund? 7.7 a) Ja, för att en tillståndshavare ska få bedriva servering till allmänheten krävs det bland annat att det finns ett utrustat kök. Se 7 kap. 8 samt Statens 7.8 Vad händer med serveringstillståndet om tillståndshavaren försätts i konkurs? 7.8 Det upphör att gälla omedelbart. Se 7 kap.17 samt Statens 7.9 När skall tillståndshavare som försatts i konkurs upphöra med den tillståndspliktiga verksamheten? 7.9 Omedelbart efter konkursbeslutet. Se 7 kap. 17 samt Statens Kapitel Vilka är tillsynsmyndigheterna på serveringsområdet? 8.1 Främst kommunen och polismyndigheten men även länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Se 8 kap Vilka myndigheter har enligt alkohollagen rätt att få tillträde för att göra tillsyn på en restaurang som får servera alkoholdrycker? 8.2 De i 8 kap.1 angivna tillsynsmyndigheterna dvs kommunen, polismyndigheten, länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Frågebank med svar Sida 13 av 15

14 8.3 En representant för en tillsynsmyndighet vill se vad du förvarar i ditt kassaskåp som står i rotfruktsförrådet. Har han rätt att inspektera a) förrådet? b) kassaskåpets innehåll? 8.3 a) och b) Ja, den rätten finns enligt 8 kap 4. Om tillståndshavaren nekar lämna tillträde kan polismyndigheten på begäran lämna biträde enligt 8 kap 7. Det är polismyndigheten som måste fatta beslut om biträde. 8.4 Du har ett serveringstillstånd. Redogör för den anmälningsskyldighet som finns i alkohollagen och som rör förändringar i din verksamhet m.m. 8.4 Den allmänna anmälningsskyldigheten finns i 8 kap. 3 och omfattar planerade betydande förändringar i verksamheten och kretsen personer med ett betydande inflytande i företaget. Personer som utsetts till serveringsansvariga skall enligt 6 kap. 3 tredje stycket anmälas till tillståndsmyndigheten. 8.5 Du är en av två delägare i ett aktiebolag och har 51 % av aktierna. Bolaget har serveringstillstånd. Du säljer en del av dina aktier till den andre ägaren. Efter försäljningen innehar du 49 % av aktierna. Vad skall du enligt alkohollagen göra i samband med denna transaktion? 8.5 Anmäla ägarförändringen till tillståndsmyndigheten enligt 8 kap. 3. Se även Statens folkhälsoinstituts Allmänna råd till nämnda bestämmelse. 8.6 Klockan är och det är fullsatt på din restaurang. En kommunal restauranginspektör legitimerar sig för vakten vid entrén. Kan han nekas tillträde med hänvisning till att det är fullsatt? 8.6 Nej, representanter från tillståndsmyndighet har rätt att få tillträde till ett serveringsställe. Se 8 kap. 4 och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 8.7 Redogör för bestämmelsen i alkohollagen om hur bokföring i tillståndspliktig rörelse skall vara utformad. 8.7 Bokföringen skall vara anordnad så att verksamheten kan kontrolleras. Se 8 kap. 5 och Statens 8.8 Redogör för bestämmelserna avseende den s.k. restaurangrapporten. 8.8 Enligt Statens folkhälsoinstituts föreskrifter FHIFS 2003:3 skall den som har stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, vin eller starköl en gång per år lämna vissa omsättningsuppgifter m.m. på en härför fastställd blankett. 8.9 Hur skall tillståndshavaren bokföra det vin som kocken tar ur restaurangens lager och använder vid matlagning? 8.9 Uttaget skall noteras i rörelsens bokföring. Av 8 kap. 5 alkohollagen följer att bokföringen skall vara anordnad på sådant sätt att kontroll av verksamheten är möjlig, dvs. all försäljning och annan användning av alkoholdrycker skall Frågebank med svar Sida 14 av 15

15 framgå av bokföring i materialet. Det innebär att det bör finnas uppgifter om leveranser till restaurangen/lagret, till exempel leveransnota samt anteckningar om uttag ur lagret, vilket gäller bland annat för alkoholdrycker som används vid matlagning men även för till exempel kross och svinn, se 8 kap. 5 och Statens 8.10 Redogör för bestämmelsen om kassaregister Den som har serveringstillstånd är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister. Med all försäljning avses försäljning av mat och dryck och annat inklusive entré- och garderobsavgifter. Se 8 kap. 5a och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:2) jämte kommentarer till 8.11 Redogör för vad som gäller i alkohollagen ifråga om kvitto till kund Kunden skall vid varje försäljning erbjudas ett kvitto som framställts av kassaregistret. Se 8 kap. 5a och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 8.12 Redogör för vad ett kassaregister enligt alkohollagen skall registrera Ett kassaregister skall för varje inslag registrera år, datum och klockslag, löpnummer för inslaget samt identitet för varje enskild kassaapparat, försäljningsbeloppet med moms specificerad, varuslag, ev. övningsinslag, nollinslag, rättelser, krediteringar samt betalningssätt. Se Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister FHIFS 2003:2. Kapitel Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Du överklagar beslutet till länsrätten. Vad gäller i väntan på länsrättens dom? 9.1 Kommunens beslut gäller omedelbart såvitt inte annat framgår av beslutet eller länsrätten på din begäran meddelar inhibition (verkställighetsförbud), se 9 kap 1. Se även Statens 9.2 Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Vad kan du få servera för slag av drycker därefter? 9.2 Lättdrycker. Dessutom får öl (s.k. folköl) serveras om du uppfyller kraven i 6 kap 1a såvida kommunen inte med stöd av 7 kap. 21 förbjudit även den serveringen. Kapitel Du har tillstånd att servera starköl och vin och har från en smugglare kommit över ett parti spritdrycker som du sedan serverar på din restaurang. Kan du förutom att få tillståndet återkallat dömas för något brott? Ange i så fall vilket eller vilka brott enligt alkohollagen det kan vara fråga om Brott mot 6 kap.1 som straffas enligt 10 kap. 2 p1. Frågebank med svar Sida 15 av 15

Serveringstillstånd. Frågebank Sida 1 av 9

Serveringstillstånd. Frågebank Sida 1 av 9 FRÅGEBANK 2005-06-22 Nedanstående frågor kan användas vid examination eller kontroll av kunskaper avseende alkohollagens kunskapskrav för (blivande) innehavare av serveringstillstånd och serveringspersonal.

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 2001:414 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om alkohollagen

Läs mer

egler för serveringstillstånd

egler för serveringstillstånd R egler för serveringstillstånd Tillfällig servering av alkoholdrycker till slutna sällskap Reviderade 2008-08-04 Regler för tillfällig servering till slutna sällskap Innehållsförteckning Tillämpningsområde

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Regler för serveringstillstånd

Regler för serveringstillstånd Regler för serveringstillstånd Reviderat 2009-09-23 Regler för serveringstillstånd Innehållsförteckning Tillämpningsområde för alkohollagen... 3 Servering av spritdrycker, vin och starköl... 3 Definition

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg Riktlinjer är beslutade av: Kommunfullmäktige 114 i Gullspång kommun Datum: 2016-06-20 Innehåll Skyddslagstiftning...

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun 1 Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN i Svedala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 80 Dnr 04.188 2004-06-09 Upprättade av alkoholhandläggaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning och nationell

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken pågår och som tidigare meddelats beräknas en första version vara klar för publicering i juni. I

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Alkohollag (2010:1622) 11.2 (Uppdaterad 2011-05-24. Ändringar införda t.o.m. SFS 2010:1622 / Mats Franzén)

Alkohollag (2010:1622) 11.2 (Uppdaterad 2011-05-24. Ändringar införda t.o.m. SFS 2010:1622 / Mats Franzén) Alkohollag (2010:1622) 11.2 (Uppdaterad 2011-05-24. Ändringar införda t.o.m. SFS 2010:1622 / Mats Franzén) Om författningen 1 kap. Inledande bestämmelser 1 kap. 1 Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM - FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM - FOLKÖL 1(8) EGENTILLSYNSPROGRAM - FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN utse försäljningsansvarig informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns repetera

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Alkohollagen (1994:1738)

Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen ska förebygga och Krav på lagad mat minska risken för sociala och med- I över 100 år har det krävts matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Servering

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

Alkohollag (2010:1622)

Alkohollag (2010:1622) Alkohollag, 1 kap. [3801] Alkohollag (2010:1622) 1 kap. Inledande bestämmelser [3801] Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr / pnr Tel nr Namn Adress Fax nr E-post Namn Ev. restaurang nr. Gatuadress Postnr och postort Serveringens omfattning Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Antagna i socialnämnden 2014-09-09 183 Innehåll Inledning... 1 Skyddslagstiftning... 1 Folköl... 1 Serveringstillstånd... 2 Kriterier för att få serveringstillstånd...

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade ögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Alkohollagen Våren 2012 En utbildning anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län Framtagen i samarbete med länets kommuner, Polismyndigheten, och länets krögare Framtaget

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Statens folkhälsoinstituts författningssamling

Statens folkhälsoinstituts författningssamling Statens folkhälsoinstituts författningssamling Ansvarig utgivare: Gunnar Ågren ISSN 1651-8624 Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister Beslutade den 26 juni 2003 Med stöd av 5 punkt 6 alkoholförordningen

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Alkohollag (1994:1738)

Alkohollag (1994:1738) Alkohollag (1994:1738) SFS nr: 1994:1738 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1994-12-16 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1086 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring

Läs mer

RIKTLINJER Serveringstillstånd

RIKTLINJER Serveringstillstånd RIKTLINJER Datum 2015-10-23 Antagen av KS den 18 juni 2013 Reviderad datum Paragraf 1(13) Serveringstillstånd 2(13) För att stärka Grums vision år 2020 där Grums ska kännetecknas som en kommun som andas

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete Alkohollagen svensk författningssamling (sfs) STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2012 ISBN 978-91-7521-047-6 (PDF) ISBN 978-91-7521-048-3 (PRINT)

Läs mer

Att söka serveringstillstånd

Att söka serveringstillstånd Att söka serveringstillstånd 2014 01 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Alkohollagen... 3 Riktlinjer... 4 Avgifter... 4 Serveringstillstånd... 5 Kunskapsprov... 5 Tillsyn...

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor

Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor RAPPORT 1(6) 2011-01-25 705-13607-10 Vår referens Samhällsbyggnad Håkan Johansson 040-252345 Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor Bakgrund I samråd med

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer