Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i Gnosjö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i Gnosjö kommun"

Transkript

1 Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i Gnosjö kommun ALLMÄN INFORMATION PRAO:n är en presentation av en arbetsplats och de arbetsuppgifter som förekommer där. ÅR 8: Du besöker (om möjligt) två arbetsplatser inom olika områden: - Industri, tillverkning - Övrig verksamhet (vård, handel, service etc) PRAO-platserna ligger vanligen i Gnosjö kommun och är anskaffade genom skolan. Fördelningen av PRAO-platser görs av studie- och yrkesvägledaren i samråd med skolsköterska, kontaktlärare m fl. Det finns tyvärr inte möjlighet att erbjuda alternativplatser utan till särskilda skäl. Har du t.ex. blivit placerad på en PRAO-plats där du har feriearbetat, ska du tala med din kontaktlärare eller studie- och yrkesvägledare. Det arbetet känner du ju redan till. Kanske finns det någon i klassen du kan byta med. Om inte, löser vi det på något annat sätt. Har du fått en PRAO-plats som du inte kan besöka p g a allergi eller annan sjukdom, skall du kontakta skolsköterskan så hjälper hon och studie- och yrkesvägledaren dig att få en lämpligare prao-plats. Obs! Önskemål om ändring av tilldelad plats skall omgående och skriftligen lämnas in till din studie- och yrkesvägledare. ÅR 9: Det är vår målsättning att du själv skall kunna skaffa PRAO-plats år 9. Dels för att du lättare skall kunna få en plats efter eget önskemål och dels för att du skall få träning i att söka efter arbetsplatser och arbete. Du är inte bunden att söka bara i Gnosjö kommun. (Betr. ev. ersättning, se särskild rubrik.) Under april månad beslutar rektor om höstens PRAO. PRAO I UNDERVISNINGEN PRAO:n är ett läromedel och en del av skolans undervisning om arbetslivet. Det är allas ansvar att i skolans olika ämnen förbereda dig som elev inför arbetslivet och ge de kunskaper som behövs för en lärorik PRAO. I ämnena svenska och So kommer lärarna att på olika sätt förbereda eleverna inför Prao och arbetslivskontakter. Ex. telefonsamtal till företaget och att skriva en sammanfattning av Praoperioden. Det kommer att bli aktuellt att redovisa PRAO:n i olika former, både muntligt och skriftligt. I samhällskunskap undervisas om arbetsmarknaden och dess parter och på temadagar kommer representanter för olika områden och beskriver sina verksamheter. Även studiebesök kommer att göras. Varje elev får häftet Framtidshäftet som är utgivet av Information Arbetsmarknad. Det kan användas i undervisningen eller vid självstudier i hemmet. Made in Gnosjö finns till elever vars lärare använder häftet i undervisningen. Utöver detta finns mycket information att hämta på Internet.

2 PRAO OCH JÄMSTÄLLDHET PRAO:n är också en del av skolans undervisning om jämställdhet. Det åligger skolan att se till att pojkar får inblick i kvinnodominerade yrkesområden och flickor i mansdominerade. Syftet med den styrda PRAO:n är inte i första hand att eleverna ska göra okonventionella utbildnings- och yrkesval, utan att eleven ska vidga sitt vetande om arbetslivet och om de villkor som gäller för män och kvinnor i arbetslivet. PRAONS UPPLÄGGNING På de flesta PRAO-platserna får du följa det dagliga arbetet på en eller ett par arbetsställen. På somliga företag får du ett schema som visar var du ska vara de olika dagarna och vem som ansvarar för olika aktiviteter. Du har skyldighet att under dina PRAO-dagar följa i förväg uppgjorda program. Det kan vara stora skillnader mellan olika arbetsplatser. Vid PRAO på skola har du eget schema. Din handledare kan be att du kommer tidigare på morgonen för att hjälpa till eller stanna kvar på eftermiddagen för att planera, rätta uppgifter m m. Du kan också få följa andra anställda vid skolan och se vad de sysslar med, t ex vaktmästaren eller skolmåltidspersonalen. DIN EGEN UPPLEVELSE Hur du kommer att uppleva PRAO:n, beror naturligtvis mycket på dig själv. Förbered dig genom att ta reda på så mycket som möjligt om det företag och De arbetsområde du ska besöka. Var gärna frågvis. Arbetsplatser kan vara mycket olika, och mycket av trivseln beror på dig själv. Tänk på att PRAO-platserna i samtliga fall kunnat ordnas tack vare stort tillmötesgående. En glad och trevlig PRAO-elev blir nästan alltid mycket vänligt mottagen och är kanske välkommen tillbaka. Du representerar både dig själv och din skola! Dina arbetskamrater har rätt att få träffa en elev som inte klagar över sin placering. Din handledare har heller inte fått välja vem som ska komma. Det är en förmån att få se en arbetsplats så tag vara på möjligheterna. Glöm inte ringa till ditt PRAO-företag och presentera dig före prao. Helst senast torsdag. Kontrollera uppgifterna på din blankett och meddela studie- och yrkesvägledaren om något inte stämmer.

3 REGLER OCH ANVISNINGAR Du är skyldig att rätta dig efter de regler och anvisningar som gäller på arbetsplatsen, och det är din skyldighet att känna till dem! Studera arbetsplatsens anslagstavla! Du måste också alltid följa din handledares anvisningar. Följande är särskilt viktigt! a/ Arbetarskydd Särskilt viktigt är det att följa de föreskrifter och lagar som gäller arbetarskydd. Tänk på att du inte är 18 år och inte heller har någon yrkesutbildning. Därför kan du inte få utföra alla arbetsuppgifter. Be aldrig din handledare att få utföra arbeten vid maskiner, och pröva aldrig något utan lov. Se vidare sid om arbetsuppgifter! b/ Hälsa och hygien På flera arbetsplatser är god hygien extra viktigt. Inom livsmedelshantering krävs särskild kontroll. Ska du ha din PRAO inom restaurang eller livsmedelsaffär kontaktas du av skolsköterskan veckan före PRAO för information och hälsoundersökning! c/ Tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller på de flesta arbetsplatser. Ibland får du skriva på ett papper om detta. Du får inte berätta om enskilda personer eller om företaget för din familj, dina vänner eller andra utanför arbetsplatsen. Några exempel: Vård, skola, affär du får inte berätta för utomstående om patienter, dagisbarn, elever eller kunder, men med din handledare kan du diskutera eventuella problem. Industri det kan t ex finnas information om kunder och utvecklingsprojekt av nya produkter som inte får spridas. Vanligen kan du berätta vilka arbetsuppgifter du har haft men aldrig nämna namn!

4 ARBETSTIDER Som PRAO-elev ska du följa företagets arbetstider eller de tider du får muntligen eller skriftligen av din handledare. Detta gäller alltid om du har mindre än 4,5 km från ditt hem till din PRAO-plats. Har du mer än 4,5 km till PRAO-platsen och är beroende av allmänna färdmedel, ska du ta de bussar som bäst passar arbetsplatsens tider. Försök att i möjligaste mån följa dessa tider. Vid ditt telefonsamtal med din handledare veckan före PRAO meddelar du om du är beroende av Länstrafiken eller skolskjutstider. Tala om busstiderna. År 8 Du ska vara på din PRAO-plats 3 dagar per vecka ca 24 tim/vecka, fördelade på ca 8 tim/dag. Dessa timmar ska förläggas mellan kl och (Andra tider kan förekomma) År 9 Du ska vara på din PRAO-plats 5 dagar per vecka ca 40 tim/vecka fördelade på ca 8 tim/dag. Vissa PRAO-platser, t ex affärer, har öppet fler än fem dagar i veckan. Du och din handledare får då komma överens om vilka fem dagar du ska vara på PRAO. Om någon dag i veckan är ledig kan lördags-prao förekomma. Ibland gäller arbetstiden e ö = efter överenskommelse. Det betyder att du skall göra upp praotiderna tillsammans med din handledare. FÖRSTA DAGEN Infinn dig punktligt på arbetsplatsen. Tänk på att vara ute i särskilt god tid första dagen, så att du har tid att hitta rätt. Anmäl dig hos din kontaktman/ handledare och lämna din närvaroblankett. Presentera dig för handledaren och dina arbetskamrater som du ska följa under din PRAO. Det är viktigt att du följer handledarens anvisningar. Gör också upp med din handledare om vilka tider du ska ha, t ex vid lunch och andra raster. HANDLEDARE Som PRAO-elev ska du alltid ha en handledare d v s en vuxen som du kan fråga och som ansvarar för din PRAO och din säkerhet. Handledaruppgiften kan växla mellan olika anställda. Det är inte säkert att den som står på din blankett är den person som du träffar mest. NÄRVARO Vid PRAO är närvaron precis som vid annan undervisning obligatorisk. Du måste själv ansvara för att din närvaroblankett blir ifylld av din handledare, och att den lämnas till kontaktläraren efter PRAOns slut. Om den saknas får du själv ringa och påminna handledaren om att den ska sändas in eller personligen gå och hämta den. Om blanketten kommit bort måste du själv ordna en ny. Ogiltig frånvaro under PRAO:n tas igen under studiedagar och och andra lovdagar, vanligen genom att du får hjälpa till på skolan (PRAIS)

5 SJUKDOM Vid sjukdom ring och meddela både din handledare och skolan. Det är viktigt att även din kontaktlärare känner till din frånvaro. LEDIGHET Kortare ledighet som exempelvis för tandläkarbesök, konfirmationsundervisning o likn. beviljas av handledaren. Ledighet en hel dag eller mer måste beviljas av kontaktläraren. Medicinsk information m m om eleven som kan ha betydelse för PRAOn lämnas till företaget av elev/målsman. Om åtgärder måste vidtas i förväg för att ta emot eleven ordnar skolan detta. KLÄDER Rätta ditt klädval efter arbetsplatsen. På industri/verkstäder använd oömma kläder. Ibland kan du få låna skyddskläder. Du får inte ha kläder, som kan fastna i maskiner, och har du långt hår måste det kanske sättas upp. Kläder efter väder Till barnstugor ska du ta med sköna inneskor och även kläder för utomhusbruk t ex regnkläder. Sköna inneskor skall du även ta med vid vårdprao. Till arbetsplatser med livsmedelshantering (mataffär, restaurang m fl) ska du ta med lämpliga skor att använda inomhus (ej kängor, stövlar) samt bomullskläder som skjorta/blus/t-shirt och även i övrigt lättvättade kläder (ej ylle). Inom livsmedelshantering brukar företaget låna ut skyddskläder. Personlig skyddsutrustning Företaget håller i regel med skyddshandskar, hjälm, hörselskydd och annan skyddsutrustning om det behövs. Använd den skyddsutrustning du får låna. PRAO-BRICKA Du kan själv tillverka en enkel prao-bricka som visar att du är PRAO-elev. Ibland lånar företaget ut prao-brickor.

6 MAT Skollunch Vi beställer vanligen lunch åt dig på närmsta skola inom kommunen. Du ska då be handledaren om ledigt ca 60 min för att äta, så att Du kan vara i skolans matsal före kl Ring studie- o yrkesvägledaren eller skolexpeditionen om du har svårt att få ledigt! Den som har möjlighet att äta skollunch men inte gör det, kan inte få ersättning för t.ex. matsäck. Matsäck Hinner du inte äta lunch på närmsta skola (om Du har mer än 2 km från arbetsplatsen till skolans matsal) kan du få ersättning för medhavd matsäck. Ersättning för matsäck beviljas också om du är ute på olika arbetsplatser och inte kan gå till en skola under lunchen. Detta ska vara noterat på din PRAO-blankett. Tänk på att ha med mat för hela dagen. Matsäck ersättes i dessa fall med 20:-/dag. Lämna in räkning! Mat på företag betalas inte av skolan. Frukost (på industrier) och annan fika ersätts inte heller av skolan. SPECIALKOST Du som har specialkost och ska äta på någon annan skola än din vanliga, under PRAO:n meddela den som är ansvarig för din kost var du ska äta. så blir den nya skolan informerad. ARBETSUPPGIFTER På de flesta arbetsplatser som tar emot PRAO-elever ges eleverna arbetsuppgifter men du måste också vara beredd på att du inte alltid har något att syssla med utan mest får följa andras arbete. Tänk på att du är under 18 år och saknar yrkesutbildning och därför inte tillåts använda maskiner, köra truck eller arbeta med farliga ämnen. Be aldrig om att få utföra arbete vid maskiner eller med verktyg. Om Du blir ombedd att göra något, gör det även om det inte är roligt. Var också beredd på att Du inte alltid kan få arbetsuppgifter utan kanske måste titta på även under längre perioder. Om du är osäker på om de arbetsuppgifter du tilldelas är farliga eller inte, kan du, om inte handledaren kan svara på det, tala med skyddsombudet. Han eller hon är vald av sina arbetskamrater för att tillsammans med dem och arbetsgivaren verka för säkerhet och trivsel i arbetet. Du kan också vända dig till skolan med dina frågor. Försök undvika olyckor genom att: - använda nödvändig skyddsutrustning som hjälm och hörselskydd - undvika arbetsuppgifter där du riskerar klämskador - vara medveten om kemiska hälsorisker - inte arbeta ensam - lära dig samt följa de regler som företaget har Läs broschyren: Så får barn och ungdomar arbeta! Tänk på din arbetsmiljö! Första arbetsveckan är alltid farligast För prao-elever blir det alltid första arbetsveckan.

7 VÅGA FRÅGA Det är din arbetsgivare som är ansvarig för att du kan jobba säkert, men skulle något hända är det du som blir skadad. När ungdomar skadas sker det ofta under den allra första tiden på jobbet. Fråga om du känner dig det minsta osäker på hur du ska utföra arbetsuppgifter utan att ta några risker. Det är din säkerhet det handlar om. Minderåriga saknar djupare erfarenhet från arbetslivet. Därför har de heller inte samma möjlighet som vuxna människor att göra bedömningar av risker eller konsekvenser av olika handlingar. För att kunna arbeta säkert måste en minderårig få all den kunskap som behövs. Informationen bör avpassas till ålder och mognad och den som har ansvaret för introduktion och handledning måste försäkra sig om att den minderårige tagit till sig informationen. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett arbete innebär en särskild risk för en speciell minderårig. Det kan gälla t ex en allergiker. För att bedöma om det finns risk för överkänslighetsreaktioner kan den minderårige behöva genomgå en hälsokontroll. Om det finns skyddsombud på arbetsplatsen ska han/hon alltid få reda på vilka arbetsuppgifter en minderårig ska utföra. För yngre minderåriga ska också vårdnadshavare få information om vilka skyddsåtgärder som gäller RESOR Har du mindre än 4,5 km från hemmet till din PRAOplats ska du alltid själv ordna din transport till och från PRAO-platsen så att PRAO-platsens tider kan följas. Är avståndet mellan hemmet och PRAO-platsen mer än 4,5 km får du ersättning för billigaste allmänna färdmedel, vanligen Länstrafikens bussar. Har du länstrafikkort, använder du det. I undantagsfall kan moped-/bilersättning lämnas för att företagets arbetstider bättre ska kunna följas, eller om inget annat färdmedel fungerar. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i förväg! Länstrafiken: Ta i god tid före din PRAO-period reda på vilka bussförbindelser som passar dig och de tider ditt PRAO-företag har Meddela din handledare de tider som gäller. Busskort/Biljetter: till Länstrafiken hämtar du hos SYV veckan före PRAO. Ibland kan du behöva ett PRAO-intyg till Länstrafiken, om du redan har ett länstrafikkort.

8 Skolskjutsar: Ordinarie skolskjutsar ska utnyttjas då de överensstämmer med arbetstiderna. Du får inte utnyttja skolskjutsar som du inte åker med i vanliga fall utan att du först varit kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Ibland kan elever åka med skolskjutsar som inte ingår i Länstrafiken, t ex till Målskog. Beställning av dessa resor sker genom studie- och yrkesvägledaren. Uppgifter om Länstrafikens tider hittar du på: STUDIEDAGAR Vid studiedagar som infaller under PRAO-perioden är PRAO:n frivillig. Skolskjutsar och skolmåltider är då inställda, så du får själv ordna resor och måltider sådana dagar PRAO-RÄKNINGAR Räkning på ev. matsäckskostnader under PRAO bör lämnas in till studie- och yrkesvägledaren inom fjorton dagar efter avslutad PRAO. Ersättningen är för närvarande 20:- per dag. Blankett finns på Studie- och yrkesvägledarens expedition. Utbetalning sker till målsman ca 2 månader efter det att räkningen och din närvaroblankett inlämnats till kontaktläraren/studie- och yrkesvägledaren. OBS! Närvarointyg krävs för att ersättning skall betalas ut. FÖRSÄKRINGAR Eleven är genom skolan ekonomiskt försäkrad för skada på egen och annan person samt för egendomsskada på PRAO-platsen. Under PRAO:n gäller för elever på högstadiet vid skada på egen person dessutom arbetsskadeförsäkringen. Anmälan om samtliga skador ska omgående göras till skolan som utreder ärendet. Vid personskada har skolan skyldighet att göra anmälan om arbetsskada till försäkringskassan. Arbetsgivaren är ansvarig för dig och din säkerhet på arbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt att du följer din handledares anvisningar. Informationsfolder om skolans försäkring delades ut till alla elever i början av höstterminen. ERSÄTTNING/LÖN PRAO:n är en del av skolarbetet och ersättning utgår inte i någon form. Arbetsgivarna är informerade om detta.

9 PROBLEM Om problem skulle uppstå på arbetsplatsen som du inte själv kan lösa kontakta då genast För elever vid Hillerstorpsskolan: Studie- och yrkesvägledaren Charlotte Lotta Bäckman Telefon direkt: , expedition: Eller: Kontaktläraren, tel före och efter skoltid: (Fyll själv i aktuella telefonnummer.) Tillsammans kan vi oftast rätta till sådant som inte är bra. Kom också ihåg att om något är oklart, fråga innan du går på prao. SISTA PRAO-DAGEN Sista dagen ber du att få tillbaka din närvaroblankett. Se till att den är ifylld och underskriven. Du ansvarar själv för att den blir inlämnad till kontaktläraren. Tänk på att tacka din handledare för att du fick komma och glöm inte att säga adjö till dina arbetskamrater innan du lämnar arbetsplatsen. Några råd till dig som skall ut på PRAO, från Gnosjö Industriförening Är du elev och precis på väg ut på din första PRAO-plats? Känns det osäkert, det är inte varje dag man får jobba på riktigt och kanske få en massa ansvar och tänk om det är svårt... eller tråkigt... tänk om jag klantar mig... Många av oss som arbetar på företagen idag har själva haft PRAO-platser en gång i tiden och vi vet precis hur tråkigt eller hur roligt det kan vara. Alltså kommer vi göra vårt bästa för att du skall trivas och lära dig saker på vårt företag. Vi vill också ge dig lite tips om hur du kan vara och vad du kan göra för att det skall bli så bra som möjligt för oss allihopa. 1. Innan du börjar, kolla om företaget har någon hemsida som du kan besöka och läsa på om vad de gör och vilka de är. Kom påläst till din första dag!! 2. Våga fråga! Försäkra dig om att du uppfattar allt så att du kan göra ett bra jobb. 3. Följ företagets tempo, häng med på så mycket du bara får, ta initiativ! Det skadar som sagt aldrig att fråga. 4. Säg till om du inte har något att göra. Du får säkert en eller flera handledare på företaget men de kan inte hjälpa dig hela tiden så säg ifrån själv när du har tid över. 5. Var inte blyg! Du är inte i vägen även om det kan kännas så. Det blir så mycket roligare om du vill säga vad du tycker och ta för dig! 6. Våga visa vad du går för och anstränga dig även om det kan bli fel ibland. Det viktigaste är ju att man försöker. Tänk på att PRAO-platsen i vissa fall kan ge dig möjligheter till extrajobb och goda kontakter inför framtiden.

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o P r a o å k 8 v e c k a 1 4 + 1 5 2 0 1 6 I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten,

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Vad är PRAO? Varför PRAO på högstadiet?

Vad är PRAO? Varför PRAO på högstadiet? Vad är PRAO? Meningen med prao är att du ska få veta mer om arbetslivets villkor och värde. Du ska även få en ökad kunskap och olika yrkesområden, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Praktiken ska också

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

PRAO 2017 VECKA Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8

PRAO 2017 VECKA Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8 PRAO 2017 VECKA 16-17 Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8 SYFTET MED PRAO PRAO (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet. Syftet med PRAO

Läs mer

TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE INFÖR PRAON VECKA år 2016

TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE INFÖR PRAON VECKA år 2016 1 av 6 TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE INFÖR PRAON VECKA 42-43 år 2016 Vad är PRAO? PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering. Som elev prövar du på hur det är att arbeta och vara på olika

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

PRAO för elever i grundskolan TILL ARBETSGIVAREN. Information inför PRAO. Försäkring. Arbetsuppgifter och ansvar. Riskbedömning

PRAO för elever i grundskolan TILL ARBETSGIVAREN. Information inför PRAO. Försäkring. Arbetsuppgifter och ansvar. Riskbedömning PRAO för elever i grundskolan TILL ARBETSGIVAREN Information inför PRAO Försäkring Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under praotiden. Kommunens olycksfallsförsäkring ersätter olycksfallsskada

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Praoverksamhet. Saxnäs skola Mål

Praoverksamhet. Saxnäs skola Mål Praoverksamhet Saxnäs skola 2015-16 Mål att bli bekant med föräldrarnas olika yrken att bli bekant med olika yrken i skolans värld att känna till och ha besökt arbetsplatser i närområdet att våga välja

Läs mer

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld Information till elev och vårdnadshavare Rödabergsskolan anser att PRAO är en viktig aktivitet för att ge

Läs mer

Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan och

Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan och Detta papper behålls av eleven. PRAO åk 9 Här kommer lite praktisk information om din prao. Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan 07.00 och 20.00. Resor Du tar dig till och från din praoplats

Läs mer

Till föräldrar och elever i årskurs 8

Till föräldrar och elever i årskurs 8 Till föräldrar och elever i årskurs 8 Under våren är det dags för 8: ornas PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Tanken med praon är att ge dig, som elev, möjlighet att få kunskap om arbetslivet genom

Läs mer

PRAO årskurs 8 Vårterminen 2008. Åstorp

PRAO årskurs 8 Vårterminen 2008. Åstorp PRAO årskurs 8 Vårterminen 2008 Åstorp PRAO Årskurs 8 Vt 2008 Klass veckor datum område 8A1 10 3-7 mars vård/omsorg 8A2, a-i 10 3-7 mars vård/omsorg 8A2, j-ö 10 3-7 mars teknik/tillverkning/service 8B

Läs mer

PRAO Information och blanketter 2016

PRAO Information och blanketter 2016 PRAO Information och blanketter 2016 1 PRAOINFORMATION Vad är prao? Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är en del av skolverksamheten. Prao ger möjligheter till att få erfarenheter och kunskaper

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2010

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2010 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2010 Klass vecka datum 9:4A, B 39 27 sept 1 okt 9:1A, B 40 4 okt - 8 okt 9:2, 9:3 41 11 okt 15 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när

Läs mer

PRAOBLANKETT Denna blankett skall fyllas i av elev, vårdnadshavare och företag och är en överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och elev.

PRAOBLANKETT Denna blankett skall fyllas i av elev, vårdnadshavare och företag och är en överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och elev. BLANKETT Denna blankett skall fyllas i av elev, vårdnadshavare och företag och är en överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och elev. Var vänliga och texta. Glöm inte att godkänna med din underskrift!

Läs mer

PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering

PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering Töreboda kommun PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 8 Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning.

Läs mer

PRAO. Information och blanketter tillarbetslivet.nu

PRAO. Information och blanketter tillarbetslivet.nu PRAO Information och blanketter 2017 tillarbetslivet.nu 1 PRAOINFORMATION Vad är prao? Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är en del av skolverksamheten. Prao ger möjligheter till att få erfarenheter

Läs mer

Töreboda kommun Centralskolan PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 8

Töreboda kommun Centralskolan PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 8 PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 8 Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Information inför PRAO

Information inför PRAO PRAO för åk 9 elever i Staffanstorps kommun TILL ARBETSGIVAREN Information inför PRAO PRAO en ovärderlig erfarenhet för eleven Vinster för ungdomarna: Får visa vad de går för Får stärkt självförtroende

Läs mer

PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 9

PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 9 Töreboda kommun PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering information för elev i år 9 Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning.

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Elev och Föräldrainformation inför prao, praktisk arbetslivs orientering.

Elev och Föräldrainformation inför prao, praktisk arbetslivs orientering. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Elev och Föräldrainformation inför prao, praktisk arbetslivs orientering. På söker eleverna själva PRAO-platser. Vi tycker det är en bra träning inför senare kontakter

Läs mer

Kontaktperson. Elevens namn. Telefonnummer elev

Kontaktperson. Elevens namn. Telefonnummer elev Praktikkort för Arbetsplatsens adress Arbetstider Kontaktperson Arbetsuppgifter Elevens namn Telefonnummer elev Datum och närvaro vecka mån tis ons tor fre [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Handledarutlåtande Underskrift

Läs mer

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober Prao nödvändigt men inte tillräckligt Malmö 20 oktober Historiken om det svenska flaggskeppet Praon eller pryon infördes redan på 1950-talet i den dåvarande enhetsskolan. I de första läroplanerna (Lgr62

Läs mer

Information till arbetsgivare och handledare

Information till arbetsgivare och handledare Information till arbetsgivare och handledare Informationen här, är till dig som ska vara handledare för en feriepraktikant. Tack för att du tar emot en feriepraktikant! OBS! Nytt från och med det året

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

PRAO. PP Av Michaela Bärlund, Studie- och yrkesvägledare (2015), reviderad av Moa Bergendahl (2015-2016)

PRAO. PP Av Michaela Bärlund, Studie- och yrkesvägledare (2015), reviderad av Moa Bergendahl (2015-2016) PRAO PP Av Michaela Bärlund, Studie- och yrkesvägledare (2015), reviderad av Moa Bergendahl (2015-2016) VAD ÄR MENINGEN MED PRAO? Praktisk arbetslivsorientering - Hur fungerar arbetslivet! - Hur beter

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 6. Utvecklingsarbete

Läs mer

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget:

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: PRAOBLANKETT Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på i Staffanstorp Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: Namn: klass: Telefon: E-post: Vårdnadshavare: Telefon vårdnadshavare: Detta

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Underlag för riskbedömning inför prao åk 7-9 Backaskolan

Underlag för riskbedömning inför prao åk 7-9 Backaskolan Underlag för riskbedömning inför prao åk 7-9 Backaskolan reviderad augusti 2016 Del 1 (fylls i av prao-platsen) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:03- minderårigas arbetsmiljö) reglerar vad

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Avtal gymnasielärling

Avtal gymnasielärling Skolförvaltningen Härnösands gymnasium 2015-xx-xx Sid. 1 av 5 Avtal gymnasielärling Avtal för utbildningskontrakt mellan Härnösands gymnasium, Härnösands kommun (org nr 212000-2403) och företag samt org

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan 2 Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 5. Aktiviteter

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande Elev 2016-08-16 Innehåll Information... 1 Elevens ansvar... 2 Handledarens ansvar... 3 Skolans ansvar... 4 Arbetsmiljö... 5 Lärande och bedömning... 6 Information 1 Nu ska du

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År:

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Till handledare vid företaget Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Målsättningen är att den studerande ska vara hos er 40 tim/vecka och följa

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som arbetar med prao och praktik

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som arbetar med prao och praktik En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som arbetar med prao och praktik Innehållsförteckning, ipraktiken - skola Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv. Möt utmaningen

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Ung i Lund Ta emot praktikanter

Ung i Lund Ta emot praktikanter Ung i Lund 2016 Ta emot praktikanter Under sommaren 2016 kommer 750 ungdomar att testa på arbetslivet via Ung i Lunds praktikverksamhet. Som handledare får du möjlighet att marknadsföra din arbetsplats,

Läs mer

ÖVRIGA TELEFONNUMMER Lapphärberget 55060 Måndagar 13.00-16.00 Torsdagar 08.00-11.30

ÖVRIGA TELEFONNUMMER Lapphärberget 55060 Måndagar 13.00-16.00 Torsdagar 08.00-11.30 DAGBARNVÅRDARE GÄLLIVARE Gunilla Nordvall Mandolinstigen 23 14107, 070-351 54 95 Rita Carlsson Kyrkallén 12 C 14127, 070-365 93 53 Helen Larsson Söderåsvägen 1 14770, 070-288 61 87 REKTOR Tel. arb. Eva-Marie

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Hej! I den här broschyren hittar du viktig information som är bra att läsa innan du börjar din praktik, som hur blanketter ska fyllas i, arbetstider m.m. Besök gärna emmaboda.se/feriepraktik

Läs mer

majbrev för skolår 6

majbrev för skolår 6 majbrev för skolår 6 Hej! Nu är äntligen våren här och veckorna går otroligt fort! Vi kommer under maj månad att arbeta mer med de naturorienterande ämnena och då i synnerhet allt som har med experiment

Läs mer

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

PRAO. PRaktisk Arbetslivs Orientering är obligatoriskt för alla elever år 9. Läroverket Maha Persson 0650-193 36 maha.persson@hudiksvall.

PRAO. PRaktisk Arbetslivs Orientering är obligatoriskt för alla elever år 9. Läroverket Maha Persson 0650-193 36 maha.persson@hudiksvall. PRAO PRaktisk Arbetslivs Orientering är obligatoriskt för alla elever år 9. Läroverket Maha Persson 0650-193 36 maha.persson@hudiksvall.se Iggesunds skola Eva-Lena Nilsson 0650-198 47, 073-274 74 16 evalena.nilsson@hudiksvall.se

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

SOMMARPRAKTIK I LUND

SOMMARPRAKTIK I LUND SOMMARPRAKTIK I LUND Grattis till din praktikplats! I denna broschyr får du veta vilka 5 saker du ska göra när du har blivit erbjuden sommarpraktik. Här finns också viktig information om arbetstider, sjukfrånvaro

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSAMARBETE PRAO NÄRINGSLIVSDAGAR HANDLEDARINFORMATION

NÄRINGSLIVSSAMARBETE PRAO NÄRINGSLIVSDAGAR HANDLEDARINFORMATION NÄRINGSLIVSSAMARBETE PRAO NÄRINGSLIVSDAGAR HANDLEDARINFORMATION 1 NÄRINGSLIVSSAMARBETE SKOLA OCH NÄRINGSLIV - MARKARYDSMODELLEN 2017-02-22 Eleverna i högstadiet vid Markaryds skola och Strömsnässkolan

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Arbetstidertider... 7

Arbetstidertider... 7 ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstidertider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid... 7 SOMMARJOBB... 9 HELTIDSJOBB...

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Information till ungdomar

Information till ungdomar Information till ungdomar Informationen här, är till dig som eventuellt ska söka Feriepraktik. OBS! Nytt från och med det året Från och med år 2017 feriepraktik kommer att erbjudas bara ungdomar som är

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Vi har semesterstängt under veckorna 27,28,29 och 30

Vi har semesterstängt under veckorna 27,28,29 och 30 10-03-18 1 2010-02-17 Vi har semesterstängt under veckorna 27,28,29 och 30 Behöver du barnomsorg under denna tid kontakta rektor senast den 7 maj. Skogsgläntans förskola i Gånghester och Kerstinsgården

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors 2012-09-11 Syfte Syftet med Rutiner för specialkoster i skolan är att alla elever i skolan ska

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid...

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR I FAMILJEDAGHEM

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR I FAMILJEDAGHEM INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR I FAMILJEDAGHEM Tegspedagogerna, familjedaghem Teg och Böleäng Uppdaterad 2014-02-03 Välkommen till mig Jag hoppas på ett gott samarbete oss emellan och Ni skall trivas hos mig.

Läs mer

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 1) Apl/praktik anskaffning Vår rektor har den första kontakten med de olika

Läs mer