EMC Documentum Web Publisher

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMC Documentum Web Publisher"

Transkript

1 EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA

2 Copyright EMC Corporation. Med ensamrätt. Publiceratijuli2008 EMC anser att informationen i den här publikationen överensstämde när den publicerades. Informationen kan ändras utan föregående meddelande. INFORMATION I DEN HÄR PUBLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. EMC CORPORATION LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE INFORMATIONEN I DEN HÄR PUBLIKATIONEN, OCH AVSÄGER SIG SÄRSKILT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Användning, kopiering och distribuering av EMC-program som beskrivs i den här publiceringen kräver en gällande programvarulicens. Uppdaterade listor av EMC-produktnamn finns i EMC Corporation Trademarks på EMC.com. Alla andra varumärken som används här tillhör sina respektive ägare.

3 Innehållsförteckning Förord Del 1 Komma igång Kapitel 1 Introduktion Vad är Web Publisher? Vad är en databas? Vad är arbetskatalogen? Vad är ett arbetsflöde? Vad är inkorgen? Vad är en dokumentlivscykel? Vad är en behörighetsgrupp? HurskaparWebPublisherwebbsidor? Hur för Web Publisher över innehållet till webbplatsen? Vilka namngivningskonventioner används på webben? Kapitel 2 Använda gränssnittet Använda standardgränssnittet Logga in och logga ut Logga in Loggainifleradatabaser Byta lösenord Använda extra hjälpmedelsalternativ Skillnader mellan hjälpmedelsläge och normalläge Visa Web Publisher med hjälpmedelsalternativ Kända problem i hjälpmedelsläget Logga ut Förstå noder Utföra åtgärder Markera en post i en lista Dra och släppa Utföra en åtgärd genom att högerklicka Du öppnar ett objekt genom att dubbelklicka på det Använda kortkommandon Godkänna ett automatiskt kompletteringsförslag Navigera i en databas Hitta en post i en lista Hoppa till en post i en lista Filtrera en lista Sortera en lista Välja vilka kolumner som ska visas i en lista Ändra storlek på kolumnbredd Använda miniatyrer som visuell ledtråd Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 3

4 Innehållsförteckning Visa eller dölja objekt på en sida Visa meddelanden Visa jobbstatus och uppgiftsstatus Öppna ett nytt fönster Visa produktinformation Använda Web Publisher Contributor Logga in till Web Publisher Contributor En översikt över hemsidan för Contributor hemsida, snabblänkar Navigeringsfältet Menyer i Web Publisher Contributor Navigera i en databas Platser Meddelande och jobbstatus Redigera innehåll Skapa nytt innehåll från en mall Konfigurera mallar Ange personliga inställningar Kapitel 3 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Ange allmänna inställningar Ange författar- och utvecklarinställningar Ange kolumninställningar Hantera inloggningsinställningar Ange favoritdatabaser Ange sökkällor Ange inställningar för Page Builder Konfigurera klienter för att öppna webbfiler i redigeringsprogram Konfigurera din webbläsare för mediespelare Del 2 Arbeta med databasinnehåll Kapitel 4 Arbeta med skåp, mappar och filer Skapa nya skåp, mappar och filer Skapa ett nytt skåp Skapa en ny mapp Skapa nytt innehåll för en webbsida Söka efter nytt innehåll för en webbsida Skapa ett nytt dokument Checka ut och redigera filer Så här checkar du ut och redigerar filer Utcheckningskatalogen Checka ut och redigera en fil Checka in en fil Avbryta utcheckning Hitta nyligen använda filer Åtkomst till utcheckade filer Visa en fil som skrivskyddad Visa alla platser som ett objekt är länkat till Importera filer Exportera filer Ta bort databasobjekt Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

5 Innehållsförteckning Använda Urklipp Flytta ett objekt Kopiera ett objekt Arbeta med länkar och genvägar Länka ett objekt till flera platser i databasen Skapa en genväg från en plats utanför databasen till ett objekt i databasen Skicka en länk med e-post Öppna en länk i ett e-postmeddelande Abonnera på ett objekt Visa platser och ytterligare information (Sidvy) Jämföra filer Visa hur innehållet kommer att se ut på en webbplats Visa en webbsidas källfil Kapitel 5 Söka efter ett objekt Utföra en enkel sökning Utföra en avancerad sökning Utföra en sparad sökning Använda citattecken och operatorer för att begränsa en sökning Visa resultatet av den senaste sökningen Spara en sökning Hantera dina sparade sökningar Utför externa sökningar Kapitel 6 Arbeta med egenskaper Egenskapsöversikt Visa och ange egenskaper Visa historik Kapitel 7 Arbeta med taxonomier och kategorier Översikt över taxonomier Navigera i kategorier och taxonomier Visa ett objekts kategorier Tilldela innehåll en kategori Skicka ett objekt för kategorisering Skapa en ny taxonomi Skapa en ny kategori Skicka en kategori till ett arbetsflöde Koppla taxonomier till webbskåp Kapitel 8 Arbeta med versioner Översikt över versioner Visa versioner Kapitel 9 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Återgivningar i Web Publisher Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 5

6 Innehållsförteckning Regler för publiceringsnamn Multipla återgivningar Arbeta med återgivningar Översikt över återgivningar Visa återgivningar Importera en återgivning Ange en återgivning för förhandsgranskning Förhandsgranska återgivningen Återställa återgivningar Arbeta med omvandlingar Översikt över omvandlingar Omvandla ett dokument till PDF- eller HTML-format Skapa en återgivning genom omvandling Skapa ett relaterat objekt genom omvandling Visa omvandlingsegenskaper Ta bort en sparad omvandling Kapitel 10 Arbeta med repliker Repliker Kapitel 11 Arbeta med relationer Visa relationer Lägga till relationer Ta bort Arbeta med relationstyper Kapitel 12 Arbeta med innehållslösa objekt Skapa ett innehållslöst objekt Skapa en mall för ett innehållslöst objekt Kapitel 13 Arbeta med diskussioner Översikt över diskussioner Visa diskussioner Lägga till och redigera kommentarer Ta bort kommentarer Arbeta med textredigeraren Lägga till innehåll i textredigeraren Verktygsfältet i textredigeraren Del 3 Skapa och redigera webbinnehåll Kapitel 14 Skapa webbplatser Översikt över hur en ny webbplats skapas Publicera webbplatser Giltighets- och förfallodatum Jobb Synkron och asynkron publicering Autopublicering för dokument i stadiet Pågående arbete Platsskydd Sekvens för att skapa en ny webbplats Skapa en ny plats (webbskåp) Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

7 Innehållsförteckning Publicera manuellt Kapitel 15 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Förstå Page Builder-gränssnittet SkapaochändraPageBuilder-mallar Skapa en Page Builder-mall Redigera en Page Builder-mall Importera en mall i Page Builder Importera en Dreamweaver-mall i Page Builder Exportera Page Builder-mallar Ändra webbsideslayout Redigera layout Ordna om objekt på en webbsida Låsa och låsa upp ett element Skapaochändrawebbinnehåll Skapa nytt webbinnehåll Skapa en webbsida Redigera en webbsida Förhandsgranska en webbsida Spara ändringar i en webbsida Checka in en webbsida Ange oformaterad text Ange text i RTE-redigeraren Formateringsknappar i RTE-redigeraren Kontrollerar stavning i Page Builder Använda Hjälpmedelsrapporten Infoga eller ändra en hyperlänk i RTE-redigeraren Klistra in HTML i innehållsfältet i Page Builder Lägga till HTML-kommentarer Skapa en ny tabell i innehållsfältet Infoga ej tolkbart XML i Page Builder Infoga en hyperlänk Infoga en bild Infoga en film Infoga innehållslänkar Redigera innehållslänkar Bädda in innehåll Redigera inbäddat innehåll Infoga en SSI-instruktion Importera Page Builder-innehåll Exportera Page Builder-innehåll Ignorera ändringar i en webbsida Globaliseringsstöd i Page Builder Hur fungerar globaliseringssupport? Välja en bild med en viss språkinställning Ange egenskaper Använda felsäkert läge för att felsöka ett problem i Page Builder Kapitel 16 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Gränssnittet i Web Publisher Editor Skapa en sida för redigering i Web Publisher Editor Redigera en sida i Web Publisher Editor Skriva in oformaterad text i Web Publisher Editor Skriva in formaterad text i Web Publisher Editor Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 7

8 Innehållsförteckning Språkstöd i Web Publisher Editor Formateringsknappar i Web Publisher Editor Kontrollera stavningen i Web Publisher Editor Använda Hjälpmedelsrapporten Arbeta med hyperlänkar i Web Publisher Editor Klistra in HTML i innehållsfältet i Web Publisher Editor Lägga till HTML-kommentarer Skapa en ny tabell i innehållsfältet Infoga ej tolkningsbar XML i Web Publisher Editor Skapa en tabell i Web Publisher Editor Använda en filväljare i Web Publisher Editor Använda kryssrutefältet i Web Publisher Editor Använda urvalsfältet i Web Publisher Editor Repetera ett fält i Web Publisher Editor Kapitel 17 Använda WebEditPro för att skapa och redigera innehåll Skapa en ny innehållsfil för redigering i ewebeditpro Redigera innehåll i ewebeditpro Lägga till en bild i ewebeditpro Lägga till en hyperlänk i ewebeditpro Kapitel 18 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Översikt över kontextredigering Hitta filer genom att navigera på webbplatser Redigera innehåll med kontextredigering Så här skapar du nytt innehåll med kontextredigering Kapitel 19 Hantera innehållsmallar Översikt över innehållsmallar Sekvens för att lägga till innehållsmallar Skapa associationer Visa associationer Associera stödfiler eller arbetsflöden Lägga till format för association av Editor-presentationsfiler Validera Web Publisher Editor-mallar Ändra malltillgänglighetsstatus Visa var en mall eller stödfil används Uppdatera presentationen för en webbsida Uppdatera XML-filers struktur Kapitel 20 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Gränssnittet i regelredigeraren Skapa eller redigera en regelfil Skapa eller redigera en regel Fält i Regelredigeraren: vanliga fält Fält i Regelredigeraren: Fält som är unika för xvalsregeln Fält i Regelredigeraren: fält som är unika för frågor Ange variabelindata i en fråga Göra ett regelblock repeterbart Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

9 Innehållsförteckning Förhandsgranska hur en regelfil visar innehåll Ta bort en regel Visa XML för en regel (skrivskyddad) Verifiera en regelfil Visa varningsmeddelanden för en viss regel Redigera en innehållsmall med Regelredigeraren Verifiera en innehållsmall med Regelredigeraren Kapitel 21 Flytta innehåll genom livscykeln Översikt över livscykler Översikt över befordringar Befordra ett element Direktbefordra ett element till stadiet Godkänd Nedgradera ett element Tilldela en livscykel Låta ett objekt förfalla Del 4 Hantera platser Kapitel 22 Skapa platser med Plats-guiden Skapa en plats med Plats-guiden Flagga en plats för kloning i Plats-guiden Skapa en platsmall Kapitel 23 Hantera webbplatser Åtkomst till platshantering Tilldela tillgångar till en skyddad plats Aktivera kontextredigering för en plats Arkivera en plats Översikt över utgåvor Skapa en utgåva Ange en förvald publiceringskonfiguration för export av utgåvor Exportera en utgåva Del 5 Hantera innehåll med hjälp av arbetsflöden Kapitel 24 Översikt över arbetsflöden Bifoga filer Kapitel 25 Skicka arbetsflöden och utföra uppgifter Öppna en uppgift eller ett meddelande i inkorgen Acceptera en uppgift Slutföra en uppgift Avslå en uppgift Delegera en uppgift Upprepa en uppgift Hämtadinnästauppgiftiarbetskön Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 9

10 Innehållsförteckning Ändra din tillgänglighet Starta ett arbetsflöde Starta ett arbetsflöde genom att välja arbetsflödestyp Starta ett arbetsflöde med filer Skicka ett snabbflöde Kapitel 26 Använda ändringslistor för att samla filer för gemensam bearbetning Översikt över ändringslistor Öppna ändringslistor Skapa en ny ändringslista Lägga till filer i en ändringslista Ta bort filer från en ändringslista Starta om en ändringslista Ta bort en ändringslista Kapitel 27 Hantera arbetsflödesmallar Sekvens när en ny arbetsflödesmall för Web Publisher ska skapas Göra en arbetsflödesmall tillgänglig Associera en arbetsflödesmall Ta bort en arbetsflödesmall från Web Publisher Ta bort en arbetsflödesmall från systemet Kapitel 28 Hantera arbetsflöden Visa arbetsflöden Visa granskningshistorik för arbetsflöden Visa arbetsflödesrapporter Spara arbetsflödesinformation i det lokala filsystemet Byta arbetsflödesansvarig Pausa ett arbetsflöde Återuppta ett pausat arbetsflöde Avsluta ett arbetsflöde Bearbeta en misslyckad uppgift Skapa en arbetsflödesmall Del 6 Expandera Web Publisher Kapitel 29 Skapa och hantera flerspråkiga webbplatser Översikt över översatta platser Språkinställningar Återgångsregler Översätta webbsidor Skapa en flerspråkig plats Visa översättningar Lägga till en översättning Begära en översättning Arbeta med språkinställningar Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

11 Innehållsförteckning Visa språkinställningar Skapa en ny språkinställning Ange egenskaper för språkinställningar Ange en standardspråkinställning Ta bort en språkinställning Arbeta med återgångsregler Visa återgångsregler Skapa återgångsregler Aktivera återgångsregler Kapitel 30 Använda Portlet Builder för att skapa och hantera portlets Översikt över portlets Sekvens för att skapa och publicera portlets Visa portaler och deras komponenter i Portlet Builder Skapa en ny portal Ta bort en portal Skapa en ny målportalserver Skapa en ny portlet Redigera en portlet Formatknapparna i Portlet Builder Förhandsgranska en portal eller en portlet Publicera en portal manuellt Låta en portlet förfalla Återaktivera en portlet Konfigurera anslutningen till en LDAP-server Visa den överordnade mallen för en portletmall Skapa en ny portletmall Ta bort en portletmall Kapitel 31 Använda imarkup för att bifoga kommentarer och diagram Lagra anteckningar Visa anteckningar Ta bort anteckningar Lokalisera imarkup Felsökning av imarkup Del 7 Hantera Web Publisher Kapitel 32 Hantera användare, grupper och roller Användare Söka efter användare Ange standardbehörigheter för en ny användares skåp Skapa användare Skapa globala användare Importera användare Ta bort användare Återanvisa objekt till en annan användare Ändra hemdatabas för en användare Göra en användare aktiv eller inaktiv Ändra användare Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 11

12 Innehållsförteckning Visa en användares grupper, arbetsflöden, aliasuppsättningar, behörighetsgrupper och dokument Visa användarrapporter Visa eller ta bort ändringsloggar för hemdatabas Visa återanvisningsloggar för användare Namnbytesrapporter Grupper Om dynamiska grupper Söka efter grupper Visa var en grupp används Skapa grupper Ändra eller visa grupper Lägga till användare, grupper eller roller i en grupp Ta bort användare från en grupp Ta bort grupper Återanvisa objekt som ägs av en grupp Visa återanvisningsloggar för grupper Gruppattribut Roller Skapa roller Lägga till användare, grupper eller roller i en roll Ändra roller Återanvisa roller Ta bort roller Rollattribut Kapitel 33 Hantera behörighetsgrupper Översikt över behörigheter Behörigheter Grundläggande behörighet Utökade behörigheter Flera åtkomstkontrollposter Mappsäkerhet Standardaliasuppsättningar Visa en behörighetsgrupp Visa var en behörighetsgrupp används Skapa en behörighetsgrupp Redigera behörighet Ändra en behörighetsgrupp Ange behörigheter för ett objekt Ta bort en behörighetsgrupp Kapitel 34 Hantera systeminställningar, rapporter och aviseringar Visa systeminformation och använda Documentum-verktyg Använda Documentum-verktyg Definiera systeminställningar Köra rapporter Rapporttyper Visa systemvarningar Bilaga A Noder Bilaga B Ikoner Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

13 Innehållsförteckning Gemensamma ikoner för WDK-program Ikoner som bara finns i Web Publisher Bilaga C Kortkommandon för Windows- och Macintosh-operativsystem Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 13

14 Innehållsförteckning Bildlista Figur 1. Noder i Web Publisher Figur 2. Urvalssida Figur 3. Page Builder-gränssnitt Figur 4. Ett låst element Figur 5. Ett element med inbäddat innehåll Figur 6. Layout-element Figur 7. CDATA-stöd i innehållsfältet Figur 8. Inbäddat innehåll som det visas i redigeraren i Page Builder Figur 9. Gränssnittet i Web Publisher Editor Figur 10. Oformaterad text i Web Publisher Editor Figur 11. Innehållsfältet i Web Publisher Editor Figur 12. CDATA-stöd i innehållsfältet Figur 13. Ett upprepat fält Figur 14. Redigeringsverktyget ewebeditpro XML Figur 15. Regelredigerare Figur 16. Block med repeterbara fält Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

15 Innehållsförteckning Tabelllista Tabell 1. Användarroller i Web Publisher Tabell 2. Snabblänkar Tabell 3. Standardfunktioner Tabell 4. MIME-typer baserat på filtillägg Tabell 5. Exempel på publiceringsnamn Tabell 6. Web Publisher-jobb Tabell 7. Formatera knappar i Page Builder Tabell 8. Språk som stöds i innehållsfältet i Web Publisher Editor Tabell 9. Formateringsknappar i Web Publisher Editor Tabell 10. Knappar för tabellredigering Tabell 11. Knappar som används för att upprepa fält Tabell 12. Fält gemensamma för alla regler Tabell 13. Fält som är unika för xvalsregeln Tabell 14. Frågefält Tabell 15. Formatknapparna i Web Publisher Portlet Builder Tabell 16. Standardvärden för nya användare Tabell 17. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 18. Attribut för en grupp Tabell 19. Attribut för en roll Tabell 20. Grundläggande behörighet Tabell 21. Utökade behörigheter Tabell 22. Flera åtkomstkontrollposter Tabell 23. Behörigheter som krävs vid mappsäkerhet Tabell 24. Kortkommandon för navigering och markering av objekt Tabell 25. Navigera och markera objekt i miniatyrvyn Tabell 26. Navigera och markera data i en tabell Tabell 27. Navigera och utföra åtgärder i formulär Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 15

16 Innehållsförteckning 16 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

17 Förord Den här handboken beskriver gränssnittet i Web Publisher. Om du har en anpassad installation kan gränssnittet skilja sig från det som beskrivs här. Versionshistorik Ändringsdatum Beskrivning Juli 2008 Första publiceringen av version 6.5. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 17

18 Förord 18 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

19 Del 1 Komma igång Den här delen av handboken innehåller följande kapitel: I Kapitel 1, Introduktion beskrivs hur Web Publisher fungerar. Här förklaras också nyckeltermer som databas, arbetskatalog, arbetsflöde och livscykel. I Kapitel 2, Använda gränssnittet beskrivs hur du loggar in till och navigerar mellan de två tillgängliga gränssnitten: standardgränssnittet och gränssnittet Web Publisher Contributor. Om din organisation har köpt och installerat tillvalsprogrammet Page Builder så är det ytterligare ett inloggningsalternativ. I Kapitel 3, Ange inställningar och konfigurera webbläsare beskrivs hur du gör inställningar och gränssnittsalternativ som styr det allmänna utseendet på Web Publisher-programmet. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 19

20 Komma igång 20 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

21 Kapitel 1 Introduktion Den här handboken beskriver gränssnittet i Web Publisher. Om du har en anpassad installation kan gränssnittet skilja sig från det som beskrivs här. Det här avsnittet ger korta beskrivningar av viktiga begrepp: Vad är Web Publisher?, sida 21 Vad är en databas?, sida 22 Vad är arbetskatalogen?, sida 23 Vad är ett arbetsflöde?, sida 24 Vad är inkorgen?, sida 24 Vad är en dokumentlivscykel?, sida 25 Vad är en behörighetsgrupp?, sida 25 HurskaparWeb Publisher webbsidor?, sida 26 Hur för Web Publisher över innehållet till webbplatsen?, sida 26 Vilka namngivningskonventioner används på webben?, sida 27 Vad är Web Publisher? EMC Documentum Web Publisher är ett webbläsarbaserat program som förenklar och automatiserar arbetet med att skapa, granska och publicera webbplatser. Web Publisher är ett webbaserat program som använder EMC Documentum Content Server för att lagra och bearbeta innehåll och EMC Documentum SCS (Site Caching Services) för publicering på webben. Tabell 1, sida 22 beskriver olika Web Publisher-användare och vilka funktioner de utför. SCS är publiceringskomponenten i Web Publisher. Alla webbsidor i Web Publisher publiceras av SCS. SCS består av två delar: den ena finns på Content Server och den andra på webbservern. SCS skickar dokument från en Documentum-databas till en förutbestämd plats på en webbserver. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 21

22 Introduktion Web Publisher fungerar också tillsammans med Document Transformation Services (DTS), även om det inte krävs för att köra Web Publisher. Med DTS skapar du PDF- eller HTML-återgivningar av olika dokumentformat. Det används bara när innehåll måste konverteras till ett webbfärdigt format. Innehåll som är gjort i XML eller HTML kräver inte DTS. XML-innehållet återges via vår interna omvandlingsmotor för att skapa de webbfärdiga format som krävs. Ett valfritt antal XSL-formatmallar kan kopplas till en enda XML-fil. Web Publisher fungerar med ett flertal andra Documentum-program. Mer information finns i filen Viktigt för Web Publisher. Tabell 1. Användarroller i Web Publisher Användarroll Författare Utvecklare Administratör Funktion Använder redigeringsprogram för att skapa och ändra webbsidesinnehåll utan att ha kunskap om hur webbsidor byggs eller utformas. Får sitt innehåll automatiskt publicerat till webben, i flera format och på flera språk. Underhåller innehållsmallar och webbplatsstrukturer som gör en sådan automatisering möjlig. Underhåller webbpubliceringssystemets inställningar så att publiceringen underlättas. Vad är en databas? En databas är ett virtuellt lager för materialet du arbetar med och delar med dig av till andra användare. Alla databaser innehåller säkerhetsfunktioner, verktyg och procedurer som kan användas för att dela innehåll med många användare. Med procedurerna styrs automatiserad vidarebefordran av innehåll, och dokumentlivscykler tilldelas till innehållet. Du kan använda procedurerna för att skapa, redigera och vidarebefordra innehåll, oavsett vilka tekniska kunskaper du har. Det lagras två sorters information för innehållsfiler i databasen: Innehållet, dvs text, bilder, ljud, video, binära data eller annat innehåll som filen består av. 22 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

23 Introduktion Egenskaperna, dvs beskrivande information om filen, t.ex. datum då filen har skapats, författare, versionsnummer och annan information. Det är bara den som har skapat filen eller en användare med tillräcklig behörighet som kan redigera filens egenskaper. Databasens noder utgör den högsta nivån i databasen. Via noderna kommer du åt olika databasfunktioner och olika sätt att ordna innehållet i databasen. Det går att komma åt allt innehåll i databasen via skåpnoden, där innehållet sorteras i skåp och skåpmappar. Via andra noder kan du t ex komma åt filer som du använder ofta eller de filer du använde senast, eller på andra sätt som kan konfigureras av administratören. I varje databas har du en egen inkorg. I inkorgen visas uppgifter som har tilldelats dig och meddelanden som du begär ska visas när särskilda åtgärder utförs. När du vill ändra en fil checkar du ut den från databasen. Då blir filen låst så att bara du kan ändra den. Andra användare kan visa filen men inte göra ändringar i den. När du är klar med ändringarna i filen checkar du in den i databasen igen. Då ersätts den tidigare versionen av filen i databasen med den nya. När filen checkas in, låses den upp så att andra kan ändra den. När du skapar en fil i databasen, får den ett versionsnummer av Web Publisher. En ny fil får versionsnummer 1.0. Web Publisher höjer automatiskt versionsnumret med ett decimalsteg varje gång du checkar ut filen och checkar in den igen. Du kan också välja att inte ändra versionsnumret utan behålla samma versionsnummer och ersätta den befintliga versionen. Utöver innehåll lagras även andra element i en databas, t ex arbetsflöden (den automatiska ordningsföljden för dirigering av filer), behörighetsgrupper och användarprofiler. Alla objekt i en databas, oavsett om det rör sig om innehåll eller inte, lagras som ett databasobjekt med en angiven objekttyp. Innehållsfiler har vanligen objekttypen dm_document. Objekttypen bestämmer vilka egenskaper som är associerade med objektet. Innehållet i databasen hanteras av Documentum Content Server. Vad är arbetskatalogen? När du checkar ut filer från en databas hämtar Web Publisher filerna till en plats på din dator. Den platsen utgör din arbetskatalog. Du kan öppna, redigera och stänga filen direkt i din arbetskatalog, oavsett om du är ansluten till databasen eller inte. När du har arbetat klart med filen checkar du in den igen. Som standard används någon av följande platser som din arbetskatalog: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 23

24 Introduktion I Windows-operativsystem: //Documentum/Checka ut I Macintosh-operativsystem: Root:Users:användarnamn:Documentum:Checkout Du kan flytta arbetskatalogen i inställningarna för Web Publisher.inställningar I vissa fall kopierar Web Publisher inte en fil till din dator när du checkar ut den utan strömmar i stället filen till datorn. Detta styrs av filens redigeringsprogram. Om Web Publisher strömmar filen till datorn sparas den inte på den lokala datorn. Vad är ett arbetsflöde? Ett arbetsflöde är en process där dokument och instruktioner skickas mellan användare elektroniskt. En användare kan t.ex. påbörja en reseräkning, en annan granska den och skicka tillbaka den för revidering och en tredje kan godkänna den. I arbetsflödet sker processen automatiskt, vilket säkerställer att rätt fil kommer till rätt personer i rätt ordning. Om du vill starta ett arbetsflöde väljer du den arbetsflödesmall som anger den följd av uppgifter som ska utföras. Mallen kan ange vilka användare som ska utföra varje uppgift eller så låter den dig ange användare. Mallen kan innehålla automatiska uppgifter som är uppgifter som systemet utför innan arbetsflödet skickas vidare till nästa användare. Vad är inkorgen? Inkorgen innehåller uppgifter och meddelanden som skickas till dig. Uppgifter är elektroniska tilldelningar som skickas till dig i ett arbetsflöde. När du får en uppgift väljer du att godkänna eller avslå den. När du är färdig med en uppgift vidarebefordrar du den. Nästa användare på tur i arbetsflödet får ett meddelande. Uppgifter kan ha bifogade filer. Meddelanden innehåller information om när enskilda åtgärder utförs i ett dokument. Du kan välja att få meddelanden om särskilda händelser genom att ange önskade meddelandealternativ i dokumentegenskaperna. I en databasfederation har du en inkorg för hela federationen. 24 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

25 Introduktion Vad är en dokumentlivscykel? En dokumentlivscykel är ett antal steg som ett dokument går igenom från det att det skapas till dess att det upphör att gälla. När du skapar en fil tilldelas den en dokumentlivscykel i systemet och filen placeras i första livscykelsteget. Ett par vanliga livscykelsteg är Pågående arbete, vilket anger att ett dokument är i utkastfasen, och Förproduktion som anger att ett dokument är färdigt och klart för godkännande. Som standard kan du inte göra ändringar i objekt som finns i Förproduktion. Dokumentet befordras automatiskt eller manuellt genom livscykeln. Vanligtvis ingår dokumentets livscykel i ett arbetsflöde och du får meddelanden om dina uppgifter i inkorgen. Vad är en behörighetsgrupp? Med behörighetsgrupper avgörs vilka som kan komma åt olika objekt i en databas. Alla objekt i databasen har en behörighetsgrupp som bestämmer vilka som kan komma åt objektet och vilka åtgärder behöriga användare kan utföra. Din tillgång till ett databasobjekt avgörs av den behörighetsgrupp som hör till objektet. Den här ikonen anger en behörighetsgrupp:. I behörighetsgruppen finns alla användare och grupper som har behörighet att komma åt en viss fil. I behörighetsgruppen tilldelas någon av följande sju behörighetsnivåer till varje användare och grupp i listan. Varje åtkomstnivå innehåller alla behörigheter från föregående nivåer: 1. Ingen: Ingen åtkomst till objektet. 2. Bläddra: Användarna kan se objektets egenskaper (men inte dess innehåll). 3. Läs: Användarna kan se objektets innehåll. 4. Relatera: Användarna kan lägga till anteckningar i objektet. 5. Version: Användarna kan ändra och checka in nya versioner av objektet. 6. Skriv: Användarna kan ändra och checka in objektet som samma version. 7. Radera: Användarna kan ta bort objekt. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 25

26 Introduktion Hur skapar Web Publisher webbsidor? Web Publisher separerar utformningen av webbsidor och webbplatser från skapandet av deras innehåll. Separationen gör att organisationen kan dela innehåll mellan olika webbplatser och dela sidutformningar mellan olika innehåll. Utvecklarna gör mallar och andra filer som bestämmer layouten på webbsidorna och strukturen på webbplatsen. Utvecklarna konfigurerar Web Publisher för att bestämma var nytt innehåll ska placeras på webbplatsen samt när och hur filer publiceras till den. Utvecklarna kan konfigurera Web Publisher att återge filer i nya format och att skapa om befintliga webbsidor när en mall eller formatmall uppdateras. Författare skapar webbsidornas innehåll genom att välja mallar och ange önskat innehåll. Hur för Web Publisher över innehållet till webbplatsen? Web Publisher använder Documentum Site Caching Services (SCS) för publicering av webbplatser. SCS väljer vilket innehåll som ska publiceras och till vilken plats i enlighet med de parametrar som har angetts i publiceringskonfigurationen. Administratörer och utvecklare skapar publiceringskonfigurationer med hjälp av Documentum Administrator. SCS väljer när publiceringen ska ske i enlighet med den intervall som har angetts i publiceringsjobbet. När en användare skapar en publiceringskonfiguration skapar SCS automatiskt ett publiceringsjobb. Ett jobb är ett Documentum-objekt som kör en bestämd metod vid ett bestämt intervall. Publiceringsjobbet i SCS kör regelbundet en metod som startar publiceringsåtgärden. Med hjälp av Documentum Administrator kan användare ändra jobbintervallet eller köra jobbet manuellt. Web Publisher kan konfigureras automatiskt att starta SCS-publiceringsjobbet när en webbsida godkänns och når sitt giltighetsdatum. Giltighetsdatumet är den dag en fil ska publiceras på webbplatsen. Om en fil ska publiceras till mer än en plats, kan du ange olika startdatum för filen på olika platser. Användarna kan manuellt starta publiceringsjobbet för en eller flera filer genom att använda kommandot Publicera. Under skapandet av innehåll publicerar Web Publisher automatiskt innehållet till en intern webbserver så att användarna kan förhandsgranska innehållet på det sätt som det kommer att se ut på webben. Användare kan förhandsgranska med hjälp av förhandsgranskningskommandot i Web Publisher eller använda en lämplig URL till en intern plats. Web Publisher tar automatiskt bort innehållet från en webbplats när innehållet når förfallodatum. 26 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

27 Introduktion Du kan använda publiceringskonfigurationen för att skapa en webbplats en gång och publicera den i flera format och språk till flera webbservrar. Du kan till exempel konfigurera Web Publisher att återge en plats i HTML för webbläsaranvändare och sedan återge samma plats i WML för trådlösa användare. Om du aktiverar globaliseringsfunktionaliteten kan du översätta platsen till flera språk. Du använder publiceringskonfigurationen för att ange parametrar för att publicera vissa återgivningar och språk till olika servrar. Du kan t.ex. publicera innehållet på en plats till följande: En svenskspråkig, HTML-baserad webbplats En svenskspråkig, WML-baserad plats för trådlösa användare En franskspråkig, HTML-baserad webbplats för Frankrike En franskspråkig, WML-baserad webbplats för trådlösa användare i Frankrike En franskkanadensisk, HTML-baserad webbplats En franskkanadensisk, WML-baserad webbplats för trådlösa användare Kapitel 29, Skapa och hantera flerspråkiga webbplatser innehåller information om flerspråkiga webbplatser och språkinställningar. Vilka namngivningskonventioner används på webben? Om en fil eller mapp ska publiceras på en webbplats måste den använda webbsäkra tecken (tecken som kan användas i en URL). Tecken med en ASCII-kod högre än 127 är inte webbsäkra tecken. Följande tecken är webbsäkra: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $ - _. + ( ), Du kan låta Web Publisher kontrollera om filnamnen är webbsäkra. En administratör eller utvecklare gör det här genom att öppna filen WcmApplicationConfig.properties och ange följande inställning till true: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 27

28 Introduktion wcmattributeutil.checkistitlewebsafeurl 28 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

29 Kapitel 2 Använda gränssnittet Det finns två gränssnittsalternativ i det här programmet. Du kan logga in till standardgränssnittet i Web Publisher eller till Web Publisher Contributor. I det här avsnittet beskrivs dessa två gränssnitt: Använda standardgränssnittet, sida 29 Använda Web Publisher Contributor, sida 44 Använda standardgränssnittet I det här avsnittet beskrivs följande åtgärder och procedurer: Logga in och logga ut, sida 29 Förstå noder, sida 34 Utföra åtgärder, sida 35 Navigera i en databas, sida 38 Hitta en post i en lista, sida 39 Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42 Visa eller dölja objekt på en sida, sida 43 Visa meddelanden, sida 43 Visa jobbstatus och uppgiftsstatus, sida 44 Öppna ett nytt fönster, sida 44 Visa produktinformation, sida 44 Logga in och logga ut I detta avsnitt beskrivs följande: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 29

30 Använda gränssnittet Logga in, sida 30 Logga in i flera databaser, sida 31 Byta lösenord, sida 32 Använda extra hjälpmedelsalternativ, sida 32 Logga ut, sida 34 Logga in För att kunna logga in måste du ha följande information: Web Publisher URL Namnet på databasen som du loggar in på. Ditt användarnamn och lösenord för databasen. Om tillämpligt: nätverksplatsen som du ansluter till Web Publisher från Om tillämpligt: databasens Windows NT-domännamn Om tillämpligt: språket som används i programmet du kör. Fråga din administratör om du inte har all den här informationen. Så här loggar du in: 1. Skriv URL-adressen till Web Publisher i adressfältet i din webbläsare, och tryck på Retur eller klicka på Gå. Något av följande händer: Om du valt alternativet Kom ihåg min inloggningsinformation när du loggade in eller om du använder en annan typ av automatisk autentisering loggas du automatiskt in i Web Publisher. Hoppa över resten av den här proceduren. Du kan ta bort sparade uppgifter i Inställningar i Web Publisher. Om du inte sparade dina uppgifter när du loggade in senast visas sidan Inloggning. Fortsätt enligt resten av instruktionerna. 2. Ange ditt användarnamn för den databas som du loggar in på i fältet Inloggningsnamn. Användarnamn är skiftlägeskänsliga. 3. Ange ditt lösenord för den databas som du loggar in på i fältet Lösenord. Lösenord är skiftlägeskänsliga. 4. Välj databas i listan Databas. 5. Välj Web Publisher i listrutan Program. Kommentar: Inloggningsinformation för Web Publisher Contributor finns här. 6. Om listan Plats är tillgänglig väljer du den plats i organisationens nätverk som du ansluter till Web Publisher från. Alternativet är tillgängligt om distribuerade 30 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

31 Använda gränssnittet innehållslager används i organisationens nätverk. Det innebär att Web Publisher kan hämta innehåll från det närmaste lagringsområdet i nätverket. Beroende på konfigurationen i din organisation kan den här platsen utgöras av ett fast värde. 7. sparade uppgifterta bortom du vill logga in automatiskt på den lokala datorn nästa gång du ansluter till Web Publisher, markerar du Kom ihåg mina uppgifter. Om du väljer det här alternativet visas inte sidan Inloggning nästa gång du ansluter till Web Publisher. Du loggas in automatiskt. Du kan ta bort dina sparade uppgifter i Inställningar. Detta är nödvändigt om du vill ha åtkomst till länken Fler alternativ när du loggar in, eller om du vill ändra gränssnittet till Web Publisher Contributor. Uppgifterna sparas i en cookie på datorn som du ansluter till Web Publisher från. Om du tar bort den här cookien eller loggar in från en annan dator måste du fylla i dina uppgifter nästa gång du loggar in. 8. Om du vill ange annan inloggningsinformation klickar du på Fler alternativ och fyller i eller väljer något av följande: Domän Ett Windows NT-domännamn. Språk Språket som används i Web Publisher-sidor. Extra hjälpmedelsalternativ Välj detta alternativ om du vill använda hjälpmedelsfunktionerna. Mer information om hjälpmedelsfunktioner finns i Använda extra hjälpmedelsalternativ, sida 32. Ändra lösenord Välj detta alternativ om du vill ändra ditt lösenord. Mer information finns i Byta lösenord, sida 32. Om LDAP-verifiering används kan du inte ändra lösenord på den här sidan. En systemadministratör måste ändra lösenordet på LDAP-servern. 9. Klicka på Inloggning. Logga in i flera databaser Du kan logga in i flera databaser under Web Publisher-sessionen om det finns fler än en i organisationen. Så här loggar du in på ytterligare en databas: 1. Välj databasen i den vänstra fönsterrutan (om den är tillgänglig), eller klicka på Lägg till databas. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 31

32 Använda gränssnittet 2. Om du valde Lägg till databas, väljer du en databas och klickar på OK. 3. Ange ditt användarnamn och lösenord för databasen. 4. Klicka på Inloggning. Byta lösenord Du kan när som helst ändra lösenordet på inloggningssidan. Om du tidigare sparade inloggningsinformationen genom att markera Kom ihåg min inloggningsinformation måste du radera inloggningsinformationen för att kunna visa inloggningssidan. Kommentar: Om LDAP-verifiering används kan du inte ändra lösenord med den här proceduren. En systemadministratör måste ändra lösenordet på LDAP-servern. Så här byter du lösenord: 1. Klicka på Fler alternativ på inloggningssidan. 2. Klicka på Ändra lösenord. 3. Ange ditt nuvarande lösenord i fältet Aktuellt lösenord. 4. Ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Det är lämpligt att välja ett lösenord som består av en blandning av bokstäver och siffror. 5. Klicka på Ändra lösenord. Använda extra hjälpmedelsalternativ Om hjälpmedelsläget är tillgängligt är det ett alternativt sätt att använda gränssnittet. Det är mestadels ett textbaserat gränssnitt. Hjälpmedelsläget är avsett för synskadade användare som använder skärmläsare för att konvertera texten på skärmen till ljud. Hjälpmedelsalternativen beskrivs i följande avsnitt: Skillnader mellan hjälpmedelsläge och normalläge, sida 33 Visa Web Publisher med hjälpmedelsalternativ, sida 33 Kända problem i hjälpmedelsläget, sida 33 Kommentar: Hjälpmedelsalternativen stöds inte i Documentum Administrator. 32 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

33 Använda gränssnittet Skillnader mellan hjälpmedelsläge och normalläge När du använder Web Publisher i hjälpmedelsläge kommer du att upptäcka följande skillnader: Listor visas i stället för menyer. När du håller pekaren över ett objekt visas beskrivande text. Menyraden visas inte. Om du vill utföra en åtgärd i databasen klickar du på länken Åtgärder bredvid ett objekt. På sidan Tillgängliga åtgärder visas giltiga åtgärder (t.ex. checka ut, importera, lägga till i Urklipp) som normalt väljs på menyerna Arkiv, Redigera, Visa och Verktyg. Du kan använda navigeringslänkar, t.ex. Till slutet, Till nästa och Till början,föratt navigera i gränssnittet i stället för att använda rullisten. Visa Web Publisher med hjälpmedelsalternativ Du kan visa Web Publisher i hjälpmedelsläge på två sätt: Välj Extra hjälpmedelsalternativ när du loggar in. Mer information finns i Logga in, sida 30. Om du loggade in utan att ange hjälpmedelsläge kan du ändra visningen genom att välja hjälpmedelsalternativet under Inställningar (på fliken Allmänt). Du kan använda hjälpmedelsalternativet under Inställningar om du vill växla mellan hjälpmedelsläge och normalläge under sessionen. Det tar några sekunder för gränssnittet att uppdateras när du ändrar från ett läge till ett annat. Kända problem i hjälpmedelsläget Följande problem kan uppstå i hjälpmedelsläget: För många ramar. Skärmläsare med funktioner för ramnavigering kan vara till hjälp när du vill åtgärda det här problemet. Listkontroller i formulär orsakar direkt navigering. Användare av JAWS kan använda ALT+upp-/nedpil för att undvika detta. Vid uppdatering kommer du tillbaka till översta nivån i din hemnod. Komponenter som har utvecklats eller ändrats av en utomstående part kanske inte är tillgängliga. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 33

34 Använda gränssnittet Logga ut Närduärklarmed en Web Publisher-session bör du logga ut från programmet. Det ökar säkerheten i databasen genom att obehörig åtkomst förhindras. Så här loggar du ut: 1. Gör något av följande: Klicka på Logga ut längst upp på sidan. Välj Arkiv > Logga ut. Förstå noder Den översta nivån i en databas består av de olika noder som ger dig tillgång till olika poster och funktioner. Öppna en nod genom att klicka på den. Noder visas som ett navigeringsträd i den vänstra fönsterrutan. Figur 1. Noder i Web Publisher Web Publisher-installationen innehåller följande noder: Inkorg Visar uppgifter och meddelanden som skickas till dig. Sparade sökningar Visareventuellasökningarsomduharsparat. Abonnemang Visar filer och mappar som du vill ha snabb tillgång till. 34 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

35 Använda gränssnittet Mina filer Visarfilersomdu nyligen har skapat, redigerat eller checkat ut. Kategorier Erbjuder alternativa sätt att gruppera filer i stället för det sätt som de är ordnade i skåp. I ett skåp kan filerna t.ex. vara ordnade på samma sätt som de är strukturerade på en webbplats, men det kanske inte är det mest logiska sättet att ordna filer för intern tillgång för webbredaktörer. I kategorierna kan din organisation gruppera filerna som redaktörerna vill använda dem, t.ex. efter vilken avdelning som är ansvarig för innehållet. kontextredigering Webbplatser som kan kontextredigeras visas i den här noden. Du kan sedan söka efter och redigera innehåll genom att navigera på en webbplats i drift, förproduktion eller där arbete pågår. Platser (webbskåp) Här förvaras innehållet på webbplatser. Webbskåp Visar den högsta organisationsnivån i en databas. Skåp innehåller mappar och filer. Platshanteraren Olika platshanteringsfunktioner som mallar, regelfiler och ändringslistor finns idenhärnoden. Portalhanteraren Portaler och portlets hanteras via den här noden. Administration Ger tillgång till systeminställningar och administrationsfunktioner. Utföra åtgärder Du kan utföra åtgärder på flera objekt samtidigt. Om du vill utföra en åtgärd på ett eller flera objekt markerar du objekten och väljer sedan åtgärden på menyraden, som visas här: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 35

36 Använda gränssnittet Menyobjekten gäller åtgärder som kan användas både på platsen och för listelementen. Tillgängliga åtgärder är markerade på menyerna. Kommentar: Om du använder hjälpmedelsläget är menyerna utbytta mot länkarna Globala åtgärder och ÅtgärderÅtgärder-länk, som öppnar listor med tillgängliga åtgärder. Om anvisningarna i den här handboken anger att du ska välja en meny ska du i stället välja motsvarande länk i hjälpmedelsläget. Mer information om hur du utför åtgärder finns i: Markera en post i en lista, sida 36 Draochsläppa,sida37 Utföra en åtgärd genom att högerklicka, sida 37 Du öppnar ett objekt genom att dubbelklicka på det, sida 37 Använda kortkommandon, sida 38 Godkänna ett automatiskt kompletteringsförslag, sida 38 Markera en post i en lista Använd den här proceduren för att markera valfritt objekt i databasen, inklusive filer och mappar. Om du vill markera ett enstaka objekt klickar du på det. Om du vill markera flera intilliggande objekt i en lista ska du klicka på det första objektet. Håll sedan ned Skift och klicka på de sista objektet. Om du vill markera flera objekt som inte visas bredvid varandra kan du klicka på varet och ett av objekten samtidigt som du håller ned Ctrl. Om du vill markera alla objekt i en lista ska du högerklicka och välja Markera alla. Om du vill avmarkera ett objekt ska du hålla ned Ctrl och klicka på objektet. 36 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

37 Använda gränssnittet Dra och släppa Dra-och-släpp-funktionen innebär att du kan dra filer och andra objekt med musen och flytta dem till en ny plats. Du kan flytta ett objekt antingen från ett fönster i Web Publisher till ett annat fönster i Web Publisher eller från ett fönster till ett annat genom att dra och släppa. Om du vill använda dra-och-släpp-funktionen måste du först aktivera rätt plugin-program. Så här aktiverar du dra-och-släpp-funktionen: 1. Välj Inställningar. 2. På fliken Allmänt markerar du alternativet Dra och släpp. Klicka på OK. 3. Installera plugin-programmet för EMC Documentum Webtop. Klicka på Installera. Filen installeras på följande sökväg på din lokala dator: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files Så här drar du ett objekt från en plats och släpper det på en annan plats: 1. Peka på objektet i antingen det vänstra eller det högra fönstret. 2. Klicka och håll ned höger musknapp. 3. Dra objektet till en plats i den andra fönsterrutan, samtidigt som du håller ned höger musknapp. 4. Släpp höger musknapp. 5. Om en meny visas väljer du den önskade åtgärden. Utföra en åtgärd genom att högerklicka Om du vill utföra en åtgärd på ett objekt i databasen högerklickar du på det och väljer åtgärden från snabbmenyn som visas. Om du vill utföra en åtgärd utan att markera ett objekt högerklickar du någonstans i det tomma utrymmet i innehållspanelen och väljer åtgärden från snabbmenyn som visas. Du öppnar ett objekt genom att dubbelklicka på det Du öppnar ett objekt genom att dubbelklicka på det. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 37

38 Använda gränssnittet Använda kortkommandon Du kan utföra många av åtgärderna i databasen genom att välja ett kortkommando. Mer information finns i Bilaga C, Kortkommandon för Windows- och Macintosh-operativsystem. Godkänna ett automatiskt kompletteringsförslag Om alternativet Komplettera automatiskt är aktiverat får du förslag på hur ett fält ska fyllas i när du börjar skriva text i det. Klicka på ett förslag som du vill godkänna. I Fyll i automatiskt visas förslag som har registrerats från tidigare inmatningar som du har gjort i formulär. När du skriver information på ene egenskapssida visas även textförslag i Komplettera automatiskt från dataordlistan i Web Publisher, samt från tidigare inmatningar. Dataordlistan i Web Publisher innehåller text som alla användare kan mata in. Information om hur du aktiverar och avaktiverar Slutför automatiskt samt rensar cacheminnet för tidigare angivna ord och fraser finns i Ange allmänna inställningar, sida 59 Navigera i en databas Följ de här anvisningarna när du navigerar i skåp, taxonomier och andra katalogstrukturer. I den vänstra fönsterrutan visas ett katalogträd med databasens katalogstruktur. I den högra fönsterrutan visas innehållet i det element som är markerat i den vänstra fönsterrutan. Så här navigerar du i en databas: 1. Klicka på plustecknet (+) om du vill expandera ett element i den vänstra fönsterrutan. Elementet expanderas i den vänstra fönsterrutan, och nästa nivå av mappar och noder i elementet visas. När du klickar på plustecknet förändras inte visningen i den högra fönsterrutan. Om du vill ändra visningen i den högra fönsterrutan måste du klicka på själva elementet. Om en mapp innehåller mer än 50 undermappar expanderas den inte direkt. I stället visas en siffra som visar antalet undermappar i Web Publisher. Om det t.ex. finns 460 undermappar visas 460 mappar i Web Publisher. Du kan visa undermapparna 38 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

39 Använda gränssnittet i det vänstra fönstret genom att klicka på siffran. Du kan också klicka på den överordnade mappens namn i den vänstra fönsterrutan om du vill visa listan över undermappar i den högra fönsterrutan. Om du navigerar till en undermapp i den högra fönsterrutan läggs undermappens namn till i trädet i den vänstra fönsterrutan, men trädet expanderas inte. Sifferangivelsen ändras och anger hur många mappar som fortfarande är dolda. 2. Klicka på minustecknet (-) om du vill komprimera ett objekt i den vänstra fönsterrutan. 3. Om du vill gå tillbaka till en högre nivå i katalogen gör du något av följande: Klicka på platsen som du vill gå till i den vänstra fönsterrutan. Klickapådenplats du vill gå till i navigeringssökvägen längst upp på sidan. När du öppnar kataloger eller utför åtgärder visas en sökväg längst upp på sidan som visar platsen du har navigerat till eller åtgärden som du visar. Du kan klicka på vilken mapp som helst i sökvägen om du vill gå tillbaka till den platsen. Hitta en post i en lista Detfinnsolikasättattsökaefterettobjektidatabasen.Dukanocksåkonfigureravissa funktioner av gränssnittet för att underlätta sökningen. I detta avsnitt beskrivs följande: Hoppa till en post i en lista, sida 39 Filtrera en lista, sida 40 Sortera en lista, sida 40 Välja vilka kolumner som ska visas i en lista, sida 40 Ändra storlek på kolumnbredd, sida 41 Använda miniatyrer som visuell ledtråd, sida 41 Hoppa till en post i en lista Om fältet Börjar medvisas längst upp i en lista eller katalog kan du hoppa till en post i en lista utan att behöva bläddra igenom hela listan. Så här hittar du en post med fältet Börjar med: 1. Skriv de första bokstäverna i elementets namn i fältet Börjar med. 2. Tryck på Retur eller klicka på. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 39

40 Använda gränssnittet Sökresultaten visas. 3. Om du vill rensa rutan Börjar med klicka på. Filtrera en lista Du kan använda filter för att begränsa vilken typ av element som ska visas i en lista. Om det finns tillgängliga filter väljer du dem i listrutan Filter. Med listrutan Filter kan du använda flera filter på en gång. Du kan t.ex. filtrera enligt både tillstånd och språkversion om du vill visa filer i livscykelstadiet Förproduktion och språkversionen Franska. Om du vill använda flera filter samtidigt klickar du på Filter och visar de tillgängliga filtren. Välj värdet som du vill filtrera med för varje tillgängligt filter. Kommentar: Om du filtrerar efter filer på en Pågående arbete-webbplats kommer även andra filer än Pågående arbete-filer att visas i resultatet. Detta är det avsedda funktionssättet. Sortera en lista När du sorterar posterna i en lista visas de i fallande ordning. Så här sorterar du poster: 1. Klicka på en kolumnrubrik. Om du vill sortera efter låsägare klickar du på nyckelikonen: 2. Om du vill vända på sorteringsordningen väljer du kolumnrubriken ytterligare en gång. Välja vilka kolumner som ska visas i en lista Du kan välja vilka egenskaper som ska visas i listorna och ändra ordningen på egenskapskolumnerna. Så här väljer du vilka kolumner som ska visas i en lista: 1. Navigera till listan. 2. Klicka på. 3. Om du vill lägga till en egenskap som ska visas som en kolumn gör du följande: 40 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

41 Använda gränssnittet a. Markera objekttypen som innehåller den egenskap du vill visa i listan Markera objekttyp. Egenskaperna visas i listan Välj attribut att visa. Markera Standardposter för att visa egenskaperna för alla standardobjekttyper. Obs! Om du vill visa egenskaper för en anpassad objekttyp måste först den anpassade objekttypen läggas till i listan av en administratör, och sedan måste du välja den anpassade objekttypen i listan Markera objekttyp. b. Markera den egenskap som du vill visa i en kolumn i listan Välj attribut att visa. c. Klicka på högerpilen. Den här egenskapen har lagts till i listan Markerade attribut att visa som kolumn. d. Upprepa de här stegen för alla egenskaper som du vill lägga till. 4. Om du vill ändra visningsordningen mellan kolumnerna markerar du en egenskap i Markerade attribut att visa som kolumn och klickar på uppåt- eller nedåtpilen. 5. Om du vill ta bort en egenskap som visas som en kolumn markerar du egenskapstypen i Markerade attribut att visa som kolumn och klickar på vänsterpilen. 6. Klicka på OK när du är klar med att lägga till och ta bort egenskaper. Kolumninställningarna gäller för varje användarprofil och dator. Om du använder en annan dator måste du ange dina kolumninställningar på nytt för den datorn. Kommentar: Du kan också konfigurera kolumninställningar i fliken Kolumner under Inställningar. Ändra storlek på kolumnbredd Så här ändrar du bredden på en kolumn: 1. Dra i kolumnkanten med musen och ändra bredden. 2. Dubbelklicka på kolumnrubriken om du vill ändra storlek till bästa passning. Använda miniatyrer som visuell ledtråd Om Web Publisher konfigureras för det kan miniatyrer visas som visuella ledtrådar till en fils typ eller innehåll. När det gäller bildfiler är en miniatyr vanligen en mindre version av bilden. När det gäller andra typer av filer är miniatyren vanligen en standardbild för filtypen. Om Web Publisher konfigureras för det, skapas miniatyrer för nya filer när de skapas eller importeras till databasen. Lägg märke till att den nya miniatyren kanske inte visas Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 41

42 Använda gränssnittet omedelbart. Miniatyrer skapas asynkront. Det innebär att du kan fortsätta att använda programmet medan miniatyren skapas i bakgrunden. Så här visar du miniatyrer i listor: 1. När du visar en lista med filer klickar du på och väljer Miniatyrer. Dåkandu aktivera och avaktivera visning av miniatyrer. Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element bläddrai en del procedurer i Web Publisher blir du ombedd att använda en urvalssida för att söka efter och välja ett objekt i databasen. En urvalssida kan se ut som på följande bild. Figur 2. Urvalssida Så här använder du en urvalssida för att söka efter och välja ett element: 1. Gör något av följande om du vill söka efter ett element: Om du vill öppna en plats ska du klicka på den. Klicka på en mapp eller en katalog om du vill öppna en lägre nivå i katalogstrukturen. Du kan gå djupare i katalogstrukturen genom att fortsätta att klicka på platser tills du hittar det element du söker. 42 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

43 Använda gränssnittet Om du endast vill visa objekt vars namn börjar med en viss teckensträng ska du skriva strängen i textrutan ovanför listan och klicka på Gå. Om navigeringsfältet finns på vänster sida på urvalssidan kan du ändra vilken nod som du ska navigera i. Klicka då på noden i navigeringsfältet på vänster sida. Om du t.ex. vill titta i dina abonnemang klickar du på Abonnemang. Om du vill gå tillbaka till en tidigare plats ska du klicka på platsen i navigeringssökvägen ovanför listan. Kommentar: Urvalssidan kan innehålla en eller flera av följande standardfält för Web Publisher som används i listor: Om en listruta visas i det övre högra hörnet i listan kan du begränsa vilka typer av objekt som visas genom att välja ett filter från listrutan. Om vyn innehåller kolumnrubriker kan du sortera listan efter en annan egenskap genom att klicka på kolumnrubriken för den egenskapen. Sida: Omenlista har flera sidor visas den sida som du är på för tillfället. Du kan byta sida genom att skriva ett nytt sidnummer eller klicka på pilarna. 2. Om du vill markera ett objekt klickar du på det. Om dialogrutan innehåller ett område som du måste flytta alternativet till klickar du på pilknappen. Du kan lägga till flera objekt i området. 3. Klicka på OK närduärklarmeddinaval. Visa eller dölja objekt på en sida I Web Publisher kan du visa flera fält eller alternativ på en sida om länkarna Visa alternativ eller Visa fler visas. Klicka på lämplig länk om du vill visa fler fält eller alternativ. Om du vill dölja ytterligare fält eller alternativ väljer du Dölj alternativ eller Dölj fler. När du visar egenskaperna för ett objekt kan du visa en fullständig lista över de egenskaper som är kopplade till objektet genom att markera Visa fler. Utförliga förklaringar till egenskaperna finns i beskrivningarna av objekttyper i Objektreferenshandboken för Content Server. Visa meddelanden Meddelanden om lyckade åtgärder och fel visas i statusfältet längst ned på sidan. Om ett meddelande är längre än det synliga området i statusfältet kan du visa hela meddelandet Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 43

44 Använda gränssnittet genom att klicka på Verktyg > Visa meddelanden. Då öppnas Meddelandevy, och de senaste meddelandena visas. Visa jobbstatus och uppgiftsstatus Om du vill visa status för bakgrundsjobb går du till Verktyg > Uppgiftsstatus. Då öppnas uppgiftsstatusgranskaren. Du skulle till exempel se jobb- eller uppgiftsstatus om nedgradering av en fil utförs asynkront. Använd uppgiftsstatusgranskaren om du vill ta reda på om jobbet är klart. En animerad bild visas vid knappen om det finns en pågående asynkron uppgift. Uppdatera status genom att klicka på Uppdatera. Öppna ett nytt fönster Du kan öppna ett extra separat fönster för databasen. Du kan använda den här funktionen om du vill visa flera områden i en databas samtidigt eller om du vill visa flera databaser samtidigt. Om du vill öppna ett nytt webbläsarfönster väljer du Verktyg > Nytt fönster. Visa produktinformation Du kan visa versionsnummer, utgivningsnummer och utgivningsdatum för din installation av Web Publisher. Så här visar du versionsnumret och annan produktinformation: 1. Välj Arkiv > Om Web Publisher. 2. Klicka på logotypen om du vill ansluta till EMC-webbplatsen. Använda Web Publisher Contributor Web Publisher Contributor är ett förenklat Web Publisher-användargränssnitt. Med Web Publisher Contributor kan du enkelt skapa och redigera innehåll och sedan publicera det på webben. Med Web Publisher Contributor förenklas arbetet med vanliga uppgifter så att medverkande kan fokusera på viktigare saker. Gränssnittet kan också konfigureras. 44 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

45 Använda gränssnittet Användare kan ange de funktioner de använder mest och dölja de funktioner de använder mer sällan. I det här avsnittet beskrivs gränssnittet och funktionerna som finns tillgängliga i Web Publisher Contributor: Logga in till Web Publisher Contributor, sida 45 En översikt över hemsidan för Contributor, sida 46 Redigera innehåll, sida 53 Skapa nytt innehåll från en mall, sida 54 Konfigurera mallar, sida 55 Ange personliga inställningar, sida 56 Logga in till Web Publisher Contributor Logga in i Web Publisher Contributor för att komma åt det förenklade gränssnittet i Web Publisher. Så här loggar du in till Web Publisher Contributor: 1. Skriv URL-adressen till Web Publisher i adressfältet i din webbläsare och klicka på Gå. 2. Skriv ditt användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga. 3. Välj en databas i listan Databaser. 4. I listan Välj program markerar du Web Publisher Contributor. NärduväljerWebPublisherContributor,kommerdetattvaraförvaltnästagångdu öppnar skärmbilden Inloggning. 5. sparade uppgifterta bortom du vill logga in automatiskt på den lokala datorn nästa gång du ansluter till Web Publisher, markerar du Kom ihåg mina uppgifter. Omdu väljer det här alternativet visas inte sidan Inloggning nästa gång du ansluter till Web Publisher. Du loggas automatiskt in till Web Publisher Contributor. Du kan ta bort dina sparade uppgifter i Inställningar. Detta är nödvändigt om du vill ha åtkomst till länken Fler alternativ när du loggar in, eller om du vill ändra gränssnittet till Web Publisher. Uppgifterna sparas i en cookie på datorn som du ansluter till Web Publisher från. Om du tar bort den här cookien eller loggar in från en annan dator måste du fylla i dina uppgifter nästa gång du loggar in. 6. Om du vill ange annan inloggningsinformation klickar du på Fler alternativ och fyller i eller väljer något av följande: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 45

46 Använda gränssnittet Domän Ett Windows NT-domännamn. Språk Språket som används i Web Publisher-sidor. Ändra lösenord Välj detta alternativ om du vill ändra ditt lösenord. Mer information finns i Byta lösenord, sida 32. Om LDAP-verifiering används kan du inte ändra lösenord på den här sidan. En systemadministratör måste ändra lösenordet på LDAP-servern. Kommentar: Extra tillgänglighetsalternativ är inte tillgängliga i Web Publisher Contributor. Du måste logga in till programmet Web Publisher för att kunna välja det alternativet. Mer information om hjälpmedelsfunktioner finns i Använda extra hjälpmedelsalternativ, sida Klicka på Inloggning. Sidan Web Publisher Contributor öppnas. Mer information om inloggningsalternativ finns i Logga in och logga ut, sida 29. En översikt över hemsidan för Contributor Du använder startsidan för Web Publisher Contributor för att arbeta med uppgifter i Web Publisher. Från startsidan når du enkelt huvudfunktionerna i Web Publisher med ett enkelt musklick med hjälp av snabblänkarna eller navigeringsfältet. I det här avsnittet beskrivs hur du använder användargränssnittet i Web Publisher Contributor. I detta avsnitt beskrivs följande: hemsida, snabblänkar, sida 46 Navigeringsfältet, sida 48 Menyer i Web Publisher Contributor, sida 51 Navigera i en databas, sida 51 Platser, sida 52 Meddelande och jobbstatus, sida 53 hemsida, snabblänkar Contributor-startsidan innehåller snabblänkar till huvuduppgifterna i Web Publisher. En grundläggande Web Publisher Contributor-installation innehåller följande sju 46 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

47 Använda gränssnittet standardfunktioner. Du kanske har färre snabblänkar beroende på vilka inställningar du har gjort. Du väljer en funktion från hemsidan genom att klicka på motsvarande snabblänk. Tabell 2. Snabblänkar Snabblänk > Skapa nytt innehåll > Redigera innehåll > Gå till platser >Minaarbetsflöden Uppgift Du kan skapa nytt innehåll för en webbsida genom att välja en mall. Det finns mer information om hur du skapar nytt webbinnehåll i Skapa nytt innehåll för en webbsida, sida 73. Du kan använda den här länken för att checka ut en fil, redigera dess innehåll och sedan checka in filen i databasen så att ändringarna överförs till en webbplats. Mer information om hur du redigerar webbinnehåll finns i Redigera innehåll, sida 53. Du kan navigera till alla dina webbplatser och leta efter innehåll baserat på vilken webbplats det hör till.mer information om hur du navigerar på webbplatser finns i Platser, sida52. Den här länken ger tillgång till arbetsflöden du äger. Från sidan Mina arbetsflöden kan du visa de arbetsflödenduägerochävenpausa,återstarta och avsluta arbetsflöden. Mer information om hur du arbetar med arbetsflöden finns i Kapitel 28, Hantera arbetsflöden. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 47

48 Använda gränssnittet Snabblänk > Kontextredigering Uppgift Du har åtkomst till de webbplatser som aktiverats för direkt kontextredigering. Med kontextredigeringsfunktionerna i Web Publisher kan författare navigera direkt på en webbplats för att skapa och redigera innehållet. Observera att om du redigerar en webbsida som du har gått till via webbplatsen Aktiv, så skapas en ny version av sidan i Web Publisher för den redigering du tänker göra. När du är färdig med redigeringen kommer den nya versionen av sidan att visas på webbplatsen för Pågående arbete. > Mina mallar >Sök Mer information om kontextredigering finns i Redigera innehåll med kontextredigering, sida 234. Den här länken ger tillgång till mallar som används för att skapa webbinnehåll. Mer information om hur du lägger till och tar bort mallar från mappen Mina mallar finns i Konfigurera mallar, sida 55. Du öppnar dialogrutan Sök och anger sökvillkor för att hitta innehåll. Mer information om hur du söker efter filer finns i Hitta nyligen använda filer, sida 81. Dukanläggatillochtabortsnabblänkarfrånstartsidangenomattändraalternativeni Inställningar. Se Ange personliga inställningar, sida 56. Du kan när som helst återgå till hemsidan genom att klicka på navigeringsfältet. (hem) i Navigeringsfältet Den översta nivån i en databas består av de olika ikoner (noder) som ger dig tillgång till olika poster och funktioner. Klicka på ikonen för att öppna en funktion. Det finns mer information om ikoner i Web Publisher i Bilaga A, Noder. 48 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

49 Använda gränssnittet En grundläggande Web Publisher Contributor-installation innehåller följande standardfunktioner. Beroende på inställningarna kan det visas färre ikoner i programmet du använder. Om du vill öppna en funktion eller gå till andra platser i Web Publisher ska du klicka på ikonen i navigeringsfältet. Tabell 3. Standardfunktioner Ikon Funktion Start Tar dig till startsidan från valfri plats i Web Publisher Contributor. Inkorg Innehåller uppgifter och meddelanden som skickas till dig Uppgifter är elektroniska tilldelningar som skickas till dig i ett arbetsflöde. När du får en uppgift väljer du att godkänna eller avslå den. När du är färdig med en uppgift vidarebefordrar du den. Nästa användare på tur i arbetsflödet får ett meddelande. Uppgifter kan ha bifogade filer. Meddelanden innehåller information om när enskilda åtgärder utförs i ett dokument. Du kan välja att få meddelanden om särskilda händelser genom att ange önskade meddelandealternativ i dokumentegenskaperna. I en databasfederation har du en inkorg för hela federationen. Mina mallar Visa en lista med mest använda mallar så att du snabbt kan hitta önskad mall. På sidan Konfigurera Mina mallar kan du lägga till och ta bort mallar från Mina mallar. Mer information om hur du lägger till och tar bort mallar från mappen Mina mallar finns i Konfigurera mallar, sida 55. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 49

50 Använda gränssnittet Ikon Funktion Platser Den här funktionen leder till alla dina platser så att du kan navigera på dessa platser och bearbeta deras innehåll. Mer information om hur du visar platser och skapar innehåll för en webbplats finns i Platser, sida 52. Abonnemang Visar filer och mappar som du vill ha snabb tillgång till. Mer information om hur du abonnerar på ett objekt för snabbåtkomst finns i Abonnera på ett objekt, sida 90. Mina filer Visar filer som du nyligen har skapat, redigerat eller checkat ut. Mer information om hur du söker efter filer finns i Hitta nyligen använda filer, sida 81. Kategorier Du kan välja mellan flera sätt att gruppera filer i skåpen. I ett skåp kan filerna t.ex. vara ordnade på samma sätt som de är strukturerade på en webbplats, men det kanske inte är det mest logiska sättet att ordna filer för intern tillgång för webbredaktörer. I kategorierna kan din organisation gruppera filerna som redaktörerna vill använda dem, t.ex. efter vilken avdelning som är ansvarig för innehållet. Mer information om kategorier finns i Kapitel 7, Arbeta med taxonomier och kategorier. 50 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

51 Använda gränssnittet Ikon Funktion Ändringslistor Visar dina ändringslistor. Ändringslistor är innehållssamlingar som kan skickas genom ett arbetsflöde och en livscykel. Det gör att allt innehåll i en ändringslista kan publiceras samtidigt. Mer information om hur du arbetar med ändringslistor finns i Kapitel 26, Använda ändringslistor för att samla filer för gemensam bearbetning. Mina arbetsflöden Visar arbetsflöden som du leder. Mer information om hur du arbetar med arbetsflöden finns i Kapitel 28, Hantera arbetsflöden. Om du vill lägga till eller ta bort ikoner från navigeringsfältet ändrar du inställningarna. Se Ange personliga inställningar, sida 56. Menyer i Web Publisher Contributor Menyerna i Web Publisher Contributor kan se annorlunda ut än menyerna i det vanliga Web Publisher-gränssnittet. Namn och menyposternas utseende skiljer sig från det vanliga gränssnittet. Menyposterna i Web Publisher Contributor visas endast när du är på en sida där de kan användas, t ex sidan Platser. Många av de vanliga menyposterna visas, men under rubrikerna Åtgärder, Urklipp, Information och Verktyg. Det finns mer information om de olika menyposterna i respektive avsnitt i den här användarhandboken. Navigera i en databas Du kan navigera i en databas med hjälp av webbläsarträdet i den vänstra fönsterrutan. I webbläsarträdet visas databasens skåp och mappar i en hierarki som du kan expandera och komprimera. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 51

52 Använda gränssnittet Tips: Du kan expandera och dölja delar av trädet genom att klicka på fältet som skiljer trädet från visningsrutan. Detta är praktiskt när du behöver visa ett större område. Så här letar du efter ett objekt genom att navigera i skåp och mappar: 1. Klicka på plustecknet (+) om du vill expandera objektet i trädet. Kommentar: Om en mapp innehåller många undermappar expanderas den inte direkt. I stället visar en siffra under mappen hur många undermappar det finns. Klicka på siffran för att visa undermapparna i trädet. Om du vill visa undermapaprna i listvyn ska du klicka klicka på ursprungsmappens namn i trädet. 2. Om du vill komprimera ett objekt i trädet klickar du på objektets minustecken (-). 3. Klicka på objektets namn om du vill expandera ett trädobjekt i listvyn. 4. Om du vill gå tillbaka till en högre nivå i hierarkin, klickar du på platsen i trädet eller navigeringssökvägen längst upp på sidan. Kommentar: Inavigeringssökvägen visas platsen dit du har navigerat eller åtgärden du visar. Du kan klicka på valfri plats i sökvägen om du vill gå tillbaka till den platsen. Platser Platser är antagligen den mest använda sidan i Web Publisher Contributor. Sidan Platser innehåller en lista över platserna i den aktuella databasen som du har åtkomst till. När du navigerar på en webbplats med hjälp av dess mappar kan du utföra många åtgärder som påverkar innehållet. Du kommer åt flera åtgärder via menyerna (t ex Åtgärder, Urklipp, Information och Verktyg). Det här avsnittet innehåller information om vilka åtgärder du kan utföra från sidan Platser. Så här navigerar du på sidan Platser och utför åtgärder: 1. Välj Platser i navigeringsfältet eller på startsidan. 2. Välj en plats eller navigera genom en plats för att söka efter filer och mappar på den platsen. 3. Markera en fil eller mapp och välj ett alternativ på någon av menyerna (Åtgärder, Urklipp, Detaljer eller Verktyg). 52 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

53 Använda gränssnittet Meddelande och jobbstatus Meddelanden om lyckade åtgärder och fel visas i statusfältet längst ned på sidan. Om ett meddelande är längre än det synliga området i statusfältet kan du visa hela meddelandet genom att klicka på Verktyg > Visa meddelanden i verktygsfältet. Mer information om meddelanden finns i Visa meddelanden, sida 43. Du kan visa status för bakgrundsjobb genom att klicka på Verktyg > Uppgiftsstatus i verktygsfältet. Det finns mer information om jobb i Visa jobbstatus och uppgiftsstatus, sida 44. Redigera innehåll Du kan redigera innehållsfiler i Web Publisher Contributor genom att navigera till en fil, checka ut den och sedan välja ett redigeringsprogram. När du har redigerat filen måste du checka in den i databasen igen för att ändringarna ska överföras till webbplatsen. Så här redigerar du en fil: 1. I Web Publisher Contributor väljer du en snabblänk från hemsidan (t.ex. Redigera innehåll, Gå till platser eller Kontextredigering) eller en ikon i navigeringsfältet (t.ex. Inkorg, Platser, Abonnemang, Mina filer eller Kategorier). 2. Navigera till önskad fil och klicka på Redigera. 3. Om du blir tillfrågad om något av följande, följ nedanstående rekommendationer: Ange sökväg och katalog om du tillfrågas om arbetskatalogen. Om du uppmanas att installera programvaran som används för att redigera filen bör du göra det. Om du uppmanas att välja plats för en fil som är speglad på flera platser, men dessa platser inte finns angivna, måste du ställa in egenskapen Utcheckningskatalog på fliken Webbförfattare i dina inställningar innan du kan checka ut filen. Avbryt utcheckningen och gör inställningen. Mer information om inställningar finns i kapitlet om hur du gör inställningar. 4. Filen är låst och kopieras till din arbetskatalog. Om filen inte öppnas vid utcheckningen kan du öppna den genom att leta upp filen i utcheckningskatalogen. Mer information om hur du checkar ut filer, redigerar filer och checkar in filer i en databas finns i Checka ut och redigera en fil, sida 78. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 53

54 Använda gränssnittet Skapa nytt innehåll från en mall Mallarna du har i Mina mallar kan användas för att skapa nytt innehåll i valfritt filformat. Så här skapar du nytt innehåll från en mall: 1. Välj Mina mallar från hemsidan eller navigeringsfältet. 2. Markera en mall i listan och klicka på Skapa ny. Fyll i de fält som krävs för det nya innehållet på sidan Skapa ny: 3. Välj något av följande om du kan: Klicka på Skapa en ny fil om du vill skapa filen utan att importera innehåll. Klicka på Använd en befintlig fil om du vill skapa filen utan att importera innehåll från en fil utanför databasen. Klicka på Bläddra. Markera filen. 4. I fältet Namn visas mallnamnet som standard. Du kan ändra namnet om du vill. Skriv namnet som visas för filen på webben. Alla blanksteg du skriver konverteras till understreck (_). Följ namnkonventionerna för webbsidor i Vilka namngivningskonventioner används på webben?, sida 27. Observeraattduinte behöver ange något filnamnstillägg. 5. Ange övriga egenskaper efter eget önskemål. Om länken Redigera visas bredvid en egenskap, anger du egenskapens värden genom att klicka på Redigera och ange värden. Du anger värden genom att antingen skriva dem eller genom att välja dem i en lista och klicka på Lägg till. Du kan flytta eller ta bort ett värde i listan genom att markera det och klicka på Flytta upp, Flytta ned eller Ta bort. När du är färdig med att lägga till värden klickar du på OK. Tillgängliga egenskaper kan omfatta följande: Beskrivande namn En kort beskrivning av filen så att det är enkelt att hitta den. Ämne En lista över ämnen som har definierats för dina webbplatser. Språkinställning Språk och region för den webbplats där dokumentet publiceras. Mer information om språkinställningar och översättningar finns i Kapitel 29, Skapa och hantera flerspråkiga webbplatser. Nyckelord Dessa används för att hitta filen vid sökning. Om en användare söker och skriver ett ord som matchar ett nyckelord visas filen i sökresultatet. Författare Här kan du ange namn på de författare som står för innehållet. 54 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

55 Använda gränssnittet Startdatum Detta anger vilket datum innehållet ska publiceras på webbplatsen. Förfallodatum anger vilket datum innehållet ska tas bort från webbplatsen. Observera följande: Om kalenderknappen visas kan du ange datum: Klicka på kalenderknappen och välj datum i kalendern. Klicka på pilknapparnaförattgåframåtochbakåtenmånaditaget. Om filen ska publiceras på flera webbplatser kan du kanske ange olika giltighets- och förfallodatum för varje plats som filen ska publiceras på. Om så är fallet visas länken Ange för varje plats på sidan Egenskaper för filen. Klicka på den här länken för att ange de olika datum som du vill ange för de olika platserna. Förfaller Här kan du välja ett förfallodatum för innehållet om det behövs. Du kan också välja att låta innehållet aldrig förfalla. Redigera nu Om alternativet Redigera nu visas i Web Publisher kan du markera detta så att filen öppnas automatiskt i Web Publisher när den har skapats. Dokumenttyp Här kan du ange dokumenttyp. 6. Om flera flikar visas klickar du på fliken och anger önskad information. Det finns mer information om alternativen på flikarna i respektive avsnitt. 7. Klicka på OK. Den nya filen skapas i Web Publisher och den placeras på en databasplats som avgörs av filens mall och mappavbildningen. Information om hur du söker efter filen finns i Söka efter nytt innehåll för en webbsida, sida 75. Om du markerade alternativet Redigera nu när du skapade filen så öppnas filen i Web Publisher där du kan redigera den. Konfigurera mallar I Mina mallar lagras mallarna som används för att skapa webbinnehåll. Du kan lagra en grupp mallar som du ofta använder så att du lätt och snabbt kan använda dem. På sidan Konfigurera Mina mallar kan du lägga till och ta bort mallar från Mina mallar. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 55

56 Använda gränssnittet Så här lägger du till och tar bort mallar: 1. Välj Mina mallar från hemsidan eller navigeringsfältet. 2. Välj Konfigurera Mina mallar. 3. Välj en mapp som ska läggas till eller tas bort i listan Mina mallar på urvalssidan Konfigurera Mina mallar. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida Klicka på OK närduärklarmeddinaval. Ange personliga inställningar Inställningarna bestämmer dina personliga inställningar och lagras i en cookie på den dator som du använder Web Publisher Contributor ifrån. Om du tar bort cookien går inställningarna förlorade. Utseendet på sidan Inställningar varierar beroende på om du har loggat in i Web Publisher eller Web Publisher Contributor. Följande procedur gäller för användare som är inloggade via Web Publisher Contributor. Så här anger du allmänna inställningar för Web Publisher Contributor: 1. Klicka på Inställningar i fältet längst upp. 2. Välj fliken Allmänt på sidan Inställningar. 3. Välj de åtgärder som ska finnas tillgängliga på startsidan i fältet Snabblänkar på startsidan,. Dessa länkar visas som snabblänkar på startsidan enligt beskrivningen i hemsida, snabblänkar, sida Välj de funktioner som ska finnas tillgängliga i navigeringsfältet i fältet Navigeringsfält. Dessa funktioner visas som ikoner i navigeringsfältet enligt beskrivningen i Navigeringsfältet, sida Välj ett alternativ för dra och släpp om du vill använda plugin-programmet för dra och släpp-funktionen. Om du väljer det alternativet måste du starta om webbläsaren innan ändringarna börjar gälla. 6. Klicka på OK om du vill spara ändringarna. 56 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

57 Använda gränssnittet Information om hur du gör inställningar som kan användas på andra flikar finns i Kapitel 3, Ange inställningar och konfigurera webbläsare. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 57

58 Använda gränssnittet 58 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

59 Kapitel 3 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Inställningarna bestämmer dina personliga inställningar och lagras i en cookie på den dator som du kommer åt Web Publisher ifrån. Om du tar bort cookien går inställningarna förlorade. En del inställningar som visas i det här avsnittet kanske inte visas. Vad som visas beror på konfigurationen i din organisation. I detta avsnitt beskrivs följande: Ange allmänna inställningar, sida 59 Ange författar- och utvecklarinställningar, sida 60 Ange kolumninställningar, sida 62 Hantera inloggningsinställningar, sida 62 Ange favoritdatabaser, sida 63 Ange sökkällor, sida 64 Ange inställningar för Page Builder, sida 64 Konfigurera klienter för att öppna webbfiler i redigeringsprogram, sida 65 Konfigurera din webbläsare för mediespelare, sida 66 Ange allmänna inställningar Använd den här proceduren för att konfigurera det allmänna utseendet för Web Publisher och för att aktivera funktioner som dra och släpp och automatisk komplettering. Därefter kommer de inställningarna att användas varje gång du öppnar Web Publisher. Så här anger du allmänna inställningar: 1. Välj Inställningar. Fliken Behörigheter visas. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 59

60 Ange inställningar och konfigurera webbläsare 2. Under Avsnitt att börja med markerar du den sida som ska visas när du loggar in. Om du t.ex. markerar Mina filer visas noden Mina filer när du loggar in till Web Publisher. 3. Under Tema väljer du en uppsättning färger, mönster och teckensnitt som du vill använda. 4. Markera hjälpmedelsalternativet om du vill använda hjälpmedelsläget. Dåvisas gränssnittet i Web Publisher med mestadels textbaserade objekt. 5. Välj ett alternativ för dra och släpp om du vill använda plugin-programmet för dra och släpp-funktionen. Mer information om den här funktionen finns i Dra och släppa, sida 37. Om du väljer det alternativet måste du starta om webbläsaren innan ändringarna börjar gälla. 6. Välj Slutför automatiskt om du vill aktivera automatisk komplettering. Om alternativet Komplettera automatiskt är aktiverat får du förslag på hur ett fält ska fyllas i när du börjar skriva text i det. Om du vill tömma cachen med ord och fraser som du har skrivit tidigare kan du klicka på Återställ. 7. Klicka på OK om du vill spara ändringarna. Ange författar- och utvecklarinställningar Du kan ange filter för arbetskatalog och språkinställningar på fliken Webbförfattare. Sökvägar till program för länkkontroll, jämförelse och visning av källa ställs in på fliken Webbutvecklare. Så här anger du författar- och webbutvecklarinställningar: 1. Välj Inställningar. 2. Ange följande på fliken Webbförfattare: HTML-redigerare (om tillgänglig) Ange standardprogram att redigera HTML-filer i. Du kan t.ex. ange ewebeditpro. Standardfilter för språkinställning Välj den standardspråkinställning som ska visas när du tittar på en fillista. Detta krävs om du använder Web Publishers globaliseringsfunktioner (för översatta webbplatser). När en fil översätts till flera språk ligger översättningarna i samma mapp. De åtskiljs av sina språkinställningsvärden. 60 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

61 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Under Arbetskatalog anger du plats för arbetskatalogen. Arbetskatalogen är den plats på datorn dit filer kopieras av Web Publisher när du checkar ut dem från databasen. 3. Ange följande på fliken Webbutvecklare: Regelredigerare Det här bestämmer om regelfiler ska ändras med hjälp av en extern redigerare eller av Web Publishers webbaserade regelredigerare. Temporärmapp Det här bestämmer var temporära filer ska sparas. Temporära filer skapas när du använder vissa verktyg, som kommandot Visa källa och eller ett jämförelseverktyg. Ange sökväg till mappen. Använd inte citattecken. Exempel: C:\Temp\Diff and View Source Sökväg till länkkontrollfunktion Det här anger sökvägen till ett externt program som testar länkar. Web Publisher fungerar enbart med länkkontrollerare som accepterar URL som en parameter. Web Publisher stöder endast länkkontroller som startas från kommandoraden. Länkkontroll fungerar endast för webbskåp med en webbplats och med Site Caching Services installerat. Ange sökvägen till ett externt länkkontrollprogram åtföljd av en parameter för överföring av adressen till webbplatsen. Om du t.ex. använder Watchfire WebQA skulle du kunna ange denna sökväg: C:\Program Files\Watchfire\WebQA\ContentQA.exe\r\u Parametern /r/u används för överföring av URL:en till webbplatsen. Sökväg till jämförelseverktyg Det här anger sökvägen till ett jämförelseverktyg. Om du använder ett externt jämförelseverktyg, anger du sökvägen inom citattecken, följt av "%1" "%2", som är parametrar vid överföring av filnamnen. Sökväg för visning av källprogram Det här anger sökvägen till ett externt textredigeringsprogram som ska användas när källfilen till en webbsida ska granskas. Ange sökvägen inom citattecken, följt av "%1", som är parametrar vid överföring av filnamn. Exempel: "C:\Program Files\Windows NT\Accessories\Wordpad.exe" "%1" 4. Klicka på OK om du vill spara ändringarna. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 61

62 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Ange kolumninställningar Du kan ange vilka kolumner som ska visas för varje nod och för virtuella dokument. Du kan också ange hur sökresultat ska visas. Så här anger du kolumninställningar: 1. Välj Inställningar. 2. Välj fliken Kolumner på sidan Inställningar. 3. Rulla till den nod som du vill ställa in kolumner för. Kolumnerna som visas för den här noden just nu visas i en lista. Klicka på Redigera om du vill ändra kolumnerna. 4. Gör följande om du vill visa en egenskap: a. Markera objekttypen som innehåller den egenskap du vill visa i listan Markera objekttyp. De tillgängliga egenskapstyperna i den objekttypen visas i listan Välj attribut att visa. OmduväljerStandardposter visas egenskaperna för alla objekttyper i databasen. b. Markera den egenskap som du vill visa som en kolumn i listan Välj attribut att visa. c. Klicka på högerpilen. d. Upprepa de här stegen för alla egenskaper som du vill lägga till. 5. Om du vill ändra visningsordningen mellan kolumnerna markerar du en egenskap i Markerade attribut att visa som kolumn och klickar på upp- eller nedpilen. 6. Om du vill ta bort en egenskap som visas som en kolumn markerar du egenskapen i Markerade attribut att visa som kolumn och klickar på vänsterpilen. 7. Klicka på OK. 8. Du kan redigera fler kolumninställningar. När du är klar klickar du på OK på fliken Kolumner. Kommentar: Du kan också konfigurera kolumner när du visar en lista. Hantera inloggningsinställningar När du loggar in till Web Publisher kan du spara dina uppgifter (till exempel användarnamn, lösenord, databas) så att efterföljande inloggningar sker automatiskt. I vissa fall vill du kanske logga in med andra inloggningsuppgifter. Du kan t.ex. vilja logga in på en annan databas eller logga in som en annan användare. För att kunna 62 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

63 Ange inställningar och konfigurera webbläsare ändra dina uppgifter måste du först ta bort de sparade uppgifterna. När du därefter loggar in till Web Publisher visas inloggningsdialogrutan, där du kan logga in med de uppgifter du vill. Om du markerade Kom ihåg min inloggningsinformation när du loggade in kan du visa eller ta bort de sparade uppgifterna på fliken Inloggning. Så här tar du bort eller visar inloggningsinställningar: 1. Välj Inställningar. 2. Välj fliken Inloggning. Dina sparade inloggningsuppgifter visas. 3. Du kan ta bort dina sparade uppgifter genom att klicka på Ta bort inloggningsinformation. 4. Klicka på OK. Ange favoritdatabaser På fliken Databaser kan du välja vilka databaser som ska visas när du loggar in. Om du använder en länk eller ett bokmärke för att öppna en fil i en databas som inte finns i listan Databaser läggs databasen till i listan. Inställningarna gäller för en viss användarprofil på en viss dator. Om du använder en annan dator måste du ange dina favoritdatabaser på nytt för den datorn. Så här anger du favoritdatabaser: 1. Välj Inställningar. 2. Välj fliken Databaser på sidan Inställningar. 3. Välj den databas du vill lägga till och klicka på högerpilen i listan Välj en databas. Upprepa det här steget för alla databaser som du vill lägga till. 4. Om du vill ta bort en databas från listan Databaser markerar du databasen och klickar på vänsterpilen. Upprepa det här steget för alla databaser som du vill ta bort. 5. När du loggar in eller byter databas visas databaserna i den ordning som de har i listan Databaser. Du kan ändra ordningen genom att markera en databas som du vill flytta uppåt eller nedåt i listan och därefter klicka på upp- eller nedpilen. Upprepa det här steget för alla databaser som du vill flytta i listan. 6. Klicka på OK. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 63

64 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Ange sökkällor Du kan ange förvalda databasplatser för sökningar. Så här anger du sökkällor: 1. Välj Inställningar. 2. Välj fliken Sök på sidan Inställningar. 3. Välj standardplatser för sökningar: Mina favoritdatabaser Det här alternativet anger att dina standardsökplatser är alla databaser i din standardlista över databaser. Du kan visa eller ändra standardlistan på fliken Databaser i Inställningar. Endast aktuell databas Det här alternativet anger att din standardsökplats är den databas som visas när sökningen utförs. Annan Det här alternativet anger att dina standardsökplatser är specifika platser som du anger. Du måste ange det här alternativet för att kunna välja en databas i listan Tillgängliga databaser. 4. Om du valde Annan markerar du i listan Tillgängliga databaser den databas du vill lägga till. Ange användarnamn och lösenord om du uppmanas att göra det. Klicka på högerpilen. Upprepa det här steget för alla platser som du vill lägga till. 5. Om du vill ta bort en plats från Inkluderas i sökning markerar du den och klickar på vänsterpilen. 6. I området Resultathantering (om det är tillgängligt) ska du välja om sökresultaten ska samlas enligt ett särskilt villkor. 7. Klicka på OK om du vill spara ändringarna. Ange inställningar för Page Builder Page Builder är ett webbläsarbaserat webbpubliceringsprogram som du kan använda för att skapa och redigera en webbsida samtidigt som du ser hur den kommer att se ut på webben. Page Builder är ett tillvalsprogram som kan läggas till i en Web Publisher-installation. Page Builder köps och installeras separat. Mer information om Page Builder finns i Kapitel 15, Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor. 64 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

65 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Så här anger du inställningar för Page Builder: 1. Välj Inställningar. 2. Ange följande på fliken Page Builder: Activate Page Builder Menu On (Knapp för aktivering av Page Builder-menyn) Den här inställningen anger vilken musknapp som används för att visa Page Builder-menyn. Du väljer högerklick eller vänsterklick. När användare klickar på ett element med den valda knappen, visas Page Builder-menyn. Om du väljer att högerknappen ska öppna Page Builder-menyn, öppnar vänsterknappen ett element för redigering när en användare klickar på ett innehållselement. Standardvy för mallar Du väljer vilken av de tre Page Builder-flikarna som du vill ska visas som standard när du öppnar en Page Builder-mall för redigering. Standardvy för innehållssidor Du väljer vilken av de tre Page Builder-flikarna som du vill ska visas som standard när du öppnar en webbsida för redigering. 3. Spara ändringarna genom att klicka på OK. Konfigurera klienter för att öppna webbfiler i redigeringsprogram Web Publisher-användare som använder en Windows-dator för att redigera webbsidor måste konfigurera Windows att öppna HTML- och XML-filer i redigeringsprogram. Du måste ha kunskap om metoden som används för att ändra filtypsassociationer i Windows för att göra detta. Den här proceduren utförs på varje medarbetares arbetsstation. Så här konfigurerar du Windows att öppna HTML- och XML-filer i redigeringsprogram: 1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen. 2. I Kontrollpanelen klickar du på Visa > Alternativ. 3. I dialogrutan Mappalternativ klickar du på Filtyper. 4. Associera redigeringsåtgärden för filtyperna HTML-dokument och XML-dokument med ett program som inte är en webbläsare. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 65

66 Ange inställningar och konfigurera webbläsare Konfigurera din webbläsare för mediespelare Web Publisher stöder flera olika objekt. Bland dessa märks strömmande media i form av video- och ljudfiler. Det kan bli nödvändigt att konfigurera din webbläsare att öppna en lämplig mediespelare när du vill spela upp en strömmande fil i Web Publisher. Konfigurationsbehovet beror på ditt operativsystem och på den webbläsare du använder. Microsoft Internet Explorer-användare behöver sannolikt inte konfigurera sina webbläsare. Web Publisher stöder följande typer av mediespelare: RealNetworks Real Player, Microsoft Windows Media Player och Apple QuickTime Player. När du väljer att spela upp en strömmande fil, känner Web Publisher av om du har någon mediespelare installerad. Om du har rätt mediespelare för den valda filtypen och webbläsaren är konfigurerad att känna igen den kommer Web Publisher att öppna spelaren och påbörja uppspelning av den valda filen. Följande tabell visar strömmande filtyper och deras MIME-typ. Det här hjälper att konfigurera din webbläsare. Tabell 4. MIME-typer baserat på filtillägg Filnamnstillägg.asf.asx.wma.wax.wmv.wvx.wm.wmx.wmz MIME-typ video/x-ms-asf video/x-ms-asf audio/x-ms-wma audio/x-ms-wax video/x-ms-wmv video/x-ms-wvx video/x-ms-wm video/x-ms-wmx application/x-ms-wmz.wmd application/x-ms-wmd Mer information om vilka format som varje spelare stöder finns i hjälpen för mediespelaren. 66 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

67 Ange inställningar och konfigurera webbläsare En del webbläsare kanske kräver konfiguration för att rätt spelare ska öppnas för rätt filtyp. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 67

68 Ange inställningar och konfigurera webbläsare 68 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

69 Del 2 Arbeta med databasinnehåll I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med innehåll i Web Publisher-databasen och hur du använder funktioner för sökning, versioner, återgivningar och diskussioner. Följande ämnen beskrivs: Kapitel 4, Arbeta med skåp, mappar och filer Kapitel 5, Söka efter ett objekt Kapitel 6, Arbeta med egenskaper Kapitel 7, Arbeta med taxonomier och kategorier Kapitel 8, Arbeta med versioner Kapitel 9, Arbeta med återgivningar och omvandlingar Kapitel 10, Arbeta med repliker Kapitel 11, Arbeta med relationer Kapitel 12, Arbeta med innehållslösa objekt Kapitel 13, Arbeta med diskussioner Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 69

70 Arbeta med databasinnehåll 70 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

71 Arbeta med skåp, mappar och filer Kapitel 4 I detta avsnitt beskrivs följande: Skapa nya skåp, mappar och filer, sida 71 Checka ut och redigera filer, sida 76 Visa en fil som skrivskyddad, sida 82 Visa alla platser som ett objekt är länkat till, sida 83 Importera filer, sida 83 Exportera filer, sida 84 Ta bort databasobjekt, sida 85 Använda Urklipp, sida 86 Flytta ett objekt, sida 87 Kopiera ett objekt, sida 87 Arbeta med länkar och genvägar, sida 88 Abonnera på ett objekt, sida 90 Visa platser och ytterligare information (Sidvy), sida 91 Jämföra filer, sida 92 Visa hur innehållet kommer att se ut på en webbplats, sida 93 Visa en webbsidas källfil, sida 94 Skapa nya skåp, mappar och filer I detta avsnitt beskrivs följande: Skapa ett nytt skåp, sida 72 Skapa en ny mapp, sida 72 Skapa nytt innehåll för en webbsida, sida 73 Skapa ett nytt dokument, sida 76 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 71

72 Arbeta med skåp, mappar och filer Skapa ett nytt skåp Den här proceduren gäller endast skåp. Webbskåp skapas med en annan procedur. Så här skapar du ett nytt skåp: 1. Leta upp databasen där du vill skapa skåpet. 2. Markera noden Skåp. 3. Välj Arkiv > Nytt > Skåp 4. Ange namnet på det nya skåpet och typen av skåp på fliken Skapa. Ange ytterligare information enligt önskemål. 5. Ange önskade egenskaper på fliken Info. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på din organisation. Om länken Redigera visas vid en egenskap kan du ange egenskapens värde genom att klicka på Redigera och fylla i värden på sidan som visas. Om programmet stöder CIS kanske Se CIS-värden visas. I så fall markerar du de föreslagna egenskapsvärden som du vill använda och klickar på OK. Föreslagna värden får inte innehålla tildetecken (~) eller lodstreck ( ). 6. Ange vilken tillgång användare och grupper ska ha till skåpet på fliken Behörigheter. Information om denna flik hittar du i Redigera behörighet, sida Andra flikar kan visas, beroende på vilket program som används. Ange informationen på de här flikarna enligt önskemål. Information om vilka funktioner som påverkas av dessa flikar finns i avsnitten om dessa funktioner i den här handboken. 8. Klicka på Slutför. Skapa en ny mapp Så här skapar du en ny mapp: 1. Leta upp platsen där du vill skapa den nya mappen. 2. Välj Arkiv > Ny > Mapp. 3. Ange namnet på den nya mappen och typen av mapp på fliken Skapa. Ange ytterligare information enligt önskemål. 4. Ange önskade egenskaper på fliken Info. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på din organisation. Om länken Redigera visas vid en egenskap kan du ange egenskapens värde genom att klicka på Redigera och fylla i värden på sidan som visas. 72 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

73 Arbeta med skåp, mappar och filer Om programmet stöder CIS kanske Se CIS-värden visas. I så fall markerar du de föreslagna egenskapsvärden som du vill använda och klickar på OK. Föreslagna värden får inte innehålla tildetecken (~) eller lodstreck ( ). 5. Ange vilken tillgång användare och grupper ska ha till mappen på fliken Behörigheter. Information om denna flik hittar du i Redigera behörighet, sida Andra flikar kan visas, beroende på vilket program som används. Ange informationen på de här flikarna enligt önskemål. Information om vilka funktioner som påverkas av dessa flikar finns i avsnitten om dessa funktioner i den här handboken. 7. Klicka på Slutför. Skapa nytt innehåll för en webbsida Kommentar: Om du vill skapa innehåll med Kontextredigering, se Så här skapar du nytt innehåll med kontextredigering, sida 236. Så här skapar du innehåll för en webbsida: 1. Gör något av följande, beroende på tillgängliga alternativ: I Web Publisher: KlickapånodenKategorier eller Platser (webbskåp) och klicka på Arkiv > Nytt innehåll. I Web Publisher Contributor: Klicka på snabblänken Skapa nytt innehåll på startsidan. Klicka påmina mallar i navigeringsfältet eller på snabblänken på startsidan, välj en mall som du vill skapa innehåll från och klicka på Skapa nytt. Gå till Steg 3. Navigera till en annan plats med hjälp av en snabblänk eller ett objekt i navigeringsfältet, och välj Åtgärder > Nytt > Innehåll. 2. Om en urvalssida visas måste du välja en mall för den nya filen. Markera mallen och klicka på OK. Om du vill skapa en ny sida i Page Builder måste du välja en Page Builder-mall. Dessa mallar identifieras av följande ikon: Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Kommentar: Om skåpet Innehållsmallar i databasen inte innehåller någon mall för en anpassad typ kan du inte skapa en fil av den typen nu. I stället kan du skapa Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 73

74 Arbeta med skåp, mappar och filer en fil på den lokala datorn, importera den till databasen och därefter tilldela den anpassade typen till filen. 3. Sidan Nytt innehåll visas. Välj något av följande om du kan: Välj Skapa en ny fil om du vill skapa filen utan att importera innehåll. Klicka på Använd en befintlig fil om du vill skapa filen utan att importera innehåll från en fil utanför databasen. Klicka på Bläddra. Markera filen. 4. Skriv namnet som visas för filen på webben i fältet Namn. Använd inte mellanslag eller specialtecken i filnamn. Följ konventionerna för att namnge webbsidor. Observera att du inte behöver ange något filnamnstillägg. 5. Ange eventuellt ett beskrivande namn och ett ämne. 6. Ange övriga egenskaper efter eget önskemål. Om länken Redigera visas bredvid en egenskap, anger du egenskapens värden genom att klicka på Redigera och ange värden. Du anger värden genom att antingen skriva dem eller genom att välja dem i en lista och klicka på Lägg till. Du kan flytta eller ta bort ett värde i listan genom att markera det och klicka på Flytta upp, Flytta ned eller Ta bort. När du är färdig med att lägga till värden klickar du på OK. Tillgängliga egenskaper kan omfatta följande: Språkinställning Språk och region för den webbplats där dokumentet publiceras. Mer information om språkinställningar och översättningar finns i Kapitel 29, Skapa och hantera flerspråkiga webbplatser. Nyckelord Dessa används för att hitta filen vid sökning. Om en användare söker och skriver ett ord som matchar ett nyckelord visas filen i sökresultatet. Författare Du kan ange flera författare som ska arbeta med detta innehåll. 74 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

75 Arbeta med skåp, mappar och filer Giltighetsdatum Detta anger vilket datum innehållet ska publiceras på webbplatsen. Förfallodatumanger vilket datum innehållet ska tas bort från webbplatsen. Observera följande: Om kalenderknappen visas kan du ange datum: Klicka på kalenderknappen och välj datum i kalendern. Klicka på pilknapparnaförattgåframåtochbakåtenmånaditaget. Om filen ska publiceras på flera webbplatser kan du kanske ange olika giltighets- och förfallodatum för varje plats som filen ska publiceras på. Om så är fallet visas länken Ange för varje plats på sidan Egenskaper för filen. Klicka på den här länken för att ange de olika datum som du vill ange för de olika platserna. 7. Om Redigera nu visas i Web Publisher kan du markera detta alternativ så att filen öppnas automatiskt i Web Publisher när den har skapats. 8. Ange önskad information på fliken Info (om den är tillgänglig). 9. Så här anger du önskade behörigheter på fliken Behörigheter (om den är tillgänglig): Klicka på Välj om du vill välja en behörighetsgrupp. Välj behörighetsgrupp på urvalssidan. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Om du vill lägga till användare eller grupper klickar du på Lägg till. 10. Om flera flikar visas klickar du på fliken och anger önskad information. Det finns mer information om alternativen på flikarna i respektive avsnitt. 11. Klicka på Slutför eller OK. Den nya filen skapas i Web Publisher och den placeras på en databasplats som avgörs av filens mall och mappavbildningen. Information om hur du söker efter filen finns i Söka efter nytt innehåll för en webbsida, sida 75. Om du markerade Redigera nu när du skapade filen kommer den nya filen att öppnas i Web Publisher så att du kan redigera den. Söka efter nytt innehåll för en webbsida Om du skapar en ny innehållsfil och inte vet var mappkopplingen placerade filen i webbskåpen, använder du den här proceduren för att hitta filen i webbskåpen. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 75

76 Arbeta med skåp, mappar och filer Så här gör du för att hitta var mappkopplingen placerade en fil som du har skapat i webbskåpen: 1. Klicka på noden Mina filer. 2. Sök efter filen i Mina filer genom att sortera efter namn, version eller ändringsdatum. 3. Markera filen och välj Visa > Sidvy > Plats. Skapa ett nytt dokument Så här skapar du ett nytt dokument: 1. Leta upp mappen där du vill skapa det nya dokument. 2. Välj Arkiv > Nytt > dokument. 3. Om en urvalssida visas måste du välja en mall för den nya filen. Markera mallen och klicka på OK. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Kommentar: Om skåpet Innehållsmallar i databasen inte innehåller någon mall för en anpassad typ kan du inte skapa en fil av den typen nu. I stället kan du skapa en fil på den lokala datorn, importera den till databasen och därefter tilldela den anpassade typen till filen. 4. Ange namnet på den nya filen på fliken Skapa. Ange ytterligare information enligt önskemål. 5. Ange den önskade informationen på fliken Info(om den är tillgänglig). Om länken Redigera visas vid en egenskap kan du ange egenskapens värde genom att klicka på Redigera och fylla i värden på sidan som visas. 6. Andra flikar kan visas, beroende på vilket program som används. Ange informationen på de här flikarna enligt önskemål. Information om vilka funktioner som påverkas av dessa flikar finns i avsnitten om dessa funktioner i den här handboken. 7. Klicka på Slutför. Checka ut och redigerafiler I detta avsnitt beskrivs följande: Så här checkar du ut och redigerar filer, sida 77 Utcheckningskatalogen, sida 77 Checka ut och redigera en fil, sida Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

77 Arbeta med skåp, mappar och filer Checka in en fil, sida 79 Avbryta utcheckning, sida 81 Hitta nyligen använda filer, sida 81 Åtkomst till utcheckade filer, sida 82 Så här checkar du ut och redigerar filer Om du vill redigera filer, checkar du ut dem på din lokala dator. När du checkar ut en fil låses filen i databasen i Web Publisher, och ingen utom du kan redigera den. Andra användare kan visa filen men inte göra ändringar i den. Om du checkar ut en fil som är länkad till flera platser i databasen låses filen på alla platserna. När du checkar ut en fil i Web Publisher kopieras eller strömmas den till datorn, beroende på filens redigeringsprogram. Om ett externt redigeringsprogram används för filen överförs filen till din arbetskatalog av Web Publisher. I din arbetskatalog kan du öppna och stänga filen hur ofta du vill, göra ändringar och spara dem. Dina ändringar sparas inte i databasen förrän du checkar in filen. Om ett internt redigeringsprogram används för filen, strömmas filen direkt till ditt program när du checkar ut den. Filen kopieras inte till din dator. När du sparar filen i redigeringsprogrammet sparas filen direkt i databasen. Filen är dock fortfarande utcheckad. Om du vill låsa upp filen måste du checka in den igen. Om du vill checka ut en fil använder du kommandot Redigera eller Checka ut. Närdu använder kommandot Redigera öppnas filen omedelbart vid utcheckningen. En nyckelikon visas vid filer som du har låst i Web Publisher och en låsikon visas vid filer som andra användare har låst. Du kan sortera listan Mina filer om du vill gruppera ihop de filer som du har låst. Det gör du genom att klicka på Utcheckad av eller på nyckelkolumnrubriken. Utcheckningskatalogen Som standard används någon av följande platser som din arbetskatalog: I Windows-operativsystem: //Documentum/Checka ut I Macintosh-operativsystem: Root:Users:användarnamn:Documentum:Checkout Du kan öppna, redigera och stänga filen direkt i din arbetskatalog, oavsett om du är ansluten till databasen eller inte. I vissa fall kopierar Web Publisher inte en fil till din Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 77

78 Arbeta med skåp, mappar och filer dator när du checkar ut den utan strömmar i stället filen till datorn. Detta styrs av filens redigeringsprogram. Om Web Publisher strömmar filen till datorn sparas den inte på den lokala datorn. När en fil har överförts till din arbetskatalog har den lokala kopian av filen samma namn som filen har i databasen, såvida det inte uppstår en namnkonflikt. En konflikt uppstår om en fil med samma namn redan finns i utcheckningskatalogen. Om det uppstår en namnkonflikt lägger Web Publisher till en siffra i den lokala filens namn så att filnamnet blir unikt i arbetskatalogen. Namnet på filen i databasen ändras inte. När filen checkas in igen behåller den det ursprungliga filnamnet. Om du t ex checkar ut en fil som heter anslag.xml kopieras filen till arbetskatalogen, där den får namnet anslag.xml. Om du sedan checkar ut ytterligare en fil med samma namn kopieras filen till arbetskatalogen och får namnet anslag(2).xml. När du checkar ut en fil som innehåller länkar och du väljer att checka ut länkade filer kopieras även de länkade filerna till din arbetskatalog. Om du t.ex. checkar ut en XML-fil som heter bilar.xml och som innehåller länkar till filerna bild.gif och info.txt kopieras alla tre filerna till din arbetskatalog. Om det uppstår en namnkonflikt för någon av de länkade filerna lägger Web Publisher till siffror i filnamnen som det finns konflikter för. Den maximala längden för filnamn är 64 tecken. Filnamn som är längre än 64 tecken förkortas till 64 tecken i arbetskatalogen. Platsen för arbetskatalogen kan ändras i inställningar för Web Publisher. Checka ut och redigera en fil När du checkar ut en fil låses den och kopieras till din arbetskatalog. Du kan använda filen på din dator genom att gå till arbetskatalogen och öppna den. När du redigerar en fil checkas den ut och öppnas i ett redigeringsprogram. Om du uppmanas att acceptera Documentum- eller Java-applets bör du göra det. Läs alla meddelanden noggrant. Kommentar: Utcheckningsalternativet är aktivt oavsett om du har tillräcklig behörighet för att checka ut en viss fil eller inte. Om du inte har tillräcklig behörighet på en fil så låter dock Web Publisher inte dig checka ut den filen. Kommentar: Om ditt program stöder godkännanden får väntande godkännanden annullerad status vid utcheckning. Om du avbryter utcheckningen återställs den annullerade statusen till väntande status. Så här checkar du ut en fil: 1. Gör något av följande, beroende på tillgängliga alternativ: 78 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

79 Arbeta med skåp, mappar och filer Navigera till filen. Markera filen eller filerna. Välj Arkiv > Checka ut. Gör något av följande i Web Publisher Contributor: Klicka på snabblänken Redigera dina filer från hemsidan. Navigera till och markera en fil med hjälp av en annan snabblänk eller ett annat objekt i navigeringsfältet. Välj sedan Åtgärder>Checkaut. 2. Om du blir tillfrågad om något av följande, följ nedanstående rekommendationer: Om du uppmanas att bekräfta vilka filer som ska checkas ut gör du så här: Om du checkar ut flera filer bekräftar du utcheckningsalternativen för varje fil separat genom att klicka på Nästa. Klicka på Slutför för den sista filen. Du kan använda de valda utcheckningsalternativen för alla återstående filer genom att klicka på Slutför innan du kommer till den sista filen. Om du checkar ut ett virtuellt dokument ska du välja om du vill checka ut rotfilen och alla underordnade filer, om du bara vill checka ut rotfilen samtidigt som du hämtar alla underordnade filer i skrivskyddad form eller om du bara vill checka ut rotfilen utan att hämta underordnade filer. Om du checkar ut ett virtuellt dokument och det visas en varning om att vissa filer är låsta och checkas ut i skrivskyddad form kan du klicka på Fortsätt om du vill fortsätta med utcheckningen. Ange sökväg och katalog om du tillfrågas om arbetskatalogen. Om du uppmanas att välja vilken databasplats som ska användas för relativa sökvägslänkar inom ett virtuellt dokument väljer du en plats. Om du uppmanas att installera programvaran som används för att redigera filen bör du göra det. Om du uppmanas att välja plats för en fil som är speglad på flera platser, men dessa platser inte finns angivna, måste du ställa in egenskapen Utcheckningskatalog på fliken Webbförfattare i dina inställningar innan du kan checka ut filen. Avbryt utcheckningen och gör inställningen. Mer information om inställningar finns i kapitlet om hur du gör inställningar. 3. Filen är låst och kopieras till din arbetskatalog. Om filen inte öppnas vid utcheckningen kan du öppna den genom att leta upp filen i utcheckningskatalogen. Checka in en fil När du har redigerat klart en utcheckad fil måste du checka in den i databasen igen så att andra kan redigera filen. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 79

80 Arbeta med skåp, mappar och filer När en fil får en ny version vid incheckning kommer inte alla renderingar av den, bl.a. miniatyrer, att bibehållas med den nya versionen av filen. Renderingarna kvarstår med den tidigare versionen. Om du checkar in din fil som samma version och det redan finns en PDF-rendering kommer dock en förfrågan om PDF-rendering att skickas automatiskt. Närenfilfåren ny version vid incheckning kommer dess relation till eventuella överordnade dokument inte att upprätthållas, såvida inte det överordnade dokumentet också checkas in som en ny version. Om du uppmanas att acceptera Documentum- eller Java-applets bör du göra det. Läs alla meddelanden noga. Så här checkar duinenfil: 1. Navigera till den låsta filen i databasen. 2. Markera filen eller filerna. Välj Arkiv > Checka in. 3. Om Web Publisher inte hittar filen på din dator uppmanas du att leta upp filen. Leta upp filen lokalt på hårddisken. 4. Om du tillfrågas om incheckningsinformation anger du den önskade informationen. Incheckningsinformationen varierar beroende på konfigurationen i din organisation. Incheckningsinformationen kan omfatta följande: Spara som Detta anger versionsnumret. Om du väljer samma versionsnummer ersätts den ursprungliga filen med den nya versionen. Versionsetikett Nu kan du namnge den uppdaterade versionen. Behåll lås Detta sparar den uppdaterade filen i databasen, samtidigt som filen fortfarande är utcheckad idittnamn. Gör denna till aktuell version Detta gör den uppdaterade filen till den aktuella versionen. Behåll en lokal kopia efter incheckning Detta bevarar en kopia av filen på den lokala datorn. Men du har inte längre filen utcheckad och eventuella ändringar som du gör i den lokala kopian påverkar inte filen i databasen. Checka in från fil Detta ersätter filen i databasen med en fil som du väljer. 5. Om du bara ska checka in en fil klickar du på OK. 80 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

81 Arbeta med skåp, mappar och filer 6. Om du ska checka in flera filer använder du knappen Nästa och fyller i incheckningsinformation för varje fil. Du kan också klicka på Slutför om du vill använda den aktuella sidans incheckningsinformation för alla återstående filer i gruppen. Avbryta utcheckning När du avbryter utcheckningen låses filen upp och de ändringar du har gjort i filen på din dator försvinner. Den senaste versionen avfilenkvarstårsomdenaktuellaversionen i databasen. Så här avbryter du utcheckningen: 1. Navigera till den låsta filen i databasen. 2. Markera filen eller filerna. Välj Arkiv > Avbryt utcheckning. 3. Om du uppmanas att bekräfta att du vill avbryta utcheckningen gör du så här: Om du bara ska avbryta utcheckningen av en fil klickar du på OK. (Läggmärke till att själva åtgärden att avbryta utcheckningen om du klickar på Avbrytavbryts "avbryt utcheckningen".. Filen är fortfarande utcheckad.) Om du avbryter utcheckningen av flera filer och ingen av dessa filer är XML-baserade virtuella dokument klickar du på Nästa för varje fil. Klicka på Slutför för den sista filen. (Du kan också klicka på Slutför innan du kommer till den sista filen. Klicka på Fortsätt när du uppmanas att bekräfta åtgärden.) Om du avbryter utcheckningen av ett XML-baserat virtuellt dokument och du tillfrågas om du vill avbryta utcheckningen av de underordnade filerna väljer du något av följande och klickar på OK: Virtuella dokument och alla underordnade Detta avbryter utcheckningen av både rotfilen och alla underordnade filer. Bara det virtuella dokumentet Detta avbryter bara utcheckningen av rotfilen, inte av de underordnade filerna. Hitta nyligen använda filer Mina filer innehåller filer som du nyligen har skapat eller checkat ut. I Mina filer kan du utföra alla vanliga filåtgärder. Om du vill utföra en viss åtgärd använder du det Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 81

82 Arbeta med skåp, mappar och filer normala tillvägagångssättet i Web Publisher. Om du t.ex. vill checka ut en fil gör du som du brukar när du checkar ut filer. Om konfigurationen i din organisation omfattar funktioner för flera databaser innehåller Mina filer även filer som du nyligen har använt i andra databaser, utöver filer i den nuvarande databasen som visas. Du kan utföra alla vanliga åtgärder med filer från andra databaser under förutsättning att du har användarnamn och lösenord för dessa databaser (eller redan är inloggad i dem). Kommentar: Du kan länka element mellan olika databaser om din administratör har konfigurerat servern för jobbet dm_distoperations och din hemdatabas är angiven. Så här hittar du nyligen använda filer: 1. Klicka på noden Mina filer. De filer du nyligen har arbetat med visas. Kommentar: Om de förväntade objekten inte visas går du till Hitta en post i en lista, sida 39, där finns information om hur du navigerar i en lista. Åtkomst till utcheckade filer My Files innehåller både de filer som för närvarande är utcheckade av dig och de filer som du nyligen har checkat ut och in. Filer som är utcheckade i ditt namn är märkta med nyckelikonen. Så här hittar du de filer som för närvarande är utcheckade: 1. Klicka på noden Mina filer. 2. Sortera listan Mina filer efter låsägare. Om du vill göra det klickar du på nyckelikonen i kolumnrubrikraden. Kommentar: Om de förväntade objekten inte visas går du till Hitta en post i en lista, sida 39, där finns information om hur du navigerar i en lista. Visa en fil som skrivskyddad När du visar en fil öppnas filen i skrivskyddat läge utan att den checkas ut. Du kan inte redigera filen. När du visar en fil kan du se innehållet i en fil som är låst av en annan användare eller en fil som du inte har behörighet att checka ut. 82 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

83 Arbeta med skåp, mappar och filer Om ditt program stöder virtuella dokument och du vill visa innehållet i ett virtuellt dokument i skrivskyddat läge ska du använda den särskilda proceduren för visning av virtuella dokument. Om du vill visa länkar i en HTML-fil måste Virtual Link vara installerade. Om Virtual Link inte är installerat kan HTML-filen innehålla brutna länkar. Mer information om installation av Virtual Link finns i dokumentationen för WDK. Så här visar du en fil i skrivskyddat läge: 1. Navigera till filen. 2. Gör något av följande, beroende på tillgängliga alternativ: Klickapåfilnamnet eller miniatyren, såvida inte dokumentet redan är utcheckat av dig. Om dokumentet redan är utcheckat av dig öppnas det för redigering när du klickar på filnamnet eller miniatyren, inte för skrivskyddad visning. Markera filen och klicka på Arkiv > Visa. Visa alla platser som ett objekt är länkat till Du kan visa en lista över de platser som ett objekt i databasen är länkat till. Om en mall t.ex. är länkad till flera mappar för att ge flera olika användargrupper enkel tillgång till mallen, kan du visa en lista över de mappar som innehåller den länkade mallen. Kommentar: Använd inte den här funktionaliteten för Web Publisher-specifika objekt. I stället använder du alternativet Sidvy (se Visa platser och ytterligare information (Sidvy), sida 91). Så här visar du platser: 1. Navigera till elementet. 2. Markera objektet och klicka på Visa > Plats. Importera filer Du kan importera enskilda filer eller hela kataloger i databasen. Du importerar en katalog genom att importera mappen på översta nivån i katalogstrukturen. När du utför importproceduren kan du välja flera filer eller mappar. Filerna och mapparna kan finnas på olika ställen på dindatorn. Allafilerochmapparsom importeras samtidigt hamnar dock på samma plats i databasen. Observera följande när du importerar: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 83

84 Arbeta med skåp, mappar och filer Som standard kan du importera valfritt antal objekt på samma gång. Men administratören kan ha angett en övre gräns för antal objekt som får importeras samtidigt. Fråga administratören om en gräns har angetts. Om din produkt tillåter att återgivningar skapas vid importen blir det en fördröjning mellan importtidpunkten och tidpunkten då återgivningarna skapas. När du importerar en mall måste du importera den till den databasplats som programmet använder för mallar. Kommentar: Om du uppmanas att acceptera Documentum- eller Java-applets bör du göra det. Läs alla meddelanden noggrant. Så här importerar du ett objekt till databasen: 1. Leta upp platsen dit du vill importera den nya filen. 2. Välj Arkiv > Importera. 3. Välj vilka filer du vill importera. Du kan välja flera filer och mappar. Om du väljer en mapp importeras alla filer i mappen och dess undermappar. Välj filer på något av följande sätt: Om du vill importera en enskild fil klickar du på Lägg till filer, letar upp filen, markerar den och klickar på OK. Om du vill lägga till fler filer upprepar du detta. Om du vill importera en hel mapp klickar du på Lägg till mappar. Letaupp mappen, markera den och klicka på OK. Filerna i mappen, inklusive filer i undermappar, läggs till i importlistan. Om du vill lägga till fler mappar upprepar du detta. Kommentar: Om du vill ta bort en fil eller mapp från importlistan markerar du objektet och klickar på Ta bort. 4. När du har valt alla filer som du vill importera klickar du på Nästa. 5. Om du uppmanas att ange egenskaper gör du något av följande: Om du importerar en fil anger du egenskaperna och klickar på OK. Se till att välja en mall som passar innehållet du importerar. Om du t.ex. importerar Page Builder-innehåll ska du välja en Page Builder-mall. OmduimporterarflerafileranvänderduknappenNästa för att ange egenskaper för varje fil. Klicka på Slutför för den sista filen. Du kan använda de angivna inställningarna för alla återstående filer i gruppen genom att klicka på Slutför innan du kommer till den sista filen. Exportera filer När du exporterar en fil kopieras och sparas den på en plats du anger. Export skiljer sig från utcheckning på följande sätt: 84 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

85 Arbeta med skåp, mappar och filer Vid export låses inte filen. Ändringar du gör i den exporterade filen påverkar inte filen i databasen. Andra användare kan checka ut filen i databasen. Du kan exportera filer till lokala datorer eller datorer i ett nätverk. Så här exporterar du en fil: 1. Navigera till filen. 2. Markera filen eller filerna. Klicka på Arkiv > Exportera. 3. Om du uppmanas att bekräfta vilka filer som ska exporteras gör du det som är tillämpligt av följande: Om du exporterar en fil klickar du på OK. Om du exporterar flera filer klickar du på Nästa för varje fil. (Om någon av filernaärettvirtuelltdokumentmåsteduocksågöradetsombeskrivshärnäst.) Klicka på Slutför för den sista filen. Du kan använda de angivna inställningarna för alla återstående filer i gruppen genom att klicka på Slutför innan du kommer till den sista filen. Om databasen innehåller XML-funktioner och du exporterar ett XML-baserat virtuellt dokument väljer du något av följande och klickar sedan på OK, Nästa eller Slutför: Bara det virtuella dokumentet Detta exporterar rotfilen utan att hämta de kopplade filerna. Virtuella dokument och alla underordnade Detta exporterar rotfilen och alla kopplade filer. 4. När du tillfrågas om var du vill exportera filerna väljer du platsen och klickar på OK. Ta bort databasobjekt De här anvisningarna beskriver hur du tar bort de flesta typer av objekt i databaser. Så här tar du bort ett element: 1. Navigera till elementet. Om du vill ta bort en länk men inte det ursprungliga objektet måste du tänka på att leta upp länkens plats, inte det ursprungliga objektets plats. 2. Markera objektet eller objekten. Klicka på Arkiv > Ta bort. 3. Om du uppmanas att ange vad du vill ta bort väljer du lämpliga alternativ. Du kan uppmanas att välja följande: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 85

86 Arbeta med skåp, mappar och filer Om bara den valda versionen av objektet eller alla versioner ska tas bort. Om översättningar av objektet ska tas bort. Om objektet är ett länkat objekt kan du ta bort den aktuella länken till objektet på den plats du har valt eller ta bort objektet på alla platser. Om objektet är en mapp kan du ta bort bara mappen eller alla undermappar och underobjekt. Om objektet är ett virtuellt kan du ta bort de underordnade dokumenten. Om objektet har relationer till andra objekt i databasen kan du fortsätta raderingen eller avbryta. 4. Gör något av följande: Om du tar bort ett objekt klickar du på OK eller Slutför. Om du tar bort flera objekt kan du visa borttagningsalternativen för varje objekt genom att använda knapparna Nästa och Föregående. KlickapåSlutför för det sista objektet. Om du vill kan du också klicka på Slutför innan du kommer till det sista objektet. När du gör det används de angivna inställningarna för alla de återstående objekten, och du uppmanas att bekräfta att du vill göra så genom att klicka på Fortsätt. Använda Urklipp Urklippsminnet innehåller de filer du flyttar, kopierar eller länkar till en annan plats i databasen. Urklippsminnet kan innehålla flera filer samtidigt. Tänk på att objekt som du kopierar eller länkar från Urklipp finns kvar i urklippsminnet tills du lägger till nya objekt. Om kontrollerade dokument används i ditt program är urklippsminnet avaktiverat för kontrollerade dokument. Du kan använda urklippsminnet för okontrollerade dokument. Så här lägger du till ett objekt i Urklipp: Lägg märke till att objekt som du lägger till i Urklipp ersätter objekt som du just har kopierat eller länkat. 1. Leta upp objektet eller objekten som du vill lägga till. 2. Markera objektet eller objekten. Klicka på Redigera > Lägg till i Urklipp. Nu kan du flytta, kopiera eller länka dessa objekt till en annan plats. Så här visar du Urklipp: Den här funktionen är inte tillgänglig om urklippsminnet är tomt. 1. Välj Redigera>Visaurklipp. 86 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

87 Arbeta med skåp, mappar och filer 2. Du stänger Urklipp genom att klicka på Stäng. Så här tar du bort ett objekt från Urklipp: 1. Välj Redigera>Visaurklipp. 2. Markera objektet du vill ta bort från Urklipp. Du kan ta bort flera objekt samtidigt genom att markera flera objekt. 3. Klicka på Ta bort. 4. Klicka på Stäng. Flytta ett objekt När du flyttar ett objekt flyttas som standard bara den valda versionen av objektet i Web Publisher. Administratörer kan konfigurera Web Publisher så att alla versioner av ett objekt flyttas när du flyttar objektet. Fråga din administratör vilket funktionssätt som används. Så här flyttar du ett objekt: 1. Leta upp objektet eller objekten. 2. Markera objektet eller objekten. Klicka på Redigera > Lägg till i Urklipp. 3. Upprepa stegen ovan om du vill lägga till objekt från andra platser i Urklipp som du vill flytta. 4. Visa Urklipp genom att välja Redigera>VisaUrklipp. Du bör granska Urklipp innan du flyttar objekt för att kontrollera att Urklipp bara innehåller de objekt som du vill flytta. Kommentar: Om ett objekt inte finns i Urklipp bör du kontrollera att du har angett visningsfiltren så att objektet kan visas. 5. Leta upp platsen som du vill flytta objekten till. 6. Välj Redigera>Flyttahit. Kopiera ett objekt Du kan kopiera filer från en plats till en annan. När du kopierar en fil till en plats som redan innehåller en fil med samma namn läggs Kopia till i filnamnet av Web Publisher. När du vill kopiera objekt lägger du först till dem i Urklipp. Urklippsminnet kan innehålla flera objekt samtidigt. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 87

88 Arbeta med skåp, mappar och filer Så här kopierar du ett element: 1. Navigera till elementen. 2. Markera objektet eller objekten. Klicka på Redigera > Lägg till i Urklipp. 3. Upprepa stegen ovan om du vill lägga till objekt från andra platser i Urklipp som du vill kopiera. 4. Visa Urklipp genom att välja Redigera>VisaUrklipp. Du bör granska Urklipp innan du kopierar objekt för att kontrollera att Urklipp bara innehåller de objekt som du vill kopiera. Kommentar: Om ett objekt inte finns i Urklipp bör du kontrollera att du har angett visningsfiltren så att objektet kan visas. 5. Navigera till platsen som du vill flytta objekten till. 6. Välj Redigera >Kopierahit. 7. Om sidan Urklipp visas markerar du objektet som du vill kopiera och klickar på Kopiera. Kommentar: Om ett objekt inte finns i Urklipp bör du kontrollera att du har angett visningsfiltren så att objektet kan visas. Arbeta med länkar och genvägar I detta avsnitt beskrivs följande: Länka ett objekt till flera platser i databasen, sida 88 Skapa en genväg från en plats utanför databasen till ett objekt i databasen, sida 89 Skicka en länk med e-post, sida 90 Öppna en länk i ett e-postmeddelande, sida 90 Länka ett objekt till flera platser i databasen Du kan länka en mapp eller fil till flera platser i en databas. Därefter kan du öppna mappen eller filenfrånfleraplatser. När du använder det länkade objektet fungerar det precis som om du använder objektet på dess ursprungliga plats. När du t.ex. checkar ut ett länkat objekt checkas originalobjektet ut. När du kopierar ett länkat objekt kopieras originalobjektet. Du kan inte länka ett låst objekt. 88 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

89 Arbeta med skåp, mappar och filer Så här länkar du ett objekt till en annan plats: 1. Navigera till elementet. Kommentar: Objektet får inte vara låst. Om det är låst och om du är låsägaren, måste du först låsa upp objektet innan du länkar det. 2. Markera objektet. Klicka på Redigera > Lägg till i Urklipp. 3. Upprepa stegen ovan om du vill lägga till objekt från andra platser i Urklipp som du vill länka. 4. Visa Urklipp genom att välja Redigera>VisaUrklipp. Du bör granska Urklipp innan du länkar objekt för att kontrollera att Urklipp bara innehåller de objekt som du vill länka. Kommentar: Om ett objekt inte finns i Urklipp bör du kontrollera att du har angett visningsfiltren så att objektet kan visas. 5. Navigera till platsen som du vill länka objektet till. 6. Välj Redigera > Länka hit Skapa en genväg från en plats utanför databasen till ett objekt i databasen Du kan skapa genvägar på datorn eller i e-postmeddelanden med länkar till objekt i en databas. Det gör du med hjälp av genvägsikonen: Om du vill lägga till ett bokmärke på en sida använder du genvägsikonen ovan. Så här skapar du en genväg: 1. Navigera till elementet. 2. Om ikonen inte visas vid objektet öppnar du objektets egenskaper genom att klicka på. 3. Dra ikonen till den plats där du vill skapa genvägen. Du kan till exempel dra ikonen till en mapp på datorn eller till ett öppet e-postmeddelande. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 89

90 Arbeta med skåp, mappar och filer Skicka en länk med e-post En webblänk är en genväg som du skickar med e-post. Webblänken visas som en hyperlänk i e-postmeddelandet. När en användare klickar på hyperlänken öppnas det länkade objektet i Web Publisher. Du kan bara skicka webblänkar till användare som har tillgång till databasen och som har minst läsbehörighet för objektet. Så här skickar du en webblänk: 1. Leta upp filen eller filerna som du vill skicka en webblänk till. 2. Markera filen eller filerna. Klicka på Arkiv > E-posta som webblänk. 3. Ett nytt e-postmeddelande öppnas i ditt e-postprogram. Det nya e-postmeddelandet innehåller länkarna. Skriv mottagarens e-postadress och annan information som du vill lägga till. Skicka e-postmeddelandet på samma sätt som du brukar. Öppna en länk i ett e-postmeddelande Om du får ett e-postmeddelande som innehåller en länk till en databasfil kan du öppna filen med länken. Du måste dock ha åtkomst till databasen och ha åtminstone behörighetsnivån Läsa. Så här öppnar du en länk som du har fått med e-post: 1. Klicka på länken. 2. Om du inte är inloggad i databasen uppmanas du av Web Publisher att göra det. Ange din inloggningsinformation, och klicka på Logga in. 3. Välj vad du vill göra med dokumentet genom att klicka på någon av knapparna Visa eller Redigera om du uppmanas att göra det. Om du väljer Visa öppnas filen i skrivskyddat läge. 4. Välj i vilket program du vill öppna dokumentet om du uppmanas att göra det. Abonnera på ett objekt För att snabbt få tillgång till ett skåp, en mapp eller en fil kan du abonnera på skåpet, mappen eller filen. Objektet visas då i Abonnemang. I stället för att leta efter objektet i hela databasen kan du snabbt hitta det i Abonnemang. 90 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

91 Arbeta med skåp, mappar och filer När du öppnar eller visar ett objekt via Abonnemang hämtas objektet från sin ursprungliga plats i databasen. Du kan låta Web Publisher skicka ett meddelande till din Inkorg varje gång ett objekt som du abonnerar på checkas in. Du kan aktivera och inaktivera meddelanden för varje objekt för sig. Din systemadministratör kan ha konfigurerat Web Publisher så att du meddelas om andra händelser utöver incheckning. Fråga din administratör. Så här abonnerar du på ett objekt: 1. Navigera till elementet. 2. Markera objektet eller objekten. Klicka på Verktyg > Abonnera. Om alternativet Abonnera inte är tillgängligt abonnerar du redan på objektet. Så här öppnar du dina abonnemang: 1. Markera noden Abonnemang. De objekt du har abonnerat på visas i fönsterrutan. Så här aktiverar och inaktiverar du meddelanden för ett objekt som du abonnerar på: Lägg märke till att kopior och referenser (genvägar) inte stöds. 1. Gå till Abonnemang. 2. Markera objektet. 3. Klicka på Verktyg > Sätt på meddelande eller Verktyg>Stängavmeddelande. Så här avslutar du ett abonnemang: 1. Gå till Abonnemang. 2. Markera objektet. 3. Klicka på Verktyg > Avsluta abonnemang. Visa platser och ytterligare information (Sidvy) Du kan välja att visa ytterligare information om objekten i en lista. Om du t.ex. visar en fillista kan du välja att visa varje fils plats nedanför filnamnet. Du gör det med alternativet Sidvy. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 91

92 Arbeta med skåp, mappar och filer Så här visar du ytterligare information: 1. Välj Visa>Sidvy>typ av information, där typ av information avser något av följande: Standard: Visar grundläggande information om filen, t.ex. ändringsdatum och versionsnummer. Miniatyr: Visar en miniatyrbild av filen. Platser: Visar filens plats i databasen. Jämföra filer Om du har ett jämförelseverktyg installerat på datorn och har konfigurerat dina inställningar för att använda det verktyget kan du jämföra två filer. Alla jämförelseprogram kan användas. Filerna måste vara i ett textbaserat format som HTML, XML, JSP, ASP eller TXT. Web Publisher stöder inte jämförelser av MSW- eller binära filformat. För att kunna använda jämförelseverktyget måste du ställa in dina inställningar så att de pekar på verktyget och på en temporär katalog som används för att lagra jämförelseinformationen. Dessa inställningar är unika för dig. Jämförelseverktyget är tillgängligt på alla användarnivåer. Din administratör kan definiera en lista på textbaserade format som är tillgängliga för jämförelse. Jämförelseverktyget är bara tillgängligt för de objekt som har sitt format i den här listan. Du konfigurerar ditt jämförelseverktyg på sidan Inställningar, fliken Webbutvecklare. Så här jämför du två versioner i databasen: Du kan välja två versioner av en fil och visa skillnaderna mellan dem om filformatet går att jämföra. 1. Visa versioner för filen, enligt beskrivningen i Visa versioner, sida Markera de två versioner du vill jämföra. 3. Välj Verktyg > Versioner > Olika versioner. 92 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

93 Arbeta med skåp, mappar och filer Visa hur innehållet kommer att se ut på en webbplats Med webbvyfunktionen kan du se hur innehållet kommer att se ut på webbplatsen. När du vill visa en webbvy skickar Web Publisher innehållet till webbservern som matchar innehållets livscykelstadium och visar innehållet som en webbsida. Du kan se innehållet somenwebbsidaochtestalänkartillandrasidorpåplatsen. Exempel: Om du visar en webbvy på en innehållsfil i stadiet Pågående arbete visas filen från servern Pågående arbete i Web Publisher. I Web Publisher skickas innehållet till webbservern som matchar innehållets livscykelläge, om inte innehållet är i läget Godkänt. Då använder Web Publisher Förproduktionsservern. (Du kan bara visa en webbvy på innehållet om filen har en grön lampa.detinnebäratt den har återgivits i ett webbfärdigt format och kan visas från en webbserver. Om filen har en gul eller röd lampa är den inte färdig för publicering. En gul lampa ( )angeratt Web Publisher väntar på att en webbfärdig återgivning ska skapas av Document Transformation Services. Processen går snabbt men ikonen uppdateras inte förrän du uppdaterar skärmen. En röd lampa( ) anger att en fil inte har en webbfärdig återgivning. Om en fil används på flera webbplatser kan du välja vilken plats du vill se. Om en fil har flera återgivningar kan du på samma sätt välja vilken återgivning du vill se. Så här visar du hur innehållet ser ut på webbservern: 1. Navigera till innehållsfilen. 2. Markera filen. 3. Välj Visa>Webbvy. Filen öppnas som en webbsida. 4. Om det visas ett fönster till vänster i Web Publisher där du kan välja andra återgivningar på den här webbplatsen eller andra återgivningar på andra webbplatser, väljer du en återgivning genom att klicka på den. 5. När du har tittat klart stänger du webbläsaren eller klickar på Stäng. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 93

94 Arbeta med skåp, mappar och filer Visa en webbsidas källfil För att kunna se webbsidans källkod måste du ange inställningarna så att de stöder denna funktion. Du måste ange en temporär katalog dit källfilen ska hämtas och du måsteangevilket redigeringsprogram som ska användas för att visa källfilen. Så här visar du en webbsidas källfil: 1. Leta reda på webbsidan. 2. Markera filen. 3. Klicka på Visa>Källa. 4. Om Web Publisher visar en sida där du tillfrågas om du vill hämta den begärda filen klickar du på Ja. 94 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

95 Kapitel 5 Söka efter ett objekt I det här avsnittet finns information om hur du söker efter ett objekt i databasen. I detta avsnitt beskrivs följande: Utföra en enkel sökning, sida 95 Utföra en avancerad sökning, sida 96 Utföra en sparad sökning, sida 98 Använda citattecken och operatorer för att begränsa en sökning, sida 99 Visa resultatet av den senaste sökningen, sida 99 Spara en sökning, sida 100 Hantera dina sparade sökningar, sida 100 Utför externa sökningar, sida 101 Utföra en enkel sökning Ienenkelsökning jämförs dina sökord med indexerad text och textegenskaper. En enkel sökning tittar i de interna och externa platser som har angetts på skärmen för avancerad sökning. En enkel sökning returnerar dokument som innehåller åtminstone ett av de sökta orden. Sökresultaten visar först de dokument som innehåller alla sökorden. Sedan visas de dokument som inte innehåller alla sökord, men åtminstone ett av dem. Du kan begränsa sökningen genom att använda citattecken och operatorer. Så här utför du en enkel sökning: 1. I textrutan överst på sidan skriver du den text du vill söka efter. Använd blanksteg för att avgränsa text. Om du vill söka efter en fras eller ordkombinationer kan du använda citattecken och operatorer enligt beskrivningen i Använda citattecken och operatorer för att begränsa en sökning, sida 99. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 95

96 Söka efter ett objekt 2. Klicka på Sök. Medan sökningen pågår visas den första sidan med resultat i Web Publisher. 3. Som standard markeras sökordet i resultatlistan. Du kan inaktivera markeringen genom att klicka på. Du aktiverar markeringen genom att klicka på. 4. Om du vill ändra sökningen och göra om den klickar du på och följer anvisningarna i Utföra en avancerad sökning, sida Om du vill spara sökningen klicka på (mer information finns i Spara en sökning, sida 100). Utföra en avancerad sökning Vid en avancerad sökning kan du välja vilka platser du vill söka igenom och vilka egenskaper du vill söka efter. Beroende på konfigurationen i din organisation kan du söka igenom både externa källor och databaserna i din organisation. Så här utför du en avancerad sökning: 1. Gör något av följande: Från en enkel sökresultatsida klickar du på. På huvudsidan i Web Publisher klickar du på pilen bredvid Sök-knappen och väljer Avancerat. Sidan Avancerad sökning visas. Kommentar: Du kan radera befintliga värden och börja med tomma fält genom att klicka på Radera. 2. Ange orden som du vill söka efter i fältet Innehåller. Beroende på den databas det gäller kommer detta att söka igenom filinnehåll och vissa filegenskaper. Använd blanksteg för att avgränsa text. Om du vill söka efter en fras eller ordkombinationer kan du använda citattecken och operatorer enligt beskrivningen i Använda citattecken och operatorer för att begränsa en sökning, sida Som standard är den aktuella databasen angiven för Platser. Omduvillsökapåen annan plats väljer du det första alternativet. Klicka på Redigera och gör något av följande: a. Leta upp platsen som du vill lägga till i listan till vänster, markera platsen och klicka på pilen. b. Upprepa det sista steget för alla platser som du vill lägga till. 96 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

97 Söka efter ett objekt c. Klicka på OK. 4. I listan Objekttyp markerar du vilken typ av dokument du vill söka efter. 5. Välj de egenskaper du vill söka efter i listan Egenskaper genom att göra följande: a. Markera en egenskap som du vill söka efter i det första fältet. Markera relationen mellan sökvärdet och egenskapsvärdet i det andra fältet. Ange sökvärdena i de återstående fälten. b. Om du vill söka efter ytterligare ett egenskapsvärde klickar du på Lägg till en ny egenskap och väljer något av följande: Och Sökresultat som stämmer med både det här egenskapsvärdet och egenskapsvärdet på föregående rad returneras. Eller Sökresultat som stämmer med antingen det här egenskapsvärdet eller egenskapsvärdet på föregående rad returneras. Kommentar: Om det finns minst tre värden utförs sökningen i definitionsordning. Varje gång du lägger till en operator (Och eller Eller) grupperas de föregående operatorerna tillsammans. c. Markera en egenskap som du vill söka efter i det första fältet. Markera relationen mellan sökvärdet och egenskapsvärdet i det andra fältet. Ange sökvärdena i de återstående fälten. d. Upprepa steg Steg b och Steg c för alla egenskapsvärden som du vill lägga till. e. Om du vill ta bort en egenskap från sökvillkoren klickar du på Ta bort. 6. I fältet Datum kan du söka efter objekt för vilka en viss åtgärd har utförts vid en viss tidpunkt. Om du vill söka efter detta väljer du åtgärden i det första fältet och tidsperioden i de återstående fälten. 7. Välj innehållets status (t.ex. Pågående arbete eller Förproduktion) i fältet Status. 8. Om du har aktiverat mer än en språkinställning kan du ange vilken språkinställning du vill söka i. 9. Välj ett intervall av filstorlekar som du vill söka efter i fältet Storlek. 10. Bland Fler alternativ väljer något av följande: Söka efter dolda objekt Detta inkluderar dolda objekt i sökningen. Dolda objekt är bara synliga för användare med läs- eller skrivbehörighet för objektet. Sökresultatet innehåller bara de dolda objekt som du har behörighet att visa. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 97

98 Söka efter ett objekt Sök efter alla versioner Med det här alternativet inkluderas tidigare versioner förutom den aktuella versionen av en fil i sökningen. Ta med nyligen ändrade egenskaper eller egenskaper som innehåller delar av ord 11. Klicka på Sök. 12. Det finns instruktioner för hur du ändrar sökningen och kör den på nytt i. 13. Om du vill spara sökningen klicka på (mer information finns i Spara en sökning, sida 100). Utföra en sparad sökning Den här proceduren beskriver hur du utför en tidigare sparad sökning på nytt. När du utför sökningen igen används samma parametrar, men ett uppdaterat resultat returneras. Så här utför du en sparad sökning: 1. Klicka på noden Sparade sökningar. 2. Du kan välja vilka sökningar som visas genom att använda listrutan. Alternativen är: Mina sparade sökningar Välj den här fliken om du vill utföra en sökning som du har sparat i den databas som visas för närvarande. Alla sparade sökningar Välj den här fliken om du vill utföra alla sökningar som har sparats av slutanvändare som du har minst läsbehörighet för. De här sökningarna beror den aktuella databasen och alla andra databaser som du inte visar för närvarande. 3. Markera den sparade sökningen och klicka på Arkiv > Visa. 4. När sökresultatet visas kan du göra följande: Om du vill utföra sökningen igen med ändrade sökparametrar klickar du på. Ändra sökparametrarna, om det behövs. Om du vill spara sökningen under ett nytt namn klickar du på.sespara en sökning, sida Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

99 Söka efter ett objekt Använda citattecken och operatorer för att begränsa en sökning Du kan använda citattecken och operatorer (och, eller) för att begränsa en sökning. Du kan använda citattecken och operatorer i enkla sökningar och i fältet Innehåller vid en avancerad sökning. Använd citattecken och operatorer på följande sätt: Citattecken Skriv citattecken runt ord för att returnera dokument som innehåller det exakta ordet eller den exakta frasen. Du kan till exempel skriva "nätverk" om du enbart vill hitta dokument som innehåller ordet nätverk. Sökningen skulle då utelämna dokument som innehåller ordet nätverka och som inte innehåller ordet nätverk. Du kan också t.ex. skriva "administrera kunskaper" om du vill få fram dokument som innehåller den exakta frasen administrera kunskaper. Sökningen skulle då utesluta dokument där ordenkunskaper och administrera står åtskiljda. Operatorer (och, eller) Skriv och om du vill hitta dokument som innehåller båda de ord som kopplas samman med operatorn och. Skriv eller för att hitta dokument som innehåller åtminstone ett av orden som kopplas samman med operatorn eller. Om det finns minst tre värden utförs sökningen i definitionsordning. Varje gång du lägger till en operator grupperas de föregående operatorerna samman. Visa resultatet av den senaste sökningen Med den här proceduren kan du gå tillbaka till det senaste sökresultatet utan att du behöver utföra sökningen på nytt. Du kan t.ex. utföra en sökning, granska resultatet, gå till en annan plats i databasen och sedan gå tillbaka till sökresultatet. Den här proceduren gäller endast i den aktuella Web Publisher-sessionen. Så här visar du resultatet från den senaste sökningen: 1. På huvudsidan i Web Publisher klickar du på pilen bredvid sökrutan. 2. Välj Senaste resultat på menyn. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 99

100 Söka efter ett objekt Spara en sökning När en sökning är klar kan du spara den så att du kan utföra den igen senare. Alla sparade sökningar hittar du i noden Sparade sökningar. Så här sparar du en sökning: 1. Klicka på på sökresultatsidan. 2. Ange ett namn för sökningen i fältet Namn. 3. I fältet Beskrivning är frågebeskrivningen ifylld. Du kan redigera den om du vill. Fältet bör inte vara tomt. 4. Om du vill att antalet matchningar i sökningen ska visas i noden Sökningar väljer du Inkludera resultat. 5. Klicka på Gör offentlig om du vill låta andra användare komma åt sökningen. 6. Spara sökningen genom att klicka på OK. Om namnet på den sparade sökningen redan finns tillfrågas du om du vill ersätta den befintliga sökningen. Om du klickar på Ja skrivs den befintliga sökningen över. Om du klickar på Nej sparas sökningen som ett nytt objekt. Hantera dina sparade sökningar Den här proceduren beskriver hur du hämtar, ändrar och tar bort sparade sökningar. Så här hanterar du sparade sökningar: 1. Klicka på noden Sparade sökningar. 2. Du kan välja vilka sökningar som visas genom att använda listrutan. Alternativen är: Mina sparade sökningar Välj den här fliken om du vill hantera sökningar som har sparats i den aktuella databasen. Alla sparade sökningar Välj den här fliken om du vill hantera alla sökningar som har sparats av slutanvändare som du har minst läsbehörighet för. De här sökningarna beror den aktuella databasen och alla andra databaser som du inte visar för närvarande. 3. Markera sökningen du vill ändra. 4. Klicka på Arkiv > Redigera och ändra sökparametrarna. 100 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

101 Söka efter ett objekt Ändringarna används bara när du utför den sparade sökningen, såvida du inte anger att de ska sparas permanent. Spara nya sökparametrar genom att klicka på på sökresultatsidan. 5. Om du vill ta bort en sparad sökning markerar du sökningen. Klicka på Arkiv > Ta bort. Utför externa sökningar För att användare ska kunna söka genom externa källor måste en administratör ställa in anslutningen mellan Web Publisher och en ECIS-sökserver. Om denna anslutning inte har konfigurerats kan användarna inte ta med externa källor i sina sökningar. Mer information finns i Web Publisher Deployment Guide. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 101

102 Söka efter ett objekt 102 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

103 Kapitel 6 Arbeta med egenskaper I det här avsnittet beskrivs: Egenskapsöversikt, sida 103 Visa och ange egenskaper, sida 104 Visa historik, sida 105 Egenskapsöversikt Egenskaper är beskrivande karakteristik som t.ex. skapat datum, format eller livscykelstadium. Alla objekt i databasen, oavsett om de är dokument, skåp, mappar, arbetsflöden eller andra objekt, har egenskaper. Om du har rätt behörighet kan du komma åt att ändra egenskaper. Egenskaper kan kommas åt med ikonen. Sidan Egenskaper innehåller flera flikar som var och en erbjuder olika information. På fliken Info visas allmänna egenskaper, t.ex. objektnamn, författare, versionsnummer. livscykel och nyckelord. Nyckelord är de ord som identifierar en fil vid sökning. På fliken Abonnemang kan du välja om du vill abonnera på objektet. Fliken Historik visar historik om ett objekt. Andra flikar kan också visas, beroende på vilken konfiguration som används. Om du anger egenskaper för en mapp som innehåller MS Office-mallar, och om du använder DTS (Document Transformation Services) och du vill göra inställningar för automatisk återgivning, använder du mappegenskaperna för att ange de format som ska återges. Återgivningen skapas när en fil checkas in. Kommentar: DTS används för att skapa PDF- eller HTML-återgivningar av Microsoft-dokument. Det används bara när innehåll måste konverteras till ett webbfärdigt format. Innehåll som är gjort i XML eller HTML kräver inte DTS. XML-innehållet återges via vår interna omvandlingsmotor för att skapa de webbfärdiga format som krävs. Ett valfritt antal XSL-formatmallar kan kopplas till en enda XML-fil. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 103

104 Arbeta med egenskaper Om du ändrar egenskaper på en innehållsfil kontrollerar Web Publisher mappkartan för att avgöra om filens placering måste uppdateras. Om så är fallet frågar Web Publisher om du vill uppdatera placeringen. Om du anger egenskaper för en mall bör du komma ihåg att mappkartan använder egenskaperna för att avgöra var filer som skapats av mallen ska placeras. Visa och ange egenskaper Alla databasobjekt har egenskaper. Så här visar eller anger du egenskaper: 1. Navigera till det objekt som du vill visa eller ange egenskaper för. 2. Klicka på. Sidan Egenskaper visas. Sidan Egenskaper innehåller ofta flera flikar, där varje flik visar de egenskaper som styr en viss funktion. Gemensamma flikar innehåller fliken Info och fliken Behörigheter. På fliken Info visas allmänna egenskaper, t.ex. namn, skapare, livscykel och versionsnummer. Fliken Behörigheter visar den åtkomst som varje användare har till objektet. Information om fliken Behörigheter hittar du i Redigera behörighet, sida 409. De återstående flikarna som visas styrs av det program som körs och av eventuella anpassningar. Mer information om en viss funktion hittar du i det avsnitt i handboken som behandlar den funktionen. 3. Ange egenskaperna enligt önskemål på de tillgängliga flikarna. Om knappen Redigera eller Markera visas bredvid en egenskap ändrar eller anger du egenskapens värden. Du anger värden genom att skriva dem i en ruta eller genom att välja dem i en lista. När du är färdig med att lägga till värden klickar du på OK. Du kan visa fler egenskaper genom att välja Visa fler. Om länken Se CIS-värden visas, kan du klicka på den och få förslag på egenskapsvärden. Du kan sedan välja de värden du vill godkänna och klicka på OK. Föreslagna värdenfårinte innehålla tecknen tilde (~) eller vertikalstreck ( ). 4. Klicka på OK. 104 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

105 Arbeta med egenskaper Visa historik Historiken för ett objekt är en lista över händelser som har inträffat för det objektet, som till exempel utcheckning, incheckning och befordran. Du kan visa vilken användare som var ansvarig för händelsen, datum och tid då den inträffade samt annan information. Om Web Publisher ska kunna visa historik måste en administratör med behörigheten Konfigurera granskning registrera vilka händelser som ska följas upp och tilldela dig behörigheten Konfigurera granskning. En superanvändare kan bevilja behörigheten Konfigurera granskning genom att ansluta till Documentum Administrator, navigera till Användarhantering, leta reda på administratören och ändra de utökade behörigheterna i listan. Mer information finns i Documentum Administrator User Guide. Så här visar du historik: 1. Navigera till det objekt som du vill visa historik för. 2. Välj Visa > Egenskaper > Historik. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 105

106 Arbeta med egenskaper 106 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

107 Kapitel 7 Arbeta med taxonomier och kategorier Taxonomier är kategorihierarkier som innehåll organiseras i. Det här avsnittet beskriver hur du skapar och tilldelar taxonomier och hur du tilldelar innehåll till taxonomier. Mer information om hur du använder taxonomier i Web Publisher, inklusive information om hur du publicerar taxonomier, finns i Web Publisher Administrator Guide. I detta kapitel beskrivs följande: Översikt över taxonomier, sida 107 Navigera i kategorier och taxonomier, sida 108 Visa ett objekts kategorier, sida 108 Tilldela innehåll en kategori, sida 109 Skicka ett objekt för kategorisering, sida 109 Skapa en ny taxonomi, sida 110 Skapa en ny kategori, sida 113 Skicka en kategori till ett arbetsflöde, sida 116 Koppla taxonomier till webbskåp, sida 117 Om en åtgärd inte finns beskriven i detta avsnitt kan du använda standardmetoden i Web Publisher för att utföra åtgärden. Översikt över taxonomier Taxonomifunktioner är tillgängliga om ditt program är integrerat med CIS (Content Intelligence Services). En taxonomi är en specifik hierarki med kategorier och underkategorier som du ordnar innehåll i. Om installationen innehåller taxonomifunktioner kan samma innehållsfiler grupperas på olika sätt genom att du skapar olika taxonomier. Med hjälp av taxonomier kan innehållet ordnas på andra sätt än enligt det schema som används i databasmapparna. Du kan till exempel använda en taxonomi för att skapa kategorier baserat på organisationens avdelningar. Innehåll som har skapats av konstruktionsavdelningen Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 107

108 Arbeta med taxonomier och kategorier skulle tilldelas kategorin Konstruktion, innehåll som har skapats av PR-avdelningen kan tilldelas kategorin PR och så vidare. Den här taxonomin kan vara användbar för användare som endast använder dokument från deras respektive avdelningar. Med en annan taxonomi skulle emellertid kategorier kunna skapas baserat på produkt, vilket skulle placera en produkts konstruktionsspecifikationer i samma kategori som dess PR-bulletiner. Den taxonomin kan vara användbar för användare som endast arbetar med specifika produkter. Du kan flytta, kopiera och söka efter kategorier på samma sätt som med mappar. Om du vill göra något av detta använder du samma procedur som för andra objekt i databasen. Med hjälp av en mall kan du ange att nytt innehåll som skapas med mallen är länkat till en eller flera kategorier. När en användare skapar nytt innehåll med mallen, länkas innehållet endast till de kategorier där användaren som minst har behörighet att bläddra. När du klickar på Kategorier visas tillgängliga taxonomier. Om du klickar på en taxonomi visas dess första nivå med kategorier. Navigera i kategorier och taxonomier När du öppnar noden Kategorier visas de aktiva taxonomierna. Varje taxonomi är en gruppering av kategorier och underkategorier som används för att ordna innehåll på ett visst sätt. När du öppnar en taxonomi visas kategorierna på den översta nivån. Om du öppnar en kategori visas den första nivån med underkategorier, och så vidare. Så här navigerar du mellan kategorier: 1. Klicka på Kategorier. 2. Klicka på en taxonomi. 3. Klicka på en kategori. Fortsätt att klicka på kategorier tills du hittar det objekt du letar efter. Visa ett objekts kategorier Du kan visa en lista över de kategorier som ett dokument tillhör. Så här visar du kategoriplatser: 1. Navigera till dokumentet. 2. Markera ett eller flera objekt. 3. Välj Visa > Egenskaper > Kategorier. 108 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

109 Arbeta med taxonomier och kategorier Tilldela innehåll en kategori Följande måste vara sant om du ska kunna tilldela innehåll till en kategori: Innehållet måste ha statusen Pågående arbete eller Förproduktion. Innehållets webbskåp måste vara länkat till en taxonomi. Du kan tilldela en innehållsfil till flera kategorier. Om du vill se vilka kategorier en innehållsfil är kopplad till visar du filens egenskaper. Det finns tre sätt att tilldela innehåll en kategori: Välja kategorin i dokumentets egenskaper enligt nedan. Använda Urklipp för att kopiera dokumentet till kategorin. Koppla dokumentet till en mall som är kopplat till en kategori. Dokumentet ärver en kategori från mallen. Så här gör du för att tilldela innehåll en kategori med innehållets egenskaper: 1. Navigera till innehållsfilen. 2. Öppna filens egenskaper. 3. Välj en kategori på fliken Kategorier. 4. Klicka på OK. Skicka ett objekt för kategorisering Om programmet har CIS-funktioner kan du skicka objekt för kategorisering. När ett objekt skickas placeras en begäran i en kategoriseringskö. När tilldelningen görs i CIS visas det skickade objektet i rätt kategorier. Så här skickar du en fil för kategorisering: 1. Navigera till den fil du vill skicka. 2. Markera objektet. Välj sedan Verktyg > Skicka för kategorisering. Du uppmanas att bekräfta att du vill skicka filen för kategorisering. 3. Klicka på OK. Om du har markerat flera filer, skickas alla filer när du klickar på OK eller Slutför. Om du vill skicka varje objekt separat klickar du på knapparna Föregående och Nästa för att visa bekräftelsesidan för varje objekt. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 109

110 Arbeta med taxonomier och kategorier Skapaennytaxonomi Så här skapar du en taxonomi: 1. Klicka på noden Kategorier. 2. Välj Arkiv > Nytt > Taxonomi. 3. Gör följande på fliken Skapa: Ange ett namn för taxonomin i fältet Namn. Om listrutan Typ är tillgänglig markerar du den typ av taxonomi du vill skapa. Listan visas om din organisation har skapat anpassade taxonomityper. Om listrutan Typ inte visas blir den nya taxonomin automatiskt av typen dm_taxonomy. Ange en rubrik för taxonomin. 4. Ange taxonomins egenskaper på fliken Info. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på din organisation. Om knappen Redigera visas bredvid en egenskap ändrar du egenskapens värde. 5. Om du ska aktivera taxonomin markerar du Aktiv på fliken Info. 6. På fliken Webbskåp kan du tilldela taxonomin ett eller flera webbskåp. Om du ska publicera taxonomin till en webbplats måste du koppla taxonomin till webbplatsens webbskåp. Du kopplar en taxonomi till ett webbskåp genom att klicka på. Välj webbplats på urvalssidan. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Observera att du även kan koppla en taxonomi till ett webbskåp med webbskåpets egenskaper. 7. På fliken Översättning (om den är tillgänglig) skriver du taxonomins översatta namn. Du kan skriva ett namn för varje språkversion du använder. Översättningar används för att bläddra bland taxonomier på olika språk. Observera att om du senare ändrar taxonomins namn måste du uppdatera översättningarna manuellt med hjälp av taxonomins egenskaper. 8. Ange den information som behövs på fliken Behörigheter (om den är tillgänglig). 9. Klicka på Slutför. Du kan skapa en anpassad taxonomi genom att skapa en undertyp för det förvalda objektet dm_taxonomy. Den här undertypen kan innehålla anpassade attribut. Du behöver Documentum Application Builder (DAB) version 5.3 SP1 eller senare eller Documentum Composer för att kunna skapa en undertyp av dm_taxonomy. När du väl har skapat undertyper med DAB eller Composer kommer Web Publisher att visa dessa undertyper som alternativ när du skapar en ny taxonomi. Det innebär att en slutanvändare av Web Publisher kan välja undertyp när en ny taxonomi skapas. 110 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

111 Arbeta med taxonomier och kategorier Så här skapar du en undertyp för en befintlig taxonomi: 1. I mappen Objekttyper som finns i fönstret DAB eller Composer skapar du en ny objekttyp genom att välja Infoga > Objekttyp. Det nya objektet checkas ut från databasen. 2. Högerklicka på det nya objektet som har skapats och välj Redigera valda objekt. 3. Ange ett namn på den nya undertypen på fliken Allmänt samt den standardlivscykel du vill använda. 4. Om det här är den första taxonomiundertyp du skapar väljer du dm_taxonomy som SuperType. Annars kan du välja en annan undertyp som ursprungligen baserades på dm_taxonomy. 5. Det är valfritt att ange information för användarhjälp och utvecklarkommentarer. 6. Ange den livscykel du vill tillämpa på undertypen i fältet Livscykel för typen samt förvald lagringsplats för objekt av den här typen i listrutan för fälten. 7. På nästa flik, Konfigurera visning, anger du hur mycket information som ska visas på undertypens egenskapssida. Ange först omfattningen av undertypen. En listruta med tillgängliga program visas. Du kan välja vilka program du vill av dem som visas, men i de flesta fall är det application= WebPublisher som ska användas. 8. Klicka på knappen Lägg till om du vill lägga till ett alternativ i den objektlista som ska visas på undertypens egenskapssida. 9. När du har fyllt i fliken för visningsinställningarna klickar du på Redigera för att lägga till eventuella attribut som ska vara tillgängliga för slutanvändarna. Välj de attribut som du vill kunna visa, antingen genom att välja från den fullständiga listan över tillgängliga attribut eller genom att begränsa urvalet till enbart anpassade eller dolda attribut som har skapats. 10. På nästa flik, Säkerhet, kan du ange vilka användare eller grupper från programmets standardlista för åtkomstkontroll som ska få specifik behörighet för den nya undertypen. 11. Om du vill lägga till en begränsning i undertypen navigerar du till nästa flik, Begränsningar. Använd knapparna Kontrollera syntax och Återställ uttryck för att få hjälp att ange ett giltigt Docbasic-uttryck som ger resultatet "sant" eller "falskt" i rutan Begränsningsuttryck. Använd knappen Kontrollera syntax för att kontrollera Docbasic-uttrycket i textrutan Begränsningsuttryck. Inget händer om syntaxen är korrekt. I annat fall visas ett felmeddelande som anger att begränsningen är ogiltig. Använd knappen Återställ uttryck för att återställa innehållet i textrutan Begränsningsuttryck till det värde som senast godkändes vid en syntaxkontroll. 12. På fliken Funktion kan du lägga till, ta bort och redigera åtgärder som ska vara tillgängliga för undertypen. Du kan redigera funktionen genom att dubbelklicka dess namn. Du kan även lägga till och ta bort befintliga funktioner om de inte gäller för din undertyp. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 111

112 Arbeta med taxonomier och kategorier 13. Den sista fliken som du använder för att skapa undertyper är Händelser. Händelser är åtgärder som genomförs för objekt i en databas eller något som händer i ett program. Systemhändelser är sådana händelser som Content Server kan identifiera och kontrollera. Programhändelser är användardefinierade händelser. De identifieras inte av Content Server och måste kontrolleras av ett program. Om du vill ändra en händelse dubbelklickar du på händelsen så att redigeraren öppnas. Observera att det inte går att ändra systemhändelser, enbart programhändelser. Du kan heller inte redigera händelser som härstammar från händelsens överordnade. 14. Checka in undertypen i databasen så att ändringar och konfigurationer börjar gälla. Du gör detta genom att högerklicka på undertypens namn och välja Checka in valda objekt. Det går inte att använda undertypen förrän den har checkats in helt i databasen. Resultatet av ovanstående konfiguration visas nu för slutanvändarna i Web Publisher när de försöker skapa en ny taxonomi. I följande avsnitt ser du när en användare skapar en ny taxonomi i Web Publisher (på menyn Arkiv > Ny > Taxonomi). Användaren kan nu inte bara välja standardtaxonomin dm_taxonomy, utan får nu också se anpassade taxonomier som skapats med DAB- eller Composer-anvisningarna ovan. Skapa en ny taxonomi när undertyper har definierats: 1. I Web Publisher klickar du på noden Kategorier. 2. Välj Arkiv > Nytt > Taxonomi. 3. Gör följande på fliken Skapa: Ange ett namn för taxonomin i fältet Namn. I listrutan Typ väljer du standardtypen dm_taxonomy eller någon av de undertyper som kan ha skapats i DAB eller Composer. Ange en rubrik för taxonomin. 4. På fliken Info fylls kategori och rubrik för den nya taxonomin i automatiskt. Uppgifterna hämtas från fliken Skapa. 5. Slutför den här proceduren enligt informationen i Skapa en ny taxonomi. Så här skapar du en taxonomifil: 1. Skapa en taxonomi. Kontrollera att taxonomin är aktiv och att den kopplats till ett webbskåp. 2. Länka dokument till taxonomin. Du länkar dokument till en taxonomi på samma sätt som du länkar andra filer i databasen. Lägg till dokumentet i Urklipp, navigera till taxonomin och välj Redigera > Länka hit. 3. Markera en taxonomi och välj Verktyg > Publicera. 112 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

113 Arbeta med taxonomier och kategorier En mapp med namnet Taxonomy skapas under motsvarande webbskåp. Den genererade XML-filen finns i den mappen. Taxonomifilen innehåller taxonomistrukturen och kategoriattributen, bland annat kategori-id. Taxonomifilen är som vilken XML-innehållsfil som helst och kan versionshanteras, kopplas till en presentation och publiceras på en webbplats. Om taxonomin innehåller undertyper av kategorier kommer information om den anpassade kategorin och dess anpassade attribut att finnas med i XML-filen. Skapaennykategori Om det här alternativet är tillgängligt i programmet kan du skapa en ny kategori inom en taxonomi. Så här skapar du en kategori: 1. Gå till den taxonomi där du vill skapa den nya kategorin under noden Kategorier. 2. Välj Arkiv > Nytt > Kategori. 3. Gör följande på fliken Skapa: Skriv den nya kategorins namn i fältet Namn. Om listrutan Typ är tillgänglig markerar du den typ av kategori du vill skapa. Listan visas om din organisation har skapat anpassade kategorityper. Om listrutan Typ inte visas blir den nya kategorin automatiskt av typen dm_category. Ange en rubrik för kategorin. 4. Ange taxonomins egenskaper på fliken Info. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på din organisation. Om knappen Redigera visas bredvid en egenskap ändrar du egenskapens värde. 5. På fliken Översättning (om den är tillgänglig) skriver du taxonomins översatta namn om det behövs. Du kan skriva ett namn för varje språkversion du använder. Översättningar används för att bläddra bland taxonomier på olika språk. Observera att om du senare ändrar kategorins namn måste du uppdatera översättningarna manuellt med hjälp av kategorins egenskaper. Om du senare uppdaterar ett kategorinamn måste du manuellt uppdatera alla översatta kategorinamn. 6. Ange den information som behövs på fliken Behörigheter (om den är tillgänglig). 7. Klicka på Slutför. Om du behöver en anpassad kategori går det att skapa en undertyp för det förvalda objektet dm_category. Den här undertypen kan innehålla anpassade attribut. Du behöver Documentum Application Builder (DAB) version 5.3 SP1 eller senare eller Documentum Composer för att kunna skapa en undertyp av dm_category. När du Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 113

114 Arbeta med taxonomier och kategorier väl har skapat undertyper med DAB eller Composer kommer Web Publisher att visa dessa undertyper som supertyper när du skapar en ny kategori. Det innebär att en slutanvändare av Web Publisher kan välja undertyp när en ny kategori skapas. Så här skapar du en undertyp för en befintlig kategori: 1. I mappen Objekttyper som finns i fönstret DAB eller Composer skapar du en ny objekttyp genom att välja Infoga > Objekttyp. Det nya objektet checkas ut från databasen. 2. Högerklicka på det nya objektet som har skapats och välj Redigera valda objekt. 3. Ange ett namn på den nya undertypen på fliken Allmänt samt den standardlivscykel du vill använda. 4. Om detta är den första kategoriundertyp som du skapat väljer du dm_category som SuperType, om inte kan du välja valfri annan undertyp som ursprungligen baserades på dm_category. 5. Det är valfritt att ange information för användarhjälp och utvecklarkommentarer. 6. Ange den livscykel du vill tillämpa på undertypen i fältet Livscykel för typen samt förvald lagringsplats för objekt av den här typen i listrutan för fälten. 7. På nästa flik, Konfigurera visning, anger du hur mycket information som ska visas på undertypens egenskapssida. Ange först omfattningen av undertypen. En listruta med tillgängliga program visas. Du kan välja vilka program du vill av dem som visas, men i de flesta fall är det application= WebPublisher som ska användas. 8. Klicka på knappen Lägg till om du vill lägga till ett alternativ i den objektlista som ska visas på undertypens egenskapssida. 9. När du har fyllt i fliken för visningsinställningarna klickar du på Redigera för att lägga till eventuella attribut som ska vara tillgängliga för slutanvändarna. Välj de attribut som du vill kunna visa, antingen genom att välja från den fullständiga listan över tillgängliga attribut eller genom att begränsa urvalet till enbart anpassade eller dolda attribut som har skapats. 10. På nästa flik, Säkerhet, kan du ange vilka användare eller grupper från programmets standardlista för åtkomstkontroll som ska få specifik behörighet för den nya undertypen. 11. Om du vill lägga till en begränsning i undertypen navigerar du till nästa flik, Begränsningar. Använd knapparna Kontrollera syntax och Återställ uttryck för att få hjälp att ange ett giltigt Docbasic-uttryck som ger resultatet "sant" eller "falskt" i rutan Begränsningsuttryck. Använd knappen Kontrollera syntax för att kontrollera Docbasic-uttrycket i textrutan Begränsningsuttryck. Inget händer om syntaxen är korrekt. I annat fall visas ett felmeddelande som anger att begränsningen är ogiltig. Använd knappen Återställ uttryck för att återställa innehållet i textrutan Begränsningsuttryck till det värde som senast godkändes vid en syntaxkontroll. 114 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

115 Arbeta med taxonomier och kategorier 12. På fliken Funktion kan du lägga till, ta bort och redigera åtgärder som ska vara tillgängliga för undertypen. Du kan redigera funktionen genom att dubbelklicka dess namn. Du kan även lägga till och ta bort befintliga funktioner om de inte gäller för din undertyp. 13. Den sista fliken som du använder för att skapa undertyper är Händelser. Händelser är åtgärder som genomförs för objekt i en databas eller något som händer i ett program. Systemhändelser är sådana händelser som Content Server kan identifiera och kontrollera. Programhändelser är användardefinierade händelser. De identifieras inte av Content Server och måste kontrolleras av ett program. Om du vill ändra en händelse dubbelklickar du på händelsen så att redigeraren öppnas. Observera att det inte går att ändra systemhändelser, enbart programhändelser. Du kan heller inte redigera händelser som härstammar från händelsens överordnade. 14. Checka in undertypen i databasen så att ändringar och konfigurationer börjar gälla. Du gör detta genom att högerklicka på undertypens namn och välja Checka in valda objekt. Det går inte att använda undertypen förrän den har checkats in helt i databasen. Resultatet av ovanstående konfiguration visas nu för slutanvändarna i Web Publisher när de försöker skapa en ny kategori. I följande avsnitt ser du när en användare skapar en ny kategori i Web Publisher (på menyn Ny kategori > Skapa). Användaren kan nu inte bara välja standardkategorin dm_category, utan får nu också se anpassade kategorier som skapats med DAB- eller Composer-anvisningarna ovan. Skapa en ny kategori när undertyper har definierats: 1. Gå till den taxonomi där du vill skapa den nya kategorin, under noden Kategorier i Web Publisher. 2. Välj Arkiv > Nytt > Kategori. 3. Gör följande på fliken Skapa: Skriv den nya kategorins namn i fältet Namn. I listrutan Typ väljer du standardtypen dm_category eller någon av de undertyper som kan ha skapats i DAB eller Composer. Ange en rubrik för kategorin. 4. På fliken Info fylls kategori och rubrik för den nya kategorin i automatiskt. Uppgifterna hämtas från fliken Skapa. 5. Slutför den här proceduren enligt anvisningarna för hur du skapar en ny kategori. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 115

116 Arbeta med taxonomier och kategorier Skicka en kategoritillettarbetsflöde Den här proceduren beskriver hur du startar ett arbetsflöde med en bifogad kategori. Så här skickar du en kategori till ett arbetsflöde: 1. I noden Kategorier väljer du den kategori som du vill bifoga med ett arbetsflöde. 2. Välj Verktyg > Arbetsflöde > Start. 3. Markera den mall du vill använda i listan över arbetsflödesmallar. 4. Klicka på OK. 5. Klicka på OK (längst ner på sidan). 6. Skriv en beskrivning av arbetsflödet på fliken Info. 7. Klicka på Nästa. 8. Om arbetsflödet innehåller fliken Utförare kan du ange användare eller användargrupper för en eller flera uppgifter. Gör följande på fliken Utförare: a. Klicka på Välj invid en uppgift som måste utföras. b. På urvalssidan väljer du den användare eller grupp som ska utföra uppgiften. Information om hur du använder urvalssidan finns i Användaenurvalssidaför att söka efter och välja ett element, sida Klicka på Nästa. 10. Gör följande på fliken Kommentarer: a. Klicka på Lägg till. b. På sidan Lägg till kommentar skriver du dina kommentarer i fältet Kommentar. c. Välj de användare du vill att kommentaren ska levereras till: För efterföljande mottagare. Detta skickar kommentaren till alla återstående användare i arbetsflödet. Endast för nästa mottagare. Detta skickar bara kommentaren till de användare som tar emot nästa uppgift i arbetsflödet. d. Klicka på OK. 11. Klicka på Slutför. 116 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

117 Arbeta med taxonomier och kategorier Koppla taxonomier till webbskåp Ett webbskåps egenskaper visar vilka taxonomier som hör till webbskåpet. Du kan också använda egenskaperna för att lägga till eller ta bort tilldelade taxonomier. Ett webbskåp kan ha flera taxonomier, och en taxonomi kan höra till flera olika webbskåp. Så här kopplar du en taxonomi till ett webbskåp: 1. Navigera till webbskåpet. 2. Öppna skåpets egenskaper. 3. Välj en taxonomi på fliken Taxonomier. 4. Klicka på OK. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 117

118 Arbeta med taxonomier och kategorier 118 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

119 Kapitel 8 Arbeta med versioner I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över versioner, sida 119 Visa versioner, sida 120 Översikt över versioner Du kan hålla reda på omarbetningar genom att skapa nya versioner av filer när du checkar in dem. Du kan se när filerna ändrades, vilka ändringar som gjordes och vem som gjorde dem Första gången en fil importeras får den versionsnumret 1.0. Om du har den behörighet som krävs kan du bestämma om du ska checka in en fil som en ny version eller som samma version när du checkar in en fil. Om du checkar in filen som en ny version får den ett högre versionsnummer än den hade när du checkade ut den. En kopia av den äldre versionen sparas också i databasen. Om du bestämmer dig för att checka in filen igen utan att öka versionsnumret, behåller filen samma versionsnummer som ursprungsfilen och skriver över ursprungsfilen. Beroende på vilket program du använder kanske du kan välja om du vill öka versionsnumret med ett heltal eller bara ett decimalsteg (d.v.s. en tiondel). Om versionsnumret ökas med ett heltal anses versionen vara en huvudversion; omdetökas med ett decimalsteg blir den en delversion. Om du till exempel checkar ut version 1.0 för en fil och checkar in den som en delversion, sparas filen som version 1.1. Om du upprepar processen, sparas nästa fil som version 1.2. Om du därefter bestämmer dig för att checka ut filen och sedan checka in den som en huvudversion, ändras filens versionsnummer från 1.2 till 2.0. Den senast incheckade filen är markerad som AKTUELL. Det är alltid den aktuella filen som visas, om du inte väljer att visa alla versioner. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 119

120 Arbeta med versioner Visa versioner Du måste navigera till ett objekt om du vill visa alla versioner av det objektet. Så här visar du alla versioner av ett objekt: 1. Navigera till filen. 2. Markera filen. Klicka på Visa > Versioner. En sida visar alla versioner av den här posten. 3. Klicka på filen om du vill visa en version i listan. 120 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

121 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Kapitel 9 En återgivning är en annan typ av kopia av en objektfil. En återgivning kan t.ex. vara ett alternativt format eller en annan upplösning. En omvandling är en användarinitierad transformation av en fil, antingen för att skapa en ny återgivning eller för att skapa ett nytt relaterat objekt. I det här avsnittet beskrivs: Återgivningar i Web Publisher, sida 121 Arbeta med återgivningar, sida 123 Arbeta med omvandlingar, sida 127 Återgivningar i Web Publisher IWebPublisher kan du använda återgivningar för att skapa innehåll i ett format som inte kan läsas på webben. När du har skapat innehållet kan du ange att Web Publisher ska återge innehållet i ett format som går att använda på webben. Återgivningar läggs till på följande sätt: Du kan skapa återgivningar (inklusive miniatyrer) utanför Web Publisher-databasen och sedan importera dem. Om du använder DTS (Document Transformation Services) kan du generera HTMLoch PDF-återgivningar manuellt med kommandot Lägg till återgivning eller automatiskt genom att checka in filen. Om du vill skapa återgivningar automatiskt när du checkar in filer, måste du ställa in det alternativet i egenskaperna för den mapp som innehåller filens mall. När Web Publisher kombinerar en innehållsfil med en presentationsfil skapas en ny återgivning. Den återgivning som ska publiceras på webbplatsen skapas. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 121

122 Arbeta med återgivningar och omvandlingar När du ändrar en mall eller presentationsfil kan du ange att Web Publisher ska generera nya återgivningar av alla associerade filer (till exempel alla webbsidor som använder mallen eller presentationsfilen). Web Publisher skapar nya återgivningar som ska publiceras på webbplatsen. Du kan generera en återgivning av en bildfil baserat på en omvandlingsprofil. Profilen kan kräva att du anger parametrar som anger hur den nya återgivningen visas. Regler för publiceringsnamn Om en omvandlingsprofil skapar en fil i samma format som ursprungsfilen, eller om den använder samma filformat som andra omvandlade bilder, använder Web Publisher regler för publiceringsnamn för att skilja återgivningarna från varandra. En regel för publiceringsnamn definierar en namngivningskonvention som skiljer den nya filen från andra filer i samma filformat. Om filen Logo.jpg t.ex. omvandlas till en annan upplösning, kan regeln ge den nya filen namnet Logo_lres.jpg. Regeln för namngivning av nya bildfiler är följande: object name + page number + file name modifier + extension Ett objektnamn är filnamnet utan filnamnstillägg. Om sidnumret ärlikamed0utelämnas det. En filnamnsmodifierare är en unik identifierare, t.ex. en förklaring av vad omvandlingen innebär. Filnamnstillägget anger filformatet. Regler för publiceringsnamn måste generera webbsäkra namn (du kan inte använda å, ä eller ö). Ett publiceringsnamn får inte vara längre än 255 tecken. Regler för publiceringsnamn används endast om filen inte är den primära återgivningen. Exempel 9-1. Regler för publiceringsnamn Regler för publiceringsnamn kan t.ex. generera följande filer för den primära återgivningen Superhero.tiff: Tabell 5. Exempel på publiceringsnamn Publiceringsnamn Superhero.tiff Superhero_mini.jpg Superhero_lres.jpg Beskrivning Primär återgivning Miniatyr Lågupplöst version för webbplats 122 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

123 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Multipla återgivningar Om en Microsoft Office-fil innehåller inbäddade objekt, t.ex. GIF-filer, och om du använder DTS (Document Transformation Servics) kommer DTS att generera en multipel återgivning när du checkar in filen i databasen. DTS återger innehållet i HTML, men de inbäddade objekten delas upp i separata filer. DTS paketerar sedan alla filer i en ZIP-fil som får filnamnstillägget zip_html. Därefter packas zip_html-filen upp i Web Publisher. Sedan kombineras den huvudsakliga HTML-filen med den externa presentationsfilen Filerna packas sedan om och lagras med filnamnstillägget zip_pub_html i Web Publisher. När SCS (Site Caching Services) publicerar filen packas zip_pub_html-filen upp och de filer som finns i paketet publiceras på webbplatsen. Arbeta med återgivningar I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över återgivningar, sida 123 Visa återgivningar, sida 125 Importera en återgivning, sida 125 Ange en återgivning för förhandsgranskning, sida 126 Förhandsgranska återgivningen, sida 126 Återställa återgivningar, sida 126 Översikt över återgivningar En återgivning är en alternativ kopia av en fil eller en extrafil som kan inkluderas med ett objekt. Det kan t.ex. vara en kopia av en bild i ett annat format eller med en annan upplösning. Om ett objekt har flera återgivningar anger Web Publisher en återgivning som den primära återgivningen, som är den som kommer att visas i fillistor. Du kan visa alla återgivningar av en fil genom att klicka på återgivningsikonen innehåller den ikonen) eller genom att välja Visa > Återgivningar. (om programmet Vilka återgivningar och återgivningsfunktioner som är tillgängliga beror på vilket program du använder samt andra installerade produkter i Documentum-systemet, t.ex. Media Transformation Services och Document Transformation Services. Utan de här produkterna kanske återgivningsfunktionerna visas i Web Publisher, men de är inte Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 123

124 Arbeta med återgivningar och omvandlingar tillgängliga. Exempelvis genererar Media Transformation Services miniatyråtergivningar och återgivningar med låg upplösning av bildobjekt, när ursprungsobjektet importeras. Andra återgivningstyper kan genereras för andra objekt beroende på vilket format de har. Om Media Transformation Services inte har installerats och/eller konfigurerats för databasen, genereras inte de här extra återgivningarna. Återgivningar genereras för ett objekt i taget och bearbetas asynkront, vilket innebär att återgivningarna kanske inte är omedelbart tillgängliga efter importen. Du kan också skapa nya återgivningar med hjälp av omvandlingsfunktionerna i Media Transformation Services. Mer information om omvandlingar finns i Arbeta med omvandlingar, sida 127. En annan Documentum-produkt som har återgivningsfunktioner är Document Transformation Services. En författare skulle exempelvis kunna importera en Microsoft Word-fil med namnet Försäljning.doc och sedan generera en HTML-återgivning av filen (med hjälp av Document Transformation Services) med namnet Försäljning.htm. Båda filerna skulle ha samma innehåll men i olika format. Du kan skapa återgivningar utanför databasen och importera dem eller så kan du generera återgivningar inom Web Publisher. Du kan generera nya återgivningar av samma filformat. Varje återgivning måste ges en beskrivning i fältet Återgivningsbeskrivning när den skapas, för att det ska gå att skilja mellan flera återgivningar i samma filformat. När det skapas en ny version av en fil följer inte filens återgivningar, inklusive eventuella miniatyråtergivningar, med till nästa version automatiskt. Om du skapar en ny version av objektet sparas återgivningarna med den föregående versionen. Web Publisher kan emellertid generera nya återgivningar automatiskt när du checkar in och skapar en ny version av en fil, om detta anges när återgivningarna skapas. Mer information om hur du uppdaterar en återgivning automatiskt när en ny version skapas finns i Översikt över omvandlingar, sida 127. Du kan konfigurera livscykler för att automatiskt generera en PDF-återgivning vid varje tillstånd i livscykeln. Mer information finns i administrationshandboken. Varning: En del återgivningsfunktioner är inte tillgängliga i alla produkter. Återgivningsikonen är endast tillgänglig i Digital Asset Manager och Web Publisher. Dessutom är det endast i Digital Asset Manager och Web Publisher som det är möjligt att ha flera återgivningar i samma filformat. I Webtop kan du inte använda återgivningsbeskrivning, vilket skulle ge varje återgivning en unik identifierare. Därför ersätts befintliga renderingar när nya renderingar i samma format skapas i Webtop. Exempelvis kan ett Microsoft Word-dokument bara ha en Acrobat PDF-rendering åt gången. 124 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

125 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Visa återgivningar I den här proceduren förklaras hur du visar en lista över de olika återgivningarna av en fil. Så här visar du återgivningar av en fil: 1. Navigera till filen. 2. Gör något av följande, beroende på tillgängliga alternativ: Klicka på (om den visas) på filraden. Markera filen. Klicka på Visa > Återgivningar. Importera en återgivning I den här proceduren beskrivs hur du importerar en fil utanför databasen, som ska användas som en ny återgivning för ett befintligt databasobjekt. Så här importerar du en återgivning av en fil: 1. Navigera till den fil som du vill importera en återgivning av. 2. Markera filen. Klicka på Arkiv > Importera. 3. Ange den fil du vill importera i fältet Fil som ska importeras. Du kan ange sökvägen till filen eller så kan du bläddra för att leta reda på filen. 4. Välj återgivningens filformat i fältet Format. 5. Ange en beskrivning för återgivningen i fältet Beskrivning. Du kan använda det här fältet för att skilja mellan flera återgivningar med samma format. Varning: En del återgivningsfunktioner är inte tillgängliga i alla produkter. Återgivningsikonen är endast tillgänglig i Digital Asset Manager och Web Publisher. Dessutom är det endast i Digital Asset Manager och Web Publisher som det är möjligt att ha flera återgivningar i samma filformat. I Webtop kan du inte använda återgivningsbeskrivning, vilket skulle ge varje återgivning en unik identifierare. Därför ersätts befintliga renderingar när nya renderingar i samma format skapas i Webtop. Exempelvis kan ett Microsoft Word-dokument bara ha en Acrobat PDF-rendering åt gången. 6. Klicka på Importera. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 125

126 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Ange en återgivning för förhandsgranskning Du kan ange att en viss återgivning av en fil ska användas när filen förhandsgranskas. Standardinställningen är att filens primära återgivning används för förhandsgranskning, men du kan använda vilken återgivning som helst. Den återgivning du väljer används när filen förhandsgranskas, vilket innebär att du kan välja en annan återgivning än den primära för att förhandsgranska filen. Du kan t.ex. ange att en lågupplöst version av en bild ska användas vid förhandsgranskning så att det går snabbare att öppna bilden. Om du arbetar med videoobjekt kan du använda en mindre del av videoklippet som förhandsgranskning, vilket innebär att du inte behöver visa hela filen när du förhandsgranskar den. Det kan bara finnas en återgivning för förhandsgranskning per fil. Följande ikon visas intill återgivningen för förhandsgranskning: Endast användare med läsbehörighet för filen kan välja en återgivning för förhandsgranskning. Så här anger du en återgivning för förhandsgranskning: 1. Navigera till filen. 2. Gör något av följande, beroende på tillgängliga alternativ: Klicka på på filraden. Markerafilen. Klicka på Visa > Återgivningar. 3. Markera den återgivning du vill ange som förhandsåtergivning. Klicka på Ange som förhandsgranskning i verktygsfältet. Förhandsgranska återgivningen Den återgivning som används för förhandsgranskning visas med följande ikon: Du kan visa förhandsgranskningen genom att klicka på ikonen. Det program som hanterar formatet öppnas och visar eller spelar upp återgivningen. Mer information om hur du åtgärdar problem med att visa ett objekts förhandsgranskning (ljud eller video) finns i Konfigurera din webbläsare för mediespelare, sida 66. Återställa återgivningar Du kan återställa återgivningar för att omregistrera ett objekt. Detta innebär att om Media Transformation Services inte kunde generera återgivningar vid registreringen, eller om 126 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

127 Arbeta med återgivningar och omvandlingar ett objekt har versionsindelats, kan du välja att generera om filens standardåtergivningar. De återgivningar som genereras är t.ex. miniatyrbilden, den lågupplösta versionen och eventuella storyboards. Kommentar: Ursprungsfilen och alla återgivningar som har genererats manuellt under filens livstid kommer inte att beröras, om inte återgivningen är inställd för att omvandlas varje gång objektet får en ny version. Om detta är fallet kommer omvandlingen att genomföras igen, och läggas till som en återgivning av objektet (den tidigare återgivningen ersätts). Så här återställer du återgivningar: 1. Navigera till det objekt som du vill återställa. 2. Markera filen. Klicka på Verktyg > Omvandla > Återställ återgivningar. Arbeta med omvandlingar I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över omvandlingar, sida 127 Omvandla ett dokument till PDF- eller HTML-format, sida 128 Skapa en återgivning genom omvandling, sida 129 Skapa ett relaterat objekt genom omvandling, sida 130 Visa omvandlingsegenskaper, sida 132 Ta bort en sparad omvandling, sida 133 Översikt över omvandlingar En omvandling är en automatisk återgivning av en fil, från ett utseende eller format till ett annat. Med hjälp av omvandlingar kan du automatiskt omvandla utseende och format för en befintlig fil och på så sätt skapa en ny återgivning av objektet eller ett nytt objekt som är relaterat till ursprungsobjektet. Du kan använda omvandlingar för att spara en fil i flera format, storlekar, orienteringar osv. Exempel på omvandlingar är att ändra storlek, vända, beskära och korrigera färger. Du kan kanske också omvandla en filtillettannatformat. När du omvandlar en fil väljer du antingen en förinställd omvandlingsuppgift eller en omvandlingsprofil och anger relevanta omvandlingsparametrar. Vilka omvandlingsprofiler som är tillgängliga för en viss fil beror på filens format och på vilka Documentum-produkter som har installerats och konfigurerats för databasen. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 127

128 Arbeta med återgivningar och omvandlingar När du skapar en ny återgivning genom omvandling kan du använda fältet Återgivningsbeskrivning för att se skillnad på flera återgivningar med samma format. Varje återgivning identifieras med den beskrivning som anges i fältet Återgivningsbeskrivning. Omvandlingar utförs för en post i taget och bearbetas asynkront, vilket innebär att omvandlade poster och renderingar kanske inte är omedelbart tillgängliga. Du får ett meddelande när en omvandling har slutförts eller om en omvandling misslyckas. Varning: Omvandlingsfunktioner är endast tillgängliga i databaser som har konfigurerats med Media Transformation Services, Document Transformation Services eller både och. Utan de här produkterna är kanske inte omvandlingsfunktionerna som beskrivs i den här handboken tillgängliga. Varning: En del omvandlingsfunktioner är inte tillgängliga i alla produkter. Exempelvis är knappen Omvandla i verktygsfältet och möjligheten att omvandla flera objekt samtidigt endast tillgängliga i Digital Asset Manager. Dessutom är det endast i Digital Asset Manager och Web Publisher som det är möjligt att ha flera återgivningar i samma filformat. I Webtop kan du inte använda återgivningsbeskrivning, vilket skulle ge varje återgivning en unik identifierare. Därför ersätts befintliga renderingar när nya renderingar i samma format skapas i Webtop. Exempelvis kan ett Microsoft Word-dokument bara ha en Acrobat PDF-rendering åt gången. Omvandla ett dokument till PDF- eller HTML-format Web Publisher använder Documentums Document Transformation Services för att tillhandahålla funktioner för att omvandla dokument till PDF- eller HTML-format. När ett dokument markeras för omvandling till PDF- eller HTML-format skickas begärantillenködärdenväntarpåbearbetningavdocumenttransformation Services. Standardomvandlingsparametrarna används för den dokumenttypen. När bearbetningen har slutförts lagras en ny fil i antingen PDF- eller HTML-format i listan över återgivningar för det överordnade objektet. Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i en del program. Det kan också vara möjligt, beroende på vilka övriga Documentum-produkter som har installerats i systemet, att omvandla ett dokument till PDF- eller HTML-format med alternativ. Mer information finns i Skapa en återgivning genom omvandling, sida 129 och Skapa ett relaterat objekt genom omvandling, sida Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

129 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Så här omvandlar du ett dokument till PDF eller HTML: 1. Navigera till det dokument som du vill omvandla till PDF eller HTML. Kommentar: Du kan omvandla en överordnad fil eller en annan återgivning. (I Visa återgivningar, sida 125 beskrivs hur du letar reda på återgivningar.) 2. Markera filen och klicka på: Verktyg > Omvandla > PDF-återgivning om du vill skapa en PDF-fil. Verktyg > Omvandla > HTML-återgivning om du vill skapa en HTML-fil. 3. Omvandlingsbegäran skickas omedelbart till lämplig kö för bearbetning. Skapa en återgivning genom omvandling Web Publisher använder Documentums Advanced Document Transformation Services och Media Transformation Services för att tillhandahålla de funktioner som krävs för att omvandla en fil för att kunna skapa en ny återgivning. Med hjälp av de här produkterna kan du skapa nya återgivningar av de flesta filtyper. Omvandlingar för att skapa nya renderingar utförs på en post i taget och begäranden bearbetas asynkront, vilket innebär att nya renderingar kanske inte är omedelbart tillgängliga. Du får ett meddelande i inkorgen när en omvandling har slutförts eller om en omvandling misslyckas. Varning: Alla funktioner nedan är inte tillgängliga för alla filformat och en del filformat går inte att omvandla. Mer information om återgivningar och omvandlingar finns i Översikt över återgivningar, sida 123 och Översikt över omvandlingar, sida 127. I den här proceduren beskrivs hur du skapar en ny återgivning av en fil genom omvandling. Så här skapar du en ny återgivning genom omvandling: 1. Navigera till den fil som du vill omvandla för att skapa en ny återgivning. Kommentar: Du kan omvandla en överordnad fil eller en annan återgivning. (I Visa återgivningar, sida 125 beskrivs hur du letar reda på återgivningar.) 2. Gör något av följande: Markera filen och välj Verktyg > Omvandla > Fler format. Markera filen eller filerna och klicka på Omvandla i verktygsfältet. 3. Guiden Omvandla visas. Gör följande: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 129

130 Arbeta med återgivningar och omvandlingar a. Markera Skapa en ny återgivning iavsnittetvälj omvandlingstyp och klicka på Nästa. Skärmen Välj omvandling visas med de markerade filerna och de tillgängliga omvandlingarna för de markerade filerna. b. Välj en omvandlingsprofil på skärmen Välj omvandling och klicka på Nästa. c. Om skärmen Omvandlingsinformation visas anger du den information som krävs för att ange omvandlingens parametrar och klickar på Nästa. d. Om det redan finnsenåtergivningavdenhärfilenmedsammaformat,kandu identifiera den nya återgivning som du skapar genom att ange en beskrivning i fältet Återgivningsbeskrivning. Du kan också välja om du vill utföra den här omvandlingen varje gång en version skapas av det överordnade objektet samt om du vill ange den här återgivningen som standardåtergivning för förhandsgranskning. Varning: Den här sidan visas inte i Webtop-program. I Webtop går det endast att ha en återgivning av varje filformat. e. Om du har markerat flera filer för den här omvandlingen klickar du på Nästa. Om du vill använda de valda parametrarna på alla filer som har markerats för omvandlingen, eller om du endast har markerat en fil för omvandling, kan du också klicka på Slutför. f. Om du får ett meddelande om att det redan finns en fil med samma format och beskrivning, kan du skriva över den befintliga filen genom att klicka på Ja. Du kan behålla både den nya filen och den befintliga filen genom att klicka på Nej. Om du väljer Nej måste du även ange en beskrivning. Detta beror på huruvida du redan har angett en Återgivningsbeskrivning iföregåendesteg. Varning: Det här meddelandet visas inte i Webtop-program. I Webtop går det endast att ha en återgivning av varje filformat. Klicka på Slutför. 4. Omvandlingsbegäran skickas omedelbart till lämplig kö för bearbetning. Skapa ett relaterat objekt genom omvandling Om det här alternativet är tillgängligt i programmet använder programmet Documentums Advanced Document Transformation Services och Media Transformation Services för att tillhandahålla de funktioner som krävs för omvandling av en fil i samband med att 130 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

131 Arbeta med återgivningar och omvandlingar ett nytt relaterat objekt skapas. Med hjälp av de här produkterna kan du skapa nya objekt för de flesta filtyper. Omvandlingar för att skapa nya relaterade objekt utförs på ett objekt i taget och begäran bearbetas asynkront, vilket innebär att nya objekt kanske inte är omedelbart tillgängliga. Du får ett meddelande i inkorgen när en omvandling har slutförts eller om en omvandling misslyckas. Varning: Alla funktioner nedan är inte tillgängliga för alla filformat och en del filformat går inte att omvandla. Mer information om återgivningar och omvandlingar finns i Översikt över återgivningar, sida 123 och Översikt över omvandlingar, sida 127. I den här proceduren beskrivs hur du använder en omvandlingsprofil för att skapa ett nytt relaterat objekt. Så här skapar du ett nytt relaterat objekt genom omvandling: 1. Navigera till filen/filerna som du vill omvandla för att skapa ett nytt relaterat objekt. Kommentar: Du kan omvandla en överordnad fil eller en återgivning. 2. Gör något av följande: Markera filen eller filerna och välj Verktyg > Omvandla > Fler format. Markera filen eller filerna och klicka på Omvandla i verktygsfältet. 3. Guiden Omvandla visas. Gör följande: a. Markera Skapa ett nytt objekt iavsnittetvälj omvandlingstyp och klicka på Nästa. Skärmen Välj omvandling visas med de markerade filerna och de tillgängliga omvandlingarna för de markerade filerna. b. Välj en omvandlingsprofil på skärmen Välj omvandling och klicka på Nästa. c. Om skärmen Omvandlingsinformation visas anger du den information som krävs för att ange omvandlingens parametrar och klickar på Nästa. 4. På skärmen Ny objektdefinition kan du ange eller använda attribut för de nya objekten. Detta innefattar namn, rubrik, objekttyp, behörighetsgrupp, livscykel och plats. Det enda obligatoriska attributet är ett namn på objekten. På den här skärmen kan du också välja huruvida den här omvandlingen ska utföras varje gång det skapas en ny version av de nya objekten. Gör följande: a. Ange ett namn på det nya objektet. Filnamnet anges som standard. b. Om du vill anger du en rubrik för objektet. c. Välj en annan objekttyp för objektet om du vill. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 131

132 Arbeta med återgivningar och omvandlingar d. Klicka på Redigera om du vill ange en annan behörighetsgrupp för objektet. e. Klicka på Redigera om du vill använda en livscykel för objektet. f. Välj platsen för det nya objektet. Du har två alternativ: Samma som överordnad fil Detta väljs som standard. Det nya objektet placeras i samma skåp eller mapp som ursprungsobjektet. Ny plats Detta kräver att du väljer en ny plats i ett redigeringsfönster. g. Markera det här alternativet om du vill att den här omvandlingen ska göras varje gång en ny version skapas av de nya objekten. 5. Om du har markerat flera filer för den här omvandlingen klickar du på Nästa. Om du vill använda de valda parametrarna på alla filer som har markerats för omvandlingen, eller om du endast har markerat en fil för omvandling, kan du också klicka på Slutför. Omvandlingsbegäran skickas till servern. När omvandlingen har slutförts skickas ett meddelande till inkorgen. Visa omvandlingsegenskaper Omvandlingsegenskaper visas för ett objekt när det har angetts att en omvandling ska utföras varje gång en ny version av objektet skapas. Det här alternativet kan anges när en ny återgivning eller ett nytt relaterat objekt skapas genom omvandling. Omvandlingsbegäran sparas och kopplas till källdokumentet. När en ny version av källdokumentet skapas används omvandlingen automatiskt på den nya versionen. Samma parametrar används som i ursprungsomvandlingen och omvandlingsbegäran skickas till lämplig server för bearbetning. I omvandlingsegenskaperna visas alla sparade omvandlingar som kommer att användas på ett dokument när en ny version av detta skapas. Så här visar du omvandlingsegenskaper: 1. Navigera till det objekt som du vill visa omvandlingsegenskaperna för. 2. Gör något av följande, beroende på vilken vy du använder: Klicka på länken Egenskaper. 132 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

133 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Välj Visa > Egenskaper > Omvandling. Sidan Egenskaper öppnas med fliken Omvandlingsegenskaper vald. En lista över de sparade omvandlingarna för objektet visas, med namn och beskrivning på omvandlingsprofilen som har använts, utdataformat samt huruvida utdata är en återgivning eller ett relaterat objekt. Ta bort en sparad omvandling Omvandlingsegenskaper visas för ett objekt när det har angetts att en omvandling ska utföras varje gång en ny version av objektet skapas. Det här alternativet kan anges när en ny återgivning eller ett nytt relaterat objekt skapas genom omvandling. Omvandlingsbegäran sparas och kopplas till källdokumentet. När en ny version av källdokumentet skapas används omvandlingen automatiskt på den nya versionen, med samma parametrar som ursprungsomvandlingen, och omvandlingsbegäran skickas till lämplig server för bearbetning. Om du inte vill att omvandling ska ske varje gång en ny version skapas av ett objekt kan du ta bort omvandlingsbegäran från omvandlingsegenskaperna. Om du klickar på omvandlingslänken i kolumnen Namn öppnas en egenskapsdialogruta där omvandlingens parametrar visas. De här parametrarna kan användas för att skilja mellan de olika omvandlingar som har skapats för objektet, och som använder samma omvandlingsprofil. Så här tar du bort en sparad omvandling: 1. Navigera till det objekt som du vill ta bort sparade omvandlingar för. 2. Gör något av följande, beroende på vilken vy du använder: Klicka på länken Egenskaper. Välj Visa > Egenskaper > Omvandling. 3. Klicka på omvandlingslänken i kolumnen Namn för att hitta den sparade omvandling du vill ta bort. Dialogrutan med omvandlingsparametrar öppnas med de parametrar som har valts för den sparade omvandlingen. 4. Klicka på Stäng när du vill stänga dialogrutan med omvandlingsparametrar. 5. Välj Ta bort på raden för den sparade omvandling som du vill ta bort. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 133

134 Arbeta med återgivningar och omvandlingar Omvandlingen tas bort från listan över objektets sparade omvandlingar och utförs inte längre när en ny version av objektet skapas. 134 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

135 Kapitel 10 Arbeta med repliker I detta avsnitt beskrivs följande: Repliker, sida 135 Om en åtgärd inte finns beskriven i detta avsnitt kan du använda standardmetoden i Web Publisher för att utföra åtgärden. Repliker En replik ger åtkomst från den aktuella databasen till ett objekt i en annan databas genom att objektet kopieras. Repliken länkas emellertid till källobjektet och när repliken checkas ut, checkas även källobjektet ut. Med hjälp av repliker kan de som använder olika databaser dela dokument över stora avstånd. Exempelvis kan du använda repliker om du har kontor i Stockholm, Tyskland och Japan som delar samma dokument. Med hjälp av repliker kan samma delade dokument användas lokalt på varje kontor. En replik kan ha både globala och lokala egenskaper. När du ändrar ett globalt egenskapsvärde ändras värdet i källobjektet och i alla övriga repliker. När du ändrar ett lokalt egenskapsvärde ändras värdet endast i den aktuella repliken. Du kan utföra de flesta standardåtgärder för filer och mappar på repliker. Exempelvis kan du exportera, kopiera och checka ut repliker. Du använder standardprocedurerna i Web Publisher för att utföra sådana åtgärder. Repliker anges med en liten dubblettikon som ligger över den nedre, vänstra sidan av filikonen. Överlägget ser ut som en liten kopia av antingen mapp- eller dokumentikonen. Content Server använder automatiska jobb för att synkronisera repliker och källobjekt. Observera följande: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 135

136 Arbeta med repliker Replikeringsjobb synkroniserar automatiskt repliken med ursprungsfilen. Du kan synkronisera repliken manuellt utan att vänta på att den automatiska synkroniseringen ska inträffa genom att uppdatera. Alla åtgärder som ändrar ett objekt utförs implicit på källobjektet och replikobjektet uppdateras för att återge ändringen. Du kan förvänta dig längre svarstider för alla åtgärder som ändrar källfilen (som till exempel incheckning), eftersom den geografiska placeringen för källfilens databas kan vara avlägsen. Alla åtgärder som inte ändrar källfilen, som till exempel visning eller export, utförs på repliken, vilket innebär att ingen anslutning till källfilens databas krävs. När du kopierar en replik blir kopian inte en replik, utan en ny fil. Därför uppdateras inte ändringarna i ursprungsdokumentet i kopian, som de skulle göra i repliken. Om ditt program har stöd för översättningar skapas en ny fil i databasen när du skapar en översättning. Du skapar ingen replik. Du kan utföra livscykelåtgärder på repliker om livscykler redan har använts på dem. Databaskonfigurationerna tillåter att du ansluter till källfilens databas, för att åtgärderna ska kunna utföras. Anslutningen görs utan åtgärder från användaren. Du uppmanas inte att logga in i källfilens databas. Det går endast att skapa en replik om databasen där ursprungsfilen finns och databasen där repliken finns har samma uppsättning med användare och lösenord. Definitionerna i måldatabasen måste vara desamma som eller överordnade uppsättningar av de som finns i källdatabasen. Det rekommenderas att de två databaserna skapas under samma federation för att synkroniseringen av användare och lösenord ska bli konsekvent. Information om hur du konfigurerar replikeringstjänster eller API:n för arbetsflöden finns i handböckerna Documentum Content Server Administration och Documentum Content Server Fundamentals. Replikerna är skrivskyddade, vilket innebär att åtgärder som skulle ändra innehållet i filen i källdatabasen inte tillåts. Främst innebär detta att du inte kan redigera, checka in eller checka ut en replik, eftersom du inte tillåts göra ändringar i den. Dessutom går det inte att ändra livscykeln för en replik manuellt. Du kan inte heller uppdatera relationer med uppdateringsalternativet, endast attribut. 136 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

137 Kapitel 11 Arbeta med relationer En relation är en specifik, definierad typ av koppling mellan två objekt i en databas. Relationerna gör att Web Publisher kan bearbeta objekt tillsammans. Relationer innebär även att användare kan nå vissa objekt genom att gå via andra, relaterade objekt. Om t.ex. flera bilder länkas in i en innehållsfil kan du nå bilderna genom att visa relationerna i innehållsfilen. I detta kapitel beskrivs följande: Visa relationer, sida 137 Lägga till relationer, sida 138 Ta bort, sida138 Arbeta med relationstyper, sida 139 Visa relationer Om relationerna för ett objekt har specificerats kan du visa detaljerna. Så här visar du relationerna för ett objekt: 1. Navigera till det objekt som du vill visa relationer för. 2. Markera objektet. Klicka på Visa > Relaterat innehåll. På resultatsidan kan du växla mellan två flikar: Innehåll listar alla relationer där det här objektet finns överordnat, medan Innesluten i listar alla relationer där det här objektet finns underordnat. Om du får många sökresultat kan du sortera dem efter relationstyp genom att använda listrutan Relationstyp(er) som ska visas. 3. Klicka på Stäng om du vill återgå till föregående sida. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 137

138 Arbeta med relationer Lägga till relationer Relationer kan läggas till alla filer som finns vid noderna Plats (Webbskåp), Abbonemang och Mina filer. Om t.ex. en bild länkas in i en innehållsfil kan du skapa en relation mellan bilden och innehållet så att bilden inte oavsiktligt raderas från filen den är länkad till. Om en användare försöker radera en bild från ett dokument som finns kopplad till en relation visas ett varningsmeddelande i Web Publisher. Så här skapar du en relation mellan två objekt: 1. Navigera till objektet som du vill ska vara överordnat och markera det. 2. Klicka på Visa >Alla relationer. Befintliga relationer för den här filen visas på sidan Alla relationer. 3. Välj Lägg till relation. Urvalssidan för Lägg till relationer visas. 4. Välj noden som den underordnade filen kommer ifrån och navigera till filen. Om du vill hitta objektet kan du använda rutan Börjar med eller filtrera listan genom listrutan Visa. 5. Klicka på kryssrutan om du vill välja ett objekt. Klicka på för att flytta objektet till Markerad-listan. Ta bort ett objekt från Markerad-listan genom att markera kryssrutan och klicka på. 6. När dina önskade underordnade objekt visas i Markerad-listan klickar du på OK. Ta bort Så här tar du bort en relation mellan två objekt: 1. Navigera till något av objekten och markera det. 2. Klicka på Visa >Alla relationer. 3. Välj den relaterade filen du vill ta bort. 4. Klicka på Arkiv > Ta bort relation. 5. Klicka på OK. 138 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

139 Arbeta med relationer Arbeta med relationstyper En relation definieras av en relationstyp. Relationstypen definierar på vilket sätt de två objekten är relaterade. Relationstypen kan t.ex. ange att relationen upprätthålls via versioner. Det finns två relationstyper i Web Publisher: Systemrelationstyper är typer som skapas i det program du använder. En relation mellan en fil och miniatyren för den är t.ex. en systemrelationstyp. Ad hoc-relationstyper är de som skapas av användarna. Användare med administrativ behörighet kan skapa ad hoc-relationstyper. Du måste ha administrativ behörighet för att skapa en ny relationstyp, visa objekt som har en angiven relationstyp eller ta bort en relationstyp. Så här skapar du en ny relationstyp: 1. Navigera till Administration/Web Publisher Admin 2. Klicka på noden Web Publisher Admin i den vänstra fönsterrutan. 3. Markera noden Relationer. 4. Gör något av följande: Klicka på Ny relation. Välj Verktyg > Relationer > Ny relation. 5. Ange namnet på den nya relationstypen. 6. Om du vill kan du lägga till en beskrivning av relationstypen. 7. Ange om alternativet Befordran inkluderar ska användas. Om du vill ta med alla underordnade relationer när en överordnad befordras kan du välja Ja. Vill du utesluta underordnade relationer när en överordnad befordras kan du välja Nej. 8. Klicka på OK. Den nya relationen visas på Relationssidan. 9. Om du vill lägga till filer och stöddokument för relationen klickar du på relationens namn för att öppna den. Så här visar du alla objekt som använder en viss relationstyp: 1. Navigera till Administration/Web Publisher Admin 2. Klicka på noden Web Publisher Admin i den vänstra fönsterrutan. 3. Markera noden Relationer. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 139

140 Arbeta med relationer 4. Välj en relationstyp. 5. Välj Verktyg > Relationer > Visa alla av typen. Så här tar du bort en relationstyp: 1. Navigera till Administration/Web Publisher Admin 2. Klicka på noden Web Publisher Admin i den vänstra fönsterrutan. 3. Markera noden Relationer. 4. Välj en relationstyp. 5. Välj Verktyg > Relationer > Ta bort relation. 140 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

141 Arbeta med innehållslösa objekt Kapitel 12 Ett innehållslöst objekt har en filstorlek på 0 kilobyte, saknar associerat filformat och saknar innehåll. Du kan använda innehållslösa objekt för att visa metadata på en webbplats. Det gör du genom att publicera innehållslösa objekt på webbplatsen. Du kan uppgradera och nedgradera innehållslösa objekt, låta dem förfalla och bifoga dem till ändringslistor och arbetsflöden. Du kan inte utföra följande åtgärder på innehållslösa objekt: redigera, visa relaterat innehåll, återgivning, omvandling och webbvisning. I detta avsnitt beskrivs följande: Skapa ett innehållslöst objekt, sida 141 Skapa en mall för ett innehållslöst objekt, sida 142 Skapa ett innehållslöst objekt Ett innehållslöst objekt kan skapas från en mall eller utan en mall. Om du vill använda mallar måste du först skapa mallen i Platshanteraren. Så här skapar du ett innehållslöst objekt: 1. Markera noden Platser (webbskåp). 2. Gå till den plats där du vill skapa det innehållslösa objektet under noden Platser (webbskåp). 3. Gör något av följande: Om du vill skapa objektet från en mall klickar du på Arkiv > Nytt > Metaobjekt >Frånmall. Om du vill skapa objektet utan en mall klickar du på Arkiv > Nytt > Metaobjekt > Skapa nytt. 4. Om du skapar objektet från en mall väljer du en mall och klickar på OK. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 141

142 Arbeta med innehållslösa objekt 5. Ange namnet på det nya objektet på fliken Skapa. Ange ytterligare information enligt önskemål. 6. Ange informationen enligt önskemål på fliken Info. Om länken Redigera visas bredvid en egenskap, anger du egenskapens värden genom att klicka på Redigera och ange värden på den sida som visas. Du anger värden genom att antingen skriva dem i en Ange nytt värde-ruta eller välja dem i en Välj från lista-ruta och sedan klicka på Lägg till. Du kan flytta ett värde uppåt eller nedåt i den lista som visas genom att markera det och klicka på Flytta uppåt eller Flytta nedåt. Du kan ta bort ett värde genom att markera det och klicka på Ta bort. När du är färdig med att lägga till värden klickar du på OK. 7. Ange informationen på de övriga flikarna. Information om vilka funktioner som påverkas av dessa flikar finns i avsnitten om dessa funktioner i den här handboken. 8. Klicka på Slutför. Skapa en mall för ett innehållslöst objekt Mallarna måste först skapas i Platshanteraren för att du ska kunna använda dem för att skapa innehållslösa objekt. Så här skapar du en mall för ett innehållslöst objekt: 1. Markera noden Platshanteraren. 2. Välj Innehållsmallar. 3. Navigera till kategorin där du vill skapa den nya mallen. 4. Välj Arkiv > Nytt > Metamall. 5. Ange den nya mallens namn. Ange ytterligare information. 6. Klicka på OK. Du kan nu använda den här mallen för att skapa innehållslösa objekt. 142 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

143 Kapitel 13 Arbeta med diskussioner En kommentarstråd är en onlinediskussion om individuella innehållsfiler. Varje tråd kan innehålla ett godtyckligt antal kommentarer som är länkade till varandra i ett träd. Kommentarstrådar kan skapas när som helst, och det går alltid att lägga till nya kommentarer i en befintlig tråd. Du använder RTE-redigeraren för att skapa och redigera kommentarer. I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över diskussioner, sida 143 Visa diskussioner, sida 144 Lägga till och redigera kommentarer, sida 144 Ta bort kommentarer, sida 146 Arbeta med textredigeraren, sida 146 Översikt över diskussioner En diskussion online består av ett träd med kommentarer, endera som en löpande serie eller som svar på andra kommentarer, eller allra oftast en kombination av bådadera. Om diskussioner är relaterade till varandra eller kopplade till objekt (som dokument eller mediefiler) är de fristående och har en egen sida. Om de är inbyggda, eller inbäddade, visas diskussioner på samma sida som de öppna objekten. Till skillnad från andra databasobjekt går det inte att välja, redigera, checka ut, versionsindela eller visa egenskaper för diskussioner. Alla återgivningar av ett objekt använder samma diskussion. När du checkar in en ny version av ett objekt har den samma diskussion gemensam med den direkt föregående versionen (gren, delversion eller huvudversion). Förstaversioner har nya diskussioner. En inställning kan förändra detta förinställda beteende så att diskussioner endast delas av varje ny del- eller grenversion (medan huvudversioner har nya diskussioner) eller att inga versioner av ett objekt delar en diskussion (varje version Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 143

144 Arbeta med diskussioner har en egen). Om ett objekts version skapar en serie diskussioner kan de ge en objektet en historik, tillsammans med kommentarerna i varje diskussion. Reglerna för åtkomst till en diskussion är desamma som för åtkomsten till det överordnade objektet(det objekt diskussionen är relaterad till eller inbäddad i). Du kan vanligen bara redigera och ta bort de kommentarer du själv skapat. När du kopierar ett objekt kopieras även dess diskussion, där kopior av alla kommentarer ingår (samt svar på kommentarer) samt ursprungligt skapat datum, författare och åtkomstkontrollista. Visa diskussioner Om en lista har en kolumn för diskussionsstatus (markeras av ikonen )kommerobjekt som har diskussionskommentarer att indikeras med en av följande diskussionsikoner: innebär att du har läst alla kommentarer i diskussionen. innebär att det finns vissa kommentarer i diskussionen som du inte har läst. Om du vill visa en diskussion, med eller utan kommentarer (för att t.ex. lägga till en kommentar), kan du klicka på en diskussionsikon eller markera ett objekt och välja Visa > Diskussion. Om du vill sortera en lista med objekt baserat på diskussionskommentarer (lästa, olästa eller inga) klickar du på längst upp i kolumnen Diskussionsstatus. Du kan avaktivera kolumnen Diskussionsstatus genom att ändra inställningarna i Inställningar > Kolumner. Du kan ställa in diskussionerna så att de visar att du har läst alla, eller inga, av kommentarerna. Om du t.ex. vill få en visuell påminnelse endast när nya kommentarer läggs till i en viss diskussion, markerar eller öppnar du det objekt diskussionen är kopplad till. Du kan också välja Arkiv > Markera diskussion som läst. På samma sätt kan du få alla kommentarer att visas som olästa med Arkiv > Markera diskussion som oläst. Om du markerar flera objekt tillämpas dessa kommandon på alla objekt du markerat. Lägga till och redigera kommentarer Användare med minst Skriv-behörighet för ett objekt kan gå till fliken Egenskaper > Info för objektet och markera eller avmarkera alternativet Visa diskussion. När en diskussion visas kan användare med minst behörigheten Relatera för diskussionens primära överordnade: 144 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

145 Arbeta med diskussioner Lägga till en ny kommentar. Svara på en befintlig kommentar. Då startas en tråd för kommentaren. Redigera en kommentar du har publicerat. Så här lägger du till en kommentar i en diskussion: 1. Visa diskussionen genom att göra något av följande: Klickapådiskussionsikonen ( eller ). Markera ett enstaka objekt och välj Visa > Diskussion. 2. Klicka på Lägg till kommentar nedanför sista kommentaren i diskussionen. Kommentar: Om det inte finns en Lägg till kommentar-knapp betyder det att din behörighet för det överordnade objektet är mindre än Relatera. Du kan inte lägga till en kommentar i den här diskussionen. 3. I textredigeringsfönstret fyller du i rubrik (obligatoriskt) och skriver texten (valfritt) för kommentaren. 4. Klicka på OK. Kommentaren visas nedanför den sista kommentaren, justerat längs vänstermarginalen för kommentaren ovan. Så här svarar du på en viss kommentar: 1. Visa diskussionen genom att göra något av följande: Klickapådiskussionsikonen ( eller ). Markera ett enstaka objekt och välj Visa > Diskussion. 2. Klicka på invid namnet på den kommentar du vill svara på. 3. I textredigeringsfönstret fyller du i titel och skriver texten för kommentaren. Dina anmärkningar visas nedanför den kommentar du besvarat, indragen åt höger. Om det inte finns någon ikon för att svara på en kommentar ( ) kan det betyda att du inte har tillräcklig behörighet för att lägga till eller svara på kommentarer. Du behöver minst behörigheten Relatera. Så här redigerar du en kommentar: 1. Klicka på bredvid titeln för en kommentar du själv har lagt till. 2. I textredigeringsfönstret redigerar du titel och texten för din kommentar. 3. Klicka på OK för att spara ändringarna. Om du inte har administratörsbehörighet kan du enbart redigera de kommentarer du själv lagt till. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 145

146 Arbeta med diskussioner Ta bort kommentarer Om du har behörigheten Ta bort för en viss kommentar, och behörigheten Relatera för diskussionens primära överordnade, kan du ta bort kommentaren i fråga och eventuella svar på denna. Om du har behörigheten Ta bort för diskussionens samtliga överordnade kan du ta bort alla kommentarer, även de som andra personer har skapat. Om du har Ta bort för alla överordnade kan du göra diskussionen otillgänglig genom att ta bort samtliga. Arbeta med textredigeraren Med hjälp av textredigeraren kan du formatera text, infoga bilder och hyperlänkar i texten och kontrollera stavningen. Du kan använda textredigeraren till att skapa, redigera och svara på kommentarer, skapa och redigera anteckningar och skriva (valfria) beskrivningar för behållarobjekt i databasen, bland annat mappar, skåp och rum. I detta avsnitt beskrivs följande: Lägga till innehåll i textredigeraren, sida 146 Verktygsfältet i textredigeraren, sida 147 Lägga till innehåll i textredigeraren Du kan lägga till innehåll i textredigeraren genom att skriva, klistra in eller dra och släppa text i rtf-format från ett annat klientprogram eller en annan textredigerare, eller inom samma redigerare (en markering i textredigeraren kan också innehålla bilder). När text i rtf-format som skrivits i ett annat program än denna textredigerare klistras in kan den innehålla text som går att visa, men däremot inte redigera. I allmänhet kan textredigeraren återge allt HTML-innehåll som en webbläsare kan visa. Om du t.ex. markerar ett avsnitt i en webbläsare som innehåller en HTML-tabell kommer den att se likadan ut när du klistrar in den i textredigeraren. I detta fall kan du redigera texten i tabellcellerna, men däremot inte själva tabellen. 146 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

147 Arbeta med diskussioner Verktygsfältet i textredigeraren I textredigeraren kan du peka på en knapp i verktygsfältet för att se vad den heter. Förutom vanliga verktyg för textformatering (t ex teckensnitt, storlek, fetstil, textjustering) innehåller Documentums textredigerare följande verktyg: I Microsoft Windows, med stavningskontrollen i Microsoft Word installerad, kan du klicka på för att kontrollera stavningen. (Du kommer att bli uppmanad att hämta ett plugin-program.) När stavningskontrollen hittar en möjlig felstavning markeras ordet, placeras i fokus och dialogrutan Kontrollera stavning öppnas. Ordet visas i rutan Ändra, och ett föreslaget alternativ visas i rutan Till. Du kan redigera texten i rutan Till eller välja ett ord från listan. Följande kommandon är kopplade till stavningskontrollen: Ändra ändrar det markerade ordet till det som visas i rutan Till. Ändra alla ändrar alla förekomster av det markerade ordet i texten. Ignorera lämnar det markerade ordet oförändrat. Ignorera alla ignorerar alla förekomster av det markerade ordet i texten. Lägg till i ordlista lägger till det markerade ordet i den ordlista som används för stavningskontrollen. Klicka på om du vill göra val från urklippsmenyn. Möjliga alternativ är Ångra, Gör om, Ta bort och Markera alla. Med Microsoft Internet Explorer finns även följande alternativ: Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Ta bort stil. Observera att kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in även finns tillgängliga på webbläsarens meny Redigera. Klicka på om du vill infoga en bild. Dialogrutan Infoga bild öppnas där du hittar kontroller för att välja och överföra en bild i formatet BMP, GIF, JPEG eller PNG i taget. Bilden visas sedan i redigeringsområdet. Klicka på om du vill infoga en hyperlänk. Dialogrutan Infoga länk öppnas. Där finns fältet Rubrik, fälteturl och alternativet Öppna i nytt fönster. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 147

148 Arbeta med diskussioner 148 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

149 Del 3 Skapa och redigera webbinnehåll Programmet Web Publisher innehåller ett flertal verktyg som du kan använda för att skapa och redigera innehåll för webbplatser. Med innehållsmallar och regler kan du styra och standardisera det innehåll som utvecklas. Livscykler anger innehållets olika status,frånattdetskapastillsdetupphörattgälla. Läs först Kapitel 14, Skapa webbplatser som ger en bra översikt över ämnet. Där beskrivs också olika publiceringsproblem. Kapitlet innehåller information om hur du skapar en ny webbsida, oavsett vilket verktyg innehållet skapades med. Övriga avsnitt om det här ämnet är: Kapitel 15, Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Kapitel 16, Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Kapitel 17, Använda WebEditPro för att skapa och redigera innehåll Kapitel 18, Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Kapitel 19, Hantera innehållsmallar Kapitel 20, Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Kapitel 21, Flytta innehåll genom livscykeln Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 149

150 Skapa och redigera webbinnehåll 150 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

151 Kapitel 14 Skapa webbplatser Detta avsnitt beskriver grundprocedurerna för att skapa en webbplats. Fullständig information om hur du skapar webbplatser finns i Web Publisher Administration Guide. I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över hur en ny webbplats skapas, sida 151 Sekvens för att skapa en ny webbplats, sida 157 Skapa en ny plats (webbskåp), sida 158 Publicera manuellt, sida 159 Webbplatser kan även skapas med hjälp av Plats-guiden. Mer information finns i Kapitel 22, Skapa platser med Plats-guiden. Översikt över hur en ny webbplats skapas Denna översikt innehåller följande ämnen: Publicera webbplatser, sida 151 Giltighets- och förfallodatum, sida 153 Jobb, sida 154 Synkron och asynkron publicering, sida 156 Autopublicering för dokument i stadiet Pågående arbete, sida 156 Platsskydd, sida156 Publicera webbplatser Web Publisher använder Site Caching Services (SCS) för publicering av webbplatser. SCS publicerar webbplatser från databaser till angivna platser på webbservrar. SCS väljer vilket innehåll som ska publiceras och till vilken plats i enlighet med de parametrar Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 151

152 Skapa webbplatser som har angetts i publiceringskonfigurationen. Du skapar publiceringskonfigurationer idocumentumadministrator. I Web Publisher publiceras varje webbsida i tre steg: pågående arbete, förproduktion och aktiva steg. Du rekommenderas att ha tre separata publiceringskonfigurationer för ett webbskåp - en för varje steg. Varje publiceringskonfiguration publiceras på en separat målplats. Platserna Pågående arbete och Förproduktion är till för intern testning, platsen Aktiv är den aktiva webbplatsen eller den plats som överförs med pushteknik till de aktiva webbgrupperna. Användare kan då nå platserna Pågående arbete och Förproduktion via förhandsgranskningskommandot i Web Publisher eller via en URL. Om du skapar samma webbplats i flera olika filformat eller språk använder du publiceringskonfigurationen för att avgöra vilket format eller språk som publiceras till en viss webbserver. Anta exempelvis att product.htm finns i tre återgivningar: product.htm, product.xml och product.wml. Anta att du har två publiceringskonfigurationer för platsen: en som publicerar HTML-, GIF- och CSS-filer och en annan som publicerar WML-filer. (Product.xml används för utveckling och publiceras inte.) Du kan skriva en publiceringskonfiguration för att publicera product.htm, och en annan för att publicera product.wml. När du skapar en publiceringskonfiguration skapas automatiskt ett publiceringsjobb av SCS. Publiceringsjobbet körs regelbundet för att initiera publiceringsåtgärden. Du kan använda Documentum Administrator eller IAPI om du vill ändra intervall för jobbet, eller köra det manuellt. Förutom publiceringsjobben innehåller Web Publisher ett användarkommando för initiering av SCS-publiceringsåtgärden och erbjuder dessutom automatisk publicering när en fil avancerar till ett nytt stadium i livscykeln. Publiceringsåtgärden i SCS kan initieras när något av följande inträffar: När publiceringsjobbets regelbundna intervall löper ut. När en användare förhandsgranskar innehåll i stadiet Pågående arbete eller Förproduktion för att se efter hur det kommer att se ut på webben. Web Publisher initierar publiceringsåtgärden om innehållet har förändrats sedan det senaste publiceringsjobbet kördes. När en användare publicerar innehåll manuellt med kommandot Publicera. När innehåll befodras till Förproduktion eller Aktiv manuellt eller automatiskt. Befordran initierar endast publiceringsåtgärden om webbplatsen är konfigurerad för synkron publicering. Manuell befordran sker när en användare befordrar innehållet till nästa fas i livscykeln eller direktbefordrar innehåll till fasen Godkänd. Automatisk befordran inträffar när Web Publisher befordrar innehåll via ett automatiskt arbetsflöde eller genom att innehållets giltighetsdatum uppnås Om en webbsida når stadiet Godkänd efter att giltighetsdatumet har uppnåtts publiceras sidan nästa gång platsen uppdateras. Web Publisher tar bort webbsidor från webbplatser när sidorna når sina förfallodatum. 152 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

153 Skapa webbplatser Det som SCS publicerar måste vara klart för leverans till en webbplats. Du kan använda XSLT för att skapa webbfärdiga XML-dokument (för visning i XML-kompatibla webbläsare som t.ex. Internet Explorer) eller skicka dokument till omvandlingsmotorer på programservrar som exempelvis BEA WebLogic. En annan möjlighet är att använda XSLT eller någon annan återgivningsenhet för att konvertera XML-blocken till statiska HTML-sidor innan de levereras vidare med pushteknik via SCS. Du kan ange rätt länkar till externa filer (t ex grafik) genom att först exportera XML-filerna och därefter korrigera länkarna så att de avspeglar databassökvägen. Giltighets- och förfallodatum Giltighetsdatumet är den dag en fil ska publiceras på webbplatsen. Förfallodatumet är den dag filen tas bort från webbplatsen. Innehåll publiceras när båda dessa händelser har inträffat: Innehållet uppnår livscykelstadiet Godkänd och innehållet uppnår sitt giltighetsdatum. När bägge inträffar anger Monitor_Lifecycles-jobbet innehållet till Aktivt, och Web Publisher publicerar innehållet på den Aktiva platsen. Den aktiva platsen är endera den aktiva webbplatsen eller den plats som publiceras via pushteknik på dina aktiva webbgrupper. När en aktiv fil når sitt förfallodatum kommer jobbet Monitor_Lifecycles att ange filen till Förfallen. Om en fil befordras till Godkänd efter att dess giltighetsdatum har passerats kommer filen att direkt befordras till Aktiv när den blivit Godkänd. Om filen saknar giltighetsdatum publiceras den i enlighet med systemkonfigurationen. Web Publisher publicerar den antingen direkt eller också inväntas nästa jobb som synkroniserar filen icachen. När en fil ingår i en ändringslista kommer ändringslistans giltighetsdatum att ha företräde framför de enskilda filernas giltighetsdatum. Om en fil ska publiceras till mer än en webbplats, kan du ange olika startdatum för filen på olika platser. Filen publiceras på var och en av platserna på det giltighetsdatum som angetts för platsen i fråga. När en fil med flera giltighetsdatum godkänns kommer filen att publiceras på varje webbplats av Web Publisher allt eftersom giltighetsdatumen uppnås. Filen blir kvar i stadiet Aktiv så länge som den är aktiv på minst en webbplats. Filen anses vara förfallen först när den har förfallit på samtliga webbplatser. Flera giltighetsdatum kan endast tillämpas på filer under den första publiceringsrundan. Närvälenfiläraktivpåallaplatsergårdetinte att uppdatera dess giltighetsdatum. Efterföljande versioner av filen blir aktiva på alla webbplatser samtidigt. I filegenskaperna kan du ange flera värden för giltighets- och förfallodatum förutsatt att följande gäller: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 153

154 Skapa webbplatser Filen är ett webbdokument. Inställningen MultiSite-effektivitet har aktiverats i systeminställningarna. Se Definiera systeminställningar, sida 417. Filen saknar aktiva och godkända versioner (d.v.s. versionsetiketten har inte satts till Aktiv eller Godkänd för någon version av filen). Filen ingår inte i en ändringslista eller, om den finns i en ändringslista, är ändringslistans egenskap för giltighetsdatum tom. Det finns flera giltiga Site Caching Services-konfigurationer associerade med filen. Jobb Ett jobb är ett databasobjekt som hämtar en metod och kör den med jämna mellanrum. När du skapar en publiceringskonfiguration skapar Site Caching Services (SCS) automatiskt ett publiceringsjobb som körs med jämna mellanrum för att initiera publiceringsåtgärden. Web Publisher inkluderar även följande jobb, som administratörer kan ändra via Documentum Administrator. Tabell 6. Web Publisher-jobb Jobbnamn Beskrivning Standardinställning Create_Dynamic_Content Monitor_Lifecycles Det här jobbet lägger upp omvandlingen för ett XML-objekt med XSL och format genom att köra XDQL. Jobbet är konfigurerat för att köras en gång om dagen. Det går att ändra intervallet. Detta jobb startar inte en SCS-publicering. Jobbet befordrar filer baserat på deras giltighetsdatum och förfallodatum. Detta jobb gör följande: När innehållet når livscykelstadiet Godkänd och når sitt giltighetsdatum befodrar jobbet Monitor_Lifecycles automatiskt innehållet till Aktivt. Detta gör att SCS publicerar innehållet på den Aktiv Aktiv 154 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

155 Skapa webbplatser Jobbnamn Beskrivning Standardinställning aktiva webbservern. Om giltighetsdatumet lämnats tomt befodras filen till Aktiv omedelbart. När en aktiv fil når sitt förfallodatum anger jobbet Monitor_Lifecycles filen till Förfallen, vilket innebär attfilentasbortfrånden aktiva webbservern. Om förfallodatumetärtomtkommer filen aldrig att förfalla. Det går att ändra intervallet. WcmObjectBag Detta jobb utnyttjar objektsäcksfunktionen. Objektsäcksfunktionen minskar reaktionstiden när en webbsida skapasgenomatt webbsidor byggs upp i förväg. När en användare skapar nytt innehåll med hjälp av en mall måste Web Publisher skapa innehållsobjektet, egenskaperna och relationerna i databasen och därefter befodra filen till livscykelstadiet Pågående arbete. För att minska bearbetningstiden skapar jobbet WcmObjectBag ett antal nya filer per mall redan i förväg. Jobbet körs vanligtvis efter kontorstid. Systeminställningarna iwebpublisher avgör hur många objekt som ska skapas i förväg. Det går att ändra intervallet. Inaktiv Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 155

156 Skapa webbplatser Synkron och asynkron publicering I Web Publisher används synkron publicering som standard, men för var och en av platserna har du möjlighet att välja asynkron publicering. Om du vill välja asynkron publicering gör du det i webbplatsens egenskaper. Synkron publicering innebär att innehåll "pushas" till en webbserver så snart det höjs till stadierna Förproduktion eller Aktiv. Om en fil till exempel befordras från Pågående arbete till Förproduktion publiceras den till förproduktionswebbservern. När synkron publicering är aktiverad, och när en fil med ett blankt giltighetsdatumbefordras till Godkänd, kommer filen omedelbart att befordras till Aktiv av Web Publisher. Vid höjning till Aktiv publiceras en fil omedelbart, om inte systeminställningarna i Web Publisher är gjorda så att höjningen till aktiv ska fördröjas. Asynkron publicering stänger av funktionen för publicering vid befordran när det tillhörande publiceringsjobbet körs minst var 15:e minut. Innehållet publiceras inte vid befordran till Förproduktion eller Aktiv när jobbet körs med denna frekvens eller oftare. Den asynkrona publiceringen åsidosätts i Web Publisher och innehållet "pushas" manuellt om en användare förhandsgranskar innehåll i stadiet Pågående arbete som en webbsida, förutsatt att innehållet inte har publicerats sedan det ändrades senast. Ange asynkron om jobb körs ofta. Detta förbättrar prestandan för Web Publisher. Autopublicering för dokument i stadiet Pågående arbete För att Web Publisher ska kunna publicera dokument i stadiet Pågående arbete automatiskt måste en administratör konfigurera filen WcmApplicationConfig.properties. Om du anger filens inställning auto-publish till true kan Web Publisher automatiskt och asynkront publicera dokument i stadiet Pågående arbete efter incheckning, import och lägga till en översättning utan redigering. Mer information om autopublicering finns i Web Publisher Administration Guide. Platsskydd Om olika avdelningar eller organisationer delar databaser kan du styra åtkomsten till filer och andra komponenter på en plats genom att tilldela platsen en behörighetsgrupp. Alla filer som tilldelas platsen ärver behörighetsgruppen. Mer information finns i Tilldela tillgångar till en skyddad plats, sida 294 och i Web Publisher Administration Guide. 156 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

157 Skapa webbplatser Sekvens för att skapa en ny webbplats I följande sekvens visas en lista över de procedurer som du måste utföra när du skapar en ny webbplats. Sekvensen omfattar de steg som behövs om du skapar en skyddad plats. Stegen för skyddade platser är indikerade som sådana. Kommentar: Information om hur du snabbt skapar webbplatser som lånar struktur eller innehåll från befintliga webbplatser finns i Kapitel 22, Skapa platser med Plats-guiden. Använd följande sekvens av procedurer när du skapar en ny webbplats: 1. Om du skapar en skyddad plats gör du följande: Aktivera platsskydd i systeminställningarna för Web Publisher. Se Definiera systeminställningar, sida 417. Skapa de användargrupper som har åtkomst till platsen. Se Kapitel 32, Hantera användare, grupper och roller. Skapa den behörighetsgrupp som reglerar åtkomsten till platsen. Documentum Application Builder (DAB) används inte för att skapa åtkomstkontrollistor eftersom de har absoluta värden och inte är behörighetsgruppmallar. Se Kapitel 33, Hantera behörighetsgrupper. Vid behov kan du skapa övriga komponenter, t.ex. arbetsflöden och aliasgrupper. De flesta komponenter skapar du med hjälp av Documentum Administrator. Varning: Du måste tilldela behörighetsgruppen när du skapar den skyddade platsen (vilket beskrivs i nästa punkt). När du väl har skapat en plats går det inte att tilldela en behörighetsgrupp om du inte gör det via verktygen IAPI eller IDQL. 2. Skapa platsen och ange dess egenskaper. Se Skapa en ny plats (webbskåp), sida 158. Egenskaper som du kan ange kan omfatta (men är inte nödvändigtvis begränsade till) följande: Ange hemsida för platsen Aktivera kontextredigering för en plats Aktivera asynkron publicering 3. Skapa mallar för webbplatsen och spara/importera mallarna till lämpliga kategorier i noden Platshanterare. Information om hur du skapar och lagrar mallar finns i Web Publisher Administration Guide. 4. Om du skapar en skyddad plats tilldelar du tillgångarna till platsen. Se Tilldela tillgångar till en skyddad plats, sida 294. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 157

158 Skapa webbplatser 5. Skapa mappstrukturen för webbplatsen. Se Skapa en ny mapp, sida Använd Documentum Administrator för att skapa publiceringskonfigurationer för stadierna Pågående arbete, Förproduktion och Aktiv för webbplatsen. Publiceringskonfigurationerna styr vilket innehåll som publiceras. 7. Om du aktiverade kontextredigering för platsen när du skapade den måste en administratör definiera kontextredigering för platsen. Se Web Publisher Administration Guide. Observera att du kan aktivera kontextredigering när du har skapat en plats. 8. Om webbplatsen ska publiceras i flera översättningar skapar du de komponenter som behövs. Se Skapa en flerspråkig plats, sida 338. Skapaennyplats(webbskåp) Du bör tänka på följande när du skapar ett webbskåp: Webbskåp måste ha webbsäkra namn. Om ett webbskåp ska vara en skyddad plats måste du tilldela behörighetsgruppen när du skapar webbskåpet. När du väl har skapat skåpet går det inte att tilldela en behörighetsgrupp om du inte gör det via verktygen IAPI eller IDQL. Skapa en ny plats (webbskåp): 1. Klicka på noden Platser (webbskåp). 2. Välj Arkiv > Ny > Plats (webbskåp). 3. Ange följande på fliken Skapa: Namn: Ettunikt namn på det nya webbskåpet. Typ: Typ av skåp. Ange ytterligare information enligt önskemål. Klicka på Nästa. 4. Ange informationen enligt önskemål på fliken Info. Välj Tillåt kloning om du vill använda den här platsen som mall för andra platser. Mer information finns i Skapa en plats med Plats-guiden, sida 277. Du kan ange värden för Titel och Ämne genom att skriva dem i textrutorna. Lägg till nyckelord för den här platsen genom att klicka på Redigera och ange värden på dialogsidan. När du är färdig med att lägga till värden klickar du på OK. 158 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

159 Skapa webbplatser Beroende på organisationens inställningar kanske Se CIS-värden visas. I så fall markerar du de föreslagna egenskapsvärden som du vill använda och klickar på OK. Observera att föreslagna värden inte kan omfatta tildetecken (~) eller lodstreck ( ). Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa flik. 5. Ange följande på fliken Publishing (Publicera): Startsida Ange hemsida för webbplatsen. Om du aktiverar sammanhangsbaserad redigering måste du fylla i det här fältet, om standardsidan inte är angiven i HTTP-servern och HTTP-prefixet för Site Caching Services har ett värde. Aktivera kontextredigering Välj Jaom du vill ge användare åtkomst till innehåll i det här skåpet genom att navigera i webbplatserna som skapats från det här skåpet. Aktivera asynkron publicering Välj Ja om du vill inaktivera funktionen för publicering vid befordran i Web Publisher. Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa flik. 6. Om du vill kan du på fliken Taxonomier (om den är tillgänglig) välja att lägga till en taxonomi till den här platsen. Klicka på Nästa. Kommentar: Taxonomier kan också läggas in senare. 7. Om du vill kan du redigera den information som behövs på fliken Behörigheter (om den är tillgänglig). Standardbehörighet och behörighetslista visas. Klicka på Sök om du vill lägga till andra användar-, grupp- eller rollbehörigheter Som standard visas alla användare, grupper och roller. Använd listrutan till att filtrera visningen om så behövs, eller gör en sökning i rutan Börjar med. Markera önskad behörighetsuppsättning och klicka på OK. 8. Klicka på Slutför. Publicera manuellt Du kan publicera en fil, en mapp eller ett helt skåp. Så här publicerar du: 1. Navigera till det skåp, den mapp eller fil du vill publicera. 2. Markera skåpet, mappen eller filen du vill publicera. 3. Välj Verktyg > Publicera. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 159

160 Skapa webbplatser 4. Välj vilka stadier du vill publicera. (Detta väljer också ut målservern som publiceringen sker till.) 5. Om du publicerar en hel webbplats och du vill att Web Publisher ska återskapa mappstrukturen på webbservern markerar du Återskapa katalogstrukturen. 6. Klicka på OK. 160 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

161 Kapitel 15 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Page Builder är ett webbläsarbaserat webbpubliceringsprogram som du kan använda för att skapa och redigera en webbsida samtidigt som du ser hur den kommer att se ut på webben. Page Builder är ett tillvalsprogram som kan läggas till i Web Publisher-installationen. Programmet köps och installeras separat. Till skillnad från många andra utvecklingsverktyg för webbsidor är Page Builder fullständigt webbläsarbaserat och kräver ingen hämtning av Java-appletar eller ActiveX-kontroller. I det här kapitlet beskrivs olika procedurer som hör ihop med Page Builder-gränssnittet. Administratörer och webbutvecklare skapar Page Builder-mallar och innehållsförfattare använder sedan mallarna till att bygga webbsidor. Alla användare ser samma gränssnitt, men programmet startas och används på olika sätt beroende på användarens roll: Administratörer skapar och ändrar Page Builder-mallarna via noden Platshanteraren/ Innehållsmallar/Page Builder. Din databas kan innehålla ytterligare Page Builder-kategorier på den här platsen för Page Builder-mallar. Innehållsförfattare skapar nya webbsidor genom att välja en Page Builder-mall när de skapar sidan, men de kan också ändra en webbsida baserat på en Page Builder-mall. I båda fallen öppnar författarna sidorna via noden Platser (webbskåp) i Web Publisher. Page Builder-sidor och mallar identifieras med den här ikonen:. Du lägger till och redigerar innehåll på webbsidor med hjälp av WYSIWYG-redigeraren i Page Builder. Då kan du först visa sidan och sedan göra ändringar på sidan. Du kan öppna webbsidan via trepagebuilder-vyer: I layoutvyn kan du göra ändringar av webbsidans struktur. I innehållsvyn kan du göra ändringar i innehållet på webbsidan. I förhandsgranskningsvyn kan du granska webbsidan innan den publiceras på webbplatsen. Kommentar: Du kan även använda webbplatsvyn för att granska en webbsida. I Förstå Page Builder-gränssnittet, sida 162 förklaras dessa vyer mer detaljerat. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 161

162 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Page Builder kräver installation av Page Builder DAR-filen. Om Page Builder DAR-filen inte har installerats döljer Page Builder-filtret alla Page Builder-relaterade åtgärder. Mer information om Page Builder DAR-filen finns i Web Publisher Deployment Guide. Page Builder stöder flera fördefinierade innehållsobjekt, t.ex. formaterad text, bilder och hyperlänkar. Du kan också skapa innehåll med hjälp av en fördefinierad mall. När du väljer en mall skapas en kopia av mallinnehållet i Web Publisher och det sparas som en ny innehållsfil. Innehållsfilen ärver mallens innehåll och andra egenskaper, t.ex. skisser. En modell är en samling komponenter som lagras i en databas. Mer information finns i Web Publisher Administration Guide. I detta kapitel beskrivs följande: Förstå Page Builder-gränssnittet, sida 162 Skapa och ändra Page Builder-mallar, sida 164 Skapa och ändra webbinnehåll, sida 173 Ange egenskaper, sida 202 Använda felsäkert läge för att felsöka ett problem i Page Builder, sida 204 Förstå Page Builder-gränssnittet Med Page Builder kan du redigera en webbsida samtidigt som du visar den. När du redigerar sidan visas en sida som liknar den på bilden nedan. Varje rektangel på sidan utgör ett element, en separat del av redigerbart innehåll. Figur 3. Page Builder-gränssnitt Fliken Layout används för att skapa en ny struktur eller för att ändra sidans befintliga struktur. På fliken Layout kan avancerade användare också redigera webbsidorna i sin 162 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

163 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor helhet genom att ändra stilar, lägga till och ta bort element eller flytta element på sidan. På fliken Layout utgör den yttre rektangeln gränsen till hela webbsidan. Fliken Innehåll används för att redigera sidelement (innehållet). Du redigerar ett element genom att placera musen över elementet och klicka. När du håller muspekaren över ett element blir rektangeln mörkare. Fliken Förhandsgranskning används för granskning av en webbsida innan den publiceras på en webbplats i drift. Om du håller muspekaren över ett element och håller den stilla ett ögonblick visas en beskrivning som talar om vilken typ av element det är. Om du håller muspekaren över ett element och en låsikon visas i elementets övre vänstra hörn är elementet låst på något av följande två sätt: antingen är elementets placering på sidan låst, men inte innehållet, eller så är både placeringen och innehållet låst. Mer information om låst innehåll finns i Låsa och låsa upp ett element, sida 171. Figur 4. Ett låst element Om ett fält visas ovanför ett element, har elementet ett ankarnamn. Det innebär att du kan skapa en hyperlänk som hoppar till objektet från ett annat objekt på sidan. Du kan visa ankarnamnet genom att placera muspekaren över fältet. Du anger ett ankarnamn för elementet i elementets egenskaper. Om det finns grå prickar runt ett element (som visas i figuren nedan) innehåller elementet inbäddat innehåll från en annan fil. Mer information om inbäddat innehåll finns i Bädda in innehåll, sida 196. Figur 5. Ett element med inbäddat innehåll På fliken Förhandsgranska kan du visa din aktuella skiss över webbsidan som den kommer att se ut på webben. Med den här fliken kan du se dina senaste ändringar utan Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 163

164 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor att behöva spara ändringarna först. Du kan inte testa länkar från den här fliken. Om du vill testa länkar använder du knappen Site View (Platsvisning). I felsäkert läge kan du felsöka problem med externa JavaScript och plugin-program för filmspelare. Du kan göra följande med knapparna överst på den högra delen av sidan: Knappen Spara Sparar dina ändringar i databasen men låter innehållet vara utcheckat (låst) i ditt namn. Platsvy-knapp Med den här knappen kan du visa webbsidan som den kommer att se ut på webben och testa länkar till andra sidor. Du måste spara webbsidan innan du använder Site View (Platsvisning). När du är klar med att visa webbsidan i Platsvy klickar du på Redigera för att fortsätta att redigera sidan. Om du vill stänga sidan klickar du på Stäng. Här följer beskrivningar av hur du använder webbplatsvyn i när du redigerar en webbsida: Förhandsgranska en webbsida, sida 176 Redigera inbäddat innehåll, sida 198 Knappen Close & Unlock (Stäng och lås upp) Stänger webbsidan och tar bort låset som du har på sidan i databasen. Dina senaste ändringar sparas dock inte. Om du vill spara dina senaste ändringar innan du stänger och låser upp, klickar du på Spara. Annars förlorar du alla ändringar som du har gjort på webbsidan sedan du sparade den senast. Knappen Stäng. Stänger sidan men låter den vara utcheckad (låst) i databasen. Om du stänger sparas inte dina senaste ändringar. Om du vill spara dina senaste ändringar innan du stänger klickar du på Spara. Annars ångras alla ändringar du har gjort på webbsidan sedan du sparade den senast. Skapa och ändra Page Builder-mallar Det här avsnittet innehåller information om hur du skapar nya mallar och ändrar mallar ipagebuilder. Mallar är filer som nya innehållsfiler (webbsidor) baseras på. Mallar kan innehålla layoutelement och andra element som inte hör till innehållet (t.ex. JavaScript-kod) men som används på webbsidor. Administratörer och utvecklare kan använda fliken Layout i Page Builder för att lägga till nya element (t.ex. innehållslänkar och komponenter), 164 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

165 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor ändra utformningen av en mall och ta bort element. Så snart ett element har skapats kan författare använda fliken Innehåll i Page Builder för att lägga till innehåll i elementen. Du skapar Page Builder-mallar i Page Builders redigeringsmiljö eller i Dreamweaver, och du kan välja valfritt språk. När en författare väljer en mall skapas en kopia av mallen i Page Builder och den sparas som en ny innehållsfil. Innehållsfilen ärver mallens innehåll och andra egenskaper. Stödfiler som används under import av Dreamweaver-mallar i Page Builder, återger webbsidor eller påverkar interna funktioner. Om en mall har en stödfil måste båda filerna associeras i Page Builder. Liksom mallar kan stödfiler skapas utanför databasen och importeras till databasen. Därefter kan de checkas ut igen för ytterligare revidering. Det finns mer information om mallar i kapitlet Skapa mallar i Web Publisher Administration Guide. Skapa en Page Builder-mall Om du har webbutvecklarbehörighet omfattar proceduren för att skapa en ny mall tre steg: 1. Skapa ett mallobjekt enligt beskrivningen nedan. 2. Ange sidlayouten genom att redigera mallen. 3. Läggatillstandardinnehållimallen. Så här skapar du en ny Page Builder-mall: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar/[kategorinamn]. 2. Klicka på Arkiv > Nytt > Page Builder-mall > Tom mall. 3. På fliken Skapa anger du ett filnamn, ett beskrivande namn och mallmeddelande. 4. Välj mallens objekttyp. 5. Välj mallens livscykel. Om du inte ändrar livscykeln används standardlivscykeln. 6. Välj mallens språkinställning. Om globalisering inte är inställd i databasen kanske du inte har åtkomst till andra språkinställningar än engelska (amerikansk). 7. Om du har skapat mer än en skiss markerar du vilken som ska användas. Om du inte gör det används automatiskt standardskissen. Den modell som används för mallen styr vilka alternativ som finns tillgängliga på menyerna för innehållsredigering. Det finns mer information om modeller i Web Publisher Administration Guide. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 165

166 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 8. Klicka på något av följande: Slutför för att spara och stänga mallen. Om du väljer det här alternativet kan du redigera mallen vid ett senare tillfälle genom att leta reda på den i den mapp där du skapade den och klicka på dess filnamn. Slutför och ändra, om du vill spara mallen och öppna den för redigering. Redigera en Page Builder-mall När du skapar en mall upprättas bara de grundläggande parametrarna. Bilder, text och andra element läggs till under redigeringen. Oavsett om mallen importerades till Page Builder eller skapades i Page Builder är redigeringsproceduren densamma. Så här redigerar du en Page Builder-mall: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar/[kategorinamn]. 2. Markera mallen och välj Arkiv > Redigera. 3. Använd lämplig procedur nedan för att lägga till ett element. Text-element:Ange oformaterad text, sida 177 Rich Text (RTF)-element:Ange text i RTE-redigeraren, sida 177 Hyperlink-element (Hyperlänk):Infoga en hyperlänk, sida 189 Image-element (Bild):Infoga en bild, sida 190 Movie-element (film): Infoga en film, sida 192 Layout-element: Redigera layout, sida 169 Komponent-element:Bädda in innehåll, sida 196 Virtual Include-element (Virtuell infogning):infoga en SSI-instruktion, sida 199 Content Links-element (Innehållslänkar):Redigera innehållslänkar, sida 194 Importera en mall i Page Builder Du kan importera en befintlig Page Builder-mall till databasen från ett filsystem med följande procedur. Det kan vara praktiskt om du t.ex. har förvalda mallar i en annan förekomst av Page Builder. Så här importerar du en mall från ett lokalt filsystem: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar/[kategorinamn]. 166 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

167 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 2. Klicka på Arkiv > Nytt > Page Builder-mall > Från fil. 3. På fliken Skapa anger du filnamn, beskrivande namn och ämne för mallen. 4. Välj mallens objekttyp. 5. Välj mallens livscykel. Om du inte ändrar livscykeln används standardlivscykeln. 6. Välj mallens språkinställning. Om databasen saknar globaliseringsfunktioner kanske du inte kommer åt andra språkinställningar än Engelska (USA). 7. Om du har fler än enmodellväljerdudenmodellsomskaanvändas. Iannat fall används standardmodellen. Den modell som används för mallen styr vilka alternativ som finns tillgängliga på menyerna för innehållsredigering. Kommentar: När du importerar eller exporterar mallar med modeller från en databas till en annan, måste båda databaserna innehålla exakt samma modeller eller åtminstone sådana som är bakåtkompatibla 8. Klicka på något av följande: Slutför för att spara och stänga mallen. Om du väljer det här alternativet kan du redigera mallen vid ett senare tillfälle genom att leta reda på den i den mapp där du skapade den och klicka på dess filnamn. Slutför och redigera för att spara mallen och öppna den för redigering. Information om hur du redigerar mallen finns i Redigera en Page Builder-mall, sida 166. Importera en Dreamweaver-mall i Page Builder När du importerar en Dreamweaver-mall konverteras den till en Page Builder-mall. Dreamweaver-inställningarna bevaras så långt det går i den resulterande Page Builder-mallen. När du har importerat mallen kan du redigera den på samma sätt som andra Page Builder-mallar. Kommentar: När du har importerat en Dreamweaver-mall till Page Builder kan den inte exporteras och användas i Dreamweaver igen. Så här importerar du en Dreamweaver-mall: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar/[kategorinamn]. 2. Välj Arkiv > Ny > Page Builder-mall > Importera Dreamweaver-mallar. 3. Klicka på Lägg till mappar, navigera till mappen, markera den och klicka på OK. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 167

168 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Mappens Dreamweaver-mallfiler, inklusive filer i undermappar, läggs till i importlistan. Om du vill lägga till fler mappar upprepar du detta. Kommentar: Om du vill ta bort en mapp från importlistan markerar du objektet och klickar på Ta bort. 4. Välj mallens objekttyp. 5. Välj mallens livscykel. Om du inte ändrar livscykeln används standardlivscykeln. 6. Välj mallens språkinställning. Om databasen saknar globaliseringsfunktioner kanske du inte kommer åt andra språkinställningar än Engelska (USA). 7. Omduharfleränenmodellväljerdudenmodellsomskaanvändasför innehållsfilerna som skapas från Dreamweaver-mallfiler (.dwt). I annat fall används standardmodellen för alla filer. Den modell som används för mallen styr vilka alternativ som finns tillgängliga på menyerna för innehållsredigering. Kommentar: När du importerar eller exporterar mallar med modeller från en databas till en annan, måste båda databaserna innehålla exakt samma modeller eller åtminstone sådana som är bakåtkompatibla 8. Välj mappen för stödfiler. Välj en plats där alla Dreamweaver-stödfiler ska lagras. När Importera Dreamweaver-mall (mapp på översta nivån) visas på platsen för stödfiler, namnändras Dreamweaver-mallarna i Web Publisher till Exempelmallnamn >. 9. När du har valt alla mappar som du vill importera klickar du på Nästa. 10. Om du uppmanas att ange egenskaper gör du något av följande: Om du importerar en mapp anger du egenskaper och klickar på Importera. OmduimporterarflerafileranvänderduknappenNästa för att ange egenskaper för varje fil. Klicka på Importera för den sista filen. Du kan använda de angivna inställningarna för alla återstående mappar i gruppen genom att klicka på Importera innan du kommer till den sista mappen. Exportera Page Builder-mallar Om du vill exportera en mall i Page Builder använder du samma procedur som vid export av en Web Publisher-mall. Information om hur du exporterar en mall i Page Builder finns i Exportera filer, sida 84. Kommentar: När du har importerat en Dreamweaver-mall till Page Builder kan den inte exporteras och användas i Dreamweaver igen. 168 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

169 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Ändra webbsideslayout Ändring av webbsideslayout utförs vanligtvis i en Page Builder-mall av en systemadministratör eller utvecklare. När en mall har skapats kan du lägga till nya element (t.ex. innehåll, bilder och hyperlänkar), ordna om befintliga element och ta bort element. Använd fliken Layout för att ändra en malls layout. I följande avsnitt beskrivs hur du gör det: Redigera layout, sida 169 Ordna om objekt på en webbsida, sida 171 Låsa och låsa upp ett element, sida 171 Redigera layout Med Layout-elementet kan du bestämma hur innehållselement ska arrangeras på en webbsida. Själva Layout-elementet är inte synligt på den publicerade sidan, men det ger en struktur för att bestämma var innehållselementen ska placeras i relation till varandra. Layout-element använder en tabellstruktur för att arrangera innehållselement. Du kan placera innehållselement ovanför, nedanför eller bredvid varandra genom att skapa rader och kolumner att placera dem i. IbildennedanvisasettLayout-element med två rader. Den första raden har en kolumn och den andra raden har två kolumner. Figur 6. Layout-element Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 169

170 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Du kan kapsla ett Layout-element med ett annat Layout-element. Du kan också kopiera ett Layout-element på en sida till ett annat Layout-element på sidan, även om det andra Layout-elementet är kapslat med det första (rekursiv infogning). Det här gör att du t.ex. kan flytta element som du har skapat överst på sidan till ett område längre ned på sidan. Så här redigerar du en webbsidas layout: 1. Välj fliken Layout. 2. Om du vill lägga till ett nytt Layout-element, högerklickar du på det element som finns ovanför den plats där du vill skapa det nya Layout-elementet. Välj sedan Infoga > Layout. Om du vill skapa det nya Layout-elementet överst på sidan, måste du först skapa Layout-elementet nedanför det översta elementet på sidan. Flytta sedan upp Layout-elementet. Instruktioner för att flytta finns i Ordnaomobjektpåen webbsida, sida 171. NärduskaparettnyttLayout-element, skapar Page Builder automatiskt en rad inuti layouten och en kolumn inuti raden. Inuti kolumnen skapar Page Builder automatiskt en platshållare som det första innehållselementet kan skapas i. 3. Om du vill lägga till en ny rad i ett Layout-element, högerklickar du på den rad som är ovanför den plats där du vill infoga den nya raden. Välj sedan Infoga>Rad. Kommentar: Om du vill skapa dubblettrader väljer du Redigera > Duplicera. Du kan upprepa det här steget för så många rader som du vill lägga till. Om du vill skapa en ny rad över Layout-elementet, måste du först skapa den nya raden nedanför den översta raden och sedan flytta den uppåt. Instruktioner för att flytta finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida 171. När du skaparennyrad,skaparpagebuilderautomatisktennykolumninutiraden. Inuti kolumnen skapar Page Builder automatiskt en platshållare som det första innehållselementet kan skapas i. 4. Om du vill lägga till en ny kolumn i ett Layout-element, högerklickar du på den kolumn som är till höger om den plats där du vill infoga den nya kolumnen. Välj sedan Infoga > Kolumn. Kommentar: Om du vill skapa dubblettrader väljer du Redigera > Duplicera. Du kan upprepa det här steget för så många kolumner som du vill lägga till. Om du vill skapa en ny kolumn i början av en rad (t.ex. till vänster om alla andra kolumner i raden), måste du först skapa kolumnen på någon annan plats i raden. Sedan flyttar du kolumnen till vänster. Instruktioner för att flytta finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida 171. När du skapar en ny kolumn, skapar Page Builder automatiskt en platshållare inuti kolumnen som det första innehållselementet kan skapas i. 170 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

171 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 5. Du skapar det första elementet i den nya layouten, raden eller kolumnen genom att högerklicka på platshållaren och välja Nytt > element, där element är den typ av element som du vill skapa. 6. När du har skapat det första elementet i en rad eller kolumn, kan du lägga till innehåll eller skapa ytterligare element enligt de vanliga procedurerna. 7. Du kan arrangera om och duplicera rader och kolumner i en layout. Mer information finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Ordna om objekt på en webbsida I det här avsnittet finns information om hur du organiserar om element, kolumner och rader på en webbsida i Page Builder. Så här flyttar du element, kolumner och rader: 1. Välj fliken Layout. 2. Högerklicka på elementet, kolumnen eller raden. 3. Välj den åtgärd som du vill utföra i snabbmenyn: Flytta Om du väljer Flytta måste du ange i vilken riktning du vill flytta objektet. Lägg märke till att du inte kan flytta ett objekt i riktning mot ett låst objekt. (Information om låsta objekt finns i Låsa och låsa upp ett element, sida 171.) Klipp ut Kopiera Klistra in Duplicate (Duplicera) Skapar en kopia av objektet bredvid det aktuella objektet. 4. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Låsa och låsa upp ett element Du kan låsa ett element på två sätt: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 171

172 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Du kan låsa själva placeringen på webbsidan, så att användare inte kan flytta elementet med redigera innehållet. Du kan låsa både placeringen på webbsidan och innehållet. Normalt använder du den här funktionen när du skapar en webbsidesmall. När ett element är låst kan bara en användare med rätt behörighetsnivå låsa upp det. När du låser eller låser upp ett element, blir inkapslade element också låsta eller upplåsta. Om du låser ett element som innehåller andra kapslade element, kan du sedan låsa upp specifika inkapslade element om du vill. När ett element är låst visas låsikonen i det övre högra hörnet när du håller muspekaren över elementet. Om elementets innehåll också är låst är elementet nedtonat. Så här låser du upp ett element och dess innehåll på en webbsida: 1. Välj fliken Layout. 2. Högerklicka på elementet. 3. Välj Lås > Lås på snabbmenyn. 4. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Så här låser du endast upp ett element men inte innehållet: 1. Välj fliken Layout. 2. Högerklicka på elementet. 3. Välj Lås > Lås på snabbmenyn. (Du måste först låsa både elementet och innehållet. I nästa steg låser du upp innehållet.) 4. Välj Lås > Lås upp innehåll på snabbmenyn. 5. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Så här låser du upp ett element och dess innehåll: 1. Välj fliken Layout. 2. Högerklicka på elementet. 3. Välj Lås > Lås upp på snabbmenyn. 4. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Så här låser du upp endast innehållet medan elementet förblir låst: 1. Välj fliken Layout. 172 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

173 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 2. Högerklicka på elementet. 3. Välj Lås > Lås upp innehåll på snabbmenyn. 4. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Skapa och ändra webbinnehåll Idethäravsnittet beskrivs hur du skapar och redigerar Page Builder-webbsidor. Författare skapar webbsidor från Page Builder-mallar (som vanligtvis skapas av administratörer och utvecklare). Du kan skapa webbinnehåll i Page Builder genom att först skapa en grundläggande webbsida som innehåller innehållselement och sedan lägga till layout i sidan, och till slut lägga till ett komponentelement. En grundläggande webbsida innehåller innehållselement, t.ex. text, bilder, formaterad text och hyperlänkar. Alla element visas i listformat på sidan. När du lägger till layout i sidan, lägger du till kolumner och rader så att sidan börjar likna en riktig webbsida där innehållet är ordnat i en struktur. När du lägger till ett komponentelement kan du referera till en annan webbsida, vilket gör att du kan återanvända innehåll från den sidan. Ett komponentelement är en liten webbsida som skapas på samma sätt som du skapar andra Page Builder-webbsidor med hjälp av element. Ett komponentelement kallas ofta för en komponentsida. Komponentsidor kan vara lämpliga för exempelvis företagslogotyper och copyrightinformation, eftersom sådan information ofta är standardiserad i hela organisationen och kan behöva visas på alla webbsidor. Med en komponentsida kan du skapa innehållet på en plats, och sedan referera till den platsen på andra sidor. När du refererar på det här viset behöver du endast uppdatera komponentsidan för att ändringarna ska genomföras på alla sidor där komponentsidan används. Kommentar: Om du hänvisar till en komponentsida genom hela webbplatsen kan återpublicering och uppdatering av varje sida ta lite tid. I Page Builder sparas inte det faktiska innehållet på en komponentsida som en del av den överordnade sidan. I stället sparar Page Builder sökvägen till innehållets källfil som en del av webbsidan. När du publicerar webbsidan inkluderas den senaste versionen av innehållet som en del av den publicerade sidan och alla webbsidor som innehåller den inbäddade komponenten publiceras om automatiskt (uppdateras) så att det nya innehållet kan visas. En användare kan t.ex. skapa en företagslogotypkomponent som innehåller bilder och text. Logotypkomponenten inkluderas sedan som en komponentsida som ska visas på alla företagswebbsidor. Om innehållet i logotypkomponenten uppdateras, publiceras alla webbsidor där komponenten används om. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 173

174 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Kommentar: Uppdateringens av webbsidorna utförs under körningen av Page Builder-publiceringen. När en komponentsida skapas på en webbsida får den en kontur med en prickad linje som visar att det är en komponentsida. Komponentsidor kan även innehålla andra komponentsidor, så kallade inbäddade komponenter. Det går att använda Kontextredigering för Page Builder-innehåll och imarkup för redigering av aktiva webbsidor. Med kontextredigering kan du söka efter och redigera innehåll genom att navigera på en webbplats i drift, förproduktion eller där arbete pågår. En webbplats måste redan ha publicerats i Pågående arbete och Aktiv för att den ska kunna kontextredigeras. Mer information om kontextredigering finns i Kapitel 18, Använda kontextredigering för att redigera webbsidor. imarkup är ett webbaserat plugin-verktyg som du kan använda för att skapa anteckningar och friformsritobjekt på en webbsida i webbvyn. Du kan skapa kommentarer och diagram för webbaserat innehåll så att innehållsförfattaren får reda på ändringar som måste göras eller som rekommenderas. Mer information om imarkup finns i Kapitel 31, Använda imarkup för att bifoga kommentarer och diagram. Allt innehåll som skapas och redigeras på webbsidor lagras under noden Platser (webbskåp). Skapa nytt webbinnehåll Nytt webbinnehåll skapas i en webbsida som har skapats från en Page Builder-mall. När webbsidan har skapats kan du ändra den med innehåll efter aktuell uppgift. Så här skapar du nytt webbinnehåll i Page Builder: 1. Skapa en webbsida. 2. Redigera webbsidan. 3. Förhandsgranska webbsidan. 4. Spara ändringarna på webbsidan. 5. Checka in webbsidan. Skapa en webbsida Om du vill skapa en ny Page Builder-sida väljer du en Page Builder-mall när du använder proceduren för Skapa nytt innehåll för en webbsida, sida Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

175 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Fråga administratören vilka mallar i organisationen som används för Page Builder. Page Builder-mallar indikeras av en särskild Page Builder-ikon:. Redigera en webbsida Så här redigerar du en webbsida: 1. Navigera till sidan i databasen. Webbsidor lagras vanligtvis under noden Platser (webbskåp). 2. Markera sidan. Välj Arkiv > Redigera. Webbsidan öppnas i redigeringsläge i Page Builder. 3. Gör något av följande: Använd lämplig procedur nedan för att skapa eller ändra ett element. Text-element:Ange oformaterad text, sida 177 Rich Text (RTF)-element:Ange text i RTE-redigeraren, sida 177 Hyperlink-element (Hyperlänk):Infoga en hyperlänk, sida 189 Image-element (Bild):Infoga en bild, sida 190 Movie-element (film): Infoga en film, sida 192 Layout-element: Redigera layout, sida 169 Komponent-element:Bädda in innehåll, sida 196 Virtual Include-element (Virtuell infogning):infoga en SSI-instruktion, sida 199 Content Links-element (Innehållslänkar):Redigera innehållslänkar, sida 194 Information om hur du flyttar, klipper ut, kopierar, klistrar in, tar bort eller duplicerar objekt på sidan finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida 171. Information om hur du låser ett element finns i Låsa och låsa upp ett element, sida 171. Information om hur du förhandsgranskar webbsidan finns i Förhandsgranska en webbsida, sida 176. Information om hur du redigerar en stil för webbsidan eller för ett element på webbsidan finns i Ange egenskaper, sida Klicka på Spara om du vill spara ändringarna. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida Om du vill stänga filen och ta bort låset på filen i databasen, klickar du på Stäng och lås upp. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 175

176 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Förhandsgranska en webbsida Genom att förhandsgranska kan du se hur webbsidan ser ut i en webbläsare. Så här förhandsgranskar du en webbsida: 1. Navigera till sidan i databasen. Webbsidor lagras vanligtvis under noden Platser (webbskåp). 2. Markera sidan. Välj Arkiv > Redigera. Webbsidan öppnas i redigeringsläge i Page Builder. 3. Om du vill förhandsgranska utan att aktivera länkarna på webbsidan, klickar du på fliken Förhandsgranska. 4. Gör följande om du vill förhandsgranska och testa länkar till andra sidor på webbplatsen: a. Välj fliken Innehåll. b. Klicka på knappen Platsvisning. Klicka på Ja om du uppmanas spara innehållet. 5. När du är klar med att visa sidan i Site View (Platsvisning), klickar du antingen på Redigera får att återgå till att redigera sidan eller på Stäng för att stänga sidan. Spara ändringar i en webbsida Den här proceduren sparar de ändringar som du har gjort på en webbsida, men stänger inte och checkar inte in (låser upp) sidan. Sidan fortsätter att vara utcheckad till dig (låst), vilket innebär att endast du kan redigera den. Andra användare kan visa sidan och se dina senast sparade ändringar, men de kan inte redigera sidan. Så här sparar du ändringar i en webbsida: 1. Navigera till sidan i databasen. Webbsidor lagras vanligtvis under noden Platser (webbskåp). 2. Markera sidan. Välj Arkiv > Redigera. Webbsidan öppnas i redigeringsläge i Page Builder. 3. Klicka på knappen Spara om du vill spara ändringarna. 4. Information om hur du checkar in sidan finns i Låsa och låsa upp ett element, sida Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

177 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Checka in en webbsida Med den här proceduren stängs en webbsida som redigeras i Page Builder och låses upp i databasen så att andra kan redigera den. I den här proceduren sparas inte dina ändringar om du inte först klickar på knappen Spara. Så här checkar du in en webbsida: 1. Navigera till sidan i databasen. Webbsidor lagras vanligtvis under noden Platser (webbskåp). 2. Markera sidan. Välj Arkiv > Redigera. Webbsidan öppnas i redigeringsläge i Page Builder. 3. Om du vill spara dina senaste ändringar klickar du på Spara. Om du vill ignorera de senaste ändringarna, hoppar du över det här steget. 4. Klicka på Stäng och lås upp. Ange oformaterad text Med Text-element kan du skriva oformaterad text på en webbsida. Så här anger du oformaterad text: 1. Öppna Text-elementet på fliken Innehåll genom att klicka på det. Sidan Redigera text öppnas. 2. Skriv texten textområdet. 3. Klicka på OK närduärklar. 4. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Ange text i RTE-redigeraren Rich Text-elementet startar Page Builders RTE-redigerare och du kan då ange formaterad text på en webbsida. Så här anger du formaterad text: 1. Öppna Rich Text (RTF)-elementet på fliken Innehåll genom att klicka på det. Sidan Redigera RTF öppnas. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 177

178 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 2. Placera markören i fältet och skriv texten som ska visas på webbsidan. 3. Gör något av följande: Om du vill ändra teckensnittet för texten markerar du texten med musen och väljer teckensnitt i fältet Teckensnitt i redigerare. Om du vill ändra storlek på texten markerar du texten med musen och väljer storlekifältetteckenstorlek i redigerare eller klickar på knapparna för storleksändring enligt beskrivningen i Formateringsknappar i RTE-redigeraren, sida 178. Om du vill utföra andra formateringsändringar markerar du texten med musen och klickar på lämplig formateringsknapp överst i innehållsfältet. Formateringsknapparna beskrivs i Formateringsknappar i RTE-redigeraren, sida 178. Tryck på RETUR om du vill infoga ett nytt stycke. När du gör det infogas en <p>-tagg i HTML-källan för innehållsfilen. Det finns information om hur du kontrollerar stavningen i Kontrollerar stavning i Page Builder, sida 181. Det finns information om hur du infogar en länk i Infoga eller ändra en hyperlänk i RTE-redigeraren, sida 183. Mer information om hur du klistrar in HTML i innehållsfält finns i Klistra in HTML i innehållsfältet i Page Builder, sida 184. Det finns information om hur du infogar en tabell i Skapa en ny tabell i innehållsfältet, sida 187. Det finns information om hur du infogar innehåll som inte kan tolkas i Infoga ej tolkbart XML i Page Builder, sida 188. Om du vill visa innehållet så som det ser ut på webben ser du till att alla länkade objekt visas och klickar sedan på Webbvy. I Page Builder visas innehållet så som det ser ut på webben. Genom programmet har du också åtkomst till länkade objekt. Om du bara vill se hur HTML-koden återges som webbsida klickar du på Förhandsgranskning. 4. Klicka på OK. 5. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Formateringsknappar i RTE-redigeraren I följande tabell beskrivs formateringsknapparna i RTE-redigeraren för Page Builder. 178 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

179 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Tabell 7. Formatera knappar i Page Builder Knapp Beskrivning Kontrollerar textens stavning i fältet. Se Kontrollerar stavning i Page Builder, sida 181. Sätter på och stänger av stavningskontrollen i bakgrunden. Se Kontrollerar stavning i Page Builder, sida 181. Räknar antalet ord i det här innehållet. Utför en hjälpmedelskontroll på innehållet, enligt riktlinjerna i W3C och avsnitt 508. Tar bort den senaste åtgärden. Upprepar den senaste åtgärden. Klipper ut den markerade texten. Kopierar den markerade texten. Klistrar in text från Urklipp vid markören. Söker efter text du skriver in. Aktiverar och inaktiverar styckemarkeringar. Infoga en hyperlänk. Se Infoga eller ändra en hyperlänk i RTE-redigeraren, sida 183. Ta bort en hyperlänk. Se Infoga eller ändra en hyperlänk i RTE-redigeraren, sida 183. Infoga en vågrät rad. Infogar ensymbol. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 179

180 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Knapp Beskrivning Infoga ett bokmärke. Infoga en bild från serverns bildbibliotek. Infoga en HTML-kommentar. Infogar datum och/eller tid. Ändrar färgen på den markerade texten. Väljer textmarkeringsfärg. Gör den markerade texten fet. Gör den markerade texten kursiv. Stryker under markerad text. Gör den markerade texten genomstruken. Aktiverar formathämtning. Du kan replikera formateringen mellan olika textavsnitt om du vill göra formateringen mer konsekvent. Tar bort all formatering från markerad text. Infoga en tabell. Ökar indraget för ett markerat stycke. Minskarindragetförettmarkeratstycke. Ändrar markerade stycken till numrerade poster. 180 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

181 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Knapp Beskrivning Ändrar markerade stycken till en punktlista. Justerar markerade stycken mot vänstermarginalen. Justerar markerade stycken mot högermarginalen. Centrerar markerade stycken. Skapar upphöjd text. Skapar nedsänkt text. Öppnar redigeraren i helskärmsläge. Kontrollerar stavning i Page Builder Använd stavningskontrollen för att kontrollera att webbinnehållet är rätt stavat. Gör en stavningskontroll när du har angett innehåll eller samtidigt som du anger innehåll. Page Builder har stöd för ett antal språkordlistor för stavningskontroll. Om inget språk har angetts för Page Builders värddator, används standardordlistan (US English). Kontakta systemadministratören om du vill ha ett annat språk för stavningskontrollen. Anvisningar för hur du byter språkordlista finns i Web Publisher Administration Guide. Kommentar: I versioner före Web Publisher 6.5 använde Page Builder Microsoft Word som redigerare i textredigerarelement. Språkordlistan i Word användes alltså för stavningskontroll. Eftersom en ny textredigerare används i Web Publisher 6.5 utförs stavningskontrollen av en annan språkordlista. Så här kontrollerar du stavningen i innehållsfältet: 1. Klicka på ikonen Stavning. Page Builder söker efter stavningsfel. Om inga stavfel påträffas visas ett meddelande om detta och du kan hoppa över resten av proceduren. I annat fall öppnas dialogrutan Kontrollera stavning och det första felet visas. Det felstavade ordet visas i fältet Finns inte i ordlista. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 181

182 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 2. Gör något av följande: Om du vill ändra ordets stavning kontrollerar du att rätt stavning visas i fältet Ändra till. Om rätt stavning inte visas skriver du rätt stavning i fältet eller klickar på Föreslå och väljer rätt stavning bland förslagen. När ordet är rättstavat klickar du på Ändra för att ändra denna förekomst av ordet eller på Ändra alla för att ändra alla förekomster av ordet i fältet. Om du inte vill ändra stavningen av ett ord klickar du på Ignorera. Omduvill låta alla förekomster av ordet vara klickar du på Ignorera alla. Ändringarna utförs i Page Builder och sedan visas nästa felstavade ord. 3. Upprepa föregående steg tills det inte längre visas några felstavade ord i Web Publisher. Så här kontrollerar du stavfel samtidigt som du skriver: 1. Klicka på den här ikonen om du vill aktivera stavningskontroll i bakgrunden: Medan du skriver stryks felstavade ord under med rött. 2. Klicka på ikonen igen om du vill stänga av stavningskontroll i bakgrunden. Stavningskontrollen kan aktiveras och avaktiveras. Använda Hjälpmedelsrapporten När du gör en tillgänglighetskontroll för innehållet skapas en hjälpmedelsrapport i Page Builder. I rapporten analyseras innehållet utifrån tre tillgänglighetsanvisningar: Enligt avsnitt 508 (i U.S. Rehabilitation Act) WCAG-prioritet 1 (specifieras i W3C Accessibility Guidelines) WCAG-prioritet 2 (specifierad av W3C Accessibility Guidelines) Följande felnivåer visas i rapporten: Fel Fel anger specifika element i innehållet som kräver en exakt ändring för att vara kompatibla. Om du klickar på felikonen kommer du till den exakta platsen i ditt innehåll där felet finns. Varningar Varningar relateras till övergripande efterlevnadsproblem med innehållet snarare än ett specifikt element. Manuella kontroller Alla övriga objekt i rapporten är estetiska svårigheter som kräver en manuell granskning för att det ska gå att avgöra om tillgänglighetskraven har uppfyllts. 182 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

183 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Du kan konfigurera Hjälpmedelsrapporten för de specifika anvisningarna och de felnivåer du behöver. En provrapport visas nedan: Infoga eller ändra en hyperlänk i RTE-redigeraren Om målet för hyperlänken är en databasfil som ingår i den webbplats du publicerar kommer Page Builder att tolka sökvägen till filen genom att dess absoluta sökväg i databasen, minus skåpet, anges. Om du t.ex. väljer ett dokument som finns i /Kundskåp/mapp1/index.htm, anges sökvägen som /mapp1/index.htm i Page Builder Om du vill kan du lägga till ett URL-prefix i sökvägen som anges i Page Builder. Om du inte lägger till något prefix lägger webbläsaren till prefixet i relation till URL:en för filen där du skapar länken. Om du t.ex. skapar länken i en fil med URL:en localhost:8080/announcement/home.htm ändras länken /folder1/index.htm som skapas i Page Builder till Så här skapar du en länk: 1. Klicka på ikonen Länk. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 183

184 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 2. I fältet Text somskavisasangerdudentextsomanvändarnaskaklickapånärde vill följa hyperlänken. 3. I rutan till vänster gör du något av följande för att bestämma målet för hyperlänken: Klicka på Befintlig fil eller webbsida om du vill göra en befintlig webbsida till mål. Sidan kan finnas på den aktuella platsen eller på en annan plats. Ange sökväg eller URL i fältet Adress. Klicka på E-postadress om du vill göra målet till ett nytt e-postmeddelande som är riktat till en förutbestämd e-postadress. Klicka på Plats i dokument om du vill ange en målplats inom aktuell webbsida. Klicka på Databas om du vill göra en fil i aktuellt webbskåp till mål. Klicka på Bläddra för att leta upp filen. Navigera till filen i webbläsarträdet. Webbläsarträdet visar endast primära återgivningar. Om du vill välja en sekundär återgivning av en fil högerklickar du på den primära återgivningen. Om det finns sekundära återgivningar visas de i webbläsarträdet i form av en ny gren under den primära återgivningen. 4. Klicka på OK. Så här ändrar du mål för en länk: 1. Klicka på länken. 2. Ändra länkadressen genom att skriva in den eller bläddra i databasen. 3. Klicka på OK. Så här tar du bort en länk: 1. Klicka på länken. 2. Klicka på den här ikonen om du vill ta bort hyperlänken: Klistra in HTML i innehållsfältet i Page Builder HTML kan klistras in i innehållsfältet med en vanlig inklistring. Du kan klistra in följande HTML-taggar: 184 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

185 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Rubriker: <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> Ankare: <a> Block: <p> <blockquote> <pre> <xmp> <br> Listor: <ol> <ul> <li> Teckensnitt: <teckensnitt> <teckenstorlek> <teckenfärg> Tabeller: <tabell> <beskrivning> <td> <th> <tr> Så här klistrar du in HTML-taggar i innehållsfältet: 1. Kopiera HTML-taggarna till Urklipp. 2. Placera markören på den plats där du vill klistra in HTML-taggarna. 3. Tryck på CTRL+V. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 185

186 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Lägga till HTML-kommentarer Du kan lägga till HTML-kommentarer i innehållet i Page Builder. De här kommentarerna kommer inte att visas på din webbsida; de är i princip dolda för slutanvändare. Men kommentarerna kan visas i källkoden. HTML-kommentarer har ingen egentlig roll i koden. De används som påminnelser till programmerare och förklarar vissa kodavsnitt. När du visar de här kommentarerna i källkoden ser det ut så här: <!-- your comment here --> Så här lägger du till HTML-kommentarer i Page Builder: 1. Klicka på. Dialogrutan Redigera tagg visas. 2. Ange din kommentar. 3. Klicka på OK. HTML-kommentarerna visas med platshållarikoner ( ) i Designvy. Dubbelklicka på om du vill redigera kommentaren. Dialogrutan öppnas igen om du vill redigera. 186 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

187 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Skapa en ny tabell i innehållsfältet I denna procedur beskrivs hur du skapar en tabell i innehållsfältet. Så här skapar du en ny tabell i innehållsfältet: 1. Placera markören på den plats i innehållsfältet där du vill skapa tabellen. 2. Klicka på. 3. Ange önskade tabellattribut. Kantlinjeattributet är 1 som standard. 4. Klicka på OK. 5. Klicka på den cell där du vill ange information. Tabellcellerna expanderas efter textmängden. Tabellens storlek på webbsidan styrs av dess attribut. Så här redigerar du en tabell: 1. Välj om du vill infoga en ny rad. 2. Välj om du vill infoga en ny kolumn. 3. Välj om du vill ta bort en rad. 4. Välj om du vill ta bort en kolumn. 5. Om du vill dela upp en cell markerar du cellen och klickar på. 6. Om du vill slå ihop cellerna markerar du cellerna och klickar på. 7. Om du vill visa stödlinjerna i tabellen klickar du på. Så här redigerar du en cell: 1. Markera cellen genom att klicka på den. 2. Om du vill redigera cellens attribut väljer du Cell > Redigera cellattribut. Du kan ändra cellens bredd och höjd samt vågrät och lodrät justering. Du kan också ange om texten ska radbrytas i cellen och cellens bakgrundsfärg. Klicka på OK. 3. Om du vill ange att cellen ingår i tabellrubriken väljer du Cell > Ändra till rubrik <th>. Om du vill ta bort rubriktilldelningen klickar du i rubrikcellen och väljer Cell > Ändra till normal <td>. 4. Om du vill ta bort innehållet i en cell väljer du Cell > Ta bort innehåll. Åtgärden Ta bort innehåll tar bort innehållet i en cell. Detta är tänkt som en bekvämlighetsfunktion. Om du använder backstegstangenten i komponenten Swing JEditorPane (fönstret som användaren ser i innehållskontrollen) kan ibland hela Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 187

188 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor strukturen tas bort. Med den här funktionen tas innehållet bort ur cellen utan att strukturen rörs. Infoga ej tolkbart XML i Page Builder IPageBuilderkan <CDATA>-element användas med innehåll som inte ska tolkas av en XML-parser. All information i CDATA-avsnitt ignoreras av parsern. I HTML-källkoden börjar ett CDATA-avsnitt med: <![CDATA[" Och slutar med: "]]> Iinnehållsfältet visas det på följande sätt: Figur 7. CDATA-stöd i innehållsfältet 188 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

189 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Infoga en hyperlänk Med Hyperlink (Hyperlänk)-element kan du infoga en länk till en annan webbsida eller till ett ankare på den aktuella sidan. Så här infogar du en hyperlänk: 1. Om elementet Hyperlänk inte har skapats på sidan gör du följande: a. Välj fliken Layout. b. Högerklicka på elementet som är direkt ovanför den plats där du vill skapa det nya elementet. Om sidan endast innehåller ett odefinierat element, högerklickar du på det elementet. Kommentar: Om du vill skapa det nya elementet överst på sidan måste du först skapa det nedanför det översta elementet och sedan flytta upp det. Information om hur du flyttar ett element finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida 171. c. Välj Ny > Hyperlänk på snabbmenyn. 2. Öppna Hyperlänk-elementet på fliken Innehåll genom att klicka på det. Fält som är markerade med röda asterisker är fält som är obligatoriska. 3. I fältet Label (Etikett) anger du den text som användarna ska klicka på när de vill följa hyperlänken. 4. I fältet Tooltip (Beskrivning) skriver du den flytande texten som visas när användarna placerar muspekaren över hyperlänktexten. 5. I fältet URL väljer du målet för hyperlänken genom att göra något av följande: Om du vill välja en extern webbsida skriver du URL:en för webbsidan. Se till att du använder rätt prefix (t.ex. Om du vill välja en webbsida från databasen klickar du på Bläddra, navigerar till sidan och väljer den. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Skriv följande om du vill välja ett ankare på den aktuella webbsidan: #anchor_name (ankarnamn) där anchor_name (ankarnamn) är ankarnamnet för det element som du vill hoppa till. Du ger ett element ett ankarnamn i egenskaperna för elementet enligt beskrivningen i Ange egenskaper, sida 202. Om du vill testa att rätt mål visas, klickar du på Test bredvid URL-fältet. När du har verifierat att rätt mål visas stänger du testfönstret. 6. I listrutan Mål anger du om hyperlänkmålet ska öppnas i ett nytt webbläsarfönster eller i samma webbläsarfönster. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 189

190 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 7. I fältet Image Source (Bildkälla) kan du lägga till en bild som användarna kan klicka på för att öppna hyperlänkmålet. Antingen lägger du till en bild från databasen eller så importerar du den utifrån. Klicka på Bläddra, navigera till bilden och markera den när du vill lägga till en bild i databasen. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Om du vill importera en bild från en plats utanför databasen gör du följande: a. Klicka på Bläddra b. Navigera till den databasplats som portalen ska importeras till. c. Klicka på Importera. d. På importsidan klickar du på Bläddra. e. Navigera till bilden i ditt lokala filsystem. Markera filen och klicka på Öppna. f. På importsidan klickar du på Importera. 8. Om du vill testa att rätt bild visas, klickar du på Test (Testa) bredvid fältet Image Source (Bildkälla). När du har verifierat att rätt bild visas stänger du testfönstret. 9. I fältet Image Alt (Bildtext) skriver du den text som visas när användaren placerar muspekaren över bilden som anges i fältet Image Source (Bildkälla). 10. I fältet Paragraph (Stycke) anger du ytterligare text som du vill ska visas på sidan bredvid hyperlänken. Den här texten är inte en del av hyperlänken. 11. Klicka på OK. Kommentar: Om du har angett felaktig information i något av de här fälten kommer dialogrutan fortsätta att vara öppen och visa vilka fält som inte är giltiga genom att omge dem med röda kantlinjer. Om det här händer, måste du ange giltig information i de fälten. Klicka på OK. 12. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Infoga en bild Med Image (Bild)-element kan du infoga bilder på en webbsida. Du kan göra bilder till hyperlänkar. Så här infogar du en bild: 1. Öppna Bild-elementet på fliken Innehåll genom att klicka på det. Fält som är markerade med röda asterisker är fält som är obligatoriska. Sidan Bildattribut öppnas. 190 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

191 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 2. Välj bilden i fältet Image Source (Bildkälla). Antingen väljer du bilden från databasen ellersåimporterardudenutifrån. Klicka på Bläddra, navigera till bilden och markera den när du vill välja en bild från databasen. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Om du vill välja bilden genom att importera den från en plats utanför databasen gör du följande: a. Klicka på Bläddra bredvid fältet Punktgrafik. b. Navigera till den databasplats som portalen ska importeras till. c. Klicka på Importera. d. På sidan Import klickar du på Bläddra. e. Navigera till bilden i ditt lokala filsystem. Markera filen och klicka på Öppna. f. På sidan Import klickar du på Importera. 3. Om du vill testa att rätt bild visas, klickar du på Test (Testa) bredvid fältet Image Source (Bildkälla). När du har verifierat att rätt bild visas stänger du testfönstret. 4. Om du vill göra bilden till en hyperlänk, anger du hyperlänkmålet i fältet Image Hyperlink URL (URL till bildhyperlänk). Gör något av följande: Skriv URL:en om du vill ange URL:en för en extern webbsida. Se till att du använder rätt prefix (t.ex. Om du vill välja en webbsida från databasen klickar du på Bläddra, navigerar till sidan och väljer den. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Skriv följande om du vill välja ett ankare på den aktuella webbsidan: #anchor_name (ankarnamn) där anchor_name (ankarnamn) är ankarnamnet för det element som du vill hoppa till. Du ger ett element ett ankarnamn i egenskaperna för elementet enligt beskrivningen i Ange egenskaper, sida Om du angett ett mål i fältet Image Hyperlink URL (URL till bildhyperlänk),testar du att rätt mål visas genom att klicka på Test (Testa) bredvid fältet. När du har verifierat att rätt mål visas stänger du testfönstret. 6. Om du vill ange en speciell pixelstorlek för bilden, anger du värdena i fälten Image Width (Bildbredd) och Image Height (Bildhöjd). Omdu lämnarbådafälten tomma, används bildens befintliga bredd. Om ett att de här fälten lämnas tomt och det andra har ett värde, ändras storleken på bilden proportionellt. EMC Documentum rekommenderade att de här fälten lämnades tomma för att CSS ska avgöra bredd och längd för bilder. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 191

192 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 7. Skriv den text som visas när användarna placerar muspekaren över bilden i fältet Image Alt (Bildtext). 8. Klicka på OK. Kommentar: Om du har angett felaktig information i något av de här fälten kommer dialogrutan fortsätta att vara öppen och visa vilka fält som inte är giltiga genom att omge dem med röda kantlinjer. Om det här händer, måste du ange giltig information i de fälten. Klicka på OK. 9. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Infoga en film Med Film-element kan du köra en film på en webbsida, via en länk till filmen i webbsidans källa. Du kan använda två olika spelare, Flash och Windows Media Player (WMP), för filmvisning på sidor, men vilka format som stöds beror på spelarversionen och uppdateringar från Adobe och Microsoft. I allmänhet stöds följande format i dessa spelare: swt Flash wma WMP mp3 WMP mpeg2 WMP Så här infogar du en film: 1. Om elementet Film inte har skapats på sidan gör du följande: a. Välj fliken Layout. b. Högerklicka på elementet som är direkt ovanför den plats där du vill skapa det nya elementet. Om sidan endast innehåller ett odefinierat element, högerklickar du på det elementet. Kommentar: Om du vill skapa det nya elementet överst på sidan måste du först skapa det nedanför det översta elementet och sedan flytta upp det. Information om hur du flyttar ett element finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida 171. c. Välj Ny > Film på snabbmenyn. 2. Öppna elementet Film genom att klicka på det på fliken Layout eller Innehåll. Fält som är markerade med röda asterisker är fält som är obligatoriska. 3. I fältet Källa anger du den film som visas på webbsidan genom att antingen ange en extern URL till en film eller genom att klicka på Bläddra och välja filmen från 192 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

193 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor databasen. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Om URL:en i Källa inte pekar på någon befintlig film slutar Page Builder att försöka ladda webbsidan efter 45 sekunder och det visas en uppmaning om att aktivera felsäkert läge. I felsäkert läge inaktiveras alla Flash-URL:er i alla Film-element på webbsidan. (Mer information finns i Använda felsäkert läge för att felsöka ett problem i Page Builder, sida 204.) Klicka på OK när du vill aktivera felsäkert läge. Om du misstänker att filmen behöver längre tid att laddas, klickar du på Avbryt så försöker Page Builder att ladda sidan igen. 4. Om du vill testa att rätt film visas, klickar du på Test (Testa). Om filmen inte körs, har du angett en felaktig URL i fältet Source (Källa). Dumåste ange en giltig URL innan du stänger Film-elementet. Stäng fönstret när du har verifierat att rätt film visas. 5. Ange pixelbredd för filmen i fältet Width (Bredd). 6. Ange pixelhöjd för filmen i fältet Height (Höjd). 7. Klicka på OK. Kommentar: Om du har angett felaktig information i något av de här fälten, fortsätter dialogrutan att vara öppen och visa vilka fält som inte är giltiga genom att de omges med röda kantlinjer. Du måste ange giltig information. 8. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Infoga innehållslänkar Med elementet Innehållslänkar kan du ange sökvillkor på sidan Innehållslänkar för att skapa en lista med hyperlänkar som ska visas på en webbsida. Det här elementet genererar en lista med dynamiska länkar till innehållet i ett eller flera webbskåp. Länklistan uppdateras varje gång en sida med länkarna publiceras om. Så här infogar du elementet för innehållslänkar: 1. Välj fliken Layout. 2. Öppna Virtual Include (Virtuell infogning)-elementet genom att klicka på det. Fält som är markerade med röda asterisker är fält som är obligatoriska. 3. På fliken Layout klickar du på det tomma elementet och väljer Infoga > Innehållslänkar. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 193

194 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Redigera innehållslänkar När du redigerar en sida som innehåller elementet för innehållslänkar körs sökvillkoret enligt ett intervall som anges av en systemadministratör eller utvecklare i Page Builder-modellen (t.ex. var 30:e minut). Sidan måste laddas om eller uppdateras för att DQL-frågeresultaten ska visas. Redigeringsprocessen blir mycket effektiv tack vare att frågorna inte behöver köras varje gång en sida laddas om. När sidan publiceras, genereras listan med länkar om och återspeglar den senaste innehåll som är tillgängligt vid publiceringstillfället. Om en sida innehåller innehållslänkar kan den konfigureras så att den laddas om automatiskt med ett visst intervall. Du anger intervallet genom att välja Egenskaper >Publicera >Återpublicera. Om innehållslänken är inbäddad i en komponent publiceras även de överordnade sidorna om. Innehållslänkar väljs endast om de pekar på innehåll i lämpligt livscykelsteg (t.ex. om huvudsidan publiceras på förproduktionsplatsen får den endast innehålla länkar till innehållet som finns tillgängligt i förproduktionssteget). Du kan ändra hur länkarna visas och uppträder genom att använda en CSS-stil eller -klass på hela Content Links-elementet. Information om hur du använder stilar finns i Ange egenskaper, sida 202. Så här redigerar du innehållslänkar: 1. Välj fliken Innehåll. 2. Öppna Content Links (Innehållslänkar)-elementet genom att klicka på det. Sökvillkor Värdet i det här fältet genereras automatiskt av sidan Sökvillkor och baseras på de sökvillkor du har angett på sidan Avancerad sökning. Du använder sidan Avancerad sökning för att välja vilka platser du vill söka efter länkar på och vilka egenskaper du vill söka efter. Du kan sortera sökresultaten efter attribut i antingen stigande eller fallande ordning. Mer information om hur du använder avancerad sökning finns i Utföra en avancerad sökning, sida 96. Kommentar: Platsalternativet på sidan Avancerad sökning är förinställt på det aktuella webbskåpet. 194 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

195 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Länketikett Den text som används för återgivning av hyperlänketiketten. Du kan ändra etikettext. Standardtexten är {$object_name}, som anger att den verkliga sidan återger varje länk som namnet på det hänvisade objektet. Du ändrar standardtexten på etiketter genom att klicka på knappen Redigera. På sidan Redigera kan du ange olika attribut från en listruta och infoga dem i etikettexten. Du bör inte ändra stavningen av attributmarkeringarna som infogats från listrutan, men du kan lägga till egen text mellan markeringarna som angetts som {$xxx}; t.ex. {$object_name} publicerad av {$authors}. Beskrivning Beskrivningen visas när du håller muspekaren över en hyperlänk. Det här fältet är tomt som standard, men du kan konfigurera det på samma sätt som Länketiketten. Stycke Ett textstycke som visas under varje hyperlänk. Som standard använder det här fältet rubrikattributet {$title} som styckeinnehåll, men du kan konfigurera det på samma sätt som Länketiketten. Punktbild Den bildikon som används som punkt för listan. Denna bild visas i början av varje länk. Samma bild används för alla länkar. Vi rekommenderar att du använder en liten bild. Antingen väljer du bilden från databasen eller så importerar du den utifrån. Klicka på Bläddra och markera bilden när du vill välja bilden från databasen. Information om hur du använder urvalssidan finns i Användaenurvalssidaför att söka efter och välja ett element, sida 42. Det finns mer information om hur du importerar bilden från en plats utanför databasen i Importera Page Builder-innehåll, sida 200. Om du vill testa att rätt bild visas, klickar du på Test (Testa). Närduhar verifierat att rätt bild visas stänger du testfönstret. Mål Anger hur länken ska öppnas (t.ex. i samma eller ett nytt webbläsarfönster) Max. antal länkar Det maximala antalet länkar som kan väljas. 3. Ändra informationen i varje fält genom att klicka på knappen Redigera. När du klickar på Redigera öppnas dialogrutan Webbsida för aktuellt fält. a. Om du vill lägga till ett attribut markerar du det i listrutan och klickar på Infoga. Det valda attributet läggs till i fältdialogrutan nedan. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 195

196 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor b. Klicka på OK. Kommentar: Om du har angett felaktig information i något av de här fälten kommer dialogrutan fortsätta att vara öppen och visa vilka fält som inte är giltiga genom att omge dem med röda kantlinjer. Om det här händer, måste du ange giltig information i de fälten. Klicka på OK. c. Om du vill lägga till flera attribut i textfältet i dialogrutan placerar du markören i textfältet på den plats där du vill infoga ännu ett attribut. Markera attributet i listrutan och klicka på Infoga. Nu visas flera attribut i textfältet i dialogrutan, t.ex. object_name och acl_name. 4. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Bädda in innehåll Med Komponent-element kan du bädda in innehåll från en annan fil på en webbsida. Page Builder sparar inte innehållet som en del av webbsidan. I stället sparar Page Builder sökvägen till innehållets källfil som en del av webbsidan. När du publicerar webbsidan, inkluderas den senaste versionen av innehållet som en del av den publicerade sidan. På flikarna Layout och Content (Innehåll) i Page Builder är inbäddat innehåll omgivet av grå prickar som visas här. 196 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

197 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Figur 8. Inbäddat innehåll som det visas i redigeraren i Page Builder Component (Komponent)-element kan vara speciellt användbara om du vill inkludera samma innehåll på tusentals webbsidor. Du behåller innehållet i en fil. När du uppdaterar innehållet i filen, uppdateras det automatiskt på alla webbsidor som det är inbäddat i. Uppdateringen görs när sidorna publiceras. Inbäddat innehåll måste vara i ett textbaserat format, som t.ex. en.txt-fil, en.html-fil eller en Page Builder-fil. När du väljer vilken fil som ska bäddas in, låter Page Builder dig bläddra till en fil som inte är i textformat och söker efter textbaserade återgivningar av den filen. Så här bäddar du in innehåll: 1. Välj fliken Innehåll. 2. Öppna Component (Komponent)-elementet genom att klicka på det. Sidan Komponentattribut visas med eventuella attributfält. 3. Klicka på Bläddra för att leta reda på filen och markera den. Du måste alltid använda knappen Browse (Bläddra) för att välja filen. Det går inte att skriva sökvägen till filen i fältet Komponentkälla. 4. Gör något av följande: Navigera till en textbaserad fil och markera den. (Information om hur du hittar ochväljerenfilfinnsianvända en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42.) Navigera till en icke-textbaserad fil och klicka på namnet för att visa en lista över andra återgivningar av filen. Om det finns en textbaserad återgivning, väljer du den. (Information om hur du hittar och väljer en fil finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42.) Sökvägen till filen visas i fältet Komponentkälla. 5. Om du vill testa att rätt innehåll visas, klickar du på Test (Testa). Innehållet visas på en webbsida som öppnas i webbläsaren. När du har verifierat att rätt mål visas stänger du testfönstret. Om rätt innehåll inte visas, måste du välja filen igen i fältet Komponentkälla. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 197

198 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 6. Klicka på OK. Kommentar: Om det inbäddade innehållet innehåller ett JavaScript-fel, slutar Page Builder att försöka ladda webbsidan efter 45 sekunder och du får en uppmaning om att aktivera felsäkert läge. I felsäkert läge laddas webbsidan med det inbäddade innehållets JavaScript inaktiverat. (Mer information finns i Använda felsäkert läge för att felsöka ett problem i Page Builder, sida 204.) Klicka på OK när du vill aktivera felsäkert läge. Om du misstänker att det inbäddade innehållet inte har några fel, men behöver längre tid att laddas, klickar du på Avbryt så försöker Page Builder att ladda sidan igen. 7. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Redigera inbäddat innehåll När du redigerar sidan visas den senaste versionen av det inbäddade innehållet. Kommentar: Om komponenten kommer från Page Builder-innehåll öppnas källan i Page Builder. Om komponenten kommer från ett Word-dokument öppnas källan i Microsoft Office Word o.s.v. Så här redigerar du inbäddat innehåll: 1. Välj fliken Innehåll. 2. Klicka på ikonen Platsvisning för att visa webbsidan. 3. Klicka på Ja för att spara ändringarna innan du visar webbsidan. Sidan Platsvisning öppnas. När du placerar muspekaren på en komponent visasenljusgråkantmedenglobikon i det övre högra hörnet: 4. Klicka på ikonen för att navigera till komponenten. 5. När du har valt en enstaka inbäddad komponent klickar du på knappen Redigera för att redigera komponenten. Du kan navigera från den inbäddade komponenten till den överordnade sidan eller komponenten med historikknapparna (pilar) överst på sidan. Du kan navigera framåt och bakåt bland komponenterna. Om du stänger sidan kan du bara navigera bakåt från komponenten som valdes. Komponentinformationen tas bort ur historiken när du stänger sidan, men den sparas dock. 198 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

199 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 6. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Infoga en SSI-instruktion Med Virtual Include (Virtuell infogning)-element kan du lägga till en SSI-instruktion (server-side include) på en webbsida för att lägga till en dynamisk komponent på webbservern. SSI-instruktionen instruerar webbservern att generera data för sidan dynamiskt. Du måste ha skapat elementet Virtuell infogning på fliken Layout för att kunna ändra elementet på fliken Innehåll. Så här infogar du en SSI-instruktion: 1. Om elementet Virtuell infogning inte har skapats på sidan gör du följande: a. Välj fliken Layout. b. Högerklicka på elementet som är direkt ovanför den plats där du vill skapa det nya elementet. Om sidan endast innehåller ett odefinierat element, högerklickar du på det elementet. Kommentar: Om du vill skapa det nya elementet överst på sidan måste du först skapa det nedanför det översta elementet och sedan flytta upp det. Information om hur du flyttar ett element finns i Ordna om objekt på en webbsida, sida 171. c. Klicka på Ny > Virtuell infogning på snabbmenyn. 2. Öppna elementet Virtuell infogning genom att klicka på det på fliken Layout eller Innehåll. Fält som är markerade med röda asterisker är fält som är obligatoriska. 3. I fältet Virtual Include (Virtuell infogning) anger du sökvägen till ASP- eller JSP-filen med utgångspunkt från roten på webbservern. 4. Ange URL:en för webbservern i fältet Domain (Domän). Dethäranvändsföratt visa det dynamiska innehållet när du redigerar webbsidan inom Page Builder. 5. Klicka på OK. Kommentar: Om du har angett felaktig information i något av de här fälten kommer dialogrutan fortsätta att vara öppen och visa vilka fält som inte är giltiga genom att omge dem med röda kantlinjer. Om det här händer, måste du ange giltig information i de fälten. Klicka på OK. 6. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 199

200 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Importera Page Builder-innehåll Du kan importera enskilda mappar, filer eller hela kataloger i databasen. Du importerar Page Builder-innehåll på samma sätt som du importerar andra objekt i databasen. Under importen måste du välja en Page Builder-mall via egenskapsalternativet för mall. Det finns mer information om import av innehåll i Importera filer, sida 83. Kommentar: Sidan Återgivning är inaktiverad för Page Builder-filer. Därför kan du inte importera eller exportera återgivningar. Exportera Page Builder-innehåll Om du vill exportera Page Builder-innehåll följer du stegen i Exportera filer, sida 84. Kommentar: Sidan Återgivning är inaktiverad för Page Builder-filer. Därför kan du inte importera eller exportera återgivningar. Ignorera ändringar i en webbsida Du kan ignorera ändringar som du gjort på en webbsida sedan du senast sparade den. Så här ignorerar du ändringar: 1. Gör något av följande: Om du vill ångra ändringar och låsa upp filen i databasen så att andra kan ändra den, klickar du på Stäng och lås upp. Om du vill ångra ändringar men behålla filen utcheckad (låst) i ditt namn, klickar du på Stäng. 2. När du får en fråga om du vill stänga och spara eller utan att spara, klickar du på Nej. Globaliseringsstöd i Page Builder Innehållsidor som skapas i Page Builder kan innehålla länkar till andra sidor, bilder och/eller komponenter. I Page Builder kan du lägga till, ta bort och ändra översättningar av alla innehållsobjekt. Om det finns flera översättningar kan du välja en lämplig översättning när en länk eller komponent matchas eller publiceras. Dessutom kan eventuella ändringar återges i Page Builder när en sidöversättning läggs till eller tas bort. 200 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

201 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Hur fungerar globaliseringssupport? I följande exempel beskrivs hur globaliseringsstödet i Page Builder fungerar. I exemplet är huvudspråket franska och andraspråket är engelska. När en sida med bilder skapas finns endast engelska bilder att tillgå. Om du förhandsgranskar en engelsk bild och sedan lägger till en fransk översättning för samma bild, visas den franska bilden automatiskt. När samma sida befordras och publiceras, befordras och publiceras även den franska bilden. Om den franska bilden tas bort och huvudsidan publiceras på nytt, befordras och publiceras den engelska bilden tillsammans med sidan eftersom den bilden i det här fallet är den bästa matchningen. Så här kontrollerar du om globalisering är aktiverad: 1. Välj en innehållssida. 2. Klicka på egenskapsikonen. Om språket visas för sidan är globalisering aktiverad. Om du inte ser språkinställningen kontaktar du administratören och ber att han/hon aktiverar globalisering. Så här aktiverar du globaliseringsfunktionen: 1. Navigera till Administration > Web Publisher-administration > Inställningar. 2. Markera alternativet Globalisering. Så här lägger du till en översättning i en innehållsida: 1. Gå till önskad webbskåpsmapp. 2. Välj önskad innehållssida. 3. Välj Arkiv > Översättning > Lägg till översättning eller klicka direkt på länken Lägg till översättning. 4. Markera en översättning som du vill basera språkinställningen på, i listrutan Basera översättning på den senaste. 5. Markera en språkinställning för översättning i listrutan Lägg till en översättning för den här språkinställningen. 6. Klicka på OK. Välja en bild med en viss språkinställning Bildspråkinställningen matchas automatiskt mot den överordnade sidspråkinställningen. Om det inte finns någon direktmatchning används återgångsregler. Om det inte finns Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 201

202 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor några återgångsregler visas den första översättningen som påträffas. Om du vill tvinga fram användning av en viss lokaliserad version, bör du skapa ett separat bildobjekt med ett annat namn. Ange egenskaper Så här redigerar du egenskaper i Page Builder: 1. Välj fliken Layout. 2. Högerklicka på elementet. 3. Välj Ändra > Egenskaper på snabbmenyn. 4. Ange önskade egenskaper. Du kan ange följande inställningar: ID Ange ett unikt HTML-ID för elementet. ID:n är bra att ha om du t.ex. vill använda en stilregel eller en JavaScript-fil på det här elementet. Rubrik Skriv den popup-text som visas när användarna placerar muspekaren över bilden. Den här popup-texten visas både i Page Builder-redigeraren och på den publicerade webbsidan. Anchor Name (Ankarnamn) Skriv ett namn för det här elementet som kan användas för att hoppa till elementet från en annan plats på webbsidan. Namnet måste börja med en bokstav och kan endast innehålla bokstäver och siffror. Du måste se till att det namn som du skriver inte har getts till något annat element på sidan. När ett element har ett ankarnamn, placerar Page Builder ett fält ovanför elementet på flikarna Layout och Innehåll. Klass Tilldela ett klassnamn till det element som ska användas som formatmall för CSS (Cascading Style Sheets) 202 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

203 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor Inline Style (Infogad stil) (åsidosätter CSS-klassregler) Ange infogningsregler som åsidosätter CSS. Du kan t.ex. lägga till en bläddringsruta till ett element, exempelvis innehållslänkelementet, genom att ange följande stil. height: 300px; /* Specify desired height of the element */ width: 96%; padding-right: 20px; overflow-y: auto; overflow-x: hidden; border: thin silver solid; /* Specify desired border (optional) */ Style Section (Stil) (åsidosätter externa CSS) Ange infogade stilar som åsidosätter CSS. De lagras på webbsidan i taggen <style>. CSS Files (CSS-filer) Här visas en lista över de CSS-filer som redan har lagts till i det här elementet. Om den fullständiga sökvägen och namnet på filen inte visas i listan placerar du muspekaren över filen för att se popup-text med den fullständiga sökvägen och namnet. Du kan ta bort en fil från den här listan genom att klicka på X bredvid filen. Ny CSS-fil Tilldela en ny CSS-fil genom att klicka på Bläddra och välj filen från databasen. Om du vill välja en webbsida från databasen klickar du på Bläddra. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Om du vill testa att rätt CSS-fil används klickar du på Testa. Närduhar verifierat att rätt CSS-fil visas stänger du testfönstret. Det rekommenderas att du använder en CSS-fil från samma webbskåp som den sida som du redigerar, så att du är säker på att CSS-filen publiceras samtidigt som webbsidan. När du har valt CSS-filen visas den i fältet New CSS File (Ny CSS-fil). CSS-filen läggs till i listan CSS-filer när du sparar ändringarna i elementets egenskaper. Du kan endast lägga till en CSS-fil i taget när du redigerar egenskaper. Om du vill lägga till en annan CSS-fil, måste du spara egenskaperna och sedan öppna dem igen. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 203

204 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor JavaScript-filer Här visas en lista över de CSS-filer som redan har lagts till i det här elementet. Om den fullständiga sökvägen och namnet på filen inte visas i listan placerar du muspekaren över filen för att se popup-text med den fullständiga sökvägen och namnet. Du kan ta bort en fil från den här listan genom att klicka på X bredvid filen. Ny JavaScript-fil Tilldela en ny CSS-fil genom att klicka på Bläddra och välja filen från databasen. Om du vill välja en webbsida från databasen klickar du på Bläddra. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Om du vill testa att rätt Javascript-fil används klickar du på Testa.När du har verifierat att rätt Javascript-fil visas stänger du testfönstret. Det rekommenderas att du använder en JavaScript-fil från samma webbskåp som den sida som du redigerar, så att du är säker på att JavaScript-filen publiceras samtidigt som webbsidan. När du har valt JavaScript-filen visas den i fältet New JavaScript File (Ny JavaScript-fil). Filen läggs till i listan JavaScript Files närduspararändringarna till elementets egenskaper. Du kan endast lägga till en CSS-fil i taget när du redigerar egenskaper. Om du vill lägga till en annan JavaScript-fil, måste du spara egenskaper och sedan öppna dem igen. 5. Klicka på OK. Kommentar: Om du har angett felaktig information i något av de här fälten kommer dialogrutan fortsätta att vara öppen och visa vilka fält som inte är giltiga genom att omge dem med röda kantlinjer. Om det här händer, måste du ange giltig information idefälten. Klicka på OK. 6. Om du vill spara ändringar måste du spara webbsidan. Om du vill spara webbsidan klickar du på Spara. Mer information finns i Spara ändringar i en webbsida, sida 176. Använda felsäkert läge för att felsöka ett problem i Page Builder I felsäkert läge kan du felsöka problem med inbäddat innehåll eller med film-plugin-program. En uppmaning om att aktivera felsäkert läge visas om något av följande inträffar: Inbäddat innehåll från Component (Komponent)-elementet innehåller ogiltigt JavaScript. Felsäkert läge inaktiverar JavaScriptet i alla Komponent -element på webbsidan. 204 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

205 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor URL:en för ett spelar-plugin-program i Film-elementet pekar inte på en befintlig film. I felsäkert läge inaktiveras alla URL:er i alla Film-element på webbsidan. I felsäkert läge visas ett meddelande om att elementet är inaktiverat för alla Komponentoch Film-element, och länken Återaktivera JavaScript och Film visas. Varning: Du måste korrigera felen innan du visar i Site View (Platsvisning) eller publicerar. Gör något av följande för att korrigera fel: Ta bort de Komponent- ochfilm-element från sidan som orsakade fel. Ändra valen i dekomponent- ochfilm-element som orsakade fel. När du har åtgärdat felen klickar du på länken Återaktivera JavaScript och Film för att avsluta felsäkert läge. Om det fortfarande finns fel, visas en uppmaning om att fortsätta att använda felsäkert läge. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 205

206 Använda Page Builder för att skapa och redigera webbsidor 206 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

207 Kapitel 16 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Med Web Publisher Editor kan du skapa och redigera webbsidesinnehåll via formulär. I detta avsnitt beskrivs följande: Gränssnittet i Web Publisher Editor, sida 207 Skapa en sida för redigering i Web Publisher Editor, sida 209 Redigera en sida i Web Publisher Editor, sida 209 Skriva in oformaterad text i Web Publisher Editor, sida 210 Skriva in formaterad text i Web Publisher Editor, sida 210 Skapa en tabell i Web Publisher Editor, sida 223 Använda en filväljare i Web Publisher Editor, sida 223 Använda kryssrutefältet i Web Publisher Editor, sida 224 Använda urvalsfältet i Web Publisher Editor, sida 225 Repetera ett fält i Web Publisher Editor, sida 225 Gränssnittet i Web Publisher Editor Web Publisher Editor arrangerar webbsidans innehåll i redigerbara fält i ett formulär, vilket gör det enkelt för dig att lägga till eller redigera innehållet. Arrangemanget påminner inte nödvändigtvis innehållet i samma ordning som det visas på den publicerade webbsidan. När du redigerar en sida i Web Publisher Editor visas en skärm som liknar den som visas nedan. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 207

208 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Figur 9. Gränssnittet i Web Publisher Editor En röd stjärna intill ett fält visar att du måste ange information i fältet. Standardtidsgränsen för Web Publisher Editor är 2,5 timmar. Om du låter en sida vara öppen så lång tid utan att spara den, går alla ändringar förlorade. Följande knappar finns i Web Publisher Editor: Spara Med den här knappen sparas dina ändringar i filen i databasen. Om du sparar för första gången under sessionen får filen ett högre versionsnummer. Versionsnumret ändras dock inte om du inte sparar för första gången. 208 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

209 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Stäng Med den här knappen avslutas programmet. Du uppmanas spara dina ändringar om du inte har gjort det. Filen är fortfarande utcheckad. Stäng & lås upp Med den här knappen avslutas programmet. Du uppmanas spara dina ändringar om du inte har gjort det. Filen är inte längre utcheckad. Kommentar Klicka på den här knappen om du vill lägga till kommentarer om innehållet som du har angett. Du kanske vill kommentera det som har ändrats i denna version av innehållet jämfört med förra versionen. Som standard måste du kommentera för att kunna spara och stänga. Webbvy Klicka på den här knappen om du vill se hur innehållet kommer att se ut på webbplatsen. Web Publisher Editor, liksom hela Web Publisher, är lokaliserat för användning i flera länder. Användargränssnittet stöder flera språk och vilket språk som används bestäms när du loggar in i Web Publisher. Skapa en sida för redigering i Web Publisher Editor Om du vill skapa en ny sida där Web Publisher Editor används väljer du en Web Publisher Editor-mall när du använder proceduren för Skapa nytt innehåll för en webbsida, sida 73. Fråga administratören vilka mallar i organisationen som utnyttjar Web Publisher Editor. När du har skapat den nya sidan kan du redigera den. Redigera en sida i Web Publisher Editor Så här redigerar du en sida med Web Publisher Editor: 1. Om sidan inte redan är öppen i webbläsaren öppnar du den enligt proceduren för Checka ut och redigera en fil, sida 78. Web Publisher Editor startas automatiskt. 2. Placera markören i det fält där du vill skapa eller redigera innehåll. Gå till lämpligt ämne nedan om du behöver instruktioner för hur du anger innehåll i fältet: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 209

210 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Skriva in oformaterad text i Web Publisher Editor, sida 210 Skriva in formaterad text i Web Publisher Editor, sida 210 Skapa en tabell i Web Publisher Editor, sida 223 Använda en filväljare i Web Publisher Editor, sida 223 Använda kryssrutefältet i Web Publisher Editor, sida 224 Använda urvalsfältet i Web Publisher Editor, sida 225 Repetera ett fält i Web Publisher Editor, sida 225 Skriva in oformaterad text i Web Publisher Editor Du kan skriva in oformaterad text i ett enkelt textfält. Om du vill skriva in text placerar du markören i fältet och skriver texten som ska visas på webbsidan. Figur 10. Oformaterad text i Web Publisher Editor Skriva in formaterad text i Web Publisher Editor I det här avsnittet beskrivs hur du infogar formaterat innehåll. Kommentar: Om du visar den här proceduren via onlinehjälpen för Web Publisher kan du ta fram ytterligare hjälp om innehållsfältet. Du kan infoga formaterad text i innehållsfältet. Alternativen som finns tillgängliga på skärmen bestäms av hur fältet är konfigurerat. 210 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

211 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Figur 11. Innehållsfältet i Web Publisher Editor Innehållsfältet stöder flera UTF-8-språk. Mer information finns i Språkstöd i Web Publisher Editor, sida 212. Så här infogar du innehåll i innehållsfältet: 1. Placera markören i fältet och skriv texten som ska visas på webbsidan. 2. Gör något av följande: Om du vill ändra teckensnittet för texten markerar du texten med musen och väljer teckensnitt i fältet Teckensnitt i redigerare. Om du vill ändra storlek på texten markerar du texten med musen och väljer storlekifältetteckenstorlek i redigerare eller klickar på knapparna för storleksändring enligt beskrivningen i Formateringsknappar i Web Publisher Editor, sida 213. Om du vill utföra andra formateringsändringar markerar du texten med musen och klickar på lämplig formateringsknapp överst i innehållsfältet. Formateringsknapparna beskrivs i Formateringsknappar i Web Publisher Editor, sida 213. Tryck på RETUR om du vill infoga ett nytt stycke. När du gör det infogas en <p>-tagg i HTML-källan för innehållsfilen. Det finns information om hur du kontrollerar stavningen i Kontrollera stavningen i Web Publisher Editor, sida 215. Det finns information om hur du infogar en länk i Arbeta med hyperlänkar i Web Publisher Editor, sida 217. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 211

212 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Mer information om hur du klistrar in HTML i innehållsfält finns i Klistra in HTML i innehållsfältet i Web Publisher Editor, sida 218. Det finns information om hur du infogar en tabell i Skapa en ny tabell i innehållsfältet, sida 221. Observera att detta görs på annat sätt än när du skapar en tabell utanför innehållsfältet, vilket beskrivs i Skapa en tabell i Web Publisher Editor, sida 223. Det finns information om hur du infogar innehåll som inte kan tolkas i Infoga ej tolkningsbar XML i Web Publisher Editor, sida 222. Om du vill visa innehållet som det kommer att se ut på webben och med alla länkar visade, ska du klicka på Webbvy. I Web Publisher visas då innehållet med alla länkar som det kommer att se ut på webben. Om du bara vill se hur HTML-koden återges som webbsida klickar du på Förhandsgranskning. Språkstöd i Web Publisher Editor Innehållsfältet stöder flera UTF-8-språk. Om det behövs kan du infoga innehåll på flera språk i en mall. Nedan följer en lista över de språk som stöds. Tabell 8. Språk som stöds i innehållsfältet i Web Publisher Editor Språk som stöds Bengali Tyska Portugisiska Kantonesiska/traditionell kinesiska Grekiska Ryska Kinesiska (förenklad) Hindi Skotska Kroatiska Ungerska Slovenska Tjeckiska Irländska Slovakiska Danska Italienska Spanska Holländska Japanska Svenska Engelska Koreanska Turkiska Finska Norska Ukrainska Franska Polska Vietnamesiska Du måste använda rätt teckensnitt för att kunna visa tecken på andra språk än engelska. Teckensnittet Arial Unicode MS används som standard i Web Publisher Editor och du måste se till att det finns installerat på datorn. 212 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

213 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Formateringsknappar i Web Publisher Editor I följande tabell beskrivs formateringsknapparna i Web Publisher Editor. Tabell 9. Formateringsknappar i Web Publisher Editor Knapp Beskrivning Kontrollerar textens stavning i fältet. Se Kontrollera stavningen i Web Publisher Editor, sida 215. Sätter på och stänger av stavningskontrollen i bakgrunden. Se Kontrollera stavningen i Web Publisher Editor, sida 215. Räknar antalet ord i det här innehållet. Utför en hjälpmedelskontroll på innehållet, enligt riktlinjerna i W3C och avsnitt 508. Tar bort den senaste åtgärden. Upprepar den senaste åtgärden. Klipper ut den markerade texten. Kopierar den markerade texten. Klistrar in text från Urklipp vid markören. Söka efter dentextduskriverin. Aktiverar och inaktiverar styckemarkeringar. Infoga en hyperlänk. Se Arbeta med hyperlänkar i Web Publisher Editor, sida 217. Tar bort en hyperlänk. Se Arbeta med hyperlänkar i Web Publisher Editor, sida 217. Infoga en vågrät rad. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 213

214 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Knapp Beskrivning Infogar en symbol. Infoga ett bokmärke. Infogar en bild från serverns bildbibliotek. Infoga en HTML-kommentar. Infogar datum och/eller tid. Ändrar färgen på den markerade texten. Väljer textmarkeringsfärg. Gör den markerade texten fet. Gör den markerade texten kursiv. Stryker under markerad text. Gör den markerade texten genomstruken. Aktiverar formathämtning. Du kan replikera formateringen mellan olika textavsnitt om du vill göra formateringen mer konsekvent. Tar bort all formatering från markerad text. Infogar en tabell. Ökar indraget för ett markerat stycke. Minskarindragetförettmarkeratstycke. 214 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

215 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Knapp Beskrivning Ändrar markerade stycken till numrerade poster. Ändrar markerade stycken till en punktlista. Justerar markerade stycken mot vänstermarginalen. Justerar markerade stycken mot högermarginalen. Centrerar markerade stycken. Skapar upphöjd text. Skapar nedsänkt text. Öppnar redigeraren i helskärmsläge. Kontrollera stavningen i Web Publisher Editor Använd stavningskontrollen för att kontrollera att webbinnehållet är rätt stavat. Gör en stavningskontroll när du har angett innehåll eller samtidigt som du anger innehåll. Web Publisher Editor stöder ett antal språkordlistor för stavningskontroll. Om inget språk har angetts för Web Publishers värddator, används standardordlistan (US English). Kontakta systemadministratören om du vill ha ett annat språk för stavningskontrollen. Anvisningar för hur du byter språkordlista finns i Web Publisher Administration Guide. Så här kontrollerar du stavningen i innehållsfältet: 1. Klicka på ikonen Stavning. Texten genomsöks i Web Publisher. Om inga stavfel påträffas visas ett meddelande om detta och du kan hoppa över resten av proceduren. I annat fall öppnas dialogrutan Kontrollera stavning och det första felet visas. Det felstavade ordet visas i fältet Finns inte i ordlista. 2. Gör något av följande: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 215

216 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Om du vill ändra ordets stavning kontrollerar du att rätt stavning visas i fältet Ändra till. Omrätt stavning inte visas skriver du rätt stavning i fältet eller klickar på Föreslå och väljer rätt stavning bland förslagen. När ordet är rättstavat klickar du på Ändra för att ändra denna förekomst av ordet eller på Ändra alla för att ändra alla förekomster av ordet i fältet. Om du inte vill ändra stavningen av ett ord klickar du på Ignorera. Omduvill låta alla förekomster av ordet vara klickar du på Ignorera alla. Ändringarna utförs i Web Publisher och sedan visas nästa felstavade ord. 3. Upprepa föregående steg tills det inte längre visas några felstavade ord i Web Publisher. Så här kontrollerar du stavfel samtidigt som du skriver: 1. Klicka på den här ikonen om du vill aktivera stavningskontroll i bakgrunden: Medan du skriver stryks felstavade ord under med rött. 2. Klicka på ikonen igen om du vill stänga av stavningskontroll i bakgrunden. Stavningskontrollen kan aktiveras och avaktiveras. Använda Hjälpmedelsrapporten När du gör en tillgänglighetskontroll för innehållet skapas en hjälpmedelsrapport i WP Editor. I rapporten analyseras innehållet utifrån tre tillgänglighetsanvisningar: Enligt avsnitt 508 (i U.S. Rehabilitation Act) WCAG-prioritet 1 (specifieras i W3C Accessibility Guidelines) WCAG-prioritet 2 (specifierad av W3C Accessibility Guidelines) Följande felnivåer visas i rapporten: Fel Fel anger specifika element i innehållet som kräver en exakt ändring för att vara kompatibla. Om du klickar på felikonen kommer du till den exakta platsen i ditt innehåll där felet finns. Varningar Varningar relateras till övergripande efterlevnadsproblem med innehållet snarare än ett specifikt element. Manuella kontroller Alla övriga objekt i rapporten är estetiska svårigheter som kräver en manuell granskning för att det ska gå att avgöra om tillgänglighetskraven har uppfyllts. 216 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

217 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Du kan konfigurera Hjälpmedelsrapporten för de specifika anvisningarna och de felnivåer du behöver. En provrapport visas nedan: Arbeta med hyperlänkar i Web Publisher Editor Om målet för hyperlänken är en databasfil som ingår i den webbplats du publicerar kommer Web Publisher Editor att tolka sökvägen till filen genom att dess absoluta sökväg i databasen, minus skåpet, anges. Om du t.ex. väljer ett dokument som finns i /Kundskåp/mapp1/index.htm, anges sökvägen som /mapp1/index.htm iwebpublisher Editor Om du vill kan du lägga till ett URL-prefix i sökvägen som anges i Web Publisher Editor. Om du inte lägger till något prefix lägger webbläsaren till prefixet i relation till URL:en för filen där du skapar länken. Om du t.ex. skapar länken i en fil med URL:en ändras länken /folder1/index.htm som skapas i Web Publisher Editor till Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 217

218 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Så här skapar du en länk: 1. Klicka på ikonen Länk. 2. I fältet Text som ska visas angerdudentextsomanvändarnaskaklickapånärde vill följa hyperlänken. 3. I rutan till vänster gör du något av följande för att bestämma målet för hyperlänken: Klicka på Befintlig fil eller webbsida om du vill göra en befintlig webbsida till mål. Sidan kan finnas på den aktuella platsen eller på en annan plats. Ange sökväg eller URL i fältet Adress. Klicka på E-postadress om du vill göra målet till ett nytt e-postmeddelande som är riktat till en förutbestämd e-postadress. Klicka på Plats i dokument om du vill ange en målplats inom aktuell webbsida. Klicka på Databas om du vill göra en fil i aktuellt webbskåp till mål. Klicka på Bläddra för att leta upp filen. Navigera till filen i webbläsarträdet. Webbläsarträdet visar endast primära återgivningar. Om du vill välja en sekundär återgivning av en fil högerklickar du på den primära återgivningen. Om det finns sekundära återgivningar visas de i webbläsarträdet i form av en ny gren under den primära återgivningen. 4. Klicka på OK. Så här ändrar du mål för en länk: 1. Klicka på länken. 2. Ändra länkadressen genom att skriva in den eller bläddra i databasen. 3. Klicka på OK. Så här tar du bort en länk: 1. Klicka på länken. 2. Klicka på den här ikonen om du vill ta bort hyperlänken: KlistrainHTMLiinnehållsfältetiWebPublisherEditor HTML kan klistras in i innehållsfältet med en vanlig inklistring. Du kan klistra in följande HTML-taggar: 218 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

219 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Rubriker: <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> Ankare: <a> Block: <p> <blockquote> <pre> <xmp> <br> Listor: <ol> <ul> <li> Teckensnitt: <teckensnitt> <teckenstorlek> <teckenfärg> Tabeller: <tabell> <beskrivning> <td> <th> <tr> Så här klistrar du in HTML-taggar i innehållsfältet: 1. Kopiera HTML-taggarna till Urklipp. 2. Placera markören på den plats där du vill klistra in HTML-taggarna. 3. Tryck på CTRL+V. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 219

220 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Lägga till HTML-kommentarer Du kan lägga till HTML-kommentarer i innehållet i Web Publisher Editor. De här kommentarerna kommer inte att visas på din webbsida; de är i princip dolda för slutanvändare. Men kommentarerna kan visas i källkoden. HTML-kommentarer har ingen egentlig roll i koden. De används som påminnelser till programmerare och förklarar vissa kodavsnitt. När du visar de här kommentarerna i källkoden ser det ut så här: <!-- your comment here --> Lägg till HTML-kommentarer i WP Editor: 1. Klicka på. Dialogrutan Redigera tagg visas. 2. Ange din kommentar. 3. Klicka på OK. HTML-kommentarerna visas med platshållarikoner ( ) i Designvy. Dubbelklicka på om du vill redigera kommentaren. Dialogrutan öppnas igen om du vill redigera. 220 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

221 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Skapa en ny tabell i innehållsfältet I denna procedur beskrivs hur du skapar en tabell i innehållsfältet. Observera att det här görs på annat sätt än när du skapar en tabell utanför innehållsfältet. Så här skapar du en ny tabell i innehållsfältet: 1. Placera markören på den plats i innehållsfältet där du vill skapa tabellen. 2. Klicka på. 3. Ange önskade tabellattribut. Kantlinjeattributet är 1 som standard. 4. Klicka på OK. 5. Klicka på den cell där du vill ange information. Tabellcellerna expanderas efter textmängden. Tabellens storlek på webbsidan styrs av dess attribut. Så här redigerar du en tabell: 1. Välj om du vill infoga en ny rad. 2. Välj om du vill infoga en ny kolumn. 3. Välj om du vill ta bort en rad. 4. Välj om du vill ta bort en kolumn. 5. Om du vill dela upp en cell markerar du cellen och klickar på. 6. Om du vill slå ihop cellerna markerar du cellerna och klickar på. 7. Om du vill visa stödlinjerna i tabellen klickar du på. Så här redigerar du en cell: 1. Markera cellen genom att klicka på den. 2. Om du vill redigera cellens attribut väljer du Cell > Redigera cellattribut. Du kan ändra cellens bredd och höjd samt vågrät och lodrät justering. Du kan också ange om texten ska radbrytas i cellen och cellens bakgrundsfärg. Klicka på OK. 3. Om du vill ange att cellen ingår i tabellrubriken väljer du Cell > Ändra till rubrik <th>. Om du vill ta bort rubriktilldelningen klickar du i rubrikcellen och väljer Cell > Ändra till normal <td>. 4. Om du vill ta bort innehållet i en cell väljer du Cell > Ta bort innehåll. Åtgärden Ta bort innehåll tar bort innehållet i en cell. Detta är tänkt som en bekvämlighetsfunktion. Om du använder backstegstangenten i komponenten Swing Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 221

222 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor JEditorPane (fönstret som användaren ser i innehållskontrollen) kan ibland hela strukturen tas bort. Med den här funktionen tas innehållet bort ur cellen utan att strukturen rörs. Infoga ej tolkningsbar XML i Web Publisher Editor Web Publisher Editor-elementen >content> och <textarea> stöder användningen av <CDATA>-elementet för innehåll som inte ska tolkas med en XML-parser. All information i CDATA-avsnitt ignoreras av parsern. I HTML-källkoden börjar ett CDATA-avsnitt med: <![CDATA[" Och slutar med: "]]> I innehållsfältet visas det på följande sätt: Figur 12. CDATA-stöd i innehållsfältet 222 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

223 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Skapa en tabell i Web Publisher Editor Den här proceduren beskriver hur du skapar en tabell på en sida som redigeras i Web Publisher Editor. Kommentar: Detta är inte samma procedur som den du använder för att skapa en tabell i ett innehållsfält. Gör så här om du vill kopiera, ta bort eller flytta en tabellrad: Antalet kolumner i en tabell är fast men du kan ändra antalet rader och flytta rader upp och ned. 1. Markera raden genom att klicka på det lodräta fältet till vänster om raden. 2. Klicka på lämplig knapp. (Knapparna finns ovanför tabellen.) Tabell 10. Knappar för tabellredigering Knapp Beskrivning Klicka för att kopiera den markerade raden. Kopian klistras in nedanför raden. Klicka för att ta bort den markerade raden. Klicka för att flytta den markerade raden upp ett steg. Klicka för att flytta den markerade raden ned ett steg. Använda en filväljare i Web Publisher Editor Så här väljer du en fil: 1. Om det visas en lista eller mapphierarki i urvalsfältet letar du reda på filen i listan eller hierarkin. Du kanske måste rulla ned i listan eller klicka på flera mappar i hierarkin för att du ska kunna hitta filen. Markera sedan filen genom att klicka på den. 2. Om knappen Importera visasiurvalsfältetkanduväljaenfilfrånenannanplatsän Web Publisher-databasen så här: Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 223

224 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor a. Klicka på Importera. b. Klicka på Bläddra. c. Navigera till filen. d. Markera filen och klicka på Öppna. e. Skriv ett beskrivande namn för filen om det behövs. f. Klicka på Importera. 3. Om knappen Bläddra visas i urvalsfältet kan du leta efter en fil i databasen så här: a. Klicka på Bläddra. Dialogrutan Filväljare öppnas med en eller två listrutor längst upp i dialogrutan. Du använder listorna när du letar efter filen. b. I den första listrutan väljer du filtypen som du vill leta efter. Om det finns en till listruta väljer du de värden du vill söka efter. Om Sök visas klickar du på Gå för att starta sökningen. Sökresultatet visas i listrutan. Om listan inte ryms i listrutan visas en sida av listan. Använd Gå till-fältet för att gå till en annan sida i listan. Använd pilarna för att gå framåt och bakåt i listan. Om Förhandsgranskning är tillgänglig kan du klicka på knappen för att se hur filen öppnas via en webbläsare. c. Klicka på filen i listan som du vill lägga till på webbsidan. d. Klicka på Välj. e. Du kan göra följande: Klicka på Förhandsgranskning om du vill förhandsgranska filen i en webbläsare. Klicka på Rensa om du vill ta bort filen från webbsidan. Använda kryssrutefältet i Web Publisher Editor Du kan använda kryssrutan för att välja vad som ska visas och hur på webbsidan. Du kan t.ex. tillfrågas om du vill använda ett visst teckensnitt eller en viss rubrik, eller om du vill att viss information ska visas. Gör så här om du vill välja alternativet som visas i kryssrutan: 1. Markera kryssrutan. 224 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

225 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Använda urvalsfältet i Web Publisher Editor I urvalsfältet visas en listruta där du kan välja vad som ska visas på webbsidan. Så här infogar du innehåll med hjälp av urvalsfältet: 1. Klicka på nedpilen till höger om urvalsfältet. 2. Klicka på önskat alternativ. Repetera ett fält i Web Publisher Editor Om upprepningsknapparna visas bredvid ett eller flera fält kan du göra fälten repeterbara i block, vilket innebär att författarekanbestämmahurmångagångerfälten ska visas på en viss webbsida. Till en början visas en förekomst av ett block (som innehåller ett eller flera fält) i Web Publisher Editor, men författaren kan duplicera blocket på webbsidan med hjälp av de intilliggande knapparna. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 225

226 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Figur 13. Ett upprepat fält Repeterbara fält används när webbsidans författare ska bestämma hur ofta en viss typ av information ska visas. t.ex. kan antalet grupper med frågor och svar variera på en sida med vanliga frågor. Repeterbara fält kan även kapslas. Du kan skapa fler kapslingsnivåer, men EMC rekommenderar försiktig användning av denna strukturtyp eftersom flera kapslingsnivåer kan påverka användbarheten av repeterbara fält negativt. I följande tabell beskrivs knapparna som används för att upprepa fält. 226 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

227 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor Tabell 11. Knappar som används för att upprepa fält Knapp Beskrivning Klicka på knappen för att flytta fältet eller fälten upp ett steg i en serie av repeterbara fält. Klicka på knappen för att flytta fältet eller fälten ned ett steg i en serie av repeterbara fält. Klicka på knappen för att lägga till det repeterbara fältet eller fälten nedanför den aktuella platsen. Klicka på knappen för att ta bort det repeterbara fältet eller fälten. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 227

228 Använda Web Publisher Editor för att skapa och redigera webbsidor 228 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

229 Kapitel 17 Använda WebEditPro för att skapa och redigera innehåll ewebeditpro är ett verktyg som du använder för att skapa och redigera det XML- och HTML-baserade innehållet på en webbsida. ewebeditpro är ett tredjepartsverktyg från Ektron Inc. Om du har köpt licensen för ewebeditpro från EMC, kan du ladda ned programmet från EMC Download Center. Mer information finns i Web Publisher Deployment Guide. I detta avsnitt finns grundläggande information om hur du använder ewebeditpro. Det finns mer information i användarhandboken för ewebeditpro på Figur 14. Redigeringsverktyget ewebeditpro XML I detta avsnitt beskrivs följande: Skapa en ny innehållsfil för redigering i ewebeditpro, sida 230 Redigera innehåll i ewebeditpro, sida 230 Lägga till en bild i ewebeditpro, sida 230 Lägga till en hyperlänk i ewebeditpro, sida 231 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 229

230 Använda WebEditPro för att skapa och redigera innehåll Skapa en ny innehållsfil för redigering i ewebeditpro När du vill skapa en ny sidinnehållsfil baserat på en innehållsmall för ewebeditpro väljer du först en ewebeditpro-innehållsmall när du följer proceduren för Skapa nytt innehåll för en webbsida, sida 73. Fråga administratören vilka mallar i organisationen som utnyttjar ewebeditpro. Information om hur du använder ewebeditpro i fall som inte omfattas av det här kapitlet finns i bruksanvisningen för ewebeditpro på Redigera innehåll i ewebeditpro När du öppnar en fil eller mall där XML från ewebeditpro används öppnas automatiskt rätt program. Du kan lägga till en bild och/eller lägga till en hyperlänk i ewebeditpro. Information om hur du använder ewebeditpro i fall som inte omfattas av det här kapitlet finns i bruksanvisningen för ewebeditpro på Lägga till en bild i ewebeditpro Så här lägger du till en bild i ewebeditpro: 1. Skapa eller navigera till en ewebeditpro XML-innehållsfil. 2. Markera filen och klicka på Arkiv > Redigera. ewebeditpro XML-redigeringsverktyget öppnas. 3. Öppna sidan Bildegenskaper genom att klicka på ikonen Bild. 4. Klicka på Välj ny fil och navigera till önskad bild. Du kan navigera i en databas eller importera en bild från filsystemet genom att klicka på Importera. 5. Markera bilden och klicka på OK. Bilden refereras med en absolut sökväg till webbskåpet. 6. Ange bildlayout och avståndsinformation. Denna information används för att definiera och justera bilden. 7. Skriv ett beskrivande namn för bilden i fältet Rubrik. 230 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

231 Använda WebEditPro för att skapa och redigera innehåll 8. Klicka på Förhandsgranska i Bild-området om du vill granska bilden innan den läggs till i innehållsområdet. 9. Klicka på OK. Bilden läggs till i innehållsmallen. Lägga till en hyperlänk i ewebeditpro Så här lägger du till en länk i ewebeditpro: 1. Skapa eller navigera till en ewebeditpro XML-innehållsfil. 2. Markera filen och klicka på Arkiv > Redigera. ewebeditpro XML-redigeringsverktyget öppnas. 3. Öppna sidan Lägg till länk genom att klicka på ikonen Ny länk. 4. Navigera till och markera filen som du vill skapa en länk till. 5. Ange följande på sidan Lägg till länk: Länkbeskrivning Ett beskrivande namn för länken. Länkmål Den plats där du vill att filen öppnas när användarna klickar på länken. Du kan välja Nytt fönster eller Samma fönster. 6. Klicka på OK. Länken läggs till i innehållsmallen. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 231

232 Använda WebEditPro för att skapa och redigera innehåll 232 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

233 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Kapitel 18 Med kontextredigering kan du söka efter och redigera innehåll genom att navigera på en webbplats i drift, förproduktion eller där arbete pågår. I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över kontextredigering, sida 233 Hitta filer genom att navigera på webbplatser, sida 234 Redigera innehåll med kontextredigering, sida 234 Så här skapar du nytt innehåll med kontextredigering, sida 236 Översikt över kontextredigering Med kontextredigering kan du söka efter och redigera innehåll genom att navigera på en webbplats i drift, förproduktion eller där arbete pågår. Webbplatser som är inställda för kontextredigering visas i noden Kontextredigering. När du ansluter till webbplatsen öppnas dess startsida och du kan navigera på webbplatsen och söka efter önskat innehåll. Du kan identifiera vilket innehåll som ska uppdateras utan att du behöver veta var innehållet finns på den fysiska webbservern. Du behöver heller inte känna till namnet eller egenskaperna för innehållet. Denna funktion kan användas av alla användarutvecklare och författare. Om det går att redigera en webbsida visas antingen knappen Redigera sida, knappen Redigera komponent, eller båda i Web Publisher. Om du klickar på knappen Redigera sida öppnas webbsidan i lämpligt redigeringsprogram. Om du klickar på knappen Redigera komponent visas de komponenter på webbsidan som kan redigeras. På en webbsida som utgörs av flera komponenter visas ett eller båda av följande: Kantlinjer runt innehållet som kan redigeras. Det redigerbara innehållet markeras när håller markören på det. När du gör det visas en snabbmeny med alternativ som redigera, skicka till arbetsflöde och öppna egenskaper. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 233

234 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Länkar som du kan använda för att skapa nya webbsidor. En ny fil skapas om du klickar på länken. Filen blir vanligtvis länkad till webbsidan som du visar. Utvecklare och administratörer bestämmer hur nya sidor länkas genom att skapa mallar. Web Publisher publicerar en webbplats i tre steg vid utveckling av webbplatsen: Pågående arbete, Förproduktion och Aktiv. Du kan välja vilket stadium som ska visas. En webbplats måste redan ha publicerats i Pågående arbete och Aktiv för att den ska kunna kontextredigeras. Om du uppdaterar innehållet i steget Aktiv skapas en ny Pågående arbete-version av filen i Web Publisher. När du sparar det uppdaterade innehållet visas filen på Pågående arbete-webbplatsen men inte på den aktiva webbplatsen. Det uppdaterade innehållet måste granskas som vanligt innan det kan publiceras på Aktiv-webbplatsen. Om du vill skicka nytt eller uppdaterat innehåll för granskning skickar du det till ett arbetsflöde med alternativet Skicka uppe till höger på den redigerade webbsidan. Den ursprungliga filen finns kvar på den aktiva webbplatsen tills den ändrade filen har granskats och publicerats. Mer information om kontextredigering finns i Web Publisher Administration Guide. Hitta filer genom att navigera på webbplatser Så här hittar du en fil genom att navigera på en webbplats: 1. Välj noden Kontextredigering eller klicka på snabblänken på startsidan i Web Publisher Contributor. Sidan Kontextredigering öppnas med länkar till webbplatser. 2. I listrutan till höger om listan över webbplatser anger du livscykelstatus för den webbplats du vill redigera. I Web Publisher visas alla webbplatser med denna status som är tillgängliga för kontextredigering. 3. Klicka på önskad webbplats. 4. Navigera runt på webbplatsen för att hitta önskad fil. 5. Om du vill redigera filen, gå till Redigera innehåll med kontextredigering, sida 234. Redigera innehåll med kontextredigering Observera att om du redigerar en webbsida som du nådde via webbplatsen Aktiv kommer Web Publisher att skapa en ny version av sidan för den redigering du tänker 234 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

235 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor göra. När du är färdig med redigeringen kommer den nya versionen av sidan att visas på Pågående arbete-webbplatsen, inte på den aktiva webbplatsen. Så här redigerar du innehåll med kontextredigering: 1. Gör något av följande för att öppna innehållet i lämpligt redigeringsprogram. Observera att en del av följande alternativ kanske inte finns tillgängliga: Gör något av följande för att öppna hela webbsidan i ett redigeringsprogram: Klickapåknappen Redigera sida. Klicka på snabblänken Kontextredigering på startsidan i Web Publisher Contributor. Klicka på Redigera komponent om du vill redigera vissa av sidans element. Alla komponenter som kan redigeras visas med en färgad kantlinje. Du kan konfigurera eller ta bort kantlinjefärgen genom att redigera formatmallen wp.css som finns i katalogen wp\theme\documentum\css. Du kan inaktivera redigering av en bild genom att redigera konfigurationsfilen ice_custom_config.xml, vilken finns i katalogen wp\config\library\ice. Om du vill redigera komponenten placerar du markören på komponenten så att en snabbmeny visas. Välj Redigera på menyn. Komponenten öppnas i ett redigeringsprogram. Om du vill lägga till en ny webbsida klickar du på lämplig länk för att lägga till en ny sida. Den nya sidan öppnas i ett redigeringsprogram. 2. Om redigeringsprogrammet är ewebeditpro och du inte har installerat det, uppmanas du att göra det. Följ instruktionerna. 3. Redigera webbsidan. 4. Sidan läses in som vanligt om du har klickat på en länk på en annan sida. Klicka på knappen för redigeringsläge för att redigera målsidan. Klicka på Avsluta redigeringsläge för att uppdatera den aktuella sidan. Kontrollera att element som ska redigeras inte är utcheckade. 5. Gör något av följande för att spara ändringarna vid valfritt tillfälle: Om redigeringsprogrammet ingår i Web Publisher (t ex Web Publisher Editor eller ewebeditpro) klickar du på Spara. Filen sparas direkt i Web Publisher-databasen. Klicka på Granska om du vill visa filen. Om redigeringsprogrammet inte ingår i Web Publisher ska du använda programmets Spara-kommando. Ändringarna sparas i den lokala kopian av webbsidan på datorn. 6. När du klar med redigeringen och har sparat filen i redigeringsprogrammet klickar du på fortsätt för att spara Web Publisher och uppdatera webbsidan. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 235

236 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Uppdateringsprocessen kan ta en stund. Om dina ändringar inte visas med en gång, kan du använda webbläsarens uppdateringsfunktion. Du kan spara samma version eller en delversion när du checkar in. Om du väljer samma versionsnummer ersätts den ursprungliga filen med den nya versionen. Skriv kommentarer om det behövs. Välj Behåll lås om du vill behålla låset i databasen. Om du gör det kan andra användare visa filens uppdateringar i skrivskyddat läge, men filen är låst. Välj Checka in frånfilom du vill ersätta ursprungsfilen med filen på den lokala datorn. Gör följande om du vill göra det: Skriv den fullständiga sökvägen till filen, samt filnamnet med filtillägget. Om det t.ex. finns en filmednamnetsop.docpåenhetencimappenminadokument, skriver du följande: C:\Mina dokument\sop.doc. Klicka på Bläddra för att leta reda på filen och markera den. Om det är ett internt redigeringsprogram klickar du på Stäng. Närdugördet stängs filen och den checkas in i databasen. Om det är ett externt redigeringsprogram ska du spara webbsidan en sista gång med Spara-kommandot i programmet. Gå sedan tillbaka till Web Publisher och klicka på Checka in. Den lokala kopian av webbsidan på datorn sparas och checkas in i databasen. Nu kan du återpublicera den sparade sidan på lämplig webbplats för Pågående arbete och uppdatera den aktuella sidan. Så här skapar du nytt innehåll med kontextredigering Du kan lägga till innehåll på en webbplats genom att navigera på platsen, beroende på konfigurationen av webbplatserna du arbetar med. Detta kallas kontextredigering. Om kontextredigering är tillgängligt för en webbplats kan du lägga till innehåll genom att navigera på platsen. Sidor som du kan lägga till innehåll i har en anpassad länk för detta. När du klickar på länken väljs mallen som innehållet skapas från automatiskt i Web Publisher. Om du skapar nytt innehåll, skapas en Pågågende arbete-version av filen i Web Publisher. När du sparar filen visas den i Pågående arbete-versionen av webbplatsen. Den nya innehållsfilen måste granskas som vanligt innan den kan publiceras på webbplatsen i drift. En fil som ska granskas skickas till ett arbetsflöde. Så här skapar du en ny innehållsfil via kontextredigering: 1. Välj noden Kontextredigering eller klicka på snabblänken på startsidan i Web Publisher Contributor. Sidan Kontextredigering öppnas med webbsidor med en viss livscykelstatus. 236 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

237 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor 2. I listrutan till höger om listan över webbplatser anger du livscykelstatus för den webbplats du vill lägga till en ny innehållsfil på. I Web Publisher visas alla webbplatser med denna status som är tillgängliga för kontextredigering. 3. Klicka på önskad webbplats. 4. Navigera till webbplatsen som du vill lägga till nytt innehåll på. 5. Klicka på Redigera den här sidan på webbsidan. Om sidan har ett alternativ för att lägga till nytt innehåll, visas en eller flera länkar på sidan för detta. Om det inte visas några sådana länkar kan du inte lägga till innehåll på sidan. Avsluta proceduren. 6. Klicka på en länk som du kan använda för att lägga till nytt innehåll. I Web Publisher visas en skärmbild där du anger filer baserade på mallen. 7. Välj något av följande om du kan: Klicka på Skapa ennyfilom du vill skapa filen utan att importera innehåll. Klicka på Använd en befintlig fil om du vill skapa filen utan att importera innehåll från en fil utanför databasen. Klicka på Bläddra. Markera filen. 8. Skriv namnet som visas för filen på webben i fältet Namn. Alla blanksteg du skriver konverteras till understreck (_). Följ namnkonventionerna för webbsidor. Observera att du inte behöver ange något filnamnstillägg. 9. Ange övriga egenskaper efter eget önskemål. Om länken Redigera visas bredvid en egenskap, anger du egenskapens värden genom att klicka på Redigera och ange värden. Du anger värden genom att antingen skriva dem eller genom att välja dem i en lista och klicka på Lägg till. Du kan flytta eller ta bort ett värde i listan genom att markera det och klicka på Flytta upp, Flytta ned eller Ta bort. När du är färdig med att lägga till värden klickar du på OK. Tillgängliga egenskaper kan omfatta följande: Nyckelord Nyckelord används för att hitta filen vid sökning. Om en användare söker och skriver ett ord som matchar ett nyckelord visas filen i sökresultatet. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 237

238 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Startdatum Detta anger vilket datum innehållet ska publiceras på webbplatsen. Förfallodatum anger vilket datum innehållet ska tas bort från webbplatsen. Observera följande: Om kalenderknappen visas kan du ange datum genom att klicka på den: Klicka på kalenderknappen och välj datum i kalendern. Klicka på pilknapparnaförattgåframåtochbakåtenmånaditaget. Om filen ska publiceras på flera webbplatser kan du kanske ange olika giltighets- och förfallodatum för varje plats som filen ska publiceras på. Om så är fallet visas länken Ange för varje plats på filens Egenskaper-sida. Klicka på den här länken för att ange de olika datum som du vill ange för de olika platserna. 10. Om alternativet Redigera nu visas i Web Publisher kan du markera detta alternativ så att filen öppnas automatiskt i Web Publisher när den har skapats. 11. Ange önskad information på fliken Info (om den är tillgänglig). 12. Så här anger du önskade behörigheter på fliken Behörigheter (om den är tillgänglig): Klicka på Välj om du vill välja en behörighetsgrupp. Välj behörighetsgrupp på urvalssidan. Information om hur du använder urvalssidan finns i Använda en urvalssida för att söka efter och välja ett element, sida 42. Klicka på om du vill lägga till användare eller grupper. 13. Om det visas andra flikar, t.ex. Taxonomier, Webbskåp, Kategorier och Översättningar, klickar du på flikarna och anger önskad information. Det finns mer information om alternativen på flikarna i respektive avsnitt. 14. Klicka på Slutför. Den nya filen skapas i Web Publisher och den placeras på en databasplats som avgörs av filens mall och mappfilen. Så här skapar du en ny mall med kommandot Nytt dokument: 1. Klicka på Nytt dokument närduärpåwebbsidan. Dåplacerasenlänksomdu använder för att skapa ett nytt dokument på den platsen på sidan. Ange namn och sidbeskrivning när du uppmanas göra det. 2. Nu kan du redigera sidinnehållet i ewebeditpro eller ett externt program. Klicka på Stäng när du är klar med redigeringen. Det nya innehållet publiceras på Pågående arbete-webbplatsen. 238 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

239 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor Så här anger du egenskaper: 1. Markera objektet och klicka på länken Egenskaper så att egenskapssidan öppnas. Du kan redigera egenskapssidan om objektet befinner sig i stadiet Pågående arbete. 2. Klicka på Spara om du vill spara de nya egenskapsvärdena. När du gör det återpubliceras objektet på lämplig Pågående arbete-webbplats och den aktuella sidan uppdateras. Så här skickar du ett arbetsflöde: 1. Klicka på Skicka. Systemetbekräftarattobjektetinteärlåst.Omdetärlåstlåsesdet upp. Om det behövs visas urvalssidan för arbetsflöde i ett separat webbläsarfönster. 2. Om arbetsflödet redan definieras i mallen kan du inte välja arbetsflödet. 3. Stäng webbläsarfönstret genom att klicka på Skicka på urvalssidan för arbetsflöde. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 239

240 Använda kontextredigering för att redigera webbsidor 240 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

241 Kapitel 19 Hantera innehållsmallar I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över innehållsmallar, sida 241 Sekvens för att lägga till innehållsmallar, sida 243 Skapa associationer, sida 244 Validera Web Publisher Editor-mallar, sida 246 Ändra malltillgänglighetsstatus, sida 247 Visa var en mall eller stödfil används, sida 247 Uppdatera presentationen för en webbsida, sida 247 Uppdatera XML-filers struktur, sida 249 Information om hur du skapar mallar i Web Publisher Editor eller i annat program finns i Web Publisher Administration Guide. Översikt över innehållsmallar Innehållsmallar och deras stödfiler lagras i noden Platshanteraren. I Web Publisher används följande typer av mallar och stödfiler, beroende på vilket verktyg som används för att skapa mallarna: Web Publisher Editor-mallar Dessa skapar XML- och HTML-baserade innehållsfiler som författare redigerar med hjälp av Web Publisher Editor. I Platshanteraren lagras dessa i noden Innehållsmallar. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 241

242 Hantera innehållsmallar ewebeditpro XML-mallar Dessa skapar XML-baserade innehållsfiler som författarna redigerar via Ektrons verktyg ewebeditpro. I Platshanteraren lagras dessa i noden Innehållsmallar vanligen i en mapp som är specifik för ewebeditpro. Användare kan välja en mall som skapats med XML-redigeraren ewebeditpro vid import. Det importerade innehållet ärver schema och associationer för presentationsfiler och behandlar innehållet som en XML-fil från ewebeditpro. Systemet genomför ingen validering för att se till att det importerade innehållet kan redigeras med ewebeditpro med hjälp av schemat och presentationsfilerna från vald mall. Page Builder-mallar Platshanteraren/ Mer information om hur du skapar och importerar Page Builder-mallar finns i Skapa och ändra Page Builder-mallar, sida 164. Externa programmallar Dessa filer för att skapa innehåll redigeras med program från andra leverantörer (kallas även för externa redigeringsprogram). I Platshanteraren lagras dessa i noden Innehållsmallar. Presentationsfiler Det finns två typer av presentationsfiler, externa och interna. Externa presentationsfiler skapas automatiskt av Web Publisher när en administratör skapar en mall, vilken som helst, och används sedan för att omforma innehållsfiler till en publicerbar webbsida. Dessa presentationsfiler är endera XSL-formatmallar eller HTML-vinjetter, och du kan redigera dem om du vill. Interna presentationsfiler skapas automatiskt av Web Publisher när en administratör skapar en XML-mall för ewebeditpro och används för att öppna mallar i ewebeditpros författarverktyg. Det går inte att ändra dessa presentationsfiler. I Platshanteraren lagras dessa i noden Presentationer. Förhandsgranskning Detta är grafiska representationer som identifierar mallar för författarna. De lagras i noden Webbplatshantering/Förhandsgranskningar. Regelfiler Dessa avgör vilka element och attribut i en innehållsfil som redigeras. De avgör dessutom vilka typer av fält som används för att redigera elementen och attributen. I Webbplatshantering lagras dessa i noden Regler. Instruktioner Dessa avgör hur strukturen i en uppdaterad XML-mall tillämpas på befintligt XML-innehåll. Instruktionsfiler lagras i noden Webbplatshantering/Instruktioner. Detaljerad information finns i Web Publisher Administration Guide. 242 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

243 Hantera innehållsmallar Mappavbildningar Dessa avgör var innehållsfilerna som skapas med hjälp av mallar placeras. En mappavbildning avgör placeringen av innehållsfiler baserat på filens egenskaper, som ärvs från filmallen. Mappavbildningar lagras i noden Webbplatshantering/Konfigurationer/Mappkartor. Information om hur du konfigurerar mappavbildning finns i Web Publisher Administration Guide. När det gäller webbsidor som skapas genom att XML-innehållsfiler och XSL-formatmallar slås samman låter Web Publisher dig uppdatera valfri sida av XML-/XSL-ekvationen: Du kan uppdatera webbsidornas design och känsla genom att ändra en XSL-formatmall och därefter på nytt tillämpa formatmallen på flera XML-innehållsfiler samtidigt, så som förklaras i Uppdatera presentationen för en webbsida, sida 247. Du kan uppdatera XML-strukturen i befintliga XML-filer genom att ändra den mall som användes för att skapa filerna, och därefter omtillämpa mallen på flera filer samtidigt. Du kan t.ex. behöva lägga till element eller attribut som var okända när XML-strukturen ursprungligen utformades. Se Uppdatera XML-filers struktur, sida 249. Sekvens för att lägga till innehållsmallar Det finns ett flertal procedurer som behövs för att lägga till innehållsmallar i Web Publisher. Använd följande procedursekvens när du lägger till en mall i Web Publisher: 1. Skapa en innehållsmall, antingen utanför Web Publisher eller med ewebeditpro XML. 2. Importera mallen till noden Platshanteraren/Innehållsmallar. 3. Associera mallen till tillhörande filer och arbetsflöden, medundantagförewebeditpro XML-mallar. Associationer ärvs av de filer som skapats med mallen. Se Associera stödfiler eller arbetsflöden, sida 244. Associationerna sker automatiskt för ewebeditpro XML-mallar. 4. Om innehållsmallen är en XML-fil ska du validera den. Se Validera Web Publisher Editor-mallar, sida Gör mallen tillgänglig. Se Ändra malltillgänglighetsstatus, sida 247. Mer information om hur du skapar mallar utanför Web Publisher finns i Web Publisher Administration Guide. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 243

244 Hantera innehållsmallar Skapa associationer Du kan använda associationer för att styra olika aspekter av en innehålls- eller mallfil. Både innehållsfiler och mallar kan associeras med förhandsgranskning, presentationer och regelfiler. Dessutom kan mallar associeras med arbetsflöden. Procedurerna i det här avsnittet innehåller information om de olika associationstyperna. I detta avsnitt beskrivs följande: Visa associationer, sida 244 Associera stödfiler eller arbetsflöden, sida 244 Lägga till format för association av Editor-presentationsfiler, sida 246 Visa associationer Du kan ange om en fil har befintliga associationer genom att visa associationerna. Så här visar du associationerna för en mall eller fil: 1. Navigera till mallen eller filen i databasen. 2. Markera mallen eller filen. 3. Välj Visa > Associationer. Om den här filen är associerad med förhandsgranskning, presentation, arbetsflöde eller regelfiler, visas information om dessa associationer. Associera stödfiler eller arbetsflöden Den här proceduren beskriver hur du associerar innehållsmallar till de arbetsflöden eller stödfiler som behövs. Du kan även associera innehållsfiler till stödfiler och andra element, vilket gör att du kan ändra associationer för varje fil separat. Kommentar: För att kunna associera element till en innehållsmall måste mallen vara otillgänglig för Web Publisher-författare. Så här skapar du associationer till en innehållsmall eller fil: 1. Navigera till mallen eller filen i databasen. 2. Om du skapar en association till en innehållsmall och om mallen är tillgänglig måste du först göra mallen otillgänglig. Se Ändra malltillgänglighetsstatus, sida Markera mallen eller filen. 244 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

245 Hantera innehållsmallar 4. Välj Visa > Associationer och klicka på den typ av objekt du vill associera: Förhandsgranskning, Presentationer, Regler eller Arbetsflöde. Om din mall är en ewebeditpro XML-mall kommer du bara att kunna associera en förhandsgranskning eller ett arbetsflöde. Alla stödfiler (presentation och regler) är redan associerade till ewebeditpro XML-mallen. 5. Ange typ om mall om detta är lämpligt. 6. Klicka på Fortsätt. En sida öppnas där du uppmanas att välja vilka element du vill associera. 7. Om du vill associera en presentationsfil klickar du på fliken Presentation och gör följande: a. Klicka på Lägg till i området för presentationsfiler. I Web Publisher visas fält för att välja presentationsfil. b. Välj presentationsfil och ange eventuellt övrig information som behövs. Om du vill ange formattillägget för den transformerade filen gör du det i listrutan Transformera till. c. Klicka på OK. 8. Om du vill associera en regelfil klickar du på fliken Regler. a. Klicka på Lägg till i området för regelfiler. b. Välj regelfilen och ange eventuellt övrig information som behövs. c. Klicka på Fortsätt. 9. Om du vill associera en förhandsgranskning klickar du på fliken Förhandsgranska och väljer därefter förhandsgranskningen. 10. Om du vill associera ett arbetsflöde klickar du på fliken Arbetsflöde och väljer därefter standardarbetsflödet. Om du associerar ett arbetsflöde innebär detattallafilersomärbaseradepåden innehållsmallen kommer som standard att använda det här arbetsflödet. Du kan associera mallar, men inte innehållsfiler, med arbetsflöden. 11. Om du vill göra detta arbetsflöde till ett obligatoriskt arbetsflöde klickar du på Obligatoriskt. Om du väljer det här alternativet kan användarna inte välja ett annat arbetsflöde. 12. Klicka på Använd. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 245

246 Hantera innehållsmallar Lägga till format för association av Editorpresentationsfiler Du måste konfigurera Editor-presentationsfiler (t ex XSL-formatmallar) på rätt sätt så att innehåll kan transformeras till de filtyper du använder på webbplatsen. När du associerar en Editor-presentationsfil med en innehållsmall kan du välja den återgivning formatmallen skapar genom att välja ett format från listrutan Transformera till. Omdu vill lägga till flera alternativ i listan Transformera till använder du denna procedur. Så här lägger du till format för association av Editor-presentationsfiler: 1. Skapa det nya formatet i Documentum Administrator. 2. I Web Publisher, expanderar du noden Administration. 3. Expandera underkatalogen Administratör för Web Publisher. 4. Välj Inställningar. 5. Klicka på fliken Filformat. 6. Lägg till de nya formaten i följande två fält: Webbformat Formattillägg Du måste använda ett kommatecken för att separera formaten i listan. Format är skiftlägeskänsliga. 7. Klicka på Använd. 8. För att kunna se förändringen måste du logga ut från Web Publisher och sedan logga in igen. Validera Web Publisher Editor-mallar Om innehållsmallarna är XML-baserade Web Publisher Editor-mallar kan du validera mallarna för att kontrollera att de består av väl formaterad XML. Innan du kan validera en Web Publisher Editor-mall måste du associera den till en regelfil. Så här validerar du en Web Publisher Editor-mall: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar. 2. Navigera till mallen och markera den. 3. Välj Verktyg > Mallar> Validera. 246 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

247 Hantera innehållsmallar Ändra malltillgänglighetsstatus För att författare ska kunna använda innehållsmallen måste du göra den tillgänglig. När en mall importeras eller skapas är den otillgänglig. Du kan checka ut en tillgänglig mall och arbeta med en ny version medan den äldre versionen förblir tillgänglig. Så här gör du en innehållsmall eller stödfil tillgänglig: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar. 2. Markera mallen. 3. Välj Verktyg > Mallar > Gör mallen tillgänglig. För att du ska kunna skapa associationer till en mall måste mallen först vara otillgänglig för författare. Så här gör du en mall eller stödfil otillgänglig: 1. Navigera till Platshanteraren/Innehållsmallar. 2. Markera mallen. 3. Välj Verktyg > Mallar > Gör otillgänglig. Visa var en mall eller stödfil används Denhärprocedurenbeskriverhurduhittarfilersomharskapatsavellerassocieratstill en innehållsmall, eller hittar mallarna som är associerade till filer. Så här visar du var en mall eller stödfil används: 1. Markera noden Platshanteraren. 2. Navigera till innehållsmallen, presentationsfilen eller regelfilen och markera den. 3. Välj Visa > Används av. Uppdatera presentationen för en webbsida Du kan uppdatera webbsidornas design och känsla genom att ändra en XSL-formatmall och därefter på nytt tillämpa formatmallen på flera XML-innehållsfiler samtidigt. Du gör detta genom att omtillämpa en uppdaterad presentationsfil på befintliga Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 247

248 Hantera innehållsmallar webbsidor. När du har tillämpat presentationsfilen på nytt uppdateras innehållsfilen, men webbsidesfilerna uppdateras inte förrän du gör en publicering på webbplatsen. Web Publisher kan tillämpa presentationsfilen på alla befintliga publicerade versioner av webbsidan, oberoende av om de är publicerade internt eller externt. De nyskapade återgivningarna ersätter de befintliga, och behåller samma versionsnummer. När du har omtillämpat presentationsfilen kommer återgivningen av innehållsfilen att uppdateras, men webbsidesfilerna uppdateras inte förrän du utför en publicering på webbplatsen. Så här omtillämpar du en presentationsfil: 1. Navigera till Platshanteraren/Presentationer. 2. Välj något av följande: Du omtillämpar en presentationsfil från ett internt program genom att välja Redigerare. Du omtillämpar en presentationsfil från ett externt program genom att välja Extern. 3. Navigera till presentationsfilen. 4. Markera filen. 5. Gör något av följande: Välj Till den Första >Tillämpa> Välj Visa>Används av. 6. Om du valde Tillämpa presentation kan du omtillämpa presentationsfilen på valfria valda innehållsfiler. a. Markera den innehållsfil som du vill omtillämpa presentationsfilen på och klicka sedan på OK. Den innehållsfil du valde uppdateras för användning av den nya presentationsfilen. Om du vill välja alla innehållsfiler markerar du kryssrutan för alla filer överst på sidan. 7. Om du valde Används av kan du omtillämpa eller uppdatera presentationsfilen på valfria valda innehållsfiler. a. Markera den innehållsfil du vill uppdatera och klicka sedan på Tillämpa presentation. Den fil du valde uppdateras för användning av den nya presentationsfilen. 248 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

249 Hantera innehållsmallar Uppdatera XML-filers struktur Du kan ändra strukturen hos en XML-mall och därefter tillämpa ändringarna på befintliga filer som skapades med hjälp av denna mall. Du kan tillämpa att du har lagt till, tagit bort eller bytt namn på element, attribut och värden. Du kan tillämpa förändringarna på flera filer samtidigt. Mer information finns i Web Publisher Administration Guide. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 249

250 Hantera innehållsmallar 250 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

251 Kapitel 20 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Med Regelredigeraren kan du kan skriva regelfiler för Web Publisher Editor utan att behöva skriva själva XML-koden. I detta avsnitt beskrivs följande: Gränssnittet i regelredigeraren, sida 251 Skapa eller redigera en regelfil, sida 253 Skapa eller redigera en regel, sida 255 Göra ett regelblock repeterbart, sida 264 Förhandsgranska hur en regelfil visar innehåll, sida 266 Ta bort en regel, sida 266 Visa XML för en regel (skrivskyddad), sida 267 Verifiera en regelfil, sida 267 Visa varningsmeddelanden för en viss regel, sida 267 Redigera en innehållsmall med Regelredigeraren, sida 267 Verifiera en innehållsmall med Regelredigeraren, sida 268 Det här avsnittet förklarar hur du använder Regelredigeraren, men ger däremot ingen detaljerad beskrivning av regelfiler. En sådan förklaring finns i Web Publisher Administration Guide. Gränssnittet i regelredigeraren Regelredigeraren gör att du kan skriva regelfiler för Web Publisher Editor utan att behöva skriva själva XML-koden. Om du vill använda regelredigeraren måste du ange Webbaserad i fältet Regelredigerare i inställningarna i Web Publisher. När du vill skapa eller redigera en regelfil öppnar du en XML-baserad Web Publisher Editor-mall som du vill basera regelfilen på. Använd mallen för att välja de element och attribut du vill tilldela regler. Regelfilen kan sedan användas för flera mallar, förutsatt att mallen innehåller de element och attribut du har skapat regler för. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 251

252 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor När Regelredigeraren öppnar mallen kontrollerar programmet att mallen består av välformaterad XML. Om den inte gör det visas felen, ett i taget, så att du kan korrigera dem. Du kan använda Regelredigeraren för att redigera och validera mallens XML via fliken Textvy. Regelredigeraren framtvingar korrekt skapad XML, DQL (Document Query Language) och giltiga databassökvägar. Om du försöker redigera en regelfil som innehåller ogiltig XML kommer ett felmeddelande att visas i Regelredigeraren, och regelfilen öppnas inte. Med Regelredigeraren kan du se hur regeln visar innehållet via fliken Förhandsgranskning. Du kan visa regelns källkod (skrivskyddad) på fliken Regel-XML. Om du vill använda regelredigeraren måste du ange Webbaserad ifältetregelredigerare i inställningarna i Web Publisher. Observera att om du vill att regelfiler ska öppnas i en textredigerare måste du ange inställningen Regelredigerare till extern. Figur 15. Regelredigerare Vänster fönster i regelredigeraren visar den XML-baserade Web Publisher Editor-mallen och dessa flikar: 252 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

253 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Trädvy Visar den XML-baserade mallens element och attribut som noder i ett träd. Ett element är omgivet av < >. Ett attribut följs av ett lika med-tecken. Element och attribut med en befintlig regel visas med blå text. Du tilldelar en regel genom att markera elementet eller attributet och därefter välja en regel i menyn Regler. Du definierar värden för regeln på fliken Regelredigerare. Om du ser denna ikon finns det ett fel i regeln: Textvy Visar den XML-baserade mallens element och attribut som rå XML. Du kan redigera och validera mallen på den här fliken. Du kan däremot inte skapa en ny mallfil på denna flik. I höger fönster visas vald regel och dessa flikar: Regelredigerare Visar fälten för definition av regeln. Förhandsgranskning Visar hur regeln kommer att visa innehållet i Web Publisher Editor. Regel-XML Ger en skrivskyddad vy över regelns källkod. Skapa eller redigera en regelfil När du öppnar en regelfil via Regelredigeraren checkas regelfilen ut och låses och detsamma sker med motsvarande Web Publisher Editor-mall. Regelredigeraren är utformad för att visa endast en mall för en viss regelfil, även om en regelfil kan återanvändas av många mallar. Om vald regelfil är länkad till mer än en mall kommer Web Publisher att be dig välja den mall som ska visas i regelredigeraren. Ändringarna i regelfilen tillämpas på alla länkade mallar så snart regelfilen sparas, men enbart den valda mallen checkas ut. Så här skapar eller redigerar du en regelfil för Web Publisher Editor: 1. Om du skapar en ny regelfil måste du först importera den XML-baserade Web Publisher Editor-mallen som du vill basera den nya regelfilen på till databasen. När du skapar regelfilen längre fram i proceduren kommer regelredigeraren att checka ut och låsa mallen. 2. Navigera till Webbplatshantering\Regler. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 253

254 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor 3. Gör något av följande, beroende på om du skapar en ny regelfil eller redigerar en befintlig fil: Leta upp platsen där du vill skapa regelfilen. Välj sedan Arkiv > Nytt > Regel. Navigera till regelfilen och markera den. Välj sedan Arkiv > Redigera. Regelredigeraren öppnas och mallens element och attribut visas. Regelfilen låses och checkas ut för redigering. Även den associerade Web Publisher Editor-mallen låses och checkas ut. 4. Om du skapar en ny regelfil gör du följande: a. Angeettnamnfördennyaregeln. b. I rutan Välj mall navigerar du till den XML-baserade Web Publisher Editor-mall som du vill associera med regelfilen, och väljer mall. Du kan välja de mallar som inte är associerade med någon annan regelfil. c. Om du vill att Web Publisher ska använda denna nya regelfil för alla översättningar markerar du Använd denna regelfil för alla översättningar. d. Klicka på Skapa. Regelredigeraren öppnas och mallens element och attribut visas. Den nya regelfilen låses och checkas ut för redigering. Även den associerade mallen låses och checkas ut. 5. Om du redigerar en befintlig regelfil som är länkad till fler än en mall väljer du vilken mall som ska visas i regelredigeraren. Ändringarna i regelfilen tillämpas på alla länkade mallar så snart regelfilen sparas, men enbart den valda mallen checkas ut. 6. Information om hur du skapar en regel finns i Skapa eller redigera en regel, sida Information om hurdu gören eller flerareglerrepeterbarafinns igöraettregelblock repeterbart, sida Information om hur du förhandsgranskar hur regelfilen visar innehåll finns i Förhandsgranska hur en regelfil visar innehåll, sida InformationomhurdutarbortenregelfinnsiTa bort en regel, sida Information om hur du visar eller verifierar XML-källkoden finns i tillhörande avsnitt: Visa XML för en regel (skrivskyddad), sida 267 Verifiera en regelfil, sida 267 Visa varningsmeddelanden för en viss regel, sida Information om hur du ändrar associerad innehållsmall finns i Redigera en innehållsmall med Regelredigeraren, sida Spara filen genom att välja Arkiv > Spara. Regelfilen sparas som en ny version i databasen. Om tillhörande mall har ändrats kommer även den att sparas i databasen som en ny version när du sparar regelfilen. 254 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

255 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor 13. Du stänger regelfilen och Regelredigeraren genom att välja Arkiv > Stäng Skapa eller redigera en regel Så här skapar eller redigerar du en regel: 1. Öppna en regelfil i Regelredigeraren. 2. Klicka på fliken Trädvy. Fliken visar de element och attribut som finns i den associerade XML-baserade mallen. Element och attribut med en befintlig regel visas med blå text. 3. Markera ett element eller attribut. Om det markerade objektet har en tilldelad regel visas regelns värden på fliken Regelredigerare. Om ingen regel finns tilldelad visas ett meddelande om att noden saknar tilldelad regel i Regelredigeraren. 4. Om ingen regel finns tilldelad väljer du en regel på menyn Regler > Lägg till regel. Fliken Regelredigerare visar regelns fält. 5. Fliken Regelredigerare anger villkoren för regeln. Beskrivningar av fälten finns på följande platser: Fält i Regelredigeraren: vanliga fält, sida 255 Fält i Regelredigeraren: Fält som är unika för xvalsregeln, sida 260 Fält i Regelredigeraren: fält som är unika för frågor, sida Spara den nya filen genom att välja Arkiv > Spara. Regelfilen sparas som en ny version i databasen. Om tillhörande mall har ändrats kommer även den att sparas i databasen som en ny version när du sparar regelfilen. 7. Du stänger regelfilen och Regelredigeraren genom att välja Arkiv > Stäng Fält i Regelredigeraren: vanliga fält Det är inte alla fält som visas i listan som är tillgängliga för alla regler. Om du ändrar komponenttyp i den övre delen av Regelredigeraren töms posterna idennedredelen. Tabell 12. Fält gemensamma för alla regler Fält Välj komponenttyp Beskrivning Den regel som används för elementet eller attributet. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 255

256 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Etikett för komponent Instruktioner för ifyllning Skrivskyddat Obligatorisk Komponenten gäller alla element med denna fullständiga XML-sökväg med detta namn Endast element med detta attributvärde Fält Standard till datum och Datumformat Antal rader Minsta antal valrader Beskrivning Fältets namn. Ger anvisningar åt författarna. Instruktionerna visas under fältetiketten och i mindre teckenstorlek. De kan bestå av flera rader. Om alternativet är markerat kan författaren inte ange någon information i detta fält. Fältet är nedtonat. Om denna är markerad måste författaren ange information i detta fält. Fältet är markerat med en röd stjärna. Författaren kan inte spara filen innan informationen anges. För element väljer du med detta namn om du vill tillämpa den på alla element med detta namn. Välj den fullständiga XML-sökvägen om du endast vill tillämpa elementen på de regelinstanser som är kapslade på samma sätt. Det kan t.ex. vara regler som har samma sökväg. För attribut väljer du med detta namn för att tillämpa regeln på alla instanser för denna specifika kombination av element/attribut. Välj den fullständiga XML-sökvägen för att enbart tillämpa på de kombinationer av element/attribut som är kapslade på samma sätt. Det kan t.ex. vara element/attribut som har samma sökväg. Detta gör att du kan ange att regeln gäller för vald nod enbart om ett specifikt attribut är ifyllt med ett specifikt värde. Attributet måste ligga inom noden eller finnas på samma nivå. Beskrivning Avgör att om inga data finns sparade i XML-filen fylls komponenten i med datumet, i det datumformat som specificerats. Avgör storleken på textfältet för en innehållsregel. Standard är 10 rader. Det antal rader som visas i vallistan i en listkontroll. Standard är Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

257 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Minsta antal förhandsgranskningsrader Aktivera återgångsregler för språkinställning för länkar Alternativ för innehållsredigeraren Beskrivning Antal rader i ett förhandsgranskningsområde för text. Förhandsgranskningen kan göras för att endera visa innehållet i själva filen eller i ett attribut för vald fil. Standard är 5. Om denna väljs aktiveras återgångsreglerna. Återgångsregler definierar en alternativ översättning av en fil som publiceras när en fil inte finns tillgänglig på platsens valda språk. Om återgång inte är aktiverad kan författare se alla översättningar för en fil, även om de inte kommer att kunna se skillnaden mellan översättningarna. Alla översättningar av en fil har samma namn. Avgör vilka formateringsknappar som visas. Markera alternativen för de knappar du vill aktivera: Fet: Visar en knapp som du använder för att göra text fet. Kursiv: Visar en knapp som du använder för att göra text kursiv. Teckenstorlek: Visar två teckensnittsknappar. Med den ena ökar du teckenstorleken och med den andra minskar du den. Den förvalda teckenstorleken är 3. Varje klickning på ökningseller minskningsknappen ändrar teckenstorleken med 1. Teckenfärg: Visar en knapp för färgformatering. När du klickar på knappen visas färgpalett. Färg sparas som en hexadecimal kod (#FFFFFF). Det finns 48 färger. Ordnad lista: Visar en knapp som du använder för att formatera markerade stycken som numrerade punkter. Oordnad lista: Visar en knapp som du använder för att formatera markerade stycken som en punktlista. Indrag: Visar två indragsknappar. Med denna ökar du styckets vänsterindrag och med den andra minskar du det. Justering: Visar tre justeringsknappar. Författare kan vänsterjustera, högerjustera eller centrera den markerade texten. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 257

258 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Trädkontroll Listkontroll Ange val från lista Ange val från DQL-fråga Beskrivning Stavningskontroll: Visar knappen för stavningskontroll. Klicka på knappen när du vill starta stavningskontrollen, som söker efter och åtgärdar stavfel. Länkar: Visar en knapp som författare kan använda för att lägga till hyperlänkar. Symboler: Visar en knapp som författare kan använda för att lägga till specialsymboler. Specialsymbolerna sparas i XML-filen med hjälp av UTF-8-kodning. Se till att du behandlar symbolerna korrekt i XSL-filen om du väljer att använda den här funktionen. Om författarna har sina webbläsare inställda för visning av ISO-kodning kan de inte se specialsymbolerna när de förhandsgranskar. Det kan också hända att symbolerna visas på fel sätt. Visar en trädstruktur där du kan välja en fil. Om du väljer detta alternativ anger eller väljer du följande: Rotplatser: Mapp eller mappar på översta nivå i databasen som ska visas. Filformat: Formatet på de filer som ska visas. Ange valfritt antal, skilj dem åt med kommatecken. Använd de formatnamn som finns specificerade i Documentum Administrator. Redigeraren är förinställd på formaten crtext och html. Visar en fillista som sammanställts baserat på en fråga. Frågor beskrivs i Fält i Regelredigeraren: fält som är unika för frågor, sida 261. Avgör att författarna får välja från en lista över specifika värden. Du anger värdena i textrutan. Visar en lista som sammanställts baserat på en fråga. Frågor beskrivs i Fält i Regelredigeraren: fält som är unika för frågor, sida Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

259 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Alternativ för förhandsgranskning Filinnehåll Databasegenskap Utdataalternativ Filinnehåll Mappsökväg Lagra som relativ sökväg Utdataformat Beskrivning Filinnehåll: Anger vilket attribut i det valda textavsnittet som ska visas i det högra förhandsgranskningsområdet och som författare kan använda för att se att de har valt rätt fil. Ange valfri ickerepeterande egenskap som är giltig för den objekttyp du efterfrågar. Standardinställningen är rubriken. Databasegenskap: Anger vilken databasegenskap i det markerade textavsnittet som ska visas i det högra förhandsgranskningsområdet. Standardinställningen är rubriken. Filinnehåll: Anger vilken aspekt av den valda filen som ska lagras i filinnehållet. Mappsökväg: Anger vilken aspekt av den valda filen som ska sparas i XML-filen, minus skåpets namn. Om den utelämnas blir det förvalda namnet mappsökvägen. Om du väljer detta alternativ sparas sökvägen till filen i webbsidan som relativ till sidan. I annat fall lagras den absoluta sökvägen. Den här inställningen visar en annan återgivning av grafiken i redigeraren än vad som visas på webben. Om du använder det här alternativet måste alla filer som författarna väljer från ha utgåvor i valt format. När en författare väljer en bild kommer namnet som sparats för grafiken i webbsidans XML-fil att vara annorlunda än den utgåva som författaren väljer. Du kan välja något av följande format: jpg_th: En miniatyrutgåva väljs jpg_lres: En utgåva med låg upplösning väljs Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 259

260 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Tillåt import Regler för kryssrutor Kryssruteetikett Värde om markerad Värde om omarkerad Beskrivning Om du använder en listkontroll (detta är inte tillgängligt för trädkontroller) kan du också ha med en importknapp. Detta gör att författare kan importera filer från sina lokala system. Om detta aktiveras måste du också ange den databasplats där den importerade filen lagras. Denna plats bör inkluderas i den fråga som används för att fylla i listan, i annat fall kommer filen inte att visas i listan nästa gång författaren öppnar filen. Kryssruteetikett: Etikett för själva kryssrutan. Visas till höger om kryssrutan. Om denna utelämnas visas ingenting i redigeraren. Värde vid kontroll: Det värde som lagras i XML-filen om kryssrutan är markerad. Värdeutankontroll: Det värde som lagras i XML-filen om kryssrutan inte är markerad. Fält i Regelredigeraren: Fält som är unika för xvalsregeln Följande fält tillämpas endast till regeln xselector. Tabell 13. Fält som är unika för xvalsregeln Fält Filtrera webbläsartitel Bildtyper Valfri typ Antal rader Släpp skåp Standardegenskap för filter Beskrivning Instruktioner till författare som visas i dialogrutan Filväljare. Visar en miniatyr av en vald bildfil. Tillåter att författare väljer valfri filtyp, t.ex. text, bild, ljud eller film. Standard är text. Det antal filer som visas samtidigt i dialogrutan Filväljare. Standard är 10. Tar bort skåpsnamnet från filsökvägen för den fil författaren väljer. Det standardvärde som visas när filterlistrutan visas. 260 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

261 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Lägg till ett filter Ta bort filter Beskrivning Lägger till en fråga i den frågelista som visas i den första listrutan i dialogrutan Filväljare. Ange ett filternamn (t ex frågenamn) och klicka sedan på Lägg till. Fält där du kan definiera den nya frågan visas nedanför. Du kan inkludera variabelindata i en fråga. Om du vill ta bort ett befintligt filter markerar du filtret i listrutan och klickar på Ta bort. Fält i Regelredigeraren: fält som är unika för frågor Följande fält är unika för regler som innehåller frågor. Frågor använder DQL (Document Query Language). Tabell 14. Frågefält Fält Egenskapsfält: Valegenskap eller Ange egenskapen som ska väljas i DQL-frågan Predikatfält: Ange DQL-predikat eller DQL-predikat Beskrivning I en regel väljer en DQL-fråga ut ett attribut att returnera. Det valda attributet visas i regelns listkontroll. Egenskapsfältet i Regelredigeraren definierar attributet. Om det utelämnas returnerar redigeraren attributet object_name som standard. Avgör om en listkontroll är ifylld. Använd syntaxen för en partiell DQL-sats, vilket innebär att du inkluderar allt som visas efter ordet from i en fullständig DQL-fråga. Du kan efterfråga valfri objekttyp, inklusive registrerade tabeller. Följande är ett exempel på ett DQL-predikat: dm_document where folder( / cabinet,descend) Du kan inkludera variabelindata om du skriver en fråga för en xvalsregel. I xselector används följande två variabelindata: {object.attribute} (där attribute är ett databasattribut), som mottar variabelvärdet från den fil som redigeras, och {user.entry}, som mottar variabelvärdet från ett val som författaren gör. Om du använder {user.entry} kommer Regelredigeraren att visa alternativen Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 261

262 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Testa fråga Etikett Beskrivning Kör frågan automatiskt Aktivera återgångsregler för språkinställning Villkoret är en lista Villkoret är en DQL-fråga Beskrivning Villkoret är en lista och Villkoret är en DQL-fråga vilket avgör hur författaren väljer värde. Använd den här knappen om du vill testa din fråga. En giltig fråga resulterar i ett bekräftelsemeddelande. Den etikett författaren ser för frågan. Om ingen etikett anges används Filter som standard. För xvalsregeln är detta den etikett som visas i filterlistrutan. Instruktioner till författaren. I dialogrutan Filväljare innebär detta alternativ att frågor körs automatiskt så snart författaren gör sina val. Om detta inte väljs kommer dialogrutan Filväljare att visa knappen Kör, och författaren måste då klicka på knappen för att köra frågan. Aktiverar återgångsregler som visar en alternativ översättning av en fil vars innehåll inte är tillgängligt på det språk som valts för webbplatsen. Om du har med {user.entry} i en fråga visas detta alternativ. Välj det här alternativet om du vill ge författaren en lista över specifika värden att välja från när variabeln {user.entry} ska definieras i DQL-predikatet. Om du väljer det här alternativet visas fält i Regelredigeraren där du kan ange de värden som du vill erbjuda författarna att välja mellan. Skriv varje värde på en egen rad. Om du har med {user.entry} i en fråga visas detta alternativ. Välj det här alternativet om du vill ge författaren en lista över frågor att välja mellan för att han/hon ska kunna definiera värdet {user.entry} i DQL-predikatet. Författaren kan exempelvis välja värdet för variabeln i den fråga som har valts i den första listrutan i dialogrutan Filväljare). Denna andra fråga körs för att tillhandahålla värdet för den första frågan. Om du väljer det här alternativet visar Regelredigeraren en exempelfråga som du kan använda som utgångspunkt när du skriver din egen. Du ska skriva en fullständig fråga, inte en partiell. Exempel: select name as criterion_value, description as criterion_name from 262 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

263 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Fält Beskrivning dm_format where name in (select a_content_type from dm_document) Du kan ange två attribut i början av Select-satsen: criterion_value: Du måste ha med detta attribut. Detdefinierarvärdetivariabeln{user.entry} i DQL-predikatet. criterion_name: Detta är valfritt. Det här definierar hur frågan namnges för författare i listrutan i dialogrutan Filväljare. Om du inte anger detta kommer criterion_value att användas för att namnge frågan. Ange variabelindata i en fråga Du kan inkludera variabelindata i en xvalsfråga. Det värde som anges i frågan avgörs endera av ett attributvärde från filen eller genom att användaren tillhandahåller indata. Du kan inkludera en eller båda av följande alternativ i predikatfältet: {objekt.attribute} där attribute är ett databasattribut som finns i den fil som redigeras. Filens värde för detta attribut är det värde som fylls i frågan. Om ditt DQL-predikat t.ex. är: dm_document where owner_name= {object.owner_name} Då skulle frågan returnera en lista över filer med samma ägare som den fil som redigeras just nu. {user.entry} Denna variabel låter författaren avgöra det värde som anges i frågan. Författaren kan antingen välja från en lista med bestämda värden eller en lista med DQL-frågor. Författaren gör sitt val i en andra listruta som visas i dialogrutan Filväljare. Om du använder {user.entry} och väljer att skriva DQL-frågor för att bestämma värdet i {user.entry}, då är det fullständiga DQL-frågor du skriver för att bestämma värdet. I fullständiga frågor kan följande attribut användas i början av Select-satsen: criterion_value Du måste ha med detta attribut. Det definierar värdet i variabeln {user.entry} i DQL-predikatet. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 263

264 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor criterion_name Detta är valfritt. Det här definierar hur frågan namnges för författare i listrutan i dialogrutan Filväljare. Om du inte anger detta kommer criterion_value att användas för att namnge frågan. Exempel Använda variabelindata i en xvalsfråga dm_document where owner_name= {object.owner_name} and any r_version_label= Active and a_content_type= {user.entry} order by object_name En författare väljer ovanstående fråga i den första listrutan i dialogrutan Filväljare. Frågan returnerar alla dm_document som har samma ägare som filen som redigeras och har en r_version_label som är Active och har en a_content_type som författaren bestämt. Innan frågan returnerar några dm_documents visas en andra listruta där författaren väljer a_content_type. Den andra listrutan skulle kunna innehålla en lista över värden som är inskrivna direkt i regelfilen, men i detta fall innehåller listrutan ett antal frågor, bland annat denna: select name as criterion_value, description as criterion_name from dm_format where name in (select a_content_type from dm_document) Om en författare väljer det här alternativet i den andra listrutan använder Regelredigeraren det värde som returnerades i criterion_value för att fylla i {user.entry} i den första frågan. Det kan t.ex. vara den fråga som valdes i den första listrutan. Göra ett regelblock repeterbart Du kan göra ett eller flera fält repeterbara i form av ett block, vilket innebär att författare kan avgöra hur många gånger fältet visas på en viss webbsida. Till en början visar Web Publisher Editor en instans av blocket (som innehåller ett eller flera fält), men författaren kan duplicera blocket på webbsidan så många gånger som det behövs. En uppsättning upprepningsknappar visas invid det upprepande blocket. Följande figur visar ett block med två textfält som dupliceras tillsammans. 264 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

265 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Figur 16. Block med repeterbara fält Repeterbara fält används när författaren får avgöra hur ofta en viss typ av information ska visas. t.ex. kan antalet grupper med frågor och svar variera på en sida med vanliga frågor. Regelfilen använder elementet <repeatdef> för att definiera repeterbara block. Ett block med repeterbara fält kan innehålla flera element eller attribut, men elementen eller attributen måste finnas på samma nivå i Web Publisher Editor-mallen. Så här skapar du ett upprepande block: 1. Klicka på fliken Trädvy. 2. På fliken Trädvy väljer du ett element eller attribut som en regel har definierats för. 3. Välj Regler > Ange upprepande block. Fliken Regelredigerare visar fälten för att definiera den upprepande regeln. 4. Gör följande på fliken Regelredigerare: Ange etiketten och instruktionerna för ifyllningen Välj om författare kan repetera alla element eller attribut med detta namn, eller om de endast kan repetera elementet eller attributet när det finns i vald sökväg. 5. Om du vill lägga till nästa närliggande element eller attribut i det upprepande blocket klickar du på knappen Lägg till. Elementet eller attributet läggs till. 6. Repetera det sista steget för valfritt antal element eller attribut som du vill lägga till i det upprepande blocket. 7. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 265

266 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor När du sparar regelfilen sparas den som en ny version i databasen. Om tillhörande mall har ändrats kommer även den att sparas i databasen som en ny version när du sparar regelfilen. Repeterbara fält kan även kapslas. Det kapslade elementet <repeatdef> gör att <repeatdef>-element kan ingå i andra <repeatdef>-element (kapsling). Du kan skapa flera kapslingsnivåer i elementet <repeatdef>, men EMC manar till försiktighet med den här typen av strukturer eftersom flera kapslingsnivåer kan påverka användbarheten med <repeatdef>. Mer information om element av typen <repeatdef> finns i Web Publisher Administration Guide. Förhandsgranska hur en regelfil visar innehåll Du kan förhandsgranska hur de regler du skapar kommer att visa innehåll i Web Publisher Editor. Så här förhandsgranskar du mallen: 1. Välj Arkiv > Förhandsgranska. Om du vill visa länkar i en HTML-fil på rätt sätt måste Virtual Link vara installerat. Om Virtual Link inte är installerat kan HTML-filen öppnas men innehålla brutna länkar. Mer information om funktioner för virtuella länkar, installation och användning finns i Web Publisher Deployment Guide och Web Publisher Development Guide. Ta bort en regel När du tar bort en regel försvinner den från regelfilen. Däremot försvinner inte elementet eller attributet i mallen om du tar bort regeln, men det gör elementet eller attributet tillgängligt igen så att en ny regel kan tilldelas. Så här tar du bort en regel: 1. Markera den regel du vill ta bort genom att klicka på den på fliken Trädvy. 2. Välj Redigera > Ta bort. 266 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

267 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor Visa XML för en regel (skrivskyddad) Så här visar du XML-koden för hela regelfilen: 1. Välj Utvecklare >Visaregler. Så här visar du XML-koden för en vald regel: 1. Markera regeln på fliken Trädvy. 2. Klicka på fliken Regel-XML. Fliken visar regelns XML. Verifiera en regelfil Du kan validera XML-koden i en regelfil. Du kan även visa varningsmeddelanden som berör filen. Se Visa varningsmeddelanden för en viss regel, sida 267. Så här validerar du en regelfil: 1. Välj Utvecklare > Validera. Visa varningsmeddelanden för en viss regel Så här visar du varningsmeddelanden för fel i en regel: 1. Välj Redigera > Visa meddelanden. Redigera en innehållsmall med Regelredigeraren Du kan redigera en XML-baserad Web Publisher Editor-mall i Regelredigeraren genom att välja fliken Textvy. Du kan göra ändringar direkt i mallen genom att välja och skriva in dina ändringar i den här vyn. Du kan inte använda menyfältet eller verktygsfältet i den här vyn. Om du ändrar en mall, tänk då på att dina ändringar kan påverka regelfilen. När du har redigerat mallen bör du granska regelfilen med hjälp av fliken Regelredigerare. När du sparar en mall verifieras XML-koden. Information om hur du validerar innan du sparar finns i Verifiera en innehållsmall med Regelredigeraren, sida 268. När du sparar Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 267

268 Använda Regelredigeraren för Web Publisher Editor mallen skapas en ny version av den i databasen. Om regelfilen har ändrats kommer även den att sparas i databasen som en ny version när du sparar mallen. Så här sparar du ändringarna i en mall med Regelredigeraren: 1. Klicka på knappen Tillämpa. 2. Om XML-koden innehåller fel visas ett varningsmeddelande i Regelredigeraren och dina ändringar går inte att spara. Klicka på Information i varningsmeddelandet för att visa felen. Rätta felen och försök att spara igen. Verifiera en innehållsmall med Regelredigeraren Valideringen kontrollerar att en Web Publisher Editor-mall innehåller korrekt formaterad XML. Valideringen kontrollerar inte att en DTD eller ett schema efterföljs. Om du har ändrat mallen kan du genomföra testet innan du sparar ändringarna. Så här kontrollerar du att mallen innehåller korrekt formaterad XML: 1. Klicka på fliken Textvy. 2. Klicka på Kontrollera. Regelredigeraren validerar mallen. Om XML:en är korrekt formaterad visas ett meddelande om att den är godkänd i statusfältet längst ned i Web Publisher. Om XML-koden inte är korrekt formaterad visas ett varningsmeddelande. 3. Om XML-koden inte är rätt formaterad kan du få mer information om felen genom att klicka på knappen Information som visas i varningsmeddelandet. 268 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

269 Flytta innehåll genom livscykeln Kapitel 21 En livscykel definierar de olika stadierna en fil genomgår när den skapas, redigeras, godkänns och till slut dras tillbaka. I detta avsnitt beskrivs följande: Översikt över livscykler, sida 269 Översikt över befordringar, sida 270 Befordra ett element, sida 271 Direktbefordra ett element till stadiet Godkänd, sida 272 Nedgradera ett element, sida 272 Tilldela en livscykel, sida 272 Låta ett objekt förfalla, sida 273 Översikt över livscykler En livscykel definierar de olika stadierna en fil genomgår när den skapas, redigeras, godkänns och till slut dras tillbaka. En anställd kan t.ex. skapa ett nytt HR-formulär, en annan kan granska den och returnera den för omarbetning, och en tredje anställd kan ge det godkännande som krävs för att göra filen tillgänglig för alla anställda. Livscykeln definierar i vilket stadium filen befinner sig vid varje punkt under processen. Ett objekt avancerar till nästa stadium inom livscykeln endera genom att det höjs automatiskt av Web Publisher eller genom att användaren höjer det manuellt. Livscykeln avgör vilka kriterier som måste uppfyllas för att Web Publisher automatiskt ska höja objektet. Ett objekt kan även nedgraderas till ett tidigare livscykelstadium. Oberoende av vilket stadium ett objekt har uppnått är detta objektets livscykelstadium. En enkel livscykel i Web Publisher har följande lägen: 1. Starta Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 269

270 Flytta innehåll genom livscykeln När innehållet är nyskapat eller nyligen fått en ny version placeras det i stadiet Starta i Web Publisher för initiering. Därefter befordras det omedelbart till stadiet Pågående arbete. 2. Pågående arbete Pågående arbete används för innehåll i utkast eller granskning. 3. Förproduktion När innehåll är fullständigt och klart för testning befodrar en användare eller ett arbetsflöde det till läget Förproduktion. Som standard tillåter inte Web Publisher att du ändrar ett element om dess livscykelstatus är Förproduktion eller senare. Du kan exempelvis inte redigera elementets innehåll, dess placering eller ändra dess egenskaper. Administratörer kan emellertid ställa in ett alternativ på systemnivå som gör att användare med vissa behörighetsnivåer kan åsidosätta detta. 4. Godkänd När innehåll godkänns för den aktiva webbplatsen är det en användare eller ett arbetsflöde som befordrar det till stadiet Godkänd. Innehållet är klart för publicering på webben. 5. Aktiv När en godkänd innehållsfil når sitt publiceringsdatum (dvs. giltighetsdatum) publiceras innehållet på webben. Administratörer utformar livscyklerna. I en livscykel är det första stadiet grundstatus. Livscykeln rör sig stegvis genom varje stadium, där varje steg kallas för stegläge, endera framåt eller bakåt, tills livscykeln kan slutföras. Det sista stadiet är det avslutande läget. Försäkringsblanketten skulle kunna ha stadier som kallas för Utkast, Granskad, Godkänd, I bruk, Reviderad, Omgodkänd och Indragen. Du skulle då komma att flytta filen genom de olika stadierna medan dess status förändras med tiden. Du kan befordra ett element manuellt till nästa livscykelstadium i Web Publisher. Om du befordrar en ändringslista kommer filerna i ändringslistan också att höjas till detta stadium. Om vissa filer redan är på detta stadium eller högre kommer de inte att förändras. Om synkron publicering är aktiverad kommer en befordran att utlösa en publiceringsåtgärd till lämplig intern eller extern webbplats. Översikt över befordringar En höjning innebär att ett element förflyttas till nästa stadium i livscykeln. Om du t.ex. befordrar en fil som är i stadiet Pågående arbete övergår den till stadiet Förproduktion. 270 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

271 Flytta innehåll genom livscykeln Du kan befordra element manuellt eller låta dem befordras automatiskt i Web Publisher. Elementets livscykel avgör vilka villkor som måste uppfyllas för att Web Publisher ska befordra dem automatiskt. Direktbefordran upphöjer ett element direkt till stadiet Godkänd. Om du direktbefordrar en ändringslista kommer de filer som ingår att befordras till Godkänd. När en fil direktbefordras till Godkänd kommer den direkt att befordras till Aktiv om dess giltighetsdatum är blankt och publiceringen är synkron. När du befordrar ett element kontrollerar Web Publisher om elementet är länkat till andra element som också möjligen ska befordras. I så fall frågar Web Publisher om du vill höja även dessa element. Kandidatelementen måste uppfylla följande villkor: De måste befinna sig i samma livscykelstadium som det ursprungliga elementet, eller tidigare. Om du till exempelhöjer ett element i stadiet Pågående arbete kommer Web Publisher att söka efter länkade element i stadiet Pågående arbete. Om du höjer ett element i Förproduktion kommer Web Publisher att söka efter länkade element i Pågående arbete och Förproduktion. De behöver inte ingå i en ändringslista. De måste vara endera automatiskt länkade element (t ex tillagda genom Web Publisher Editor) eller också måste de vara manuellt länkade element där länktypen definieras så att den automatiskt inkluderar länkar. Befordra ett element Att befordra ett element innebär att det avancerar till nästa livscykelstadium. När du befordrar ett element kontrollerar Web Publisher om elementet är länkat till andra element som också möjligen ska befordras. Antingen ombeds du att befordra även dessa element eller så befordras de automatiskt, om det finns en relationstyp som har angetts för detta. Om du är ägare till elementen eller en superanvändare behöver du bara ha skrivbehörighet för elementet för att kunna befordra det. Om du inte är ägare till elementet eller superanvändare måste du ha behörigheterna Skriva och Ändra tillstånd för att kunna befordra det. Så här befordrar du ett element till nästa livscykelläge: 1. Navigera till elementet du vill befordra. 2. Markera objektet. Om du vill befordra flera element samtidigt håller du ned Skift eller Ctrl medan du markerar. 3. Välj Verktyg > Livscykel > Befordra. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 271

272 Flytta innehåll genom livscykeln Om ditt program stöder kontrollerade dokument måste det kontrollerade dokumentet vara den senaste versionen på sin gren för att kunna befordras. Direktbefordra ett element till stadiet Godkänd Direktbefordra avancerar ett element direkt till stadiet Godkänd. Så här direktbefordrar du ett element: 1. Navigera till elementet. 2. Markera objektet. Om du vill snabbefordra flera element samtidigt håller du ned Skift eller Ctrl medan du markerar. 3. Välj Verktyg > Livscykel > Direktbefordra. De element du har markerat befordras nu till stadiet Godkänt. Nedgradera ett element När ett element nedgraderas returneras det till föregående livscykelsteg. Om du vill sänka ett element måste du ha behörigheten Ändra tillstånd för elementet. Så här sänker du ett element: 1. Navigera till elementet du vill nedgradera. 2. Markera objektet. Om du vill nedgradera flera element samtidigt håller du ned Skift eller Ctrl medan du markerar. 3. Välj Verktyg > Livscykel > Nedgradera. 4. Klicka på Nedgradera. Tilldela en livscykel Om ditt program stöder manuell tilldelning kan du tilldela en livscykel manuellt om du har behörighet på administratörs- eller utvecklarnivå. Du kan vilja tilldela en livscykel manuellt om du vill stödja nya eller olika statuslägen. Anta att du har en livscykel med fyra stadier: Start, Pågående arbete, Förproduktion och Godkänd. Låt oss även anta att en användare checkar in ett pressmeddelande med hjälp av denna livscykel. Det här pressmeddelandet måste dock granskas av ledningen innan det skickas till 272 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

273 Flytta innehåll genom livscykeln förproduktion. Det innebär att en annan livscykel måste tillämpas på pressmeddelandet. En administratör kan tillämpa en annan livscykel. Om du vill tilldela en livscykel till ett objekt måste du minst ha skrivbehörighet för det. Om du kopplar elementet till en livscykel eller ersätter en livscykel måste du minst ha behörigheten Relatera för livscykeln. När du tilldelar en livscykel till en fil kan du även välja en aliasuppsättning att koppla till filen och livscykeln. Aliasuppsättningen kan identifiera vilka personer som granskar, befordrar eller, beroende på programmet, nedgraderar filen. Aliasuppsättningar kan även definiera behörighetsgrupper och databasplatser. Kontakta din databasadministratör om du behöver närmare information om de aliasuppsättningar som finns tillgängliga i installationen. När du anger en livscykel för en mall måste du tänka på att livscykeln tilldelas alla filer som i framtiden skapas med hjälp av mallen. Den nya livscykeln påverkar inte filer som redan har skapats. Så här tilldelar du en livscykel: 1. Navigera till filen. 2. Markera objektet. Om du vill tilldela en livscykel till flera element samtidigt håller du ned Skift eller Ctrl medan du markerar. 3. Välj Verktyg > Livscykel > Tillämpa. 4. Välj en livscykel. 5. Klicka på OK. Låta ett objekt förfalla Om du anger att ett objekt ska förfalla tas det bort från en webbplats innan förfallodatumet inträder, och filens författare informeras om att den förfallit. Det förfallna objektet blir kvar i databasen. Kommentar: När ett dokument av typen Pågående arbete förfaller tas det inte direkt bort från platsen. Det tas bort från webbplatsen för Pågående arbete nästa gång publiceringsjobbet körs. Så här får du objekt att förfalla: 1. Navigera till det objekt du vill låta förfalla. 2. Markera objektet. Om du låta flera element förfalla samtidigt håller du ned Skift eller Ctrl medan du markerar. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 273

274 Flytta innehåll genom livscykeln 3. Välj Verktyg > Livscykel > Förfalla nu. 274 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

275 Del 4 Hantera platser Med hjälp av Plats-guiden kan administrativa användare snabbt skapa nya platser baserade på platsmallar eller befintliga webbskåp. Platsmallar skapas också med hjälp av Plats-guiden. Vissa uppgifter inom webbplatshantering, t.ex. skyddade tillgångar, kontextredigering och arkivering, kan utföras för varje webbplats. Idethäravsnittet beskrivs följande ämnen: Kapitel 22, Skapa platser med Plats-guiden Kapitel 23, Hantera webbplatser Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 275

276 Hantera platser 276 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

277 Skapa platser med Plats-guiden Kapitel 22 Med Plats-guiden för Web Publisher kan du enkelt skapa ett nytt webbskåp. Du kan basera den nya platsen på en befintlig plats eller platsmall, och replikera strukturen och/eller innehållet för den platsen eller mallen. Med Plats-guiden kan du dra fördel av befintliga platser för att snabbt replikera ytterligare platser med liknande innehåll eller struktur. Du kan även skapa en ny plats som inte lånar befintliga strukturer eller innehåll. Du kan skapa ett tomt webbskåp för den nya platsen eller du kan skapa filstrukturen för platsen i Plats-guiden. Med Plats-guiden får administrativa användare hjälp med de nödvändiga uppgifterna för att skapa platsens struktur och egenskaper. Avsnittet innehåller: Skapa en plats med Plats-guiden, sida 277 Flagga en plats för kloning i Plats-guiden, sida 290 Skapa en platsmall, sida 291 Kommentar: Information om hur du skapar webbplatser med mer komplexa krav finns i Del 3. Skapa en plats med Plats-guiden Du hittar funktionenplats-guideninodenplatser(webbskåp)iwebpublisher. Så här använder du Plats-guiden för att skapa en komplett plats: Om du baserar den nya webbplatsen på en platsmall måste du först skapa mallen och göra den tillgänglig innan du använder Plats-guiden. Om du baserar den nya webbplatsen på en befintlig webbplats måste den befintliga webbplatsen redan vara flaggad för kloning iplats-guiden. Du måste ha rätt behörighet för att komma åt platsmallen eller den publicerade webbplatsen. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 277

278 Skapa platser med Plats-guiden Kontrollera att du har nödvändig information för att fylla i fliken Cachelagring för plats. Annars måste informationen anges senare via Documentum Administrator. Kommentar: Du måste vara en superanvändare för att få tillgång till fliken Cachelagring för plats. Andra användare kan inte se den här fliken. Procedurer anges för varje platsskaparalternativ i Plats-guiden: Skapa en ny plats med en befintlig platsmall Skapa en ny plats baserat på en befintlig Skapa en ny, unik plats Så här skapar du en ny plats baserat på en platsmall: 1. Logga in på Web Publisher som administrativ användare. 2. Gå till noden Platser (webbskåp). 3. Starta Plats-guiden på ett av följande sätt: Välj Arkiv > Ny > Plats med Plats-guiden. Klicka på Ny plats i banderollbilden. Plats-guiden startas. 4. På fliken Platsnamn anger du följande: Ange ett Platsnamn för den plats som du vill skapa. Det här är det namn som ges till platsen (webbskåpet). 278 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

279 Skapa platser med Plats-guiden Välj en Objekttyp för platsen. Som standard är objekttypen Webbskåp, men du kan välja en annan objekttyp i listrutan. Ange en kort Beskrivning av platsen. Beskrivningen visas i webbläsaren. Välj möjligheten om du vill att platsens struktur eller innehåll ska kunna klonas med Plats-guiden. Om du inte vill att platsen ska kunna klonas i framtiden markerar du inte det här alternativet. Kommentar: Den här angivelsen anges även på fliken Egenskaper > Info för webbskåpet, och kan ändras när som helst. Klicka på Nästa. 5. DefinierastrukturenfördennyaplatsenpåflikenPlatsstruktur.KlickapåMall för webbplats och välj en mall i listrutan. När du väljer en platsmall fylls informationen för innehåll och mappstruktur från mallen i automatiskt på fliken. Kommentar: Platsmallar måste redan finnas för att du ska kunna använda det här alternativet. Platsmallar finns i noden Platshanteraren > Mall för webbplats i Web Publisher. Mallarna är icke-publicerade platser som bara används i Plats-guiden. Mer information finns i Skapa en platsmall, sida Du kan välja att dubblera en eller alla mappar med innehåll i den nya platsen. Om du vill kopiera eller länka något av detta innehåll till den nya platsen, klickar du på Kopiera innehåll eller Länka innehåll och väljer mapp som ska kopieras eller länkas. En kopieringsikon ( ) eller länkikon ( ) identifierar innehållet som ska replikeras till den nya platsen. I följande exempel baseras en ny plats som heter Min nya plats på mallen site_template_sample. Innehållet i folder_31 kopieras till den nya platsen, medan folder_41 länkas. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 279

280 Skapa platser med Plats-guiden Om du av misstag har kopierat eller länkat innehåll kan du ångra valet genom att markera innehållet igen och klicka på Ta bort. 7. Du kan också ändra strukturen genom att lägga till nya mappar: a. Välj det överordnade objekt (antingen webbskåpet eller en befintlig mapp) som den nya mappen ska relateras till. b. Ange namn på den nya mappen i fältet Ny mapp. Använd inte specialtecken, punkter (.) eller mellanslag i fältet. c. Klicka på Skapa. Den nya mappen visas i mappstrukturen. I följande exempel har sub_folder lagts till under folder_41: 280 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

281 Skapa platser med Plats-guiden Du kan lägga till fler mappar på olika nivåer i strukturen. 8. Så här avslutar du fliken Platsstruktur: Ange en relativ sökväg för webbplatsens ingångspunkt i rutan för startsidan. Välj en Taxonomi som du vill associera till den nya platsen. Du kan lägga till eller ta bort taxonomier enligt behov. Klicka på Nästa. 9. Ange information för publicering och cachelagring för platsen på fliken Cachelagring för plats. Den här informationen är unik för alla webbplatser, och replikeras därför inte från en platsmall eller en publicerad plats. Kommentar: Den här fliken är valfri. Om du hoppar över fliken måste du ställa in publiceringskonfigurationen med Documentum Administrator. Mer information finns i Documentum Administrator User Guide. Kommentar: Du måste vara en superanvändare för att få tillgång till fliken Cachelagring för plats. Andra användare kan inte se den här fliken. Du kan nu ange information om cachelagring för platsen genom att välja Skapa konfigurationer för cachelagring för plats. Fälten på den här fliken är inaktiva tills det här alternativet väljs. Välj publiceringsstatus för platsen (Pågående arbete, Förproduktion eller Aktiv). Om webbplatsen ska översättas väljer du önskat Språk genom att klicka på Redigera. Välj slutformat för platsen (t.ex. HTML eller JSP) genom att klicka på knappen Redigera som visas intill Format. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 281

282 Skapa platser med Plats-guiden Ange Målets värdnamn. Detta är namnet på den värd som konfigurationen ska publiceras på. Målprogramvara för Site Caching Services måste installeras på värden. AngeMålport. Det här är porten på målvärden där Site Caching Services lyssnar efter anslutningar från källvärden. Det här måste vara den angivna porten när målprogramvaran installerades. Välj säker eller inte säker Anslutningstyp. Detta är den anslutningstyp som används för anslutningar från källvärden till målvärden. Standardinställningen är säker. Ange informationen för Rotkatalog. Ange anslutningsuppgifter för att logga in på målservern, så att innehåll kan läsas in på filsystemet på den servern. Klicka på OK. 10. Information om fliken Behörigheter är i flesta fall skrivskyddat. Om platsen är skyddad kan behörigheten anpassas. Mer information om hur du ställer in behörigheter och begränsningar finns i Redigera behörighet, sida Klicka på Klart. Sidan Plats-guidesammanfattning visas. 12. Granska informationen för den nya platsen. Skapa platsen genom att klicka på OK. Den nya platsen visas i noden Platser (webbskåp). Så här skapar du en ny plats baserat på en befintlig: 1. Logga in på Web Publisher som administrativ användare. 2. Gå till noden Platser (webbskåp). 3. Starta Plats-guiden på ett av följande sätt: Välj Arkiv > Ny > Plats med Plats-guiden. Klicka på Ny plats i banderollbilden. Plats-guiden startas. 282 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

283 Skapa platser med Plats-guiden 4. På fliken Platsnamn anger du följande: Ange ett Platsnamn för den plats som du vill skapa. Det här är det namn som ges till platsen (webbskåpet). Välj en Objekttyp för platsen. Som standard är objekttypen Webbskåp, men du kan välja en annan objekttyp i listrutan. Ange en kort Beskrivning av platsen. Beskrivningen visas i webbläsaren. Välj möjligheten om du vill att platsens struktur eller innehåll ska kunna klonas med Plats-guiden. Om du inte vill att platsen ska kunna klonas i framtiden markerar du inte det här alternativet. Kommentar: Den här angivelsen anges även på fliken Egenskaper > Info för webbskåpet, och kan ändras när som helst. Klicka på Nästa. 5. Definiera strukturen för den nya platsen på fliken Platsstruktur. Klicka på Befintlig plats och välj den plats som ska replikeras i listrutan. När du väljer en plats som ska replikeras, fylls platsens innehåll och mappstrukturen automatiskt i på den här fliken. Kommentar: Endast befintliga platser som flaggas för kloning visas i listrutan Befintlig plats. 6. Du kan välja att dubblera en eller alla mappar med innehåll i den nya platsen. Om du vill kopiera eller länka något av detta innehåll till den nya platsen, klickar du på Kopiera innehåll eller Länka innehåll och väljer mapp som ska kopieras eller Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 283

284 Skapa platser med Plats-guiden länkas. En kopieringsikon ( ) eller länkikon ( ) identifierar innehållet som ska kopieras till den nya platsen. I följande exempel baseras en ny plats som heter Min nya plats på platsen Sw_Site_sample.Mapparnafolder_1ochfolder_11kopierastilldennyaplatsen. Om du har kopierat eller länkat innehåll av misstag kan du ångra valet genom att markera innehållet igen och klicka på Ta bort. 7. Du kan också ändra strukturen genom att lägga till nya mappar: a. Välj det överordnade objekt (antingen webbskåpet eller en befintlig mapp) som den nya mappen ska relateras till. b. Ange namn på den nya mappen i fältet Ny mapp. Använd inte specialtecken, punkter (.) eller mellanslag i fältet. c. Klicka på Skapa. Den nya mappen visas i mappstrukturen. I följande exempel har new_folder lagts till på samma nivå som folder_1 och folder_11: 284 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

285 Skapa platser med Plats-guiden Du kan lägga till fler mappar på olika nivåer i strukturen. 8. Så här avslutar du fliken Platsstruktur: Ange enrelativ sökväg för webbplatsens ingångspunkt i rutan för startsidan. Välj en Taxonomi som du vill associera till den nya platsen. Du kan lägga till eller ta bort taxonomier enligt behov. Klicka på Nästa. 9. Ange information för publicering och cachelagring för platsen på fliken Cachelagring för plats. Den här informationen är unik för alla webbplatser, och replikeras därför inte från en platsmall eller en publicerad plats. Kommentar: Den här fliken är valfri. Om du hoppar över fliken måste du ställa in publiceringskonfigurationen med Documentum Administrator. Mer information finns i Documentum Administrator User Guide. Kommentar: Du måste vara en superanvändare för att få tillgång till fliken Cachelagring för plats. Andra användare kan inte se den här fliken. Du kan nu ange information om cachelagring för platsen genom att välja Skapa konfigurationer för cachelagring för plats. Fälten på den här fliken är inaktiva tills det här alternativet väljs. Välj publiceringsstatus för platsen (Pågående arbete, Förproduktion eller Aktiv). Om webbplatsen ska översättas väljer du önskat Språk genom att klicka på Redigera. Väljslutformat för platsen (t.ex. HTML eller JSP) genom att klicka på knappen Redigera som visas intill Format. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 285

286 Skapa platser med Plats-guiden Ange Målets värdnamn. Detta är namnet på den värd som konfigurationen ska publiceras på. Målprogramvara för Site Caching Services måste installeras på värden. AngeMålport. Det här är porten på målvärden där Site Caching Services lyssnar efter anslutningar från källvärden. Det här måste vara den angivna porten när målprogramvaran installerades. Välj säker eller inte säker Anslutningstyp. Detta är den anslutningstyp som används för anslutningar från källvärden till målvärden. Standardinställningen är säker. Ange informationen för Rotkatalog. Ange anslutningsuppgifter för att logga in på målservern, så att innehåll kan läsas in på filsystemet på den servern. Klicka på OK. 10. Information om fliken Behörigheter är i flesta fall skrivskyddat. Om platsen är skyddad kan behörigheten anpassas. Mer information om hur du ställer in behörigheter och begränsningar finns i Redigera behörighet, sida Klicka på Klart. Sidan Plats-guidesammanfattning visas. 12. Granska informationen för den nya platsen. Skapa platsen genom att klicka på OK. Den nya platsen visas i noden Platser (webbskåp). Så här skapar du en ny, unik plats med Plats-guiden: 1. Logga in på Web Publisher som administrativ användare. 2. Gå till noden Platser (webbskåp). 3. Starta Plats-guiden på ett av följande sätt: Välj Arkiv > Ny > Plats med Plats-guiden. Klicka på Ny plats i banderollbilden. Plats-guiden startas. 286 Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher

287 Skapa platser med Plats-guiden 4. På fliken Platsnamn anger du följande: Ange ett Platsnamn för den plats som du vill skapa. Det här är det namn som ges till platsen (webbskåpet). Välj en Objekttyp för platsen. Som standard är objekttypen Webbskåp, men du kan välja en annan objekttyp i listrutan. Ange en kort Beskrivning av platsen. Beskrivningen visas i webbläsaren. Välj möjligheten om du vill att platsens struktur eller innehåll ska kunna klonas med Plats-guiden. Om du inte vill att platsen ska kunna klonas i framtiden markerar du inte det här alternativet. Kommentar: Den här angivelsen anges även på fliken Egenskaper > Info för webbskåpet, och kan ändras när som helst. Klicka på Nästa. 5. Definiera strukturen för den nya platsen på fliken Platsstruktur. Välj Ny plats. Ett tomt webbskåp visas i mappstrukturen. Om du inte är beredd att ange mappstrukturen för det här webbskåpet kan du gå vidare till Steg 7 och lägga till innehåll senare med hjälp av anvisningarna i Del 3. Om du vill skapa en struktur för den här platsen går du vidare till Steg Du kan skapa en struktur för det nya webbskåpet genom att lägga till mappar: a. Välj det överordnade objekt (antingen webbskåpet eller en befintlig mapp) som den nya mappen ska relateras till. b. Ange namn på den nya mappen i fältet Ny mapp. Användarhandbok för version 6.5 av EMC Documentum Web Publisher 287

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6 SP1 Användarhandbok P/N 300 005 955 A01 EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright Copyright 1994 2007 EMC

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 SP2 Användarhandbok P/N 300-010-112 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2009 EMC Corporation.

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.5 SP 1 Användarhandbok Artikelnummer 300-008-169 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 2008 EMC Corporation.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.7.1 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft Access 2016 Grunder

Microsoft Access 2016 Grunder ACCESS 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 1 INTRODUKTION TILL ACCESS Starta programmet...8 Avsluta programmet...8 Programfönstret...9

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer