DEN FANTASTISKA SKOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN FANTASTISKA SKOGEN"

Transkript

1 DEN FANTASTISKA SKOGEN

2 Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på massor av olika sätt. För skogsägarna som genom försäljning av virke kan få inkomster, för skogsindustrin som kan få råvara till sina produkter och för alla som använder dessa produkter, för de som jobbar inom skogen och skogsindustrin, för de som jagar, plockar bär och svamp, för turistnäringen, för de som idkar friluftsliv, motionerar eller njuter av att sitta på en stubbe och ta det lugnt. För alla arter som lever i skogsmiljöer. För att den binder jorden och ger skydd för vind, för att den tar upp koldioxid, för Ja, listan kan göras lång. På vilket sätt är skogen till nytta för dig? FAKTA Vår landyta är till 56 % täckt av skog. Räknar vi med även glesa skogar på marker som myrar och bergshällar så är 68 % av landytan täckt av skog. Virkesförrådet är drygt miljoner skogskubikmeter Under de senaste hundra åren har virkesförrådet i landet nästan fördubblats. Det beror på god skogsvård och på att stora arealer jordbruksmark omvandlades till skog i början av 1900-talet. Virkesförrådet ökar fortfarande i och med att vi varje år avverkar mindre än vad det växer till. Tillväxten är drygt 105 miljoner skogskubikmeter per år och avverkningen har i genomsnitt under de senaste åren legat på 85 miljoner skogskubikmeter. Virkesförrådet byggs på med omkring 20 miljoner skogskubikmeter varje år. De vanligaste trädslagen är gran och tall med 41 respektive 39 % av virkesförrådet. Därefter kommer björk med 12 %, övriga lövträd med 5 % och döda stående träd med 3 %.

3 19 % av skogsmarken ägs av staten eller andra allmänna ägare. 24 % ägs av privata aktiebolag, 51 % av enskilda privata ägare och resten, 6 %, av andra privata ägare. Det finns cirka skogsägare i landet. Tillsammans äger de drygt fastigheter. Medelfastighetens storlek är 45 hektar. Det totala taxeringsvärdet för produktiv skogsmark 2006 var 292 miljarder kronor vilket ger ett genomsnitt på kr per hektar. Drygt människor jobbar inom skogsbruket och skogsindustrin. Av dessa är anställda inom skogsbruket, inom trävaruindustrin och inom massa-, pappers- och pappindustrin. Ett hektar är lika med m 2. I en skogskubikmeter ingår stammen med barken.

4 Den spännande skogen Skogen är full av liv. Den är rik på dofter och ljud, former och färger. Den som tar sig tid kommer att upptäcka att skogen ändrar utseende under årstiderna och under årens lopp. Träd växer och träd avverkas eller dör och ger liv till nya träd, växter och djur. När landskapet förändras genom t.ex. skogsbruk, vägbyggen, stormar och klimatförändringar så förändras också livsvillkoren för alla de växter och djur som lever i skogen. Vissa arter kräver speciella förhållanden och andra är mer tåliga och klarar förändringar bättre. Oavsett om de är ståtliga som furor eller oansenliga och knappt synbara som knott så ingår alla arter i ett ekosystem. Alla fyller någon funktion och alla behövs. Den biologiska mångfalden i form av olika arter och deras genetiska variation och livsmiljöer är därför viktig att värna om. Många är långa och svåra att fånga, många syns inte men finns ändå! Många är gula och fula och gröna och sköna och röda eller blå. Många är stora som hus eller så, men dom flesta är små, mycket små, mycket små. (ur Okända djur, Olle Adolphson/Beppe Wolgers Universal/Reuter & Reuter Förlags A) FAKTA hektar skogsmark är skyddad i nationalparker och naturreservat hektar skogsmark är skyddad genom biotopskydd och naturvårdsavtal. Många skogsägare väljer också att avstå från avverkning i vissa områden utan något formellt beslut. Det rör sig om ungefär hektar som är skyddade på det viset. Den vanligaste anledningen till att skogsmark skyddas är för att värna om den biologiska mångfalden. sammanlagd skogsmarksareal på omkring hektar. Dessa nyckelbiotoper bör undantas från skogsbruk. Ibland kan viss skötsel vara motiverad för att gynna vissa arter. I skogen finns drygt arter av växter och djur. Av dessa är drygt rödlistade d.v.s. är hotade att försvinna. Nyckelbiotoper är områden som har särskilt stor betydelse för skogens flora och fauna. Hittills har man hittat drygt nyckelbiotoper med en

5 Den magiska fibern Virket vi får från träden används till makalöst mycket. Att man gör papper och papp av våra träd vet vi. Wellpapp är till exempel världens mest använda förpackningsmaterial. Att man av plank och brädor gör allt från leksaker och möbler till broar och idrottshallar vet vi också. Likaså att ved kan användas för uppvärmning och som drivmedel. Andra kanske mer okända produkter som görs av träd är tyget viskos, sötningsmedlet xylitol och sterol som sänker kolesterolvärdet och som ofta finns i margarin. Nästan allt som tillverkas från olja kan tillverkas från cellulosafibern i trä istället. Och inte nog med det, forskare runt om i välden söker hela tiden efter nya användningsområden. Visste du att det finns papper som pratar? På läkemedelsförpackningar kan man trycka elektroniska kretsar som signalerar när det är dags att ta sin medicin. Cellulosafibern är alltså av stort intresse. Den är återvinningsbar och förnyelsebar och har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Foto: Geoffrey Daniel, Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur, Inst. Skogens Produkter, SLU Av det virke som vi avverkar i Sverige används omkring 43 % för att tillverka olika pappersprodukter, 44 % blir plank och brädor och 8 % används som brännved. Ett par procent används för tillverkning av träskivor, stolpar och pålar. Skogsindustrins förädlingsvärde under 2006 var 12,2 % av den totala tillverkningsindustrins förädlingsvärde och 2,7 % av BNP. Exportvärdet av skogsoch skogsindustriprodukter under 2004 var 110 miljarder kronor vilket var 12,2 % av den totala exporten och 4,3 % av BNP. Biobränslen och torv står för 110 TWh eller ca 18 % av den totala energitillförseln i samhället. Av detta är 32 TWh trädbränsle och 51 TWh returlutar och andra biprodukter från skogsindustrin. Skogs- och skogsindustriprodukter utgör drygt 25 % av alla landtransporter med tåg och lastbil.

6 Det var en gång Tänk om skogen kunde berätta. Vilka fantastiska historier det skulle bli. Avslöjanden om var hemliga skatter ligger begravda och berättelser om het kärlek och ond bråd död. Genom att analysera årsringar får vi reda på en hel del. Hur klimatet varit under olika perioder. Hur man skött skogen runt om trädet, om det stått tätt eller ensamt. I veden kan man finna spår av bränder, insektsangrepp och ämnen som kan berätta hur luftkvaliteten varit. I skogen finns också synbara spår av människorna som fanns där före oss. Ett tränat öga hittar varggropar, torpruiner, forntidsgravar, gamla vägar och mycket, mycket mer. Skogen är mer än bara träd. Och berättelsen tar aldrig slut. Hur vi använder och sköter skogen idag bestämmer hur skogen ska se ut i framtiden. Undrar vad människorna om hundra eller tusen år kommer att tycka om de skogar vi lämnat efter oss? FAKTA I över år har människor funnits i vårt land. Deras påverkan på landskapet har gått från fiske, jakt och avverkning av ved för husbehov till svedjebränning, kol- och tjärtillverkning, bergsbruk och skogsbruk. Den skogsindustriella virkesanvändningen i sågverk och pappersbruk tog sin fart så sent som i mitten och slutet av 1800-talet. Sveriges äldsta träd sägs Rumskullaeken vara. Den är omkring år gammal. Det finns mer än en miljon kända kulturminnen och fornlämningar i landet, massor av dem finns i skogen. Många fornlämningar har skadats av skogsbruket. Mer än hälften är skadade i samband med avverkning. I områden som dessutom markberetts är andelen skador ännu högre.

7 PLATS: I en skog nära dig Det gröna gymmet Genom att gå i ospårad terräng, över stock och sten, tränar man upp koordination, balans och får starka fotleder. Uppförsbackar och nerförsbackar ger en naturlig växling mellan hög puls och låg puls. Frisk luft och synintryck får man på köpet. Tack vare att grenverket i träd och buskar silar ljuset behöver man inte oroa sig för att få för mycket sol under heta sommardagar. Plockar man bär eller svamp får man ytterligare träning och tänk vad gott det är med hemlagad sylt. Ett par bra skor är allt som behövs. Med kläder som tål regn och vind finns heller inget dåligt väder. Avkopplande knoppar! Vill du ha en upplevelse för alla dina sinnen. Fräscha dofter, häpnadsväckande färger, fantasifulla former, en sällsam beröring av vindens smekning mot kinden och kravlöshetens omfamning av hjärtat. Besök skogen! PRIS: 0 kr TID: När du vill och kan Visst är det härligt att ha träd att vila ögonen på utanför fönstret eller på promenaden hem genom stan! Nog är det något speciellt att följa knopparnas bristning på våren, sommarens mättade grönska, färgkavalkaden på hösten och senare det sista lövet som sakta släpper taget inför vinterns vila. Tack vare allemansrätten har alla möjlighet att vistas i skogen. Ungefär var tredje person sägs besöka skogen minst en gång i veckan för rekreation, friluftsliv eller för att plocka bär och svamp. Omkring 7,5 miljoner människor bor i tätorter med mer än 200 invånare. Denna befolkning ryms inom drygt en procent av landets yta. I anslutning till dessa tätorter finns den tätortsnära skogen, ca hektar, som till största delen ägs av kommuner och offentliga ägare. 85 % av människorna vill inte ha längre än en kilometer till närmaste skog. Forskning visar att barn som vistas mycket utomhus i skolan har lägre kortisolhalter, en sorts stresshormon, än andra barn och att äldre personer med behov av vård tillfrisknar fortare om de har tillgång till skog, trädgård eller annan grön miljö. Källor och mer information: Skogsstyrelsen 2008, Grafisk formgivning: Louise elm, Foto (om inte annat anges): Michael ekstrand, tryck: Åtta.45 Tryckeri AB

8 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen? Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Förskolan FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Förskolan FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Förskolan FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Handledning 1 Redaktör: Germund Sellgren, WWF Text: Margareta Lakén, Inspira förskolor & skolor i Sollentuna tillsammans med WWF. Foto: Germund Sellgren Produktionsår

Läs mer

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN MODELL FÖR SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN Satu Arjanne Pekka Huldén Matti Leinonen Anne Liimola Seija O. Lähdesmäki Ilari Pirttilä Det är tillåtet att i sin helhet eller delvis

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer