Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?"

Transkript

1 Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än hälften av den regnskog som är kvar finns i Amazonas i Sydamerika. Regnskogarna har stor betydelse för vattenflödena i tropikernas floder och även för klimatet lokalt. Att ha regnskogar kvar är också viktigt för att vi inte ska drabbas ännu hårdare av växthuseffekten. En lång historia Den tropiska regnskogens historia sträcker sig mer än 50 miljoner år tillbaka i tiden. Under denna långa tid har många växt- och djurarter utvecklats. De människor som levt i regnskogarna har ägnat sig åt att jaga, samla ätliga växter eller åt mindre odlingar. Detta system har varit ett balanserat och välfungerande ekosystem. Under 1800-talet började européerna kolonisera världen i stor skala. Vid den tiden började även regnskogarna avverkas och skeppas till Europa. Var finns regnskogen? Tropisk regnskog finns i de regnrika områdena runt ekvatorn. De största områdena finns i Sydamerika, Afrika och Asien. Det finns också många andra typer av tropisk skog. Det finns torra tropiska skogar. Där blir träden för det mesta mindre och har krokigare stammar. De träden är inte lika attraktiva för avverkning som de enorma träd som växer i de regniga områdena. På vissa områden i tropikerna omvandlas naturskog till trädplantager. Vanliga träd som odlas i sådana plantager är teak, acacia, gummiträd, oljepalm och eukalyptus. Plantager är väldigt annorlunda än naturskogen. Där växer bara en enda sorts träd. Detta kallas för monokultur. Många djur och växter behöver naturskogens mångfald för att klara sig. Den biologiska mångfalden Regnskogen är den rikaste miljön som finns i världen. Där finns ett enormt antal olika arter och allting är beroende av vartannat. I den naturliga, orörda regnskogen filtreras först vattnet genom marken och transporteras sedan vidare i floder från bergsregnskogen i högländerna genom låglandsregnskogen. Överallt skyddar vegetationen effektivt marken och vattnet är klart och rent när det når havet. Korallreven, som är beroende av rent vatten, utvecklas. Det finns gott om fisk och andra vattenorganismer både i det kustnära havet och i floderna. När ett träd faller omkull eller när ett djur dör sker förmultningen snabbt och När det regnar i bergsområden med naturskog skyddar vegetationen marken. Vattnet i floderna är rent och kustens korallområden utvecklas. VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 14 (sida 1 av 2)

2 I ett avskogat område är risken för översvämning stor vid regn. Bäckar och små åar torkar ofta ut under torrperioder. näringsämnena som frigörs tas upp av de omgivande växterna. Kretsloppen är slutna. Många av regnskogarnas djur är nu akut hotade av avverkning och uppodling. Orangutang, sumatratiger, noshörning och asiatisk elefant är några djur i Sydostasien som blivit sällsynta. I Sydamerika är jaguar, ozelot, tapir och många fåglar bland dem som råkat illa ut. Regnskogens betydelse för klimatet Tropiska regnskogar hjälper till att reglera Jordens temperatur. De sänder iväg solvärme från ekvatorn till de tempererade zonerna (där vi bor). Regnskogen gör så att stora mängder vatten avdunstar till atmosfären. De vattenmoln som då bildas reflekterar solljus tillbaka ut i atmosfären. Detta bidrar till att hålla temperaturerna nere i tropikerna. Regnskogarna spelar också en stor roll för vattentillgången i naturen. När man avverkar en skog ökar risken för översvämningar vid kraftiga regn. Risken ökar också för att små bäckar ska torka ut under torrperioder. Växthuseffekten Att Jordens klimat sakta håller på att värmas upp brukar kallas för växthuseffekten. Det beror mest på att koldioxiden i atmosfären ökar, vilket hindrar solstrålningen från att reflekteras tillbaka ut i rymden. När träden växer använder de koldioxiden och binder därmed kol. När träden dör och förmultnar frigörs åter det kol som tidigare bundits i trädens massa. Så länge regnskogen är orörd ger den inga tillskott av växthusgaser. När vi hugger ner en regnskog störs denna balans. Mycket kol frigörs och mer koldioxid bildas, vilket bidrar till växthuseffekten. Hur mycket regnskog finns kvar? Omkring 30 procent av Jordens landyta täcks av skog, och 26 procent av Oceanien Sydamerika Centralamerika/ Karibien Asien Afrika Mer än hälften av den tropiska regnskogen finns i Sydamerika (Källa: FAO). all skog är tropisk regnskog. Man har beräknat att ungefär en tredjedel av den tropiska regnskogen som en gång täckte delar av världen redan har gått förlorad. I Sydostasien är nästan hälften av den tropiska regnskogen borta. Amazonas i Sydamerika är med bred marginal det område där det finns mest regnskog kvar. Över hälften av all regnskog finns nu i Sydamerika. Lästips: I Tropikskogens Värld heter ett faktamaterial som WWF har producerat. Där finns mer information. Att fundera på: 1. Vad är det för skillnader mellan en naturlig skog och en trädplantage? 2. Hur kan avverkning av skog påverka klimatet? 3. Vad menas med att kretsloppen är slutna? Det här elevbladet tillhör Våra ekologiska fotavtryck ett läromedel som WWF tagit fram med stöd från Sida. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, Solna Tel: Fax: E-post: VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 14 (sida 2 av 2)

3 Handel med tropiskt timmer Indonesien och Brasilien är två av de länder där det finns mycket tropisk regnskog. Båda är stora länder. Indonesiens landyta är mer än fyra gånger så stor som Sveriges och Brasilien är hela tjugo gånger så stort. Indonesien har förlorat 70 % av sin urskog. I Brasilien räknar man med att 2,7 miljoner hektar går förlorad varje år. En del av virket exporteras till Sverige. Stort behov av virke i Asien Kina och Japan köper nästan 60 procent av den indonesiska exporten av skogsprodukter. Att Kina och Japan är stora importörer beror på att Indonesien är ett av de få länder i Asien där det fortfarande finns mycket skog. Det är ont om skog i Asien. 60 procent av världens människor bor i Asien men de har bara 14 procent av världens skogar. Ytan med skog i Asien motsvarar bara 0,15 hektar per person. Det kan jämföras med att ytan av våra svenska skogar motsvarar 2,5 hektar per person. Kineserna har dessutom bestämt sig för att skydda mycket av sin skog och importerar mycket virke i stället. Nu börjar malaysiska och kinesiska företag att avverka i Västafrika. Indonesien har förlorat mycket av sin urskog Indonesien har förlorat nästan 70 procent av sin urskog. Där det tidigare växte regnskog finns nu ofta plantager med oljepalm, gummiträd eller teak. En del skogsområden har blivit jordbruksmark. På stora arealer har urskogen ersatts med annan skog som vuxit upp efter avverkning. Sådan skog är inte lika rik på arter som urskogen. Ytterligare stora områden har efter avverkning blivit bevuxna med en sorts gräs som trivs på näringsfattig mark. När väl det gräset täckt marken är det svårt för träd att växa. Den sortens gräs går inte att använda till mycket. Ett sådant område blir som en gräsöken. Det är inte ovanligt att regnskog avverkas utan tillstånd. Det är ofta oklart vem som egentligen äger skogen. Olika grupper av människor kan ha olika uppfattning om det. I genomsnitt har varje svensk mycket mer skog att nyttja än en person i Asien. VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 15 (sida 1 av 2)

4 Kina Övriga USA EU Japan De största importörerna av skogsprodukter från Indonesien Den indonesiska exporten av skogsprodukter är viktig för ekonomin Det är stor efterfrågan på tropiskt timmer på den internationella marknaden. Avverkningen i Indonesien har dessvärre på många håll liknat rovdrift och inte alls skett på ett hållbart sätt. Man räknar med att Indonesien nu förlorar minst en miljon hektar regnskog om året. Exporten av skogsprodukter är viktig för den indonesiska ekonomin. Indonesiens inkomster från sålda skogsprodukter är mer än tre miljarder dollar om året. Om man inte ändrar skogsbruket så att det blir långsiktigt hållbart så kommer man i längden inte alls att kunna sälja så mycket virke. Indonesien kommer på fjärdeplats i världen beträffande folkmängd efter Kina, Indien och USA. Att Indonesiens folkmängd vuxit snabbt är också en orsak till att marken i områden där det förr växte regnskog kommit till annan användning. Mer än 200 miljoner människor måste få mat och inkomster! Det finns fortfarande regnskog i Brasilien Brasilien är det land som förlorar mest regnskog varje år. Man har beräknat att 2,7 miljoner hektar regnskog går förlorad årligen. Det är mer skog än vad som finns i Småland och Halland tillsammans. Men det finns fortfarande mycket skog i Sydamerika. Enligt vissa beräkningar täcks mer än halva landytan i Sydamerika av skog. Det är mer än i någon annan världsdel. Skogsarealen per person är mer än 20 gånger större i Sydamerika än i Asien. Den brasilianska exporten av skogsprodukter Brasiliens export av skogsprodukter är lite mindre än Indonesiens. Dessutom exporterar Brasilien många andra produkter så skogsexporten utgör en ganska liten del av Brasiliens export jämfört med Indonesien eller Sverige. En del avverkning i Brasilien hänger ihop med att man odlar upp nya områden för sojabönor och andra grödor. En annan viktig faktor är att man avverkar för att få betesmark till köttdjur. USA är det enskilda land som importerar mest skogsprodukter från Brasilien. EU-länderna är också stora importörer trots att vi har gott om skog. Om man räknar ihop EU-ländernas import från Brasilien så är den större än USA:s import. EU köper nästan 38 procent av Brasiliens export av skogsprodukter. Världens bank för biologisk mångfald Brasiliens natur är viktig för hela världen. Amazonas ligger till största delen i Brasilien. I Amazonas finns en femtedel av alla Jordens växtarter, en sjättedel av alla sorters fåglar och en elftedel av alla Jordens däggdjursarter. Fler områden på väg att skyddas Tre procent av Brasiliens del av Amazonas är redan skyddat i reservat. År 2000 beslutades att minst 10 procent av regnskogarna i den brasilianska delen av Amazonas ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Satsningen ska genomföras med hjälp av FN. Det är bråttom för redan nu är Övriga EU Japan Argentina USA De största importörerna av skogsprodukter från Brasilien nästan hela den km långa sträckan av Amazonflodens stränder bebyggd och röjd för odling eller bete. Man får ge sig av in i det inre av Amazonas om man ska hitta orörda skogar. Att fundera på: 1. Tror Du att europeiska konsumenter har störst möjlighet att påverka avverkningar i Brasilien eller i Indonesien? Varför? 2. Hur tror Du det går med världens skogar i framtiden? 3. Vad får svenska markägare göra och inte göra med sina skogar? Det här elevbladet tillhör Våra ekologiska fotavtryck ett läromedel som WWF tagit fram med stöd från Sida. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, Solna Tel: Fax: E-post: VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 15 (sida 2 av 2)

5 Användning av tropikvirke i Sverige Tropiskt virke används i Sverige till bland annat båtar, golv, trädgårdsmöbler och dörrar. Den svenska importen kommer från många länder. Det finns ett märkningssystem för skogsprodukter som heter FSC. FSC syftar till att göra skogsbruket mer miljövänligt och till att ge konsumenter en chans att välja bra produkter. Ta den chansen! Vad används tropiskt timmer till? En stor del av det tropiska trä som importeras till Sverige går till golvtillverkning. Båtbyggare använder också mycket tropiskt timmer. Många yachter, segel- och motorbåtar i plast har en inredning gjord av massivt trä och av plywood från tropikerna. Även dörrtillverkarna använder tropiskt trä eftersom det ger dörrarna en vacker och hållbar yta. En del trädgårdsmöbler och andra möbler är gjorda av tropiskt trä. Trädgårdsmöbler tillverkas i länderna där tropikvirket finns och importeras hit färdiga. Importen av färdiga trädgårdsmöbler ökar Den svenska importen av obearbetat tropiskt timmer och sågat tropikvirke minskar. Till viss del har den svenska möbelindustrin minskat sitt behov av tropiskt virke genom att använda mer av våra egna trädslag till möbler. Vår svenska al är ett exempel på trä som är vackert till möbler. Samtidigt har importen av färdiga trädgårdsmöbler ökat mycket de senaste åren. Vietnam, Indonesien och Malaysia är några av de länder vi köper trädgårdsmöbler från. Import från många länder som har tropikskog Skogsprodukter importeras till Sverige från många länder där det finns tropisk skog, exempelvis Brasilien, Indo- En del svenska dörrfabrikanter och tillverkare av fritidsbåtar använder tropikvirke. VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 16 (sida 1 av 2)

6 Väljer Du FSC-märkta trädgårdsmöbler så drar Du Ditt strå till stacken för bevarandet av värdefulla skogar. nesien, Myanmar, Indien, Malaysia, Thailand och Ghana. Omkring ton tropiskt trä importeras totalt till Sverige. Tillväxten på ett hektar tropikskog har uppskattats till 15 ton om året. Med ledning av dessa siffror kan man säga att vi svenskar lånar omkring hektar tropisk skog. Detta motsvarar att 2 kvadratmeter tropikskog används av varje svensk. Internetadresser för nyfikna: Rainforestweb: Rainforest Action Network: Gaia Forest Conservation Archives: World Rainforest Movement: Världsnaturfonden: Forest Stewardship Council (FSC): Food and Agriculture Organisation (FAO): FSC, kvalitetsoch miljömärkning FSC är en organisation som vill uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Certifieringssystemet ska anpassas till de olika ländernas lokala förutsättningar. För att virke ska få ha FSC-märkning måste tio viktiga principer uppfyllas: Skogsbruket ska respektera alla lagar i landet. Ägande och nyttjanderätt till skogsmarken ska vara lagligt fastställd. Ursprungsbefolkningens traditionella rättigheter ska erkännas och respekteras. Skogsbruket ska gynna de lokala samhällena och de anställda. Skogsbruket ska bevara biologisk mångfald, vattenresurser och de ekosystem som finns i området. Skogsbruket ska uppmuntra att skogen används på flera sätt. Genom att inte se virket som det enda viktiga från skogen kan man uppnå mer variation i skogsskötseln, bättre miljö och god ekonomi. Man ska ha långsiktiga skogsbruksplaner för sin skog. Man ska följa upp och utvärdera vad skogsbruket får för sociala och miljömässiga konsekvenser. Urskogar får inte ersättas med trädplantager eller övergå i annan användning. Skogsplantager ska planeras och skötas i överensstämmelse med punkterna ovan. De ska vara ett komplement till skötsel av naturliga skogar och minska trycket mot dessa. Råd till svenska konsumenter Köp möbler gjorda av tropiska träslag endast om de är FSC-märkta! Om Du är osäker så fråga om produkten är FSC-märkt och be att få se märkningen. Du kan också välja FSC-märkta möbler gjorda av svenskt trä. De har inte transporterats så långt och transporter är ju inte bra för miljön. Att fundera på: 1. Kan Du hitta FSC-märkta produkter i affärerna? Ut och kolla! 2. Vilka för- och nackdelar finns det med möbler av svenskt trä jämfört med möbler gjorda av tropiska trädslag? 3. Finns det tropikträ någonstans i skolan? Undersök! Kunde man använt svenskt trä där i stället? Det här elevbladet tillhör Våra ekologiska fotavtryck ett läromedel som WWF tagit fram med stöd från Sida. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, Solna Tel: Fax: E-post: VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 16 (sida 2 av 2)

7 När vägen kom till amuesha-indianernas land Amuesha-indianerna är en liten folkgrupp som består av personer. De har sitt eget språk och sin egen religion. Amuesha-folket bor längst ner på de östligaste sluttningarna av bergskedjan Anderna. Detta område ligger i Peru och tillhör Amazonas regnskogar. Amuesha använder skog och mark försiktigt. Nu dras vägar in i skogen och nybyggare flyttar in. Amuesha ställs inför svåra dilemman. STILLA HAVET ECUADOR PERU PERU SYDAMERIKA COLOMBIA Lima BRASILIEN Amuesha-indianernas område CHILE BOLIVIA Amueshafolket bor längst ner på de östligaste sluttningarna av bergskedjan Anderna. Här kan det under en månad regna lika mycket som under ett helt år i Sverige. Från skogarna i Amazonas avdunstar mycket vatten och det bildas tunga regnmoln. När molnen når Anderna stiger de uppåt och då blir det regn. Därför regnar det mycket hos amuesha. I en av amuesha-indianernas byar bor det 33 familjer, däribland de två bröderna Miguel och Anselmo. Husen står på träpålar cirka 1 meter över marken. Vatten kan då inte strömma in i husen ens under de kraftigaste regnen. Väggarna är byggda av tunna brädor och taken är täckta med palmblad. Under taket finns ett loft där familjen sover. Jakt, fiske och jordbruk Amuesha-indianerna lever av små odlingar i närheten av byn och av jakt och fiske. Så har de gjort i generationer. På senare tid har det blivit konkurrens om marken och det gör amuesha-indianerna oroliga. I deras tradition ingår inte att man delar upp mark och säger att man äger den. Amuesha har ansett att man inte äger mark utan bara använder den. Den får heller inte användas hur som helst. Många andra folk har kommit till amuesha-folket. De har tagit mark från dem. En del inflyttade är rika och har mängder med kor. Andra som kommer är fattiga indianer från höga bergsområden i Anderna. De har också tagit mark för att odla och få mat. Flodstranden rasar efter nybyggares avverkning. De som flyttar in är inte lika försiktiga som amuesha En dag far Miguel och Anselmo i kanot nedför Palcazufloden. Utmed en lång sträcka på flodens västra bank har inflyttade människor fått jorden att rasa. Floden har blivit bredare och grundare som en följd av att jord rasat ut i vattnet. Det har blivit svårt att passera med kanot. Miguel blir upprörd när han ser sådant. Se hur det blir när de hugger bort all vegetation ända fram till floden när de öppnar mark för sin boskap. Vi amuesha lämnar alltid en remsa vegetation vid flodstranden när vi öppnar våra odlingar. Då blir det inte så här. Trots att många nybyggare har bott i området länge brukar de inte regnskogen på det försiktiga och balanserade sätt som amuesha-indianerna under många hundra år lärt sig. Dagavlönade indianer röjer stora områden för nybyggare. VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 17 (sida 1 av 2)

8 Anselmo röjer ett fält för att odla. Arbetet sker manuellt och familjevis och det blir bara små områden som odlas några få år. Sedan tar skogen över igen. Efter röjningen bränner han den torra vegetationen. Vägen kommer till byn På 1980-talet påbörjades ett projekt i den peruanska regnskogen. Idén var att genom vägbygge göra det möjligt för fler fattiga bönder från bergen och fattiga från huvudstaden Limas slumområden att flytta in i området. Men där bodde redan campa- och amueshaindianer. Det var ett känsligt område som den peruanska regeringen valde för projektet. Till större delen består det av höglandsregnskog på mellan 500 och ett par tusen meters höjd över havet. På grund av att området ligger så nära Andernas höga berg regnar det mycket mer här än i låglandsregnskogen. Innan vägen kom var det olika åsikter bland amuesha till planerna på en väg genom området. De unga tyckte det Vägarbetare skulle bli spännande. Som en flicka uttryckte det Här kommer det att bli mycket livligare och roligare med nya människor, medan en äldre man kontrade med Vi kommer säkert att få in massa oärliga människor hit. När vägbygget pågick kunde amueshaindianerna höra hur schaktmaskinerna närmade sig i djungeln. En dag var vägen framme i byn. Följderna av vägbygget Efter vägbygget reste en ung amueshaman från en by i närheten till Lima och fick där smak på storstadslivet. För att kunna vara i huvudstaden och roa sig behövde han mycket pengar. I Lima fick han kontakt med timmeruppköpare. Tillbaka i sin hemby satte han igång att hugga skog för att sälja det bästa timret. Eftersom amuesha förvaltar sin mark kollektivt och ingen (eller alla!) äger regnskogen, fanns det inga traditionella regler som kunde sätta stopp för detta. Något liknande hade ju inte hänt tidigare och hade alltid varit otänkbart. Den unge mannen kunde därför ostört fortsätta sälja skog. Amuesha tyckte givetvis att han handlade mycket omoraliskt. En sådan stöld av kollektiv skog blev möjlig först när vägen kom till byn. När fler och fler nybyggare trängde in på amueshas område och det fick vägförbindelse, började också en uppstyckning av marken familjevis att ske. Även om gränserna mellan vad olika familjer fick förvalta ofta var vaga, började ett visst privat ägande av mark att smyga sig in i amueshas kultur. Att fundera på: 1. Vad fick vägen för betydelse för amuesha? 2. Hur tror Du amuesha-indianerna eller Jawan och hans folk (Elevblad 5) tänker kring det svenska sättet att äga, köpa och sälja mark? 3. Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med olika sätt att äga mark? 4. Hur tror du uppfattningen om markägande var i Sverige för 200 år sedan eller för år sedan? Vilka viktiga händelser i vår historia har påverkat vårt markägande? Det här elevbladet tillhör Våra ekologiska fotavtryck ett läromedel som WWF tagit fram med stöd från Sida. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, Solna Tel: Fax: E-post: VÅRA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Elevblad 17 (sida 2 av 2)

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Miljömärkt skogsbruk skyddar skogarna

Miljömärkt skogsbruk skyddar skogarna Miljömärkt skogsbruk skyddar skogarna Trä är ett fantastiskt material. Man kan göra mycket av det. Trä går runt, runt i ett kretslopp. Det kan brytas ner i naturen och bli träd igen. Det förnyar sig själv.

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

L. Lily/Greenpeace Greenpeace/Jacqui Barrington PALMOLJA OTANKBART

L. Lily/Greenpeace Greenpeace/Jacqui Barrington PALMOLJA OTANKBART L. Lily/Greenpeace Greenpeace/Jacqui Barrington PALMOLJA OTANKBART Med regnskog i tanken? I höst blir Sverige testmarknad för en ny diesel som innehåller palmolja. Det är bensinbolaget OKQ8 som lanserar

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt

Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt Jordklotet är vårt hem. Jordklotet omgivs av atmosfären som innehåller olika ämnen som

Läs mer

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat.

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat. Klimat 2Z: Ändrad markanvändning / Avskogning (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och dessutom fundera på och eventuellt försöka hitta omfattningen av någon orsak till skogskövlingen.

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Odling Från havet Odlingsområden Jordbruksområden Miljöeffekter

Odling Från havet Odlingsområden Jordbruksområden Miljöeffekter Tigerräkor Från havet till tallriken I Sydamerika och Asien arbetar en stor del av befolkningen med tigerräkodling. Under de senaste årtiondena har de fått stor konkurrens av västerländska företag efter

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Målbeskrivning Geografi. Klimat. Läxa: Onsdag V. 41 sid 45-49 i Sol 2000 eller 40-43 i Focus

Målbeskrivning Geografi. Klimat. Läxa: Onsdag V. 41 sid 45-49 i Sol 2000 eller 40-43 i Focus Målbeskrivning Geografi Klimat Namn: Läxa: Onsdag V. 41 sid 45-49 i Sol 2000 eller 40-43 i Focus Läxa: Torsdag V.42 sid 45-49 i Sol 2000 eller 44-47 i Focus Prov: Hela Målbeskrivningen förutom grupparbete

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Klimat och ekosystem i förändring

Klimat och ekosystem i förändring Klimat och ekosystem i förändring Jakob Lundberg, fil. dr. Albaeco & Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet Anthropocene - en mänskligt dominerad värld Image Källa: IGBP Storskaliga störningar

Läs mer

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000 Skog, ekologisk hållbarhet, och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 7 april 2011 KORT OM WWF +100 WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter +5000 WWF har över 5,000 anställda

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

UNFCCC-förhandlingar om REDD MJV-konferens 13 maj 2009 Klas Österberg Naturvårdsverket. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

UNFCCC-förhandlingar om REDD MJV-konferens 13 maj 2009 Klas Österberg Naturvårdsverket. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency UNFCCC-förhandlingar om REDD MJV-konferens 13 maj 2009 Klas Österberg Naturvårdsverket Kurvor för Global Temperatur och Atmosfärens koncentration av koldioxid, medeltal från 1880 (efter Lester Brown, WRI)

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk

Anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk 1. Bakgrund och tillämpning... 2 2. Allmänna principer för anskaffning av virke och fiber... 2 2.1. Ansvarsfull verksamhet... 2 2.2. Hållbart, spårbarhet och skogscertifiering... 3 2.3. Genetiskt modifierade

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR. Utställningsfakta

MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR. Utställningsfakta MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR Utställningsfakta Tre kilometer - på höjden! Så tjock var den, inlandsisen som låg som ett tungt vintertäcke över norra Europa för tiotusentals år sedan. Nu är den tillbaka. Istiden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

Klimatsmart på jobbet Faktaavsnitt Så fungerar klimatet Reviderad 2010-06-03

Klimatsmart på jobbet Faktaavsnitt Så fungerar klimatet Reviderad 2010-06-03 Så fungerar klimatet Vi som går den här utbildningen har olika förkunskaper om klimatfrågan och växthuseffekten. Utbildningen är uppbyggd för att den ska motsvara förväntningarna från många olika verksamheter

Läs mer

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Allmän klimatkunskap Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Växthuseffekten Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden

Läs mer

Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish)

Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish) Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish) LAGEN Medgivande av användning av detta dokument till fri distribution via utskrift eller annat gives härmed under förutsättning att mongabay.com anges

Läs mer

2 GULD i GRÖNA SKOGAR VÄRLDSNATURFONDEN WWF

2 GULD i GRÖNA SKOGAR VÄRLDSNATURFONDEN WWF 2 GULD i GRÖNA SKOGAR VÄRLDSNATURFONDEN WWF Innehåll Sammanfattning...4 Skogen och klimatet...6 Att rädda klimatet...7 Tropisk skog...8 Varför försvinner skogen?...10 Skogens värde...14 Skogens värde för

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

Undervisningen i ämnet biologi naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet biologi naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BIOLOGI NATURBRUK Ämnet biologi naturbruk behandlar den biologi som har betydelse för arbete med växter och djur inom naturbruk. I ämnet ingår naturbrukets påverkan på ekosystemen. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Klimatförändringarna angår oss alla

Klimatförändringarna angår oss alla OM mat och klimat 1 2 Klimatförändringarna angår oss alla och många efterlyser enkla tips att använda i vardagen. Här kommer tips om 10 enkla, men betydelsefulla klimatval när du handlar, lagar och äter

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer