Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts"

Transkript

1 Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering 1 Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt Sekundärminne (Olika tekniker: hårddisk, diskett, magnetband, CD, DVD mm) Permanent Långsamt Billigt 2 Minnesteknik, forts Hybrider, sk solid state (usb-minne, kameraminnen) Permanent Snabbt Dyrt storlek vs accesstid och pris per byte Krav: databaser är stora och persistenta , Utvecklingen Pris per GB 4 Primärminne SSD Hårddisk DVD Hårddisk 5 Hårddisk, forts 6 Skiva med magnetiserbar beläggning, packningstäthet Läs/skrivhuvud Roterar: spår, rotationshastighet Packe, cylinder Info lagras i block Block fysiskt 1/2 till 4kB - minsta överföringsmängd till PM Fil lagras i ett antal block Accesstid = sök+rotation+läs = 5-10ms (millisekunder) (läsa hela skivan sekvensiellt dock snabbare) Blocköverföring tar alltså tid.

2 Databasen 7 Filer 8 Lagras som en samling poster i filer på hårddisk Post med fält = tupel med attribut Fil med poster = relation med tupler Datatyp (tecken, heltal osv) - utrymme Operativsystemets filer Databashanterarens filer Olika lösningar: databashanteraren har helt egna filer databashanteraren använder OS' filer Viktiga operationer på poster: hitta, lägg till, ta bort, ändra, gå igenom ett antal Filer och block 9 Blockningsfaktor, bfr 10 Filer lagras som en serie poster i ett antal fysiska block Block i sama fil ligger efter varandra i samma spår så långt det går Efter raderingar och insättningar: fragmentering Om R är poststorlek och B är blockstorleken är bfr = B/R" en fil med r stycken poster kräver n = #r/bfr$ stycken block Vilka block som ingår lagras i filhuvudet Filer 11 Hög (heap) 12 Består av filhuvud och en samling poster ordnade på något sätt i en samling block. Filhuvud - information om poststorlek, ingående block mm Hur är posterna ordnade inom filen? 1. Hög (heap) (osorterat) 2. Ordnad sekvens (sorterat) 3. Hashstruktur 4. Indexstruktur Oordnad sekvens av poster Ny post - läggs sist. Adressen till sista blocket sparas i filhuvudet. Sökning - sekvensiell genomgång av filen tills man hittar den sökta posten. Medel=b/2, Max=b. Borttagning - sök rätt block, som läses in. Ta bort posten. Skriv tillbaks det reviderade blocket, som nu är delvis tomt.

3 13 14 Sökning i hög, exempel Hög: fördelar och nackdelar Poststorlek, R = 100 byte blockstorlek, B = 1024 byte filstorlek, r = st poster tid för blocköverföring: 10 ms Blockningsfaktorn blir: bfr=b/r"= =1024/100"= 10 poster per block Filen tar upp b=#r/bfr$=#30000/10$ st block För att hitta en viss post krävs i genomsnitt b/2= 1500 blocköverföringar = 15 sekunder. + Insättning går mycket fort. - Många borttagningar leder till tomrum på skivan. (Kräver periodisk omorganisering av filen.) - Sökning - Om posterna har variabel längd kan ändring i en sådan post få blocket att svämma över - posten måste då tas bort och sättas in på nytt. Ordnad sekvens (sorterat) Posterna i filen sorteras enligt värdet på något fält i posterna. Ny post - hitta rätt ställe (rätt block), skapa plats åt den nya posten, sätt in den. Skapa plats = flytta resten av posterna ett steg framåt. Sökning - t.ex. binärsökning, om listan av block sparas i filhuvudet eller sekvens av block nyttjas. Borttagning - som ny post om posten fysiskt ska tas bort. Man kan också markera posten som borttagen och organisera om då och då. 15 Sökning i ordnad sekvens, exempel Samma fil som tidigare: blockfaktor, bfr = 10 poster per block antal block, b = 3000 block. tid för blocköverföring = 10 ms Binärsökning, antal blocköverföringar: n=#log 2(b)$ = #log 2(3000)$=12 För att hitta en viss post krävs maximalt 12 blocköverföringar = 0.12 sekunder. 16 Ordnad sekvens, fördelar och nackdelar 17 Hashstruktur 18 - Insättning av ny post tar tid om plats skapas genom att förskjuta övriga poster i filen - Borttagning eventuellt likaså. + snabbare sökning än hög För filer med nyckel. Posterna sprids över en hylla med fack med hjälp av en hashfunktion. Varje hylla=ett block Kollisionshantering vid fullt block: spillblock

4 Hashstruktur, forts Ny post - beräkna hashvärde, om plats finns i blocket, sätt in. Om inte länka in nytt block. Sökning - beräkna hashvärde, läs. Om inte rätt block följ länken till nästa tills funnen. Tid för sökning: beror av hur många länkar man måste följa. Borttagning hitta som ovan, ta bort posten ur blocket och skriv tillbaks det ändrade blocket. 19 Hashstruktur, fördelar och nackdelar + snabb sökning (fåtal blockaccesser) - avancerad algoritm för insättning och borttagning - tar viss extra plats (länkfältet samt luft ) - kräver hela nyckeln 20 Indexstruktur För sökning på något speciellt fält (indexeringsfält). Jfr index till en bok Huvudfilen är ordnad efter något fält, t.ex. nyckeln. Kallas då primärindex. För varje block i huvudfilen skapas en post i indexfilen, som innehåller nyckeln från den första posten i blocket samt blockets adress. Indexfilen sorteras enligt nyckelvärdet. 21 Indexstruktur, forts Ny post - rätt block söks fram, läses in, ändras och skrivs tillbaks. Vid översvämning skapas ett nytt block och en ny indexpost läggs in i indexfilen Sökning sök nyckeln i indexfilen (som vid sökning i sorterad fil). Hämta aktuellt block. Borttagning - som ny post. Oftast lämnas tomrum i block istället för att organisera om varje gång. 22 Sökning i indexerad fil, exempel 23 Sökning i indexfilen 24 Samma huvudfil som tidigare: antal block, b = 3000 block. tid för blocköverföring = 10 ms Antag att nyckelfältet är 9 bytes långt och adressen till block tar 6 bytes. Indexfilen är en sorterad fil som söks som sådan Indexfilens poststorlek ir blir då 15 bytes Indexfilens blockfaktor ibfr =1024/15"= 68 Indexfilen tar alltså upp ib = #3000/68$=45 block Hitta en viss indexpost (binärsökning i indexfilen): #log2(45)$blocköverföringar =6 st. Sedan ytterligare en för att läsa ur huvudfilen. Totalt 7 blockaccesser, 0.07 sekunder.

5 Indexstruktur, fördelar och nackdelar - indexfilen tar extra plats i databasen. - insättning och borttagning kräver även uppdatering av indexfilen. + snabb sökning + relativt enkla algoritmer för insättning och borttagning 25 Index till indexfilen. Multipla index (indexnivåer) För varje block i indexfilen en post i indexindexfilen... Kan ha godtyckligt många nivåer Sökning med multipelt index Samma huvudfil och samma indexfil: Indexfilens blockfaktor ibfr = 68 Indexfilen tar upp ib = 45 block Index på indexfilen behöver i2r= 45 poster. Den får plats i ett block: Hitta index till indexfilen (1 överföring). Hitta index till huvudfilen (1 överföring). Läsa in det eftersökta blocket ur huvudfilen. Totalt 3 blockaccesser, 0.03 sekunder. 27 Klusterindex Indexering på icke-unikt fält går det? Sortera filen på indexfältet och gör index för första posten av varje indexvärde. Ny post sortera in efter nyckeln Sökning sök rätt index som tidigare, sök sedan rätt post i blocket, eller nästa block Borttagning som för vanligt index. 28 Sekundärindex index på unikt fält som filen inte är sorterad efter? Detta index är tätt (en indexpost per post i huvudfilen, jfr primärindex, glest). Sekundärindexet får lika många poster som datafilen har poster. 29 Sökning på sekundärindex, exempel samma fil som tidigare och indexposter som tidigare, men med tätt index: Indexfilens poststorlek ir = 15 bytes Indexfilens blockfaktor ibfr =1024/15"= 68 Indexfilen tar ib =#30000/68$= 442 block Hitta en indexpost, binärsökning i indexfilen: #log2(442)$ blocköverföringar = 9 st sedan en blocköverföring ur huvudfilen. Totalt 10 blockaccesser, 0.1 sekunder. 30

6 Sammanfattning Typ Ny post Sökning Borttagning Extra plats Hög Ordnad snabb (2) (log2(b)+1) (b/2) snabb (log2(b)) (b/2 +1) (log2(b)+1) ingen övergivna poster Hashstrukt snabb (2-3) snabb (1-2) snabb (2-3) länkvärde (nyckel) + reserv Indexerad snabb snabb snabb (1-2) indexfilen (log2(ib)+2) (log2(ib)+1) (log2(ib)+2) Värdet anger antal accesser, b=antal block i filen, ib=antal block i indexfilen. 31 Hög Ordnad sekvens Hashstruktur Indexstruktur Filorganisationer primärindex (multipla nivåer) klusterindex sekundärindex 32 Fysisk design 33 designa databasen på fysisk nivå: avvägning mellan utrymme och snabbhet. Ta med i beräkningen hur ofta tabellen används och hur (sökning/matchning mot vilket fält). Åtgärder: Ordna datafilen - osorterad hög eller sorterad? På vad? Används alltid nyckel? Hashtabell Skapa index vilka behövs?

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Välkomna. 2012-03-13 Gör en gammal dator brukbar 1

Välkomna. 2012-03-13 Gör en gammal dator brukbar 1 Välkomna 2012-03-13 Gör en gammal dator brukbar 1 Gör en gammal dator brukbar Björn Eriksson 2012-03-13 Gör en gammal dator brukbar 2 Finns det någon enkel hjälp? 2012-03-13 Gör en gammal dator brukbar

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer