Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar. Dagens föreläsning. Evaluering av frågor. Data dictionary

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar. Dagens föreläsning. Evaluering av frågor. Data dictionary"

Transkript

1 Dagens föreläsning Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Optimering av frågor Algebraisk omformulering Kostnadsberäkningar Evaluering av frågor Algoritmer för relationsoperatorer Beräkning av resultatets storlek DML-delen av SQL Relationsalgebraiska operatorer Mappning av SQL-uttryck på relationsalgebra Indexering KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 2 Data dictionary Evaluering av frågor Databasen innehåller en beskrivning av sig själv. Denna beskrivning lagras i en databas, Data dictionary (DD). I DD finns information om: alla termer och deras typer, relationer, användare och deras rättigheter, indexfiler, rapporter, statistik, analys, filer, backup-filer, historik, återhämtningsinformation, program i systemet, in- och utdata till programmen. DD för varuhuset: RelName AttrName Domain ITerm ForKey FKRel FRITerm Anställd Namn VarChar(50) 1 no - - Anställd Chef VarChar(50) - yes Anställd Namn Anställd Lön Integer - no - - Anställd Avd VarChar(30) - yes Avdelning Avd Försäljning Avd VarChar(30) 1 yes Avdelning Avd Försäljning Varunr Smallint 2 yes Vara Varunr Data DD Data Evaluering av frågor Fråga lexikal analys syntaxkontroll frågan på internt format (RA) optimering (evalueringsplan) kodgenerering frågan i körbar kod exekvering svaret (om det finns ett svar) KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 3 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 4 1

2 Varför optimera? Ex: Vilka firmor levererar sportskor till sportavdelningen? B-trädsindex med partiell matchning av nyckeln företag (σ lager.varunr=vara.varunr vara.typ='sportskor' lager.avd='sport' (lager vara)) Antag att lager har tupler och vara har tmp lager vara tupler från lager 600 tupler från vara tupler till tmp 2. σ lager.varunr=vara.varunr vara.typ='sportskor' lager.avd='sport' (tmp) tupler filtreras genom primärminnet 50 tupler kvar i primärminnet 3. resultat företag 3 tupler kvar i primärminnet accesser till sekundärminnet i värsta fall Varför optimera? företag ( σ avd='sport' ( lager varunr (σ typ='sportskor' (vara))) lager har tupler, vara har tmp varunr (σ typ='sportskor' (vara)) 600 tupler från vara läses in med 600 läsningar från sekundärminnet 50 tupler till tmp 2. resultat företag (σ avd='sport' (lager tmp)) max tupler filtreras genom primärminnet 3 tupler kvar i primärminnet = accesser till sekundärminnet i värsta fall Det är klart att vi skall optimera! KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 5 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 6 Transformationsregler 1. Kaskadering av σ. σc1 c2 c3 (R ) σc1(σc2(σc3( (R )))) 2. Kommutativitet hos σ. σc1(σc2(r )) σc2(σc1(r )). 3. Kaskader av. Lista1 ( Lista2 ( Lista3 ( (R )))) Lista1 (R ). 4. Kommutering av σ och. Lista (σ c (R )) σ c ( Lista (R )), om c opererar endast på de attribut som finns i listan. 5. Kommutativitet hos (eller ). R c S S c R. 6. Kommutering av σ och (eller ). Om attributen i villkoret c för selektionen endast kommer från R så: σ c (R S) σ c (R) S. 7. Kommutering av och (eller ). Om Lr är attribut i R och Ls är attribut i S och L = Lr Ls, så L (R c S) Lr (R) c Ls (S). Om joinvillkoret c innehåller attribut som inte finns i L så behövs en slutlig projektion, dvs om L Lr Ls så L (R c S ) L ( Lr (R ) c Ls (S )). Transformationsregler 8. Mängdoperationers kommutativitet. är kommutativa, men - är inte kommutativ. 9. Associativitet hos,. Om ϕ är en av,, eller så: (R ϕ S ) ϕ T R ϕ (S ϕ T ). 10. Kommutering av σ och mängdoperationer. σ kommuterar med,, och. Om ϕ är en av,,, eller så: σ c (R ϕ S ) σ c (R ) ϕ σ c (S ). 11. Kommutering av och mängdoperationer. kommuterar med,, och. Om ϕ är en av,,, eller så: L (R ϕ S ) L (R ) ϕ L (S ). 12. De Morgans lag: (c1 c2) ( c1) ( c2) (c1 c2) ( c1) ( c2) KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 7 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 8 2

3 En heuristisk algoritm för optimering. En enkel algoritm Bygg ett initialt evalueringsträd. 1. Använd regel 1 för att kaskadera alla σ som har konjunktiva villkor. 2. Använd reglerna 2, 4, 6 och 10 för att flytta ner alla σ så långt som möjligt i trädet. 3. Kombinera med efterföljande σ till. 4. Använd reglerna 3, 4, 7 och 11 för att föra ner så långt som möjligt i trädet. 5. Använd regel 9 för att arrangera om trädets lövnoder så att de mest restriktiva exekveras först. Mest restriktiv = minst utrymme i primärminnet. 6. Slutligen, identifiera grupper som kan exekveras som en sammanhängande operation och gör rutiner för exekvering. Antag databas: Bok (ISBN, titel, förf, förl) Förläggare (Förl, adress, ort) (Namn, adress, ort, kortnr) (KortNr, ISBN, Datum) Ett enkelt exempel En virtuell vy men inte temporär vy, X, finns, skapad genom satsen create view X as select titel, förf, förl,.isbn, adress, ort,.kortnr, datum from,, Bok where.kortnr =.kortnr and Bok.ISBN =.ISBN dvs: f (σ g (,, Bok)) där f är titel, förf, förl,.isbn, adress, ort,.kortnr, datum och g är.kortnr =.kortnr Bok.ISBN =.ISBN KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 9 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 10 Vi vill veta vilka titlar som lånats ut mellan och Endast titlarna är intressanta. Kan ske genom select titel from X where datum > and datum < ; eller ( (X)) Vi får ett evalueringsträd enligt: σ datum > σ datum < , förf, förl,.isbn, adress, ort,.kortnr, datum f σ g Bok σ.kortnr =.kortnr Bok.ISBN =.ISBN Bok KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 11 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 12 3

4 a. splittra σ g i σ Bok.ISBN=.ISBN och σ.kortnr=.kortnr. b. datum har endast med att göra. Flytta ned till strax ovanför. c. σ.kortnr=.kortnr har endast med nedre vänstra kartesiska prod att göra, för ned till strax ovanför denna. a. Kombinera och f samt använd reglerna 3 och 4 på res + σ Bok.ISBN=.ISBN σ Bok.ISBN =.ISBN σ Bok.ISBN =.ISBN, förf, förl,.isbn, adress, ort,.kortnr, datum σ.kortnr =.kortnr Bok,Bok.ISBN,.ISBN KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 13 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 14 σ.kortnr =.kortnr Bok Använd regel 7 på första kartesiska produkten och proj ovanför denna Använd regel på proj + sel ovanför andra kartesiska produkten σ Bok.ISBN =.ISBN σ Bok.ISBN =.ISBN.ISBN, Bok.ISBN.ISBN, Bok.ISBN σ.kortnr =.kortnr σ.kortnr =.kortnr Bok KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 15.ISBN,.kortnr,.kortnr Bok KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 16 4

5 Använd regel 7 på andra kartesiska produkten och proj ovanför denna Proj + sel + kartesisk prod på två ställen kan kombineras till naturlig-join (steg 4 i alg) σ Bok.ISBN =.ISBN.ISBN, Bok.ISBN.ISBN, ISBN σ.kortnr =.kortnr Bok.ISBN,.kortnr.kortnr KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 17 Bok ISBN, kortnr kortnr KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 18 Ordna om lövnoderna så att minsta datamängden hamnar längst till vänster o s v.isbn, ISBN Tidsuppskattning för operationer Antal blocköverföringar: b Tiden för att föra över ett block: t T Antal disksökningar: S Tiden för en sökning: t S Antal block som behövs för att lagra relationen R: b(r) Tiden för att söka igenom relationen R: b(r)*t T + t S ISBN, kortnr Bok kortnr Tiden för bearbetning i primärminnet är i allmänhet mycket mindre än diskhanteringen. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 19 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 20 5

6 Selektion Selektion med hjälp av index Linjärsökning: b(r)*t T + t S efter nyckel: b(r) /2 *t T + t S men i värsta fall b(r)*t T + t S Binärsökning (om filen är sorterad): (log 2 b(r))*(t T + t S ) I båda fallen kan man behöva lagra resultatet på disk och då tillkommer denna kostnad. Selektiviteten hos ett villkor: 1/V(A, r) där V är antalet distinkta värden för attributet A i relationen r Storleken i block: 1/V(A, r)*n r /f r där n r är antalet tupler i relationen r och f r är blockningsfaktorn för r (antalet tupler i ett block) Antal block för en punktselektion 1/V(A, r)*n r /f r som måste mellanlagras till en kostnad av (1/V(A, r)*n r /f r )*t T + t S B + -träd med höjden h. Primärindex Likhet i nyckel: Kostnad (h+1)*(t T + t S ) Likhet i ickenyckelattribut: Som linjärsökning. Sekundärindex (h+n)*(t T + t S ) där n är antalet tupler som selekteras Hash-index Primärindex Likhet i nyckel: Kostnad 2*(t T + t S ) Likhet i ickenyckelattribut: Som linjärsökning. Sekundärindex (n+1)*(t T + t S ) där n är antalet tupler som selekteras KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 21 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 22 Sortering Projektion Vanligast: mergesort Två faser: Hitta sorterade följder Samsortera följder Antal blockläsningar/skrivningar: 2*B(R)*log 2 B(R) (om vi inte buffrar några block) Tiden blir då: (log 2 B(R))*(B(R)/4)*t S +(2*B(R)*log 2 B(R))*t T Här är det lite förenklade beräkningar jfrt med boken. Primärnyckel: Som sekventiell sökning Lagring av resultatet: n(x)/n(t)* b(r) antal block där n(a) är antalet byte för attributet/attributen X och n(t) är tupelstorleken i byte. Övriga attribut: Som för ovanstående men följt av eliminering av dubbletter. Dubbletter kan elimineras genom att sortera relationen eller med hjälp av hashing. Hash-baserad dubbletteliminering: Partitionera relationen m a p hash-värde för hela tupler. Varje partition läses in och varje unikt värde skrivs till resultatet. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 23 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 24 6

7 Nästlad loop: foreach r in R do foreach s in S do add(r s) Join I värsta fall (kartesisk produkt) n R *b(s)+ b(r) block läses och n R *n S /f resultat skrivs annars n R *b(s)+ b(r) block läses och (n R *n S /V(A, r))/f resultat där A är det selekterande attributet. Förbättring: Blockbaserad join: M-1 block används till R och ett block för S. S kommer att skannas b(r)/(m-1) ggr Index kan användas i den inre loopen för att undersöka villkoren för joinoperationen. Kan används för naturlig- och equi-join R(X), S(Y) sorteras m a p X Y. R S A B B C Merge-join Vi behöver bara genomlöpa relationerna en gång+sortering KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 25 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 26 Hash-join Gruppering och aggregering Hasha alla tupler till M hinkar m a p X Y. För varje par av hinkar med samma hash-värde skriv den konstruerade tupeln, bestående av unika kombinationer, till resultatet Antal blockoperationer: 3*(b(R) + b(s)) Obs 1: Alla tupler med samma värde på H(X Y) ligger i samma hink 2: Alla tupler i en hink måste ligga i primärminnet så antalet hinkar måste väljas efter utrymmet i PM. 1 Sortera med det/de grupperande attributet/en som sorteringsbegrepp. Applicera den aggregerande funktionen för varje värde på det grupperande attributet. Skriv till resultatet värdet av den aggregerande funktionen och det/de grupperande attributet/en 2 Använd hashing för att skapa grupperingen. För varje hink appliceras den aggregerande funktionen Antalet blockoperationer: 3*b(R) + resultat KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 27 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 28 7

8 Optimeringskostnad Det viktigaste på denna föreläsning Heuristisk optimering att föredra men Kostnadsberäkningar ger en bättre evaluseringsplan. Pipelining (utdata från en algoritm tas som indata till en annan) kan minska kostnaden. Minnesanvändningen viktig för exekveringen. Indexering kan både minska och öka kostnaden Förstå principerna för optimering Flytta selektion och projektion så nära basrelationerna som möjligt Kombinera selektion och kartesisk produkt till join Ordna lövnoderna efter storleksordning så att förstaoperanden om möjligt kan ligga i PM Beräkning av antalet blockoperationer för de grundläggande operationerna Algebraiska ekvivalenser Materialiserade vyer (en vy som lagrar värden) kan minska kostnaden (såväl som öka) men har nackdelen att den måste synkroniseras med underliggande relationer. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 29 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 30 Att läsa till nästa gång Silb(6): kap 22, 23, Appendix D, Appendix E Silb(5): kap 9, 10, Appendix A, Appendix B Föreläsningsanteckningar för föreläsning 12 KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 31 8

Dagens föreläsning. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1

Dagens föreläsning. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1 Dagens föreläsning Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Optimering av frågor Algebraisk omformulering Kostnadsberäkningar Evaluering av frågor Algoritmer för relationsoperatorer Beräkning

Läs mer

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA20 Programmering och databaser Institutionen för datavetenskap HT 2015 Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser I kursens databasdel ingår två obligatoriska

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Minnesteknik. Minnesteknik, forts. Hårddisk. Primärminne (kretsteknik) Fysisk design av databasen

Databaser - Design och programmering. Minnesteknik. Minnesteknik, forts. Hårddisk. Primärminne (kretsteknik) Fysisk design av databasen Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering 1 Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som modellerare och arkitekt. 1 Presentationen täcker Oracle-databasen

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Datalager och datautvinning

Datalager och datautvinning Datalager och datautvinning 1 Datalager och datautvinning! Databaser kan innehålla stora mängder information om ett företags eller en organisations verksamhet" Data kan också användas för att analysera

Läs mer

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna Tentamen för 1E1601 Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00 Alla hjälpmedel tillåtna Totalt kan tentan ge 45p + max 10p för gjorda övningsuppgifter 27p ger säkert betyget 3, 35p ger säkert betyget 4 och 43p

Läs mer

Kapitel 6. Databaser

Kapitel 6. Databaser Kapitel 6 Databaser 6.1 Introduktion till databaser 188 Vad är en databas? 188 Relationsdatabasmodellen 189 Liknelse med klass och objekt 192 Vad är en relation? 193 Primär- och främmande nycklar 196 6.2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Introduktion och övningar i MS Access

Introduktion och övningar i MS Access Introduktion och övningar i Högskolan Trollhättan/Uddevalla Sammanställt av Ann Johansson och Gunnar Peterson 1 Innehållsförteckning Introduktion 3 Tabeller 3 Frågor 4 Formulär 5 Rapporter 6 Relationer

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Optimering av databasinformation

Optimering av databasinformation Optimering av databasinformation Optimization of Database Information John Blomberg Sebastian Östlund Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information

Läs mer

Microsoft Access 2010 Grunder

Microsoft Access 2010 Grunder ACCESS 2010 GRUNDER Microsoft Access 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 Del 1 1 Introduktion till Access Starta programmet...8

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-08-20 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning 5 Dokumentationsmallar 6 Handledning ADB B41 Databasteknik

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Institutionen för informationsteknologi Informatik

Institutionen för informationsteknologi Informatik Institutionen för informationsteknologi Informatik DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer