Dagens föreläsning. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens föreläsning. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1"

Transkript

1 Dagens föreläsning Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Optimering av frågor Algebraisk omformulering Kostnadsberäkningar Evaluering av frågor Algoritmer för relationsoperatorer Beräkning av resultatets storlek KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1

2 Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar DML-delen av SQL Relationsalgebraiska operatorer Mappning av SQL-uttryck på relationsalgebra Indexering KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 2

3 Data dictionary Databasen innehåller en beskrivning av sig själv. Denna beskrivning lagras i en databas, Data dictionary (DD). I DD finns information om: alla termer och deras typer, relationer, användare och deras rättigheter, indexfiler, rapporter, statistik, analys, filer, backup-filer, historik, återhämtningsinformation, program i systemet, in- och utdata till programmen. DD för varuhuset: RelName AttrName Domain ITerm ForKey FKRel FRITerm Anställd Namn VarChar(50) 1 no - - Anställd Chef VarChar(50) - yes Anställd Namn Anställd Lön Integer - no - - Anställd Avd VarChar(30) - yes Avdelning Avd Försäljning Avd VarChar(30) 1 yes Avdelning Avd Försäljning Varunr Smallint 2 yes Vara Varunr KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 3

4 Evaluering av frågor Evaluering av frågor Fråga DD lexikal analys syntaxkontroll Data Data frågan på internt format (RA) optimering (evalueringsplan) kodgenerering frågan i körbar kod exekvering svaret (om det finns ett svar) KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 4

5 Varför optimera? Ex: Vilka firmor levererar sportskor till sportavdelningen? B-trädsindex med partiell matchning av nyckeln företag (σ lager.varunr=vara.varunr vara.typ='sportskor' lager.avd='sport' (lager vara)) Antag att lager har tupler och vara har tmp lager vara tupler från lager 600 tupler från vara tupler till tmp 2. σ lager.varunr=vara.varunr vara.typ='sportskor' lager.avd='sport' (tmp) tupler filtreras genom primärminnet 50 tupler kvar i primärminnet 3. resultat företag 3 tupler kvar i primärminnet accesser till sekundärminnet i värsta fall KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 5

6 Varför optimera? företag ( σ avd='sport' ( lager varunr (σ typ='sportskor' (vara))) lager har tupler, vara har tmp varunr (σ typ='sportskor' (vara)) 600 tupler från vara läses in med 600 läsningar från sekundärminnet 50 tupler till tmp 2. resultat företag (σ avd='sport' (lager tmp)) max tupler filtreras genom primärminnet 3 tupler kvar i primärminnet = accesser till sekundärminnet i värsta fall Det är klart att vi skall optimera! KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 6

7 Transformationsregler 1. Kaskadering av σ. σc1 c2 c3 (R ) σc1(σc2(σc3( (R )))) 2. Kommutativitet hos σ. σc1(σc2(r )) σc2(σc1(r )). 3. Kaskader av. Lista1 ( Lista2 ( Lista3 ( (R )))) Lista1 (R ). 4. Kommutering av σ och. Lista (σ c (R )) σ c ( Lista (R )), om c opererar endast på de attribut som finns i listan. 5. Kommutativitet hos (eller ). R c S S c R. 6. Kommutering av σ och (eller ). Om attributen i villkoret c för selektionen endast kommer från R så: σ c (R S) σ c (R) S. 7. Kommutering av och (eller ). Om Lr är attribut i R och Ls är attribut i S och L = Lr Ls, så L (R c S) Lr (R) c Ls (S). Om joinvillkoret c innehåller attribut som inte finns i L så behövs en slutlig projektion, dvs om L Lr Ls så L (R c S ) L ( Lr (R ) c Ls (S )). KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 7

8 Transformationsregler 8. Mängdoperationers kommutativitet. är kommutativa, men - är inte kommutativ. 9. Associativitet hos,. Om ϕ är en av,, eller så: (R ϕ S ) ϕ T R ϕ (S ϕ T ). 10. Kommutering av σ och mängdoperationer. σ kommuterar med,, och. Om ϕ är en av,,, eller så: σ c (R ϕ S ) σ c (R ) ϕ σ c (S ). 11. Kommutering av och mängdoperationer. kommuterar med,, och. Om ϕ är en av,,, eller så: L (R ϕ S ) L (R ) ϕ L (S ). 12. De Morgans lag: (c1 c2) ( c1) ( c2) (c1 c2) ( c1) ( c2) KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 8

9 En heuristisk algoritm för optimering. Bygg ett initialt evalueringsträd. En enkel algoritm 1. Använd regel 1 för att kaskadera alla σ som har konjunktiva villkor. 2. Använd reglerna 2, 4, 6 och 10 för att flytta ner alla σ så långt som möjligt i trädet. 3. Kombinera med efterföljande σ till. 4. Använd reglerna 3, 4, 7 och 11 för att föra ner så långt som möjligt i trädet. 5. Använd regel 9 för att arrangera om trädets lövnoder så att de mest restriktiva exekveras först. Mest restriktiv = minst utrymme i primärminnet. 6. Slutligen, identifiera grupper som kan exekveras som en sammanhängande operation och gör rutiner för exekvering. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 9

10 Antag databas: Bok (ISBN, titel, förf, förl) Förläggare (Förl, adress, ort) Låntagare (Namn, adress, ort, kortnr) Lån (KortNr, ISBN, Datum) Ett enkelt exempel En virtuell vy men inte temporär vy, XLån, finns, skapad genom satsen create view XLån as select titel, förf, förl, Lån.ISBN, adress, ort, Lån.kortnr, datum from Lån, Låntagare, Bok where Lån.kortnr = Låntagare.kortnr and Bok.ISBN = Lån.ISBN dvs: f (σ g (Lån, Låntagare, Bok)) där f är titel, förf, förl, Lån.ISBN, adress, ort, Lån.kortnr, datum och g är Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Bok.ISBN = Lån.ISBN KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 10

11 Ett enkelt exempel, forts Vi vill veta vilka titlar som lånats ut mellan och Endast titlarna är intressanta. Kan ske genom select titel from XLån where datum > and datum < ; eller titel (σ datum > datum < (XLån)) Vi får ett evalueringsträd enligt: resultatbok titel σ datum > datum < f σ g Bok Lån Låntagare KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 11

12 Ett enkelt exempel, forts resultatbok titel σ datum > σ datum < titel, förf, förl, Lån.ISBN, adress, ort, Lån.kortnr, datum σ Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Bok.ISBN = Lån.ISBN Bok Lån Låntagare KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 12

13 Ett enkelt exempel, forts a. splittra σ g i σ Bok.ISBN=Lån.ISBN och σ Låntagare.kortnr=Lån.kortnr. b. datum har endast med Lån att göra. Flytta ned till strax ovanför Lån. c. σ Låntagare.kortnr=Lån.kortnr har endast med nedre vänstra kartesiska prod att göra, för ned till strax ovanför denna. resultatbok titel σ Bok.ISBN = Lån.ISBN titel, förf, förl, Lån.ISBN, adress, ort, Lån.kortnr, datum σ Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Bok σ datum > datum < Låntagare Lån KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 13

14 Ett enkelt exempel, forts a. Kombinera titel och f samt använd reglerna 3 och 4 på res + σ Bok.ISBN=Lån.ISBN resultatbok titel σ Bok.ISBN = Lån.ISBN titel,bok.isbn, Lån.ISBN σ Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Bok σ datum > datum < Låntagare Lån KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 14

15 Ett enkelt exempel, forts Använd regel 7 på första kartesiska produkten och proj ovanför denna resultatbok titel σ Bok.ISBN = Lån.ISBN Lån.ISBN titel, Bok.ISBN σ Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Bok σ datum > datum < Låntagare Lån KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 15

16 Ett enkelt exempel, forts Använd regel på proj + sel ovanför andra kartesiska produkten resultatbok titel σ Bok.ISBN = Lån.ISBN Lån.ISBN titel, Bok.ISBN σ Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Lån.ISBN, Låntagare.kortnr, Lån.kortnr Bok σ datum > datum < Låntagare Lån KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 16

17 Ett enkelt exempel, forts Använd regel 7 på andra kartesiska produkten och proj ovanför denna resultatbok titel σ Bok.ISBN = Lån.ISBN Lån.ISBN titel, Bok.ISBN σ Lån.kortnr = Låntagare.kortnr Bok Lån.ISBN, Lån.kortnr Låntagare.kortnr σ datum > datum < Lån Låntagare KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 17

18 Ett enkelt exempel, forts Proj + sel + kartesisk prod på två ställen kan kombineras till naturlig-join (steg 4 i alg) resultatbok titel Lån.ISBN titel, ISBN Bok ISBN, kortnr σ datum > datum < Lån kortnr Låntagare KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 18

19 Ett enkelt exempel, forts Ordna om lövnoderna så att minsta datamängden hamnar längst till vänster o s v resultatbok titel Lån.ISBN titel, ISBN Bok ISBN, kortnr σ datum > datum < Lån kortnr Låntagare KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 19

20 Tidsuppskattning för operationer Antal blocköverföringar: b Tiden för att föra över ett block: t T Antal disksökningar: S Tiden för en sökning: t S Antal block som behövs för att lagra relationen R: b(r) Tiden för att söka igenom relationen R: b(r)*t T + t S Tiden för bearbetning i primärminnet är i allmänhet mycket mindre än diskhanteringen. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 20

21 Selektion Linjärsökning: b(r)*t T + t S efter nyckel: b(r) /2 *t T + t S men i värsta fall b(r)*t T + t S Binärsökning (om filen är sorterad): (log 2 b(r))*(t T + t S ) I båda fallen kan man behöva lagra resultatet på disk och då tillkommer denna kostnad. Selektiviteten hos ett villkor: 1/V(A, r) där V är antalet distinkta värden för attributet A i relationen r Storleken i block: 1/V(A, r)*n r /f r där n r är antalet tupler i relationen r och f r är blockningsfaktorn för r (antalet tupler i ett block) Antal block för en punktselektion 1/V(A, r)*n r /f r som måste mellanlagras till en kostnad av (1/V(A, r)*n r /f r )*t T + t S KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 21

22 Selektion med hjälp av index B + -träd med höjden h. Primärindex Likhet i nyckel: Kostnad (h+1)*(t T + t S ) Likhet i ickenyckelattribut: Som linjärsökning. Sekundärindex (h+n)*(t T + t S ) där n är antalet tupler som selekteras Hash-index Primärindex Likhet i nyckel: Kostnad 2*(t T + t S ) Likhet i ickenyckelattribut: Som linjärsökning. Sekundärindex (n+1)*(t T + t S ) där n är antalet tupler som selekteras KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 22

23 Sortering Vanligast: mergesort Två faser: Hitta sorterade följder Samsortera följder Antal blockläsningar/skrivningar: 2*B(R)*log 2 B(R) (om vi inte buffrar några block) Tiden blir då: (log 2 B(R))*(B(R)/4)*t S +(2*B(R)*log 2 B(R))*t T Här är det lite förenklade beräkningar jfrt med boken. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 23

24 Projektion Primärnyckel: Som sekventiell sökning Lagring av resultatet: n(x)/n(t)* b(r) antal block där n(a) är antalet byte för attributet/attributen X och n(t) är tupelstorleken i byte. Övriga attribut: Som för ovanstående men följt av eliminering av dubbletter. Dubbletter kan elimineras genom att sortera relationen eller med hjälp av hashing. Hash-baserad dubbletteliminering: Partitionera relationen m a p hash-värde för hela tupler. Varje partition läses in och varje unikt värde skrivs till resultatet. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 24

25 Join Nästlad loop: foreach r in R do foreach s in S do add(r s) I värsta fall (kartesisk produkt) n R *b(s)+ b(r) block läses och n R *n S /f resultat skrivs annars n R *b(s)+ b(r) block läses och (n R *n S /V(A, r))/f resultat där A är det selekterande attributet. Förbättring: Blockbaserad join: M-1 block används till R och ett block för S. S kommer att skannas b(r)/(m-1) ggr Index kan användas i den inre loopen för att undersöka villkoren för joinoperationen. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 25

26 Merge-join Kan används för naturlig- och equi-join R(X), S(Y) sorteras m a p X Y. R S A B B C Vi behöver bara genomlöpa relationerna en gång+sortering KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 26

27 Hash-join Hasha alla tupler till M hinkar m a p X Y. För varje par av hinkar med samma hash-värde skriv den konstruerade tupeln, bestående av unika kombinationer, till resultatet Antal blockoperationer: 3*(b(R) + b(s)) Obs 1: Alla tupler med samma värde på H(X Y) ligger i samma hink 2: Alla tupler i en hink måste ligga i primärminnet så antalet hinkar måste väljas efter utrymmet i PM. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 27

28 Gruppering och aggregering 1 Sortera med det/de grupperande attributet/en som sorteringsbegrepp. Applicera den aggregerande funktionen för varje värde på det grupperande attributet. Skriv till resultatet värdet av den aggregerande funktionen och det/de grupperande attributet/en 2 Använd hashing för att skapa grupperingen. För varje hink appliceras den aggregerande funktionen Antalet blockoperationer: 3*b(R) + resultat KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 28

29 Optimeringskostnad Heuristisk optimering att föredra men Kostnadsberäkningar ger en bättre evaluseringsplan. Pipelining (utdata från en algoritm tas som indata till en annan) kan minska kostnaden. Minnesanvändningen viktig för exekveringen. Indexering kan både minska och öka kostnaden Materialiserade vyer (en vy som lagrar värden) kan minska kostnaden (såväl som öka) men har nackdelen att den måste synkroniseras med underliggande relationer. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 29

30 Det viktigaste på denna föreläsning Förstå principerna för optimering Flytta selektion och projektion så nära basrelationerna som möjligt Kombinera selektion och kartesisk produkt till join Ordna lövnoderna efter storleksordning så att förstaoperanden om möjligt kan ligga i PM Beräkning av antalet blockoperationer för de grundläggande operationerna Algebraiska ekvivalenser KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 30

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Minnesteknik. Minnesteknik, forts. Hårddisk. Primärminne (kretsteknik) Fysisk design av databasen

Databaser - Design och programmering. Minnesteknik. Minnesteknik, forts. Hårddisk. Primärminne (kretsteknik) Fysisk design av databasen Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering 1 Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som modellerare och arkitekt. 1 Presentationen täcker Oracle-databasen

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Optimering av databasinformation

Optimering av databasinformation Optimering av databasinformation Optimization of Database Information John Blomberg Sebastian Östlund Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning 5 Dokumentationsmallar 6 Handledning ADB B41 Databasteknik

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Institutionen för informationsteknologi Informatik

Institutionen för informationsteknologi Informatik Institutionen för informationsteknologi Informatik DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 3 1 Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen & Läs om E/R-diagram i kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Databaser Kapitel 1: Introduktion!

Databaser Kapitel 1: Introduktion! Databaser Kapitel 1: Introduktion 1 Vad är en databas? En databas innehåller information som beskriver eller modellerar en viss del av världen T.ex. ett företag eller en verksamhet En databas består av

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Rule IT TelemarketWeb... 2

Rule IT TelemarketWeb... 2 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Okt -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 9 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3. Registerhantering är en mycket stor del av allt

Läs mer