Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare"

Transkript

1 Det lokala SKVL-medlemsföretaget känner bygden GUIDE till bostadsköpare och -säljare

2 För lyckade bostadsaffärer! Från år 1946! 2 Boendet berör varje människa och är ett av våra grundläggande behov. Det är också en fråga om varierande behov i olika livssituationer. Bostadsaffärer omfattar angelägenheter som bäst kan utredas med hjälp av en sakkunnig. Fastighetsförmedlare är delaktiga i närapå 80 % av alla utförda bostadsaffärer. De står till tjänst t.ex. då livssituationen förändras och det uppstår behov av att hitta en större eller mindre bostad. Det handlar även om betydande ekonomiska affärer. Således är det inte likgiltigt vilken fastighetsförmedlare man väljer att sköta sina bostadsaffärer. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. (Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto r.y. SKVL) har sedan 1946 fungerat som intresseorganisation för företagare inom fastighetsförmedlingsbranschen. SKVL har under hela sin historia sett till att det i Finland finns utbildade fastighetsmäklare som värdesätter sitt arbete högt. Samtidigt har SKVL varit med om att säkerställa att alla som gör fastighetsaffärer fritt kan välja vilken yrkesmänniska de anlitar. Den här guiden skildrar den omfattande mängd av uppgifter som fastighetsmäklarens uppdrag består av. Med den kan du själv bilda en uppfattning om vad en professionell mäklare, som alltid handlar med kundens bästa i åtanke, gör för att förverkliga en lyckad bostadsaffär. Med hjälp av denna guide kan du själv avgöra vilket proffs du väljer att hjälpa dig med angelägenheter som berör ditt boende! Jaana Anttila-Kangas, verkställande direktör, st.f., AFM Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

3 Medlemskap förser fastighetsförmedlaren med verktyg för sin verksamhet Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. är en serviceoch intresseorganisation för företagare inom fastighetsförmedlingsbranschen. Förbundet fungerar som länk i ett nätverk som består av fler än 400 lokala fastighetsförmedlingsbyråer runt om i Finland. Ett medlemskap i SKVL garanterar att mäklaren har aktuella kunskaper och arbetsredskap, samt att kunden får professionell och trygg betjäning. Förbundets syfte är att befrämja medlemsföretagens och deras anställdas yrkesskicklighet så att de i allt handlar med ansvar, kvalitet och enligt god förmedlingssed förbättrar fastighetsförmedlingsbranschens anseende. Ett organiserat medlemsföretag får av förbundet hjälp med kontinuerlig utbildning, expertis, intressebevakning samt information angående branschens senaste trender och gällande lagstiftning. Till medlemmarnas förfogande finns en av Konsumentombudsmannen godkänd blankettbank, vilken även kunden har nytta av. KUNDEN HAR LÄTTARE ATT LITA PÅ EN FÖRMEDLARE SOM ÄR MEDLEM I FÖRBUNDET. ÄR SKVL:S LOGO SOM FÅR ANVÄNDAS ENDAST AV FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRETAG. KONTROLLERA ATT FÖRMEDLINGSRÖRELSEN HÖR TILL FINLANDS FASTIGHETSMÄKLAREFÖRBUNDS KOMPETENTA YRKESKÅR, Kunden i fokus Lokal kännedom är viktig i bostadsaffärer. Finlands Fastighetsmäklareförbunds medlemsföretag är de bästa experterna på den lokala marknaden, de känner bygden och byggnaderna. SKVL:s etiska regler styr förmedlarnas verksamhet. SKVL ger opartisk information om bostadsmarknadens utveckling och aktuella omständigheter. Allt som ingår i fastighetsförmedlingen behandlas så som de är man identifierar problem och tar tag i dem. Finlands Fastighetsmäklareförbund har ett särskilt opartiskt, etiskt utskott som sammanträder regelbundet för att behandla reklamationer som gjorts mot dess medlemmar. Om du misstänker att ett mäklarföretag begått misstag i en bostadsaffär, kan du göra en skriftlig anmälan till Finlands Fastighetsmäklareförbund. På så sätt kan vi vidta åtgärder för att lösa problempunkter i bostadsaffärer. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 3

4 Varför anlita en fastighetsförmedlare? I denna broschyr skildras fastighetsförmedlarens verksamhet vid försäljning av bostadsaktier och bostadsfastigheter. Genom att bekanta dig med broschyren får du en bra bild av de arbetsuppgifter som mäklaren sköter för att säkra att din bostad blir såld på bästa möjliga sätt enligt lagar och förordningar, och till rätt pris. 10 GODA SKÄL 4 1. Fastighetsförmedlaren kan sätta rätt pris på din bostad. Mäklaren har till sitt förfogande en detaljerad prisbevakningstjänst, där man kan se det reella försäljningspriset på praktiskt taget alla sålda bostäder. Priset påverkas också av i vilket skick din bostad är. En yrkeskunnig mäklare kan bedöma din bostads skick realistiskt i förhållande till andra sålda bostäder i området. 2. Du säkerställer att all delar i försäljningen av din bostad går rätt till. Mäklare som tillhör Finlands Fastighetsmäklareförbund (SKVL) har förbundit sig till att följa God förmedlingssed. De använder bl.a. av Konsumentombudsmannen godkända blanketter, vilket redan till sin del garanterar att försäljningen genomförs enligt lagar och förordningar. 3. En fastighetsförmedlares utredningsskyldighet och informationsplikt angående försäljningsobjektet är betydligt mer omfattande än för en privat säljare. Bostadens köpare litar på fastighetsmäklaren eftersom denna måste ge mycket noggrannare information om bostaden till salu än en privat säljare. 4. Fastighetsförmedlaren övervakar fuktmätningar och konditionsgranskningar som utförs i din bostad och är skyldig att informera köparkandidaten om alla resultat som framkommit i mätningen. 5. Fastighetsförmedlaren sköter anbudsförhandlingarna åt dig. Du behöver bara antingen godkänna eller förkasta anbuden. Du hamnar inte i otrevliga pristvister direkt med köparen, eftersom förmedlaren fungerar som filter. 6. Både du och köparen av din bostad omfattas av konsumentskyddslagen. Eventuella konfliktsituationer kan således lösas t.ex. i konsumenttvistenämnden till ringa kostnader. I affärer mellan privatpersoner avgörs konflikter i sista hand i tingsrätten. 7. En sakkunnig fastighetsförmedlare vet hur din bostad bör fotograferas för marknadsföring. Vid behov anlitar man en professionell fotograf. Följaktligen får de som är intresserade av din bostad redan i första skedet bättre information, vilket ökar intresset. 8. Största parten av konsumenter vill köpa bostad via en fastighetsförmedlare på grund av tryggheten. Mäklare får i huvudsak ett klart bättre pris för bostaden än du skulle få om du sålde själv. Genom att sälja själv sparar du alltså inte in mäklarens arvode, fast detta ofta påstås. 9. Du behöver inte själv förevisa ditt hem åt intresserade köpare. Det skulle inte vara trevligt att i sitt eget hem höra då köparkandidater kritiserar inredningslösningar och försöker hitta fel för att sänka priset. 10. En fastighetsmäklare har bostadsförsäljning som sitt yrke. Hen är anträffbar alltid när köparen vill ha tillläggsuppgifter. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

5 FORTUM MUUTTO- PUHELIN 24 H El till ditt nya hem med ett enda samtal Förnybar energi till ditt nya hem Oavsett vart i Finland du flyttar får du enkelt el till ditt nya hem från Fortum. Vår el produceras till 100 % med förnybar energi. Genom att välja Fortum gör du insats för miljön. Fortum Muuttopuhelin är tillgänglig 24 h Du får service via vår telefontjänst Muuttopuhelin som är öppen dygnet runt varje dag. Du kan ingå ett elavtal för ditt nya hem när det passar dig bäst. Spara numret * i din telefon genast. Minneslista för flyttare Den behändiga minneslistan hjälper dig att komma ihåg de viktiga detaljerna när du ska flytta. Minneslistan för flyttaren finns på Utmärkt kundservice till alla våra kunder Vår kundtjänst står till din tjänst per telefon och på internet. I webbtjänsten Mitt Fortum finns alla uppgifter om din kundrelation samlade. Där kan du också när som helst följa upp din elförbrukning. Som vår kund får du även en servicegaranti som innebär att vi sköter dina ärenden på utlovat sätt. Vi har utsetts till Finlands mest betrodda elbolag åtta år i rad (Reader s Digest, undersökningen Mest betrodda varumärke, Luotetuin Merkki). Samtalsavgiften är den normala lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift som din operatör debiterar. 5

6 Viktiga frågor till fastighetsförmedlaren 1. Vad baserar sig prisuppskattningen på? En mäklare kan uppskatta värdet på din bostad alldeles för högt i avsikt att få försäljningsuppdraget. Stora ras i prisbegäran missgynnar försäljningssituationen och den bästa försäljningstiden går förbi. I värsta fall kan det gå så att din bostad inte alls går åt och du måste börja om på nytt med en annan mäklare. Efter att du fått mäklarens prisuppskattning skall du be att få se statistik över förverkligade försäljningspris och den aktuella konkurrenssituationen i området. Du bör fordra väl avvägda resonemang för prisuppskattningen. Tro inte på en tydligt för hög uppskattning, även om det skulle kännas bra. 2. Vem fotograferar bostaden för marknadsföring? Bra bilder väcker köparnas intresse och säkrar att din bostad inte blir i skymundan av objekt med bättre fotografier. Bilder tagna med en telefonkamera eller som annars är av dålig kvalitet lockar inte köpare att komma på visning till din bostad. Sikta på att bilderna blir tagna av en professionell fotograf eller försäkra dig om att mäklaren är kapabel att ta högklassiga foton. Du kan till exempel be mäklaren visa på nätet bilder av deras andra objekt. 3. Är marknadsföringstexterna högklassiga och rättstavade? En bra marknadsföringstext framhäver de bästa sidorna av din bostad och ditt bostadsområde, och riktar sig till rätt publik. I värsta fall kan texten innehålla sakfel och även stav- och grammatikfel, vilket ger en dålig bild av både bostaden och mäklaren. Fordra att få se marknadsföringstexten så att du kan granska och godkänna den före marknadsföringen av din bostad påbörjas. Professionella fastighetsförmedlare låter säljaren godkänna texterna utan att man särskilt ber om det. 4. När och hur får jag information om hur försäljningen fortskrider? Som uppdragsgivare skall du inte behöva vara den som aktivt tar kontakt. Förmedlaren borde informera dig genast efter varje visning och förövrigt hålla dig uppdaterad om hur försäljningen fortskrider. Kom alltså överens med förmedlaren om hur ofta, och på vilket sätt ni kommunicerar. Gärna skriftligt. 5. Är påstådda färdiga köpare verkligen riktiga köpare? I avsikt att få försäljningsuppdraget kan mäklaren påstå att han eller hon har färdiga köpare till bostaden. Tyvärr så händer det ofta att dessa köpare försvinner efter undertecknandet av uppdragsavtalet. De kunde inte få lån, hittade en annan bostad osv. I värsta fall väljer du en mäklare, som du annars inte skulle välja, bara på grund av de påstådda köparna. Kom ihåg att med en sådan mäklare kan du göra ett s.k. namnuppdrag. Med ett dylikt uppdragsavtal kan mäklaren erbjuda din bostad endast åt i avtalet namngivna köpare, och få sitt arvode bara ifall någon av dem köper din bostad. Om mäklaren inte vet eller vill namnge köparna, är det ett tecken på att köpare knappast existerar. 6

7 6. Hur förevisas din bostad? Då en köpare tar kontakt till följd av annonsering, strävar en mäklare med försäljningstalang att så snart som möjligt ordna en privatvisning, så att köparens intresse inte hinner svalna. Det underlättar om de allmänna visningarna påbörjas först då det framgått att det finns intresse för objektet, dvs. med en liten fördröjning efter att man igångsatt marknadsföringen. Att börja direkt med allmänna visningar kan visserligen vara motiverat, men i värsta fall kan det handla om mäklarens förhoppning om att hitta nya säljarkunder bland besökarna. Ta reda på hurdan plan mäklaren har angående visningar under de första veckorna, och dennas praxis gällande spekulanter som tar kontakt. Försök att hitta en mäklare som förklarar sin verksamhet på ett trovärdigt sätt. 7. Är dina blanketter godkända av konsumentombudsmannen? Vissa mäklare använder avtalsmallar som inte skyddar säljarens rättigheter. Blanketter som är fastställda av Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, KVKL) och godkända av Konsumentombudsmannen är pålitliga. I värsta fall förstår du inte vad du förbinder dig till och kan hamna i dåligt läge i en eventuell konfliktsituation. Du skall kräva och be bevis om att fastighetsmäklaren använder blanketter och avtalsvillkor som är aktuella och godkända av Konsumentombudsmannen. Ett uppdragsavtal som består av bara en sida borde tända varningslampan. Om du inte är övertygad, fråga en annan mäklare. Samtliga medlemmar i Finlands Fastighetsmäklareförbund använder enbart av Konsumentombudsmannen godkända blanketter. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 7

8 UPPSKATTNING AV BOSTADENS PRIS AVTAL OM SÄLJUPPDRAG MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV BOSTADEN INLEDS ANSKAFFNING OCH GRANSKNING AV HANDLINGAR Bostadens Genomgång av förverkligade försäljningspris i mäklarnas prisbevakningstjänst tillsammans med kunden. Ifyllande och undertecknande av det av konsumentombudsmannen godkända uppdragsavtalet samt redogörelsebilagan. Fotografering av bostaden. Anskaffning av planritningar. Uppgifter och bilder på bostaden: etuovi.com / oikotie.fi / jokakoti.fi samt mäklarens webbsidor. Genomgång tillsammans med kunden av det lokala konkurrensläget för motsvarande bostäder som är till salu. Inmatning i förmedlingssystemet. Bostadsbroschyren färdigställd. Fastställande av rätt försäljningspris. Kunden godkänner bostadsbroschyren. Genomgång av mäklarens marknadsföringsåtgärder och försäljningsmetoder. 8

9 GENOMGÅNG AV SPEKULANTLISTOR OCH KUNDKONTAKTER KÖPEANBUD TAS EMOT OCH FÅR UPPDRAGSGIVA- RENS GODKÄNNANDE BOSTADSAFFÄR försäljningsprocess Privatvisningar. Allmänna visningar. Överenskommelse om köptillfälle med alla delaktiga. Eventuell tidningsannonsering. Upprättande av köpebrevet och dess godkännande hos alla parter. Kalkyl av överlåtelseskatt. Flytt, renovering, behöver du mer plats? Förvara dina saker hos oss! Anmälan om överlåtelseskatt till skattemyndigheten. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 9

10 Fastighetsförmedlarens och uppdragsgivarens uppgifter (bostadsaktie- och fastighetsaffärer mellan privatpersoner) 10 FASTIGHETSFÖRMEDLAREN Prisuppskattning på bostaden eller fastigheten Undersöker verkställda försäljningspris av motsvarande bostäder och fastigheter i mäklarnas prisbevakningstjänst. Undersöker prisbegäran i förhållande till objektets kondition på motsvarande bostäder som är till salu i området. Utreder konkurrenssituationen. Redovisar köpeskillingsstatistik och konkurrenssituationen för uppdragsgivaren. Gör en välgrundad prisuppskattning. Avtal om säljuppdrag Utreder äganderätten och besittningsrätten. Går med uppdragsgivaren igenom det av konsumentombudsmannen godkända uppdragsavtalet på ett begripligt sätt. Går med uppdragsgivaren igenom den av konsumentombudsmannen godkända redogörelsebilagan (lista på bostadens eller fastighetens material och föremål som ingår i köpet) på ett begripligt sätt. Går igenom marknadsförings- och försäljningsstrategin. Undertecknar avtalet om säljuppdrag. Beställning av handlingar som krävs för försäljningsuppdraget Beställer och granskar alla handlingar som berör försäljningsuppdraget. Handlingar gällande försäljning av bostadsaktier - disponentintyg, beloppet på låneandelen, energicertifikat, eventuell långsiktig renoveringsplan - bokslutshandlingar, budget, styrelsens verksamhetsberättelse, bolagsordning - lägenhetens planritning, planläggningsuppgifter - bolagsstämmans protokoll, om bolaget fattat beslut som köparen borde känna till - eventuella aktieägaravtal, rapporter om konditionsgranskning, hyresavtal - uppgifter som gäller pantsättning, obligatoriska handlingar om eventuella ändringsarbeten - övriga dokument, om behov framkommer under utredningen Handlingar gällande försäljning av fastigheter - lagfartsbevis, gravationsbevis, fastighetsregisterutdrag, karta ur fastighetsregistret som redogör för objektets läge och områdets gränser (t.ex. klyvningskarta eller tomtkarta) - byggnadslovshandlingar, slutgranskningsprotokoll, planritning, utredningar över vattentjänster, planering, utredning, användningsoch underhållsinstruktioner vad gäller avloppssystemet - eventuellt avtal om delning av besittningen, protokoll över genomförd syn, ev. inspektionsprotokoll för oljecistern, uppgifter om pantsättning - eventuella hyresavtal, arrendeavtal över markområden / överlåtelse av hyresrätten - eventuella energicertifikat och konditionsutredningar av objektet - övriga dokument, om behov framkommer under utredningen Utredningar som berör uppdragsgivarens överlåtelse- och äganderätt, och granskning av dess lagenlighet - samtycke av make/maka, änka, arvingar, bouppteckningsinstrument, släktutredning, testamente, arvskiftesinstrumentet, avvittringshandling, fullmakt, äktenskapsförord, intressebevakares utredning. - magistratens tillåtelse att sälja fastigheten/aktien (dödsbo, minderåriga, personer under förmyndarskap) Intervjuer - disponenten, kommunens byggnadstillsynsmyndighet, lantmäteriverket, magistraten, utsökningsmyndigheten, banken (försäkringsärenden), elverket (anslutningspris o.d.), den kommunala myndigheten (info om tjänsterna, vatten-, avlopps- och planläggningsärenden). Fotograferar själv eller anlitar professionell fotograf som tar högklassiga och realistiska bilder. Fotografering av objektet UPPDRAGSGIVAREN Godkänner mäklarens prisuppskattning. Går igenom avtalet om säljuppdrag tillsammans med mäklaren.. Fyller i och undertecknar redogörelsebilagan tillsammans med mäklaren. Godkänner marknadsförings- och försäljningsstrategin. Undertecknar avtalet om säljuppdrag. Överlåter nycklarna åt mäklaren mot kvittering. Städar och förbereder bostaden för fotografering

11 FASTIGHETSFÖRMEDLAREN Utarbetning av försäljningsbroschyr Sammanställer lagstadgade uppgifter, anskaffade handlingar och fastighetens brukskostnader till förmedlingsobjektets broschyr. Bifogar planritningar, tomtkartor och fotografier. Tillägger information om service i området, trafikförbindelser och körinstruktioner. Förhandsmarknadsföring Annonsering i bostadsportaler (Etuovi.com, Oikotie.fi, Jokakoti.fi) enligt uppdragsavtalet. Eventuell tidningsannonsering enligt uppdragsavtalet. Eventuell direktmarknadsföring. Försäljningsåtgärder Kontakt med redan kända spekulanter. Betjäning av intresserade kunder per telefon och e-post. Privatvisningar. Försäljningshandlingar levereras åt spekulanter. Allmänna öppna visningar vid överenskommen tid. Rapport till uppdragsgivaren efter varje visning. Marknadsförings- och försäljningsåtgärder Mottagande och hantering av köpeanbud Identifierar köparkunden på så sätt som anges i lagen om penningtvätt. Tar alltid skriftligt emot köpeanbuden. Bokför alla villkor i köpeanbudet och förklarar för både köparen och säljaren deras skyldigheter och påföljden av ett avtalsbrott. Förklarar för parterna skillnaden mellan handpenning och standardersättning. Presenterar alla köpeanbud för säljaren. Presenterar eventuella flera överlappande anbud för säljaren. Kommer överens om tidtabell med säljaren, köparen och banken. Tar reda på när objektet blir ledigt. Gör upp om plats för köptillfället. Tillkallar ett köpvittne vid behov. Kontrollerar handlingarnas uppgifter, obetalda bolagsvederlag o.d. kostnader som tillhör säljaren. Avtalar om betalningssätt och säkerhetsarrangemang. Anskaffar köparens och säljarens fullmakt för skötsel av säkerhetsärenden hos banken. Sänder säljaren och köparen utkast till köpebrev vid överenskommen tid före köptillfället. Förberedelser inför köpet Sänder vid överenskommen tid före köptillfället till säljaren och köparen eventuella med bilder försedda utredningar över objektets kondition. Kopierar handlingarna åt köparen. Går lugnt igenom köpebrevets innehåll med affärsparterna. Förvissar sig om att alla har förstått köpvillkoren. Sköter om betalning och försäkring av köpesumman. Framför sin arvodesfaktura till säljaren enligt uppdragsavtalet. Gör överföringsanteckningar i aktiebrevet. Köptillfället Efter köptillfället Redovisar överlåtelseskatten gällande affär av bostadsaktie. Sköter om registrering i aktieboken, om så är överenskommet. Assisterar vid ev. inlösningssituation av bostadsaktien, bl.a. genom att informera bostadsbolaget om förvärvet. Sköter om arrangemang av betalningstillfälle för slutbeloppet, ifall det är fråga om ett avbetalningsköp (t.ex. ett tvådelat köp). Gör eventuellt ansökan om lagfart, om så är överenskommet. UPPDRAGSGIVAREN Kontrollerar broschyrens uppgifter och godkänner den med sin underskrift. Städar och förbereder bostaden för visningar. Städar och förbereder bostaden för visningar. Förkastar anbudet. Gör ett skriftligt motanbud. Godkänner anbudet. Beslutar till vilken av köpkandidaterna att sälja bostaden. Deltar i planeringen av tidtabell. Meddelar tydligt och noggrant tidpunkten när objektet blir. Ger mäklaren fullmakt vid behov. Bekantar sig noggrant med köpebrevet och frågar mäklaren om eventuella oklara punkter. Bekantar sig noggrant med utredningen och bilderna och frågar mäklaren om eventuella oklara punkter. Läser noggrant igenom alla punkter i köpebrevet. Undertecknar köpebrevet. Styrker fakturan med sin underteckning. Överlåter aktiebreven till köparen eller köparens bank. Överlåter bostaden till köparen vid överenskommen tidpunkt. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 11

12 God förmedlingssed Enligt lagen ska fastighetsförmedlare följa god förmedlingssed. God förmedlingssed är en flexibel norm som kontinuerligt utformas till följd av rättspraxis, myndighetsanvisningar och etablerad praxis inom branschen. En mäklare som följer god förmedlingssed medför bostadsaffärer trygghet för både säljare och köpare. Mäklaren utreder bostadens egenskaper genom att skaffa de handlingar som behövs, intervjua säljaren och förrätta en syn i bostaden. Mäklaren uppmärksammar både säljaren och köparen om viktiga frågor angående bostadsaffärer och bevakar båda parters intressen t.ex. vid upprättande av köpebrevets villkor. Läs mera: 12 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

13 Exempel på god förmedlingssed vid olika tillfällen: Rapport över konditionsgranskning Fastighetsmäklaren skall omsorgsfullt ta del av konditionsgranskningsrapporten och omständigheter som framgår av rapporten och som påverkar affären ska beaktas då man utarbetar broschyren och köpebrevet. Mäklaren ska sträva till att granskningsrapporten är tillgänglig i tillräckligt god tid före köptillfället. Rapporten ska levereras till köparen minst 2-3 dagar före affärstidpunkten. Ytuppgifter Fastighetsförmedlaren ska i sin marknadsföring ange bostadens yta specificerad enligt bostadsutrymme och övriga utrymmen. Därför ska mäklaren sträva efter att utreda dessa ytors kvadratmeter. Om man misstänker att ytan på bostadsutrymmena inte stämmer, ska man rekommendera att uppdragsgivaren låter utföra en kontrollmätning av objektets yta. Om det råder osäkerhet kring bostadsytan, ska mäklaren tydligt ange den osäkerhet som råder kring ytuppgifterna i broschyren och i köpebrevet. Finlands Fastighetsmäklareförbund ry Asuntokauppa alkaa Oikotieltä. Suomen suurin asumisen palvelu 13

14 Fastighetsförmedlarens etiska regler eettiset_saannot Fastighetsförmedlaren ska i sina kundrelationer tillämpa bl.a. följande principer: Yrkesetik och professionell diskretion Fastighetsförmedlaren ska utföra ett förmedlingsuppdrag på ett professionellt, omsorgsfullt sätt och enligt god förmedlingssed, samt ta hänsyn till både uppdragsgivarens och motpartens intressen. Förmedlingsrörelsen ska lämna uppgifter om objektet på ett objektivt sätt, även vad gäller omständigheter som inte är fördelaktiga för uppdragsgivaren. Fastighetsförmedlaren ska behandla båda parterna rättvist och respektera deras rättigheter. Fastighetsförmedlaren ska i förhållande till kunden och tredje parten alltid och under alla omständigheter följa absolut diskretion vad gäller samtliga angelägenheter i förmedlingsuppdraget. Ärlighet Fastighetsförmedlaren ska förse uppdragsgivaren och dennes motpart med all den information som förmedlingsrörelsen vet, eller borde veta, att kan inverka ett beslut om affär, hyresavtal eller annat avtal över nyttjanderätt. Fastighetsmäklaren ska informera om sin roll ifall han eller hon tillsammans med en samarbetspartner utövar s.k. kundstyrning antingen genom att rekommendera samarbetspartnerns tjänster eller genom att överlåta kundens kontaktuppgifter åt samarbetspartnern. Rättvisa Fastighetsförmedlaren ska säkra att de ekonomiska skyldigheter och förpliktelser, som uppstår på grund av avtal som han eller hon utfärdat, är skriftligt fastställda. Förmedlaren ska säkra att avtalen ger parterna entydig, rätt information och sträva till att bägge parters intressen överensstämmer så att varkendera gynnas på bekostnad av den andra. Tystnadsplikt och hantering av personuppgifter Utgångspunkten är att köparen eller köparkandidaten endast får ges sådan information som är betydelsefull med tanke på köpbeslutet. De uppgifter som ska sekretessbeläggas omfattar information om uppdragsgivarens identitet och verksamhet. Identiteten av personer som har lagt köpeanbud på objektet är också uppgifter som ska vara sekretessbelagda. Utgångspunkten är att man inte lämnar några uppgifter om objektet eller affärsparterna till utomstående part. 14 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

15 När du söker ett nytt hem... Öppna först Det största utbudet av bostäder till salu och fastighetsförmedlare Bästa funktionaliteten bl.a. kartsök och bevakning Aktuell information om din lokala bostadsmarknad BESTÄLL EN GRATIS bostadsmarknadsöversikt till din e-post på 15

16 Övervakning av fastighetsförmedlingsbranschen Förmedlingsrörelsernas verksamhet övervakas av Regionförvaltningsverket (RFV). RFV övervakar lagenligheten i förmedlingsrörelsens verksamhet bland annat genom att behandla anmälningar om rörelsernas verksamhet, göra inspektionsbesök i rörelserna och övervaka rörelsernas marknadsföringsannonsering. Regionförvaltningsverket kan till följd av försummelse förelägga förmedlingsrörelsen en varning eller verksamhetsförbud för viss tid. Misstanke om förmedlingsrörelses felaktiga verksamhet kan anmälas till regionförvaltningsverket. I anmälan skall man förklara vilka av mäklarens åtgärder eller förfaranden som anmäler anser vara felaktiga eller otillbörliga. Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter finns på SKVL övervakar också, vid sidan av regionförvaltningsverket, sina medlemsrörelsers verksamhet och kräver att de följer den lagstiftning som gäller branschen samt iakttar god förmedlingssed. En kund kan, om han eller hon så önskar, lämna in skriftliga besvär över en medlemsrörelses verksamhet till SKVL. Enligt SKVL:s stadgar behandlar utskottet för etisk verksamhet de besvär som lämnas in angående förbundets medlemmar. Det etiska utskottet har rätt att ge en anmärkning åt en medlem som agerat mot lagstiftningen, god förmedlingssed eller förbundets egna anvisningar eller regler. Ifall medlemmens överträdelse eller försummelse är grav, kan etiska utskottet i stället för att ge en anmärkning, föreslå för styrelsen att den ger en varning. Vid upprepade eller exceptionellt allvarliga fall kan utskottet även föreslå för styrelsen avstängning. 16 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

17 Juridiska experter inom fastighets- och bostadsrätt Vi på Advokatbyrån Jussi Laaka Oy har en långvarig och gedigen erfarenhet av skötsel av olika fastighets- och bostadsrättsliga ärenden. Våra jurister är specialiserade på fastighets- och bostadsrätt och erbjuder juridiska tjänster och rådgivning runt om i Finland. Våra klienter består av privatpersoner föreningar samt företag. Tillsammans med våra olika samarbetspartner anordnar vi också utbildning inom fastighets- och bostadsrätt. Juristerna i Advokatbyrån Jussi Laaka Oy verkar som sakkunniga experter på webbsidan kiinteistolakimiehet.fi. På webbsidan kan man läsa aktuella artiklar om fastighets- och bostadsrättsliga frågor, som våra jurister har skrivit. Vi fungerar också som sakkuniga i Stadin Asuntoradio, vars sakkunnigintervjuar kan man lysna på portalen asuntoradio.fi. Dessutom hör Jussi Laaka till Finlands Fastighetsmäklarförbundets etiska verksamhets utskott. Genom att kontakta oss kan vi reda ut ert behov till juridiska tjänster och erbjuda vår expertis för att hjälpa er. Kontakta oss via e-post eller per telefon så gör vi inledande kartläggning utan kostnad. Puh

18 Att utföra konditionsgranskning Känn ditt nya hem. Då du överväger att sälja din bostadsfastighet lönar det sig att låta en yrkeskunnig besiktningsman utföra en konditionsgranskning av huset redan innan försäljningen inleds. Genom att låta göra en konditionsgranskning i förväg vet du själv vad du säljer, och en utförd granskning gör det enklare för en mäklare att värdera din fastighet. Det är en fördel för alla parter att prisvärderingen är korrekt redan från början, med hänsyn tagen till byggnadens skick. Om det framkommer brister vid konditionsgranskningen kan eventuella reparationer övervägas innan försäljningen inleds. I vilket fall så kommer alla potentiella köpare som tittar på ditt hus att fråga mäklaren om konditionsgranskning. Om granskning är utförd redan i förväg bevaras intresset hos eventuella köpare längre. När en saklig besiktningsrapport har upprättats, är en opartiskt utförd besiktning till nytta även för eventuella köpare. Köparkandidaten kan med fördel kontakta besiktningsmannen direkt och diskutera eventuella frågor gällande byggnadens skick. En konditionsgranskning beställs huvudsakligen alltid av fastighetens ägare eller fastighetsspekulanten eller båda tillsammans. Fastighetsförmedlaren kan föreslå några besiktningsmän, och ska då rekommendera en för bostadsköp utfärdad besiktning, som utförs enligt anvisningarna i VVS-kartoteket och Fastighetsförvaltningsbladen (se nedan). Fastighetsmäklaren kan dock besluta varken om att utföra en konditionsgranskning eller om val av besiktningsman. Mäklaren bör emellertid vara på plats vid konditionsgranskningen, ifall uppdragsavtal med mäklaren gjorts innan konditionsgranskningen genomförs. Vid fastighetsaffärer lönar det sig att i köpebrevet göra en anteckning om utförd konditionsgranskning och att köparen bekantat sig med rapporten. 18 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

19 Utredning av försäljningsobjektets kondition Att utföra konditionsgranskning Beslut om fastighetens försäljning Kontakt med fastighetsförmedlare Konditionsgranskning utförs med mäklaren närvarande Mäklarens värdering av fastigheten Eventuella reparationer Försäljningen inleds Bostadsaffär Kontakt med yrkeskunnig besiktningsman Överläggning om eventuella reparationer innan försäljningen inleds Anteckning i köpebrevet om att konditionsgranskning är utförd och köparen tagit del av den Det finns många metoder för utredning av en fastighets kondition. Bl.a. följande metoder är i allmänt bruk: En konditionsbedömning är en undersökning av byggnadens strukturella kondition. Den baserar sig på observationer med blotta ögat. En konditionsundersökning är en noggrannare undersökning än en konditionsbedömning, under vilken man fördjupar sig i konditionen av någon del av byggnaden genom att riva strukturer eller att använda metoder som är noggrannare än observationer med blotta ögat. En konditionsgranskning för bostadsköp är en bedömning av den byggnadstekniska konditionen och den görs i regel med organoleptiska observationer utan att använda metoder som river konstruktionerna. Tekniska mätanordningar används som hjälpmedel. Vad gäller en konditionsgranskning vid en bostadsaffär har inne- hållet, utförandesättet och rapporteringen fastställts ur konsumentens synvinkel i anvisningen för beställare och i anvisningen om genomförandet av en granskning (Fastighetsförvaltningsblad , VVS , anvisning om utförandet: Fastighetsförvaltningsblad , VVS och beställningsavtal: Fastighetsförvaltningsblad 90023). Med en fuktmätning undersöks orsakerna till och omfattningen av en eventuell enskild skada eller ett enskilt problem genom att mäta fuktigheten i strukturerna med en ytmätning, dock utan att riva strukturerna. Praktiska råd gällande fastighetsskötsel och riskkonstruktioner samt förebyggande åtgärder mot fukt- och mögelskador finns på Fukt- och mögeltalkot är en del av det nationella handlingsprogrammet mot fukt- och mögelproblem i byggnader. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 19

20 Förklaringar om mäklarnas skolningsförkortningar En yrkeskunnig mäklare upprätthåller sin kompetens genom regelbunden skolning. Endast genom kontinuerlig fortbildning kan en mäklare hålla sig ajour med ständiga ändringar i lagstiftningen. Här är de vanligaste förkortningarna för utbildningar inom fastighetsförmedling. KED = Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (Fastighetsagent, examensutbildning vid Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse) KiAT = Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (Fastighetsförmedlingsbranschens yrkesexamen, Utbildningsstyrelsens yrkesinriktade examina) AHM = Auktoriserad hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare (får endast användas av personer som har avlagt AFM- eller AHM-provet) AFM = Auktoriserad fastighetsmäklare (får endast användas av personer som har avlagt AFM-provet) Fastighetsförmedlare = Person som avlagt AFM-provet. Övriga har inte rätt att använda beteckningen fastighetsförmedlare träder en lag i kraft enligt vilken 50 % av den personal som idkar försäljning av bostäder eller fastigheter vid varje fastighetsförmedlingsrörelse och dess enskilda kontor bör ha AFM kompetens. YKV = Ylempi kiinteistönvälittäjän koulutus ja tutkinto (högre fastighetsförmedlarexamen) KJK = Kiinteistönvälittäjän jatkokoulutus (vidareutbildning, YKV:s föregångare) Diplomförmedlare = Har avlagt högre fastighetsförmedlarexamen AKA = Auktoriserad fastighetsvärderare KHK = av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare Framgång i sikte! Utveckla din yrkeskunskap. Anmäl dig nu med till skolning! Yrkesexamen inom fastighetsförmedling Utbildning och examen för fastighetsrepresentant KED Utbildning och examen för hyreslägenhetsoch hyreslokalsmäklare / hyresförmedlare VuT Högre utbildning och examen för fastighetsmäklare YKV Förberedelsekurs för fastighetsmäklarprov (LKV) Förberedelsekurs för ett prov för hyreslägenhetsoch hyreslokalsmäklare / hyresförmedlarprov Ledning av försäljning och marknadsföring MMJ Utvärdering av fastighet / AKA-skolningar Ett omfattande utbud av kortseminar Företagsanpassad utbildning Kundservice tel. (09) Välkommen till Kiinko! 20 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Fastighetsmäklarens etiska regler

Fastighetsmäklarens etiska regler Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund rf Fastighetsmäklarens etiska regler 1. Inledning En fastighetsmäklare betjänar både samhället och dess medlemmar i för oss alla viktiga frågor angående boende

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AFM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1 5

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (8) Mäklarnämnden

CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (8) Mäklarnämnden CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (8) FASTIGHETSMÄKLARPROV 7.5.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svaren på frågorna 1-5 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 6 besvaras på provpapperet. (OBS! Fråga

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

2) Försäljningsvinstbeskattning för Heikkis 50 % andel i tvårummaren

2) Försäljningsvinstbeskattning för Heikkis 50 % andel i tvårummaren FRÅGA 1 a. Det är fråga om en fastighet som befinner sig på detaljplanerat område. Därför bör man först kontakta kommunens byggnadstillsyn och på basen av detaljplanen och kommunens byggnadsordning utreda

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLARPROV 8.5.2010

FASTIGHETSMÄKLARPROV 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (8) Mäklarnämnden FASTIGHETSMÄKLARPROV 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-5 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 6 besvaras på provpapperet.

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå: mars 2003 fakta OM BOSTADSRENOVERINGAR För att en bostadsrenovering ska lyckas behövs omsorgsfull planering, vid behov med utomstående sakkunnigas hjälp. En del av planeringen är att ordna med finansieringen.

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 C Hindersböle, Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 C Hindersböle, Mariehamn AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 C Hindersböle, Mariehamn 3 rum & kök om ca 81m² Rymlig trea i norra stadsdelen Hindersböle, Mariehamn. Närhet till centrum via gång och cykelbanor samt goda bussförindelser.

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn 3 rum & kök om ca 81m² Rymlig trea i norra stadsdelen Backeberg i Mariehamn. Lägenheten är renoverad till största delen mellan 2012-2015 och är i mycket gott

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19.

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19. Skogsfastighet UMEÅ YTTERHISKE 6:10 Skogsfastighet i Kroksjö med ett uppskattat virkesförråd om 2.750 m³sk på en areal av 15,7 ha produktiv skogsmark. Jakt i Kroksjö viltvårdsområde. Utgångspris: 875 000

Läs mer

RADHUSLÄGENHET VID GODBYVÄGEN 18 Johannebo, Mariehamn

RADHUSLÄGENHET VID GODBYVÄGEN 18 Johannebo, Mariehamn RADHUSLÄGENHET VID GODBYVÄGEN 18 Johannebo, Mariehamn 3 rum & kök om ca 90m² Radhuslägenhet i två plan om 3 rum och kök med vistelsevänliga uteplatser åt såväl väster som öster. Nedre våningen omfattar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

BOSTADSTOMTER VID BJÖRKSLINGAN Björsby, Jomala

BOSTADSTOMTER VID BJÖRKSLINGAN Björsby, Jomala BOSTADSTOMTER VID BJÖRKSLINGAN Björsby, Jomala Som boende på Björkslingan har du naturen inpå knuten, med öppna fält och fina strövområden. Området är lugnt och lekvänligt med cykel- och gångvägar och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID BACKAVÄGEN 2 C Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID BACKAVÄGEN 2 C Mariehamn AKTIELÄGENHET VID BACKAVÄGEN 2 C Mariehamn Renoverad lägenhet i nedre plan omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall och badrum. Kök, vardagsrum, sovrum och hall är nyrenoverade 2014. Parkettgolv och stilfulla

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06.

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06. Nyarps Bergtäkt HYLTE NYARP 1:19, 1:20, 1:28, 1:29 DEL AV Unik möjlighet att köpa aktiv täkt för naturgrus och fast berg som investering eller för egen brytning. Ca 9 000 000 ton i befintlig täkt på ca

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr:

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: ÖVERLÅTELSEAVTAL AVTALSPARTER: ÖVERLÅTARE: Överlåten andel i %: Överlåten andel i %: FÖRVÄRVARE: Förvärvad andel i %: Förvärvad andel i %: OBJEKTET AVSER: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnr: MED ADRESS:

Läs mer

När du ska överlåta din lägenhet

När du ska överlåta din lägenhet När du ska överlåta din lägenhet Det är en del saker Du bör tänka på innan din överlåtelse kan registreras. Denna folder hjälper dig när Du ska överlåta din lägenhet. Om Du läser denna folder och följer

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Testamente en gåva till kommande generationer

Testamente en gåva till kommande generationer Testamente en gåva till kommande generationer CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER Vi kan i mångt och mycket tacka Cancerstiftelsens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Uppförandekodex för släktforskning

Uppförandekodex för släktforskning Uppförandekodex för släktforskning Genealogiska Samfundets i Finland 2013 Uppförandekodexen ger anvisningar Personuppgiftslagen ger möjlighet att sammanställa branschspecifika anvisningar om hur lagen

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLARPROV 20.11.2010

FASTIGHETSMÄKLARPROV 20.11.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (7) FASTIGHETSMÄKLARPROV 20.11.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-6 ska skrivas på skilda pappersark. Skriv tydligt ditt namn och din personbeteckning

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Jag ansöker om medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan Byte av arbetsplats Föreningsbyte. Tidigare förbund medlemsskapet började slutade

Jag ansöker om medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan Byte av arbetsplats Föreningsbyte. Tidigare förbund medlemsskapet började slutade (1/4) (2/4) Förbund (3/4) Medlemsförening (4/4) Medlem Anvisningar för ifyllande av ansökan om medlemskap/ändringsanmälan och fullmakten Med denna blankett ansluter du dig som medlem till en medlemsförening

Läs mer