Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare"

Transkript

1 Det lokala SKVL-medlemsföretaget känner bygden GUIDE till bostadsköpare och -säljare

2 För lyckade bostadsaffärer! Från år 1946! 2 Boendet berör varje människa och är ett av våra grundläggande behov. Det är också en fråga om varierande behov i olika livssituationer. Bostadsaffärer omfattar angelägenheter som bäst kan utredas med hjälp av en sakkunnig. Fastighetsförmedlare är delaktiga i närapå 80 % av alla utförda bostadsaffärer. De står till tjänst t.ex. då livssituationen förändras och det uppstår behov av att hitta en större eller mindre bostad. Det handlar även om betydande ekonomiska affärer. Således är det inte likgiltigt vilken fastighetsförmedlare man väljer att sköta sina bostadsaffärer. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. (Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto r.y. SKVL) har sedan 1946 fungerat som intresseorganisation för företagare inom fastighetsförmedlingsbranschen. SKVL har under hela sin historia sett till att det i Finland finns utbildade fastighetsmäklare som värdesätter sitt arbete högt. Samtidigt har SKVL varit med om att säkerställa att alla som gör fastighetsaffärer fritt kan välja vilken yrkesmänniska de anlitar. Den här guiden skildrar den omfattande mängd av uppgifter som fastighetsmäklarens uppdrag består av. Med den kan du själv bilda en uppfattning om vad en professionell mäklare, som alltid handlar med kundens bästa i åtanke, gör för att förverkliga en lyckad bostadsaffär. Med hjälp av denna guide kan du själv avgöra vilket proffs du väljer att hjälpa dig med angelägenheter som berör ditt boende! Jaana Anttila-Kangas, verkställande direktör, st.f., AFM Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

3 Medlemskap förser fastighetsförmedlaren med verktyg för sin verksamhet Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. är en serviceoch intresseorganisation för företagare inom fastighetsförmedlingsbranschen. Förbundet fungerar som länk i ett nätverk som består av fler än 400 lokala fastighetsförmedlingsbyråer runt om i Finland. Ett medlemskap i SKVL garanterar att mäklaren har aktuella kunskaper och arbetsredskap, samt att kunden får professionell och trygg betjäning. Förbundets syfte är att befrämja medlemsföretagens och deras anställdas yrkesskicklighet så att de i allt handlar med ansvar, kvalitet och enligt god förmedlingssed förbättrar fastighetsförmedlingsbranschens anseende. Ett organiserat medlemsföretag får av förbundet hjälp med kontinuerlig utbildning, expertis, intressebevakning samt information angående branschens senaste trender och gällande lagstiftning. Till medlemmarnas förfogande finns en av Konsumentombudsmannen godkänd blankettbank, vilken även kunden har nytta av. KUNDEN HAR LÄTTARE ATT LITA PÅ EN FÖRMEDLARE SOM ÄR MEDLEM I FÖRBUNDET. ÄR SKVL:S LOGO SOM FÅR ANVÄNDAS ENDAST AV FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRETAG. KONTROLLERA ATT FÖRMEDLINGSRÖRELSEN HÖR TILL FINLANDS FASTIGHETSMÄKLAREFÖRBUNDS KOMPETENTA YRKESKÅR, Kunden i fokus Lokal kännedom är viktig i bostadsaffärer. Finlands Fastighetsmäklareförbunds medlemsföretag är de bästa experterna på den lokala marknaden, de känner bygden och byggnaderna. SKVL:s etiska regler styr förmedlarnas verksamhet. SKVL ger opartisk information om bostadsmarknadens utveckling och aktuella omständigheter. Allt som ingår i fastighetsförmedlingen behandlas så som de är man identifierar problem och tar tag i dem. Finlands Fastighetsmäklareförbund har ett särskilt opartiskt, etiskt utskott som sammanträder regelbundet för att behandla reklamationer som gjorts mot dess medlemmar. Om du misstänker att ett mäklarföretag begått misstag i en bostadsaffär, kan du göra en skriftlig anmälan till Finlands Fastighetsmäklareförbund. På så sätt kan vi vidta åtgärder för att lösa problempunkter i bostadsaffärer. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 3

4 Varför anlita en fastighetsförmedlare? I denna broschyr skildras fastighetsförmedlarens verksamhet vid försäljning av bostadsaktier och bostadsfastigheter. Genom att bekanta dig med broschyren får du en bra bild av de arbetsuppgifter som mäklaren sköter för att säkra att din bostad blir såld på bästa möjliga sätt enligt lagar och förordningar, och till rätt pris. 10 GODA SKÄL 4 1. Fastighetsförmedlaren kan sätta rätt pris på din bostad. Mäklaren har till sitt förfogande en detaljerad prisbevakningstjänst, där man kan se det reella försäljningspriset på praktiskt taget alla sålda bostäder. Priset påverkas också av i vilket skick din bostad är. En yrkeskunnig mäklare kan bedöma din bostads skick realistiskt i förhållande till andra sålda bostäder i området. 2. Du säkerställer att all delar i försäljningen av din bostad går rätt till. Mäklare som tillhör Finlands Fastighetsmäklareförbund (SKVL) har förbundit sig till att följa God förmedlingssed. De använder bl.a. av Konsumentombudsmannen godkända blanketter, vilket redan till sin del garanterar att försäljningen genomförs enligt lagar och förordningar. 3. En fastighetsförmedlares utredningsskyldighet och informationsplikt angående försäljningsobjektet är betydligt mer omfattande än för en privat säljare. Bostadens köpare litar på fastighetsmäklaren eftersom denna måste ge mycket noggrannare information om bostaden till salu än en privat säljare. 4. Fastighetsförmedlaren övervakar fuktmätningar och konditionsgranskningar som utförs i din bostad och är skyldig att informera köparkandidaten om alla resultat som framkommit i mätningen. 5. Fastighetsförmedlaren sköter anbudsförhandlingarna åt dig. Du behöver bara antingen godkänna eller förkasta anbuden. Du hamnar inte i otrevliga pristvister direkt med köparen, eftersom förmedlaren fungerar som filter. 6. Både du och köparen av din bostad omfattas av konsumentskyddslagen. Eventuella konfliktsituationer kan således lösas t.ex. i konsumenttvistenämnden till ringa kostnader. I affärer mellan privatpersoner avgörs konflikter i sista hand i tingsrätten. 7. En sakkunnig fastighetsförmedlare vet hur din bostad bör fotograferas för marknadsföring. Vid behov anlitar man en professionell fotograf. Följaktligen får de som är intresserade av din bostad redan i första skedet bättre information, vilket ökar intresset. 8. Största parten av konsumenter vill köpa bostad via en fastighetsförmedlare på grund av tryggheten. Mäklare får i huvudsak ett klart bättre pris för bostaden än du skulle få om du sålde själv. Genom att sälja själv sparar du alltså inte in mäklarens arvode, fast detta ofta påstås. 9. Du behöver inte själv förevisa ditt hem åt intresserade köpare. Det skulle inte vara trevligt att i sitt eget hem höra då köparkandidater kritiserar inredningslösningar och försöker hitta fel för att sänka priset. 10. En fastighetsmäklare har bostadsförsäljning som sitt yrke. Hen är anträffbar alltid när köparen vill ha tillläggsuppgifter. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

5 FORTUM MUUTTO- PUHELIN 24 H El till ditt nya hem med ett enda samtal Förnybar energi till ditt nya hem Oavsett vart i Finland du flyttar får du enkelt el till ditt nya hem från Fortum. Vår el produceras till 100 % med förnybar energi. Genom att välja Fortum gör du insats för miljön. Fortum Muuttopuhelin är tillgänglig 24 h Du får service via vår telefontjänst Muuttopuhelin som är öppen dygnet runt varje dag. Du kan ingå ett elavtal för ditt nya hem när det passar dig bäst. Spara numret * i din telefon genast. Minneslista för flyttare Den behändiga minneslistan hjälper dig att komma ihåg de viktiga detaljerna när du ska flytta. Minneslistan för flyttaren finns på Utmärkt kundservice till alla våra kunder Vår kundtjänst står till din tjänst per telefon och på internet. I webbtjänsten Mitt Fortum finns alla uppgifter om din kundrelation samlade. Där kan du också när som helst följa upp din elförbrukning. Som vår kund får du även en servicegaranti som innebär att vi sköter dina ärenden på utlovat sätt. Vi har utsetts till Finlands mest betrodda elbolag åtta år i rad (Reader s Digest, undersökningen Mest betrodda varumärke, Luotetuin Merkki). Samtalsavgiften är den normala lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift som din operatör debiterar. 5

6 Viktiga frågor till fastighetsförmedlaren 1. Vad baserar sig prisuppskattningen på? En mäklare kan uppskatta värdet på din bostad alldeles för högt i avsikt att få försäljningsuppdraget. Stora ras i prisbegäran missgynnar försäljningssituationen och den bästa försäljningstiden går förbi. I värsta fall kan det gå så att din bostad inte alls går åt och du måste börja om på nytt med en annan mäklare. Efter att du fått mäklarens prisuppskattning skall du be att få se statistik över förverkligade försäljningspris och den aktuella konkurrenssituationen i området. Du bör fordra väl avvägda resonemang för prisuppskattningen. Tro inte på en tydligt för hög uppskattning, även om det skulle kännas bra. 2. Vem fotograferar bostaden för marknadsföring? Bra bilder väcker köparnas intresse och säkrar att din bostad inte blir i skymundan av objekt med bättre fotografier. Bilder tagna med en telefonkamera eller som annars är av dålig kvalitet lockar inte köpare att komma på visning till din bostad. Sikta på att bilderna blir tagna av en professionell fotograf eller försäkra dig om att mäklaren är kapabel att ta högklassiga foton. Du kan till exempel be mäklaren visa på nätet bilder av deras andra objekt. 3. Är marknadsföringstexterna högklassiga och rättstavade? En bra marknadsföringstext framhäver de bästa sidorna av din bostad och ditt bostadsområde, och riktar sig till rätt publik. I värsta fall kan texten innehålla sakfel och även stav- och grammatikfel, vilket ger en dålig bild av både bostaden och mäklaren. Fordra att få se marknadsföringstexten så att du kan granska och godkänna den före marknadsföringen av din bostad påbörjas. Professionella fastighetsförmedlare låter säljaren godkänna texterna utan att man särskilt ber om det. 4. När och hur får jag information om hur försäljningen fortskrider? Som uppdragsgivare skall du inte behöva vara den som aktivt tar kontakt. Förmedlaren borde informera dig genast efter varje visning och förövrigt hålla dig uppdaterad om hur försäljningen fortskrider. Kom alltså överens med förmedlaren om hur ofta, och på vilket sätt ni kommunicerar. Gärna skriftligt. 5. Är påstådda färdiga köpare verkligen riktiga köpare? I avsikt att få försäljningsuppdraget kan mäklaren påstå att han eller hon har färdiga köpare till bostaden. Tyvärr så händer det ofta att dessa köpare försvinner efter undertecknandet av uppdragsavtalet. De kunde inte få lån, hittade en annan bostad osv. I värsta fall väljer du en mäklare, som du annars inte skulle välja, bara på grund av de påstådda köparna. Kom ihåg att med en sådan mäklare kan du göra ett s.k. namnuppdrag. Med ett dylikt uppdragsavtal kan mäklaren erbjuda din bostad endast åt i avtalet namngivna köpare, och få sitt arvode bara ifall någon av dem köper din bostad. Om mäklaren inte vet eller vill namnge köparna, är det ett tecken på att köpare knappast existerar. 6

7 6. Hur förevisas din bostad? Då en köpare tar kontakt till följd av annonsering, strävar en mäklare med försäljningstalang att så snart som möjligt ordna en privatvisning, så att köparens intresse inte hinner svalna. Det underlättar om de allmänna visningarna påbörjas först då det framgått att det finns intresse för objektet, dvs. med en liten fördröjning efter att man igångsatt marknadsföringen. Att börja direkt med allmänna visningar kan visserligen vara motiverat, men i värsta fall kan det handla om mäklarens förhoppning om att hitta nya säljarkunder bland besökarna. Ta reda på hurdan plan mäklaren har angående visningar under de första veckorna, och dennas praxis gällande spekulanter som tar kontakt. Försök att hitta en mäklare som förklarar sin verksamhet på ett trovärdigt sätt. 7. Är dina blanketter godkända av konsumentombudsmannen? Vissa mäklare använder avtalsmallar som inte skyddar säljarens rättigheter. Blanketter som är fastställda av Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, KVKL) och godkända av Konsumentombudsmannen är pålitliga. I värsta fall förstår du inte vad du förbinder dig till och kan hamna i dåligt läge i en eventuell konfliktsituation. Du skall kräva och be bevis om att fastighetsmäklaren använder blanketter och avtalsvillkor som är aktuella och godkända av Konsumentombudsmannen. Ett uppdragsavtal som består av bara en sida borde tända varningslampan. Om du inte är övertygad, fråga en annan mäklare. Samtliga medlemmar i Finlands Fastighetsmäklareförbund använder enbart av Konsumentombudsmannen godkända blanketter. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 7

8 UPPSKATTNING AV BOSTADENS PRIS AVTAL OM SÄLJUPPDRAG MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV BOSTADEN INLEDS ANSKAFFNING OCH GRANSKNING AV HANDLINGAR Bostadens Genomgång av förverkligade försäljningspris i mäklarnas prisbevakningstjänst tillsammans med kunden. Ifyllande och undertecknande av det av konsumentombudsmannen godkända uppdragsavtalet samt redogörelsebilagan. Fotografering av bostaden. Anskaffning av planritningar. Uppgifter och bilder på bostaden: etuovi.com / oikotie.fi / jokakoti.fi samt mäklarens webbsidor. Genomgång tillsammans med kunden av det lokala konkurrensläget för motsvarande bostäder som är till salu. Inmatning i förmedlingssystemet. Bostadsbroschyren färdigställd. Fastställande av rätt försäljningspris. Kunden godkänner bostadsbroschyren. Genomgång av mäklarens marknadsföringsåtgärder och försäljningsmetoder. 8

9 GENOMGÅNG AV SPEKULANTLISTOR OCH KUNDKONTAKTER KÖPEANBUD TAS EMOT OCH FÅR UPPDRAGSGIVA- RENS GODKÄNNANDE BOSTADSAFFÄR försäljningsprocess Privatvisningar. Allmänna visningar. Överenskommelse om köptillfälle med alla delaktiga. Eventuell tidningsannonsering. Upprättande av köpebrevet och dess godkännande hos alla parter. Kalkyl av överlåtelseskatt. Flytt, renovering, behöver du mer plats? Förvara dina saker hos oss! Anmälan om överlåtelseskatt till skattemyndigheten. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 9

10 Fastighetsförmedlarens och uppdragsgivarens uppgifter (bostadsaktie- och fastighetsaffärer mellan privatpersoner) 10 FASTIGHETSFÖRMEDLAREN Prisuppskattning på bostaden eller fastigheten Undersöker verkställda försäljningspris av motsvarande bostäder och fastigheter i mäklarnas prisbevakningstjänst. Undersöker prisbegäran i förhållande till objektets kondition på motsvarande bostäder som är till salu i området. Utreder konkurrenssituationen. Redovisar köpeskillingsstatistik och konkurrenssituationen för uppdragsgivaren. Gör en välgrundad prisuppskattning. Avtal om säljuppdrag Utreder äganderätten och besittningsrätten. Går med uppdragsgivaren igenom det av konsumentombudsmannen godkända uppdragsavtalet på ett begripligt sätt. Går med uppdragsgivaren igenom den av konsumentombudsmannen godkända redogörelsebilagan (lista på bostadens eller fastighetens material och föremål som ingår i köpet) på ett begripligt sätt. Går igenom marknadsförings- och försäljningsstrategin. Undertecknar avtalet om säljuppdrag. Beställning av handlingar som krävs för försäljningsuppdraget Beställer och granskar alla handlingar som berör försäljningsuppdraget. Handlingar gällande försäljning av bostadsaktier - disponentintyg, beloppet på låneandelen, energicertifikat, eventuell långsiktig renoveringsplan - bokslutshandlingar, budget, styrelsens verksamhetsberättelse, bolagsordning - lägenhetens planritning, planläggningsuppgifter - bolagsstämmans protokoll, om bolaget fattat beslut som köparen borde känna till - eventuella aktieägaravtal, rapporter om konditionsgranskning, hyresavtal - uppgifter som gäller pantsättning, obligatoriska handlingar om eventuella ändringsarbeten - övriga dokument, om behov framkommer under utredningen Handlingar gällande försäljning av fastigheter - lagfartsbevis, gravationsbevis, fastighetsregisterutdrag, karta ur fastighetsregistret som redogör för objektets läge och områdets gränser (t.ex. klyvningskarta eller tomtkarta) - byggnadslovshandlingar, slutgranskningsprotokoll, planritning, utredningar över vattentjänster, planering, utredning, användningsoch underhållsinstruktioner vad gäller avloppssystemet - eventuellt avtal om delning av besittningen, protokoll över genomförd syn, ev. inspektionsprotokoll för oljecistern, uppgifter om pantsättning - eventuella hyresavtal, arrendeavtal över markområden / överlåtelse av hyresrätten - eventuella energicertifikat och konditionsutredningar av objektet - övriga dokument, om behov framkommer under utredningen Utredningar som berör uppdragsgivarens överlåtelse- och äganderätt, och granskning av dess lagenlighet - samtycke av make/maka, änka, arvingar, bouppteckningsinstrument, släktutredning, testamente, arvskiftesinstrumentet, avvittringshandling, fullmakt, äktenskapsförord, intressebevakares utredning. - magistratens tillåtelse att sälja fastigheten/aktien (dödsbo, minderåriga, personer under förmyndarskap) Intervjuer - disponenten, kommunens byggnadstillsynsmyndighet, lantmäteriverket, magistraten, utsökningsmyndigheten, banken (försäkringsärenden), elverket (anslutningspris o.d.), den kommunala myndigheten (info om tjänsterna, vatten-, avlopps- och planläggningsärenden). Fotograferar själv eller anlitar professionell fotograf som tar högklassiga och realistiska bilder. Fotografering av objektet UPPDRAGSGIVAREN Godkänner mäklarens prisuppskattning. Går igenom avtalet om säljuppdrag tillsammans med mäklaren.. Fyller i och undertecknar redogörelsebilagan tillsammans med mäklaren. Godkänner marknadsförings- och försäljningsstrategin. Undertecknar avtalet om säljuppdrag. Överlåter nycklarna åt mäklaren mot kvittering. Städar och förbereder bostaden för fotografering

11 FASTIGHETSFÖRMEDLAREN Utarbetning av försäljningsbroschyr Sammanställer lagstadgade uppgifter, anskaffade handlingar och fastighetens brukskostnader till förmedlingsobjektets broschyr. Bifogar planritningar, tomtkartor och fotografier. Tillägger information om service i området, trafikförbindelser och körinstruktioner. Förhandsmarknadsföring Annonsering i bostadsportaler (Etuovi.com, Oikotie.fi, Jokakoti.fi) enligt uppdragsavtalet. Eventuell tidningsannonsering enligt uppdragsavtalet. Eventuell direktmarknadsföring. Försäljningsåtgärder Kontakt med redan kända spekulanter. Betjäning av intresserade kunder per telefon och e-post. Privatvisningar. Försäljningshandlingar levereras åt spekulanter. Allmänna öppna visningar vid överenskommen tid. Rapport till uppdragsgivaren efter varje visning. Marknadsförings- och försäljningsåtgärder Mottagande och hantering av köpeanbud Identifierar köparkunden på så sätt som anges i lagen om penningtvätt. Tar alltid skriftligt emot köpeanbuden. Bokför alla villkor i köpeanbudet och förklarar för både köparen och säljaren deras skyldigheter och påföljden av ett avtalsbrott. Förklarar för parterna skillnaden mellan handpenning och standardersättning. Presenterar alla köpeanbud för säljaren. Presenterar eventuella flera överlappande anbud för säljaren. Kommer överens om tidtabell med säljaren, köparen och banken. Tar reda på när objektet blir ledigt. Gör upp om plats för köptillfället. Tillkallar ett köpvittne vid behov. Kontrollerar handlingarnas uppgifter, obetalda bolagsvederlag o.d. kostnader som tillhör säljaren. Avtalar om betalningssätt och säkerhetsarrangemang. Anskaffar köparens och säljarens fullmakt för skötsel av säkerhetsärenden hos banken. Sänder säljaren och köparen utkast till köpebrev vid överenskommen tid före köptillfället. Förberedelser inför köpet Sänder vid överenskommen tid före köptillfället till säljaren och köparen eventuella med bilder försedda utredningar över objektets kondition. Kopierar handlingarna åt köparen. Går lugnt igenom köpebrevets innehåll med affärsparterna. Förvissar sig om att alla har förstått köpvillkoren. Sköter om betalning och försäkring av köpesumman. Framför sin arvodesfaktura till säljaren enligt uppdragsavtalet. Gör överföringsanteckningar i aktiebrevet. Köptillfället Efter köptillfället Redovisar överlåtelseskatten gällande affär av bostadsaktie. Sköter om registrering i aktieboken, om så är överenskommet. Assisterar vid ev. inlösningssituation av bostadsaktien, bl.a. genom att informera bostadsbolaget om förvärvet. Sköter om arrangemang av betalningstillfälle för slutbeloppet, ifall det är fråga om ett avbetalningsköp (t.ex. ett tvådelat köp). Gör eventuellt ansökan om lagfart, om så är överenskommet. UPPDRAGSGIVAREN Kontrollerar broschyrens uppgifter och godkänner den med sin underskrift. Städar och förbereder bostaden för visningar. Städar och förbereder bostaden för visningar. Förkastar anbudet. Gör ett skriftligt motanbud. Godkänner anbudet. Beslutar till vilken av köpkandidaterna att sälja bostaden. Deltar i planeringen av tidtabell. Meddelar tydligt och noggrant tidpunkten när objektet blir. Ger mäklaren fullmakt vid behov. Bekantar sig noggrant med köpebrevet och frågar mäklaren om eventuella oklara punkter. Bekantar sig noggrant med utredningen och bilderna och frågar mäklaren om eventuella oklara punkter. Läser noggrant igenom alla punkter i köpebrevet. Undertecknar köpebrevet. Styrker fakturan med sin underteckning. Överlåter aktiebreven till köparen eller köparens bank. Överlåter bostaden till köparen vid överenskommen tidpunkt. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 11

12 God förmedlingssed Enligt lagen ska fastighetsförmedlare följa god förmedlingssed. God förmedlingssed är en flexibel norm som kontinuerligt utformas till följd av rättspraxis, myndighetsanvisningar och etablerad praxis inom branschen. En mäklare som följer god förmedlingssed medför bostadsaffärer trygghet för både säljare och köpare. Mäklaren utreder bostadens egenskaper genom att skaffa de handlingar som behövs, intervjua säljaren och förrätta en syn i bostaden. Mäklaren uppmärksammar både säljaren och köparen om viktiga frågor angående bostadsaffärer och bevakar båda parters intressen t.ex. vid upprättande av köpebrevets villkor. Läs mera: 12 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

13 Exempel på god förmedlingssed vid olika tillfällen: Rapport över konditionsgranskning Fastighetsmäklaren skall omsorgsfullt ta del av konditionsgranskningsrapporten och omständigheter som framgår av rapporten och som påverkar affären ska beaktas då man utarbetar broschyren och köpebrevet. Mäklaren ska sträva till att granskningsrapporten är tillgänglig i tillräckligt god tid före köptillfället. Rapporten ska levereras till köparen minst 2-3 dagar före affärstidpunkten. Ytuppgifter Fastighetsförmedlaren ska i sin marknadsföring ange bostadens yta specificerad enligt bostadsutrymme och övriga utrymmen. Därför ska mäklaren sträva efter att utreda dessa ytors kvadratmeter. Om man misstänker att ytan på bostadsutrymmena inte stämmer, ska man rekommendera att uppdragsgivaren låter utföra en kontrollmätning av objektets yta. Om det råder osäkerhet kring bostadsytan, ska mäklaren tydligt ange den osäkerhet som råder kring ytuppgifterna i broschyren och i köpebrevet. Finlands Fastighetsmäklareförbund ry Asuntokauppa alkaa Oikotieltä. Suomen suurin asumisen palvelu 13

14 Fastighetsförmedlarens etiska regler eettiset_saannot Fastighetsförmedlaren ska i sina kundrelationer tillämpa bl.a. följande principer: Yrkesetik och professionell diskretion Fastighetsförmedlaren ska utföra ett förmedlingsuppdrag på ett professionellt, omsorgsfullt sätt och enligt god förmedlingssed, samt ta hänsyn till både uppdragsgivarens och motpartens intressen. Förmedlingsrörelsen ska lämna uppgifter om objektet på ett objektivt sätt, även vad gäller omständigheter som inte är fördelaktiga för uppdragsgivaren. Fastighetsförmedlaren ska behandla båda parterna rättvist och respektera deras rättigheter. Fastighetsförmedlaren ska i förhållande till kunden och tredje parten alltid och under alla omständigheter följa absolut diskretion vad gäller samtliga angelägenheter i förmedlingsuppdraget. Ärlighet Fastighetsförmedlaren ska förse uppdragsgivaren och dennes motpart med all den information som förmedlingsrörelsen vet, eller borde veta, att kan inverka ett beslut om affär, hyresavtal eller annat avtal över nyttjanderätt. Fastighetsmäklaren ska informera om sin roll ifall han eller hon tillsammans med en samarbetspartner utövar s.k. kundstyrning antingen genom att rekommendera samarbetspartnerns tjänster eller genom att överlåta kundens kontaktuppgifter åt samarbetspartnern. Rättvisa Fastighetsförmedlaren ska säkra att de ekonomiska skyldigheter och förpliktelser, som uppstår på grund av avtal som han eller hon utfärdat, är skriftligt fastställda. Förmedlaren ska säkra att avtalen ger parterna entydig, rätt information och sträva till att bägge parters intressen överensstämmer så att varkendera gynnas på bekostnad av den andra. Tystnadsplikt och hantering av personuppgifter Utgångspunkten är att köparen eller köparkandidaten endast får ges sådan information som är betydelsefull med tanke på köpbeslutet. De uppgifter som ska sekretessbeläggas omfattar information om uppdragsgivarens identitet och verksamhet. Identiteten av personer som har lagt köpeanbud på objektet är också uppgifter som ska vara sekretessbelagda. Utgångspunkten är att man inte lämnar några uppgifter om objektet eller affärsparterna till utomstående part. 14 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

15 När du söker ett nytt hem... Öppna först Det största utbudet av bostäder till salu och fastighetsförmedlare Bästa funktionaliteten bl.a. kartsök och bevakning Aktuell information om din lokala bostadsmarknad BESTÄLL EN GRATIS bostadsmarknadsöversikt till din e-post på 15

16 Övervakning av fastighetsförmedlingsbranschen Förmedlingsrörelsernas verksamhet övervakas av Regionförvaltningsverket (RFV). RFV övervakar lagenligheten i förmedlingsrörelsens verksamhet bland annat genom att behandla anmälningar om rörelsernas verksamhet, göra inspektionsbesök i rörelserna och övervaka rörelsernas marknadsföringsannonsering. Regionförvaltningsverket kan till följd av försummelse förelägga förmedlingsrörelsen en varning eller verksamhetsförbud för viss tid. Misstanke om förmedlingsrörelses felaktiga verksamhet kan anmälas till regionförvaltningsverket. I anmälan skall man förklara vilka av mäklarens åtgärder eller förfaranden som anmäler anser vara felaktiga eller otillbörliga. Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter finns på SKVL övervakar också, vid sidan av regionförvaltningsverket, sina medlemsrörelsers verksamhet och kräver att de följer den lagstiftning som gäller branschen samt iakttar god förmedlingssed. En kund kan, om han eller hon så önskar, lämna in skriftliga besvär över en medlemsrörelses verksamhet till SKVL. Enligt SKVL:s stadgar behandlar utskottet för etisk verksamhet de besvär som lämnas in angående förbundets medlemmar. Det etiska utskottet har rätt att ge en anmärkning åt en medlem som agerat mot lagstiftningen, god förmedlingssed eller förbundets egna anvisningar eller regler. Ifall medlemmens överträdelse eller försummelse är grav, kan etiska utskottet i stället för att ge en anmärkning, föreslå för styrelsen att den ger en varning. Vid upprepade eller exceptionellt allvarliga fall kan utskottet även föreslå för styrelsen avstängning. 16 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

17 Juridiska experter inom fastighets- och bostadsrätt Vi på Advokatbyrån Jussi Laaka Oy har en långvarig och gedigen erfarenhet av skötsel av olika fastighets- och bostadsrättsliga ärenden. Våra jurister är specialiserade på fastighets- och bostadsrätt och erbjuder juridiska tjänster och rådgivning runt om i Finland. Våra klienter består av privatpersoner föreningar samt företag. Tillsammans med våra olika samarbetspartner anordnar vi också utbildning inom fastighets- och bostadsrätt. Juristerna i Advokatbyrån Jussi Laaka Oy verkar som sakkunniga experter på webbsidan kiinteistolakimiehet.fi. På webbsidan kan man läsa aktuella artiklar om fastighets- och bostadsrättsliga frågor, som våra jurister har skrivit. Vi fungerar också som sakkuniga i Stadin Asuntoradio, vars sakkunnigintervjuar kan man lysna på portalen asuntoradio.fi. Dessutom hör Jussi Laaka till Finlands Fastighetsmäklarförbundets etiska verksamhets utskott. Genom att kontakta oss kan vi reda ut ert behov till juridiska tjänster och erbjuda vår expertis för att hjälpa er. Kontakta oss via e-post eller per telefon så gör vi inledande kartläggning utan kostnad. Puh

18 Att utföra konditionsgranskning Känn ditt nya hem. Då du överväger att sälja din bostadsfastighet lönar det sig att låta en yrkeskunnig besiktningsman utföra en konditionsgranskning av huset redan innan försäljningen inleds. Genom att låta göra en konditionsgranskning i förväg vet du själv vad du säljer, och en utförd granskning gör det enklare för en mäklare att värdera din fastighet. Det är en fördel för alla parter att prisvärderingen är korrekt redan från början, med hänsyn tagen till byggnadens skick. Om det framkommer brister vid konditionsgranskningen kan eventuella reparationer övervägas innan försäljningen inleds. I vilket fall så kommer alla potentiella köpare som tittar på ditt hus att fråga mäklaren om konditionsgranskning. Om granskning är utförd redan i förväg bevaras intresset hos eventuella köpare längre. När en saklig besiktningsrapport har upprättats, är en opartiskt utförd besiktning till nytta även för eventuella köpare. Köparkandidaten kan med fördel kontakta besiktningsmannen direkt och diskutera eventuella frågor gällande byggnadens skick. En konditionsgranskning beställs huvudsakligen alltid av fastighetens ägare eller fastighetsspekulanten eller båda tillsammans. Fastighetsförmedlaren kan föreslå några besiktningsmän, och ska då rekommendera en för bostadsköp utfärdad besiktning, som utförs enligt anvisningarna i VVS-kartoteket och Fastighetsförvaltningsbladen (se nedan). Fastighetsmäklaren kan dock besluta varken om att utföra en konditionsgranskning eller om val av besiktningsman. Mäklaren bör emellertid vara på plats vid konditionsgranskningen, ifall uppdragsavtal med mäklaren gjorts innan konditionsgranskningen genomförs. Vid fastighetsaffärer lönar det sig att i köpebrevet göra en anteckning om utförd konditionsgranskning och att köparen bekantat sig med rapporten. 18 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

19 Utredning av försäljningsobjektets kondition Att utföra konditionsgranskning Beslut om fastighetens försäljning Kontakt med fastighetsförmedlare Konditionsgranskning utförs med mäklaren närvarande Mäklarens värdering av fastigheten Eventuella reparationer Försäljningen inleds Bostadsaffär Kontakt med yrkeskunnig besiktningsman Överläggning om eventuella reparationer innan försäljningen inleds Anteckning i köpebrevet om att konditionsgranskning är utförd och köparen tagit del av den Det finns många metoder för utredning av en fastighets kondition. Bl.a. följande metoder är i allmänt bruk: En konditionsbedömning är en undersökning av byggnadens strukturella kondition. Den baserar sig på observationer med blotta ögat. En konditionsundersökning är en noggrannare undersökning än en konditionsbedömning, under vilken man fördjupar sig i konditionen av någon del av byggnaden genom att riva strukturer eller att använda metoder som är noggrannare än observationer med blotta ögat. En konditionsgranskning för bostadsköp är en bedömning av den byggnadstekniska konditionen och den görs i regel med organoleptiska observationer utan att använda metoder som river konstruktionerna. Tekniska mätanordningar används som hjälpmedel. Vad gäller en konditionsgranskning vid en bostadsaffär har inne- hållet, utförandesättet och rapporteringen fastställts ur konsumentens synvinkel i anvisningen för beställare och i anvisningen om genomförandet av en granskning (Fastighetsförvaltningsblad , VVS , anvisning om utförandet: Fastighetsförvaltningsblad , VVS och beställningsavtal: Fastighetsförvaltningsblad 90023). Med en fuktmätning undersöks orsakerna till och omfattningen av en eventuell enskild skada eller ett enskilt problem genom att mäta fuktigheten i strukturerna med en ytmätning, dock utan att riva strukturerna. Praktiska råd gällande fastighetsskötsel och riskkonstruktioner samt förebyggande åtgärder mot fukt- och mögelskador finns på Fukt- och mögeltalkot är en del av det nationella handlingsprogrammet mot fukt- och mögelproblem i byggnader. Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. 19

20 Förklaringar om mäklarnas skolningsförkortningar En yrkeskunnig mäklare upprätthåller sin kompetens genom regelbunden skolning. Endast genom kontinuerlig fortbildning kan en mäklare hålla sig ajour med ständiga ändringar i lagstiftningen. Här är de vanligaste förkortningarna för utbildningar inom fastighetsförmedling. KED = Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (Fastighetsagent, examensutbildning vid Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse) KiAT = Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (Fastighetsförmedlingsbranschens yrkesexamen, Utbildningsstyrelsens yrkesinriktade examina) AHM = Auktoriserad hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare (får endast användas av personer som har avlagt AFM- eller AHM-provet) AFM = Auktoriserad fastighetsmäklare (får endast användas av personer som har avlagt AFM-provet) Fastighetsförmedlare = Person som avlagt AFM-provet. Övriga har inte rätt att använda beteckningen fastighetsförmedlare träder en lag i kraft enligt vilken 50 % av den personal som idkar försäljning av bostäder eller fastigheter vid varje fastighetsförmedlingsrörelse och dess enskilda kontor bör ha AFM kompetens. YKV = Ylempi kiinteistönvälittäjän koulutus ja tutkinto (högre fastighetsförmedlarexamen) KJK = Kiinteistönvälittäjän jatkokoulutus (vidareutbildning, YKV:s föregångare) Diplomförmedlare = Har avlagt högre fastighetsförmedlarexamen AKA = Auktoriserad fastighetsvärderare KHK = av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare Framgång i sikte! Utveckla din yrkeskunskap. Anmäl dig nu med till skolning! Yrkesexamen inom fastighetsförmedling Utbildning och examen för fastighetsrepresentant KED Utbildning och examen för hyreslägenhetsoch hyreslokalsmäklare / hyresförmedlare VuT Högre utbildning och examen för fastighetsmäklare YKV Förberedelsekurs för fastighetsmäklarprov (LKV) Förberedelsekurs för ett prov för hyreslägenhetsoch hyreslokalsmäklare / hyresförmedlarprov Ledning av försäljning och marknadsföring MMJ Utvärdering av fastighet / AKA-skolningar Ett omfattande utbud av kortseminar Företagsanpassad utbildning Kundservice tel. (09) Välkommen till Kiinko! 20 Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f.

Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare

Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare Det lokala SKVL-medlemsföretaget känner bygden GUIDE till bostadsköpare och -säljare För lyckade bostadsaffärer! Från år 1946! 2 Boendet berör varje människa och är ett av våra grundläggande behov. Det

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING

FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING 7/2017 1 (5) FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING Nedan behandlas de villkor lagstiftningen ställer på marknadsföring som bedrivs av förmedlingsrörelser. Marknadsföring i strid med innehållet i detta brev

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Fastighetsmäklarens etiska regler

Fastighetsmäklarens etiska regler Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund rf Fastighetsmäklarens etiska regler 1. Inledning En fastighetsmäklare betjänar både samhället och dess medlemmar i för oss alla viktiga frågor angående boende

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8)

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) Fråga 1 Punkt A max 3 p - Kostnaderna för renoveringen (10 000 euro) fogas till aktielägenhetens anskaffningsutgift. Kostnaderna får inte avdras vid inkomstbeskattningen,

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AHM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel 1 Uppgift 1 Överlåtelsen av änkan Maijas lägenhetshalva (3 p): Vinsten uppgår till 250 000-125 000 = 125 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes det att examinanden presenterade en beräkningsformel

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter Aren de Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten.

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. FRÅGA 1 a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. b) Den ansvariga föreståndaren är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas och att verksamheten

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om antalet rum i en bostadsrätt,

Läs mer

(Lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter) 2 p.

(Lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter) 2 p. FRÅGA 1 a) Ett uppdragsavtal är ett skriftligt eller elektroniskt dokument, som ska vara uppgjort så att dess villkor inte ensidigt kan ändras. Mäklaren kan inte åberopa ett avtalsvillkor som inte ingår

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ingå ett skriftligt uppdragsavtal

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 16.11.2013 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

FRÅGA 1. a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande:

FRÅGA 1. a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande: FRÅGA 1 a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande: (1) Mellan stiftelsen och företaget utarbetas ett föravtal om köpet av det outbrutna området, vilket i enlighet med 2 kap. 1

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om uppgifterna om

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 12.5.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 4 besvaras

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD Ote kantakartasta 1:500 Utdrag ur baskartan 1:500 02.04.2013 5 4 3142 10 8 11 12 cirka 6 m2 9 17 18 cirka 10 m2 2142 13 4 3 14 6 102 1142 16 cirka 403 m2 16 18 15 cirka 9

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har tillhandahållit spekulanterna en objektsbeskrivning

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparna

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR VAD ÄR BOENDE.SE? Boende.se är ny typ av bostadssajt där du som användare är hjärtat i tjänsten! Här är alla hem kanske till salu. Sajten samlar nämligen samtliga Sveriges hus och

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter om en gemensamhetsanläggning

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Centralhandelskammare Bedömningsgrunder AFM Nämnd för mäklarprov

Centralhandelskammare Bedömningsgrunder AFM Nämnd för mäklarprov Uppgift 1 a) De särskilda dokument som behövs då ett dödsbo är delägare är: ett bouppteckningsinstrument som fastställts av magistraten eller ett bouppteckningsinstrument + en släktutredning över arvlåtaren

Läs mer

Köparens förväntningar på objektets kvalitet ska vara förenliga med byggnadernas ålder och de reparationer som utförts.

Köparens förväntningar på objektets kvalitet ska vara förenliga med byggnadernas ålder och de reparationer som utförts. Uppgift 1 Köparen Köparen är skyldig att granska objektet på förhand (6 kap. 12 i lagen om bostadsköp). Sådana fel som borde ha upptäckts vid granskningen kan inte senare åberopas såsom fel. Till dessa

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till att parterna träffade de

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AFM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1 5

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer