2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet Åsa Lyrberg Specialpedagog, doktorand, forskarskolan i Learning study Borås Stad Britt-Marie Bentley Specialpedagog Solhagagruppen Sofia Johansson Kvalitetschef, socialpedagog Lerums kommun Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare på Sektor Lärande Activa Örjan Samuelsson Verksamhetschef Särskolan, Tjörns kommun Marie Bolger, förskollärare Anneli Sundin, förskollärare Vibeke Friman, specialpedagog Salemskolan Åse Krantz Rektor Grundsärskolan Borås Martin Gunnarsson Projektledare IKT Gymnasiesärskolan Sölvesborgs kommun Anny Björk, specialpedagog Stina Nordin, specialpedagog Kista gymnasiesärskola Marit Wiklund Lärare på hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet Gymnasiesärskolan Utsikten Mattias Johannesson, rektor Lisbeth Alfredsson, lärare Nya metoder för Ökad kommunikation & delaktighet Korrekt & rättvis bedömning Tillgänglig & likvärdig utbildning Kunskapsutveckling och lärande SKRÄDDARSY DIN KONFERENS Grsär 2 spår! Gysär WORKSHOP Margareta Lundkvist Speciallärare och autismpedagog KOMMUNIKATION DELAKTIGHET INKLUDERING

2 Stockholm den november 2014 Årets viktigaste mötesplats för dig som jobbar inom särskolan! Ditt arbete är extremt viktigt du skapar förutsättningarna för en likvärdig utbildning för alla. Men särskolan är komplex och slits mellan att vara både specifik och individanpassad och att samtidigt vara likvärdig och inte urskilja sig. Du är den sammanhållande kraften och utvecklar förmågor utifrån specifika behov. Men kraven är höga och utmaningarna många. Har du de rätta verktygen för kunskapsbedömning och utveckling? De nya läroplanerna och de ökade kunskapskraven ställer helt nya krav. Har du de rätta verktygen för lärande och måluppfyllnad och en likvärdig bedömning? PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Formativ bedömning som redskap i särskolan Metoder för komplexa behov och utmanande beteende Kommunikation och delaktighet bildstöd som AKK IKT som stöd för lärande och utveckling i särskolan DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Framtida utmaningar och möjligheter hur skapar vi en likvärdig utbildning för alla? Greger Bååth, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten Entreprenöriellt lärande i särskolan motivation för att lära och att utvecklas Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare på Sektor Lärande, Lerums kommun Jobb i sikte-modellen effektiv samverkan stor framgångsfaktor i övergången från skola till arbete Örjan Samuelsson, verksamhetschef, Activa Varmt välkommen! Stina Åkerstedt Projektledare FRAMTIDENS SÄRSKOLA

3 ONSDAG 12 NOVEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Framtida utmaningar och möjligheter hur skapar vi en likvärdig utbildning för alla? Så arbetar SPSM för att bidra till utveckling av den svenska särskolan Tillgänglighetspaketet konkreta verktyg för en tillgänglig utbildning för alla Greger Bååth, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten 10:15 Bensträckare 10:30 Skoljuridik för särskolan Lagar och förordningar som styr särskolans verksamhet vilka är de och hur ska de tolkas? Bestämmelserna kring mottagande i särskolan, utbildningens utformning, ordning och tillsyn Vad gäller med de nya kraven på behörighet vem får sätta betyg och inte? Sekretess och offentlighet inom särskolan Lars Werner, jurist, Lars Werner Skoljuridik 11:10 Bensträckare 11:20 När teori och praktik möts i klassrummet praxisnära forskning inom läs- och skrivlärande i grundsärskolan Hur kan du utforma en undervisning på vetenskaplig grund? Lärares egna frågor och problem som utgångspunkt för forskning om undervisning Teorier om lärande som redskap för att designa och analysera den egna undervisningen Ett konkret exempel klassrumsbaserad studie med fokus på tidiga läs- och skriftspråkliga förmågor Åsa Lyrberg, specialpedagog, doktorand, forskarskolan i Learning study, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms universitet 12:00 Lunch med kollegor från hela landet 13:00 Bedömarkompetens med fokus på att utveckla förmågor Att tolka kunskapskraven så tydliggörs mål och förmågor både för oss själva och för våra elever Se helheten i styrdokumenten och arbeta praktiskt med läroplanen för att skapa rätt förutsättningar för kunskapsutveckling Hur kan vi tydliggöra och öka bedömningens kvalitet inom särskolans olika skolformer Britt-Marie Bentley, specialpedagog, utvecklingsledare, verksam i Borås Stad 13:40 Gruppdiskussion Vilka är dina största utmaningar i din roll just nu och hur tacklar du dem? 14:00 Eftermiddagsfika 14:30 Komplexa behov och utmanande beteende hur ser du möjligheterna då? Systematiskt arbetssätt för att hitta den egna individens drivkrafter och motivation Hur förebygger och hanterar du svåra och utmanande beteende praktiska erfarenheter utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt Om omgivningens ansvar och rollen som pedagog och vårdare Våra främsta framgångsfaktorer konkreta verktyg för ett långsiktigt och holistiskt förhållningssätt Sofia Johansson, kvalitetschef, socialpedagog, Solhagagruppen 15:10 Bensträckare 15:20 Entreprenöriellt lärande i särskolan motivation att lära och att utvecklas Eleven i centrum för sitt eget lärande arrangera och anpassa lärsituationen för maximal utveckling Hur arbetar man i växelverkan mellan kunskapskrav, centralt innehåll och de entreprenöriella kompetenserna? Att stimulera till progression och ständig utveckling hur använder du elevernas proximala utvecklingszoner? Kontinuerlig bedömning och uppföljning vikten av feedback och formativ bedömning av kompetenser och förmågor Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare på Sektor Lärande, Lerums kommun 16:10 Bensträckare 16:20 Gemensam föreläsning: Hitta läromedel ny webbtjänst för tillgängliga läromedel för särskolan Hitta läromedel är en webbaserad söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Just nu håller tjänsten på att fyllas med läromedel som passar för särskolan, därefter tillkommer fler skolformer och ämnen. Representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om tjänsten och om hur den kan vara ett värdefullt stöd för den som söker tillgängliga läromedel. Utrymme för frågor och diskussioner. 17:00 Konferensens första dag avslutas FRAMTIDENS SÄRSKOLA

4 TORSDAG 13 NOVEMBER 2014 Spår 1: Grundsärskola 09:00 Kommunikation och delaktighet bildstöd som AKK Från tystnad till Jag vill ha choklad så får du eleverna att uttrycka sin vilja Kommunikativa verktyg så skapar du tydliga effekter genom inkludering Hur får du med alla på tåget och skapar ett organisationsövergripande samarbete för delaktighet? Pedagogiska diskussioner så vidareutvecklar vi arbetet för kontinuitet och långsiktighet Anneli Sundin Vibeke Friman Marie Bolger Förskollärare Specialpedagog Förskollärare Särskolan, Tjörns kommun 09:40 Bensträckare 09:50 Inkluderande lärmiljöer genom pedagogiskt ledarskap och en klar vision Värdegrundsarbete så lägger du en lyckad grund för en tillåtande miljö Hur kommunicerar du värdet av inkludering för engagemang och delaktighet? Att säkerställa rätt kompetens och ett undervisningssätt som passar alla elever Så lyckas du med utmaningen att få barnen att känna att de lyckas Åse Krantz Rektor Salemskolan, Salems kommun 10:30 Förmiddagsfika 11:00 IKT som stöd för lärande och utveckling i särskolan Hur får du IKT-strategin att gå hand i hand med övriga utvecklingsmål? Så jobbar vi för att få nya digitala verktyg att förenas med goda traditionella metoder Hur blir IKT-användandet elevaktivt och inte något som bara ersätter gammal stencilpedagogik? IKT i särskolan vad funkar bäst och vilka fallgropar bör du undvika? Martin Gunnarsson, projektledare, Grundsärskolan Borås 11:40 Bensträckare 11:50 Jobb i sikte-modellen effektiv samverkan stor framgångsfaktor i övergången från skola till arbete Så fick vi till en myndighetsövergripande samverkan för ökade möjligheter att finna, få och behålla ett arbete APL med individen i fokus så ökas elevens kompetens om arbetslivets krav och villkor Hur får du samverkan mellan arbetsliv och skola att fungera i praktiken? Så blir ungdomarna oumbärliga hur ökar du förståelsen för vad målgruppen kan tillföra arbetsmarknaden? Örjan Samuelsson, verksamhetschef, Activa 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop NPF i särskolan skapa förutsättningar för lärande och delaktighet Under ledning av Margareta Lundkvist, speciallärare och autismpedagog Spår 2: Gymnasiesärskolan 09:00 Ditt uppdrag att utbilda samhällsmedborgare metoder för att lyckas Hur utvecklar du ett holistiskt arbetssätt som utgår från elevens särskilda behov? Ett värdegrundsarbete där värdegrunden verkligen blir en kompass för hela verksamheten går det? Bemötande, delaktighet och självkänsla så skapas sammanhang för lärande i mötet med varandra Anny Björk Stina Nordin Specialpedagog Specialpedagog Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan Sölvesborgs kommun Sölvesborgs kommun 09:40 Bensträckare 09:50 Bättre resultat genom ett tematiskt, ämnesöverskridande arbetssätt Hur kan ett tematiskt arbetssätt skapa struktur och sammanhang för eleven? Så ökar du elevernas insikt och förståelse för sin egen kunskapsutveckling Hur konkretiserar vi kunskapskraven för eleven? Så tacklar du utmaningen med kunskapskraven och en rättvis bedömning Marit Wiklund, lärare på hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet, Kista gymnasiesärskola 10:30 Förmiddagsfika 11:00 Utomhuspedagogik som ett pedagogiskt verktyg Skapa fler och bättre möjligheter till kunskapsutveckling genom utomhuspedagogik Så ökas elevernas motivation och lust att lära genom platsrelaterat lärande i växelspel med klassrumsundervisning Skolträdgården så blir den ett sinnligt rum för lärande Mattias Johannesson, rektor, Lisbeth Alfredsson, lärare gymnasiesärskolan Utsikten gymnasiesärskolan Utsikten Dals-Eds kommun Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens november 2014 Workshop 13 november 2014 Lustikulla Liljeholmen Konferens & Event, Liljeholmsvägen 18, Stockholm PRIS T.o.m. 5 sep T.o.m. 10 okt Fr.o.m. 11 okt Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida

5 Separat bokningsbar TORSDAG 13 NOVEMBER 2014 TORSDAG 13 NOVEMBER KL.13:30-16:30 NPF i särskolan skapa förutsättningar för lärande och delaktighet Att hantera NPF och multipla diagnoser i särskolan, för att skapa bästa möjliga lärmiljöer för alla elever, är en komplex utmaning. Alla har olika behov och förutsättningar och det krävs både kunskap och kreativitet för att hitta framgångsrika lösningar för ett optimalt resultat. Att känna igen och ha förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en förutsättning för att kunna bemöta eleven på bästa sätt. I särskolan där dessa diagnoser existerar i kombination med andra funktionsnedsättningar blir situationen än mer komplex. Du får metoder för att med tydliggörande pedagogik (TEACCH) lyckas med: Att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Hur är det att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur bemöter du föräldrar på bästa sätt? Tal och språkutveckling vad händer om tal och språkutvecklingen inte är grundad? Kommunikation och autism vilka metoder fungerar bäst och när? Pedagogiska förhållningssätt, strategier och verktyg Läromedel som lockar elever i träningsskolan till läsning Därför bör du gå på workshopen På denna workshop får du arbeta praktiskt med den många gånger svåra uppgiften att skapa rätt förutsättningar för lärande och delaktighet för elever med NPF i särskolan. Du får konkreta verktyg som är direkt applicerbara i ditt vardagliga arbete samt möjlighet att i en mindre grupp diskutera och utbyta erfarenheter kring utmaningar som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Margareta Lundkvist Margareta är utbildad speciallärare med inriktning mot träningsskola och har även en påbyggnadsutbildning i autismpedagogik. Hon är också utbildad i tydliggörande pedagogik (TEACCH) och till att utföra PEP-bedömningar och har medverkat i UR:s TV-serie Liv med autism. Margareta är upphovsman till en mängd läromedel med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och också mamma till en nu vuxen dotter som har ADHD (ADD). FRAMTIDENS SÄRSKOLA

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FRAMTIDENS SÄRSKOLA inbjudan till konferens i Stockholm den november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Stockholms universitet Åsa Lyrberg Borås Stad Britt-Marie Bentley Solhagagruppen Sofia Johansson Lerums kommun Christian Jerhov Activa Örjan Samuelsson Särskolan, Tjörns kommun Marie Bolger Anneli Sundin Vibeke Friman Salemskolan Åse Krantz Grundsärskolan Borås Martin Gunnarsson Gymnasiesärskolan Sölvesborgs kommun Anny Björk Stina Nordin Kista gymnasiesärskola Marit Wiklund Gymnasiesärskolan Utsikten Mattias Johannesson Lisbeth Alfredsson FÖLJ OSS PÅ DU FÅR TA DEL AV: Kommunikativa verktyg för kunskapsutveckling Elevaktivt IKT-användande Systematiskt arbetssätt för ökad motivation till lärande Myndighetsövergripande samverkan WORKSHOP NPF i särskolan skapa förutsättningar för lärande och delaktighet Hur hanterar du NPF och multipla diagnoser? Vet du hur du ska öka motivationen och kunskapsutvecklingen när kommunikationen och beteendet är stora utmaningar? På denna workshop får du konkreta verktyg för att optimera lärsituationen och delaktigheten för dina elever med de mer komplexa behoven. Workshopen leds av Margareta Lundkvist, speciallärare och autismpedagog AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con676

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer