THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV: Reservation för eventuella ändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar"

Transkript

1 THERMOCOLD MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR Sid 1

2 Allmän beskrivning Sid. 3 Inledande anvisningar Sid. 3 Displayenhet Sid. 4 Direktparametrar Sid. 5 Översikt knappfunktioner Sid. 5 Larm och Signaler Sid. 6-8 Åtgärder före start Sid. 9 Typer av parametrar Sid. 10 Parameterlista Sid Sid 2

3 ALLMÄN BESKRIVNING "µchiller" är speciellt konstruerad för att kontrollera och reglera vätskekylaggregat / värmepumpar med en eller två kompressorer. Varvtalsreglering av kondensorfläktar för kondensortrycksreglering sker via temperatur- eller tryckreglering, ON/OFF eller steglös varvtalsreglering kan erbjudas. Användning av "µchiller" är mycket enkelt tack vare kontrollenheten som medger val av alla parameterfunktioner enkelt och snabbt. "µchiller" kan programmeras för specifika funktioner endast via användning av tryckknappar för programmering och radering. Alla tillverkare kommer att finna denna utrustning mycket användbar och snabb; den regleras endast via intryckning av två st knappar. För brukare som kräver absolut säkerhet, kan "µchiller" förses med demonterbar kontrollenhet. Då regulatorn består av två separata delar - kontrollenheten och styrenhet - är det möjligt att demontera kontrollenheten när aggregatet har blivit programmerat, för att förhindra obehörigt tillträde till programvaran. Tillval av ytterligare ett kretskort gör det möjligt att ansluta "µchiller" till central dator för fjärrövervakning. INLEDANDE ANVISNINGAR Funktioner "µchiller" är ett multiprocessor system konstruerat för kontroll av: luft/luft kylaggregat luft/luft värmepump luft/vatten vätskekylaggregat luft/vatten värmepump vatten/vatten vätskekylaggregat vatten/vatten värmepump reverserbar på köldmediesidan vatten/vatten värmepump reverserbar på vattensidan "µchiller" är baserad på två integrerade system ('bas' sektion inkluderande kontroller, ingångar och utgångar, samt 'terminal' eller kontrollenheten ). 'Bas'- och 'terminal' enheten kan uppgraderas genom kompettering med tillvalskort, vilket medger ytterligare manöverfunktioner. En kort beskrivning av varje enhet följer nedan. Terminal med display Terminal med 4 tryckknappar, 3-siffrig display. 5 st lysdioder indikerar status på aggregatet (Kyla/ Värme), kompressorstatus (ON/OFF), samt ti mer för indikering att kompressorer/pumpar va rit i drift i 100 timmars gångtid. Skyddsklass IP 65 (terminalen kan monteras ut omhus utan några problem). Den kan placeras på upp till 3 m avstånd från huvudkortet, utan några tillägskort. Summersignal kan uteslutas via strömställare ('dip-switch') eller via programvara (se avsedd parameter). Anslutning till 'bas'- kortet sker via klen spänningsledning. Sid 3

4 TERMINAL MED DISPLAY Display Status på aggregatet Användaren informeras om aggregatets status genom 5 st lysdioder på terminalen, samt 2 st lysdioder (gul och grön) placerade på huvudkortet. Funktion av lysdioder på kontrollenheten, i aggregat med 1 st kompressor Lysdiod Blinkning Status/Funktion COMPR. (vänster) COMPR. (höger) Startfördröjning aktiverad * Kompressor 1 aktiverad j SOMMARSÄSONG - - Kyldrift f VINTERSÄSONG - - Värmedrift X Indikerat värde x 100 * Kylbehov föreligger Funktion av lysdioder kontrollenheten, i aggregat med 2 st kompressorer (eller 1 st kompressor med kapacitets/ sekvens reglering) Lysdiod Blinkning Status/Funktion COMPR. (vänster) Startfördröjning aktiverad Kompressor 1 aktiverad COMPR. (höger) Startfördröjning aktiverad Kompressor 2 aktiverad SOMMARSÄSONG - - Kyldrift f VINTERSÄSONG - - Värmedrift X Indikerat värde x 100 j Funktion av gul och grön lysdiod placerade på huvudkortet Gul lysdiod indikerar brukaren om korrekt funktion av aggregatet. Under normaldrift blinkar den 1 gång varje sekund. Vid larmförhållanden blinkar den snabbare (ca 2 ggr per sekund). Om lysdioden är helt släckt är aggregatet spänningslöst. Grön lysdiod indikerar att kommunikation mellan aggregatet och kontrollterminalen är O.K. Vid kommunikationsfel är den gröna lysdioden släckt. Manöverpanel Funktioner Manöverpanelen består av 4 st Inställning samt visning av Börtryckknappar med funktioner värdet samt direktparametrar enligt följande: (se sid 5) Sid 4

5 Visning och ändring av direktparametrar - Tryck in SEL knappen minst 5 sekunder för visning av direktparametrar (se sid 5). Displayen visar koden för direktparametrar (börvärdet för kyldrift visas först). Koden för direktparametrar börjar automatiskt att blinka efter några sekunder om inga andra knappar tryckts in. - Tryck åter in SEL knappen för visning av värdet på vald parameter. När värdet visas kan detta ändras genom att trycka in knapparna UP ( ), för att öka värdet och DOWN ( ) ner för att minska värdet. För att bläddra igenom de olika parametrarna används samma knappar när en parameter visas. Om inga knappar tryckts in börjar det automatiskt att blinka efter några sekunder och displayen kommer att återgå till utgångspunkten. - Tryck in PRG knappen för att lagra de förändrade parametrarna eller för att återgå till utgångspunkten. Avstängning av SUMMERSIGNAL Återställning av LARM Tryck in PRG knappen för att stänga av summersignalen. Tryck in både UP ( ) och DOWN ( ) knapparna samtidigt i mer än 5 sek för att återställa indikerat larm ( manuell återställning). Respektive lysdiod slocknar och larmreläet kommer att bli spänningslöst. Kyldrift Kyldriften aktiveras/kopplas ur genom att trycka in UP ( ) knappen mer än 5 sek. När kyldriften är aktiverad lyser lysdioden"sommardrift" (solen). Om kylbehov föreligger kommer lysdioden för kompressorn att blinka tills tidsfördröjningen gått ut och när kompressorn startar lyser lysdioden med fast sken. Skall aggregatet stängas av i "beredskapsläge", tryck in UP ( ) knappen mer än 5 sek, lysdioderna för kompressorn ock kyldrift ("solen") kommer nu att slockna. Värmedrift Värmedriften aktiveras/kopplas ur genom att trycka in DOWN ( ) knappen mer än 5 sek. När värmedriften är aktiverad lyser lysdioden "värmedrift" (snöflinga). Om värmebehov föreligger kommer lysdioden för kompressor att blinka tills tidsfördröjningen gått ut och när kompressorn startar lyser lysdioden med fast sken. Skall aggregatet stängas av i "beredskapsläge" tryck in DOWN ( ) knappen i mer än 5 sek. Lysdioderna för kompressorn och värmedrift (snöflingan) kommer nu att slockna. Sid 5

6 Översikt av tryckknapparnas funktion Tabellen enligt nedan visar innebörd och funktion av tryckknapparna Tryckknapp Aggregat status Funktion SEL 1 Normal drift (displayen visar köld- Efter 5 sek huvudparametrar (se nedan) bärarens inloppstemperatur) 2 Lista på koder Visar lista på koder 3 Visar värden Visar värdet PRG 1 Normal drift Efter 5 sek lösenord för USER parametrar 2 Lista på koder Lagrar parametrar i Eeprom 3 Visar värden Lagrar parametrar i Eeprom 4 Summersignal ON (TILL) Stänger av summersignal UP( ) 1 Normal drift Efter 5 sek öppnar/stänger Kyl funktion driftsätt 2 Lista på koder Rullar lista på koder 3 Visar värden Ökar värdet DOWN( ) 1 Normal drift Efter 5 sek öppnar/stänger Värme funktion driftsätt 2 Lista på koder Rullar lista på koder 3 Visar värden Minskar värdet PRG + SEL 1 Normal drift Efter 5 sek lösenord för FACTORY parametrar SEL + UP( ) 1 Normal drift Efter 5 sek aktiveras manuell avfrostning UP( ) + DOWN( ) 1 Normal drift Efter 5 sek manuell återställning av larm 2 Visar timer Omedelbar återställning av timer DIREKTPARAMETRAR Tabellen enligt nedan visar DIREKTPARAMETRARNA Kod Beskrivning r1 Börvärde Kyldrift r2 Differential Kyldrift r3 Börvärde Värmedrift r4 Differential Värmedrift r6 Temperatur utlopp krets 1 (sensor S2) r7 Temperatur utlopp krets 1 (sensor S4) r8 Temperatur/tryck (sensor S3) krets 1 r9 Temperatur/tryck (sensor S5) krets 2 c9 Gångtid kompr. 1 ca Gångtid kompr. 2 cc Gångtid köldbärarpump Sid 6

7 LARM OCH SIGNALER Vid varje tillfälle då ett larmförhållande är upptäckt, kommer kontrollenheten omgående att utföra följande funktion: summersignal ljuder (om tidigare vald funktion: ON) larmreläet blir spänningssatt temperaturvärdet blinkar gul lysdiod på huvudtablån, (aggregat med 1 st kompressor), börjar blinka med högre frekvens/hastighet larmkod framträder på displayen alternativt med temperatur värdet. När ett larmförhållande har blivit återställt, antingen manuellt eller genom att trycka in både UP ( ), och DOWN ( ) knapparna samtidigt minst 5 sekunder, kommer kontrollenheten att återställa sig till normal drift: summersignal tystnar temperaturvärdet slutar att blinka gul lysdiod blinkar med normal frekvens/hastighet (1 gång /sek) larmkod försvinner på displayen Skulle larmförhållandet kvarstå, kommer funktionen enligt ovan upprepas igen. Externa digitala larm "µchiller" har 9 st ingångar för externa digitala kontakter (24 V ac), enligt nedan: Typ Digital ingång Larm Återställning Meddelande på displayen Högtryck 1 ID 1 Öppen Manuell H1 Lågtryck 1 ID 2 Öppen Manuell L1 Överlast kompressor 1 ID 3 Öppen Automatisk C1 Överlast fläkt 1 ID 4 Öppen Automatisk F1 Flödesvakt/Överlast ID 5 Öppen Manuell FL kondensorfläkt Automatisk Högtryck 2 ID 8 Öppen Manuell H2 Lågtryck 2 ID 9 Öppen Manuell L2 Överlast kompressor 2 ID 10 Öppen Automatisk C2 Överlast fläkt 2 ID 11 Öppen Automatisk F2 Digitala larm framträder ej när "µchiller" är avstängd (OFF). Högtryck Kompressorn stannar omgående. Lågtryck Kompressorn stannar omgående. Överlast kompressor Kompressorn stannar omgående. Överlast fläkt Fläkten och kompressorn stannar omgående. Flödesvakt Alla utgångar sätts i spänningslöst tillstånd omgående: pump, kompressor, kondensorfläkt etc Sid 7

8 Frysvakt Typ Ingång Larm Återställning Felkod Frysskydd Manuell A1 Frysskydd Manuell A2 Kompressorn och kondensorfläkten stannar omgående. Om temperaturen överskrider det inställda gränsvärdet, stängs värmen av och allting är avstängt tills frysskyddsalarmet är återställt. Frysskydds larmet kan aktiveras i Kyl- eller Värmedrift när återstartfördröjning vid uppstartning har passerats. I läge OFF (FRÅN), kan "µchiller" ej upptäcka larmförhållanden, men den kontrollerar och sköter systemets värmare. Sensor larm Typ Ingång Larm Återställning Felkod Givare S Automatisk E1 Givare S Automatisk E2 Givare S Automatisk E3 Givare S Automatisk E4 Givare S Automatisk E5 Kompressorn och kondensorfläkten stannar omgående; cirkulationspump för köldbärare (vattensidan) kvarstår ON (TILL). Felkod, Eeprom Larm Typ Ingång Larm Återställning Felkod Felkod Eeprom Automatisk EE I händelse av ett EE (Error Eprom) larm, kommer regleringsprocessen att fortskrida på basis av de data som finns lagrade i Ram minnet. I händelse av fel, stäng av aggregatet och kontakta auktoriserad servicepersonal. Avfrostnings indikationer, avfrostnings fel och underhåll av kompressorer Typ Ingång Larm Återställning Felkod Avfrostning krets nr Automatisk d1 Avfrostning krets nr Automatisk d2 Avfrostningsfel krets Auto/Manuell r2 Underhåll kompressor nr Manuell n1 Underhåll kompressor nr Manuell n2 Avfrostning krets nr 1 och nr 2 Varje gång en avfrostningsperiod inträffar, kommer displayen att visa 'd1' eller 'd2'. I detta fall kommer varken summersignal eller larmreläet att bli aktiverat. Gul lysdiod kommer ej att öka frekvens/hastighet. Temperatur värdet blinkar alternativt med avfrostnings indikeringen. Avfrostnings fel på krets 1 och 2 När en avfrostnings period slutar pga utgången tid, men en temperatur-baserad slut-avfrostning har tidigare valts, kommer aggregatet att visa 'r1' eller 'r2'. Detta meddelande kan nollställas genom att återstarta aggregatet eller genom att utföra en ny avfrostnings period korrekt. I detta fall blir varken summersignalen eller larmreläet aktiverat. Gul lysdiod blinkar med normal frekvens/hastighet. Temperatur värdet blinkar alternativt med avfrostnings felindikeringen. Sid 8

9 Ordningsföljd för indikeringar När "µchiller" är i avstängt läge (stand-by) och det är åtminstone ett aktivt larm, kommer alla lysdioder att förbli aktiverade, utom summern. Det är endast probe och eeprom larm som kan aktiveras i avstängt läge (stand-by) ; larm från digitala ingångar (se Externa digitala larm sid 6) kommer ej att kunna aktiveras. Nr Felmeddelande Röd lysdiod, på 1 kretskort Display Summersignal Larmrelä (om aktiverad) 1 E1 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 2 E2 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 3 E3 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 4 E4 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 5 E5 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 6 EE Ljuder Aktiverat 7 FL Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 8 H1 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 9 L1 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 10 C1 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 11 F1 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 12 A1 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverat 13 d1 Blinkar 14 r1 Blinkar 15 n1 Blinkar 16 H2 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverad 17 L2 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverad 18 C2 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverad 19 F2 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverad 20 A2 Blinkar snabbt (2 Hz) Blinkar Ljuder Aktiverad 21 d2 Blinkar 22 r2 Blinkar 23 n2 Blinkar Sid 9

10 PARAMETERAR Åtgärd före start Innan första uppstart av aggregat, med microprocessor µchiller, skall fabriksparametrarna kontrolleras av kylbehörig servicetekniker. Fabriksparametrarna är skyddade av en fabrikskod, så att obehörig personal ej kan gå in och ändra parametrar som kan skada aggregatet. För att få tillgång till fabriksparametrarna; 1. Tryck in knapparna PRG och SEL (se nedan) samtidigt under 5 sekunder, därefter börjar 00 att blinka i displayen. 2. Med UP ( ) och DOWN ( ) -knapparna ställs fabrikskoden in (177). 3. Tryck in SEL och du är inne i fabrikskonfigureringen. 4. Med UP ( ) och DOWN ( ) -knapparna går man igenom samtliga fabriksparametrar enligt tabell s För att kontrollera inställt värde på vald parameter tryck därefter in SEL och värdet visas i displayen. Vill du i detta läge ändra parametern kan du med UP ( ) och DOWN ( ) -knapparna välja nytt värde. När samtliga parametrar är kontrollerade kan du lagra dina ev ändringar genom att trycka på PRG. Därefter återgår displayen till ärvärdet för ingående köldbärare. OBS! När du har kontrollerat alla parametrar och konstaterat att dessa är riktiga, avvakta i ca 60 sek så återgår displayen till ärvärdet för ing köldbärare. Detta för att vara säker på att du ej oavsiktligt har ändrat någon parameter. Särskilt viktiga parametrar är; A1 - börvärde frysskydd. C3 - återstartfördröjning kompressor. r1 - börvärde kyldrift (temperatur inkommande köldbärare till aggregatet). Start av aggregat i kylläge. När samtliga parametrar är kontrollerade och justerade för rätt driftförhållande startas aggregatet genom att trycka in UP ( )-knappen i fem sekunder och lysdioden för kyldrift ("solen") börjar att lysa. Om kylbehov föreligger kommer lysdioden (i displayen) för kompressorn att blinka tills tidsfördröjning kompressor gått ut, därefter startar kompressorn och lysdioden lyser då med fast sken. Start av aggregat i värmeläge. Värmedriften aktiveras/kopplas ur genom att trycka in DOWN ( ) knappen mer än 5 sek. När värmedriften är aktiverad lyser lysdioden "värmedrift" (snöflinga). Om värmebehov föreligger kommer lysdioden för kompressor att blinka tills tidsfördröjningen gått ut och när kompressorn startar lyser lysdioden med fast sken. Skall aggregatet stängas av i "beredskapsläge" tryck in DOWN ( ) knappen i mer än 5 sek. Lysdioderna för kompressorn och värmedrift (snöflingan) kommer nu att slockna. Stopp av aggregat. För att stänga av aggregatet i "beredskapsläge" trycks UP ( )-knappen in i kylläge eller DOWN ( ) knappen i värmeläge i fem sekunder, lysdioderna för kompressor och kyldrift ("solen") resp. värmeläge ("snöflinga") kommer nu att slockna. Sid 10

11 TYPER AV PARAMETRAR D = Direkta parametrar - tillgängliga utan kod U = Användarparametrar - tillgängliga via användarkod 22 F = Fabriksparametrar - tillgängliga via fabrikskod 177 Närvaron (D,V,C,S,B) av vissa parametrar beror på typ av aggegat ex vattenkylt eller luftkylt. B - Styrning av aggregat med två kompressorer (B=parameter förekommer bara i aggregat med två kompressorer). S - Typ av kondensorkontroll - temperatur eller tryckstyrd (S=parameter förekommer bara i aggregat som levereras med kondensortryckkontroll 1 eller 2, se parameter /3). C - Aggregat utrustat med tryckomvandlare (4-20mA) för kondensortryckkontroll (C=parameter förekommer bara i aggregat med tryckomvandlare (4-20mA) för kondensortryckkontroll /3=2). V - Luftkylda aggregat (V=parameter förekommer bara vid aggregat med fläkt(ar) F 1 =1). D - Avfrostning (D=parameter förekommer bara i värmepumpsaggregat där avfrostningsfunktionen har valts d1=0). Övrig förklaring Def. = Fabriksinställt värde (värdet som visas i displayen). Typ = Typ av parameter (se ovan första stycket). Min = Minsta värde på Def eller hänvisning till annan parameter. Max = Största värde på Def eller hänvisning till annan parameter. M.U. = Enhet/sort, ex - C, F, flag, bar, min, hrs etc. - Ex 1; M.U. =10s och Def = 36 - detta betyder att Def =360 sek. Ex 2; M.U.=flag - detta betyder ex för parameter /d att Def kan vara alternativt 0= C och 1= F. Var. = Detta värde visar i hur stor differans parametern kan ändras ( gäller ej "flag"). Med värdet Var=0.1 menas att ex temperaturen höjs 1,1-1,2-1,3 etc (mao diff=0,1) Parametrar Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro Brukarkod U Fabrikskod F / /1 /2 SENSORER Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro Typ av sensor inkommande köldbärare F 0 1 flag 1 (1) (0=till/från, 1=NTC-Carel) S1 Typ av sensor vid utgående köldbärare F 0 1 flag 1 (1) krets 1 & 2 (0=till/från, 1=NTC-Carel) S2, S4 Sid 11

12 Parametrar Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /A /b /C /d Typ av sensor - tryckomvandlare - F 0 2 flag 1 (1) kondenseringstemperatur krets 1 & 2 (0=ej använd - 1=NTC Carel 2=Tryckomvandlare 4_20mA) S3 & S5. Minvärde tryckomvandlare F 0 /5 bar 1 (0) --CS- Maxvärde tryckomvandlare F /4 35 bar 1 (35) --CS- Kalibrering sensor S1 U -6,0 6,0 C 0,1 0, ,8 10,8 F Kalibrering sensor S2 U -6,0 6,0 C 0,1 0, utgående köldbärare krets 1-10,8 10,8 F Kalibrering sensor S4 U -6,0 6,0 C 0,1 0,0 ----B utgående köldbärare krets 2-10,8 10,8 F Kalibrering sensor S3 U -6,0 6,0 C/bar 0,1 0,0 ---Savfrostning krets 1-10,8 10,8 F Kalibrering sensor S5 U -6,0 6,0 C/bar 0,1 0,0 ---SB avfrostning krets 2-10,8 10,8 F Digitalt filter U Begränsning invärde U Mätenhet aggregat (0=ºC, 1=ºF) U 0 1 flag r REGULATOR Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Börvärde kyldrift D ra rb C/F 0,1 12, Differens kyldrift D 0,1 11,0 C 0,1 3, ,1 19,8 F Börvärde värmedrift D rc rd C/F 0,1 40, Differens värmedrift D 0,1 11,0 C 0,1 3, ,1 19,8 F Utjämnad gångtid kompressor F 0 1 flag 1 (0) ----B (0=ja, 1=nej) Ärvärde utgående köldbärare D - - C/F krets 1 (sensor S2) Ärvärde utgående köldbärare D - - C/F B krets 2 (sensor S4) Ärvärde kondenseringstemperatur/tryck D - - C/F Skrets 1 (sensor S3) bar Ärvärde kondenseringstemperatur/tryck D - - C/F SB krets 2 (sensor S5) bar Sid 12

13 ra rb rc rd Min börvärde kyldrift U -40 rb C/F Max börvärde kyldrift U ra 90 C ra 194 F Min börvärde värmedrift U -40 rd C/F Max börvärde värmedrift U rc 90 C rc 194 F c KOMPRESSOR Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc Min gångtid kompressor U s Min ståtid kompressor U s Tidsintervall mellan 2 kompressorstarter U s Tidsfördröjning innan uppstart av U s B kompressor nr 2 vid kapacitetsstegskontroll Tidsfördröjning innan stopp av U 0 15 s B kompressor nr 2 vid kapacitetsstegskontroll Tidsfördröjning vid uppstart U s Tidsfördröjning innan start av U s kompressor efter det att köldbärarpump eller kondensorfläkt har startat Tidsfördröjning innan stopp av U min köldbärarpump eller kondensorfläkt efter det att kompressorn har stannat Gångtid kompressor 1 D tim Gångtid kompressor 2 D tim B 0 Tidströskel för servicelarm U tim Gångtid köldbärarpump eller D tim kondensorfläkt 0 Sid 13

14 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA Fb FLÄKTAR Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro Fläktars närvaro (0=nej, 1=ja) F 0 1 flag 1 (0) Fläktarnas funktionslogik U 0 3 flags 1 0 -V--- 0=alltid till 1=till när kompressorn går 2=till när kompressorn går och pressostatstyrd till/från 3=till när kompressorn går och tryckstyrd steglöst Min spänningsvärde för tyristor F 0 F4 steg 1 -V-S- 50Hz (50 60Hz 41) Max spänningsvärde för tyristor F F3 steg -V-S Hz ( Hz 108) Min temp kondensering vid kyldrift U 0 F6 C 0,1 35 -V-S- 32 F6 F Min tryck kondesering vid kyldrift /4 F6 bar 0,1 13 Max temp kondensering vid kyldrift U F5 50 C 0,1 45 -V-S- F5 122 F Max tryck kondensering vid kyldrift F5 /5 bar 0,1 9 Min temp kondensering vid värmedrift U F8 50 C 0,1 30 -V-S- F8 122 F Min tryck kondensering vid värmedrift F8 /5 bar 0,1 13 Max temp kondensering vid värmedrift U 0 F7 C 0,1 30 -V-S- 32 F7 F Max tryck kondensering vid värmedrift /4 F7 bar 0,1 9 Gränsvärde temp för att stänga av U 0 F5 C 0,1 20 -V-Sfläkten vid kyldrift 32 F5 F Gränsvärde tryck för att stänga av /4 F5 bar 0,1 8 fläkten vid kyldrift Gränsvärde temp för att stänga av U F7 50 C 0,1 40 -V-Sfläkten vid värmedrift F7 122 F Gränsvärde tryck för att stänga av F7 /5 bar 0,1 16 fläkten vid värmedrift Val av maxfart kondensorfläkt vid uppstart U 0 15 s 1 0 -V-S- (0=nej, 1=ja) Sid 14

15 d AVFROSTNING Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro d1 Avfrostningscykel (0=nej, 1=ja) U 0 1 flag S- d2 d3 Tids eller temperatursstyrd avfrostning U 0 1 flag 1 0 D--S- (0=tidsstyrd, 1=temperatursstyrd) Temperatur för start av avfrostning U -30 d4 C 0,1-5 D--S- -22 d4 F d4 Tryck för start av avfrostning /4 d4 bar 0,1 3,5 Börvärde (temp) för stopp avfrostning U d3 50 C 0,1 20 D--Sd3 122 F d5 d6 d7 d8 d9 da A db A1 dc dd de A2 A3 Börvärde (tryck) för stopp avfrostning d3 /5 bar 0,1 14 Min tidsintervall för start av avfrostning U s D--S- Min tid för avfrostningscykeln U s 10 0 D--S- Max tid för avfrostningscykeln U 1 15 min 1 5 D--S- Min tid mellan två avfrostningar på U min D--Ssamma krets Tidsintervall mellan avfrostningar U min D--SB av två kretsar Avslutning avfrostning via extern F 0 1 flag 1 0 D--Sdigital kontakt Elvärme frysskydd aktiverade U 0 1 flag 1 0 D--Sunder avfrostning Fördröjning innan avfrostning F 0 3 min 1 0 D--S- Fördröjning efter avfrostning F 0 3 min 1 0 D--S- Avslutning avfrostning vid 2 köldmedie- F 0 1 flag 1 0 D--SB kretsar och 1 fläkt A4 A5 Sid 15

16 A FRYSSKYDD Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro A1 A2 A3 A4 A5 A6 Börvärde frysskydd kyldrift U -30 A4 C 0,1 3, A4 F Differens frysskydd kyldrift U 0,1 11,0 C 0,1 5, ,1 19,8 F Förregling av frysskyddslarm vid U s uppstart av aggregatet Börvärde frysskyddsvämare förångare U A1 20,0 C 0,1 5, A1 68,0 F Börvärde frysskyddsvämare förångare U 01 11,0 C 0,1 5, ,8 F Val av givare för elvärme frysskydd F 0 1 flag (0=S1, 1=S2) P LARM Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Förregling flödeslarm vid start av U s köldbärarpump Förregling flödeslarm under U 0 90 s normal drift Förregling lågtryckslarm vid start av U s kompressor Summerton aktiverad U 0 15 min Återställning av larm F 0 1 flag (0=manuell, 1=automatisk) Ändring användarparametrar tillfabriks- F 0 1 flag parametrar och reversering driftsymboler Lågtryckslarm via tryckomvandlare F 0 1 flag CS- Sid 16

17 H ÖVRIGT Typ Min Max M.U. Var. Def. Närvaro H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 HA Hb Aggregattyp F 0 6 flags 1 (2) (0=luft/luft-kylaggregat 1=luft/luft-värmepumpsaggregat 2=luft/vatten-kylaggregat 3=luft/vatten-värmepumpsaggregat 4=vatten/vatten-kylaggregat 5=vatten/vatten-värmepumpsaggregat med reservering på freonkretsarna 6=vatten/vatten-värmepumpsaggregat med reservering på vattenkretsarna Antal fläkstyrningssteg (0=1, 1=2) F 0 1 flag 1 (1) -V-SB Antal förångare (0=1 förångare, F 0 1 flag 1 (0) ----B 1=2 förångare) Antal kompressorer F 0 1 flag 1 (0) ----B (0=1 kompressor, 1=2 kompr. 2 kretsar) Funktionslogik köldbärarpump/fläkten F 0 2 flags 1 (1) =finns ej på aggregatet 1=alltid i drift 2=i drift vid behov Kyla/värme digital ingång (0=nej, 1=ja) U 0 1 flag Till/från digital ingång (0=nej, 1=ja) U 0 1 flag Antal terminaler (0=1, 1=2) F 0 1 flag Förregling tangentbord U 0 3 flag Seriell adress U Password för yttre styrning av U aggregatet Sid 17

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT 00.01.05 BESKRIVNING MIKROPROCESSOR CAREL µchiller VENETO KYLAGGREGAT Infraröd Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Telefon 0171-47 90 75, Telefax, 0171-44 00 97 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Allmänt 3 Huvudkretskort,

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Instruktioner för microprocessor C²

Instruktioner för microprocessor C² μc 2 elektronisk kontroll Instruktioner för microprocessor C² www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Display och knappar 2 Programmering samt lagring av parametrar 3 Givareparametrar 4 Parametrar

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning Instruktion för drift och skötsel 4.0179.40 2006-04-25 Ers. Carel MicroChiller II (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Allmänt Displayenhet (knappar) Microchiller

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Programmering av AKOTIM

Programmering av AKOTIM Sidan 1av 5 FUNKTIONER I FRONTPANELEN Modeller för panelmontering Nedpil När denna tangent trycks in i minst 5 sekunder visas börvärdet. Modeller för DIN-montering Set-tangent När denna knapp trycks in

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Mikroprocessor KTR / KTOB. Instruktioner för Larmsignaler

Mikroprocessor KTR / KTOB. Instruktioner för Larmsignaler Mikroprocessor KTR / KTOB Instruktioner för Larmsignaler LARMLISTA LARMSIGNALER VIKTIGT! Kontrollera alltid orsaken till larmet som visas i displayen. Använd inte aggregatet förrän larmorsaken åtgärdats.

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Aermec ANL kontrollpanel

Aermec ANL kontrollpanel Instruktionsmanual Version: 1.8082.40 Uppdaterad: 2009-12-03 Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Handledning TFV 2000DE Pegasus

Handledning TFV 2000DE Pegasus Handledning TFV 2000DE Pegasus Grundfunktioner Kontrollpanelen Teckenfönstret 1. Aktuell temperatur. 2. Inställd temperatur. 3. Symbol för aktuell temperatur. 4. Symbol för inställd temperatur. 5. Symbol

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. MasterCella. Användarmanual 4.0178.40 2001-06-15. Ers.

Instruktion. för drift och skötsel. MasterCella. Användarmanual 4.0178.40 2001-06-15. Ers. Instruktion för drift och skötsel 4.0178.40 2001-06-15 Ers. MasterCella Användarmanual Beskrivning MasterCella är en regulator för styrning av kyl och frysenheter, med eller utan förångarfläkt. MasterCella

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion revision 01 2011 Argus-RC-O Rumsregulator med forceringsfunktion Argus-RC-O är en rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Inställningar. Åtgärder vid fel

Inställningar. Åtgärder vid fel Handledning TDJ430 Grundfunktioner Inställningar Menyn inställningar: (tryck MODE, vid normal drift). Bläddra mellan menyerna med MODE, tryck SET för att låsa upp inställningen. Ändra inställning med UP

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur.

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur. KMK Float Regulator för flytande kylmedelreglering. Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till maskinen samt en utetemperaturgivare. Enheten har även parpumpsautomatik

Läs mer

Manual för digital CPU-styrning

Manual för digital CPU-styrning Manual för digital CPU-styrning TX Control ADOTECH AB Strandgatan 9 70 Skellefteå Tel. 090-77 Fax 090-8 E-mail: adotech@skebo.ac TX Control STATUSVISNING TEMP. UPP TEMP. NER LUFTVOL. UPP LUFTVOL. NER TIMER

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

TWIN-3. Sve. Bruksanvisning. Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1

TWIN-3. Sve. Bruksanvisning. Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1 TWIN-3 Sve Bruksanvisning Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1 TWIN automatiskt smörjsystem Din maskin är utrustad med ett TWIN-3 automatiskt smörjsystem från Groeneveld. Systemet som är konstruerat speciellt

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer