Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961"

Transkript

1 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

2 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden Aktivera manuell avfrostning Ner Scrolla genom meny Minska värden Programmerbar genom parameter fnc ESC funktion (exit) Programmerbar genom parameter set Åtkomst av setpunkt Åtkomst av meny bekräfta kommando Visning av alarm( om närvarande) Vid uppstart genomförs ett lamptest; I några sekunder blinkar display och lampor, för att verifiera att allt är som det ska. Instrumentet har två huvudmenyer; "Maskinstatus" och Programmeringsmeny. ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV MENY Resurserna är arrangerade i en meny som blir åtkommlig genom att snabbt trycka på set ( MaskinStatus meny). Eller genom att trycka ner set i mer än 5 sekunder ( Programmerings meny). För att komma åt innehållet i varje mapp, indikerad med relevant beteckning, tryck på set en gång. Du kan nu scrolla igenom innehållet i varje mapp, ändra den eller använda dess funktion. Om du inte använder tangenterna på 15 sekunder (time out) eller trycker på "fnc", Kommer det sista värdet att sparas och den återgår till föregående meny. MASKINSTATUS För att komma åt MaskinStatus -meny Tryck snabbt på "set". Om inget larm är närvarande dyker SEt upp i displayen.genom att använda UPP och "NER" så kan du scrolla genom dom andra mapparna i menyn: -AL: alarm mapp (om närvarande); -Pb1: Värde för givare 1; -Pb2: Värde för givare 2 -SEt: Börvärde. Ställa in börv ärde Gå in i MaskinStatus -meny genom att trycka snabbt på set. Mappen SEt dyker upp. För att visa börvärdet tryck set. Värdet visas i displayen. För att ändra börvärdet, använd UPP och NER knappen inom 15 sekunder. Om parameter LOC = y kan börvärdet inte ändras. Avläsning av givare: Genom att trycka set under relevant symbol (Pb1) kan värdet för givarna avläsas. 2

3 PROGRAMMERINGSMENY För att gå in programmeringsmenyn, tryck på set i ca 5 sekunder. Om du har valt att använda lösenord, kommer detta att efterfrågas, (parameter PA1 ), och första etiketten kommer att visas. För att scrolla igenom de olika mapparna, använd UPP och NER knappen För att gå in i mappen, tryck set. Etiketten för den första synliga parameten blir synlig. För att scrolla igenom de andra parametrarna använd "UPP" och "NER" för att ändra parameter, tryck"set", Ändra till önskat värde och bekräfta med "set".för att gå till nästa parameter. Lösenordet ger dig tillgång att gå in i programmeringsparametrarna. Som standard är lösenord ej aktiverat. För att ta lösenord i bruk, gå in i programmeringsmenyn, mapp dis. Om lösenord är aktiverat, kommer du att se: - PA1 i början av Programmerings" - meny; MANUELL AKTIVERING AV AVFROSTNING För att manuellt aktivera avfrostning, tryck UPP i ca 5 sekunder. Om avfrostningsförutsättningar ej finns, (till exempel förångargivarens temperatur är högre än stopp-temperaturen), kommer displayen att blinka tre (3) gånger, för att indikera att avfrostning ej kommer att utföras. COPY CARD Copy Card är ett tillbehör som ansluts till TTL porten vilket tillåter snabb programmering av instrumentet. Fungerar enligt följande: Format Detta kommando möjliggör formatering av Copy Card. Varning: om Copy Card har programmerats; använder du Fr kommer all data att raderas och går ej att återställa. Upload Denna fuktion laddar ner parameterlistan från instrumentet. Download Denna fuktion laddar ner parameterlistan till instrumentet. Funktionen startas genom att gå in i mappen FPr och välja, beroende på aktivitet, UL, dl eller Fr ; Aktiviteten bekräftas genom att trycka på set knappen. Om aktiviteten lyckats visas ett y i displayen, om den misslyckats visas ett n i displayen. INDIKERINGAR Position Funktion Status Kompressor eller relä 1 Avfrostning Alarm Fläkt Lyser när kompressorn startar; blinkar under fördröjning, Skydd eller blockerad Lyser vid avfrostning; blinkar vid manuell avfrostning Lyser vid larm; blinkar när alarmet är tystat Lyser när fläkt är i drift TANGENTLÅS I instrumentet finns det möjlighet att låsa tangenterena, genom att programmera parameter Loc (hittas i mappen "dis ). Om tangenterna är låsta, kan du fortfarande komma åt programmeringsmenyn genom att trycka på set. Börvärdet kan också kontrolleras. DIAGNOSTIK Alarm indikeras alltid genom att buzzern signalerar (om den finns) och alarm ikonen lyser Alarm orsakat av felaktig termostatgivare (givare 1) visas som E1 i displayen 3

4 TEKNISKA DATA Skyddsklass frontpaneel: IP65. Hölje: Resistent plastkropp PC+ABS UL94 V-0, Display i polycarbonate, Knappar i köldtålig plast. Dimension: frontpanel 74x32 mm, djup 60 mm. Installation: panel montage, hål dimameter 71x29 mm (+0.2/ 0.1 mm). Användar temperatur: 5 55 C. Lagrings temperatur.: C. Luftfuktighet vin användning: % RH (ej kondenserad). Luftfuktighet vid lagring: 10 90% RH (ej kondenserad). Visnings område: (NTC); (PTC) C utan decimal (kan väljas genom parameter på 3 digit & 1/2 display markering. Analog ingåg: två PTC eller NTC ingång (kan väljas genom parameter). Serial: TTL för anslutning av Copy Card Digital outputs: relä kontakt SPDT 8(3)A 250Va. Mätområde: från 50 to 140 C. Nogranhet: 0.5% bättre än fullskala + 1 siffra. Upplösning: 1 eller 0.1 C. Strömförbrukning: 3 VA. Spännings matning: 12V eller 230V DISPLAY ALARM AH1 Hög temperatur alarm (bestäms av termostatgivare eller givare 1 AL1 Låg temperatur alarm (bestäms av termostatgivare eller givare 1) F ör att tysta alarmet tryck på en knapp Alarmen är relaterade till börvärdet och väl övervägt från avståndet tillbörvärdet själv. INSTALLATION Instrumentet är designat för panelmontage. Gör ett hål som är 29x71 mm, stoppa in instrumentet och fixera det med medföljande klämbleck. Montera inte instrumentet i fuktig och smutsig miljö. 4

5 PARAMETER PAR. BESKRIVNING RANGE DEFAULT VALUE* LEVEL** U.M. Kompressorreglering (Mapp CP ) Differens. dif Kompressorn stannar när den uppnåt börvärde, C/ F och startar vid en temperatur som är lika med börvärdet plus värdet av differensen. Note: värdet kan inte vara 0. HSE Högsta inställbara värde LSE C/ F LSE Lägsta inställbara värde HSE C/ F Ont KOMPRESSORSKYDD (mapp CP ) Tillslagstid (kompressor). Aktiveringstid för kompressor vid givarfel. om den sätts på min 1 med Oft på 0 så är kompressorn ej i drift, men vid Oft >0 så går den i driftcyklar. OFt Stopp-tid (kompressor). Stopp-tid för kompressor vid felaktig givare min om den sätts på 1 med Ont at 0 så är kompressorn ej i drift, men vid Ont >0 går den i arbetscyklar. don Fördröjning (vid) kompressorstart. Fördröjning av kompressorrelä när instrumentet sec slagits på dof fördröjning (efter) OFF. Fördröjning mellan stopp min och start av kompressorreläet dbi Fördröjning mellan tillslag. Fördröjning mellan min två lyckade starter. OdO Fördröj utgång (vid tillslag). Fördröjning av aktivering av utgångar vid strömtillslag min eller efter stömavbrott. dty AVFROSTNINGSREGLERING (mapp def ) Typ av avfrostning. 0/1/2 0 1 flag 0 = elektrisk avfrostning; 1 = hetgas avfrostning; 2 = Fri avfrostning. dit Avfrostningsintervaller tim dct Räknesätt för avfrostning. Val av räknesätt för avfrostningsintervaller. 0/1/2 1 1 flag 0 = Kompressor drifttid (DIGIFROST method); 1 = Realtid ; 2 = Kompressor-stopp. doh Fördröjning av avfrostning vid uppstart av instrumentet min defrosting. det Maximal avfrostningstid min dpo Avfrostning vid uppstart n/y n 1 flag y = ja; n = nej. LOC DISPLAY (Mapp dis ) (Tangentbord) Lås. Tangentbordslåsning. n/y n 1 flag y = yes; n = no 5

6 PA1 CA1 ddl dro Lösenord 1. vid aktivering (värden över 0) måste lösenord ges för åtkomst av nivå 1 parametrar. Kalibrering 1. Positivt eller negativt temperatur värde ges till värdet som avläses av givare 1, baserat på parameterinställningen på CA. Låsning av display vid avfrostning. Visningsläge under avfrostning. 0 = Visning av temperatur läst av termostatgivaren; 1 = Låser värdet som lästes innan avfrostningen påbörjades, återgår när temperaturen uppnåt inställt börvärde; 2 = Visar def under avfrostning, återgår när inställt börvärde uppnåts. Display visning. Välj C eller F för visning av temperaturen. 0 = C, 1 = F number C/ F 0/1/2 1 1 flag 0/1 0 1 flag PAR. DESCRIPTION RANGE DEFAULT VALUE* LEVEL** U.M. KONFIGURTION (Mapp CnF ) H00 1) Val av givartyp, PTC eller NTC. 0 = PTC; 1 = NTC. 0/1 0 1 flag H42 Närvaro av förångargivare. n/y y 1 flag rel release firmware. Instrument version: enbart parameterläsning tab table of parameters. Reserverad: enbart parameterläsning COPY CARD (Mapp Fpr ) UL Up load.överföring av parametrar fr ån instrument till Copy Card. dl Down load.överföring av parameterlista från Copy Card till instrument Fr Format. radering av all data i copy card. Viktigt VId användning av Fr parametern (Copy Card formatering) kommer all data som sparats i Copy Card att förloras. 6

7 KOPPLINGSSCHEMA 7

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se kylaggregat CKA Det mest ekonomiska

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION SPLIT2 LITE

FÄLTMÄTINSTRUKTION SPLIT2 LITE 1(12) Dok beteckning: FMI 09:80 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: Peter Berg Bilagor: Ändrad av: Godkänd av/datum: Lab. chef Bernt Bergström 2012-05-09 Reviderad av: Lennart Andersson 4 maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se kylaggregat

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer