PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN"

Transkript

1 Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter för del I och II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder högst 9 minuter för arbetet med Del I. Hjälpmedel Del I: "Formler till nationellt prov i matematik kurs C, D och E" Observera att miniräknare ej är tillåten på denna del. Provmaterial Provet Del II: Miniräknare (grafritande men ej symbolhanterande) och formelblad. Allt provmaterial inlämnas tillsammans med dina lösningar. Skriv namn och klass på de papper du lämnar in. Lösningarna till Del I ska lämnas in innan du får tillgång till miniräknaren. Redovisa därför ditt arbete på Del I på separat papper. Observera att arbetet med Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknaren. Varje uppgift inleds med ett uppgiftsnummer. Därefter följer provbankens identifikationsnummer, som anges inom parentes. På nästa rad anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning. Om en uppgift kan ge g-poäng och vg-poäng skrivs detta /. Till de uppgifter där det står Endast svar fordras behöver bara svaret anges. Till övriga uppgifter räcker det inte med bara ett kort svar utan det krävs att du skriver ned vad du gör, förklarar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du vid numerisk/grafisk problemlösning visar hur du använder ditt hjälpmedel. Uppgift 7 är en större uppgift, som kan ta upp till timme att lösa fullständigt. Det är viktigt att du försöker lösa denna uppgift. I uppgiften finns en beskrivning av vad läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av ditt arbete. Försök att lösa alla uppgifterna. Det kan vara relativt lätt att även i slutet av provet få någon poäng för en påbörjad lösning eller redovisning. Betygsgränser Ansvarig lärare meddelar de gränser som gäller för betygen "Godkänd" och "Väl Godkänd" för del I och II tillsammans. För att få betyget "Mycket väl godkänd" ska kraven för "Väl godkänd" vara väl uppfyllda. Dessutom kommer läraren att ta hänsyn till hur väl du löser eventuella -uppgifter. Namn: Skola: Klass/program: Kvinna Man Annat modersmål än svenska Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material som kommer ur provbanken gäller sekretessen fram till och med den juni 5. Sekretessen hävd. Skolverket 5

2 Uppgift nr (349) / Lös differentialekvationen y 4y Endast svar fordras Uppgift nr (35) / Förenkla ( 5 + i) och skriv resultatet på formen a + bi Uppgift nr 3 (35) /, /, / De komplexa talen,, 3, 4, 5 och 6 är markerade i det komplexa talplanet nedan. För vilket eller vilka av talen är a) 3 Endast svar fordras b) Re > Endast svar fordras c) arg 45 Endast svar fordras Skolverket 5

3 Uppgift nr 4 (5) / Bestäm det komplexa talet så att i Uppgift nr 5 (3448) / Differentialekvationen y x + y har en lösning y som uppfyller villkoret y ( ) Bestäm ett närmevärde till y (3) med hjälp av en numerisk metod, till exempel Eulers stegmetod. Välj steglängden Uppgift nr 6 (333) / Differentialekvationen + y y x har lösningskurvor som går genom punkterna A, B, C och D i nedanstående figur. I var och en av dessa har tangentens riktning markerats. I två av punkterna är tangentens riktning felaktigt markerad. I vilka två punkter är tangentens riktning felaktigt markerad? Endast svar fordras Skolverket 5

4 Uppgift nr 7 (393) /3 Lös ekvationen Uppgift nr 8 (357) / Bestäm det reella talet x så att Re x + 4i Uppgift nr 9 (358) /, // Funktionen f är definierad för alla x och x f ( x) x + a) Bestäm lokala maxima och minima för funktionen f. b) Undersök om funktionen har något största och minsta värde. Skolverket 5

5 Uppgift nr (3449) / Lös ekvationen Uppgift nr (35) /, / Ett område i första kvadranten begränsas av x-axeln, linjen x 4 och kurvan Låt området rotera kring x-axeln. y x a) Ställ upp en integral som ger volymen av den rotationskropp som uppkommer. Endast svar fordras b) Beräkna rotationskroppens volym. Endast svar fordras Uppgift nr (39) 3/ Bestäm den lösning till differentialekvationen y + y 8y som uppfyller villkoren y ( ) 4 och y ( ) Skolverket 5

6 Uppgift nr 3 (75) /, /, / Rymdfysiker kan genom att analysera ljuset från en stjärna bestämma hur mycket av ämnet Uran-38 som finns kvar i stjärnan. Då kan man avgöra stjärnans ålder. Atomkärnor av Uran-38 sönderfaller med en hastighet som är proportionell mot antalet kvarvarande atomkärnor, N, vid tiden t år. a) Ställ upp en differentialekvation som beskriver sönderfallet. Endast svar fordras b) Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen då 9 hälften av antalet atomkärnor har sönderfallit efter 4,5 år. Genom att analysera ljuset från stjärnan CS 38- har fysikerna bestämt att det återstår ungefär 4,6 % av den ursprungliga mängden Uran-38 som fanns i stjärnan då den bildades. c) Bestäm stjärnans ålder Uppgift nr 4 (353) /3 En liten sten kastas i en damm. Då skapas en våg i form av en cirkel på vattenytan. Enligt en förenklad modell kan man anta att cirkelns radie ökar med den konstanta hastigheten,5 m/s. Med vilken hastighet ändras cirkelytans area 6, sekunder efter det att stenen träffat vattenytan? Skolverket 5

7 Uppgift nr 5 (577) /, /, / En sjö har under en lång tid förorenats av utsläpp från en fabrik. Detta har medfört att det nu finns cirka 5 kg föroreningar i sjön. Fabriken släpper ut cirka kg föroreningar per år. Via ett vattendrag försvinner årligen % av mängden föroreningar från sjön. För att studera hur mängden föroreningar (y kg) i sjön förändras med tiden (t år) går det att använda en matematisk modell i form av följande differentialekvation: dy, y och y( ) 5 dy a) Förklara hur, y hänger ihop med förutsättningarna i texten. b) Lös differentialekvationen då y ( ) 5 c) Vad händer enligt modellen med mängden föroreningar i sjön i ett längre tidsperspektiv? Uppgift nr 6 (345) // I figuren är åtta olika områden i det komplexa talplanet markerade med A, B, C, D, E, F, G och H. Cirkeln är en enhetscirkel med centrum i origo. Cirkeln och koordinataxlarna ingår inte i något av de markerade områdena. Bestäm i vilket eller vilka områden talet kan ligga om ligger i B. Skolverket 5

8 Uppgift nr 7 (345) 3/3/ Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta extra hänsyn till: hur långt du kommit i din undersökning hur generell din undersökning är hur väl du redovisat ditt arbete hur väl du utför dina beräknigar hur väl du använt det matematiska språket Ett företag tillverkar tätningsringar för rör i olika storlekar. Alla ringar har både höjden och tjockleken cm, men kan ha olika radier (se figur ). Företagets produktutvecklare funderar på att utöka sortimentet. De vill därför veta hur mycket materialåtgången ökar för varje centimeter som tätningsringarnas radie ökar. Tätningsringar kan representeras matematiskt genom rotation av trianglar runt x-axeln. I figur och 3 ser du exempel på detta. I dessa figurer har ringarna radierna cm respektive cm. Figur Figur Figur 3 Undersök och beskriv hur tätningsringarnas volym förändras för varje centimeter som radien ökar. Skolverket 5

9 Lösningar Uppgift nr (349) y 4y y 4y 4x y C e SVAR: y C e 4x Uppgift nr (35) (5 + i) 5 + i 4 + i SVAR: 4 +i Uppgift nr 3 (35) a) SVAR: och 4 b) SVAR: och 6 c) SVAR: Uppgift nr 4 (5) a + ib och a ib i 4a + 4bi + 3a 3bi 8 + 5i 7a 8 a 4 b 5 b i SVAR: 4 + 5i Uppgift nr 5 (3448) y x + y y() x y n+ n+ x n y n + h + h y n Skolverket 5

10 Eulers stegmetod där h ger n x y y SVAR: y ( 3) 6 Uppgift nr 6 (333) y + y x y y x A (,) y, 5 Fel B (,) y, 5 ( ) Rätt ( ) C (, ) y, 5 Fel ( ) ( ) D (, ) y, 5 Rätt SVAR: Tangenterna genom punkterna A och C är felaktigt inritade. Uppgift nr 7 (393) (cosα + i sinα) (cos8 + i sin8 ) (cos3α + i sin3α ) 7(cos8 + i sin8 ) α n α 6 + n n n n α 6 α 8 α (cos6 + i sin 6 ) 3( + i ) + i 3(cos8 + i sin8 ) 3( + i ) (cos3 + i sin 3 ) 3( i ) i 3 3 SVAR: 3(cos 6 + i sin 6 ), 3(cos3 + i sin 3 ) 3(cos8 + i sin8 ) Skolverket 5

11 Uppgift nr 8 (357) Re x + 4i x 4i Re x + 6 x x + 6 x x + 6 x 8 x SVAR: x och x 8 Uppgift nr 9 (358) a) x f ( x) x + x f ( x) ( x + ) f ( x) x ± x f (x) + f (x) Min Max ( ) f ( ) (( ) + ) f () ( + ) f () ( + ) > 3 < 5 3 < 5 y ger lokala maximum och minimum i x ±, där y ( ), 5 och y ( ), 5. SVAR: : Lokalt maximum,5 för x och lokalt minimum, 5 för x b) x Se teckentabell ovan och f ( x) x + För x > är f (x) avtagande men positiv och kan därför inte anta negativa värden. Detta innebär att f (x) aldrig kan bli mindre än det lokala minimivärdet, 5 Skolverket 5

12 För x < är f (x) avtagande men negativ och kan därför inte anta positiva värden. Detta innebär att f (x) aldrig kan bli större än det lokala maximivärdet, 5 SVAR: Funktionens största värde är,5 och det minsta värdet är, 5 Uppgift nr (3449) 9 ± ± 4i SVAR: 9 ±4i Uppgift nr (35) a) SVAR: V 4 πy dx π 4 xdx b) π 4 x x dx π 4 4 π 8π SVAR: 8π v.e. Uppgift nr (39) y + y 8y r + r 8 r ± 3 r och r 4 y C 3 4x x e + Ce y() C + C y 4C e y () 4C C + C 4 4C + C C C 4x 4 + C + C e x SVAR: y 4x x e + 3e Skolverket 5

13 Uppgift nr 3 (75) a) SVAR: dn kn b) dn kt kn har lösningen N( t) Ne 9 Att hälften av kärnorna har sönderfallit efter 4,5 år ger att: 9 k 4,5 ln N Ne och därmed att k,54 9 4,5 SVAR: N( t) Ne,54 t c),46 N N e ln t 9 4,5 ln ln,46 t 9 4,5 9 ln,46 9 t 4,5 ln SVAR: Stjärnan är ca miljarder år. Uppgift nr 4 (353) A da dr da d (πr dr dr d dr ) dr πr Radien efter 6, s är 6,5 m 9, m. A Vi får då π 9,,5 m s 85 m d s SVAR: 85 m²/s Uppgift nr 5 (577) a) SVAR: Varje år förändras mängden föroreningar i sjön genom att kg föroreningar tillförs från fabriken och % av den aktuella mängden föroreningar följer med vattnet ut ur sjön. b) dy +, y har lösningen e, t y C + Skolverket 5

14 y() 5 C 5 y( t) 5e,t SVAR: y( t) 5e,t c) lim y ( t) lim 5e t t,t SVAR: Massan kommer att stabilisera sig kring kg Uppgift nr 6 (345) och därmed ligger i fjärde kvadranten eftersom ligger i första kvadranten. < eftersom > Beloppet av är mindre än och ligger alltså innanför enhetscirkeln. ligger i område F. SVAR: ligger i område F. Uppgift nr 7 (345) En ring med radie r representeras av den rotationskropp som uppkommer då linjen y x + r roterar runt x-axeln. Volymen för ringen med inre radie r: V r π (( x + r) r )dx π ( x + xr + r r )dx π ( x 3 x π + rx 3 π + r 3 + xr) dx Volymen för en ring med inre radie r + blir då V r + π + r + 3 Skillnaden i volym mellan dessa två ringar blir Vr + Vr π + r + π + r π 3 3 SVAR: En tätningsring som får cm större inre radie får π cm 3 större volym. Skolverket 5

15 Bedömningsanvisningar Inom parentes anges ett exempel på ett goagbart svar. Betygsgräns G: 3 poäng Betygsgräns VG: 5 poäng varav 6 vg-poäng Betygsgräns MVG: 5 poäng varav 3 vg-poäng dessutom ska eleven visa tre av fyra MVG kvaliteter. Uppgift nr (349) Max / 4x Korrekt svar ( y Ce ) + g Uppgift nr (35) Redovisad goagbar ansats, t.ex. utvecklar kvadraten med korrekt svar (4 +i) Uppgift nr 3 (35) Max / + g + g Max 3/ a) Korrekt svar ( och 4 ) + g b) Korrekt svar ( och 6 ) + g c) Korrekt svar ( ) Uppgift nr 4 (5) + g Max / Redovisad goagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen 4 a + 4bi + 3a 3bi 8 + 5i + vg med korrekt svar ( 4 + 5i ) + vg Uppgift nr 5 (3448) Max / Redovisad goagbar metod + g med goagbart svar ( y ( 3) 6 ) + g Uppgift nr 6 (333) Korrekt svar (A och C) Max / + vg Skolverket 5

16 Uppgift nr 7 (393) Max /3 3 Redovisad goagbar ansats, t.ex. tecknar 7(cos8 + i sin8 ) + vg eller påbörjar polynomdivision med + 3 med i övrigt redovisad goagbar lösning 3(cos 6 + i sin 6 ), 3(cos8 + i sin8 ) +- vg och 3(cos3 + i sin 3 ) Uppgift nr 8 (357) Max / x Redovisad goagbar ansats, t.ex. bestämning av realdel, + vg x + 6 med i övrigt goagbar lösning och goagbart svar ( x och x ) + vg 8 Uppgift nr 9 (358) Max /3/ a) Deriverar och bestämmer derivatans nollställen, x ± + vg med goagbar bestämning och verifiering av lokalt maximum och minimum (lokalt maximum,5 för x och lokalt minimum, 5 för x ) + vg b) Eleven påbörjar en undersökning, t.ex. genom att uppskatta funktionsvärdet för några stora värden på x + vg MVG-kvalitet Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang Värderar och jämför metoder/modeller Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk visar eleven i denna uppgift genom att använda en generell metod: eleven för generella resonemang kring funktionsvärden, t.ex. genom att fastslå att För x > är f (x) avtagande men positiv och kan därför inte anta negativa värden. genomföra matematiskt resonemang, som leder till slutsatsen att f (x) aldrig kan bli större än det lokala maximivärdet, 5 och att f (x) aldrig kan bli mindre än det lokala minimivärdet, 5 redovisa välstrukturerat och tydligt och med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk. Skolverket 5

17 Uppgift nr (3449) Max / Redovisad goagbar metod + g med korrekt svar ( 9 ±4i) + g Uppgift nr (35) Max / 4 a) Goagbart svar, t.ex. V πy dx + g b) Goagbart svar ( 5 v.e.) + g Uppgift nr (39) Max 3/ Redovisad korrekt bestämning av den allmänna lösningen, 4x x t.ex. y C e + C e 4x x med redovisad goagbar bestämning av funktionen ( y e + 3e ) + g +- g Uppgift nr 3 (75) dn a) Goagbart svar ( kn Max 5/ ) + g b) Redovisad goagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen 9 k 4,5 N e N + g,54 t med i övrigt goagbar lösning och goagbart svar ( N( t) N ) + g c) Redovisad goagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen,46,54 t N N e + g e Uppgift nr 4 (353) med i övrigt goagbar lösning och goagbart svar ( miljarder år) + g Max /3 da da dr Goagbar ansats, t.ex. tecknar dr + vg med korrekt bestämning av radien + vg med goagbart svar (85 m²/s) + vg Skolverket 5

18 Uppgift nr 5 (577) a) Redovisad goagbar förklaring ("Mängden förorenat ämne ökar varje år med kg minus tio procent av den aktuella mängden.") Max /3 + g b) Redovisad goagbar bestämning av partikulärlösning, y + vg,t med i övrigt redovisad goagbar lösning ( y( t) 5e ) + vg p c) Goagbar slutsats ("Massan stabiliserar sig kring kg") med motivering. Uppgift nr 6 (345) + vg Max // Redovisad goagbar ansats, t.ex. beräknar för något B eller a ib skriver om uttrycket som + g a + ib a + b Redovisad lösning som gör troligt att ligger i F, t.ex. beräknar för flera B och formulerar hypotesen att F + vg MVG-kvalitet Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang Värderar och jämför metoder/modeller Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk visar eleven i denna uppgift genom att använda generell metod, eleven för ett generellt resonemang, t ex genom att fastslå att ligger i fjärde kvadranten eftersom ligger i första kvadranten. genomföra bevis, eleven visar med generella metoder att alltid ligger i F. redovisa är välstrukturerat och tydligt. Det matematiska språket är i huvudsak korrekt. Skolverket 5

19 Uppgift nr 7 (345) Max 3/3/ Uppgiften ska bedömas med s.k. aspektbedömning. Bedömningsanvisningarna innehåller två delar: Först beskrivs i en tabell olika kvalitativa nivåer för tre olika aspekter på kunskap som läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av elevens arbete. Därefter ges exempel på bedömda elevlösningar med kommentarer och poängsättning. Bedömningen avser Metodval och genomförande I vilken grad eleven kan tolka en problemsituation och lösa olika typer av problem. Hur fullständigt och hur väl eleven använder metoder och tillvägagångssätt som är lämpliga för att lösa problemet. Kvalitativa nivåer Lägre Eleven beräknar goagbart volymen för en ring. Högre Eleven visar säkerhet i beräkningarna, t.ex. genom att korrekt beräkna skillnaden mellan volymerna för minst två ringar eller påbörjar en generell undersökning, t.ex. genom att korrekt teckna ett generellt uttryck för volymen av en ring. eller genomför en generell undersökning som inte är helt korrekt. Total poäng Matematiska resonemang Förekomst och kvalitet hos värdering, analys, reflektion, bevis och andra former av matematiska resonemang. Redovisning och matematiskt språk Hur klar, tydlig och fullständig elevens redovisning är och hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och - g g och vg / Eleven drar en slutsats om volymökningen baserat på ett specialfall (två beräknade volymer) eller en generell undersökning. Eleven drar en goagbar slutsats om volymökningen baserat på flera specialfall (minst tre beräknade volymer) eller en generell undersökning. g g och vg / Redovisningen är lätt att följa och förstå. Det matematiska språket är acceptabelt. konventioner. vg / Summa 3/3 Skolverket 5

20 MVG-kvaliteterna beskrivs i tabellen som följer. MVG-kvalitet Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang Värderar och jämför metoder/modeller Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk visar eleven i denna uppgift genom att: använda generell metod, eleven tecknar ett generellt uttryck för volymdifferensen: t.ex. π + r + π + r 3 3 formulera någon korrekt slutsats, t.ex. Volymen ökar med π cm 3 för varje cm radien ökar. Slutsatsen baseras på en generell metod. redovisa välstrukturerat och tydligt och med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk. Skolverket 5

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Matematik. Bedömningsanvisningar. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Delprov C ÅRSKURS

Matematik. Bedömningsanvisningar. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Delprov C ÅRSKURS ÄMNESPROV Matematik ÅRSKURS 9 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Bedömningsanvisningar. för samtliga skriftliga provdelar

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Bedömningsanvisningar. för samtliga skriftliga provdelar Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Bedömningsanvisningar för samtliga skriftliga provdelar 1b Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem www.artandscience.se linda.jarlskog@lund.se Matematikdagen, den 7/3-2011 Lunds kommun I följande häfte har jag samlat ihop fördjupningsuppgifter och rika

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. Delprov B och Delprov C

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. Delprov B och Delprov C Ämnesprov, läsår 2012/2013 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov B och Delprov C Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. Delprov D

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. Delprov D Ämnesprov, läsår 2012/2013 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov D Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer