ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet"

Transkript

1 ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet

2 Bruksanvisningen för Rad-57 Signal Extraction Pulse CO-Oximeter ger den information som behövs för att använda alla Rad-57 Pulse CO-Oximeter-modeller. Allmänna kunskaper om CO-pulsoximetri och kännedom om egenskaperna och funktionerna i Rad-57 Signal Extraction Pulse CO-Oximeter-modellerna krävs för korrekt användning. Rad-57 Signal Extraction Pulse CO-Oximeter-modellerna får inte användas förrän du har läst och förstått instruktionerna häri. MEDDELANDE Inköp och ägande av denna enhet inbegriper inte någon uttryckt eller implicit licens för användning med ersättningsdelar som skulle, allena eller i kombination med enheten, falla inom omfattningen för ett relaterat patent. VARNING! ENLIGT FEDERAL AMERIKANSK LAGSTIFTNING FÅR DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS AV ELLER PÅ ORDER AV LÄKARE. För mer information kontakta: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA Tel: Fax: Auktoriserad representant inom EU för Masimo Corporation: EU REP MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Tel: Fax: Täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: RE38,492, RE38,476, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, internationella motsvarigheter eller ett eller flera av de patent som det refereras till på Andra sökta patent. Tillverkat i USA 2007 Masimo Corporation. Masimo,, SET, LNCS, LNOP, Signal IQ, Discrete Saturation Transform, DST och FastSat är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. Rainbow och SpCO är registrerade varumärken från Masimo Corporation. Rad-57, Rad-57c, Rad-57m, Rad-57cm, SIQ, LNOPv och APOD är varumärken som tillhör Masimo Corporation. SpMet and Pulse CO-Oximeter är varumärken som tillhör Masimo Laboratories. Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion

3 Explosionsrisk. CO-pulsoximetern får inte användas i närheten av lättantändliga anestetika eller andra lättantändliga substanser i kombination med luft, syrerika miljöer eller lustgas. Extremt högintensitetsljus (till exempel pulserande elektroniskt ljus) som riktas mot sensorn kan innebära att CO-pulsoximetern inte kan erhålla vitala avläsningar. CO-pulsoximetern är INTE avsedd att användas för övervakning av apné. En CO-pulsoximeter fungerar som en enhet för tidiga varningar. Om en utveckling mot hypoxemi indikeras hos patienten ska blodprover analyseras med laboratorieinstrument för att fastställa patientens tillstånd. CO-pulsoximetern får endast hanteras av behörig personal. Denna handbok, bruksanvisning för tillbehör, all information om försiktighetsåtgärder samt specifikationer ska läsas före användning. Risk för elektriska stötar. Öppna inte locket på CO-pulsoximetern för annat än att byta batterier. Endast behörig personal får utföra underhåll som beskrivs specifikt i den här användarhandboken. Service och reparationer av utrustningen ska endast utföras av Masimo. Som med all medicinsk utrustning ska patientkablar dras försiktigt för att minska risken för att patienten trasslar in sig eller stryps. Placera inte CO-pulsoximetern eller tillbehör så att det kan falla på patienten. Lyft inte CO-pulsoximetern i patientkabeln. Interfererande substanser: SpO 2 är en funktionell beräkning av arteriell syremättnad. Kolmonoxidhemoglobin och methemoglobin kan orsaka felaktiga ökningar i SpO 2 -avläsningar. Höjningsnivån är ungefär lika med befintlig mängd kolmonoxidhemoglobin och/eller methemoglobin. Färgämnen eller någon substans innehållande färgämnen som ändrar vanlig blodpigmentering kan orsaka felaktiga avläsningar. Allvarlig anemi kan orsaka felaktiga SpO 2 -avläsningar. Använd inte CO-pulsoximetern eller oximetrisensorer vid MR-undersökning. Induktionsström kan orsaka brännskador. CO-pulsoximetern kan påverka MR-bilden, och MR-enheten kan påverka oximetrimätningarnas precision. Om CO-pulsoximetri används vid hel kroppsstrålning ska sensorn hållas utanför strålningsfältet. Om sensorn utsätts för strålning kan avläsningen bli felaktig eller så kan enheten visa noll för den aktiva strålningsperiodens varaktighet. Ta alltid bort sensorn från patienten och koppla bort patienten helt från CO-pulsoximetern innan patienten badas. Placera CO-pulsoximetern så att patienten inte kommer åt kontrollerna. Placera inte CO-pulsoximetern med framsidan mot en yta. Ljudlarmet kommer då att dämpas. Placera inte CO-pulsoximetern på elektronisk utrustning som kan påverka enheten och förhindra att den fungerar ordentligt. SÄKERHETSINFORMATION, VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR OCH MEDDELANDEN CO-pulsoximetern får inte utsättas för hög fuktighet, till exempel regn. Om CO-pulsoximetern utsätts för fukt kan det leda till att den upphör att fungera helt eller visar fel resultat. Placera inte vätskebehållare på eller i närheten av CO-pulsoximetern. Om vätskor spills på CO-pulsoximetern kan det leda till att den upphör att fungera helt eller visar fel resultat. Funktionsfel om någon del av uppstartsproceduren (självtesten) för COpulsoximetern misslyckas får enheten inte användas förrän behörig personal har åtgärdat felet. Patientsäkerhet om någon sensor skadas på något sätt ska användningen avbrytas omgående. Produktkassering följ lokala lagar och föreskrifter vid kassering av enheten och/eller tillbehör. CO-pulsoximetern kan användas vid defibrillering men avläsningarna kan vara felaktiga i upp till 20 sekunder. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för medicinsk utrustning enligt EN , 2002, direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEG. Dessa gränsvärden har fastställts för att ge tillräckligt skydd mot skadlig interferens i typisk medicinsk utrustning. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig interferens på annan utrustning i närheten. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kan inträffa i någon enhet. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på annan utrustning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på enheten, uppmanas användaren att försöka åtgärda interferens på något av följande sätt: Rikta om eller placera om mottagarenheten. Öka avståndet för utrustningen. Kontakta tillverkaren för att få hjälp. Det går inte att använda en funktionstestare för att utvärdera precisionen för CO-pulsoximetern eller sensorer. ii Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion iii

4 innehållsförteckning innehållsförteckning AVSNITT 1 - ÖVERSIKT Om den här användarhandboken Varningar, försiktighetsanvisningar och meddelanden Produktbeskrivning Modellöversikt Funktioner och fördelar Avsedd användning CO-pulsoximetri SpO 2 allmän beskrivning SpCO allmän beskrivning SpMet allmän beskrivning Användningsprinciper Funktionell mättnad jämfört med fraktionell mättnad Uppmätta värden jämfört med beräknade värden Masimo SET (Signal Extraction Technology) för SpO 2 -mätningar SpCO- och SpMet-mätningar vid patientrörelse Masimo Rainbow SET parallellmotorer Masimo SET DST AVSNITT 2 - SYSTEMBESKRIVNING Introduktion Kontroller på framsidan av Rad-57c Kontroller på framsidan av Rad-57m Kontroller på framsidan av Rad-57cm Baksidan av Rad-57 (alla modeller) Symboler AVSNITT 3 - INSTÄLLNING Introduktion Packa upp och inspektera Förbereda övervakning Krav på strömförsörjning Ställa in monitorn Första inställningen AVSNITT 4 - ANVÄNDNING Introduktion Grundläggande användning Inställning och användning Standardinställningar Lyckad SpO 2 -övervakning Masimo-sensorer Numerisk display SpO Numerisk display pulsfrekvens Numerisk display SpCO (för tillämpliga modeller) Numerisk display SpMet (för tillämpliga modeller) Numerisk visningsskärm - PI (för tillämpliga modeller) Low Signal IQ (Low SIQ) Låg perfusion Åtgärder Sensitivitet Indikator för batterinivå Ljudlarm för låg batterinivå Normal patientövervakning Inställningsmeny Menynavigering Inställningsmenyn, nivå 1 Larmvolym och larmtystnad Inställningsmenyn, nivå 2 Larmgränser Inställningsmenyn, nivå 3 Medelvärdesberäkning och sensitivitet Inställningsmenyn, nivå 4 Trendinställning Inställningsmenyn, nivå 5 LED-ljusstyrka och fabriksinställningar Menyalternativ Stänga av Specialmeny Specialmeny Konfigurera strömfrekvens Trendinställning och användning Introduktion Installera verktyget TrendCom Använda verktyget TrendCom Radera Trend-minne Format för Trend-information Exempel på Trend-information AVSNITT 5 - LARM OCH MEDDELANDEN Larmindikering Larmgränser Tysta larm Indikator för tystat larm Meddelanden AVSNITT 6 - FELSÖKNING Felsökning AVSNITT 7 - SPECIFIKATIONER Specifikationer för Rad-57-serien Prestanda Precision Elektriska specifikationer Miljöförhållanden Fysiska egenskaper AVSNITT 8 - SENSORER OCH PATIENTKABLAR Introduktion Välja sensor Instruktioner för sensorfastsättning Masimo Rainbow -sensorer Återanvändningsbara Rainbow-sensorer Rainbow självhäftande sensorer iv Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion v

5 innehållsförteckning översikt 1 Masimo SpO 2 -sensorer Återanvändningsbara röda sensorer Återanvändningsbara LNOP -sensorer Självhäftande LNOP -sensorer LNOP -specialsensorer Återanvändningsbara LNCS TM -sensorer Självhäftande LNCS TM -sensorer Självhäftande LNOPv TM -sensorer Sensorprecision Rengöra och återanvända Masimo återanvändningsbara sensorer och kablar Fästa självhäftande sensorer för engångsbruk igen AVSNITT 9 - SERVICE OCH UNDERHÅLL Introduktion Rengöring Byta batterier Kontrollera prestanda Självtest vid start Testa knapparna Testa larmgränser LED-ljusstyrka Service och reparation Reparationspolicy Procedur för returnering Garanti Undantag Licensavtal för slutanvändare AVSNITT 10 - TILLBEHÖR Tillbehör Om den här användarhandboken Den här handboken beskriver hur man monterar och använder Rad 57c, Rad 57m och Rad 57cm puls-co-oximeter med signalextraktion. Dessa tre produkter benämns som Rad-57. Funktioner och specifikationer gäller för alla modellerna såvida inget annat anges. Viktig säkerhetsinformation för allmän användning av Rad-57 står före den här introduktionen. Annan viktig säkerhetsinformation anges på relevant ställe i användarhandboken. Läs hela avsnittet om säkerhetsinformation innan du använder monitorn. Utöver avsnittet om säkerhet består användarhandboken av följande avsnitt: AVSNITT 1 AVSNITT 2 AVSNITT 3 AVSNITT 4 AVSNITT 5 AVSNITT 6 AVSNITT 7 AVSNITT 8 AVSNITT 9 ÖVERSIKT innehåller en allmän beskrivning av Pulse CO-Oximetry. SYSTEMBESKRIVNING beskriver Rad-57-systemet, dess funktioner och egenskaper. INSTÄLLNING beskriver hur Rad-57 ska ställas in för användning. ANVÄNDNING beskriver hur Rad-57 ska användas. LARM OCH MEDDELANDEN beskriver larmsystemets meddelanden. FELSÖKNING innehåller felsökningsinformation. SPECIFIKATIONER innehåller detaljerade specifikationer för Rad-57. SENSORER OCH PATIENTKABLAR beskriver hur Masimo Rainbow SET-, LNOP -, LNOPv - och LNCS -sensorer, Masimo Rainbow SET patientkablar och Masimo SET patientkablar används och underhålls. SERVICE OCH UNDERHÅLL innehåller information om underhåll, service och reparationer av Rad-57. AVSNITT 10 TILLBEHÖR vi Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 1-1

6 1 översikt översikt 1 Varningar, försiktighetsanvisningar och meddelanden Läs och följ alla varningar, försiktighetsanvisningar och meddelanden i denna användarhandbok. Dessa anmärkningar förklaras enligt följande: En VARNING ges när åtgärder kan orsaka allvarliga resultat (dvs. skada, allvarlig skadlig påverkan, död) för patienten eller användaren. Se efter text i en grå ruta. Exempel på varning: VARNING! DETTA ÄR EN EXEMPELVARNING. En FÖRSIKTIGHETSANVISNING ges när patienten eller användaren ska iaktta särskild försiktighet för att undvika skada på patienten, den här enheten eller annan enhet. Exempel på försiktighetsanvisning: FÖRSIKTIGHET! DETTA ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN FÖRSIKTIGHETSANVISNING. Ett MEDDELANDE ges när extra information är nödvändig. Exempel på meddelande: OBS! Detta är ett exempel på ett meddelande. Produktbeskrivning Handenheten Rad-57 Pulse CO-Oximeter med Masimo Rainbow SET -teknik är en icke-invasiv monitor för arteriell syremättnad och pulsfrekvens. Rad-57 har en LED-skärm i färg som kontinuerligt visar numeriska värden för SpO 2 och pulsfrekvens, en Low Signal IQ-indikator (Low SIQ), samt indikatorer för larmstatus, tystat larm och batterikapacitet. Vissa modeller har LED-indikatorfält för perfusionsindex (PI), kolmonoxidhemoglobinmättnad (%SpCO), methemoglobinprocent (%SpMet) och anslutna SpCO-/SpMet-sensorer. MODELLÖVERSIKT Alla modeller inkluderar SpO 2 och pulsfrekvens. MODELL Rad-57c Rad-57m Rad-57cm FUNKTIONER Inkluderar SpCO och PI Inkluderar SpMet och PI Inkluderar SpCO, SpMet och PI Följande punkter är en lista över huvudfunktioner och fördelar med handenheten Rad-57 Pulse CO-Oximeter. FUNKTIONER OCH FÖRDELAR Kliniskt beprövad prestanda med Masimo SET -teknik. Bevisad korrekt övervakning av SpO2 och pulsfrekvens i rörelse- och lågperfusionsmiljöer. SpO 2 pulsfrekvens, perfusionsindex, % SpCO* och SpMet* visas. Indikator för Low Signal IQ (SIQ TM ). Lätt och behändig handhållen design. Upp till 8 timmars kontinuerlig användning med 4 alkaliska AA-batterier. Visuell indikator för batterikapacitet. Ljudlarm vid låg batterikapacitet eller om sensorn ej är applicerad på patient. Larm för hög/låg SpO 2, hög/låg pulsfrekvens, SpCO* och SpMet*. FastSat (för SpO 2 -mätning). Tre sensitivitetsnivåer maximal, normal och APOD TM (för SpO 2 -mätning). Trendminne på 72 timmar. Justerbar larmvolym. Inställbar tid för medelvärdesberäkning, 2 till 16 sekunder. *Se modellöversikt för aktuell enhet. 1-2 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 1-3

7 1 översikt översikt 1 AVSEDD ANVÄNDNING Rad-57 och tillbehör är avsedd för kontinuerlig icke-invasiv övervakning av funktionell syremättnad i arteriellt hemoglobin (SpO 2 ), pulsfrekvens, kolmonoxidhemoglobinmättnad (mäts av en SpCO-/SpMet-sensor)* och methemoglobinprocent (mäts av en SpCO-/SpMetsensor)*. Rad-57 och tillbehör är avsedd för vuxna, nyfödda, och barn under förhållanden med och utan rörelse, och hos patienter med bra eller dålig perfusion på sjukhus, vårdinrättningar, i mobila miljöer och hemmiljöer. *Se modellöversikt för aktuell enhet. CO-pulsoximetri SpO 2 ALLMÄN BESKRIVNING Pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivån av arteriell syremättnad i blod. Mätningen utförs genom att en sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos vuxna och på handen eller foten hos nyfödda. Sensorn ansluts till pulsoximetri-enheten med en patientkabel. Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar dem till instrumentet. Instrumentet visar beräknade data på två sätt: 1) Som ett procentvärde för arteriell syremättnad (SpO 2 ) 2) Som en pulsfrekvens (PR) Följande illustration visar hur monitorn vanligen ansluts Instrument 2. Sensor 3. Patientkabel 1 2 SpCO ALLMÄN BESKRIVNING CO-pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivåerna av koloxidkoncentration (SpCO) i arteriellt blod. Metoden baseras på samma principer för pulsoximetri (spektrofotometri) för att utföra SpCO-mätningar. Mätningen erhålls genom att en sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos vuxna och på handen eller foten hos spädbarn. Sensorn ansluts antingen direkt till en enhet för CO-pulsoximetri eller via en patientkabel. Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar det till instrumentet. Rad-57c och Rad-57cm visar den uträknade datan i procentvärden av SpCO, vilket motsvarar de nivåer av kolmonoxid i blodet som är bundet till hemoglobin. SpMet ALLMÄN BESKRIVNING CO-pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivåerna av methemoglobinkoncentration (SpMet) i arteriellt blod. Metoden baseras på samma principer för pulsoximetri (spektrofotometri) för att utföra SpMet-mätningar. Mätningen erhålls genom att en sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos vuxna och på handen eller foten hos spädbarn. Sensorn ansluts antingen direkt till en enhet för CO-pulsoximetri eller via en patientkabel. Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar den till instrumentet. Rad-57m och Rad-57cm visar beräknade data som ett procentvärde för SpMet. 1-4 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 1-5

8 1 översikt översikt 1 ANVÄNDNINGSPRINCIPER Pulsoximetri styrs av följande principer: 1. Arter av oxihemoglobin (syresatt blod), deoxihemoglobin (icke-syresatt blod), kolmonoxidhemoglobin (blod med kolmonoxidinnehåll) och methemoglobin (blod med oxiderat hemoglobininnehåll) är olika vad gäller absorption av synligt och infrarött ljus (vid användning av spektrofotometri, se figur nedan). FUNKTIONELL MÄTTNAD JÄMFÖRT MED FRAKTIONELL MÄTTNAD Rad-57 kalibreras för att mäta och visa funktionell mättnad (SpO 2 ): mängden oxihemoglobin uttryckt i procent av det hemoglobin som finns tillgängligt för att transportera syre. Observera att kolmonoxidhemoglobin inte kan transportera syre, men det registreras som syrsatt hemoglobin av konventionell pulsoximetri. UPPMÄTTA VÄRDEN JÄMFÖRT MED BERÄKNADE VÄRDEN SpO 2 -, SpCO*- och SpMet*-mätningar som erhålls med Rad-57 jämförs vanligtvis med invasiva mätningar som erhålls genom blodgasprover. De jämförs vanligen med invasiva mätningar som erhålls med blodgasprover. Vid jämförelse av invasiva och icke-invasiva mätningar och tolkningar av värden ska man vara försiktig eftersom de beräknade värden som erhålls med blodgasprover kan skilja sig från mätningar av SpO 2, SpCO och SpMet med CO-pulsoximetern. När det gäller SpO 2 erhålls olika resultat vanligen från det arteriella blodgasprovet om det beräknade värdet inte korrigeras korrekt för effekterna av variabler som ändrar förhållandet mellan partiellt syrgastryck (PO 2 ) och mättnad som: ph, temperatur, partiellt koldioxidtryck (PCO 2 ), 2,3-DPG och fetalt hemoglobin. Vad gäller SpCO och SpMet, förutom effekterna av temperatur och ph, förväntas även olika resultat om koncentrationen av methemoglobin i blodgasprovet är avvikande (under 90 % för arteriell syremättnad och mer än 2 % för methemoglobinkoncentration). Eftersom blodgasprover vanligen tas under en period på 20 sekunder (den tid det tar att ta blodprovet) kan en relevant jämförelse endast uppnås om syremättnaden, kolmonoxidhemoglobin- och methemoglobinkoncentrationen hos patienten är stabila och inte ändras medan blodgasprovet tas. 2. Mängden arteriellt blod i vävnad ändras med pulsen (fotopletysmografi). Därför ändras även mängden ljus som absorberas av de varierande kvantiteterna av arteriellt blod. Rad-57 Pulse CO-Oximeter använder en multi-våglängdssensor för att skilja på syresatt blod, syrefattigt blod, blod med koloxidinnehåll och blod med oxiderat hemoglobininnehåll. Rad-57 använder en sensor med flera LED-lampor som låter ljus stråla genom platsen till en fotodiod (fotodetektor). Se figuren nedan. Signaldata samlas in genom att flera visuella och infraröda ljus passerar (LED-lampor, 500 till nm) genom en kapillärbädd (till exempel en fingertopp, en hand eller en fot) och mäter ändringar i ljusabsorption under den blodpulserande cykeln. Den här informationen kan vara användbar för kliniker. Den maximalt utstrålande lampan mäter 22 mw. Fotodetektorn tar emot ljuset, överför det till en elektronisk signal och skickar den till Rad-57 för beräkning. När Rad-57 mottar signalen från sensorn, använder den Masimo Rainbow SET signalextraktionsteknik för att beräkna patientens funktionella syremättnad, blodnivåer av kolmonoxidhemoglobin (SpCO*), methemoglobin (SpMet) och pulsfrekvens. SpCOoch SpMet-mätningarna baseras på en kalibreringsberäkning för multivåglängder för beräkning av procenten kolmonoxid och methemoglobin i arteriellt blod. Hudytans maximala temperatur mäts i en omgivande temperatur på mindre än 41 ºC. Detta verifieras av Masimo-sensorns hudtemperaturtestprocedurer. * Se modellöversikt för aktuell enhet Lysdioder 2. Infälld fotodetektor MASIMO SET (SIGNAL EXTRACTION TECHNOLOGY) FÖR SpO 2 -MÄTNINGAR Signalbearbetningen i Masimo SET (Signal Extraction Technology) skiljer sig från konventionella pulsoximetrar. Konventionella pulsoximetrar utgår från att arteriellt blod är det enda blod som rör sig (pulserar) på mätstället. Men när patienten rör sig, rör sig även det icke-arteriella blodet, vilket gör att vanliga pulsoximetrar mäter låga värden eftersom de inte kan skilja på arteriell och venös blodrörelse (kallas ibland brus). Masimo SET-pulsoximetri använder parallella motorer och adaptiv digital filtrering. Adaptiva filter är kraftfulla eftersom de kan anpassas till varierande fysiologiska signaler och/eller brus och skiljer dem åt genom att dela in hela signalen i dess grundläggande komponenter. Signalbearbetningsalgoritmen i Masimo SET, Discrete Saturation Transform (DST ), identifierar på ett säkert sätt bruset, isolerar det och bedömer det ogiltigt med hjälp av adaptiva filter. Sedan rapporteras den faktiska arteriella syremättnaden på monitorns skärm. SpCO- OCH SpMet-MÄTNINGAR VID PATIENTRÖRELSE Rad-57 visar mätningar för SpCO* och SpMet* vid patientrörelse. Precisionen för en sådan mätning är dock inte pålitlig på grund av de ändringar i fysiologiska parametrar som blodvolym, arteriell-venös-koppling osv. som uppstår vid patientrörelse. * Se modellöversikt för aktuell enhet. 1-6 Användarhandbok Användarhandbok för Rad-57CM för Rad-57 SIGNAL Pulse EXTRACTION CO-Oximeter PULSE med CO-OXIMETER signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Signal Pulse CO-Oximeter Extraction Pulse med CO-Oximeter signalextraktion 1-7

9 1 översikt systembeskrivning 2 MASIMO RAINBOW SET PARALLELLMOTORER Den här figuren är endast i begreppsmässiga syften. R/IR (Konventionell pulsoximetri) Mellanberäkningar Konfidens Introduktion Rad-57 är en CO-pulsoximeter med alla funktioner som utformats för att vara enkel att använda. All pulsoximetrisk mätinformation, samt enhetens statusdata, visas på enhetens frontpanel. All användarinmatning utförs med kontrollknappar på frontpanelen och sensorkabelns anslutning finns längst upp på enheten. LEDvåglängder DST anpassningsfilter Mellanberäkningar Konfidens Rad-57 drivs med 4 alkaliska AA-batterier, vilket ger minst 8 timmar batteritid. Förbehandling och datareducering Digitaliserad, filtrerad och normaliserad SST FST: Proprietär algoritm 3 FST: Proprietär algoritm 4 Rainbow specifika algoritmer Mellanberäkningar Konfidens Mellanberäkningar Konfidens Mellanberäkningar Konfidens Mellanberäkningar Konfidens Konfidensbaserad arbitrator Efterbehandlare %SpO 2 %SpCO %SpMet Med Rad-57 får du hela Masimo SET med Rainbow-tekniken i en liten handenhet. Rad-57 har stöd för alla Masimo-sensorer (se avsnitt 8, Sensorer och patientkablar). Kapacitet för Trendminne på 72 timmar. En återanvändbar Rainbow-sensor eller -patientkabel med direktkoppling eller en återanvändningsbar Red-sensor eller -patientkabel med direktkoppling kopplas till patientkabelkopplingen på Rad-57-enhetens ovansida. Pulsfrekvensalgoritm Mellanberäkningar Konfidens PI PR MASIMO SET DST IR RD Referenssignal Referenssignalgenerator Anpassningsbart filter Uteffekt Provmättnad SpO 2 95% Effekt 1-8 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 2-1

10 2 systembeskrivning systembeskrivning 2 Kontroller på framsidan av Rad-57c KONTROLL / INDIKATOR 6 Visningsknapp 7 Knappen Mode/Enter 8 Knappen Next 9 På/av-knapp 10 Indikator för batterinivå Indikator för visuellt larm %SpO2-/ %SpCO-indikator BESKRIVNING När denna knapp trycks in visas det numeriska SpCOvärdet i stället för det numeriska SpO 2 -värdet och CO i stället för pulsfrekvensen. Om knappen trycks in igen visas de numeriska värdena för SpO 2 /pulsfrekvens återigen. Används för att öppna inställningsmenyer och för att välja/ aktivera vissa poster i menyer och inställningar. Används i menyer och inställningar för att bläddra bland inställningsalternativen. Ej aktiv vid normal patientövervakning. Trycks in för att starta enheten. Hålls intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. Fyra LED-lampor indikerar batteristatus. När den sista indikatorn börjar blinka ska batterierna bytas. Tänds vid alla typer av larm Denna indikator får inte stängas av eller åsidosättas på något sätt. Indikatorn ovanför märkningen tänds för att även ge en visuell indikering på det aktuella värdet som visas. KONTROLL / INDIKATOR 1 Patientkabelanslutning 2 SpCO-indikator 3 Visning av mättnad (% SpO 2 ) och kolmonoxidhemoglobin (% SpCO) 4 %SpCO-fält 5 Pulsfrekvensvisning Rad-57c BESKRIVNING Kopplas till en Rainbow-sensor eller Rainbow-patientkabel med en LNOP-, LNOPv- eller LNCS-sensor. Indikatorn blinkar långsamt: Låg sannolikhet för det uppmätta SpCO-värdet. Indikatorn blinkar snabbt: Blinkar vid SpCO-larm. Den funktionella arteriella hemoglobinsyremättnaden visas i SpO 2 -enheter. Vid sökning efter mättnad och puls blinkar en streckad linje. Se beskrivningen av visningsknappen. Lyser när en sensor med SpCO-kapacitet är ansluten. Fältet blinkar vid SpCO-larm. Indikerar kontinuerligt koncentrationen av kolmonoxidhemoglobin i steg om 5 %. Indikerar kontinuerligt koncentrationen av kolmonoxidhemoglobin i steg om: 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, > 40. Pulsfrekvens i slag per minut (spm). Vid sökning efter mättnad och puls blinkar en streckad linje. 13 PI 14 Low SIQ 15 Indikator för tystat larm 16 Knapp för att tysta larm Uppåt-knapp 17 Nedåt-knapp 18 Högtalare Perfusionsindex eller PI är en relativ utvärdering av perfusion på övervakningsstället. PI visas i ett LED-fält om 10 segment från <1 % (mycket svag perfusion) till >5 % (stark perfusion). Den högsta LED-indikeringen för aktuell PI-nivå lyser kontinuerligt. Perfusionsindex är förhållandet mellan AC- (pulserande) och DC- (icke-pulserande) komponenter i IR-signalen (infraröd) där AC- och DCkomponenterna motsvarar den pulserande respektive ickepulserande mängden blod. Blinkar för att indikera låg SpO 2 Signal IQ. Se avsnitt 4, Low Signal IQ. Blinkar för att indikera att larm har tystats tillfälligt. En lampa som lyser med fast sken visar att larmet har tystats permanent tills strömmen stängs av och sätts på igen eller tills larmet aktiverats i inställningsmeny 1 i avsnitt 4. Tryck en gång för att tysta larmet tillfälligt i 120 sekunder. Tryck en gång till så återgår enheten till vanlig larmövervakning. Vid mättnadsövervakning används dessa knappar till att justera volymen på pulston. I menyer och inställningar används dessa knappar till att välja värden inom varje menyalternativ. Högtalaren avger ljudlarm, pulstoner och svarsljud när knappar trycks in. Kontrollera att högtalaren inte täckts över eller enheten placerats med framsidan nedåt på tyg eller annan ljudabsorberande yta. 2-2 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 2-3

11 2 systembeskrivning systembeskrivning 2 Kontroller på framsidan av Rad-57m KONTROLL / INDIKATOR 1 Patientkabelanslutning 2 SpMet-indikator 3 Visning av mättnad (% SpO 2 ) 4 %SpMet-fält 5 %SpMet-/ pulsfrekvensvisning Rad-57m BESKRIVNING Kopplas till en Rainbow-sensor eller Rainbow-patientkabel, Red-sensor eller Red patientkabel med en LNOP-, LNOPv- eller LNCS-sensor. Indikatorn blinkar långsamt: Låg sannolikhet för det uppmätta SpMet-värdet. Indikatorn blinkar snabbt: Blinkar vid SpMet-larm. Den funktionella arteriella hemoglobinsyremättnaden visas i SpO 2 -enheter. Vid sökning efter mättnad och puls blinkar en streckad linje. Lyser när sensorn med SpMet-kapacitet är ansluten. Fältet blinkar vid SpMet-larm. Indikerar kontinuerligt koncentrationen av methemoglobin i steg om: 0,5, 1 5, 7,5, 10, 15 >20 %. Indikatorn ovanför märkningen tänds för att även ge en visuell indikering på det aktuella SpMet-värdet som visas. Pulsfrekvens i slag per minut (spm). Vid sökning efter mättnad och puls blinkar en streckad linje. KONTROLL / INDIKATOR 6 Visningsknapp 7 Knappen Mode/Enter 8 Knappen Next 9 På/av-knapp 10 Indikator för batterinivå 11 Indikator för visuellt larm 12 %SpO 2 -indikator 13 PI 14 Low SIQ 15 Indikator för tystat larm 16 Knapp för att tysta larm 17 Uppåt-knapp Nedåt-knapp 18 Högtalare BESKRIVNING Om knappen trycks in visas det numeriska värdet för SpMet i stället för pulsfrekvensens numeriska värde tills SpMet-knappen trycks in igen. Används för att öppna inställningsmenyer och för att välja/ aktivera vissa poster i menyer och inställningar. Används i menyer och inställningar för att bläddra bland inställningsalternativen. Ej aktiv vid normal patientövervakning. Trycks in för att starta enheten. Hålls intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. Fyra LED-lampor indikerar batteristatus. När den sista indikatorn börjar blinka ska batterierna bytas. Tänds vid alla typer av larm Denna indikator får inte stängas av eller åsidosättas på något sätt. Indikatorn ovanför märkningen tänds för att även ge en visuell indikering på det aktuella värdet som visas. Perfusionsindex eller PI är en relativ utvärdering av perfusion på övervakningsstället. PI visas i ett LED-fält om 10 segment från <1 % (mycket svag perfusion) till >5% (stark perfusion). Den högsta LED-indikeringen för aktuell PI-nivå lyser kontinuerligt. Perfusionsindex är förhållandet mellan AC- (pulserande) och DC- (icke-pulserande) komponenter i IR-signalen (infraröd) där AC- och DCkomponenterna motsvarar den pulserande respektive ickepulserande mängden blod. Blinkar för att indikera låg SpO 2 Signal IQ. Se Avsnitt 4, Low Signal IQ. Blinkar för att indikera att larm har tystats tillfälligt. En lampa som lyser med fast sken visar att larmet har tystats permanent tills strömmen stängs av och sätts på igen eller tills larmet aktiverats i inställningsmeny 1 i avsnitt 4. Tryck en gång för att tysta larmet tillfälligt i 120 sekunder. Tryck en gång till så återgår enheten till vanlig larmövervakning. Vid mättnadsövervakning används dessa knappar till att justera volymen på pulston. I menyer och inställningar används dessa knappar till att välja värden inom varje menyalternativ. Högtalaren avger ljudlarm, pulstoner och svarsljud när knappar trycks in. Kontrollera att högtalaren inte täckts över eller enheten placerats med framsidan nedåt på tyg eller annan ljudabsorberande yta. 2-4 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 2-5

12 2 systembeskrivning systembeskrivning 2 Kontroller på framsidan av Rad-57cm KONTROLL / INDIKATOR 6 Visningsknapp 7 Knappen Mode/Enter 8 Knappen Next 9 På/av-knapp. 10 Indikator för batterinivå 11 Indikator för visuellt larm BESKRIVNING Om knappen trycks in visas det numeriska SpCO-värdet i stället för det numeriska SpO 2 -värdet och SpMet-värdet i stället för pulsfrekvensen. Om knappen trycks in igen visas PI i stället för SpCO och det numeriska PI-värdet i stället för SpMet-värdet. Om knappen trycks in igen visas de numeriska värdena för SpO 2 och pulsfrekvens återigen. Används för att öppna inställningsmenyer och för att välja/ aktivera vissa poster i menyer och inställningar. Används i menyer och inställningar för att bläddra bland inställningsalternativen. Ej aktiv vid normal patientövervakning. Trycks in för att slå på enheten. Hålls intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. Fyra LED-lampor indikerar batteristatus. När den sista indikatorn börjar blinka ska batterierna bytas. Tänds vid alla typer av larm. Denna indikator får inte stängas av eller åsidosättas på något sätt. Rad-57cm 12 %SpO 2 -/%SpCOindikator Indikatorn ovanför märkningen tänds för att även ge en visuell indikering på det aktuella värdet som visas. KONTROLL / INDIKATOR 1 Patientkabelanslutning 2 Visning av mättnad (%SpO 2 ) och kolmonoxidhemoglobin (%SpCO) 3 Låg-PI-indikator 4 %SpCO-fält 5 Visning av pulsfrekvens och methemoglobin (%SpMet) BESKRIVNING Kopplas till en Rainbow-sensor eller Rainbow-patientkabel, Red-sensor eller Red-patientkabel med en LNOP-, LNOPveller LNCS-sensor. Den funktionella arteriella hemoglobinsyremättnaden visas i SpO 2 -enheter. Vid sökning efter mättnad och puls blinkar en streckad linje. Se beskrivning av SpCO-/SpMet-knappen nedan. LED-lamporna för perfusionsindex (PI) lyser konstant när arteriella pulsationer är mycket svaga (låg perfusion). Lyser när en sensor med SpCO-kapacitet är ansluten. Fältet blinkar vid SpCO-larm. Indikerar kontinuerligt koncentrationen av kolmonoxidhemoglobin i steg om: 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, > 40. Pulsfrekvens i slag per minut (spm). Vid sökning efter mättnad och puls blinkar en streckad linje. Se beskrivning för visningsknapp. 13 %SpMet-fält 14 %SpMet/SPM 15 Low SIQ Fältet blinkar vid SpMet-larm. Indikerar kontinuerligt koncentrationen av methemoglobin i steg om: 0,5, 1 5, 7,5, 10, 15 >20 %. Indikatorn ovanför märkningen tänds för att även ge en visuell indikering på det aktuella värdet som visas. Blinkar för att indikera låg SpO 2 Signal IQ. Se avsnitt 4, Low Signal IQ. 16 Indikator för tystat larm Blinkar för att indikera att larm har tystats tillfälligt. 17 Knapp för att tysta larm 18 Uppåt-knapp Nedåt-knapp 19 Högtalare Tryck en gång för att tysta larmet tillfälligt i 120 sekunder. Tryck en gång till så återgår enheten till vanlig larmövervakning. Vid mättnadsövervakning används dessa knappar till att justera volymen på pulston. I menyer och inställningar används dessa knappar till att välja värden inom varje menyalternativ. Högtalaren avger ljudlarm, pulstoner och svarsljud när knappar trycks in. Kontrollera att högtalaren inte täckts över eller enheten placerats med framsidan nedåt på tyg eller annan ljudabsorberande yta. 2-6 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 2-7

13 2 systembeskrivning systembeskrivning 2 Baksidan av Rad-57 (alla modeller) SYMBOLER Följande symboler finns på Rad-57 Signal Pulse CO-Oximeters bakpanel eller förpackning och definieras nedan: SYMBOL BESKRIVNING Försiktighet! Se medföljande dokumentation. Typ BF, patientansluten del, uppfyller IEC Uppfyller WEEE-direktivet. Rx ONLY Konformitetsmärkning till det europeiska direktivet för medicinteknisk utrustning 93/42/EEG Enligt federal lagstiftning får denna enhet endast säljas av eller på order av läkare (endast USA). Godkänd av Underwriter's laboratories Inc. 5%-95% RH Fuktighetsgrad för förvaring: 5 % till 95 % KONTROLL / INDIKATOR BESKRIVNING 1 Etikett med serienummer Finns på höljets utsida. 2 Certifieringsetikett Finns på höljets utsida. +70 C -40 C hpa hpa 795 mmhg mmhg Förvaringstemperatur: +70 C till -40 C Förvaringsaltitud: +1600hPa till +500hPa Akta för väta Ömtåligt/bräckligt, hantera varsamt 3 Batterilock Finns på enhetens baksida. Tillverkningsår 4 Batterilockets utlösningsknapp Tryck nedåt och skjut batterilocket av oximeterns nedre del. 2-8 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 2-9

14 inställning 3 Introduktion Innan Rad-57 Pulse CO-Oximeter kan användas i en klinisk miljö måste den inspekteras, ställas in på rätt sätt och batterierna måste installeras. Packa upp och inspektera Ta ut instrumentet ur leveranskartongen och undersök om det finns några tecken på skador på enheten. Kontrollera att allt finns med enligt leveranslistan. Spara allt förpackningsmaterial, faktura och leveransbevis. Detta kan behövas för yrkanden hos transportföretaget. Om något saknas eller är skadat kontaktar du den tekniska serviceavdelningen. Kontaktadress och telefonnummer finns i Avsnitt 9, Service och Reparation. Förbereda övervakning I avsnitten som följer beskrivs förberedelse, inställning och första installationen av Rad-57 Pulse CO-Oximeter. KRAV PÅ STRÖMFÖRSÖRJNING Rad-57 drivs med 4 alkaliska AA-batterier. Annan typ av batteri eller strömkälla får inte användas för att driva enheten. Batterifacket finns på enhetens baksida. Installera batterierna genom att först ta bort batterilocket så här: tryck in den lilla rektangulära knappen längst ned på locket och skjut locket av enhetens nedre del. Sätt sedan i batterierna i den riktning som visas av batteriikonerna i facket. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta det uppåt från enhetens nedre del tills den rektangulära knappen knäpper på plats i låst läge. VARNING! ANVÄND ENDAST ALKALISKA BATTERIER. OM ANNAT ÄN ALKALISKA BATTERIER ANVÄNDS KAN DET PÅVERKA BATTERINIVÅMÄTNINGENS PRECISION. VARNING! OM BATTERIER MED HÖGRE SPÄNNING ÄN 1,5 V ANVÄNDS KAN DET SKADA RAD-57-ENHETEN. Batterinivån visas av fyra LED-indikatorer längst ned på frontpanelen. Alla fyra indikatorer lyser när batterierna har högsta kapacitet, och allt eftersom batterierna förbrukas lyser färre indikatorer. När mindre än tio (10) procent återstår av batterikapaciteten börjar den sista indikatorn att blinka och enheten avger ett ljudlarm. Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 3-1

15 3 inställning användning 4 Ställa in monitorn FÖRSTA INSTÄLLNINGEN 1. Kontrollera om oximeterns hölje har skadats. 2. Sätt i 4 (fyra) nya alkaliska AA-batterier. 3. Starta enheten. LED-lamporna tänds efter varandra i skärmfönstret när sensorn kalibreras. Kontrollera att alla indikatorer tänds och att det låter ur högtalaren. 4. Konfigurera enheten efter lokal strömfrekvens om det behövs (50 eller 60 Hz). Standard är 60 Hz (standard inom USA). Se Avsnitt 4, Specialmeny, Specialmeny Konfigurera Strömfrekvens. FÖRSIKTIGHET: ENHETEN MÅSTE KONFIGURERAS EFTER DEN LOKALA STRÖM- FREKVENSEN SÅ ATT BRUS FRÅN FLUORESCERANDE LJUS OCH ANDRA KÄL- LOR KAN BEDÖMAS SOM OGILTIGT. Annan inställning behövs inte. Se Avsnitt 4, Inställning och Användning för ytterligare information om hur du kontrollerar att enheten fungerar korrekt. Introduktion För korrekt hantering av Rad-57 Pulse CO-Oximeter ska användaren: Veta hur oximeterns avläsningar beräknas (se Avsnitt 1, CO-pulsoximetri) Känna till kontroller och drift. Förstå status- och larmmeddelanden (se Avsnitt 5, Larmidentifiering, systemmeddelanden och Avsnitt 6, Felsökning). Grundläggande användning INSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING 1. Kontrollera om oximeterns hölje har skadats. 2. Kontrollera att batterierna har satts i på rätt sätt. 3. Anslut en Rainbow-sensor eller en röd patientkabel med en LNOP-, LNOPv- eller LNCS-sensor till patientkabelanslutningen på oximetern. Kontrollera att kabeln sitter ordentligt och att den inte har vridits, skadats eller är sliten. Se Avsnitt 5, Meddelanden, för att se meddelanden som kan visas för sensorer och kablar. 4. Välj en sensor som är kompatibel med oximetern innan den ansluts till patientkabeln. Se Avsnitt 8, Sensorer och Patientkablar. Om en sensor för engångsbruk eller en självhäftande sensor används, kontrollera att sändaren (röd lampa) och fotodetektorn har justerats på rätt sätt. Om en återanvändningsbar sensor används, se till att den öppnas och stängs jämnt. Ta bort eventuella substanser som kan störa ljusöverföringen mellan sensorns ljuskälla och fotodetektorn. 5. Fäst sensorn på patienten. Se sensorns bruksanvisning. 6. Rikta och för in hankontakten på sensorn i honkontakten på enheten (eller patientkabeln). Kontrollera att anslutningen sitter ordentligt. 7. Tryck på På/av-knappen för att starta oximetern. 8. Kontrollera att alla indikatorerna på frontpanelen tänds ett ögonblick och att ett kort ljud hörs. 9. Kontrollera att det inte visas några larm- eller systemfelsmeddelanden på frontpanelen (Se Avsnitt 5, Larm och Meddelanden) och att batteriindikatorn visar att det finns tillräckligt med kapacitet (se Avsnitt 4, Indikator för Batterinivå). 10. Verifiera att skärmen visar de aktuella inställningarna för enheten i följande ordning: SpO 2 låg larmgräns SpO 2 hög larmgräns Låg larmgräns för pulsfrekvens Hög larmgräns för pulsfrekvens SpCO,låg larmgräns* SpCO hög larmgräns* SpMet, låg larmgräns* SpMet, hög larmgräns* Sensitivitet Tid för medelvärdesberäkning FastSat: på eller av *Se modellöversikt för aktuell enhet. 3-2 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 4-1

16 4 användning användning På skärmen, för varje motsvarande parameter och enhet, kontrollerar du avläsningarna för SpO 2, SpCO, SpMet och pulsfrekvens (Se Modellöversikt för aktuell enhet). OBS! blinkar på sifferskärmen tills avläsningarna för SpO 2, SpCO, SpMet och pulsfrekvens har stabiliserats (mindre än 20 sekunder för SpO2 och upp till 25 sekunder för SpCO och SpMet). 12. Kontrollera att patientlarmen fungerar genom att ställa in de höga och låga gränserna för SpO 2 och pulsfrekvens utanför patientavläsningarna. Ett larm låter. Den överskridna larmparametern blinkar. 13. Kontrollera att sensorlarmet fungerar genom att ta bort sensorn från sensorstället. Meddelandet SEn OFF (Sensor av) visas på skärmen. Larmet låter. Indikatorn för det visuella larmet blinkar. Koppla från sensorn från patientkabeln eller oximetern. Kontrollera att meddelandet NO SEn (Ingen sensor) visas på displayen. OBS! NO SEn (Ingen sensor) och SEn OFF (Sensor av) aktiverar endast larmet om Rad-57-enheten övervakade en patient aktivt när sensorn kopplades från. 14. Kontrollera att larmtystning fungerar vid parameterbrott. Skapa ett larm genom att sänka den höga larmgränsen för SpO 2 eller pulsfrekvens utanför patientavläsningarna. Tryck på knappen för att tysta larmet. Larmet tystnar i 120 sekunder. 15. Starta patientövervakning: Ställ in larmgränserna. Ställ in larmvolymen. Ställ in volymen för pulstonen. 16. Kontrollera att sensorn har applicerats korrekt och att uppmätta data är lämpliga, se Avsnitt 4, Lyckad SpO 2 -Övervakning. 17. Övervaka patienten. 18. När övervakningen har slutförts tas sensorn bort från patienten och förvaras eller kasseras enligt lokala föreskrifter. Se sensorns bruksanvisning. 19. Håll På/av-knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av oximetern. STANDARDINSTÄLLNINGAR Rad-57 levereras konfigurerad med alla värdena standardinställda på fabriken. Inställningar som görs av användaren är kvar efter att enheten stängs av och sätts på igen för alla värden utom larmtystnad. OBS! Före användning, bekräfta att enheten ställts in på lämpligt sätt. I tabellen nedan beskrivs de standardvärden och de värden som Rad-57 återgår till efter att den stängts av och startats igen: JUSTERINGSBARA ALTERNATIV STANDARDINSTÄLLNING INSTÄLLNINGAR/BETEENDE VID UPPSTART SpO 2, hög larmgräns SpO 2, låg larmgräns (Standard är OFF) (Standard är 90%) Gör inställningen före avstängning Se avsnitt 5, Larmgränser för alla inställningar. Hög larmgräns för (Standard är 140 BPM) Gör inställningen före avstängning pulsfrekvens Låg larmgräns för Se avsnitt 5, Larmgränser för alla (Standard är 50 BPM) inställningar. pulsfrekvens SpCO*, hög larmgräns SpCO*, låg larmgräns (Standard är 10%) (Standard är OFF) Gör inställningen före avstängning Se avsnitt 5, Larmgränser för alla inställningar. SpMet*, hög larmgräns SpMet*, låg larmgräns (Standard är 3%) (Standard är OFF) Gör inställningen före avstängning Se avsnitt 5, Larmgränser för alla inställningar. Tid för Gör inställningen före avstängning (Standard är 8 sekunder) medelvärdesberäkning. 2, 4, 8, 10, 12, 14, eller 16 sekunder FastSat (Standard är OFF) Gör inställningen före avstängning Av/På Sensitivitet (Standard är Normal) Gör inställningen före avstängning Normal, MAX eller APOD Ljusstyrka för skärm (Standard är nivå 2) Gör inställningen före avstängning Nivåer 1 till 4 Pulstonvolym (Standard är nivå 4) Gör inställningen före avstängning Nivåer 1 till 7 Larmvolym (Standard är nivå 1) Gör inställningen före avstängning Nivåer 1 till 4 Strömfrekvens (Standard är 60 Hz) Gör inställningen före avstängning 50 Hz/ 60 Hz Aktiv Trend (Standard är ON) Gör inställningen före avstängning Av/På Larmtystnad (Standard är Alla Larm Aktiva) Gör Alla Larm Aktiva Larm på/av *Se tillämplig enhet för varje relaterad parameter. 4-2 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 4-3

17 4 användning användning 4 Lyckad SpO 2 -övervakning NUMERISK DISPLAY PULSFREKVENS Pulsfrekvensen som anges på Rad-57 kan skilja sig lite från hjärtfrekvensen som visas på EKG-monitorer på grund av skillnader i tider för medelvärdesberäkning. Det kan även finnas skillnader mellan kardiell elektrisk aktivitet och perifer arteriell pulsering. Signifikanta skillnader kan vara en indikation på problem med Signal IQ orsakat av fysiologiska ändringar hos patienten eller ett av instrumenten eller användning av sensor eller patientkabel. Pulsering från ballongstöd i aorta kan öka på pulsfrekvensen som visas på CO-pulsoximetern. NUMERISK DISPLAY SpCO (för tillämpliga modeller) En stabil SpCO-avläsning associeras med rätt sensorplacering, små fysiologiska ändringar vid mätning och godtagbara nivåer av arteriell perfusion vid mätningsplatsen. Fysiologiska ändringar vid mätningsplatsen orsakas huvudsakligen av variationer i syremättnad, blodkoncentration och perfusion. Felaktiga mätningar kan orsakas av: Signifikanta methemoglobinnivåer. Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått. Avvikande hemoglobinnivåer. Onormalt låg arteriell perfusion. Med hjälp av de allmänna punkterna nedan säkras övervakning med oximeter. Placera sensorn på ett ställe som inte är för tjockt, med tillräcklig perfusion, där korrekt inriktning för LED-lamporna och fotodetektorn är möjlig. Placera sensorn på en plats med obehindrat blodflöde. Sensorer får inte fästas med tejp. Välj inte en plats som kan påverkas av elektriska störningar (till exempel nära elektrokirurgisk utrustning). Läs sensorns bruksanvisning för rätt användning. MASIMO-SENSORER Läs bruksanvisningarna för LNOP-, LNOPv-, LNCS- och Rainbow-sensorna före användning. Använd endast Masimo oximetrisensorer för mätning av SpO 2. Vävnadsskada kan orsakas av felaktig applicering eller användning av LNOP-, LNOPv-, LNCS- eller Rainbow-sensorer, till exempel genom att sensorn viras för hårt. Kontrollera platsen för sensorn enligt sensorns bruksanvisning för att säkra hudens integritet och att sensorn fästs på rätt plats och på rätt sätt. FÖRSIKTIGHET! ANVÄND INTE SKADADE LNOP-, LNOPv- LNCS- ELLER RAINBOW-SENSORER. ANVÄND INTE LNOP-, LNOPv-, LNCS- ELLER RAINBOW-SENSORER MED OSKYDDADE OPTISKA ELLER ELEKTRISKA KOMPONENTER. SENSORN FÅR INTE SÄNKAS NED I VATTEN, LÖSNINGS- ELLER RENGÖRINGSMEDEL (SENSORER OCH ANSLUTNINGAR ÄR INTE VATTENTÄTA). STERILISERA INTE MED STRÅLNING, ÅNGA, AUTOKLAVERING ELLER ETYLENOXID (SÅVIDA INGET ANNAT ANGES I SENSORNS BRUKSANVISNING). SE ANVISNINGARNA FÖR RENGÖRING I BRUKSANVISNINGEN FÖR ÅTERANVÄNDNINGSBARA MASIMO LNOP-, LNOPv-, LNCS- ELLER RAINBOW-SENSORER. FÖRSÖK INTE REPARERA ELLER ÅTERANVÄNDA MASIMO-SENSORER ELLER -PATIENTKABLAR, EFTERSOM DESSA PROCESSER KAN SKADA DE ELEKTRISKA KOMPONENTERNA OCH EVENTUELLT LEDA TILL SKADA PÅ PATIENTEN. NUMERISK DISPLAY SpO 2 Stabilitet i avläsningarna för SpO 2 kan vara ett bra tecken på giltiga signaler. Även om stabilitet är relativt får man baserat på erfarenhet ett bra omdöme för ändringar som är artefaktiska eller fysiologiska samt hastighet, tidsmätning och beteende för dessa. Stabilitet i avläsningarna över tid påverkas av vilket läge för medelvärdesberäkning som används. Ju längre tid för medelvärdesberäkning desto mer stabila avläsningar. Detta på grund av dämpad respons när signalen medelvärdesberäknas över längre perioder än kortare. Längre tider för medelvärdesberäkning fördröjer dock responsen för oximetern och minskar de uppmätta variationerna för SpO 2 och pulsfrekvens. NUMERISK DISPLAY SpMet (för tillämpliga modeller) En stabil SpMet-avläsning associeras med rätt sensorplacering, små fysiologiska ändringar vid mätning och godtagbara nivåer av arteriell perfusion vid mätningsplatsen. Fysiologiska ändringar vid mätningsplatsen orsakas huvudsakligen av variationer i syremättnad, blodkoncentration och perfusion. Felaktiga mätningar kan orsakas av: Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått. Avvikande arteriell perfusion. NUMERISK VISNINGSSKÄRM - PI (för tillämpliga modeller) Perfusionindexskärmen (PI) ger en relativ numerisk indikation av pulsstyrkan på övervakningsplatsen. Den är en beräknad procent mellan den arteriella och ickearteriella pulssignalen av arteriellt blod som rör sig genom platsen. PI kan användas för att hitta bästa perfusionsplatsen och för att övervaka de fysiologiska förändringarna hos patienten. Den visar ett funktionsintervall på < 1 procent till > 5 procent på Rad-57c och Rad-57m och 0,02 procent till 20,00 procent på Rad-57cm. Ett procenttal på högre än 1,00 procent är önskvärt. Extrema förändringar i visningstal beror på förändringar i fysiologi och blodflöde. LOW SIGNAL IQ (LOW SIQ) På Rad-57-skärmen visas en visuell indikering för Signal IQ och en varning när de angivna SpO 2 -värdena inte baserats på lämplig Signal IQ. Signal IQ-indikatorn visas på Rad-57 som Low SIQ (Låg SIQ). 4-4 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 4-5

18 4 användning användning 4 Low SIQ-indikatorn blinkar när SpO 2 -mätningen kan ha äventyrats. När Low SIQ-indikatorn blinkar, fortsätt med försiktighet och gör följande: Utvärdera patienten. Kontrollera att sensorn har applicerats på rätt sätt. Sensorn måste vara ordentligt fäst till platsen för att Rad-57 ska upprätthålla korrekta avläsningar. Om sensorns sändare och detektor har justerats fel kan det resultera i mindre signaler. Fastställ om en extrem förändring i patientens fysiologi och blodflöde vid övervakningsplatsen har inträffat (t.ex. en uppblåst blodtrycksmanschett, en klämrörelse, provtagning av arteriellt blod från handen med pulsoximetersensorn, allvarlig hypotoni, perifer kärlsammandragning som resultat av hypotermi, medikament eller ett anfall av Raynauds syndrom). Hos nyfödda och barn, kontrollera att det perifera blodflödet till sensorns plats inte har avbrutits. Det kan till exempel inträffa när barnet lyfts eller benen korsas vid blöjbyte. Om indikeringen för Low SIQ (Låg SIQ) inträffar ofta eller kontinuerligt när ovanstående har utförts, kan det vara nödvändigt att ta ett arteriellt blodprov för CO-oximetrianalys för att kontrollera syremättnadsvärdet. LÅG PERFUSION Låg perfusion indikeras när arteriella pulsationer är mycket svaga (låg perfusion). Låg perfusion visas när fälten i LED-indikatorn för PI inte överstiger 0,25 på Rad-57c och Rad- 57m. Låg perfusion på Rad-57cm visas när LED-indikatorn för lågt PI lyser med fast sken eller ett PI-värde på < 0,25 visas. FÖRSIKTIGHET! OM INDIKERINGEN FÖR LÅG PERFUSION VISAS OFTA, VÄLJ ETT ÖVERVAKNINGSSTÄLLE MED BÄTTRE PERFUSION. UTVÄRDERA PATIENTEN UNDER TIDEN, OCH OM DET INDIKERAS, KONTROLLERA SYRESÄTTNINGSSTATUS PÅ ANNAT SÄTT. SENSITIVITET Med tre sensitivitetsnivåer kan en kliniker anpassa respons för Rad-57 efter behoven i ett specifikt patientläge. Dessa är följande: Normal sensitivitet Rekommenderat läge för typiska övervakningssyften. Det rekommenderas vid patientvård där patienter observeras ofta, som vid intensivvård. APOD (Adaptive Probe Off Detection) Rekommenderat övervakningsläge när det finns stor sannolikhet att sensorn ska lossna. Det rekommenderas även för patientvård där patienter inte övervakas visuellt kontinuerligt. I detta läge ges förbättrat skydd mot felaktig pulsfrekvens och felaktiga arteriella syremättnadsavläsningar när en sensor lossnar oavsiktligt från patienten på grund av överdriven rörelse. Maximal sensitivitet (MAX) Detta läge rekommenderas för patienter med låg perfusion eller när meddelandet om låg perfusion visas på skärmen i APOD- eller normalläge. Detta läge rekommenderas inte för patientvård där patienter inte övervakas visuellt, som allmänna salar. Det har utformats för att tolka och visa data vid mätningsplatsen när signalen är svag på grund av minskad perfusion. När en sensor lossnar från en patient, äventyras skydd mot felaktiga avläsningar för pulsfrekvens och arteriell mättnad. FÖRSIKTIGHET! NÄR INSTÄLLNINGEN FÖR MAXIMAL SENSITIVITET ANVÄNDS KAN EFFEKTEN FÖR SENSOR OFF-DETEKTION (SENSOR AV) ÄVENTYRAS. OM DENNA INSTÄLLNING ANVÄNDS FÖR ENHETEN OCH SENSORN LOSSNAR FRÅN PATIENTEN, KAN FELAKTIGA AVLÄSNINGAR INTRÄFFA PÅ GRUND AV BRUS I OMGIVNINGEN, TILL EXEMPEL EN LAMPA, VIBRATIONER ELLER KRAFTIGA LUFTRÖRELSER. INDIKATOR FÖR BATTERINIVÅ Fyra LED-indikatorer visar hur mycket batterikapacitet som återstår. Användaren ska kontrollera dessa indikatorer med jämna mellanrum för att avgöra återstående batterikapacitet och om batterierna ska bytas. Batterikapacitet visas i följande tabell. ÅTGÄRDER Utför följande om avläsningarna för SpO 2 visar signifikanta skillnader: Kontrollera att sändare och fotodetektor har justerats mitt emot varandra. Välj en plats där avståndet mellan sändaren och fotodetektorn är så kort som möjligt. Torka av sensorplatsen med 70 % isopropylalkohol eller créme för utvärtes bruk (10 30 % metylsalicylat och 2 10 % mentol) och låt torka i sekunder. Starka kärlvidgande crémer som nitroglycerinpasta rekommenderas inte. Avlägsna om möjligt källor till elektroniskt brus som elektrokirurgiska enheter eller annan elektrisk/elektronisk utrustning. Om artificiella naglar eller mycket nagellack används, välj en annan plats eller ta bort lacket/naglarna. Se till att sensorn placeras på en plats med svagt omgivande ljus om det är möjligt. INDIKERING BATTERIKAPACITET 4 LED-lampor 100 % till 75 % 3 LED-lampor 75 % till 50 % 2 LED-lampor 50 % till 25 % 1 LED-LAMPA 25 % till 10 % 1 BLINKANDE LED-LAMPA OCH LARMET LÅTER 10 % till 0 % FÖRSIKTIGHET! OM NÅGON MÄTNING VERKAR MISSTÄNKSAM, KONTROLLERA FÖRST PATIENTENS VITALA TECKEN PÅ ANNAT SÄTT OCH KONTROLLERA SEDAN ATT CO-PULSOXIMETERN FUNGERAR KORREKT. 4-6 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 4-7

19 4 användning användning 4 LJUDLARM FÖR LÅG BATTERINIVÅ Om låg batterinivå inträffar under patientövervakning hörs ett larm med låg prioritet. Larmet kan tystas i 120 sekunder genom att trycka in knappen för att tysta larmet. Om låg batterinivå inträffar när patienten inte övervakas stängs larmet av om knappen för att tysta larmet trycks in. Larmet aktiveras igen när enheten stängs av och slås på igen eller patientövervakning påbörjas. Om låg batterinivå inträffar ska patientövervakning avbrytas omedelbart och batterierna bytas ut. OBS! Ta ut batterierna när enheten ska förvaras en längre period så bevaras batteriernas livslängd. Normal patientövervakning Vid normal användning visar Rad-57-skärmen syremättnad (som %SpO 2 ) med de övre siffrorna och pulsfrekvens (slag per minut) med de undre siffrorna. På varje modell visar ett fält med 10 LED-lampor följande parametrar: Kolmonoxidhemoglobinmättnad (%SpCO) och perfusionsindex (PI) på Rad-57c. Methemoglobinmättnad (%SpMet) och perfusionsindex (PI) på Rad-57m. Kolmonoxidhemoglobinmättnad (%SpCO) och methemoglobinmättnad (%SpMet) på Rad-57cm. Lågt perfusionsindex (PI) visas med en LED-lampa på denna modell eller så kan det numeriska värdet visas genom att trycka på visningsknappen. Följande avsnitt beskriver hur frontpanelens kontroller på Rad-57 fungerar vid normal patientövervakning. HANTERA KONTROLLER PÅ RAD-57-ENHETENS FRONTPANEL VARNING! OM BATTERIERNA INTE BYTS OMGÅENDE NÄR LARM OM LÅG BATTERINIVÅ UTLÖSES KAN DET RESULTERA I ATT CO-OXIMETERN SLUTAR FUNGERA OCH ATT PATIENTEN LÄMNAS UTAN ÖVERVAKNING. VARNING! ANVÄND ENDAST ALKALISKA BATTERIER. OM ANNAT ÄN ALKALISKA BATTERIER ANVÄNDS KAN DET PÅVERKA BATTERINIVÅMÄTNINGENS PRECISION. VARNING! OM BATTERIER MED HÖGRE SPÄNNING ÄN 1,5 V ANVÄNDS KAN DET SKADA RAD-57-ENHETEN. VARNING! EFFEKTIV BATTERITID MINSKAS NÄR INSTRUMENTET ANVÄNDS I TEMPERATURER UNDER 15 C PÅ GRUND AV DE ALKALISKA BATTERIERNA. KNAPP Rad-57c Rad-57m Rad-57cm FUNKTION Rad-57c och Rad-57m: När denna knapp trycks in visas det numeriska SpCO/SpMet-värdet i stället för det numeriska värdet för SpO 2 /pulsfrekvens. Om knappen trycks in igen, visas de numeriska värdena för SpO 2 /pulsfrekvens återigen. Obs! Om någon parameter över- eller underskrider de förinställda larmgränserna, visar Rad-57 automatiskt den larmande parametern. Om visningsknappen trycks in vid ett larmtillstånd, kan de andra parametrarna visas i 10 sekunder. Om flera parametrar larmar samtidigt, har SpO 2 /pulsfrekvensen prioritet. Rad-57cm: Om denna knapp trycks in, visas det numeriska SpCO-värdet i stället för den numeriska SpO 2 -värdet och SpMet-värdet i stället för pulsfrekvensen. När den här knappen trycks in igen, visas det numeriska PI-värdet i stället för SpMet-värdet. Om knappen trycks in igen visas de numeriska värdena för SpO 2 och pulsfrekvens återigen. Obs! Om någon parameter över- eller underskrider de förinställda larmgränserna, visar Rad-57 automatiskt den larmande parametern. Om visningsknappen trycks in vid ett larmtillstånd, kan de andra parametrarna visas i 10 sekunder. Om flera parametrar larmar samtidigt, har SpO 2 /pulsfrekvensen prioritet. Inställningar och menyer öppnas i Rad-57-enheten. Se Avsnitt 4, Användning. Fungerar inte vid normal patientövervakning. Tryck en gång för att tysta larmet tillfälligt i 120 sekunder. Tryck en gång till så återgår enheten till normal larmövervakning. Vid normal patientövervakning anpassas volymen för pulstonen med pilknapparna uppåt och nedåt. På den lägsta inställningen är pulstonen avstängd. Ett lågt ljud indikerar att högsta eller lägsta inställning har nåtts. I inställningar och menyer används pilknapparna uppåt och nedåt för att välja alternativ för varje inställning. På/av -knapp. Tryck på knappen för att starta enheten. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. 4-8 Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 4-9

20 4 användning användning 4 Inställningsmeny Detta avsnitt innehåller en översikt över tillgängliga menyalternativ i Rad-57-enheten. Använd knapparna Mode/Enter, Next, uppåtpil och nedåtpil som finns på framsidan av CO-pulsoximetern under LED-skärmen för att navigera i menyerna. I underavsnitten som följer beskrivs menyalternativen mer ingående. Med alternativen i CO-pulsoximetern kan användaren konfigurera enheten efter specifika behov. MENYNAVIGERING Man kommer åt alternativen för inställning och konfiguration i Rad-57 i menysystemet. Knappen Mode/Enter används för att öppna menysystemet och förflytta sig genom de olika menynivåerna. Inom varje systemnivå används knappen Next till att flytta mellan alternativen. Pilknapparna Uppåt och Nedåt används till att välja värden inom varje menyalternativ. Parametern ställs in/väljs när antingen Mode/Enter eller Next trycks in. INSTÄLLNINGSMENYN, NIVÅ 3 MEDELVÄRDESBERÄKNING OCH SENSITIVITET Öppna menynivå 3 genom att trycka in knappen Mode/Enter. 3X INSTÄLLNING Sensitivitet. Hi = maximal Nor = normal APO = APOD Medelvärdesberäkning. Tiden för signalmedelvärdesberäkning för den här enheten kan ställas in på: 2*, 4*, 8, 10, 12, 14 eller 16 sekunder FastSat* På, av Använd uppåt- eller nedåtpilen för att ställa in parametern enligt önskemål. Obs! Dessa ändringar påverkar endast SpO 2 -övervakning. INSTÄLLNINGSMENY NIVÅ 1 LARMVOLYM OCH LARMTYSTNAD Öppna menynivå 1 genom att trycka in knappen Mode/Enter. *Välj Yes (Ja) för att aktivera FasSat-algoritmen. Tiden för medelvärdesberäkning för FastSat baseras på ingångssignalen. FastSat aktiveras automatiskt vid medelvärdesberäkning på 2 och 4 sekunder. INSTÄLLNING Larmvolym Larm på/av Använd Uppåt- eller Nedåtpilen för att ställa in parametern enligt önskemål. INSTÄLLNINGSMENYN, NIVÅ 4 TRENDINSTÄLLNING Öppna menynivå 4 genom att trycka in knappen Mode/Enter. Aktivera Trend-bearbetning av patientdata genom att aktivera Trend-funktionen (ställ in på ON [PÅ]), och ställ in aktuellt datum och tid. Se Avsnitt 4, Trendinställning och användning. Aktuellt datum och tid kan endast ställas in om Trend är inställd på ON (PÅ). Datum- och tidsalternativ är inte tillgängliga i menyn om Trend är OFF (AV). INSTÄLLNINGSMENYN, NIVÅ 2 LARMGRÄNSER INSTÄLLNING Öppna menynivå 2 genom att trycka in knappen Mode/Enter. INSTÄLLNING Trend PÅ/AV Använd pilen uppåt för att slå PÅ trend. Använd pilen nedåt för att slå AV trend. SpO 2 larmgräns, låg Ställ in år SpO 2 larmgräns, hög Ställ in månad 2X Låg larmgräns för pulsfrekvens Hög larmgräns för pulsfrekvens Använd Uppåt- eller Nedåtpilen för att ställa in parametern enligt önskemål. 4X Ställ in dag Ställ in timme Använd pilen uppåt eller nedåt för att ställa in parametern enligt önskemål. SpCO*, låg larmgräns SpCO*, hög larmgräns SpMet*, låg larmgräns *Se modellöversikt för aktuell enhet. Ställ in minut Ett giltigt datum måste anges. Om ett ogiltigt datum anges (till exempel 31 februari) aktiveras inte Trend och tnd off (Trend av) visas. Obs! Datum och tid måste ställas in innan Trend-funktionen aktiveras. Rad-57-enheten stänger automatiskt inställningsmenyn efter 10 sekunder om ingen knapp trycks in. Om Rad-57 stänger inställningsmenyn för Trend kommer Trendinställningen inte att aktiveras. SpMet*, hög larmgräns Obs! När Trend aktiveras (ställer in Trend på ON [PÅ]) raderas all Trend-information i Rad Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion Användarhandbok för Rad-57 Pulse CO-Oximeter med signalextraktion 4-11

med färgskärm signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK

med färgskärm signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK med färgskärm signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK Signal Extraction Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK med färgskärm Användarhandboken för Radical-7 Pulse CO-Oximeter

Läs mer

Rad-8. Pulsoximeter. Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDAR HANDBOK

Rad-8. Pulsoximeter. Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDAR HANDBOK Rad-8 Pulsoximeter Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDAR HANDBOK Rad-8 Pulsoximeter Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Användarhandboken till Rad-8 innehåller all information som behövs

Läs mer

Masimo Rainbow SET. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK

Masimo Rainbow SET. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Masimo Rainbow SET Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-57 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-57 CO-Pulse Oximeter. Allmän kännedom

Läs mer

signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK

signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK Signal Extraction Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Användarhandboken för Radical-7 Pulse CO-Oximeter ger den information som behövs

Läs mer

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANDBOK

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANDBOK Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANDBOK Driftsanvisningarna för Rad-5 är avsedda att tillhandahålla nödvändig information för korrekt handhavande av alla Rad-5-pulsoximetermodeller. Det

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Rad-87. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDAR HANDBOK

Rad-87. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDAR HANDBOK Rad-87 Pulse CO-Oximeter ANVÄNDAR HANDBOK Användarhandboken för Rad-87 ger den information som behövs för att använda alla modeller AV Rad-87- instrumentet. Allmänna kunskaper om CO-pulsoximetri och kännedom

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANBOK

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANBOK Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANBOK Driftsanvisningarna för Radical är avsedda att tillhandahålla nödvändig information för korrekt av alla Radical-pulsoximetrisystemet. Det kan hända

Läs mer

Spot Check Pulse CO-Oximeter. Användarhandbok

Spot Check Pulse CO-Oximeter. Användarhandbok Spot Check Pulse CO-Oximeter Användarhandbok Bruksanvisningen är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av Masimo Rainbow SET Pronto-7 CO-pulsoximeter. Allmän kännedom om CO-pulsoximetri

Läs mer

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk TM Nellcor Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N Manual för hemmabruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidiens logotyp och Nellcor är varumärken som tillhör Covidien, Ilc

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Radical-7. Användarhandbok

Radical-7. Användarhandbok Användarhandbok Användarhandboken för Radical-7 ger den information som behövs för att korrekt använda alla Radical-7 Pulse CO-Oximeter-systemets modeller. I denna handbok kan det finnas information som

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Pulsoximeter Användarhandbok CMY

Pulsoximeter Användarhandbok CMY Ops_Swedish_cover.ai 3/3/06 14:44:13 Pulsoximeter Användarhandbok C M Y CM MY CY CMY K Denna ISM-utrustning uppfyller de kanadensiska ICES-001-kraven. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 Canada.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-M

Svensk bruksanvisning Masimo 901-M Svensk bruksanvisning Masimo 901-M Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Svenska 131 Innehållsförteckning Avsnitt 1: Teknisk service och beställningar 135 Teknisk service 135 USA 135 Beställningar 135 USA 135 Korrekt användning

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Användarhandbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoximeter. OxiMax TM Technology

Användarhandbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoximeter. OxiMax TM Technology Användarhandbok Nellcor TM OxiMax N-600x pulsoximeter OxiMax TM Technology COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidien-logotypen och positive results for life är registrerade varumärken i USA och internationellt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING ROBER VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄMNE SIDA VIKTIG INFORMATION 3 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 3 BESKRIVNING AV SYSTEMETS DELAR 3-5 INSTALLATION AV MADRASSEN 5 INSTALLATION AV

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Nellcor. Sängkantssystem för övervakning av patients SpO 2 PM100N. Manual för hemmabruk

Nellcor. Sängkantssystem för övervakning av patients SpO 2 PM100N. Manual för hemmabruk TM Nellcor Sängkantssystem för övervakning av patients SpO 2 PM100N Manual för hemmabruk COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidien-logotypen och positive results for life är registrerade varumärken i USA

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

sat 801+ Pulsoximeter Bruksanvisningen

sat 801+ Pulsoximeter Bruksanvisningen sat 801+ Pulsoximeter Bruksanvisningen Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tel.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Fax: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internet: www.bitmos.de

Läs mer

OxiPen. Pulsoximeter Bruksanvisning

OxiPen. Pulsoximeter Bruksanvisning OxiPen Pulsoximeter Bruksanvisning Bruksanvisning OxiPen Pulsoximeter Denna bruksanvisning har utformats med stor omsorg. Om det finns information som inte stämmer överens med hanteringen av systemet,

Läs mer

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning KWD Nuclear Instruments AB, 611 29 Nyköping Telefon 0155-28 03 70 Telefax 0155-26 31 10 e-post info@kwdni.se www.kwdni.se GM1, GM2, GM2P Manual 1 1. BESKRIVNING

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer