Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

2 Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om pulsoximetri och förståelse för funktionerna på Rad-8-pulsoximetern är förutsättningar för korrekt användning. Använd inte pulsoximetern Rad-8 utan att först läsa och förstå dessa anvisningar. OBS! Inköp eller innehav av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med reservdelar som, fristående eller i kombination med denna enhet, faller inom ramen för något av de relaterade patenten. FÖRSIKTIGHET: ENLIGT USA:S FEDERALA LAGAR FÅR DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS AV LÄKARE ELLER ENLIGT LÄKARES ORDINATION. För mer information, kontakta: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA Tfn: Fax: Auktoriserad EU-representant för Masimo Corporation: EC REP MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Tfn: Fax: ELEKTROMEDICINSK UTRUSTNING MED AVSEENDE PÅ ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND OCH MEKANISKA RISKER ENDAST I ENLIGHET MED UL /CAN/CSA C22.2 No FK Skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: RE38,492, RE38,476, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, internationella motsvarigheter eller ett eller flera av de patent som anges på Övriga patentansökningar finns Masimo Corporation. Masimo, Signal IQ, Discrete Saturation Transform, DST, Satshare, SET,, FastSat, Rad-8, Radlink, SIQ, LNOP och LNCS är federalt (USA) registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. RadNet, PI, APOD och LNOPv är varumärken som tillhör Masimo Corporation. Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion i

3 SÄKERHETSINFORMATION, VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET OCH ANMÄRKNINGAR Pulsoximetern Rad-8 är utformad för att minimera möjligheten att faror skapas av programfel, genom att använda sunda former av konstruktions- och designprocesser, riskanalys och programvalidering. Explosionsrisk. Använd inte pulsoximetern i närvaro av brandfarliga bedövningsmedel eller andra brandfarliga substanser i kombination med luft, syreberikade miljöer eller dikväveoxid (lustgas). Högintensitetsljus (såsom pulserande strobljus), som riktats mot sensorn, gör eventuellt att pulsoximetern inte kan avläsa patientens vitala tecken. Pulsoximetern är EJ avsedd att användas som en apnémonitor. En pulsoximeter ska anses vara en enhet för tidig varning. När en trend mot hypoxi noteras hos patienten, ska blodprov analyseras av ett laboratorieinstrument för att skapa en fullständig förståelse för patientens tillstånd. Pulsoximetern får endast användas av kvalificerad personal. Denna handbok, bruksanvisningar för tillbehör, all försiktighetsinformation och specifikationerna ska läsas och förstås före användning. Risk för elstöt. Öppna inte pulsoximeterns hölje annat än för att byta ut enhetens batteri. Endast en kvalificerad användare kan utföra underhållsprocedurer som specifikt beskrivs i denna manual. Kontakta Masimo för reparation av denna utrustning. Det underhållsarbete som särskilt beskrivs i denna handbok får endast utföras av en kvalificerad operatör. Låt Masimo utföra service och reparationer på denna utrustning. I likhet med all medicinsk utrustning ska patientkablarna dras med aktsamhet för att minska risken att patienten trasslas in i dem eller att patienten stryps. Placera inte pulsoximetern eller tillbehören där det finns risk att de faller ned på patienten. Lyft inte pulsoximetern i patientkabeln. Störande ämnen: Karboxihemoglobin och methemoglobin kan felaktigt förhöja avläsningarna. Förhöjningen är ungefär lika med mängden närvarande karboxihemoglobin. Färgämnen, eller substanser som innehåller färgämnen, som ändrar normal blodpigmentering kan orsaka felaktiga avläsningar. Allvarlig anemi kan orsaka felaktiga SpO 2 -avläsningar. Använd inte pulsoximetern eller oximetersensorer vid skanning med magnetisk resonanstomografi (MRI). Inducerad ström kan eventuellt orsaka brännskador. Pulsoximetern kan påverka MRI-bilden och MRI-enheten kan påverka noggrannheten hos oximetrimätningarna. Om pulsoximetri används vid helkroppsstrålning skall sensorerna placeras utanför strålningsfältet. Om sensorn utsätts för strålningen kan avläsningen bli felaktig, eller så avläser enheten värdet noll under den period då strålningen är aktiverad. Avlägsna alltid sensorn från patienten och koppla bort pulsoximetern helt från patienten innan patienten ska bada. Placera inte pulsoximetern där patienten kommer åt att ändra reglagen. SÄKERHETSINFORMATION, VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET OCH ANMÄRKNINGAR Placera inte pulsoximeterns framsida mot en yta. Detta gör så att larmets ljud dämpas. Placera inte pulsoximetern på elektrisk utrustning som kan påverka den och hindra den från att fungera korrekt. Utsätt inte pulsoximetern för stora mängder fukt, såsom direkt exponering för regn. Stora mängder fukt kan leda till att pulsoximetern inte fungerar korrekt, eller att den slutar att fungera helt. Placera inte behållare som innehåller vätska på eller i närheten av pulsoximetern. Vätskor som spills på pulsoximetern kan leda till att den inte fungerar korrekt, eller att den slutar fungera helt. Driftsfel Om pulsoximetern inte kan genomföra någon del av inställningsprocedurerna, måste den tas ur drift tills kvalificerad servicepersonal har åtgärdat problemet. Patientsäkerhet Om en sensor eller kabel är skadad på något sätt måste den omedelbart tas ur bruk. Kassering av produkten Följ lokala föreskrifter vid kassering av enheten och/eller dess tillbehör. Pulsoximetern kan användas vid defibrillering, men avläsningarna kan vara felaktiga i upp till 20 sekunder. Denna utrustning har testats och funnits uppfylla kraven för medicinsk utrustning enligt EN : 2002, Medical Device Directive 93/42/EEC. Dessa krav har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte är installerad i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på andra närliggande enheter. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om det visar sig att utrustningen verkligen skapar skadliga störningar på andra enheter, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka åtgärda störningarna på något av följande sätt: Vrid eller flytta den mottagande enheten. Öka avståndet mellan utrustningskomponenterna. Kontakta tillverkaren för att få hjälp. En funktionell testare kan inte användas för att bedöma noggrannheten hos pulsoximetern eller några sensorer. ii Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion iii

4 innehållsförteckning innehållsförteckning AVSNITT 1 - ÖVERSIKT Om denna handbok Varningar, försiktighet och anmärkningar Produktbeskrivning Funktioner och fördelar Användningsområden Pulsoximetri Allmän beskrivning Driftsprincip Funktionell vs Obetydlig mättnad Uppmätt jämfört med beräknad mättnad Masimo SET signalextraktionsteknik Masimo SET Parallella motorer Masimo SET DST AVSNITT 2 - SYSTEMBESKRIVNING Inledning Rad-8 Frampanelens kontroller Rad-8 Bakpanel Symboler AVSNITT 3 - INSTÄLLNING Inledning Packa upp och inspektera Förbereda övervakning Strömkrav för Rad Inledande laddning av batteriet Inledande installation AVSNITT 4 - ANVÄNDNING Inledning Grundläggande användning Allmänna inställningar och användning Fabriksinställningar Framgångsrik SpO 2 -övervakning Numerisk visning - SpO Masimo-sensorer Numeriskt visning - pulsfrekvens Signal IQ och pulsfält Låg perfusion Åtgärder att vidtaga Ljudlarm för svagt batteri Normal patientövervakning Rad-8 Användning av frampanelens kontroller Inställningsmeny Menynavigering Inställningsmeny Nivå 1 - Larmfunktioner och känslighet Inställningsmeny Nivå 2 - Knappvolym, lysdiodernas ljusstyrka och fabriksinställningar Inställningsmeny Nivå 3 - Rensa trendminnet Inställningsmeny Nivå 4 - Ställa in datum och tid Inställningsmeny Nivå 5 - Utmatning Beskrivning av uteffekt Systemgränssnitt Inställning av Philips VueLink Inställning av RadNet Inställning av RadLink Specialmeny Specialmeny - Lägena Standard, Hem och Sov Användning av Hem-Läget Användning av Sov-Läget Specialmeny - Larmgränser för SpO 2 och SPM Inställning och användning av trendminnet Inledning Installation av TrendCom-funktionen Användning av TrendCom-funktionen Radering av trendminnet Trendinformationsformat Exempel på trendutmatning AVSNITT 5 - LARM OCH MEDDELANDEN Larmidentifiering Larmindikation Larmgränser Larmtystnad Indikator för tystat larm Systemmeddelanden AVSNITT 6 - FELSÖKNING Felsökning AVSNITT 7 - SPECIFIKATIONER Tekniska data för Rad Prestanda Noggrannhet Strömförsörjning Miljö Fysiska egenskaper Tekniska data för seriellt gränssnitt Inställning av seriellt gränssnitt Inställning av seriell skrivare Tekniska data för Nurse Call Nurse Call AVSNITT 8 - SENSORER OCH PATIENTKABLAR Inledning Masimo SpO 2 -sensorer Välja en Masimo SET-sensor Anvisningar för sensorapplicering LNOP direktanslutna, återanvändbara sensorer iv Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion v

5 innehållsförteckning översikt 1 Återanvändbara LNOP -sensorer Självhäftande LNOP -sensorer Speciella LNOP -sensorer Självhäftande LNOPv TM -sensorer Återanvändbara LNCS TM -sensorer Självhäftande LNCS TM -sensorer Rengöring och återanvändning av Masimo-sensorer Fästa självhäftande sensorer för engångsbruk på nytt Masimo SET-patientkablar Rengöra och återanvända Masimo SET-patientkablar AVSNITT 9 - SERVICE OCH UNDERHÅLL Inledning Rengöring Batteriservice Funktionstest Service och reparation Reparationspolicy Returförfarande Garanti Undantag Licensavtal för slutanvändare AVSNITT 10 - TILLBEHÖR Rad-8-tillbehör Om denna handbok Denna handbok förklarar hur du ställer in och använder pulsoximetern Rad-8. Det finns viktig säkerhetsinformation avseende allmän användning av pulsoximetern Rad-8 före denna inledning. Annan viktig säkerhetsinformation anges på andra tillämpliga platser i handboken. Läs hela avsnittet med säkerhetsinformation innan du använder monitorn. Denna handbok innehåller, utöver säkerhetsavsnittet, följande avsnitt: AVSNITT 1 ÖVERSIKT innehåller en allmän beskrivning av pulsoximetri. AVSNITT 2 SYSTEMBESKRIVNING beskriver pulsoximetersystemet Rad-8 samt dess funktioner och egenskaper. AVSNITT 3 INSTÄLLNING beskriver hur pulsoximetern Rad-8 ställs in för användning. AVSNITT 4 ANVÄNDNING beskriver hur pulsoximetersystemet Rad-8 fungerar. AVSNITT 5 AVSNITT 6 LARM OCH MEDDELANDEN beskriver larmsystemets meddelanden. FELSÖKNING beskriver felsökningsinformation. AVSNITT 7 SPECIFIKATIONER innehåller detaljerade specifikationer för pulsoximetern Rad-8. AVSNITT 8 SENSORER OCH PATIENTKABLAR förklarar hur du använder och vårdar Masimo SET LNOP- och LNCS-sensorer och Masimo SET-patientkablar. AVSNITT 9 SERVICE OCH UNDERHÅLL beskriver hur du underhåller, utför service på och begär reparation av pulsoximetern Rad-8. AVSNITT 10 Listan TILLBEHÖR innehåller de Rad-8-tillbehör som finns. vi Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 1-1

6 1 översikt översikt 1 Varningar, försiktighet och anmärkningar Produktbeskrivning Läs och följ alla varningar, försiktighetsmeddelanden och anmärkningar som anges i denna handbok. Förklaring av etiketterna: En VARNING används när åtgärder kan leda till allvarliga följder (t.ex. personskada, allvarliga biverkningar, dödsfall) för patienten eller användaren. Denna typ av text finns i gråskuggade rutor. Exempel på Varning: Familjen med Rad-8-pulsoximetrar är monitorer för icke invasiv, arteriell syremättnad och pulsfrekvens. Rad-8-familjen har en flerfärgad LED-display som kontinuerligt visar numeriska värden för SpO 2 och pulsfrekvens, samt LED-indikatorer (lysdioder) för Perfusionsindex (PI), Signalidentifiering och Kvalitetsindikator (Signal IQ ). Rad-8-familjen består av två modeller: den vertikala Rad-8 och den horisontella Rad-8. FUNKTIONER OCH FÖRDELAR Dessa funktioner är gemensamma för Rad-8-familjen: Kliniskt beprövade prestanda med Masimo SET -teknik VARNING: DETTA ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN VARNING. Kan användas på nyfödda, spädbarn, barn och vuxna patienter Bevisat noggrann för korrekt övervakning i miljöer med rörelse och låg perfusion Visning av SpO 2, pulsfrekvens, larm och perfusionsindex Signal I.Q. för signalidentifiering och kvalitetsindikation Lätt och bekvämt kompakt design Etiketten FÖRSIKTIGHET används när extra försiktighet ska utövas av patienten eller användaren för att undvika att patienten skadas, skador på denna enhet eller skador på annan egendom. Ljudlarm och visuella larm för ingen sensor, sensor av och svagt batteri Med en enkel knapptryckning har man tillgång till larm för Hög/Låg mättnad och Hög/Låg pulsfrekvens Exempel på Försiktighet: FÖRSIKTIGHET: DETTA ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN TEXT MED ETT FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDE. Traumaläge FastSat -läge Inställningar av larmgränserna som användaren kan ange Läge för sovundersökning En ANMÄRKNING används när ytterligare, allmän information är tillämplig. Tre känslighetsnivåer - Max, Normal och APOD TM Exempel på Anmärkning: OBS! Detta är ett exempel på en anmärkning. Lagrar upp till 72 timmars variabelt minne (trend) Justerbar larmvolym Justerbar medelvärdesbildning mellan 2 till 16 sekunder Anslutningskontakt för Nurse Call Åtta timmars drift med fulladdat inbyggt batteri Seriell utgång Visningskapacitet på Philips/Agilent-skärm via Philips VueLink-funktion Kapacitet för RadNet TM och RadLink ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Familjen med Rad-8-pulsoximetrar och deras tillbehör är avsedda för kontinuerlig, icke invasiv övervakning av funktionell syremättnad i arteriellt hemoglobin (SpO 2 ) och av pulsfrekvensen (mäts av en SpO 2 -sensor). Familjen med Rad-8-pulsoximetrar och deras tillbehör är avsedda att användas på vuxna, barn-, spädbarns- och nyfödda patienter i tillstånd med eller utan rörelse, samt på patienter med god eller dålig perfusion på sjukhus, sjukhusliknande anläggningar, mobila platser och i hemmet. 1-2 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 1-3

7 1 översikt översikt 1 Pulsoximetri ALLMÄN BESKRIVNING Pulsoximetri är en kontinuerlig och icke invasiv metod för mätning av nivån på arteriell syremättnad i blod. Mätningen utförs genom att en sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingerspetsen på vuxna och på handen eller foten på nyfödda. Sensorn är direktansluten till pulsoximetrienheten, eller via en patientkabel. Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar dem till instrumentet. Instrumentet visar beräknade data på två sätt: 1. Ett procentuellt värde för arteriell syrgasmättnad (SpO 2 ) och 2. Som en pulsfrekvens (PR). Följande bild visar inställningarna för allmän övervakning. När Rad-8 tar emot signalen från sensorn använder den Masimo SET-signalextraktionsteknik för beräkning av patientens funktionella syremättnad och pulsfrekvens. Hudytans maximala temperatur mäts vid en omgivningstemperatur på mindre än 41 C. Detta verifieras genom Masimo-sensorns hudtemperaturtestprocedurer. FUNKTIONELL VS OBETYDLIG MÄTTNAD Rad-8 är kalibrerad för att mäta och visa funktionell mättnad: mängden syresatt hemoglobin uttryckt som en procentuell andel av det hemoglobin som kan transportera syre. Rad-8 mäter inte obetydlig mättnad: syresatt hemoglobin uttryckt som en procentuell andel av allt uppmätt hemoglobin, inklusive uppmätt funktionsrubbat hemoglobin såsom karboxihemoglobin eller methemoglobin. Konvertering av obetydlig mättnad till funktionell mättnad kräver att mätningar av obetydlig mättnad räknas om enligt följande formel: DRIFTSPRINCIP Pulsoximetri styrs av följande principer: 1. Oxyhemoglobin (syresatt blod) och deoxyhemoglobin (icke syresatt blod) skiljer sig med avseende på deras absorption av rött och infrarött ljus (spektrofotometri). 2. Mängden arteriellt blod i vävnad ändras med pulsen (fotopletysmografi). Mängden ljus som absorberas av de varierande mängderna arteriellt blod förändras därför också. Signaldata hämtas in genom att man leder rött (rd) (660 nm våglängd) och infrarött (ir) (905 nm våglängd) ljus genom en kapillär bädd (t.ex. en fingerspets, en hand eller en fot) och mäter förändringar avseende absorption av ljus under pulscykeln. Denna information kan vara användbar för kliniker. Lampans stråleffekt är beräknad till 0,79 mw (max). Se figuren nedan. Rad-8 använder en sensor med ljusdioder (LED) som avger rött och infrarött ljus och som leder ljuset genom platsen till en fotodiod (fotodetektor). Fotodetektorn tar emot ljuset, konverterar det till en elektronisk signal och skickar signalen till Rad-8 för beräkning Instrument 2. Patientkabel 3. Sensor 1. Lysdioder (LED) 2. Försänkt fotodetektor Funktionell mättnad = Obetydlig mättnad x (% karboxihemoglobin + % methemoglobin) UPPMÄTT JÄMFÖRT MED BERÄKNAD MÄTTNAD Mätningar av syremättnad som hämtas in från en pulsoximeter jämförs i allmänhet med mättnader som har beräknats från deltrycket i syre (PO 2 ) som har erhållits från ett arteriellt blodgasprov. Försiktighet bör iakttagas vid jämförelse av de båda mätningarna och tolkning av värdena, eftersom det beräknade värde som kommer från blodgasprovet kan skilja sig från SpO 2 -mätningen från pulsoximetern. Blodgasprovet ger vanligtvis olika resultat om den beräknade mättnaden inte korrigeras på lämpligt sätt för påverkan från variabler som förskjuter förhållandet mellan PO 2 och mättnad, t.ex.: ph, temperatur, deltryck från koldioxid (PCO 2 ), 2,3-DPG samt fosterhemoglobin. Blodgasprover tas vanligtvis under en period på 20 sekunder (den tid det tar att dra blod) och därför kan en meningsfull jämförelse endast uppnås om patientens verkliga syremättnad är stabil och inte förändras under den tidsperiod då blodgasprovet tas. MASIMO SET SIGNALEXTRAKTIONSTEKNIK Signalbearbetningen i Masimos signalextraktionsteknik skiljer sig från den i konventionella pulsoximetrar. Konventionella pulsoximetrar antar att arteriellt blod är det enda slags blod som strömmar (pulserar) genom mätområdet. När patienten befinner sig i rörelse strömmar dock även icke arteriellt blod, vilket leder till att konventionella pulsoximetrar läser av för låga värden, eftersom de inte kan särskilja arteriellt och venöst blodflöde (benämns ibland brus). Masimos SET-pulsoximetri använder parallella motorer och adaptiv digital filtrering. Adaptiva filter är kraftfulla, eftersom de kan anpassa sig till varierande fysiologiska signaler och/eller brus och skilja dem åt genom att granska hela signalen och bryta ned dess fundamentala komponenter. MMasimos SET-algoritm för signalbearbetning, Discrete Saturation Transform (DST), identifierar bruset på tillförlitligt sätt, isolerar det och stänger ute det med hjälp av adaptiva filter. Därefter rapporteras den verkliga arteriella syremättnaden för visning på monitorn. 1-4 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 1-5

8 1 översikt systembeskrivning 2 MASIMO SET PARALLELLA MOTORER Inledning Familjen med Rad-8-pulsoximetrar är fullutrustade pulsoximetrar, konstruerade för att vara enkla att använda. All pulsoximetrisk mätningsinformation, såväl som enhetens statusdata, visas på enhetens frampanel. All inmatning från användaren hanteras via kontrollknappar på frampanelen och sensorkabelns anslutning sitter på vänster sida av den horisontella Rad-8-modellen, och på undersidan av den vertikala Rad-8-modellen. Rad-8-familjen erbjuder komplett Masimo SET-teknik i en liten, kompakt enhet. Rad-8-familjen har stöd för hela sortimentet av Masimo-sensorer och patientkablar (se Avsnitt 8, Sensorer och patientkablar). Rad-8-familjen stöder standardisering av sensorer och pulsoximetriteknik på hela sjukhuset. MASIMO SET DST IR RD Referenssignal Referenssignalgenerator Anpassningsbart filter Uteffekt Provmättnad SpO 2 95% Effekt 1-6 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 2-1

9 2 systembeskrivning systembeskrivning 2 Rad-8 Frampanelens kontroller KONTROLL/INDIKATOR BESKRIVNING Vertikal Rad-8 KONTROLL/INDIKATOR Horisontell Rad-8 BESKRIVNING 1 Ström på/av Används för att starta och stänga av enheten. 2 Upp-knappen Ner-knappen 3 Nästa-knappen Läge/Välj -knappen Larmgränser -knappen Larmtystnad -knappen Display för visning av pulsfrekvens Vid mättnadsövervakning används dessa knappar för justering av pulstonens volym. Inom meny-/inställningssystemet används dessa knappar för att välja värden för respektive menyalternativ. OBS! Om du trycker och håller ned dessa knappar kan du snabbt rulla igenom larmgränserna för SpO 2 och BPM. Används inom meny-/inställningssystemet för förflyttning bland inställningsalternativen. Inte aktiv under normal patientövervakning. Används för att öppna inställningsmenyerna och för att välja/ aktivera vissa poster i meny-/inställningssystemet. Används för att öppna larmmenyn för justering av larmgränserna Hög/Låg Larmgränserna för SpO 2 och hjärtfrekvens. Tryck en gång för att tillfälligt tysta larmet i 120 sekunder (standard). Tryck en andra gång för att ta tillbaka enheten till vanlig larmövervakning efter att larmförhållandet korrigerats. OBS! Avstängningstiden kan ställas in på 120, 90, 60 och 30 sekunder. Se Avsnitt 4 - Inställningsmeny Nivå 1. Pulsfrekvensen i slag per minut (spm). Vid sökning av mättnad och puls blinkar den med streckade linjer Signal IQ/ pulsfält Display för visning av mättnad Knapp/indikator för känslighetsläge FastSat-knappen/ -indikatorn 12 Perfusionsindex 13 Trauma-knappen Indikator för Sensor av Indikator för Ingen sensor Indikator för lågt batteri Laddningsindikator för växelström 18 Högtalare 19 Patientkabelanslutning Sensor Off No Sensor Signal IQ ger en indikation om den mottagna signalens kvalitet samt av pulsens timing. Ett grönt vertikalt diodfält ökas och minskas i enlighet med pulsen, där fältets höjd anger signalens kvalitet. Den funktionella syremättnaden hos arteriellt hemoglobin visas i enheten SpO 2. Vid sökning av mättnad och puls blinkar den med streckade linjer. Används för att ställa in enheten i läget Maximal känslighet, Normal känslighet eller APOD. Används för att ställa in enheten på FastSat-läget. Perfusionsindex ger en indikation om det procentuella förhållandet mellan varierande och icke varierande signal. Fältet är högst när kvaliteten på perfusionsplatsen är bäst. Används för att ställa in enheten i dess mest känsliga läge och med den snabbaste tiden för medelvärdesbildning Indikatorn för Sensor av tänds när sensorn lossats från patienten. Indikatorn för Sensor av tänds när sensorn inte finns på patienten. Den gula batteriindikatorn tänds tillsammans med en ljudsignal när batteriets laddning är låg och laddning behövs. Laddningsindikatorn tänds när Rad-8 är ansluten till nätströmmen och batteriet laddas. Ger en ljudmässig indikation om larmförhållanden, pulston och feedback för tangenttryckningar. Se till att högtalaren inte är förtäckt och att enheten inte är vänd med fronten nedåt i en säng eller annan ljudabsorberande yta. Ansluts till en Direktansluten sensor för punktkontroll (DCSC), eller till en Masimopatientkabel med sensor. Ikonen bredvid sensorn anger att den är defibrilleringssäker. 2-2 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 2-3

10 MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT UL /CAN/CSA C22.2 No FK Covered by one or more of the following U.S. Patents: RE38,492, RE38,476, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, international equivalents, or one or more of the patents referenced at Other patents pending. 2 systembeskrivning systembeskrivning 2 Rad-8 Bakpanel SYMBOLER Följande symboler fi nns på baksidan av Rad-8-pulsoximetern eller förpackningen och defi nieras här nedan: SYMBOLER P1 RS-232 P2 RS-232 Ekvipotentiell jordanslutning v~50-60 Hz 15VA MAX Rx Only Made in USA Manufactured by: Masimo Corporation Irvine, CA USA Distributed by: Masimo Corporation Irvine, CA USA Obs: Se bifogade dokument Gränssnitt för Nurse Call 3 WEEE-symbol 1 KONTAKT FÖR NURSE CALL 2 SERIELL UTGÅNG 3 4 STRÖMINGÅNGSMODUL EKVIPOTENTIELL JORDANSLUTNING Använd den runda 1/4 -kontakten för sammanlänkning till ett Nurse Call -system. Detta är en monouteffekt och skall användas med en monokabel. Alla externa enhetsanslutningar till Nurse Call -kontakten måste vara IEC kompatibla. Använd den seriella utgången för att ansluta en seriell anordning, inklusive en seriell skrivare, RadNet gränssnittsmodul, RadLink gränssnittsmodul eller PC till Rad-8. Se avsnitt 7, Tekniska data för seriellt gränssnitt. Alla externa enhetsanslutningar till den seriella utgången måste vara IEC kompatibla. Strömingångsmodulen innehåller ingången för nätström. Växelströmsingången driver systemet från nätledningen. Anslut alltid pulsoximetern till huvudströmmen vid kontinuerlig användning och/eller när batteriet ska laddas. Använd den ekvipotentiella jordanslutningen för jordning. R x Only 5%-95% RH +70 C -40 C hpa hpa 795 mmhg mmhg Defibrilleringssäker (se frampanelen) Uppfyller kraven enligt EU-direktivet 93/42/EEC Enligt USA:s federala lagar får denna enhet endast säljas av läkare eller enligt läkares ordination Tillverkningsår Godkänd av Underwriter s Laboratories Inc. Förvaringsfuktighetsintervall: 5 % till 95 % Förvaringstemperaturintervall: +70 C till -40 C Förvaringsaltitudintervall: hpa till +500 hpa Förvaras torrt Ömtålig/bräcklig, hanteras försiktigt 2-4 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Rad-8 Användarhandbok Signal Extraction för pulsoximetern Pulse Oximeter Rad-8 Operator s för signalextraktion Manual 2-5

11 inställning 3 Inledning Innan pulsoximetern Rad-8 kan användas i klinisk miljö, måste den inspekteras och ställas in på korrekt sätt. Packa upp och inspektera Ta ut instrumentet ur transportförpackningen och undersök den med avseende på eventuella transportskador. Kontrollera att allt material i packlistan finns med. Spara allt förpackningsmaterial, fakturan och fraktsedeln. Du kan behöva dem om du måste yrka på ersättning från speditören. Kontakta avdelningen för teknisk service om något saknas eller är skadat. Kontaktadress och telefonnummer anges i Avsnitt 9, Service och reparation. Förbereda övervakning De följande avsnitten i handboken beskriver förberedelser, inställningar och inledande installation av pulsoximetern Rad-8. STRÖMKRAV FÖR RAD-8 Använd alltid en sjukhusklassad nätkabel för anslutning av Rad-8 till en växelströmskälla. FÖRSIKTIGHET: ANSLUT INTE PULSOXIMETERN RAD-8 TILL ETT NÄTUTTAG SOM KONTROLLERAS MED EN STRÖMBRYTARE. Kontrollera nätspänningen och -frekvensen före användning. Bekräfta att strömkällan kan ge tillräckligt med ström, enligt anvisningarna på Rad-8-enhetens bakpanel. Pulsoximetern Rad-8 är konstruerad för att klara intervallen 100 till 240 V växelström, Hz. Enheten är klassad för max 15 VA. Anslut en sjukhusklassad nätkabel till strömingångsmodulen på Rad-8-enheten (IEC-320-kontakt på enheten). Anslut nätkabeln till en växelströmskälla. Kontrollera att enheten får tillräckligt med ström, genom att bekräfta att nätströmsindikatorn på Rad-8 lyser. FÖRSIKTIGHET: ANSLUT ENDAST ENHETEN TILL SJUKHUSKLASSAT ANSLUTNINGSDON (FÖR ANVÄNDNING PÅ SJUKHUS). TA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BORT JORDNINGSLEDAREN FRÅN KONTAKTEN. ANVÄND INGA TYPER AV FÖRLÄNGNINGSSLADDAR ELLER ADAPTERS. STRÖMSLADDEN OCH KONTAKTEN MÅSTE VARA HELA OCH OSKADADE. ANVÄND STRÖMSLADDEN FÖR ATT KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN NÄTSTRÖMMEN. Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 3-1

12 3 inställning användning 4 OM DET FINNS TVEKSAMHETER HURUVIDA DEN SKYDDANDE JORDNINGSLEDAREN ÄR HEL ELLER INTE, SKA ENHETEN DRIVAS MED DET INTERNA BATTERIET TILLS DEN SKYDDANDE NÄTSTRÖMSLEDAREN ÄR FUNKTIONELL IGEN. ANSLUT ENBART TILL ANNAN UTRUSTNING MED ELEKTRISKT ISOLERADE KRETSAR, FÖR ATT GARANTERA ATT PATIENTEN ÄR ELEKTRISKT ISOLERAD. ANSLUT INTE TILL ETT VÄGGUTTAG SOM KONTROLLERAS MED EN VÄGGBRYTARE ELLER DIMMER. Inledning För att använda pulsoximetern Rad-8 effektivt, måste användaren: Veta hur oximetern erhåller sina avläsningar (se Avsnitt 1, Pulsoximetri). Bli bekant med dess kontroller och funktion. Förstå dess status- och larmmeddelanden (se Avsnitt 5, Larm och systemmeddelanden och Avsnitt 6, Felsökning). INLEDANDE LADDNING AV BATTERIET Innan Rad-8-batteriet går att använda måste det laddas helt och hållet. Plugga in nätsladden för att ladda det interna batteriet. Bekräfta att batteriet laddas. Den gröna batteriladdningsindikatorn på enheten lyser under hela den tid som batteriet laddas. INLEDANDE INSTALLATION Placera Rad-8 på en stabil, hård och platt yta i patientens närhet. Placera alltid Rad-8- enheten på en torr yta. Placera enheten så att det finns ett fritt utrymme kring den på minst en tum (2,54 cm). Se till att högtalaren på Rad-8 inte är blockerad, eftersom larmsignalen då kan dämpas. Rad-8 bör inte användas utanför dessa miljömässiga förhållanden: MILJÖMÄSSIGA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING TEMPERATUR +5 C till +40 C, +41 F till +104 F LUFTFUKTIGHET HÖJD ÖVER HAVET UNDER DRIFT 5 % till 95 % utan kondens 500 mbar till 1060 mbar tryck fot till fot (-304 m till m) Grundläggande användning ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR OCH ANVÄNDNING 1. Kontrollera att oximeterns hölje inte är skadat. 2. Anslut en patientkabel eller en direktkopplingssensor till Rad-8-pulsoximeterns patientkabelkontakt. Se till att anslutningen är stadig och att kabeln inte är vriden, uppskuren eller fransad. 3. Om en patientkabel används skall en sensor utväljas som är kompatibel med oximetern och patienten, innan den ansluts till patientkabeln. Se Avsnitt 8, Sensorer och patientkablar. Om du använder en återanvändbar sensor måste du se till att den öppnas och stängs problemfritt. Avlägsna alla ämnen som kan störa överföringen av ljus mellan lysdioden och fototransistorn. 4. Läs bruksanvisningen för sensorn innan den ansluts till patienten. Om du använder en självhäftande sensor för användning på en patient eller för engångsbruk måste du kontrollera att lysdioden (rött ljus) och fototransistorn är rätt inriktade. 5. Koppla ihop sensorn och patientkabeln med en självhäftande eller engångssensor, så att logotyperna är inriktade mot varandra. Se till att anslutningen sitter ordentligt fast. 6. Tryck på strömknappen för att starta oximetern. 7. Kontrollera att alla indikatorer tillfälligt tänds och att en ljudsignal hörs. 8. Kontrollera att inga larm- eller systemfelsmeddelanden visas i teckenfönstret på frampanelen (se Avsnitt 5, Larm och meddelanden). 9. Kontrollera att bildskärmen visar följande: Inställt läge: Standard (Std ) eller Sov (SLP) eller Hem (Hnn) Undre larmgräns för SpO 2 och Övre larmgräns för SpO 2, Undre larmgräns för pulsfrekvens och Övre larmgräns för pulsfrekvens, Tid för medelvärdesbildning. 10. Kontrollera avläsningarna för SpO 2 och pulsfrekvens i teckenfönstret. OBS! blinkar på den numeriska displayen tills avläsningarna för SpO 2 och pulsfrekvens stabiliserats (ungefär 10 sekunder). 3-2 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-1

13 4 användning användning Kontrollera att patientlarmen fungerar genom att ställa in larmgränserna för högt och lågt SpO 2 och pulsfrekvens högre än patientavläsningarna. Den visuella larmindikatorn blinkar. En larmsignal ljuder. Den överträdda larmgränsen och avläsningen blinkar i teckenfönstret. 12. Kontrollera att sensorlarmen fungerar genom att avlägsna sensorn från sensorplatsen. Sensor av -indikatorn tänds. Larmsignalen ljuder. Den visuella larmindikatorn blinkar. Koppla bort sensorn från patientkabeln eller oximetern. Kontrollera att indikatorn för ingen sensor tänds. OBS! Ingen sensor och sensor av genererar bara ett larm om Rad-8 aktivt övervakade en patient när sensorns anslutning bröts. 13. Bekräfta larmtystnad för värdesöverträdelse. Skapa ett larmförhållande genom att sänka SpO 2 eller pulsfrekvensens övre larmgränser bortom patientens avlästa värden. Tryck på knappen för larmtystnad. Larmsignalen tystnar under 120 sekunder (standard). 14. Påbörja patientövervakning: Justera larmgränserna. Justera larmvolymen. Justera pulstonens volym. 15. Kontrollera att sensorn är korrekt fastsatt och att uppmätta data är tillämpliga (se Avsnitt 4, Framgångsrik SpO 2 -övervakning). 16. Övervaka patienten. 17. Avlägsna sensorn från patienten när övervakningen är avslutad och förvara eller kassera sensorn enligt gällande regler. Läs bruksanvisningen för sensorn. 18. Håll Ström-/Standbyknappen intryckt i två sekunder för att stänga av oximetern [tre sekunder i Hem-läget]. OBS! Stäng av oximetern vid byte av patient, så att den kan kalibrera om för tolkning av ny fysiologisk information. FABRIKSINSTÄLLNINGAR Rad-8-oximetrarna lagrar två typer av standardvärden: De som enheten direkt går tillbaka till efter en strömcykel, samt de som kan ändras av användaren och som enheten minns efter en strömcykel. Följande tabell sammanfattar de standardvärden som Rad-8 går tillbaka till efter en strömcykel, om de inte ändrats av användaren: ALTERNATIV STANDARDINSTÄLLNING KONFIGURERBAR INSTÄLLNING SpO 2 Övre larmgräns Ställs in på Off (av) 2 till 100 % SpO 2 Undre larmgräns Ställs in på 90 % 1 till 100 % Övre larmgräns för pulsfrekvens Ställs in på 140 SPM 30 till 240 SPM Undre larmgräns för pulsfrekvens Ställs in på 50 SPM 25 till 235 SPM Tid för 2, 4, 8, 10, 12, 14, eller 16 Ställs in på 8 sekunder medelvärdesbildning Sekunder Trauma Ställs in på Av Av/På FastSat Ställs in på Av Av/På Max/Normal/APOD Känslighet Ställs in på inställning före avstängning OBS! Återställs endast till APOD och Normal. MAXsensitivitet återställs till Normal efter en driftscykel. Displayens ljusstyrka Ställs in på nivå 2 Nivå 1 t.o.m. 4 Pulstonens volym Ställs in på nivå 2 Av/Nivå 1 t.o.m. 3 Tid för larmtystnad Ställs in på 120 sekunder 30, 60, 90, eller Sekunder Larmvolym Ställs in på nivå 1 Nivå 1 t.o.m. 3 Läge för sovundersökning* Ställs in på standard Standard/Sov hem Hem-läge Ställs in på standard Ljudlarm av Ställs in på larm aktiva På/Av eller ljud avstängt med påminnelse Larmfördröjning Ställs in på nivå 5 0,5 eller 10 sekunder Seriell utgång Ställs in på ASCII 2 Philips/ASCII 1/ASCII 2 Gränssnittslarm Ställs in på larm Larm På/Av Typ av Nurse Call Ställs in på larm Larm och Signal IQ/Svag signal IQ-larm Nurse Call-polaritet Ställs in på Normal Normal/inverterad * FÖRSIKTIGHET: LARMEN ÄR AVAKTIVERADE I DETTA LÄGE. Om enheten är ansluten till ett RadNet-system, kommer det inte att finnas någon kontakt med RadNet i detta läge. 4-2 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-3

14 4 användning användning 4 Framgångsrik SpO 2 -övervakning Följande allmänna råd är till hjälp för att säkerställa en framgångsrik övervakning med pulsoximetri. Placera sensorn på ett ställe som inte är för tjockt, som har tillräcklig perfusion och där lysdioderna och fototransistorn kan inriktas på rätt sätt. Placera sensorn på ett ställe med obehindrat blodflöde. Välj inte ett ställe nära eventuella elektriska störningar (t.ex. elektrokirurgiska enheter). Läs sensorns bruksanvisning om du behöver information om hur man sätter fast sensorn på rätt sätt. NUMERISK VISNING - SpO 2 SpO 2 -avläsningarnas stabilitet kan vara en bra indikator på signalens giltighet. Stabilitet är visserligen ett relativt uttryck, men erfarenhet ger en god känsla för att kunna avgöra skillnaden mellan artefakter och fysiologiska förändringar samt hastighet, takt och beteende hos dessa. Avläsningarnas stabilitet under en tidsperiod påverkas av det läge för medelvärdesbildning som används. Ju längre tiden för medelvärdesbildning är desto mer stabila tenderar avläsningarna att bli. Detta sker p.g.a. ett dämpat svar eftersom signalen medelvärdesbildas under en längre tidsperiod än under kortare tider för medelvärdesbildning. Längre tider för medelvärdesbildning försenar dock oximeterns svar och reducerar de uppmätta variationerna i SpO 2 och pulsfrekvens. ANVÄND INTE SKADADE PATIENTKABLAR. SÄNK INTE NED PATIENTKABLARNA I VATTEN, LÖSNINGSMEDEL ELLER RENGÖRINGSMEDEL (PATIENTKABELANS LUTNINGARNA ÄR INTE VATTENTÄTA). STERILISERA INTE GENOM STRÅLNING, ÅNGA, AUTOKLAVERING ELLER ETYLENOXID. ANVÄND INGEN EXTRA TEJP FÖR ATT FÄSTA SENSORN VID PATIENTEN. NUMERISKT VISNING - PULSFREKVENS Den pulsfrekvens som visas på Rad-8 kan skilja sig något från den puls som visas på EKG-skärmar, på grund av olika medelvärdestider. Det kan också finnas skillnader mellan elektrisk hjärtverksamhet och perifer arteriell puls. Betydande skillnader kan antyda ett problem med signalkvalitet, orsakad av fysiologiska förändringar hos patienten eller i ett av instrumenten eller i appliceringen av sensorn eller patientkabeln. Pulsationerna från en intra-arteriell aortaballong kan öka den visade pulsfrekvensen på pulsoximetern. MASIMO-SENSORER Läs bruksanvisningen noggrant för LNOP-, LNOPv- och LNCS-sensorn före användning. Använd endast Masimos oximetrisensorer för SpO 2 -mätningar. Vävnadsskador kan orsakas av felaktig applicering eller användning av en LNOP-, LNOPveller LNCS-sensor, t.ex. genom att sensorn lindas för hårt. Kontrollera sensorplatsen i enlighet med sensorns bruksanvisning för att tillförsäkra hudens integritet och att sensorn är rätt placerad och sitter ordentligt fast. FÖRSIKTIGHET: ANVÄND INTE SKADADE MASIMO-SENSORER. ANVÄND INTE LNOP- SENSORER MED BLOTTLAGDA OPTISKA ELLER ELEKTRISKA KOMPONENTER. SÄNK INTE NED SENSORN I VATTEN, LÖSNINGSMEDEL ELLER RENGÖRINGSMEDEL (SENSORERNA OCH KONTAKTERNA ÄR INTE VATTENTÄTA). STERILISERA INTE GENOM STRÅLNING, ÅNGA, AUTOKLAVERING ELLER ETYLENOXID (OM EJ ANNAT ANGES I SENSORNS BRUKSANVISNING). LÄS RENGÖRINGSANVISNINGARNA I BRUKSANVISNINGARNA FÖR ÅTERANVÄNDBARA MASIMO-SENSORER. 4-4 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-5

15 4 användning användning 4 SIGNAL IQ OCH PULSFÄLT Teckenfönstret på Rad-8 erbjuder en visuell indikation om pletysmogramsignalens kvalitet, samt en varning när värdena för visad SpO 2 inte är baserade på en tillräckligt god signalkvalitet. Indikatorn för signalkvalitet på Rad-8 kallas Signal IQ. Signal IQ kan användas för att identifiera patientens puls och mätningens associerade signalkvalitet. Signal IQ visas som en studsande stång -indikator, där stångens topp överensstämmer med den arteriella pulsationens topp. Till och med vid en pletysmografisk vågform dold av artefakt finner Rad-8 den artieriella pulsationen. Pulstonen (när den är aktiverad) sammanträffar med Signal IQ-fältets topp. När mättnaden ökar eller sjunker gör pulstonen detsamma, för varje 1 % mättnadsförändring. Höjden på Signal IQ-fältet anger kvaliteten på den uppmätta signalen. Ett högt vertikalt fält anger att SpO 2 -mätningen är baserad på en signal av god kvalitet. Ett litet vertikalt fält anger att SpO 2 -mätningen är baserad på en signal av dålig kvalitet. När signalens kvalitet är dålig kan SpO 2 -mätningens noggrannhet eventuellt kompromissas. En Svag Signal IQ indikeras av en stånghöjd på två fält eller mindre, samt att fälten lyser rött. När detta inträffar ska du fortsätta med försiktighet och göra följande: LÅG PERFUSION Rad-8 indikerar perfusion på en diodindikator med 10 fält. Fältets två undre segment lyser rött när de arteriella pulsationernas amplitud är mycket låg (svag perfusion). Det har antytts att pulsoximetrar vid extremt låga perfusionssnivåer kan mäta perifer mättnad, vilket kan skilja sig från central arteriell mättnad 1. Denna lokala hypoxi kan orsakas av metaboliska krav på andra vävnader som extraherar syre i proximalt förhållande till övervakningsstället under tillstånd med kontinuerlig perifer hypoperfusion. (Detta kan även uppstå med en pulsfrekvens som sammanfaller med EKG-hjärtfrekvensen.) FÖRSIKTIGHET: OM INDIKATIONEN FÖR LÅG PERFUSION VISAS OFTA, SKA DU HITTA ETT ÖVERVAKNINGSSTÄLLE MED BÄTTRE PERFUSION. UTVÄRDERA UNDER TIDEN PATIENTEN OCH KONTROLLERA SYRESÄTTNINGENS STATUS PÅ ANNAT SÄTT OM SÅ INDIKERAS. 1 Severinghaus JW, Spellman MJ. Pulse Oximeter Failure Thresholds in Hypotension and Vasoconstriction. Anesthesiology 1990; 73: Utvärdera patienten. Kontrollera sensorn och se till att den är korrekt applicerad. Sensorn måste sitta fast ordentligt på appliceringsstället för att Rad-8 ska kunna upprätthålla noggranna mätvärden. Felaktig inriktning mellan sensorns lysdiod och fototransistor kan också leda till försämrade signaler. Fastställ om en extrem förändring i patientens fysiologi och blodflöde har uppstått på övervakningsstället (t.ex. en uppumpad blodtrycksmanschett, en klämmande rörelse, provtagning av ett arteriellt blodprov från den hand där pulsoximeterns sensor sitter, allvarlig hypotoni, perifer kärlsammandragning som svar på hypotermi, läkemedel eller ett anfall av Raynauds sjukdom). Hos nyfödda eller spädbarn är det ytterst viktigt att kontrollera att inget avbrott uppstår i det perifera blodflödet till sensorstället. Detta kan exempelvis inträffa när de lyfts eller deras ben korsas vid ett blöjbyte. Efter det att ovannämnda utförts, gäller att om Svag Signal IQ -indikationen uppstår ofta eller löpande, kan man överväga att ta ett arteriellt blodprov för CO-oximetrianalys, för att kontrollera syremättnadens värde. ÅTGÄRDER ATT VIDTAGA Gör följande om SpO 2 -avläsningarna påvisar betydande skillnader: Se till att lysdioden och fotodetektorn är inriktade exakt mitt emot varandra. Välj ett ställe där avståndet mellan lysdioden och fotodetektorn är minimerat. Torka av sensorstället med en dyna med 70 % isopropylalkohol eller med en rodnadsframkallande kräm (10 30 % metylsalicylat och 2 10 % mentol) under sekunder. Starka vasodilatorkrämer, såsom nitroglycerinpasta, rekommenderas ej. Avlägsna om möjligt elektriska bruskällor såsom elektrokirurgiska enheter eller annan elektrisk/elektronisk utrustning. Välj ett annat ställe eller ta bort lösnaglar och nagellack om patienten har lösnaglar eller mycket nagellack. Se om möjligt till att sensorn är placerad på en plats med svag omgivande belysning. Även om pulsoximetern Rad-8 med integrerad Masimo SET-teknik har betydande immunitet mot omgivande belysning, kan dock för mycket ljus leda till felaktiga avläsningar. FÖRSIKTIGHET: OM NÅGON MÄTNING TYCKS VARA TVIVELAKTIG SKA DU FÖRST KONTROLLERA PATIENTENS VITALA TECKEN MED ALTERNATIVA METODER OCH SEDAN KONTROLLERA ATT PULSOXIMETERN FUNGERAR KORREKT. 4-6 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-7

16 4 användning användning 4 LJUDLARM FÖR SVAGT BATTERI Om batterierna tar slut under en patientövervakning kommer ett lågprioritetslarm att ljuda. Larmet kan tystas i 120 sekunder (standard) om man trycker på knappen för larmtystnad. Referera till Inställningsmeny Nivå 1 i detta avsnitt för att ändra inställning. Om batterierna tar slut när en patient inte övervakas, trycker man på knappen för larmtystnad. Då stängs larmsignalen av tills strömmen återkommit eller till patientövervakningen påbörjas. En visuell indikator för svagt batteri fortsätter att blinka efter det att ljudlarmets signal tystnat. Om batterierna tar slut ska patientövervakningen omedelbart avbrytas och monitorn anslutas till nätströmmen. Normal patientövervakning Vid normal användning visar Rad-8 syremättnad (som % SpO 2 ) och pulsfrekvens (i slag per minut). Följande avsnitt beskriver funktionerna för frampanelens kontroller på Rad-8 vid normal patientövervakning. Inställningsmeny Detta avsnitt ger en översikt om de menyalternativ som finns i Rad-8. För att navigera i menyerna använder man knapparna Läge/Välj, Nästa, Upp och Ned som finns på oximeterns frampanel. Följande underavsnitt beskriver varje menyalternativ mer i detalj. Oximetern har alternativ som tillåter användarkonfigurering för speciella behov. MENYNAVIGERING Inställnings- och konfigurationsalternativen i Rad-8 är tillgängliga via menysystemet. Läge/ Välj-knappen används för att öppna menysystemet samt för att förflytta sig bland de olika menyernas nivåer. Inom varje nivå i systemet används Next-knappen för att röra sig från ett alternativ till nästa. Pilknapparna Up och Down används för att välja värden inom respektive alternativ. Parametern ställs in/väljs när man trycker på Läge/Välj eller Nästa OBS! Rad-8 tar automatiskt timeout från inställningsmenyn om inga tangenter tryckts ner på 10 sekunder. INSTÄLLNINGSMENY NIVÅ 1 - LARMFUNKTIONER OCH KÄNSLIGHET. Tryck på Läge/Välj för att öppna menynivå 1. RAD-8 ANVÄNDNING AV FRAMPANELENS KONTROLLER KNAPP FUNKTION Ström på/av. Tryck på den för att starta Rad-8. Håll den intryckt i två sekunder för att stänga av Rad-8. KNAPP INSTÄLLNING Larmvolym Öppnar inställnings-/menysystemet i Rad-8. Se Avsnitt 4, Inställningsmeny. Gör det möjligt att förflytta sig från ett menyalternativ till nästa. Larmtystnad. Trycker man på denna knapp en gång tystnar larmet under 120 sekunder (standard). Tryck en andra gång för att ta tillbaka enheten till vanlig larmövervakning. Trycker man på denna knapp bekräftar man och stänger för gott av ett sensor av - och ingen sensor -ljudlarm, förutom i lägena Hem och Sov. I läget Sov är alla larm avaktiverade. Det kommer även permanent att tysta ett ljudlarm för lågt batteri om Rad-8 inte övervakar en patient. Om ett larm för svagt batteri ljuder under patientövervakning, ska man trycka på knappen för larmtystnad för att stänga av larmsignalen under 120 sekunder (standard). Under normal patientövervakning kontrollerar knapparna Pil upp och Pil ned pulstonens volym. Vid den lägsta inställningen är pulstonen avstängd. En låg ton anger att den högsta eller lägsta inställningen nåtts. I inställnings-/menysystemet väljer man bland alternativen för respektive inställning med hjälp av Pil upp - och Pil ned -knapparna, med vilka man också kan navigera i menyerna. 1X Larmtystnadens varaktighet 30, 60, 90 och 120 sekunder (120 sekunder som standard) Larm på/av Larm med avstängt ljud och påminnelse (på som standard) Larmfördröjning *0, 5, 10 sekunder (5 sekunder som standard) Medelvärdesbildning. Denna enhets tid för medelvärdesbildning kan ställas in på: 2, 4, 8, 10, 12, 14 eller 16 sekunder (8 sekunder som standard) Använd pilknapp Upp eller Ned för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. *Larmfördröjningen ger användaren möjlighet att justera den tid det tar innan ljudsignalen aktiveras. Larmfördröjningen tillämpas bara när mättnadsgränsen har överskridits med mindre än 5 %. FastSat aktiveras automatiskt i 2 och 4 sekunders medelvärdesbildning. 4-8 Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-9

17 4 användning användning 4 INSTÄLLNINGSMENY NIVÅ 2 - KNAPPVOLYM, LYSDIODERNAS LJUSSTYRKA OCH FABRIKSINSTÄLLNINGAR Tryck på Läge/Välj igen för att öppna menynivå 2. KNAPPAR INSTÄLLNING LED-displayens ljusstyrka (4 nivåer) INSTÄLLNINGSMENY NIVÅ 4 - STÄLLA IN DATUM OCH TID Tryck på Läge/Välj igen för att öppna menynivå 4. KNAPPAR INSTÄLLNING Välj klocka 2X OBS! Aktiva lysdioder tänds när denna inställning justeras Knappvolym (Av, 3 nivåer) Återställ fabriksinställningarna Ja/Nej Spara användarens identifierade standardinställningar (Tryck på pil upp två gånger och tryck sedan på Mode/Enter. Lösenord: nästa-knappen, pil upp, pil ned, nästa-knappen) Använd pilknapparna Upp och Ned för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. OBS! Användarens standardinställningar kan ändras för specifika patientmiljöer. 4X Ställ in månad Ställ in dag Ställ in år Ställ in timme Ställ in minut INSTÄLLNINGSMENY NIVÅ 5 - UTMATNING Tryck på knappen Läge/Välj igen för att öppna menynivå 5. KNAPPAR INSTÄLLNING Använd pilknapparna Upp och Ned för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. INSTÄLLNINGSMENY NIVÅ 3 - RENSA TRENDMINNET Programversion Tryck på knappen Läge/Välj igen för att öppna menynivå 3. KNAPPAR 3X INSTÄLLNING Rensa trend Ja/Nej Använd pilknapp Upp eller Ned för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. Rad-8 lagrar bara information i trendminnet medan enheten är påslagen, och trendinformationen sparas i minnet tills det är fullt, eller tills användaren rensar det. 5X Seriell utgång - Philips, ASCII 1, ASCII 2 Larmövervakningens gränssnitt på/av Typ av Nurse Call Larm och Signal IQ Svag Signal IQ Larm Nurse Call-polaritet Normal/inverterad Använd pilknapp Upp eller Ned för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. OBS! Det rekommenderas att du rensar trendminnet innan information från en ny patient börjar samlas in. OBS! Se tabellerna nedan för ytterligare beskrivningar av funktionerna Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-11

18 4 användning användning 4 BESKRIVNING AV UTEFFEKT MENYALTERNATIV BESKRIVNING Systemgränssnitt SERIELL MENYALTERNATIV TYP AV NURSE CALL NURSE CALL- POLARITET Följande lägen för seriell utmatning stöds. All seriell utmatning är RS-232-baserad. Se specifikationerna för gränssnittet under Avsnitt 7, Tekniska data. ASCII 1 ASCII-textinformation skickas till det seriella gränssnittet i intervall om en sekund. ASCII-texten inkluderar: datum- och tidstämpel, SpO 2 - pulsfrekvens, perfusionsindex (PI), samt larm och undantagsvärden. All text löper på en rad med ett radmatningstecken och ett radbyte. ASCII 2 ASCII-textinformation skickas till det seriella gränssnittet efter en fråga från den anslutande datorn. Radnet datautmatning är i detta format. Philips VUELINK SpO 2, pulsfrekvens och pletysmografivågsdata skickas i Philips VueLink-format till serieporten. BESKRIVNING Larm Utmatningen av Nurse Call aktiveras baserat på larmhändelser. Svag Signal IQ Utmatningen av Nurse Call aktiveras baserat på händelser med svag Signal IQ. Larm och Svag Signal IQ Utmatningen av Nurse Call aktiveras baserat på händelser med larm och svag Signal IQ. Normal Standardpolaritet. Se avsnitt 7, Analog utmatning/tekniska data för Nurse Call. Inverterat Denna inställning reverserar kontakterna Normalt öppen och Normalt stängd. Se avsnitt 7, Analog utmatning/tekniska data för Nurse Call. FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT UNDVIKA ATT BATTERIET LADDAS UR, SKA INGEN UTRUSTNING ANSLUTAS TILL SERIEPORTEN PÅ BAKPANELEN OM INTE PULSOXIMETERN RAD-8 ÄR ANSLUTEN TILL NÄTSTRÖMMEN. INSTÄLLNING AV PHILIPS VUELINK 1. Välj alternativet Philips VueLink i utmatningsmenyn på Rad-8. När valet gjorts skall de föredragna inställningarna väljas genom att stega genom menyvalen. Se Avsnitt 5, Utmatning. 2. Anslut den ena ändan av VueLink-kabeln till serieutgången på baksidan av Rad Anslut den andra ändan av VueLink-kabeln till VueLink-modulen och sätt in modulen i Philips/Agilents monitorfack. 4. Värdena för SpO 2 och pulsfrekvens visas automatiskt på HP/Agilent-monitorn. 5. För att plethvågen ska visas på Philips/Agilent-monitorn och för att Philips/ Agilent-monitorn ska visa de larmförhållanden som pulsoximetern uppmätt, måste användaren konfigurera Philips/Agilent-monitorn. Läs användarhandboken från Philips/Agilent för fullständiga instruktioner. 6. Pulsoximetern Rad-8 kan ställas in för att med en ljudsignal indikera alla patientlarm, samtidigt som den kommunicerar med Philips/VueLink-modulen. Använd inställningen för gränssnittslarm i utmatningsmnyn för att aktivera och avaktivera ljudlarm på Rad-8. INSTÄLLNING AV RADNET 1. Välj ASCII 2 från de seriella alternativen på Rad-8 pulsoximetern. 2. Anslut seriekabelns ena ände till serieutgångens kontakt på baksidan av Rad Anslut seriekabelns andra ände till gränssnittsmodulkontakten på RadNet. 4. Sätt på RadNets gränssnittsmodul. Korrekt anslutning visas genom att RadNets gränssnittsmoduls direktanslutna lysdiod lyser med ett fast sken. 5. När RadNets gränssnittsmodul är korrekt konfigurerad kommer Rad-8 automatiskt att visa SpO 2 och pulsfrekvensparametrarna på skärmen på RadNets centralstation. 6. Rad-8 pulsoximetern kan ställas in att ange alla patientlarm som ljudlarm medan den kommunicerar med RadNets gränssnittsmodul. INSTÄLLNING AV RADLINK 1. Välj ASCII 1 från de seriella alternativen på Rad-8-pulsoximetern. 2. Anslut seriekabelns ena ände till serieutgångens kontakt på baksidan av Rad Anslut seriekabelns andra ände till seriekontakten på RadLink Transceiver. 4. Fullborda monteringen enligt användarmanualen för RadLink. Om du trycker en sjätte gång återgår Rad-8 till patientövervakning i läget för Mättnad/Pulsfrekvens. Dessutom återgår Rad-8 automatiskt till visning av patientövervakning från alla menynivåer/-inställningar, när ingen tangent har tryckts ner på 10 sekunder Användarhandbok Rad-8 Signal för Extraction pulsoximetern Pulse Oximeter Rad-8 för Operator s signalextraktion Manual Rad-8 Användarhandbok Signal Extraction för pulsoximetern Pulse Oximeter Rad-8 Operator s för signalextraktion Manual 4-13

19 4 användning användning 4 Specialmeny SPECIALMENY LARMGRÄNSER FÖR SPO 2 OCH SPM Detta avsnitt ger en översikt om de specialmenyalternativ som finns i Rad-8. För att navigera i menyerna använder man knapparna Läge/Välj, Nästa, Upp och Ned som finns på oximeterns frampanel. Följande underavsnitt beskriver varje menyalternativ mer i detalj. Oximetern har alternativ som tillåter användarkonfigurering för speciella behov. SPECIALMENY - LÄGENA STANDARD, HEM OCH SOV. Håll knapparna Läge/Välj och Nästa intryckta samtidigt i tre sekunder, för att välja specialmenyns nivå. KNAPPAR INSTÄLLNING KNAPPAR INSTÄLLNING Övre larmgräns för SpO 2 Undre larmgräns för SpO 2 Övre larmgräns för pulsfrekvens Undre larmgräns för pulsfrekvens Använd pilknapparna upp och ner för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/ vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. + Samtidigt i 3 sekunder Välj standardläge (Std) Tryck för att växla till Hem-läge (Hnn) Tryck för att växla till Sov-läge* (SLP) OBS! Endast lediga indikationer tänds när inställningen justeras. Använd pilknapp Upp eller Ned för att justera parametern till önskad inställning. OBS! Parametern är inställd/vald när man tryckt på Läge, Välj eller Nästa. *VARNING: LARMEN ÄR AVAKTIVERADE I DETTA LÄGE. ANVÄNDNING AV HEM-LÄGET Rad-8 kan ställas in på Hem-läget för att skydda okvalificerade användare från att ändra larminställningarna och funktionerna i Rad-8. Endast följande meny- och frampanelsfunktioner är tillgängliga: teckenfönstrets ljusstyrka (tryck på + för att justera ljusstyrkan), justeringen av pulsens ljudvolym och larmtystnad. Larmvolymen är inställd så högt det går. Alla standardinställningar och användardefinierade standardinställningar låses till sina aktuella värden när hemläget väljs, och återgår till dessa värden efter en strömcykel. Vid uppstart visas Hmm-läget tillsammans med en 10 sekunder lång visning av parametrarna. För att stänga av enheten måste strömknappen hållas intryckt i tre sekunder. Tangenterna Läge/Välj och Nästa måste hållas intryckta samtidigt i tre sekunder för att man ska komma tillbaka till specialmenyn för att kunna välja ett annat läge. ANVÄNDNING AV SOV-LÄGET Rad-8 kan placeras i Sov-läget så att enheten kan samla in normala och onormala data utan att utlösa något larm. Detta läge rensar enhetens skärm med undantag av indikatorn för batteriets nivå och indikatorn för larmtystnad, samt avaktiverar larmen även efter en strömcykel. Vilken tangenttryckning som helst aktiverar dock skärmen i 10 sekunder. Vid uppstart visas SLP-läget tillsammans med en 10 sekunder lång visning av parameterinställningarna. Tangenterna Läge/Välj och Nästa måste hållas intryckta samtidigt i tre sekunder (välj nästa (STD), Läge Välj) för att man ska komma tillbaka till specialmenyn för att avsluta. FÖRSIKTIGHET: LARMEN ÄR AVAKTIVERADE I DETTA LÄGE. OBS! Om enheten är ansluten till ett RadNet-system, kommer det inte att finnas någon kontakt med RadNet Hem och Sov. Inställning och användning av trendminnet INLEDNING Rad-8 kan lagra upp till 72 timmars SpO 2, pulsfrekvens och perfusionsindex-trenddata, inhämtad i 2-sekunders intervaller. Denna trenddata kan sedan överföras till en PC för utvärdering. En seriekabel behövs för att kunna ansluta Rad-8 till en PC. Patientövervakning är inte möjlig medan trendminnet överförs till en PC. Trenddata lagras i permanent minne, så att det inte raderas när enheten stängs av. En nerladdning av trenddata initieras med hjälp av TrendCom-verktyget som laddar ner trenddata och sparar den i en ASCII-textfil (.out) med ett alternativ för utmatningsbegränsning. INSTALLATION AV TRENDCOM-FUNKTIONEN Kopiera TrendCom-funktionen från cd-skivan till en PC med MS-Windows. ANVÄNDNING AV TRENDCOM-FUNKTIONEN 1. Stäng av Rad-8 om den inte redan är avstängd. 2. Anslut seriekabeln till Rad-8 och den andra änden till en com-port på datorn. 3. Starta Rad Starta TrendCom-funktionen på datorn. 5. Välj vid behov lämpligt com-portsnummer. 6. Välj vid behov passande com-portsnummer i den andra rullgardinsmenyn. 7. Välj alternativet för utmatningsbegränsning (tab, komma eller mellanslag). 8. Välj knappen [Retrieve Trend] (Hämta trendminne) i TrendCom-funktionen. Välj önskad plats och ange ett namn för trendfilen. Välj [Save] (Spara). 9. Rad-8 visar dat out samtidigt som trenddata överförs. Ett förloppsfält rör sig för att visa nerladdningens status. Större trendfiler tar längre tid att ladda ner. Överföringstiden är ungefär 20 sekunder per timma av trenddata. OBS! Under nerladdningen av trendinformation är alla normala Rad-8-funktioner otillgängliga och tangentbordet är låst, förutom strömknappen Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 4-15

20 4 användning larm och meddelanden När överföringen av trenddata är utförd, stänger man TrendCom och kopplar bort Rad-8 från seriekabeln. 11. Stäng av Rad-8 för att avsluta läget för trendnerladdning. OBS! Kontakta tillverkaren av USB till serieportsadaptern för hjälp eller support. RADERING AV TRENDMINNET För att radera (rensa) trendminnet, läs avsnitt 4 om menynavigering, rensa trendminnet och följ instruktionerna. Rad-8 inhämtar trendinformation löpande. När en ny undersökning utförs och ny information om en patient samlas in, rekommenderas att man använder funktionen rensa, så att resultaten kan hållas isär. Trendinformationen raderas inte om Rad-8 stängs av. Larmidentifiering Rad-8 indikerar larmförhållanden som systemet upptäckt, både med ljud och ljus. Ljudlarmen kan stängas av utan att det påverkar de visuella larmen. Två olika nivåer implementeras för larmens prioritet: Hög och låg prioritet. Följande tabell visar specifikationerna för larmets prioritet. LARMPRIORITET PARAMETER Låg mättnad (SpO 2 -intervall %) Systemfel Hög pulsfrekvens (pulsfrekvensintervall spm) Låg pulsfrekvens (pulsfrekvensintervall spm) Sensor av och ingen sensor TYP AV LARM TRENDINFORMATIONSFORMAT Efter lyckad nerladdning av trenddata, skapas en.out-fil som innehåller trend-dumpinformation i ASCII-avgränsat format. Formatet definieras i följande tabell. PARAMETER SPECIFIKATION Datum MM\DD\ÅÅ Tid TT:MM:SS SpO till 100, eller --- vilket betyder att parametern inte är tillgänglig Pulsfrekvens 001 till 240, eller --- vilket betyder att parametern inte är tillgänglig Perfusionsindex till Övre Ljud och visuellt Undre Svagt batteri Hög mättnad (SpO 2 -intervall %) Larmindikation Undantagen visas som ett 3-siffrigt, ASCII-kodat kodat hexadecimalvärde. Hexadecimalvärdets binära delar är kodade enligt följande: 000 = Normal användning, inga undantag 001 = Ingen sensor 002 = Defekt sensor 004 = Låg perfusion 008 = Pulssökning 010 = Störning Undantagsmeddelanden 020 = Sensor av 040 = Omgivande ljus 080 = Okänd sensor 100 = reserverad 200 = reserverad 400 = IQ med låg signal 800 = Masimo SET. Denna flagga betyder att algoritmen körs i fullt SET-läge. Det förutsätter att en SET-sensor används och behöver hämta en del rena data för att denna flagga ska kunna ställas in. EXEMPEL PÅ TRENDUTMATNING 07/21/04 09:56:08 SpO2=000 PR=000 PI=00.00 EXC=820:OffPat,SET 07/21/04 09:56:10 SpO2=000 PR=000 PI=00.00 EXC=828:Search,OffPat,SET 07/21/04 09:56:12 SpO2=097 PR=069 PI=04.69 EXC=800:SET 07/21/04 09:56:14 SpO2=096 PR=074 PI=02.28 EXC=C00:LowSigIQ,SET 07/21/04 09:56:16 SpO2=098 PR=078 PI=03.64 EXC=800:SET 07/21/04 09:56:18 SpO2=000 PR=000 PI=00.00 EXC=800:SET 07/21/04 09:56:20 SpO2=000 PR=000 PI=00.00 EXC=820:OffPat,SET 07/21/04 09:56:22 SpO2=096 PR=078 PI=02.68 EXC=800:SET Ett larmförhållande indikeras med: Hörbar larmsignal Visuell larmindikator Parameter som befinner sig utanför gränsvärdena blinkar ingen sensor och sensor av genererar bara ett larmförhållande efter att en puls hittats. Larmgränser FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT GARANTERA ATT LARMGRÄNSERNA PASSAR DEN PATIENT SOM ÖVERVAKAS, SKA GRÄNSERNA KONTROLLERAS VARJE GÅNG PULSOXIMETERN ANVÄNDS. Ett ljudlarm och en visuell indikator för blinkande larmstatus aktiveras när en larmgräns överskridits under mer än fem sekunder (se avsnitt 4 Larmfunktioner och känslighet, för justering av denna inställning). Det är bäst att användaren är minst 3 meter från enheten. Riktlinjer för avstängning av larm anges nedan. När det inte finns någon sensor som är ansluten till patienten, tänds indikatorn för sensor off (sensor av). När en sensor inte är ansluten till sin kabel tänds indikatorn för sensor off (sensor av). Ett ljudlarm aktiveras tillsammans med den visuella indikatorn, om inte oximetern ställts in i läget för larmtystnad Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion Användarhandbok för pulsoximetern Rad-8 för signalextraktion 5-1

Masimo Rainbow SET. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK

Masimo Rainbow SET. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Masimo Rainbow SET Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-57 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-57 CO-Pulse Oximeter. Allmän kännedom

Läs mer

Rad-8. Pulsoximeter. Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDAR HANDBOK

Rad-8. Pulsoximeter. Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDAR HANDBOK Rad-8 Pulsoximeter Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDAR HANDBOK Rad-8 Pulsoximeter Pulsoximeter med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Användarhandboken till Rad-8 innehåller all information som behövs

Läs mer

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANBOK

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANBOK Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANBOK Driftsanvisningarna för Radical är avsedda att tillhandahålla nödvändig information för korrekt av alla Radical-pulsoximetrisystemet. Det kan hända

Läs mer

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANDBOK

Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANDBOK Pulsoximeter med signalextraktionsteknik OPERATÖRSHANDBOK Driftsanvisningarna för Rad-5 är avsedda att tillhandahålla nödvändig information för korrekt handhavande av alla Rad-5-pulsoximetermodeller. Det

Läs mer

med färgskärm signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK

med färgskärm signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK med färgskärm signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK Signal Extraction Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK med färgskärm Användarhandboken för Radical-7 Pulse CO-Oximeter

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK

signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow-teknik ANVÄNDARHANDBOK Signal Extraction Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Användarhandboken för Radical-7 Pulse CO-Oximeter ger den information som behövs

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Pulsoximeter Användarhandbok CMY

Pulsoximeter Användarhandbok CMY Ops_Swedish_cover.ai 3/3/06 14:44:13 Pulsoximeter Användarhandbok C M Y CM MY CY CMY K Denna ISM-utrustning uppfyller de kanadensiska ICES-001-kraven. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 Canada.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk TM Nellcor Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N Manual för hemmabruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidiens logotyp och Nellcor är varumärken som tillhör Covidien, Ilc

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Pulsoximetrar med signalextraktion

ANVÄNDARHANDBOK. Pulsoximetrar med signalextraktion Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Rad-87. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDAR HANDBOK

Rad-87. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDAR HANDBOK Rad-87 Pulse CO-Oximeter ANVÄNDAR HANDBOK Användarhandboken för Rad-87 ger den information som behövs för att använda alla modeller AV Rad-87- instrumentet. Allmänna kunskaper om CO-pulsoximetri och kännedom

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SV ANVÄNDARHANDBOK PowerMust 400/600/1000 urkopplad Avbrottsfri elkälla (UPS) VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna användarhandbok innehåller viktiga instruktioner för modellerna

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-M

Svensk bruksanvisning Masimo 901-M Svensk bruksanvisning Masimo 901-M Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Svenska 131 Innehållsförteckning Avsnitt 1: Teknisk service och beställningar 135 Teknisk service 135 USA 135 Beställningar 135 USA 135 Korrekt användning

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK CORINA MEDICAL BRUKSANVISNING M-110 ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STRÖMFÖRSÖRJNING. 3 SPECIFIKATIONER.... 3 UNDERHÅLL OCH ALLMÄN TILLSYN...........

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Kortformsinstruktion. Pulsoximetertestare. Index 2XL

Kortformsinstruktion. Pulsoximetertestare. Index 2XL TTSF-INDEX, ver 091008 Kortformsinstruktion Index 2XL Pulsoximetertestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se info@tesika.se

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Användarhandbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoximeter. OxiMax TM Technology

Användarhandbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoximeter. OxiMax TM Technology Användarhandbok Nellcor TM OxiMax N-600x pulsoximeter OxiMax TM Technology COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidien-logotypen och positive results for life är registrerade varumärken i USA och internationellt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer