Medlemsbrev mars Årsmöte den 3 mars!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbrev mars 2015. Årsmöte den 3 mars!"

Transkript

1 Sid 1 av 14 Medlemsbrev mars 2015 Årsmöte den 3 mars! Vy mot Slussens - Foto: Fredrik Rodhe Mötet den 3 februari, vi diskuterade känslor, pratade om beskärning, visade olika sätt att föra fram ett budskap, hörde beska kommentarer, roliga påpekanden och allvarliga diskussioner om vad som gör att jag som betraktare tycker om eller förkastar en bild. Varför berör vissa bilder mer än andra. Fredriks bild från Gamla Stans T-bana blev en av de mest diskuterade och dessutom väldigt omtyckt med sin dystra, trista, muggiga ton och med sin äkta novemberkänsla. Reaktioner efter mötet har varit positiva, bilddiskussioner ska få ta tid, att skapa förståelse för bildkomposition tycker vi om. Fotografen Håkan Elofsson som var vår gäst på februarimötet berättade inte bara om sina bilder, utan förde också fram sitt förhållningssätt, sin syn på, fotograferandet. Som fotograf handlar det om att inte glömma bort, att bildens innehåll kan lyftas fram med bra beskärning. En resa till New York utan att ha ett fotouppdrag blev för Håkan ett fantastiskt tillfälle att leta stämningar och motiv utan hänsyn till annat än här och nu. Vinklar, färger, rörelse och dramatik allt kan skapa bilder som berör. Något som Håkan visade tydligt och vi hörde många aha från publiken. Det är vår förhoppning att vi kan få Håkan att berätta för oss igen efter sommaren och höra hur han tänker när traditionella idéer om bildkomposition och porträttfoto ifrågasätts. Professorn, fotografen och juristen Johannes Knutsson reser varje år tillsammans med en professorskollega från USA till Afrika. På årsmötet kommer han och berättar om (Ja detta vet jag fortfarande inget om?)

2 Sid 2 av 14 VINNARE I KM1 Det blev Hasse Gustavsson som tog hem Håkan Elofssons gillande i årets första klubbmästerskap. Tema telefon lockade till många tolkningar utanför de vanliga prata i luren. Att telefonen är så mycket mer än just bara en telefon var det som Håkan föll för i Hasses bild Makeupspegeln. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Vi håller årsmötet tisdagen den 3 mars och från styrelsen hoppas vi på god uppslutning. ÄR DU VÅR NYA TÄVLINGSLEDARE? Utan tävlingsledare kommer vi inte att kunna genomföra KM för Men ingen har ännu anmält sitt intresse trots att vi har frågat. Det är trist att säga, men utan tävlingsledare kommer KM1 vara årets enda interna klubbtävling! Clas som nu har haft rollen i tre år har skickat en liten beskrivning på vad arbetet går ut på: Rollen består främst av att ta emot mail och granska att bilder uppfyller regelverket rent tekniskt. Ett svarsmail har hittills varit uppskattat av medlemmarna. Bilderna samlas in och registreras lämpligen i ett Excel ark. Detta kräver bara ordningssinne och lite tid. Bilderna ska sedan numreras om inför presentationen på hemsidan och klubbmöte När domaren sagt sitt ska Excel arket uppdateras både för den enskilda etappen och totalt för KM. Inga konstigheter, men konstigt om det inte finns någon/några i klubben som kan ta uppgiften. Det bör vara två som då kan turas om att ta etapperna. Så har Kjell (nu Robert) och jag jobbat. När jag tog uppdraget var det på förfrågan från valberedningen och jag hade inte tagit det ensam. Kombinationen med en annan administratör var avgörande för mig. Clas avslutar sitt brev till styrelsen med att säga: Jag ställer gärna upp som stöd år nya administratörer. Är du intresserad att ta över? Skriv till eller till Clas direkt om det är något du undrar över.

3 Sid 3 av 14 EXTERNA TÄVLINGAR Du glömmer väl inte SVEFO Deadline för inlämning är 22 februari. OBS! Nytt för i år är max 2000 px längsta sida och 1,5 MB filstorlek. Du registrerar och lägger in dina bilder här» Om Du är ny tävlande behöver Du klubbens lösenord som du får av din klubbs tävlingsledare. Har du frågor om externa tävlingar skriv gärna till: Elizaveta Pronina (tävlingsledare) VÅRENS MÖTEN Tisdagen den 3 mars årsmöte! Tisdagen den 14 april med KM2 Tidning (inlämning senast den 5 april) Tisdagen den 12 maj Tisdagen den 2 juni då vi har Fotomaraton i Gamla Stan DEN NYA PROJEKTORN En projektor har köps för att användas i fotogrupperna. Den är portabel. Den väger mindre än ett kilo. Det är en projektor som också kan visa bilder direkt från en USB-sticka utan att man behöver släpa på en extra dator. Utlåning till fokusgrupperna sker via Robert Grubstad HUR STOR ÄR MIN BILD Vi försöker bringa klarhet i pixlar och centimeter, målet är att bilder till tävlingarna och det du använder i tillexempel epost, lämnar in till tävlingar eller skriver ut på bildfirma mm är korrekta. Detta är ingen kritik men ett påpekande att vi alla måste lära sig hur man exporterar bilder. Bilder som har rätt storlek! Den minsta bilden (i kilobyte) av höstbilderna för på hemsidan var 174 kb den största kb)

4 Sid 4 av 14 Hur gör man för att fixa till bilden till rätt storlek även när den når mottagaren? Kan du hantera rattarna i ditt bildprogram? Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 3 mars 2015 Tid: Klockan 18:30 tisdagen den 3 februari. Plats: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Dagordning (Alla tider är ca-tider) 18:30 Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare. 18:45 Hur många pixlar går det på en centimeter? Vi förklarar bildstorlek, dpi mm mm 19:15 Fotografen och juristen Johannes Knutsson berättar om Afrika och bildjuridik 20:00 Kaffe och bullar (30 kr) 20:30 Årsmöte :30 Mötet avslutas Fotohälsningar Jan Zettergren / för styrelsen

5 Sid 5 av 14 MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motion till Stockholms Fotoklubbs årsmöte 2015 Med tanke på den avsevärda arbetsinsats som styrelsens medlemmar utför med att driva klubbens verksamhet i form av att skaffa föreläsare, driva och underhålla webbsidan, sköta tävlingsverksamhet, deltagande i Stockholms fotomässa, sköta medlemsregistret, mm, mm anser vi att någon form av uppmuntran i form av ett ekonomiskt bidrag till en gemensam aktivitet skall utgå. Vårt förslag är att Styrelsen och andra personer, tex tävlingsansvariga, som Styrelsen tycker är lämpliga att deltaga, får disponera upp till 5000 kr för någon form av gemensam aktivitet som stärker de inblandade i sitt arbete för Stockholms fotoklubb. Detta kan vara t.ex. en gemensam middag, studiebesök etc Birgitta Bratthall, Olle Robin, Sven-Olof Rönnskog

6 Sid 6 av 14 Dagordning Kallelse Årsmöte i Stockholms Fotoklubb den 3 mars 2015 Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30. 18:30 Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av besökare 18:45 Gästtalare meddelas senare Ca 20:00 Kaffe 20:30 Årsmöte Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a. föreningens ordförande för en tid av ett år; b. val av två ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c. Minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; d. En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande. 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 21:30 Mötet avslutas

7 Sid 7 av 14 Verksamhetsberättelse 2014 för Stockholms Fotoklubb 1. Styrelsen Vid årsmötet i mars 2014 valdes Jan Zettergren till ordförande och Fredrik Rodhe, Jerker Hanson, Chris Kreimer och Robert Grubstad till ordinarie ledamöter Som suppleanter invaldes Per-Gunnar Johansson och Rainer Ulonska. Under 2014 har styrelsens funktioner fördelats enligt följande: Jan Zettergren, ordförande Fredrik Rodhe, sekreterare Jerker Hansson, kassör och medlemsansvarig Robert Grubstad, Webbansvarig. Chris Kreimer har arbetat med gemensamma klubbaktiviteter. P-G Johansson har skött samordning kring Fotomässan Rainer Ulonska har tillsammans med P-G varit materialansvarig Clas Åberg och Robert Grubstad, tävlingsansvariga för KM. Under året har Elizaveta Pronina utsetts till tävlingsansvarig för externa tävlingar. Chris Kreimer och Robert Grubstad har ordnat med förplägnad vid medlemsmötena. Den vid årsmötet valda styrelsen har under året sammanträtt tio gånger samt haft löpande informationsutbyte via e-post. 2. Medlemmar och medlemsavgift Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 125 medlemmar, en ökning med 25 % sedan förra året. 7 av dessa 125 hade inte betalt sin medlemsavgift för är hedersmedlemmar och betalar inte avgift. Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män i klubben är 35/ Organisationstillhörighet Klubben har under året varit ansluten till: Riksförbundet Svensk Fotografi RSF Östra Svealands Fotoklubbar SVEFO 4. Verksamhet Under verksamhetsåret har klubben haft sina möten i Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Tio medlemsmöten har hållits under året med många namnkunniga fotografer som föreläsare.

8 Sid 8 av 14 KLUBBMÖTEN Januari möte med naturfotografen Magnus Elander och Tilman D. Thulesius höll ett Egoföredrag. Utskrift i färg, Pär Fridberg och Jan Zettergren hade paneldiskussion och vi tittade på utskrifter. Februari Stockholmsfotografen Tommy Jansson kåserade och visade bilder från en fotografs vardag och KM1 med tema frihet presenterades Mars Årsmöte 2014 och en känslosam presentation av gamla Söderstadion, som nu är borta för alltid, av fotografen Jens Kessnert. April Michael Ambjörn visade bilder från Berlin och sitt fotograferande. KM2 med tema Tyngd presenterades Maj Ett möte med ytterligare bilder från Berlin, Maringruppen visade upp bilder från sin utflykt till Landsort och fotogruppen OSP, Open Street Photo, pratade om sina Photo Walks. Juni Naturfotografen Claes Grundsten berättade om närhet till naturen med en kamera i hand. Vi hade workshop och beskar bilder och talade om vad som är en kollektion av bilder. September Fotografen Börje Almqvist, tidigare v. ordförande i Afghanistankommittén berättade gripande om en värld i förändring. Pär Fridberg berättade om ljusmätning och KM3 kollektion presenterades. Oktober Fotografen Nicklas Ericsson om mode och porträtt-fotografi och sin uppväxt i Köping. Vi kraftsamlade inför Fotomässan 2014 i november och vi hade en workshop om blänk, hur att undvika det eller hur det kan vara en tillgång. November Närbildsgruppen presenterade bilder från sina aktiviteter och möten. Fotomässan 2014 planerades och KM4 fisk avgjordes. Domare var fotografen Urban Brådhe som arbetat på Metro. Jan Zettergren presenterade sina erfarenheter från en fotoresa till Skottland. December Fotografen och sångaren Urban Wedin skulle tala om Festfoto men det blev mycket annat också som rör en aktiv knäppare. Vad är en bra bild, vi startade en ny diskussion om vad som gör skillnad när vi talar bild. HEMSIDA Under verksamhetsåret har vår hemsida baserad på Wordpress underhållits. Arbetet fortsätter under 2015 och Robert Grubstad försöker att anpassa sidan efter medlemmars och medlemsgruppers behov. Hemsidan har blivit en bra portal för klubbens verksamhet och många av klubbens nya medlemmar har hittat till oss via internet. MEDLEMSBREV Under året har styrelsen skickat ut 10 nyhetsbrev som gett en god bild av verksamheten Breven finns att ladda ner på klubbens hemsida.

9 Sid 9 av 14 FOKUSGRUPPER: Gatufotogruppen Här samlas klubbmedlemmar som är intresserade av att utveckla sitt bildskapande inom gatufoto. Gruppen startade 15 oktober 2012 med ett möte på Fotografiska där ambitionen för gruppen fastställdes. Initiativtagare till gruppen och kontaktperson är Hans Wahlgren. Gruppen har efter etablering bildat en kamratcirkel på ett studieförbund och träffas i förbundets lokaler en gång per månad. Ljussättningsgruppen Syftet med gruppen är att med gemensamma krafter lära medlemmarna mer om ljussättning och i gruppen talas det också mycket om porträttfotografi. Kontaktperson för gruppen är Pär Fridberg. Närbildsgruppen hette tidigare Makrogruppen. Namnbytet till Närbildsgruppen speglar gruppens synsätt på ett bättre sätt och ger kreativiteten friare uttryckssätt. Det handlar ju om att finna glädjen, stimulera skapande och nytänkande. Medlemmarnas experimentlusta och okonventionella idéer ger aha-upplevelser varje gång. Gruppen har haft flera möten under året. Kontaktperson för gruppen är Chris Kreimer. Naturfotogruppen etablerades vid junimötet 2013 och har en blogg på hemsidan om gruppens aktiviteter, träffar mm. Kontaktperson för gruppen är Birgitta Holm. Marinfotogruppen etablerades vid junimötet 2013 och driver också en blogg på klubbens hemsida om gruppens aktiviteter, träffar med mera. Kontaktperson för gruppen är Ulf Schloss. Open Street Photo Gruppen startades våren Gruppens aktiviteter, träffar med mera finns beskrivna på en blogg på klubbens hemsida. Kontaktperson för gruppen är Calle Sigrell. RIKSFOTOMÖTET 2014 Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar i Sverige. Riksförbundets målsättning är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till medlemsklubbar och tillvarata medlemmarnas intressen i fotografiska frågor samt att genom årligen återkommande utställningar och salonger stimulera och inspirera medlemmarna till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi. Varje år håller RSF sitt årsmöte någonstans i Sverige. I samband med detta årsmöte bjuds också in till en riksomfattande Riksfotoutställning (RIFO). År 2012 beslöt Fotoklubben Avtrycket (tidigare Midsommargårdens Fotoklubb), Stockholms Fotoklubb och Enskede Fotoklubb att gemensamt arrangera RSF:s årsmöte 2014 samt Riksfotoutställningen, RIFO Den 9 11 maj 2014 gick detta av stapeln på Fotografiska vid Stadsgårdskajen i Stockholm. På fredagskvällen anordnades en presentation av de utställningar som var aktuella på Fotografiska. Presentationen gjordes av Sven Erik Johansson från Enskede FK. Möjlighet fanns sedan att gå runt och själv titta på utställningarna. RSF:s årsmöte hölls under lördagsförmiddagen och på eftermiddagen startade juryredovisningarna av Ungdomsutställningen, RIFO B kollektion digitalt samt Bildexpo. Jurypersoner var Magnus Fröderberg för Ungdomsklassen, K G Fougstedt för RIFO B, kollektion digitalt samt Lena Källberg

10 Sid 10 av 14 och Peter Wiklund för Bildexpo. Lena Källberg och Peter Wiklund höll även en uppskattad föreläsning om Pin hole cameras, Långsamma bilder, fotografins motsvarighet till surdegsbak. Lördagskvällen avslutades med en supé på Fotografiska med utdelning av utmärkelser och korande av vinnare i Önskefotos fotobokstävling. Söndagen inleddes med ett föredrag av Göran Segeholm och Eva Teréz Gölin, Visa bilden kärlek i Photoshop. Göran och Eva Teréz var sedan även jury i RIFO A kollektion påsikt. Söndagen avslutades med en presentation av vinnarna i Digitalsalongen. Juryperson var Lars Nyman. RSF:s årsmöte 2014 samt Riksfotoutställningen, RIFO 2014 genomfördes på ett mycket lyckosamt sätt och är ett bra exempel på hur samarbetet mellan fotoklubbarna i Stockholm har utvecklats under de år som förberedelserna skett. Totalt medverkade omkring 35 medlemmar från våra klubbar i genomförandet och visade på ett mycket stort engagemang och intresse. FOTOMÄSSAN 2014 Även detta år deltog vi på Fotomässan 2014 i samarbete med RSF, SVEFO, Enskede Fotoklubb, Fotoklubben Avtrycket samt Tyresö Fotoklubb. Syftet med att delta på Fotomässan är att: Visa upp fotoklubbarna i Sverige och det arbete som sker inom ramen för deras verksamhet (RSF, regionföreningarna, de enskilda fotoklubbarna samt deras medlemmar) Rekrytera nya medlemmar. Visa upp medlemmarnas bilder. Öka samarbetet mellan Stockholms FK, Enskede FK, Fotoklubben Avtrycket samt Tyresö FK och ge medlemmarna möjlighet att lära känna varandra. Den gemensamma montern var i år mer koncentrerad med en yta på 4x12 meter samt en bildvägg på 7 meter. I montern fanns tre fotostationer. Makrofotografering med en järnvägsmodell som visade en banvaktsstuga Kort och långt skärpedjup Modell och porträttfotografering av inhyrda manliga och kvinnliga modeller samt mässbesökare. I montern fanns tre TV skärmar och två kopplades direkt mot kamerorna i fotostationerna. Den tredje skärmen visade klubbverksamhet och medlemmars bilder som bildspel och video. På bildväggen presenterades sex bilder, en från varje klubb och organisation, 70x100 cm. Årets mässdeltagande blev det bäst arrangerade under de år Stockholms Fotoklubb deltagit på Fotomässan. Aktiviteterna och bildvisningarna lockade många mässbesökare till vår monter. Totalt medverkade nära 50 medlemmar (drygt 20 stycken från Stockholms Fotoklubb) under mässdagarna. Ett fantastiskt stort engagemang och intresse.

11 Sid 11 av Tävlingsverksamhet Riksfotoutställningen RIFO 2014: Sju medlemmar från Stockholms Fotoklubb belönades i de olika grupperna i RIFO 2014 Birgitta Bratthall Mahshid Rasti Per Kroon Michael Pettersson Xiaomei Liu Birgitta Bratthall Mahshid Rasti Irina V. Johansson Michael Pettersson Olle Robin Olle Robin - RIFO 2014 Grupp A Liten Bronsplakett, På Plattan - RIFO 2014 Grupp A Visning, The burned bridge - RIFO 2014 Grupp B Stor Bronsplakett, Fallna änglar - RIFO 2014 Grupp B Liten Bronsplakett, Djur i mörker - RIFO 2014 Grupp B Visning, Utan Titel - Bildexpo 2014 Visning, Humlan surrar ännu - Bildexpo 2014 Visning, Girls sewing, Afghanistan - Digitalsalongen 2014 Visning, Follower - Digitalsalongen 2014 Visning, Tre gentlemän - Digitalsalongen 2014 Visning, Allhelgonadagen - Digitalsalongen 2014 Visning, Soldyrkare SVEFO Bild-14 Stockholms Fotoklubb placerade sig på andra plats efter Enskede FK Olle Robin placerade sig på andra plats av deltagande fotografer. Birgitta Bratthall (6:e), Birgitta Holm (10:e), Michael Pettersson (16:e) samt Merja Louka (21:a) Grupp 1 - Färgbilder (161 deltagande bilder) Olle Robin Stockholms Fotoklubb 9p 7:e plats Birgitta Bratthall Stockholms Fotoklubb 5p 11:e plats Michael Pettersson Stockholms Fotoklubb 3p 13:e plats Grupp 2 - Monokroma bilder (131 deltagande bilder) Olle Robin Stockholms Fotoklubb 16p 1:a plats Birgitta Holm Stockholms Fotoklubb 14p 2:a plats Olle Robin Stockholms Fotoklubb 9p 7:e plats Michael Pettersson Stockholms Fotoklubb 3p 13:e plats Merja Louka Stockholms Fotoklubb 1p 15:e plats Birgitta Bratthall Stockholms Fotoklubb Hedersomnämnande Michael Pettersson Stockholms Fotoklubb Hedersomnämnande Grupp 3 - Bilder med tema (131 deltagande bilder) Birgitta Bratthall Stockholms Fotoklubb 10p 6:e plats Birgitta Bratthall Stockholms Fotoklubb 5p 11:e plats SVEFO-14 Pristagare Olle Robin Stockholms Fotoklubb Kollektion Olle Robin Stockholms Fotoklubb Enstaka med tema Elizaveta Pronina Stockholms Fotoklubb Kollektion Irina Johansson Stockholms Fotoklubb Enstaka utan tema Irina Johansson Stockholms Fotoklubb Enstaka med tema hedersomnämnande

12 Sid 12 av 14 KLUBBMÄSTERSKAP Klubbmästerskapet (KM) har haft 4 etapper. Årets deltagande har varit stort. knappt hälften av våra medlemmar, 41 stycken, lämnade in totalt 195 bilder och kollektioner. Klubbmästare för år 2014 blev Kjell Olsson med 21 poäng. På andra plats kom Olle Robin med 19 poäng samt på tredje plats Merja Louka och Chris Kreimer med 14 poäng. Stockholm i februari 2015 STYRELSEN I STOCKHOLMS FOTOKLUBB

13 Sid 13 av 14 Resultat- och Balansräkning 2014 Resultaträkning Intäkter Utgifter Medlemsavgifter Anmälningsavgift Övrig intäkt Arvode 0 0 Jubileum Diverse/reserv Föreningsavgift Kontor/porto/PG Lokalhyra Program/priser Utrustning 0 0 Utbildning 0 0 Möteskaffe Summa Summa Resultat Balansräkning Tillgångar Skulder Kassa 0 0 IB Eget kapital Postgiro Årets resultat Fordran på medlem 0 0 Skuld till medlem 0 20 Övrig fordran 0 0 Övrig skuld Summa Summa

14 Sid 14 av 14 Budget 2015 Den nya styrelsen formar verksamheten för Avgående styrelse har i budgetresonemang för 2015 utgått från att verksamheten skall ligga på c:a 100 betalande medlemmar. Klubben kommer att vara med på Fotomässan 2015 och reserverar kronor för detta. Klubben har beslutat att betala anmälningsavgifter för RIFO och SVEFO 2015 fullt ut för de medlemmar som deltar och reserverar kronor för detta. Totalt kommer klubben att få ett underskott för 2015 på kronor vilket ska ses mot att klubben under 2014 gjort en vinst på kronor och att vi idag i kassan har drygt kr Budgetförslag - Stockholms Fotoklubb Summa, SEK 2015 Summa,S EK Inkomster Medlemsavgifter Medlemsavgifter Summa Summa Utgifter Anmälningsavgifter Anmälningsavgifter Arvoden (max) Arvoden (max) Föreningsavgift Föreningsavgift Webb, konto, porto, PG Webb, konto, porto, PG Lokalhyra, klubbmöten Lokalhyra, klubbmöten Lokalhyra, gruppmöten Lokalhyra, gruppmöten Möteskaffe Möteskaffe Program/fotomässan, priser mm Program/fotomässan, priser mm Fotomässan Fotomässan Övrigt Övrigt Utrustning Summa Summa

Medlemsbrev februari 2015. Snart årsmöte men först träffas vi den 3 februari!

Medlemsbrev februari 2015. Snart årsmöte men först träffas vi den 3 februari! Sid 1 av 12 Medlemsbrev februari 2015 Snart årsmöte men först träffas vi den 3 februari! Det är redan nytt år, vårt januarimöte ligger bakom oss och vi har årsmötet redan om fyra veckor. Bifogat i det

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

Medlemsbrev januari 2015. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Medlemsbrev januari 2015. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR Sid 1 av 6 Medlemsbrev januari 2015 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR Det har varit ett fantastiskt år i vår fotoklubb. Många av våra intressegrupper har hittat sina arbetsformer och vi kan glädja oss åt att klubbens

Läs mer

Claes Grundsten fotograf

Claes Grundsten fotograf Sid 1 av 5 Medlemsbrev juni 2014 Claes Grundsten fotograf Tekniken bakom en lyckad naturfotobild. Det krävs mer än bara tur med vädret... Foto: http://claesgrundsten.se/ Sid 2 av 5 Sommaren och värmen

Läs mer

Kallelse Årsmöte i Stockholms Fotoklubb den 5 mars 2013

Kallelse Årsmöte i Stockholms Fotoklubb den 5 mars 2013 Sid 1 av 5 Kallelse Årsmöte i Stockholms Fotoklubb den 5 mars 2013 Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30. Dagordning 18:30 Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation

Läs mer

Sid 1 av 5. Medlemsbrev augusti 2014. Afghanistan. Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner på knappt femton år!

Sid 1 av 5. Medlemsbrev augusti 2014. Afghanistan. Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner på knappt femton år! Sid 1 av 5 Medlemsbrev augusti 2014 Afghanistan Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner på knappt femton år! Börje Almqvist har rapporterat i text och bild från och om Afghanistan sedan 1982.

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Medlemsbrev mars 2014

Medlemsbrev mars 2014 Sid 1 av 12 Medlemsbrev mars 2014 Så var det dags för årsmöte igen. I månadsbrevet hittar du både kallelse, dagordning, årsberättelse och den ekonomiska redovisningen för det år som gått och några av tankarna

Läs mer

Medlemsbrev november 2015 Välkomna till klubbmöte den 10 november

Medlemsbrev november 2015 Välkomna till klubbmöte den 10 november Sid 1 av 5 Medlemsbrev november 2015 Välkomna till klubbmöte den 10 november 中 國 Xiaomei Liu och Birgitta Holm har rest i Kina, Mittens Rike, 中 国. På vårt novembermöte får vi alla möjligheten att följa

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Kuba ett land i förvandling

Kuba ett land i förvandling Sid 1 av 12 Medlemsbrev mars 2016 Välkomna till klubbens årsmöte tisdagen den 8 mars Kuba ett land i förvandling Här ser vi vår talare Dick Eriksson omsvärmad och nöjd i Cubas famn Snart kommer denna vackra

Läs mer

Sid 1 av 6. Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014

Sid 1 av 6. Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014 Sid 1 av 6 Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014 Är det så här dagens stadsbarn tror att fisk ser ut? Eller är det en skröna? Foto: Jan

Läs mer

Klubben samlar sig med målsättningen: gemenskap, kunskap och utmaningar.

Klubben samlar sig med målsättningen: gemenskap, kunskap och utmaningar. Sid 1 av 5 Medlemsbrev maj 2013 Klubben samlar sig med målsättningen: gemenskap, kunskap och utmaningar. Utmaningar saknas inte, men med den kunskap vi har och vår gemenskap ska vi kunna samlas i många

Läs mer

Medlemsbrev november 2013

Medlemsbrev november 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev november 2013 Lyssna och se, fotografen Edvard Koinberg Kärlekens frukter, Akleja och vallmo, Edvard Koinberg Edvard Koinberg bor och arbetar i Stockholm. Han berättar: Jag har arbetat

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Medlemsbrev december 2013

Medlemsbrev december 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev december 2013 JAZZSUFIERN Jan Allan En epikuré ger sin syn på livets goda. Jazzlegenden Jan Allan minns sitt femtiotal. Liggande hemma hittar Jan en mängd bilder han fotograferat

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

januari 1/2011 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Så är det dags för Bild 11

januari 1/2011 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Så är det dags för Bild 11 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Så är det dags för Bild 11 januari 1/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar God fortsättning på det nya året! Det gamla avslutades för SVEFOs del med två

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

November 4/2011. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Utställningar Finns det gott i Stockholm: Bilagor i detta nummer:

November 4/2011. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Utställningar Finns det gott i Stockholm: Bilagor i detta nummer: SVEFOs hemsida www.svefo.eu Fotomässan i Stockholm November 4/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Medlemsbrev september 2013

Medlemsbrev september 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev september 2013 Vi samlas åter inför en spännande höst: Gemenskap, kunskap och utmaningar. Vi i styrelsen hoppas att alla i klubben haft en härlig sommar. Att ni fått tillfälle att

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Enskede Fotoklubb kalenderåret 2005

Verksamhetsberättelse för Enskede Fotoklubb kalenderåret 2005 Verksamhetsberättelse för Enskede Fotoklubb kalenderåret 2005 1 Styrelsen och övriga funktionärer Ordförande Vice Ordförande Anders Lindvall Sekreterare Tobias Ottosson Kassör Ann-Sofie Ohlsson Tävlingsledare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelse. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Suppleanter Övriga funktionärer. Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Tävlingsledare

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Oktober 5/2005. SVEFOs hemsida www.svefo.cx. Gemensam resa till Gävle och SVEFOutställningen? Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

Oktober 5/2005. SVEFOs hemsida www.svefo.cx. Gemensam resa till Gävle och SVEFOutställningen? Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar SVEFOs hemsida www.svefo.cx Rev. B Gemensam resa till Gävle och SVEFOutställningen? Oktober 5/2005 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Ordföranden har ordet! Årsmöte 2005 Som tidigare

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

SVEFOs hemsida www.svefo.cx

SVEFOs hemsida www.svefo.cx SVEFOs hemsida www.svefo.cx...ordförande har ordet (forts) Uppsala Fotografiska Sällskap är årets arrangör av Digitalbild 2004 som kommer att redovisas i Uppsala den 21 mars. Januari Ordförande har ordet!

Läs mer

DANDERYDS FOTOKLUBB Postgiro 49 27 37-2 http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(1)

DANDERYDS FOTOKLUBB Postgiro 49 27 37-2 http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(1) Postgiro 49 27 37-2 http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(1) Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 9 mars 2009. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande för årsmötet. 3 Val av

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Oktober 4/2009. SVEFOs hemsida

Oktober 4/2009. SVEFOs hemsida SVEFOs hemsida www.svefo.eu Oktober 4/2009 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare meddelats är det

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer