Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar."

Transkript

1 Sida 1(11) Delårsrapport mars 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 kommer det att ske ett planerat byte på VD posten när Peter Hansson har bestämt sig för att gå i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren, numera VD för Göteborgs Statsteater, efterträder Peter Hansson och beräknas tillträda i augusti Ekonomiskt har GöteborgsOperan haft en tuff start på det nya året med färre besökare än förväntat på musikalen La Cage aux Folles vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat. Dock kommer denna negativa effekt på resultatet att utjämnas under året pga. lägre projektkostnader än budgeterat. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med 9,5 mkr vilket är 2,5 mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen en effekt av lägre bidrag än budgeterat med 0,8 mkr samt ökade IT kostnader med 1,6 mkr. Underskottet täcks till största delen av obeskattade reserver som avsattes under det ekonomiskt mycket starka präglas av en hög aktivitetsnivå både i Göteborg, regionen som helhet samt även genom internationella turnéer med vårt danskompani. Den samtida dans som skapas för vårt danskompani lockar intressenter från stora europeiska städer och under 2014 kommer vi besöka bl a Lissabon, Haag och Hamburg. Fler turnéer planeras under Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar. Vi har under årets första månader startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Stephen vill samarbeta med grupper runt om i regionen och erbjuda människor i alla åldrar möjlighet att delta i olika kreativa projekt och riva de hinder som gör att operan kan uppfattas som snobbig. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Nedan följer en beskrivning över de aktiviteter och föreställningar som GöteborgsOperan genomför 2014 för barn och unga. Unga - Opera/Drama 2014:

2 Sida 2(11) LasseMajas Detektivbyrå/Operamysteriet Som första scenkonsthus i Sverige så har GöteborgsOperan fått möjlighet att iscensätta ett mysterie med två av de mest populära detektiverna i Sverige-nämligen 11-åringarna Lasse och Maja! Böckerna om LasseMajas Detekrivbyrå är skriva av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. Dessa är just nu de mest utlånade böckerna, för barn i den åldern, i landets bibliotek samt de mest sålda. Det vi har fått möjlighet att göra är att iscensätta ett eget mysterie, alltså inte att bara göra om en bok till scenkonst. Musik och libretto av Malin Hûlphers, scenografi och ljus av Thorsten Dahn, kostym av Helena Willis och regi Mia Ringblom Hjertner. Sångarna är en blandning av operasångare och musikalartister. Lasse och Maja kommer att spelas av barn. Föreställningen vänder sig till mellanstadiet men passar även utmärkt för hela familjen. Premiär 1/ på Göteborgs Operans Lilla Scen och sedan turné i regionen. Unga för Unga 2014 För 5.te året i rad kommer vi under hösten 2014 att göra ett Unga för Unga projekt. Det är projekt som är av, för och ibland med barn eller ungdomar. Liksom i projekten Lova & Sam och En Amputerad själ, har vi siktet inställt på gymnasieungdomar. I höstens uppsättning är det elever på några gymnasiesärskolor i Västra Götalandsregionen som står för medverkan och material till manus. Detta verk handlar om just möten - mellan älskande, mellan vänner, mellan dem som inte förstår varandra. Texterna kommer som tidigare att vara ungdomarnas egna. Med dem på scenen kommer vi att ha andra ungdomar i samma ålder samt solister och musiker från vårat eget hus. Sagofoajén Fortsätter liksom tidigare säsonger med att berätta nya och gamla sagor i musikalisk form. Föreställningarna spelas ett 20-tal gånger per år och vänder sig ofta till de allra minsta. Emellanåt kan man se dessa föreställningar som utvecklingsprojekt för konstnärlig personal i huset. Här får kanske en pianist skriva ett manus eller en korist vara solist.

3 Sida 3(11) Det är alltid gratis att gå på en Sagofoajé. Barn- och Diskantkören Fortsätter på sin utstakade väg. GöteborgsOperan kommer att ge konserter både i och utanför huset. Kanske i samarbete med andra körer och med olika musiker. Ev kommer vi under 2014 att genomföra en Prova -på -kör för barn och ungdomar. Unga - Dans 2014: Göteborgsoperans Unga Dans har som mål att inspirera och involvera barn och unga i hela Västra Götaland till rörelse och dans. Genom kreativitet, upplevelser och olika uttryck så ger vi denna målgrupp olika projekt, föreställningar och workshops. Pedagogiska projekt Dansmakarna som initierades hösten 2012, är ett skolprojekt där vi vänder oss till lågstadielärare och förskolelärare. Vi erbjuder dem utbildning och fortlöpande mentorskap med pedagoger och dansare från GöteborgsOperans Danskompani under hela läsåret. Det hela resulterar i ett uppträdande med alla lärarna och deras elever på GöteborgsOperan på Dansens dag. Under denna säsong har vi skolor och lärare med från Kortedala, Annedal, Frölunda, Utby och Billdal. Detta kommer att bli ett återkommande projekt. Målet är att utbilda lärare att använda sig av dans och rörelse som ett verktyg i skolan och samtidigt låta barnen på ett naturligt sätt få komma i kontakt med dans och rörelse. Unga Dans har flera kontakter med skolor, kulturskolor och ungdomssatsningen vilket är något vi hela tiden strävar efter att utveckla. Barnen och ungdomarna ges möjligheten att komma hit för att uppleva dans och diskutera dans. Vi besöker även skolor så att de får uppleva dans i sin egen miljö. Under säsongen 2013 startade ett samarbete med Vänersborgs kommun som resulterade i både en skolföreställning, Movimento, och ett Community Dans projekt. Detta arbete ute i regionen kommer Unga/Dans att fortsätta. Under loven har vi flera aktiviteter för barn och unga på GöteborgsOperan. Bland annat Prova på dagar, då vi erbjuder olika åldrar möjligheten att komma till GöteborgsOperan och prova på dans. Föreställningar Våren 2014 har vi premiär på pix.els, en föreställning med och för ungdomar. Dansare från Göteborgsoperans Danskompani kommer att tillsammans med ungdomar från bl.a. Balettakademin och ungdomar som var med i Challenge (2013) utforska Danskompaniets tema spirit & mind. Koreograferna kommer att vara Andrea Palombi och Sara Lourenc.

4 Sida 4(11) Föreställningarna kommer att ges på GöteborgsOperans Lilla scen I samband med föreställningarna av.com ordnar vi även en Experimental Battle och Jam. Experimental innebär att man dansar och tävlar i det som är ens personliga stil och med influenser från alla dansstilar. Vi öppnar upp för alla att komma och vara med. En Battle och Jam är ungdomarnas sätt att mötas och dansa. Vi vill göra GöteborgsOperan till en del av detta. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål GöteborgsOperan ska fortsätta utvecklas för att bli ett av Norra Europas ledande operahus enligt Vision Under 2014 innebär detta bla följande aktiviteter för att ta oss ytterligare en bit på vägen för att nå visionen: knyta kända solister till GöteborgsOperan utveckla orkestern under nytillsatte musikchefens ledning starta upp området "participation and learning" fortsätta utveckla vår barn- och unga verksamheten Vi vill skapa och erbjuda angelägen scenkonst, presenterad så att den alltid överträffar publikens förväntningar Vi vill aktivt bidra till att stärka Västra Götalandsregionens attraktivitet och konkurrenskraft som kulturregion Vi vill skapa nya, engagerade och fängslande föreställningar, möjliggjorda och inspirerade av husets alla resurser Vi vill ge den unga publiken spännande scenkonstupplevelser och därmed attrahera morgondagens besökare Inom hela vår verksamhet, såväl den interna som den externa, ska allt det vi gör präglas av våra kärnvärden: vi ska vara professionella, engagerande, nyskapande och erbjuda briljans och kvalitet i alla led. GöteborgsOperans uppdrag är att erbjuda sin publik ett varierat utbud av högkvalitativa uppsättningar inom scenkonstens olika musikgenrer opera, dans, musikal och konsert. Opera/drama är det begrepp vi använder inom GöteborgsOperan, när vi åsyftar sceniska verk med vokal musik, alltså opera, musikal och operett. För att hitta ett så stort publikunderlag som möjligt för dessa uppsättningar erbjuder vi verk från olika epoker, på olika språk och med både svenska och internationella produktionsteam. För operarepertoaren finns såväl förnyelse- som bevarandemål, med självklar hänsyn tagen till den konstnärliga utvecklingen. Med vår musikalverksamhet lockar vi en ny stor publik till GöteborgsOperan och erbjuder samtidigt en betydande arbetsmarknad för ett stort antal frilansande artister, ibland även nyutbildade musikartister från olika scenskolor. De flesta musikalverk ges på svenska för att

5 Sida 5(11) ytterligare förstärka lättillgängligheten av denna genre. Danskonsten är en central del av GöteborgsOperans uppdrag och vårt danskompani har nått en framträdande position nationellt och internationellt. Här har de självfinansierade turnéerna stor betydelse, samtidigt som det är viktigt att sprida kunskap om dans inom VG-regionen och till den unga publiken. Dansens språk når även de nya invånare som ännu inte behärskar svenska. Konsertverksamheten inom GöteborgsOperan erbjuder flera orkesterkonserter på Stora scenen varje säsong. Årligen ges också en utomhuskonsert inför en stor publik i samarbete med Göteborgs Kulturfestival. Den utvecklande kammarmusiken framförs såväl i GöteborgsOperans Foajé som i Skövde och på andra scener i Västra Götalandsregionen. Avdelningen Unga implementerades för ett par säsonger sedan eftersom det är GöteborgsOperans absoluta mening att intresset för musikteater och dans ska väckas så tidigt som möjligt. Inom avdelningen Unga skapas speciella små föreställningar inom både musikdramatik och dans för mindre grupper av de allra yngsta. För skolbarn i olika ålderskategorier erbjuder vi beställningsverk för såväl våra mindre scener som turnéverksamhet. På Stora scenen ger vi emellanåt regelrätta skolföreställningar på skoltid och inbjuder även elever att klassvis se vissa ordinarie kvällsföreställningar till skolpris. Våra föreställningar på Stora Scenen, Lilla Scenen och Skövdescenen kompletteras med gästspel och turnéer till små bygdegårdar med femtiotalet besökare och större utomhusscener med tusentals åskådare. GO+ planering påbörjas Arbetet med att projektera GöteborgsOperans nya scen, med arbetsnamnet GO+, fortsätter. Upphandlingen är genomförd och bygglovsprocessen pågår. Invigningen planeras till våren Under 2014 kommer organisationen att börja förbereda sig för nytillskottet genom att infoga GO+ i den långsiktiga planeringen samt starta upp informations och säljaktiviteter. Fortsatt utveckling av IT system för att effektivisera våra administrativa rutiner Nytt Intranät kommer att implementeras under hösten/vintern Nytt tidsrapporteringssystem är under upphandling och ska implementeras vår/sommar 2014 Fortsatt utveckling av Projektmodulen i ekonomisystemet för effektivare uppföljning av projektekonomin Påbörja behovsanalys för att införa ett inköpssystem de närmaste åren

6 Sida 6(11) 2.6 Prestationer GöteborgsOperans huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och under 2014 beräknar vi att ge ca 350 föreställningar. Antal besökare tom mars 2014: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Antal besökare tom mars 2013: Scen Antal Antal föreställningar besökare Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Personal Medarbetarperspektivet Medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans framgång. Kvalitetsambitionerna är höga och målet är att överträffa kundens förväntningar. Att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer samt öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål är ett prioriterat område för att skapa en företagskultur och gemensam värdegrund som stödjer vår vision, mål

7 Sida 7(11) och kärnvärden. GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats med ungefär lika många män som kvinnor anställda, vilket ger mycket bra förutsättningar att arbeta utifrån. En god arbetsmiljö, friskvård och utvecklingsmöjligheter, både på ett organisatoriskt - och ett individuellt plan, har länge varit i fokus. För 2014 är de prioriterade områdena följande: Ledarutveckling utifrån individens behov sker kontinuerligt. En utbildning för att öka kompetensen hos chefer i jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor kommer att erbjudas under Med stöd av den rapport som tagits fram i samband med den jämställdhets- och genusstudie i scenisk gestaltning (se punkt 2.4.1) ska vi höja vår medvetenhet om jämställdhet genom utbildning för alla och tydliggöra målen i jämställdhetsplanen. Jämställdhetsperspektivet ska också på ett tydligare sätt integreras i produktionsprocessen. Samarbetet angående kompetensutveckling i Trappans regi inom scen, ton och film, mellan institutioner och fria grupper, ska utvecklas än mer. Arbetsmiljöfrågor är alltid i fokus. Medarbetarna på GöteborgsOperan skall beredas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Frågor som höga ljudnivåer, fallskador på scen och trånga kontorslokaler är exempel på frågor som är prioriterade och aktuella. Säkerhetsaspekten är av största vikt så riskronder och brandövningar genomförs regelbundet. Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön så kommer ett tydliggörande av roller och ansvar att prioriteras. Satsningar på friskvård inom huset, med gym och kurser i bl. a. hantelträning, pilates, friskis och yoga, upplevs positivt, vilket kan vara en av flera anledningar som bidrar till den relativt låg sjukfrånvaro. Som ett led i visionsarbetet och de krav som finns på effektivitet och ökad kvalitet behövs en översyn av nuvarande kontraktsformer för de konstnärliga grupperna, t.ex. balansen mellan långtidskontrakt kontra tillsvidareanställningar. Samtal kommer att föras både med centrala och lokala parter för att gemensamt hitta den bästa balansen. 3.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med 30 jämfört med samma period Ökningen av estetisk personal beror delvis på att det funnits behov av att anställa extra kör till både opera och dansproduktioner dels på att det har varit extra dansare till en av operaproduktionerna. En ökning har också skett inom området teknik. Efter omorganisation har antalet chefer minskat med 5, dessa personer finns kvar i organisationen men redovisas under teknik istället för administration. Antalet långa lagstadgade ledigheter har också påverkat antalet vikariat. en viss överlappning har varit nödvändig i samband med överlämning. Inom området administration har antalet anställda också ökat dels pga av sjuk- och föräldraledigheter, dels i samband med karriärväxling. Istället för timanställning har tex en person kunnat erbjudas tillsvidareanställning i en kombinationstjänst där det ingår guidning, introduktion före

8 Sida 8(11) föreställlning och kassatjänst. För att kunna möta ökade verksamhetskrav har utökningar av tjänster inom både teknik och administration bedömts som nödvändiga, tex biträdande regissör, snickare (för att minska antalet inköpta konsulttjänster), assistent till konstnärlig ledare för dans samt mariknadskoordinator. Anställda Estetisk personal Teknisk personal Kök, städ, tvätt Administration Totalt Tv. heltid kvinnor Tv. heltid män Tv. deltid kvinnor Tv. deltid män Visst. heltid kvinnor Visst. heltid män Visst. deltid kvinnor Visst. deltid män Totalt heltid + deltid Timavlönade kvinnor Timavlönade män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare Tillsvidare kvinnor 73,0 66,5 17,0 57,0 213,5 Visstid kvinnor 32,5 7,9 2,0 11,7 54,1 Tv. + Vt. kvinnor 105,5 74,4 19,0 68,7 267,6 Tillsvidare män 103,8 75,5 11,8 29,3 220,3 Visstid män 38,0 3,0 2,8 2,4 46,1 Tv. + Vt. män 141,8 78,5 14,5 31,6 266,4 Antal årsarbetare Tv. och Vt. 247,3 152,9 33,5 100,3 534,1 Timavlönade kvinnor 3,8 7,1 9,7 8,0 28,6 Timavlönade män 2,7 2,8 4,8 4,7 15,0 Antal årsarbetare timavlönade 6,5 9,9 14,5 12,7 43,6 Summa årsarbetare 253,9 162,8 48,0 113,0 577,6

9 Sida 9(11) 3.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 0 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec Ekonomi Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. 5.1 Ekonomiskt resultat Ack utfall m ars 2014 Ack budget m ars 2014 Avvike lse Ack utfall m ars 2013 Budget helår Prognos helår Avvike lse Driftbidra g Övriga bidrag Externa intäkter Verksamh etens intäkter Personalko stnader Övriga externa kostnader Avskrivni ngar Verksamh etens kostnader

10 Sida 10(11) Finansiella intäkter Återföring obeskattad e reserver Resultat Utfall mars jmf med budget samt helårsprognos: Intäkter Driftbidraget är lägre än budgeterat per mars då den statliga uppräkningen inte har erhållits ännu för januari-mars. Helårsprognosen sänks med 0,8 mkr eftersom den statliga uppräkningen blev 2,2 mkr i jämförelse med budgeterade 3 mkr. Utfallet för externa intäkter som består av restaurangintäkter, sponsorintäkter och biljettintäkter är 3 mkr lägre än budgeterat per mars. Detta beror framförallt på lägre biljettintäkter på musikalen La Cage aux Folles med 2,6 mkr. Helårsprognosen för externa intäkter sänks därmed med 2,9 mkr. Kostnader Personalkostnaderna per mars ligger över budget och beror på högre projektkostnader än budgeterat samt högre semesterlöneskuld per mars i jämförelse med budget. Helårsprognosen sänks dock med 2,9 mkr och beror på att några budgeterade projekt inte kommer att genomföras som planerat under hösten. Effekten av semesterlöneskuldens ökning per mars månad kommer att utjämnas under året. Helårsprognosen för övriga kostnader ökar med 1,6 mkr och beror på ökade IT kostnader. Dels pga. byte av mailsystem respektive tidrapporteringssystem samt att VGRs kostnadsstruktur för licenser har förändrats till att bli individbaserade. Då GöteborgsOperan har många anställda som inte har en egen dator utan delar med flera andra användare blir detta en ökad kostnad. Totalt innebär detta att helårsprognosen före obeskattade reserver visar ett negativt resultat med 9,5 mkr vilket är 2,5 mkr sämre än budgeterat. 6,5 mkr täcks av obeskattade reserver och resterande 3 mkr går mot fritt eget kapital. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det negativa budgeterade resultatet 2014 balanseras av överskottet från 2013 då avsättning till

11 Sida 11(11) obeskattade reserver skedde. Planeringsmässigt och ekonomiskt har dessa båda år setts tillsammans. 5.4 Investeringar GöteborgsOperan budgeterade investeringar 2014 uppgår till 8,4 mkr. IT = 0,8 mkr Arbetsmiljöåtgärder = 0,5 mkr Restaurang = 1,2 mkr Teknikinvesteringar = 5,9 mkr Ackumulerade investeringar tom mars = 2,8 mkr.

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(7) Detaljbudget 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Verksamhetens utvecklingsstrategi

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(13) Detaljbudget 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark

Läs mer

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts.

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts. Sida 1(15) Årsredovisning 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning 2014 firade GöteborgsOperan 20 år. Under dessa år har fler än 4,5 miljoner besökare tagit del av verksamheten i operahuset. GöteborgsOperans

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning En av de stora frågorna för branschen under 2014 var att regeringen fattade beslut om att avveckla PISA förordningen och istället

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen 1 Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen Balett Att utveckla dansen som sceniskt uttryck Att utveckla en baletteknik som möjliggör en yrkeskarriär som dansare Att skapa insikt och förståelse

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

Delårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under första halvåret vilket resulterat i biljettintäkter som är något högre än budgeterat.

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

SAMMANFATTNING. Göteborg Wind Orchestra. Mikael Fellenius Verkställande Direktör. Projektansökan VGR_GWO sidan 2

SAMMANFATTNING. Göteborg Wind Orchestra. Mikael Fellenius Verkställande Direktör. Projektansökan VGR_GWO sidan 2 THE H EAST A SIDE ESTO ORY PROJEEKTSKOLK KONSERTERFÖRU UNGAUNGDOMAR R GÖTTEBORG GOCHVÄSTRA AGÖTA ALAND ProjektansökkanVGR_GWO O sidan1 SAMMANFATTNING Barn och Ungdom integration skola Barn och ungdomsproduktioner

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Detaljbudget 2013. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(21) GöteborgsOperan AB

Detaljbudget 2013. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(21) GöteborgsOperan AB Sida 1(21) Detaljbudget 2013 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning och slutsats En avgörande fråga för GöteborgsOperan har det senaste året varit den långsiktiga finansieringen. I våras fick vi det glädjande

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten I våra förskolor ger vi mycket utrymme för leken som vi anser är en av grunderna till barnens utveckling.

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 1 (11) Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

under 25 år verksam som musiklärare & körpedagog

under 25 år verksam som musiklärare & körpedagog Gisela Hök-Ternström under 25 år verksam som musiklärare & körpedagog g grundskolor i Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser olika utbildningar på Musikhögskolan i Stockholm, Göteborg, Oslo m fl regissör

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2012 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning och slutsats Detaljbudgeten och verksamhetsplanen för 2012 har till stor del präglats av den ekonomiska obalans som GöteborgsOperan står

Läs mer

Här formas. framtiden

Här formas. framtiden Här formas framtiden ESTETISKA PROGRAMMET GISLAVEDS GYMNASIUM Det ESTETISKA PROGRAMMET är ett högskoleförberedande program, där valfriheten ger dig möjlighet att lägga tyngdpunkten på det du är intresserad

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Mål 1 Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region.

Mål 1 Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region. Sida 1(5) Delårsrapport mars 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Det första kvartalet 2016 har varit mycket framgångsrikt för Film i Väst. De konstnärliga och publika resultaten är avsevärt bättre än

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Malmö högskola Utvecklingssamtal

Malmö högskola Utvecklingssamtal 1 2006-10-05 Dnr PA 49-2006/544 Malmö högskola Utvecklingssamtal -- en handledningsguide som ger struktur och kunskap inför och under utvecklingssamtalet Malmö högskola har en framträdande roll i kunskapsutvecklingen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans 1 Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans Tid: Plats: Lokal: Närvarande: 30 november 2015, kl:17.00 Hotell Södra berget Radiovågen Ordinarie: Maria Stenberg, Norrbotten

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer