Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar."

Transkript

1 Sida 1(11) Delårsrapport mars 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 kommer det att ske ett planerat byte på VD posten när Peter Hansson har bestämt sig för att gå i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren, numera VD för Göteborgs Statsteater, efterträder Peter Hansson och beräknas tillträda i augusti Ekonomiskt har GöteborgsOperan haft en tuff start på det nya året med färre besökare än förväntat på musikalen La Cage aux Folles vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat. Dock kommer denna negativa effekt på resultatet att utjämnas under året pga. lägre projektkostnader än budgeterat. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med 9,5 mkr vilket är 2,5 mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen en effekt av lägre bidrag än budgeterat med 0,8 mkr samt ökade IT kostnader med 1,6 mkr. Underskottet täcks till största delen av obeskattade reserver som avsattes under det ekonomiskt mycket starka präglas av en hög aktivitetsnivå både i Göteborg, regionen som helhet samt även genom internationella turnéer med vårt danskompani. Den samtida dans som skapas för vårt danskompani lockar intressenter från stora europeiska städer och under 2014 kommer vi besöka bl a Lissabon, Haag och Hamburg. Fler turnéer planeras under Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar. Vi har under årets första månader startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Stephen vill samarbeta med grupper runt om i regionen och erbjuda människor i alla åldrar möjlighet att delta i olika kreativa projekt och riva de hinder som gör att operan kan uppfattas som snobbig. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Nedan följer en beskrivning över de aktiviteter och föreställningar som GöteborgsOperan genomför 2014 för barn och unga. Unga - Opera/Drama 2014:

2 Sida 2(11) LasseMajas Detektivbyrå/Operamysteriet Som första scenkonsthus i Sverige så har GöteborgsOperan fått möjlighet att iscensätta ett mysterie med två av de mest populära detektiverna i Sverige-nämligen 11-åringarna Lasse och Maja! Böckerna om LasseMajas Detekrivbyrå är skriva av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. Dessa är just nu de mest utlånade böckerna, för barn i den åldern, i landets bibliotek samt de mest sålda. Det vi har fått möjlighet att göra är att iscensätta ett eget mysterie, alltså inte att bara göra om en bok till scenkonst. Musik och libretto av Malin Hûlphers, scenografi och ljus av Thorsten Dahn, kostym av Helena Willis och regi Mia Ringblom Hjertner. Sångarna är en blandning av operasångare och musikalartister. Lasse och Maja kommer att spelas av barn. Föreställningen vänder sig till mellanstadiet men passar även utmärkt för hela familjen. Premiär 1/ på Göteborgs Operans Lilla Scen och sedan turné i regionen. Unga för Unga 2014 För 5.te året i rad kommer vi under hösten 2014 att göra ett Unga för Unga projekt. Det är projekt som är av, för och ibland med barn eller ungdomar. Liksom i projekten Lova & Sam och En Amputerad själ, har vi siktet inställt på gymnasieungdomar. I höstens uppsättning är det elever på några gymnasiesärskolor i Västra Götalandsregionen som står för medverkan och material till manus. Detta verk handlar om just möten - mellan älskande, mellan vänner, mellan dem som inte förstår varandra. Texterna kommer som tidigare att vara ungdomarnas egna. Med dem på scenen kommer vi att ha andra ungdomar i samma ålder samt solister och musiker från vårat eget hus. Sagofoajén Fortsätter liksom tidigare säsonger med att berätta nya och gamla sagor i musikalisk form. Föreställningarna spelas ett 20-tal gånger per år och vänder sig ofta till de allra minsta. Emellanåt kan man se dessa föreställningar som utvecklingsprojekt för konstnärlig personal i huset. Här får kanske en pianist skriva ett manus eller en korist vara solist.

3 Sida 3(11) Det är alltid gratis att gå på en Sagofoajé. Barn- och Diskantkören Fortsätter på sin utstakade väg. GöteborgsOperan kommer att ge konserter både i och utanför huset. Kanske i samarbete med andra körer och med olika musiker. Ev kommer vi under 2014 att genomföra en Prova -på -kör för barn och ungdomar. Unga - Dans 2014: Göteborgsoperans Unga Dans har som mål att inspirera och involvera barn och unga i hela Västra Götaland till rörelse och dans. Genom kreativitet, upplevelser och olika uttryck så ger vi denna målgrupp olika projekt, föreställningar och workshops. Pedagogiska projekt Dansmakarna som initierades hösten 2012, är ett skolprojekt där vi vänder oss till lågstadielärare och förskolelärare. Vi erbjuder dem utbildning och fortlöpande mentorskap med pedagoger och dansare från GöteborgsOperans Danskompani under hela läsåret. Det hela resulterar i ett uppträdande med alla lärarna och deras elever på GöteborgsOperan på Dansens dag. Under denna säsong har vi skolor och lärare med från Kortedala, Annedal, Frölunda, Utby och Billdal. Detta kommer att bli ett återkommande projekt. Målet är att utbilda lärare att använda sig av dans och rörelse som ett verktyg i skolan och samtidigt låta barnen på ett naturligt sätt få komma i kontakt med dans och rörelse. Unga Dans har flera kontakter med skolor, kulturskolor och ungdomssatsningen vilket är något vi hela tiden strävar efter att utveckla. Barnen och ungdomarna ges möjligheten att komma hit för att uppleva dans och diskutera dans. Vi besöker även skolor så att de får uppleva dans i sin egen miljö. Under säsongen 2013 startade ett samarbete med Vänersborgs kommun som resulterade i både en skolföreställning, Movimento, och ett Community Dans projekt. Detta arbete ute i regionen kommer Unga/Dans att fortsätta. Under loven har vi flera aktiviteter för barn och unga på GöteborgsOperan. Bland annat Prova på dagar, då vi erbjuder olika åldrar möjligheten att komma till GöteborgsOperan och prova på dans. Föreställningar Våren 2014 har vi premiär på pix.els, en föreställning med och för ungdomar. Dansare från Göteborgsoperans Danskompani kommer att tillsammans med ungdomar från bl.a. Balettakademin och ungdomar som var med i Challenge (2013) utforska Danskompaniets tema spirit & mind. Koreograferna kommer att vara Andrea Palombi och Sara Lourenc.

4 Sida 4(11) Föreställningarna kommer att ges på GöteborgsOperans Lilla scen I samband med föreställningarna av.com ordnar vi även en Experimental Battle och Jam. Experimental innebär att man dansar och tävlar i det som är ens personliga stil och med influenser från alla dansstilar. Vi öppnar upp för alla att komma och vara med. En Battle och Jam är ungdomarnas sätt att mötas och dansa. Vi vill göra GöteborgsOperan till en del av detta. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål GöteborgsOperan ska fortsätta utvecklas för att bli ett av Norra Europas ledande operahus enligt Vision Under 2014 innebär detta bla följande aktiviteter för att ta oss ytterligare en bit på vägen för att nå visionen: knyta kända solister till GöteborgsOperan utveckla orkestern under nytillsatte musikchefens ledning starta upp området "participation and learning" fortsätta utveckla vår barn- och unga verksamheten Vi vill skapa och erbjuda angelägen scenkonst, presenterad så att den alltid överträffar publikens förväntningar Vi vill aktivt bidra till att stärka Västra Götalandsregionens attraktivitet och konkurrenskraft som kulturregion Vi vill skapa nya, engagerade och fängslande föreställningar, möjliggjorda och inspirerade av husets alla resurser Vi vill ge den unga publiken spännande scenkonstupplevelser och därmed attrahera morgondagens besökare Inom hela vår verksamhet, såväl den interna som den externa, ska allt det vi gör präglas av våra kärnvärden: vi ska vara professionella, engagerande, nyskapande och erbjuda briljans och kvalitet i alla led. GöteborgsOperans uppdrag är att erbjuda sin publik ett varierat utbud av högkvalitativa uppsättningar inom scenkonstens olika musikgenrer opera, dans, musikal och konsert. Opera/drama är det begrepp vi använder inom GöteborgsOperan, när vi åsyftar sceniska verk med vokal musik, alltså opera, musikal och operett. För att hitta ett så stort publikunderlag som möjligt för dessa uppsättningar erbjuder vi verk från olika epoker, på olika språk och med både svenska och internationella produktionsteam. För operarepertoaren finns såväl förnyelse- som bevarandemål, med självklar hänsyn tagen till den konstnärliga utvecklingen. Med vår musikalverksamhet lockar vi en ny stor publik till GöteborgsOperan och erbjuder samtidigt en betydande arbetsmarknad för ett stort antal frilansande artister, ibland även nyutbildade musikartister från olika scenskolor. De flesta musikalverk ges på svenska för att

5 Sida 5(11) ytterligare förstärka lättillgängligheten av denna genre. Danskonsten är en central del av GöteborgsOperans uppdrag och vårt danskompani har nått en framträdande position nationellt och internationellt. Här har de självfinansierade turnéerna stor betydelse, samtidigt som det är viktigt att sprida kunskap om dans inom VG-regionen och till den unga publiken. Dansens språk når även de nya invånare som ännu inte behärskar svenska. Konsertverksamheten inom GöteborgsOperan erbjuder flera orkesterkonserter på Stora scenen varje säsong. Årligen ges också en utomhuskonsert inför en stor publik i samarbete med Göteborgs Kulturfestival. Den utvecklande kammarmusiken framförs såväl i GöteborgsOperans Foajé som i Skövde och på andra scener i Västra Götalandsregionen. Avdelningen Unga implementerades för ett par säsonger sedan eftersom det är GöteborgsOperans absoluta mening att intresset för musikteater och dans ska väckas så tidigt som möjligt. Inom avdelningen Unga skapas speciella små föreställningar inom både musikdramatik och dans för mindre grupper av de allra yngsta. För skolbarn i olika ålderskategorier erbjuder vi beställningsverk för såväl våra mindre scener som turnéverksamhet. På Stora scenen ger vi emellanåt regelrätta skolföreställningar på skoltid och inbjuder även elever att klassvis se vissa ordinarie kvällsföreställningar till skolpris. Våra föreställningar på Stora Scenen, Lilla Scenen och Skövdescenen kompletteras med gästspel och turnéer till små bygdegårdar med femtiotalet besökare och större utomhusscener med tusentals åskådare. GO+ planering påbörjas Arbetet med att projektera GöteborgsOperans nya scen, med arbetsnamnet GO+, fortsätter. Upphandlingen är genomförd och bygglovsprocessen pågår. Invigningen planeras till våren Under 2014 kommer organisationen att börja förbereda sig för nytillskottet genom att infoga GO+ i den långsiktiga planeringen samt starta upp informations och säljaktiviteter. Fortsatt utveckling av IT system för att effektivisera våra administrativa rutiner Nytt Intranät kommer att implementeras under hösten/vintern Nytt tidsrapporteringssystem är under upphandling och ska implementeras vår/sommar 2014 Fortsatt utveckling av Projektmodulen i ekonomisystemet för effektivare uppföljning av projektekonomin Påbörja behovsanalys för att införa ett inköpssystem de närmaste åren

6 Sida 6(11) 2.6 Prestationer GöteborgsOperans huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och under 2014 beräknar vi att ge ca 350 föreställningar. Antal besökare tom mars 2014: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Antal besökare tom mars 2013: Scen Antal Antal föreställningar besökare Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Personal Medarbetarperspektivet Medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans framgång. Kvalitetsambitionerna är höga och målet är att överträffa kundens förväntningar. Att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer samt öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål är ett prioriterat område för att skapa en företagskultur och gemensam värdegrund som stödjer vår vision, mål

7 Sida 7(11) och kärnvärden. GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats med ungefär lika många män som kvinnor anställda, vilket ger mycket bra förutsättningar att arbeta utifrån. En god arbetsmiljö, friskvård och utvecklingsmöjligheter, både på ett organisatoriskt - och ett individuellt plan, har länge varit i fokus. För 2014 är de prioriterade områdena följande: Ledarutveckling utifrån individens behov sker kontinuerligt. En utbildning för att öka kompetensen hos chefer i jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor kommer att erbjudas under Med stöd av den rapport som tagits fram i samband med den jämställdhets- och genusstudie i scenisk gestaltning (se punkt 2.4.1) ska vi höja vår medvetenhet om jämställdhet genom utbildning för alla och tydliggöra målen i jämställdhetsplanen. Jämställdhetsperspektivet ska också på ett tydligare sätt integreras i produktionsprocessen. Samarbetet angående kompetensutveckling i Trappans regi inom scen, ton och film, mellan institutioner och fria grupper, ska utvecklas än mer. Arbetsmiljöfrågor är alltid i fokus. Medarbetarna på GöteborgsOperan skall beredas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Frågor som höga ljudnivåer, fallskador på scen och trånga kontorslokaler är exempel på frågor som är prioriterade och aktuella. Säkerhetsaspekten är av största vikt så riskronder och brandövningar genomförs regelbundet. Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön så kommer ett tydliggörande av roller och ansvar att prioriteras. Satsningar på friskvård inom huset, med gym och kurser i bl. a. hantelträning, pilates, friskis och yoga, upplevs positivt, vilket kan vara en av flera anledningar som bidrar till den relativt låg sjukfrånvaro. Som ett led i visionsarbetet och de krav som finns på effektivitet och ökad kvalitet behövs en översyn av nuvarande kontraktsformer för de konstnärliga grupperna, t.ex. balansen mellan långtidskontrakt kontra tillsvidareanställningar. Samtal kommer att föras både med centrala och lokala parter för att gemensamt hitta den bästa balansen. 3.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med 30 jämfört med samma period Ökningen av estetisk personal beror delvis på att det funnits behov av att anställa extra kör till både opera och dansproduktioner dels på att det har varit extra dansare till en av operaproduktionerna. En ökning har också skett inom området teknik. Efter omorganisation har antalet chefer minskat med 5, dessa personer finns kvar i organisationen men redovisas under teknik istället för administration. Antalet långa lagstadgade ledigheter har också påverkat antalet vikariat. en viss överlappning har varit nödvändig i samband med överlämning. Inom området administration har antalet anställda också ökat dels pga av sjuk- och föräldraledigheter, dels i samband med karriärväxling. Istället för timanställning har tex en person kunnat erbjudas tillsvidareanställning i en kombinationstjänst där det ingår guidning, introduktion före

8 Sida 8(11) föreställlning och kassatjänst. För att kunna möta ökade verksamhetskrav har utökningar av tjänster inom både teknik och administration bedömts som nödvändiga, tex biträdande regissör, snickare (för att minska antalet inköpta konsulttjänster), assistent till konstnärlig ledare för dans samt mariknadskoordinator. Anställda Estetisk personal Teknisk personal Kök, städ, tvätt Administration Totalt Tv. heltid kvinnor Tv. heltid män Tv. deltid kvinnor Tv. deltid män Visst. heltid kvinnor Visst. heltid män Visst. deltid kvinnor Visst. deltid män Totalt heltid + deltid Timavlönade kvinnor Timavlönade män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare Tillsvidare kvinnor 73,0 66,5 17,0 57,0 213,5 Visstid kvinnor 32,5 7,9 2,0 11,7 54,1 Tv. + Vt. kvinnor 105,5 74,4 19,0 68,7 267,6 Tillsvidare män 103,8 75,5 11,8 29,3 220,3 Visstid män 38,0 3,0 2,8 2,4 46,1 Tv. + Vt. män 141,8 78,5 14,5 31,6 266,4 Antal årsarbetare Tv. och Vt. 247,3 152,9 33,5 100,3 534,1 Timavlönade kvinnor 3,8 7,1 9,7 8,0 28,6 Timavlönade män 2,7 2,8 4,8 4,7 15,0 Antal årsarbetare timavlönade 6,5 9,9 14,5 12,7 43,6 Summa årsarbetare 253,9 162,8 48,0 113,0 577,6

9 Sida 9(11) 3.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 0 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec Ekonomi Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. 5.1 Ekonomiskt resultat Ack utfall m ars 2014 Ack budget m ars 2014 Avvike lse Ack utfall m ars 2013 Budget helår Prognos helår Avvike lse Driftbidra g Övriga bidrag Externa intäkter Verksamh etens intäkter Personalko stnader Övriga externa kostnader Avskrivni ngar Verksamh etens kostnader

10 Sida 10(11) Finansiella intäkter Återföring obeskattad e reserver Resultat Utfall mars jmf med budget samt helårsprognos: Intäkter Driftbidraget är lägre än budgeterat per mars då den statliga uppräkningen inte har erhållits ännu för januari-mars. Helårsprognosen sänks med 0,8 mkr eftersom den statliga uppräkningen blev 2,2 mkr i jämförelse med budgeterade 3 mkr. Utfallet för externa intäkter som består av restaurangintäkter, sponsorintäkter och biljettintäkter är 3 mkr lägre än budgeterat per mars. Detta beror framförallt på lägre biljettintäkter på musikalen La Cage aux Folles med 2,6 mkr. Helårsprognosen för externa intäkter sänks därmed med 2,9 mkr. Kostnader Personalkostnaderna per mars ligger över budget och beror på högre projektkostnader än budgeterat samt högre semesterlöneskuld per mars i jämförelse med budget. Helårsprognosen sänks dock med 2,9 mkr och beror på att några budgeterade projekt inte kommer att genomföras som planerat under hösten. Effekten av semesterlöneskuldens ökning per mars månad kommer att utjämnas under året. Helårsprognosen för övriga kostnader ökar med 1,6 mkr och beror på ökade IT kostnader. Dels pga. byte av mailsystem respektive tidrapporteringssystem samt att VGRs kostnadsstruktur för licenser har förändrats till att bli individbaserade. Då GöteborgsOperan har många anställda som inte har en egen dator utan delar med flera andra användare blir detta en ökad kostnad. Totalt innebär detta att helårsprognosen före obeskattade reserver visar ett negativt resultat med 9,5 mkr vilket är 2,5 mkr sämre än budgeterat. 6,5 mkr täcks av obeskattade reserver och resterande 3 mkr går mot fritt eget kapital. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det negativa budgeterade resultatet 2014 balanseras av överskottet från 2013 då avsättning till

11 Sida 11(11) obeskattade reserver skedde. Planeringsmässigt och ekonomiskt har dessa båda år setts tillsammans. 5.4 Investeringar GöteborgsOperan budgeterade investeringar 2014 uppgår till 8,4 mkr. IT = 0,8 mkr Arbetsmiljöåtgärder = 0,5 mkr Restaurang = 1,2 mkr Teknikinvesteringar = 5,9 mkr Ackumulerade investeringar tom mars = 2,8 mkr.