Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB"

Transkript

1 Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren, tidigare VD för Göteborgs Statsteater, efterträder Peter Hansson och tillträdde i augusti. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med -14,0 mkr vilket är 7,0 mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen beroende av att GöteborgsOperan haft en tuff vårsäsong med färre besökare än förväntat vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat med 4,3 mkr. En annan negativ resultatpåverkan är att vi fick 0,8 mkr mindre än budgeterat från VGR avseende den statliga delen av anslaget. Detta anslag bestäms inte förrän innevarande år och är inte klart när beslut om budget tas. Anslaget som VGR får från staten bestäms inte bestäms inte förrän i januari Kostnaderna är 1 mkr högre än budget vilket framför allt beror på högre IT kostnader. Underskottet täcks genom att obeskattade reserver löses upp med 7 mkr. Resterande underskott, 7 mkr, täcks av fritt eget kapital. Under årets resterande månader kommer stor försiktighet att råda med samtliga kostnader dock utan att äventyra höstens produktioner präglas av en hög aktivitetsnivå både i Göteborg, regionen som helhet samt även genom internationella turnéer med vårt danskompani. Den samtida dans som skapas för vårt danskompani lockar intressenter från stora europeiska städer och under 2014 kommer vi besöka bl a Lissabon, Haag och Hamburg. Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under hösten 2014 kommer två av vara föreställningar att sändas. Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Stephen vill samarbeta med grupper runt om i regionen och erbjuda människor i alla åldrar möjlighet att delta i olika kreativa projekt och riva de hinder som gör att operan kan uppfattas som snobbig. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionfullmäktiges mål: Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Nedan följer en beskrivning över de aktiviteter och föreställningar som GöteborgsOperan

2 Sida 2(11) genomför 2014 för barn och unga. Unga - Opera/Drama 2014: LasseMajas Detektivbyrå/Operamysteriet Som första scenkonsthus i Sverige så fick GöteborgsOperan möjlighet att iscensätta ett mysterie med två av de mest populära detektiverna i Sverige-nämligen 11-åringarna Lasse och Maja! Böckerna om LasseMajas Detekrivbyrå är skriva av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. Musik och libretto av Malin Hûlphers, scenografi och ljus av Thorsten Dahn, kostym av Helena Willis och regi Mia Ringblom Hjertner. Sångarna var en blandning av operasångare och musikalartister. Lasse och Maja spelades av barn. Föreställningen vände sig till mellanstadiet men passade utmärkt för hela familjen. Premiären ägde rum på Göteborgs Operans Lilla Scen och gick sedan på turné i regionen. Unga för Unga 2014 För 5.te året i rad kommer vi under hösten 2014 att göra ett Unga för Unga projekt. Det är projekt som är av, för och ibland med barn eller ungdomar. Liksom i projekten Lova & Sam och En Amputerad själ, har vi siktet inställt på gymnasieungdomar. I höstens uppsättning är det elever på några gymnasiesärskolor i Västra Götalandsregionen som står för medverkan och material till manus. Detta verk handlar om just möten - mellan älskande, mellan vänner, mellan dem som inte förstår varandra. Texterna kommer som tidigare att vara ungdomarnas egna. Med dem på scenen kommer vi att ha andra ungdomar i samma ålder samt solister och musiker från vårat eget hus. Sagofoajén Fortsätter liksom tidigare säsonger med att berätta nya och gamla sagor i musikalisk form. Föreställningarna spelas ett 20-tal gånger och vänder sig till de allra minsta. Barn- och Diskantkören Fortsätter på sin utstakade väg under 2014 och ger konserter både i och utanför huset.

3 Sida 3(11) Unga - Dans 2014: Göteborgsoperans Unga Dans har som mål att inspirera och involvera barn och unga i hela Västra Götaland till rörelse och dans. Genom kreativitet, upplevelser och olika uttryck så ger vi denna målgrupp olika projekt, föreställningar och workshops. Under 2014 har vi fortsatt med olika pedagogiska projekt där vi bla jobbar tillsammans med olika skolor. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. GöteborgsOperan vill därmed ge möjligheter för människor i Västra Götaland att själva delta aktivt och kreativt i vårt arbete och få möjlighet att skapa scenkonst. Vi börjar redan 2014 med ett pilotprojekt med samarbetspartner i Västra Götalandsregionen. Vi ägnar oss särskilt åt samarbete som avser att förstärka ett demokratiskt kulturliv med fokus på geografiska områden och grupper, som hittills inte engagerat sig i opera, musikteater eller dans på GöteborgsOperan. Vi planerar att bygga en långsiktig verksamhet, som utgår från olika medverkandes erfarenheter och kunskap och från deltagarnas olika behov och önskningar. Exempel från vår verksamhet 2014, som vi planerar att utveckla under är: kreativa projekt med skolor i regionen i samband med repertoar på GöteborgsOperan "lust att lära: folkbildning och kultur i samverkan" projekt tillsammans med Kultursekretariatet samarbete med Göteborgs Stads fem ungdomssatsningar, vilket bland annat bygger vidare till en opera på stora scenen för och med ungdomar nya konstnärliga aktiviteter, som vi sätter upp med och på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, har under september månad börjat att täckas med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Nu är det alltså dags för nästa steg solceller på taket. Ett statligt bidrag på 35 % av kostnaden hjälper till att betala investeringen på 1,6

4 Sida 4(11) miljoner kronor. Innan solcellerna kommer på plats har noggranna hållfasthetsberäkningar gjorts vi vill ju inte att höststormarna tar med sig anläggningen. Att bara få upp pallarna med solcellerna på taket är en historia för sig. Taket har också kompletterats med säkerhetsutrustning såsom fallskydd, dessutom går man igenom plåttaket och utför lagningar där så behövs innan solcellerna monteras. GöteborgsOperans miljöarbete gör oss till ett ovanligt operahus. Som det första operahuset/teatern i norden, och det andra i Europa, har miljöarbetet registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. EMAS baseras på ISO men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet. Våra scener kräver mycket ljus, men i övrigt används lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns nästan överallt. Huset har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt. Det som drar mest energi i den hangarstora byggnaden är ventilationssystemet. För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta restaurangen. Här kan man med gott samvete njuta av god mat. Men miljöarbetet i operahuset sträcker sig längre än till restaurangen engagemanget märks in i minsta detalj. Miljöfrågorna tas med in i varje produktion. Tillsammans med produktionsteamet diskuterar vi igenom hur en uppsättning kan bli mer miljövänlig. Vårt mål är att miljömärka en hel uppsättning. Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. Bina flyger till Trädgårdsföreningen och hämtar sin nektar men de är också flitiga besökare på blomodlingarna på taket. Och nu får bina alltså sällskap däruppe, i form av energialstrande blänkande solceller. SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 2014 enligt Detaljbudget 2014: Förnybar energi öka självförsörjningsgraden Installera solcellsanläggning på operahuset Öka miljöledningssystemets kapacitet Genomföra certifiering av verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen Kompetens Genomföra seminarium om flamskyddsmedel TRANSPORTER minska klimatpåverkan från transporterna

5 Sida 5(11) Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten (exkl. turné), jämfört med 2013 Utreda möjligheter för intern klimatkompensering för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten. Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige ENERGI - minska förbrukning av energi Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört med 2013 års nivå INKÖP bidra till hållbar utveckling genom inköp Samverka med flera samhällsaktörer och leverantörer för utveckling av hållbara produkter och tjänster Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013 KEMIKALIER minska användningen av utfasningskemikalier Minska användningen av och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och PRIO-databasen. AVFALL öka återanvändningen och återvinningen av material År 2014 ska mängden avfall som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, vara minst 60 % av den totala mängden avfall. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare GöteborgsOperan arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att öka tillgängligheten och anpassa och underlätta verksamheten så att vi kan välkomna alla. Under året har vi utökat antalet hörslingor till utlåning, anpassar antalet syntolkade föreställningar efter behov och planerar för att genomföra en teckentolkad föreställning på Stora scenen. Hemsidan har uppdaterats för att möta kraven på tillgänglighet. Det sker också kontinuerligt uppdatering av tillgänglighetsdatabasen med information och bilder för att underlätta planeringen inför besök. För att nå de mångkulturella målen samarbetar vi med partners som har speciell kulturkompetens. Vi annonserar och syns på platser där målgruppen finns. Kontakt med regionens SFI-utbildningar fortsätter genom informationsträffar och vi bjuder in till föreställningar. GöteborgsOperan arbetar också aktivt med mentorskap för unga, för att introducera, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund som är på väg ut i yrkeslivet.

6 Sida 6(11) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats men ungefär lika många män som kvinnor anställda. Vi är en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett aktivt friskvårdsarbete. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig fortbildning och vi arbetar ständigt med utveckling för individen, både på ett organisatoriskt och ett individuellt plan. Medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans framgång och kvalitet. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål GöteborgsOperan ska fortsätta utvecklas för att bli ett av Norra Europas ledande operahus enligt Vision Under 2014 innebär detta bla följande aktiviteter för att ta oss ytterligare en bit på vägen för att nå visionen: knyta kända solister till GöteborgsOperan utveckla orkestern under nytillsatte musikchefens ledning starta upp området "participation and learning" fortsätta utveckla vår barn- och unga verksamheten GO+ planering påbörjas Arbetet med att projektera GöteborgsOperans nya scen, med arbetsnamnet GO+, fortsätter. Upphandlingen är genomförd och bygglovsprocessen pågår. Invigningen planeras till våren Under 2014 har organisationen fortsatt att förbereda sig för nytillskottet genom att börja infoga GO+ i den långsiktiga planeringen. Fortsatt utveckling av IT system för att effektivisera våra administrativa rutiner Nya Intranätet är implementerat men arbetet med att fylla det med innehåll fortsätter under hösten Nytt tidsrapporteringssystem är upphandlat och implementering pågår under hela hösten. Fortsatt utveckling av Projektmodulen i ekonomisystemet för effektivare uppföljning av projektekonomin pågår. Behov av inköpssystem finns men behovsanalysen är ännu inte påbörjad men beräknas komma igång under 2015.

7 Sida 7(11) 2.6 Prestationer GöteborgsOperans huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och antalet besökare. Antal besökare tom augusti 2014: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Antal besökare tom augusti 2013: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Personal Medarbetarperspektivet GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats där medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för verksamhetens framgångar. Kvalitetsambitionerna är höga och målet är att överträffa kundens förväntningar. Prioriterade områden under 2014: Att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer för att öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål samt skapa en gemensam företagskultur och

8 Sida 8(11) värdegrund som stödjer vår vision, mål och kärnvärden. För att åstadkomma detta har vi bla planerat en två-dagars kommunikationsutbildning för 18 chefer. Ett annat exempel är serviceutbildning för foajépersonal för att säkerställa att vi möter kunden på allra bästa sätt. För att bli en helt jämställd arbetsplats behöver vi en hög kunskapsnivå samt säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg i beslutsprocessen. Ett led i detta arbete är att ett 50-tal medarbetare och chefer under våren har genomgått en utbildning i jämställdhet- och genus. Arbetet med att se över BAS- värderingar och framtagandet av en ny jämställdhetsplan har påbörjats. Arbetsmiljöfrågor är alltid i fokus. Medarbetarna på GöteborgsOperan ska beredas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Riskanalyser, riskronder, brandövningar och uppföljning har skett i enlighet med planer och flera utbildningstillfällen för skyddsombud och chefer har erbjudits under året. Friskvårdsaktiviteter prioriteras och olika gruppaktiviteter erbjuds. Samarbetet med Kulturakademin Trappan pågår, flera medarbetare har deltagit i utbildningar. 3.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med åtta personer jämfört med föregående år. Det är konstnärlig personal med visstidsanställning som ökat och detta är helt kopplat till produktionerna. Antalet anställda inom teknik, kök och städ har också ökat dock har en lika stor minskning skett inom administration jmf med Detta beror på en omorganisation som har förändrat olika roller vilket innebär att några anställda räknas som teknisk personal istället för administratörer samt att några räknas som teknisk personal istället för städpersonal. D.v.s. bara en omflyttning mellan olika yrkesgrupper. Anställda Estetisk personal Teknisk personal Kök, städ, tvätt Administration Totalt Tv. heltid kvinnor Tv. heltid män Tv. deltid kvinnor Tv. deltid män Visst. heltid kvinnor Visst. heltid män Visst. deltid kvinnor Visst. deltid män Totalt heltid + deltid Timavlönade kvinnor Timavlönade män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare

9 Sida 9(11) Tillsvidare kvinnor 76,0 67,3 16,8 57,0 217,1 Visstid kvinnor 43,5 9,0 2,8 5,5 60,8 Tv. + Vt. kvinnor 119,5 76,3 19,6 62,5 277,9 Tillsvidare män 101,8 72,0 14,0 26,3 214,1 Visstid män 32,2 2,0 0 1,1 35,3 Tv. + Vt. män 134,0 74,0 14,0 27,4 249,4 Antal årsarbetare Tv. och Vt. 253,5 150,3 33,6 89,9 527,3 Timavlönade kvinnor 0 0,3 4,5 5,0 9,8 Timavlönade män 0 1,0 3,2 3,9 8,1 Antal årsarbetare timavlönade 0 1,3 7,7 8,9 17,9 Summa årsarbetare 253,5 151,6 41,3 98,8 545,2 3.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 0 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec Ekonomi Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet.

10 Sida 10(11) 5.1 Ekonomiskt resultat Ack utfall a ug 2014 Ack budget a ug 2014 Avvike lse Ack utfall a ug 2013 Budget helår Prognos helår Avvike lse Driftbidrag Övriga bidrag Externa intäkter Verksamh etens intäkter Personalko stnader Övriga externa kostnader Avskrivnin gar Verksamh etens kostnader Finansiella intäkter Återföring obeskattad e reserver Resultat Utfall augusti jmf med budget samt helårsprognos: Intäkter Driftbidraget är lägre än budgeterat per augusti pga att den statliga uppräkningen blev 2,2 mkr i jämförelse med budgeterade 3 mkr. Helårsprognosen sänks därmed med 0,8 mkr. Utfallet för externa intäkter som består av restaurangintäkter, sponsorintäkter och biljettintäkter är 8,7 mkr lägre än budgeterat per augusti. Detta beror på lägre biljettintäkter på -160

11 Sida 11(11) vårens produktioner med 5 mkr. Färre besökare än planerat innebär också lägre restaurangintäkter. Helårsprognosen för externa intäkter sänks med 5 mkr eftersom vi beräknar att återhämta en del av vårens minskning under hösten. Kostnader Personalkostnaderna per augusti ligger över budget och beror på högre projektkostnader än budgeterat samt högre pensionskostnader. Helårsprognosen ligger dock oförändrad i förhållande till budget och beror på att några budgeterade projekt inte kommer att genomföras som planerat under hösten. Ingen effekt på pensionskostnaderna på helårsbasis. Helårsprognosen för övriga kostnader ökar med 0,7 mkr och beror framförallt på ökade IT kostnader. Dels pga. byte av mailsystem respektive tidrapporteringssystem samt att VGRs kostnadsstruktur för licenser har förändrats till att bli individbaserade. Då GöteborgsOperan har många anställda som inte har en egen dator utan delar med flera andra användare blir detta en ökad kostnad. Avskrivningarna ökar med 0,3 mkr pga ökade investeringar. Totalt innebär detta att helårsprognosen före obeskattade reserver visar ett negativt resultat med 14 mkr vilket är 7 mkr sämre än budgeterat. 7 mkr täcks av obeskattade reserver och resterande 7 mkr går mot fritt eget kapital. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det negativa prognostiserade resultatet 2014 balanseras delvis av överskottet från 2013 då avsättning till obeskattade reserver skedde. Att årets resultat är sämre än budgeterat beror framförallt på lägre biljettintäkter än planerat. Biljettintäkter är alltid en riskfaktor i budgeten eftersom beläggningen på olika produktioner är svårt att förutse i förväg och hänger samman med mottagandet hos publiken och recensenter samt vad som samtidigt spelas i Göteborg m fl faktorer. Därför är det en balansgång hur vi väljer att budgetera för dessa. Vi bör inte ta för stor risk i bedömningen men heller inte budgetera för låga intäkter. Under ett år är det resultatmässigt svårt att kompensera för lägre intäkter eftersom största delen av våra kostnader är lönekostnader samt projektkostnader som redan är upparbetade. 5.4 Investeringar GöteborgsOperan prognostiserade investeringar för 2014 uppgår till 12,7 mkr vilket är högre än budgeterat med 4,3 mkr. Ökningen beror till största delen på investering i mixerbord, 3 mkr, vilket blev nödvändigt i årets musikal samt GO + kostnader, 0,7 mkr som bokförs som investering.

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts.

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts. Sida 1(15) Årsredovisning 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning 2014 firade GöteborgsOperan 20 år. Under dessa år har fler än 4,5 miljoner besökare tagit del av verksamheten i operahuset. GöteborgsOperans

Läs mer

Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar.

Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar. Sida 1(11) Delårsrapport mars 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 kommer det att ske ett planerat byte på VD posten när Peter Hansson har bestämt sig för att gå i pension efter

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(13) Detaljbudget 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(7) Detaljbudget 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Verksamhetens utvecklingsstrategi

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning En av de stora frågorna för branschen under 2014 var att regeringen fattade beslut om att avveckla PISA förordningen och istället

Läs mer

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Årsredovisning 2015 GöteborgsOperan AB

Årsredovisning 2015 GöteborgsOperan AB Sida 1(18) Årsredovisning 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning GöteborgsOperans verksamhet inkluderade under 2015 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på Stora

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

EMAS 2014 REDOVISNING

EMAS 2014 REDOVISNING EMAS 2014 REDOVISNING MILJÖPOLICY Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling

Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling Regional utveckling Avsändare Landstingsdirektören Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling 1. Sammanfattning Drygt 124 000 personer besökte Smålands Musik och Teaters föreställningar under 2012.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 1 (11) Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 1 oktober 2012 2/11 Innehåll 2 VD:s ord 3 Om GöteborgsOperan 3 Ägarstruktur 4 Organisation 5 Miljöledningssystemet 5 Vision och miljöpolicy 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Koppling

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst Sida 1(7) Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten Verksamheten på Kultur i Väst ska stödja och utveckla kulturlivet i Västra Götalandsregionen och baseras på ett treårigt uppdrag

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer