Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB"

Transkript

1 Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren, tidigare VD för Göteborgs Statsteater, efterträder Peter Hansson och tillträdde i augusti. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med -14,0 mkr vilket är 7,0 mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen beroende av att GöteborgsOperan haft en tuff vårsäsong med färre besökare än förväntat vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat med 4,3 mkr. En annan negativ resultatpåverkan är att vi fick 0,8 mkr mindre än budgeterat från VGR avseende den statliga delen av anslaget. Detta anslag bestäms inte förrän innevarande år och är inte klart när beslut om budget tas. Anslaget som VGR får från staten bestäms inte bestäms inte förrän i januari Kostnaderna är 1 mkr högre än budget vilket framför allt beror på högre IT kostnader. Underskottet täcks genom att obeskattade reserver löses upp med 7 mkr. Resterande underskott, 7 mkr, täcks av fritt eget kapital. Under årets resterande månader kommer stor försiktighet att råda med samtliga kostnader dock utan att äventyra höstens produktioner präglas av en hög aktivitetsnivå både i Göteborg, regionen som helhet samt även genom internationella turnéer med vårt danskompani. Den samtida dans som skapas för vårt danskompani lockar intressenter från stora europeiska städer och under 2014 kommer vi besöka bl a Lissabon, Haag och Hamburg. Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under hösten 2014 kommer två av vara föreställningar att sändas. Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Stephen vill samarbeta med grupper runt om i regionen och erbjuda människor i alla åldrar möjlighet att delta i olika kreativa projekt och riva de hinder som gör att operan kan uppfattas som snobbig. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionfullmäktiges mål: Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Nedan följer en beskrivning över de aktiviteter och föreställningar som GöteborgsOperan

2 Sida 2(11) genomför 2014 för barn och unga. Unga - Opera/Drama 2014: LasseMajas Detektivbyrå/Operamysteriet Som första scenkonsthus i Sverige så fick GöteborgsOperan möjlighet att iscensätta ett mysterie med två av de mest populära detektiverna i Sverige-nämligen 11-åringarna Lasse och Maja! Böckerna om LasseMajas Detekrivbyrå är skriva av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. Musik och libretto av Malin Hûlphers, scenografi och ljus av Thorsten Dahn, kostym av Helena Willis och regi Mia Ringblom Hjertner. Sångarna var en blandning av operasångare och musikalartister. Lasse och Maja spelades av barn. Föreställningen vände sig till mellanstadiet men passade utmärkt för hela familjen. Premiären ägde rum på Göteborgs Operans Lilla Scen och gick sedan på turné i regionen. Unga för Unga 2014 För 5.te året i rad kommer vi under hösten 2014 att göra ett Unga för Unga projekt. Det är projekt som är av, för och ibland med barn eller ungdomar. Liksom i projekten Lova & Sam och En Amputerad själ, har vi siktet inställt på gymnasieungdomar. I höstens uppsättning är det elever på några gymnasiesärskolor i Västra Götalandsregionen som står för medverkan och material till manus. Detta verk handlar om just möten - mellan älskande, mellan vänner, mellan dem som inte förstår varandra. Texterna kommer som tidigare att vara ungdomarnas egna. Med dem på scenen kommer vi att ha andra ungdomar i samma ålder samt solister och musiker från vårat eget hus. Sagofoajén Fortsätter liksom tidigare säsonger med att berätta nya och gamla sagor i musikalisk form. Föreställningarna spelas ett 20-tal gånger och vänder sig till de allra minsta. Barn- och Diskantkören Fortsätter på sin utstakade väg under 2014 och ger konserter både i och utanför huset.

3 Sida 3(11) Unga - Dans 2014: Göteborgsoperans Unga Dans har som mål att inspirera och involvera barn och unga i hela Västra Götaland till rörelse och dans. Genom kreativitet, upplevelser och olika uttryck så ger vi denna målgrupp olika projekt, föreställningar och workshops. Under 2014 har vi fortsatt med olika pedagogiska projekt där vi bla jobbar tillsammans med olika skolor. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. GöteborgsOperan vill därmed ge möjligheter för människor i Västra Götaland att själva delta aktivt och kreativt i vårt arbete och få möjlighet att skapa scenkonst. Vi börjar redan 2014 med ett pilotprojekt med samarbetspartner i Västra Götalandsregionen. Vi ägnar oss särskilt åt samarbete som avser att förstärka ett demokratiskt kulturliv med fokus på geografiska områden och grupper, som hittills inte engagerat sig i opera, musikteater eller dans på GöteborgsOperan. Vi planerar att bygga en långsiktig verksamhet, som utgår från olika medverkandes erfarenheter och kunskap och från deltagarnas olika behov och önskningar. Exempel från vår verksamhet 2014, som vi planerar att utveckla under är: kreativa projekt med skolor i regionen i samband med repertoar på GöteborgsOperan "lust att lära: folkbildning och kultur i samverkan" projekt tillsammans med Kultursekretariatet samarbete med Göteborgs Stads fem ungdomssatsningar, vilket bland annat bygger vidare till en opera på stora scenen för och med ungdomar nya konstnärliga aktiviteter, som vi sätter upp med och på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, har under september månad börjat att täckas med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Nu är det alltså dags för nästa steg solceller på taket. Ett statligt bidrag på 35 % av kostnaden hjälper till att betala investeringen på 1,6

4 Sida 4(11) miljoner kronor. Innan solcellerna kommer på plats har noggranna hållfasthetsberäkningar gjorts vi vill ju inte att höststormarna tar med sig anläggningen. Att bara få upp pallarna med solcellerna på taket är en historia för sig. Taket har också kompletterats med säkerhetsutrustning såsom fallskydd, dessutom går man igenom plåttaket och utför lagningar där så behövs innan solcellerna monteras. GöteborgsOperans miljöarbete gör oss till ett ovanligt operahus. Som det första operahuset/teatern i norden, och det andra i Europa, har miljöarbetet registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. EMAS baseras på ISO men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet. Våra scener kräver mycket ljus, men i övrigt används lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns nästan överallt. Huset har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt. Det som drar mest energi i den hangarstora byggnaden är ventilationssystemet. För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta restaurangen. Här kan man med gott samvete njuta av god mat. Men miljöarbetet i operahuset sträcker sig längre än till restaurangen engagemanget märks in i minsta detalj. Miljöfrågorna tas med in i varje produktion. Tillsammans med produktionsteamet diskuterar vi igenom hur en uppsättning kan bli mer miljövänlig. Vårt mål är att miljömärka en hel uppsättning. Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. Bina flyger till Trädgårdsföreningen och hämtar sin nektar men de är också flitiga besökare på blomodlingarna på taket. Och nu får bina alltså sällskap däruppe, i form av energialstrande blänkande solceller. SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 2014 enligt Detaljbudget 2014: Förnybar energi öka självförsörjningsgraden Installera solcellsanläggning på operahuset Öka miljöledningssystemets kapacitet Genomföra certifiering av verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen Kompetens Genomföra seminarium om flamskyddsmedel TRANSPORTER minska klimatpåverkan från transporterna

5 Sida 5(11) Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten (exkl. turné), jämfört med 2013 Utreda möjligheter för intern klimatkompensering för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten. Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige ENERGI - minska förbrukning av energi Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört med 2013 års nivå INKÖP bidra till hållbar utveckling genom inköp Samverka med flera samhällsaktörer och leverantörer för utveckling av hållbara produkter och tjänster Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013 KEMIKALIER minska användningen av utfasningskemikalier Minska användningen av och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och PRIO-databasen. AVFALL öka återanvändningen och återvinningen av material År 2014 ska mängden avfall som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, vara minst 60 % av den totala mängden avfall. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare GöteborgsOperan arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att öka tillgängligheten och anpassa och underlätta verksamheten så att vi kan välkomna alla. Under året har vi utökat antalet hörslingor till utlåning, anpassar antalet syntolkade föreställningar efter behov och planerar för att genomföra en teckentolkad föreställning på Stora scenen. Hemsidan har uppdaterats för att möta kraven på tillgänglighet. Det sker också kontinuerligt uppdatering av tillgänglighetsdatabasen med information och bilder för att underlätta planeringen inför besök. För att nå de mångkulturella målen samarbetar vi med partners som har speciell kulturkompetens. Vi annonserar och syns på platser där målgruppen finns. Kontakt med regionens SFI-utbildningar fortsätter genom informationsträffar och vi bjuder in till föreställningar. GöteborgsOperan arbetar också aktivt med mentorskap för unga, för att introducera, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund som är på väg ut i yrkeslivet.

6 Sida 6(11) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats men ungefär lika många män som kvinnor anställda. Vi är en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett aktivt friskvårdsarbete. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig fortbildning och vi arbetar ständigt med utveckling för individen, både på ett organisatoriskt och ett individuellt plan. Medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans framgång och kvalitet. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål GöteborgsOperan ska fortsätta utvecklas för att bli ett av Norra Europas ledande operahus enligt Vision Under 2014 innebär detta bla följande aktiviteter för att ta oss ytterligare en bit på vägen för att nå visionen: knyta kända solister till GöteborgsOperan utveckla orkestern under nytillsatte musikchefens ledning starta upp området "participation and learning" fortsätta utveckla vår barn- och unga verksamheten GO+ planering påbörjas Arbetet med att projektera GöteborgsOperans nya scen, med arbetsnamnet GO+, fortsätter. Upphandlingen är genomförd och bygglovsprocessen pågår. Invigningen planeras till våren Under 2014 har organisationen fortsatt att förbereda sig för nytillskottet genom att börja infoga GO+ i den långsiktiga planeringen. Fortsatt utveckling av IT system för att effektivisera våra administrativa rutiner Nya Intranätet är implementerat men arbetet med att fylla det med innehåll fortsätter under hösten Nytt tidsrapporteringssystem är upphandlat och implementering pågår under hela hösten. Fortsatt utveckling av Projektmodulen i ekonomisystemet för effektivare uppföljning av projektekonomin pågår. Behov av inköpssystem finns men behovsanalysen är ännu inte påbörjad men beräknas komma igång under 2015.

7 Sida 7(11) 2.6 Prestationer GöteborgsOperans huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och antalet besökare. Antal besökare tom augusti 2014: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Antal besökare tom augusti 2013: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Personal Medarbetarperspektivet GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats där medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för verksamhetens framgångar. Kvalitetsambitionerna är höga och målet är att överträffa kundens förväntningar. Prioriterade områden under 2014: Att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer för att öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål samt skapa en gemensam företagskultur och

8 Sida 8(11) värdegrund som stödjer vår vision, mål och kärnvärden. För att åstadkomma detta har vi bla planerat en två-dagars kommunikationsutbildning för 18 chefer. Ett annat exempel är serviceutbildning för foajépersonal för att säkerställa att vi möter kunden på allra bästa sätt. För att bli en helt jämställd arbetsplats behöver vi en hög kunskapsnivå samt säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg i beslutsprocessen. Ett led i detta arbete är att ett 50-tal medarbetare och chefer under våren har genomgått en utbildning i jämställdhet- och genus. Arbetet med att se över BAS- värderingar och framtagandet av en ny jämställdhetsplan har påbörjats. Arbetsmiljöfrågor är alltid i fokus. Medarbetarna på GöteborgsOperan ska beredas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Riskanalyser, riskronder, brandövningar och uppföljning har skett i enlighet med planer och flera utbildningstillfällen för skyddsombud och chefer har erbjudits under året. Friskvårdsaktiviteter prioriteras och olika gruppaktiviteter erbjuds. Samarbetet med Kulturakademin Trappan pågår, flera medarbetare har deltagit i utbildningar. 3.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med åtta personer jämfört med föregående år. Det är konstnärlig personal med visstidsanställning som ökat och detta är helt kopplat till produktionerna. Antalet anställda inom teknik, kök och städ har också ökat dock har en lika stor minskning skett inom administration jmf med Detta beror på en omorganisation som har förändrat olika roller vilket innebär att några anställda räknas som teknisk personal istället för administratörer samt att några räknas som teknisk personal istället för städpersonal. D.v.s. bara en omflyttning mellan olika yrkesgrupper. Anställda Estetisk personal Teknisk personal Kök, städ, tvätt Administration Totalt Tv. heltid kvinnor Tv. heltid män Tv. deltid kvinnor Tv. deltid män Visst. heltid kvinnor Visst. heltid män Visst. deltid kvinnor Visst. deltid män Totalt heltid + deltid Timavlönade kvinnor Timavlönade män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare

9 Sida 9(11) Tillsvidare kvinnor 76,0 67,3 16,8 57,0 217,1 Visstid kvinnor 43,5 9,0 2,8 5,5 60,8 Tv. + Vt. kvinnor 119,5 76,3 19,6 62,5 277,9 Tillsvidare män 101,8 72,0 14,0 26,3 214,1 Visstid män 32,2 2,0 0 1,1 35,3 Tv. + Vt. män 134,0 74,0 14,0 27,4 249,4 Antal årsarbetare Tv. och Vt. 253,5 150,3 33,6 89,9 527,3 Timavlönade kvinnor 0 0,3 4,5 5,0 9,8 Timavlönade män 0 1,0 3,2 3,9 8,1 Antal årsarbetare timavlönade 0 1,3 7,7 8,9 17,9 Summa årsarbetare 253,5 151,6 41,3 98,8 545,2 3.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 0 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec Ekonomi Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet.

10 Sida 10(11) 5.1 Ekonomiskt resultat Ack utfall a ug 2014 Ack budget a ug 2014 Avvike lse Ack utfall a ug 2013 Budget helår Prognos helår Avvike lse Driftbidrag Övriga bidrag Externa intäkter Verksamh etens intäkter Personalko stnader Övriga externa kostnader Avskrivnin gar Verksamh etens kostnader Finansiella intäkter Återföring obeskattad e reserver Resultat Utfall augusti jmf med budget samt helårsprognos: Intäkter Driftbidraget är lägre än budgeterat per augusti pga att den statliga uppräkningen blev 2,2 mkr i jämförelse med budgeterade 3 mkr. Helårsprognosen sänks därmed med 0,8 mkr. Utfallet för externa intäkter som består av restaurangintäkter, sponsorintäkter och biljettintäkter är 8,7 mkr lägre än budgeterat per augusti. Detta beror på lägre biljettintäkter på -160

11 Sida 11(11) vårens produktioner med 5 mkr. Färre besökare än planerat innebär också lägre restaurangintäkter. Helårsprognosen för externa intäkter sänks med 5 mkr eftersom vi beräknar att återhämta en del av vårens minskning under hösten. Kostnader Personalkostnaderna per augusti ligger över budget och beror på högre projektkostnader än budgeterat samt högre pensionskostnader. Helårsprognosen ligger dock oförändrad i förhållande till budget och beror på att några budgeterade projekt inte kommer att genomföras som planerat under hösten. Ingen effekt på pensionskostnaderna på helårsbasis. Helårsprognosen för övriga kostnader ökar med 0,7 mkr och beror framförallt på ökade IT kostnader. Dels pga. byte av mailsystem respektive tidrapporteringssystem samt att VGRs kostnadsstruktur för licenser har förändrats till att bli individbaserade. Då GöteborgsOperan har många anställda som inte har en egen dator utan delar med flera andra användare blir detta en ökad kostnad. Avskrivningarna ökar med 0,3 mkr pga ökade investeringar. Totalt innebär detta att helårsprognosen före obeskattade reserver visar ett negativt resultat med 14 mkr vilket är 7 mkr sämre än budgeterat. 7 mkr täcks av obeskattade reserver och resterande 7 mkr går mot fritt eget kapital. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det negativa prognostiserade resultatet 2014 balanseras delvis av överskottet från 2013 då avsättning till obeskattade reserver skedde. Att årets resultat är sämre än budgeterat beror framförallt på lägre biljettintäkter än planerat. Biljettintäkter är alltid en riskfaktor i budgeten eftersom beläggningen på olika produktioner är svårt att förutse i förväg och hänger samman med mottagandet hos publiken och recensenter samt vad som samtidigt spelas i Göteborg m fl faktorer. Därför är det en balansgång hur vi väljer att budgetera för dessa. Vi bör inte ta för stor risk i bedömningen men heller inte budgetera för låga intäkter. Under ett år är det resultatmässigt svårt att kompensera för lägre intäkter eftersom största delen av våra kostnader är lönekostnader samt projektkostnader som redan är upparbetade. 5.4 Investeringar GöteborgsOperan prognostiserade investeringar för 2014 uppgår till 12,7 mkr vilket är högre än budgeterat med 4,3 mkr. Ökningen beror till största delen på investering i mixerbord, 3 mkr, vilket blev nödvändigt i årets musikal samt GO + kostnader, 0,7 mkr som bokförs som investering.