Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB"

Transkript

1 Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren, tidigare VD för Göteborgs Statsteater, efterträder Peter Hansson och tillträdde i augusti. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med -14,0 mkr vilket är 7,0 mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen beroende av att GöteborgsOperan haft en tuff vårsäsong med färre besökare än förväntat vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat med 4,3 mkr. En annan negativ resultatpåverkan är att vi fick 0,8 mkr mindre än budgeterat från VGR avseende den statliga delen av anslaget. Detta anslag bestäms inte förrän innevarande år och är inte klart när beslut om budget tas. Anslaget som VGR får från staten bestäms inte bestäms inte förrän i januari Kostnaderna är 1 mkr högre än budget vilket framför allt beror på högre IT kostnader. Underskottet täcks genom att obeskattade reserver löses upp med 7 mkr. Resterande underskott, 7 mkr, täcks av fritt eget kapital. Under årets resterande månader kommer stor försiktighet att råda med samtliga kostnader dock utan att äventyra höstens produktioner präglas av en hög aktivitetsnivå både i Göteborg, regionen som helhet samt även genom internationella turnéer med vårt danskompani. Den samtida dans som skapas för vårt danskompani lockar intressenter från stora europeiska städer och under 2014 kommer vi besöka bl a Lissabon, Haag och Hamburg. Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under hösten 2014 kommer två av vara föreställningar att sändas. Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Stephen vill samarbeta med grupper runt om i regionen och erbjuda människor i alla åldrar möjlighet att delta i olika kreativa projekt och riva de hinder som gör att operan kan uppfattas som snobbig. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionfullmäktiges mål: Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Nedan följer en beskrivning över de aktiviteter och föreställningar som GöteborgsOperan

2 Sida 2(11) genomför 2014 för barn och unga. Unga - Opera/Drama 2014: LasseMajas Detektivbyrå/Operamysteriet Som första scenkonsthus i Sverige så fick GöteborgsOperan möjlighet att iscensätta ett mysterie med två av de mest populära detektiverna i Sverige-nämligen 11-åringarna Lasse och Maja! Böckerna om LasseMajas Detekrivbyrå är skriva av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. Musik och libretto av Malin Hûlphers, scenografi och ljus av Thorsten Dahn, kostym av Helena Willis och regi Mia Ringblom Hjertner. Sångarna var en blandning av operasångare och musikalartister. Lasse och Maja spelades av barn. Föreställningen vände sig till mellanstadiet men passade utmärkt för hela familjen. Premiären ägde rum på Göteborgs Operans Lilla Scen och gick sedan på turné i regionen. Unga för Unga 2014 För 5.te året i rad kommer vi under hösten 2014 att göra ett Unga för Unga projekt. Det är projekt som är av, för och ibland med barn eller ungdomar. Liksom i projekten Lova & Sam och En Amputerad själ, har vi siktet inställt på gymnasieungdomar. I höstens uppsättning är det elever på några gymnasiesärskolor i Västra Götalandsregionen som står för medverkan och material till manus. Detta verk handlar om just möten - mellan älskande, mellan vänner, mellan dem som inte förstår varandra. Texterna kommer som tidigare att vara ungdomarnas egna. Med dem på scenen kommer vi att ha andra ungdomar i samma ålder samt solister och musiker från vårat eget hus. Sagofoajén Fortsätter liksom tidigare säsonger med att berätta nya och gamla sagor i musikalisk form. Föreställningarna spelas ett 20-tal gånger och vänder sig till de allra minsta. Barn- och Diskantkören Fortsätter på sin utstakade väg under 2014 och ger konserter både i och utanför huset.

3 Sida 3(11) Unga - Dans 2014: Göteborgsoperans Unga Dans har som mål att inspirera och involvera barn och unga i hela Västra Götaland till rörelse och dans. Genom kreativitet, upplevelser och olika uttryck så ger vi denna målgrupp olika projekt, föreställningar och workshops. Under 2014 har vi fortsatt med olika pedagogiska projekt där vi bla jobbar tillsammans med olika skolor. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. GöteborgsOperan vill därmed ge möjligheter för människor i Västra Götaland att själva delta aktivt och kreativt i vårt arbete och få möjlighet att skapa scenkonst. Vi börjar redan 2014 med ett pilotprojekt med samarbetspartner i Västra Götalandsregionen. Vi ägnar oss särskilt åt samarbete som avser att förstärka ett demokratiskt kulturliv med fokus på geografiska områden och grupper, som hittills inte engagerat sig i opera, musikteater eller dans på GöteborgsOperan. Vi planerar att bygga en långsiktig verksamhet, som utgår från olika medverkandes erfarenheter och kunskap och från deltagarnas olika behov och önskningar. Exempel från vår verksamhet 2014, som vi planerar att utveckla under är: kreativa projekt med skolor i regionen i samband med repertoar på GöteborgsOperan "lust att lära: folkbildning och kultur i samverkan" projekt tillsammans med Kultursekretariatet samarbete med Göteborgs Stads fem ungdomssatsningar, vilket bland annat bygger vidare till en opera på stora scenen för och med ungdomar nya konstnärliga aktiviteter, som vi sätter upp med och på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, har under september månad börjat att täckas med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Nu är det alltså dags för nästa steg solceller på taket. Ett statligt bidrag på 35 % av kostnaden hjälper till att betala investeringen på 1,6

4 Sida 4(11) miljoner kronor. Innan solcellerna kommer på plats har noggranna hållfasthetsberäkningar gjorts vi vill ju inte att höststormarna tar med sig anläggningen. Att bara få upp pallarna med solcellerna på taket är en historia för sig. Taket har också kompletterats med säkerhetsutrustning såsom fallskydd, dessutom går man igenom plåttaket och utför lagningar där så behövs innan solcellerna monteras. GöteborgsOperans miljöarbete gör oss till ett ovanligt operahus. Som det första operahuset/teatern i norden, och det andra i Europa, har miljöarbetet registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. EMAS baseras på ISO men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet. Våra scener kräver mycket ljus, men i övrigt används lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns nästan överallt. Huset har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt. Det som drar mest energi i den hangarstora byggnaden är ventilationssystemet. För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta restaurangen. Här kan man med gott samvete njuta av god mat. Men miljöarbetet i operahuset sträcker sig längre än till restaurangen engagemanget märks in i minsta detalj. Miljöfrågorna tas med in i varje produktion. Tillsammans med produktionsteamet diskuterar vi igenom hur en uppsättning kan bli mer miljövänlig. Vårt mål är att miljömärka en hel uppsättning. Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. Bina flyger till Trädgårdsföreningen och hämtar sin nektar men de är också flitiga besökare på blomodlingarna på taket. Och nu får bina alltså sällskap däruppe, i form av energialstrande blänkande solceller. SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 2014 enligt Detaljbudget 2014: Förnybar energi öka självförsörjningsgraden Installera solcellsanläggning på operahuset Öka miljöledningssystemets kapacitet Genomföra certifiering av verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen Kompetens Genomföra seminarium om flamskyddsmedel TRANSPORTER minska klimatpåverkan från transporterna

5 Sida 5(11) Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten (exkl. turné), jämfört med 2013 Utreda möjligheter för intern klimatkompensering för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten. Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige ENERGI - minska förbrukning av energi Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört med 2013 års nivå INKÖP bidra till hållbar utveckling genom inköp Samverka med flera samhällsaktörer och leverantörer för utveckling av hållbara produkter och tjänster Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013 KEMIKALIER minska användningen av utfasningskemikalier Minska användningen av och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och PRIO-databasen. AVFALL öka återanvändningen och återvinningen av material År 2014 ska mängden avfall som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, vara minst 60 % av den totala mängden avfall. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare GöteborgsOperan arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att öka tillgängligheten och anpassa och underlätta verksamheten så att vi kan välkomna alla. Under året har vi utökat antalet hörslingor till utlåning, anpassar antalet syntolkade föreställningar efter behov och planerar för att genomföra en teckentolkad föreställning på Stora scenen. Hemsidan har uppdaterats för att möta kraven på tillgänglighet. Det sker också kontinuerligt uppdatering av tillgänglighetsdatabasen med information och bilder för att underlätta planeringen inför besök. För att nå de mångkulturella målen samarbetar vi med partners som har speciell kulturkompetens. Vi annonserar och syns på platser där målgruppen finns. Kontakt med regionens SFI-utbildningar fortsätter genom informationsträffar och vi bjuder in till föreställningar. GöteborgsOperan arbetar också aktivt med mentorskap för unga, för att introducera, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund som är på väg ut i yrkeslivet.

6 Sida 6(11) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats men ungefär lika många män som kvinnor anställda. Vi är en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett aktivt friskvårdsarbete. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig fortbildning och vi arbetar ständigt med utveckling för individen, både på ett organisatoriskt och ett individuellt plan. Medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans framgång och kvalitet. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål GöteborgsOperan ska fortsätta utvecklas för att bli ett av Norra Europas ledande operahus enligt Vision Under 2014 innebär detta bla följande aktiviteter för att ta oss ytterligare en bit på vägen för att nå visionen: knyta kända solister till GöteborgsOperan utveckla orkestern under nytillsatte musikchefens ledning starta upp området "participation and learning" fortsätta utveckla vår barn- och unga verksamheten GO+ planering påbörjas Arbetet med att projektera GöteborgsOperans nya scen, med arbetsnamnet GO+, fortsätter. Upphandlingen är genomförd och bygglovsprocessen pågår. Invigningen planeras till våren Under 2014 har organisationen fortsatt att förbereda sig för nytillskottet genom att börja infoga GO+ i den långsiktiga planeringen. Fortsatt utveckling av IT system för att effektivisera våra administrativa rutiner Nya Intranätet är implementerat men arbetet med att fylla det med innehåll fortsätter under hösten Nytt tidsrapporteringssystem är upphandlat och implementering pågår under hela hösten. Fortsatt utveckling av Projektmodulen i ekonomisystemet för effektivare uppföljning av projektekonomin pågår. Behov av inköpssystem finns men behovsanalysen är ännu inte påbörjad men beräknas komma igång under 2015.

7 Sida 7(11) 2.6 Prestationer GöteborgsOperans huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och antalet besökare. Antal besökare tom augusti 2014: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Antal besökare tom augusti 2013: Scen Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Övriga Skövdescenen Totalt Personal Medarbetarperspektivet GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats där medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för verksamhetens framgångar. Kvalitetsambitionerna är höga och målet är att överträffa kundens förväntningar. Prioriterade områden under 2014: Att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer för att öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål samt skapa en gemensam företagskultur och

8 Sida 8(11) värdegrund som stödjer vår vision, mål och kärnvärden. För att åstadkomma detta har vi bla planerat en två-dagars kommunikationsutbildning för 18 chefer. Ett annat exempel är serviceutbildning för foajépersonal för att säkerställa att vi möter kunden på allra bästa sätt. För att bli en helt jämställd arbetsplats behöver vi en hög kunskapsnivå samt säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg i beslutsprocessen. Ett led i detta arbete är att ett 50-tal medarbetare och chefer under våren har genomgått en utbildning i jämställdhet- och genus. Arbetet med att se över BAS- värderingar och framtagandet av en ny jämställdhetsplan har påbörjats. Arbetsmiljöfrågor är alltid i fokus. Medarbetarna på GöteborgsOperan ska beredas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Riskanalyser, riskronder, brandövningar och uppföljning har skett i enlighet med planer och flera utbildningstillfällen för skyddsombud och chefer har erbjudits under året. Friskvårdsaktiviteter prioriteras och olika gruppaktiviteter erbjuds. Samarbetet med Kulturakademin Trappan pågår, flera medarbetare har deltagit i utbildningar. 3.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med åtta personer jämfört med föregående år. Det är konstnärlig personal med visstidsanställning som ökat och detta är helt kopplat till produktionerna. Antalet anställda inom teknik, kök och städ har också ökat dock har en lika stor minskning skett inom administration jmf med Detta beror på en omorganisation som har förändrat olika roller vilket innebär att några anställda räknas som teknisk personal istället för administratörer samt att några räknas som teknisk personal istället för städpersonal. D.v.s. bara en omflyttning mellan olika yrkesgrupper. Anställda Estetisk personal Teknisk personal Kök, städ, tvätt Administration Totalt Tv. heltid kvinnor Tv. heltid män Tv. deltid kvinnor Tv. deltid män Visst. heltid kvinnor Visst. heltid män Visst. deltid kvinnor Visst. deltid män Totalt heltid + deltid Timavlönade kvinnor Timavlönade män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare

9 Sida 9(11) Tillsvidare kvinnor 76,0 67,3 16,8 57,0 217,1 Visstid kvinnor 43,5 9,0 2,8 5,5 60,8 Tv. + Vt. kvinnor 119,5 76,3 19,6 62,5 277,9 Tillsvidare män 101,8 72,0 14,0 26,3 214,1 Visstid män 32,2 2,0 0 1,1 35,3 Tv. + Vt. män 134,0 74,0 14,0 27,4 249,4 Antal årsarbetare Tv. och Vt. 253,5 150,3 33,6 89,9 527,3 Timavlönade kvinnor 0 0,3 4,5 5,0 9,8 Timavlönade män 0 1,0 3,2 3,9 8,1 Antal årsarbetare timavlönade 0 1,3 7,7 8,9 17,9 Summa årsarbetare 253,5 151,6 41,3 98,8 545,2 3.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 0 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec Ekonomi Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet.

10 Sida 10(11) 5.1 Ekonomiskt resultat Ack utfall a ug 2014 Ack budget a ug 2014 Avvike lse Ack utfall a ug 2013 Budget helår Prognos helår Avvike lse Driftbidrag Övriga bidrag Externa intäkter Verksamh etens intäkter Personalko stnader Övriga externa kostnader Avskrivnin gar Verksamh etens kostnader Finansiella intäkter Återföring obeskattad e reserver Resultat Utfall augusti jmf med budget samt helårsprognos: Intäkter Driftbidraget är lägre än budgeterat per augusti pga att den statliga uppräkningen blev 2,2 mkr i jämförelse med budgeterade 3 mkr. Helårsprognosen sänks därmed med 0,8 mkr. Utfallet för externa intäkter som består av restaurangintäkter, sponsorintäkter och biljettintäkter är 8,7 mkr lägre än budgeterat per augusti. Detta beror på lägre biljettintäkter på -160

11 Sida 11(11) vårens produktioner med 5 mkr. Färre besökare än planerat innebär också lägre restaurangintäkter. Helårsprognosen för externa intäkter sänks med 5 mkr eftersom vi beräknar att återhämta en del av vårens minskning under hösten. Kostnader Personalkostnaderna per augusti ligger över budget och beror på högre projektkostnader än budgeterat samt högre pensionskostnader. Helårsprognosen ligger dock oförändrad i förhållande till budget och beror på att några budgeterade projekt inte kommer att genomföras som planerat under hösten. Ingen effekt på pensionskostnaderna på helårsbasis. Helårsprognosen för övriga kostnader ökar med 0,7 mkr och beror framförallt på ökade IT kostnader. Dels pga. byte av mailsystem respektive tidrapporteringssystem samt att VGRs kostnadsstruktur för licenser har förändrats till att bli individbaserade. Då GöteborgsOperan har många anställda som inte har en egen dator utan delar med flera andra användare blir detta en ökad kostnad. Avskrivningarna ökar med 0,3 mkr pga ökade investeringar. Totalt innebär detta att helårsprognosen före obeskattade reserver visar ett negativt resultat med 14 mkr vilket är 7 mkr sämre än budgeterat. 7 mkr täcks av obeskattade reserver och resterande 7 mkr går mot fritt eget kapital. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det negativa prognostiserade resultatet 2014 balanseras delvis av överskottet från 2013 då avsättning till obeskattade reserver skedde. Att årets resultat är sämre än budgeterat beror framförallt på lägre biljettintäkter än planerat. Biljettintäkter är alltid en riskfaktor i budgeten eftersom beläggningen på olika produktioner är svårt att förutse i förväg och hänger samman med mottagandet hos publiken och recensenter samt vad som samtidigt spelas i Göteborg m fl faktorer. Därför är det en balansgång hur vi väljer att budgetera för dessa. Vi bör inte ta för stor risk i bedömningen men heller inte budgetera för låga intäkter. Under ett år är det resultatmässigt svårt att kompensera för lägre intäkter eftersom största delen av våra kostnader är lönekostnader samt projektkostnader som redan är upparbetade. 5.4 Investeringar GöteborgsOperan prognostiserade investeringar för 2014 uppgår till 12,7 mkr vilket är högre än budgeterat med 4,3 mkr. Ökningen beror till största delen på investering i mixerbord, 3 mkr, vilket blev nödvändigt i årets musikal samt GO + kostnader, 0,7 mkr som bokförs som investering.

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts.

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts. Sida 1(15) Årsredovisning 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning 2014 firade GöteborgsOperan 20 år. Under dessa år har fler än 4,5 miljoner besökare tagit del av verksamheten i operahuset. GöteborgsOperans

Läs mer

Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar.

Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar. Sida 1(11) Delårsrapport mars 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 kommer det att ske ett planerat byte på VD posten när Peter Hansson har bestämt sig för att gå i pension efter

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(13) Detaljbudget 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

EMAS 2014 REDOVISNING

EMAS 2014 REDOVISNING EMAS 2014 REDOVISNING MILJÖPOLICY Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 1 oktober 2012 2/11 Innehåll 2 VD:s ord 3 Om GöteborgsOperan 3 Ägarstruktur 4 Organisation 5 Miljöledningssystemet 5 Vision och miljöpolicy 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Koppling

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

EMAS redovisning 2013

EMAS redovisning 2013 EMAS redovisning 2013 28 feb 2014 2/15 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöpolicy 4 Miljöorganisation 5 Miljöledningssystemet och revisioner 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Miljölagstiftning

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer