Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna"

Transkript

1 Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger

2 Page 2 of 6 på Strategisk påverkan och lärande och på det sätt som ESF kompetensutvecklar projektägare och projektledning (inte som bara tidigare projektdeltagare). Jag tror att dessa satsningar på sikt kommer att förändra attityderna kring EU-projekt och ESF. En mycket trevlig och inspirerande stämning i deltagargruppen, vilket gjorde att jag lärde mig en hel del. Det var bra att föreläsningen belyste helhet och kopplingaran mellan olika delar i projektet - från idé till färdig produkt, samt de bakomliggande intentionerna. Det strategiska tänket från Lissabonfördraget till projektet och effekterna. Hur det hängde ihop. Vad en processutvärdering innebär och på vilket sätt man kan dra nytt av det sättet att jobba. Nya och tidigare kontakter Fördjupningen i ämnet. Helhetstänkandet som ger en holistiskt synsätt på processtänkandet Bra lokal. Mycket tänkvärt, bra upplägg. Pedagogiskt och intressant. Att föreläsaren gav ett helikoterperspektiv kring projektarbete Dialogen med deltagarna var utvecklande, reflektion och eftertanke parallellt med ny information. Bra! att komma i kontakt med lärande utveckling har integreat det i mitt projket nu Lite nya tankar omhur man sprider erfarenheterna med projektet Att få ett vidare perspektiv på strategisk påverkan. Lättförståeligt trots avancerat tema, diskussionerna Helheten Bra arrangemang, lärorikt träffa andra Att få diskutera frågorna och få information Den stärkte oss i det arbete vi redan påbörjat. En bekräftelse på att vi ligget rätt. Vi fick insikt om att vi kunde ha satsat ännu mer pengar och tid på strategisk påverkan. Kanske får vi omfördela. Bra initiativ! Det är något att bygga vidare på. En möjlighet att tänka lite mer i helikopterperspektiv. Att möta andra projekt och ESF personal. Lista med kända utvärderare som man kan köpa den tjänsten utav. Exempel på RFQ (förfrågningsunderlag) som en projektledare kan hämta idéer ifrån när han/hon står inför upphandling av denna tjänst. Kunskap om utvärderingen Den var inspirerande, och jag blev glad över den flexibilitet som finns, och att ni uppmanar oss utvärderare till att vara en del av projektet Nyttig och lärorik. Att börja tänka på lite andra sätt. Respondenter: 25 Vad var minus med dagen? Det var en enorm organisatorisk tabbe att lägga Alvestamötet dagen efter ESF:s och TIllväxtverkets konferens i Södertälje, där många som var med i Alvesta också hade varit + att jag vet flera som valt anting det ena eller det andra p.g.a. denna dundermiss (att åka på båda och vara borta tre-fyra dagar är inte realistiskt för de flesta). Så håll bättre koll på vad den andra handen gör nästa gång, för det här var för kasst! speciellt

3 Page 3 of 6 Kunskapen som förmedlades kändes inte verklighetsförankrad. Många av de saker som togs upp fungerar inte kontra projektansökningar eller det sätt som projekt rapporteras, avvikelser som ska göras. Utrymme för avsatta medel för utvärdering kändes gigantisk och inte realistiskt osv. osv för akademisk, hade gärna sett mer handfasta råd. Att jag var där utan att veta om mitt projekt verkligen kommer at bli beviljat. Formen - absolut inte lärande miljö. Innehåll och upprepning av info var inte vad jag förväntade mig. direkt minus. Det föreföll som om föreläsarens egna åsikter och föreställningar genomsyrade för mycket av innehållet. Tyvärr gav kursdagen inte mycket som i verkligheten går att applicera i de egna projekten. jag kan komma på... Att vi inte fick svar på hur man faktiskt kan använda det som lärdes ut i den verklighet som råder i projekt Kunde ha varit vassare och mer konkreta förslag, men vi hade så olika erfarenheter med oss att det kanske var svårt att hitta en annan gemensam plattform. Egentligen inget, mer än att jag inser att tiden inte räcker till för allt det man vill åstadkomma. Tycker inte om vaniljhjärtan, skulle hellre vilja haft skumraketer till fikat :-) Mycket floskler och självklarheter utan kritisk granskning att behöva göra om den här utvärderingen igen, har redan gjort det en gång Kändes möjligen som om föredragshållaren inte vet hur EU:S ansökningsblanketter ser ut och hur rapporter nagelfars mest ur ekonomisk synvinkle. Osäkerhet omkring om ESF kan verkligen leverera den flexibilitet som de lovar under dagen. Det verkar finnas ett visst avstånd mellan teori och verklighet! Offentlig sektor och privat företagande brottas med lite olika problemställningar även i den här typen av projekt. En hel del tid lades på frågor som vi inte uppfattar som ett problem. Respondenter: 21 Vad var intressant med dagen? Samma sak som plus En del infallsvinklar och metoder för strategisk påverkan Funderingarna som kommer upp i huvudet på hemmaplan, som man härleda från sammankomsten. Ditt sätt att föreläsa och få alla att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Ämnet. Något intressant var att få träffa andra ESF-projektledare/projektengagerande. Det var bra modeller som verkligen beskrev budskapet, även om det var svart eller vitt. Det hoppas jag att de flesta förstod var för att tydliggöra det hela... se tidigare svar Lärande utvärdering Nya kontakter Hur viktigt det är med strategisk påverkan, ett arbete som undervärderas när man tar fram projket.

4 Page 4 of 6 Ökade kunskaper skapar bättre förutsättningar att resultaten i projekten kan utvecklas till hållbara verksamheter när de påverkas i de rätta elementen. diskussionerna och att jag fick tänka till om vad jag vill nå med projektet och fram förallt vad som händer efteråt - förankringen. Utbyte av erfarenheter En teoretisk bas att arbeta vidare ifrån i projektet Det var bra att få veta vad ESF har för krav på projekteten Har gett mig ny info som vi kan ta med oss framöver Det är intressant att reklektera över förklarande teorier. Eu-aspekten var tydlig Ny kunskap och kontakter Bra att träffa andra. Möjlighet till nätverkande. Intressanta diskussioner. Bra att forumet är tillräckligt litet för att våga ställa frågor om egna projektet. Det mest intressanta var att få träffa andra projektledare/utvärderare och andra, som man inte annars kommer i kontakt med. Bra innehåll med intressanta föreläsare. Bra som helhet Hur man ska arbeta med projekten Respondenter: 24 Vad saknade du? Samordning! En större tydlighet från SPel att de kan stödja och hjälpa de enskilda projekten med utformning av strategisk påverkan och lärande i och från projekten Realism Lärande miljö. Genomtänkt upplägg. Uppmuntran till deltagande dialog. direkt. Verklighetsförankring i det som förmedlades. jag kan komma på... se tidigare svar inget Tänk om man kunde få skriva om projekten och lägga mer tid och kraft inom detta område. Egentligen saknar jag att ha kunskapen innan man skriver projektansökan. Denna form av utbildning måste ligga mycket tidigare i ESF:s planeringsarbete. De ska vara obligatoriska inslag när man anmäler sig till en utlysning. Du skulle kunna ligga som interaktiva streamade seminarium på ESF:s hemsida. Fler diskussioner Mer exempel på existerande projekt att utgå från som modeller Större utbyte mellan projekten. Håller esf-kontoret med i det som sades. Kunde kanske varit någon samverkan i föreläsningen med handläggare. Konkreta exempel på goda och dåliga exempel av utvärdering. ESF är kritiska mot det som har kommit in, men när vi frågar efter goda exempel kan de inte svara! Etik - en viktig ingrediens i forksning och utvärdering. Sekretess frågor mm.

5 Page 5 of 6 Exempel på komminkationsplan/-strategi Presentationen av föreläsare i början av dagen. Mer diskussion i grupperna. Respondenter: 18 Vad vill eller behöver du veta mer om? (förslag på ny ESF-aktivitet) Det är lite som Kalle sa projekt skapar åtminstonde jobb för oss som är anställda. Visst kan ni använda mer EU-stöd till dylika aktiviteter... Men det är ni nog bäst på att hitta på själva Hur man förenklar den altt för tunga administartionen. Det kan ju aldrig vara EU:s mening att den största delen av de beviljade medlen skall gå till administration. Det är väl målgrupperna som ska få del av medlen. Så är det knappast nu. Vad (vilka projektinnehåll) som saknas för att uppnå program och plan för att nå mål och syfte med socialfonden denna periode. Vet ej... Hur ser en bra och korrekt slutredovisning ut en sammanställning av de t som esf kräver av redovisning Förklaringar till det ibland stora och krångliga regelverket. Som nämnts tidigare i enkäten; Interaktiva streamade föreläsningar inom Tillgänglighet, Jämställdhetsintegrering och Strategisk påverkan. De områden som jag anser är svåra att formulera i ansökan, att få kopplingen med det egna projektet och de fördrag som ligger till grund för EU-stöden. Allt, bra med olika utbildningsdagar kring frågorna i projekten Ekonomi, erfarenheter från andra projekt Fler dagar med konkret innehåll där olika ämnen som en projektledare behöver veta för att göra bra projekt sett ur ESF:s ögon Budget och redovisning. Vad ligger fast och vad kan man förändra under ett projekts gång. Goda exempel på processer och slutrapport. Lärande utvärdering samt uppföljning Mer konkreta tips och anvinsingar när det gäller tillgänglighet. Flera infallsvinklar, inte bara rörelsehinder eller hörsel-synskador, utan även andra funktionshinder, t.ex kulturell bakgrund, olika referensramar m.m. Ett utvecklat tema: hur kan projekten bli tillgängliga för grupper som saknar den svenska eller europeisk referensram? Detta har vi diskuterat mycket och kommit fram till olika lösningsmodeller. Var kan jag hitta mall för vilket upplägg ni vill ha på utvärderingen? Respondenter: 17 Något mer du vill tillägga? (ex. tillgänglighet, lokal, mat, information, administration) - Överdådigt god mat.. För mig var kringarrangemanget helt ok. Mkt bra mat! Bra att man har möjlighet att välja på olika städer. Nej, det var bra ordnat. Lite svårt att veta vart man skulle gå på morgonen, dåligt skyltat. Men jag frågade, så det var egentligen inget problem...

6 Page 6 of 6 Nej Nej Bra i övrigt! Bra att använda Alvesta Utmärkt mat, men svår parkering. eller tipsa gärna om parkering. Platsen,lokalen,och maten utmärkt Det vore bra om man tänkte på deltagare med allergier, t.ex. parfym. Skulle vara bra om man i inbjudan skrev att det är önskvärt att undvika parfym när man ikommer... Som helhet en mycket givande dag Bra lokal och mat. Bra ledare. Respondenter: 14