Pedagogisk planering Chapter 1 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogisk planering Chapter 1 5"

Transkript

1 Pedagogisk planering Chapter 1 5 Syfte I kapitel 1 5 får eleverna utveckla förmågan att: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera sig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används. Centralt innehåll från kursplanen i engelska åk 4 6 Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. Åsikter, känslor och erfarenheter. * Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelskan används. Lyssna och läsa reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Sånger, sagor och dikter. Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll. Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter. Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. Tala, skriva och samtala produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift och tal. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen, som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. * Det centrala innehållet som har grå text behandlas inte i de här kapitlen. 12 Champ 4. Lärarhandledning

2 Pedagogisk planering Chapter 1 5 I kapitel 1 5 utvecklar eleven förmågan att... förstå och tolka innehållet i talad engelska genom att: lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.) lyssna till olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) och muntligt svara på frågor och reflektera kring innehållet lyssna till olika slags hörövningar (presentationer, samtal, dialoger) och svara på frågor och reflektera kring innehållet lyssna till sångerna.... förstå och tolka innehållet i olika slags texter på engelska genom att: läsa olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) i textboken och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter i övningsboken läsa instruktioner i övningsboken läsa sångtexter.... formulera sig i tal genom att: samtala om de olika texterna i klassrummet träna intonation, betoning och uttal delta i interaktionsövningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter sjunga.... formulera sig i skrift genom att: med ord, fraser och meningar lösa uppgifter i övningsboken skriva en dialog, en presentation av sig själv och andra, en blogg, en festinbjudan och ett e-mejl.... använda sig av språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, genom att i det vardagliga arbetet få hjälp av läraren att upptäcka och träna dessa. Vid lyssning: Titta på texten. (rubriken, bilder, layout) försöka uppfatta eller söka efter viktig information ta hjälp av det man förstår och ignorera det som man inte förstår ta hjälp av sammanhanget dra slutsatser sammanfatta med hjälp av frågorna: Vilka? Vad?, När?, Varför? använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst). Champ 4. Lärarhandledning 13

3 Pedagogisk planering Chapter 1 5 Vid läsning: Titta på texten. (rubriken, bilder, layout) försöka uppfatta eller söka efter viktig information ta hjälp av det man förstår och ignorera det man inte förstår ta hjälp av sammanhanget dra slutsatser sammanfatta med hjälp av frågorna: Vilka?, Var?, Vad?, När?, Varför? använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst). Vid tal: härma (säga efter) svara på frågor genom att använda frågans ord använda en modell men skapa omväxling genom att ändra några ord visa (använda kroppsspråk, rita ) beskriva ord förklara ord använda en synonym tala om något annat. Vid skrivning: härma (skriva av) svara på frågor genom att använda frågans ord använda en modell men skapa omväxling genom att ändra några ord visa (rita) beskriva ord förklara ord använda en synonym skriva om något annat använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst).... Anpassa språket. efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att: tala/interagera i olika situationer (dialog, presentation) skriva olika typer av texter (presentation, blogg, inbjudan, e-mejl) reflektera över skillnaden mellan skrift- och talspråk (sammandragningar) reflektera över artighetstilltal. 14 Champ 4. Lärarhandledning

4 Pedagogisk planering Chapter reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används genom att: uppmärksamma olika engelska dialekter uppmärksamma valutor i engelsktalande länder uppmärksamma användningen av Mr, Mrs, Ms och artighetstilltal i engelsktalande länder. Vad bedöms och hur? Elevens förmåga att: förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen på ett enkelt och begripligt sätt kunna formulera sig med fraser och meningar i skrift muntligt kunna formulera sig med ord och fraser i både presentationer och samtal använda sig av strategier för att förstå eller uttrycka sig muntligt och skriftligt kunna Anpassa språket. efter olika syften, mottagare och sammanhang reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används. Genom att: följa eleverna när de deltar i lektionsarbetet bedöma hur eleverna genomför övningarna i kapitel 5 (revision chapter). Champ 4. Lärarhandledning 15

5 5 10 Kapitelgenomgång Chapter 1 Where are you from? Song: We re all Champs! Före läsningen Where are you from? CHAPTER 1 Berätta att det finns ljud i engelskan som inte finns i svenskan. Ch uttalas till exempel [tʃ] och j [dʒ] ; Charlie [ˈtʃɑː.li,], Rachel [reɪtʃl ], Jack [dʒæk] och Joanna [dʒəʊˈænə]. Det kan vara svårt att uttala de engelska ljuden, därför är det viktigt att redan från början göra eleverna fonetiskt medvetna och ge dem tillfälle att öva. Låt eleverna lyssna på och körläsa namnen i warm up-övningen och öva på uttalet. Fråga klassen: Do you know any other English names? Skriv upp elevernas förslag på tavlan. Det kan vara roligt att låta eleverna prova att säga sina namn på engelska. How do you say your name in English? Listen to the English names. Then listen again and repeat the names. Charlie Ella Isla Aaron Jack Leah Lily Mary Joanna Michael Rachel Shawn Tyler 1 Tick off right or wrong. right wrong 1. Aaron and Leah meet on the beach. 2. Aaron is from Florida. 3. He lives in a house on the beach. 4. It is a grey house. 5. It has a balcony. 6. Leah is from Dublin. 7. She is in Florida until Sunday. 8. She is a surfer. Workbook sid. 7 SEVEN 7 Introducera texten Titta på bilden på sidan 7 i textboken och tala med eleverna om vad de ser. Titta på texten. Take a look at the picture, what do you see? Om eleverna svarar med enstaka ord, till exempel boy, kan du be dem säga I see a boy så att de redan från början använder ordet i ett sammanhang. Om de inte kommer med egna förslag, kan du istället berätta och visa vad som finns på bilden: This is a boy, This is a girl etc. Fråga slutligen var texten utspelar sig. Titta på texten. Sökläs. Where is this? It s in Florida, USA. It s in America. It s on the beach. Where are you from? A boy and a girl meet on a beach in Florida, USA. Aaron Hi, I m Aaron. Leah Hello, I m Leah. Aaron Where are you from? Leah I m from Ireland. How about you? Aaron I live here. That s my house over there. Leah Really? That green house? Aaron Yeah, with a balcony. And you live in Dublin? Leah No, Galway. Aaron How long are you here for? Leah Until Sunday. Aaron Are you a surfer? Leah No, I m not. But I love to swim. Aaron Me too. And surf. Look, here s my dad. Me too. And surf. CHAPTER 1 On a beach in America SEVEN 7 Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid Champ 4. Lärarhandledning

6 Kapitelgenomgång Chapter 1 Under läsningen Lyssna på och läs texten på sidan 7. När ni lyssnat klart ställer du kontrollfrågor. Sökläs. Svara på frågor genom att använda frågans ord. What s the name of the boy? It s Aron. Where is he from? He s from Florida. What does he like? He likes to surf and to swim. What s the name of the girl? It s Leah. Where is she from? She s from Galway, Ireland. What does she like? She likes to swim. Lyft fram ord som kan vara svåra att uttala: hi, how, that, there, with. Körläs texten mening för mening. Låt eleverna sedan läsa texten i par, fånga upp ord som är svåra att uttala och träna på dessa när alla läst färdigt. Visa sedan eleverna de sammandragna formerna som finns i texten (I m, that s, here s) och berätta att det är exempel på talspråk, ett mer informellt sätt att uttrycka sig på. Anpassa språket. Avsluta med att befästa kapitlets fraser genom att fråga eleverna några frågor. I m Therése. Who are you? I m from Sweden. Where are you from? I live in Sundsvall. Where do you live? Champ 4. Lärarhandledning 17

7 Kapitelgenomgång Chapter 1 Efter läsningen 1 Where are you from? CHAPTER 1 Eleverna läser påståendena på sidan 7 i textbook och avgör om de är rätt eller fel. Sökläs. Listen to the English names. Then listen again and repeat the names. Charlie Ella Isla Aaron Leah Lily Mary Joanna Rachel Shawn Tyler Jack Michael 2 1 Tick off right or wrong. 1. Aaron and Leah meet on the beach. right wrong Eleverna listar ut vilket ord som menas med synonymen eller beskrivningen. 2. Aaron is from Florida. 3. He lives in a house on the beach. 4. It is a grey house. Alla ord som söks finns i texten på sidan 7 i textbook. 5. It has a balcony. 6. Leah is from Dublin. 7. She is in Florida until Sunday. 8. She is a surfer. 3 Här lyssnar eleverna på fem presentationer och parar ihop namn, stad och hobby. Gå först igenom alla ord en gång innan avlyssning, så att eleverna hör uttalet på engelska. Lyssna sedan på hörövningen. Söklyssna. Workbook sid. 7 2 Find a word in the text for: 1. a colour 2. a day in a week 3. Aaron!"# 4. Leah SEVEN 7 4 Här skriver eleverna slutet på meningen som Aaron säger. De kan ta hjälp av sidan 7 i textbook. Sökläs. 5. a place where you live 6. sand near water 7. a sportsman/sportswoman 8. a father 3 Listen and match names with cities and hobbies. Draw lines. Mary Dublin dancing Jack London surfing Joanna Glasgow football 5 Eleverna planerar och förbereder sig för att muntligt presentera sig själva. De kan titta på Aarons pratbubblor för att få inspiration. Låt eleverna sitta i smågrupper och berätta om sig själva. De som vill får presentera sig för klassen. De elever som är osäkra kan förbereda sig med manuskort. Använd en modell. Charlie New York gaming Lily Sydney tennis 8 EIGHT Workbook sid. 8 4 Look at the text. Write down what Aaron says. 2. I m from 1. I m 3. I live 4. That s 5. I love to 6. Here s 5 Work in groups. Present yourself. Don t forget to sing the song. NINE 9 Workbook sid Champ 4. Lärarhandledning

8 Kapitelgenomgång Chapter 1 Compare the sentences. Here s my dad. Here is my dad. I m Aaron. I am Aaron Vad lägger du märke till? När tror du man använder Here s, He s, She s och I m? Här får eleverna reflektera över formellt och informellt språk. Påminn dem om vad ni pratat om tidigare i samband med text genomgången och låt dem lösa uppgiften själva. Anpassa språket. 6 Write like in the example. 1. That s = $%&'()(*+ 2. Here s =,-.-()( 3. He s = 4. She s = 5. I m = 6 Eleverna får öva på regeln kring sammandragning. Where is the USA and where is Ireland? Name three cities in each country. Look at a map of the world. 10 TEN Workbook sid. 10 Ge eleverna en karta eller låt dem söka fram en på internet. Sedan försöker de lokalisera var i världen USA och Irland ligger. När de funnit länderna letar de efter och skriver tre städer i varje land. Låt dem sedan sitta ner i par och jämföra vilka städer de valt. Kanske upptäcker de att de har valt samma städer på Irland, men olika i USA och kan reflektera över vad detta beror på. Champ 4. Lärarhandledning 19

9 5 10 Kapitelgenomgång Chapter 2 Song: Hi and hello How are you? Före läsningen Eleverna arbetar i par och antecknar hälsnings- och avskedsfraser som de känner till sedan tidigare. Fråga vad de har för förslag och anteckna dem på tavlan. Be sedan eleverna gå runt i klassrummet och hälsa på varandra. Let s mingle and use the words for hello and goodbye. Låt eleverna fundera på om det är någon skillnad på hälsningsorden. Till vem och när använder man de olika fraserna? Anpassa språket. How are you? Work in pairs. Write down words and phrases to say hello and goodbye. Hello! Goodbye! 1A Fill in the missing words. Mr Hope Hi. How you? Leah, thanks. And? Mr Hope Not too,. Look Aaron, for lunch. Nice to you Leah. Aaron OK, Dad. Well, Leah. See you. Leah Bye, bye, Aaron. 1B Work in pairs. Act out the dialogue in exercise 1A. CHAPTER 2 Det står i texten att Aaron och Leah möts på en strand i Florida, USA. Finns något mer i texten som visar att de är i USA? Introducera texten Workbook sid. 11 ELEVEN 11 Titta på sidorna 8 9. Fråga eleverna vad de ser på bilden. Titta på texten. What do you see in the picture? I see... trees, a towel, an ice cream, a chair, a ball, a dog, girls, boys etc. De svar du får på svenska, säger du på engelska och ber eleven säga efter. Låt eleverna gissa vem mannen på bilden är. Påminn om hur texten slutade i kapitel 1 om de behöver hjälp. Dra slutsatser. CHAPTER 2 On a beach in America How are you? Aaron Dad, this is Leah. Mr Hope Oh? Hi. How are you? Leah Fine, thanks. And you? Mr Hope Not too bad, thank you. Can t complain. Nice weather. Aaron Leah is Irish, Dad. Mr Hope Really? So you re from Ireland? Leah Yes, I m from Galway. Mr Hope Right. Look, Aaron, time for lunch. Aaron Leah Nice to meet you, Leah. OK, Dad. Well, bye Leah. See you later. Bye, bye, Aaron. Girl Man Oh, sorry! It s all right. I like ice cream. Who s the man Aaron and Leah are talking to? It s Aaron s dad. 8 EIGHT Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid Champ 4. Lärarhandledning

10 5 10 Kapitelgenomgång Chapter 2 Under läsningen Ms Williams Would you like a Coke, Alex? Alex No, thanks, Mom. Ms Williams An ice cream? Alex Yes, please. Ms Williams What flavor would you like? Alex Chocolate and vanilla, please. Good boy! At the counter Ms Williams An ice cream chocolate and vanilla and a coffee. Man That s six dollars, please. Ms Williams Here you are. Man Thank you, ma am. ICE CREAM COLD DRINKS Lyssna på och läs dialog 1 och ställ kontrollfrågor. Sökläs. Why does Aaron need to go home? It s time for lunch. How do they say hello and good bye in this text? Hi, Bye, bye. Lyssna på och läs dialog 2, 3 och 4 och ställ kontrollfrågor. Sökläs. Dra slutsatser. Why does the girl say oh, sorry? She drops ice cream on the man s stomach. What does Alex want to eat and drink? He wants an ice cream, chocolate and vanilla. What does his mom want? She wants a coffee. Träna på skillnaden i uttal mellan v [v] vanilla och w [w] weather, well, would, what. Träna även på uttalet av ch [tʃ] chocolate. Körläs mening för mening. Låt eleverna sedan läsa texten i par. Fånga upp ord som eleverna har svårt att uttala och körläs dessa gemensamt. Kapitel 2 är en text som lämpar sig bra för dramatisering. Dela upp klassen i smågrupper och öva in dialogerna. Låt eleverna sedan spela upp dem. Uppmuntra dem att leva sig in i rollerna. NINE 9 Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid. 9 Eftersom texten utspelar sig i USA är det amerikansk engelska eleverna möter. Det kan vara värt att notera stavningen av vissa ord till exempel ordet flavor. Den brittiska stavningen för samma ord är flavour. Påpeka även skillnaden mellan mum och mom. Mom är amerikansk engelska och mum är brittisk engelska. Reflektera över kulturella företeelser. Gå igenom några olika artighetsuttryck från texten och fråga eleverna om de vet när man använder dem. When do you say oh, sorry (p. 8 line 12), no, thanks (p. 9 line 3), yes, please (p. 9 line 5), thank you (p. 9 line 12)? Fråga eleverna vad de kan för artighetsord på sitt eget språk? Reflektera över kulturella företeelser. Champ 4. Lärarhandledning 21

11 Kapitelgenomgång Chapter 2 Här passar det även bra att ta upp vad förkortningarna Mr, Ms, Mrs betyder och hur de används. Reflektera över kulturella företeelser. Förklara för eleverna att det finns två olika titlar för fru/fröken, beroende på om man är gift, ogift eller har okänt civiltillstånd Mrs (Misses) och Ms (Miss). Idag använder man oftare och oftare Ms för alla kvinnor. Detta eftersom den civila statusen inte är relevant att berätta om i sin titel. Elever i engelsktalande länder tilltalar inte sina lärare med förnamn utan med Mr eller Ms samt efternamnet, till exempel Mr Smith can you help me, please. Ms Williams tilltalas Ma am i texten. Berätta att Ma am betyder ungefär frun och är ett ord man använder i artighetssyfte till någon man inte känner så väl, till exempel i en affär. Befäst artighetsfraserna genom att fråga frågor som eleverna svarar Yes, please eller No, thank you på, till exempel: Would you like some coffee? Would you like an ice cream? 22 Champ 4. Lärarhandledning

12 Kapitelgenomgång Chapter 2 Efter läsningen How are you? CHAPTER 1 A 2 Eleverna fyller i luckorna med ord från texten. Sökläs. Work in pairs. Write down words and phrases to say hello and goodbye. Hello! Goodbye! 1 B 1A Fill in the missing words. Mr Hope Hi. How Leah, thanks. And Mr Hope Not too Aaron OK, Dad. Well, Leah Bye, bye, Aaron.?,. Look Aaron, 1B Eleverna arbetar två och två och spelar upp dialogen i övning 1A. Låt de som vill spela upp för klassen. you? for lunch. Nice to you Leah. Leah. See you. Work in pairs. Act out the dialogue in exercise 1A. Det står i texten att Aaron och Leah möts på en strand i Florida, USA. Finns något mer i texten som visar att de är i USA? ELEVEN 11 I den här övningen får eleverna leta efter bevis för att dialogen utspelar sig i USA. Leta ledtrådar. Reflektera över kulturella företeelser. Workbook sid Put the sentences in the correct order from 1-7. Thank you. Vanilla, please. Here you are. Hello, can I help you? That s three dollars. What flavor? 2 Yes, an ice cream, please. Eleverna numrerar meningarna, så att det blir en fungerande dialog. Uppmana dem att försöka på egen hand, utan att titta i boken. 3A Listen and match the dialogues with the phrases. 3B Bye, bye. Yes, please. Sorry! Nice to meet you. Listen again. Who is talking? Draw lines between the correct pairs. Mr Taylor Ms Jones Jack Shawn I den här hörövningen får eleverna höra fyra dialoger. De lyssnar först efter vissa artighetsuttryck. De får sedan lyssna en gång till och parar då ihop vem som talar med vem. Söklyssna. Ella Rachel 12 3 A+B. Michael Mr Black TWELVE Workbook sid Write a dialogue. 5 Act out the dialogue in exercise 4. Här skriver eleverna en dialog där ord och uttryck från kapitel 2 ingår (till exempel yes, please och no, thank you). För att eleverna ska komma igång lättare kan du föra en dialog med klassen och be dem komma med förslag på ord och fraser som de kan använda i övningen. Skriv gärna upp idéerna på tavlan. Tipsa dem om att man kan byta ut mat och smaker i dialogen. Använd en modell. Note! You say Yes, please and No, thank you. Write and draw a comic strip. Don t forget to sing the song. THIRTEEN Workbook sid Avsluta arbetet med att låta eleverna spela upp dialogerna för varandra. Använd en modell. Eleverna ritar och skriver en kort serie där ord och fraser från kapitlet ingår. Uppmuntra dem att skriva så utförligt som möjligt. Häng gärna upp serierna på väggen i klassrummet, så att klasskamraterna kan ta del av resultatet. Använd hjälpmedel. Champ 4. Lärarhandledning 23

13 Kapitelgenomgång Chapter 3 My Blog Song: Count to twelve Före läsningen CHAPTER 3 My blog Eleverna tittar på bilden och berättar för en kamrat vilket familjeord som Match word and person. Say like this: This is a passar till vilken person. Uppmana dem att använda exempelmeningen. Uppmärksamma eleverna på att flera ord kan höra till samma person på bilden, mamman kan till exempel vara både mum och woman. Ett ord kan också användas flera gånger, granny är ju till exempel även woman. boy sister När alla är klara går ni gemensamt igenom svaren. Förklara att mormor/farmor, daughter brother granny father man dad grandad woman morfar/farfar heter samma sak på engelska. Om klassen önskar kan du gå mum girl mother son igenom fler familjeord. 14 FOURTEEN Workbook sid. 14 mum, mom, mummy, mother step-mother dad, daddy, father sister brother granny, grandma, grandmother grandad, grandpa, grandfather step-father step-sister step-brother half-sister half-brother CHAPTER 3!"#$%&'( )!'*+, )-*(./0 *.%(-(0%0!"#$%"#& Introducera texten 10 TEN Titta på bloggen på sidan i textbook. Titta på texten. Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid. 10 Look at the pictures and the text. What kind of text do you think this is? It s a blog. Fråga klassen om de brukar läsa bloggar. Fråga även om någon kan förklara vad en blogg är. Do you read blogs? Which ones? What can you read about in a blog? You can for example read about a person, about his/her friends, life, interests etc. Fråga vad de tror att den här bloggen handlar om. Sökläs. Titta på texten. Who is this blog about? It is about Lily. What do you think Lily writes about? She writes about her family, her house, her cat, her dog etc. 24 Champ 4. Lärarhandledning

14 Kapitelgenomgång Chapter 3 Under läsningen Lyssna på och läs texten och ställ sedan kontrollfrågor. Sökläs. How many people are there in Lily s family? There are five people in Lily s family. Is Lily s mum a pilot? No, she s a police officer. How old is Lily s brother? He s seven years old. Who is Ella? She s Lily s sister. Låt eleverna bikupeläsa (buzz read) texten, se sidan 7. Gå runt och lyssna på intonation, betoning och uttal hos eleverna. Arbeta vidare med uttalet där det behövs. I samband med textgenomgången bör du göra eleverna uppmärksamma på verbet be i presens. Skriv följande meningar på tavlan och fråga hur man säger är på engelska. My mum, Mary, is a pilot. My blog Hello! I m Lily Brown. I m eleven and I m from London. I live in an old house with a big swimming pool and a skateboard park. We re eight in my family. My mum, Mary, is a pilot. My dad, John, is a football player with Arsenal. My brother, Tyler, is a rock star. He s great! My little sister, Ella, is only four. I love her. She s so cute! I love my dog, my cat and my horse. So, this is my family. Not true? No, you re right. It s not, I m afraid. We re five in my family. We live in a flat. My mum s a police officer and my dad s a programmer. Animals? No, sorry! I m allergic. My brother s seven, and my little sister Ella s four and they re both cute. I love them! That s true. We re (we are) eight people in my family. I m (I am) Lily Brown. Konstatera att det finns tre olika sätt att säga är och att det är personen (subjektet) som styr vilket ord för är som man använder. ELEVEN 11 Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid. 11 Förklara att a och an betyder samma sak. Skriv sedan upp några av orden som finns i texten, med obestämd artikel, och låt eleverna fundera på när man använder a respektive an. Om ingen elev kommer på regeln så kan du skriva engelskans fem vokaler (AIEOU) på tavlan. Då brukar de se mönstret. Förklara att ord som börjar på vokalljud lättare binds ihop med an, låt eleverna prova att säga an old house och a old house. Det blir tydligt att man får ett större flyt i språket när man säger rätt. Det är viktigt att betona att det handlar om vokalljudet och inte om bokstaven i början av ordet, till exempel an hour, a yellow house. Befäst några av fraserna genom att fråga eleverna följande: I m Eric, who are you? I m 10 years old, how old are you? I m from Alingsås, where re you from? Champ 4. Lärarhandledning 25

15 Kapitelgenomgång Chapter 3 Efter läsningen 1 A Eleverna läser påståendena och avgör om de är sanna eller falska. Sökläs. 1 B Här rättar eleverna meningarna som var fel i övning 1A. Lily is ten blir istället Lily is eleven. Her dad is a police officer blir istället Her dad is a programmer. 1 A Tick off right or wrong. right 1. Lily is ten. 2. She is from London. 3. Her dad is a police officer. 4. Her sister Ella is five. 5. Lily is allergic. 1 B Correct the sentences that are wrong. 2 Fill in the crossword. wrong 2 Eleverna övar på några av kapitlets ord genom att lösa ordflätan. 3 Här letar eleverna efter orden one twelve. Låt gärna en elev skriva upp orden på tavlan som stöd för klassen innan de gör övningen. Workbook sid. 15 Don t forget to 3 Find the numbers Circle them. sing the song. L E L E V E N T W E A P O L O V T W O K R O F I V E O A W T K R O W E R T E N W O W U N I O A T O E W S R E G E L H S L S S M O H I U R H V N I N E T L Y E Y E O X O C A O N E A M F A S E V E N T M A FIFTEEN 15 4 Låt eleverna mingla i klassrummet och fråga fem klasskamrater vad de har för telefonnummer. Ett tips är att eleverna antecknar sina egna telefonnummer innan de börjar. Uppmana dem att använda de meningar som finns med i exemplet. Använd en modell.?? Name 16 SIXTEEN 4 Ask some classmates about their telephone numbers. Say like this: What s your telephone number? It s [oh-seven-oh-six-two-one-two-three-four-four] Telephone number Workbook sid. 16 Låt eleverna upptäcka att det finns tre olika sätt att säga är på engelska och det är personen som utför något (subjektet) som bestämmer vilket ord man använder. Eleverna kan till exempel svara så här: Det finns tre ord för är. Efter I heter det am, efter we are och efter she is. 5 Här bildar eleverna meningar och övar på att använda presens av verbet be. Compare the sentences. am a rock star. are from England. is my sister. Vad betyder de kursiverade orden? Vad lägger du märke till? 5 Write sentences. Look at the example. You He We It I They She /-(&.-(&'(%"0-1 Workbook sid. 17 is are am at home. very nice. hungry. smart. 13 years old. Tom s sister. tired. SEVENTEEN Champ 4. Lärarhandledning

16 Kapitelgenomgång Chapter 3 Read the words. a house an old house a big ice cream a book a cat an ice cream an apple an egg a fish an insect Eleverna funderar på hur man använder obestämd artikel, a/an. Eleverna kan till exempel svara så här: an ice cream A använder man framför konsonantljud, an har man framför vokalljud. a big ice cream När använder man a och när använder man an? Betona att det handlar om vokalljudet och inte om bokstaven i början av ordet, till exempel an hour, a yellow house. Write a or an. guitar 4. arm 2. animal 5. football 3. sister 6. elephant 6 Listen to Emma and fill in the missing words. 1. Emma is 2. Her mum s name is years old. 3. Her dad is called 4. She has 5. The twins are. Eleverna fyller i luckorna med a eller an.. brothers and sisters. years old. EIGHTEEN 7 Workbook sid Work in groups. Your group is your family. Present your family to the other groups. Say like this: We are in my family. This is my Look at My blog on page 11 in your textbook for inspiration. Write a blog.!"#$%&'( )!'*+, )-*(./0 Eleverna lyssnar till en presentation och fyller i orden som saknas i meningarna. Låt eleverna titta på meningarna i boken innan de lyssnar, så de vet vad de ska vara uppmärksamma på. Söklyssna. *.%(-(0%0 8 Dela in klassen i grupper och låt dem spela familjer. Eleverna turas om att presentera sin familj för varandra, det är viktigt att alla är delaktiga. Uppmana eleverna att använda exempelmeningarna som finns i uppgiften. Använd en modell. Draw a picture of a family. Write about them. NINETEEN Workbook sid. 19 Champ 4_WB_chapter 1-10.indd :31 9 Här skriver eleverna en egen blogg, låt dem inspireras av A blog på sidorna i Textbook. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet. Använd en synonym. Eleverna ritar en fiktiv familj och skriver sedan en presentation av dem. Kontrollera att de förstår hur man använder his/her innan de börjar övningen. Du kan till exempel skriva: This is my mum, her name is som exempelmening. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet. Använd en synonym. Champ 4. Lärarhandledning 27

17 Kapitelgenomgång Chapter 4 Song: Colour song Party time Före läsningen CHAPTER 4 Titta på tröjorna och be eleverna beskriva dem. Uppmana dem att använda exempelmeningen: This T-shirt is (black, white, red, blue, green, yellow, brown, purple, orange, pink). Party time! What colours are the T-shirts? Describe them. Say like this: This T-shirt is white and blue. Hjälp eleverna att uttala orden rätt. Purple [ pɜ:p l] och orange [ ɒr ɪndʒ] är två ord som kan vara svåra att uttala. 1 Fråga sedan eleverna: What colours are you wearing today? Låt eleverna använda uttrycket I m wearing today. 20 Complete the sentences. 1. The party begins at 2. The party ends at 3. At the party you can eat 4. The party is at (address) 5. It is a party because it is TWENTY Workbook sid. 20 Introducera texten Titta på inbjudan på sidan 12. Titta på texten. Take a look at page 12, what is this? Invitation är ett svårt ord. Säger eleverna inbjudningskort, kan du bekräfta detta och säga: That s correct, it s an invitation to a party, a fancy dress party. Fortsätt att tala om bilden. Titta på texten. Dra slutsatser. CHAPTER 4 Party time! my You re invit ed to y! fancy dres s part When? Why? Where? How? What? Saturday, the 1st 5 p.m. to 9 p.m. It s my birthday! October, 7 Albion Road Come as you like! rn, dancing, popco Music, games,. and soft drinks crisps, hamburgers Welc ome! Melissa What is a fancy dress party? What are the people in the picture dressed up like? A lion, a pig, a banana, a pirate, a rabbit, a mouse, batman, etc. Melissa Oliver Melissa Oliver Hi, Oliver. Please, come inside. Hi. Happy birthday! Thank you. You look great, Oliver! Yeah, but I feel stupid. A lion, in swimming trunks! Holly There s Shawn. He s not dressed up at all. Hmm, just jeans and a yellow T-shirt but I like his blinking belt. 5 Megan 12 TWELVE Textbook sid. 12 Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd Champ 4. Lärarhandledning :13

18 Kapitelgenomgång Chapter 4 Under läsningen Låt eleverna lyssna på och läsa hela texten. Be eleverna leta efter ord för klädesplagg i texten. Ta hjälp av det du redan vet. How many words for clothes can you find in the text? Swimming trunks, jeans, t-shirt, belt, skirt, hoodie, socks, shoes. Fråga eleverna om de kan några andra klädesplagg på engelska. Ta hjälp av det du redan vet. Do you know any other words for clothes in English? Skriv förslagen på tavlan. Träna på följande uttal: [dʒ] just jeans, [j] yellow, [l] (tjockt l) like, please, Oliver, feel, lion, blinking belt, girl, cool. Lyssna på texten en gång till, mening för mening, och låt eleverna läsa efter. Därefter läser de texten i par. Jack Matt Visa hur man bildar regelbunden plural genom att, till exempel ta av en sko och säg: I ve got one shoe. Skriv shoe på tavlan. Sätt på skon igen och säg I ve got two shoes. Skriv shoes på tavlan. Be eleverna förklara varför det heter shoe shoes. Skriv exempelmeningen I see på tavlan och låt eleverna ge olika exempel, till exempel I see five books. Kontrollera att de lägger till s vid plural. Who s that girl in a black skirt and a red hoodie? It s not a girl. It s Adam. Pink socks and pink shoes. Cool. There s Shawn. Cool. THIRTEEN Textbook sid. 13 Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Avsluta med att befästa färgerna och kläderna genom att berätta vad du har på dig. Today I m wearing...(a green dress and black tights...) Be sedan eleverna berätta vad de har på sig för den som sitter bredvid. Använd en modell. Tell your classmate what you are wearing today. Champ 4. Lärarhandledning 29

19 Kapitelgenomgång Chapter 4 Efter läsningen CHAPTER 1 4 Eleverna avslutar meningarna med hjälp av texten på inbjudningskortet, sidan 12 i textbook. Sökläs. What colours are the T-shirts? Describe them. Say like this: This T-shirt is white and blue. 2 Genom att titta på bild och text på sidorna i textbook försöker eleverna lista ut vem som är vem. Ta hjälp av sammanhanget. Leta ledtrådar. Dra slutsatser Party time! Complete the sentences. 1. The party begins at 2. The party ends at 3. At the party you can eat 4. The party is at (address) 5. It is a party because it is TWENTY Workbook sid Eleverna arbetar i par och berättar om tre anledningar till varför de skulle vilja gå på maskerad. 2 Match name and picture. Melissa Oliver Shawn Jack Holly 4 Adam Eleverna skriver de engelska orden för klädesplaggen på bilderna. 3 4 Work in pairs. Discuss why you would like to go to the fancy dress party. Say like this: I d like to go to the fancy dress party because Write down the English words. 5 2&3 I den här hörövningen får eleverna lyssna på fyra dialoger i ett varuhus. De antecknar vad personerna köper. Söklyssna. Ta hjälp av det du förstår. Låt eleverna reflektera över hur språket låter när de olika personerna talar engelska. Kan de lista ut varifrån personerna kommer? Reflektera över kulturella företeelser. Look up Clothes on page 65 in your textbook. TWENTY-ONE Workbook sid Listen to people shopping at the department store. Match the people with the clothes and draw lines. One of them gets nothing. Listen to the English accents. Do you think they sound the same? Where do you think Jason and his dad are from? Where do you think Nick and Tom are from? Jason Cathy Nick Compare the sentences. s ) VE GOT one dog. s ) VE GOT three dogs. Vad lägger du märke till? Här får eleverna reflektera över hur man bildar regelbunden plural på substantiv (-s) Find five words in the plural on pages in the textbook. TWENTY-TWO Workbook sid Eleverna läser sidorna i textbook och letar efter fem substantiv som står i pluralform (games, crisps, hamburgers, softdrinks, socks, shoes). De kanske skriver jeans och trunks, förklara då att orden slutar på -s för att de alltid står i plural. 30 Champ 4. Lärarhandledning Tom 21

20 Kapitelgenomgång Chapter 4 7 Write down what you see. 7 Eleverna tittar på bilden och skriver vilka och hur många klädesplagg de ser. Uppmärksamma dem på att de ska använda pluralformen av substantivet. 4"5.($6+%*.'+7 8 Work in pairs. Colour one scarecrow each. Describe your scarecrows. Say like this: My scarecrow is wearing a black Listen to your classmate and colour one scarecrow. 8 Eleverna arbetar i par. Först färglägger de den ena fågelskrämman. Sedan turas de om att muntligt beskriva för varandra hur den färglagda fågelskrämman ser ut. Kamraten målar enligt beskrivning. När de är klara jämför de sina bilder för att se om de har uppfattat instruk tionerna rätt. Använd en modell. TWENTY-THREE 23 Workbook sid Write as you speak. 1. Here is my dad.,-.-8+(0#(9&91( 2. I am Mary. 3. That is Tyler. 4. He is a rock star. 5. Here is Ella. 6. She is my sister. 7. You are cute, Ella! 8. It is my family. 9. We are eight in my family. 10 Fill in the gaps with am, are or is. 1. We all thirsty. 2. Only Leah hungry. 3. I thirsty too. Remember that Leah is a she, Julie is a she 4. you hungry? and Jason is a he. 9 Eleverna repeterar sammandragna former. 10 Eleverna repeterar presens av verbet be. Uppmärksamma den gröna pratbubblan intill uppgiften på sidan 24. Påminn om att verbet finns på fliken på bokens pärm. 5. Jason not there. 6. And where Julie? Don t forget to sing the song. 24 TWENTY-FOUR Workbook sid Fill in the right words. When? Why? Where? How? 1. are you from? England. What? Who? 2. long are you here for? Until Friday. 3. is Oliver yellow? He s a lion! 4. is the party? It s on Saturday. 5. is that girl? It s my sister. 6. is her name? Linda. 12 Draw and write an invitation to a party. 11 Eleverna fyller i rätt frågeord i luckan. 12 Eleverna skriver en egen inbjudan. Melissas inbjudan på sidan 12 i textbook kan fungera som modell, men uppmuntra dem att gärna skapa något alldeles eget och unikt. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet. Work in pairs. Look at the picture on pages in the textbook. Write a dialogue between any two people in the picture. Act it out. TWENTY-FIVE 25 Workbook sid. 25 Eleverna arbetar i par och skriver en dialog mellan två personer som befinner sig på Melissas maskerad. När de skrivit klart, får de öva och sedan spela upp sin dialog. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet. Champ 4. Lärarhandledning 31

21 Kapitelgenomgång Chapter 5 Becky and Henry Song: I m a Champ Det här kapitlet är ett repetitionskapitel i vilket eleverna får visa att de har utvecklat förmågorna och befäst de språkliga företeelserna som de har arbetat med i kapitel 1 4. Meningen är att eleverna ska arbeta med kapitlets text och uppgifter relativt självständigt och därefter göra självbedömningen. I självbedömningen får de reflektera över vad de lärt sig och kan samt behöver utveckla. Före läsningen Be eleverna slå upp sidorna i textbook och låt dem förutspå vad texten ska handla om. Ge dem tips på vilka strategier de kan använda sig av. Titta på texten. Before we listen to the text, I want you to guess what this text is about. Look at the title and the pictures to get some clues, you can even skim through the text. Hi, I m Henry Champ. And this is my daughter Becky. We re from Manchester, England. Becky is eleven. She s a very clever girl and I m very proud of her. Hello, I m Becky. This is my dad, Henry. He s a caretaker. He s very nice and I love him. But he s also a bit crazy. Look here. Under läsningen Lyssna på och läs texten och fråga sedan eleverna om det är något som är oklart, om det är något de inte förstår. Is there anything we need to clarify before we continue? Här kan eleverna komma med egna förlag på ord och uttryck som de inte förstår. Om de inte gör det, gå igenom några ord som kan vara svåra att förstå till exempel: clever, proud, caretaker, dirty, eagle, PT (personal trainer), stupid. Hello, I m Becky. This is my dad, Henry. Låt eleverna arbeta i grupper och läsa texten högt. Lyssna på intonation, betoning och uttal av ord och gå gemensamt igenom det som eleverna behöver öva mer på. Påminn om att de inte behöver kunna betydelsen av alla ord för att förstå helheten. De behöver även bli medvetna om att allt inte står i texten, att de ibland måste använda olika strategier. Leta ledtrådar. Ta hjälp av det du förstår. Ta hjälp av sammanhanget. Dra slutsatser. Titta på ordet. Ta hjälp av den del av ordet som du förstår. Använd hjälpmedel. He s a caretaker. He s very nice and I love him. But he s also a bit crazy. Look here. 14 FOURTEEN But Dad! All my things are dirty! My favourite T-shirt, with an eagle on it, you know, my blue jeans, my yellow skirt, my green jacket and my new white socks. And my hoodie! What colour is it now, Dad? Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid. 14 PT Henry PT Henry Tom Henry Alice Henry Alice Henry Becky Henry Becky Good afternoon, Mr Champ. Can I help you? Yes, I can t get this down. No problem. Good afternoon, Tom. Afternoon, Henry. Oh, look out! Oh dear. So sorry, Alice. It s all right. I feel so stupid. You re not stupid, Henry. You re just a bit clumsy. Good morning, Becky. How are you today? Fine, thanks. More tea? No, thanks. Time for school. FIFTEEN 15 Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd :13 Textbook sid Champ 4. Lärarhandledning

22 Kapitelgenomgång Chapter 5 Efter läsningen 1 Answer the questions. 1. Where are Henry and Becky from? 2. What is Henry s profession? 3. How old is Becky? 4. Who is a bit crazy? 5. Why is Becky upset? 2 Listen to the conversation between Henry and Becky. Answer the questions. 1. What is Henry s new phone number? :;< 2. What is Becky going to wear at the party? a white 1 Eleverna svarar på läsförståelsefrågor. I den sista frågan ingår ordet upset och profession. De orden har de troligtvis inte mött än. Eleverna kan kanske förstå dem med hjälp av sammahanget eller så kan de slå upp dem, de finns i den alfabetiska ordlistan. Sökläs. Dra slutsatser. Använd hjälpmedel. black pink 2 26 TWENTY-SIX Workbook sid. 26 Eleverna lyssnar på ett samtal mellan Becky och Henry och besvarar frågorna. De ska uppfatta siffror och klädesplagg. Söklyssna. 3 Work in pairs. Look at the pictures and act out. 3 Eleverna arbetar parvis och spelar upp tre olika dialoger. De använder hälsningsfraser i olika sammanhang och till olika personer. Låt dem få förbereda sig en kort stund. Låt dem sedan interagera och improvisera. Anpassa språket. Visa. Förklara ordet. Beskriv ordet. Använd en synonym. Tala om något annat. 4 A Workbook sid. 27 TWENTY-SEVEN 27 Här skriver eleverna ett e-mejl till Becky, där de berättar om sig själva och om sin familj. Uppmana dem att skriva så mycket som möjligt. Använd hjälpmedel. Beskriv ordet. Förklara ordet. Använd en synonym. 4A Write a presentation of yourself and your family. 4 B Eleverna arbetar i grupper och läser upp sina e-mejl (från övning 4A) för varandra. Don t forget to sing the song. 4B Work in groups of four. Read your text to your classmates. 28 TWENTY-EIGHT Workbook sid. 28 Champ 4. Lärarhandledning 33

23 Kapitelgenomgång Chapter Låt alla elever göra övning 1 i Do you remember. Den testar om eleverna förstår några av de nyckelfraser som de har mött i kaptiel 1 5. Därefter följer olika övningar på ordfält och grammatik. Dessa övningar är främst till för de elever som behöver träna lite mer. Chapter 1 4. Vocabulary and grammar. 1 Tick off the correct answers. 1. How are you? 2. Oh, sorry! Fine, thanks. Here you are! I m a student. It s all right. And you? Thank you. 3. Would you like an ice cream? 4. How old are you? Yes, I can. I m ten. Yes, please. I m a girl. Yes, I know. I m thirsty. 5. Where are you from? 6. How long are you here for? I m eleven. Two metres. I m fine. Until Friday. I m from Sweden. No, thanks. 2 Write questions to the answers. 1.? I m from Sweden. 2.? I m ten years old. 3.? It s my mum. 4.? He s at work. 5.? On Saturdays. Eleverna svarar först på hur de tycker att det gick att arbeta med förmågorna läsa, höra, skriva och tala. Sedan får de avgöra om de tycker att de kan de språkliga företeelserna som de har arbetat med. Denna avstämning fungerar även som en påminnelse om vad de har arbetat med. Slutligen får de fundera över vilka språkliga strategier som de använder vid olika tillfällen. 6.? My favourite hobby is dancing. TWENTY-NINE 29 Workbook sid. 29 Förmågor Hur pass säker känner du dig på följande påståenden? Jag kan läsa och förstå texten om Henry och Becky. Jag förstår hörövningen om Henry och Becky. Jag kan presentera mig själv och andra personer skriftligt. Osäker Lite osäker Ganska säker Säker Jag kan presentera mig själv och andra muntligt. Språkliga företeelser Sätt ett kryss i cirkeln om du vet vad följande ord betyder och kan använda dem: a/an who why what when how one sock two socks I m you re he s she s it s we re they re Om du känner att du behöver öva mer, gå till Do you remember på sidan 29. here s that s there s Språkliga strategier Skriv färdigt meningarna. När jag inte riktigt förstår det jag läser eller hör, så När jag inte kommer på ett ord eller uttryck när jag talar eller skriver, så THIRTY-ONE 31 Workbook sid Champ 4. Lärarhandledning

24 Kopieringsunderlag Chapter 1 5 Bingo Sidan 38 Varje elev få var sin bingobricka. De skriver slumpvis in nio nummer mellan 1 12 i rutorna. Läraren eller en elev ropar ut nummer i valfri ordning. De elever som har numret som ropas ut på sin bricka kryssar för det. När alla nummer på brickan är förkryssade (eller när eleverna får en rad förkryssad, ni väljer själva) ropar de bingo! Utroparen ber då eleven läsa upp vilka nummer som är förkryssade. En variant på bingo är att läsa upp meningar med nummer, till exempel You are ten years old. Då får eleverna höra ordet i ett sammanhang. Om bingo är en uppskattad aktivitet i klassrummet, kan man också spela med ord från ordfälten family (chapter 3), clothes (chapter 4), och colours (chapter 4), se listor med ord på sidan 37 eller låt klassen samla ord på tavlan som de sedan väljer ifrån. WH-questions Sidan 39 Eleverna läser e-mejlet och besvarar frågorna. Facit: 1. This is for Leah s Granny and Grandad. 2. Leah is in Florida. 3. The weather is nice, hot and sunny. 4. The hotel is called the Pink Flamingos because it is pink. 5. Leah is home on Sunday. Spot the difference Sidan 40 Eleverna arbetar i par, en har kort A och en har kort B. De ska inte visa bilderna för varandra. De interagerar genom att turas om att beskriva bilderna för varandra och ska på så sätt hitta sju olikheter mellan bilderna. Facit: Oliver s shorts, Shawn s T-shirt and trousers, Adam s skirt, hoodie and shoes, Melissa s dress. Board game - The classroom Sidorna Eleverna spelar spel med ordfältet the classroom. Det är bra att låta eleverna arbeta med och lära sig vad orden i klassrummet heter på engelska eftersom att det hjäper dem att använda engelskan som arbetsspråk under engelsklektionerna. Förberedelser Kopiera upp spelplanen i A3 och bildkorten. Kopiera helst i färg (färgerna används istället för tärning, men mönstret runt rutorna och korten fungerar lika bra, se nedan). Laminera gärna korten så att materialet kan användas flera gånger. Be eleverna leta fram saker som de kan använda som spelpjäser. Champ 4. Lärarhandledning 35

25 Kopieringsunderlag Chapter 1 5 Spelinstruktioner Lägg spelplanen mitt på bordet och placera spelpjäserna på startrutan. Lägg korten i en hög med bildsidan nedåt vid sidan av spelplanen. Eleverna tar i tur och ordning upp ett kort och säger vad saken på kortet heter på engelska. Om det är rätt får eleven flytta fram till den första rutan på spelplanen som har samma färg som kortets bakgrund. Det vill säga har kortet en blå bakgrund, flyttar spelaren fram sin spelpjäs till den första, blåa rutan på spelplanen. (Om spel planen och korten inte är i färg så används mönstret på kortet som vägvisare i stället färgen.) Om spelaren inte vet vad saken på kortet heter på engelska flyttar spelaren inte sin spelpjäs. Det använda kortet läggs i botten av korthögen och turen går över till nästa deltagare. Hamnar spelaren på en ruta med en pil, får han/hon flytta sin spelpjäs till rutan som pilen pekar på. Spelet fortsätter på samma sätt tills någon av deltagarna når mål, och vinner. Pictionary/Word game Sidan 44 Pictionary/Word game består av kort med substantiv som eleverna har mött i kapitel 1 5. När eleverna arbetar med pictionary eller Word game så repeterar de alltså de substantiven från kapitel 1 5. Förberedelser Kopiera upp korten och laminera dem. Se till att det finns tillgång till en klocka eller telefon för tidtagning. Dela in klassen i lag. Pictionary Spelinstruktioner Lägg korten i en hög med textsidan neråt. En spelare från ett av lagen tar upp ett kort och ritar sedan det ord som står på kortet på tavlan, lagkompisarna gissar vilket ord det är. Om de inte gissar rätt inom en minut, går chansen över till motståndarlagen. Det lag som gissar rätt vinner poängen (kortet) och turen går vidare till nästa lag. Spelet fortsätter på samma sätt tills alla korten är slut. Laget med flest kort har vunnit. Ett annat sätt att spela pictionary är att spela i grupper. En ritar och de andra gissar. Den som gissar rätt får poängen. Här krävs det att man har kopierat upp korten i samma antal som det finns grupper. Word game Spelinstruktioner Lägg korten i en hög med textsidan neråt. En elev tar upp ett kort och beskriver ordet som står på kortet. Om det till exempel står rabbit på kortet, kan eleven säga: This is a pet, it has long ears and it is white, black or brown. It likes carrots. Laget har en minut på sig att beskriva och gissa vilket ord som beskrivs. Om de inte gissar rätt, går chansen över till motståndarlaget. Det lag som gissar rätt vinner poängen (kortet) och turen går över till nästa spelare/lag. Spelet fortsätter på samma sätt tills alla korten är slut. Laget med flest kort har vunnit. Ett annat sätt att spela word game är att spela i grupper. En elev beskriver ordet som står på kortet och de andra gissar. Den elev som gissar rätt får kortet och poängen. Här krävs det att man har kopierat upp korten i samma antal som det finns grupper. 36 Champ 4. Lärarhandledning

26 Kopieringsunderlag Chapter 1 5 Ord till bingo Numbers Family words Colours Clothes one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve man woman boy girl dad mum father mother brother sister son daughter grandad granny red blue green pink brown orange yellow grey purple white scarf hat tunic top trousers pants sweater jacket shirt belt boots shorts socks wellies gloves jumper mittens coat cap dress hoodie swimming trunks swimsuit underwear jeans pyjamas wolly hat bra skirt trainers shoes T-shirt jeans skirt Champ 4. Lärarhandledning 37

27 Bingo & 38 Chapter 1 5 Kopiering tillåten. Sanoma Utbildning AB. Champ 4.

28 Wh-questions Read the and answer the questions. Hi Granny and Grandad! How are you? I m fine. We re on holiday in Florida. The weather is nice, it s hot and sunny. It s really hot, so I eat ice cream every day. My favourite flavour is chocolate. We are at a hotel called The Pink Flamingos. It s a big place with a swimming pool and a gym. It s called The Pink Flamingos, because it s pink. We go to the beach every day, to play in the sand and swim in the sea. Sometimes we see dolphins. They re so cute! We re here until Sunday, so I ll see you on Monday! Now it s time for lunch, hamburgers and chips. YUMMY! See you! Love, Leah Questions 1. Who is this for? 2. Where is Leah? 3. What is the weather like? 4. Why is the hotel called The Pink Flamingos? 5. When is Leah home again? Chapter 1 5 Kopiering tillåten. Sanoma Utbildning AB. Champ 4. 39

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

Good Stuff 3 Textbook

Good Stuff 3 Textbook Good Stuff 3 Textbook PROVLEKTION Good Stuff GOLD 3 (47-10485-7) Provlektion Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Lärarinstruktion Syfte: Kunna fråga och svara på hur gammal någon är. Kunna räkna till

Läs mer

Pedagogisk planering Chapter 16 20

Pedagogisk planering Chapter 16 20 Pedagogisk planering Chapter 16 20 Syfte I kapitel 16 20 får eleverna utveckla förmågan att: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera sig och kommunicera i tal och

Läs mer

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta PROVKAPITEL Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta OM LEARN ENGLISH Learn English FIRST BOOK Sofia Hession Sofia Panagiotidou Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish GOOD STUFF GOLD Lek och glädje helt enkelt! Good Stuff GOLD är just guld för dina elever. Med massor av uppmuntrande övningar, glada sånger och ramsor vågar alla testa sina vingar på det nya språket. Den

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

En introduktion till det engelska språket

En introduktion till det engelska språket En introduktion till det engelska språket Lars Nordlinder Kristina Olsson Leitner 1 De 26 programmen till Kids English Zone kan du betälla via SLI (www.sli.se) och din AV-Mediacentral eller UR Kundtjänst.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Facit till Workbook Year 4

Facit till Workbook Year 4 Facit till Workbook Year 4 Unit 1 Family Grammar Repair 1 I du he she it vi you de 2. 1. I 2. He 3. It 4. They 5. It 6. you 7. you 8. We 9. It 10. He 3A 3B are is is is are are are 1. Am 2. is 3. are 4.

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ENGELSKA ÅR 1 6 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal kunna läsa och förstå enkla berättelser

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta

PROVKAPITEL. Sofia Hession Sofia Panagiotidou. Roderick Hunt Alex Brychta PROVKAPITEL Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta OM LEARN ENGLISH Learn English FIRST BOOK Sofia Hession Sofia Panagiotidou Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Magic! 4 Workbook. Eva Hedencrona. Karin Smed-Gerdin. Peter Watcyn-Jones

Magic! 4 Workbook. Eva Hedencrona. Karin Smed-Gerdin. Peter Watcyn-Jones Magic! 4 Workbook by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Välkommen att bläddra i förhandsmaterialet till Magic! 4 Workbook, som är på totalt 96 sidor. Här visas övningarna till kapitel

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska

Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter händelser. Strategier för att uppfatta betydelsebärande

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7

PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7 PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7 TID: VECKA 45-51 S7:1 LEKTION 1: TORSDAGAR LEKTION 2: FREDAGAR S7:2 LEKTION 1: MÅNDAGAR LEKTION 2: TORSDAGAR ÄMNESOMRÅDE: FOOD, EATING OUT, TABLE TALK. Review of a movie.

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 6 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 6 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att kunna berätta om sig själv, tala om vad klockan är, kunna kroppsdelar och kunna beställa på restaurang.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Jan-Åke Persson Göran Friberg

Jan-Åke Persson Göran Friberg ON N I RS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Lesson 1. Lektion 1. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hello, my name is Hussein. I live in Åre.

Lesson 1. Lektion 1. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hello, my name is Hussein. I live in Åre. Lektion 1 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i Järpen.

Läs mer

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål 34 Five minute Activity ice breaker Back from the summer holidays Continue with Five minute Activity(practice with sentences) Training speaking and writing

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att kunna berätta om sig själv, tala om vad klockan är, kunna kroppsdelar och kunna beställa på restaurang.

Läs mer

LPP i Engelska ht. 2016

LPP i Engelska ht. 2016 LPP i Engelska ht. 2016 Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? jan 30 14:41 1 Varför läser vi engelska, samhällskunskap? Eleverna

Läs mer

Magic! 4. Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM

Magic! 4. Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM Magic! 4 Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM Förord Vi hoppas du ska ha stor nytta av den här pärmen. Bläddra och orientera dig i materialet. Först i lärarmaterialet

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Magic! 4. by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones

Magic! 4. by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Magic! 4 by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Välkommen att bläddra i förhandsmaterialet till Magic! 4. Här visar vi 4 kapitel ur Classbook och motsvarande sidor ur Workbook. En översikt

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas Hej! Denna vecka har jag ägnat en del tid till att lära mig namnen på alla elever i årskurs 4. Det har gått bra, men känner mig inte helt klar. Jag är under inlärning just nu och jag repeterar för fullt.

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att leva i olika fransktalande länder, att göra resor,om mode och kläder mm. Dessa arbetsområden berör allas

Läs mer

GoodStu TEXTBOOK YEAR 3. Ulrika Wendéus Johanna MacDonald

GoodStu TEXTBOOK YEAR 3. Ulrika Wendéus Johanna MacDonald GoodStu TEXTBOOK 3 YEAR 3 Ulrika Wendéus Johanna MacDonald Du lär dig vanliga skol- och klassrumsord vanliga klassrumsfraser Contents Unit 1 s. 4 5 Listen, everybody! Första dagen i skolan! På engelska!

Läs mer

Skriftlig kommunikation - analyser

Skriftlig kommunikation - analyser BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Skriftlig kommunikation - analyser Bedömda elevsamtal Nedan är de fyra texterna bedömda och kommenterade utifrån den beskrivning av skriftlig kommunikativ förmåga som

Läs mer

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan Stukad självkänsla Vet inte vilka deras starka sidor är Tror inte att de kan lära sig engelska Har fått lyckas för sällan

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Prov engelska. Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord. Do/does. She does.

Prov engelska. Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord. Do/does. She does. Prov engelska Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord Do/does I do You do He does We do You do They do She does It does Do not/does not

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Uppgifter: M (H) Engelska

Uppgifter: M (H) Engelska Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter: M (H) Engelska 1 2 3 Muntlig kommunikativ förmåga Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Innehåll: M (H) E Muntlig kommunikativ förmåga Instruktioner,

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord:

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord: Engelska Inför provet v. 48 Grammatik Substantiv uncountables s.124 Vissa substantiv kallas uncountables. Det innebär att man inte kan använda a/an framför dem. Det finns två slags uncountables - de som

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Good Stuff GOLD C Provlektion: Friendly Advice Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Friendly Advice Beroende på hur lång tid du vill ge eleverna till dramatiseringsövningen

Läs mer

Terminsplanering i Engelska årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Engelska årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Wings. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområdena musik, kläder, mat, i hemmet, i staden samt att leva i Storbritannien. Dessa arbetsområden berör allas vardag och

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för åk 7

Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för åk 7 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för åk 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Läsa Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of Mice and Men av

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING AV: LOTTA OLIN

LÄRARHANDLEDNING AV: LOTTA OLIN 1 LÄRARHANDLEDNING AV: LOTTA OLIN PICK A COLOUR NYBÖRJARENGELSKA FÖR ÅRSKURS F-1 10 PROGRAM Á 14:30 MINUTER OM PICK A COLOUR På en bänk. I en park. I en värld där alla pratar engelska möts Flea och Bug.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PELIMINAY LSPSWEP/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

YOUR ENGLISH HOMEWORK

YOUR ENGLISH HOMEWORK YOUR ENGLISH HOMEWORK In year 4 Till dig som är elev: Tänk på att inlärning av nya ord oftast fungerar bättre när det görs 10 min/dag istället för en timme en dag i veckan. Hör gärna av dig om du upplever

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer