REKLAM JA TACK! Holmen s paper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLAM JA TACK! Holmen s paper 1 2009"

Transkript

1 REKLAM JA TACK! Holmen s paper

2 I kärva tider stiger kraven på att marknadsföringen ska skapa handling, dra folk till butikerna och att effekten ska kunna mätas. Då står direktreklamen stark. Nog borde samma fördelar väga tungt också när det är goda tider? Så visst har papperet och DR framtiden för sig. I alla konjunkturer. I ensamt majestät som enskild kanal. I samverkan med digitala media. Tommy Wiksand Ansvarig för Holmen Papers affärsgrupp Retailers, Publishers and Printers 2

3 Tryckt + elektroniskt = det bästa för miljön! Sidan 4 6 DR står stark också i motvind 400 spännande år firas under 2009 Sidan 7 Kristider ger DR ett lyft Sidan 8 11 REKLAM JA TACK! Det finns ett svenskt ordspråk som säger att Inget ont som inte har något gott med sig. Sällan har det stämt så väl som nu. För vad händer i tider av kris och låg ekonomisk aktivitet? Jo, reklamköparna prioriterar en kanal som de vet fungerar. Det visade sig både i början av 1990-talet och under åren när IT-bubblan sprack. Kanalen är naturligtvis direktreklam. Signalerna pekar på att utvecklingen går åt samma håll också under den turbulenta tid vi just nu befinner sig i, säger Eva Ryss, VD för Svensk Direktreklam som är Sveriges största privata direktreklamföretag. Liten kod öppnar stora möjligheter Sidan Kunderna finns alltid nära PM 53 Sidan Sida 8 11 TEXT: Strateg Marknadsföring och Anders Thorén FOTO: Ulla-Carin Ekblom GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings tryckeri PAPPER: Holmen Ideal Volym 100 g Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen Paper AB Norrköping Tel: Webb: 3

4 En helårsprenumeration på en dagstidning ger upphov till 12 kg CO 2. Tar samme läsare bilen och åker mellan Stockholm och Göteborg tur och retur cirka 90 mil leder det till utsläpp av 240 kg CO 2. Om han tar flyget på semestern tur och retur från Stockholm/Arlanda till Mallorca blir utsläppen 730 kg CO 2. (Källa STFI Packforsk 2004). Tryckt eller elektroniskt en fråga om miljöpåverkan I debatten framställs ofta elektroniska medier som en lösning på miljöfrågan. Men riktigt så enkelt är det inte, enligt Maria Enroth, teknologie doktor i medieteknik och grafisk produktion. Jämförelser visar att tryckta produkter, optimerade och rätt använda, kan stå sig väl i konkurrensen med elektroniska medieprodukter. 4 Som forskare och konsult jobbar hon med att försöka skapa relevanta och rättvisande kriterier för att mäta olika mediers miljöbelastning. Bland annat har hon fungerat som en vetenskaplig partner till Taberg Media Group och deras TMG Eco Mark, ett verktyg som ska hjälpa den grafiska medieindustrin och företag att minimera sin påverkan av miljön. När det gäller de elektroniska mediernas miljöbelastning saknas ännu mycket fakta och forskningen är i sin linda. Det saknas till exempel livscykelanalyser som visar miljöpåverkan från vaggan till graven för många medieprodukter. Mycket har fokuserats på växthusgaser och klimatpåverkan. Det saknas bland annat data om elektroniska medier som ger mer fakta om råvaru- och restprodukthanteringen, säger Maria Enroth. Därför är jämförelser mellan tryckta och elektroniska medier ännu svåra. Maria Enroth har ändå försökt att presentera de publicerade resultat som finns vid en rad seminarier under vintern. Genomslag är viktigast Det första som hon slår fast är att det absolut viktigaste för kunden är att budskapet når ut och får genomslagskraft. Därför handlar det huvudsakligen om att optimera nyttan och minimera miljöbelastningen. Det är inte ett val mellan tryckta och elektroniska medier, det handlar om tryckta och elektroniska medier de kompletterar varandra. Baserat på både fakta och välgrundade antaganden har Maria Enroth jämfört olika tryckta och elektroniska mediers miljöpåverkan. I fallet

5 Det handlar om att använda just det mediet som kommunicerar bäst med minst miljöpåverkan, säger Maria Enroth, som tycker det är dags att sluta se elektroniska medier som frälsningen och pappersmedier som gårdagens teknik. med prenumererad dagstidning och webbtidning kommer resultaten från en KTH-studie. Brytpunkten ligger på 30 minuter framför datorn: om webbtidningen läses mer än 30 minuter per dag blir den mer miljöbelastande än den tryckta. Det tycker jag är uppmuntrande för dem som försvarar papperstidningen. Det finns potential att utveckla produkten vidare. Bäst i tryckt form Hon har också på något förenklade premisser jämfört en broschyr med en pdf på exempelvis en hemsida. Broschyren trycks i exemplar på 100 grams papper. Webbsidan besöks av besökare som alla tittar på pdf:en i fem minuter, varav 25 procent skriver ut den och lika många läser i ytterligare 25 minuter. Då blir den tryckta broschyren ungefär fyra gånger mer miljöbelastande. Det tycker jag inte är så stor skillnad. Man får heller inte glömma effekten, den tryckta broschyren kan vara mångdubbelt värdefull för avsändarens syften. Även om jämförelserna haltar en smula, innan forskningen tagit fram nya fakta, tycker Maria Enroth att det är dags att sluta se elektroniska medier som frälsningen och pappersmedier som gårdagens teknik. Det handlar om att använda just det mediet som kommunicerar bäst med minst miljöpåverkan i varje enskilt fall. Mycket talar för att mer långlivade produkter som används av många, som fackböcker och läromedel, fortfarande är bäst i tryckt form. 5

6 Tack för att ni gav oss besked och nya spännande utmaningar Låt mig börja med att tacka alla er som medverkat i vår senaste kundundersökning. Låt mig också direkt slå fast att era synpunkter och uppfattningar kommer att väga mycket tungt i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Glädjande nog startar vi det i ett läge där förtroendet för Holmen Paper är stort. 130 kunder i 13 länder står bakom omdömen som att vi jämfört med våra konkurrenter är pålitliga, har en hög grad av professionalism och en stor servicevilja. Personlig service i topp I undersökningen har kunderna också fått ranka vilka kriterier som betyder mest för en väl fungerande affärsrelation. Korrekta leveranser hamnar inte oväntat högst, liksom produkternas kör- och tryckbarhet samt en jämn kvalitet. Den personliga servicen och förtroendet för leverantörens kontaktpersoner lyfts även fram. Här får vi på Holmen Paper högsta betyg. Engagera hela kedjan Självklart finns det områden marknadens krav är mycket höga där vi behöver förbättra oss. Till utmaningarna hör att vässa vår produktkvalitet och leveranssäkerhet. Här ska vi kraftsamla och engagera alla medarbetare i hela kedjan! Arbetet pågår och vi siktar högt. Det övergripande målet är att Holmen Paper ska bli kundernas förstahandsval. Basen för förbättringsarbetet är våra fyra värdeord; kundfokus, professionalism, mod och engagemang. Att kundfokus står först är ingen slump. Det är kunderna som styr vårt utvecklingsarbete och visar oss vägen mot målet. För att följa upp hur utvecklingsarbetet går, kommer vi genom Opticom International Research att göra marknadsundersökningar med cirka två års intervall. Så vi ser fram emot att få återkomma och stämma av hur ni värderar oss. Med vänlig hälsning Henrik Sjölund Marknadsdirektör 6

7 År 1609 lät Hertig Johan av Östergötland anlägga det första bruket på Kvarnholmen i Norrköping. Därav kommer företagsnamnet Holmen. Med hjälp av flamländaren Wellam De Besche och holländaren Lois De Geer utvecklas snart en betydande industriell verksamhet med bland annat vapen- och mässingstillverkning. År 1633 anläggs det första handpappersbruket. Förändring och framtid präglar 400-årsjubileum Inte många företag kan visa upp en fyrahundraårig historia. Vid Holmens jubileum speglas företagets spännande förflutna, men i än högre grad är det framtiden som står i fokus. Koncernens anpassning till en föränderlig omvärld, utvecklingen av nya produkter och förstärkta satsningar på kvalitet presenteras vid flera av de aktiviteter som planeras, säger Anders Lyngenberg, projektledare för Holmen 400 år. Jubileumsaktiviteterna sträcker sig över hela året. I maj utges tidningsbilagan Holmen Vision, som speglar dagens verksamhet och visioner för framtiden. Holmen Vision distribueras tillsammans med Dagens Industri och med lokaltidningarna på de orter där Holmen har verksamhet. En engelsk och en spansk version kommer att publiceras under hösten. Under jubileumsåret får samtliga Holmenbruk besök av koncernledningen. Vid dessa jubileumsdagar tar ledningen tillfället att presentera de viktiga framtidsfrågorna för Holmen-koncernen. Alla anställda får en nyproducerad jubileumsskrift om Holmens historia och en liten minnesgåva. Många av de övriga jubileumsaktiviteterna anknyts till företagets ordinarie verksamhet till exempel bolagsstämman, kundträffar, skogsdagar med mera. Vid IFRA-mässan i Wien kommer Holmen Papers monter och sedvanlig kundmiddag att få jubileumsprofil. En röd tråd i hela jubileumsfirandet är att presentera det moderna Holmens förändrade struktur och strategi. På tryckpappersområdet styrs Holmen Papers produktion successivt över mot allt mer förädlade produkter och mycket stora resurser satsas nu på kvalitetsutveckling, högre service och utveckling av nya produkter. Historien visar att Holmen ständigt anpassat sig till i många fall ganska dramatiska förändringar i omvärlden. Därför tar vi jubileet som utgångspunkt för att visa det moderna Anders Lyngenberg Holmens förmåga att se de utmaningarna, genomföra förändringar och ta tillvara de nya möjligheter som öppnas, säger Anders Lyngenberg. Läs mer om jubileet på 7

8 Direktreklamen rullar på Dåliga tider är goda tider Finanskris och lågkonjunktur. Då är det full fart i direktreklambranschen. Istället för imageannonsering och varumärkesbyggande aktiviteter är det back to basics som gäller. Med oadresserad direktreklam satsar företagen nu på att få in kunderna i butikerna. Det strategiska får vänta... 8 Beskrivningen är tillspetsad men Eva Ryss, som är VD för Svensk Direktreklam, bekräftar att den i stort sett stämmer. Jo, vår erfarenhet är att i sämre tider går reklamköparna tillbaka till det som man vet verkligen fungerar och driver trafik till butiken, säger hon. Svensk Direktreklam delar årligen ut över en miljard trycksaker till hushållen i Sverige varav merparten är reklam men även olika former av samhällsinformation. Företaget uppskattar sin marknadsandel av den oadresserade direktreklamen till drygt 30 procent Totala reklaminvesteringar (indexerade värden, 1989 = index 100) Bank-kraschen Stark tillväxt 1 Kriståligt alternativ I branschen har man länge talat om direktreklam som det kriståliga alternativet. Den uppfattningen har mest byggt på magkänsla och så mycket statistik har man egentligen inte lutat sig emot. Men då vi träffar Eva Ryss på Svensk Direktreklams huvudkontor i Uppsala ligger rapporten Mediernas tillväxt i de olika reklamkonjunkturperioderna * på hennes skrivbord. Och marknadschefen Göran Kontin är på plats för att göra en summering: Under de senaste 20 åren har Sverige haft två stora ekonomiska kriser, bankkrisen och IT-kraschen Under dessa kriser har de totala reklaminvester ingarna planat ut mycket markant, men följts av lika tydliga tillväxtperioder. Ungefär som man kunnat vänta sig, alltså... Men det intressanta är att under båda kriserna ökade investeringarna i oadresserad direktreklam (ODR). Och framförallt växte ODR:s andel av de totala svenska medieinvesteringarna påfallande mycket. Plus 6 procent under bankkrisen och med hela 23 procent under IT-kraschen (se tabell sidan 11). Göran Kontin framhåller två av flera faktorer som har bidragit: Direktreklamen är handlingsutlösande DR-kampanjer drar kunder till butiker, besökare till hemsidor och resulterar i omedelbar försäljning. Alltså exakt vad som behövs i kristider. IT-kraschen Stark tillväxt Effekten är lätt att mäta I dåliga tider är reklaminvesterarna mer angelägna om att se mätbara resultat av sina satsningar. Effektmätningar för DR är enkla att genomföra och tillförlitligheten är god. De här argumenten gäller naturligtvis också i högkonjunktur, men när reklambudgetarna krymper kommer nyckelord som Handlingsutlösande och Mätbarhet ännu mer i fokus. Selektivitet och räckvidd i målgruppen är ytterligare faktorer som Göran Kontin pekar på (se sidan 10). Fördubblad volym Under den senaste 20-årsperioden har den svenska reklammarknaden präglats av ständiga introduktioner av nya mediealternativ som radioreklam, TV-reklam, gratistidningar, e-post, internet och andra interaktiva och digitala medier. Trots detta har direktreklamen vuxit i volym. Sedan början av 1990-talet har den faktiskt mer än fördubblats, från 1,5 miljarder utdelade trycksaker per år till över tre miljarder Och trots floden av nya medier har direktmarknadsföringen lyckats bibehålla en ganska konstant del av den totala medieinvesteringen och har en andel på ca 15 procent. Det är alltså ett ganska bra track record som direktreklambranschen har med sig in i den tredje djupa lågkonjunkturen sedan Men kommer positionerna att kunna försvaras den här gången också? Den här krisen är ju den värsta i mannaminne. Eva Ryss framhåller att hon har all respekt för krisen och för den hårdnande konkurrensen. Hon understryker också att det är för tidigt att dra slutsatser, men konstaterar ändå att de signaler vi fått hittills är positiva. Våra utdelare jobbar för fullt och reklambladsbuntarna har inte blivit tunnare, säger hon.

9 REKLAM JA TACK! 9

10 10 Selektering viktig i lågkonjunktur Möjligheterna att rikta budskapet till utvalda konsumentgrupper är ett argument för att satsa på direktreklam. Den adresserade reklamen är förstås mest träffsäker, men idag kan även ODR med god precision riktas till utvalda målgrupper. Distributionsupplagan kan nämligen baseras på information ur databaser om olika geografiska områden, inte bara för olika kommuner utan med data nedbruten på de utdelningsdistrikt som direktreklamföretagen använder. Befolkningens ålder, bostadstyp, familjesammansättning etc är standarduppgifter. Till det ska läggas data om var det finns överrepresentation av hushåll med höga inkomster, personer som reser mycket utomlands, konsumenter som köper en viss typ av livsmedel osv. Jag tror att företagen under lågkonjunkturen kommer att utnyttja de här selekteringsmöjligheterna i ännu högre grad. Nu om någonsin blir det viktigt att kampanjen träffar exakt rätt målgrupp, säger Göran Kontin. Svensk Direktreklam Svensk Direktreklam har cirka 400 anställda på 44 franchiseföretag runt om i landet. Med cirka deltidsanställda reklamutdelare är Svensk Direktreklam en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Omsättningen i direktreklamverksamheten uppgår till cirka 550 miljoner kronor. Utöver direktreklam ingår butiksmarknadsföring och gratisutdelade lokaltidningar också i koncernens verksamhet, som totalt omsätter ca 750 miljoner kronor/år. Lokala aktörer satsar Marknadschefens rapporter ger samma bild. Inga påtagliga neddragningar har märkts. Till och med hårt konkurrensutsatta branscher som hemelektronik och byggmarknader kör på i nästan samma omfattning. Fastighetsmäklarna är ett annat bra exempel. Trots att kedjorna tycks ha dragit ned på annonseringen i de stora dagstidningarna fortsätter de lokala mäklarna att bearbeta sina marknader med reklamutskick, säger Göran Kontin. Men Göran Kontin understryker att dagspressen är en svår konkurrent. Nedgången i den vanliga annonseringen har förlagen skickligt mött genom direktreklam i tidningen, det vill säga annonsbilagor. Däremot har Svensk Direktreklam ännu inte påverkats i någon högre grad av de digitala mediernas frammarsch, trots att den varit både snabb och imponerande. Vi ser internet som ett spännande komplement. Att använda direktreklam för att slussa in kunderna till internetsajterna är ett starkt koncept. Ny teknik öppnar nya kombinationsmöjligheter. Så internet och direktreklam lever faktiskt i symbios, säger Göran Kontin. Fokus på papper I det längre perspektivet för perioden på andra sidan krisen har Svensk Direktreklam strategin klar. Även om man noggrant följer de digitala medierna ska fokus även fortsättningsvis ligga på direktreklam tryckt på papper. Ny teknik öppnar nya kombinationsmöjligheter. Internet och direktreklam lever faktiskt i symbios. Till de nyckelord som tidigare nämnts vill Eva Ryss lägga till två som på lång sikt blir avgörande: Miljö och Relevans. Miljön är en av huvudanledningarna till att 22 procent av befolkningen idag har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Många nejsägare menar att direktreklamen innebär ett slöseri med resurser. Att reklambladens budskap inte upplevs som relevanta är ett annat skäl till att tacka nej (se sidan 11). Ökad träffsäkerhet Båda dessa synpunkter måste DR-branschen ta på största allvar, menar Eva Ryss. När det gäller miljöfrågorna har branschen en stor pedagogisk uppgift framför sig. Och när det gäller reklamens relevans jobbar företagen nu alltmer målinriktat för att förbättra selekteringen och öka träffsäkerheten. Lyckas branschen med detta slår man två flugor i en smäll responsen på kampanjerna ökar och kritiken mot onödig reklam minskar. Vår framtidsstrategi handlar alltså om kvalitet och precision. På lång sikt är det väldigt positivt för hela direktreklambranschen, säger Eva Ryss. * Undersökningen har genomförts av konsultföretaget Icebreak med data från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) som bas.

11 Andelar av stora reklam kakan IT-kraschen Medie förändring % ODR 5 6,15 23 % Internet 4,25 5,11 20 % Gratistidningar 4,7 5,1 9 % Landsortspress 16,6 16,6 0 % TV 15,1 14,3 5 % Radio 2,2 2 9 % Kvällpress 2,6 2,3 12 % Storstadspress 16,3 13,2 19 % Under IT-kraschen ökade den oadresserade direktreklamen sin andel av den totala reklamkakan med 23 procent (från 5,0 till 6,15 procent). Var femte säger Nej tack! Antalet svenska hushåll som säger Nej tack ingen reklam! ökar och uppgår idag till 22 procent. De flesta nej-tackarna finns i storstadsoch universitetsstäderna. Många är småhushåll och ofta är det ungdomar och hushåll med lägre köpkraft än genomsnittet som tackar nej. Den största delen av nej-tackarna uppger att de är allmänt reklamtrötta. En tredjedel anger miljöskäl eller att det är svårt att förvara och återvinna all reklam. Att reklamen inte är relevant att man inte är intresserad av det som erbjuds är också ett starkt skäl. Det är naturligtvis inte effektivt att dela ut reklam till dem som inte är intresserade. Dels handlar det om respekt för människors vilja, dels om att få bästa möjliga precision i kampanjerna. Därför finns det för våra kunder en positiv del med att man lätt kan tacka nej till oadresserad direktreklam säger Eva Ryss. 11

12 Elektronisk kod ger DR starka mervärden Tänk dig ett DR-utskick om en exklusiv produkt på ett sladdrigt papper. Visst blir känslan fel! Och visst blir upplevelsen av det prestigefyllda varumärket naggad i kanten. DR-papper är ingen massprodukt. Det är viktigt att välja ett papper som stämmer överens med vad avsändaren vill förmedla. Sedan må det vara exklusivitet eller lågpris, säger Peter Westerståhl. 12 Tillsammans med Maj Bonde Teir driver Peter Icebreak. Företagets affärsidé är att hjälpa annonsörer och marknadens aktörer att förbättra lönsamhet, relevans och effektivitet i mediet direktreklam. Ett sätt att göra det är alltså att välja rätt papper. Här har hela kedjan från producent till avsändare ett ansvar och en uppgift att fånga upp slutkundens synpunkter och önskemål. För producenten handlar det bland annat om att visa papperets möjligheter att bära fram olika typer av budskap. Interaktiv era väntar! En annan och helt avgörande faktor är att mottagaren ska uppleva den DR han/hon får som relevant och intressant. På nytt handlar det om att lyssna och fånga upp synpunkter från mottagarna. Och numera behöver inte avsändarna bara förlita sig på källor som kuponger och olika typer av register med uppgifter om t ex konsumtionsvanor och socioekonomiska variabler. Direktreklamen är på god väg in i en ny, interaktiv era i realtid! En unik elektronisk kod och en mobiltelefon är vad som bryter ny mark. I de nordiska länderna ligger Icebreak i samarbete med ett finskt teknikföretag i startgroparna för att lansera systemet. Det man gör är att förse t ex direktreklam med en elektronisk kod, som kan läsas av med kameran i en mobiltelefon. Vill mottagaren veta mer om t ex en produkt som försetts med en kod läser man in koden i mobiltelefonen. I retur kommer den information som annonsören valt att meddela sina mottagare, säger Peter Westerståhl. DR lever längre Allt som kan skickas över Internet, kan man sända till mottagarens mobiltelefon.

13 Det kan vara film, produktblad, ljudfiler eller prislistor för att ta några exempel, säger Maj Bonde Teir. Möjligheten att koda direktreklam gör att avsändaren kan hålla liv i sitt DR-utskick längre. Jobbar ett företag t ex ett byggvaruhus med veckoutskick kan man lägga in koder som förmedlar erbjudanden som gäller under specifika dagar under den kommande veckan. Interaktiviteten gör direktreklamen ännu starkare som mediakanal. Den ger annonsörerna större möjligheter att ge sina mottagare t ex fördjupad och relevant information om sina erbjudanden, säger Maj Bonde Teir. Det faktum att mottagaren hört av sig för att få mer information är naturligtvis en viktig kunskapskälla för avsändaren. Erbjudanden kan anpassas efter mottagarens önskemål och agerande. Här tar DR ett stort steg mot vad många pratat om länge men få lyckats med att kommunicera 1:1. Testa mera! Med kuponger, koder och en smart användning av olika register kan man alltså komma en bra bit på väg i jakten på intressanta, motiverade mottagare. Lägger man dessutom ner tid och kraft på att följa upp förändringar i levnadsstil och levnadsvillkor ökar möjligheterna ytterligare. Mycket jobb kan tyckas, men hav tröst! Med DR kan man enkelt testa olika lösningar och se hur framgångsrika de är. Det här utnyttjas inte i tillräcklig omfattning, säger Peter Westerståhl och pekar på den information man kan få genom att följa upp hur framgångsrika olika utskick varit, där man varierat format och satsat på skilda budskap. Nytta & relevans Frågan om oadresserad och adresserad DR tycker Maj och Peter inte är så viktig att fokusera på. Namn och adress ger ju inget besked om t ex vilka intressen mottagaren har. Relevans och nytta blir inte bättre, säger Peter Westerståhl och Maj Bonde Tier. De två orden relevans och nytta är viktiga för duon. För vad klargörs i den vision Icebreak jobbar för att förverkliga? Jo, att Alla har nytta av relevant direktreklam i brevlådan, både den fysiska och elektroniska. En interaktiv direktreklam ger annonsörerna större möjligheter att ge sina mottagare t ex fördjupad och relevant information om sina erbjudanden, säger Peter Westerståhl och Maj Bonde Teir. 13

14 14

15 Kund och kvalitet i fokus för teamet runt PM 53 Idag pratar vi mycket mer kund och kvalitet än ton. Nära nog vid alla möten tas de här frågorna upp. Det har blivit en naturlig del av det vardagliga jobbet både runt PM 53 och vid de bruksgemensamma morgonmötena. Fredrik Bragsjö är sektionschef för PM 53. I spetsen för 60 pappersmästare i fem skiftlag och en serviceorganisation med ett tiotal medarbetare, ser teamet till att det varje dygn rullar ut en pappersbana ur maskinen, som räcker ända från Braviken utanför Norrköping till Gibraltar. Men professionalism är som sagt mer än att producera tidningspapper snabbt och effektivt. Det är framförallt att förse kunderna med ett papper som motsvarar och helst överträffar deras förväntningar. Erfarenhet väger tungt Att kundfokus är en realitet i jobbet runt pappersmaskinen bekräftar också Håkan Johansson. Han är sektionsspecialist och har jobbat på Braviken sedan Vi gör fler och fler provkörningar som följd av att kunderna ställer allt mer specifika krav på sitt papper. Vi ska kunna garantera att kunden t ex får den ljushet vi lovar och att rullarna passar exakt i tryckpressen. Naturligtvis är produktionen högt automatiserad och de olika stegen kontrolleras med hjälp av avancerade processdatorsystem. Men du måste kunna processen. Gör du inte det, kan du inte producera vad kunderna vill ha och inte förstå vad som hände och varför om något går snett. Här är det viktigt med erfarenhet, säger Håkan Andersson. Den har han samlat på sig sedan Idag är han maskinförare 1 och den som kör och har huvudansvaret för PM 53 på sitt skift. Rullkvalitet i fokus Av naturliga skäl har de yngre i skiftlaget inte samma erfarenhet som Håkan. Men engagemanget för teamet och för uppgiften är detsamma. Micke Hellberg och Johan Bjärbom är två av de yngre i skiftlaget. Johan jobbar som elektriker och har varit PM 53 trogen sedan Några år senare 2002 kom Micke till Braviken. Sedan ett par månader jobbar han som torkare. I botten har han en treårig utbildning på Rikspappersskolan i Markaryd. Se n blev det praktik, sommarjobb, vikariat och ett fast jobb på Braviken, säger Micke som trivs med teamet och sin nya arbetsuppgift. Tjejerna då? Ute i produktionen är de inte så många. Men de finns. Jag kör rullmaskin och har gjort det sedan 2005, säger Cecilia Jarmeus som är en av dem som skär till kundspecifika rullar av de 900 ton papper som produceras en normal dag på PM 53. Här jobbar vi med att förbättra rullkvaliteten. Det är viktigt för oss och för våra kunder, säger Fredrik Bragsjö som själv varit i pappersbranschen sedan slutet av 1980-talet. Föredrar det jordnära Efter civilingenjörsexamen vid Lunds tekniska högskola blev det Munksjö i Jönköping under en period. Sedan har Fredrik, med undantag för en period i Indonesien, jobbat på Braviken med flera olika uppgifter. Men han trivs bäst att jobba jordnära och uppgiften som sektionschef passar som hand i handske. Den är väldigt omväxlande. Här ingår allt från att jobba nära produktion och kund till att föra ut företagets kärnvärden och se till att de blir konkreta spelregler som svetsar samman teamet, säger Fredrik och hälsar på en besökare som kommer in i kontrollrummet. Det sker inte med en nick. Nej, här tar man i hand och hälsar. En trevlig Holmentradition som Fredrik uttrycker saken. 15

16 Swedish TMP-linje placerar Braviken i frontlinjen Nu är produktionen i gång vid den nya pappersmassalinjen i Braviken. Linjen används för att framställa termomekanisk massa, TMP. Den invigdes av Sveriges utbildningsminister Jan Björklund och Holmens styrelseordförande Fredrik Lundberg. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Ett starkare papper, en bättre yta och högre opacitet är några av de fördelar som den nya spjutspetsteknologin ger. I förlängningen betyder det bland annat en högre körbarhet i kundernas tryckpressar med högre tillförlitlighet och färre driftstörningar som följd. Investeringen ger också betydande energi- och miljövinster. Elförbrukningen kommer att minska med runt 25 %. Satsningen på TMP-linjen innebär även att massakvaliteten höjs liksom produktionskapaciteten. I TMP-processen tas 98 % av trädet tillvara och blir papper. I en kemisk process är utbytet endast 50 %. Holmen Paper prisar vinnare Den 6 och 7 maj är det dags för Next Marketing 09. Madrid är årets mötesplats, där representanter för dem som arbetar med direkt och interaktiv marknadsföring kommer att samlas. Vid konferensen ska Holmen Paper, som sponsor och i samarbete med FEDMA, dela ut det prestigefyllda priset Best Direct Marketer of the Year Award. Priset går till den som gjort årets bästa DR. Vid konferensen medverkar en rad internationellt kända experter. De kommer att föreläsa och leda diskussioner om vilka strategier som kan användas för att nå ut med budskap i den ekonomiskt turbulenta tid som vi befinner oss i. Frågor som kommer att analyseras är t ex hur man innovativt och ekonomiskt kan kommunicera med konsumenter som i krisens spår förändrat sitt sätt att exempelvis handla, spara och arbeta. Ansvariga för möte är FECEMD, The Spanish Federation of E-Commerce and Direct Markerting, i samarbete med DMA, Direct Markering Association, FEDMA och dess motsvarighet i Latinamerika samt IFDMA, Internationel Federation of DMA s. Tipsa en kollega om Holmen s paper! Har du en kollega som du tycker skulle ha glädje och nytta av Holmen s paper? Tipsa honom eller henne om att gå in på vår hemsida och välja Publikationer. Här finns ett formulär som det bara är att fylla i så skickar vi tidningen. Och han eller hon får precis som du prenumerationen utan kostnad. Holmen s paper Holmen s paper Holmen s paper

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Odr och bilagor mot år 2020. 22 november 2014

Odr och bilagor mot år 2020. 22 november 2014 Odr och bilagor mot år 2020 22 november 2014 Om rapporten odr och bilagor mot år 2020 Mediemarknaden och dess intressenter upplever just nu en genomgripande förändring, inte minst vad avser nya distributionsplattformar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam DR-monitorn 2008/2009 företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 1 2 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 Förord DR-monitorn 2008/2009 vänder

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Givarna inom vintage (55-85 år)

Givarna inom vintage (55-85 år) Givarna inom vintage (55-85 år) 2014-05-26 FRII Varför vintage? Befolkningsökningen är 50++ Stor andel välbeställda och konsumtionsinriktade Andel av befolkningen 55+ 33% 0-54 år 67% 0-54 år 0-33% Andel

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Inboundmarknadsföring för stora företag

Inboundmarknadsföring för stora företag Inboundmarknadsföring för stora företag Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sociala medier Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen.

Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen. Av Karin Christofferson, frilansjournalsit Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen. Coaching är egentligen enkelt - Hur ser det ut idag? Hur vill du att det ska bli? Vad kan du göra

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 8 februari 2010 TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2009 TV4-Gruppen uppvisar ett starkt resultat givet de svåra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer