VALHANDBOK FÖR EU-VALET För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt"

Transkript

1 VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014 För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD SKA VI GÖRA?...3 Samtalskampanj...3 Valupptakt...3 Turné...3 Reklam...3 Press...3 Underlag...4 Tidplan...4 VAD SKA VI SÄGA?...5 Slogan...5 Våra viktigaste frågor...5 Sägningar som fungerar väl...7 Vår berättelse...8 Varför ska man rösta i EU-valet?...9 Stor skillnad på vänster och höger...9 Valdeltagande...10 Om EU...11 VALINFORMATION...12

3 Sid 3 (12) VAD SKA VI GÖRA? Målsättningen för 2014 års Europaparlamentsval är att för första gången få ett bättre valresultat än föregående val det innebär minst 25 % av rösterna. För att lyckas med detta ska vi rikta in oss på att mobilisera våra egna väljare främst genom att locka de väljare som vanligtvis röstar (S) men som inte röstar i EU-valen. För första gången ligger EU-valet samma år som de allmänna valen vi ska utnyttja kraften i att valorganisationen är taggad inför höstens val genom att genomföra den mest ambitiösa samtalskampanjen någonsin i en EU-valrörelse. SAMTALSKAMPANJ Under april-maj ska samtal genomföras av dessa sker genom dörrknackning, genom telefonsamtal. Ett särskilt samtalsstöd för dörrknackning under EU-valrörelsen kommer att läggas upp på se/valarbetare. Innehållet i SAPPEN anpassas också. Fokus i samtalskampanjen under EU-valrörelsen är att uppmana människor att gå och rösta. Information om var och hur man röstar kommer att finnas i SAPPEN. Ytterligare information finns på VALUPPTAKT En valupptakt planeras till den 27 april. Valupptakten sker i Stockholm men kommer att webbsändas till arbetarekommuner och partidistrikt som vill genomföra lokala valupptakter. Utåtriktade aktiviteter kan genomföras i samband med detta. När förtidsröstningen börjar och när de 100 sista timmarna återstår tills vallokalerna stänger (7 maj respektive 21 maj) planeras stora dörrknackningsaktiviteter runt om i landet. De inleds med mobiliseringsmöten för partiets kampanjarbetare via telefon. TURNÉ Partiledningen turnéläggs med start 5 maj. Särskilda arrangemang som planeras är bland annat i samband med förtidsröstningen 7 maj och en spurtkampanj den sista veckan. De sju första kandidaterna turnéläggs under april och maj. Förfrågningar till dem ska gå via partidistrikten. Kandidaterna på plats 8-30 hanteras av partidistrikten. REKLAM Reklam som produceras är en folder för valsedelsförsändelse som också fungerar som huvudfolder, 9 kandidatfoldrar, 4 valaffischer, en reklamfilm, en radioreklamspot och ett DR-utskick. Därutöver en digital kampanj. PRESS De större redaktionerna kommer troligtvis att inleda sin mer intensiva rapportering av EU-valet efter att vårbudgetutspelen har klingat av. Flera större utfrågningar och debatter kommer att genomföras i TV, radio och webb-tv, där representeras Socialdemokraterna i första hand av Marita Ulvskog.

4 Sid 4 (12) UNDERLAG På finns ett uppdaterat A-Ö för EU. På hemsidan finns även valplanen och valplattformen. Ett valmanifest kommer att beslutas av partistyrelsen den 25 april. Huvudfoldern skickas ut till partidistrikten 14 april och går ut till hushållen med valsedelsförsändelsen 8 maj. TIDPLAN APRIL 14 APRIL Leverans av folkrörelsematerial till partidistrikten 25 APRIL Organisationsaffischering börjar 27 APRIL Valupptakt 1 MAJ Aktiviteter i hela landet, med visst fokus på EU-valet 5 MAJ Utfrågning i SVT Marita Ulvskog 6 MAJ Utfrågning P4 extra Marita Ulvskog 7 MAJ Förtidsröstningen börjar (röstkorten skickas ut i början av maj) Kick-off Samtalskampanj (TeleForum) Partiledardebatt i Riksdagen 8 MAJ Valsedelsförsändelsen landar i brevlådan Utfrågning P1 morgon Marita Ulvskog 9 MAJ Europadagen 12 MAJ TV-reklam börjar 18 MAJ Utemedia börjar 21 MAJ 100 timmar kvar (kl 17:00) slutspurt Samtalskampanj (TeleForum) Utfrågning Partiprogrammet/Aftonbladet Marita Ulvskog 22 MAJ Slutdebatt i studio 1 med alla förstanamnen 23 MAJ Slutdebatt i SVT med alla förstanamnen 25 MAJ Valdagen

5 Sid 5 (12) VAD SKA VI SÄGA? SLOGAN Rättvisa villkor och fler jobb. (alt Rösta för rättvisa villkor och fler jobb ) VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR Vår viktigaste fråga Kort: Jobben. Med 26 miljoner människor utan jobb i Europa är det dags att sätta rättvisa villkor och fler jobb först. Mellan: Vi sätter jobben först. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler utan jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor och fler jobb. Lång: Vi sätter jobben först i Sverige och i EU. Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor, av vilka nästan 6 miljoner är ungdomar, idag saknar jobb. Även de utan jobb drabbas när löner pressas ner och arbetsvillkor försämras. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och klimatsmart teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Vilka är våra tre viktigaste frågor? Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler människor som saknar jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och grön teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd samtidigt som vi tar ansvar för framtida generationer. Rättvisa villkor Fler jobb Ansvar för miljön

6 Sid 6 (12) Budskap Rättvisa villkor När arbetslösheten breder ut sig både i Europa och i Sverige drabbas även de med jobb. Löner dumpas och anställningsvillkor försämras. Människor utnyttjas. Högern i EU använder krisen och den fria rörligheten i EU som förevändning för att luckra upp tryggheten på arbetsmarknaden. Det vill vi sätta stopp för. Vi vill förhindra att seriösa företag slås ut av andra som kringgår lagar och regler. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. RÄTTVISA VILLKOR VI VILL: Skydda anställdas fackliga fri- och rättigheter genom att skriva in ett socialt protokoll i EU:s grundlag. Skapa en strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Företag ska inte konkurrera med dålig arbetsmiljö. Den som är ansvarig för ett projekt, till exempel ett bygge, ska genom att vi inför huvudentreprenörsansvar göras ansvarig för arbetsmiljön och villkoren för alla som jobbar där. Budskap Fler jobb Det finns 26 miljoner arbetslösa i EU, varav nästan 6 miljoner är ungdomar. Det är ett historiskt misslyckande. Vi måste sätta jobben högst på dagordningen i EU igen där är de inte idag. FLER JOBB VI VILL: Se till att unga får jobb, utbildning eller praktik inom fyra månader genom att genomföra den gemensamma ungdomsgarantin. Investera i forskning och innovationer för ökad tillväxt. Bygga ut och framtidssäkra det europeiska järnvägsnätet.

7 Sid 7 (12) Budskap Ansvar för miljön Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. EU måste leda arbetet, även globalt. Men samarbetet haltar i miljöfrågan, både mellan länderna i Europa liksom mellan EU och övriga världen. ANSVAR FÖR MILJÖN DÄRFÖR VILL VI: Investera i miljöteknik som ger nya jobb samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer. Få EU att gå i spetsen för ett nytt internationellt klimatavtal genom egna bindande mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Förbjuda farliga kemikalier som skadar människor och miljö. SÄGNINGAR SOM FUNGERAR VÄL EU måste fokusera på rätt saker, mindre byråkrati och mer jobb. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla oavsett var du kommer ifrån. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få utan en fråga om anständighet för oss alla. EU kan bara konkurrera med andra regioner genom höjd kunskap och kompetens, inte lägre löner och sämre arbetsvillkor. Vi behöver investera i forskning, utbildning och infrastruktur för att bryta massarbetslösheten i Europa. Det skapar exportmöjligheter och jobb här hemma i Sverige. Klimatomställningen är vår tids största utmaning. Vår generation och EU måste ta sitt ansvar. Det skapar jobb och ett bättre liv för kommande generationer.

8 Sid 8 (12) VÅR BERÄTTELSE Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för dem som har jobb. Europa halkar efter. Vi skulle kunna välja en annan väg. EU:s utvecklade näringsliv, storlek och unika samarbete skulle kunna stärka oss alla i den globala konkurrensen. Men de senaste årens europeiska högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor. EU-valet den 25 maj handlar om värderingar. Antingen ger vi upp inför arbetslöshet och klimatförändring och låter marknadskrafterna styra eller så sätter vi människorna främst och satsar på deras kunskap, ambition och kreativitet. För oss socialdemokrater är valet enkelt jobben kommer först: Med en långsiktig näringspolitik, investeringar i forskning och utveckling och ökade möjligheter till praktik och vidareutbildning kan EU:s länder bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land. Med bättre regelverk kan vi undvika att löner dumpas och att människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Då motverkar vi också klyftor och orättvisor här hemma. Med en aktiv klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer och fler jobb i Europa och Sverige. Europa behöver en ny riktning. Med fler socialdemokrater i Europas ledning blir det lättare för oss att minska arbetslösheten och förbättra välfärden i Sverige. Rösta den 25 maj för fler jobb, rättvisa villkor och bättre miljö! Kortversion av vår berättelse Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar arbete i Europa. Klyftorna mellan människor och länder vidgas, framtidstron urholkas, hopplösheten breder ut sig. Det drabbar också Sverige. EU skulle kunna vara annorlunda. De senaste femton årens högerpolitik kan bytas ut. I EU-valet prioriterar vi: Fler jobb genom investeringar i forskning och aktiv näringspolitik. Det ger även fler jobb i Sverige. Rättvisa arbetsvillkor så att svenska avtal och villkor ska gälla för alla som arbetar i vårt land. Oseriösa företag ska inte kunna konkurrera med sänkta löner eller dålig arbetsmiljö. Investeringar i förnybara alternativ och klimatomställning för att skapa fler jobb och ta ansvar för framtiden. Tillsammans kan vi i EU säkra en hållbar tillväxt och full sysselsättning. Det vore bra för Europa, och för Sverige. Din röst behövs för rättvisa villkor och fler jobb!

9 Sid 9 (12) VARFÖR SKA MAN RÖSTA I EU-VALET? Beslut i EU påverkar oss i vardagen. Valet handlar om vilka värderingar du har och i vilken riktning EU och Sverige ska gå i. Det spelar roll om det är moderater eller socialdemokrater som styr och det är jämt mellan blocken varje röst behövs. Med S kan EU få rätt fokus; jobben. EXEMPEL PÅ HUR EU PÅVERKAR OSS I VÅR VARDAG: EU-beslut avgör vad maten får innehålla, vilka kemikalier som tillåts i våra kläder, schampon och datorer och vilka krav barnens skola kan ställa på maten den köper in. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export till Europa fler jobb i EU ger fler jobb i Sverige. Eftersom jobben är viktiga, är EU-valet viktigt! EU påverkar våra villkor på jobben visstidsanställningar, när man har rätt att kräva kollektivavtal. Eftersom jobben är viktiga, är EU-valet viktigt! STOR SKILLNAD PÅ VÄNSTER OCH HÖGER Det är samma moderater i EU som i Sverige; de står handfallna inför arbetslösheten, motarbetar rättvisa villkor på arbetsmarknaden och bromsar en ambitiös klimatpolitik. Exempel på moderat politik som vi gärna speglar oss mot: Fackliga rättigheter vi kräver att ett socialt protokoll införs i EU:s grundlag för att bättre skydda löntagare och seriösa företag i EU, de fackliga fri- och rättigheterna ska inte underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Moderaterna vill inte införa något socialt protokoll utan kallar det protektionism att kräva samma villkor för alla på svensk arbetsmarknad. Arbetsmiljö vi driver på för att EU ska anta en ny arbetsmiljöstrategi. Moderaterna motarbetar arbetsmiljöarbetet genom att stötta initiativ om att 99 % av alla europeiska företag ska undantas från arbetsmiljöregler. De låter företagens regelförenklingsagenda gå före arbetstagares säkerhet och hälsa. Visstidsanställningar vi vill se ett stopp för missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor. Moderaterna slåss för att behålla kryphålen i det svenska regelverket och slippa att anpassa det till EU:s krav på att ett skydd. Offentlig upphandling vi har drivit på och fått igenom en reformering av EU-reglerna för hur kommuner får upphandla varor och tjänster så att det nu blir möjligt att ställa krav om bland annat kollektivavtal, arbetsvillkor och miljöskydd. Moderaterna vill att Sverige ska göra så lite som möjligt med de nya sociala kraven och miljökraven när de nya upphandlingsreglerna ska införas i svensk lag eftersom de skapar krångel och kostnader för alla.

10 Sid 10 (12) Fler jobb vi vill sätta jobben högst på dagordningen med investeringar i forskning och klimatsmart teknik. Moderaterna och högern i EU har passivt sett på medan arbetslösheten har stegrat. Verkligheten, med 26 miljoner arbetslösa i EU, talar sitt tydliga språk. Jämställdhet vi vill öka möjligheterna för fler kvinnor att arbeta och har bland annat drivit på för ett bättre arbetsrättsligt skydd för mammor i samband med graviditet och förlossning. Moderaterna röstar konsekvent emot förslag som syftar till att öka jämställdheten och stärka kvinnors rättigheter. Klimatpolitik vi driver på för tre ambitiösa och bindande klimatmål; halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Moderaterna har lagt sig platt inför förhandlingarna om EU:s nya klimatmål och har röstat emot att få ordning på systemet med utsläppsrätter. Miljöpolitik vi driver på för en ansvarsfull miljöpolitik. Moderaterna i Europaparlamentet har gång på gång röstat emot tuffare miljöregler och de har motsatt sig att farliga kemikalier ska fasas ut så fort de kan ersättas av nya, ofarliga ämnen. VALDELTAGANDE För att höja valdeltagandet ska vi inte prata eller skriva insändare/artiklar om det låga valdeltagandet forskning visar att varje gång någon säger att det är få som går och röstar så blir vi mindre benägna att rösta. Prata eller skriv istället om hur många vi är som ska rösta och hur viktigt det är att göra det. I KONTAKT MED VÄLJARE (t.ex vid dörrknackning) ÄR DET BRA ATT: Sätta väljaren i rollen som väljare att beskriva någon som verkar vara en som tar ansvar/går och röstar blir ofta självuppfyllande och det är ofta kraftfullt att säga att någon ju har röstat tidigare. Få väljaren att planera sitt röstande ställ frågor så att väljaren själv kan tänka igenom processen att rösta och eventuella osäkerheter försvinner när ska man rösta, var kan man göra det, hur går det till (hjälp till med information om var/hur man kan rösta). Komma överens om att rösta att kunna påminna väljare om att de lovat att rösta är en drivkraft som ofta fungerar

11 Sid 11 (12) Hur bemöter vi väljare som inte har tänkt rösta? Jag gillar inte EU eller Jag är inte så insatt/ kan inte så mycket om EU anges ofta som anledning till att inte rösta. Men EU-valet är varken ett läxförhör eller en kärleksförklaring, man måste varken kunna allt eller gilla allt för att rösta. HUR VI BEMÖTER VÄLJARE SOM INTE HAR TÄNKT RÖSTA: Det finns mycket som behöver bli bättre med EU, därför är det viktigt att rösta in fler socialdemokrater så att EU kan fokusera på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Att stanna hemma är ingen röst mot EU, utan en röst på högern (eftersom högerpartiernas väljare oftare går och röstar men s-väljare oftare stannar hemma) och möjligen en väg till makten för främlingsfientliga och rasistiska partier. Lika lite som man behöver kunna arbetsordningen med propositioner, motioner i riksdagen eller skillnaden på nämnder och förvaltningar i kommunvalet behöver man kunna något om institutionerna i EU för att rösta i EU-valet. Det handlar om värderingar, inte om förvaltning. OM EU Hur motverkar vi att högerpopulister och extremister får mer makt i EU? I spåren av den ekonomiska krisen har en social kris växt fram. Den höga arbetslösheten föder hopplöshet och misstro och gynnar de högerextrema partierna. Vi vill möta detta med politik för fler jobb och en stark välfärd. PRATA INTE INSTITUTIONER ELLER JA/NEJ: Valet handlar inte om institutioner utan om vilken politik vi vill ska styra EU-arbetet (se Hur bemöter vi väljare som inte har tänkt rösta?) Vi gynnas inte av att fastna i en ja/nej-diskussion utan prata istället om skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

12 Sid 12 (12) VALINFORMATION Rösträtt MAN HAR RÖSTRÄTT TILL EUROPAPARLAMENTET OM MAN FYLLER 18 ÅR SENAST PÅ VALDAGEN OCH: är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbok förd i Sverige och har anmält sig till röstlängden. Anmälan till röstlängden görs senast den 25 april. Valmyndigheten skickar ut anmälningsblankett till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige men som inte anmält sig röstlängden. Den som anmält sig till den svenska röstlängden får inte rösta i den medlemsstat där man är medborgare. Mer information finns på Förtidsröstning pågår 7-25 maj. Man kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. De röstningslokaler där kommunerna kommer ha förtidsröstning publiceras på valmyndighetens hemsida under april: Man kan även ringa valmyndigheten för att hitta sin närmaste vallokal: Telefonnummer För att förtidsrösta måste man ha med sig sitt röstkort och id-handling. Kommuner kan välja att erbjuda väljarna att skriva ut röstkorten på plats, i de fallen kommer det att räcka med att ha med sig sin id-handling. (Utan id-handling se info nedan) Röstning på valdagen På valdagen kan man rösta i sin vallokal. Information om vilken vallokal man ska rösta i står på det röstkort som man får i början av maj. Röstar man i sin vallokal behöver man inte ha med sig sitt röstkort, men man måste ha med sig en id-handling. (Utan id-handling måste man styrka sin identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med sig någon som går i god för identiteten då måste den personen visa sin id-handling). Vallokalerna är öppna mellan kl under valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Det går även att förtidsrösta på valdagen. Det går alltså bra att rösta från annan ort än där man är skriven även på valdagen. Observera att På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (Vallagen Kap 8 3).

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009 Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009 2 (16) Socialdemokraterna V a l p l a t t f o r m E u r o p a p a r l a m e n t e t 2 0 0 9 Innehållsförteckning Framgång kräver

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse!

Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse! Blå Skåne Medlemstidningen för Moderater i Skåne Nu laddar vi för valrörelse! Nr. 2 juni 2010 Blå Skåne nr. 2 juni 2010 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Lars-Ingvar

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Ett smalare men vassare EU. Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014

Ett smalare men vassare EU. Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014 Ett smalare men vassare EU Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014 valplattform eu-valet 2014 ETT SMALARE MEN VASSARE EU Centerpartiet vill se ett långsiktigt hållbart EU. Det kräver att unionen

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

EKONOMISK POLITIK FÖR TILLVÄXT OCH JOBBSKAPANDE

EKONOMISK POLITIK FÖR TILLVÄXT OCH JOBBSKAPANDE S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 1 Område: Ekonomisk politik Utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår Sidantal: 26 EKONOMISK POLITIK FÖR TILLVÄXT OCH

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Valstrategi för Centerpartiet et 2010

Valstrategi för Centerpartiet et 2010 Valstrategi för Centerpartiet et 2010 www.centerpartiet.se 1. Nuläge Allians för Sverige, som bildades i Högfors 2004, är ett unikt politiskt samarbete. Det täta och målmedvetna samarbetet ledde till regeringsskifte

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 24 VERKSAMHETSFÖRSLAG I samhället Stark tillsammans i samhället 1. HANDELS PÅVERKAR POLITIKEN 25 1.1 Politiken och arbetslivet 25 1.2 Handels och samhällslivet

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

VI BYGGER NORDEN SAMAK

VI BYGGER NORDEN SAMAK NORDISK ARBETARKONGRESS SØRMARKA 11-12 NOVEMBER 2014 SØRMARKA DEKLARATIONEN VI BYGGER NORDEN SAMAK SØRMARKA-DEKLARATIONEN INLEDNING... 3 SOLIDARITET GER FRIHET... 4 POLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer