VALHANDBOK FÖR EU-VALET För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt"

Transkript

1 VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014 För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD SKA VI GÖRA?...3 Samtalskampanj...3 Valupptakt...3 Turné...3 Reklam...3 Press...3 Underlag...4 Tidplan...4 VAD SKA VI SÄGA?...5 Slogan...5 Våra viktigaste frågor...5 Sägningar som fungerar väl...7 Vår berättelse...8 Varför ska man rösta i EU-valet?...9 Stor skillnad på vänster och höger...9 Valdeltagande...10 Om EU...11 VALINFORMATION...12

3 Sid 3 (12) VAD SKA VI GÖRA? Målsättningen för 2014 års Europaparlamentsval är att för första gången få ett bättre valresultat än föregående val det innebär minst 25 % av rösterna. För att lyckas med detta ska vi rikta in oss på att mobilisera våra egna väljare främst genom att locka de väljare som vanligtvis röstar (S) men som inte röstar i EU-valen. För första gången ligger EU-valet samma år som de allmänna valen vi ska utnyttja kraften i att valorganisationen är taggad inför höstens val genom att genomföra den mest ambitiösa samtalskampanjen någonsin i en EU-valrörelse. SAMTALSKAMPANJ Under april-maj ska samtal genomföras av dessa sker genom dörrknackning, genom telefonsamtal. Ett särskilt samtalsstöd för dörrknackning under EU-valrörelsen kommer att läggas upp på se/valarbetare. Innehållet i SAPPEN anpassas också. Fokus i samtalskampanjen under EU-valrörelsen är att uppmana människor att gå och rösta. Information om var och hur man röstar kommer att finnas i SAPPEN. Ytterligare information finns på VALUPPTAKT En valupptakt planeras till den 27 april. Valupptakten sker i Stockholm men kommer att webbsändas till arbetarekommuner och partidistrikt som vill genomföra lokala valupptakter. Utåtriktade aktiviteter kan genomföras i samband med detta. När förtidsröstningen börjar och när de 100 sista timmarna återstår tills vallokalerna stänger (7 maj respektive 21 maj) planeras stora dörrknackningsaktiviteter runt om i landet. De inleds med mobiliseringsmöten för partiets kampanjarbetare via telefon. TURNÉ Partiledningen turnéläggs med start 5 maj. Särskilda arrangemang som planeras är bland annat i samband med förtidsröstningen 7 maj och en spurtkampanj den sista veckan. De sju första kandidaterna turnéläggs under april och maj. Förfrågningar till dem ska gå via partidistrikten. Kandidaterna på plats 8-30 hanteras av partidistrikten. REKLAM Reklam som produceras är en folder för valsedelsförsändelse som också fungerar som huvudfolder, 9 kandidatfoldrar, 4 valaffischer, en reklamfilm, en radioreklamspot och ett DR-utskick. Därutöver en digital kampanj. PRESS De större redaktionerna kommer troligtvis att inleda sin mer intensiva rapportering av EU-valet efter att vårbudgetutspelen har klingat av. Flera större utfrågningar och debatter kommer att genomföras i TV, radio och webb-tv, där representeras Socialdemokraterna i första hand av Marita Ulvskog.

4 Sid 4 (12) UNDERLAG På finns ett uppdaterat A-Ö för EU. På hemsidan finns även valplanen och valplattformen. Ett valmanifest kommer att beslutas av partistyrelsen den 25 april. Huvudfoldern skickas ut till partidistrikten 14 april och går ut till hushållen med valsedelsförsändelsen 8 maj. TIDPLAN APRIL 14 APRIL Leverans av folkrörelsematerial till partidistrikten 25 APRIL Organisationsaffischering börjar 27 APRIL Valupptakt 1 MAJ Aktiviteter i hela landet, med visst fokus på EU-valet 5 MAJ Utfrågning i SVT Marita Ulvskog 6 MAJ Utfrågning P4 extra Marita Ulvskog 7 MAJ Förtidsröstningen börjar (röstkorten skickas ut i början av maj) Kick-off Samtalskampanj (TeleForum) Partiledardebatt i Riksdagen 8 MAJ Valsedelsförsändelsen landar i brevlådan Utfrågning P1 morgon Marita Ulvskog 9 MAJ Europadagen 12 MAJ TV-reklam börjar 18 MAJ Utemedia börjar 21 MAJ 100 timmar kvar (kl 17:00) slutspurt Samtalskampanj (TeleForum) Utfrågning Partiprogrammet/Aftonbladet Marita Ulvskog 22 MAJ Slutdebatt i studio 1 med alla förstanamnen 23 MAJ Slutdebatt i SVT med alla förstanamnen 25 MAJ Valdagen

5 Sid 5 (12) VAD SKA VI SÄGA? SLOGAN Rättvisa villkor och fler jobb. (alt Rösta för rättvisa villkor och fler jobb ) VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR Vår viktigaste fråga Kort: Jobben. Med 26 miljoner människor utan jobb i Europa är det dags att sätta rättvisa villkor och fler jobb först. Mellan: Vi sätter jobben först. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler utan jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor och fler jobb. Lång: Vi sätter jobben först i Sverige och i EU. Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor, av vilka nästan 6 miljoner är ungdomar, idag saknar jobb. Även de utan jobb drabbas när löner pressas ner och arbetsvillkor försämras. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och klimatsmart teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Vilka är våra tre viktigaste frågor? Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler människor som saknar jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och grön teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd samtidigt som vi tar ansvar för framtida generationer. Rättvisa villkor Fler jobb Ansvar för miljön

6 Sid 6 (12) Budskap Rättvisa villkor När arbetslösheten breder ut sig både i Europa och i Sverige drabbas även de med jobb. Löner dumpas och anställningsvillkor försämras. Människor utnyttjas. Högern i EU använder krisen och den fria rörligheten i EU som förevändning för att luckra upp tryggheten på arbetsmarknaden. Det vill vi sätta stopp för. Vi vill förhindra att seriösa företag slås ut av andra som kringgår lagar och regler. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. RÄTTVISA VILLKOR VI VILL: Skydda anställdas fackliga fri- och rättigheter genom att skriva in ett socialt protokoll i EU:s grundlag. Skapa en strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Företag ska inte konkurrera med dålig arbetsmiljö. Den som är ansvarig för ett projekt, till exempel ett bygge, ska genom att vi inför huvudentreprenörsansvar göras ansvarig för arbetsmiljön och villkoren för alla som jobbar där. Budskap Fler jobb Det finns 26 miljoner arbetslösa i EU, varav nästan 6 miljoner är ungdomar. Det är ett historiskt misslyckande. Vi måste sätta jobben högst på dagordningen i EU igen där är de inte idag. FLER JOBB VI VILL: Se till att unga får jobb, utbildning eller praktik inom fyra månader genom att genomföra den gemensamma ungdomsgarantin. Investera i forskning och innovationer för ökad tillväxt. Bygga ut och framtidssäkra det europeiska järnvägsnätet.

7 Sid 7 (12) Budskap Ansvar för miljön Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. EU måste leda arbetet, även globalt. Men samarbetet haltar i miljöfrågan, både mellan länderna i Europa liksom mellan EU och övriga världen. ANSVAR FÖR MILJÖN DÄRFÖR VILL VI: Investera i miljöteknik som ger nya jobb samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer. Få EU att gå i spetsen för ett nytt internationellt klimatavtal genom egna bindande mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Förbjuda farliga kemikalier som skadar människor och miljö. SÄGNINGAR SOM FUNGERAR VÄL EU måste fokusera på rätt saker, mindre byråkrati och mer jobb. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla oavsett var du kommer ifrån. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få utan en fråga om anständighet för oss alla. EU kan bara konkurrera med andra regioner genom höjd kunskap och kompetens, inte lägre löner och sämre arbetsvillkor. Vi behöver investera i forskning, utbildning och infrastruktur för att bryta massarbetslösheten i Europa. Det skapar exportmöjligheter och jobb här hemma i Sverige. Klimatomställningen är vår tids största utmaning. Vår generation och EU måste ta sitt ansvar. Det skapar jobb och ett bättre liv för kommande generationer.

8 Sid 8 (12) VÅR BERÄTTELSE Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för dem som har jobb. Europa halkar efter. Vi skulle kunna välja en annan väg. EU:s utvecklade näringsliv, storlek och unika samarbete skulle kunna stärka oss alla i den globala konkurrensen. Men de senaste årens europeiska högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor. EU-valet den 25 maj handlar om värderingar. Antingen ger vi upp inför arbetslöshet och klimatförändring och låter marknadskrafterna styra eller så sätter vi människorna främst och satsar på deras kunskap, ambition och kreativitet. För oss socialdemokrater är valet enkelt jobben kommer först: Med en långsiktig näringspolitik, investeringar i forskning och utveckling och ökade möjligheter till praktik och vidareutbildning kan EU:s länder bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land. Med bättre regelverk kan vi undvika att löner dumpas och att människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Då motverkar vi också klyftor och orättvisor här hemma. Med en aktiv klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer och fler jobb i Europa och Sverige. Europa behöver en ny riktning. Med fler socialdemokrater i Europas ledning blir det lättare för oss att minska arbetslösheten och förbättra välfärden i Sverige. Rösta den 25 maj för fler jobb, rättvisa villkor och bättre miljö! Kortversion av vår berättelse Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar arbete i Europa. Klyftorna mellan människor och länder vidgas, framtidstron urholkas, hopplösheten breder ut sig. Det drabbar också Sverige. EU skulle kunna vara annorlunda. De senaste femton årens högerpolitik kan bytas ut. I EU-valet prioriterar vi: Fler jobb genom investeringar i forskning och aktiv näringspolitik. Det ger även fler jobb i Sverige. Rättvisa arbetsvillkor så att svenska avtal och villkor ska gälla för alla som arbetar i vårt land. Oseriösa företag ska inte kunna konkurrera med sänkta löner eller dålig arbetsmiljö. Investeringar i förnybara alternativ och klimatomställning för att skapa fler jobb och ta ansvar för framtiden. Tillsammans kan vi i EU säkra en hållbar tillväxt och full sysselsättning. Det vore bra för Europa, och för Sverige. Din röst behövs för rättvisa villkor och fler jobb!

9 Sid 9 (12) VARFÖR SKA MAN RÖSTA I EU-VALET? Beslut i EU påverkar oss i vardagen. Valet handlar om vilka värderingar du har och i vilken riktning EU och Sverige ska gå i. Det spelar roll om det är moderater eller socialdemokrater som styr och det är jämt mellan blocken varje röst behövs. Med S kan EU få rätt fokus; jobben. EXEMPEL PÅ HUR EU PÅVERKAR OSS I VÅR VARDAG: EU-beslut avgör vad maten får innehålla, vilka kemikalier som tillåts i våra kläder, schampon och datorer och vilka krav barnens skola kan ställa på maten den köper in. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export till Europa fler jobb i EU ger fler jobb i Sverige. Eftersom jobben är viktiga, är EU-valet viktigt! EU påverkar våra villkor på jobben visstidsanställningar, när man har rätt att kräva kollektivavtal. Eftersom jobben är viktiga, är EU-valet viktigt! STOR SKILLNAD PÅ VÄNSTER OCH HÖGER Det är samma moderater i EU som i Sverige; de står handfallna inför arbetslösheten, motarbetar rättvisa villkor på arbetsmarknaden och bromsar en ambitiös klimatpolitik. Exempel på moderat politik som vi gärna speglar oss mot: Fackliga rättigheter vi kräver att ett socialt protokoll införs i EU:s grundlag för att bättre skydda löntagare och seriösa företag i EU, de fackliga fri- och rättigheterna ska inte underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Moderaterna vill inte införa något socialt protokoll utan kallar det protektionism att kräva samma villkor för alla på svensk arbetsmarknad. Arbetsmiljö vi driver på för att EU ska anta en ny arbetsmiljöstrategi. Moderaterna motarbetar arbetsmiljöarbetet genom att stötta initiativ om att 99 % av alla europeiska företag ska undantas från arbetsmiljöregler. De låter företagens regelförenklingsagenda gå före arbetstagares säkerhet och hälsa. Visstidsanställningar vi vill se ett stopp för missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor. Moderaterna slåss för att behålla kryphålen i det svenska regelverket och slippa att anpassa det till EU:s krav på att ett skydd. Offentlig upphandling vi har drivit på och fått igenom en reformering av EU-reglerna för hur kommuner får upphandla varor och tjänster så att det nu blir möjligt att ställa krav om bland annat kollektivavtal, arbetsvillkor och miljöskydd. Moderaterna vill att Sverige ska göra så lite som möjligt med de nya sociala kraven och miljökraven när de nya upphandlingsreglerna ska införas i svensk lag eftersom de skapar krångel och kostnader för alla.

10 Sid 10 (12) Fler jobb vi vill sätta jobben högst på dagordningen med investeringar i forskning och klimatsmart teknik. Moderaterna och högern i EU har passivt sett på medan arbetslösheten har stegrat. Verkligheten, med 26 miljoner arbetslösa i EU, talar sitt tydliga språk. Jämställdhet vi vill öka möjligheterna för fler kvinnor att arbeta och har bland annat drivit på för ett bättre arbetsrättsligt skydd för mammor i samband med graviditet och förlossning. Moderaterna röstar konsekvent emot förslag som syftar till att öka jämställdheten och stärka kvinnors rättigheter. Klimatpolitik vi driver på för tre ambitiösa och bindande klimatmål; halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Moderaterna har lagt sig platt inför förhandlingarna om EU:s nya klimatmål och har röstat emot att få ordning på systemet med utsläppsrätter. Miljöpolitik vi driver på för en ansvarsfull miljöpolitik. Moderaterna i Europaparlamentet har gång på gång röstat emot tuffare miljöregler och de har motsatt sig att farliga kemikalier ska fasas ut så fort de kan ersättas av nya, ofarliga ämnen. VALDELTAGANDE För att höja valdeltagandet ska vi inte prata eller skriva insändare/artiklar om det låga valdeltagandet forskning visar att varje gång någon säger att det är få som går och röstar så blir vi mindre benägna att rösta. Prata eller skriv istället om hur många vi är som ska rösta och hur viktigt det är att göra det. I KONTAKT MED VÄLJARE (t.ex vid dörrknackning) ÄR DET BRA ATT: Sätta väljaren i rollen som väljare att beskriva någon som verkar vara en som tar ansvar/går och röstar blir ofta självuppfyllande och det är ofta kraftfullt att säga att någon ju har röstat tidigare. Få väljaren att planera sitt röstande ställ frågor så att väljaren själv kan tänka igenom processen att rösta och eventuella osäkerheter försvinner när ska man rösta, var kan man göra det, hur går det till (hjälp till med information om var/hur man kan rösta). Komma överens om att rösta att kunna påminna väljare om att de lovat att rösta är en drivkraft som ofta fungerar

11 Sid 11 (12) Hur bemöter vi väljare som inte har tänkt rösta? Jag gillar inte EU eller Jag är inte så insatt/ kan inte så mycket om EU anges ofta som anledning till att inte rösta. Men EU-valet är varken ett läxförhör eller en kärleksförklaring, man måste varken kunna allt eller gilla allt för att rösta. HUR VI BEMÖTER VÄLJARE SOM INTE HAR TÄNKT RÖSTA: Det finns mycket som behöver bli bättre med EU, därför är det viktigt att rösta in fler socialdemokrater så att EU kan fokusera på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Att stanna hemma är ingen röst mot EU, utan en röst på högern (eftersom högerpartiernas väljare oftare går och röstar men s-väljare oftare stannar hemma) och möjligen en väg till makten för främlingsfientliga och rasistiska partier. Lika lite som man behöver kunna arbetsordningen med propositioner, motioner i riksdagen eller skillnaden på nämnder och förvaltningar i kommunvalet behöver man kunna något om institutionerna i EU för att rösta i EU-valet. Det handlar om värderingar, inte om förvaltning. OM EU Hur motverkar vi att högerpopulister och extremister får mer makt i EU? I spåren av den ekonomiska krisen har en social kris växt fram. Den höga arbetslösheten föder hopplöshet och misstro och gynnar de högerextrema partierna. Vi vill möta detta med politik för fler jobb och en stark välfärd. PRATA INTE INSTITUTIONER ELLER JA/NEJ: Valet handlar inte om institutioner utan om vilken politik vi vill ska styra EU-arbetet (se Hur bemöter vi väljare som inte har tänkt rösta?) Vi gynnas inte av att fastna i en ja/nej-diskussion utan prata istället om skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

12 Sid 12 (12) VALINFORMATION Rösträtt MAN HAR RÖSTRÄTT TILL EUROPAPARLAMENTET OM MAN FYLLER 18 ÅR SENAST PÅ VALDAGEN OCH: är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbok förd i Sverige och har anmält sig till röstlängden. Anmälan till röstlängden görs senast den 25 april. Valmyndigheten skickar ut anmälningsblankett till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige men som inte anmält sig röstlängden. Den som anmält sig till den svenska röstlängden får inte rösta i den medlemsstat där man är medborgare. Mer information finns på Förtidsröstning pågår 7-25 maj. Man kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. De röstningslokaler där kommunerna kommer ha förtidsröstning publiceras på valmyndighetens hemsida under april: Man kan även ringa valmyndigheten för att hitta sin närmaste vallokal: Telefonnummer För att förtidsrösta måste man ha med sig sitt röstkort och id-handling. Kommuner kan välja att erbjuda väljarna att skriva ut röstkorten på plats, i de fallen kommer det att räcka med att ha med sig sin id-handling. (Utan id-handling se info nedan) Röstning på valdagen På valdagen kan man rösta i sin vallokal. Information om vilken vallokal man ska rösta i står på det röstkort som man får i början av maj. Röstar man i sin vallokal behöver man inte ha med sig sitt röstkort, men man måste ha med sig en id-handling. (Utan id-handling måste man styrka sin identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med sig någon som går i god för identiteten då måste den personen visa sin id-handling). Vallokalerna är öppna mellan kl under valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Det går även att förtidsrösta på valdagen. Det går alltså bra att rösta från annan ort än där man är skriven även på valdagen. Observera att På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (Vallagen Kap 8 3).

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Röda Rosen Nytt. Nu är det dags för val till Europaparlamentet! Socialdemokraterna på Rosengård 2009 NR 1

Röda Rosen Nytt. Nu är det dags för val till Europaparlamentet! Socialdemokraterna på Rosengård 2009 NR 1 Röda Rosen Nytt Socialdemokraterna på Rosengård 2009 NR 1 Sidan 1: Dags för val. Nu är det dags för val till Europaparlamentet! Sidan 2: Ordföranden har ordet Sidan 3: Europaparlamentsvalet Sidan 4: Hillevi

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER VI I KARLSTAD EN TIDNING FRÅN KARLSTADS KOMMUN TILL ALLA KARLSTADSBOR AUGUSTI 2014 VAL- SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER FRÅGOR OCH SVAR: ALLT DU BEHÖVER VETA OM VALET KARIN JOBBAR

Läs mer

Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen

Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen 1 2 3 4 5 6 Dimensionera extern valdistrikt och lokaler röstmottagare och material information utbildning valkretsar övrig personal transporter

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Centerpartiet Högfors 2004-08-31 Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Sverige är värt en bättre regering. Sverige behöver

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE SKOLVAL 2014 Det är dags att arrangera skolval på er skola. I det här häftet hittar ni instruktioner och riktlinjer för hur ni arrangerar skolval inför Europaparlamentsvalet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2015-02-16 Dnr 15-027/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2015-02-16 Dnr 15-027/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2015-02-16 Dnr 15-027/1 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2014 2 Resultatredovisning 1 Valmyndighetens uppdrag och mål 4 2 Återrapporteringskrav enligt

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Omval 2011 HANDLEDNING. Röstmottagning i vallokal. omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län 15 maj 2011

Omval 2011 HANDLEDNING. Röstmottagning i vallokal. omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län 15 maj 2011 Omval 2011 HANDLEDNING Röstmottagning i vallokal omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län 15 maj 2011 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om väljarens rösträtt innan valkuvertet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SA~NTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.00-16.1 O Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) l:e vice ordf Hans Gustavsson (C), ersätter för Dag

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Möligheternas kommun skapar vi tillsammans!

Möligheternas kommun skapar vi tillsammans! Möligheternas kommun skapar vi tillsammans! Några av våra kandidater i valet till kommun, landsting och riksdag Valdagen närmar sig med raska steg Valet handlar om vilket slags samhälle och värld vi vill

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal. omval den 15 maj 2011. till landstingsfullmäktige i Västra Götaland

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal. omval den 15 maj 2011. till landstingsfullmäktige i Västra Götaland HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Omval 2011 omval den 15 maj 2011 till landstingsfullmäktige i Västra Götaland och kommunfullmäktige i Örebro kommun, nordöstra valkretsen ATT KOMMA IHÅG Kontrollera röstkortet

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 4 Plats och tid Närvarande ledamöter Turbergsrummet, plan 13 kl.14:00 Benkt Kullgard (M) ordförande Bo Johansson (FP) Roger Sjöberg (S) Margareta Cantell (C) Gert Nordin (KD) Tahir Qureshi (V)

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Näringsministern och förhållandet till facket

Näringsministern och förhållandet till facket Näringsministern och förhållandet till facket Sammanställning gjord av Sverker Lindström, 2012-03-27 1 Annie Lööf, tidigare Annie Johansson, 28, utsågs till näringsminister i regeringen Reinfeldt den 29

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Revisionsrapport. inför EU-valet. Halmstads kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Augusti 2014

Revisionsrapport. inför EU-valet. Halmstads kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Augusti 2014 Revisionsrapport Granskning av valnämndens förberedelser inför EU-valet Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 REVISIONSFRÅGA 2 GENOMFÖRANDE

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Kommunal folkomröstning mellan valen

Kommunal folkomröstning mellan valen VALMYNDIGHETENS MANUALER Kommnal folkomröstning mellan valen Valmyndigheten 770 tg 10 1 Den här manalen gäller för kommner och landsting som ordnar kommnal folkomröstning som ej sammanfaller med allmänt

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Valnämnden Sammanträdeshandlingar

Valnämnden Sammanträdeshandlingar Valnämnden Sammanträdeshandlingar 2013-03-26 : Stöd & Process/Kanslienheten 2012-01-13 Marianne Söderkvist 08-590 971 47 Dnr Fax 08-590 733 40 VN/2012:1 marianne.soderkvist@upplandsvasby.se Val i Väsby

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Den nya oöverskådligheten

Den nya oöverskådligheten Den nya oöverskådligheten Om det nya arbetslivet och dess konsekvenser Michael Allvin Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Det goda arbetet 1. Trygghet i anställningen 2. En rättvis fördelning

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009

B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 Motion angående Lagen om anställningsskydd Bakgrund Lagen om anställningsskydd har aldrig varit omtyckt av arbetsgivarna, man har alltid hävdat

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer