VALHANDBOK FÖR EU-VALET För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt"

Transkript

1 VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014 För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD SKA VI GÖRA?...3 Samtalskampanj...3 Valupptakt...3 Turné...3 Reklam...3 Press...3 Underlag...4 Tidplan...4 VAD SKA VI SÄGA?...5 Slogan...5 Våra viktigaste frågor...5 Sägningar som fungerar väl...7 Vår berättelse...8 Varför ska man rösta i EU-valet?...9 Stor skillnad på vänster och höger...9 Valdeltagande...10 Om EU...11 VALINFORMATION...12

3 Sid 3 (12) VAD SKA VI GÖRA? Målsättningen för 2014 års Europaparlamentsval är att för första gången få ett bättre valresultat än föregående val det innebär minst 25 % av rösterna. För att lyckas med detta ska vi rikta in oss på att mobilisera våra egna väljare främst genom att locka de väljare som vanligtvis röstar (S) men som inte röstar i EU-valen. För första gången ligger EU-valet samma år som de allmänna valen vi ska utnyttja kraften i att valorganisationen är taggad inför höstens val genom att genomföra den mest ambitiösa samtalskampanjen någonsin i en EU-valrörelse. SAMTALSKAMPANJ Under april-maj ska samtal genomföras av dessa sker genom dörrknackning, genom telefonsamtal. Ett särskilt samtalsstöd för dörrknackning under EU-valrörelsen kommer att läggas upp på se/valarbetare. Innehållet i SAPPEN anpassas också. Fokus i samtalskampanjen under EU-valrörelsen är att uppmana människor att gå och rösta. Information om var och hur man röstar kommer att finnas i SAPPEN. Ytterligare information finns på VALUPPTAKT En valupptakt planeras till den 27 april. Valupptakten sker i Stockholm men kommer att webbsändas till arbetarekommuner och partidistrikt som vill genomföra lokala valupptakter. Utåtriktade aktiviteter kan genomföras i samband med detta. När förtidsröstningen börjar och när de 100 sista timmarna återstår tills vallokalerna stänger (7 maj respektive 21 maj) planeras stora dörrknackningsaktiviteter runt om i landet. De inleds med mobiliseringsmöten för partiets kampanjarbetare via telefon. TURNÉ Partiledningen turnéläggs med start 5 maj. Särskilda arrangemang som planeras är bland annat i samband med förtidsröstningen 7 maj och en spurtkampanj den sista veckan. De sju första kandidaterna turnéläggs under april och maj. Förfrågningar till dem ska gå via partidistrikten. Kandidaterna på plats 8-30 hanteras av partidistrikten. REKLAM Reklam som produceras är en folder för valsedelsförsändelse som också fungerar som huvudfolder, 9 kandidatfoldrar, 4 valaffischer, en reklamfilm, en radioreklamspot och ett DR-utskick. Därutöver en digital kampanj. PRESS De större redaktionerna kommer troligtvis att inleda sin mer intensiva rapportering av EU-valet efter att vårbudgetutspelen har klingat av. Flera större utfrågningar och debatter kommer att genomföras i TV, radio och webb-tv, där representeras Socialdemokraterna i första hand av Marita Ulvskog.

4 Sid 4 (12) UNDERLAG På finns ett uppdaterat A-Ö för EU. På hemsidan finns även valplanen och valplattformen. Ett valmanifest kommer att beslutas av partistyrelsen den 25 april. Huvudfoldern skickas ut till partidistrikten 14 april och går ut till hushållen med valsedelsförsändelsen 8 maj. TIDPLAN APRIL 14 APRIL Leverans av folkrörelsematerial till partidistrikten 25 APRIL Organisationsaffischering börjar 27 APRIL Valupptakt 1 MAJ Aktiviteter i hela landet, med visst fokus på EU-valet 5 MAJ Utfrågning i SVT Marita Ulvskog 6 MAJ Utfrågning P4 extra Marita Ulvskog 7 MAJ Förtidsröstningen börjar (röstkorten skickas ut i början av maj) Kick-off Samtalskampanj (TeleForum) Partiledardebatt i Riksdagen 8 MAJ Valsedelsförsändelsen landar i brevlådan Utfrågning P1 morgon Marita Ulvskog 9 MAJ Europadagen 12 MAJ TV-reklam börjar 18 MAJ Utemedia börjar 21 MAJ 100 timmar kvar (kl 17:00) slutspurt Samtalskampanj (TeleForum) Utfrågning Partiprogrammet/Aftonbladet Marita Ulvskog 22 MAJ Slutdebatt i studio 1 med alla förstanamnen 23 MAJ Slutdebatt i SVT med alla förstanamnen 25 MAJ Valdagen

5 Sid 5 (12) VAD SKA VI SÄGA? SLOGAN Rättvisa villkor och fler jobb. (alt Rösta för rättvisa villkor och fler jobb ) VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR Vår viktigaste fråga Kort: Jobben. Med 26 miljoner människor utan jobb i Europa är det dags att sätta rättvisa villkor och fler jobb först. Mellan: Vi sätter jobben först. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler utan jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor och fler jobb. Lång: Vi sätter jobben först i Sverige och i EU. Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor, av vilka nästan 6 miljoner är ungdomar, idag saknar jobb. Även de utan jobb drabbas när löner pressas ner och arbetsvillkor försämras. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och klimatsmart teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Vilka är våra tre viktigaste frågor? Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler människor som saknar jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och grön teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd samtidigt som vi tar ansvar för framtida generationer. Rättvisa villkor Fler jobb Ansvar för miljön

6 Sid 6 (12) Budskap Rättvisa villkor När arbetslösheten breder ut sig både i Europa och i Sverige drabbas även de med jobb. Löner dumpas och anställningsvillkor försämras. Människor utnyttjas. Högern i EU använder krisen och den fria rörligheten i EU som förevändning för att luckra upp tryggheten på arbetsmarknaden. Det vill vi sätta stopp för. Vi vill förhindra att seriösa företag slås ut av andra som kringgår lagar och regler. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. RÄTTVISA VILLKOR VI VILL: Skydda anställdas fackliga fri- och rättigheter genom att skriva in ett socialt protokoll i EU:s grundlag. Skapa en strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Företag ska inte konkurrera med dålig arbetsmiljö. Den som är ansvarig för ett projekt, till exempel ett bygge, ska genom att vi inför huvudentreprenörsansvar göras ansvarig för arbetsmiljön och villkoren för alla som jobbar där. Budskap Fler jobb Det finns 26 miljoner arbetslösa i EU, varav nästan 6 miljoner är ungdomar. Det är ett historiskt misslyckande. Vi måste sätta jobben högst på dagordningen i EU igen där är de inte idag. FLER JOBB VI VILL: Se till att unga får jobb, utbildning eller praktik inom fyra månader genom att genomföra den gemensamma ungdomsgarantin. Investera i forskning och innovationer för ökad tillväxt. Bygga ut och framtidssäkra det europeiska järnvägsnätet.

7 Sid 7 (12) Budskap Ansvar för miljön Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. EU måste leda arbetet, även globalt. Men samarbetet haltar i miljöfrågan, både mellan länderna i Europa liksom mellan EU och övriga världen. ANSVAR FÖR MILJÖN DÄRFÖR VILL VI: Investera i miljöteknik som ger nya jobb samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer. Få EU att gå i spetsen för ett nytt internationellt klimatavtal genom egna bindande mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Förbjuda farliga kemikalier som skadar människor och miljö. SÄGNINGAR SOM FUNGERAR VÄL EU måste fokusera på rätt saker, mindre byråkrati och mer jobb. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla oavsett var du kommer ifrån. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få utan en fråga om anständighet för oss alla. EU kan bara konkurrera med andra regioner genom höjd kunskap och kompetens, inte lägre löner och sämre arbetsvillkor. Vi behöver investera i forskning, utbildning och infrastruktur för att bryta massarbetslösheten i Europa. Det skapar exportmöjligheter och jobb här hemma i Sverige. Klimatomställningen är vår tids största utmaning. Vår generation och EU måste ta sitt ansvar. Det skapar jobb och ett bättre liv för kommande generationer.

8 Sid 8 (12) VÅR BERÄTTELSE Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för dem som har jobb. Europa halkar efter. Vi skulle kunna välja en annan väg. EU:s utvecklade näringsliv, storlek och unika samarbete skulle kunna stärka oss alla i den globala konkurrensen. Men de senaste årens europeiska högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor. EU-valet den 25 maj handlar om värderingar. Antingen ger vi upp inför arbetslöshet och klimatförändring och låter marknadskrafterna styra eller så sätter vi människorna främst och satsar på deras kunskap, ambition och kreativitet. För oss socialdemokrater är valet enkelt jobben kommer först: Med en långsiktig näringspolitik, investeringar i forskning och utveckling och ökade möjligheter till praktik och vidareutbildning kan EU:s länder bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land. Med bättre regelverk kan vi undvika att löner dumpas och att människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Då motverkar vi också klyftor och orättvisor här hemma. Med en aktiv klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer och fler jobb i Europa och Sverige. Europa behöver en ny riktning. Med fler socialdemokrater i Europas ledning blir det lättare för oss att minska arbetslösheten och förbättra välfärden i Sverige. Rösta den 25 maj för fler jobb, rättvisa villkor och bättre miljö! Kortversion av vår berättelse Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar arbete i Europa. Klyftorna mellan människor och länder vidgas, framtidstron urholkas, hopplösheten breder ut sig. Det drabbar också Sverige. EU skulle kunna vara annorlunda. De senaste femton årens högerpolitik kan bytas ut. I EU-valet prioriterar vi: Fler jobb genom investeringar i forskning och aktiv näringspolitik. Det ger även fler jobb i Sverige. Rättvisa arbetsvillkor så att svenska avtal och villkor ska gälla för alla som arbetar i vårt land. Oseriösa företag ska inte kunna konkurrera med sänkta löner eller dålig arbetsmiljö. Investeringar i förnybara alternativ och klimatomställning för att skapa fler jobb och ta ansvar för framtiden. Tillsammans kan vi i EU säkra en hållbar tillväxt och full sysselsättning. Det vore bra för Europa, och för Sverige. Din röst behövs för rättvisa villkor och fler jobb!

9 Sid 9 (12) VARFÖR SKA MAN RÖSTA I EU-VALET? Beslut i EU påverkar oss i vardagen. Valet handlar om vilka värderingar du har och i vilken riktning EU och Sverige ska gå i. Det spelar roll om det är moderater eller socialdemokrater som styr och det är jämt mellan blocken varje röst behövs. Med S kan EU få rätt fokus; jobben. EXEMPEL PÅ HUR EU PÅVERKAR OSS I VÅR VARDAG: EU-beslut avgör vad maten får innehålla, vilka kemikalier som tillåts i våra kläder, schampon och datorer och vilka krav barnens skola kan ställa på maten den köper in. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export till Europa fler jobb i EU ger fler jobb i Sverige. Eftersom jobben är viktiga, är EU-valet viktigt! EU påverkar våra villkor på jobben visstidsanställningar, när man har rätt att kräva kollektivavtal. Eftersom jobben är viktiga, är EU-valet viktigt! STOR SKILLNAD PÅ VÄNSTER OCH HÖGER Det är samma moderater i EU som i Sverige; de står handfallna inför arbetslösheten, motarbetar rättvisa villkor på arbetsmarknaden och bromsar en ambitiös klimatpolitik. Exempel på moderat politik som vi gärna speglar oss mot: Fackliga rättigheter vi kräver att ett socialt protokoll införs i EU:s grundlag för att bättre skydda löntagare och seriösa företag i EU, de fackliga fri- och rättigheterna ska inte underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Moderaterna vill inte införa något socialt protokoll utan kallar det protektionism att kräva samma villkor för alla på svensk arbetsmarknad. Arbetsmiljö vi driver på för att EU ska anta en ny arbetsmiljöstrategi. Moderaterna motarbetar arbetsmiljöarbetet genom att stötta initiativ om att 99 % av alla europeiska företag ska undantas från arbetsmiljöregler. De låter företagens regelförenklingsagenda gå före arbetstagares säkerhet och hälsa. Visstidsanställningar vi vill se ett stopp för missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor. Moderaterna slåss för att behålla kryphålen i det svenska regelverket och slippa att anpassa det till EU:s krav på att ett skydd. Offentlig upphandling vi har drivit på och fått igenom en reformering av EU-reglerna för hur kommuner får upphandla varor och tjänster så att det nu blir möjligt att ställa krav om bland annat kollektivavtal, arbetsvillkor och miljöskydd. Moderaterna vill att Sverige ska göra så lite som möjligt med de nya sociala kraven och miljökraven när de nya upphandlingsreglerna ska införas i svensk lag eftersom de skapar krångel och kostnader för alla.

10 Sid 10 (12) Fler jobb vi vill sätta jobben högst på dagordningen med investeringar i forskning och klimatsmart teknik. Moderaterna och högern i EU har passivt sett på medan arbetslösheten har stegrat. Verkligheten, med 26 miljoner arbetslösa i EU, talar sitt tydliga språk. Jämställdhet vi vill öka möjligheterna för fler kvinnor att arbeta och har bland annat drivit på för ett bättre arbetsrättsligt skydd för mammor i samband med graviditet och förlossning. Moderaterna röstar konsekvent emot förslag som syftar till att öka jämställdheten och stärka kvinnors rättigheter. Klimatpolitik vi driver på för tre ambitiösa och bindande klimatmål; halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Moderaterna har lagt sig platt inför förhandlingarna om EU:s nya klimatmål och har röstat emot att få ordning på systemet med utsläppsrätter. Miljöpolitik vi driver på för en ansvarsfull miljöpolitik. Moderaterna i Europaparlamentet har gång på gång röstat emot tuffare miljöregler och de har motsatt sig att farliga kemikalier ska fasas ut så fort de kan ersättas av nya, ofarliga ämnen. VALDELTAGANDE För att höja valdeltagandet ska vi inte prata eller skriva insändare/artiklar om det låga valdeltagandet forskning visar att varje gång någon säger att det är få som går och röstar så blir vi mindre benägna att rösta. Prata eller skriv istället om hur många vi är som ska rösta och hur viktigt det är att göra det. I KONTAKT MED VÄLJARE (t.ex vid dörrknackning) ÄR DET BRA ATT: Sätta väljaren i rollen som väljare att beskriva någon som verkar vara en som tar ansvar/går och röstar blir ofta självuppfyllande och det är ofta kraftfullt att säga att någon ju har röstat tidigare. Få väljaren att planera sitt röstande ställ frågor så att väljaren själv kan tänka igenom processen att rösta och eventuella osäkerheter försvinner när ska man rösta, var kan man göra det, hur går det till (hjälp till med information om var/hur man kan rösta). Komma överens om att rösta att kunna påminna väljare om att de lovat att rösta är en drivkraft som ofta fungerar

11 Sid 11 (12) Hur bemöter vi väljare som inte har tänkt rösta? Jag gillar inte EU eller Jag är inte så insatt/ kan inte så mycket om EU anges ofta som anledning till att inte rösta. Men EU-valet är varken ett läxförhör eller en kärleksförklaring, man måste varken kunna allt eller gilla allt för att rösta. HUR VI BEMÖTER VÄLJARE SOM INTE HAR TÄNKT RÖSTA: Det finns mycket som behöver bli bättre med EU, därför är det viktigt att rösta in fler socialdemokrater så att EU kan fokusera på rätt saker rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Att stanna hemma är ingen röst mot EU, utan en röst på högern (eftersom högerpartiernas väljare oftare går och röstar men s-väljare oftare stannar hemma) och möjligen en väg till makten för främlingsfientliga och rasistiska partier. Lika lite som man behöver kunna arbetsordningen med propositioner, motioner i riksdagen eller skillnaden på nämnder och förvaltningar i kommunvalet behöver man kunna något om institutionerna i EU för att rösta i EU-valet. Det handlar om värderingar, inte om förvaltning. OM EU Hur motverkar vi att högerpopulister och extremister får mer makt i EU? I spåren av den ekonomiska krisen har en social kris växt fram. Den höga arbetslösheten föder hopplöshet och misstro och gynnar de högerextrema partierna. Vi vill möta detta med politik för fler jobb och en stark välfärd. PRATA INTE INSTITUTIONER ELLER JA/NEJ: Valet handlar inte om institutioner utan om vilken politik vi vill ska styra EU-arbetet (se Hur bemöter vi väljare som inte har tänkt rösta?) Vi gynnas inte av att fastna i en ja/nej-diskussion utan prata istället om skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

12 Sid 12 (12) VALINFORMATION Rösträtt MAN HAR RÖSTRÄTT TILL EUROPAPARLAMENTET OM MAN FYLLER 18 ÅR SENAST PÅ VALDAGEN OCH: är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbok förd i Sverige och har anmält sig till röstlängden. Anmälan till röstlängden görs senast den 25 april. Valmyndigheten skickar ut anmälningsblankett till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige men som inte anmält sig röstlängden. Den som anmält sig till den svenska röstlängden får inte rösta i den medlemsstat där man är medborgare. Mer information finns på Förtidsröstning pågår 7-25 maj. Man kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. De röstningslokaler där kommunerna kommer ha förtidsröstning publiceras på valmyndighetens hemsida under april: Man kan även ringa valmyndigheten för att hitta sin närmaste vallokal: Telefonnummer För att förtidsrösta måste man ha med sig sitt röstkort och id-handling. Kommuner kan välja att erbjuda väljarna att skriva ut röstkorten på plats, i de fallen kommer det att räcka med att ha med sig sin id-handling. (Utan id-handling se info nedan) Röstning på valdagen På valdagen kan man rösta i sin vallokal. Information om vilken vallokal man ska rösta i står på det röstkort som man får i början av maj. Röstar man i sin vallokal behöver man inte ha med sig sitt röstkort, men man måste ha med sig en id-handling. (Utan id-handling måste man styrka sin identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med sig någon som går i god för identiteten då måste den personen visa sin id-handling). Vallokalerna är öppna mellan kl under valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Det går även att förtidsrösta på valdagen. Det går alltså bra att rösta från annan ort än där man är skriven även på valdagen. Observera att På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (Vallagen Kap 8 3).

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

En halv miljard. människor påverkas. av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna

En halv miljard. människor påverkas. av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna En halv miljard människor påverkas av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna Valet för dig och alla andra i EU! Mellan den 4-7 juni är det val i alla EUs 27 länder.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER VAL 2014 SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER FÖR DIG SOM VALLEDARE I EN ARBETREKOMMUN ELLER PARTIDISTRIKT Sid 2 (6) INLEDNING Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

Eu-valet i Halland 25 maj 2014

Eu-valet i Halland 25 maj 2014 Eu-valet i Halland 25 maj 2014 NÄR? Valet till EU-parlamentet sker i hela EU samtidigt. Den 25 maj kan man gå till vallokalen och rösta. Den 7 maj öppnar förtidsröstningen. VEM? Du som är svensk medborgare

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Val 2014... 3 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort...

Läs mer

Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com. EU-valet på 5 minuter

Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com. EU-valet på 5 minuter Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com EU-valet på 5 minuter Europeiska unionen 2014 - Europaparlamentet Vad är Europaparlamentet? Europaparlamentet är världens enda gränsöverskridande parlament

Läs mer

Så här röstar du i omvalet

Så här röstar du i omvalet LÄTTLÄST om omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015 Så här röstar du i omvalet Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015. Du kan också läsa om vad

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om att antalet valkuvert stämmer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:50 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Monica Andersson (S) Kristina Ohls (C) Övriga

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet... 2 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort... 5 Valsedlar... 6 Rösta på parti

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Valförordning; utfärdad den 24 november 2005. SFS 2005:874 Utkom från trycket den 6 december 2005 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

Yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Jan Lorentzson De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LRF Företagarundersökningar Rapport #3 2014-05-13 1(17) Innehållsförteckning 1. LRF Företagarundersökningar... 2 1.1

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i valförordningen (2005:874); utfärdad den 4 december 2008. SFS 2008:1279 Utkom från trycket den 16 december 2008 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

TRYCKSAKER OCH MATERIAL TILL EU-VALET

TRYCKSAKER OCH MATERIAL TILL EU-VALET TRYCKSAKER OCH MATERIAL TILL EU-VALET EU-KANDIDATER FOLDER 104X148MM MARITA ULVSKOG Min bakgrund är i Norrbotten och i Dalarna, men nu bor jag i Solna. De senaste fem åren har jag representerat Sverige

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna Eftervalsanalys 2010 Österåkersmoderaterna Inledning På uppdrag av styrelsen syftar denna analys till att dra slutsatser från valet 2010 så att vi kan göra ett ännu bättre val 2014. Avgränsning: Denna

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö. Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö. Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö Tid Kl. 15:00-16:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA Version SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010

SOCIALDEMOKRATERNA Version SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010 SOCIALDEMOKRATERNA Version 2010-08-08 SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010 V.32 9-15 augusti Fr 6 augusti Grillnatta på Torget. S-folk cirkulerar på torget och på sta`n Tävling

Läs mer

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2014/3-111 Valnämnden Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch vallokal Förslag till beslut Valnämnden beslutar att valsedlarna för Europaparlamentsvalet

Läs mer

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl 18.00-18.45 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Hans Dahm, (S) v ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Handledning för arrangörer

Handledning för arrangörer Handledning för arrangörer Välkommen till Skolval 2010! Nu gäller det! När du får den här handledningen kan det vara alltifrån ett halvår till en månad kvar till skolvalet på din skola. Du som är arrangör

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

Nyhetsbrevet i korthet

Nyhetsbrevet i korthet Nyhetsbrevet i korthet S NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2015:3 V Stockholm 2015-03-06 Sida 1 (7) Information till alla kommuner Omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun Kalender för omvalet Information till

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer