Utgåva nr 136 sedan starten januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva nr 136 sedan starten 1977 18 januari 2011"

Transkript

1 GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET! Följ med NRF på utbildningsresa till Malta och Ukraina BRÅDA DAGAR INFÖR KONGRESSEN I KARLSKRONA NY SOM NÄMNDEMAN Anne Ramberg, Advokatsamfundet: Viktigt bredda Bra att veta inför rekryteringen kommande fyra år av nämndemän Se sidan 24 Se sidorna 3 9 Se sidorna Motioner, val, föredrag och festligheter Se sidan 12 1/2011 Nämndemännens Riksförbund NRF Vem blev Årets Nämndeman? Nu vet vi! Utgåva nr 136 sedan starten januari 2011 Se sidorna 20 21!

2 Ordföranden har ordet Organ för Nämndemännens Riksförbund Box 8140, Stockholm. Plusgiro Telefon: Telefax: Ansvarig utgivare: Lars Lassinantti tel Årgång 33 Nämndemannen 1/2011 Nr 136 efter starten ISSN Redaktör: Staffan Ringskog Redaktionssekreterare Mildred Burén Helsingborgsvägen Ängelholm Layout: Staffan Ringskog Telefon: Om inget annat anges är flertalet artiklar i tidningen skrivna av Nämndemannens redaktör Tryck:VTT-grafiska, Vimmerby Prenumeration 140 kronor (4 nummer per år) Nästa utgåva av tidningen Nämndemannen: 18 juni 2011 (18 maj) (Senaste manusdag inom parentes) Insändare till tidningen kan bäst skickas direkt till redaktionens adress. e-post till tidningen: Lösnummer 40 kronor Ansvarig NRF:s kansli: Catarina Ingvarsson tel adress NRF:s hemsida: ANGÅENDE ADRESSÄNDRING ELLER PRENUMERATION: telia.com Telefon: Telefax: Adress: NRF, Box 8140, Stockholm Låt mig börja med att önska alla nya nämndemän välkomnna och även ni som fått förnyat förtroende att vara nämndemän. Tyvärr har inte alla som tidigare tjänstgjort fått förnyat förtroende av olika skäl. Låt mig nämna ett skäl som flera nämndemän pekat på från olika delar av landet. Skälet är att valberedningar tagit del av brevet från Domstolsverket där rekommendationen är att nominera nämndemän som är goda förebilder och är yngre än 45 år. Allt detta för att föryngra nämnde - mannakåren. Iband kan man tycka att valberedningar gör det lätt för sig om man överbetonar åldern och glömmer andra urvalsgrunder som omdömesgill, självständighet och att ha stort förtroende bland allmänheten. Åldern som övervägande merit för unga eller gamla räcker inte för att fullgöra nämndemannauppdraget. Jag vill också påminna om att det i dagens läge inte är enbart ett nämndemannaproblem att rekrytera yngre människor till beslutande församlingar. Det är ett demokratiskt samhällsproblem. Politiskt tillsatta? Ett påstående som vi nämndemän jämt och ständigt får höra det är att vi är politiskt tillsatta. Det är rätt att nämndemän nomineras av politiska partier och slutligen väljs av fullmäktigeförsamlingar. Grunden för valet är inte och skall inte vara politiska färdigheter. I påståendet politiskt tillsatta ligger inbyggt att vi nämndemän utövar partipolitik i våra domstolar. Läsvärd motvikt Detta kommer tydligt fram i en krönika i Dagens Industri 2008 där krönikören avslutar sin krönika med inte vet jag vad som är bäst, men politiker med verkställande makt ska inte döma. Det är inget annat än jäv. Som en motvikt till liknande påstående läste jag en debattartikel i Göteborgs- Posten okt där artikelförfattarna är Mats Sjösten, chefsrådman Göteborgs tingsrätt, Mari Heidenborg, chefsrådman Solna tingsrätt, Katarina Påhlsson, hovrättslagman Hovrätten för Västra Sverige, Göteborg samt Richard Ljung qvist, chefsrådman Förvaltningsrätten i Stockholm. Artikelns budskap är det mest analytiska och samlade jag någonsin läst när det gäller att klargöra vad nämndemannainstitutet i Sverige i sin helhet har för funktion. Jag vill citera några avsnitt i artikeln som jag tycker vi alla skall ta till oss när vi hör på debattörer med bristfälliga insikter om det svenska rättsväsendet och inte minst nämndemannainstitutet tar till orda i tal och skrift. Nämndemännens medverkan vid rättegångar ska utgöra en garanti för insyn och för att allmänna värderingar blir beaktade i rättskipningen. Detta innebär dock inte att det är fritt fram att föra fram egna förutfattade meningar eller att bedriva politik i rättssalen. Juristdomaren har här till uppgift bl.a. att förklara för nämndemännen vad lagen säger i olika frågor och vad de har att rätta sig efter. Nämndemannens uppdrag är att döma opartiskt och enligt gällande lag. Ett annat ställe i artikeln, som utgör en pärla och ett rättesnöre enligt min uppfattning för oss alla som har fått ett förtroende att delta i rättstillämpningen, där står det så här. Det är omöjligt att helt radera ut fördomar och andra subjektiva uppfattningar. Att ifrågasätta egna och andras fördomar, värderingar, omdömesförmåga och opartiskhet måste just därför vara en ständigt pågående diskussion bland domare, såväl juristdomare som nämndemän. Missa inte artikeln Jag berörde visserligen i förra numret frågan om allmänhetens förväntningar på oss men eftersom vi inför 2011 får många nya nämndemän tycker jag att det är på sin plats att ge en något vidare vinkling på frågan. Jag vill också uppmana läsare av vår medlemstidning att läsa debattartikeln Överdriven oro för nya nämndemän i Göteborgs Posten från den 19 okt Du som nämndeman får inte missa artikeln. God fortsättning på 2011! Lars Lassinantti 2

3 TEMA: NY SOM NÄMNDEMAN En sak som störde mig i början var att många nämndemän ofta gick på yrkesdomarens linje utan att ifrågasätta särskilt mycket. Foto: Leif Magnusson En betraktelse från en tidigare nämndeman Ett svårt uppdrag som överraskade Av Fredrik Runebert När jag för fyra år sedan utsågs till nämndeman hade na i domstolen har för funktioner. Men det är sällan jag bara en vag uppfattning om vad ett nämndemannaskap innebar. Mina universitetsstudier i Rättsve- verkligheten. Därför var det med stor spänning som som teoretisk kunskap ger en fullgod förståelse av tenskap hade gett mig en bild av vad de olika parter- jag antog detta uppdrag. På ett informationsmöte för nämndemän fick jag till min förvåning veta att nämndemännens röster är lika mycket värda som yrkesdomarens och att tre nämndemän kan döma mot yrkesdomarens uppfattning. Jag minns att jag ifrågasatte denna ordning. Hur kan nämndemän som inte har den juridiska utbildningen ha lika mycket att säga till om som en yrkesdomare med utbildning och lång erfarenhet. Med tiden förstod jag dock att detta inte var någon stor fråga, det var sällan som nämndemännen och yrkesdomaren var oeniga. Men framförallt kände jag att många av mina dubier om bevisläget i olika rättegångar kunde skingras av yrkesdomarens kunskaper. Det gav mig en övertygelse om att jag varit med och fattat rätt beslut. Vetskapen om nämndemannens stora ansvar fick mig att ta mitt uppdrag på allra största allvar. Att döma någon till fängelse eller böter är inte någon småsak, det är en av statens främsta påtryckningsmedel och en sådan makt kräver en objektiv och neutral rättsprocess. En sak som störde mig i början var att många nämndemän ofta gick på yrkesdomarens linje utan att ifrågasätta särskilt mycket. En förklaring som jag kom fram till var att de äldre nämndemännen hade en tyst kunskap som inte kom fram om man inte började ställa kritiska frågor. Mina kritiska frågor bekräftade den teorin. Därför är mitt främsta råd till nyblivna nämndemän att ställa kritiska frågor och försöka vända på varje sten. tema fortsättning nästa sida 3

4

5 TEMA: NY SOM NÄMNDEMAN Erik var livserfaren och insiktsfull och väl medveten om nämndemannauppdragets folkliga förankring... Brynolf Wendt om sina fyra år som nämndeman: TILLTRON TILL RÄTTVÄSENDET I SVERIGE HAR STÄRKTS Rättsväsendet ett perfekt system? Nämndemannen Erik Eriksson i Sjövik var den förste nämndeman jag kom i närmare kontakt med. Det var i slutet av 1940-talet, rättegångsbalken hade nyligen trätt i kraft (den 1 januari 1948) och jag höll på med min landsfiskalsutbildning. Erik och jag pratade en hel del med varandra. Erik var livserfaren och insiktsfull och väl medveten om nämndemannauppdragets folkliga förankring och en nämndemans skyldighet att medverka till att rättskipningen i de enskilda fallen inte ledde till orimligheter. Jag för min del var ganska så olevad och förundrad över livets märkligheter. Detta tycker jag i alla fall idag, 60 år senare. Erik gjorde ett djupt intryck på mig. Rättegångsbalken Införandet av rättegångsbalken innebar bl a att man vid bevisbedömningen i brottmål definitivt lämnade den s k legala bevisteorin bakom sig och övergick till en modern med s k kallad fri bevisprövning. Enligt den legala bevisteorin utgjorde två samstämmiga vittnen eller eget erkännande i princip full bevisning om den tilltalades skuld. Men den fria bevisprövningen innebar, som många trodde och som många alltjämt tycks tro, ingalunda att det var fritt fram för ett intuitivt tyckande vid bevisvärderingen. forts från föregående sida Ett svårt uppdrag som överraskade fortsättning nästa sida I SPALTERNA Enligt Sveriges rättsprinciper ska man hellre fria än fälla om man är osäker på bevisläget. Så det är viktigt att man luftar sina osäkerheter så att man till slut kan vara säker på att brottet är bevisat utom allt rimligt tvivel. Att ställa kritiska frågor och argumentera för olika rimliga alternativ till den åtalades skuld får aldrig tystas av en känsla av att man inte har full koll eller att man ställer dumma frågor. Är man osäker finns det inga dumma frågor. Min första reaktion som nämndeman i aktion var den formella och strikta miljön som jag mer och mer insåg hade en viktig funktion, särskilt för yngre förbrytare som kanske var där första gången. En formell och strikt miljö signalerar att det här är på allvar, olika handlingar får olika konsekvenser. Och jag märkte att jag själv också skärpte alla mina sinnen när allvaret var så påtagligt. Nämndemannen har ett mycket viktigt uppdrag som medför mycket ansvar för både brottsoffrets rätt till upprättelse och den åtalades rätt till en rättvis rättegång. Det är inget man ska ta lätt på. Men med ett öppet och nyfiket sinne och en vilja att lära sig mer om samhället kommer nytillkomna som äldre nämndemän att klara av sina uppdrag med bravur. Brottsutredning mot brottsutredande poliser En 24-årig man i Göteborg dog efter ett polisingripande i april Händelsen utreddes av polisen för att utröna om polismannen som gjorde ingripandet hade begått tjänstefel. Nu har en ny utredning tillsatts för att granska denna polisutredning. Överåklagare Björn Ericson ska undersöka om det begåtts något tjänstefel då åklagaren inte kopplades in förrän efter fem dagar. Enligt polisförordningen ska åklagaren kopplas in omedelbart. 5

6 TEMA: NY SOM NÄMNDEMAN I SPALTERNA EU kan införa ett cyberbrottscentrum Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström föreslår att EU:s polismyndighet Europol inför ett cyberbrottscentrum för att bekämpa brott på nätet. Centret ska samarbeta med internationella aktörer och INESA som är EU:s nätverks- och informationsbyrå. Enligt en säkerhetsstrategi kommer cyberbrott att vara en av fem prioriterade brott inom EU. Anledningen till den prioriteringen är att Malmström ser en lavinartad utveckling där alltmer kriminell verksamhet överförs till Internet. Exempel på sådana brott är identitetsstöld och storskalade attacker mot central infrastruktur. Det kan få katastrofala konsekvenser när attackerna är riktade mot kärnkraftverk, försvaret eller sjukhusens patientregister. Samtidigt ligger EU och medlemsstaterna steget efter när det gäller bekämpandet av cyberbrotten. Polisförhör via chatt Skåne och Östergötland har påbörjat ett försök med att hålla polisförhör genom chatt på datorn. Tanken är att det ska underlätta för unga brottsoffer att berätta om känsliga upplevelser. Det kan vara svårt att öga mot öga berätta allt för en okänd person. Genom chattmetoden ska polisen kunna få fram bättre uppgifter i ett tidigare skede. I Skåne är det Malmöprojektet Karin som fått tillstånd att testa metoden. Projektet arbetar med sexualbrott och våld i nära relationer. I Östergötland är det polisen i Norrköping som agerar testpilot. De två polisenheterna kommer att utbyta erfarenheter kring projektet. Tidigare har tekniken testats på gymnasieungdomar i Kristianstad med gott resultat. Många deltagare ansåg att de skulle föredra chatt-tekniken vid en utsatt situation. Som domare, yrkesdomare eller lekmannadomare kvittar lika, blir man någon gång sittande med den olustiga känslan att en förhörsperson ljuger utan att tillräckligt klart kunna påvisa detta. En domares uppfattning ska kort sagt grunda sig på konstaterbara fakta som kan kontrolleras i efterhand. Min början som nämndeman vid Inom juristskrået var entusiasmen för den nya rättegångsbalken stor. Men Erik var inte imponerad. Ty trots ändrade procedurregler kvarstod den värsta olägenheten av alla, nämligen risken att någon kunde bli oskyldigt dömd. På 1950-talet satt jag ting i Askims och Mölndals domsagas häradsrätt i Göteborg. Under den tjänstgöringen kom jag i kontakt med många nämndemän. Inte utan viss förundran fann jag att Erik inte var ett unikum i nämndemannakåren. Ingen kontakt Från senare delen av 1950-talet till 2007, då jag själv blev nämndeman i Halmstads tingsrätt, hade jag ingen annan kontakt med nämndemän än den som en utövande åklagare har. Under dessa 50 år har det från det allmännas sida gjorts mycket för att komma tillrätta med bristerna i rättssystemet. Men när det gäller de verkligt svårbotliga bristerna, t ex risken att någon bli oskyldigt dömd, så är dessa i stort Mitt intresse för rättsfrågor har alltid varit stort. När så min sambo blev invald som nämndeman vid Östersunds Tingsrätt och berättade hur intressant uppdraget var väcktes mitt intresse ännu mer. Vid valet 1994 anmälde jag mitt intresse till vår valberedning och denna nominerade mig till kommunfullmäktige som även valde mig. Detta var mitt första uppdrag som därefter har följts av ytterligare politiska. Den 30 mars 1995 avlade jag domareden för rådmannen Staffan Lind qvist och samma dag fullgjorde jag min första tjänstgöring. Det var inte utan att man var en aning nervös inför detta. Den sett desamma idag som de var Risken att bli oskyldigt dömd hänför sig huvudsakligen till att domsunderlaget kan vara svajigt huvudsakligen därför att det ibland kan vara svårt att skilja på vad som är sant och osant. Det ljugs faktiskt en hel del i rättsväsendet. Detta är välkänt sedan länge. Lyss t ex på det här gamla talesättet: Rättegången vinner man om man styvast ljuga kan Som domare, yrkesdomare eller lekmannadomare kvittar lika, utbildning vi nya nämndemän erhållit var väl inte den allra bästa det rörde sig mest om praktiska förhållanden såsom vilka parter som förekommer i rättssalen, lite om klädsel, jävsproblematiken och tystnadsplikten. Nämndemannaföreningen gavs inget tillfälle att förklara sin 6

7 blir man någon gång sittande med den olustiga känslan att en förhörsperson ljuger utan att tillräckligt klart kunna påvisa detta. En situation som de flesta nämndemän råkar ut för någon gång. roll, idag är det annorlunda och föreningen får bra utrymme vid utbildningsdagen och även själva utbildningen är betydligt bättre. Lyssnade mest Under de första överläggningstillfällena lyssnade man mest på de nämndemän som varit med tidigare samt givetvis även på rättens ordförande. Med tiden fick man ju mer vana och erfarenhet Nothing works I det här sammanhanget går jag inte närmare in på de olika systembristerna eller sådana svårlösta problem i övrigt som fick de kriminologiska forskarna att på 1970-talet uppgivet lansera begreppet Nothing works. Jag konstaterar bara kort och gott att vårt rättssystem inte är perfekt och att det antagligen inte heller kan bli det. Men bristerna förefaller mig inte större än att rättsväsendets aktörer, nämndemän och andra, kan hantera dem på ett någorlunda godtagbart sätt. Idag liksom för 50 år sedan. Bra tid För övrigt är jag väldigt nöjd med mina fyra år som nämndeman. Det har varit en ytterst intressant upplevelse att efter ett långt yrkesliv som jurist inom huvudsakligen polisoch åklagarväsendena och därefter ett sällsamt mellanspel på drygt 15 år inom förlagsbranschen (redaktör vårdjuridik), mediabranschen (TV3:s Efterlystredaktion) och politikerbranschen åter - knyta bekantskapen med rättsväsendet. Min personliga behållning av nämndemannauppdraget Östersunds Tingsrätt vilket även medförde att man deltog i överläggningarna på ett helt annat sätt. Erfarenheten gav även modet att framföra sin egen åsikt som även kunde leda till att man uttryckte skiljaktig mening i domen. Det pratas ju en hel del om att nämndemannakåren måste föryngras och detta kan jag till en viss del hålla med om, men man får inte förringa de nämndemän som Risken att bli oskyldigt dömd hänför sig huvudsakligen till att domsunderlaget kan vara svajigt huvudsakligen därför att det ibland kan vara svårt att skilja på vad som är sant och osant. är framför allt att min tilltro till förmågan hos rättsväsendets aktörer att hantera en komplicerad och motspänstig verklighet förstärkts. Till sist. Jag gratulerar alla nytillträdande nämndemän till ett intresseväckande, personlighetsutvecklande och samhällsnyttigt uppdrag. Brynolf Wendt Nämndeman , tidigare överåklagare, tidigare verksam inom TV3:s program Efterlyst. suttit ett antal år och därmed skaffat sig erfarenhet och viss kunskap som jag är övertygad om att rättssamhället tjänar på. Bert Nyman Nämndeman vid Östersunds Tingsrätt Kassör i Nämndemannaföreningen I SPALTERNA Olaglig övervakning på amerikanska ambassaden Amerikanska myndigheter har avslöjats för spioneri på norska medborgare. Informationsinsamlingen har skett med hjälp av före detta säkerhetspoliser. Efter detta avslöjande har det framkommit att den amerikanska ambassaden har filmat och fotograferat folk utanför ambassaden i Sverige och Danmark. Något tillstånd för detta har de inte haft. Säpo och Utrikesdepartementet påstår att de inte har haft någon aning om att detta har skett. DN påpekar dock att de redan 2007 avslöjade att varannan ambassad smygfilmar och övervakar allmän plats. Dennis Töllborg som är professor i Rättsvetenskap menar att det inte är troligt att Säpo inte vetat om att USA:s ambassad har övervakat allmänna platser utan tillstånd i tio år. "De är knappast så inkompetenta att det inte vetat om det." Därför tror Töllborg att Säpo själva har gjort samma sak och att de därför inte ville konfrontera amerikanarna när de fick kännedom om övervakningen. 7

8 I SPALTERNA Lågt begåvade begår fler brott Lågbegåvade personer begår mer brott än normal- och högbegåvade. Det visar en studie utförd av forskare vid Karolinska institutet som undersökte svenska män. Av de män som har låg begåvning dömdes 12,6 procent av männen till fängelse medan motsvarande siffra för normalbegåvade är 6,3 procent. Män med hög begåvning har endast en andel på 1,9 procent som har dömts till fängelse. Inte förtal att likna sverigedemokrater med nazister JK har fastslagit att socialdemokraten Nalin Pekguls uttalanden om att Sverigedemokraterna är nazistiska och att dess partiledare Jimmie Åkesson är rasist inte är att betrakta som förtal. Justitiekanslerns byråchef Håkan Rustand säger till Riksdag & Departement att Pekguls uttalande var grovt och oförsiktig formulerat, men betonar att en dagstidning måste ha rätt att i en intervjusituation återge vad som sägs. En annan bedömning hade kunnat göras om uttalanden hade gjorts privat. Föreningsnytt Härnösand-Kramfors Nämndemannaförenings studieresa till Trondheim: Givande norskt studiebesök Härnösand-Kramfors Nämndemannaförenings studieresa till Trondheim blev mycket intressant och inspirerande, och gav oss en inblick i hur rättsväsendet och nämndemannauppdraget fungerar i vårt grannland. Resan med Mittnabotåget var i sig en trevlig upplevelse, med vacker natur utanför fönstren och en behaglig färd mot de höga snöhöljda fjäll som utgör gräns mot Norge. Vi kom fram ganska sent på kvällen, så det blev endast att äta middag och sedan försöka sova i det komfortabla rummet på Rica Hotel Nidelva. På morgonen inställde vi oss i domstolen, och välkomnades av en domare som tjänstgjorde som administrativ chef och säkerhetschef. Han informerade om domstolens verksamhet och under denna dag var det många rättegångar som pågick i olika salar. Vi visades till en rättssal där redan de två tilltalade, en man och en kvinna med sina advokater, hade inställt sig. Dessutom fanns statsadvokaten (åklagaren) på plats. Han presenterade sig för oss och berättade att han tjänstgjorde i vissa ärenden som rörde brott mot staten, med högt straffvärde, i detta fall ett narkotikabrott. Strax innan förhandlingen skulle börja så iklädde sig de tre juristerna likadana långa, svarta satinrockar över sina vanliga kläder. Vi blev tillsagda att samtliga i salen skulle resa sig upp när rätten inträdde, så vi stod artigt i givakt när den kvinnliga domaren i svart rock inträdde med sina två nämndemän, meddommer, en man och en kvinna, i vanliga kläder. Efter att domaren presenterat sig själv och meddomerna med namn och titel började förhandlingen. Inledningsvis så gick man igenom personalia för de åtalade vilket vi inte gör i Sverige. Åtalade stod upp Statsadvokaten gick till en pulpet (vittnespulpeten) mitt i salen och läste stående upp stämningen, och de tilltalade stod också upp. Sedan återgick statsadvokaten till sin plats och den manlige tilltalade fick inta mittpulpeten för förhör, ensam och utan sin advokat. Åtalet gällde narkotikabrott, ca 1,9 kg hasch, samt ekonomisk brottslighet i samband med narkotikahandel. Därefter förhördes kvinnan på liknande sätt. Domaren ställde ibland frågor, och hon skötte själv de anteckningar som gjordes via sin dator. Även den manlige nämndemannen ställde direkta frågor till den kvinnliga parten angående hennes relation med mannen. Så anropades en halvtimmes lunch, och vi blev bjudna på detta för att få information under tiden av domaren och säkerhetschefen. Meddomarna var alltid två, och det skulle vara en av varje kön. De fick ställa egna frågor, men skulle helst gå via domaren. Så återupptogs förhandlingen, men vi hade inte tillfälle att stanna så länge eftersom vi var inbokade hos polisen, så vi tog farväl och blev lovade att få domen skickad till oss så småningom. Säkerhetschefen skulle ta emot justitieministern sedan, så vi var på hög juridisk nivå denna dag. Så fick vi en fin promenad till polishuset, där vi blev hjärtligt mottagna av Björn Wold, chef UP i Sör Tröndelag och Nord Tröndelag och hans ställföreträdare Gunnar Eide, Politiet i Trondheim. Rundvandring Vi fick en rundvandring i häktet, vilket såg ut ungefär som de häkten som vi sett i Sverige. Ett par celler användes, och personalen satt framför tv-skärmar som gav möjlighet att följa minsta rörelse i cellen. Organiserad kriminalitet finns, Hells Angels etablerade sig här 1988, och även öststatsmaffia finns. Maffian har tiggare i olika nationaliteter och åldrar som man förflyttar från plats till plats. Man har kriminella gäng som är bilburna, med känsliga antenner på bilen för teletrafik. Dessa kör långa sträckor över vidsträckta områden, och kontakten hålls via telefon. Man är specialiserade på att stjäla datorer. Trafikbrott kan betalas direkt, och om man samlat på sig åtta prickar på tre år så tar polisen körkortet på plats vid den nionde överträdelsen. 8

9 I SPALTERNA 16-åring hade bara trosor och linne i arresten En 16-årig flicka fick sitta ett och ett halvt dygn iförd enbart trosor och linne. Hon greps i januari misstänkt för rån. Hennes kläder togs i beslag och på grund av klädesbrist på polismyndigheten i Umeå satt hon insvept i en filt när advokaten besökte flickan. Arrestpersonalen hade inte kontaktat flickans föräldrar för att lösa klädproblemet. Justitieombudsmannen har riktat stark kritik mot denna kränkande behandling. Nämndemän från Härnösand och Kramfors kunde konstatera att resan till Norge var givande. Av norrmännen har vi svenskar en hel del att lära. Bilden är från Trondheim. Man har förbud mot mobilanvändning under bilkörning, och straffet är penningböter, norska kronor. I polishuset finns personal specialiserad på familjevåld, en familjekordinator, kvinnojour, kriscenter, politiadvokat och en barnvärnsvakt. Barnvärnsvakten följer med polisen vid utryckning till anmält familjebråk. Bland de som döms för våldtäkt finns en överrepresentation av somalier, med muslimsk religionsbakgrund. Som en del av det ådömda straffet finns program som kallas sinnemönstringskurser. Kontakt hade etablerats med en meddomer, som inbjudits till vår gemensamma middag på hotellet. Hans namn var Nils Arild Nesjam, ca femtio år gammal. Han berättade att man inte hade någon form av organisering av meddommer liknande vår. Inte heller fick man något arvode utan endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst, fri lunch samt reseersättning enligt busstaxa. Pensionärer och studerande ersattes dock med 250 kronor. Vid rättegången så tjänstgjorde två meddommer, och det skulle vara en av varje kön.. När domen var utskriven så måste meddommerna inställa sig och ta del av den och underteckna den. Det var svårt att rekrytera personer till meddommeruppdraget. Vår norske kollega var själv mycket intresserad av att få veta mera om vår situation, och skulle ta med sig vad han hört till sina kollegor. Vi som fick möjlighet att delta i denna studieresa har alla lång erfarenhet av nämndemannauppdraget, och vår styrelseledamot och reseledare Lennart Nyberg hade verkligen lyckats med att boka in saker som var av intresse, och ordna att vi fick mycket kvalificerade informatörer! Härnösand-Kramfors nämndemannaförening Svensk erkänner Auschwitzstöld En svensk man har erkänt att han beställt stölden av järnskylten Arbeit macht Frei från det tidigare koncentrationslägret Auschwitz. Under hela utredningsperioden då han satt häktad har han förnekat brott, men nu har han erkänt skuld. Han åtalas nu för anstiftan till stöld och skadegörelse och brott mot förbudet att handla med kulturminnesmärkta föremål. Åtalad för ofredande med störande dörrar En kvinna står åtalad i Jönköpings tingsrätt för ofredande. Hon hade under en längre tid irriterats över barnskrik från en grannlägenhet och bestämde sig för att hämnas genom att smälla hårt i dörrarna under både dagtid och nattetid. Barnfamiljen som kände skakningar i sin lägenhet på grund av smällarna fick till slut nog och flyttade därifrån. 9

10 I SPALTERNA Bussar beskjutna i Malmö Minst sju bussar blev beskjutna med kulor eller träffade av stenar under ett dygn. Två artonåringar har gripits misstänkta för att ha deltagit i dåden. Vid gripandet ertappades dem med kolsyrepistol och flera patroner. Vittnen har dessutom pekat ut de två ungdomarna vid en bussbeskjutning. Liknande händelser har även skett i Botkyrka i Stockholm. Poliser attackerades BROTTSOFFRET ALLT MER I FOKUS Av Magnus Lindgren Traditionellt sett har samhället och rättsväsendet fokuserat sina insatser på gärningsmännen. Det är gärningsmannen som ska identifieras, lagföras och gärna också rehabiliteras. Under de senaste årtiondena har dock omtanken om och intresset för brottsdrabbade stadigt växt, bland annat till följd av kvinnorörelsens arbete med att synliggöra mäns våld mot kvinnor. Polisen attackerades tre gånger under ett och samma dygn. En polispatrull åkte ut till Friskväderstorget på Hisingen i Göteborg efter ett larm. Vid ankomsten kunde inte polisen observera något misstänkt. Men plötsligt kom ett antal ungdomar fram och kastade sten och riktade gröna laserstrålar mot polisen. Efter en timme var insatsen över utan att någon kommit till skada. En halvtimme senare fick polisen rycka ut igen när ungdomar hade attackerat en väktare i tjänst. En timme senare inkom ett tredje larm när räddningstjänsten ryckte ut för att släcka en brand i en skåpbil. 10 Rad åtgärder Den ökade fokuseringen på brottsdrabbade har inneburit att en rad åtgärder och reformer har genomförts inom rättsväsendet i syfte att förbättra brottsdrabbades möjligheter till hjälp, stöd och skydd. Det handlar till exempel om förbättrad ersättning, rätt till målsägandebiträde och stödperson, möjlighet till spärrmarkering och fingerade personuppgifter samt en ökad informations- och underrättelseskyldighet för polis och åklagare. Samtidigt har forskningen och metodutvecklingen inom området ökat markant tack vare inrättandet av Brottsoffermyndigheten. Utifrån denna utveckling skulle man kunna förvänta att personer som drabbas av brott får ett bra bemötande och omhändertagande av polis, åklagare och domstol. Men hur ser det ut i praktiken? Magnus Lindgren är generalsekreterare i Stiftelsen Tryggare Sverige. Hjälpsamma och sympatiska En rad undersökningar visar att brottsdrabbade på ett generellt plan är nöjda med såväl polis- som åklagar- och domstolsväsendena. Även om det finns olika uppfattningar beskrivs de enskilda tjänstemännen i stor utsträckning som hjälpsamma och sympatiska. Det förefaller emellertid finns skillnader beroende på vilken typ av brott den drabbade utsatts för. Personer som drabbats av misshandel är generellt sett mindre nöjda med rättsväsendets aktörer jämfört med personer som drabbats av rån eller inbrott. Schablonbilden passar inte En möjlig förklaring till dessa skillnader kan vara att många misshandelsoffer inte passar in på schablonbilden av brottsoffer. Denna bild kännetecknas av uppfattningen om ett idealoffer, det vill säga en oskyldig, försvarslös person utan delaktighet i det inträffade. Idealoffret är kanske en äldre dam som, på väg hem mitt på dagen efter att ha tagit hand om sin sjuka syster, blir rånad av en vuxen manlig narkotikamissbrukare. Slumpen avgör Uppfattningen att brottsdrabbade skulle vara oskyldiga och svaga är tämligen onyanserad och stämmer många gånger inte med verkligheten. Vid så kallat gatuvåld kan det i vissa fall vara en slump vem som blir offer och vem som är gärningsman. En indikation på detta är

11 Uppfattningen att brottsdrabbade skulle vara oskyldiga och svaga är tämligen onyanserad och stämmer många gånger inte med verkligheten, skrivr Magnus Lindgren i Stiftelsen Tryggare Sverige. den mängd vapen som sjukhusens akutmottagningar påträffar hos patienter som söker vård till följd av gatuvåld. En stor del av våldsbrottsligheten är kopplad till alkoholkonsumtion. Detta gäller i synnerhet våld mellan obekanta, där både den drabbade och gärningsmannen många gångar är påverkade. Att den drabbade varit alkoholpåverkad är emellertid inget som rättfärdigar det inträffade. Dessa aspekter har däremot stor relevans i försäkringsfrågor, då den drabbades beteende och berusning i vissa fall kan reducera ersättningsnivån eller helt eliminera den. Som framgår ovan kan det också påverka hur man blir bemött, (eller uppfattar sig blivit bemött) från rättsväsendets sida. Negativt bemötta Åtskilliga personer som drabbats av misshandel kan därmed ha blivit, eller uppfattat sig blivit, negativt bemötta av rättsväsendets representanter. Enligt Ekman (1999) delar poliser och andra vad Lipsky (1980) benämner gräsrotsbyråkrater in medborgarna i kategorier, eftersom de möter för många människor för att kunna individualisera varje relation. Detta innebär att vissa kategorier får en särbehandling och att gräsrotsbyråkraterna utvecklar ett större ansvar inför vissa kategorier. De kategorier av medborgare som bedöms som bättre utifrån något specifikt kriterium behandlas annorlunda än dem som bedöms som sämre. Att vara professionell och empatisk gentemot ett ideal-offer kan vem som helst. Däremot ställs det stora krav på professionalitet och empati vid mötet med ett medskyldigt, passivt eller motsträvigt offer. Dessa frågor måste uppmärksammas på ett helt nytt sätt i grund- och vidareutbildningen av personal inom rättsväsendet! Magnus Lindgren Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige I SPALTERNA Missvisande statistik inom polisen Fyra poliser och två civilanställda vid polisen avskedades förra året på grund av tjänstefel. Av dessa sex hade fem dömts för brott. Som exempel dömdes en inspektör för grov förskingring och vapenbrott. Polisförbundets ordförande Jan Karlsen anser att statistiken är missvisande eftersom de flesta poliser som dömts för brott väljer att säga upp sig själva. Karlsen menar att statistiken ger en bild av att inget händer om en polis blir anmäld. Då kommer folk tycka att det inte är någon idé att anmäla en polis eftersom ingenting händer. Rikspolisstyrelsens Personalansvarsnämnd tar årligen upp tjugo till sextio fall som handlar om uppsägning eller avsked av polisanställda. Det är enbart i tio procent av fallen som en polis får avsked, i resten av fallen säger den anställde upp sig själv. Inbrytning på anstalt ger ersättning En fängelseintagen man bröt sig in på kriminalvårdsanstalten i Mariestad, Rödjan, efter en permission. Enligt reglerna måste en fånge som har permission inställa sig på anstalten före Men eftersom det var låst och han inte kunde få kontakt med någon som kunde släppa in honom valde han att bryta sig in genom att slå sönder ett fönster. Agerandet medförde att den intagne tappade känseln i ena armen och handen. Kammarkollegiet har beslutat att mannen ska få ersättning för skadan. 11

12 ANNAGRETA PETERSON I VALBEREDNINGEN UPPMANAR: DAGS ATT NOMINERA KANDIDATER! Nu stundar snart en kongress då bland annat en ny förbundsstyrelse ska väljas. Redan nu i januari bör ni förbereda er inför nomineringsarbetet för de val som ska ske. Valberedningen vill ha förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. De personer som vi söker måste vara medvetna om vikten av det uppdrag de tar på sig. En av de viktigaste uppgifterna som ligger på förbundsstyrelsens ledamöter, är att arbeta för att höja nämndemännens status, förbättra ekonomiska och andra villkor. Vi vill peka på ett antal grundläggande krav som valberedningen ställer. En arbetsinsats som innebär minst fem helger per år samt att man kommer att få ett stort ansvar för en eller två regioner. Att ha förankring i den egna föreningen samt att man har föreningsvana är en självklarhet. God samarbetsförmåga och respekt. Gärna kreativa och verklighetsförankrade personer med goda idéer. Lika beredda att kunna genomföra arbetet, som öppna för att arbetet görs lika bra eller bättre av andra. Till sist, ring mig gärna på eller maila på om du har några frågor eller namn att föreslå! Annagreta Peterson ordförande i NRF:s valberedning BRÅDA DAGAR INFÖR KONGRESSEN Sjöstaden Karlskrona kongresstad Förhandlingarna äger rum vid Marinmuseum i Karlskrona maj i år blir spännande dagar för oss nämndemän. Då möts nämligen valda ombud från landets nämndemannaföreningar i Karlskrona i Blekinge för kongress. Det är bråda dagar inför kongressen, säger Hans Båging, NRF:s förbundssekreterare. Mycket ska planeras och allt ska klaffa perfekt. Nämndemännens Riksförbund håller kongress vart fjärde år. Det är då ny förbundsstyrelse liksom NRF:s valberedning och revisorer väljs. Inför kongressen lämnas också en rad motioner in till behandling. Allt i avsikt att skapa en bättre och mer slagkraftig nämndemannarörelse. Att agera värd för en förbundskongress är något många föreningar hoppas på. Det krävs en omvittnad god organisationsförmåga hos arrangerande förening för att klara av att organisera en kongress Kulturhistoria Tidigare kongresser har hållits i bl.a Norrköping, Gävle, Kiruna, Borlänge och Eskilstuna. Alla väldigt uppskattade kongresser. Den i Kiruna kanske många minns särskilt väl med tanke på spännande besök i gruvan och ishotellet. Karlskrona är en intressant svensk stad med ett stort stycke kulturhistoria. En gång i tiden funderade faktiskt Sveriges kung på att förlägga landets huvudstad till Karlskrona. Så blev det nu inte, men historiens vingslag i staden påminner om dessa planer. Karlskrona är en stad belägen på många öar och med en imposant bebyggelse. Precis som Stockholm finns här en fantastisk skärgård. Respekt och bemötande Under kongressen kommer en rad intressanta personer att medverka som talare. Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad är inbjuden, liksom lagmännen Pia Johansson, Sigurd Heuman och Blekinges landshövding Gunvor Engström. De kongressdeltagande nämndemännen bor bl.a på Hotel Scandic i Karlskrona. Konferensen äger rum på Marinmuseum. Temat för kongressen blir Respekt och bemötande. Men som sig bör är också en rad mer lättsamma programpunkter inplanerade. Alla nämndemän som kommer till Karlskrona dessa dagar får förbereda sig på en hel del av detta. Sightseeing av staden är inplanerad. Trivsamheter Under fredagen och lördagen är trivsamma middagar inplanerade. Alla som tidigare deltagit på NRF:s kongresser vet att dessa stunder innehåller också underhållning. Att vara aktiv inom Nämndemännens Riksförbund innehåller ju så mycket mera än bara allvarligt inriktat jobb med slutmålet om förbättrade villkor för oss nämndemän, säger NRF:s förbundsordförande Lars Lassinantti. Vi kämpar för att halvdagsarvodet ska försvinna och det hoppas vi uppnå en dag. Men att vara aktiv inom denna rörelse ska innebära trevligheter och positiva möten. Det hoppas jag att vi nämndemän som är med i Karlskrona också ska erfara dessa dagar. 12

13 TEMA: NY SOM NÄMNDEMAN BRA ATT VETA inför din period som nämndeman Vald. Du har fått eller kommer att få meddelande om att du blivit vald till nämndeman till en viss domstol. Läs detta mycket noga och ring upp om du har frågor. Introduktionsutbildning. Du har rätt till introduktionsutbildning i början av mandatperioden. Har det inte kommit någon kallelse inom rimlig tid (under januari t.ex.) så hör av dig till domstolen direkt och fråga. Första gången. När du blir kallad att sitta som nämndeman första gången: ring upp någon av dina mednämndemän och fråga vad som gäller vid inställelsen. Det kan vara bra att träffas personligen en stund innan. Domareden. Om du inte har avlagt domareden ska du göra det före första förhandlingens början (se nedan). Tala med ordföranden. Klädsel. Varken för fint eller för vardagligt, är ett vanligt råd. Man kan se på hur juristdomarna klär sig. Vi är ju lika ifråga om dömandet. Nämndemannaföreningen. Ta kontakt med din lokala nämndemannaförening och hör om när nästa möte, utbildning eller studiebesök planeras. Gå med i nämndemannaföreningen, som brukar vara ansluten till Nämndemännens Riksförbund. Därmed tillförsäkras du en hel del förmåner och stöder även nämndemännens sak på riksplanet. Nämndemännens riksförbunds (NRF) hemsida: Gå in och se om du kan finna din nämndemannaförenings hemsida där. Där kan du också hitta ditt regionombud och annan nyttig information. För vidare upplysningar ring vår kanslist Catarina Ingvarsson tel Din avdelning. Sök gärna personligen upp din avdelning vid domstolen och presentera dig och tala gärna om hur mycket du vill eller kan tjänstgöra och när. Tjänstgöringsrapporten. Var noga med att fylla i denna rapport efter varje tjänstgöring och bifoga kvitton i förekommande fall. Kom ihåg att underteckna. Arvode mm. Under 3 timmar är arvodet 250 kr, fr.o.m. 3 timmar 500 kr. Inkomstförlust ersätts fullt ut. Se särskilt arvoderingsblad på domstolen. Försäkringar finns för nämndeman, som råkar ut för skada vid tjänstgöring, deltagande i utbildning etc. Ta kontakt med NRF:s kanslist för information. Inställd förhandling. Om domstolsförhandlingen ställs in med kort varsel, kan du få viss ersättning om det finns särskilda skäl. Motivera på rapporten om du t ex haft kostnader för resa eller löneavdrag. Har du hunnit till domstolen innan du fått återbud, bör du minst få halvdagsersättning. Förhinder. Om du själv får förhinder, meddela detta så snabbt du kan. Vid vissa domstolar uppskattas det om man själv kan ordna annan nämndeman som ersättare. Övrig information om nämndemannauppdraget. Gå in på: så får Du detaljerade upplysningar. Leif Magnusson ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i Svea Hovrätts nämndemannaförening Domareden finns i 4 kap. 11 Rättegångsbalken och lyder: Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla. Anm. saker = skyldig, saklös = oskyldig Mäns våld mot kvinnor är grövre och mer upprepat och har större negativa konsekvenser för kvinnornas livskvalitet. De utsatta männen har däremot relativt sett sämre förtroende för rättsväsendet. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och strukturellt betingat problem, men det får inte hindra att bilden av relationsvåld nyanseras och att vi strävar mot att alla brottsoffer behandlas lika av rättssystemets myndigheter, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå. Rapporten beskriver våld i nära relationer enligt offrens egna upplevelser utifrån Brå:s omfattande Nationella trygghetsundersökning, NTU. För första gången i Sverige redovisas männens utsatthet för våld i nära relationer, vilket synliggör ett problem som hittills fått begränsad uppmärksamhet. Män och kvinnor drabbas olika. Sammanlagt 505 händelser av relationsvåld har rapporterats av 304 personer. En femtedel av de utsatta är män. Det är alltså relativt få, under en procent bland samtliga intervjuade, som uppger att de under det senaste kalenderåret utsatts för misshandel, sexuellt våld, trakasserier och/eller hot av sin nuvarande eller tidigare partner. 13

14 I SPALTERNA Krav på att bära hjälm för skoter och fyrhjuling övervägs Skälet till hjälmkrav är de många allvarliga olyckor som inträffar varje år med snöskotrar och fyrhjulingar. En olycka i Skåne under våren med en fyrhjuling där en tolvåring omkom aktualiserar vikten av hjälm även för fyrhjulingar. Fängelse 14 år för knivmord En 38-årig man fick 14 års fängelse för att ha knivmördat en restaurangägare i Göteborg. Den 38-årige mannen bodde under en tid i den mördades lägenhet. Han nekar till anklagelsen om att ha orsakat mannens död. Blodiga kläder och skor återfanns dock i bostaden vilka kunnat knytas till den dömde 38- åringen. Närvarande poliser minskar v Ett nytt arbetssätt inom Stockholmspolisen har minskat brottsligheten på allmänna platser under helgerna. Genom att sätta upp mobila poliskontor på Stureplan och Medborgarplatsen har polisen blivit mer synlig och tillgänglig. Den strategin ingår i projektet Cityhelg och resultatet av arbetet har sänkt våldsfrekvensen kring dessa områden med 33 procent. Projektet Cityhelg infördes 2006 efter det medieuppmärksammade mordet på Marcus Gabrielsson på Kungsgatan år Syftet med projektet var att öka polisens synlighet och tillgänglighet. Genom att ha mobila kontor på två av de mest våldsutsatta områdena kan polisen ta emot polisanmälningar och förhöra vittnen direkt på plats. Det skapar bättre förutsättningar för den fortsatta polisutredningen. Frekventerade gator För att öka synligheten patrullerar polisen även de gator där många människor befinner sig och har kontinuerlig kontakt med vakterna på de olika krogarna. De ställer även ut tomma polisbilar, så kallade skal, på vissa platser för att minska benägenheten till våldsanvändning. I det nya arbetssättet ingår även att försvåra brottsligheten genom att spärra av nedre delen av Sturegatan, den gata där folk kommer ut från krogarna. Det har nämligen visat sig att många bråk uppstår när folk ska få tag på en taxi. Många försöker tränga sig före för att snabbt komma hem. Detta skapar en hätsk stämning särskilt då de som har reserverat en taxi ofta tar tid på sig att ta adjö av sina vänner innan hemfärden. Genom att spärra av gatan måste nattgästerna promenera 100 meter för att komma till en taxi, och då hinner de ta farväl av varandra innan de kommer fram. Denna enkla åtgärd har minskat våldsbrotten med 75 procent i området. Liknande åtgärder är att komplettera vakternas arbete genom att hjälpa överförfriskade människor som inte vill gå hem att sätta sig i en taxi. Poliserna kan i vissa fall lugna ned irriterade kroggäster som kanske blivit utslängda eller inte får komma in på en krog. Kärnan i att minska brotten är att tänka sig in i hur krogbesökarna beter sig och tänker. Människor som är fulla, trötta och hungriga är väldigt stingsliga och kan lätt bli aggressiva. När den grunden väl är fastlagd är det dags att se sig om i omgivningen för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna för bråk. Det goda polisarbetet inom Cityhelg fick priset European Crime Prevention Award Det är ett europeiskt brottsförebyggande projekt som varje år belönar goda brottsförebyggande insatser. Tankegångarna i Cityhelg härstammar från studier av brottsförebyggande åtgärder i Seattle och Minneapolis. Kriminologen David Weisburd har visat att brottsligheten minskar om polisen fokuserar sina resurser på brottsintensiva platser. Belönad För det arbetet har han i år belönats med Stockholm Prize in Criminology. Seattle delades in i gatusegment för att kartlägga var brotten begås någonstans. Resultatet visade att en tredjedel av ungdomsbrottsligheten var fokuserade på 86 segment, oftast vid en stormarknad, restaurang eller butik. Hälften av all brottslighet begicks i 4 5 procent av segmenten. Dessa resultat visade sig också stabila över tiden. De segment som var mest brottsutsatta 1989 var också mest brottsutsatta tolv år senare. Genom punktinsatser på de områden som var mest utsatta minskade brottsligheten under 1990-talet med 24 procent i Seattle. Utspridda En intressant aspekt är att segmenten är utspridda på olika områden i staden och inte koncentrerade enbart till fattiga områden. Inom vissa fattiga områden kunde brottsligheten vara väldigt låg. Forskarna fann att 50 procent av brottsligheten utfördes på platser medan 14 procent av brottsligheten utfördes av personer, eller hälften av all brottslighet. Det är lättare att bevaka fasta platser än rörliga mål. Minskad risk för diskriminering Ett sådant arbetssätt kan också minska risken för diskriminering av enskilda människor eftersom fokus ligger mer på att hålla ordning på platsen än att hålla ordning på en enskild person. Samma slutsats kan dras från en studie av Minneapolis. I studien jämfördes 55 slumpvisa segment där polisen ökade den allmänna patrulleringen med 55 segment där punktin- 14

15 åldsfrekvensen I SPALTERNA Det goda polisarbetet inom projektet Cityhelg fick priset European Crime Prevention Award satser genomfördes på vissa brottsintensiva områden. Punktinsatserna ledde till mycket bättre resultat än de allmänna insatserna. Den vanligaste invändningen mot punktinsatser mot brottsintensiva platser är att brottsligheten flyttar till ett annat område. För våldsbrott utanför krogen och på andra allmänna platser är invändningen irrelevant eftersom dessa brott begås i affekt i en viss situation och är inte planerade. Men när det gäller brott såsom narkotikabrott och organiserad brottslighet är det ett godtagbart motargument. Erfarenheterna i Seattle, Minneapolis och Stockholm visar dock att så inte är fallet. Brottsligheten sjunker inte bara på de punktmarkerade platserna, utan även i de omkringliggande områdena. Anledningen är att det kan vara svårt att starta upp en ny verksamhet på en ny plats. Osäkerheten minskar om man känner till platsen och omgivningen väl. Risken finns också att de kriminella personer som flyttar sin verksamhet kan kränka någon annans revir vilket kan skapa stora problem för de inblandade. Med andra ord är det inte så enkelt att flytta brottsaktivitet från en plats till en annan. Förbättrade polismetoder Enligt kriminologen Frank Zimring är det mer effektivt att förbättra polismetoderna än att förändra hela sam - hällsstrukturen. Faktorer som bättre ekonomi, färre i utanförskap och fler fängelsekunder förklarar bara en liten del av den minskade brottsligheten i USA och andra länder. Att förbättra ekonomin och minska fattigdomen kan ha stora värden i sig, men det är inte det bästa sättet att få ned brottsligheten. Fredrik Runebert Fängelse för mordbrand mot Lars Vilks Två bröder dömdes i Helsingborgs tingsrätt till tre respektive två månaders fängelse för försök till mordbrand. De hade tänt på konstnären Lars Vilks hus. Branden fick begränsad verkan på huset och självsläcktes. Konstnären Lars Vilks har blivit känd för att ha gestaltat Muhammed som en rondellhund. Detta har retat upp många muslimer i Sverige och i utlandet. De tilltalade nekade till brott men den tekniska bevisningen räckte för en dom enligt tingsrätten. På platsen fann polisen bland annat brödernas jackor, personliga papper och ett exemplar av koranen. Dessutom sökte den yngre brodern läkarhjälp på Helsingborgs lasarett för brännskador natten efter dådet. Bröderna kunde inte förklara hur jackorna och de andra ägodelarna hamnade på platsen. De menade att de tidigare hade tappat bort jackorna. Enligt den yngre brodern uppstod brännskadorna av att han hade bränt sig när han grillade på stranden tillsammans med människor som han hade träffat på Facebook. Mannen kunde inte ange några namn på deltagarna. 15

16 I SPALTERNA Advokat saknades när minderåriga förhördes i flertalet fall i Halland En undersökning som Hallands Nyheter tagit del av, visar att 75 procent av förhören av minderåriga skett utan advokat. Perioden som studerats var från 1 januari 2009 till 15 september Inalles hade 358 förhör gjorts med minderåriga och i endast 96 fall, ungefär en fjärdedel av förhören, var advokat närvarande. Förutom dessa förhör har det under den aktuella perioden skett mer informella förhör med minderåiga och där har inte heller advokat varit närervarande. Ove Bärgman, chef för läns kriminalen i Halland säger i en kommentar att det är viktigt att allt polisarbete sker på ett rättssäkert sätt. Han menar att bara det faktum att polisens arbetsmetoder ifrågasätts, är allvarligt nog. Anne Ramberg, advokatsamfundets generalsekreterare ser allvarligt på den redovisade statistiken. Minderåriga ska ha en försvarare vid denna typ av förhör, det är huvudregeln, säger hon. Anne Ramberg menar att det är mycket viktigt att följa upp fallen i Halland. Hon säger att hon med stort intresse följer nu utvecklingen och då JO:s beslut. Hallandspolisens egen utredning om vad som skett är givetvis också intressant. Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare: REKRYTERINGEN AV NÄMNDEMÄN BEHÖVER BREDDAS Nämndemannasystemet behöver breddas. Fler svenskar behöver rekryteras utanför de politiska partierna. Allt i avsikt att vitalisera systemet med lekmannadomare. Den som säger detta är Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Hon säger samtidigt att de politiska partierna fyller en god funktion som urvalssystem när nämndemän väljs av landets fullmäktigeförsamlingar. Med de politiska partierna har rättssystemet ett bra instrument som garanter att omdömesgilla personer väljs till nämndemän. När Nämndemannakommittén presenterade sitt förslag till reformering av systemet, ingick ett förslag om en fri kvot av val till nämndemän. Att personer inom denna kvot skulle väljas till uppdraget som stod utan bindning till de politiska partierna. Förslaget om fri kvot sympatiserade vi inom samfundet med, berättar Anne Ramberg. Men dåvarande justitieministern Thomas Bodström presenterade aldrig ett förslag om breddat val av nämndemän allt förblev som förut. Resultatet har blivit att många andra meriterade i Sverige står utanför möjligheten att bli lekmannadomare, säger Anne Ramberg. Detta är beklagligt och skälet är enkelt, nämligen att de inte är medlemmar i ett politiskt parti. Advokatsamfundets generalsekreterare är överlag positiv till idén om att svenska domstolar har lekmannadomare. Det är viktigt att det finns en folkets röst i domstolarna när den juristskolade domaren utformar en dom i samråd med lekmannadomarna, säger hon. Det ger systemet en legitimitet som är viktig. Man kan sedan diskutera om vårt rättsliga system ska inbegripa nämn demän på högre nivåer, säger hon. I alla fall är det av godo med nämndemän inom de lägre instanserna. Anne Ramberg påpekar att varje lands rättsliga system vilar på sina specifika traditioner och sin historia. Att eftersträva total likformighet över nationsgränserna har inget egenvärde. Dagens system med nämndemän bygger på urgamla svenska traditioner från bondesamhället där man en gång stod på kyrkbacken och dömde. Ett förfarande där alla i byn kunde vara församlade. Alla lösningar har sina poänger, säger Anne Ramberg. Dagens nämndemannasystem ska man se i det sammanhanget. Vad gäller den yrkesgrupp som hon företräder, är det viktigt att betona att kritik av advokater, inte alltid präglas av full rättvisa. Advokatens timarvode är exempelvis lågt i Sverige i jämförelse med en rådmans, säger hon. Advokaten är en fri företagare och debiterar inte enbart för sin egen lön, utan också för före tagets drift, som lokalkostnad och övriga medarbetare, pensioner, utbildning med mera. Timarvodet ska täcka mycket annat förutom advokatens lön. Anne Ramberg är noga med att betona vikten av en fri och oberoende advokatkår i ett väl fungerande samhälle. 16

Utmanande gängkriminalitet måste försvinna

Utmanande gängkriminalitet måste försvinna 3/2014 Nämndemännens Riksförbund NRF Morgan Johansson, ny justitieminister: Utmanande gängkriminalitet måste försvinna Utgåva nr 151 sedan starten 1977 20 oktober 2014 En kriminalitet som utgör ett hot

Läs mer

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna 3/2012 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 143 sedan starten 1977 18 oktober 2012 Det är självklart ibland mycket svårt att döma, därför är resonemangen med andra i en nämnd, inte minst nämndemän,

Läs mer

Möte i Umeå lockade till stort engagemang

Möte i Umeå lockade till stort engagemang Tema: SÄKERHETEN I VÅRA DOMSTOLAR sidorna 3 9 BRITA SUNDBERG WEITMAN: FALLET ASSANGE sidan 9 BERT NYMAN : NÄMNDEMAN AMATÖR och HOBBYDOMARE? sidan 20 3/2010 Nämndemännens Riksförbund NRF Möte i Umeå lockade

Läs mer

Konferens i Luleå med många deltagare

Konferens i Luleå med många deltagare Barbro Sundberg Weitman NYA REGLER OM ADOPTION sidan 9 Brynolf Wendt Nämndemännen och förtroendet för domstolarna sidan 20 3/2009 Nämndemännens Riksförbund NRF Tema: Alkohol&kriminalitet Utgåva nr 131

Läs mer

ÄR KAMPEN MOT KOKAIN FÖRLORAD? Tema: INNEDROGEN SOM HOTAR SAMHÄLLET NRF PÅ GIVANDE POLSK UTBILDNINGSRESA. Bert Nyman: Lars Lassinantti:

ÄR KAMPEN MOT KOKAIN FÖRLORAD? Tema: INNEDROGEN SOM HOTAR SAMHÄLLET NRF PÅ GIVANDE POLSK UTBILDNINGSRESA. Bert Nyman: Lars Lassinantti: Bert Nyman: Det bidde inte ens en tumme sidan 14 Lars Lassinantti: Avtal med Domstolsverket ger NRF ökad tyngd sidan 2 2/2010 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 134 sedan starten 1977 20 maj 2010

Läs mer

MINSKAD BROTTSLIGHET OCH MINSKAD INTEGRITET?

MINSKAD BROTTSLIGHET OCH MINSKAD INTEGRITET? ENGAGERADE NÄMNDEMÄN MÖTTES I BRUNNSVIK Åke Karlsson, Ann Britt Berggren och Eleni Rydell tillhörde deltagarna i Brunnsvik liksom Frank Norgren och Bengt Holmquist. 1/2009 Nämndemännens Riksförbund NRF

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

ETT UPPDRAG SOM KRÄVER ANALYS

ETT UPPDRAG SOM KRÄVER ANALYS 3/2015 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 155 sedan starten 1977 TEMA ATT VARA NÄMNDEMAN 4 SEPTEMBER 2015 ETT UPPDRAG SOM KRÄVER ANALYS Att skriva sig skiljaktig. Hur vi är klädda i rätten. De triviala

Läs mer

brottsoffer Mp föreslår ny sexbrottslag Hot mot vittnen kan förebyggas tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2008 sidan 5 sidan 6

brottsoffer Mp föreslår ny sexbrottslag Hot mot vittnen kan förebyggas tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2008 sidan 5 sidan 6 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2008 Mp föreslår ny sexbrottslag sidan 5 Hot mot vittnen kan förebyggas sidan 6 BOJ jubilerar Det är nu 20 år sedan Brottsofferjourernas Riksförbund

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

ATT TVISTA OM ARVET KAN PÅGÅ LIVET UT

ATT TVISTA OM ARVET KAN PÅGÅ LIVET UT NRF ARRANGERAR RESA TILL SAN PATRIGNANO VENEDIG MILANO BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER sidan 24 3/2008 Nämndemännens Riksförbund NRF TEMA:ARVSTVISTER Utgåva nr 127 sedan starten 1977 18 oktober 2008 Jan-Erik

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Attityderna lever kvar

Attityderna lever kvar brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2009 Polisen lägger ner för många utredningar sidan 6 Barnen i Kambodja offer för sexturism sidan 19 Attityderna lever kvar Samhällets bemötande

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Lärarhandledning till Rättegångsskolan. Rättegången. www.jagvillveta.se

Lärarhandledning till Rättegångsskolan. Rättegången. www.jagvillveta.se Jag vill veta Lärarhandledning till Rättegångsskolan och filmen Rättegången www.jagvillveta.se 1 Materialet är producerat av Brottsoffermyndigheten 2014. Distribueras endast via www.rattegangsskolan.se

Läs mer

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2007 Stark berättelse från en far vars son mördats sidan 20 Så mycket kostar våldet mot kvinnor sidan 5 Mångkulturellt brottsofferstöd Hur bemöter

Läs mer

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2007 2 740 unga om våld i vardagen sidorna 6-7 Blekinge BOJ följer upp alla domar sidan 18 Med rädslan som ständig följeslagare lösnummerpris

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 2 juni 2011 årgång 17

Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 2 juni 2011 årgång 17 Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr Tema: Brott i nära relation 2 juni 2011 årgång 17 Tema: Brott i nära relation 1 Ledare Polisen som en del av framtiden SERIEBROTTSLIGHETEN ÄR HÄR för att

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg.

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg. BROTTSOFFERMYNDIGHETENS NYHETSBREV Nr. 2 Maj Sekretessmarkering är inte likställt med att ha en livvakt. Det är bara en varningsflagga som visar att myndigheter ska vara varsamma med den här personens

Läs mer

Farorna som lurar i det digitala landskapet

Farorna som lurar i det digitala landskapet Verksamhetsberättelse 2013 Att ängsligt hålla fingret i luften för att känna vart opinionsvinden blåser har aldrig varit en del av vår rättsliga tradition. Fredrik Wersäll TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Läs mer

Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister

Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 4 2010 årgång 76 Fokus: Marknadskrafterna

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

Jag tycker att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska bakas samman. TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2014 ÅRGÅNG 80

Jag tycker att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska bakas samman. TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2014 ÅRGÅNG 80 Jag tycker att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska bakas samman. Stefan Lindskog, justitieråd TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2014 ÅRGÅNG 80 Fokus: Svea hovrätt 400 år

Läs mer