Att arrangera en Ungdomsmottagningskonferens. - liten manual!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arrangera en Ungdomsmottagningskonferens. - liten manual!"

Transkript

1 Att arrangera en Ungdomsmottagningskonferens - liten manual! 1

2 Innehålls förteckning Inledning 3 Förutsättningar 3 Ställe att vara på 3 Inbjudan 4 Dagsprogram 4 Kvällsunderhållning 4 Kringarrangemang 4 Maten 5 Ekonomi 5 Sponsorer 5 Utställare 5 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Riktlinjer för ungdomsmottagnings konferens Avtalsexempel för föreläsare och andra Avtalsexempel för sponsorsavtal Ex på Budget o budgetposter 2

3 Inledning Att arrangera en ungdomsmottagning konferens kan vara skojigt, roligt, jobbigt, en stor utmaning och ett tillfälle att få göra något utöver det vanliga i sitt arbete. Hur man skall göra är inte skrivet i sten utan det går att göra på olika sätt och utifrån sina egna förutsättningar och idéer som mottagningen har som Ni arbetar på. Skillnad blir det om det är en stor mottagning med mycket personal som kan hjälpas åt, mot en liten med lite resurser och några få personer. Så det får bli efter de förutsättningar som står till buds. Denna manual skall ses som ett försök till att bygga en grund till saker som Ni nu behöver tänka på inför och under ert arbete med att skapa er konferens så arbetet flyter på så smidigt som möjligt och ger energi istället för att ta. Lycka till! Förutsättningar Det viktigaste är att förankra i organisationen att Ni får genomföra konferensen. Att chefer är införstådda med vad ungdomsmottagningskonferensen är för institution. Ha ett tänk om hur mycket krav Ni kommer att ställa på er organisation att de ska vara med och bidra och ev. ekonomiskt bidra. Återkommer under ekonomi och resursavsnittet om det. Därefter starta med att inventera hur mycket kraft och energi som Ni har möjlighet att satsa inför genomförandet av konferensen. Om Ni skapar struktur och en organisation som Ni tror på kan fungera är mycket vunnet av kraft och energi börja där! Hur många är Ni? Ska ni ha någon projektledare som ska utses? Vilka befogenheter har den/de ledarna? Ska ni arbeta i olika temagrupper som har delansvar för olika områden? Hur mycket tid skall avsättas av arbetstid.? Skall saker göras utöver arbetstid? Förankra allt med arbetsgivaren otroligt viktigt att vara tydlig om vad arbetet troligen kommer att innebär hur arbetet skall struktureras upp under det kommande året Ni har framför er. Ställe att vara på Att komma till på en attraktiv konferensanläggning kan vara svårt och i de flesta fall bör man vara ute dryga året innan man planerar att hålla konferensen för att det ska vara möjligt att få plats. En anläggning som har vana att ha stora konferenser är till stor hjälp med mycket. I de flesta fall är de kostnadseffektiva, trots att till en början kan det kännas dyrt. Var också beredd på att de tar betalt för allt extra man vill ha. Så tänk igen allt innan ni skriver avtal, för allt som tillkommer är en extra kostnad ha det med som en budgetpost en övrig post. Överväg att ta hjälp med anmälningar, registrering och hotellbokning av en konferensvan agent. Detta gör dom bra och Ni kan fokusera på allt annat. 3

4 Inbjudan Inbjudan bör gå ut 3-5 månader innan konferensen. Då med färdigt program och övriga hållpunkter som kan vara av intresse. Innan det kan man skicka ut en blänkare om att konferensen är på gång med ett vykort eller elektroniskt via Fsum:s adressregister. Så folk vet tidpunkten för när konferensen kommer gå av stapeln och kan planera sina kurser på sin arbetsplats. Gör en hemsida med all info och möjlighet att göra anmälan via den. Konferensagenten eller er egen organisation kan hjälpa till med det. Dagsprogram Redan med ansökan om att hålla konferensen skall det finnas någon idé om vad programmet skall innehålla. Det ska vara ett varierat innehåll så alla professioner som arbetar på en ungdomsmottagning kan få del av några intressanta programpunkter. Tänk på att tidigt formulera ett avtal med varje enskild föreläsare. Vad de ska få i arvode, behov av hjälpmedel vid sin föreläsning, reseersättning, ev. hotell osv. Annars kan den kostnaden dra iväg. Vid de sista konferenserna har det används en moderator som håller ihop programmet. Andra har valt att sköta det själva. Finns både fördela och nackdelar med vilket man väljer. Tänk igenom hur ni vill ha det. En bra moderator kan kosta en del - men kan vara väl så värda pengarna. Passa på och ta ut svängarna om det är möjligt att göra något alldeles extra det är säkert första och enda gången ni gör en konferens. Se. Bil 1 Kvällsunderhållning Ett inte allt för oviktigt inslag i ungdomsmottagningskonferensen är kvällsaktiviteter och kringarrangemangen under dagarna. Något som är uppskattat av många är att tänka till vad som är karakteristiskt för just platsen där konferensen är. Vilka lokala förmågor finns det? Vad skulle vi just vilja bjuda på? Finns det några ungdomar som vill vara med och underhålla? Gymnasieskolor med estetlinjer kan vara några att fråga? Passa på och ta ut svängarna om det är möjligt att göra något alldeles extra det är säkert första o enda gången ni gör en konferens. Kringarrangemang Några konferenser har engagerat ungdomar från olika håll genom att låta de arrangera foto o konstutställning runtom i lokalerna. Floristungdomar som gjort blomster arrangemang på konferenstemat och musikunderhållning vid olika tillfällen. 4

5 Att satsa på ett välkomstpaket i form av en påse/ryggsäck med innehåll är uppskattat och nödvändigt. Däri kan man ha ett färskt program, värdefull info om vad som händer, någon gåva, karta etc. Kläder till de som är med under konferensdagarna kan man fundera över. Kan vara värdefullt att deltagarna på ett lätt sätt kan se vilka personer de kan vända sig till med frågor och funderingar, förutom konferensagenten. Dokumentation av konferensen kan vara värdefull av flera anledningar ett råd är att anlita någon professionell person som båda är på plats och lyssnar och spelar in. Efteråt skriver han/hon ut och gör redaktionella tillägg. Publicera detta på hemsidan så kan deltagarna gå in där och hämta ut det efter konferensen. Viktigt att komma ihåg att avtala med föreläsarna att det är ok alla vill inte det! Utvärdering är bra att göra så man kan ge vidare erfarenheter till nästa konferensarrangör Smidigt att lägga upp den på hemsidan så kan deltagarna gå in efteråt och fylla i. Programmet gör att man får ut statistik direkt utan större problem. Maten En konferens med mat som är genomtänkt är något man inte ska missa. Variation på vad som serveras är viktigt, kött, fisk och vegetarisk. Tänk till vad det finns för specialiteter på orten som kan vara intressant att servera. Provät maten innan så Ni vet hur den kommer funka är något som rekommenderas. Gör det som en happening innan vid några tillfällen för de som är med och arbetar. Ekonomi Gör en budget, se exempel i bilagan. Det känns tryggt att planera o både stora o små drag. Tunga poster på inkomstsidan är avgiften och sponsor pengar. Revidera budget efter vägen om det blir nödvändigt, ta aktiva beslut och följ budget noga. Skaffa någon inom organisationen som kan hjälpa till med fakturor och bokföringen och bokslut. Vid något tillfälle har eventuella överskottet frusit inne för den mottagning som arrangerat konferensen på grund av den egna ekonomiska situationen på arbetsplatsen. Avtala med arbetsgivaren vad ni får lov till att använda ett eventuellt överskott. Sponsorer Sponsring från olika håll är nödvändigt i de flesta fall för att få en konferens att gå runt ekonomiskt. Sök runt omkring er lokalt om det kan finnas sponsorer! Tips är kommunen, landstinget, universitetet, Rfsu, Allmänna barnhuset, socialstyrelsen och läkemedelsindustrin. Diskutera med den sista arrangören vilka de aktuella kontaktpersonerna är på olika håll. Utställare 5

6 Läkemedelsindustrin vill gärna vara med och vara utställare. Tänk till om det finns lokala utställare som kan vara intressanta för deltagarna att få del av. Konferensagenten vill oftast ha betalt av varje utställare antingen per m 2 eller per bord. Kostnader tillkommer för allt som man vill ha extra, enklast är att varje enskild utställare tar kontakt med konferensagenten och gör ett eget avtal så har ni mindre jobb med att vara mellanhand. 6

7 Bilaga 1 Riktlinjer för Ungdomsmottagningskonferens Anmälan: intresseanmälan med motivering och förslag på tema, skall skickas in till FSUM:s styrelse 60 dagar innan årsmötet. Styrelsen främjar geografisk spridning av konferenserna. Styrelsen utser nästa års arrangör vid årsmötet. FSUM stödjer arrangerande medlemsmottagning och väljer att förlägga årsmötet på denna konferens. Stödet består av att vara en länk mellan överlämnande arrangör till kommande, genom en träff på FSUM:s initiativ. Förslagsvis under hösten och på kommande arrangörs ungdomsmottagning. FSUM vill att arrangören dokumenterar och utvärderar konferensen. Det bör ske skriftligt och styrelsen skall ha ett exemplar (MS Word). Syftet med detta är att bygga upp en kunskapsbank. Ungdomsmottagningskonferensen skall i första hand rikta sig till FSUM:s medlemsföreningar. Konferensen skall beröra tvärvetenskapliga områden. Konferensen skall främja kontakten mellan olika ungdomsmottagningar. Konferensen skall vara kompetenshöjande. Konferensen skall främja vår specifika "ungdomsmottagningskunskap". Konferensen skall vara självbärande så långt som möjligt. FSUM stödjer att avgiften är så låg som möjligt med tanke på de mindre mottagningarna. FSUM:s styrelsemöte 25/1-02, Statens folkhälsoinstitut. 7

8 Bil. 2 Ex. på kontrakt med föreläsare eller annan deltagande person eller grupp Person och skatteuppgifter Ungdomsmottagningskonferens i.. Personnummer:...Efternamn:. Förnamn:...Bostadsadress:... Postnummer:...Ortsnamn:... Telefon:...Mobilnummer:... Arvode: kr + Soc. avgifter Utbetalningssätt (personkonto, postgiro etc.)... Jag föredrar att preliminärskatt på min inkomst vid detta tillfälle inbetalas genom vår försorg vid inkomsttillfället med...% Härmed bekräftar och förbinder jag min medverkan som..mottagningskonferens i.... Datum Namnunderskrift Faktura skickas till: Ungdoms mott. i 8

9 Bil 3 Ex på kontrakt med läkemelsindustrin. erbjudas bidraga med ekonomiskt stöd till Ungdomsmottagningarnas konferens den..i... erbjuds att ekonomiskt stödja som dagsponsor den april med 100,000 sv kr för det vetenskapliga programmet i form av arvoden och omkostnader för föreläsarna. Att bjuda på Kaffe med tilltugg på förmiddagen,stå för lokalhyran den dagen och till omkostnader för priser i samband med tipspromenad som anordnas den och april.. erhåller av arrangörerna för detta en utställarplats i samband med konferensen. Får sin logotyp i programbladet synligt så det uppfattas att det tydligt är den samma som ger ekonomiskt bidrag för denna dag. Roll-ups får placeras på scenen den dagen man har bidragit till. Utöver det betalar för sina deltagare om man önskar till ett pris av.. sv kr. Arrangören tillgodoser önskemålet om att få ett speciellt rum denna dag som man bidrar till ekonomiskt, för att möta konferensdeltagarna. Får i konferensryggsäcken placera information, skall vara arrangören tillhanda 1 vecka innan konferensen, detta ombesörjer. Ekonomisk specifikation: Omkostnader för föreläsare: Kaffe med tilltugg för 550 personer a 35 kr Hyra för konferens lokalen Hyra av extra rum Omkostnader för tipspromenader sv kr sv kr sv kr sv kr sv kr Det ekonomiska bidraget sätts in på plusgiro konto Vänligen ange ansvarsenhet.ungdomsmott. Konferensen 200?? Vårt org. Nr. är.. Er avtals person.. Företagets namn Bil 4 Ex på budget 9

10 Ungdomsmott.konferansen april 2007 Intäkter Projektintäkter Anmälningsavgifter á kr/st, 450 st Ek stöd Socialstyrelsen, HIV Ek stöd andra Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska enheten Umeå Övrigt (RFSU, Stiftelsen allm Barnhusen) Örebro universitet Örebro kommun Läkemedelsföretag Summa intäkter Kostnader Aktivitetskostnader Föreläsararvode, 9 personer Startpaket 400 kr x 450 st Mat Kaffe 35 kr x 450 st x 5 gånger Lunch 120 kr x 450 st x 3 gånger Middag ons 500 kr x 450 st Middag tors 527 kr x 450 st Party tis 250 kr x 150 st Underhållning Cirkus cirkör Musikkväll Underhållning emellan föreläsningarna Invigning och avslutning Lokalkostnader Conventum hyra 3 dagar Administration Konferensservice Porto Trycksaker Övriga kostnader Presenter 100 st x 150 kr Kringarrangemang: blommor, fotografering mm Kläder till värdar Hotell under konferensen, 5 rum á kr x 3 nätter pers mat, 3 dagar Buffert 7 % för ev oförutsedda utgifter Summa kostnader

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Planerings- och checklista för. VårSOM möten. Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19

Planerings- och checklista för. VårSOM möten. Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19 Planerings- och checklista för VårSOM möten Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19 1 Innehåll: Inledning 3 Programidé 4 Organisationskommitté. 5 Konferenslokaler/kontrakt...... 6 Tidpunkt för mötet.

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer