SFIS konferenslots UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFIS konferenslots UTKAST"

Transkript

1 UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007

2 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2

3 Dokument för konferensarbetet Denna konferenslots bygger på och ersätter tidigare Riktlinjer för TLS konferensverksamhet inkl. bilagor och Konferenslots2001. Tanken är att lotsen ska vara en checklista för konferensarbetet. Den ska byggas på till en Lotsplan för varje konferenskommittés praktiska arbete och för kunskapsöverföring mellan konferenserna. Förutom detta dokument finns för konferensarbetet Riktlinjer för SFIS konferenser som definierar ramarna och styrelsens ansvar, Lotsplan xxxkonferensen, SFIS konferenspaket och Grafisk manual pdf samt mallar för Budget, Talarbekräftelse och Utvärderingsformulär. har samtliga dokument. Förväntningar Deltagarna Lockande program som överensstämmer med verkligheten, marknadsförs ordentligt och ger tillräcklig argumentation för deltagande till arbetsgivaren. Ett program och tema som vänder sig till en blandad målgrupp av informationsspecialister. Att man lyfter fram det lokala/regionala Skapa utrymme i programmet för veteraner, nya SFIS:are och studenter att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Utställarna Tid för bl a produktpresentationer och lagom lokalutrymme inte för små, men inte heller för stora lokaler med bra läge. Utställare med konkurrerande produkter/service bör beredas utställningsyta som ej ligger i anslutning till konkurrenten. Styrelsen Att konferensens innehåll och utformning stämmer överens med SFIS strategier och verksamhetsmål. Att konferensen marknadsförs till nuvarande och potentiella målgrupper Att konferensen lämnar ett definierat överskott att täcka centrala administrationskostnader, webb mm Syfte SFIS konferenser ska ge ny och ökad kompetens och erfarenhetsutbyte, vara entusiasmerande och ge goda råd med blandad teori och praktik. Framgångsfaktorer För en bra konferens med många deltagare krävs Professionella föredragshållare som utvecklar spetskompetensen. Deltagarna ges möjlighet till social samvaro, erfarenhetsutbyte och har roligt. Regional och lokal förankring. Aktiv marknadsföring både till presumtiva deltagare och deras arbetsgivare. 3

4 Mål Mål Ekonomiska Konferensen ska gå med vinst (=täckningsbidrag) och hålla sig inom givna budgetramar. Vinstens storlek definieras i budgeten som antas av medlemmarna på årsmötet. Målgruppen Nöjda konferensdeltagare. Konferensdeltagarna ska ges kompetensutveckling så att de skapar värdeökning för sina kunder. Konferensen ska ge möjligheter för nya möten och erfarenhetsutbyte. Utställare Nöjda utställare Program Programmet ska vara professionellt. Programmet ska utformas så att det underlättar för presumtiva deltagare att motivera deltagande i konferensen för sin arbetsgivare och verkar lockande för arbetsgivaren att skicka medarbetare på konferensen Roller i konferenskommittén Några roller i arbetet, en person kan ha flera roller: Sammankallande Webbredaktör Marknadsföringsansvarig Utställningsansvarig Sponsringsansvarig Programansvarig Lokalansvarig Förtäringsansvarig Ansvarig för kringarrangemang Ekonomiansvarig Studentansvarig IT och teknisk supportansvarig Utvärderingsansvarig 4

5 Aktiviteter Aktivitet Specificering Ansvarig När Sammankallande till konferenskommittén Rekryteras och utses Styrelsen Ca 11 månader före Bildande av programkommittén Första mötet Följande möten Budget Programkommittén består av medlemmar från den region konferensen anordnas i. Vid första mötet ska förutom kommittén, en deltagare från föregående konferens, en person från kansliet och en person från IoKnämnden delta för att säkra erfarenhetsutbyte och fastställa vem som ansvarar för vad. Utse webbredaktör. Om konferensen hålls i Stockholm är det bra om en person från kansliet deltar regelbundet. Slutliga budgeten ska godkännas av styrelsen innan praktisk information aviseras Budgetmall finns. IoK-nämnden och sammankallande Sammankallande Sammankallande Fakturering Alla sorter in och utgående fakturor Marknadsföring Göra marknadsföringsplan: Pressmeddelande och specificera kanaler, kontakter, mm. Definiera vem som gör vad (kansliet, kommittén, IoK) Program Material: broschyrer, banners mm Tryckning och utskick Vad ska finnas i konferensmappen? Göra iordning konferensmapparna Upplägg av konferenssajt under sfis.nu Lägga upp programmet Tänk på att lämna plats åt Ordförande öppnar konferensen SWETS stipendiet Utforma programmet layout för webbversionen och den tryckta versionen Publicera på sfis.nu Trycka programmet IoK och/eller kommittén Konferensens webbredaktör i samråd med SFIS webbgrupp i samråd med IoK s webbredaktör konferensen 5

6 Föredragshållare och moderatorer Utställare Rekrytera föredragshållare och moderatorer Fastställa storleken på ev. arvode Ansvara för talarbekräftelser, kontrakt, ev. arvodering och logi. Mall för talarbekräftelse finns. Överenskommelser om föredragshållarnas/moderatorernas teknik och behov av support Ta emot presentationerna och ansvara för att de läggs in i konferenslokalens dator Ordna presenter och blommor Rekrytera utställare (kostnaden för att ställa ut beslutas av styrelsen i samband med godkännandet av budgeten) Se SMS samarbete, marknadsföring, sponsring Ansvara för utställarkontrakt. Överenskommelser om utställarnas teknik och behov av support Ta emot ev. material och presentationer eller kommittén Sponsorer Rekrytera sponsorer Ansvara för sponsorskontrakt Studenter Rekrytera studenter till friplatserna Ordna ev. speciella studentaktiviteter Lokal Undersöka och prel.boka lokal eller kommittén Ansvara för definitiv lokalbokning och kontrakt Lokalens utrustning (IT-utrustning, möblering, utställningsytor, utsmyckning, vatten på podiet mm) Förtäring Kringarrangemang Middag, luncher, kaffe, frukt/vatten, ev. specialkost Konferensmiddagen (förutom förtäringen), toastmaster, underhållning mm Ev. studiebesök Ansvara för ev. kontrakt i samband med kringarrrangemang Anmälningar Praktiska detaljer om anmälningen utformas Utläggning av detta på webben Konferensens webbredaktör Ta emot anmälningarna och bekräfta Fakturera deltagarna Utvärdering Trycka utvärderingsformulär. 6

7 Uppföljning till föredragshållarna Dokumentation Utvärderingsmall finns. Sammanställa utvärderingarna Rapportera resultatet av utvärderingarna till Sammankallande styrelsen Budgetuppföljning och rapport över det Sammankallande ekonomiska resultatet till styrelsen och kansliet Tackbrev med resultatet från utvärderingen Uppdatera Erfarenhetspärm efter varje möte Vidtala ev. fotograf Ansvara för kontrakt med fotograf Vidtala person som kan skriva om konferensen i InfoTrend (i samråd med InfoTrends redaktör) eller på webben Övrigt Avtackning av sponsorer Avtackning av konferensekommittén Ordföranden 7

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Hur vi arbetar med uppdragen

Hur vi arbetar med uppdragen Uppdrags-, tjänste och genomförandebeskrivning Nedan följer Meetagains erbjudande när det gäller deltagaradministration och relaterade tjänster i samband med konferenser, kongresser, utställning m.m. Till

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö På lika villkor WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö 1 WinWinMalmö WinWinMalmö främjar gemensamt ansvar för Malmös framtida samhällsutveckling genom samverkan

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Närvarande: Nordström, Yvonne Segerheden, Norrby, Olszon, Anne Demerus, Lotta Bystedt, Karin Yttergren-Sahli, Urban

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer