Kurskatalog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 2014 2014 2014 Kurskatalog 2014 20141"

Transkript

1 Kurskatalog

2 2

3 Varsågod, vår kurskatolog för 2014 IKEM Innovations- och kemiindustrierna hälsar dig välkommen till ett späckat kursprogram för 2014! Oavsett vad du arbetar som personalchef, kemiingenjör, löneadministratör, VD, arbetsmiljöansvarig, produktionschef eller kanske HR-ansvarig tror vi att du kan hitta kurser som passar dig i vårt utbud. Vad sägs om att gå en kurs i arbetsrätt? Eller att lära dig mer om kollektivavtalet och hur det ska tolkas på rätt sätt? Du kanske behöver gå grundkursen i Reach? Eller en översiktskurs om den svenska kemikalielagstiftningen? Eller kanske det är lönebildning du behöver lära dig mer om? Genom IKEM har du möjlighet att gå kurser som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt kurser om kemikalielagstiftning och plast. Vi erbjuder också möjligheten att ordna företagsanpassade kurser vi kan alltså komma till er på företaget med en specialanpassad utbildning. I den här broschyren presenterar vi våra fasta kurser som genomförs under Genom att hålla utkik på vår webbplats och i våra nyhetsbrev kan du också ta del av temadagar, seminarier och Träffpunkt IKEM våra nätverksträffar som genomförs runt om i landet. Kursledarna är bland andra våra egna erfarna jurister, rådgivare och kemister. VAD ÄR IKEM? IKEM har bildats genom en sammanslagning av branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen och företräder omkring svenska och utlandsägda företag med medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. Branschdelen inom IKEM har medlemsföretag som är tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. IKEM företräder företagen i kontakter med myndigheter, departement och politiker, är remissinstans och opinionsbildare. IKEM arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Arbetsgivardelen inom IKEM förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för medlemsföretagen samt stöttar dem i centrala förhandlingar. Medlemsföretagen har tillgång till löpande rådgivning kring lagar och avtal, hjälp med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser. MER INFORMATION Förutom kurser anordnar IKEM även regionala möten via Träffpunkt IKEM, seminarier, medlemsträffar, temadagar och konferenser. Håll därför utkik på webbplatsen eller i nyhetsbreven som skickas till alla medlemmar. E-posta till eller ring oss på om du vill prenumerera på nyhetsbrevet. På webbplatsen finns mycket informationsmaterial som kan laddas ner gratis. Här kan du få matnyttig information om våra utbildningar och konferenser, vår regionala verksamhet och mycket mer. Gå in på ikem.se och ta del av utbudet. Kontakta utbildningsansvarig Åsa Näsman på eller om du vill diskutera en skräddarsydd utbildning till ditt företag. Välkommen till IKEM och till våra kurser! 3

4 Avtalskurser ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEMÄN Du som arbetar med frågor angående villkorsbestämmelser för tjänstemän får grundläggande kunskaper om vad som gäller enligt avtal i industriföretag. Med avtalen som utgångspunkt behandlar vi anställningens ingående samt arbetstids- och semesterbestämmelser med mera. Kursansvarig: Linda de Melenne Verner Tid och plats: 29 januari i Stockholm Pris: kronor (exkl moms) ALLOKEMISK INDUSTRI Kursen vänder sig till dig som ska hantera frågor med anknytning till avtalet med IF Metall för allokemisk industri. Vi inriktar oss på avtalets centrala bestämmelser och viss arbetsrättslig lagstiftning. Kursansvarig: Jonas Mörnås Bergmark Tid och plats: 28 januari i Stockholm 25 september i Göteborg Pris: kronor (exkl moms) GEMENSAMMA METALLAVTALET Kursen vänder sig till dig som ska tolka och tillämpa det Gemensamma Metallavtalet. Vi tar upp de mer centrala villkorsbestämmelserna samt avtalets lönebestämmelser och viss arbetsrättslig lagstiftning. Kursansvarig: Carina Hermansson Tid och plats: 30 januari i Stockholm Pris: kronor (exkl moms) KEMISKA FABRIKER Kursen vänder sig till dig som ska tolka och tillämpa avtalet för Kemiska fabriker. Vi har fokus på de centrala villkorsbestämmelserna. Vi berör även viss arbetsrättslig lagstiftning. Kursansvarig: Henrik Stävberg Tid och plats: 17 september i Malmö Pris: kronor (exkl moms) GRUNDKURS FÖR LÖNEADMINISTRATÖRER Kursen vänder sig främst till nyanställda löneadministratörer. Vi ger, utifrån avtalen och respektive lags bestämmelser, grundläggande information avseende främst semester, sjuklön, lön, restid och föräldraledighet. Kursansvarig: Carina Hermansson Tid och plats: 4 mars i Jönköping Pris: kronor (exkl moms) 4

5 5

6 Arbetsrätt ARBETSRÄTT, GRUNDKURS 2 1/2 DAG Vi går igenom grundläggande regler vid anställning, uppsägning och MBL-förhandlingar samt reglerna kring semester, diskriminering och fackliga förtroendemän. Arbetstid och vissa ledighetsformer berörs endast översiktligt. En praktisk del innehåller bland annat gruppdiskussioner. Målgruppen är alla som i någon mån hanterar personalfrågor. Kollektivavtalen behandlas inte, förutom några punkter, som exempelvis rätten att anställa på viss tid. Kursansvarig: Pia Wiséen Wernblom Tid och plats: 8-10 april i Skanör/Falsterbo oktober i Sigtuna Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) INTRODUKTION TILL ARBETSRÄTTEN Kursen ger en kortfattad grundläggande genomgång av de arbetsrättsliga regler som arbetsgivare styrs av och oftast kommer i kontakt med. Fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal. Kursansvarig: Pia Wiséen Wernblom Tid och plats: 5 mars i Göteborg 4 September i Växjö Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) THE SWEDISH LABOUR MARKET AN INTRODUCTION The course offers a brief introduction to the so-called Swedish Model, the system that governs the Swedish labour market. The course gives a brief historical background and describes applicable collective agreements as well as the most important labour legislation. The objective of the course is to provide the participants with a basic understanding of important labour market legislation and of the relations between the parties on the labour market. Responsible for the course: Pia Wiséen Wernblom Scope: 23 september in Stockholm Price member: SEK Price non member: SEK FÖRHANDLINGSTEKNIK, 2 DAGAR Vi lär ut grunderna i pris- och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Fokus ligger på förberedelse inför förhandling. Du får träna dig på att förbereda dig utifrån en särskild förberedelsemodell. Kursansvarig: Johan Lagerbielke Tid och plats: mars i Stockholm 9-10 juni i Jönköping september i Göteborg Pris endast medlem: kronor (exkl moms) 6

7 MBL-FÖRHANDLINGEN Kursen ger en grundläggande genomgång av vilka krav som MBL och förhandlingsordning ställer på företaget. I vilka fall är man skyldig att förhandla, hur uppfyller företaget formkraven och hur bör ett protokoll upprättas. Kursansvarig: Tomas Svartling Tid och plats: 17 september i Uppsala Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) LÖNEKARTLÄGGNING ½ DAG På kursen går vi igenom hur lönekartläggningen kan göras så enkel som möjligt men ändå uppfylla lagens krav. Vi varvar teori och praktik. Kursen vänder sig till chefer med personalansvar eller till dig som driver eller medverkar i lönekartläggningsprocesser. Kursansvarig: Jonas Mörnås-Bergmark Tid och plats: 13 maj i Malmö Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) Arbetsmiljö CHEFEN OCH ARBETSMILJÖN Vi går igenom delegering och straffansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsansvaret. Kursen vänder sig till chefer och andra arbetsgivarföreträdare med ansvar för arbetsmiljöfrågor. Kursansvarig: Britt-Marie Karlsson, Arbetsmiljöstrategerna Tid och plats: 12 februari i Göteborg 18 september i Växjö Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) ARBETSMILJÖ DET PRAKTISKA ARBETSMILJÖARBETET Denna kurs tar vid där kursen Chefen och arbetsmiljön slutar och behandlar hur man går vidare för att genomdriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tränar riskbedömningar och arbetar med hur vi ansvarar för ett aktivt rehabiliteringsarbete. Kursansvarig: Britt-Marie Karlsson Tid och plats: 13 februari i Göteborg Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) 7

8 Lönebildning BRA LÖNEBILDNING Kursen vänder sig till dig som ansvarar för företagets löne- och belöningsfrågor. Här visas olika modeller för lönesättning samt vad som krävs för att en lönepolicy och bra löneprocess ska förverkligas. Vi tar också upp hur medarbetar- och lönesamtal bör genomföras och hur resultatlön eller rörliga lönedelar kan konstrueras. Vi varvar teori med praktiska exempel Kursansvarig: Tomas Svartling och Henrik Stävberg Tid och plats: 13 mars i Jönköping 1 oktober i Malmö Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) LÖNEFÖRHANDLING Kursen vänder sig i första hand till dig som ansvarar för företagets löneprocess med tjänstemännen. Kursen, som genomförs i samband med fackförbundet Ledarna har fokus på förhandlingsprocessen och lönesamtal chef medarbetare. Kursen kan ses som en fortsättningskurs på kursen Bra Lönebildning men den går även utmärkt att gå som fristående kurs. Kursansvarig: Tomas Svartling Tid och plats: 2 oktober i Stockholm Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) AVTAL-LAG-LÖN ALL-DAGAR MED INDUSTRIFOKUS Under ALL-dagarna får du som arbetar inom löne- och personalområdet information om förändringar och nyheter inom socialförsäkrings-, arbetsrätts- och skatteområdet. Tid och plats: 21 november Göteborg 24 november Norrköping 26 november Karlskoga 27 november Växjö 1 december Stockholm 2 december Sundsvall 4 december Piteå 5 december Malmö Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) Kemikalielagstiftning REACH GRUNDKURS Reach (EU:s kemikalielagstiftning) innebär att alla industriella kemikalieanvändare har ett tydligt reglerat delansvar. Kursen, som inleds med en interaktiv webbkurs följt av en seminariedag, har som syfte att ge tillräcklig kunskap om själva lagstiftningen för att tillvarata det egna företagets intressen. Målsättningen är att man efter genomgången kurs har en god uppfattning om lagstiftningens omfattning och innehåll. Kursansvarig: Göran Wall Tid och plats: 11 mars i Stockholm 30 september i Malmö Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) 8

9 CLP GRUNDKURS CLP (Classification, Labelling and Packaging). Kursen i klassificering enligt CLP förordningen är en grundkurs. Kortfattat berörs den bakomliggande FN rekommendationen, GHS (Globally Harmonized system of classification and labelling), för att sedan fokusera på de nya faroklasserna och faropiktogrammen samt de nya kriterierna som började gälla Under en övergångsperiod gäller det nya systemet parallellt med det gamla. Vi förklarar och tar upp skillnader mellan det nya och gamla samt vad som gäller under övergångstiden. Kursen inleds med en interaktiv webbkurs och avslutas med ett heldagsseminarium. Kursansvarig: Göran Wall Tid och plats: 3 april i Göteborg 28 augusti i Stockholm Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) CLP PRAKTISK KLASSIFICERING AV BLANDNINGAR CLP (Classification, Labelling and Packaging). En praktisk inriktad fortsättningskurs med fokus på klassificering av blandningar med praktiska räkneexempel. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om CLP. Kursansvarig: Göran Wall Tid och plats: 6 maj i Göteborg 4 november i Stockholm Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) SÄKERHETSDATABLAD (SDS) GRUNDKURS Reach lagstiftningen medför förändringar i säkerhetsdatabladen. Kursen ger en vägledning om syftet med säkerhetsdatabladen och hur de bör utformas. Vi går igenom regelverket för säkerhetsdatablad inklusive vilken anpassning som behövs till Reach och CLP (Classification, labelling and packaging). Kursen inleds med en interaktiv webbkurs och avslutas med ett heldagsseminarium. Kursansvarig: Göran Wall Tid och plats: 27 mars i Stockholm 9 september i Göteborg Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) KEMIKALIELAGSTIFTNING I SVERIGE ÖVERSIKTSKURS Med mål att ge en helikopterfärd över kemikalielagstiftningen i Sverige. Några lågsniffar men ingen landning. Kursen vänder sig till handläggare, chefer och andra som behöver få en allmän överblick. Syftet är att ge en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som man behöver känna till som kemiföretag. Kursledare: Göran Wall Tid och plats: 15 maj i Stockholm 18 november i Göteborg Pris medlem: kronor (exkl moms) Pris icke medlem: kronor (exkl moms) 9

10 Plastutbildningar DIPLOMKURS I STUM- OCH ELEKTROSVETSNING AV POLYETENLEDNINGAR Detta är kursen för dig som arbetar med nyanläggning, drift och underhåll av VA-ledningar och som vill skaffa dig goda grunder i svetsning av polyetenrör för VA-ändamål. Kursen genomförs i samverkan mellan NPG, Nordiska Plaströrgruppen och Svenskt Vatten. NPG som är en sektorgrupp inom IKEM ansvarar för utbildningen och Svenskt Vatten sköter administrationen. Kursansvarig: Pontus Alm Tid och plats: En 3-dagarskurs som ges 4-6 gånger per år. För aktuella kurser se Svenskt Vattens kalendarium, Pris: kronor (exkl moms) 10

11 11

12 Innovation and Chemical Industries in Sweden Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Storgatan 19 Box SE Stockholm Sweden Phone:

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006

Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006 Nr 12 Juni 2006 Kurser hösten 2006 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Utbildningsguiden 2014. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden 2014. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden 2014 www.arbetsmiljoforum.se Bli klokare och fatta bättre beslut! När du behöver grund- eller vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet hoppas vi att Arbetsmiljöforum är ert förstahandsval.

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef.

Hos oss blir du en bättre chef. exklusivt för dig som är medlem Hos oss blir du en bättre chef. chefsutveckling på dina villkor ledarnas kurser & seminarier Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud av kurser och

Läs mer

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Utbildningar - våren 2014

Utbildningar - våren 2014 Utbildningar - våren 2014 Bättre arbetsmiljö - BAM Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom att upplägget

Läs mer

Nyheter inom Arbetsrätt & HR

Nyheter inom Arbetsrätt & HR Nyhetsbrev nr 1 mars 2012 Nyheter inom Arbetsrätt & HR Vi har glädjen att introducera det nya samarbetet mellan HR-akuten och ADN Law för er! Här kommer vi tillsammans att skriva om det som ligger oss

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Avsked vid oönskade närmaden

Avsked vid oönskade närmaden FEBRUARI 2015 Nr 2 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 90 Avsked för oönskade närmanden Sida

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

akut kriskommunikation och medierådgivning,

akut kriskommunikation och medierådgivning, NOVEMBER 2014 Nr 6 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 65 Inget förhandlingskrav när anställd

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer