KALVSVIK DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALVSVIK DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad"

Transkript

1 KALVSVIK DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens informationsträff i Kalvsviks bygdegård, onsdagen den 2 april Cirka 40 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste stad Det nya landsbygdsprogrammet Destination Åsnen Information från skol- och barnomsorgsförvaltningen Aktuell trafikinformation Kan kommunikationerna förbättras? Framtiden för räddningsvärnet i Odenslanda Information från omsorgsförvaltningen Ordet är fritt Avslutning... 8 Eva Larsson Ringqvist från Kalvsviks sockenråd hälsade tjänstemän, politiker och Kalvsviksbor välkomna. Senaste direktmötet i Kalvsvik hölls Då var den brännande frågan om vi kunde behålla en fungerande affär. I år firar affären femårsjubileum. Så den frågan är löst. Men andra finns kvar och nya har kommit till. Kommunalrådet Per Schöldberg (C), tackade för inbjudan. De här mötena har betydelse! Ni får möta ansiktena bakom besluten och vi får möte er. Kvällens möte spelas in och sänds efterhand i Öppna kanalen. Under kommande vecka kan man också ställa frågor genom kommunens webbforum. De frågor som inte får svar under kvällens möte undersöks i efterhand och besvaras i det protokoll som sedan läggs ut på kommunens hemsida. 1. Europas grönaste stad Per Schöldberg informerade om Växjö kommuns miljöarbete. Växjös miljöarbete går tillbaks till 60-talet, konstaterade Per Schöldberg. Ett viktigt beslut togs på 90-talet, då ett enigt kommunfullmäktige bestämde att Växjö skulle bli en fossilbränslefri kommun. Men begreppet Europas grönaste stad har inte Växjö kommun hittat på själv, det gjorde brittiska BBC 2007, då de var här för att göra ett radioprogram. 1

2 De förundrades över vår sjörening, vårt biobränsle med mera. Så därför blev Europas grönaste stad hela kommunens varumärke. Nu arbetar vi på ett nytt miljöprogram som tar sikte på framtiden. 2. Det nya landsbygdsprogrammet Eva Johansson (C) och Carin Högstedt (V) informerade. Eva Johansson ställde frågan: vad betyder det nya landsbygdsprogrammet för Kalvsvik? Och svaret blev: Bland annat att skolan kommer att vara kvar. Tyvärr sjunker invånarantalet något, det måste ni göra något åt! Lanthandeln stöttas med utkörningsbidrag, byapeng delas ut och samarbetet med sockenrådet fortsätter. Dessutom talas det om landsbygdssäkring det innebär att vi ska se på hur våra beslut påverkar landsbygden. Fast det viktigaste i programmet handlar inte om Kalvsvik, framhöll Carin Högstedt: Det viktigaste är helheten. Och just den landsbygdssäkring som Eva berättade om. Att vi ska granska våra beslut och vilka konsekvenser de får för människor som bor utanför staden. Det är viktigt att programmet blir ett levande dokument. Så använd det! Kontrollera; följer vi politiker det? Följer ni det? 3. Destination Åsnen Växjö kommuns näringslivsutvecklare Johan Thorsell, samt Annika Nilsson från Leader Linné informerade. Vad kan projektet destination Åsnen innebära för Kalvsvik, var frågan som Johan Thorsell skulle svara på. Förhoppningsvis mycket, visade det sig. Det handlar om destinationsutveckling; om turism kopplad till den kommande nationalparken. 1 Destination Åsnen har initierats gemensamt av Växjö, Alvesta och Tingsryd kommuner. Projektet har som syfte att skapa förutsättningar för besöksnäringen. Turismen ökar och utgör en stor potential, inte minst för sysselsättningen. Den typen av jobb är dessutom svåra att flytta utomlands! Så här långt har man jobbat med själva plattformen. Vi har skapat ett varumärke; en värdegrund som man kan läsa om på vår hemsida Vår vision är: Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika natur- och kulturupplevelser. 1 Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län har startat ett projekt för att bilda en nationalpark i Åsnen. Den föreslagna nationalparken omfattar i första hand naturreservaten Agnäs, Bjurkärr och Västra Åsnens övärld. Nationalparken planeras att invigas år

3 Den 11 maj är det dags för arrangemanget Vår runt Åsnen, där Kalvsvik är en av fem noder. Ortsbon Göran Högstedt fanns i publiken och informerade: Då kommer det att finnas 25 hantverkare här på bygdegården, det blir mat och affären håller öppet. Så avslutade Johan Thorsell: För mig är det här ren landsbygdsutveckling! Jag hoppas och tror att det här kommer att påverka Kalvsvik i positiv riktning! Sedan var det dags för Annika Nilsson från Leader Linné. Hon konstaterade att den blivande nationalparken är ett fantastiskt projekt och det på många sätt ser ljust ut för landsbygden. Idag presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett paket med 36 miljarder kronor avsedda för olika former av landsbygdsutveckling. Därefter beskrev Annika Nilsson Leader Linnés verksamhet (som man kan läsa om här och talade om vikten av bra kommunikationer och fiber. Idag kan man sitta var som helst och arbeta direkt med resten av världen via fiber. Vilken fördel för er som bor så här vackert! 4. Information från skol- och barnomsorgsförvaltningen Verksamhetschef Camilla Holmqvist informerade. Camilla Holmqvist inledde med förvaltningens övergripande vision: Tillsammans skapar vi det bästa för barn och ungdom i Europas grönaste stad. Som värdegrund har man ledorden visionär, växande, välkomnande och välkänd hade vi en skolinspektion här i Växjö, där vi fick både ris och ros. Efter det har vi jobbat mycket med att utveckla verksamheten utifrån vår verksamhetsidé: vi vill att våra barn ska vara KENT kreativa, engagerade, nyfikna och trygga. Detta finns med hela tiden, när vi planerar ställer vi alltid frågan: blir detta bra för KENT? Idag finns det barn och ungdomar i åldrarna mellan 1 och 16 år i kommunen. Och skaran växer, även på landsbygden När det gäller Kalvsvik finns här en förskola och en skola och vi är stolta över båda! På förskolan finns 32 barn och i skolan 35. Prognosen visar att underlaget är ganska stabilt fram till 2017 för båda verksamheterna. 5. Aktuell trafikinformation Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerade. Per-Olof Löfberg inledde med att berätta om tekniska förvaltningens arbete med gator, vägar, parker, trafik, avfall, vatten avlopp med mera. Därefter var det dags att redogöra för den hastighetsöversyn som genomförts det senaste året. 3

4 Vi har infört hastigheterna 30, 40, 60 och 80 och det har vi gjort för kommuninvånarnas bästa för att minska antalet dödsfall i trafiken. Vi vet att lägre hastigheter dramatiskt minskar dödligheten vid olyckor och vi vet att bromssträckorna kortas. En stor satsning har också gjorts på kollektivtrafiken. Även det är en trafiksäkerhetsåtgärd, kan man säga, och det är också en viktig åtgärd för att nå kommunens miljömål. Vi har kraftigt utökat vår bussflotta, vi har fått bättre flyt i trafiken och samtliga bussar går på biogas. I den satsningen ingår bussfilen på Teleborgsvägen. Antalet bussar i rätt tid har ökat och trafikrytmen har blivit lugnare. I början fick vi mycket kritik; många hade svårt att se logiken, till exempel med ljussignaler i rondellen, men nu är det ingen diskussion längre. Ännu en satsning är den på den spårbundna trafiken, med nya stationer i Gemla och Lammhult. Dessutom har man byggt ett cykelsgarage vid stationen i Växjö för att underlätta pendlingen. Vi jobbar också mycket med olika informationsinsatser. Vi kan bygga bort många problem, men inte alla det handlar också om trafikanternas beteende. Det är ett delat ansvar. 6. Kan kommunikationerna förbättras? Sven Sunesson (C), ordförande i Regionförbundets trafiknämnd, samt Patrik Tidåsen, trafikchef för Länstrafiken Kronoberg, informerade. Patrik Tidåsen inledde med att tala om busstidtabellerna, som många tycker är svåra att läsa. Ja, det är de. Men vår marknadsavdelning har jobbat med saken och bland annat tagit fram den här; som bara visar Kalvsvik Växjö. Ge gärna feed back på den! Sven Sunesson började med ett praktiskt konstaterande: Som regel bör det vara minst sju resande i snitt i en buss i linjetrafik. Helst tio, för det är först då det blir miljömässigt lönsamt. Sedan handlade det om ett spännande försök: Det görs många offentligt betalda resor varje dag; skolbussar, färdtjänst och så vidare. I Ljungby genomför vi nu ett försök där vi samordnar de här fordonen och erbjuder andra att ta del av resorna. Det finns sex fasta tider att välja mellan och man ringer minst två timmar innan man vill åka med, sedan finns det ett antal fasta avstigningsplatser i Ljungby. När försöket är klart ska det utvärderas, men så här långt har det gått utmärkt att samordna fordonen. Och det är många utanför centralorten som efterfrågor de här resorna modellen kommer nog att införas i hela länet. Någon större utökning av pendlingstrafiken mellan Kalvsvik och Växjö eller Tingsryd är knappast rimlig, menade Sven Sunesson. Däremot anropsstyrd trafik! Den tror jag på! 4

5 7. Framtiden för räddningsvärnet i Odenslanda Jörgen Gertsson, förbundschef för Värends räddningstjänst, informerade. Ett räddningsvärn rycker ut när personalen är hemma och har möjlighet; de har alltså ingen beredskapsverksamhet, förklarade Jörgen Gertsson. Men trots det har personalen i Odenslanda ytterst sällan missat något larm. Problemet för räddningsvärnet är garaget, som är utdömt. Vidingehem, som äger lokalen, har gjort nya ritningar och det har även andra gjort. Men följande beslut har tagits: när kontraktet går ut så läggs räddningsvärnet ner. Förbundet kommer sedan att stödja bildandet av ett frivilligt värn. Två faktorer bakom den kommande nedläggningen är arbetsmiljön och kostnaderna. Där finns till exempel inte rinnande vatten. Och även om man inte kan sätta ett pris på säkerheten blir varje utryckning väldigt dyr. Att bygga nytt och sedan sitta fast i 20 år är inte aktuellt. Så hoppet står alltså till bildandet av ett frivilligt värn. Antingen här i Kalvsvik eller i Odenslanda. Fast där är intresset svagt. 8. Information från omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Ann-Christin Norlander informerade. Ann-Christin Norlander beskrev omsorgsförvaltningens breda och omfattande verksamhet äldreomsorg, hemvård, särskilda boenden, seniorboenden, tillfälliga platser, träffpunkter, anhörigstöd och mycket mer. Vi är anställda i många olika yrkeskategorier och vi har en budget på 1,3 miljarder kronor. Det är vår myndighetsavdelning som gör utredningar när någon behöver vår hjälp. Det närmaste äldreboendet från Kalvsvik räknat är Kinnevaldsgården i Vederslöv. Men det mesta stödet idag ges i hemmet. De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt och man kan få hjälp på olika nivåer från lite till mycket. Till omsorgsförvaltningens fixare, Roland Bergstedt, kan alla över 67 år ringa om man behöver hjälp med att byta trasiga glödlampor och proppar, sätta upp gardiner och tavlor, hämta eller lämna saker på vind eller i källare och så vidare. På så sätt kan man undvika fallolyckor. 2 Verksamheten är hela tiden föremål för utveckling och granskning. 2 Roland Bergstedt nås på på vardagar mellan 8.00 och

6 Kvaliteten är viktig och vi kontrollerar den på olika sätt, bland annat genom vår brukarenkät. I fjol fick vi det bästa resultatet någonsin; 90 procent var nöjda med hemtjänsten och nästan lika många var nöjda med våra äldreboenden. 9. Ordet är fritt Åhörare: Jag bor utmed Kläcklingevägen till Urshult. I fjol var det någon som sköt dasset på rastplatsen i luften. Det var inte så roligt att se; det är ju många turister som stannar där. Jag ringde många samtal om det och till slut kom det ut en man som skulle laga dasset. Men det blev under all kritik, det var så att man kände att det duger åt dem där ute. Igår var där fullt med skräp och ingen soptunna vi måste få dit en soptunna! Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden: Jag vet hur det ser ut där. Om vi ska satsa på landsbygden måste vi ha råd med en soptunna och ett dass! Jag tar med mig frågan det ska vara ordning och reda, i hela kommunen! Åhörare: Vi har försökt i fem år att få en soptunna jämte återvinningskärlen, eftersom turisterna slänger skräp i dem. Många politiker har lovat genom åren, men inget har hänt. Nu blir vi tvungna att bilda en soptunneförening för att få pengar. Så ska det inte behöva vara! Anna Tenje: Enligt renhållningslagen ska alla behandlas lik om den ena får en soptunna ska den andra också få, så jag tänker inte lova något här i kväll. Men jag tar med mig frågan, den måste gå att lösa på något sätt. Turismen är ju framtiden för Kalvsvik; om ni sköter den rätt kan ni både tjäna pengar och få inflyttning. Så egentligen vore det kanske ingen dum idé med en soptunneförening. Per Schöldberg: Vi måste kunna ta hand om detta! Att hålla rent är en central fråga för turismen. Åhörare: Är man intresserad av att ha kvar skolan? Varför ska man då försämra undervisningen genom att dra ner 1 miljon kronor på skolorna i Kalvsvik och Tävelsås? Camilla Holmqvist: Jag vet inte varifrån du har fått den informationen? Det har tagits beslut om ett förändrat resursfördelningssystem, där bland annat glesbygdsstödet togs bort, men där man ändå tillför pengar till de små skolorna. Men jag kan inte ge dig ett exakt svar här och nu. Åhörare: Jag har hört att det handlar om 1 miljon kronor. Stefan Bergström (FP), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden: Det handlar om rektorns detaljbudget. Det står i landsbygdsprogrammet att vi ska ha kvar skolorna så långe det finns tillräckligt många elever. Få barn kostar mer per capita, men vi ska inte fastna i pengafrågan. En viktig fråga för föräldrarna att fundera över är istället: går mitt barn i en skola med bra kvalitet? Och vi måste fråga oss: hur kompetensförsörjer vi de mindre skolorna? Det är inte så enkelt, men det är det vi ska fixera på: hur upprätthåller vi likvärdig kvalitet i hela kommunen? 6

7 Åhörare: Det står i landsbygdsprogrammet om trygghet och tillgänglighet. Här i Kalvsvik är församlingshemmet inte tillgängligt, det är sju, åtta steg upp innan man kommer in. Idag såg jag en mamma med barnvagn som jobbade förtvivlat. Kan ni från kommunen hjälpa till? Svenska kyrkan kommer inte till skott. Åhörare: Det är jag som är fastighetsägare. Jag har lämnat pris till Svenska kyrkan, men de vill inte betala. En förändring ryms inte inom den nuvarande hyresramen. Åhörare: När de bostadsanpassar hyr de en hiss, har ni prövat det? Eva Johansson: Men kommunen är alltså inte inblandad? Åhörare: Kommunens byggnadsnämnd har tillsynsansvar eftersom detta är en allmän lokal. Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen: Det är helt rätt att enkelt avhjälpta hinder skulle varit åtgärdade senast Men vad innebär enkelt? Jag vill ändå bolla tillbaka frågan till fastighetsägaren och Svenska kyrkan. Man hoppas ju att Svenska kyrkan har intresse av att hålla sina lokaler tillgängliga. Per Schöldberg: Vi ska påminna Svenska kyrkan. Vi tar med detta i protokollet. Carin Högstedt: Om församlingshemmet räknas som en samlingslokal är det Boverkets bord. Men jag är förvånad; Svenska kyrkan brukar vara måna om tillgängligheten. Åhörare: En fråga angående Leader Linné: Fiskevårdsföreningen har tagit upp frågan om att rensa igenväxta delar av Åsnen. Det ska se snyggt ut, men det kostar pengar. Ni har ju så mycket pengar som ni pratar om; kan man söka från er till det här ändamålet? Anna Tenje: Länsstyrelsen har många projekt i det området. Det är en bra idé. Det kan även finnas pengar i projektet med nationalparken. Vi tar med oss frågan till kommunekologen. Hans Ohlsson, landsbygdssamordnare: Det fanns en diskussion om varför man inte rensat kanalen ända upp till butiken. Vad berodde det på? Eva Larsson Ringqvist: Det är sju olika markägare som berörs. Hans Ohlsson: Men om kanalen rensas kunde man paddla ända fram till affären, lägga till och gå in och handla! Åhörare: Jag har en fråga om kommunikation: Det finns ju ett lyckat exempel i Tolg på mobilsamordning av samåkning i bil, kan kommunen hjälpa till med att få igång en sådan på fler orter? Per-Olof Löfberg: Det finns ingen omedelbar och konkret sådan tanke. Däremot är det ett Facebookbaserat EU-projekt med elbilar på gång på Campusområdet. Sven Sunesson: Det är en jättebra idé. Appen som de använder i Tolg är privatägd, men de sprider gärna modellen. Vad som krävs är ett engagemang underifrån, så om ni bestämmer er är Tolg gärna med och implementerar. Det krävs dock en bygd med invånare för att det ska finnas underlag. 7

8 Annika Nilsson: Leader Linné var med och finansierade appen. Det är roligt att den blivit så uppmärksammad. Om ni är intresserade kan vi ge bidrag till en förstudie. Eva Larsson Ringqvist: Tolg har varit här och diskuterat med oss. Jag tror inte att igångsättningen är själva problemet, det gäller snarare att vara tillräckligt många, annars blir den årliga avgiften för stor. Det var det vi stupade på. Hans Ohlsson: Kommunen har varit involverad i de här projekten. De faller ofta av praktiska anledningar. Vi hjälper till och stöttar, men det är sockenråden som måste göra arbetet. Engagemanget måste komma underifrån. Åhörare: Jag har små barn som om några år ska ta sig via vägen till skolan. Där kör många lastbilar. Har ni några planer på cykelväg? Per-Olof Löfberg: Nej, vi har inga sådana planer. Men vi har en konstant dialog med Trafikverket och cykelvägar är en stående fråga på dagordningen. Ann-Christin Norlander: Vi har fått in en skriftlig fråga: Det levereras ju varm mat till hemtjänsten från Kinnevaldsgården, kommer den att ersättas med kall mat till hösten? Ja, så bli det mot slutet av året. Åhörare: Maten är ju så oerhört viktig! Men ni politiker är så hårdnackade! Vi borde ha bra mat till alla! Dra in på era idrottsanläggningar istället ni borde skämmas! Ann-Christin Norlander: Det är ingen ekonomisk fråga, det handlar om regler för livsmedelshygien. Idag körs varm mat från olika kök och det är på gränsen att det fungerar. Om vi ska klara reglerna framöver krävs kyld mat. Jag har provätit maten, tillsammans med politikerna, och jag tyckte att den var god. Per Schöldberg: Måltider är viktigt! Det finns ett stor engagemang för mat. Men frågan är komplex, ingen vill servera något dåligt. 10. Avslutning Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen, avslutade mötet. Tack för att ni kom hit ikväll, det har varit ett bra möte! Vi har talat om allt möjligt; om Åsnen och om fiber, vi har hängt med KENT en stund och vi diskuterat räddningstjänst, skola och sjörensning. Och tänk om det går att ordna så att man kan paddla kanot fram till affären! Det vore fantastiskt! Jag har haft ett speciellt förhållande till Kalvsvik sedan jag kom till kommunen för 15 år sedan. Jag och min gamla Opel var ute på upptäcktsfärd och så hittade vi den fantastiska badplatsen som ni har här. Sedan tog det två år att hitta hit igen! Men till slut lyckades jag. Så varje gång jag är här på bygdegården tänker jag: äntligen framme! 8

9 Så tack för i kväll! Turismen är Kalvsviks framtid, så skyltningen till badplatsen måste bli bättre! Justeras Per Schöldberg (C) Kommunalråd Per Schöldberg (C), kommunalråd Eva Johansson (C), kommunstyrelsen Sven Johansson (C), ledamot i Värends räddningsförbund Anna Tenje (M), ordförande i Tekniska nämnden Catharina Winberg (M), ordförande i Omsorgsnämnden Stefan Bergström (FP), ordförande i Skol- och barnomsorgsnämnden Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen Carin Högstedt (V), kommunstyrelsen Sven Sunesson (C), ordförande i Regionförbundets trafiknämnd Ann-Christin Norlander, chef för omsorgsförvaltningen Camilla Holmqvist, verksamhetschef, Skol- och barnomsorgsförvaltningen Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Jörgen Gertsson, förbundschef Värends räddningstjänst Hans Ohlsson, landsbygdssamordnare Johan Thorsell, näringslivsutvecklare Patrik Tidåsen, trafikchef för Länstrafiken Kronoberg Annika Nilsson, Leader Linné 9

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

BRAÅS DIREKT. Innehåll:

BRAÅS DIREKT. Innehåll: BRAÅS DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Braås sporthall, onsdagen den 17 december 2014. Cirka 100 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Plats C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Gudrun Rydh,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen MINNESANTECKNINGAR 1(5 ) Ortsutvecklingsmöte i Hålanda Datum och tid: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 19:00 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Hålanda bygdegård, Hålanda Ordförande Boel

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om barns tankar.

1. Sammanträdet öppnas Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om barns tankar. UPS styrelseprotokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen den 2 februari 2011 kl. 9.00-12.00 på Storgatan 11 Närvarande: Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Sven-Olov

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad.

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad. Protokoll fört vid Nosty s styrelsemöte 15 februari 2010 Plats: 4:ans klassrum Nottebäckskolan Tid: måndag 15 februari 18.00-20.00 Närvarande: Tony Johansson, föräldrarepresentant och ordförande Åsa Hultgren,

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalid Storstugan, kl. 13.30 15.45 ande Anna Gustavsson (KD) ordförande Evert Storm, AstmAll, V ordf Irene Nilsson, (S) ON Ledamöter Lena Svensson (C) BUN 28-31

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är det andra nyhetsbrevet med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2006-09-20

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2006-09-20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Skrivelser angående ansökan om bidrag till kulturarrangemang och lån av lokal på Folkets Hus, Öppna förskolan i Svedala Styrelsen för Öppna förskolan i Svedala

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2013-09-04 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.58 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Gun-Britt Klingberg, Omsorgsnämnden Håkan Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

2013-04-17, 19:00-21:45. Hålanda bygdegård, Hålanda

2013-04-17, 19:00-21:45. Hålanda bygdegård, Hålanda 2013-04-17, 19:00-21:45 Hålanda bygdegård, Hålanda Boel Holgersson, ordförande Kerstin Grund, 1:e vice ordförande Wimar Sundéen, 2:e vice ordförande (Ej närvarande) Linda Karlsson Eva Herlenius, verksamhetschef

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer