KALVSVIK DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALVSVIK DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad"

Transkript

1 KALVSVIK DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens informationsträff i Kalvsviks bygdegård, onsdagen den 2 april Cirka 40 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste stad Det nya landsbygdsprogrammet Destination Åsnen Information från skol- och barnomsorgsförvaltningen Aktuell trafikinformation Kan kommunikationerna förbättras? Framtiden för räddningsvärnet i Odenslanda Information från omsorgsförvaltningen Ordet är fritt Avslutning... 8 Eva Larsson Ringqvist från Kalvsviks sockenråd hälsade tjänstemän, politiker och Kalvsviksbor välkomna. Senaste direktmötet i Kalvsvik hölls Då var den brännande frågan om vi kunde behålla en fungerande affär. I år firar affären femårsjubileum. Så den frågan är löst. Men andra finns kvar och nya har kommit till. Kommunalrådet Per Schöldberg (C), tackade för inbjudan. De här mötena har betydelse! Ni får möta ansiktena bakom besluten och vi får möte er. Kvällens möte spelas in och sänds efterhand i Öppna kanalen. Under kommande vecka kan man också ställa frågor genom kommunens webbforum. De frågor som inte får svar under kvällens möte undersöks i efterhand och besvaras i det protokoll som sedan läggs ut på kommunens hemsida. 1. Europas grönaste stad Per Schöldberg informerade om Växjö kommuns miljöarbete. Växjös miljöarbete går tillbaks till 60-talet, konstaterade Per Schöldberg. Ett viktigt beslut togs på 90-talet, då ett enigt kommunfullmäktige bestämde att Växjö skulle bli en fossilbränslefri kommun. Men begreppet Europas grönaste stad har inte Växjö kommun hittat på själv, det gjorde brittiska BBC 2007, då de var här för att göra ett radioprogram. 1

2 De förundrades över vår sjörening, vårt biobränsle med mera. Så därför blev Europas grönaste stad hela kommunens varumärke. Nu arbetar vi på ett nytt miljöprogram som tar sikte på framtiden. 2. Det nya landsbygdsprogrammet Eva Johansson (C) och Carin Högstedt (V) informerade. Eva Johansson ställde frågan: vad betyder det nya landsbygdsprogrammet för Kalvsvik? Och svaret blev: Bland annat att skolan kommer att vara kvar. Tyvärr sjunker invånarantalet något, det måste ni göra något åt! Lanthandeln stöttas med utkörningsbidrag, byapeng delas ut och samarbetet med sockenrådet fortsätter. Dessutom talas det om landsbygdssäkring det innebär att vi ska se på hur våra beslut påverkar landsbygden. Fast det viktigaste i programmet handlar inte om Kalvsvik, framhöll Carin Högstedt: Det viktigaste är helheten. Och just den landsbygdssäkring som Eva berättade om. Att vi ska granska våra beslut och vilka konsekvenser de får för människor som bor utanför staden. Det är viktigt att programmet blir ett levande dokument. Så använd det! Kontrollera; följer vi politiker det? Följer ni det? 3. Destination Åsnen Växjö kommuns näringslivsutvecklare Johan Thorsell, samt Annika Nilsson från Leader Linné informerade. Vad kan projektet destination Åsnen innebära för Kalvsvik, var frågan som Johan Thorsell skulle svara på. Förhoppningsvis mycket, visade det sig. Det handlar om destinationsutveckling; om turism kopplad till den kommande nationalparken. 1 Destination Åsnen har initierats gemensamt av Växjö, Alvesta och Tingsryd kommuner. Projektet har som syfte att skapa förutsättningar för besöksnäringen. Turismen ökar och utgör en stor potential, inte minst för sysselsättningen. Den typen av jobb är dessutom svåra att flytta utomlands! Så här långt har man jobbat med själva plattformen. Vi har skapat ett varumärke; en värdegrund som man kan läsa om på vår hemsida Vår vision är: Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika natur- och kulturupplevelser. 1 Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län har startat ett projekt för att bilda en nationalpark i Åsnen. Den föreslagna nationalparken omfattar i första hand naturreservaten Agnäs, Bjurkärr och Västra Åsnens övärld. Nationalparken planeras att invigas år

3 Den 11 maj är det dags för arrangemanget Vår runt Åsnen, där Kalvsvik är en av fem noder. Ortsbon Göran Högstedt fanns i publiken och informerade: Då kommer det att finnas 25 hantverkare här på bygdegården, det blir mat och affären håller öppet. Så avslutade Johan Thorsell: För mig är det här ren landsbygdsutveckling! Jag hoppas och tror att det här kommer att påverka Kalvsvik i positiv riktning! Sedan var det dags för Annika Nilsson från Leader Linné. Hon konstaterade att den blivande nationalparken är ett fantastiskt projekt och det på många sätt ser ljust ut för landsbygden. Idag presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett paket med 36 miljarder kronor avsedda för olika former av landsbygdsutveckling. Därefter beskrev Annika Nilsson Leader Linnés verksamhet (som man kan läsa om här och talade om vikten av bra kommunikationer och fiber. Idag kan man sitta var som helst och arbeta direkt med resten av världen via fiber. Vilken fördel för er som bor så här vackert! 4. Information från skol- och barnomsorgsförvaltningen Verksamhetschef Camilla Holmqvist informerade. Camilla Holmqvist inledde med förvaltningens övergripande vision: Tillsammans skapar vi det bästa för barn och ungdom i Europas grönaste stad. Som värdegrund har man ledorden visionär, växande, välkomnande och välkänd hade vi en skolinspektion här i Växjö, där vi fick både ris och ros. Efter det har vi jobbat mycket med att utveckla verksamheten utifrån vår verksamhetsidé: vi vill att våra barn ska vara KENT kreativa, engagerade, nyfikna och trygga. Detta finns med hela tiden, när vi planerar ställer vi alltid frågan: blir detta bra för KENT? Idag finns det barn och ungdomar i åldrarna mellan 1 och 16 år i kommunen. Och skaran växer, även på landsbygden När det gäller Kalvsvik finns här en förskola och en skola och vi är stolta över båda! På förskolan finns 32 barn och i skolan 35. Prognosen visar att underlaget är ganska stabilt fram till 2017 för båda verksamheterna. 5. Aktuell trafikinformation Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerade. Per-Olof Löfberg inledde med att berätta om tekniska förvaltningens arbete med gator, vägar, parker, trafik, avfall, vatten avlopp med mera. Därefter var det dags att redogöra för den hastighetsöversyn som genomförts det senaste året. 3

4 Vi har infört hastigheterna 30, 40, 60 och 80 och det har vi gjort för kommuninvånarnas bästa för att minska antalet dödsfall i trafiken. Vi vet att lägre hastigheter dramatiskt minskar dödligheten vid olyckor och vi vet att bromssträckorna kortas. En stor satsning har också gjorts på kollektivtrafiken. Även det är en trafiksäkerhetsåtgärd, kan man säga, och det är också en viktig åtgärd för att nå kommunens miljömål. Vi har kraftigt utökat vår bussflotta, vi har fått bättre flyt i trafiken och samtliga bussar går på biogas. I den satsningen ingår bussfilen på Teleborgsvägen. Antalet bussar i rätt tid har ökat och trafikrytmen har blivit lugnare. I början fick vi mycket kritik; många hade svårt att se logiken, till exempel med ljussignaler i rondellen, men nu är det ingen diskussion längre. Ännu en satsning är den på den spårbundna trafiken, med nya stationer i Gemla och Lammhult. Dessutom har man byggt ett cykelsgarage vid stationen i Växjö för att underlätta pendlingen. Vi jobbar också mycket med olika informationsinsatser. Vi kan bygga bort många problem, men inte alla det handlar också om trafikanternas beteende. Det är ett delat ansvar. 6. Kan kommunikationerna förbättras? Sven Sunesson (C), ordförande i Regionförbundets trafiknämnd, samt Patrik Tidåsen, trafikchef för Länstrafiken Kronoberg, informerade. Patrik Tidåsen inledde med att tala om busstidtabellerna, som många tycker är svåra att läsa. Ja, det är de. Men vår marknadsavdelning har jobbat med saken och bland annat tagit fram den här; som bara visar Kalvsvik Växjö. Ge gärna feed back på den! Sven Sunesson började med ett praktiskt konstaterande: Som regel bör det vara minst sju resande i snitt i en buss i linjetrafik. Helst tio, för det är först då det blir miljömässigt lönsamt. Sedan handlade det om ett spännande försök: Det görs många offentligt betalda resor varje dag; skolbussar, färdtjänst och så vidare. I Ljungby genomför vi nu ett försök där vi samordnar de här fordonen och erbjuder andra att ta del av resorna. Det finns sex fasta tider att välja mellan och man ringer minst två timmar innan man vill åka med, sedan finns det ett antal fasta avstigningsplatser i Ljungby. När försöket är klart ska det utvärderas, men så här långt har det gått utmärkt att samordna fordonen. Och det är många utanför centralorten som efterfrågor de här resorna modellen kommer nog att införas i hela länet. Någon större utökning av pendlingstrafiken mellan Kalvsvik och Växjö eller Tingsryd är knappast rimlig, menade Sven Sunesson. Däremot anropsstyrd trafik! Den tror jag på! 4

5 7. Framtiden för räddningsvärnet i Odenslanda Jörgen Gertsson, förbundschef för Värends räddningstjänst, informerade. Ett räddningsvärn rycker ut när personalen är hemma och har möjlighet; de har alltså ingen beredskapsverksamhet, förklarade Jörgen Gertsson. Men trots det har personalen i Odenslanda ytterst sällan missat något larm. Problemet för räddningsvärnet är garaget, som är utdömt. Vidingehem, som äger lokalen, har gjort nya ritningar och det har även andra gjort. Men följande beslut har tagits: när kontraktet går ut så läggs räddningsvärnet ner. Förbundet kommer sedan att stödja bildandet av ett frivilligt värn. Två faktorer bakom den kommande nedläggningen är arbetsmiljön och kostnaderna. Där finns till exempel inte rinnande vatten. Och även om man inte kan sätta ett pris på säkerheten blir varje utryckning väldigt dyr. Att bygga nytt och sedan sitta fast i 20 år är inte aktuellt. Så hoppet står alltså till bildandet av ett frivilligt värn. Antingen här i Kalvsvik eller i Odenslanda. Fast där är intresset svagt. 8. Information från omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Ann-Christin Norlander informerade. Ann-Christin Norlander beskrev omsorgsförvaltningens breda och omfattande verksamhet äldreomsorg, hemvård, särskilda boenden, seniorboenden, tillfälliga platser, träffpunkter, anhörigstöd och mycket mer. Vi är anställda i många olika yrkeskategorier och vi har en budget på 1,3 miljarder kronor. Det är vår myndighetsavdelning som gör utredningar när någon behöver vår hjälp. Det närmaste äldreboendet från Kalvsvik räknat är Kinnevaldsgården i Vederslöv. Men det mesta stödet idag ges i hemmet. De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt och man kan få hjälp på olika nivåer från lite till mycket. Till omsorgsförvaltningens fixare, Roland Bergstedt, kan alla över 67 år ringa om man behöver hjälp med att byta trasiga glödlampor och proppar, sätta upp gardiner och tavlor, hämta eller lämna saker på vind eller i källare och så vidare. På så sätt kan man undvika fallolyckor. 2 Verksamheten är hela tiden föremål för utveckling och granskning. 2 Roland Bergstedt nås på på vardagar mellan 8.00 och

6 Kvaliteten är viktig och vi kontrollerar den på olika sätt, bland annat genom vår brukarenkät. I fjol fick vi det bästa resultatet någonsin; 90 procent var nöjda med hemtjänsten och nästan lika många var nöjda med våra äldreboenden. 9. Ordet är fritt Åhörare: Jag bor utmed Kläcklingevägen till Urshult. I fjol var det någon som sköt dasset på rastplatsen i luften. Det var inte så roligt att se; det är ju många turister som stannar där. Jag ringde många samtal om det och till slut kom det ut en man som skulle laga dasset. Men det blev under all kritik, det var så att man kände att det duger åt dem där ute. Igår var där fullt med skräp och ingen soptunna vi måste få dit en soptunna! Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden: Jag vet hur det ser ut där. Om vi ska satsa på landsbygden måste vi ha råd med en soptunna och ett dass! Jag tar med mig frågan det ska vara ordning och reda, i hela kommunen! Åhörare: Vi har försökt i fem år att få en soptunna jämte återvinningskärlen, eftersom turisterna slänger skräp i dem. Många politiker har lovat genom åren, men inget har hänt. Nu blir vi tvungna att bilda en soptunneförening för att få pengar. Så ska det inte behöva vara! Anna Tenje: Enligt renhållningslagen ska alla behandlas lik om den ena får en soptunna ska den andra också få, så jag tänker inte lova något här i kväll. Men jag tar med mig frågan, den måste gå att lösa på något sätt. Turismen är ju framtiden för Kalvsvik; om ni sköter den rätt kan ni både tjäna pengar och få inflyttning. Så egentligen vore det kanske ingen dum idé med en soptunneförening. Per Schöldberg: Vi måste kunna ta hand om detta! Att hålla rent är en central fråga för turismen. Åhörare: Är man intresserad av att ha kvar skolan? Varför ska man då försämra undervisningen genom att dra ner 1 miljon kronor på skolorna i Kalvsvik och Tävelsås? Camilla Holmqvist: Jag vet inte varifrån du har fått den informationen? Det har tagits beslut om ett förändrat resursfördelningssystem, där bland annat glesbygdsstödet togs bort, men där man ändå tillför pengar till de små skolorna. Men jag kan inte ge dig ett exakt svar här och nu. Åhörare: Jag har hört att det handlar om 1 miljon kronor. Stefan Bergström (FP), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden: Det handlar om rektorns detaljbudget. Det står i landsbygdsprogrammet att vi ska ha kvar skolorna så långe det finns tillräckligt många elever. Få barn kostar mer per capita, men vi ska inte fastna i pengafrågan. En viktig fråga för föräldrarna att fundera över är istället: går mitt barn i en skola med bra kvalitet? Och vi måste fråga oss: hur kompetensförsörjer vi de mindre skolorna? Det är inte så enkelt, men det är det vi ska fixera på: hur upprätthåller vi likvärdig kvalitet i hela kommunen? 6

7 Åhörare: Det står i landsbygdsprogrammet om trygghet och tillgänglighet. Här i Kalvsvik är församlingshemmet inte tillgängligt, det är sju, åtta steg upp innan man kommer in. Idag såg jag en mamma med barnvagn som jobbade förtvivlat. Kan ni från kommunen hjälpa till? Svenska kyrkan kommer inte till skott. Åhörare: Det är jag som är fastighetsägare. Jag har lämnat pris till Svenska kyrkan, men de vill inte betala. En förändring ryms inte inom den nuvarande hyresramen. Åhörare: När de bostadsanpassar hyr de en hiss, har ni prövat det? Eva Johansson: Men kommunen är alltså inte inblandad? Åhörare: Kommunens byggnadsnämnd har tillsynsansvar eftersom detta är en allmän lokal. Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen: Det är helt rätt att enkelt avhjälpta hinder skulle varit åtgärdade senast Men vad innebär enkelt? Jag vill ändå bolla tillbaka frågan till fastighetsägaren och Svenska kyrkan. Man hoppas ju att Svenska kyrkan har intresse av att hålla sina lokaler tillgängliga. Per Schöldberg: Vi ska påminna Svenska kyrkan. Vi tar med detta i protokollet. Carin Högstedt: Om församlingshemmet räknas som en samlingslokal är det Boverkets bord. Men jag är förvånad; Svenska kyrkan brukar vara måna om tillgängligheten. Åhörare: En fråga angående Leader Linné: Fiskevårdsföreningen har tagit upp frågan om att rensa igenväxta delar av Åsnen. Det ska se snyggt ut, men det kostar pengar. Ni har ju så mycket pengar som ni pratar om; kan man söka från er till det här ändamålet? Anna Tenje: Länsstyrelsen har många projekt i det området. Det är en bra idé. Det kan även finnas pengar i projektet med nationalparken. Vi tar med oss frågan till kommunekologen. Hans Ohlsson, landsbygdssamordnare: Det fanns en diskussion om varför man inte rensat kanalen ända upp till butiken. Vad berodde det på? Eva Larsson Ringqvist: Det är sju olika markägare som berörs. Hans Ohlsson: Men om kanalen rensas kunde man paddla ända fram till affären, lägga till och gå in och handla! Åhörare: Jag har en fråga om kommunikation: Det finns ju ett lyckat exempel i Tolg på mobilsamordning av samåkning i bil, kan kommunen hjälpa till med att få igång en sådan på fler orter? Per-Olof Löfberg: Det finns ingen omedelbar och konkret sådan tanke. Däremot är det ett Facebookbaserat EU-projekt med elbilar på gång på Campusområdet. Sven Sunesson: Det är en jättebra idé. Appen som de använder i Tolg är privatägd, men de sprider gärna modellen. Vad som krävs är ett engagemang underifrån, så om ni bestämmer er är Tolg gärna med och implementerar. Det krävs dock en bygd med invånare för att det ska finnas underlag. 7

8 Annika Nilsson: Leader Linné var med och finansierade appen. Det är roligt att den blivit så uppmärksammad. Om ni är intresserade kan vi ge bidrag till en förstudie. Eva Larsson Ringqvist: Tolg har varit här och diskuterat med oss. Jag tror inte att igångsättningen är själva problemet, det gäller snarare att vara tillräckligt många, annars blir den årliga avgiften för stor. Det var det vi stupade på. Hans Ohlsson: Kommunen har varit involverad i de här projekten. De faller ofta av praktiska anledningar. Vi hjälper till och stöttar, men det är sockenråden som måste göra arbetet. Engagemanget måste komma underifrån. Åhörare: Jag har små barn som om några år ska ta sig via vägen till skolan. Där kör många lastbilar. Har ni några planer på cykelväg? Per-Olof Löfberg: Nej, vi har inga sådana planer. Men vi har en konstant dialog med Trafikverket och cykelvägar är en stående fråga på dagordningen. Ann-Christin Norlander: Vi har fått in en skriftlig fråga: Det levereras ju varm mat till hemtjänsten från Kinnevaldsgården, kommer den att ersättas med kall mat till hösten? Ja, så bli det mot slutet av året. Åhörare: Maten är ju så oerhört viktig! Men ni politiker är så hårdnackade! Vi borde ha bra mat till alla! Dra in på era idrottsanläggningar istället ni borde skämmas! Ann-Christin Norlander: Det är ingen ekonomisk fråga, det handlar om regler för livsmedelshygien. Idag körs varm mat från olika kök och det är på gränsen att det fungerar. Om vi ska klara reglerna framöver krävs kyld mat. Jag har provätit maten, tillsammans med politikerna, och jag tyckte att den var god. Per Schöldberg: Måltider är viktigt! Det finns ett stor engagemang för mat. Men frågan är komplex, ingen vill servera något dåligt. 10. Avslutning Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen, avslutade mötet. Tack för att ni kom hit ikväll, det har varit ett bra möte! Vi har talat om allt möjligt; om Åsnen och om fiber, vi har hängt med KENT en stund och vi diskuterat räddningstjänst, skola och sjörensning. Och tänk om det går att ordna så att man kan paddla kanot fram till affären! Det vore fantastiskt! Jag har haft ett speciellt förhållande till Kalvsvik sedan jag kom till kommunen för 15 år sedan. Jag och min gamla Opel var ute på upptäcktsfärd och så hittade vi den fantastiska badplatsen som ni har här. Sedan tog det två år att hitta hit igen! Men till slut lyckades jag. Så varje gång jag är här på bygdegården tänker jag: äntligen framme! 8

9 Så tack för i kväll! Turismen är Kalvsviks framtid, så skyltningen till badplatsen måste bli bättre! Justeras Per Schöldberg (C) Kommunalråd Per Schöldberg (C), kommunalråd Eva Johansson (C), kommunstyrelsen Sven Johansson (C), ledamot i Värends räddningsförbund Anna Tenje (M), ordförande i Tekniska nämnden Catharina Winberg (M), ordförande i Omsorgsnämnden Stefan Bergström (FP), ordförande i Skol- och barnomsorgsnämnden Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen Carin Högstedt (V), kommunstyrelsen Sven Sunesson (C), ordförande i Regionförbundets trafiknämnd Ann-Christin Norlander, chef för omsorgsförvaltningen Camilla Holmqvist, verksamhetschef, Skol- och barnomsorgsförvaltningen Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Jörgen Gertsson, förbundschef Värends räddningstjänst Hans Ohlsson, landsbygdssamordnare Johan Thorsell, näringslivsutvecklare Patrik Tidåsen, trafikchef för Länstrafiken Kronoberg Annika Nilsson, Leader Linné 9

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Inledning: Karin Svanborg-Sjövall, projektledare för välfärdsfrågor på Timbro, inleder med att hälsa välkommen till en halvdag som kommer ägnas åt att

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Trädgårdens förskola invigd. Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus. Västra Innerstadens Stadsdelstidning. www.malmo.se/vastrainnerstaden

Trädgårdens förskola invigd. Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus. Västra Innerstadens Stadsdelstidning. www.malmo.se/vastrainnerstaden Trädgårdens förskola invigd Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus Västra Innerstadens Stadsdelstidning www.malmo.se/vastrainnerstaden Nr 3 2010 Stadsdelstidningen Ges ut av Västra Innerstadens

Läs mer

i Eslöv God Jul & Gott Nytt År! Hur funkar Eslöv som ekokommun? Starka känslor efter branden Vårt offentliga rum ska utvecklas

i Eslöv God Jul & Gott Nytt År! Hur funkar Eslöv som ekokommun? Starka känslor efter branden Vårt offentliga rum ska utvecklas i Eslöv Nummer 3 December 2008 En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Hur funkar Eslöv som ekokommun? Starka känslor efter branden Vårt offentliga rum ska utvecklas Vad vill fåglarna ha att äta i vinter?

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Investeringar Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej

Läs mer

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden En oviss framtid där allt kan hända. Ny konkurrenssituation, nya målgrupper och fler, inte färre, ben att stå på. Det är förutsättningarna för att anpassa folkhögskolan till ett rörligare samhälle enligt

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro?

Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro? strömmen INFORMATIONStill anställda i Kalmar kommun Nr 3 * december 2011 Du har Sveriges viktigaste jobb 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter Att tala om det svåra hur möter vi oro? 1 strömmen

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer