KALVSVIK DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALVSVIK DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad"

Transkript

1 KALVSVIK DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens informationsträff i Kalvsviks bygdegård, onsdagen den 2 april Cirka 40 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste stad Det nya landsbygdsprogrammet Destination Åsnen Information från skol- och barnomsorgsförvaltningen Aktuell trafikinformation Kan kommunikationerna förbättras? Framtiden för räddningsvärnet i Odenslanda Information från omsorgsförvaltningen Ordet är fritt Avslutning... 8 Eva Larsson Ringqvist från Kalvsviks sockenråd hälsade tjänstemän, politiker och Kalvsviksbor välkomna. Senaste direktmötet i Kalvsvik hölls Då var den brännande frågan om vi kunde behålla en fungerande affär. I år firar affären femårsjubileum. Så den frågan är löst. Men andra finns kvar och nya har kommit till. Kommunalrådet Per Schöldberg (C), tackade för inbjudan. De här mötena har betydelse! Ni får möta ansiktena bakom besluten och vi får möte er. Kvällens möte spelas in och sänds efterhand i Öppna kanalen. Under kommande vecka kan man också ställa frågor genom kommunens webbforum. De frågor som inte får svar under kvällens möte undersöks i efterhand och besvaras i det protokoll som sedan läggs ut på kommunens hemsida. 1. Europas grönaste stad Per Schöldberg informerade om Växjö kommuns miljöarbete. Växjös miljöarbete går tillbaks till 60-talet, konstaterade Per Schöldberg. Ett viktigt beslut togs på 90-talet, då ett enigt kommunfullmäktige bestämde att Växjö skulle bli en fossilbränslefri kommun. Men begreppet Europas grönaste stad har inte Växjö kommun hittat på själv, det gjorde brittiska BBC 2007, då de var här för att göra ett radioprogram. 1

2 De förundrades över vår sjörening, vårt biobränsle med mera. Så därför blev Europas grönaste stad hela kommunens varumärke. Nu arbetar vi på ett nytt miljöprogram som tar sikte på framtiden. 2. Det nya landsbygdsprogrammet Eva Johansson (C) och Carin Högstedt (V) informerade. Eva Johansson ställde frågan: vad betyder det nya landsbygdsprogrammet för Kalvsvik? Och svaret blev: Bland annat att skolan kommer att vara kvar. Tyvärr sjunker invånarantalet något, det måste ni göra något åt! Lanthandeln stöttas med utkörningsbidrag, byapeng delas ut och samarbetet med sockenrådet fortsätter. Dessutom talas det om landsbygdssäkring det innebär att vi ska se på hur våra beslut påverkar landsbygden. Fast det viktigaste i programmet handlar inte om Kalvsvik, framhöll Carin Högstedt: Det viktigaste är helheten. Och just den landsbygdssäkring som Eva berättade om. Att vi ska granska våra beslut och vilka konsekvenser de får för människor som bor utanför staden. Det är viktigt att programmet blir ett levande dokument. Så använd det! Kontrollera; följer vi politiker det? Följer ni det? 3. Destination Åsnen Växjö kommuns näringslivsutvecklare Johan Thorsell, samt Annika Nilsson från Leader Linné informerade. Vad kan projektet destination Åsnen innebära för Kalvsvik, var frågan som Johan Thorsell skulle svara på. Förhoppningsvis mycket, visade det sig. Det handlar om destinationsutveckling; om turism kopplad till den kommande nationalparken. 1 Destination Åsnen har initierats gemensamt av Växjö, Alvesta och Tingsryd kommuner. Projektet har som syfte att skapa förutsättningar för besöksnäringen. Turismen ökar och utgör en stor potential, inte minst för sysselsättningen. Den typen av jobb är dessutom svåra att flytta utomlands! Så här långt har man jobbat med själva plattformen. Vi har skapat ett varumärke; en värdegrund som man kan läsa om på vår hemsida Vår vision är: Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika natur- och kulturupplevelser. 1 Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län har startat ett projekt för att bilda en nationalpark i Åsnen. Den föreslagna nationalparken omfattar i första hand naturreservaten Agnäs, Bjurkärr och Västra Åsnens övärld. Nationalparken planeras att invigas år

3 Den 11 maj är det dags för arrangemanget Vår runt Åsnen, där Kalvsvik är en av fem noder. Ortsbon Göran Högstedt fanns i publiken och informerade: Då kommer det att finnas 25 hantverkare här på bygdegården, det blir mat och affären håller öppet. Så avslutade Johan Thorsell: För mig är det här ren landsbygdsutveckling! Jag hoppas och tror att det här kommer att påverka Kalvsvik i positiv riktning! Sedan var det dags för Annika Nilsson från Leader Linné. Hon konstaterade att den blivande nationalparken är ett fantastiskt projekt och det på många sätt ser ljust ut för landsbygden. Idag presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett paket med 36 miljarder kronor avsedda för olika former av landsbygdsutveckling. Därefter beskrev Annika Nilsson Leader Linnés verksamhet (som man kan läsa om här och talade om vikten av bra kommunikationer och fiber. Idag kan man sitta var som helst och arbeta direkt med resten av världen via fiber. Vilken fördel för er som bor så här vackert! 4. Information från skol- och barnomsorgsförvaltningen Verksamhetschef Camilla Holmqvist informerade. Camilla Holmqvist inledde med förvaltningens övergripande vision: Tillsammans skapar vi det bästa för barn och ungdom i Europas grönaste stad. Som värdegrund har man ledorden visionär, växande, välkomnande och välkänd hade vi en skolinspektion här i Växjö, där vi fick både ris och ros. Efter det har vi jobbat mycket med att utveckla verksamheten utifrån vår verksamhetsidé: vi vill att våra barn ska vara KENT kreativa, engagerade, nyfikna och trygga. Detta finns med hela tiden, när vi planerar ställer vi alltid frågan: blir detta bra för KENT? Idag finns det barn och ungdomar i åldrarna mellan 1 och 16 år i kommunen. Och skaran växer, även på landsbygden När det gäller Kalvsvik finns här en förskola och en skola och vi är stolta över båda! På förskolan finns 32 barn och i skolan 35. Prognosen visar att underlaget är ganska stabilt fram till 2017 för båda verksamheterna. 5. Aktuell trafikinformation Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerade. Per-Olof Löfberg inledde med att berätta om tekniska förvaltningens arbete med gator, vägar, parker, trafik, avfall, vatten avlopp med mera. Därefter var det dags att redogöra för den hastighetsöversyn som genomförts det senaste året. 3

4 Vi har infört hastigheterna 30, 40, 60 och 80 och det har vi gjort för kommuninvånarnas bästa för att minska antalet dödsfall i trafiken. Vi vet att lägre hastigheter dramatiskt minskar dödligheten vid olyckor och vi vet att bromssträckorna kortas. En stor satsning har också gjorts på kollektivtrafiken. Även det är en trafiksäkerhetsåtgärd, kan man säga, och det är också en viktig åtgärd för att nå kommunens miljömål. Vi har kraftigt utökat vår bussflotta, vi har fått bättre flyt i trafiken och samtliga bussar går på biogas. I den satsningen ingår bussfilen på Teleborgsvägen. Antalet bussar i rätt tid har ökat och trafikrytmen har blivit lugnare. I början fick vi mycket kritik; många hade svårt att se logiken, till exempel med ljussignaler i rondellen, men nu är det ingen diskussion längre. Ännu en satsning är den på den spårbundna trafiken, med nya stationer i Gemla och Lammhult. Dessutom har man byggt ett cykelsgarage vid stationen i Växjö för att underlätta pendlingen. Vi jobbar också mycket med olika informationsinsatser. Vi kan bygga bort många problem, men inte alla det handlar också om trafikanternas beteende. Det är ett delat ansvar. 6. Kan kommunikationerna förbättras? Sven Sunesson (C), ordförande i Regionförbundets trafiknämnd, samt Patrik Tidåsen, trafikchef för Länstrafiken Kronoberg, informerade. Patrik Tidåsen inledde med att tala om busstidtabellerna, som många tycker är svåra att läsa. Ja, det är de. Men vår marknadsavdelning har jobbat med saken och bland annat tagit fram den här; som bara visar Kalvsvik Växjö. Ge gärna feed back på den! Sven Sunesson började med ett praktiskt konstaterande: Som regel bör det vara minst sju resande i snitt i en buss i linjetrafik. Helst tio, för det är först då det blir miljömässigt lönsamt. Sedan handlade det om ett spännande försök: Det görs många offentligt betalda resor varje dag; skolbussar, färdtjänst och så vidare. I Ljungby genomför vi nu ett försök där vi samordnar de här fordonen och erbjuder andra att ta del av resorna. Det finns sex fasta tider att välja mellan och man ringer minst två timmar innan man vill åka med, sedan finns det ett antal fasta avstigningsplatser i Ljungby. När försöket är klart ska det utvärderas, men så här långt har det gått utmärkt att samordna fordonen. Och det är många utanför centralorten som efterfrågor de här resorna modellen kommer nog att införas i hela länet. Någon större utökning av pendlingstrafiken mellan Kalvsvik och Växjö eller Tingsryd är knappast rimlig, menade Sven Sunesson. Däremot anropsstyrd trafik! Den tror jag på! 4

5 7. Framtiden för räddningsvärnet i Odenslanda Jörgen Gertsson, förbundschef för Värends räddningstjänst, informerade. Ett räddningsvärn rycker ut när personalen är hemma och har möjlighet; de har alltså ingen beredskapsverksamhet, förklarade Jörgen Gertsson. Men trots det har personalen i Odenslanda ytterst sällan missat något larm. Problemet för räddningsvärnet är garaget, som är utdömt. Vidingehem, som äger lokalen, har gjort nya ritningar och det har även andra gjort. Men följande beslut har tagits: när kontraktet går ut så läggs räddningsvärnet ner. Förbundet kommer sedan att stödja bildandet av ett frivilligt värn. Två faktorer bakom den kommande nedläggningen är arbetsmiljön och kostnaderna. Där finns till exempel inte rinnande vatten. Och även om man inte kan sätta ett pris på säkerheten blir varje utryckning väldigt dyr. Att bygga nytt och sedan sitta fast i 20 år är inte aktuellt. Så hoppet står alltså till bildandet av ett frivilligt värn. Antingen här i Kalvsvik eller i Odenslanda. Fast där är intresset svagt. 8. Information från omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Ann-Christin Norlander informerade. Ann-Christin Norlander beskrev omsorgsförvaltningens breda och omfattande verksamhet äldreomsorg, hemvård, särskilda boenden, seniorboenden, tillfälliga platser, träffpunkter, anhörigstöd och mycket mer. Vi är anställda i många olika yrkeskategorier och vi har en budget på 1,3 miljarder kronor. Det är vår myndighetsavdelning som gör utredningar när någon behöver vår hjälp. Det närmaste äldreboendet från Kalvsvik räknat är Kinnevaldsgården i Vederslöv. Men det mesta stödet idag ges i hemmet. De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt och man kan få hjälp på olika nivåer från lite till mycket. Till omsorgsförvaltningens fixare, Roland Bergstedt, kan alla över 67 år ringa om man behöver hjälp med att byta trasiga glödlampor och proppar, sätta upp gardiner och tavlor, hämta eller lämna saker på vind eller i källare och så vidare. På så sätt kan man undvika fallolyckor. 2 Verksamheten är hela tiden föremål för utveckling och granskning. 2 Roland Bergstedt nås på på vardagar mellan 8.00 och

6 Kvaliteten är viktig och vi kontrollerar den på olika sätt, bland annat genom vår brukarenkät. I fjol fick vi det bästa resultatet någonsin; 90 procent var nöjda med hemtjänsten och nästan lika många var nöjda med våra äldreboenden. 9. Ordet är fritt Åhörare: Jag bor utmed Kläcklingevägen till Urshult. I fjol var det någon som sköt dasset på rastplatsen i luften. Det var inte så roligt att se; det är ju många turister som stannar där. Jag ringde många samtal om det och till slut kom det ut en man som skulle laga dasset. Men det blev under all kritik, det var så att man kände att det duger åt dem där ute. Igår var där fullt med skräp och ingen soptunna vi måste få dit en soptunna! Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden: Jag vet hur det ser ut där. Om vi ska satsa på landsbygden måste vi ha råd med en soptunna och ett dass! Jag tar med mig frågan det ska vara ordning och reda, i hela kommunen! Åhörare: Vi har försökt i fem år att få en soptunna jämte återvinningskärlen, eftersom turisterna slänger skräp i dem. Många politiker har lovat genom åren, men inget har hänt. Nu blir vi tvungna att bilda en soptunneförening för att få pengar. Så ska det inte behöva vara! Anna Tenje: Enligt renhållningslagen ska alla behandlas lik om den ena får en soptunna ska den andra också få, så jag tänker inte lova något här i kväll. Men jag tar med mig frågan, den måste gå att lösa på något sätt. Turismen är ju framtiden för Kalvsvik; om ni sköter den rätt kan ni både tjäna pengar och få inflyttning. Så egentligen vore det kanske ingen dum idé med en soptunneförening. Per Schöldberg: Vi måste kunna ta hand om detta! Att hålla rent är en central fråga för turismen. Åhörare: Är man intresserad av att ha kvar skolan? Varför ska man då försämra undervisningen genom att dra ner 1 miljon kronor på skolorna i Kalvsvik och Tävelsås? Camilla Holmqvist: Jag vet inte varifrån du har fått den informationen? Det har tagits beslut om ett förändrat resursfördelningssystem, där bland annat glesbygdsstödet togs bort, men där man ändå tillför pengar till de små skolorna. Men jag kan inte ge dig ett exakt svar här och nu. Åhörare: Jag har hört att det handlar om 1 miljon kronor. Stefan Bergström (FP), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden: Det handlar om rektorns detaljbudget. Det står i landsbygdsprogrammet att vi ska ha kvar skolorna så långe det finns tillräckligt många elever. Få barn kostar mer per capita, men vi ska inte fastna i pengafrågan. En viktig fråga för föräldrarna att fundera över är istället: går mitt barn i en skola med bra kvalitet? Och vi måste fråga oss: hur kompetensförsörjer vi de mindre skolorna? Det är inte så enkelt, men det är det vi ska fixera på: hur upprätthåller vi likvärdig kvalitet i hela kommunen? 6

7 Åhörare: Det står i landsbygdsprogrammet om trygghet och tillgänglighet. Här i Kalvsvik är församlingshemmet inte tillgängligt, det är sju, åtta steg upp innan man kommer in. Idag såg jag en mamma med barnvagn som jobbade förtvivlat. Kan ni från kommunen hjälpa till? Svenska kyrkan kommer inte till skott. Åhörare: Det är jag som är fastighetsägare. Jag har lämnat pris till Svenska kyrkan, men de vill inte betala. En förändring ryms inte inom den nuvarande hyresramen. Åhörare: När de bostadsanpassar hyr de en hiss, har ni prövat det? Eva Johansson: Men kommunen är alltså inte inblandad? Åhörare: Kommunens byggnadsnämnd har tillsynsansvar eftersom detta är en allmän lokal. Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen: Det är helt rätt att enkelt avhjälpta hinder skulle varit åtgärdade senast Men vad innebär enkelt? Jag vill ändå bolla tillbaka frågan till fastighetsägaren och Svenska kyrkan. Man hoppas ju att Svenska kyrkan har intresse av att hålla sina lokaler tillgängliga. Per Schöldberg: Vi ska påminna Svenska kyrkan. Vi tar med detta i protokollet. Carin Högstedt: Om församlingshemmet räknas som en samlingslokal är det Boverkets bord. Men jag är förvånad; Svenska kyrkan brukar vara måna om tillgängligheten. Åhörare: En fråga angående Leader Linné: Fiskevårdsföreningen har tagit upp frågan om att rensa igenväxta delar av Åsnen. Det ska se snyggt ut, men det kostar pengar. Ni har ju så mycket pengar som ni pratar om; kan man söka från er till det här ändamålet? Anna Tenje: Länsstyrelsen har många projekt i det området. Det är en bra idé. Det kan även finnas pengar i projektet med nationalparken. Vi tar med oss frågan till kommunekologen. Hans Ohlsson, landsbygdssamordnare: Det fanns en diskussion om varför man inte rensat kanalen ända upp till butiken. Vad berodde det på? Eva Larsson Ringqvist: Det är sju olika markägare som berörs. Hans Ohlsson: Men om kanalen rensas kunde man paddla ända fram till affären, lägga till och gå in och handla! Åhörare: Jag har en fråga om kommunikation: Det finns ju ett lyckat exempel i Tolg på mobilsamordning av samåkning i bil, kan kommunen hjälpa till med att få igång en sådan på fler orter? Per-Olof Löfberg: Det finns ingen omedelbar och konkret sådan tanke. Däremot är det ett Facebookbaserat EU-projekt med elbilar på gång på Campusområdet. Sven Sunesson: Det är en jättebra idé. Appen som de använder i Tolg är privatägd, men de sprider gärna modellen. Vad som krävs är ett engagemang underifrån, så om ni bestämmer er är Tolg gärna med och implementerar. Det krävs dock en bygd med invånare för att det ska finnas underlag. 7

8 Annika Nilsson: Leader Linné var med och finansierade appen. Det är roligt att den blivit så uppmärksammad. Om ni är intresserade kan vi ge bidrag till en förstudie. Eva Larsson Ringqvist: Tolg har varit här och diskuterat med oss. Jag tror inte att igångsättningen är själva problemet, det gäller snarare att vara tillräckligt många, annars blir den årliga avgiften för stor. Det var det vi stupade på. Hans Ohlsson: Kommunen har varit involverad i de här projekten. De faller ofta av praktiska anledningar. Vi hjälper till och stöttar, men det är sockenråden som måste göra arbetet. Engagemanget måste komma underifrån. Åhörare: Jag har små barn som om några år ska ta sig via vägen till skolan. Där kör många lastbilar. Har ni några planer på cykelväg? Per-Olof Löfberg: Nej, vi har inga sådana planer. Men vi har en konstant dialog med Trafikverket och cykelvägar är en stående fråga på dagordningen. Ann-Christin Norlander: Vi har fått in en skriftlig fråga: Det levereras ju varm mat till hemtjänsten från Kinnevaldsgården, kommer den att ersättas med kall mat till hösten? Ja, så bli det mot slutet av året. Åhörare: Maten är ju så oerhört viktig! Men ni politiker är så hårdnackade! Vi borde ha bra mat till alla! Dra in på era idrottsanläggningar istället ni borde skämmas! Ann-Christin Norlander: Det är ingen ekonomisk fråga, det handlar om regler för livsmedelshygien. Idag körs varm mat från olika kök och det är på gränsen att det fungerar. Om vi ska klara reglerna framöver krävs kyld mat. Jag har provätit maten, tillsammans med politikerna, och jag tyckte att den var god. Per Schöldberg: Måltider är viktigt! Det finns ett stor engagemang för mat. Men frågan är komplex, ingen vill servera något dåligt. 10. Avslutning Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen, avslutade mötet. Tack för att ni kom hit ikväll, det har varit ett bra möte! Vi har talat om allt möjligt; om Åsnen och om fiber, vi har hängt med KENT en stund och vi diskuterat räddningstjänst, skola och sjörensning. Och tänk om det går att ordna så att man kan paddla kanot fram till affären! Det vore fantastiskt! Jag har haft ett speciellt förhållande till Kalvsvik sedan jag kom till kommunen för 15 år sedan. Jag och min gamla Opel var ute på upptäcktsfärd och så hittade vi den fantastiska badplatsen som ni har här. Sedan tog det två år att hitta hit igen! Men till slut lyckades jag. Så varje gång jag är här på bygdegården tänker jag: äntligen framme! 8

9 Så tack för i kväll! Turismen är Kalvsviks framtid, så skyltningen till badplatsen måste bli bättre! Justeras Per Schöldberg (C) Kommunalråd Per Schöldberg (C), kommunalråd Eva Johansson (C), kommunstyrelsen Sven Johansson (C), ledamot i Värends räddningsförbund Anna Tenje (M), ordförande i Tekniska nämnden Catharina Winberg (M), ordförande i Omsorgsnämnden Stefan Bergström (FP), ordförande i Skol- och barnomsorgsnämnden Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunstyrelsen Carin Högstedt (V), kommunstyrelsen Sven Sunesson (C), ordförande i Regionförbundets trafiknämnd Ann-Christin Norlander, chef för omsorgsförvaltningen Camilla Holmqvist, verksamhetschef, Skol- och barnomsorgsförvaltningen Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Jörgen Gertsson, förbundschef Värends räddningstjänst Hans Ohlsson, landsbygdssamordnare Johan Thorsell, näringslivsutvecklare Patrik Tidåsen, trafikchef för Länstrafiken Kronoberg Annika Nilsson, Leader Linné 9

BERG DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

BERG DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad BERG DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Bergs bygdegård, måndagen den 18 maj 2015. Cirka 50 personer (ortsbefolkningen) hade slutit upp till mötet. Innehåll:

Läs mer

Information från Therese Graesen, lokalsamordnare utbildningsförvaltningen samt Eva Lindh, rektor/förskolechef för Tävelsås skola/förskola.

Information från Therese Graesen, lokalsamordnare utbildningsförvaltningen samt Eva Lindh, rektor/förskolechef för Tävelsås skola/förskola. VäxjöW kommun Europas grönaste stad Direktmöte i Tävelsås den 4 maj 2017 Anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Tävelsås den 4 maj i bygdegården. Ca 130 personer deltog på mötet utöver tjänstemän

Läs mer

ÖR - ORMESBERGA DIREKT

ÖR - ORMESBERGA DIREKT ÖR - ORMESBERGA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens informationsträff i Ormesbergas bygdegård, måndagen den 8 december 2014. Cirka 80 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll:

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

JÄT DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

JÄT DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad JÄT DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Jäts bygdegård, måndagen den 19 oktober 2015. Cirka 85 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

24 november 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Roger Wåhlin, sekreterare Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare

24 november 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Roger Wåhlin, sekreterare Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Sida 1 av 6 Tid och plats 24 november 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Margareta Nicklasson Börje Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl.

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-04 Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl. 16:00 18:30 Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar Omfattning 34-45 Beslutande Anette

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster:

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster: MINNESANTECKNINGAR 1(6) Datum och tid 2014-04-15, 19:00-21:00 Plats Presidium Surte församlingshem, Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande Sekreterare Inbjudna Jan-Åke Lindberg

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Plats C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Gudrun Rydh,

Läs mer

Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö. Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50

Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö. Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50 Plats Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin, (M) omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell, (S) omsorgsnämndens

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen MINNESANTECKNINGAR 1(5 ) Ortsutvecklingsmöte i Hålanda Datum och tid: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 19:00 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Hålanda bygdegård, Hålanda Ordförande Boel

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015

Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015 Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015 Mingel med politiker och poliser vid årets första möte Vilken uppslutning det var vid årets första ungdomsfullmäktige den 3 mars! Som vanligt minglade elever, lärare, samordnare

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Mötesprotokoll från Leader Linnés styrelsemöte på våffelcaféet i Dannäs den 1 november 2011.

Mötesprotokoll från Leader Linnés styrelsemöte på våffelcaféet i Dannäs den 1 november 2011. Mötesprotokoll från Leader Linnés styrelsemöte på våffelcaféet i Dannäs den 1 november 2011. Närvarande: Roger Andersson, Solveig Carlsson, Gottlieb Granberg, Lars Henriksson, Mette Kjems, Christina Lindberg,

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

BRAÅS DIREKT. Innehåll:

BRAÅS DIREKT. Innehåll: BRAÅS DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Braås sporthall, onsdagen den 17 december 2014. Cirka 100 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, informerade om Växjö kommuns miljöarbete.

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, informerade om Växjö kommuns miljöarbete. HÖGSTORP DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Högstorp skola, måndagen den 16 mars 2015. Cirka 150 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

ÅRYD DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

ÅRYD DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad ÅRYD DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Åryd skola, måndagen den 13 april 2015. Cirka 55 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste stad...

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

Landsbygdsträffar 2015

Landsbygdsträffar 2015 Landsbygdsträffar 2015 Landsbygdsprocess Landsbygdsträffar (februari/mars) Revidering av budget och tillväxtprogram (februari maj) Genomförande Uppföljning Allmänna utvecklingsteman 2012-2014 Service Varuförsörjningsplan,

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby.

Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby. Leader Linné Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby. Närvarande: Sven Sunesson Solveig Carlsson Gottlieb Granberg Annika Nilsson Solveig Carlsson

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6 Anteckningsunderlag 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Introduktion... 4 Övrigt... 5 Presentationens innehåll... 6 Förutsättningar för en intressant presentation... 8 Presentationens tre delar... 9

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Anitha Kristiansson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Anitha Kristiansson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2014-04-22, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan,Älvängen Anitha Kristiansson, ordförande Ingvar Arvidsson, 1:e vice ordförande Lars-Gunnar Wallin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ingrid Lindahl Socialkontoret, måndagen den 12 december, kl. 11.00. Paragrafer 25-35. Plats och tid Sal Stinsen, Bjurbäcksgatan, 2011-11-28, kl 13-16

Ingrid Lindahl Socialkontoret, måndagen den 12 december, kl. 11.00. Paragrafer 25-35. Plats och tid Sal Stinsen, Bjurbäcksgatan, 2011-11-28, kl 13-16 2011-11-28 1 (8) Plats och tid Sal Stinsen, Bjurbäcksgatan, 2011-11-28, kl 13-16 Beslutande Gabriela Håveland, ordförande Aina Nilsson, FUB Annelie Danielsson, medicingruppen Eva Andersson, DHR Ingrid

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun.

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Leader Linné Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Närvarande: Lars Henriksson, Sven Sunesson, Solveig Carlsson, Anette Olsson, Mette Adolfsson, Malin

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster.

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster. MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2014-10-09, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna gäster Surte församlingshem, Surte. Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8) 1(8) Plats och tid: Hövdingasalen, medborgarkontoret, Nödinge Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer