Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby"

Transkript

1 Linköpings universitet Statsvetenskap A Delkurs 3: Förvaltning Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby Maria Hovold Karin Ring Linda Schyldt

2 Innehållsförteckning sid Inledning Syfte 3 Metod..3 Bakgrund.3 Resultat 4 Slutsatser.8 Källförteckning 9 2

3 Inledning Vi har valt att skriva om hur Linköpings kommun har agerat i ärendet angående Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby. Vi har också tittat på hur Systembolaget agerar i frågan. Vi blev intresserade av ärendet för att den väckte ett så stort engagemang bland Skäggetorps invånare. Det dök plötsligt upp protestlistor i flera butiker i Skäggetorps centrum och i februari 2007 hade tusentals namnunderskrifter samlats in. Flera offentliga möten har ägt rum angående detta ärende. Lappar med inbjudan till dessa möten sattes upp i trappuppgångarna i området. Det är fascinerande att just denna fråga fått så många människor att vakna till liv och protestera. Syfte Syftet med denna rapport är att få en inblick i hur förvaltningen fungerar i praktiken genom att titta närmare på hur Linköpings kommun hanterar flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby. Frågorna vi vill besvara med rapporten är följande: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Metod För att besvara våra frågor började vi med att läsa tidningsartiklar i ämnet på nätet och kommunens pressinformation. Vi besökte kommundiariet och fick ut dokument om Systembolagets begäran om yttrande i frågan om flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp och kommunens svar till Systembolaget. Vi har även telefonintervjuat Muharrem Demirok en centerpartist som är ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden och tjänstemannen Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen. Vi försökte även göra en telefonintervju med Systembolaget, men efter att vi blivit runtkopplade hamnade vi hos William Ask en av de etableringsansvariga på Systembolaget. Han ville inte göra en telefonintervju men bad oss att istället maila frågorna till honom. En del av frågorna kunde han själv besvara, men andra skickade han vidare till Ulrika Sandh, som är etablerare på Systembolaget och ansvarar för sydöstra Sverige. Det var Ulrika Sandh som förhandlade fram ett nytt hyreskontrakt i Tornby och även hon besvarade våra frågor skriftligt. Bakgrund Systembolaget AB har i Sverige ensamrätt att sälja spritdrycker, vin och starköl. Syftet med denna ensamrätt är socialpolitiskt för att begränsa alkoholens tillgänglighet (Statens ägardirektiv ). Systembolaget är ett statligt bolag som inte ska ha ett vinstintresse just för att begränsa konsumtionen och därmed alkoholens skadeverkningar (Systembolagets etiska riktlinjer). När Systembolaget planerar att lägga ner eller flytta en av sina butiker måste 3

4 de först höra kommunen och länspolismyndigheten innan ett beslut tas (Avtal mellan Systembolaget och staten). Den 29:e januari 2007 mottog Linköpings kommun en skrivelse från Systembolaget där de bad om ett yttrande angående sin planerade flytt av Systembolaget i Skäggetorp till Tornby. (Systembolagets begäran om yttrande) I kommunens yttrande i frågan så avstyrker de flyttningen av systembolagsbutiken (Kommunens yttrande). Skäggetorp är ett bostadsområde i Linköping som har ca 8500 invånare (Dagens Handel v ). Valdeltagandet i Skäggetorp är lågt och antalet förtroendevalda som är bosatta i Skäggetorp är få. (Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp ) Men frågan om Systembolagets vara eller icke vara i Skäggetorps köpcentrum har fått invånarnas engagemang att vakna till liv. Protestlistor mot flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby dök upp i köpcentrets butiker. I trappuppgångarna i Skäggetorps bostadsområde sattes lappar upp om kallning till offentliga möten för att stoppa flytten. I februari 2007 hade 6000 personer skrivit på protestlistorna (Dagens Handel v ). Resultat I Systembolagets begäran om yttrande till kommunen uppger de att Systembolaget slutit avtal med IKANO fastigheter om att öppna en butik i Tornby i slutet av De uttrycker sin avsikt att flytta nuvarande butik i Skäggetorp till Tornby. Butiken kommer att ligga i fastigheten Glaskolv 1 i anslutning till Coop Forum (Systembolagets begäran om yttrande). I kommunens yttrande till Systembolaget uttrycker de att Systembolaget tillsammans med bl.a. Apoteket är viktiga för helheten i Skäggetorps centrum, som lockar besökare från hela kommunen. Om systembolaget försvinner anser kommunen att det finns risk att andra butiker i köpcentrumet tappar kunder vilket skulle medföra att servicen i stadsdelen blir sämre. Butiken i Skäggetorp har god omsättning och är lättillgänglig med cykel, bil och kollektivtrafik. Dessutom finns det goda parkeringsmöjligheter. Kommunen skrev också i sitt yttrande om den handelspolicy som kommunfullmäktige fastställde I policyn står att kommunen aktivt ska arbeta för att bibehålla och utveckla dagligvarubutiker och mindre sällanköpshandel i de stadsdelar som finns i Linköping för att invånarna ska ha tillgång till närbutiker. I handelspolicyn uttrycks också att kommunen ska vara återhållsam med tillstånd för dagligvaruhandel i externhandelslägen, som exempelvis Tornby. I nya detaljplaner för Tornbyområdet har man därför bestämt att inga nya lokaler för livsmedelsaffärsverksamhet får byggas. För den aktuella fastigheten Glaskolven 1 finns en detaljplan som formulerades 1994 och i den anges att kvm av totalt kvm får utgöra handel utan andra begränsningar. Kommunen meddelade också i sitt yttrande att ifall Systembolaget flyttar till Tornby så kommer det att medföra en stor negativ belastning på gatunätet i ett område där det redan vid vissa tidpunkter bildas köer. Detta trots att stora investeringar i ombyggnader redan har gjorts. 4

5 I yttrandet framförs att Linköpings kommun erbjudits att teckna ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen från och med I Linköping är det stadsdelen Skäggetorp som skulle få ta del av utvecklingsinsatserna. Man vill göra Skäggetorps centrum till en mer innehållsrik och livaktig miljö inte bara för skäggetorpsbor utan även för övriga linköpingsbor. Om Systembolagets butik flyttas försvåras dessa utvecklingsplaner avsevärt. Kommunen avslutar sitt yttrande med att trycka på att det vore olyckligt för stadsdelen Skäggetorp, Skäggetorps centrum och för linköpingsborna om Systembolagets butik flyttar från Skäggetorp till Tornby. De anser inte heller att en flytt kommer att medföra några fördelar för Tornbyområdet. Kommunen avstyrker därför flyttningen av systembolagsbutiken. Kommunen kommer inte att genomföra någon planändring för att hindra Systembolagets nya etablering, men de kommer inte att ge tillstånd till utökad handel i en ny detaljplan för fastigheten (Kommunens yttrande). Intervju med Muharrem Demirok I telefonintervjun med Muharrem Demirok kom det fram att representanter från Systembolaget under hösten/vintern 2006 kontaktat kommunstyrelsens dåvarande ordförande och vice ordförande och de hade ett inofficiellt möte bakom stängda dörrar. Under mötet framfördes att Systembolaget tänkte flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Kommunstyrelsens företrädare meddelade att kommunen inte skulle ge ett positivt yttrande i det aktuella ärendet. Systembolaget valde då att inte skicka begäran om yttrande innan kontrakt hade skrivits med Coop angående nya lokaler. När det var klart så kom begäran om yttrande till kommunen. Systembolaget ska skicka en begäran om yttrande innan beslut tas och i detta fall ifrågasätter Demirok om Systembolaget skött kontakten med kommunen på rätt sätt. Alla partier i Linköpings kommunfullmäktige ställde sig negativa till en flytt av systembolagsbutiken. När vi frågade Demirok om kommunen hade något sätt att påverka Systembolagets beslut så berättade han att kommunen skulle kunna pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Systembolaget går under livsmedelslagstiftningen och aktiebolagslagen. Det finns för tillfället fri yta i lokalerna efter att en elkedja flyttat ut och Coop Forum ska minska sin försäljningsyta till förmån för Systembolaget. Vill de jävlas så kan de prova detta i en planprocess, men då jävlas de även med Coop, och det är inte kommunens uppgift, som det är nu säger man att de inte får bygga nytt, utan de får ta det livsmedelsutrymme de har sa Muharrem Demirok. Demirok berättade också att kommunen skulle kunna överklaga för att processen gått fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Det ses ej som ett stort fall, även om det är stort för Skäggetorp, så vill man antagligen inte slösa resurser på detta ärende, eftersom man inte tror att man kan driva frågan. På grund av att systembolaget lyder under aktiebolagslagen blir det svårare för kommunen att driva en process. Han nämnde också att kommunen har möjlighet att påverka på ett mer informellt sätt genom att kommunen består av politiker som har interna vägar att gå. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. 5

6 Demirok hade deltagit på tre offentliga möten och på det senaste var ledningen för Systembolaget inbjudna. Vice VD och fastighetsdirektören för Systembolaget kom till mötet samt lokala politiker och flera hundra personer från allmänheten. När vi frågade Muharrem Demirok om vad han trodde att en flytt av Systembolaget skulle få för konsekvenser för Skäggetorps centrum så sa han att möbelaffären i Skäggetorp redan har sagt upp sitt kontrakt på grund av detta och att ett par andra verksamheter har signalerat att de kommer att säga upp kontrakten om Systembolaget flyttar. Han sa att i flera andra liknande fall när en av de dragande butikerna flyttat från ett centrum så har centrumet havererat. Demirok uttryckte samtidigt att det är kommunens uppgift att se till att Skäggetorp lever vidare även om Systembolaget flyttar. Bland annat har man lite tillgång till dåligt samvetspengar (som Demirok uttryckte det) från staten genom kontrakt om lokal utveckling. Det finns alltså lite pengar att göra något med. Samtal förs med olika byggherrar om att rusta upp Skäggetorps centrums lokaler och bygga nya och finare lägenheter och bostadsrätter i Skäggetorp. För att detta ska ske så måste centrumledningen i Skäggetorp välja att rusta upp. Muharrem Demirok avslutade med att säga att beslutet är taget om att en systembolagsbutik ska öppna i Tornby, men det är inte helt avgjort än att Skäggetorps butik ska flytta, så det finns fortfarande hopp om att systembolagsbutiken blir kvar i Skäggetorp. Intervju med Marianne Cedervall När vi intervjuade Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen var hon betydligt mer kortfattad i sina uttalanden än Demirok, trots att vi ställde samma frågor till båda. Hon ansåg inte att kommunen har någon möjlighet att hindra flytten. Men de har försökt genom att kommunalråd har träffat och pratat med Systembolagets etableringsansvariga i regionen och då framfört att kommunen är emot en flytt. Cedervall sa att alla partier står bakom kommunens yttrande om att det ej bör flyttas. Hon sa också att det hade ägt rum ett informellt möte mellan ordförande i kommunstyrelsen och representanter från Systembolaget. När vi frågade om kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till så sa hon att hon måste utgå ifrån att den har gjort det. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från Systembolaget. Alltså att Skäggetorps centrum får det svårare om Systembolaget flyttar. Intervju med William Ask I intervjun via mail med systembolaget så frågade vi varför en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby blivit aktuell. William Ask svarade att Systembolaget alltid gör en översyn av etableringen när ett kontrakt går ut. För närvarande byggs alla butiker om till självbetjäning och då kommer nya krav till på hur Systembolaget kan förbättra kundservicen för en ort. Ask menar att antalet kunder som får förbättrad service ökar om Systembolaget placeras i Tornby. Beslut angående flytt fattas av etableringsenheten men förankras i ledningen. Vi ville 6

7 också veta när frågan om en flytt först kom upp och på detta svarade Ask att det var redan för ett par år sedan. Angående hur Systembolaget har förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare och invånare i Skäggetorp säger William Ask att de närboende naturligtvis blir upprörda då Systembolaget lämnar en plats. Handlare drabbas. Systembolaget arbetar utifrån deras uppdrag och tar inte hänsyn till att Tornbys handlare tjänar på att vi kommer dit Likaså hoppas Systembolaget att en större andel kunder tycker att flytten var bra än de som vill att butiken ska vara kvar i Skäggetorp. Vi frågade även hur Systembolaget förhåller sig till kommunens negativa yttrande angående flytten. Ask svarade att ibland händer det att kommunen har en uppfattning som strider mot förutsättningarna i Systembolagets statliga uppdrag. Det händer ibland att kommunen vill att Systembolaget ska vara kvar för att gynna handeln i ett område och dra dit kunder. Detta strider mot Systembolagets riktlinjer. När vi slutligen undrade om Systembolaget kunde se några alternativ till en flytt från Skäggetorp så svarade Ask att Systembolaget i sitt utredningsarbete hade utrett olika alternativ. Inklusive att vara kvar i Skäggetorp. Intervju med Ulrika Sandh På frågan varför en flytt av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby blev aktuell svarade Ulrika Sandh att Systembolaget kontinuerligt jobbar med att utveckla butiksnätet i syfte att förbättra kundservicen. Flytten till Tornby är en del i det arbetet. Detta eftersom det är där den stora handeln finns och det är där Systembolaget borde ligga för att tillfredställa fler kunder. Det finns många fördelar med en etablering i Tornby. De främsta är de starka livsmedelsbutikerna som ligger i området. Systembolaget ser gärna kombinationen mellan mat och dryck på ett naturligt sätt. Det ska vara smidigt att handla Systembolagets varor trots att de är ett monopol. Läget i Tornby innebär även att butiken blir lättare att hitta för Systembolagets kunder. Själva arbetet med att åstadkomma en flytt har pågått under relativt lång tid. Vi undrade också vem som har fattat beslutet, hur styrelsen fungerar, och vad det betyder att Systembolaget är ett statligt bolag, men också ett aktiebolag. Sandh svarade att Systembolagets företagsledning har fattat beslutet. De arbetar utifrån Systembolagets etableringsriktlinjer som beslutats av deras styrelse. Om en tätort har två butiker eller fler ska den första butiken placeras i centrum och övriga där handeln är som tyngst och då främst dagligvaruhandeln. Staten är den ende ägaren vilket gör Systembolaget till ett statligt bolag. Systembolagets verksamhet och uppdrag regleras i ett avtal som upprättats mellan Systembolaget och staten. På frågan när en flytt först började diskuteras, så svarade Sandh att frågan har varit aktuell de senaste tio åren i takt med att Tornby utvecklats som handelsplats samtidigt som fler och fler aktörer lämnat Skäggetorp. Vi frågade också när Systembolaget kontaktade Linköpings kommun och mer specifikt om de hade någon kontakt innan de skickade en begäran om yttrande i frågan till kommunen. Sandh förklarade att de har haft kontinuerlig kontakt med kommunen i Linköping under flera år. Bland annat hade Systembolagets Fastighetsdirektör och deras etableringschef ett möte med 7

8 kommunen i september 2006, där de tydligt redogjorde för Systembolagets ambitioner. Därefter skickades en remiss till kommunen i januari Vi undrade hur Systembolaget förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare i Skäggetorps centrum och invånare och om de har kunnat påverka Systembolagets flyttplaner. Ulrika Sandh svarade att det naturligtvis är viktigt för Systembolaget att lyssna på synpunkter från alla parter. För de är det väldigt viktigt vad deras kunder tycker. I detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt kommer att ge bättre service till fler än vad den gör idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Kommunen uttryckte att de ej vill se en flytt av Systembolaget från Skäggetorp och vi frågade Sandh hur Systembolaget förhåller sig till kommunens yttrande. Hon svarade att Systembolaget självklart vill agera i samförstånd med kommunen så långt det är möjligt. Men i vissa fall har Systembolaget och kommunen olika intressen och i de fallen följer Systembolaget den linje som de anser ger bäst nytta för deras kunder. Sandh ser inte några alternativ till en flytt från Skäggetorp. Hon anser att flytten är helt i linje med Systembolagets etableringsriktlinjer och deras bedömning är att en etablering i Tornby sammantaget ger en bättre kundservice till invånarna i Linköping med omnejd än om butiken ligger kvar i Skäggetorp. Slutsatser I vår rapport ville vi besvara frågorna: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Den första frågan fick vi snabbt svar på genom att redan när vi läste kommunens pressinformation så framgick att kommunen entydigt var emot en flytt av systembolagsbutiken. Detta bekräftades även av intervjuerna vi gjorde med Muharrem Demirok och Marianne Cedervall eftersom båda två sa att alla partier i Linköpings kommun var emot en flytt. Den andra frågan var lite mer invecklad. För det första så måste Systembolaget be kommunen om ett yttrande innan de bestämmer sig för att flytta eller lägga ner en butik. Enligt Demirok gick detta inte korrekt till vid ärendet angående att flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Han sa att Systembolaget tagit beslutet om flytt och skrivit kontrakt med IKANO Fastigheter innan man begärde ett yttrande i ärendet från kommunen. Demirok sa att på grund av detta skulle kommunen kunna överklaga för att processen gick fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Därför väljer kommunen att inte lägga resurser på en överklagan. För det andra hade kommunen enligt Demirok kunnat påverka Systembolagets beslut genom att pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Men detta vill kommunen inte heller göra, eftersom man då ställer till bekymmer för Coop Forum istället. Demirok talade också om att kommunen kan försöka påverka på ett mer informellt sätt, eftersom kommunen består av politiker som har interna vägar att gå och kan utnyttja personliga 8

9 kontakter. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. Tjänstemannen Marianne Cedervall var ganska osäker och kortfattad under intervjun jämfört med politikern Demirok. Hon trodde inte att kommunen skulle kunna påverka Systembolagets beslut att flytta butiken. Det var också intressant att hon sa att hon måste utgå ifrån att kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från systembolaget. Vi reagerade på att Cedervall var så noga med att uttrycka sig i enlighet med kommunens åsikter och inte uttala sig personligt i frågan. I kurslitteraturen fann vi följande information: Sammantaget visar en studie att det finns en obalanserad relation mellan förvaltningschefer och politiker på kommunal nivå där politikerna befinner sig i klart underläge (Blom 1994, s.167). (Montin 2004, s ) Vi tycker inte att vårt specifika ärende överensstämmer med denna teori, eftersom politikern i detta fall är den som driver frågan hårdast. Å andra sidan behöver inte den som ropar högst vara den som ligger bakom kommunens ställning i frågan. Montin skriver också att tjänstemännens politiska inflytande verkar öka när det råder viss osäkerhet bland politikerna och när detta inträffar så fyller tjänstemännens egna värderingar och ambitioner det policy tomrum som uppstår. Detta skulle kunna vara en förklaring till att teorin inte verkade stämma för oss, eftersom politikerna i vårt fall står enade och tydligt har formulerat sin åsikt i frågan. I boken Demokrati och byråkrati skriver Rune Premfors att möjligheterna till insyn är begränsade i statliga aktiebolag. Systembolaget är ett statligt aktiebolag och kommunen har ingen möjlighet att kontrollera Systembolagets förehavanden. Vi tycker att det verkar som att kommunen hela tiden bara får del av den information som Systembolaget är villig att ge. Kommunen har ingen egen insynsmöjlighet. Kommunen verkar i dagsläget inte kunna förhindra en flytt av systembolagsbutiken. Systembolaget säger att det är väldigt viktigt vad deras kunder tycker och i detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt av butiken kommer att ge bättre service till fler än vad som är fallet idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Vi undrar vad Systembolaget grundar detta uttalande på, för såvitt vi vet har de inte gjort några opinionsundersökningar och de verkar fullständigt bortse från de 6000 namnunderskrifter som samlats in i protest mot Systembolagets flytt av butiken från Skäggetorp till Tornby. Källförteckning Intervjuer Muharrem Demirok (c), ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Marianne Cedervall, samhällsplaneringschef på kommunen 9

10 William Ask, en etableringsansvarig på Systembolaget Ulrika Sandh, etablerare på Systembolaget och ansvarig för sydöstra Sverige Litteratur Montin, S.(2004), Moderna kommuner. Malmö: Liber Premfors, R m.fl.(2003), Demokrati och byråkrati. Lund:Studentlitteratur Kommundokument Systembolagets begäran om yttrande av Linköpings kommun: Flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ) Kommunens yttrande: Yttrande över flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ). Internetkällor Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp socialdemokraternas 10 punktsprogram för stadsdelsutveckling (kommunens pressinformation) agg.htm Avtal mellan systembolaget och staten. A950 4E09 A5F3 E19C863DFCB0/0/avtaletmedstaten_2004.pdf Statens ägardirektiv inför årsstämma i Systembolaget AB den 16 mars C23 44CE A2B2 DD2F143F21CB/0/systembolaget_agardirektiv_2006_arsstamma.pdf Systembolagets etiska riktlinjer Dagens Handel vecka 8, nättidningen

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt FÖR LINKÖPINGS KOMMUN - Antagen av kommunfullmäktige 2007 Linköping är ett regionalt handelscentrum där alla invånare har god tillgång till en handel som sker i fri konkurrens och på ett sätt som är långsiktigt

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Linda Nyström Datum KS-2015/677 Nämndsekr/jurist Kommunstyrelsen

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Linda Nyström Datum KS-2015/677 Nämndsekr/jurist Kommunstyrelsen Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Linda Nyström Datum KS-2015/677 Nämndsekr/jurist 2016-01-22 Kommunstyrelsen Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande markanvisningsavtal mellan

Läs mer

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 22 februari 2017

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 22 februari 2017 PM 2017: RIV (Dnr: 110-1751/2016) Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 22 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Jag har tidigare varit tydlig med vilka frågor vi kommer att ställa.

Jag har tidigare varit tydlig med vilka frågor vi kommer att ställa. Från: Mattias Rapp Skickat: den 7 november 2017 09:37 Till: dan.nygren@falun.se; jonny.gahnshag@falun.se; susanne.norberg@falun.se; joakim.storck@falun.se; Kari Östning Ämne: ang intervju Hej Dan. Vi har

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Framtiden = dagens barn

Framtiden = dagens barn Bild 1 Framtiden = dagens barn Innan jag börjar skulle jag vilja att ni tog av er era politiska kavajer. Bara lyssna och fundera över det jag säger. Bild 2 Kommunpolicy, antagen 22 sep 2008 Mycket har

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer Riktlinjer Etiska Etiska riktlinjer God etik inom Luleå kommun Begreppet etik står i detta sammanhang för vårt förhållningssätt i relation till våra medborgare. Det finns en tydlig koppling mellan vår

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende Blad 10 11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende Beslut 1. Stadsdelsnämnden beslutar att stänga 28 lägenheter i Vintertullens servicehus och 29 lägenheter i Vintertullens vård-

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema.

Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A1 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema. ALLMÄN BESKRIVNING Tänka-fasen

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

En ny stadsdels namnsättning Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S)

En ny stadsdels namnsättning Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S) Utlåtande 2011:134 RIII (Dnr 312-304/2011) En ny stadsdels namnsättning Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:6) av Tomas Rudin

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Intervjuer med blivande flyttare Normalt och naturligt att flytta Man vill ju ut, det är ju så. Om man reser ut, till Stockholm eller så, från Söderhamn

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i förhållandet till kravet på opartiskhet.

Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i förhållandet till kravet på opartiskhet. 1/6 BESLUT 2016-05-30 Dnr: 16/00780 SAKEN Fråga doktorn, SVT1, 2016-03-14, inslag om aktiv dödshjälp; fråga om opartiskhet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om en fastighetsmäklares köp och försäljningar av bostadsrätter under perioden

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Plenisalen, kl. 13.00-13.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-09

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans

Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans Utlåtande 2009:79 RVII (Dnr 325-1239/2008) Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag 2015-09-03 15/107 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Kommunala bolagsstyrelser Lekmannarevisorer Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Kommunrevisionen

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer