Hanna Nyberg. Det borde vara så här i hela Sverige. Guide: Vårfixa cykeln SID 7 Jens lockar miljöeliten till Jönköping SID 8 Hyr bil av grannen SID 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanna Nyberg. Det borde vara så här i hela Sverige. Guide: Vårfixa cykeln SID 7 Jens lockar miljöeliten till Jönköping SID 8 Hyr bil av grannen SID 22"

Transkript

1 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN NR KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Det borde vara så här i hela Sverige Johan Davidsson om Hv71:s miljöarbete SID 10 Guide: Vårfixa cykeln SID 7 Jens lockar miljöeliten till Jönköping SID 8 Hyr bil av grannen SID 22 Hanna Nyberg skyddar fisken i Tranås SID 16

2 VÄLKOMMEN +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap. ANSVARIG UTGIVARE Minoo Akhtarzand, landshövdning PRODUKTION Getaware ekonomisk förening REDAKTION ANNONSBOKNING GRAFISK FORM Cecilia Cromnow OMSLAGSFOTO Fredrik Sundvall, Pic-Agency TRYCK & REPRO Zetterqvist tryckeri PAPPER Expo press 52g Finansiärer FOTO:GUSTAV LINDH VAD KAN JAG BIDRA MED för att göra skillnad och påverka miljön och i en positiv riktning? Det är en fråga som vi alla då och då ska ställa oss. Frågan är hur vi med vårt dagliga beteende kan bidra positivt till att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och framtida generationer. Ett levande samhälle som präglas av trygghet, välbefinnande och naturrikedom för alla att leva, verka och utvecklas i. Därför måste vi anpassa oss till vad naturen har att erbjuda och respektera de nödvändiga gränserna som sätts för resursutnyttjande och utsläpp. Erfarenheterna visar att företag och organisationer får större möjligheter att minska sin miljöpåverkan genom ett systematiskt miljöarbete med sikte på en miljödiplomering av verksamheten. För att få mer inspiration rekommenderar jag sidan 10, där du kan läsa om hur ishockeylaget HV 71 arbetar enligt miljödiplomeringsmodellen. ETT ANNAT INTRESSANT företag att inspireras av är Sävsjö biogas som jag i december förra året fick glädjen att dela ut Klimatrådets första pris till. Vi delade även ut tre hedersomnämnanden. Ett hedersomnämnande gick till Tranås Energi som du Vår vision är en tuff utmaning och kräver allas engagemang Tillsammans kan vi göra skillnad kan läsa om på sidan 16 i tidningen. Där framgår det hur företaget med smarta och varsamma lösningar och med en marginell miljöpåverkan framställer vattenkraft. Tranås Energi har visionen att genom satsningar på lokal förnyelsebar energi bli en ledande aktör i övergången till kretsloppssamhället. En vision som är i samklang med länets vision, ett Plusenergilän år 2050 (läs mer i vänsterspalten). MEN MAN BEHÖVER INTE driva företag för att kunna göra skillnad inom miljöområdet. Vår vision är en tuff utmaning och kräver allas engagemang för att uppnås. Vi måste kraftsamla och bidra var och en på sitt sätt. Till exempel genom att delta i en gemensam manifestation som Earth Hour den 23 mars för att visa vårt stöd. Se sidan 27. +E GÅR NU IN PÅ SITT ANDRA ÅR. Den utvärdering som är gjord tyder på att det är många som har upptäckt denna samhällstidning. Vi har med glädje kunnat konstatera att de flesta tycker att +E är en riktigt bra och givande tidning! Minoo Akhtarzand landshövding i Jönköpings län 2

3 På god väg Regionförbundet Jönköping ser över infrastruktur och bebyggelse, Gislaved satsar på att bli en cykelkommun och Nässjö och Värnamo coachar utvalda medborgare att bli mer energi- och klimatsmarta. Vi minskar risken för energibrist En stor utmaning för Region Jönköping är att skapa en regional infrastruktur och ett bebyggelsemönster som klarar klimatförändringar men ändå långsiktigt minimerar belastningen på ekosystemen. Med energieffektivisering och ökad produktion av förnybar energi inom regionen minskar vi risken för energibrist hos konsumenterna och säkrar tillgången till energi till konkurrenskraftiga priser. Politiken måste också kritiskt granska de olika alternativ som redovisas i klimat- och miljödebatten så att vi kan fatta rätt beslut för Region Jönköpings utveckling och tillväxt. Bengt Dahlqvist, ordförande i Regionförbundet Jönköping och ledamot i Klimatrådet En klimatsmart livsstil är attraktiv Vi genomför under våren ett klimatpilotprojekt i kommunen tillsammans med Klimatnätet i Värnamo. Ett femtontal personer deltar som klimatpiloter och kommer att ge sig själva utmaningar inom områdena äta, shoppa, resa och bo. Syftet är att visa hur stor förbättringspotentialen är och ge exempel på hur en mer hållbar livsstil kan se ut. Vårt mål är att klimatpiloterna ska kunna visa att ett framtida hållbart konsumtionsmönster inte är rena stenåldern utan att en klimatsmart livsstil är attraktiv och tilltalande och ger möjligheter till ett gott liv. Stina Gof, miljöstrateg Värnamo kommun Vår strävan är att bli en cykelkommun Vi håller på att arbeta fram en ny gång- och cykelvägsplan. Vår strävan är att bli en cykelkommun och för att nå det målet arbetar vi för att få ett sammanhängande och enhetligt vägnät med bra skyltning och bra parkeringsmöjligheter för cyklisterna. För att öka andelen cyklister i kommunen måste det även vara lätt och roligt att cykla. Vi tittar därför på möjligheterna att sätta ut cykelbarometrar, tryckluftpumpstationer och lånecykelsystem samt sätt att koppla ihop cykeln med kollektivtrafiken. Turismcykling är ytterligare en aspekt som är viktig. Här handlar det bland annat om underhåll av cykelleder samt att utveckla möjligheten att sova och äta längs med lederna. Maria Alm, miljö- och klimathandläggare, Gislaveds kommun Hushållen har fått låna hem mätutrustning I februari började sex hushåll i Nässjö sin resa i projektet EnergiSmart. Energi- och klimatrådgivare i Nässjö kommun coachar deltagarna och kommer att träffa dem en gång i månaden under året, med uppehåll för sommaren. Mellan träffarna får de bl.a. hemläxor att göra och energitips via e-post. Projektet går ut på att öka medvetenheten om vår egen energianvändning och hur vi kan spara energi. På första träffen fick hushållen låna hem olika typer av mätutrustning för att kunna kartlägga sin elanvändning hemma och se var elen tar vägen. På kommande träffar kommer vi bl.a. att behandla isolering, uppvärmning, klimatsmart mat och sparsam körning. Sunniva Robertsson, energi- och klimatrådgivare, Nässjö kommun 3

4 DIN SIDA Dela med dig Jobbar din skola eller förening med ett miljöprojekt? Har du synpunkter på tidningens innehåll? Skicka ditt bidrag till via +E:s egna facebook-sida eller med snigelpost. Adressen hittar du på sidan 29. Publicerade insändare i varje nummer belönas med varsin biobiljett. Earth Hour engagerar skolorna i länet Flera skolor inom länet engagerar sig inför årets firande av Earth Hour, den 23:e mars. Sylvia Swerlander, Malin Wintenby och Sofia Elmgren är tre lärare på mellanstadiet som jobbar aktivt med sina elever. FOTO: MALIN WINTERBY (Från vänster) Wiktoria, Jakob, Elina och Hannes på Sörgårdsskolan i Skillingaryd bollar idéer på hur skolan kan spara energi. Vi gör en skoltidning om hållbar utveckling Vi kommer att jobba intensivt med återbruk där barnen får lära sig att reparera och skapa nytt av gamla material och vi ska göra en skoltidning om hållbar utveckling med reportage från företag och privatpersoner i samhället som vi hoppas kunna publicera på något sätt. Allt det vi gör ska mynna ut i en utställning på Sävsjö kulturhus den 21:e mars då vi visar upp vad vi har gjort för de andra skolorna i kommunen som också deltar. Den 23:e mars öppnar utställningen för allmänheten Vi ska också dra igång ett experiment här på skolan där vi med hjälp av vaktmästaren ska se hur mycket energi vi kan spara på en månad genom att släcka ljusen på platser där det ofta annars står tänt. Sylvia Swerlander, Stockarryds skola, Sävsjö Earth Hour En internationell kampanj som drivs av WWF och som uppmanar oss alla att släcka lampor under en timme sista lördagen i mars varje år. Syftet är att uppmärksamma klimatfrågan. Barnen får intervjua mor- och farföräldrar Vi håller på och jobbar med energieffektivisering i klass fyra där barnen får kolla på och jämföra olika energikällor med varandra. Barnen får också lära sig om energianvändningen genom att intervjua mor- och farföräldrar, jämföra med hur det ser ut idag och fundera över hur de tror det kommer att se ut i framtiden. Vi har anmält vår klass till en skoltävling på tema energieffektivisering och förnyelsebara energikällor som är utlyst av GGVV-kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo). Vårt bidrag kommer att presenteras som ett idéträd i fysisk eller digital form. Förutom barnens egna idéer kommer de att intervjua rektorn, vaktmästaren och kokerskan för att få fram vad skolan kan göra tillsammans med eleverna. Barnen är jätteengagerade i den här frågan och kommer med massor av idéer kring hur vi kan använda förnyelsebara energikällor på nya sätt. Malin Winterby, Sörgårdsskolan, Skillingaryd Vi undersöker slöseriet Eleverna i klass 5 på vår skola är uppdelade i grupper där de arbetar med olika områden inom hållbar utveckling. En grupp arbetar med att vi ska få igång en fungerande återvinning på skolan som vi nu saknar. I långa loppet skulle vi vilja ha ett litet hus på skolgården dit går och tömmer sitt avfall. En annan grupp tittar på hur mycket onödigt slöseri det är på vissa saker som exempel hur mycket tvål vi tar ur tvålpumpen då vi tvättar våra händer, hur många pappersservetter som varje elev tar om de ska torka händerna och hur många smörpaket vi tar i matsalen o.s.v. De har gjort enkäter, har räknat på vad pappret som vi torkar händerna på kostar skolan och vilken skillnad det skulle göra om varje elev skulle nöja sig med att ta en papperservett och ett tvålpump. En tredje grupp tittar på hur mycket mat vi slänger på skolan. Sofia Elmgren, Rydaholmsskolan, Värnamo 4

5 Lösning energikrysset nr 4 MYSA OCH GOTTA SIG B HÄRLIG DOFT ELLER SMAK ENHET EL- LANDSMÄN LER DEL FÖRÄLDRA- SOM HAR BOXARTY- AKTIVITET TUFFA SON ELLER TIDER NU ETT SÄTT ATT JAGA OBEARBE- ENERGIBO- TAD VAR FÖR ARV VIDARE VÄTTER- FISKEN SOM HOTAS AV DET VARMARE KLIMATET VÄRDEN SOM INTE GÅR ATT PRISSÄTTA ÄR OCKSÅ BALTER EN KLACK I SKÅNE GÖRA NAMNSDAG SAMMA 5 MARS SAK OM O. I OM IGEN PUBAKTI- VITET FANTO- MENS BÄSTA VÄN LYSDIOD- STRÅLNING INDISKT BRÖD BELYS- NINGSAN- ORDNING HÅLLI- GÅNG M A R O M Grattis vinnarna! Birgitta Cleasson i Vetlanda och Anita Andersson i Skillingaryd belönas med biobiljetter för korrekt lösning av Energikrysset. Se lösning ovan! Nytt korsord hittar du på sidan 29. G R VILLE HA EN DEL OGJORT R Ö D I N G E N M J U K A A T C-DURS- SKALANS SJÄTTE TON OCH SEN DESS SJUNDE TON U V BESEGRAR (KANSKE HANDGRIP- VIKT AVTRÄDET K Å G L E T T E R LIGT) T O R A Ö V A SVÅRFOR- CERAT D I SLUTET OMRÅDE AV MARS I N G E N R Ö K (L A N D E R) U T A SÅ SKA VI SNART FIRA STORHELG J U R Y N ÄR ANN, DERMOT OCH TONY I LET S DANCE SNATTAS ELLER T A S STÖRRE KUNGSFISK PÅ PÅ- KNAPPEN SPELARE? VILL VI ALLA VÄL FINARE SPOLING M Å U E R KVARNAR- BETAD SMÅ- LÄNDSK RACKAR- UNGE ENHET FÖR LJUS- E L L A N GAS SÅ J POLYES- TERMA- TERIAL I 60-TALS- BYXAN J U L A VÄRLDENS BÄSTE FOTBOLLS- DREAM- HACK ÄR ETT SÅNT PARTY DET GAMLA TORKHU- SET TV-BRO- MAN TV-BJÖRK- LUND EN KLAN- D R U L ETT SÅ- DANT ÄR TIG EN INTE VÄRT PÅ RIKTIGT DÅLIGT HUMÖR I R I N G DET DÄR GRÄSET PÅ TAKET A G GER BORT A N N O N S GÅVOR SNOS KAN SÄ- ORTNAMN EXPANDE- RAR S T E N MYCKET I PAR MED FRYS Ö R E K Y L Grundaren av Fagerhults belysning hette Bertil Svensson RÄTTELSE Det är lite skandalöst att ni i +E kallar grundaren av Fagerhults Belysning för Bertil Johansson när hans namn skall vara Bertil Svensson. /Jan SÖL M A L D FLÖDE I N G S P L A N E R A R E ENHET STÅR D:ET I LED FÖR FÖR LJUS- STYRKA GER TIDNING INTÄKT FÖRBRU- KAS I BÅDE HEM OCH FÖRETAG GJORDE SOM KOS- MINE- RALRIKT SÄDES- SLAG SORNA M U A D E GER SVENSKT BISTÅND I VÄRLDEN JOHANS JOBB I M REAGERAR PÅ LJUS EN TID TILLBAKA ÅTER- SKALL LEGITIME- RAR I R I S LET E K O SJU PÅ ETT SÄTT SMÄL- TANDE EN STRÅL- NING AV LJUS L Y S LJUS DEL AV DYGN SKYNDA V I I H I R S ORKANEN ELLER SKYFAL- ÄR LOSEVS LED-UPP- FINNING? ÖSTKUST- STAT I USA DELA MED SIG Hej Jan, Du har helt rätt, det var en väldigt dålig och slarvig miss från vår sida. Tack för att du uppmärksammar oss på detta. Redaktionen +E N D A G TILLVERKA VÄSTER- BOTTEN GAS SOM LYSER L E D O R D E T Ä R L E D MED GUD OCH DIG BLIR DET EN HOTELSE N Å D E LUSTMOT- SATS N Ö D MULTILUME FLAT, effektivare än lysrör FÖRETAGETS NAMN? +E på facebook GLO TIPS Lär dig mer om vad som mhänder inom energi, klimat och miljöområdet i Jönköpings län och interagera med redaktionen, genom vår Facebook-sida. Sök på Tidningen +E Redaktionen +E T I R A PRIVAT MED I C A N E O N PARTI MUSEUM S D A N E T T E R ÅLBORGS FLYGPLATS STOR SKIVA A A L F A G E R H U L T Y R CURLAREN NORBERG MUSIK- TERM UT- TRYCKER OBEHAGS- KÄNSLA LJUSSPRI- DARE ARNE LAM- BERTHS INSTRU- MENT JOHANS HOBBY T R U M P E T TPX -12 Odla egen såpa? FRÅGA Det har länge varit populärt att prata om såpnötter. För ett par generationer sedan odlade man själv såprot eller såp nejlika. Kan det vara ett superlokalt alternativ i balkonglådan? Snyggt och väldoftande också. Har någon testat om det går att köra det i tvättmaskin? /Rebecca A FOTO: CRISTAN JONSSON Tre röster NAMN: Willis Abrahamsson BOR: Mullsjö ÅLDER: 54 Vad tycker du om att Hv71 är miljödiplomerade? Det är väl bra att alla värnar om miljön. Vi har alla ett ansvar, ingen är undantagen. Därför åker jag själv tåg exempelvis. Är du själv engagerad i miljöfrågor? Nej, men vi måste börja bry oss om klimathotet. NAMN: Åsa Johnsson BOR: Jönköping ÅLDER: 21 Vad tycker du om att Hv71 engagerar sig i miljöarbetet? Det är bra. Hv71 är ju förebilder och om de gör något kan det kanske få andra att börja tänka också. Tänker du själv på miljöfrågor? Jo, vi sorterar och sådant hemma och jag tänker på att inte skräpa ned. Och så tar jag bussen oftast trots att jag har bil. NAMN: Per Carlsson BOR: Jönköping ÅLDER: 60 Känner du till att Hv71 är miljödiplomerade Nej, men det låter bra. Alla borde tänka på miljön. Jag brinner själv väldigt mycket för Vättern som är en jätteviktig vattentäkt. Hv71 skulle kunna engagera sig i denna fråga. De kan ju inte spela hockey utan vatten. Hela det här området servar Hv71. Är du själv engagerad i denna fråga Jag har tänkt gå med i Rädda Vättern. Jag är orolig för vad som kommer att hända med vårt vatten om vi inte är vaksamma och låter gruvbolagen styra. Pengar kan vi inte leva av men vatten behöver vi. 5

6 Klimatkonferensen 2013 Klimatet vad har hänt på tio år och vad gör vi nu? Datum: torsdag 11 april 2013 Plats: Högskolan i Jönköping Lokal: HJ-aulan, Högskolan för Lärande och Kommunikation Tid: På programet Stefan Edman, Fredrik Hedenus, Nils, Alicja, Hannah & Jonathan Lindell, Anders Wijkman, Lars Mårtensson, Svante Axelsson, Minoo Akhtarzand, Ann-Mari Nilsson Program och anmälan: Ditt deltagande är kostnadsfritt Arrangörer: Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Jönköping Energi, Länsförsäkringar, Länstrafiken, Länsstyelsen i Jönköpings län, Regionförbundet i Jönköping län, Trafikverket och Högskolan i Jönköping KLIMATSMART I SÄVSJÖ Lördagen den 23 mars i Kulturhuset i Sävsjö Klockan Öppet hus med utställningar, skolelever, förskolebarn, företag och organisa tioner. Energicentrum A6 svar på frågor. Servering och underhållning av Musikskolan. Guidad busstur på Häradsvägen. Klockan 18-21:30 Kvällsprogram med fackeltåg, musik, film och eldshow. Fri entré till alla aktiviteter - VÄLKOMMEN! Guldkorn sökes! tipsa och vinn biobiljett! Gå in på och tipsa oss om en person, ett initiativ eller en förening som du tycker förtjänar att uppmärksammas i Tidningen +E för sitt arbete med miljö, klimat och energi inom Jönköpings län. Vi kommer att dela vidare alla seriösa tips som kommer in. De mest populära tipsen belönas med ett presentkort på valfri film hos SF. Therese Silvander intervjuades som vardagshjälten i +E nr 3, 2012 med anledning av sitt arbete med att skapa engagemang för miljöfrågor internt på Jönköping Energi.

7 Välvårdad cykelstart CYKELTIPS För dig som låtit cykeln vintervila börjar det bli dags att plocka fram den igen inför våren. Passa på att ge den lite kärlek och omsorg innan du rullar igång. TEXT JOHANNA STÅL & CAROLINE PETERSSON TIPS FÖR ATT SKONA MILJÖN Det finns flera rengöringsprodukter för cyklar, inte minst avfettningsmedel, som inne håller ämnen som kan vara skadliga för miljön. De innehåller ofta lösningsmedel, som bland annat ska lösa svårborttagen smuts. Använder du avfettningsmedel gäller att avsloppsvattnet ska samlas upp och lämnas till miljöstation. Ett alternativ är att rengöra cykeln på en grusplan eller gräsmatta så att eventuella föroreningar inte kommer ut i avloppssystemet. De gör mindre skada i marken än i vattnet. FOTO: PATRIK JOHÄLL/SKEPPSHULT 1. Tvätta En ren cykel är snyggare, håller längre och är enklare att underhålla. Framförallt nav och drev är viktiga att hålla rena då de fungerar sämre och slits snabbare om de täcks med smuts, olja och vägsalt. Det enda du behöver är en hink ljummet vatten, såpa eller diskmedel (miljömärkt såklart), en svamp och en diskborste. En tandborste kan också vara bra för de delar som är svårare att komma åt. Tänk på att tvätta mjukt, att inte skölja av med högtryckstvätt och att torka torrt efter avsköljning då vatten kan tränga in och skada cykelns lager. Vanligt tidningspapper eller en gammal trasa räcker ofta för att rengöra kedjan, men är den riktigt smutsig kan du behöva göra en rejäl avfettning med diskmedel. 2. Kontrollera Är bromsklossarna i god form eller kan de behöva bytas ut? Det kan vara avgörande i branta backar. Se också till att kedjan är spänd. På standardcyklar spänns kedjan genom att lätta muttrarna på bakhjulet. Ta också för vana att kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevramar när du inte använt cykeln på ett tag. 3. Smörj in Kedjan bör smörjas minst en gång i månaden under sommaren och dubbelt så ofta om du använder cykeln under vintern. Alternativ till petroleumbaserad olja finns numera i de flesta cykelbutiker. Tänk på att torka bort överskottet av olja efter smörjning så att onödig smuts inte fastnar på kedjan. Tunn olja drar åt sig mindre smuts men kräver mer regelbunden smörjning. Smörj också växlar och vajrar vid behov. Wildlife Pure Eco Range är en produktserie med olja och rengöringsmedel för cykel fri från petroleumbaserade tillsatser och teflon. 4. Pumpa Välpumpade däck är A och O för att det ska vara kul att cykla. Dessutom minskar du friktionen mot vägbanan, risken för punktering och skyddar fälgarna. Däcken kan behöva bytas efter några år, när de torkar och spricker i kanterna. 7

8 VARDAGSHJÄLTE Studierna i Jönköping När jag läste till civilekonom tog jag en kurs om miljöekonomi med en föreläsare som var riktigt intressant och bra. Det kändes som ett område ganska orört bland företagsekonomer. Det är meningsfullt när man får jobba med miljöfrågor i ett större sammanhang. Högskolan i Jönköping. Belönad uppsats Som kandidatuppsats valde jag att skriva om miljöanpassning av mässor. Uppsatsen blev belönad som bästa uppsats inom mäss området. Hur många det var som skrev om mässor det året vet jag inte. FOTO: CHRISTINA LINDQVIST Jens Ottosson på offensiven för klimatet TEXT CRISTIAN JONSSON FOTO CHRISTINA LINDQVIST Han sprider kunskap om klimatfrågan och hjälper företag och organisationer att bli miljödiplomerade. Möt Jens Ottosson, miljökonsulten som tror att förändring kräver modiga normbrytare, rejält driv och en starkare opinion. JAG HAR ALLTID HAFT ett solidaritetsperspektiv, även i miljöfrågor. Det gäller att ställa upp för varandra, säger Jens. I 17 år har han drivit konsultfirman Miljöstrategen i jönköping tillsammans med kollegan Jörgen Johansson. Till dem kommer företag och organisationer som vill utveckla sina verksamheter, exempelvis minska sin klimatpåverkan. Det började med att han och Jörgen under sin högskoleutbildning såg att det fanns ett behov av ekonomer med en miljöinriktning. Sedan de startade firman har de hjälpt omkring 200 verksamheter i länet ifrån alla möjliga branscher och organisationer. JENS BERÄTTAR ATT han imponeras av människor som vågar gå sin egen väg och som strukturerar om sina liv till förmån för miljön. Han tycker att det behövs aktivister som är offensiva. Själv har han dock aldrig varit någon aktivist men han har varit stödmedlem till olika miljöorganisationer sedan tonåren. När man jobbar med företag och organisationer är det tyvärr så att förändring inte alltid går så snabbt. Det blir inte något paradigmskifte, utan förändringar sker stegvis. Detta kan ändå ge goda resultat över tid. Som ett positivt exempel lyfter han fram en kund som han har jobbat med i tio år, Länsförsäkringar Jönköping. Sedan de påbörjade miljöarbetet har deras koldioxidutsläpp från tjänsteresor, el och uppvärmning minskat med 70 procent. Jag gillar att jobba med någonting som har betydelse där jag känner att jag gör samhällsnytta. Jag jobbar helst med något som gör världen bättre. Hans engagemang finns också i hemmet. I största möjliga mån försöker han undvika bilresor till och från jobbet och istället cykla och åka buss. Familjen har bara en bil och den går på biogas. Det bästa miljövalet vi gjort hittills, säger han. ETT ÅTERKOMMANDE uppdrag för Jens är att projektleda Klimatkonferensen i Jönköping. Konferensen arrangeras för tionde året i rad och Jens uppgift är att ta fram och sy ihop ett så intressant och lockande program som möjligt. Mellan 300 och 500 personer har deltagit hittills varje år och han kallar den för en riktig succé. Om man bortser från Klimatforum i Stockholm så är det här en av de absolut största klimatkonferenserna i Sverige. Och då har vi ett regionalt fokus, säger han. Det som är viktigt för mig är att sprida kunskap om klimatförändringarna. Att få hit föredragshållare på nationell nivå och få ett driv kring frågan. Jag tror det är absolut nödvändigt att bilda en stark opinion, säger han och menar att politiska partier måste börja prioritera frågan högre men att det bara kan hända om människor visar sig intresserade. Ju mer jag lär mig om klimatfrågan desto viktigare blir den för mig. Detta gäller troligen för alla. Det gäller att ställa upp för varandra JENS OTTOSSON ÅLDER 42 år BOR I Jönköping, växte upp i Habo kommun FAMILJ Cecilia, Johan 9 år, Anna 7 år och Frida 4 år YRKE Konsult på Miljöstrategen i Jönköping 8

9 Brinner för volleyboll När jag var 17 år var jag med och startade Habo Wolley. Där spelade jag 17 år i herrlaget. I dag är jag tränare och styrelseledamot. Det jag brinner för nu är klubb ens snabbt växande barn- och ungdomsverksamhet. Företaget Jörgen och jag skrev en magisteruppsats om grön tjänstekvalité, alltså miljö och kvalité i tjänstesektorn. I samma veva startade vi vårt företag Miljöstrategen. Vi tyckte båda att vi hade något att tillföra. Detta var i slutet av studierna. Jens om VIKTIGASTE MILJÖFRÅGAN Jag har ett stort engagemang för klimatet. Den är oerhört viktig, för oss och för hela mänskligheten. Jag tror egentligen att kemikalier och gifter i prylar är en lika viktig fråga men det är så mycket svårare att greppa. Klimatfrågan är enkel. Vi vet vad som är problemet och vi vet vad vi borde kunna göra. FRAMTIDSHOPP I ekonomkretsar börjar man på allvar fundera över tillväxtbegreppet och andra alternativ till BNP som mått. Det har tidigare varit tabu men nu pratar alltfler om att det är omöjligt med ständig materiell tillväxt. Hela vårt ekonomiska system bygger på ständig tillväxt men nu börjar man titta på nya modeller för att bygga ett hållbart samhälle. Gå på årets klimatkonferens Klimatkonferensen i Jönköping firar tio år och det här året kommer fokus ligga på hur det har gått sedan konferensen började och hur framtiden ser ut. Vad kan politiker, företagare och privatpersoner göra och var ska ansträngningarna riktas för att framgångar ska nås är centrala frågor. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen, Landstinget, Trafikverket, Regionförbundet, Jönköpings Energi, Jönköpings kommun och Högskolan i Jönköping och är öppen för alla. Anmälan är gratis och görs på hj.se/klimatkonferens. Begränsat antal platser. 9

10 Hv71 plockar gröna poäng

11 Hv71 gillar att göra mål, både på och utanför plan. Som enda hockeyklubb i Sverige får föreningen ett diplom för sina miljöinsatser. TEXT & FOTO CRISTIAN JONSSON ALLA VILL JU RÄDDA MILJÖN.Problemet är att man gör inget vid det, för det kan vara svårt att veta vad man kan göra, säger arenachefen Bengt Halvardsson medan han med högerhanden snurrar på sin kulspetspenna. Vi sitter i vaktmästeriet i Kinnarps arena där Bengt har sitt kontor. Tre skärmar ockuperar hans skrivbord som visar olika kameravinklar från isrinken där Hv71:s herrlag just nu värmer upp inför kvällens match mot Luleå. Sedan fyra år tillbaka har klubben årligen tagit emot ett miljödiplom från Jönköpings kommun för sina miljöinsatser. Bengt var och är fortfarande en drivande kraft i arbetet och är glad över att de lyckats nå målen. Det ligger i tiden att tänka på miljön menar han. Diplomet innebär bland annat att vi sorterar matavfall, glas, papper, plåt och batterier. Förr slängde vi allt i containern för brännbart. I början tyckte jag att det var besvärligt men i dag tycker jag inte det. Man vänjer sig snabbt säger han och tillägger att han själv har blivit mer medveten sedan Hv71 påbörjade projektet. Just papper återkommer Bengt ofta till och förklarar att det går åt väldigt mycket. Inte sällan kommer upp emot besökare till herrlagets matcher. Att det då 11

12 Bengt Halvardsson ÅLDER 62 år BOR Jönköping GÖR Arenachef på Kinnarps arena och miljöansvarig för Hv71. BAKGRUND Har varit spelare i Hv71 division 1-lag mellan 1977 och 1984 varav ett år i elitserien. Har dessutom jobbat som assisterande tränare ett år 1997.

13 Is bildas av kondens som uppstår då kylanläggningens rör suger bort värme från en yta. Procesen kräver mycket energi, men genererar också värme som Hv71 återanvänder. finns möjligheter att skilja på olika sorters skräp är viktigt för att de ska kunna nå målen. Många av besökarna tycker, enligt Bengt, att det är bra att arenan jobbar för en bättre miljö. Vi har ett visst ansvar för miljön och vi kan göra så att andra får upp ögonen för det miljöarbete vi gör. Genom att göra förändringar som gynnar miljön sparar Hv71 samtidigt in pengar och kan dessutom dra in mer pengar via marknadsföring. Det finns företag som jobbar med miljöfrågor och för att vi ska bli sponsrade av dem vill de att vi är diplomerade, säger Bengt. FÖR ATT BLI MILJÖDIPLOMERADE tog klubben kontakt med jönköpingsbaserade konsultfirman Miljöstrategen. De förmedlade kontakten till en student som hjälpte Hv71 att göra en miljöutredning där de tittade på vilka områden som hade störst miljöpåverkan. Högst upp på listan hamnade elförbrukningen av arenan. Ljus och ljud till arenan drar mycket ström, men framförallt är det kylningssystemet till isen som är den stora energiboven. Totalt sett förbrukar arenan över tre miljoner kilowattimmar (kwh) per år varav kylanläggningen står för två tredjedelar. Som jämförelse gör en familj med fem boende av med i snitt omkring femtusen kwh hushållsel per år. KINNARPS NYA ARENA, som stod färdig år 2000, hade redan från början många tekniska lösningar som innebar att elförbrukningen är mer sparsam. Till exempel använder de rörelsedetektorer för belysningen och tidsstyrda fläktar. Det märks också inne på toaletterna där sensorer styr både mängden tvål och papper du får efter handtvätt. I de nya ishallarna, som byggdes 2012, bytte Hv71 vätskan som flyter i kylningssystemet, från en trögflytande till en lättare vilket betyder att pumparna inte behöver jobba lika mycket och därmed drar mindre energi. De är också med i matchen VÄRMANOBYGDENS RYTTARFÖRENING Beviljades kronor från Smålandsidrotten för att kunna öka ljusinsläppet till deras 30 år gamla ridhus. Genom att bygga större fönster förväntar de sig att halvera sina koldioxidutsläpp. De fönster som finns i deras ridhus i dag släpper inte in något ljus alls. Därför är byggnaden beroende av lampor som ljuskälla. Med nya och större fönster skulle lampor inte behövas alls under dagtid. JÖNKÖPINGS KARTING CLUB Miljödiplomerade. Har bland annat format en miljöpolicy där de ska använda bränslen som minimerar miljöpåverkan, vara med i utvecklingen för bättre fordon sett ur ett miljöperspektiv och att välja miljömärkta varor och tjänster. FRISKIS OCH SVETTIS I JÖNKÖPING Miljödiplomerade. Genom ett samarbete med Länsstyrelsen har föreningen bland annat satsat på en ny solcellsdriven anläggning som en del av projektet svettig hållbarhet Vätskan som används för att underlätta pumparnas arbete är ammoniak som på grund av inte minst hälsofaran förvaras bakom en dörr prydd med mängder av skyltar som varnar och förbjuder. Bengt berättar att det uppstod ett läckage vid ett tillfälle men att ingen kom till skada och han försäkrar oss om att mängden ammoniak i rören är så pass utspädd att den inte kan skada. ETT ANNAT OMRÅDE som Kinnarps arena sparar energi på är genom återvinning av värmen som uppstår under kylprocessen. Under isen ligger rör som kyler och transporterar bort värme till en kompressor. Pedagogiskt utryckt kan man säga att rören suger bort värmen från isen, som ett kylskåp eller en frys. Och precis som i en frys bildas is av kondens. En iskloss, stor som ett kassaskåp, står i rummet som huserar kylsystemet. Här går silvriga ledningar i alla storlekar kors och tvärs och det surrar öronbedövande högt. Det går med viss ansträngning att höra vad Bengt säger. 13

14 Vi säljer resterande värme till Rosenlundsbadet Vi har varit på köket att köpa in närproducerat, säger Bengt Halvarsson, arenachef Kinnarps Arena. Överskottsvärmen som blir till när vi kyler isen går i första hand till våra värmeelement och golvvärme. Därefter säljer vi resterande värme till Rosenlundsbadet här intill. Just därför är det inte sällan som badhus och ishallar ligger intill varandra, säger han. I OCH MED ATT KLUBBEN byggt ut arenan med två isar för inte så länge sedan menar Bengt att det är svårt att veta exakt hur mycket de sparat in på energi- och elförbrukning. Användningen av el ska, enligt de mål som togs fram i utredningen inför diplomeringen, minska med två procent och Bengt tror absolut att det finns mer att göra. Andra mål som Hv71 har antagit är att minska pappersanvändning på toaletterna med 20 procent och lika mycket på kontoren. Bengt förklarar att vissa förbättringar ska genomföras varje år. Detta sker genom en revision som utförs av Miljöstrategen. Vi har tvättmaskiner som går nästan dygnet runt, där ska vi dra ner på sköljmedel. Vi ska också använda mestadels Svanen-märkta tvättmedel, diskmedel och skurmedel. Och likaså har vi varit på köket om att de ska köpa in närproducerad mat, säger Bengt. På andra plats över prioriterade mål inför miljödiplomeringen av Hv71 hamnade transporterna till och från matcher. Bengt berättar att de försöker köra dubbla matcher på samma ort för att på så vis minska bränsleåtgången till bussarna. Men det är svårt att genomföra då spelschemat för åldersgrupperna är så pass olika. PÅ DEN STORA ISEN är herrlaget i full gång med morgonträningen inför kvällens match. Passningar och skott som träffar sargen ekar i hallen och in i restaurangen som ligger högst upp med utsikt över spelplanen dit Bengt nu har fört oss. Det drar kallt ifrån isen och en doft av champinjonsås och nykokt potatis sprider sig ut från köket där personalen så småningom ska hantera mer närproducerad mat. Bengt har själv ett aktivt förflutet som spelare i Hv71. Under åren spelade han hela 476 matcher för laget. De flesta av dagens spelare, i alla fall de som bor i närområdet, känner till miljödiplomet tror Bengt. Spelare från Kanada och Finland, däremot har ingen större koll påpekar han. Michelle Claesson spelar i damlaget och uppskattar Hv71:s miljöengagemang. Jag tycker det är jättebra och roligt att de har ett miljödiplom. Det är kul att de arbetar med miljön. Det är en ganska stor klubb som arbetar mycket utåt och då är det ju bra, säger hon. En annan spelare som har koll och som själv ser till att skräpet hamnar i rätt kasse är lagets stora stjärna Johan Davidsson. Det är jättebra att de jobbar med miljön. Jag vet att föreningen har eftersträvat ett miljödiplom. Jag antar att det är ganska brett. De måste vara bra på många områden, säger han. Det har tillkommit hur man ska sortera skräp, precis som man gör hemma nuförtiden. Det är förvånande att det inte är så på arenorna i hela Sverige. Johan tycker att sorteringen har fungerat bra hittills men han medger att det var krångligt i början. Precis som arenachefen Bengt tycker han att det tar lite tid innan man vänjer sig men att när man väl gjort det så känns allt annat konstigt. RESONEMANGET KÄNNS IGEN från förändringsarbete i största allmänhet. När pucken är slagen är den svår att stoppa. Samtidigt väcks frågan om vad som händer när Bengt försvinner från klubben om ett par år. I dags läget tycks de övriga medarbetarna ganska nöjda med att lasta över ansvaret för miljöfrågorna på Bengt. Vägen till ett väl förankrat miljöarbete är precis som vägen till elitseriens final och pokal lång och kantad av hinder. Under kvällens match lyckades Hv71 besegra en av sina motståndare, Luleå, med 4 1 och stärkte därmed sin ställning i toppen av tabellen. I tabellen över hockeyklubbar med miljödiplom står Hv71 för tillfället ensamma utan motstånd. Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan fler hakar på och konkurrerar om gröna medaljer. 14

15 Lär dig mer MILJÖDIPLOMERING Miljödiplomering delas ut till företag och föreningar som åtagit sig att påbörja ett miljöarbete och som uppfyller vissa miljömål. Tillsammans med en utfärdare, godkänd av Svensk Miljöbas, görs en utredning där man tittar på verksamhetens miljöpåverkan. Därefter sätter man upp mål, obligatoriska och frivilliga, som ska följas och redovisas. En organisation blir godkänd om de uppfyller alla obligatoriska mål och minst 75 procent av de frivilliga målen. Miljödiplomet förnyas varje år. UTFÄRDARE AV MILJÖDIPLOM Miljöstrategen i Jönköping projektleder miljödiplomering på uppdrag av Jönköpingas, Anebys, Värnamos och Vaggeryds kommuner men är också egna utfärdare av diplom till verksamheter utanför dessa kommuner. Arenor i Sverige med miljöprofil GÖTEBORG I Göteborg har företaget Got Event, som äger och driver bland annat Ullevi och Scandinavium, varit miljödiplomerade sedan På Scandinavium spelar bland annat Frölunda sina matcher. STOCKHOLM Hovet i Stockholm har kvadratmeter solpaneler installerade på taket genererade de tillräckligt med ström för att täcka strålkastarnas behov i Globen på kwh. Dessutom återanvänder de 90 procent av pet-flaskorna som förbrukats på området. SKELLEFTEÅ Skellefteå Kraft Arena är den första i sitt slag i Sverige som har byggt sin arena med helt förnybara materialet limträ. Träet kommer ifrån närliggande skogar. 15

16 ENTREPRENÖR 1900-talet 1913 byggs det första vattenkraftsverket i Olstorp som köps av Tranås Energi De två vattenkraftverken i Olstorp respektive Forsnäs producerar idag hushållsel motsvarande 560 familjers förbrukning. Vattenkraftsverket i Olstorp. FOTO: ERIK HELLQUIST 2006 Den första s.k. fiskevägen, vid Åsvallehult i Tranås, byggs. Efter det har det byggts ytterligare två, utanför kontoret i Svartån och i Olstorp och planer finns för en fjärde i Bulsjöån. Tranås Energi värnar om fisken TEXT CAROLINE PETERSSON FOTO ELIN KARLSSON/TRANÅS ENERGI Bland de nominerade till Jönköpings läns stora klimatpris var Tranås Energi ett av de företag som fick ta emot diplom för sitt miljöarbete. Miljö- och kvalitetssamordnaren Hanna Nyberg är glad över uppmärksamheten men besviken över att inte fler gör mer. Vad betyder klimatprisets diplom och hedersomnämnande för er? Det är alltid roligt att bli uppskattad för det man gör. Det sporrar oss att fortsätta och är ett bevis på att vi satsar på rätt grejer. Jag är väl egentligen inte förvånad, men det är inte så ofta man får uppmärksamhet på det sättet. Det är också extra roligt att Länsstyrelsen tycker att det vi gör är bra. Ni satsar på 100% förnybar el från vattenkraft och biobränsen samt på att leverera fjärrvärme. Varför har ni valt just dessa energikällor? Att vara lokala är lite av vårt signum. Vi är lokaliserade mitt i skogen där det finns gott om skogsråvara och därmed naturligt att producera biobränslen, och vi har god tillgång till vatten med exempelvis Svartån som rinner förbi precis utanför vårt kontor. Vi har ett projekt på gång med vindkraft i Ydre kommun som ser positivt ut och har funderingar på solkraft. Taket på vårt nya kraftvärmeverk som vi bygger just nu är dimensionerat för solceller. Er vattenkraft är miljöanpassad. Vad innebär det och vad är skillnaden gentemot konventionell vattenkraft? I storskaliga vattenkraftverk i norra Sverige och utomlands dämmer man upp stora arealer, vilket är negativt för växt- och djurliv och missgynnar den biologiska mångfalden. Vi har inga dammar utan använder oss bara av vatten från sjön. Hur mycket vi kör turbinerna beror på tillgången till vatten. I anslutning till våra befintliga vattenkraftverk har vi byggt fiskevägar så att fisken kan passera och vi har galler för turbinerna så att fisken inte tar skada om den trots allt hamnar fel. Alla nya projekt vi planerar i framtiden kommer att göras med ny fiskevänlig teknik. Tyvärr är vi ganska ensamma om att göra dessa satsningar. Cirka åtta procent av den el ni säljer är egenproducerad och säljs under beteckningen hemmagjord. Ser ni en ökad efterfrågan på lokalproducerad el? Ja, bland annat har vi sett ett ökat intresse från fiskeintresserade som ett resultat av våra satsningar på fiskvägar. Vi fick ett diplom av Älvräddarna för vårt arbete med biologisk mångfald och fick uppmärksamhet i sportfiskemagasinet Fiskejournalen. Det har gett oss nya kunder över hela Sverige. Vi kunde inte drömma om att det kunde få ett sådant genomslag.. Hur väl förankrat är miljöarbetet hos er personal och hur kommer det till uttryck? Utmärkelsen från Älvräddarna, Klimatpriset och positiva skriverier i media har stärkt engagemanget hos personalen. Just nu håller vi på och byter ut vår gamla fordonsflotta vilket personalen är väldigt engagerad i. Till vår servicetekniker, som bara kör korta sträckor i stan och servar anläggningar, har vi till exempel köpt in en elbil. Vilka är de största utmaningar ni har framför er som du ser nu? Att hålla flaggan i topp och fortsätta utveckla vår miljöprofil. Med all positiv uppmärksamhet vi fått har vi hög fallhöjd nu, men vi har heller inte några lik i garderoben. 16

17 FOTO: ERIK HELLQUIST 2010 Företaget beslutar om att bara köpa in ursprungsmärkt vattenkraftel från NordPool. Farhågor fanns om att det skulle kosta mer, men så blev det inte Tranås Energi belönas med ett diplom från Älvräddarna för optimalt miljöanpassad vattenkraft och får ta emot ett diplom och hedersomnämnande för Klimatpriset som delas ut av Länsstyrelsen i Jönköping De nya kraftvärmeverket blir klart vilket innebär att all fjärrvärme blir 100 procent förnybar. Lär dig mer HANNAS BÄSTA ENERGISPARTIPS Att se över uppvärmningsalternativen och välja fjärrvärme. Det är enligt mig det bästa alternativet. Det är bättre att värmeproduktionen sker storskaligt än att var och en ska hålla på och elda med pellets och det kommer alltid finnas något att elda. Det man framförallt bör undvika är direktverkande el. För övrigt är mitt bästa tips att åka kollektivt eller att samåka som man gjorde förr. Själv har jag 8,5 mil till jobbet och pendlar med tåg. Det finns inte på kartan att jag skulle köra bil till jobbet varje dag. Dels av miljöskäl men också för att det är så trist. KLIMATPRISET Klimatpriset är ett nyinstiftat pris som delades ut för första gången 2012 av Jönköpings läns Klimatråd. Syftet är att uppmärksamma goda insatser på klimat- och energiområdet. Vinnare av klimatpriset 2012 blev Sävsjö Biogas som vi skrev om i +E nr 3. Tranås Energi fick sitt diplom och hedersomnämnde inom kategorin förnybar energi, jord och skogsbruk. Övriga mottagare av diplom var Finnvedsbostäder (energieffektivisering och konsumtion) och GARO AB (transporter och planering). KLIMATRÅDET Klimatrådet består av 26 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv och regionala myndigheter i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövding Minoo Akhtarzand. Läs mer om klimatpriset på lansstyrelsen.se/jonkoping. Klicka dig vidare till miljö & klimat/klimat&energi. 17

18 earth hour. en timme som visar att du bryr dig årets övriga Att släcka ljuset en timme en lördagskväll spelar egentligen ingen större roll. Nej, det är vad du gör under årets 8759 andra timmar som verkligen räknas. Däremot skickar Earth Hour en signal till världens makthavare att det är dags att ta tag i det här med klimatet, och att vi alla kan göra skillnad. Energi i skolan Naturskyddsföreningen tar hjälp av serier för att engagera skolor i kampanjen Energifallet. Flera skolor i Jönköpings län har redan visat intresse för att medverka, berättar Anna Bergström. TEXT CAROLINE PETERSSON ILLUSTRATION SARA GRANÉR trumslagare Drumcorps Programmet avslutas med musik samt tal av landshövding FÖLJ EARTH HOUR JÖNKÖPING PÅ FACEBOOK. Hej Anna Bengtsson, sakkunnig om energifrågor på Naturskyddsföreningen. Vad är Energifallet för något? Det är en jättestor satsning som vi gör för grundskolan för att sprida information till lärare och elever om klimatoch energifrågan. Det är ett extremt aktuellt och viktigt ämne, vilket vi märker inte minst av den respons vi redan fått från lärare som hört av sig. Din biljett i mobilen Ladda ner JLT-appen. Sök på JLT i App Store eller Play Butik. Du kan också skicka ett sms med texten JLT till så får du en länk för enkel nedladdning av appen. Välj biljettyp Du kan välja tätortsbiljett (zon 2101) genom Köp biljett eller ange resans start och slutdestination med Sök/Köp resa. I appen väljer du om du ska betala med VISA eller MasterCard eller via Klarna faktura. Mer information på Jönköpings Länstrafik Varför är det så viktigt? Samhället kommer inom en snar framtid behöva genomgå stora förändringar och det är dagens barn och unga som måste veta hur vi bör behandla jorden i framtiden. Ett viktigt syfte med den här kampanjen är att ge makt och konkreta verktyg till ungdomarna, dels för att påverka sina föräldrar och skolan men också för att de själva ska kunna förändra i sin vardag. Hur kan man engagera sig som skola och elev? I april görs den stora lanseringen då vårt material publiceras på vår hemsida. Bland annat har vi gjort en tidning som man kan beställa och det kommer att finnas lektionsupplägg, lärarhandledningar och inspirerande filmer att ladda ner. Redan nu kan man gå in på vår hemsida och anmäla intresse för att vara med. Vi har fått in fyra anmälningar hittills från Jönköpings län så de verkar vara på hugget där. Är man elev kan man visa upp kampanjen för sina lärare och tipsa om att de kan vara med. Om lärarna verkar motstridiga tycker jag man ska kräva att få vara med. Det handlar trots allt om unga människors framtid Sara Granér är serietecknare och samhällssatiriker. Hon har gett ut tre egna seriealbum, Det är bara lite AIDS, Med vänlig hälsning och All I want for christmas is planekonomi, samtliga utgivna på Ordfront Galago. Denna serie är gjord särskilt för Naturskyddsföreningens kampanj och används bland annat i tidningen Energifallet. 18

19 19 INBLICK

20 3 nr 149kr MER LÄSNING Magasinet +E görs av Camino, en tidning som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Testa 3 nr av vårt gröna livstilsmagasin Camino för endast 149 kr (ordinarie pris 225 kr). Välj prenumerationstyp annan och ange kod jonkoping i meddelanderutan. caminomagasin.se/prenumerera UTFORSKAR NYA VÄGAR

21 GÖR DET SJÄLV DETTA BEHÖVS Gör din egen grenhylla Platta hyllor är ganska tråkiga, eller hur? En hylla med naturens former kan piffa upp en tråkig vägg, exponera dina favoritböcker eller fungera som en klädhängare. TEXT INGEMAR TIGERBERG FOTO ANNA LILJA UTMANINGEN MED DEN HÄR konstruktionen är att hitta en bra gren. Den måste vara tillräckligt tjock för att gå att borra i, och vara lagom krokig, för att inte sticka ut för mycket från väggen. Ett tips är att ta en promenad längs med kust- eller sjöstränder, där man ibland kan hitta fantastiskt vacker drivved. Skogen är naturligtvis också en bra källa, men då får man troligtvis finna sig i lite mer sandpappring, eftersom träet inte har slipats av havet. Naturligtvis är det inte ok att använda grenar från växande träd. Trädgren Färg Fogsvans Borrmaskin 6 mm borr Sandpapper 120 Skruv Pryl (verktyget) Kniv eller hyvel GÖR SÅ HÄR! 1. Kapa grenen till valfri längd. 2. Mät ut var grenen ska fästas. Om det behövs plana ut de ytor som vidrör väggen med hyvel eller kniv. Stick hål med prylen där du ska borra. Borra i grenen vid båda fästytorna. 3. Sandpappra hela grenen. 4. Måla om så önskas 5. Borra hål i väggen där fästytorna ska ligga mot väggen. 6. Montera upp den färdiga hyllan med skruv. Det här tipset kommer från boken Home Made, skriven av Anna Lilja, designer, Eva Lilja Löwenhielm, möbelformgivare och Mårten Jansson, som är journalist och möbelsnickare och gavs ut av ICA förlag

22 EKONOMI Det som är mitt är ditt Drömstugan är en stugpool med hus på olika semesterorter. Konceptet kollaborativ konsumtion är ett nytt modeord som egentligen bara handlar om att dela på saker och ting, lite smartare än vanligt. Sociala medier och nättjänster kan hjälpa oss på traven. TEXT INGEMAR TIGERBERG Hyr bil av grannen Hyrbilar och bilpooler har funnits på banan länge, men nu finns även ett koncept där du kan hyra bil av grannen. Svenska Flexidrive har satt upp ett enkelt system där du knappar in ditt postnummer och sedan dyker de bilar som finns att tillgå i ditt område upp på en karta. Den som väljer att hyra ut sin bil bestämmer själv priset och under tiden bilen är uthyrd försäkras den av ett försäkringsbolag i ett automatiskt system. Vid en sökning i Jönköping kostar den billigaste bilen (en Toyota Corolla) 386 kr/dag. Inom kort lanserar Flexidrive mobilapplikationer för både Android och Iphone vilket de själva tror kommer vara en utlösande faktor för användandet av deras tjänst. FLEXIDRIVE.SE dela på stugor på landet Drömstugan är ett koncept där du köper en fullutrustad stuga ner till minsta smörkniv som de själva beskriver det. Mer korrekt beskrivet så köper du en andel av en jättelik stugpool. Din stuga hyrs nämligen ut när du inte är där, men du behöver inte lämna några nycklar eller lägga ut annonser. Allt sköts i Drömstugans egna koncept, som även inkluderar förvaltning av husen. Stugorna hittas på de svenska kusterna och i fjällen och som delägare får man hyra in sig på de andra orterna för några hundralappar. DROMSTUGAN.SE Varför springa till macken och hyra en bil när grannens kanske är billigare och närmare? 22

23 I Airbnb s app hittas boenden över hela världen.! Bytesekonomin är stor på nätet och framförallt på Facebook. Sök efter det du letar efter och bli förvånad. eller en säng i Paris Couchsurfing går ut på att den som har en soffa eller bädd till övers lånar ut den gratis till den som är på besök. Utlånare och besökare matchas ihop via nätet. En tupplur byts mot sällskap, om utlånaren så önskar. Konceptet har blivit jättepopulärt bland framförallt unga backpackers runt om i världen. Känner du dig mindre social kan Airbnb vara ett alternativ. De tillhandahåller ett system där vem som helst kan lägga upp en säng, rum eller helt hus till uthyrning för ett valfritt pris. Grundtanken är att man ska hyra ut när man själv inte använder det, och med hjälp av användarrecensioner och att Airbnb agerar mellanhand för betalningen skapas trygghet för bokningen. Förra året hade Airbnbs användare hyrt ut sina boenden för sammanlagt en miljon nätter. I Jönköpings län används tjänsten inte minst av många som vill hyra ut sina stugor till turister. COUCHSURFING.ORG AIRBNB.COM 23

24 Rovdjursinventering - grunden i förvaltningen För att förvalta rovdjursstammarna på rätt sätt behöver vi veta hur - Inventeringarna syftar till att hitta lodjurshonor som under föregå- - - Rapportera dina observationer av stora rovdjur på rovobs.se eller till Länsstyrelsen på telefon HSB GÖTA HAR ÅTER FÅTT JÖNKÖPINGS STADSBYGGNADSPRIS! För utförandet av en God livsmiljö i HSB brf Yasuragi HSB har nu fått Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris för tredje gången. Nu är det HSB bostadsrättsförening Yasuragi på Kålgårdsområdet som får pris för den goda livsmiljö som skapats med sin japanskt inspirerade innergård, levande fasader, färgade balkongfronter mm. HSB där möjligheterna bor

25 HÄLSA FALKÖPING SVERIGES ENDA LÅNGSAMMA STAD Ta det långsamt Stress är egentligen till för att vid fara hålla oss vid liv, men i det moderna samhället blir vi istället sjuka. Rådet läkare oftast ger är att göra vardagliga sysslor långsammare. Slow-rörelsen tar fasta på rådet och går från ord till handling. TEXT CRISTIAN JONSSON FOTO SMÅLANDSBILDER/TOMAS MAGNUSSON 2008 blev Falköping Sveriges första Cittaslow vilket innebär att staden förbundit sig att arbeta enligt internationellt uppsatta kriterier. Falköping har åtagit sig att bland annat stödja lokalt odlade livsmedel med ekologisk inriktning, arbeta för att bevara stadens särprägel och dess historiska byggnader samt att uppmuntra till en välkommande attityd gentemot besökare. CITTASLOW.ORG LÄS MER OM SLOW-RÖRELSEN SLOWFOODSTOCKHOLM.SE SLOWFOOD.COM SLOWTRAV.COM I EN VÄRLD DÄR VI STÄNDIGT matas med snabb information och triggas till högre hastigheter drar anhängare till den så kallade slowrörelsen i bromsen och går med bestämda steg emot strömmen. Rörelsen tog sina första steg i mitten av 80-talet då slow food blev ett begrepp i Italien. Maten som lagas ska enligt slow food följa tre nyckelord: gott, rent och rättvist. Med andra ord ska den vara njutbar, inte innehålla onödiga kemikalier, produktionen får inte skada miljön och producenterna ska ha rimliga arbets- och livsvillkor. Från Italien spreds rörelsen snabbt över världen och i dag räknar man med att den finns i omkring 150 länder. Därtill har doktrinen och idén spridits till andra områden än just maten. Gemensamt för dem alla är att det lokala och unika ska främjas framför det standardiserade som ser likadant ut var man än hamnar. En relativt ny förgrening inom slow-rörelsen är slow travel, som förespråkar ett långsammare resande. Slow travel uppmuntrar till att stanna på en och samma plats under semestern och inte fara från hotell till hotell i jakt efter de stora turistattraktionerna. Också själva resan till och från destinationen bör vara långsam. Ju långsammare färdmedel desto bättre. ETT SMART SÄTT ATT RESA, både för miljön och livstempot, är att välja bort de långa resorna till förmån för att turista lokalt. En sektor inom Jönköpings län som blomstrat på senare år är lantbruks turismen. 35 nya turistverksamheter har tillkommit i Jönköpings län tack vare en satsning från Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Under tiden har det anordnats kunskaps- och nätverksbyggande aktiviteter som enligt LRF har hjälpt småskaliga lantbrukare att utvidga sina verksamheter. I SLUTET AV JANUARI kom organisationen med en rapport som berättar att det finns en stark vilja till entreprenörskap i länet. Cathrine Jansson, projektledare på LRF, säger till P4 Jönköping att många aktiviteter tillkommit, bland annat nattvandringar, mindfullness, småskaligt boende, pensionat och klättring. LRF.SE/JONKOPING/LANDSBYGDSTURISM 25

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Medlemsnytt September 2013

Medlemsnytt September 2013 Medlemsnytt September 2013 Kära O2-medlem, Den här veckan presenterar IPCC, FNs klimatpanel en rapport om förändringarna i världens klimat. Det är den första delen av fyra olika delrapporter och beskriver

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Minnesanteckningar från seminarier om Den bebyggda miljön och klimatet

Minnesanteckningar från seminarier om Den bebyggda miljön och klimatet Minnesanteckningar från seminarier om Den bebyggda miljön och klimatet Pass 1 Hur gick första halvlek? Resultat i halvtid. kl10.10-10.45 Eva Hallström och Stefan Lundvall redovisade uppföljningar av miljökvalitetsmål/delmål/etappmål

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 Klimatveckan ägs av Klimatrådet i Jönköpings län och arrangeras i samverkan med Elmia. Klimatveckan 2014 samlade bara på Elmia över

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Låt oss återvinna mer s. 3 Övningar för förskolebarn och yngre elever s. 4 Övningar för äldre elever s. 5 Länktips s. 7 Bilaga 1

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06 Energivecka 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 En dag för allmänheten Den första dagen var i största allmänhet väldigt lugn och lite folk i rörelse. Möjligtvis på grund av krock

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer