Answers submitted by 7/24/2014 1:55:07 PM (34.18:24:15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Answers submitted by karl.qureshi@hotmail.com 7/24/2014 1:55:07 PM (34.18:24:15)"

Transkript

1 From: Netigate Sent: den 24 juli :55:08 To: Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by 7/24/2014 1:55:07 PM (34.18:24:15) Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Adam Mickiewicz-universitetet Institutionens namn: Institutionen för skandinavistik Namn på rapportförfattaren: Karl Qureshi E-post till rapportförfattaren: Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (svenskaspraket.si.se) Nej Om svaret är nej så skicka ett mejl med ändringarna till Land Land: Polen Terminernas början och slut (inkl. tentamensperioder) 2013/14 Höstterminen: (inkl. tentamensperiod). Vårterminen: (inkl. tentamensperiod). Omtentamensperiod: Statistik över antalet studenter och svensklärare Antal huvudämnesstuderande: 70 Antal biämnesstuderande:

2 0 Antal extraämnesstuderande: 0 Antal doktorander: 1 Antal disputerade under läsåret: 0 Totalt antal svenskstuderande under läsåret: 70 Antal lärare i svenska (och Sverigestudier) 7 Svenskämnets ställning vid lärosätet Ingår svenskan i universitetets examensordning? Ja Kommentar Examen i svenska finns både på kandidatnivå och magisternivå. Intresset för att läsa svenska på ditt universitet Redogör för intresset för kurser i svenska eller Sverigestudier, t.ex. om svensk litteratur, kultur och svenskt samhällsliv. Upplever du att det finns ett ökat eller minskat intresse? Intresset för studier i svenska är fortfarande stort. Detta bekräftas bland annat av antalet sökande studenter, som i år uppgick till 242, vilket motsvarar 9.7 personer per ledig plats. Varför läser studenterna svenska vad är deras motivation? Intresset för Sverige, det svenska språket och Norden i allmänhet grundar sig i en rad olika orsaker. Man kan i allmänhet säga att många människor i Polen har en positiv bild av Sverige och svenskarna. Musik, litteratur och övrig kultur bidrar till intresset för att lära sig det svenska språket. Vilka ämnen kombineras svenskstudierna med, dvs. hur ser helheten ut för studenten? Studenten vid universitetet studerar svenska som huvudämne, vilket innebär att denne inte behöver kombinera sina studier med andra ämnen. Det finns emellertid en tendens att studenter läser ett ämne vid sidan om, då gärna ekonomi eller ett annat språk. Vilken användning har de av sina svenskstudier senare? Det har hitintills inte gjorts någon systematisk uppföljning av studenternas sysselsättning efter avslutade studier. Kontakterna sker spontant med f.d. studenter.

3 Görs det någon uppföljning av studenterna och deras sysselsättning? Nej Om ja, på vilket sätt? Undervisningens uppdelning Åk 1 Hösttermin Praktisk svenska 30 Fonetik E. Niewiarowska-Rasmussen 30 Grammatik P. Zborowski 90 Muntlig och skriftlig framställnig, ordkunskap mm. K. Qureshi (60) M. muda-trzebiatowska (30) 60 - Introduktion i litteraturteori 90 - Andra språket: engelska eller tyska 15 - Introduktion i norsk litteratur 15 - Introduktion i finsk litteratur 30 - Datakunskap 30 - Idrott Vårtermin 30 Fonetik E. Niewiarowska-Rasmussen 30 Praktisk grammatik P. Zborowski 60 - Muntlig och skriftlig framställning, ordkunskap mm. K. Qureshi Andra kurser med lärarna i svenska sektionen 30 Deskriptiv svensk grammatik D. Skrzypek 15 Introduktion i svensk litteratur (föreläsning på polska) E. Niewiarowska- Rasmussen 30 Fornisländska D. Skrzypek 30 Nordens historia (föreläsning på polska) 60 Introduktion i språkvetenskap 15 Introduktion i dansk litteratur 90 Engelska eller tyska 30 - Idrott Åk 2 Hösttermin Praktisk svenska 30 Żonetik M. muda-trzebiatowska 30 Grammatik P. Zborowski 90 Muntlig och skriftlig framställnig, ordkunskap mm. K. Qureshi (60) M.

4 muda-trzebiatowska (30) 30 - Deskriptiv svensk grammatik P. Zborowski 30 - Svensk litteratur E. Niewiarowska- Rasmussen 30 - Nordens historia B. Piotrowski 30 - Andraspråksinlärning P. Jankowiak 30 - Fornisländska D. Skrzypek 90 - Andra språket: engelska eller tyska 30 - Idrott Vårtermin 30 Praktisk grammatik P. Zborowski Muntlig och skriftlig framställning, ordkunskap mm. K. Qureshi (60), M. muda-trzebiatowska (60) Andra kurser med lärarna i svenska sektionen 30 Deskriptiv svensk grammatik P. Zborowski 30 - Kunskap om Sverige K. Qureshi 120 Engelska eller tyska 60 - Samtida filosofi 30 - Idrott Åk 1 magisternivå Hösttermin 60 - Muntlig framställning K. Qureshi, M. muda-trzebiatowska 30 - Skriftlig framställning K. Qureshi 30 - Översättningsterori 30 - Introduktion i norska 30 Andra språket: Engelska eller tyska 30 - Föreläsning (i valt ämne) Språkvetenskapligt seminarium Uppsatsseminarium (magisteruppsats) Vårtermin 30 - Muntlig framställning K. Qureshi 30 - Ordkunskap: fackspråk E. Niewiarowska-Rasmussen 30 - Översättning E. Niewiarowska-Rasmussen 30 - Akademiskt skrivande P. Zborowski Andra kurser med lärarna i svenska sektionen 30 - Nordisk språkvetenskap D. Skrzypek

5 30 - Introduktion i norska 30 - Andraspråket: engelska eller tyska 30 - Översättning, kultur, litteratur (seminarium) 30 - Föreläsning (i valt ämne) Uppsatsseminarium (magisteruppsats) Åk 2 magisternivå Hösttermin 30 - Muntlig framställning K. Qureshi, M. muda-trzebiatowska 30 - Litterär översättning E. Niewiarowska-Rasmussen 60 - Föreläsning (i valt ämne) 30 - Litteraturvetenskapligt seminarium 30 - Språkvetenskapligt seminarium Uppsatsseminarium (magisteruppsats) Vårtermin 30 - Muntlig framställning K. Qureshi Uppsatsseminarium (magisteruppsats) Undervisningens innehåll Vilka läromedel/webbresurser mm. används i undervisningen? Nedanstående lista är inte fullständig, utan är endast ett utdrag, främst i kurserna i Praktisk svenska. - Nyborg, Roger, Pettersson, Nils-Owe & Holm, Britta (2001). Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm: Svenska institutet - Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl (2009). Rivstart B1 + B2: Svenska som främmande språk. Textbok. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. - Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl (2009). Rivstart B1 + B2: Svenska som främmande språk. Övningsbok. 1. uppl Stockholm: Natur & Kultur. - Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber. - Hellstam D Sverige på svenska. Kursverksamhetens förlag. - Weibull J Sveriges historia. Förlags AB Wiken och Svenska institutet. - Lagerqvist Lars.O Svensk historia. Svenska institutet. - Anker L. Litzell G. Lundberg B.A Världsarv i Sverige. Riksantikvarieämbetet. - Frykman J. Löfgren O Svenska vanor och ovanor. Natur och kultur. - Gaunt D. Löfgren O Myter om svensken. Liber. Hadenius P., Linden A Sanoma Utbildning - Hadenius P., Linden A texter om Sverige. Sanoma Utbildning - Palm G. (red.) Landskapens röster. En bok för alla. - Sedig K Svenska innovationer. Svenska institutet.

6 - Sverige en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket - Ahlsén, Elisabeth & Allwood, Jens (red.) (1995). Språk i fokus. Lund: Studentlitteratur. - Einarsson, Jan (2009). Språksociologi. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. - Liljestrand, Jens (2011). Sandhamn. Stockholm: Novellix. - Språktidningen: tidningen som bevakar och bejakar språket. (2007-). Stockholm: Språktidningen i Sverige. - Sundgren, Eva (red.) (2013). Sociolingvistik. 2. uppl. Stockholm: Liber. - Augustsson, Gunnar (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur. - Lagerholm, Per (2005). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. - Uppsatsguide för studerande i svenska språket på IKK (2010). Sammanställd av Gårdemar, Gunnar. Linköping: Linköpings universitet, IKK. - Anderson, Erik Grammatik från grunden. Uppsala: Hallgren och Fallgren. - Bolander, Maria. 2005a. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber AB. 2005b. Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. Stockholm: Liber AB. - Hultman, Tor G Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien. - Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Lund: Studentlitteratur. - Mathlein, M Avancera. Gram. Stockholm: Liber AB. - Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik Svenska Akademiens grammatik. Stockholm: Norsteds Ordbok. - Jarrick, A. & Josephson, O Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. - Schött, K., Melin, L., Strand, H. & Moberg, B Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Annan litteratur och annat kursmaterial, som exempelvis tidningsartiklar och radioprogram, har tillkommit. Dessutom har studenterna i samråd med läraren valt noveller och romaner som har lästs under läsårets gång. Budget Har institutionen budget för till exempel läromedel och gästföreläsare till svenskundervisningen? Nej Kommentar: Lokalförhållanden Beskriv och kommentera institutionens lokalförhållanden: Lokalerna vid institutionen är relativt nyrenoverade. Dator och projektor finns i de två större klassrummen, men det går att låna både dator och projektor till de övriga salarna. Samtliga lärarrum är utrustade med dator, med tillgång till internet, samt skrivare.

7 Arrangemang Beskriv föredrag, kulturevenemang m.m. som institutionen haft under året. Luciafirande på Kejsarslottet, 13 december 2013 Andraårsstudenter framförde ett luciatåg på Kejsarslottet, som fungerar som kulturcentrum i staden, i tillägg till det årliga luciatåget vid fakultetet, som alltid framförs av förstaårsstudenter. Framträdandet var öppet för allmänheten och lockade till sig såväl studenter vid institutionen som övriga boende i staden. Polens unga nordistik, 8-9 maj 2014, Poznan Polens unga nordistik är en återkommande konferens som vartannat år samlar studenter, forskare och lärare vid lärosätena i Poznan och Warszawa. Det främsta syftet är att låta studenterna presentera sina kandidat- och magisterprojekt. Dessutom inbjuds framstående forskare från universitet från samtliga nordiska länder. Årets program är som följer: Torsdag, 8 maj 2014 prof. Karl-Gunnar Johansson (Universitet i Oslo) - Tillbaka till filologin. En historia om texter i nordens medeltid. prof. Kerstin Bergman (Lunds Universitet) - Nordisk kriminalfiktion i ett genreperspektiv Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Polen - Polen och Sverige ett allt tätare partnerskap prof. Höskuldur Þráinsson (Háskóli Íslands) - Färöiskan - mitt emellan isländskan och danskan prof. Bjarne Markusen (Universitet i Agder) - Ord på sorgen: Egil Skallagrimsson, Jens Nilssøn, Dumdum Boys Studenternas presentationer Fredag, 9 maj 2014 prof. Elizabeth Oxenfeldt (Universitet i Oslo) - Skandinaviske fortællinger om global skyld prof. Péter Ács (Eötvös Loránd University) og prof. Henrik Jørgensen (Aarhus Universitet) - En forklaring på hvorfor dansk er vanskeligt. Danske konsonantsegmenters to ansigter. Studenternas presentationer Doktorandernas presentationer: mgr Aldona Za ko, Żortællegenren genfortalt - Peter Adolphsens genrepraksis og dens intertekstuelle forudsætninger på baggrund af Små historier (1996) og Små historier 2 (2000) mgr Aleksandra Wilkus, Czesław Miłosz i gjendiktning ved Paal Brekke - dikt, estetikk og

8 lyrisk oversettelse mgr Agata Miatkowska-żołdyn, Polske utgivelser av Norske Żolkeeventyr av Asbjørnsen og Moe. mgr Marta Janik, Hva påvirker tilegnelsen av adjektivbøyningen i norsk som andrespråk? En korpusbasert studie mgr Paweł Urbanik, Żjesangrep og fjesforsvar på Żjesboka. Om polske og norske konversasjonsstrategier i sosiale medier. Avslutande föredrag: prof. Witold Maciejewski (Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej) - Vad är unga polska nordister intresserade av? prof. Grzegorz Skommer (UAM) Nordistiken i Polen Konferensen avslutades med en filmkväll på Kejsarslottet. Żilmen som visades var Sønner av Norge av Jens Lien (Danmark/Norge, 2011, 87 min.). Żilmforskaren Paweł Urbanik gav en kort introduktion till filmen. Kontakter och utbyte Får institutionen stöd från svensk ambassad eller konsulat? Ja Kommentar: Konferensen Polens unga nordistik samfinansierades av den svenska ambassaden i Warszawa. Har institutionen något samarbete med svenska företag, organisationer eller liknande? Nej Kommentar: Utbyte med universitet/högskolor i Sverige? Utbyte: Studenter från Adam Mickiewicz-universitetet läser i Lund, Stockholm och Göteborg som Erasmusstudenter. Göteborgs universitet har emellertid inte velat förlänga Erasmusavtalet med vår institution, vilket innebär att våra studenter från och med nästa år inte längre har någon möjlighet att studera vid Göteborgs universitet inom ramarna för Erasmusprogrammet. De polska lärarna har ett gott samarbete med flera lärare och forskare i Sverige, framför allt på Lunds universitet.

9 Publikationer och forskning inom institutionen Publikationer och forskning: 2013 Artiklar Skrzypek, Dominika, Paganism tamed, w: Studia Historyczne. Red. Wojciech Krawczuk i Jan Balbierz, 2013, Skrzypek, Dominika, Oralno ć, pi mienno ć, runno ć, w: Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz (red.): Scripta manent res novae, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna 2013, Skrzypek, Dominika, Textual origins of the indefinite article in Swedish, Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 15, 2013, Översättningar Zborowski, Piotr, tłum. z j. szwedzkiego (från svenska), Cecilia Norrbrink & Thomas Lundeberg (red.), Beata Molin, Iréne Lund, Stefan Lundeberg: Ból z perspektywy fizjologii [Om smärta ett fysiologiskt perspektiv, Lund 2010], źxemplum, Pozna 2013, ss Zborowski, Piotr, tłum. z j niemieckiego i opracowanie (från tyska): Dagmar Villa. PONS Last Minute: Szwedzkie rozmówki ze słowniczkiem [PONS Last Minute Schwedisch], LektorKlett, Pozna ss [wyd. II]. Zborowski, Piotr, tłum. z j. niemieckiego i opracowanie (från tyska): Margareta Paulsson & Britta Anders. PONS Szwedzki w 1 miesi c. Kurs j zykowy z nagraniami dla pocz tkuj cych (ksi ka) [PONS Powerkurs Schwedisch (Buch)], LektorKlett, Pozna 2013, ss [wyd. II]. Övrigt Skrzypek, Dominika, Ró ne oblicza kryminału: Dobry Szwed i li Amerykanie. Recenzja powie ci Henninga Mankella Mózg Kennedy ego. Czas Kultury 4/2013, muda-trzebiatowska, Magdalena, Legenda o powstaniu góry Pradziad, Nowa Gazeta Trzebnicka Nr 31 ( ), s. 12 muda-trzebiatowska, Magdalena, Legenda o pasterzu Jakubie, Pradziadzie i Owczarni, Nowa Gazeta Trzebnicka Nr 32 ( ), s Artiklar som ännu inte kommit ut med är skickade för publicering Skrzypek, Dominika, Grammatikalisering av obestämd artikel i fornsvenskan, w: Cecilia Falk, Tomas Riad (red.): Svenska språkets historia 12, 2014 Skrzypek, Dominika, Powie ć kryminalna w Szwecji i w Polsce po 1989 roku, w: źwa Teodorowicz-Hellman, Katarzyna Szewczyk-Haake: Polska-Szwecja: szkice porównawcze o

10 kulturze i literaturze najnowszej. PTPN 2014 muda-trzebiatowska, Magdalena, Myten och dess arvtagare. Historiska och skönlitterära berättelser om folkhemmet, Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 16, 2014 Övrigt: Glädjeämnen/svårigheter etc. Tack vare stödet från SI har vi kunnat köpa läromedel och prenumerera på tidskriften Språket och köpt in viss referenslitteratur. Stödet från SI: På vilket sätt kan vi bäst stödja er verksamhet? Som svensk myndighet lyder vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar som är inkomna till Svenska institutet som huvudregel är offentliga och kan läsas av allmänheten på begäran. Inga personuppgifter får publiceras på internet om inte berörd person gett sitt samtycke. Godkänner du att läsårsredogörelsen publiceras på SI:s hemsida? Ja

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 28 augusti 214 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by vis@post.com 8/28/214 5:56:31 PM (2.2:41:52) Adress-

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32) From: Netigate Sent: den 27 augusti 2014 15:28:37 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Läs mer

Answers submitted by marianne.broermann@zentr.uni-goettingen.de 8/29/2014 11:49:27 AM (71.15:32:43)

Answers submitted by marianne.broermann@zentr.uni-goettingen.de 8/29/2014 11:49:27 AM (71.15:32:43) From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 11:49:27 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by marianne.broermann@zentr.uni-goettingen.de 8/29/2014

Läs mer

Statistik över antalet studenter och svensklärare. Antal huvudämnesstuderande: 110. Antal biämnesstuderande: Antal extraämnesstuderande:

Statistik över antalet studenter och svensklärare. Antal huvudämnesstuderande: 110. Antal biämnesstuderande: Antal extraämnesstuderande: Statistik över antalet studenter och svensklärare Antal huvudämnesstuderande: 110 Antal biämnesstuderande: 0 Antal extraämnesstuderande: 0 Antal doktorander: 6 Antal disputerade under läsåret: 0 Totalt

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde?

SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde? Calina Folme SPECIALARBETE, 10 p SV4200 Vårterminen 2007 Handledare: Lars-Gunnar Andersson

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Journalistik och medieproduktion 7 Språk,

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Astrid Lindgren 100 år.

Astrid Lindgren 100 år. EN TIDNING FÖR ALL VÄRLDENS SVENSKTALANDE Nr 2 JUNI 2007 Astrid Lindgren 100 år. Sommarkurser i Göteborg 2007 Intensivkurser i svenska Göteborg Göteborg vid Sveriges vackraste västkust kännetecknas av

Läs mer

Det mångspråkiga samhället

Det mångspråkiga samhället LINKÖPINGS UNIVERSITET HT 2015 IKK Svenska språket 2 714G02 Gunnar Gårdemar, Birigtte Saxtrup Det mångspråkiga samhället Kursen Det mångspråkiga samhället består av två huvuddelar: Nordiska språk och dialekter

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

2013 Läromedel för. Gy&Vux

2013 Läromedel för. Gy&Vux 2013 Läromedel för Gy&Vux Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Vart tar språkteknologer vägen?

Vart tar språkteknologer vägen? Vart tar språkteknologer vägen? En miniundersökning av f.d. språkteknologstudenters arbeten och syn på sin utbildning Beáta B. Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet bea@stp.ling.uu.se

Läs mer

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Svenska språket 1,

Läs mer

Sverige vid Rio de la Plata

Sverige vid Rio de la Plata En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2015 Årsmöte på Åland Nyord Sverige vid Rio de la Plata SVERIGEKONTAKT 1 FRÅN DICKSONSGATAN Det mesta är sig likt i Sverige men inte allt. Den politiska

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK?

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? KANDIDATUPPSATS PEDAGOGIK FÖRDJUPNING, 15 POÄNG vid INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2009 ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? Dagmar Dindová Claudia Andersson SAMMANFATTNING Arbetets

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer