Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar"

Transkript

1 Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar Juli 2009 Microsoft Corporation Ansvarsfriskrivning 1

2 Den information som finns i det här dokumentet motsvarar Microsoft Corporations aktuella åsikter om de ämnen som diskuteras i det vid publiceringsdatumet. Eftersom Microsoft måste reagera på ändrade marknadsförhållanden ska den inte på något sätt tolkas som en utfästelse från Microsoft, och Microsoft kan inte garantera att den information som finns i dokumentet är rätt efter publiceringsdatumet. Den här tekniska dokumentationen är endast avsedd för informationsbruk. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, VAD GÄLLER INFORMATIONEN I DET HÄR DOKUMENTET. Det är användarens ansvar att följa gällande upphovsrättslagstiftning. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras, lagras eller infogas i ett informationssystem eller överföras i någon form, med något medel (elektroniska eller mekaniska medier, fotokopiering, inspelning eller någon annan form av reproduktion) eller för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, copyrighträttigheter eller andra immateriella rättigheter som täcker innehållet i detta dokument. Med undantag av det som uttryckligen medges i ett skriftligt licensbevis från Microsoft, ger dig detta dokument inte någon licens till patent, varumärken, copyright eller immateriell egendom Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, SharePoint, Windows, Windows Server och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Namnet på de företag och produkter som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Inledning...4 Inom IT mäts framgång på ett annat sätt...5 Lägre ägandekostnader och effektivare administration...5 Energisparfunktioner i datacentret...7 Ökad tillförlitlighet utan ökade ägandekostnader...8 Nya spännande scenarier...9 En ny nätverksupplevelse...9 Remote Desktop Services och VDI...10 Slutsats...11 Ytterligare resurser

4 Inledning Feedback från kunderna talar sitt tydliga språk: Ett av huvudmålen under många år framöver blir att minska teknikkostnaderna. Samtidigt har IT-teknik blivit en konkurrenskraftig hörnsten i många både kommersiella och icke-kommersiella branscher. Att kunna upprätthålla konkurrenskraften i ett snabbt föränderligt affärslandskap blir därför ett annat krav. Dessa mål kräver ett nytt förhållningssätt till IT och datacenterhantering med fokus på automatisering och optimering. Windows Server 2008 R2 har utformats och byggts med de målen i åtanke. "Windows Server 2008 R2 med förbättrad Hyper-V kan användas till mer än 30 [arbetsbelastningar]. Om man bara ser till våra kapitaltillgångar innebär det besparingar på mellan och dollar per Hyper-V-server." - Jason Foster, systemarkitekt och teknisk direktör, Continental Airlines Windows Server 2008 R2 fokuserar på kostnadsbesparingar inom ett flertal områden med bland annat effektivare hantering, minskat beroende av dyra tredjepartsprogram, mer anpassningsbar programåtkomst och lägre kostnader för WAN-bandbredd. Kunderna har sett en serverkonsolideringsgrad på 3 till 1 och att den arbetstid som IT-personalen ägnar åt ordinarie administrativa arbetsuppgifter som filsystemhantering minskat med upp till 80 %. Även energieffektiviteten har förbättrats jämfört med Windows Server 2008 och Windows Server 2003 R2. Tidiga användare av Windows Server 2008 R2 har dokumenterat betydande besparingar på upp till 18 % jämfört med Windows Server 2003 R2. IT-cheferna har dessutom fått tillgång till nya verktyg och kan snabbare och enklare möta ändrade affärskrav. Kunderna har rapporterat att programvaruuppdateringar, som kunde ta flera veckor med Terminal Server, nu kan genomföras på mindre än 30 minuter med nya Remote Desktop Services och den nya tekniken för virtuell skrivbordsinfrastruktur i Windows Server 2008 R2. I nya administrativa verktyg läggs fokus på enkel hantering och automatisk anpassning av vanliga arbetsuppgifter. Kraftfulla nya virtualiseringsfunktioner gör att ändrade krav på virtualiserade arbetsbelastningar snabbt kan uppfyllas utan avbrott i tjänsten. Med R2 har virtuella servrar kunnat införas från grunden på kortare tid än 15 minuter vid tidigt kundutnyttjande. Virtualiseringsvisionen har utvecklats och omfattar nu även datorer och individuella program, vilket gör det möjligt även för små IT-avdelningar att driftsätta helt nya programverktyg på en bråkdel av den tid som behövs för att installera sådana programpaket på varje dator lokalt. Genom att kombinera kostnadsbesparingar och ökad IT-aktivitet kan både IT-infrastruktur och datacenter optimeras. Med Windows Server 2008 R2 tas de här behoven hand om direkt, och kunden kommer snabbt på rätt spår mot en konkurrenskraftig IT-miljö och effektiv IT-budget. 4

5 Inom IT mäts framgång på ett annat sätt Prioriteringarna inom IT ändras snabbt, inte bara på grund av ekonomiska utmaningar. I det nuvarande ekonomiska klimatet måste större uppmärksamhet ägnas åt IT-kostnaderna, men för kunderna har det länge varit angeläget att göra kostnadsbesparingar i IT-budgeten. Det som gör det här målet till en ännu större utmaning är att samtidigt som affärsledningen ställer krav på kostnadsbesparingar så har de kommit att bli allt mer beroende av IT-infrastrukturen, både i det dagliga arbetet och på grund av konkurrenternas motåtgärder. Istället för att fungera enbart som en stödteknik för serverdriften har IT under de senaste tio åren utvecklats till en avgörande faktor för en stor mängd affärsscenarier, bland annat för att hantera ökad kundefterfrågan, konkurrensinriktad marknadsföring, reaktioner på sammanslagningar och företagsförvärv osv. Samtidigt som IT-cheferna har till uppgift att minska kostnaderna måste nya vägar till framgång sökas genom ökad rörlighet och kortare svarstider för att bättre kunna reagera på ändrade affärsbehov. Det är visserligen en viktig prioritering att minska kostnaderna, men att öka affärsvärdet är lika viktigt. Windows Server 2008 R2 hjälper företagskunder att uppfylla dessa motstridiga mål genom nya förbättrade funktioner med särskilt fokus på tre huvudprioriteringar för IT-hanteringen: Minskade kostnader: Windows Server 2008 R2 ger kostnadsbesparingar när det gäller samtliga standardkostnader inom IT, inklusive hantering, serverkonsolidering, energiförbrukning och WAN-bandbredd. Förbättrad IT-servicenivå: Den nya serverplattformen gör det även möjligt för IT-administratörerna att öka tillförlitligheten hos serverbaserade resurser genom att tillföra ny kapacitet till olika funktioner som kluster med växling vid fel (failover clustering), Server Core och Active Directory. Nya möjligheter och affärsscenarier: Det som kanske är mest spännande med Windows Server 2008 R2 är alla nya scenarier som ger IT-administratörerna möjlighet att erbjuda helt nya resurser och produktivitetsverktyg för att möta nya affärskrav. Inför motsägelsefulla krav på kostnadsbesparingar och ökad funktionalitet är det många IT-chefer som känner frustrationen öka. Men kunder som inför Windows Server 2008 R2 tar ett långt steg mot att uppnå en svårbemästrad och tillförlitlig balans, med samma plattform som deras IT-medarbetare använt i åratal. Lägre ägandekostnader och effektivare administration IT-rörlighet motsvarar förmodligen hälften av den nya visionen om datacenteroptimering. Men idag då ekonomin är chefernas största utmaning kan man säga att kostnadsbesparingarna ges en viss prioritet, åtminstone på kort sikt. I en nyligen genomförd IDC-studie bland IT-chefer och andra ledande personer inom IT visades en "betydande förskjutning mot kostnadsreducering snarare än vinstökning" 1 i företagets förväntningar på datacentret. Windows Server 2008 R2 1 A Survey of IT Fundamentals: Six Quarters into the Recession av Anna Toncheva; IDC, juli

6 fokuserar starkt på att hjälpa kunder att åstadkomma verkliga kostnadsbesparingar, inte enbart med nya funktioner utan även med riktlinjer för implementering, råd och viktiga synergieffekter med andra Microsoft-produkter och -tekniker. Att förenkla serverhanteringen är ett viktigt första steg mot en sänkning av datacentrets totala ägandekostnad. För att kunna skapa en mer förenklad miljö krävs däremot att flera grundläggande steg uppfylls: Centraliserade verktyg för hantering och automatisering som omfattar både fysiska och virtuella server-infrastrukturer. Administrativa konsoler som kan övervaka och diagnostisera problem i flera serverplattformar. Integrerad och detaljerad datorhantering. Säkrare och flexiblare hantering för fjärråtkomst. Inbyggda identitets- och åtkomstfunktioner med åtkomst och övervakning från samma uppsättning hanteringsverktyg. "Virtualisering innebär att vi kan spara ungefär 50 procent av den årliga energibudgeten för kylning och elektricitet." - Lukáš Kučera, IT-chef, LukOil Oil Company Windows Server 2008 R2 fokuserar på alla behov direkt. Hyper-V har till exempel ett uppdaterat administrationsgränssnitt och kraftfulla nya funktioner, framför allt direktmigrering som ger IT-cheferna möjlighet att flytta serverbelastningar till olika fysiska värddatorer på några få sekunder utan avbrott i tjänsten. Hyper-V har även förbättrade PowerShell-funktioner, som gör fjärrhanteringen av virtuella servrar enklare och möjliggör en automatisk anpassning av administrativa uppgifter som är specifika för arbetsflödet. Dessutom har funktionerna för de nya Hyper-V-funktionerna integrerats i en virtuell datorhanterare System Center Virtual Machine Manager. Den här kombinationen har gjort det möjligt för tidiga användare att minska den sammanlagda servermängden inom datacentret med ett genomsnittsförhållande på 3 till 1, med medföljande kostnadsbesparingar för energibesparing och färre arbetstimmar för IT-personalen. Faktum är att Microsoft genom Hyper-V och System Center Virtual Machine Manager ger funktionalitet motsvarande VMWare till en tredjedel av kostnaden. 2 Active Directory, som fortfarande är en av Windows Server-kundernas mest verksamhetskritiska funktioner, används även för uppdateringshantering i Windows Server 2008 R2, samtidigt som 2 Kostnaderna baseras på en jämförelse mellan Windows Server 2008 Enterprise med Hyper V och Microsoft System Center Server Management Suite Enterprise med VMwares VMware Infrastructure Enterprise med VMware vcenter Server. Två års supportkostnader ingår för båda. Jämförelsen baseras på Microsofts beräknade återförsäljningspriser och publicerade VMware priser på De faktiska återförsäljningspriserna kan variera. Mer information om jämförelsen finns på cost comparisons.mspx. 6

7 fortsatt oöverträffad identitets- och åtkomsthantering tillhandahålls. Nya grupprincipobjekt för Active Directory möjliggör bättre kontroll över Windows-servrar och -datorer och erbjuder även nya energisparfunktioner. För att göra det så enkelt som möjligt för IT-chefer att implementera de här funktionerna innehåller Windows Server 2008 R2 nya Active Directory Administrative Center, som bygger på det välkända Windows Server-gränssnittet Microsoft Management Console och som samlar flera av de viktigaste Active Directory-konsolerna och guiderna på en enda plats. Active Directory Administrative Center innehåller även några nya hanteringsfunktioner, bland annat har Active Directory fått en papperskorg som gör det möjligt att enkelt återställa objekt som oavsiktligt tagits bort. Precis som många av de nya hanteringskonsolerna som ingår i Windows Server 2008 R2 bygger Active Directory Administrative Center helt på den senaste uppdateringen av Windows PowerShell. Windows PowerShell är en annan hanteringsfunktion som introducerades i Windows Server 2008 och som förbättrats betydligt i Windows Server 2008 R2 med nya funktioner baserat på feedback från kunderna. Windows PowerShell är ett flexibelt kommandoradsskal och skriptspråk som möjliggör anpassningsbar och automatisk hantering av Windows Server i datacentret. Windows Server 2008 R2 har bidragit till att förbättra Windows PowerShell med ett grafiskt gränssnitt, fjärranslutningsfunktioner och fler än 240 nya cmdlets som syftar till att förenkla vanliga administrativa uppgifter. Energisparfunktioner i datacentret I Windows Server 2008 R2 ingår flera nya funktioner som utformats för att hjälpa kunderna att minska sina energikostnader. Microsoft har förbättrat energisparfunktionerna i processorn, introducerat helt nya energisparfunktioner för lagring och implementerat andra förbättringar på processornivå som ger en bättre energieffektivitet redan från början och som kan användas utan att en administratör behöver utföra några konfigurationer. I Windows Server 2008 R2 ingår även nya funktioner för energimätning och energisparande som ger en djupare inblick i servrarnas energianvändning. Administratörerna kan samla data om energiförbrukningen med hjälp av välbekant teknik som produktsviten System Center, Windows PowerShell-skript och även tredjepartsverktyg. Tillsammans kan de här funktionerna hjälpa till att förbättra energieffektiviteten med upp till 18 % jämfört med Windows Server 2003 R2. 7

8 Med hjälp av Windows 7 kan Windows Server 2008 R2 öka kostnadsbesparingarna även utanför datacentret hela vägen till datorn. I Windows Server 2008 introducerades den här funktionen med Windows Vista, och i Windows Server 2008 R2 ingår nya grupprincipobjekt för Active Directory som möjliggör en ännu mer detaljerad kontroll över energiförbrukningen i Windows 7-datorer. Ökad tillförlitlighet utan ökade ägandekostnader Möjligheten till kostnadsbesparingar är viktig i den nya optimerade visionen för datacenter, men en stor del av de kostnadsbesparande åtgärderna består i att förebygga dyra problem. ITchefernas största bekymmer under de kommande åren blir att öka drifttiden och tillförlitligheten i IT infrastrukturen. Med flera viktiga funktioner som syftar till att uppfylla det kravet blir Windows Server 2008 R2 ett viktigt hjälpmedel. Windows PowerShell är en nyckelfaktor för ITchefer som vill förbättra de serviceavtal (SLA) de erbjuder i sin verksamhet. Med hjälp av ytterligare 240 inbyggda cmdlets, den nya integrerade skriptmiljön (ISE) i Windows PowerShell och fjärrfunktioner i Windows PowerShell kan administratörerna nu hantera och felsöka flera fjärranslutna servrar utan att behöva uppsöka servrarna eller upprätta särskilda fjärranslutningar. Det betyder mindre arbete med hantering och underhåll av servrarna och bättre prestanda och tillförlitlighet totalt sett. En nära integrering med produktsviten Microsoft System Center innebär en vidareutveckling av administratörens möjlighet att erbjuda förbättrad IT-prestanda. Först och främst innebär det lägre inlärningskurvor för IT-personalen och förbättrad analys och rapportering över separata serverplattformar. Detta minskar både kostnaden för implementering och daglig drift, och säkerställer att befintliga IT-resurser kan erbjuda bättre drifttid och tillförlitlighet i serviceavtalen än tidigare. För det andra gör de nya rapporterings- och analysverktygen i System Center att IT-administratörerna får tidigare och mer detaljerade varningar om potentiella problem. För det tredje innehåller Windows Server 2008 R2 nya funktioner som ger vägledning om hantering och implementering, vilket innebär att IT-administratörerna kan optimera nya server- 8

9 infrastrukturer och distributioner mer effektivt. Microsoft introducerade Best Practices Analyzers (BPA:n) inom tidsramen för Windows Server Med det här guideverktyget analyseras specifika funktioner i Windows Server 2008 automatiskt, och serverkonfigurationen jämförs med en kunskapsbas hos Microsofts som har koppling till ämnet. I den rapport som jämförelsen resulterar i definieras tydliga problemområden med förslag på korrigeringar för att hålla infrastrukturen i gång i enlighet med aktuell expertis. I Windows Server 2008 R2 har BPA:n införts i samtliga serverroller för bästa möjliga rådgivning med de bästa tipsen och konfigurationerna för Windows Server 2008 R2. Microsoft planerar även att introducera nya BPA:n i flera av Microsofts företagsprodukter som Exchange Server 2010 och SQL Server 2008 R2. Nya spännande scenarier Windows Server 2008 R2 ger kunden nya flexibla och tillförlitliga verktyg för hantering och kontroll av IT-infrastrukturen. Detta innebär inte enbart kostnadsbesparingar och ökad tillförlitlighet utan ger även IT-administratörerna möjlighet att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna erbjuda helt nya verktyg och resurser som möter nya affärskrav. Kortfattat erbjuder Windows Server 2008 R2 mer IT-rörlighet än varje tidigare Windows Server-plattform. Nya virtualiseringsverktyg, webbresurser och förbättringar som underlättar hanteringen kan hjälpa dig spara tid och minska kostnaderna, och utgör en plattform för en dynamisk och mer effektiv hantering av datacentret. Det nya IIS 7.5 innehåller till exempel ett nytt enhetligt administrationsgränssnitt och funktioner för PHP- och.net-program på Server Core. Det gör att IT-cheferna kan köra en enda, förenklad webbserver för flera programplattformar. Den uppdaterade serverhanteringskonsolen och Windows PowerShell 2.0 fungerar med de nya funktionsplattformarna och ger kunden bättre kontroll, ökad effektivitet och möjlighet att reagera på ändrade affärsbehov snabbare än tidigare. Windows Server 2008 R2 tillför även kraftfulla förbättringar till Hyper-V med Microsofts virtualiseringsplattform för inkorgar, som introducerades i Windows Server 2008 och som redan är en av de nya funktionerna som uppskattas allra mest av våra kunder. I Hyper-V i Windows Server 2008 R2 ingår direktmigrering möjligheten att flytta virtuella servrar över fysiska värddatorer i datacentret utan att användarna uppfattar något driftavbrott, vilket innebär att IT-personalen kan omstrukturera datacentret efter företagets behov utan att viktiga arbetsflöden avbryts. Det är en enorm fördel för IT-avdelningar som har ont om resurser, eftersom funktionen redan ingår som en tillgänglig roll i Windows Server 2008 R2. Genom att använda Hyper-V i R2 har tidiga användare som Lionbridge Technologies kunnat minska hanteringstiden för virtuella servrar från timmar till minuter samtidigt som besparingar görs på såväl serverutrymme som energikostnader. En ny nätverksupplevelse Även nätverksfunktionerna har genomgått utomordentliga förbättringar i Windows Server 2008 R2, vilket fått till resultat att det blivit enklare för IT-cheferna att erbjuda flexiblare, effektivare och säkrare anslutningar till distansarbetare och filialkontor. Anledningen till detta förklaras främst av viktiga synergieffekter mellan Windows Server 2008 R2 och det nya klientoperativsystemet Windows 7. I och med att de här två plattformarna fungerar bättre tillsammans kan Microsoft erbjuda nya spännande funktioner som utökar IT-administratörernas beredskap samtidigt som organisationens kostnader minskas. 9

10 DirectAccess är en ny tillförlitlig nätverksteknik som automatiskt ger användarna en säkrare anslutning till företagets nätverk oavsett vilket nätverk de är anslutna till. Det betyder att företagets nätverk och intranät följer med användarna vart de än beger sig hem, till kaféet eller till flygplatsen, och till och med till kundens nätverk helt automatiskt. Med Windows Server 2008 R2 och Windows 7 behöver organisationen inte implementera ett dyrt virtuellt privat nätverk (VPN). Tekniken är dessutom dubbelriktad, vilket innebär att förutom att användarna kan se företagsnätverket utan att extra anslutning krävs kan administratörerna se och hantera de fjärranslutna användarna som om de vore lokala klienter. Detta kan minska behovet av ytterligare hanteringscykler och pengar för olika hantering av fjärranslutna och lokala användare något som kräver en policy för distansarbete, arkitektur för programdistribution eller korrigeringar vid fjärranslutning osv. En klient är helt enkelt en klient som kan hanteras i Windows Server 2008 R2 oavsett var de är anslutna. BranchCache är en annan nätverksteknik med "bättre tillsammans"-funktion. Funktionen gör det möjligt för filialkontorens Windows 7-klienter att få åtkomst till lokalt cachelagrade uppgifter från företagsnätverket. Uppgifterna kan lagras i ett antal Windows 7-datorer på filialkontoret (distribuerat läge) eller på en Windows Server 2008 R2 som är placerad på filialkontoret (värdläge). Varje konfiguration ger användarna mycket snabbare åtkomst till data eftersom de cachelagras lokalt samtidigt som säkerheten kan upprätthållas och den mängd trafik som rör sig över eventuellt dyra WAN-länkar minskar, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar på upp till 40 % i tidigt kundutnyttjande. Genom att använda både BranchCache och DirectAccess har företag som Convergent Computing minskat den veckovisa IT-hanteringstiden med minst 60 %, samtidigt som bandbreddskostnader på närmare amerikanska dollar om året sparats in. Remote Desktop Services och VDI En särskilt spännande ny funktion i både Windows Server 2008 R2 och Windows 7 är utvecklingen av Terminal Services till Remote Desktop Services (RDS) och det sätt funktionen utnyttjar tekniken i den virtuella skrivbordsinfrastrukturen (VDI), inklusive Microsoft App-V, som erbjuder programvirtualisering. Kombinationen har blivit en central fråga i Microsofts virtualiseringsvision och gör det möjligt för IT-administratörer att erbjuda virtualiserade resurser, program och till och med hela datorer i lokala eller WAN-nätverk (Wide Area Network) med nya förbättringar i protokollen som gör att användarna inte ens kan avgöra om programmen körs lokalt eller i datacentret. Administratörerna är värdar för specifika program eller hela datormiljöer på en server och ger specifika användare eller grupper av användare åtkomst till resurserna. Förbättringar i protokollarkitekturen kring RDS och VDI innebär att användarna får en mycket bättre upplevelse med fjärranslutna program, exempelvis stöd för avancerad grafik- och ljudteknik samt flera bildskärmar. En nära integrering med Windows 7 innebär att programmen och datorerna dyker upp på användarens startmeny och att de normalt körs lika fort som lokalt installerade program något som ger IT-administratörerna en snabbare och enklare programdistribution och användarna en bättre upplevelse. 10

11 Slutsats Windows Server 2008 R2 är den rätta serverplattformen för dagens resursbegränsade företag men även för små och medelstora företag. Den kombinerar verktyg och funktioner som känns igen från Windows Server 2008 med nya kraftfulla funktioner och enklare implementering. Den utnyttjar teknik som Hyper-V och Remote Desktop Services som ger slutanvändarna nya produktivitetsverktyg och som samtidigt räddar IT-budgeten genom att samordna kostnaderna för program- och maskinvara. I Windows Server 2008 R2 ingår även ett flertal energibesparande funktioner som utformats för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Dessutom ger Windows Server 2008 R2 viktiga synergieffekter med Windows 7. Det betyder att ITadministratörer kan erbjuda användarna arbets- och resursförbättringar samtidigt som funktionerna används för att minska ägandekostnaderna. Synergieffekterna av de nya funktionerna bidrar till att göra Windows Server 2008 R2 till den bästa plattformen för företag som vill minska IT-kostnaderna och samtidigt öka IT-flexibiliteten, svarstiderna och tillförlitligheten. Windows Server 2008 R2 är verkligen hjärtat i det nya optimerade datacentret. Ytterligare resurser Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 erbjuder flera nya hanterings- och produktivitetsfunktioner. Läs mer på System Center System Center-lösningar hjälper IT-personalen att hantera fysiska och virtuella IT-miljöer i datacentret, klientdatorer och enheter. Läs mer på Solution Accelerators Solution Accelerators är gratis, auktoritativa resurser som hjälper IT-personalen att proaktivt planera, integrera och administrera IT-systemen. Särskilt sviten med Solution Accelerators för servrar ger råd och automatiserade verktyg för att du ska kunna få åtkomst till maskinvaran och kunna planera, distribuera och på ett säkert sätt administrera Windows-baserade servrar. Läs mer på technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators. 11

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Fallstudie av kund Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Hannover förändrar datacenterhanteringen SAMMANFATTNING HANNOVER LIFE RE AMERICA Finansiella

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit 1 Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit Upplev molnanpassad styrka och kapacitet Dagens företag är intresserade av mer än bara virtualisering. De vill utnyttja möjligheterna med modern IT. De vill

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Avancerad hantering av nätverksenheter. you can

Avancerad hantering av nätverksenheter. you can Avancerad hantering av nätverksenheter you can Effektivisera enhetshanteringen och maximera produktiviteten på kontoret Att hantera en stor maskinpark kan vara både tidsödande och problematiskt för IT-

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition

Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition Oberoende av företagets storlek är det information som för dina affärer framåt. Hur väl du kan hålla din information tillgänglig

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola. Jonas Rautelius

Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola. Jonas Rautelius Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola Jonas Rautelius Informations- och medieteknik 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer: 4099 Författare:

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Philips SpeechExec arbetsflödeslösning för diktering Effektivisera ditt arbetsflöde Enterprise med en skräddarsydd lösning för digital diktering Våra lösningar stöder alla dikteringssituationer. Det är

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Låt företaget växa med tillförsikt

Låt företaget växa med tillförsikt Låt företaget växa med tillförsikt Håll igång företaget och få det att växa Oavsett om ett företag skapar widgets, säljer tjänster eller flyttar varor är det beroende av sin personal. Personalen är i sin

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Mervärde i alla faser av din programvaruhantering

Mervärde i alla faser av din programvaruhantering NE R IMPLEMEN TAT IO N ÅLL DERH UN Ö PL A G IN ÅNG RG VE ANV ÄNDNING Passa på att tala med din Microsoft-kontakt Ring din återförsäljare eller Microsoft kundtjänst alternativt din kontakt på Microsoft

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Global IT-konsult undviker skräppost och virus med hjälp av ny teknik för innehållsfiltrering.

Global IT-konsult undviker skräppost och virus med hjälp av ny teknik för innehållsfiltrering. Global IT-konsult undviker skräppost och virus med hjälp av ny teknik för innehållsfiltrering. Översikt Land eller region: USA Bransch: IT Kundprofil Perot Systems, ett företag på Fortune 1000- listan,

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning..............................................................

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola Gör mer med mindre Motorola: att spara tid och pengar Motorola, Inc. utvecklar kommunikationselektronik som har hjälpt företag att bli mer effektiva i flera årtionden. Företaget förbättrade sin egen IT-miljö

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

skriva ut för alla Enkelt att

skriva ut för alla Enkelt att Om eleverna/studenterna vet hur det går till att skicka e-post eller ta sig till en webbsida då kan de också göra sina utskrifter via EveryonePrint Enkelt att skriva ut för alla EveryonePrint är det perfekta

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer