Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar"

Transkript

1 Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar Juli 2009 Microsoft Corporation Ansvarsfriskrivning 1

2 Den information som finns i det här dokumentet motsvarar Microsoft Corporations aktuella åsikter om de ämnen som diskuteras i det vid publiceringsdatumet. Eftersom Microsoft måste reagera på ändrade marknadsförhållanden ska den inte på något sätt tolkas som en utfästelse från Microsoft, och Microsoft kan inte garantera att den information som finns i dokumentet är rätt efter publiceringsdatumet. Den här tekniska dokumentationen är endast avsedd för informationsbruk. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, VAD GÄLLER INFORMATIONEN I DET HÄR DOKUMENTET. Det är användarens ansvar att följa gällande upphovsrättslagstiftning. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras, lagras eller infogas i ett informationssystem eller överföras i någon form, med något medel (elektroniska eller mekaniska medier, fotokopiering, inspelning eller någon annan form av reproduktion) eller för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, copyrighträttigheter eller andra immateriella rättigheter som täcker innehållet i detta dokument. Med undantag av det som uttryckligen medges i ett skriftligt licensbevis från Microsoft, ger dig detta dokument inte någon licens till patent, varumärken, copyright eller immateriell egendom Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, SharePoint, Windows, Windows Server och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Namnet på de företag och produkter som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Inledning...4 Inom IT mäts framgång på ett annat sätt...5 Lägre ägandekostnader och effektivare administration...5 Energisparfunktioner i datacentret...7 Ökad tillförlitlighet utan ökade ägandekostnader...8 Nya spännande scenarier...9 En ny nätverksupplevelse...9 Remote Desktop Services och VDI...10 Slutsats...11 Ytterligare resurser

4 Inledning Feedback från kunderna talar sitt tydliga språk: Ett av huvudmålen under många år framöver blir att minska teknikkostnaderna. Samtidigt har IT-teknik blivit en konkurrenskraftig hörnsten i många både kommersiella och icke-kommersiella branscher. Att kunna upprätthålla konkurrenskraften i ett snabbt föränderligt affärslandskap blir därför ett annat krav. Dessa mål kräver ett nytt förhållningssätt till IT och datacenterhantering med fokus på automatisering och optimering. Windows Server 2008 R2 har utformats och byggts med de målen i åtanke. "Windows Server 2008 R2 med förbättrad Hyper-V kan användas till mer än 30 [arbetsbelastningar]. Om man bara ser till våra kapitaltillgångar innebär det besparingar på mellan och dollar per Hyper-V-server." - Jason Foster, systemarkitekt och teknisk direktör, Continental Airlines Windows Server 2008 R2 fokuserar på kostnadsbesparingar inom ett flertal områden med bland annat effektivare hantering, minskat beroende av dyra tredjepartsprogram, mer anpassningsbar programåtkomst och lägre kostnader för WAN-bandbredd. Kunderna har sett en serverkonsolideringsgrad på 3 till 1 och att den arbetstid som IT-personalen ägnar åt ordinarie administrativa arbetsuppgifter som filsystemhantering minskat med upp till 80 %. Även energieffektiviteten har förbättrats jämfört med Windows Server 2008 och Windows Server 2003 R2. Tidiga användare av Windows Server 2008 R2 har dokumenterat betydande besparingar på upp till 18 % jämfört med Windows Server 2003 R2. IT-cheferna har dessutom fått tillgång till nya verktyg och kan snabbare och enklare möta ändrade affärskrav. Kunderna har rapporterat att programvaruuppdateringar, som kunde ta flera veckor med Terminal Server, nu kan genomföras på mindre än 30 minuter med nya Remote Desktop Services och den nya tekniken för virtuell skrivbordsinfrastruktur i Windows Server 2008 R2. I nya administrativa verktyg läggs fokus på enkel hantering och automatisk anpassning av vanliga arbetsuppgifter. Kraftfulla nya virtualiseringsfunktioner gör att ändrade krav på virtualiserade arbetsbelastningar snabbt kan uppfyllas utan avbrott i tjänsten. Med R2 har virtuella servrar kunnat införas från grunden på kortare tid än 15 minuter vid tidigt kundutnyttjande. Virtualiseringsvisionen har utvecklats och omfattar nu även datorer och individuella program, vilket gör det möjligt även för små IT-avdelningar att driftsätta helt nya programverktyg på en bråkdel av den tid som behövs för att installera sådana programpaket på varje dator lokalt. Genom att kombinera kostnadsbesparingar och ökad IT-aktivitet kan både IT-infrastruktur och datacenter optimeras. Med Windows Server 2008 R2 tas de här behoven hand om direkt, och kunden kommer snabbt på rätt spår mot en konkurrenskraftig IT-miljö och effektiv IT-budget. 4

5 Inom IT mäts framgång på ett annat sätt Prioriteringarna inom IT ändras snabbt, inte bara på grund av ekonomiska utmaningar. I det nuvarande ekonomiska klimatet måste större uppmärksamhet ägnas åt IT-kostnaderna, men för kunderna har det länge varit angeläget att göra kostnadsbesparingar i IT-budgeten. Det som gör det här målet till en ännu större utmaning är att samtidigt som affärsledningen ställer krav på kostnadsbesparingar så har de kommit att bli allt mer beroende av IT-infrastrukturen, både i det dagliga arbetet och på grund av konkurrenternas motåtgärder. Istället för att fungera enbart som en stödteknik för serverdriften har IT under de senaste tio åren utvecklats till en avgörande faktor för en stor mängd affärsscenarier, bland annat för att hantera ökad kundefterfrågan, konkurrensinriktad marknadsföring, reaktioner på sammanslagningar och företagsförvärv osv. Samtidigt som IT-cheferna har till uppgift att minska kostnaderna måste nya vägar till framgång sökas genom ökad rörlighet och kortare svarstider för att bättre kunna reagera på ändrade affärsbehov. Det är visserligen en viktig prioritering att minska kostnaderna, men att öka affärsvärdet är lika viktigt. Windows Server 2008 R2 hjälper företagskunder att uppfylla dessa motstridiga mål genom nya förbättrade funktioner med särskilt fokus på tre huvudprioriteringar för IT-hanteringen: Minskade kostnader: Windows Server 2008 R2 ger kostnadsbesparingar när det gäller samtliga standardkostnader inom IT, inklusive hantering, serverkonsolidering, energiförbrukning och WAN-bandbredd. Förbättrad IT-servicenivå: Den nya serverplattformen gör det även möjligt för IT-administratörerna att öka tillförlitligheten hos serverbaserade resurser genom att tillföra ny kapacitet till olika funktioner som kluster med växling vid fel (failover clustering), Server Core och Active Directory. Nya möjligheter och affärsscenarier: Det som kanske är mest spännande med Windows Server 2008 R2 är alla nya scenarier som ger IT-administratörerna möjlighet att erbjuda helt nya resurser och produktivitetsverktyg för att möta nya affärskrav. Inför motsägelsefulla krav på kostnadsbesparingar och ökad funktionalitet är det många IT-chefer som känner frustrationen öka. Men kunder som inför Windows Server 2008 R2 tar ett långt steg mot att uppnå en svårbemästrad och tillförlitlig balans, med samma plattform som deras IT-medarbetare använt i åratal. Lägre ägandekostnader och effektivare administration IT-rörlighet motsvarar förmodligen hälften av den nya visionen om datacenteroptimering. Men idag då ekonomin är chefernas största utmaning kan man säga att kostnadsbesparingarna ges en viss prioritet, åtminstone på kort sikt. I en nyligen genomförd IDC-studie bland IT-chefer och andra ledande personer inom IT visades en "betydande förskjutning mot kostnadsreducering snarare än vinstökning" 1 i företagets förväntningar på datacentret. Windows Server 2008 R2 1 A Survey of IT Fundamentals: Six Quarters into the Recession av Anna Toncheva; IDC, juli

6 fokuserar starkt på att hjälpa kunder att åstadkomma verkliga kostnadsbesparingar, inte enbart med nya funktioner utan även med riktlinjer för implementering, råd och viktiga synergieffekter med andra Microsoft-produkter och -tekniker. Att förenkla serverhanteringen är ett viktigt första steg mot en sänkning av datacentrets totala ägandekostnad. För att kunna skapa en mer förenklad miljö krävs däremot att flera grundläggande steg uppfylls: Centraliserade verktyg för hantering och automatisering som omfattar både fysiska och virtuella server-infrastrukturer. Administrativa konsoler som kan övervaka och diagnostisera problem i flera serverplattformar. Integrerad och detaljerad datorhantering. Säkrare och flexiblare hantering för fjärråtkomst. Inbyggda identitets- och åtkomstfunktioner med åtkomst och övervakning från samma uppsättning hanteringsverktyg. "Virtualisering innebär att vi kan spara ungefär 50 procent av den årliga energibudgeten för kylning och elektricitet." - Lukáš Kučera, IT-chef, LukOil Oil Company Windows Server 2008 R2 fokuserar på alla behov direkt. Hyper-V har till exempel ett uppdaterat administrationsgränssnitt och kraftfulla nya funktioner, framför allt direktmigrering som ger IT-cheferna möjlighet att flytta serverbelastningar till olika fysiska värddatorer på några få sekunder utan avbrott i tjänsten. Hyper-V har även förbättrade PowerShell-funktioner, som gör fjärrhanteringen av virtuella servrar enklare och möjliggör en automatisk anpassning av administrativa uppgifter som är specifika för arbetsflödet. Dessutom har funktionerna för de nya Hyper-V-funktionerna integrerats i en virtuell datorhanterare System Center Virtual Machine Manager. Den här kombinationen har gjort det möjligt för tidiga användare att minska den sammanlagda servermängden inom datacentret med ett genomsnittsförhållande på 3 till 1, med medföljande kostnadsbesparingar för energibesparing och färre arbetstimmar för IT-personalen. Faktum är att Microsoft genom Hyper-V och System Center Virtual Machine Manager ger funktionalitet motsvarande VMWare till en tredjedel av kostnaden. 2 Active Directory, som fortfarande är en av Windows Server-kundernas mest verksamhetskritiska funktioner, används även för uppdateringshantering i Windows Server 2008 R2, samtidigt som 2 Kostnaderna baseras på en jämförelse mellan Windows Server 2008 Enterprise med Hyper V och Microsoft System Center Server Management Suite Enterprise med VMwares VMware Infrastructure Enterprise med VMware vcenter Server. Två års supportkostnader ingår för båda. Jämförelsen baseras på Microsofts beräknade återförsäljningspriser och publicerade VMware priser på De faktiska återförsäljningspriserna kan variera. Mer information om jämförelsen finns på cost comparisons.mspx. 6

7 fortsatt oöverträffad identitets- och åtkomsthantering tillhandahålls. Nya grupprincipobjekt för Active Directory möjliggör bättre kontroll över Windows-servrar och -datorer och erbjuder även nya energisparfunktioner. För att göra det så enkelt som möjligt för IT-chefer att implementera de här funktionerna innehåller Windows Server 2008 R2 nya Active Directory Administrative Center, som bygger på det välkända Windows Server-gränssnittet Microsoft Management Console och som samlar flera av de viktigaste Active Directory-konsolerna och guiderna på en enda plats. Active Directory Administrative Center innehåller även några nya hanteringsfunktioner, bland annat har Active Directory fått en papperskorg som gör det möjligt att enkelt återställa objekt som oavsiktligt tagits bort. Precis som många av de nya hanteringskonsolerna som ingår i Windows Server 2008 R2 bygger Active Directory Administrative Center helt på den senaste uppdateringen av Windows PowerShell. Windows PowerShell är en annan hanteringsfunktion som introducerades i Windows Server 2008 och som förbättrats betydligt i Windows Server 2008 R2 med nya funktioner baserat på feedback från kunderna. Windows PowerShell är ett flexibelt kommandoradsskal och skriptspråk som möjliggör anpassningsbar och automatisk hantering av Windows Server i datacentret. Windows Server 2008 R2 har bidragit till att förbättra Windows PowerShell med ett grafiskt gränssnitt, fjärranslutningsfunktioner och fler än 240 nya cmdlets som syftar till att förenkla vanliga administrativa uppgifter. Energisparfunktioner i datacentret I Windows Server 2008 R2 ingår flera nya funktioner som utformats för att hjälpa kunderna att minska sina energikostnader. Microsoft har förbättrat energisparfunktionerna i processorn, introducerat helt nya energisparfunktioner för lagring och implementerat andra förbättringar på processornivå som ger en bättre energieffektivitet redan från början och som kan användas utan att en administratör behöver utföra några konfigurationer. I Windows Server 2008 R2 ingår även nya funktioner för energimätning och energisparande som ger en djupare inblick i servrarnas energianvändning. Administratörerna kan samla data om energiförbrukningen med hjälp av välbekant teknik som produktsviten System Center, Windows PowerShell-skript och även tredjepartsverktyg. Tillsammans kan de här funktionerna hjälpa till att förbättra energieffektiviteten med upp till 18 % jämfört med Windows Server 2003 R2. 7

8 Med hjälp av Windows 7 kan Windows Server 2008 R2 öka kostnadsbesparingarna även utanför datacentret hela vägen till datorn. I Windows Server 2008 introducerades den här funktionen med Windows Vista, och i Windows Server 2008 R2 ingår nya grupprincipobjekt för Active Directory som möjliggör en ännu mer detaljerad kontroll över energiförbrukningen i Windows 7-datorer. Ökad tillförlitlighet utan ökade ägandekostnader Möjligheten till kostnadsbesparingar är viktig i den nya optimerade visionen för datacenter, men en stor del av de kostnadsbesparande åtgärderna består i att förebygga dyra problem. ITchefernas största bekymmer under de kommande åren blir att öka drifttiden och tillförlitligheten i IT infrastrukturen. Med flera viktiga funktioner som syftar till att uppfylla det kravet blir Windows Server 2008 R2 ett viktigt hjälpmedel. Windows PowerShell är en nyckelfaktor för ITchefer som vill förbättra de serviceavtal (SLA) de erbjuder i sin verksamhet. Med hjälp av ytterligare 240 inbyggda cmdlets, den nya integrerade skriptmiljön (ISE) i Windows PowerShell och fjärrfunktioner i Windows PowerShell kan administratörerna nu hantera och felsöka flera fjärranslutna servrar utan att behöva uppsöka servrarna eller upprätta särskilda fjärranslutningar. Det betyder mindre arbete med hantering och underhåll av servrarna och bättre prestanda och tillförlitlighet totalt sett. En nära integrering med produktsviten Microsoft System Center innebär en vidareutveckling av administratörens möjlighet att erbjuda förbättrad IT-prestanda. Först och främst innebär det lägre inlärningskurvor för IT-personalen och förbättrad analys och rapportering över separata serverplattformar. Detta minskar både kostnaden för implementering och daglig drift, och säkerställer att befintliga IT-resurser kan erbjuda bättre drifttid och tillförlitlighet i serviceavtalen än tidigare. För det andra gör de nya rapporterings- och analysverktygen i System Center att IT-administratörerna får tidigare och mer detaljerade varningar om potentiella problem. För det tredje innehåller Windows Server 2008 R2 nya funktioner som ger vägledning om hantering och implementering, vilket innebär att IT-administratörerna kan optimera nya server- 8

9 infrastrukturer och distributioner mer effektivt. Microsoft introducerade Best Practices Analyzers (BPA:n) inom tidsramen för Windows Server Med det här guideverktyget analyseras specifika funktioner i Windows Server 2008 automatiskt, och serverkonfigurationen jämförs med en kunskapsbas hos Microsofts som har koppling till ämnet. I den rapport som jämförelsen resulterar i definieras tydliga problemområden med förslag på korrigeringar för att hålla infrastrukturen i gång i enlighet med aktuell expertis. I Windows Server 2008 R2 har BPA:n införts i samtliga serverroller för bästa möjliga rådgivning med de bästa tipsen och konfigurationerna för Windows Server 2008 R2. Microsoft planerar även att introducera nya BPA:n i flera av Microsofts företagsprodukter som Exchange Server 2010 och SQL Server 2008 R2. Nya spännande scenarier Windows Server 2008 R2 ger kunden nya flexibla och tillförlitliga verktyg för hantering och kontroll av IT-infrastrukturen. Detta innebär inte enbart kostnadsbesparingar och ökad tillförlitlighet utan ger även IT-administratörerna möjlighet att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna erbjuda helt nya verktyg och resurser som möter nya affärskrav. Kortfattat erbjuder Windows Server 2008 R2 mer IT-rörlighet än varje tidigare Windows Server-plattform. Nya virtualiseringsverktyg, webbresurser och förbättringar som underlättar hanteringen kan hjälpa dig spara tid och minska kostnaderna, och utgör en plattform för en dynamisk och mer effektiv hantering av datacentret. Det nya IIS 7.5 innehåller till exempel ett nytt enhetligt administrationsgränssnitt och funktioner för PHP- och.net-program på Server Core. Det gör att IT-cheferna kan köra en enda, förenklad webbserver för flera programplattformar. Den uppdaterade serverhanteringskonsolen och Windows PowerShell 2.0 fungerar med de nya funktionsplattformarna och ger kunden bättre kontroll, ökad effektivitet och möjlighet att reagera på ändrade affärsbehov snabbare än tidigare. Windows Server 2008 R2 tillför även kraftfulla förbättringar till Hyper-V med Microsofts virtualiseringsplattform för inkorgar, som introducerades i Windows Server 2008 och som redan är en av de nya funktionerna som uppskattas allra mest av våra kunder. I Hyper-V i Windows Server 2008 R2 ingår direktmigrering möjligheten att flytta virtuella servrar över fysiska värddatorer i datacentret utan att användarna uppfattar något driftavbrott, vilket innebär att IT-personalen kan omstrukturera datacentret efter företagets behov utan att viktiga arbetsflöden avbryts. Det är en enorm fördel för IT-avdelningar som har ont om resurser, eftersom funktionen redan ingår som en tillgänglig roll i Windows Server 2008 R2. Genom att använda Hyper-V i R2 har tidiga användare som Lionbridge Technologies kunnat minska hanteringstiden för virtuella servrar från timmar till minuter samtidigt som besparingar görs på såväl serverutrymme som energikostnader. En ny nätverksupplevelse Även nätverksfunktionerna har genomgått utomordentliga förbättringar i Windows Server 2008 R2, vilket fått till resultat att det blivit enklare för IT-cheferna att erbjuda flexiblare, effektivare och säkrare anslutningar till distansarbetare och filialkontor. Anledningen till detta förklaras främst av viktiga synergieffekter mellan Windows Server 2008 R2 och det nya klientoperativsystemet Windows 7. I och med att de här två plattformarna fungerar bättre tillsammans kan Microsoft erbjuda nya spännande funktioner som utökar IT-administratörernas beredskap samtidigt som organisationens kostnader minskas. 9

10 DirectAccess är en ny tillförlitlig nätverksteknik som automatiskt ger användarna en säkrare anslutning till företagets nätverk oavsett vilket nätverk de är anslutna till. Det betyder att företagets nätverk och intranät följer med användarna vart de än beger sig hem, till kaféet eller till flygplatsen, och till och med till kundens nätverk helt automatiskt. Med Windows Server 2008 R2 och Windows 7 behöver organisationen inte implementera ett dyrt virtuellt privat nätverk (VPN). Tekniken är dessutom dubbelriktad, vilket innebär att förutom att användarna kan se företagsnätverket utan att extra anslutning krävs kan administratörerna se och hantera de fjärranslutna användarna som om de vore lokala klienter. Detta kan minska behovet av ytterligare hanteringscykler och pengar för olika hantering av fjärranslutna och lokala användare något som kräver en policy för distansarbete, arkitektur för programdistribution eller korrigeringar vid fjärranslutning osv. En klient är helt enkelt en klient som kan hanteras i Windows Server 2008 R2 oavsett var de är anslutna. BranchCache är en annan nätverksteknik med "bättre tillsammans"-funktion. Funktionen gör det möjligt för filialkontorens Windows 7-klienter att få åtkomst till lokalt cachelagrade uppgifter från företagsnätverket. Uppgifterna kan lagras i ett antal Windows 7-datorer på filialkontoret (distribuerat läge) eller på en Windows Server 2008 R2 som är placerad på filialkontoret (värdläge). Varje konfiguration ger användarna mycket snabbare åtkomst till data eftersom de cachelagras lokalt samtidigt som säkerheten kan upprätthållas och den mängd trafik som rör sig över eventuellt dyra WAN-länkar minskar, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar på upp till 40 % i tidigt kundutnyttjande. Genom att använda både BranchCache och DirectAccess har företag som Convergent Computing minskat den veckovisa IT-hanteringstiden med minst 60 %, samtidigt som bandbreddskostnader på närmare amerikanska dollar om året sparats in. Remote Desktop Services och VDI En särskilt spännande ny funktion i både Windows Server 2008 R2 och Windows 7 är utvecklingen av Terminal Services till Remote Desktop Services (RDS) och det sätt funktionen utnyttjar tekniken i den virtuella skrivbordsinfrastrukturen (VDI), inklusive Microsoft App-V, som erbjuder programvirtualisering. Kombinationen har blivit en central fråga i Microsofts virtualiseringsvision och gör det möjligt för IT-administratörer att erbjuda virtualiserade resurser, program och till och med hela datorer i lokala eller WAN-nätverk (Wide Area Network) med nya förbättringar i protokollen som gör att användarna inte ens kan avgöra om programmen körs lokalt eller i datacentret. Administratörerna är värdar för specifika program eller hela datormiljöer på en server och ger specifika användare eller grupper av användare åtkomst till resurserna. Förbättringar i protokollarkitekturen kring RDS och VDI innebär att användarna får en mycket bättre upplevelse med fjärranslutna program, exempelvis stöd för avancerad grafik- och ljudteknik samt flera bildskärmar. En nära integrering med Windows 7 innebär att programmen och datorerna dyker upp på användarens startmeny och att de normalt körs lika fort som lokalt installerade program något som ger IT-administratörerna en snabbare och enklare programdistribution och användarna en bättre upplevelse. 10

11 Slutsats Windows Server 2008 R2 är den rätta serverplattformen för dagens resursbegränsade företag men även för små och medelstora företag. Den kombinerar verktyg och funktioner som känns igen från Windows Server 2008 med nya kraftfulla funktioner och enklare implementering. Den utnyttjar teknik som Hyper-V och Remote Desktop Services som ger slutanvändarna nya produktivitetsverktyg och som samtidigt räddar IT-budgeten genom att samordna kostnaderna för program- och maskinvara. I Windows Server 2008 R2 ingår även ett flertal energibesparande funktioner som utformats för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Dessutom ger Windows Server 2008 R2 viktiga synergieffekter med Windows 7. Det betyder att ITadministratörer kan erbjuda användarna arbets- och resursförbättringar samtidigt som funktionerna används för att minska ägandekostnaderna. Synergieffekterna av de nya funktionerna bidrar till att göra Windows Server 2008 R2 till den bästa plattformen för företag som vill minska IT-kostnaderna och samtidigt öka IT-flexibiliteten, svarstiderna och tillförlitligheten. Windows Server 2008 R2 är verkligen hjärtat i det nya optimerade datacentret. Ytterligare resurser Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 erbjuder flera nya hanterings- och produktivitetsfunktioner. Läs mer på System Center System Center-lösningar hjälper IT-personalen att hantera fysiska och virtuella IT-miljöer i datacentret, klientdatorer och enheter. Läs mer på Solution Accelerators Solution Accelerators är gratis, auktoritativa resurser som hjälper IT-personalen att proaktivt planera, integrera och administrera IT-systemen. Särskilt sviten med Solution Accelerators för servrar ger råd och automatiserade verktyg för att du ska kunna få åtkomst till maskinvaran och kunna planera, distribuera och på ett säkert sätt administrera Windows-baserade servrar. Läs mer på technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators. 11

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola Gör mer med mindre Motorola: att spara tid och pengar Motorola, Inc. utvecklar kommunikationselektronik som har hjälpt företag att bli mer effektiva i flera årtionden. Företaget förbättrade sin egen IT-miljö

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

8virtualisering. Banken som kan spara miljoner 10. Lönsamma IT-investeringar. Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4

8virtualisering. Banken som kan spara miljoner 10. Lönsamma IT-investeringar. Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8virtualisering Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4 IT-katastrofen ett minne blott 6 Intervjun:

Läs mer

Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader

Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader En faktarapport från ENTERPRISE MANAGEMENT ASSOCIATES (EMA ) framtagen för Cisco April 2011 EMA: IT- & datahanteringsundersökning, branschanalyser

Läs mer

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS VIRTUALISERING 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG FYSISKA SERVRAR FOTO:

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Supporten för Windows Server 2003 upphör

Supporten för Windows Server 2003 upphör RAPPORT FÖR LEDNINGEN Supporten för Windows Server 2003 upphör Sponsored by: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah BAKGRUND För ett decennium sedan rönte Microsoft stora framgångar på datacentermarknaden

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Identitets- och säkerhetslösningar. Bygg upp en tillförlitlig miljö

Identitets- och säkerhetslösningar. Bygg upp en tillförlitlig miljö Identitets- och säkerhetslösningar Bygg upp en tillförlitlig miljö Tillit Tillit bör vara kärnan i alla identitets- och säkerhetshanteringslösningar. Att bara ha sina hanterings- och säkerhetsrutiner nedskrivna

Läs mer

HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad

HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad i datacentret Innehållsförteckning Inledning..................................................................... 1 Fördelarna

Läs mer

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MOLNIG INTRODUKTION FÖR NYBÖRJARE CLOUD COMPUTING SID 4 SKALBARA RESURSER NYHETER SID 6 PÅ REN SVENSKA AKTUELLT SID 8 LÖNSAMMA nr

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Startguide till paketerade it-tjänster

Startguide till paketerade it-tjänster Startguide till paketerade it-tjänster För att bli ett framgångsrikt tjänsteföretag som erbjuder paketerade it-tjänster krävs en stabil affärsstrategi och tjänsteleveransmodell, såväl som den rätta tekniken.

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Unified Messaging övertygar

Unified Messaging övertygar Ändringar i Unified Communications gör UM till det rätta valet för de flesta företag. Marty Parker Huvudansvarig på UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009 Inledning: Unified Messaging är för

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar EXAMENSARBETE våren 2015 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar Författare Henrik Kristoffersson

Läs mer

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHANTERING NY UNDERSÖKNING: E-POSTARKIVERING I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Läs mer

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult Rapport framtagen för Microsoft Corporation Oktober 2007 Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Implementering och migrering av virtuell servermiljö

Implementering och migrering av virtuell servermiljö Implementering och migrering av virtuell servermiljö Implementation and migration of virtiual server environment Andreas Skymberg Examensarbete inom datornät Högskoleingenjör Dergree Project in Computer

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: Datormoln, möjligheter, utmaningar, molnanvändare, molnleverantör, molntjänst.

Sammanfattning. Nyckelord: Datormoln, möjligheter, utmaningar, molnanvändare, molnleverantör, molntjänst. Örebro universitet Handelshögskolan Informatik med systemvetenskaplig inriktning C Handledare: Hannu Larsson Examinator: Ella Kolkowska Höstterminen 2013 Företag bland molnen Rickard Böö 900916 Jonatan

Läs mer