The 8th Barents Industrial Partnership Meeting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The 8th Barents Industrial Partnership Meeting"

Transkript

1 The 8th Barents Industrial Partnership Meeting Cape East, Haparanda, den 15 juni 2011 Dokumentation av Åsa Petersen Moderator: K-G Bergström 1

2 Per-Ola Eriksson, Norrbottens Landshövding: I dag samlas vi från fyra nationer Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson, tillträdande ordförande i Barents Regionråd, hälsade välkommen till den åttonde upplagan av Barents Industrial Partnership. Här möts näringsliv, forskare, samhällsplanerare och politiker från det vidsträckta Barentsområdet för att diskutera vår gemensamma framtid. Årets möte äger rum på Cape East i Haparanda, precis vid gränsen mellan Sverige och Finland. Det här brukar kallas världens fredligaste gräns. Idag ser vi ett samarbete över gränsen som kanske saknar motstycke i världen, sa Per- Ola Eriksson. Barents Industrial Partnership har tre mål: 1) Samarbetet ska stärka tillväxten och breddningen av näringslivet i hela Barentsregionen. 2) Samarbetet ska stimulera till gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter som underlättar handel och investeringar, gemensamma marknader och forskningssamverkan mellan företag. 3) Samarbetet ska säkerställa goda affärsmöjligheter samt identifiera och undanröja hinder för handel och investeringar genom en ökad dialog mellan näringslivet och politiken. Barentsregionen är en av världens mest intressanta regioner, säger Per- Ola Eriksson. Här finns stora tillgångar av skog, olja, gas och metaller. Det är råvaror som efterfrågas över hela världen. Här finns skickliga företag med starka positioner på sina världsmarknader. Här finns forskning i världsklass, inom allt från gruvteknik till medicinteknik och IT. Här finns välutvecklade samhällen med kunniga människor och politiker som har en vilja att bygga goda grannrelationer och attraktiva samhällen. Men det finns utmaningar. För att nå de mål som vi har satt upp måste vi än mer stärka samarbetet mellan centrala och regionala myndigheter å ena sidan och ekonomiska nyckelaktörer å andra sidan. Det handlar om att vi är öppna och intresserade av det som händer i våra grannländer för att se möjligheter till gemensamma aktiviteter, säger Per- Ola Eriksson. Han menar att vi inte kan se kortsiktiga ekonomiska vinster som den främsta drivkraften för tillväxt. Tvärtom är det den långsiktiga hållbarheten som är det vinnande konceptet. 2

3 Med tanke på att en del av våra viktiga drivkrafter är just naturresurser ställer det särskilt stora krav på oss att utveckla teknik och kunnande som klarar högt ställda miljömål. På sikt kommer en sådan kunskap att vara en säljbar kompetens i sig själv, säger Per- Ola Eriksson. Han avslutar med att säga att Barentsregionen tillhör framtiden. Vi behöver inte vänta på att framtiden ska drabba oss. Vi ska själva vara med och utforma den. 3

4 Frank Nilsson, regeringsrepresentant: Pajala och Kina hör ihop Frank Nilsson är näringsminister Maud Olofssons stabschef och den svenska regeringens representant på konferensen. Han har sina rötter i byns Lansjärv strax norr om Överkalix. I min släkt finns tre generationers handlare och entreprenörer. Vår butik låg mitt i byn på vägen upp mot Malmfälten. Mina farföräldrars jobb och liv är i mångt och mycket en berättelse om de möjligheter och utmaningar som finns här i norra Sverige men också i övriga Barentsområdet. Alliansregeringen i Sverige har som huvudprioritering att skapa fler jobb och växande företag i hela Sverige, säger Frank Nilsson. Det är också den prioriteringen vi har valt för vårt ordförandeskap i Barentsrådet. Att sätta regionens konkurrenskraft högst upp på agendan för vårt samarbete. Frank Nilsson hävdar att Barentsregionens betydelse för den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften ökar. I Pajala norr om Haparanda, som haft en negativ befolkningsutveckling sedan talet, startas nu två nya gruvor tack vare de höga råvarupriserna som drivs fram av utvecklingen i Kina. Pajala är ett lysande exempel på ett Barentsgemensamt projekt, menar Frank Nilsson. Gruvorna ligger i Sverige och Finland. Logistik och transport sker från Sverige via Norge. Arbetskraften kommer från alla våra länder. Det må vara väldigt långt mellan Peking och Pajala men de är mer än någonsin tidigare beroende av varandras utveckling. Det finns just nu två saker som hela världen efterfrågar, säger Frank Nilsson. Det är råvaror och hållbara energilösningar. En tillväxt som sker på bekostnad av miljön har nämligen ett högt pris i sämre livsmiljöer, försurade vattendrag och lägre levnadsstandard. Även här finns delar av svaret att hitta i Barentsområdet. Om vi kan fortsätta bruka våra skogar, både hållbart och ekonomiskt lönsamt, kan vi även bidra till en säker råvarutillgång och till utveckling inom bioenergi och bioteknologi. Frank Nilsson är övertygad om att vi kan använda allt det kunnande som finns inom industrin och i skogsproduktionen för att bli världsledande inom ny förnybar energi. Men räcker råvarorna och kompetensen för att göra Barentsregionen starkare? Frank Nilssons svar är nej. Vi behöver även politiker som förstår varför företagande är så viktigt. Varför handelshinder över våra gränser måste rivas. Varför investeringar måste ske i utbildning, forskning och infrastruktur. 4

5 Om vi ska kunna bli mer konkurrenskraftiga och skapa ett mer attraktivt Barentsområde måste vi göra flera saker samtidigt, avslutar Frank Nilsson. Vi måste jobba med det som naturen ger oss råvaror och samtidigt diversifiera och bredda vårt övriga näringsliv. 5

6 Block 1: Investeringar i Barentsregionen Vi har en enorm potential Mellan 2011 och 2020 beräknas investeringarna i Barentsregionen landa på hela 121 miljarder euro. Det visar en kartläggning gjord av Barents Företagarråd. Det här visar att Barentsregionen har en enorm potential, säger projektledaren Seppo Ahola. Alla investeringsprojekt värda över 1,5 miljoner euro i Sverige, Norge, Finland och Ryssland har kartlagts. Energibranschen står för de största investeringarna. Sedan kommer olja/gas, infrastruktur, gruvor och byggande. Även processindustrin lockar till sig investeringar. Företagare i Barentsregionen kan ha stor nytta av webbplatsen Partnerboken kartlägger 1500 investeringsprojekt i Barentsregionen. Där finns uppgifter om projektens storlek, tidsram och kontaktpersoner. Att använda partnerboken innebär stora möjligheter för små och medelstora företag som vill bli underleverantörer till makroprojekt, säger Seppo Ahola. Jostein Gaasemyr, vice VD för Statoil, berättar om företagets kommande investeringar i Barentsregionen. Tendensen är att utvinningen av olja och gas flyttar norrut. Utmaningarna för Statoil är att ha en modern investeringsportfölj, att olja- och gasproduktionen faller samt att investeringsprojekten blir mindre men många fler. När en fyndighet har gjorts tar det ofta över 30 år innan oljan och gasen verkligen kan utvinnas. Det måste finnas tid för utredning, basetablering, utbyggnad och produktion som slutligen resulterar i full drift. Statoils ambition till år 2020 är att upprätthålla vår produktion av olja och gas, säger Jostein Gaasemyr. Carina Martinsson, HR- advisor på LKAB, talar om järnmalmsmarknadens utsikter. Prognosen fram till år 2050 är att järnmalmsproduktionen i världen ska öka med tre miljarder ton. LKAB har 90 procent av den europeiska marknaden. Fram till 2015 räknar företaget med att öka sin produktion av järnmalmspellets med 37 miljoner ton. Investeringar ska göras i de befintliga gruvorna i Kiruna och Malmberget. Framförallt ska den nya gruvan i Svappavaara tas i bruk. Fyndigheter ska utvinnas från Mertainen, Gruvberget och Leveäniemi. Investeringarna på Svappavaarafältet kommer att kräva nyrekryteringar av cirka 500 personer. Utöver detta behövs personal i underhålls- och serviceorganisationen, säger Carina Martinsson. Jonas Lundström är vice VD för Northland Resources, det företag som etablerar nya järnmalmsgruvor i svenska Kaunisvaara och finska Hannukainen. 6

7 Hela vår produktion är såld för åtta år framåt, säger Jonas Lundström. I Kaunisvaara är byggprojektet i full gång. Gruvan beräknas vara i full drift under I Hannukainen är tillståndsprocessen inledd. Den stora lönsamhetsstudien beräknas vara klar innan årets slut. Northland Resources är ett nytt gruvföretag. Men ledningsgruppen är erfaren, gruvprojekten är finansiellt robusta och företaget är lokaliserat i en väl etablerad gruvregion. Northland Resources kunder investerar i företaget. Det visar att de tror på oss, säger Jonas Lundström. Martti Kaikkonen är regionchef på YIT. De är Europaledande inom installation och service av fastighetstekniska tjänster. Förra året var omsättningen fyra miljarder euro. När skogsindustrin gick ner frågade vi oss vad vi kan erbjuda gruvindustrin, berättar Martti Kaikkonen. Partnerskap är deras affärsmodell. Kunden vet vilka behov som finns och YIT finner lösningen. Företaget driver även egna stora byggprojekt. De bygger bostadshus i finska Rovaniemi, Kemi och Uleåborg. Samt fritidshus i Ylläs, Levi och Ruka. Det gäller att sköta om och bevara turistnäringen som en del av samhällets helhet, så att inte turistnäringen tar kol på vår rena natur, säger Martti Kaikkonen. Anatoly Glushkov är chef för Norra Handelskammaren i Murmansk. Han berättar att tillväxten i Murmanskregionen ökar sedan finanskrisen. Arbetslösheten minskar sedan december Ett viktigt mål är att förbättra investeringsatmosfären i regionen. Anatoly Glushkov hoppas att Ryssland kommer med i Världshandelsorganisationen WTO i år. Vidare ska administrativa hinder för affärsverksamhet avskaffas. Den ryska federationen har beslutat att lagstiftning och dokument som rör affärsverksamhet ska utformas federalt. Utkasten ska bedömas utifrån synvinkeln medför det här nya hinder för näringslivet? Handelskamrarna är med i arbetet, säger Anatoly Glushkov. Under 2010 investerades nästan 100 miljoner dollar i Murmanskregionen. Största handelspartners är Nederländerna, Kina och Norge. Murmanskregionen har tagit fem strategiska initiativ som ska förbättra affärsmöjligheterna i området: 1) Hamnen i Murmansk ska utvecklas. 2) På Shtockmanfältet ska investeringar i infrastruktur och teknologi möjliggöra gasutvinning. 3) Kluster och industriparker ska etableras runt strategiska projekt. 7

8 4) Fiskesektorn ska rekonstrueras på en ny teknologisk och organisatorisk bas. 5) Ekonomiska satsningar ska göras för att attrahera unga talanger och för att få folk att vilja stanna kvar i regionen. 8

9 Block 2: Kompetensförsörjning och arbetsmarknad Gruvorna och turismen är framtiden Gruvprojekt och turismnäringen är framtiden i finska Lappland. Det berättar Tero Hyttinen. Han är arbets- och näringsbyrådirektör i Meri-Lappi och ordförande i Crossborder Tornedalens styrgrupp. I finska Lappland bor fyra procent av den finska befolkningen. De producerar 10 procent av Finlands BNP. Det är hårt för dem som bor här att behöva arbeta åt de lata i söder, säger Tero Hyttinen med ett skämtsamt leende. Northland Resources etablering i Kolari/Pajala höjer temperaturen på gruvnäringen rejält. I finska Lappland finns bland annat fyndigheter av malm, guld och uran. Ungefär 3300 personer arbetar inom turismen i finska Lappland. 700 av dem är entreprenörer. En stor del av arbetskraften är lokal. En mindre del kommer från andra delar av Finland. Bolaget Fennovoima planerar att anlägga ett nytt kärnkraftverk i norra Finland. Det blir antingen i Simo eller Pyhäjoki. Beslutet väntas under hösten Som mest kommer bygget att engagera 3000 byggnadsarbetare. Sedan behöver kärnkraftverket mellan 300 och 400 anställda, säger Tero Hyttinen. Majvor Johansson är arbetsförmedlingschef för Luleåområdet. Hon sitter även i kompetensförsörjningsutskottet för Norrbotten, som samordnar regionala kompetensutvecklingsfrågor. Arbetsmarknaden i Norrbotten går som tåget. Antalet lediga platser ökar och arbetslösheten minskar. Det gäller IT, gruvor, bygg, transport och privata tjänster. Nu måste vi arbeta gemensamt för att klara kompetensförsörjningen, säger Majvor Johansson. Kompetensförsörjningsutskottet ligger under det regionala partnerskapet och startade på regeringens uppdrag I utskottet sitter representanter för näringslivet, facket, utbildningen och myndigheter. Den huvudsakliga ambitionen är att utbudet av kompetens på arbetsmarknaden ska möta efterfrågan. För att lyckas måste Norrbotten ta tillvara utlandsfödda personer och försöka behålla unga kvinnor. Det handlar även om att skapa attraktiva boendemiljöer. Allt detta förutsätter bred samverkan i länet. Det är en tuff men spännande och rolig utmaning, säger Majvor Johansson. Åsa Tjärnberg är projektledare på IUC Norrbotten AB. Det är ett regionalt utvecklingscentrum för små och medelstora företag inom verkstads-, trä- och elektronik/it- branschen samt inom nya tillväxtområden. IUC ligger bakom TBN- metoden, som står för Tillväxt i Befintligt Näringsliv. Det är ett unikt verktyg, utvecklat i Norrbotten, som kartlägger tillväxtmöjligheter i små och medelstora företag. 9

10 Vi genomför utvecklingssamtal med företagsledare i tvåårsintervaller. TBN har gett oss informationen att kompetensförsörjningen är den största utmaningen för företagen i Norrbotten. IUC är även mäklare av utbildningar. Främst små och medelstora företag, men även jättar som LKAB, får hjälp att hitta rätt utbildningar för sina behov. Som utbildningsmäklare hjälper IUC till med allt från kartläggning och upphandling till genomförande och uppföljning. Små och stora företag kan ha samma utbildningsbehov. Vi kan hjälpas åt för att öka kompetensen i regionen totalt, säger Åsa Tjärnberg. Gellivare Kompetens driver LiSA, Lärande i Samverkan. Det är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och kommunen i Gällivare med stöd från Europeiska Socialfonden. Syftet är att höja kunskapen om vad som skapar långsiktigt hållbara arbetsplatser. Aktiviteterna i LiSA ska leda till att medarbetarna ses som en viktig resurs inom organisationen. Det gynnar både individerna, företagen och samhällsutvecklingen. Aktiviteterna i LiSA sker på tre nivåer: 1) Ny kompetens. Här handlar det om att stötta kontinuerlig kompetensutveckling inom yrkesområdet. 2) Tillvarata befintlig kompetens. Den kompetens medarbetarna redan har, och deras behov av ny kompetens, måste kartläggas. För detta behövs former och metoder. 3) Skapa möjligheter i organisationerna för kompetensutveckling. Här har ledarna en nyckelroll. Organisationer måste byggas för att uppmuntra kompetensutveckling. I våra utbildningar ligger tyngdpunkten på ledarskap. Man måste komma högt upp i organisationen för att kunna förändra, säger LiSAs projektledare Pär Ömalm. Crossborder Tornedalen är ett partnerskapsprojekt för arbetsmarknaden längs den svensk- finska gränsen i Tornedalen. Den huvudsakliga avsikten med Crossborder Tornedalen är att främja rörlighet över landgränsen i alla dess former samt att identifiera och lösa gränshinder som kan ha en negativ inverkan på rörligheten, säger koordinatorn Lars Kero. Partnerskapet består bland annat av arbetsmarknadens parter och de lokala arbetsförmedlingarna. Projektet ligger under EURES, European Employment Services. Crossborder Tornedalen informerar om nationell och internationell mobilitet. Genom seminarier, workshops och nätverkande höjs kompetensen och förstärks arbetsmarknaden längs landgränsen. Crossborder Tornedalen deltar även på regionala, nationella och internationella rekryteringsmässor. 10

11 Arbetsmarknaden i Tornedalen har satt fart med etableringen av IKEA och nya gruvor. Till en rekryteringsmässa i Torneå kom 25 arbetsgivare och 2100 besökare. Det är inte illa i ett så glest befolkat område, säger Lars Kero. LKAB måste rekrytera 1200 personer på fem år för att klara sin produktion, berättar Carina Martinsson. Därför har företaget tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi för Den handlar om att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla arbetskraft. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder arbeten i attraktiva samhällen, säger Carina Martinsson. För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar LKAB bland annat på att utveckla: Säkerheten och arbetsmiljön Ledarskapet Kompetensutvecklingen och karriärmöjligheterna Jämställdheten och mångfalden Miljöansvaret 11

12 Block 3: Finansieringsmöjligheter inom Barents Money Money Money Irina Nazarova är seniorrådgivare i projektfinansiering på Internationella Barentssekretariatet. Hennes huvuduppgift är att marknadsföra finansieringsmöjligheter för projekt inom Barentsregionen. Till mig kan man komma för att få råd, stöd och rekommendationer när man ska söka finansiering för projekt. Information om alla olika finansieringsmöjligheter finns på vår hemsida, Möjligheterna till finansiering är minst sagt många. Medel till projekt inom Barentsregionen kan fås från: EU Kolarctic Karelia ENPI CBC Baltic Sea Region Interreg Iva Nord Northern Periphery Nordiska rådet Nordiska kulturfonden Nordic Energy Research Nordiska energi- och transportprogrammet Nordic Innovation Centre Nordiska projektexportfonden Norska Barentssekretariatet Svenska Sida samt NEFCO Stödformerna är många. De kan bestå i projektbidrag, ekonomiska garantier och sponsring. Man kan även få mikrokrediter och större lån, med olika regler för återbetalning. Miljöteknik är den tekniska investeringssektor som växer snabbast i världen. I Östeuropa växer miljöinvesteringarna med cirka åtta procent om året, säger Irina Nazarova. 12

13 NEFCO är en internationell finansieringsinstitution för miljöteknik i Barentsregionen. Den inrättades 1990 av de nordiska regeringarna. Huvuduppgiften är att tillhandahålla investeringskapital och lån för miljöprojekt som är angelägna för de nordiska länderna. NEFCO:s fonder är totalt värda 420 miljoner euro. Investeringarna kan ske i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och Litauen, säger Irina Nazarova. Kari Pessa, kontorschef på Handelsbanken i Haparanda, berättar om bankens service till sina företagskunder. Han läser upp Handelsbankens motto: Vi visar respekt och omtanke. Vi tänker på våra kunders långsiktiga bästa, inte vår egen kortsiktiga vinst. Vi gör det enkelt att vara kund hos oss och finns där våra kunder verkar. Handelsbanken finns i 22 länder. Däribland Sverige, Norge, Finland och Ryssland. De strävar som alla större banker efter helhetslösningar för kunderna och erbjuder allt från internettjänst till kapitalförvaltning och försäkringar. Finansiering är den största och tyngsta biten. Moderatorn K-G Bergström pressar Kari Pessa på om Handelsbanken, som brukar klara sig bäst av storbankerna genom ekonomiska kriser, verkligen vill vara med och finansiera nya företagsidéer. Vi är ingen riskkapitalist. Men om man har god återbetalningsförmåga är vi oftast med, säger Kari Pessa. 13

14 Paneldebatt: Hur skapar vi konkreta affärer för Barentsregionens små och medelstora företag? Moderator K-G Bergström: Hur ser ni på affärsutvecklingen i Barentsregionen? Kjell Hjelm, regionchef Företagarna: Vi har enormt goda förutsättningar i Barentsregionen. Våra inventeringar, som bygger på detaljkännedom och uppgifter från verkliga kontaktpersoner, visar att Barentsregionen står inför fantastiska investeringar som kan låta jättelika för en småföretagare. Många mindre företag backar och tror att de inte kan vara med på så stora satsningar. Men det kan man! Inte minst som underleverantör. K-G Bergström: Är det stora problem med mutor och korruption när man gör affärer med Ryssland? Kjell Hjelm: Nej, jag vill inte påstå det. Det har funnits sådana diskussioner. Men nu märker vi att ryska affärsmän vill göra seriösa affärer med norrbottniska affärsmän. Vi är inne i en process. Det största problemet är kommunikationerna. Att det tar timmar att ta sig från Luleå till Murmansk, oavsett om man åker buss, bilar eller flyger. K-G Bergström: Varför är affärsutbytet mellan Norrbotten och Murmansk så litet? Anatoly Glushkov, Norra Handelskammaren i Murmansk: Vi har länge varit oroliga över problemet. Företagssamarbetet är inte lika aktivt mellan Sverige och Murmansk som mellan Norge och Murmansk. Men vi har samarbetsprojekt på gång. Per-Ola Eriksson, landshövding: En förklaring är att Ryssland och Norge har landgränsen och oljefälten gemensamma. I Norrbotten har vi inga oljefält. Ekonomierna i Norge och Ryssland har ett större intresse av att utveckla samarbetet. K-G Bergström: Hur ser den svenska arbetsförmedlingens kontakter med Ryssland ut? Majvor Johansson, arbetsförmedlingschef för Luleåområdet: Ryska arbetssökande kommer till Norrbotten. De har ofta hög kompetens. Det gäller att vi välkomnar mångkulturella inslag i vårt företagande. K-G Bergström: Hur är det med det norska deltagandet i Barentssamarbetet? Sviktar norrmännen? Kjell Hjelm: Få norrmän är här just idag för att vi är i en konkurrenssituation. Norrmännen kunde inte komma hit för att de befinner sig på en energikonferens i Tromsö. K-G Bergström: Kommer det norrmän och söker jobb i Norrbotten? Majvor Johansson: Vi är duktigare på att ge svenskar jobb i Norge. Men till exempel callcenter i Kalix efterfrågar personal som pratar norska. Inom vårdsektorn och turismen har vi stor rörlighet från Sverige till Norge. Det beror på löneläget. 14

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Carina Martinsson HR-Advisor LKAB Haparanda 2011-06-15 Strategiska områden Minskande befolkningsunderlag Stora rekryteringsbehov Nuläget Populär arbetsgivare

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 31 januari genomförde Georange seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hôtel i samband med 21:a upplagan

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Minnesanteckningar 1 (6) 2013-09-10 Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 10 september 2013 Tid Kl. 13.00-16.00 Plats Sessionssalen, Länsstyrelsen Ledamöter: Göran Nilsson Birgitta Bergvall-Kåreborn

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin 2014-05-22, 08:30 - Bergforskdagarna 2014, Luleå........................................ Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin JOHAN FRISHAMMAR Ph.D., Professor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer