The 8th Barents Industrial Partnership Meeting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The 8th Barents Industrial Partnership Meeting"

Transkript

1 The 8th Barents Industrial Partnership Meeting Cape East, Haparanda, den 15 juni 2011 Dokumentation av Åsa Petersen Moderator: K-G Bergström 1

2 Per-Ola Eriksson, Norrbottens Landshövding: I dag samlas vi från fyra nationer Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson, tillträdande ordförande i Barents Regionråd, hälsade välkommen till den åttonde upplagan av Barents Industrial Partnership. Här möts näringsliv, forskare, samhällsplanerare och politiker från det vidsträckta Barentsområdet för att diskutera vår gemensamma framtid. Årets möte äger rum på Cape East i Haparanda, precis vid gränsen mellan Sverige och Finland. Det här brukar kallas världens fredligaste gräns. Idag ser vi ett samarbete över gränsen som kanske saknar motstycke i världen, sa Per- Ola Eriksson. Barents Industrial Partnership har tre mål: 1) Samarbetet ska stärka tillväxten och breddningen av näringslivet i hela Barentsregionen. 2) Samarbetet ska stimulera till gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter som underlättar handel och investeringar, gemensamma marknader och forskningssamverkan mellan företag. 3) Samarbetet ska säkerställa goda affärsmöjligheter samt identifiera och undanröja hinder för handel och investeringar genom en ökad dialog mellan näringslivet och politiken. Barentsregionen är en av världens mest intressanta regioner, säger Per- Ola Eriksson. Här finns stora tillgångar av skog, olja, gas och metaller. Det är råvaror som efterfrågas över hela världen. Här finns skickliga företag med starka positioner på sina världsmarknader. Här finns forskning i världsklass, inom allt från gruvteknik till medicinteknik och IT. Här finns välutvecklade samhällen med kunniga människor och politiker som har en vilja att bygga goda grannrelationer och attraktiva samhällen. Men det finns utmaningar. För att nå de mål som vi har satt upp måste vi än mer stärka samarbetet mellan centrala och regionala myndigheter å ena sidan och ekonomiska nyckelaktörer å andra sidan. Det handlar om att vi är öppna och intresserade av det som händer i våra grannländer för att se möjligheter till gemensamma aktiviteter, säger Per- Ola Eriksson. Han menar att vi inte kan se kortsiktiga ekonomiska vinster som den främsta drivkraften för tillväxt. Tvärtom är det den långsiktiga hållbarheten som är det vinnande konceptet. 2

3 Med tanke på att en del av våra viktiga drivkrafter är just naturresurser ställer det särskilt stora krav på oss att utveckla teknik och kunnande som klarar högt ställda miljömål. På sikt kommer en sådan kunskap att vara en säljbar kompetens i sig själv, säger Per- Ola Eriksson. Han avslutar med att säga att Barentsregionen tillhör framtiden. Vi behöver inte vänta på att framtiden ska drabba oss. Vi ska själva vara med och utforma den. 3

4 Frank Nilsson, regeringsrepresentant: Pajala och Kina hör ihop Frank Nilsson är näringsminister Maud Olofssons stabschef och den svenska regeringens representant på konferensen. Han har sina rötter i byns Lansjärv strax norr om Överkalix. I min släkt finns tre generationers handlare och entreprenörer. Vår butik låg mitt i byn på vägen upp mot Malmfälten. Mina farföräldrars jobb och liv är i mångt och mycket en berättelse om de möjligheter och utmaningar som finns här i norra Sverige men också i övriga Barentsområdet. Alliansregeringen i Sverige har som huvudprioritering att skapa fler jobb och växande företag i hela Sverige, säger Frank Nilsson. Det är också den prioriteringen vi har valt för vårt ordförandeskap i Barentsrådet. Att sätta regionens konkurrenskraft högst upp på agendan för vårt samarbete. Frank Nilsson hävdar att Barentsregionens betydelse för den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften ökar. I Pajala norr om Haparanda, som haft en negativ befolkningsutveckling sedan talet, startas nu två nya gruvor tack vare de höga råvarupriserna som drivs fram av utvecklingen i Kina. Pajala är ett lysande exempel på ett Barentsgemensamt projekt, menar Frank Nilsson. Gruvorna ligger i Sverige och Finland. Logistik och transport sker från Sverige via Norge. Arbetskraften kommer från alla våra länder. Det må vara väldigt långt mellan Peking och Pajala men de är mer än någonsin tidigare beroende av varandras utveckling. Det finns just nu två saker som hela världen efterfrågar, säger Frank Nilsson. Det är råvaror och hållbara energilösningar. En tillväxt som sker på bekostnad av miljön har nämligen ett högt pris i sämre livsmiljöer, försurade vattendrag och lägre levnadsstandard. Även här finns delar av svaret att hitta i Barentsområdet. Om vi kan fortsätta bruka våra skogar, både hållbart och ekonomiskt lönsamt, kan vi även bidra till en säker råvarutillgång och till utveckling inom bioenergi och bioteknologi. Frank Nilsson är övertygad om att vi kan använda allt det kunnande som finns inom industrin och i skogsproduktionen för att bli världsledande inom ny förnybar energi. Men räcker råvarorna och kompetensen för att göra Barentsregionen starkare? Frank Nilssons svar är nej. Vi behöver även politiker som förstår varför företagande är så viktigt. Varför handelshinder över våra gränser måste rivas. Varför investeringar måste ske i utbildning, forskning och infrastruktur. 4

5 Om vi ska kunna bli mer konkurrenskraftiga och skapa ett mer attraktivt Barentsområde måste vi göra flera saker samtidigt, avslutar Frank Nilsson. Vi måste jobba med det som naturen ger oss råvaror och samtidigt diversifiera och bredda vårt övriga näringsliv. 5

6 Block 1: Investeringar i Barentsregionen Vi har en enorm potential Mellan 2011 och 2020 beräknas investeringarna i Barentsregionen landa på hela 121 miljarder euro. Det visar en kartläggning gjord av Barents Företagarråd. Det här visar att Barentsregionen har en enorm potential, säger projektledaren Seppo Ahola. Alla investeringsprojekt värda över 1,5 miljoner euro i Sverige, Norge, Finland och Ryssland har kartlagts. Energibranschen står för de största investeringarna. Sedan kommer olja/gas, infrastruktur, gruvor och byggande. Även processindustrin lockar till sig investeringar. Företagare i Barentsregionen kan ha stor nytta av webbplatsen Partnerboken kartlägger 1500 investeringsprojekt i Barentsregionen. Där finns uppgifter om projektens storlek, tidsram och kontaktpersoner. Att använda partnerboken innebär stora möjligheter för små och medelstora företag som vill bli underleverantörer till makroprojekt, säger Seppo Ahola. Jostein Gaasemyr, vice VD för Statoil, berättar om företagets kommande investeringar i Barentsregionen. Tendensen är att utvinningen av olja och gas flyttar norrut. Utmaningarna för Statoil är att ha en modern investeringsportfölj, att olja- och gasproduktionen faller samt att investeringsprojekten blir mindre men många fler. När en fyndighet har gjorts tar det ofta över 30 år innan oljan och gasen verkligen kan utvinnas. Det måste finnas tid för utredning, basetablering, utbyggnad och produktion som slutligen resulterar i full drift. Statoils ambition till år 2020 är att upprätthålla vår produktion av olja och gas, säger Jostein Gaasemyr. Carina Martinsson, HR- advisor på LKAB, talar om järnmalmsmarknadens utsikter. Prognosen fram till år 2050 är att järnmalmsproduktionen i världen ska öka med tre miljarder ton. LKAB har 90 procent av den europeiska marknaden. Fram till 2015 räknar företaget med att öka sin produktion av järnmalmspellets med 37 miljoner ton. Investeringar ska göras i de befintliga gruvorna i Kiruna och Malmberget. Framförallt ska den nya gruvan i Svappavaara tas i bruk. Fyndigheter ska utvinnas från Mertainen, Gruvberget och Leveäniemi. Investeringarna på Svappavaarafältet kommer att kräva nyrekryteringar av cirka 500 personer. Utöver detta behövs personal i underhålls- och serviceorganisationen, säger Carina Martinsson. Jonas Lundström är vice VD för Northland Resources, det företag som etablerar nya järnmalmsgruvor i svenska Kaunisvaara och finska Hannukainen. 6

7 Hela vår produktion är såld för åtta år framåt, säger Jonas Lundström. I Kaunisvaara är byggprojektet i full gång. Gruvan beräknas vara i full drift under I Hannukainen är tillståndsprocessen inledd. Den stora lönsamhetsstudien beräknas vara klar innan årets slut. Northland Resources är ett nytt gruvföretag. Men ledningsgruppen är erfaren, gruvprojekten är finansiellt robusta och företaget är lokaliserat i en väl etablerad gruvregion. Northland Resources kunder investerar i företaget. Det visar att de tror på oss, säger Jonas Lundström. Martti Kaikkonen är regionchef på YIT. De är Europaledande inom installation och service av fastighetstekniska tjänster. Förra året var omsättningen fyra miljarder euro. När skogsindustrin gick ner frågade vi oss vad vi kan erbjuda gruvindustrin, berättar Martti Kaikkonen. Partnerskap är deras affärsmodell. Kunden vet vilka behov som finns och YIT finner lösningen. Företaget driver även egna stora byggprojekt. De bygger bostadshus i finska Rovaniemi, Kemi och Uleåborg. Samt fritidshus i Ylläs, Levi och Ruka. Det gäller att sköta om och bevara turistnäringen som en del av samhällets helhet, så att inte turistnäringen tar kol på vår rena natur, säger Martti Kaikkonen. Anatoly Glushkov är chef för Norra Handelskammaren i Murmansk. Han berättar att tillväxten i Murmanskregionen ökar sedan finanskrisen. Arbetslösheten minskar sedan december Ett viktigt mål är att förbättra investeringsatmosfären i regionen. Anatoly Glushkov hoppas att Ryssland kommer med i Världshandelsorganisationen WTO i år. Vidare ska administrativa hinder för affärsverksamhet avskaffas. Den ryska federationen har beslutat att lagstiftning och dokument som rör affärsverksamhet ska utformas federalt. Utkasten ska bedömas utifrån synvinkeln medför det här nya hinder för näringslivet? Handelskamrarna är med i arbetet, säger Anatoly Glushkov. Under 2010 investerades nästan 100 miljoner dollar i Murmanskregionen. Största handelspartners är Nederländerna, Kina och Norge. Murmanskregionen har tagit fem strategiska initiativ som ska förbättra affärsmöjligheterna i området: 1) Hamnen i Murmansk ska utvecklas. 2) På Shtockmanfältet ska investeringar i infrastruktur och teknologi möjliggöra gasutvinning. 3) Kluster och industriparker ska etableras runt strategiska projekt. 7

8 4) Fiskesektorn ska rekonstrueras på en ny teknologisk och organisatorisk bas. 5) Ekonomiska satsningar ska göras för att attrahera unga talanger och för att få folk att vilja stanna kvar i regionen. 8

9 Block 2: Kompetensförsörjning och arbetsmarknad Gruvorna och turismen är framtiden Gruvprojekt och turismnäringen är framtiden i finska Lappland. Det berättar Tero Hyttinen. Han är arbets- och näringsbyrådirektör i Meri-Lappi och ordförande i Crossborder Tornedalens styrgrupp. I finska Lappland bor fyra procent av den finska befolkningen. De producerar 10 procent av Finlands BNP. Det är hårt för dem som bor här att behöva arbeta åt de lata i söder, säger Tero Hyttinen med ett skämtsamt leende. Northland Resources etablering i Kolari/Pajala höjer temperaturen på gruvnäringen rejält. I finska Lappland finns bland annat fyndigheter av malm, guld och uran. Ungefär 3300 personer arbetar inom turismen i finska Lappland. 700 av dem är entreprenörer. En stor del av arbetskraften är lokal. En mindre del kommer från andra delar av Finland. Bolaget Fennovoima planerar att anlägga ett nytt kärnkraftverk i norra Finland. Det blir antingen i Simo eller Pyhäjoki. Beslutet väntas under hösten Som mest kommer bygget att engagera 3000 byggnadsarbetare. Sedan behöver kärnkraftverket mellan 300 och 400 anställda, säger Tero Hyttinen. Majvor Johansson är arbetsförmedlingschef för Luleåområdet. Hon sitter även i kompetensförsörjningsutskottet för Norrbotten, som samordnar regionala kompetensutvecklingsfrågor. Arbetsmarknaden i Norrbotten går som tåget. Antalet lediga platser ökar och arbetslösheten minskar. Det gäller IT, gruvor, bygg, transport och privata tjänster. Nu måste vi arbeta gemensamt för att klara kompetensförsörjningen, säger Majvor Johansson. Kompetensförsörjningsutskottet ligger under det regionala partnerskapet och startade på regeringens uppdrag I utskottet sitter representanter för näringslivet, facket, utbildningen och myndigheter. Den huvudsakliga ambitionen är att utbudet av kompetens på arbetsmarknaden ska möta efterfrågan. För att lyckas måste Norrbotten ta tillvara utlandsfödda personer och försöka behålla unga kvinnor. Det handlar även om att skapa attraktiva boendemiljöer. Allt detta förutsätter bred samverkan i länet. Det är en tuff men spännande och rolig utmaning, säger Majvor Johansson. Åsa Tjärnberg är projektledare på IUC Norrbotten AB. Det är ett regionalt utvecklingscentrum för små och medelstora företag inom verkstads-, trä- och elektronik/it- branschen samt inom nya tillväxtområden. IUC ligger bakom TBN- metoden, som står för Tillväxt i Befintligt Näringsliv. Det är ett unikt verktyg, utvecklat i Norrbotten, som kartlägger tillväxtmöjligheter i små och medelstora företag. 9

10 Vi genomför utvecklingssamtal med företagsledare i tvåårsintervaller. TBN har gett oss informationen att kompetensförsörjningen är den största utmaningen för företagen i Norrbotten. IUC är även mäklare av utbildningar. Främst små och medelstora företag, men även jättar som LKAB, får hjälp att hitta rätt utbildningar för sina behov. Som utbildningsmäklare hjälper IUC till med allt från kartläggning och upphandling till genomförande och uppföljning. Små och stora företag kan ha samma utbildningsbehov. Vi kan hjälpas åt för att öka kompetensen i regionen totalt, säger Åsa Tjärnberg. Gellivare Kompetens driver LiSA, Lärande i Samverkan. Det är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och kommunen i Gällivare med stöd från Europeiska Socialfonden. Syftet är att höja kunskapen om vad som skapar långsiktigt hållbara arbetsplatser. Aktiviteterna i LiSA ska leda till att medarbetarna ses som en viktig resurs inom organisationen. Det gynnar både individerna, företagen och samhällsutvecklingen. Aktiviteterna i LiSA sker på tre nivåer: 1) Ny kompetens. Här handlar det om att stötta kontinuerlig kompetensutveckling inom yrkesområdet. 2) Tillvarata befintlig kompetens. Den kompetens medarbetarna redan har, och deras behov av ny kompetens, måste kartläggas. För detta behövs former och metoder. 3) Skapa möjligheter i organisationerna för kompetensutveckling. Här har ledarna en nyckelroll. Organisationer måste byggas för att uppmuntra kompetensutveckling. I våra utbildningar ligger tyngdpunkten på ledarskap. Man måste komma högt upp i organisationen för att kunna förändra, säger LiSAs projektledare Pär Ömalm. Crossborder Tornedalen är ett partnerskapsprojekt för arbetsmarknaden längs den svensk- finska gränsen i Tornedalen. Den huvudsakliga avsikten med Crossborder Tornedalen är att främja rörlighet över landgränsen i alla dess former samt att identifiera och lösa gränshinder som kan ha en negativ inverkan på rörligheten, säger koordinatorn Lars Kero. Partnerskapet består bland annat av arbetsmarknadens parter och de lokala arbetsförmedlingarna. Projektet ligger under EURES, European Employment Services. Crossborder Tornedalen informerar om nationell och internationell mobilitet. Genom seminarier, workshops och nätverkande höjs kompetensen och förstärks arbetsmarknaden längs landgränsen. Crossborder Tornedalen deltar även på regionala, nationella och internationella rekryteringsmässor. 10

11 Arbetsmarknaden i Tornedalen har satt fart med etableringen av IKEA och nya gruvor. Till en rekryteringsmässa i Torneå kom 25 arbetsgivare och 2100 besökare. Det är inte illa i ett så glest befolkat område, säger Lars Kero. LKAB måste rekrytera 1200 personer på fem år för att klara sin produktion, berättar Carina Martinsson. Därför har företaget tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi för Den handlar om att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla arbetskraft. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder arbeten i attraktiva samhällen, säger Carina Martinsson. För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar LKAB bland annat på att utveckla: Säkerheten och arbetsmiljön Ledarskapet Kompetensutvecklingen och karriärmöjligheterna Jämställdheten och mångfalden Miljöansvaret 11

12 Block 3: Finansieringsmöjligheter inom Barents Money Money Money Irina Nazarova är seniorrådgivare i projektfinansiering på Internationella Barentssekretariatet. Hennes huvuduppgift är att marknadsföra finansieringsmöjligheter för projekt inom Barentsregionen. Till mig kan man komma för att få råd, stöd och rekommendationer när man ska söka finansiering för projekt. Information om alla olika finansieringsmöjligheter finns på vår hemsida, Möjligheterna till finansiering är minst sagt många. Medel till projekt inom Barentsregionen kan fås från: EU Kolarctic Karelia ENPI CBC Baltic Sea Region Interreg Iva Nord Northern Periphery Nordiska rådet Nordiska kulturfonden Nordic Energy Research Nordiska energi- och transportprogrammet Nordic Innovation Centre Nordiska projektexportfonden Norska Barentssekretariatet Svenska Sida samt NEFCO Stödformerna är många. De kan bestå i projektbidrag, ekonomiska garantier och sponsring. Man kan även få mikrokrediter och större lån, med olika regler för återbetalning. Miljöteknik är den tekniska investeringssektor som växer snabbast i världen. I Östeuropa växer miljöinvesteringarna med cirka åtta procent om året, säger Irina Nazarova. 12

13 NEFCO är en internationell finansieringsinstitution för miljöteknik i Barentsregionen. Den inrättades 1990 av de nordiska regeringarna. Huvuduppgiften är att tillhandahålla investeringskapital och lån för miljöprojekt som är angelägna för de nordiska länderna. NEFCO:s fonder är totalt värda 420 miljoner euro. Investeringarna kan ske i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och Litauen, säger Irina Nazarova. Kari Pessa, kontorschef på Handelsbanken i Haparanda, berättar om bankens service till sina företagskunder. Han läser upp Handelsbankens motto: Vi visar respekt och omtanke. Vi tänker på våra kunders långsiktiga bästa, inte vår egen kortsiktiga vinst. Vi gör det enkelt att vara kund hos oss och finns där våra kunder verkar. Handelsbanken finns i 22 länder. Däribland Sverige, Norge, Finland och Ryssland. De strävar som alla större banker efter helhetslösningar för kunderna och erbjuder allt från internettjänst till kapitalförvaltning och försäkringar. Finansiering är den största och tyngsta biten. Moderatorn K-G Bergström pressar Kari Pessa på om Handelsbanken, som brukar klara sig bäst av storbankerna genom ekonomiska kriser, verkligen vill vara med och finansiera nya företagsidéer. Vi är ingen riskkapitalist. Men om man har god återbetalningsförmåga är vi oftast med, säger Kari Pessa. 13

14 Paneldebatt: Hur skapar vi konkreta affärer för Barentsregionens små och medelstora företag? Moderator K-G Bergström: Hur ser ni på affärsutvecklingen i Barentsregionen? Kjell Hjelm, regionchef Företagarna: Vi har enormt goda förutsättningar i Barentsregionen. Våra inventeringar, som bygger på detaljkännedom och uppgifter från verkliga kontaktpersoner, visar att Barentsregionen står inför fantastiska investeringar som kan låta jättelika för en småföretagare. Många mindre företag backar och tror att de inte kan vara med på så stora satsningar. Men det kan man! Inte minst som underleverantör. K-G Bergström: Är det stora problem med mutor och korruption när man gör affärer med Ryssland? Kjell Hjelm: Nej, jag vill inte påstå det. Det har funnits sådana diskussioner. Men nu märker vi att ryska affärsmän vill göra seriösa affärer med norrbottniska affärsmän. Vi är inne i en process. Det största problemet är kommunikationerna. Att det tar timmar att ta sig från Luleå till Murmansk, oavsett om man åker buss, bilar eller flyger. K-G Bergström: Varför är affärsutbytet mellan Norrbotten och Murmansk så litet? Anatoly Glushkov, Norra Handelskammaren i Murmansk: Vi har länge varit oroliga över problemet. Företagssamarbetet är inte lika aktivt mellan Sverige och Murmansk som mellan Norge och Murmansk. Men vi har samarbetsprojekt på gång. Per-Ola Eriksson, landshövding: En förklaring är att Ryssland och Norge har landgränsen och oljefälten gemensamma. I Norrbotten har vi inga oljefält. Ekonomierna i Norge och Ryssland har ett större intresse av att utveckla samarbetet. K-G Bergström: Hur ser den svenska arbetsförmedlingens kontakter med Ryssland ut? Majvor Johansson, arbetsförmedlingschef för Luleåområdet: Ryska arbetssökande kommer till Norrbotten. De har ofta hög kompetens. Det gäller att vi välkomnar mångkulturella inslag i vårt företagande. K-G Bergström: Hur är det med det norska deltagandet i Barentssamarbetet? Sviktar norrmännen? Kjell Hjelm: Få norrmän är här just idag för att vi är i en konkurrenssituation. Norrmännen kunde inte komma hit för att de befinner sig på en energikonferens i Tromsö. K-G Bergström: Kommer det norrmän och söker jobb i Norrbotten? Majvor Johansson: Vi är duktigare på att ge svenskar jobb i Norge. Men till exempel callcenter i Kalix efterfrågar personal som pratar norska. Inom vårdsektorn och turismen har vi stor rörlighet från Sverige till Norge. Det beror på löneläget. 14

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 29 januari, (20 min) Mina damer och herrar

Tal Framtidens Gruv & mineral, 29 januari, (20 min) Mina damer och herrar 1 (6) 2012-12-27 Tal Framtidens Gruv & mineral, 29 januari, 08.45 09.05 (20 min) Mina damer och herrar Låt mig först få tacka för inbjudan till denna konferens. Det var med glädje som jag tackade ja till

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Carina Martinsson HR-Advisor LKAB Haparanda 2011-06-15 Strategiska områden Minskande befolkningsunderlag Stora rekryteringsbehov Nuläget Populär arbetsgivare

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige.

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Hållpunkter Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Möjligheter för företagen i regionen. Egna reflektioner Globala

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Torsdag 13 oktober 2011, kl Vesslan, Länsstyrelsen

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Torsdag 13 oktober 2011, kl Vesslan, Länsstyrelsen Minnesanteckningar 1 (5) 2011-10-13 Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Tid: Plats: Ledamöter: Göran Nilsson Torsten Fors Jan Johansson Torsdag 13 oktober 2011, kl.09.00-12.00 Vesslan, Länsstyrelsen

Läs mer

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Gruvor i norra Finland 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Naturskyddsföreningen i Finland Suomen luonnonsuojeluliitto 30000 medlemmar runtom i landet, Finlands största

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Torsdag 13 oktober 2011, kl Vesslan, Länsstyrelsen

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Torsdag 13 oktober 2011, kl Vesslan, Länsstyrelsen Minnesanteckningar 1 (5) 2011-10-13 Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Tid: Plats: Ledamöter: Göran Nilsson Torsten Fors Jan Johansson Torsdag 13 oktober 2011, kl.09.00-12.00 Vesslan, Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ambassadör Maimo Henriksson: Hvordan vil Finland utøve sitt formannskap i Barentsrådet?

Ambassadör Maimo Henriksson: Hvordan vil Finland utøve sitt formannskap i Barentsrådet? Ambassadör Maimo Henriksson: Hvordan vil Finland utøve sitt formannskap i Barentsrådet? Kirkeneskonferansen 4-5.2.2014 Ärade statsråd, kära vänner av samarbete i nord, Allra först vill jag tacka konferensarrangörerna

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN Kalmar den 9 juni 2016 Lars Niklasson, Linköpings universitet och OECD Tre OECD-rapporter Nationell rapport om jobbskapande Jobbskapande i Kalmar län Nationell rapport

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer