NyhamnsBladet. Borta är snön #1 10. vi är på facebook. Läs mer på sida. 4 Läs mer på sida 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NyhamnsBladet. Borta är snön #1 10. vi är på facebook. Läs mer på sida. 4 Läs mer på sida 6"

Transkript

1 vi är på facebook Borta är snön Som et tyigt famgår av bien har vi haft snörika vintrar även tiigare år. Foto: Gunnar Gunnarsson av gunnar gunnarsson Denna bi är tagen en 29 januari 1967 på nuvarane 111 aees i närheten av en tiens samingspats i vår by Bror Carssons Cafe beäget ungefär är Brisvägen ansuter ti Höganäs och Möe. Snett emot igger Skeppet, vår fina affär som har et mesta vi behöver. Vi etta tifäe var vägen mot Möe het bockera på fera stäen. En ambuans på väg ti B.B. fick hjäpas fram på smågatorna. Även året före så sent som en 15 apri 1966, råkae Kuabygen rabbas av snökaos. Värst var et enna gång i Brunnby och vi korsvägen ti Ari. Två pogbiar och en buss satt fast är. Annars tycker vi nog årets vinter varit en värsta på änge. Frågan är om vi inte har satt Gruffet i Hamnen rekor i snötäckt mark nästan sean ju ärti rekoråg temperatur uner ång ti. Kåsören av essa raer har nog arig tiigare i mitt iv skottat så mycket snö varena ag som enna vinter. Nu vi vi aa ha en ång fin sommar som hest varar ti ju, men åtminsone ti ångt fram på hösten. Vi ses vi stranen eer på våra treviga gri-kväar vi hamnen. I sommar bjus även på teater vi hamnarna i Kuabygen så även i Nyhamnsäge. Så et finns mycket at fira. Om några år har vi kanske 4 våningshus i byn. Det bir något att fira. Kåsören sipper kanske fytta ti äreboene. Det kommer kanske hem ti mig i gama Bankhuset är jag bor. Nya kipp i Nyhamnsäge Läs mer på sia 4 Läs mer på sia 6

2 Väkommen ti Rameriet i Nyhamnsäge Ritningar på bankhuset som et kan komma att se ut. Väkommen i in Byföreningen av oof sunesson Vi utför kassisk och kreativ inramning av aa typer av inramningsjobb, reparationer och gasbyten. Vi har även kvaitetskonst av båe käna och okäna konstnärer ti försäjning. Rameriet använer ati materia av hög kvaitet och är mån om att göra ett fackmässigt gott arbete på varje inämnat objekt. Vi jobbar bara me syrafritt materia, viket är viktigt för biens ivsäng. Ti privatpersoner, företag och konstföreningar. Kom förbi eer ring för ett kostnasförsag. TEL Stinsvägen Nyhamnsäge För en enski person kostar et bara 110 kr i år att vara meem i Byföreningen. Det bir 30 öre/ag. Vi u att hea famijen ska vara me kostar et 210 kr i år eer 58 öre per ag. Uner hösten kommer vi, tisammans me aa e anra byföreningarna, förhana fram ett nytt eavta. I et eavta vi har nu sipper meemmar i byföreningen att betaa en fasta avgiften på 340 kr per år. Bara på etta har u vunnit på att vara meem. Men et finns många anra skä att vara me i byföreningen. Du får vår tining tre gånger per år. Vår babrygga unerhås tack vare meemsavgifterna. Vi anornar Vaborgs och misommarfirane och en vacker jugran stäs upp vi bankahuset. Byföreningen arbetar också mycket aktivt för att förbättra trafikmijön ängs 111:an. I år kommer et att byggas en tätortsport vi norra infarten ti byn. Vi är även en remissinstans för kommunen och Trafikverket (f Vägverket). Vi vårt årsmöte en 23 mars vaes två nya styreseeamöter in i styresen, Vaike Fors och Axe Bergenfet. Vaike kommer att ansvara för vår hemsia och kontakter av festkommitékaraktär. Axe bir vår nye kassör efter Jan Bäckström. Jag vi här passa på att häsa Vaike och Axe väkomna i styresen och tacka Jan för at arbete han agt ner på föreningen utöver kassörsuppraget. Vi hoppas att även i fortsättningen få ta e av Jans kunskaper och kamratskap. Efter årsmötesförhaningarna berättae Hans- Erik Anersson, ägare av bankahuset, om sin ié att bygga på två våningar avsea för s k trygghetsboene för äre. Han visae en skiss på hur huset skue kunna se ut. Han har också begärt panänring hos Byggnas-nämnen. Me tanke på e stora 40-taistkuarna är jag övertyga om att Kar-Erik tänker rätt. Hans avsikt är att et ska bi hyresägenheter. Me enna tining finns ett inbetaningskort. Aa meemsavgifter går ti byn, eftersom inga arvoen utgår ti styresen. 2 3

3 Gruffet i Hamnen Hamnen ram för många sommaraktiviteter Nu har Byaaget båst nytt iv i föreningen Röe Orm som fått en ny styrese. Styresen består av Christina Tinni Richter orförane, Magnus Ohraner v. orförane, Annika Wessman kassör, Aners Bergman sekreterare, Kemens Anersson och Nicas Niesen från byaaget och suppeanterna Linn Efsing, Lina Aer och Arthur Wessman. Nu startar man segarskoan igen. Två kurser på varera tre veckor anornar Röe Orm. Den första kursen börjar 14 juni. Misommarafton Traitionsenigt firas misommaraftons kvä me ans på bryggan mean kockan ti Björn Jürgens orkester. Chokahju, prytomboa, brötomboa och korvförsäjning pågår mean 20:00-24:00. Uner öragen och sönagen fortsätter festigheterna utökat me segingar och kaffeservering me start 10:00 för segingarna och 11:00-16:00 för övriga aktiviteter. Vi u skänka vinster ti otteriet kontaktar u Kaj Arenbo. Siaträff Hamnens Vänner, me Kaj Arenbo som primus motor, anornar även i år e mycket popuära siaträffarna åtta freagskväar me start 2 jui och en sista 27 augusti. Den 16 jui ersätts siaträffen me teaterpremiär! Då speas pjäsen Gruffet i hamnen, se egen artike. Teater i Nyhamn I sommar bir et teater på hamnen i Nyhamn. Krapperupsteatern spear Caro Goonis Gruffet, som är en pjäs som stått sig genom tierna, trots att en är skriven i mitten på 1700-taet i Commeia e Arte traitionens ana. Pjäsen är unik så ti via att en är en första käna komein är vaniga enka människor i en fiskeby har huvuroerna. Det förekommer en ena stånsperson, en utokaisera ung avokat som förgäves försöker upprätthåa ag och orning och mäka fre mean e gräsjuka grannfruarna. Det bir inte ättare av att han sjäv råkar föräska sig i en av fickorna, som har nog me att försöka snärja en fiskarpojke som hon i sin tur är föräska i. Det går hett ti i byn när fruarna och eras öttrar ryker ihop, och eras män bir hoppöst aktersegae!. Förestäningen kommer att speas i Ari, Nyhamnsäge, Jonstorp, Farhut och Magnarp. Uner essa agar hoppas vi att ingen använer sipen, kör båtmotorer eer anra buriga aktiviteter uner pågåene förestäning. Sommarteater på Krapperup ger GRUFFET I HAMNEN i en hamn nära ig information Från jui speas fem förestäningar i Nyhamn Förestäningen börjar k och tar 2½ timmar. Bijettpriset är 220:- kr. Man hoppas på en pubik på personer/kvä. Bijettinfo: Sjöbutiken Moebåtar & maritim inrening Butik: Småbåtshamnen, Höganäs Webshop: Mån fre: Teefon: OBS öragsöppet 10 15! E-post: 4 5

4 Nya kipp i Nyhamnsäge De festa Nyhamnsbor känner ti saong Ua och Ua Fisch som i så många år kippt och fixat hår i Nyhamnsäge. Nu har Ua bestämt sig för att nu är et färigkippt, men man kommer fortfarane att kunna kippa sig på hörnan. av ingri herrström 1 maj 2010 tar Jenny Dahqvist över och hon hoppas att, precis som Ua har gjort, finnas me sin saong i många år framöver. Jenny är en gift 2-barnsmamma från Viken, som fortsatt kommer att vara Vikenbo, båe för att hon trivs är och för att hon vi ha ite avstån mean arbetet och hemmet. Jenny är ingen nybörjare precis, hon var kar me sin frisörutbining -92, hyre sin första sto -93 och sean -97 har hon varit på samma saong på Stattena i Hesingborg, är har e varit 3 kurskamrater som jobbat på samma saong. Jenny har trivts bra, men nu var tien inne att gå viare och tifäet att köpa en egen saong ök upp - och Jenny sog ti. Iag arbetar Ua och Mikaea i saongen, Mikaea stannar och Ua kommer att vara kvar ti misommar, etta för att göra övergången ti Jenny så smiig som möjig. När Jenny tar över efter Ua kommer Saong Ua att bi Jennys Hårvår men kunerna kommer att känna igen sig i saongen. Jenny panerar inte att irekt göra några föränringar, fast et är kart så smått kommer hon att sätta sin präge. Jag kan verkigen se på Jenny att hon ser fram emot att bi sin egen och vi häsar henne väkommen ti Nyhamnsäge. NYHAMNSLÄGE - Janne Petters väg 5 Fin havsutsikt båe från ummig trägår om 378 m 2 och från fönster och framförat från stor bakong i soigt västeräge. Etagekejehus me tuu panösning som ger mycket jus och rym - fem våningspan som sammanbins me havtrappor. Boarea 133 m 2-6 rok. Pris: kr / bu. Boningen Mäkarfirma Mycket kommer att änras i Jennys varag - istäet för att köra söerut ti Hesingborg, kommer nu kosan att stäas norrut ti en betyigt minre ort. Och nu kommer hea verksamheten hänga på Jenny från et ia ti et stora. Lite vana har hon, när man hyr sto får man sjäv hantera sin ekonomi, nu bir et bara ite mer och en e annat förstås. Tiigare har hon kunnat vara ite fexibare me arbetstier, men et bir svårare nu. Jag frågar Jenny va som är roigast me frisöryrket och Jenny tycker just att variationen är bäst - oika sags kuner och oika sags arbeten. Det förstår man me kuner per ag. Och så förstås at prat - Jenny har ätt för att prata och yssna, men vi man bara vara tyst är man väkommen att vara et. Va är värst eer minst roigt? vi jag veta och Jenny ser ut som ett frågetecken. Jag brukar fråga va man tycker är bäst/sämst me Nyhamnsäge, men Jenny har ingen erfarenhet av et så jag unrar va hon giar äget. Toppen, centrat och synigt. I Hesingborg finns et nästan en saong i varje hörna, konkurrensen är stor och priserna pressas stänigt neråt. TACK! TACK! Aa mina unerbara kuner som gjort mina rygt 40 år i Nyhamnsäge ti ett fantastiskt yrkesiv. Jag överåter Aa nu saongen mina unerbara ti Jenny, kuner önskar som henne gjort a mina ycka rygt och hoppas år år i i att Nyhamnsäge Jenny får ika ti trevigt ett fantastiskt som jag har yrkesiv. haft i Jag Jag Nyhamnsäge. överåter nu nu saongen ti Jenny, önskar Ua Fisch henne a a ycka ycka och och hoppas hoppas att att Jenny får ika trevigt som jag jag har har haft haft i i Nyhamnsäge. From 4 maj kommer jag Ua Ua att Fisch Fisch arbeta tisammans me Ua och Mikaea. Ua kommer att arbeta på saongen fram From ti misommar, maj kommer ärefter jag att arbeta kommer tisammans jag och Mikaea From 4 maj kommer jag att arbeta tisammans me me att Ua arbeta och Mikaea. tisammans. Ua kommer Jag vi att häsa arbeta gama på såvä saongen som Ua och Mikaea. Ua kommer att arbeta på saongen fram ti misommar, nya kuner ärefter varmt kommer väkomna. jag och Mikaea fram ti misommar, ärefter kommer jag och Mikaea att arbeta tisammans. Jag Jenny vi häsa gama såvä som att arbeta tisammans. Jag vi häsa gama såvä som nya kuner varmt väkomna. nya kuner varmt väkomna. Erbjuane Jenny Jenny Vi bokning av färg + kippning uner maj måna erhåer u utan kostna schampo + basam från Keune Erbjuane Vi bokning av färg + Erbjuane kippning uner maj måna erhåer u Vi bokning utan av kostna färg + kippning schampo + uner basam maj från måna Keuneerhåer u utan kostna schampo + basam från Keune Teefon: Impantat Från förorae täner ti go tanhäsa. Amäntanvår Väkomna! Teefon: Teefon:

5 Nya meemmar i Nyhamnsäge Byförening Vaike Fors Jag heter Vaike Fors och bor me min famij sean ett år tibaka i ett hus på Guregnsvägen i Nyhamnsäge. Min famij består av min man Micke och våra tre barn. Just nu syns vi mest cykanes runt runt i sakta mak på Guregnsvägen/Eeshutsvägen eftersom våra två yngsta pojkar, Leo och Tom, arig verkar kunna få nog av etta. Vi fyttae ner ti Kuabygen från Lueå för snart fyra år sean och en här tien på året bir påmina om varför. I Lueå snöae et 20 cm uner påskhegen. Jag har nog va man skue kunna kaa en geigen erfarenhet av styresearbete i ieea föreningar eftersom jag suttit två år i styresen för I Ur och Skur Gaa Laxe, en iee förening som river förskoa i Nyhamnsäge/Stranbaen. Genom etta arbete har jag fått en mycket positiv erfarenhet av hur man kan organisera sig så att man me en iee arbetsinsats irekt kan påverka vikoren för, i et här faet, barnens situation i förskoan. När jag bev tifråga om jag vi sitta i styresen för Nyhamnsäges byaförening så känes et inte svårt att tacka ja. Axe Bergenfet Jag heter Axe Bergenfet, är 52 år, ensamståene och har haft anknytning ti Nyhamn sean vintern 1959/60. Vi köpte å ett sommarhus här och tibringae sean aa somrar och e festa veckosut och skoov här. Sean ca 10 år tibaka bor jag permanent i Nyhamn och min mor bor sean 16 år tibaka i permanent vårt gama sommarhus. Uner uppväxten var jag me i Röe Orm och i Brunnby Scoutkår och har fortfarane många vänner i byn sean en tien. Jag har varit me båe i Brunnby Scoutkår, Röe Orm och i Nyhamns Byaag uner ett ferta år uner senare ti som styreseeamot, kassör och en i övrigt aktiv etagare. Jag är Kapten i reserven (P7), Civiekonom från Lun och arbetar för närvarane sean ca fyra år inom försvarskoncernen Saab, es som otterboags- och anchef för Pakistan, es i eningsgruppen för Saabs största utanskontrakt (fygburna raarsystem) och es me koncernens säkerhetsfrågor avseene Syasien. x att sätta i kaenern Vaborgsfirane 30 apri Scouternas facketåg startar från Nyhamnsgåren och brasan täns Vi får yssna ti Höganäs Manskör som sjunger aa e vackra vårsångerna och vårtaet hås av journaist och författare Görre Espeun k Efter att programmet är sut och fok börjar traska hemåt, behöver vi några friviiga evakter hör av er ti Oof Sunesson (T: ). NYHAMNS SJUKGYMNASTIK Anne-Marie Lin eg. sjukgymnast Babryggan 8 maj k är et ags att ägga ut babryggan och stäa heen från bryggan och söerut. Detta är ett trevigt vårtecken för hea famijen. Tag gärna me fika. Misommarafton 25 juni Misommarstången käs k och reses ca Dansen börjar k NYHAMNS HÄLSOCENTER i gama bankhuset, Nyhamnsäge GB KROPPSKULTUR Gunia Bergah cert. massör På mitt försag så vae jag att ta ansvar för et festiga som sker i byaföreningens regi. Det betyer att jag kommer att ta ansvar för samornanet av t ex misommarfiranet. Ti etta behövs et fok som vi hjäpa ti! Hör av er ti mig, gärna via e-post. Vaike Fors Tiigare har jag arbetat för IKEA i Ukraina, för Skanska/NCC i Saui Arabien och i Inien, för oika boag i Fiippinerna och i Hong Kong samt sist men icke minst, som berien kofösare i Austraien och tiverkare av främst ekmöber på Knutstorp i närheten av Kågerö, Svaöv. Nu har jag ombetts att sköta kassörssyssan i Nyhamns Byaförening och et ser jag fram emot och hoppas att et ska fungera bra trots att jag är en e på resane fot och tibringar ti es i Nyhamn, es i Stockhom och es på resor, än så änge främst i Pakistan (bost) SJUKGYMNASTIK AKUPUNKTUR BALANSTRÄNING TRÄNINGSPROGRAM VID - BENSKÖRHET - INKONTINENS - ARTROS Ansuten ti Region Skåne KLASSISK MASSAGE TAKTIL MASSAGE ENERGIMASSAGE FRISKVÅRDSTRÄFFAR FÖRETAGSMASSAGE STAVGÅNG ALOE VERA-PRODUKTER 8 9

6 Väkommen ti in närservicemack Hos oss hittar u b a: Frukostivs bivårsproukter bomjor EMMALJUNGAS JORDFÖRBÄTTRING pantjor kogöse täckbark gräsmatteress SLÄPUTHYRNING GASOL TVÄTTHALL DÄCKVERKSTAD VARJE DAG Nygräae fraor och wienerbrö Gå inte över ån efter vatten Som säkert aa noterat har vi fått ett nytt promenastråk genom Nyhamnsäge Nyhamns nya promena Dana & Pau me persona Nyhamnsäge Mack & Mat AB Krapperupsvägen 99 Te: av ingri herrström Fer och fer har upptäckt et. Tanken är att vi ska samsas är vare sig man bara promenerar eer är på cyke, me barnvagn, me hun. En e har unrat över ragningen och ärför passae jag på att fråga Lennart Anersson och Car-Gustav Lin som är e ansvariga på kommunen. Paceringen är gjor me hänsyn taget ti att håa kostnaerna nere. Mittemot macken har man utnyttjat en brea vägrenen och ängre söerut har man pacerat promenaen ängre in för att inte ra på sig kostnaer me att sätta igen iket. Busshåpatsen utanför Heins ska göras om. I et ärenet finns fera aktörer och et måste ritas och gokännas innan arbetena kan påbörjas. Därefter kommer promenaen från Bräcke, norr om Brunnbyvägen, att få en naturig fortsättning söerut. Stråket är inte färigstät, beäggning återstår och et görs efterhan som anra arbeten görs i kommunen. Vi träffar Trafikverket torsag. 15. apri 2010 för att iskutera hur e vi ha et me busshåpatserna nu när vi ska fortsätta me utbyggna av en sista biten för att knyta ihop gc-vägen, troigen vi e att vi ska bygga om och tigängighetsanpassa essa. Vi ska också höra me em om vi kan bygga ut någon gångbana på en västra sian av väg 111, me någon form av samarbete, sager Lennart Anersson. Spara inte värme - spara utgifter! Instaera en CTC uft/vatten värmepump och få pengar över ti annat. Väkommen att kontakta oss för mer information. Värmepumpstankar eer VVS-arbeten, å går man ti! Eeshutsv. 33, NYHAMNSLÄGE Butiken är öppen mån-fre

7 Kom ti öppet hus på Gaa Laxe en 28 apri från k Rosiga kiner och sosken i bick så känns ett Gaa Laxe barn igen! av vaike fors. foto: gaa axe Vi ser att barnen trivs i naturen. Leken går över stock och sten och et finns ekreskap så et räcker ti aa. I naturen kan aa hitta sin egen utmaning, i et ia eer stora, kika me upp eer kättra i trä. I naturen finns möjigheter ti ärane, äventyr, ugn och eftertanke, som bara begränsas av fantasin. Troen hjäper ti att förkara vären, Mue och Laxe visar hur man ska bete sig i naturen, Gubben i Stubben skickar hemiga brev, Snick och Snack sjunger och spear pjäser me barnen om hur man är en bra kompis i skogen (och överat annars). Ser u ett gäng småknattar i knaiga refexvästar som är ute och vanrar i Nyhamnsäge tisammans me eare i båa jackor är et mest troigt barn från förskoan Gaa Laxe u ser. Bär barnen essutom vanringsväniga ryggsäckar me Laxemärken och en uppmärksam, nyfiken och ga uppsyn så är e het säkert så. De yngsta barnen i förskoan håer ti på Skonarevägen i Nyhamnsäge, e äre har sina okaer på Örestran i Stranbaen. På sommarhavåret befinner sig barnen på östra Kuaberg en ag i veckan. Även om Gaa Laxe är en Ur och Skur-förskoa så gömmer vi inte at annat som är viktigt för våra barn. Vi måar, kipper, sjunger och ansar. Iban styr vi kosan mot bibioteken, teatrar eer gör stuiebesök. På vinterhavåret går våra 4-6-åringar i skriskoskoa. Barn är fantastiska! Vi hoppas och tror att vår verksamhet ger barnen en go grun att stå på när e sean ska gå viare ivet. Meanmå i et fria Barnen från Mue-gruppen kan ofta ses på stranen vi Örestran Förskoechef Soffi Domefak är popuär hos barnen Fakta Gaa Laxe är en iee förening som beriver enski förskoa enigt et sk I Ur och Skurkonceptet. I Ur och Skur är samingsnamnet på förskoor som är ansutna ti Friuftsfrämjanet och prägas av att så stor e som möjigt av verksamheten är förag utomhus. Vår verksamhetsié är att barns behov av kunskap, rörese och gemenskap tifresstäs genom vistese i naturen året runt. Därför går friuftsiv och häsa som en rö trå genom barnens utbining hos oss. Vår ambition är att håa en hög kvaitet på et peagogiska innehået samt erbjua en go omsorg. Vårt må är att a persona som arbetar i barngrupp ska ha förskoärarutbining eer annan peagogutbining. Våra ärare är väutbiae, kompetenta, motiverae och skapar en fantastiskt trygg och fin mijö för våra barn. Genom eras arbete kan en svan på stranen bi ett oförgömigt ögonbick. Är u intressera av att veta mer om oss? Besök vår hemsia Gaa Laxe eer kontakta förskoechef Soffi Domefak på eer emai: 12 13

8 Jeg er in barnoms gae jeg er it væsens ro. Jeg er en bankene rytme i at hva u ænges mo. Jeg er in mors grå hæner og in fars bekymree sin, jeg er e tiigste rømmes ette, tågee spin. Jeg gav ig min store avor en ag u var vit forat jeg rysse it vemo i sinet en rivene regnvejrsnat. Jeg sog ig engang ti joren for at gøre it hjerte hårt, men jeg rejste ig varigt op igen og tørree tårerne bort. Det er mig er har ært ig at hae jeg ærte ig hårhe og spot. Jeg gav ig e stærkeste våben u ska vie at bruge em got. Jeg gav ig e vagtsomme øjne på em ska u kenes igen, og møer u en me et samme bik ska u vie han er in ven Føj u så vit over ane voksee u fra in ven? - Jeg er in barnoms gae jeg kener ig ati igen. Digt af Tove Ditevsen (1943) Barnommens gae Köp in nya gräskippare tanka och kar hos Gräskipparservice Se hea sortimentet på hemsian. Behöver u få reparerat in gräskippare uner sässongen står en ånekippare ti itt förfogane. Väkommna! Te: Örestran Hote Vanrarhem Kurs Konferens Er nya mötespats! Lunchservering varje ag Bufféer/Festmiagar/Jubor för bokae säskap Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning För mer information gå in på: Har ni gäster hemma? Härbärgera em hos oss! Mot uppvisane av enna kupong, får ni 5 % rabatt på rumspriset när era gäster bor hos oss. Gäer uner perioen sep-apr för boene i Stranbaen och Nyhamnsäge. Örestran Te Nu er yset kommet og et giver en spirene ykkefornemmese i kroppen. Såan er et at bo tête-à-tête me naturen: vi påvirkes af foranringerne. Naturen her i og omkring Nyhamnsäge kan nyes båe i korte og ange stuner på gå-ben eer på hju. Mine børn esker, når vi på en hverag har været i go ti me aftensmaen, og når ne ti stranen og gyngerne. Vi ska ne og se, hva er er skyet op på stranen, om katten Pee mon kommer (ige nu er er 3 Pee-katte, vi kan kappe) og måske møer vi en kompis, som vi ege. På et tiigt tispunkt efter min man og jeg besuttee at fytte herti fra Mamö, tate vi om, at vores børn nu skue få ov at opeve barnsommens gae i Nyhamnsäge. Min egen barnommens gae opevee jeg sev i 70 er og 80 erne i Danmark. For mig betyer barnommens gae: egekammerater på og omkring vejen, hvor man bor, et sikkert mijø at færes i, spontane ege, venner og uvenner, samingspunkter uenfor hjemmet og så sevføgeig en masse børn i ae are! Den anske forfatter Tove Ditevsen skrev i 1943 romanen Barnommens gae. Romanen haner om Ester, henes famiie og om e fattige kår på Vesterbro i København i e tiige 1930 erne. Her føger man situationer i Esters barnom, båe når hun er ga sammen me sin venine Lisa, og når hun er bange for manen me et røe skæg. Man føger Ester het op i voksen aeren. I 1986 bev romanen fimatiseret og Tove Ditevsens kente igt af samme navn bev omskrevet og sunget af sangerine Anne Linnet, som også avee musik erti. Romanen og igtet foregår i en anen ti, men begreberne og opeveserne i en barnommens gae er staigvæk gæene og fungerer ige så got i en opateret 2010-version. Lise väkomna ti heins matstuga grien i nyhamn krapperupsvägen 33, nyhamnsäge våra öppettier är mån - fre ör- sön

9 VÄLKOMMEN! BRÄCKE MÖLLA är ÖPPEN för VISNING SÖNDAGEN en 4 jui SÖNDAGEN en 18 jui SÖNDAGEN en 1 augusti K. 10ºº - 17ºº VI MALER MJÖL OM VÄDRET TILLÅTER! VI HAR ÄVEN KAFFESERVERING Öppet hus på förskoan Gaa axe Main Fokesson 28 apri Ny- och ombyggnationer samt reparationer. Vi utför även kake- och kinkerarbeten. Onsagen en 28 apri har vi öppet hus på Gaa Laxe i Ur & skur. Kom och se hur vi jobbar me utepeagogik och stä frågor inför ert förskoeva. Persona och en föräer kommer att vara närvarane för att svara på era frågor. Vi bjuer på våffor! Pats: Gaa Laxe, Skonarevägen 6, Nyhamnsäge Ti: Onsagen en 28 apri k Väkomna! 16

10 & REAGERA DEBATTERA Där et finns människor, är finns et åsikter även i ett itet samhäe som Nyhamnsäge. Saker behöver tas upp och ventieras. Vi man göra införanet anonymt är et ok, så fatta pennan och skriv va ni vi ha sagt. Maia någon av oss i styresen så pubicerar vi i nästa nummer av Nyhamnsbaet. I I behov av av extra förrå? I BEHOV AV EXTRA FÖRRÅD? Vi Vi Vi har har nu nu möjighet möjighet att att erbjua erbjua förrå förrå i i storekar i storekar mean mean kvm. kvm. Förråen Förråen är är är beägna beägna centrat centrat i i i Höganäs, Höganäs, i i en i en större större uppvärm uppvärm oka oka me me hög hög säkerhet säkerhet och och go go inomhusmijö. Aa Aa förrå förrå är är är ättåtkomiga och och som som kun kun har har u u titräe titräe ti ti itt itt förrå förrå ygnet ygnet runt. runt. Lokaen Lokaen är är är arma arma och och bevaka. bevaka. Mvh Nyhamnsbaet 18 Liefre Företagsby Leiga okaer Mitt i Kuabygen Höganäs Affärsbyrå AB Teefon Teefon Ari Möe Höganäs 300 kr / kvm Skeppet På Skeppet hittar u et mesta u behöver för ina agiga inköp. Vi vi göra varje ag ite enkare för ig som är kun hos oss, och ärför är vi måna om att u ska få ett personigt bemötane, bra färskvaror och ett anpassat och prisvärt sortiment. Sjävkart har vi också våra prisvära, egna varor i hyorna. Har u inte hunnit prova än, så vågar vi ova att u inte kommer att bi besviken. Aa ICAs egna varor är prisvära, kontroerae och kommer från noga utvaa everantörer. Hitta inspiration, tips och iéer i butiken Hos oss hittar u också våra receptba Va ska vi äta ikvä? Där hittar u snabbagae varagsrecept som innehåer max 5 ingreienser. Var inte rä att fråga vår persona om hjäp. Vi hjäper ig gärna att finna ny matinspiration och vi kan ge ig tips och iéer om matagning. Vi ses på Skeppet! nära Serveringsförsag

11 SKED UKI som ger ig ett båe hög- och nar me ban are, nyckefritt. Och inget annat g/km. 3 års nybisgar extrautrusta. *Finansieefter 36 månaer. Effektiv AB , STYRKEBESKED FRÅN SUZUKI Brännerigatan 1 b, Höganäs Te: Brännerigatan b, Fax: Höganäs Brännerigatan SUZUKI GRAND E-post VITARA 1 b, Höganäs SUZUKI 4x4 Te: 2, GRAND EXCLUSIVE VITARA Fax: Te: 4x ,4 EXCLUSIVE E-post Fax: :- E-post Ny- ti- och 1.990:-/MÅN* STYRKEBESKED ombyggnaer Ny- ti- och 1.990:-/MÅN* Ny- ti- och ombyggnaer ombyggnaer STYRKEBESKED FRÅN SUZUKI SUZUKI GRAND VITARA 4x4 2,4 EXCLUSIVE FRÅN SUZUKI suzuki.se :- suzuki.se Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett Behöver unikt grepp u en i aa bi situationer som kan ra tack säp vare upp ett ti 4x4 system kg? En me bi som båe ger hög- ig och ett unikt ågväxe? grepp En i äventyrskamrat aa situationer och arbetsvän utrusta som stanar me ban 1.990:-/MÅN* tack vare ett 4x4 system me båe hög- och ågväxe? annat CD-raio, En äventyrskamrat sex krockkuar, och arbetsvän ESP, ACC, utrusta ehissar, som farthåare, stanar nyckefritt me ban startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. SUZUKI GRAND VITARA annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt Bränseförbr. b. körning: Gran Vitara 2.4 Excusive 5-. 9,0 / 100 km. Mijökass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybisgaranti, 3 års vagnskaegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. *Finansie- 4x4 2,4 SUZUKI EXCLUSIVE GRAND VITARA startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. Bränseförbr. ring genom Suzuki b. körning: Finans: Gran Ränta Vitara f.n. 3,95%. 2.4 Excusive Kontant %. 9,0 Restväre / 100 km. 50% Mijökass av nybispriset Euro4. CO2 efter g/km. månaer. 3 års nybisgaranti, ränta 34,65% års vagnskaegaranti, (ink. uppäggnings- 3 års och assistans aviavgift). & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. Effektiv 4x4 2,4 EXCLUSIVE *Finansie- STYRKEBESKED FRÅN SUZUKI : :-/MÅN* : :-/MÅN* suzuki.se Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett unikt grepp i aa situationer tack vare ett 4x4 system me båe hög- och ågväxe? En äventyrskamrat och arbetsvän utrusta som stanar me ban annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. Bränseförbr. b. körning: Gran Vitara 2.4 Excusive 5-. 9,0 / 100 km. Mijökass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybisgaranti, 3 års vagnskaegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restväre 50% av nybispriset efter 36 månaer. Effektiv ränta 4,65% (ink. uppäggnings- och aviavgift). TH Bigruppen AB Mörsaregatan 10, Hesingborg, Te , suzuki.se Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett unikt grepp i aa situationer tack vare ett 4x4 system me båe hög- och TH Bigruppen AB TH Bigruppen AB Mörsaregatan 10, Hesingborg, Te , suzuki.semörsaregatan 10, Hesingborg, Te , 20 ågväxe? En äventyrskamrat och arbetsvän utrusta som stanar me ban 21 annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt ring genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restväre 50% av nybispriset efter 36 månaer. Effektiv ränta 4,65% (ink. uppäggnings- och aviavgift). Mörsaregatan 10, Hesingborg, Te , Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett unikt grepp i aa situationer tack vare ett 4x4 system me båe hög- och ågväxe? En äventyrskamrat och arbetsvän utrusta som stanar me ban annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. Bränseförbr. b. körning: Gran Vitara 2.4 Excusive 5-. 9,0 / 100 km. Mijökass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybisgaranti, 3 års vagnskaegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restväre 50% av nybispriset efter 36 månaer. Effektiv ränta 4,65% (ink. uppäggnings- och aviavgift). TH Bigruppen AB suzuki.se Vi är nu även Teia-återförsäjare! Vi är nu även Teia-återförsäjare! Storgatan 53 C Höganäs Storgatan 53 C Höganäs Te: Te: Få professione hjäp me att få fram itt buskap Art irection Kataogesign Profiering Annonsering var ör var ör Mässmateria Hemsie esign Logotyp Saknar u ieer och utformning för att visuaisera itt företag? Ring eer maia ti (jag bor i Nyhamnsäge)

12 Byföreningen informerar Grattis ti vinnaren av tre trissotter i korsorstävingen i Nyhamnsbaet #3 2009: KERSTIN ROSENKRANTZ i Nyhamnsäge i i Çm ç k var otheo taa tå ej sto r på- e av birr änge frest- och forin och vä n in g c o o ha r h ö g brukar s o c a skuptör st ä - n n g h m issfyt e n r sukar stor inustri e n o t omogen s va r frimoig ä ö p p nästar sig in tok s känner sig ej ugn b torso håer man som skottar en ä r en ång ra av väntane r s t r å s k y a kräftkrya ta s o p p i p o o p ö s Ç i m e viss möj ighet frestar test på ö ve r - h ä n g k a n s k e kärvsaming får ej betat o ö n a vepa m e n issar j u u k Çs n e s kan attjo åar kan tåiga tas i en e biträer inte to to - bç ç sekunanter i färas yxa mer än a p p å u i e ra kan man sås ut i motionera t i patta b o c k görs på h e t fä ren sägs bi grön r m a n a kt u e a v u n s j k t i j o r - k n a s - o tt t ö s e e r g i går tjuvstarten et i k ä g a t y p t o a har man i trubbig säkten berykta v nos u r j a o g g t å ga e m å g pacering i to ga ä tt trevig är b ett i goa pöik patina e k a vänners n a f s s a m v a r o är sig ag g ö m e o r skobarn pressa som en isoering pga ti me stäa gam ma stenkaka r g r e p i g sm ittorisk s yste r a e m i s o r s a k a sprut gå ut meiane i me köksväxt k i m a t ä ans utför j uriiska upp- offentigt granen rag runt k a t brasrest hör mas m k a n a s k hemma i a samar häa a a r n seniorer fattar omfång gam ma roare sår bössa m u s k ö t gosherre revan å r p a r v i kisens e j santar vå ra n greeina a n k fö r e n s t å a r serveras me e r a n s m ä et och brukar f ra m - starrbiga man vi t r ä - fågefri intag muer g a p a k a n e åträ n o s o fö r g c a f é e avs k y ko st från ha r v i s s a ämpar hönsmam ma f ö a a t m i s s - vågor k a t t i ra g ti å inte vi brukar skju- n y å r sinna ä e besu- v e hög- ku n na i r ta upp ta sig växtfattig k a r g n e o n m u m s a e i k a ä r ä tt att ä e i t u b e n i s i g Ta möjigheten att spea boue i Nyhamnsäge ä r bra eare m e t a a v o k a t Nyhamn har ytterigare en aktivitet att foga ti sitt register, och möjighet ti rekreation och många intressanta möten står ti bus. I Kätterskogen, norr om Nyhamnsgåren finns sean änge en bouebana. Den har änge stått oanvän och väntat på att tas i bruk.det ena kravet är att bouebanan sköts. Kontakta oss i styresen om u är intressera att hjäpa ti. BOULEFÖRENING I NYHAMNSLÄGE Koncerter i bygen Lörag 12/6 k Den anske komponisten Rue Langgaar Konsert me Homens Vokaensembe från Köpenhamn. Dir Aners Lorenzen, omorganist Birgitte Ebert, Ribe. Arr: Rue Langgaarseskapet/Brunnby församing. Brunnby kyrka, Brunnbyvägen 308, Brunnby Onsag 30/6 k Sopranatos Musik för kvinniga röster av b a Pergoesi, Menessohn och Wesey me Cartias och Brunnby KK s amer. Dir Agneta Weber Sjöhom. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 7/7 k Tre S i eken Schumann, Stenhammar, Strauss me Aners Mårtensson, sång och Agneta Weber Sjöhom, piano. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 14/7 k Sånger från mitt hjärta Åsa Arvisson, sång, Berth Lieeberg, piano och Erik Ring, kontrabas. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Sönag 18/7 k Jazz i sommarkvä Anna Christoffersson, sång och Steve Dobrogosz, piano. Arr: Musik i Kuabygen/Brunnby församing. Entré. Brunnby kyrka, Brunnbyvägen 308, Brunnby Onsag 21/7 k Karinettkvintett Originamusik och psam me Car Kortegaar & Friens Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 28/7 k Poetic Fantasy Romantiska toner på marimba me Johan Briger. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 4/8 k Gö Fria Engström, sång, Main Gustafsson, saxofon, sagverk samt Anreas Lingren, piano, orge. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 11/8 k Ljuva 80-ta J Hayn, J Sibeius, A Schnittke. Viekvartetten: Karin Samuesson, vioin, Rebecka Lassbo, vioin, Henrik Bertisson, vioa, Danie Fjeström, vioonce. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe styresemeemmar Reaktör Ingri Herrström Te: , Fotograf Gunnar Gunnarsson, Vaike Fors, istock skribenter Gunnar Gunnarsson, Lise, Oof Sunesson, Vaike Fors och Ingri Herrström Tryck Oof Suneson T: Ingri Herrström T: Vaike Fors T: Axe Bergenfet T: Lukas Östberg M: Jan Mamberg T: Per-Axe Roth T: #1 10 Layout Lise Hougs Östberg Mobi: , Hemsian annonsering i nyhamnsbaet Nyhamnsbaet kommer ut 3 gånger om året och eas ut ti samtiga hushå i Nyhamnsäge. Baet finns essutom som pf på Som annonsör når u ut ti ett okaområe me över 2000 hushå. ANNONsPRISLISTa (ex. moms) Format Pris Dubbe sia, 420 x 297 mm 2.000: Hesia, 210 x 297 mm 1.000: 1/2 sia vertika, 86 x 250 mm 500: 1/2 sia horisonta, 178 x 120 mm 500: 1/4 sia, 86 x 120 mm 250: 20% rabatt vi köp av 3 annonser Format: Färger: Nu finns Nyhamnsbaet på facebook ett smart sätt att sama ihop människor i en virtuea verkigheten kring et vi gör och vi kan snabbt nå ut ti många om våra kommane events Är u rean FB-använare? Sök bara på Nyhamns Byförening så hittar u in. Är u inte FB-använare? Bi et om u vi vara me och bira ti innehået på sian. I viket fa, skicka runt informationen att vi finns på Facebook ti hea era nätverk som kan vara intresserae. A4 210 mm x 297 mm 4+4 CMYK För annonsering kontakta: Lukas Östberg Te: eer maia ti 22 23

13 Besök gärna min hemsia Kransar ti varags och fest Se mitt urva av bröopskransar GB Kransar i Nyhamnsäge inspireret av naturen och årstiarna Eeshutsvägen 41, Nyhamnsäge Mobi Öppet onsagar 12-18

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn Söderhamns Kuturskoa 826 80 Söderhamn PLATS FÖR PORTO Expedition 0270-753 91 Kuturskoechef 0270-753 93 Personarum 0270-753 92 Hemsida www.kuturskoan.soderhamn.se Kuturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 Thailan Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 VISSTE DU ATT? Thailänarna anses vara ett av värlens vänligaste folk. Qatar Airways är ett av enast sex flygbolag i värlen som blivit rankae som 5-stjärnigt

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan Svenska ournaen juni 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen 2 GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enka Hans Rosing äskar siffror Pappa ti nio pojkar Thabie

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN Svenska ournaen december 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SPRID KLAPPAR ÖVER JORDEN GE EN GÅVA TILL ETT BARN I ETIOPIEN VÅLDTAGNAS BARN PÅ MAMA LONDONS DAGIS GRISARNAS

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

torsöbladet Höstnumret 2009

torsöbladet Höstnumret 2009 torsöblaet Höstnumret 2009 Bästa läsare Här kommer nu et första höstnumret av vårt nya TorsöBlaet. Upplägget ser u i innehållsförteckningen som avspeglar att vi har några stänigt återkommane spalter: Minnen

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

Indiskt på menyn. Kanapékurs i rios slum. Här lärde jag mig vad riktig kärlek är Sophia om sin tid på barncentret i Ukraina

Indiskt på menyn. Kanapékurs i rios slum. Här lärde jag mig vad riktig kärlek är Sophia om sin tid på barncentret i Ukraina SvJ Indiskt på menyn recept av komikern david batra svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 1 februari 2015 Årgång 91 Här ärde jag mig vad riktig kärek är Sophia om sin tid

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Lista Träningsstalls Starter 120101-121109 Alla banor alla lopp Kördatum : 121109 Sida 1. Andersson Ing-Mari, Moheda

Lista Träningsstalls Starter 120101-121109 Alla banor alla lopp Kördatum : 121109 Sida 1. Andersson Ing-Mari, Moheda Lista Träningsstalls Starter Alla banor alla lopp Köratum : Sia Anersson IngMari, Mohea J H H Ti Öa Öa Öa Ti 8 J 8 J Kr Kr Kr 8 Ti 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 To 8 To H H Öa Öa Öa Öa Vg Vg J J Kr Kr

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

starka åsikter Somriga maträtter Krigar mot omskärelse hjälpen ger resultat

starka åsikter Somriga maträtter Krigar mot omskärelse hjälpen ger resultat SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen augusti 2014 Årgång 90 Krigar mot omskärese Mary räddar kvinnor i Kenya jag vie se med egna ögon Per Åkerström föjde med ti Uganda

Läs mer

livet rasade Laga mat med Doreen räddade liv i ebolans spår Francis offrade allt för att rädda andra sparar både fötter och tid

livet rasade Laga mat med Doreen räddade liv i ebolans spår Francis offrade allt för att rädda andra sparar både fötter och tid SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 4 augusti 2015 Årgång 91 räddade iv i eboans spår Francis offrade at för att rädda andra sparar både fötter och tid byborna i Pogodji

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET

KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Norisk Nr 5 2012 noric car recycling KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Jimmy och Johan startae från noll 2 miljoner elar får Green Parts garanti Prognosen för plastprojektet höll äna fram Sveriges Bilåtervinnares

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

SCENKONST. vt 2015. Förskola NACKA KULTURCENTRUM

SCENKONST. vt 2015. Förskola NACKA KULTURCENTRUM SCENKONST vt 2015 Förskola NACKA KULTURCENTRUM SCENKONST vt 2015 Förskola OBS! ERT ÖNSKEMÅL SKA VARA NKC TILLHANDA SENAST DEN 27 NOVEMBER. 14 jan EN NY ÖVERRASKLANDE SCENKONST MED OLYDIGA KROPPAR, VARGFLOCKAR,

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

BOVISTA BJUDER PÅ TILL VÅRA HYRESGÄSTER: KÄGELSPEL OCH MACKA!

BOVISTA BJUDER PÅ TILL VÅRA HYRESGÄSTER: KÄGELSPEL OCH MACKA! TILL VÅRA HYRESGÄSTER: BOVISTA BJUDER PÅ KÄGELSPEL OCH MACKA! Bovista bjuder på kägel och matig macka! Lördagen 23/11 kl 16.00 och kl 18.00 bjuder vi våra hyresgäster på kägelspel och matig macka. Kom

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

Du har problemet vi har lösningen

Du har problemet vi har lösningen Nummer 22 Vecka 23 Årgång 37 Onsdagen den 5 juni 2013 Du har probemet vi har ösningen DaaFrakt hänger med i utveckingen när det handar om markarbeten och transporter inom mijö- och anäggningsbranschen.

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio.

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio. Kalender Skåne 11/8 Linedance på Ärtholmen i Malmö. Arr: Countrobic Club. (Vid regn flyttas dansen till Countrobics lokal i Malmö) Kl.18-21.30 Entré: 30:- medlemmar. 50:- icke medlemmar. Tag med Fika korg.

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 10 förväntansfulla Äventyrsscouter lämnade Helsingborg med ett par brev och en biljett. Med tåg från Knutpunkten till Hässleholm och därefter buss mot Vittsjö

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer