NyhamnsBladet. Borta är snön #1 10. vi är på facebook. Läs mer på sida. 4 Läs mer på sida 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NyhamnsBladet. Borta är snön #1 10. vi är på facebook. Läs mer på sida. 4 Läs mer på sida 6"

Transkript

1 vi är på facebook Borta är snön Som et tyigt famgår av bien har vi haft snörika vintrar även tiigare år. Foto: Gunnar Gunnarsson av gunnar gunnarsson Denna bi är tagen en 29 januari 1967 på nuvarane 111 aees i närheten av en tiens samingspats i vår by Bror Carssons Cafe beäget ungefär är Brisvägen ansuter ti Höganäs och Möe. Snett emot igger Skeppet, vår fina affär som har et mesta vi behöver. Vi etta tifäe var vägen mot Möe het bockera på fera stäen. En ambuans på väg ti B.B. fick hjäpas fram på smågatorna. Även året före så sent som en 15 apri 1966, råkae Kuabygen rabbas av snökaos. Värst var et enna gång i Brunnby och vi korsvägen ti Ari. Två pogbiar och en buss satt fast är. Annars tycker vi nog årets vinter varit en värsta på änge. Frågan är om vi inte har satt Gruffet i Hamnen rekor i snötäckt mark nästan sean ju ärti rekoråg temperatur uner ång ti. Kåsören av essa raer har nog arig tiigare i mitt iv skottat så mycket snö varena ag som enna vinter. Nu vi vi aa ha en ång fin sommar som hest varar ti ju, men åtminsone ti ångt fram på hösten. Vi ses vi stranen eer på våra treviga gri-kväar vi hamnen. I sommar bjus även på teater vi hamnarna i Kuabygen så även i Nyhamnsäge. Så et finns mycket at fira. Om några år har vi kanske 4 våningshus i byn. Det bir något att fira. Kåsören sipper kanske fytta ti äreboene. Det kommer kanske hem ti mig i gama Bankhuset är jag bor. Nya kipp i Nyhamnsäge Läs mer på sia 4 Läs mer på sia 6

2 Väkommen ti Rameriet i Nyhamnsäge Ritningar på bankhuset som et kan komma att se ut. Väkommen i in Byföreningen av oof sunesson Vi utför kassisk och kreativ inramning av aa typer av inramningsjobb, reparationer och gasbyten. Vi har även kvaitetskonst av båe käna och okäna konstnärer ti försäjning. Rameriet använer ati materia av hög kvaitet och är mån om att göra ett fackmässigt gott arbete på varje inämnat objekt. Vi jobbar bara me syrafritt materia, viket är viktigt för biens ivsäng. Ti privatpersoner, företag och konstföreningar. Kom förbi eer ring för ett kostnasförsag. TEL Stinsvägen Nyhamnsäge För en enski person kostar et bara 110 kr i år att vara meem i Byföreningen. Det bir 30 öre/ag. Vi u att hea famijen ska vara me kostar et 210 kr i år eer 58 öre per ag. Uner hösten kommer vi, tisammans me aa e anra byföreningarna, förhana fram ett nytt eavta. I et eavta vi har nu sipper meemmar i byföreningen att betaa en fasta avgiften på 340 kr per år. Bara på etta har u vunnit på att vara meem. Men et finns många anra skä att vara me i byföreningen. Du får vår tining tre gånger per år. Vår babrygga unerhås tack vare meemsavgifterna. Vi anornar Vaborgs och misommarfirane och en vacker jugran stäs upp vi bankahuset. Byföreningen arbetar också mycket aktivt för att förbättra trafikmijön ängs 111:an. I år kommer et att byggas en tätortsport vi norra infarten ti byn. Vi är även en remissinstans för kommunen och Trafikverket (f Vägverket). Vi vårt årsmöte en 23 mars vaes två nya styreseeamöter in i styresen, Vaike Fors och Axe Bergenfet. Vaike kommer att ansvara för vår hemsia och kontakter av festkommitékaraktär. Axe bir vår nye kassör efter Jan Bäckström. Jag vi här passa på att häsa Vaike och Axe väkomna i styresen och tacka Jan för at arbete han agt ner på föreningen utöver kassörsuppraget. Vi hoppas att även i fortsättningen få ta e av Jans kunskaper och kamratskap. Efter årsmötesförhaningarna berättae Hans- Erik Anersson, ägare av bankahuset, om sin ié att bygga på två våningar avsea för s k trygghetsboene för äre. Han visae en skiss på hur huset skue kunna se ut. Han har också begärt panänring hos Byggnas-nämnen. Me tanke på e stora 40-taistkuarna är jag övertyga om att Kar-Erik tänker rätt. Hans avsikt är att et ska bi hyresägenheter. Me enna tining finns ett inbetaningskort. Aa meemsavgifter går ti byn, eftersom inga arvoen utgår ti styresen. 2 3

3 Gruffet i Hamnen Hamnen ram för många sommaraktiviteter Nu har Byaaget båst nytt iv i föreningen Röe Orm som fått en ny styrese. Styresen består av Christina Tinni Richter orförane, Magnus Ohraner v. orförane, Annika Wessman kassör, Aners Bergman sekreterare, Kemens Anersson och Nicas Niesen från byaaget och suppeanterna Linn Efsing, Lina Aer och Arthur Wessman. Nu startar man segarskoan igen. Två kurser på varera tre veckor anornar Röe Orm. Den första kursen börjar 14 juni. Misommarafton Traitionsenigt firas misommaraftons kvä me ans på bryggan mean kockan ti Björn Jürgens orkester. Chokahju, prytomboa, brötomboa och korvförsäjning pågår mean 20:00-24:00. Uner öragen och sönagen fortsätter festigheterna utökat me segingar och kaffeservering me start 10:00 för segingarna och 11:00-16:00 för övriga aktiviteter. Vi u skänka vinster ti otteriet kontaktar u Kaj Arenbo. Siaträff Hamnens Vänner, me Kaj Arenbo som primus motor, anornar även i år e mycket popuära siaträffarna åtta freagskväar me start 2 jui och en sista 27 augusti. Den 16 jui ersätts siaträffen me teaterpremiär! Då speas pjäsen Gruffet i hamnen, se egen artike. Teater i Nyhamn I sommar bir et teater på hamnen i Nyhamn. Krapperupsteatern spear Caro Goonis Gruffet, som är en pjäs som stått sig genom tierna, trots att en är skriven i mitten på 1700-taet i Commeia e Arte traitionens ana. Pjäsen är unik så ti via att en är en första käna komein är vaniga enka människor i en fiskeby har huvuroerna. Det förekommer en ena stånsperson, en utokaisera ung avokat som förgäves försöker upprätthåa ag och orning och mäka fre mean e gräsjuka grannfruarna. Det bir inte ättare av att han sjäv råkar föräska sig i en av fickorna, som har nog me att försöka snärja en fiskarpojke som hon i sin tur är föräska i. Det går hett ti i byn när fruarna och eras öttrar ryker ihop, och eras män bir hoppöst aktersegae!. Förestäningen kommer att speas i Ari, Nyhamnsäge, Jonstorp, Farhut och Magnarp. Uner essa agar hoppas vi att ingen använer sipen, kör båtmotorer eer anra buriga aktiviteter uner pågåene förestäning. Sommarteater på Krapperup ger GRUFFET I HAMNEN i en hamn nära ig information Från jui speas fem förestäningar i Nyhamn Förestäningen börjar k och tar 2½ timmar. Bijettpriset är 220:- kr. Man hoppas på en pubik på personer/kvä. Bijettinfo: Sjöbutiken Moebåtar & maritim inrening Butik: Småbåtshamnen, Höganäs Webshop: Mån fre: Teefon: OBS öragsöppet 10 15! E-post: 4 5

4 Nya kipp i Nyhamnsäge De festa Nyhamnsbor känner ti saong Ua och Ua Fisch som i så många år kippt och fixat hår i Nyhamnsäge. Nu har Ua bestämt sig för att nu är et färigkippt, men man kommer fortfarane att kunna kippa sig på hörnan. av ingri herrström 1 maj 2010 tar Jenny Dahqvist över och hon hoppas att, precis som Ua har gjort, finnas me sin saong i många år framöver. Jenny är en gift 2-barnsmamma från Viken, som fortsatt kommer att vara Vikenbo, båe för att hon trivs är och för att hon vi ha ite avstån mean arbetet och hemmet. Jenny är ingen nybörjare precis, hon var kar me sin frisörutbining -92, hyre sin första sto -93 och sean -97 har hon varit på samma saong på Stattena i Hesingborg, är har e varit 3 kurskamrater som jobbat på samma saong. Jenny har trivts bra, men nu var tien inne att gå viare och tifäet att köpa en egen saong ök upp - och Jenny sog ti. Iag arbetar Ua och Mikaea i saongen, Mikaea stannar och Ua kommer att vara kvar ti misommar, etta för att göra övergången ti Jenny så smiig som möjig. När Jenny tar över efter Ua kommer Saong Ua att bi Jennys Hårvår men kunerna kommer att känna igen sig i saongen. Jenny panerar inte att irekt göra några föränringar, fast et är kart så smått kommer hon att sätta sin präge. Jag kan verkigen se på Jenny att hon ser fram emot att bi sin egen och vi häsar henne väkommen ti Nyhamnsäge. NYHAMNSLÄGE - Janne Petters väg 5 Fin havsutsikt båe från ummig trägår om 378 m 2 och från fönster och framförat från stor bakong i soigt västeräge. Etagekejehus me tuu panösning som ger mycket jus och rym - fem våningspan som sammanbins me havtrappor. Boarea 133 m 2-6 rok. Pris: kr / bu. Boningen Mäkarfirma Mycket kommer att änras i Jennys varag - istäet för att köra söerut ti Hesingborg, kommer nu kosan att stäas norrut ti en betyigt minre ort. Och nu kommer hea verksamheten hänga på Jenny från et ia ti et stora. Lite vana har hon, när man hyr sto får man sjäv hantera sin ekonomi, nu bir et bara ite mer och en e annat förstås. Tiigare har hon kunnat vara ite fexibare me arbetstier, men et bir svårare nu. Jag frågar Jenny va som är roigast me frisöryrket och Jenny tycker just att variationen är bäst - oika sags kuner och oika sags arbeten. Det förstår man me kuner per ag. Och så förstås at prat - Jenny har ätt för att prata och yssna, men vi man bara vara tyst är man väkommen att vara et. Va är värst eer minst roigt? vi jag veta och Jenny ser ut som ett frågetecken. Jag brukar fråga va man tycker är bäst/sämst me Nyhamnsäge, men Jenny har ingen erfarenhet av et så jag unrar va hon giar äget. Toppen, centrat och synigt. I Hesingborg finns et nästan en saong i varje hörna, konkurrensen är stor och priserna pressas stänigt neråt. TACK! TACK! Aa mina unerbara kuner som gjort mina rygt 40 år i Nyhamnsäge ti ett fantastiskt yrkesiv. Jag överåter Aa nu saongen mina unerbara ti Jenny, kuner önskar som henne gjort a mina ycka rygt och hoppas år år i i att Nyhamnsäge Jenny får ika ti trevigt ett fantastiskt som jag har yrkesiv. haft i Jag Jag Nyhamnsäge. överåter nu nu saongen ti Jenny, önskar Ua Fisch henne a a ycka ycka och och hoppas hoppas att att Jenny får ika trevigt som jag jag har har haft haft i i Nyhamnsäge. From 4 maj kommer jag Ua Ua att Fisch Fisch arbeta tisammans me Ua och Mikaea. Ua kommer att arbeta på saongen fram From ti misommar, maj kommer ärefter jag att arbeta kommer tisammans jag och Mikaea From 4 maj kommer jag att arbeta tisammans me me att Ua arbeta och Mikaea. tisammans. Ua kommer Jag vi att häsa arbeta gama på såvä saongen som Ua och Mikaea. Ua kommer att arbeta på saongen fram ti misommar, nya kuner ärefter varmt kommer väkomna. jag och Mikaea fram ti misommar, ärefter kommer jag och Mikaea att arbeta tisammans. Jag Jenny vi häsa gama såvä som att arbeta tisammans. Jag vi häsa gama såvä som nya kuner varmt väkomna. nya kuner varmt väkomna. Erbjuane Jenny Jenny Vi bokning av färg + kippning uner maj måna erhåer u utan kostna schampo + basam från Keune Erbjuane Vi bokning av färg + Erbjuane kippning uner maj måna erhåer u Vi bokning utan av kostna färg + kippning schampo + uner basam maj från måna Keuneerhåer u utan kostna schampo + basam från Keune Teefon: Impantat Från förorae täner ti go tanhäsa. Amäntanvår Väkomna! Teefon: Teefon:

5 Nya meemmar i Nyhamnsäge Byförening Vaike Fors Jag heter Vaike Fors och bor me min famij sean ett år tibaka i ett hus på Guregnsvägen i Nyhamnsäge. Min famij består av min man Micke och våra tre barn. Just nu syns vi mest cykanes runt runt i sakta mak på Guregnsvägen/Eeshutsvägen eftersom våra två yngsta pojkar, Leo och Tom, arig verkar kunna få nog av etta. Vi fyttae ner ti Kuabygen från Lueå för snart fyra år sean och en här tien på året bir påmina om varför. I Lueå snöae et 20 cm uner påskhegen. Jag har nog va man skue kunna kaa en geigen erfarenhet av styresearbete i ieea föreningar eftersom jag suttit två år i styresen för I Ur och Skur Gaa Laxe, en iee förening som river förskoa i Nyhamnsäge/Stranbaen. Genom etta arbete har jag fått en mycket positiv erfarenhet av hur man kan organisera sig så att man me en iee arbetsinsats irekt kan påverka vikoren för, i et här faet, barnens situation i förskoan. När jag bev tifråga om jag vi sitta i styresen för Nyhamnsäges byaförening så känes et inte svårt att tacka ja. Axe Bergenfet Jag heter Axe Bergenfet, är 52 år, ensamståene och har haft anknytning ti Nyhamn sean vintern 1959/60. Vi köpte å ett sommarhus här och tibringae sean aa somrar och e festa veckosut och skoov här. Sean ca 10 år tibaka bor jag permanent i Nyhamn och min mor bor sean 16 år tibaka i permanent vårt gama sommarhus. Uner uppväxten var jag me i Röe Orm och i Brunnby Scoutkår och har fortfarane många vänner i byn sean en tien. Jag har varit me båe i Brunnby Scoutkår, Röe Orm och i Nyhamns Byaag uner ett ferta år uner senare ti som styreseeamot, kassör och en i övrigt aktiv etagare. Jag är Kapten i reserven (P7), Civiekonom från Lun och arbetar för närvarane sean ca fyra år inom försvarskoncernen Saab, es som otterboags- och anchef för Pakistan, es i eningsgruppen för Saabs största utanskontrakt (fygburna raarsystem) och es me koncernens säkerhetsfrågor avseene Syasien. x att sätta i kaenern Vaborgsfirane 30 apri Scouternas facketåg startar från Nyhamnsgåren och brasan täns Vi får yssna ti Höganäs Manskör som sjunger aa e vackra vårsångerna och vårtaet hås av journaist och författare Görre Espeun k Efter att programmet är sut och fok börjar traska hemåt, behöver vi några friviiga evakter hör av er ti Oof Sunesson (T: ). NYHAMNS SJUKGYMNASTIK Anne-Marie Lin eg. sjukgymnast Babryggan 8 maj k är et ags att ägga ut babryggan och stäa heen från bryggan och söerut. Detta är ett trevigt vårtecken för hea famijen. Tag gärna me fika. Misommarafton 25 juni Misommarstången käs k och reses ca Dansen börjar k NYHAMNS HÄLSOCENTER i gama bankhuset, Nyhamnsäge GB KROPPSKULTUR Gunia Bergah cert. massör På mitt försag så vae jag att ta ansvar för et festiga som sker i byaföreningens regi. Det betyer att jag kommer att ta ansvar för samornanet av t ex misommarfiranet. Ti etta behövs et fok som vi hjäpa ti! Hör av er ti mig, gärna via e-post. Vaike Fors Tiigare har jag arbetat för IKEA i Ukraina, för Skanska/NCC i Saui Arabien och i Inien, för oika boag i Fiippinerna och i Hong Kong samt sist men icke minst, som berien kofösare i Austraien och tiverkare av främst ekmöber på Knutstorp i närheten av Kågerö, Svaöv. Nu har jag ombetts att sköta kassörssyssan i Nyhamns Byaförening och et ser jag fram emot och hoppas att et ska fungera bra trots att jag är en e på resane fot och tibringar ti es i Nyhamn, es i Stockhom och es på resor, än så änge främst i Pakistan (bost) SJUKGYMNASTIK AKUPUNKTUR BALANSTRÄNING TRÄNINGSPROGRAM VID - BENSKÖRHET - INKONTINENS - ARTROS Ansuten ti Region Skåne KLASSISK MASSAGE TAKTIL MASSAGE ENERGIMASSAGE FRISKVÅRDSTRÄFFAR FÖRETAGSMASSAGE STAVGÅNG ALOE VERA-PRODUKTER 8 9

6 Väkommen ti in närservicemack Hos oss hittar u b a: Frukostivs bivårsproukter bomjor EMMALJUNGAS JORDFÖRBÄTTRING pantjor kogöse täckbark gräsmatteress SLÄPUTHYRNING GASOL TVÄTTHALL DÄCKVERKSTAD VARJE DAG Nygräae fraor och wienerbrö Gå inte över ån efter vatten Som säkert aa noterat har vi fått ett nytt promenastråk genom Nyhamnsäge Nyhamns nya promena Dana & Pau me persona Nyhamnsäge Mack & Mat AB Krapperupsvägen 99 Te: av ingri herrström Fer och fer har upptäckt et. Tanken är att vi ska samsas är vare sig man bara promenerar eer är på cyke, me barnvagn, me hun. En e har unrat över ragningen och ärför passae jag på att fråga Lennart Anersson och Car-Gustav Lin som är e ansvariga på kommunen. Paceringen är gjor me hänsyn taget ti att håa kostnaerna nere. Mittemot macken har man utnyttjat en brea vägrenen och ängre söerut har man pacerat promenaen ängre in för att inte ra på sig kostnaer me att sätta igen iket. Busshåpatsen utanför Heins ska göras om. I et ärenet finns fera aktörer och et måste ritas och gokännas innan arbetena kan påbörjas. Därefter kommer promenaen från Bräcke, norr om Brunnbyvägen, att få en naturig fortsättning söerut. Stråket är inte färigstät, beäggning återstår och et görs efterhan som anra arbeten görs i kommunen. Vi träffar Trafikverket torsag. 15. apri 2010 för att iskutera hur e vi ha et me busshåpatserna nu när vi ska fortsätta me utbyggna av en sista biten för att knyta ihop gc-vägen, troigen vi e att vi ska bygga om och tigängighetsanpassa essa. Vi ska också höra me em om vi kan bygga ut någon gångbana på en västra sian av väg 111, me någon form av samarbete, sager Lennart Anersson. Spara inte värme - spara utgifter! Instaera en CTC uft/vatten värmepump och få pengar över ti annat. Väkommen att kontakta oss för mer information. Värmepumpstankar eer VVS-arbeten, å går man ti! Eeshutsv. 33, NYHAMNSLÄGE Butiken är öppen mån-fre

7 Kom ti öppet hus på Gaa Laxe en 28 apri från k Rosiga kiner och sosken i bick så känns ett Gaa Laxe barn igen! av vaike fors. foto: gaa axe Vi ser att barnen trivs i naturen. Leken går över stock och sten och et finns ekreskap så et räcker ti aa. I naturen kan aa hitta sin egen utmaning, i et ia eer stora, kika me upp eer kättra i trä. I naturen finns möjigheter ti ärane, äventyr, ugn och eftertanke, som bara begränsas av fantasin. Troen hjäper ti att förkara vären, Mue och Laxe visar hur man ska bete sig i naturen, Gubben i Stubben skickar hemiga brev, Snick och Snack sjunger och spear pjäser me barnen om hur man är en bra kompis i skogen (och överat annars). Ser u ett gäng småknattar i knaiga refexvästar som är ute och vanrar i Nyhamnsäge tisammans me eare i båa jackor är et mest troigt barn från förskoan Gaa Laxe u ser. Bär barnen essutom vanringsväniga ryggsäckar me Laxemärken och en uppmärksam, nyfiken och ga uppsyn så är e het säkert så. De yngsta barnen i förskoan håer ti på Skonarevägen i Nyhamnsäge, e äre har sina okaer på Örestran i Stranbaen. På sommarhavåret befinner sig barnen på östra Kuaberg en ag i veckan. Även om Gaa Laxe är en Ur och Skur-förskoa så gömmer vi inte at annat som är viktigt för våra barn. Vi måar, kipper, sjunger och ansar. Iban styr vi kosan mot bibioteken, teatrar eer gör stuiebesök. På vinterhavåret går våra 4-6-åringar i skriskoskoa. Barn är fantastiska! Vi hoppas och tror att vår verksamhet ger barnen en go grun att stå på när e sean ska gå viare ivet. Meanmå i et fria Barnen från Mue-gruppen kan ofta ses på stranen vi Örestran Förskoechef Soffi Domefak är popuär hos barnen Fakta Gaa Laxe är en iee förening som beriver enski förskoa enigt et sk I Ur och Skurkonceptet. I Ur och Skur är samingsnamnet på förskoor som är ansutna ti Friuftsfrämjanet och prägas av att så stor e som möjigt av verksamheten är förag utomhus. Vår verksamhetsié är att barns behov av kunskap, rörese och gemenskap tifresstäs genom vistese i naturen året runt. Därför går friuftsiv och häsa som en rö trå genom barnens utbining hos oss. Vår ambition är att håa en hög kvaitet på et peagogiska innehået samt erbjua en go omsorg. Vårt må är att a persona som arbetar i barngrupp ska ha förskoärarutbining eer annan peagogutbining. Våra ärare är väutbiae, kompetenta, motiverae och skapar en fantastiskt trygg och fin mijö för våra barn. Genom eras arbete kan en svan på stranen bi ett oförgömigt ögonbick. Är u intressera av att veta mer om oss? Besök vår hemsia Gaa Laxe eer kontakta förskoechef Soffi Domefak på eer emai: 12 13

8 Jeg er in barnoms gae jeg er it væsens ro. Jeg er en bankene rytme i at hva u ænges mo. Jeg er in mors grå hæner og in fars bekymree sin, jeg er e tiigste rømmes ette, tågee spin. Jeg gav ig min store avor en ag u var vit forat jeg rysse it vemo i sinet en rivene regnvejrsnat. Jeg sog ig engang ti joren for at gøre it hjerte hårt, men jeg rejste ig varigt op igen og tørree tårerne bort. Det er mig er har ært ig at hae jeg ærte ig hårhe og spot. Jeg gav ig e stærkeste våben u ska vie at bruge em got. Jeg gav ig e vagtsomme øjne på em ska u kenes igen, og møer u en me et samme bik ska u vie han er in ven Føj u så vit over ane voksee u fra in ven? - Jeg er in barnoms gae jeg kener ig ati igen. Digt af Tove Ditevsen (1943) Barnommens gae Köp in nya gräskippare tanka och kar hos Gräskipparservice Se hea sortimentet på hemsian. Behöver u få reparerat in gräskippare uner sässongen står en ånekippare ti itt förfogane. Väkommna! Te: Örestran Hote Vanrarhem Kurs Konferens Er nya mötespats! Lunchservering varje ag Bufféer/Festmiagar/Jubor för bokae säskap Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning För mer information gå in på: Har ni gäster hemma? Härbärgera em hos oss! Mot uppvisane av enna kupong, får ni 5 % rabatt på rumspriset när era gäster bor hos oss. Gäer uner perioen sep-apr för boene i Stranbaen och Nyhamnsäge. Örestran Te Nu er yset kommet og et giver en spirene ykkefornemmese i kroppen. Såan er et at bo tête-à-tête me naturen: vi påvirkes af foranringerne. Naturen her i og omkring Nyhamnsäge kan nyes båe i korte og ange stuner på gå-ben eer på hju. Mine børn esker, når vi på en hverag har været i go ti me aftensmaen, og når ne ti stranen og gyngerne. Vi ska ne og se, hva er er skyet op på stranen, om katten Pee mon kommer (ige nu er er 3 Pee-katte, vi kan kappe) og måske møer vi en kompis, som vi ege. På et tiigt tispunkt efter min man og jeg besuttee at fytte herti fra Mamö, tate vi om, at vores børn nu skue få ov at opeve barnsommens gae i Nyhamnsäge. Min egen barnommens gae opevee jeg sev i 70 er og 80 erne i Danmark. For mig betyer barnommens gae: egekammerater på og omkring vejen, hvor man bor, et sikkert mijø at færes i, spontane ege, venner og uvenner, samingspunkter uenfor hjemmet og så sevføgeig en masse børn i ae are! Den anske forfatter Tove Ditevsen skrev i 1943 romanen Barnommens gae. Romanen haner om Ester, henes famiie og om e fattige kår på Vesterbro i København i e tiige 1930 erne. Her føger man situationer i Esters barnom, båe når hun er ga sammen me sin venine Lisa, og når hun er bange for manen me et røe skæg. Man føger Ester het op i voksen aeren. I 1986 bev romanen fimatiseret og Tove Ditevsens kente igt af samme navn bev omskrevet og sunget af sangerine Anne Linnet, som også avee musik erti. Romanen og igtet foregår i en anen ti, men begreberne og opeveserne i en barnommens gae er staigvæk gæene og fungerer ige så got i en opateret 2010-version. Lise väkomna ti heins matstuga grien i nyhamn krapperupsvägen 33, nyhamnsäge våra öppettier är mån - fre ör- sön

9 VÄLKOMMEN! BRÄCKE MÖLLA är ÖPPEN för VISNING SÖNDAGEN en 4 jui SÖNDAGEN en 18 jui SÖNDAGEN en 1 augusti K. 10ºº - 17ºº VI MALER MJÖL OM VÄDRET TILLÅTER! VI HAR ÄVEN KAFFESERVERING Öppet hus på förskoan Gaa axe Main Fokesson 28 apri Ny- och ombyggnationer samt reparationer. Vi utför även kake- och kinkerarbeten. Onsagen en 28 apri har vi öppet hus på Gaa Laxe i Ur & skur. Kom och se hur vi jobbar me utepeagogik och stä frågor inför ert förskoeva. Persona och en föräer kommer att vara närvarane för att svara på era frågor. Vi bjuer på våffor! Pats: Gaa Laxe, Skonarevägen 6, Nyhamnsäge Ti: Onsagen en 28 apri k Väkomna! 16

10 & REAGERA DEBATTERA Där et finns människor, är finns et åsikter även i ett itet samhäe som Nyhamnsäge. Saker behöver tas upp och ventieras. Vi man göra införanet anonymt är et ok, så fatta pennan och skriv va ni vi ha sagt. Maia någon av oss i styresen så pubicerar vi i nästa nummer av Nyhamnsbaet. I I behov av av extra förrå? I BEHOV AV EXTRA FÖRRÅD? Vi Vi Vi har har nu nu möjighet möjighet att att erbjua erbjua förrå förrå i i storekar i storekar mean mean kvm. kvm. Förråen Förråen är är är beägna beägna centrat centrat i i i Höganäs, Höganäs, i i en i en större större uppvärm uppvärm oka oka me me hög hög säkerhet säkerhet och och go go inomhusmijö. Aa Aa förrå förrå är är är ättåtkomiga och och som som kun kun har har u u titräe titräe ti ti itt itt förrå förrå ygnet ygnet runt. runt. Lokaen Lokaen är är är arma arma och och bevaka. bevaka. Mvh Nyhamnsbaet 18 Liefre Företagsby Leiga okaer Mitt i Kuabygen Höganäs Affärsbyrå AB Teefon Teefon Ari Möe Höganäs 300 kr / kvm Skeppet På Skeppet hittar u et mesta u behöver för ina agiga inköp. Vi vi göra varje ag ite enkare för ig som är kun hos oss, och ärför är vi måna om att u ska få ett personigt bemötane, bra färskvaror och ett anpassat och prisvärt sortiment. Sjävkart har vi också våra prisvära, egna varor i hyorna. Har u inte hunnit prova än, så vågar vi ova att u inte kommer att bi besviken. Aa ICAs egna varor är prisvära, kontroerae och kommer från noga utvaa everantörer. Hitta inspiration, tips och iéer i butiken Hos oss hittar u också våra receptba Va ska vi äta ikvä? Där hittar u snabbagae varagsrecept som innehåer max 5 ingreienser. Var inte rä att fråga vår persona om hjäp. Vi hjäper ig gärna att finna ny matinspiration och vi kan ge ig tips och iéer om matagning. Vi ses på Skeppet! nära Serveringsförsag

11 SKED UKI som ger ig ett båe hög- och nar me ban are, nyckefritt. Och inget annat g/km. 3 års nybisgar extrautrusta. *Finansieefter 36 månaer. Effektiv AB , STYRKEBESKED FRÅN SUZUKI Brännerigatan 1 b, Höganäs Te: Brännerigatan b, Fax: Höganäs Brännerigatan SUZUKI GRAND E-post VITARA 1 b, Höganäs SUZUKI 4x4 Te: 2, GRAND EXCLUSIVE VITARA Fax: Te: 4x ,4 EXCLUSIVE E-post Fax: :- E-post Ny- ti- och 1.990:-/MÅN* STYRKEBESKED ombyggnaer Ny- ti- och 1.990:-/MÅN* Ny- ti- och ombyggnaer ombyggnaer STYRKEBESKED FRÅN SUZUKI SUZUKI GRAND VITARA 4x4 2,4 EXCLUSIVE FRÅN SUZUKI suzuki.se :- suzuki.se Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett Behöver unikt grepp u en i aa bi situationer som kan ra tack säp vare upp ett ti 4x4 system kg? En me bi som båe ger hög- ig och ett unikt ågväxe? grepp En i äventyrskamrat aa situationer och arbetsvän utrusta som stanar me ban 1.990:-/MÅN* tack vare ett 4x4 system me båe hög- och ågväxe? annat CD-raio, En äventyrskamrat sex krockkuar, och arbetsvän ESP, ACC, utrusta ehissar, som farthåare, stanar nyckefritt me ban startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. SUZUKI GRAND VITARA annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt Bränseförbr. b. körning: Gran Vitara 2.4 Excusive 5-. 9,0 / 100 km. Mijökass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybisgaranti, 3 års vagnskaegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. *Finansie- 4x4 2,4 SUZUKI EXCLUSIVE GRAND VITARA startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. Bränseförbr. ring genom Suzuki b. körning: Finans: Gran Ränta Vitara f.n. 3,95%. 2.4 Excusive Kontant %. 9,0 Restväre / 100 km. 50% Mijökass av nybispriset Euro4. CO2 efter g/km. månaer. 3 års nybisgaranti, ränta 34,65% års vagnskaegaranti, (ink. uppäggnings- 3 års och assistans aviavgift). & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. Effektiv 4x4 2,4 EXCLUSIVE *Finansie- STYRKEBESKED FRÅN SUZUKI : :-/MÅN* : :-/MÅN* suzuki.se Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett unikt grepp i aa situationer tack vare ett 4x4 system me båe hög- och ågväxe? En äventyrskamrat och arbetsvän utrusta som stanar me ban annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. Bränseförbr. b. körning: Gran Vitara 2.4 Excusive 5-. 9,0 / 100 km. Mijökass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybisgaranti, 3 års vagnskaegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restväre 50% av nybispriset efter 36 månaer. Effektiv ränta 4,65% (ink. uppäggnings- och aviavgift). TH Bigruppen AB Mörsaregatan 10, Hesingborg, Te , suzuki.se Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett unikt grepp i aa situationer tack vare ett 4x4 system me båe hög- och TH Bigruppen AB TH Bigruppen AB Mörsaregatan 10, Hesingborg, Te , suzuki.semörsaregatan 10, Hesingborg, Te , 20 ågväxe? En äventyrskamrat och arbetsvän utrusta som stanar me ban 21 annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt ring genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restväre 50% av nybispriset efter 36 månaer. Effektiv ränta 4,65% (ink. uppäggnings- och aviavgift). Mörsaregatan 10, Hesingborg, Te , Behöver u en bi som kan ra säp upp ti kg? En bi som ger ig ett unikt grepp i aa situationer tack vare ett 4x4 system me båe hög- och ågväxe? En äventyrskamrat och arbetsvän utrusta som stanar me ban annat CD-raio, sex krockkuar, ESP, ACC, ehissar, farthåare, nyckefritt startsystem, imjus. Ja, å är et en Gran Vitara u ska ha. Och inget annat. Bränseförbr. b. körning: Gran Vitara 2.4 Excusive 5-. 9,0 / 100 km. Mijökass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybisgaranti, 3 års vagnskaegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskysgaranti. Bien på bien är extrautrusta. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restväre 50% av nybispriset efter 36 månaer. Effektiv ränta 4,65% (ink. uppäggnings- och aviavgift). TH Bigruppen AB suzuki.se Vi är nu även Teia-återförsäjare! Vi är nu även Teia-återförsäjare! Storgatan 53 C Höganäs Storgatan 53 C Höganäs Te: Te: Få professione hjäp me att få fram itt buskap Art irection Kataogesign Profiering Annonsering var ör var ör Mässmateria Hemsie esign Logotyp Saknar u ieer och utformning för att visuaisera itt företag? Ring eer maia ti (jag bor i Nyhamnsäge)

12 Byföreningen informerar Grattis ti vinnaren av tre trissotter i korsorstävingen i Nyhamnsbaet #3 2009: KERSTIN ROSENKRANTZ i Nyhamnsäge i i Çm ç k var otheo taa tå ej sto r på- e av birr änge frest- och forin och vä n in g c o o ha r h ö g brukar s o c a skuptör st ä - n n g h m issfyt e n r sukar stor inustri e n o t omogen s va r frimoig ä ö p p nästar sig in tok s känner sig ej ugn b torso håer man som skottar en ä r en ång ra av väntane r s t r å s k y a kräftkrya ta s o p p i p o o p ö s Ç i m e viss möj ighet frestar test på ö ve r - h ä n g k a n s k e kärvsaming får ej betat o ö n a vepa m e n issar j u u k Çs n e s kan attjo åar kan tåiga tas i en e biträer inte to to - bç ç sekunanter i färas yxa mer än a p p å u i e ra kan man sås ut i motionera t i patta b o c k görs på h e t fä ren sägs bi grön r m a n a kt u e a v u n s j k t i j o r - k n a s - o tt t ö s e e r g i går tjuvstarten et i k ä g a t y p t o a har man i trubbig säkten berykta v nos u r j a o g g t å ga e m å g pacering i to ga ä tt trevig är b ett i goa pöik patina e k a vänners n a f s s a m v a r o är sig ag g ö m e o r skobarn pressa som en isoering pga ti me stäa gam ma stenkaka r g r e p i g sm ittorisk s yste r a e m i s o r s a k a sprut gå ut meiane i me köksväxt k i m a t ä ans utför j uriiska upp- offentigt granen rag runt k a t brasrest hör mas m k a n a s k hemma i a samar häa a a r n seniorer fattar omfång gam ma roare sår bössa m u s k ö t gosherre revan å r p a r v i kisens e j santar vå ra n greeina a n k fö r e n s t å a r serveras me e r a n s m ä et och brukar f ra m - starrbiga man vi t r ä - fågefri intag muer g a p a k a n e åträ n o s o fö r g c a f é e avs k y ko st från ha r v i s s a ämpar hönsmam ma f ö a a t m i s s - vågor k a t t i ra g ti å inte vi brukar skju- n y å r sinna ä e besu- v e hög- ku n na i r ta upp ta sig växtfattig k a r g n e o n m u m s a e i k a ä r ä tt att ä e i t u b e n i s i g Ta möjigheten att spea boue i Nyhamnsäge ä r bra eare m e t a a v o k a t Nyhamn har ytterigare en aktivitet att foga ti sitt register, och möjighet ti rekreation och många intressanta möten står ti bus. I Kätterskogen, norr om Nyhamnsgåren finns sean änge en bouebana. Den har änge stått oanvän och väntat på att tas i bruk.det ena kravet är att bouebanan sköts. Kontakta oss i styresen om u är intressera att hjäpa ti. BOULEFÖRENING I NYHAMNSLÄGE Koncerter i bygen Lörag 12/6 k Den anske komponisten Rue Langgaar Konsert me Homens Vokaensembe från Köpenhamn. Dir Aners Lorenzen, omorganist Birgitte Ebert, Ribe. Arr: Rue Langgaarseskapet/Brunnby församing. Brunnby kyrka, Brunnbyvägen 308, Brunnby Onsag 30/6 k Sopranatos Musik för kvinniga röster av b a Pergoesi, Menessohn och Wesey me Cartias och Brunnby KK s amer. Dir Agneta Weber Sjöhom. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 7/7 k Tre S i eken Schumann, Stenhammar, Strauss me Aners Mårtensson, sång och Agneta Weber Sjöhom, piano. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 14/7 k Sånger från mitt hjärta Åsa Arvisson, sång, Berth Lieeberg, piano och Erik Ring, kontrabas. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Sönag 18/7 k Jazz i sommarkvä Anna Christoffersson, sång och Steve Dobrogosz, piano. Arr: Musik i Kuabygen/Brunnby församing. Entré. Brunnby kyrka, Brunnbyvägen 308, Brunnby Onsag 21/7 k Karinettkvintett Originamusik och psam me Car Kortegaar & Friens Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 28/7 k Poetic Fantasy Romantiska toner på marimba me Johan Briger. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 4/8 k Gö Fria Engström, sång, Main Gustafsson, saxofon, sagverk samt Anreas Lingren, piano, orge. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe Onsag 11/8 k Ljuva 80-ta J Hayn, J Sibeius, A Schnittke. Viekvartetten: Karin Samuesson, vioin, Rebecka Lassbo, vioin, Henrik Bertisson, vioa, Danie Fjeström, vioonce. Möe kape, Kuabergsvägen, Möe styresemeemmar Reaktör Ingri Herrström Te: , Fotograf Gunnar Gunnarsson, Vaike Fors, istock skribenter Gunnar Gunnarsson, Lise, Oof Sunesson, Vaike Fors och Ingri Herrström Tryck Oof Suneson T: Ingri Herrström T: Vaike Fors T: Axe Bergenfet T: Lukas Östberg M: Jan Mamberg T: Per-Axe Roth T: #1 10 Layout Lise Hougs Östberg Mobi: , Hemsian annonsering i nyhamnsbaet Nyhamnsbaet kommer ut 3 gånger om året och eas ut ti samtiga hushå i Nyhamnsäge. Baet finns essutom som pf på Som annonsör når u ut ti ett okaområe me över 2000 hushå. ANNONsPRISLISTa (ex. moms) Format Pris Dubbe sia, 420 x 297 mm 2.000: Hesia, 210 x 297 mm 1.000: 1/2 sia vertika, 86 x 250 mm 500: 1/2 sia horisonta, 178 x 120 mm 500: 1/4 sia, 86 x 120 mm 250: 20% rabatt vi köp av 3 annonser Format: Färger: Nu finns Nyhamnsbaet på facebook ett smart sätt att sama ihop människor i en virtuea verkigheten kring et vi gör och vi kan snabbt nå ut ti många om våra kommane events Är u rean FB-använare? Sök bara på Nyhamns Byförening så hittar u in. Är u inte FB-använare? Bi et om u vi vara me och bira ti innehået på sian. I viket fa, skicka runt informationen att vi finns på Facebook ti hea era nätverk som kan vara intresserae. A4 210 mm x 297 mm 4+4 CMYK För annonsering kontakta: Lukas Östberg Te: eer maia ti 22 23

13 Besök gärna min hemsia Kransar ti varags och fest Se mitt urva av bröopskransar GB Kransar i Nyhamnsäge inspireret av naturen och årstiarna Eeshutsvägen 41, Nyhamnsäge Mobi Öppet onsagar 12-18

AD brev nummer 2. Välkommen till Våren 2015!

AD brev nummer 2. Välkommen till Våren 2015! 1 AD brev nummer 2 Välkommen till Våren 2015! Övertygelse, Engagemang, Mo Hjärtligt välkomna till AD brev nummer två! 2 Februari 2015 Me ert engagemang, mo, övertygelse och hjälp har vi lyckats komma en

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT Kapitel om talen,,,, och 0 ela upp talen, och använa likhetstecknet. Va betyer siffran på bilen? Skriv eller berätta för en kompis. september Öva på att använa matematiska symboler. Va betyer siffran på

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016 SKAPANDE SKOLA Projektet är avslutat och var mycket uppskattat av eleverna! Filmerna finns på erikhedman.com. SMILE Månadens ord är MEDMÄNSKLIG- HET och vi arbetar med färdigheten att visa att man tycker

Läs mer

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER Snart kommer jag att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något jag verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill jag att

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1 Nan: Lärarateria idan 1 Författare: Rune Feicher Vad handar boen o? Rof är ute och joggar och får pötigt yn på några iar o pear fotbo. Rof äar fotbo och tannar och tittar. Två iar juter boen i ribban.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

69 95 /kg. Mer info finns i butiken! Färsk F l ä s k fi l é. Svensk nymalen Fläskfärs. 10-pack Rosor. För oss som älskar mat.

69 95 /kg. Mer info finns i butiken! Färsk F l ä s k fi l é. Svensk nymalen Fläskfärs. 10-pack Rosor. För oss som älskar mat. Nummer 34 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 7 oktober 2009 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 39 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. För oss som älskar mat. Vecka

Läs mer

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen!

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen! Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 6 Juni 2014 Hej alla glada! För det är ni väl nu när det är sommar igen? Jag har hoppat in som tillfällig redaktör eftersom Tette är sjukskriven så ni får ta det

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

SJUNG MED PETTSON & FINDUS SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON & FINDUS SÅNGTEXTER SJUNG MED PETTSON & FINDUS SÅNGTEXTER Snart kommer vi att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det ser verkligen ser fram emot med spänning. För att konserten ska bli som möjligt vill

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

kulturlov kulturlovsvecka 26/10-1/11 2009 Äntligen

kulturlov kulturlovsvecka 26/10-1/11 2009 Äntligen M M M M Äntigen kuturov M kuturovsvecka 26/10-1/11 2009 Arrangeras med stöd av Västerås stads kutur-, idrotts- och fritidsnämnd med anedning av Barnens år 2009. kuturovsvecka Ördag 24:e / söndag 25:e 1

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11 Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Rosa Författare: Iben Harboe Vem handlar böckerna om? Rosa är en liten tjej som bor tillsammans med sin stressade mamma och sin busiga storebror Max. Rosa har sköldpaddan

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T.

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T. Probemösning EXEMPEL Surnrtanav två taär~ Det ena taetä{~ Vike~~~et andrå? S X + ::f) S>'Y '' f~ := i ' 5" bi f fr X :=T ~H urångt h inn er manp?h 0 rriimec \&5 ~5/t!tth ' to: h 0 er ( 'J/th= ' ' '" ~5

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 Thailan Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 VISSTE DU ATT? Thailänarna anses vara ett av värlens vänligaste folk. Qatar Airways är ett av enast sex flygbolag i värlen som blivit rankae som 5-stjärnigt

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Julbord 2013. d d d d d. d d d d d. Välkomna till Systrarna Sisters julbord

Julbord 2013. d d d d d. d d d d d. Välkomna till Systrarna Sisters julbord Julbor 2013 Välkomna till Systrarna Sisters julbor Hos Systrarna Sisters Catering har vi nu i över 20 år firat jul i matens tecken och sean snart 5 år även kunnat servera en i vår Bistro. Vi ukar stolt

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

LABORATION 4 DISPERSION

LABORATION 4 DISPERSION LABORATION 4 DISPERSION Personnummer Namn Laborationen gokän Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX (8) LABORATION 4 DISPERSION Att läsa i kursboken: si. 374-383, 4-45 Förbereelseuppgifter: Va

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Välkommen. Kortfattat. Solen går upp imorgon också! Sten & Jessica

Välkommen. Kortfattat. Solen går upp imorgon också! Sten & Jessica Välkommen Sitter du där med en inbjudan till vårt bröllop och inte har en aning om var Brunnby kyrka ligger, eller hur man hittar till Örestrand, eller om det är något annat som är oklart. Då har du kommit

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER Snart kommer vi att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något vi verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Vikingen nr 3 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Göteborgsdelegationens frågor på kongressen 15

Göteborgsdelegationens frågor på kongressen 15 Socialemokraterna i Göteborg Rev 28 maj 2015 - slutversion Göteborgselegationens frågor på kongressen 15 När Prio Ombu Va Delegatio nen Fre 16-18 Enigt PS Kongressens öppnane 4.4 Rösträkningskommitten.

Läs mer

GOlFAREN. Kom och testa slaghallen!

GOlFAREN. Kom och testa slaghallen! n GOlFAREN U M M e r 1 2009 www.kumlagk.se M E D l E M S B l A D F Ö R D i G S O M Ä R M E D l E M i K U M l A G O l F K l U B B Uner vintern har frivilliga melemmar ur seniorgaret i klubben me en äran

Läs mer

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Vinkraftsutrening Unerlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Rapporten har upprättats och utformats av kommunleningskontoret, Marks kommun, i samarbete me kommunens anra förvaltningar.

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Kattens Janssons månadsbrev

Kattens Janssons månadsbrev Kattens Janssons månadsbrev Okt-14 Hej föräldrar! Vi har fortfarande ett fokus på skogen och naturens härliga lekplats, dock är våra utflykter lite beroende på väder och vilka kläder barnen haft på sig

Läs mer

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan När vi tar emot nya barn på hösten kommer de från flera olika ställen. Vår viktigaste uppgift då är att få ihop gruppen och introducera barnen sakta men säkert i

Läs mer

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn Söderhamns Kuturskoa 826 80 Söderhamn PLATS FÖR PORTO Expedition 0270-753 91 Kuturskoechef 0270-753 93 Personarum 0270-753 92 Hemsida www.kuturskoan.soderhamn.se Kuturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

Fritidsprogram våren 2016

Fritidsprogram våren 2016 Fritidsprogram våren 2016 Hej, Välkomna till vårens Fritidsprogram! Fritidsprogrammet finns även på internet: www.kavlinge.se Där kan du också gå in lite då och då under våren kan komma in nya danser/aktiviteter

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Play-Doh tips och skoj LEK NYA IDÉER SOM UNDERHÅLLER BÅDE DIG OCH BARNEN LÄNGE MED O. Ta med mig hem! 2015 Hasbro. Med ensamrätt.

Play-Doh tips och skoj LEK NYA IDÉER SOM UNDERHÅLLER BÅDE DIG OCH BARNEN LÄNGE MED O. Ta med mig hem! 2015 Hasbro. Med ensamrätt. Play-Doh tips och skoj YA DÉR SOM UDRHÅLLR BÅD DG OCH BAR LÄG LK OCH L ÄR MD O SS D BÄ VÄRLD SA AV VÅ A OCH LÄR. ÖPPA S MR! F H S Ä V AK a me mig hem! 05 Hasbro. Me ensamrätt. K L A R U S Ä R G < SORM

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kejsarn av Portugallien

Kejsarn av Portugallien en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Kejsarn av Portugallien - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor, skriv ett författarporträtt Det här är en serie lektioner

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Prislista 2013. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2013. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2013 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer