8/2012 EFTERFRÅGAN PÅ VINDKRAFT KOMMER ATT ÖKA RADIKALT GLADA MINER PÅ VINDKRAFTSKONFERENSEN VIND 2012 VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8/2012 EFTERFRÅGAN PÅ VINDKRAFT KOMMER ATT ÖKA RADIKALT GLADA MINER PÅ VINDKRAFTSKONFERENSEN VIND 2012 VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR"

Transkript

1 8/2012 EFTERFRÅGAN PÅ VINDKRAFT KOMMER ATT ÖKA RADIKALT GLADA MINER PÅ VINDKRAFTSKONFERENSEN VIND 2012 VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

2 VINDKRAFT 8/2012 notiser siemens levererar till Mullbergsparken Upphandlingen av turbinleverantör till Mullbergs Vindpark i Rätan är avslutad. Vindkraftverken kommer att levereras av Siemens. Jämtkraft och Skanska Infrastructure Development investerar tillsammans i vindkraftsanläggningen Mullbergs Vindpark, en totalkostnad på cirka 1,2 miljarder kronor. Anläggningen omfattar 26 vindkraftverk och Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Vindkraftverken levereras av Siemens och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en total höjd på 180 meter. Tesla fick stora Förnybarhetspriset Elbilsproducenten Tesla Motors är vinnare av Stora Förnybarhetspriset Priset delades ut på Svensk Vindenergis konferens, Vind Förnybar framtid, och pristagaren körde elbil ända fram till scenen. Teslas mål är att påskynda världens övergång till elektrisk mobilitet med ett komplett utbud av prisvärda elbilar och vi är mycket stolta över att få Stora Förnybarhetspriset. Detta viktiga pris bekräftar att vår teknik är marknadsledande även när det gäller förnybarhet. Det säger Esben Pedersen försäljnings- och marknadsdirektör för Tesla Nordic, som åkte in i kongresshallen i en Tesla Roadster för att ta emot priset. Stora Förnybarhetspriset delades ut av IToch energiminister Anna-Karin Hatt. Det instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Ikea var första pristagaren och följs nu av Tesla Motors. Tesla har gjort det attraktivt att välja elbilar, de tar ansvar för hur bilarna laddas och med sin nya Model S blir avgasfri bilism intressant för fler kundgrupper. Det inspirerar långt utanför bilmarknaden, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten. Vind utges av Svensk Vindenergi i samarbete med ERA och Svensk Energi som en oberoende branschtidskrift. För åsikter som framförs i signerade artiklar svarar författaren. För ledarsidan svarar Svensk Vindenergi. För icke beställt material ansvaras ej. Allt material lagras elektroniskt. Omslagsfoto: 58 VIND 8/2012 Tveka inte använd naturens resurser! u År 2010 var det kommunala vetot nytt och det mest hotande. Det är fortfarande ett problem och skapar rättsosäkerhet. Idag är värsta motståndaren Förvarsmakt och flygvapen. Jag brukar säga när jag får tillfälle i bygdegårdar, på seminarier och i möten på regeringskansliet, att det svenska försvaret tycks ha två uppdrag kvar efter alla neddragningar: Afghanistan och att försvara Sverige mot vindkraft! Försvarsmakten spärrar enbart i södra Sverige en yta motsvarande Danmark genom en spärrzon på 40 kilometer runt alla militära flygplatser. Högkvarteret har utvidgat detta område med hänvisning till den så kallade MSA-ytan. Märkligt och smak av 1800-talets militära logik. I Danmark finns vindmöllor. I Tyskland Försvarsmakten måste nog anpassa sig till vårt tidevarv. Piloter i Jas och helikoptrar måste lära att manövrera i ett luftrum av idag. För övrigt skyddar inte Jas mot miljö- och klimathoten, men det gör vindkraft. Det kommunala vetot skapar rättsosäkerhet, projektören drar igång, lägger tid och pengar och har hela tiden god kontakt med kommunala handläggare och länsstyrelsen. När projektet är klart ska den politiska nivån ta ställning; då dyker insändare upp, namninsamlingar och Svenskt Landskapsskydd med ett batteri argument mest osakliga. Resultat: kommunalråd och fullmäktigeledamöter börjar darra, lägger in nya villkor eller säger blankt nej. Utan motivering. Det kommunala självstyret ger kommunerna planmonopol. Jag stöder självstyret, men det går att skapa regelverk, som ger större rättssäkerhet för REDAKTION Peter Jansson, redaktionschef, Moncia Bracco, Svensk Vindenergi, Irene Vinqvist, Svensk Energi, Kalle Karlsson, Svensk Energi, Kalle Lindholm, Svensk Energi, Torsten Blomquist, frilans. POSTGIRO BANKGIRO INTERNET projektplanering och därmed ett gott företagsklimat. En tredje flaskhals för vindkraften är nätanslutningen. Det är knepigt att knåpa samman elproduktion i obygder och på helt nya platser med ett elnät baserat på storskalig vattenkraft i norr och storskalig kärnkraft i söder. Det skapar tröskeleffekter på nätet. Lösning finns på näringsdepartementet, men blir det till ett nytt lagförslag? Vi har varit så snabba med utbyggnaden av förnybar el i Sverige att vi gått i mål åtta år för tidigt! Det fjärde problemet är att vi har varit så snabba med utbyggnaden av förnybar el i Sverige kombinationen biobränsle och vindkraft att vi gått i mål åtta år för tidigt! Riksdag och regering måste höja ribban samt se till att vi får kablar för export av grön el till kolsmutsiga Polen och kontinenten. Klimat och miljö är undanträngda av ekonomisk härdsmälta och arbetslöshet. Tveka inte använd naturens resurser! Det ger arbete åt många och en hållbar framtid för alla. TELEFON VÄXEL TELEFAX , POSTADRESS Vind, Stockholm BESÖKSADRESS Olof Palmes Gata 31, 6 tr ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson TRYCK Trydells Tryckeri, Laholm 2012 Lennart Värmby Vindkraftssamordnare Sydväst Vind i ERA är miljömärkt enligt Svanen ISSN TS-KONTROLLERAD FACKPRESSUPPLAGA ex (2011). LJÖMÄRKT MI VIND I ERA är medlem i Sveriges Tidskrifter LAYOUT Provins AB.

3 VINDKRAFT Energiminister Ann-Karin Hatt i samspråk med Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström. Glada miner på Vind 2012 Låga el- och certifikatspriser till trots, på Svensk Vindenergis årliga vindkraftsmässa vilade synbarligen inga ledsamheter. Såväl de många utställarna som föredragshållare utstrålade optimism inför framtiden. Det verkade ingen ekonomisk kris kunna ändra på. text och foto: lars magnell u Den förnybara energin växer så det knakar i Sverige och 56 procent av all svensk el kommer från förnybara energikällor, varav vindkraften står för 5 procent. Och det är tack vare framsynta politiska uppgörelser och effektiva styrmedel som Sverige intar tätplatsen i Europa och världen när det gäller förnybar energi. Det framhöll energiminister Anna-Karin Hatt i sitt gästanförande på Svensk Vindenergis vindkraftskonferens Förnybar framtid i Älvsjö nyligen. Inte läge att ändra i stödsystemet Den här utvecklingen har skett tack vare en tydlig politisk färdriktning. Men också tack vare att aktörerna på marknaden bestämt sig för att förnybar energi hör framtiden till, och att det är ekonomiskt rationellt att investera i de förnybara energislagen, underströk Anna-Karin Hatt. Hon sade detta väl medveten om att lönsamhetskalkylerna för vindkraftsindustrin för tillfället inte ser allt för muntra ut mot bakgrund av de låga el- och certifikatspriserna. Jag förstår att många just nu vill ändra villkoren i elcertifikatsystemet. Men det tror jag vore farligt för långsiktigheten. Och egentligen är det ett styrkebesked att certifikaten är billiga nu, det är ett bevis för att systemet fungerar som det marknadsinstrument det är tänkt att vara, sade Anna- Karin Hatt och framhöll att systemet också har gynnat elkunderna. Vi har fått mycket förnybart för pengarna, menade hon och jämförde med Tyskland där elkunderna får betala 50 öre per kilowattimme för stödet till den förnybara elproduktionen mot den 5-öring som tillkommer på en svensk elräkning. Heroisk insats Men tyskarna har ändå banat väg för den enorma expansion av både vindoch solkraft som ansågs osannolik för ett decennium sedan. Det framhöll Tomas Kåberger, Chalmersprofessor med u forts VIND 8/

4 VINDKRAFT Snabb- och massmöte, ett så kallat Speed Meeting, samlade många deltagare. u forts mera, som berömde såväl Tyskland som Spanien och inte minst Kina för denna utveckling. De har alla gjort heroiska insatser för att göra fortsatt global ekonomisk utveckling möjlig. De har betalat för utveckling av industrier som nu kan erbjuda vindkraft och solel till priser långt under vad de flesta har trott är möjligt, sade Tomas Kåberger, vars anförande i huvudsak fokuserade på utvecklingen i Kina. Kina har i dag mest vindkraft av alla länder, de tillverkar flest solceller, de har fler solfångare per invånare än Europa och flest elfordon per invånare av alla länder i världen. I Kina byggs också de effektivaste överföringsledningarna för el över långa avstånd, sammanfattade Kåberger. Utbyggnad för att det lönar sig Det intressanta med denna utveckling är att det inte är främst av klimat- eller miljöskäl som kineserna satsar på den förnybara energin. De gör det av ekonomiska skäl. Den kinesiska analysen är, menade Tomas Kåberger, att den ekonomiska tillväxten i landet är så stor att landet måste minska sitt beroende av fossila bränslen för att inte ytterligare spä på prisökningarna av kol och olja. Som de flesta vet driver högre takt i konsumtionen av olja och kol upp priset. Högre takt i konsumtionen av el från sol och vind har däremot visat sig sänka kostnaderna genom att industriell erfarenhet ger effektivare teknik och lägre tillverkningskostnader. Därför behöver den ekonomiska politiken inte krympa statsbudgetar inom de gränser som tillgången på fossila bränslen sätter för den ekonomiska tillväxten. I stället finns möjligheter att med investeringar skapa en tredje industriell revolution. Det kan med andra ord verkligen löna sig för ett land att satsa resurser på förnybar energi och så kallad grön teknologi. Siemens positiva Måhända var detta resonemang också orsaken till de ganska muntra tongångar som hördes bland företagsföreträdarna i utställningshallen. Åtminstone vilade inga ledsamheter i den stora monter 60 VIND 8/2012

5 VINDKRAFT Hans Carlsson, divisionschef på Siemens var inte orolig för framtiden. Tvärtom. Annika Helker Lundström i samspråk med Rikard Werneker, Market Math. Tomas Kåberger, Chalmersprofessor med mera, sade sig tro på en tredje industriell revolution grundad på grön teknologi. där Siemens Wind Power höll till, de låga el- och certifikatpriserna och den allt djupare ekonomiska krisen i Europa till trots. Vi är på en lägre nivå än för ett år sedan. Framför allt ser vi att de mindre kunderna har slutat att investera. Men de större beställer fortfarande, som till exempel Statkraft och på sikt förväntar vi oss att marknaden i Sverige kommer att öka ytterligare även med ett elpris som ligger kvar på nuvarande nivå, sade divisionschef Hans Carlsson som inte heller oroade sig för en eventuell överkapacitet som skulle kunna trycka ner elpriset ytterligare. Nya förbindelser Nej, jag är övertygad om att det kommer att byggas nya överföringsförbindelser som ger utrymme för ytterligare expansion. Sen tror jag också att vi kommer att få se högre certifikatpriser. Mera långsiktigt kommer vindkraften att bli så billig att den inte behöver något stöd, sade Hans Carlsson trosvisst. Ett trevligt inslag på mässan var de snabbmöten, eller Speed Meeting, som anordnades. Speed Meeting går ut på att under kort tid presentera sig och argumentera för något slag av frågeställning för en motpart, som kan vara till exempel en potentiell affärskontakt eller någon som man normalt inte skulle träffa i sitt yrkesliv. Efter ett par minuter byter alla plats och får presentera sig för en ny person. Arrangören hoppades att detta snabb- och massmöte skulle bli Sveriges största. Och responsen var överlag mycket god, hallen utanför mässhallen fylldes med en lång rad gestikulerande och diskuterande människor som utbytte tankar kring vindkraft. Utgångspunkten för diskussionerna var frågeställningarna: Vilken är den viktigaste frågan för vindkraften just nu? Vilket är det viktigaste argumentet för utbyggnad av förnybara alternativ? Försöket med Speed Meeting blev så bra att det med all sannolikhet kommer tillbaka på nästa vindkonferens. n VIND 8/

6 VINDKRAFT Lars Thomsson är en av Sveriges fyra vindkraftsamordnare. Ett av målen är att driva på nya större vindkraftsprojekt ute i landet. Vindkraftsamordnarna rapporterar till energiminister Anna-Karin Hatt. KLIMATHOTET GYNNAR VINDKRAFTEN Efterfrågan på vindkraft kommer att öka radikalt. Vindkraften befinner sig i en extremt positiv utveckling just nu. En starkt pådrivande faktor är klimathotet, säger vindkraftsamordnare Lars Thomsson. text och foto: torsten blomquist u Lars Thomsson är en av statens fyra nationella vindkraftsamordnare. Han är ansvarig för Region Mitt som omfattar åtta län och 96 av landets 290 kommuner. Det är Näringsdepartementet som utser vindkraftsamordnarna och uppgiften är att underlätta samspelet mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. En huvuduppgift är framförallt att lotsa fram stora anläggningar. Ett stort avlångt land. Hur samordnade är ni fyra samordnare? Vi jobbar ganska mycket individuellt, den största samordningen sker genom månatliga avstämningar på Näringsdepartementet, där kunskapsöverföring sker åt alla håll. Uppdraget är löst formulerat, vilket ger stor frihet att välja arbetssätt, säger Lars Thomsson. Lars Thomsson lade jordbruket åt sidan för några år sedan och ägnar nu dagarna åt vindkraft på fastlandet och politik på Gotland. Han är gruppledare för Centerpartiet i regionfullmäktige och har dessutom ett uppdrag på 50 procent som regional vindkraftsamordnare på Gotland. Jobbet som nationell vindkraftsamordnare är på deltid, 30 procent. Men man hinner ändå göra nytta. Det går att påverka, det har jag flera bevis på. Det handlar inte bara om tålmodiga möten hos länsstyrelser och i kommunhus. Det handlar också om att följa teknikutveckling, att delta i livfulla medborgarmöten och genomföra akuta insatser för att avstyra onödiga folkomröstningar. Det är ett roligt jobb, understryker Lars Thomsson. Hans politiska och samhälleliga karriär tog fart parallellt med ett ökande miljöengagemang un- 62 VIND 8/2012

7 VINDKRAFT der 1990-talet. Under perioden var han kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och byggnadsnämndens ordförande med ansvar för bygglov och planering av bland annat vindkraft. Och det råkar vara under de åren vindkraften tog riktig fart på Gotland, säger Lars Thomsson. Efter valet 2010 fick han dock lämna kommunalrådsposten. På Gotland verkar det vara regel att den politiska majoriteten byts vart fjärde år. Just nu har ön en rödgrön majoritet med socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Mer kunskap behövs Som nationell vindkraftsamordnare bearbetar jag i princip fyra målgrupper/målområden: länsstyrelser, kommunledningar, exploatörer och allmänheten. Jag lär mig hur de tänker och agerar och jag försöker förklara våra budskap och motiv för en utökad vindkraftsanvändning. Vindkraftsbranschen är relativt ny och det finns mycket okunskap om vår bransch och våra mål. Såväl politiker som tjänstemän behöver höja nivåerna, säger Lars Thomsson. Olika mognadsgrad Runt 80 till 90 procent av kommunerna har en översiktsplan som också innefattar vindkraft. Men vad framtida projekt innebär och till vilken nytta de kommer att vara och hur planeringen fram ser ut där brister det i svaren. Särskilt när det gäller processerna befinner sig kommunerna i olika mognadsgrad. Tyvärr är den relativt låg i många fall. Och javisst! Tillståndsprocesserna kan vara frustrerande. Långa handläggningstider och överklagningar är mera regel än undantag. En del har bra rutiner, andra är ovana och då tar de kniviga avvägningarna längre tid. Det är inte enbart bra vindlägen och låga anslutningsavgifter som bestämmer hur mycket vi kommer att bygga. Även tillståndsprocesserna avgör, menar Lars Thomsson. Riksintressen krockar Många intressen står mot varandra och många enskilda eller organisationer har givetvis sina rättmätiga skäl att föra fram och slåss för sina synpunkter. Det kan vara naturvärnare, samer, fritidsboende, militärer, skogsbönder, fritidsboende och andra. De flesta har goda skäl att skydda sina intressen. Min inställning är dock att finns det bara vilja så finns det alltid en möjlighet att kompromissa. Ofta är det faktiskt ett eller flera av statens egna utpekade riksintressen som krockar med riksintresset att bygga ut förnybar energi. Ur Lars Thomssons blogg: Spanien har till exempel en lagstadgad nivå på en bygdepeng. Människor blir mer och mer engagerade för sin närmiljö, vilket är bra. För att exploateringar ska vara möjligt framöver tror jag det blir nödvändigt med en större lokal återbäring av intäkterna än i dag. Jag är rätt säker på att om det gick tillbaka ett antal kronor per ton bruten kalksten till bygden/kommunen så skulle till exempel acceptansen för Nordkalks nya brott i Ojnareskogen på norra Gotland öka radikalt. Här tror jag Sverige behöver tänka i nya banor! Vindkraften skapar känslor, lika starka som dem i vargdebatten, säger Lars Thomsson. Rennäringen är nära nog alltid emot vindkraft inom samelandet och dess renbetesområden, som råkar omfatta mer än tredjedel av landets yta. Samernas argument mot vindkraftsetableringar lutar sig oftast mot hävdrätter och ger utrymme för mycket begränsad kompromissvilja, säger Lars Thomsson. Många anför bekymmer mot buller och framför allt visuell påverkan på landskapsbilden när vindkraft etableras. Föreningen Svenskt Landskapsskydd rycker snabbt ut i debatterna. Föreningen har stor lokal påverkan. Tyvärr är deras argument osakliga, menar Lars Thomsson. Försvarsmakten inför sina egna regler för att skapa hindersfrihet för flyg och radar. Militärerna har alltid något på gång som påverkar vindkraftsbranschen. Det gäller för oss att ha en tät dialog så vi inte blir överrumplade, säger Lars Thomsson. Klimathotet gynnar Men enligt Thomsson blåser den svenska vindkraften i det stora hela i rätt riktning. Efterfrågan på vindkraft kommer att öka radikalt. I grund och botten befinner sig vindkraften i en extremt positivt utveckling just nu. En starkt pådrivande faktor är klimathotet. Den allvarliga frågan är ytterst gynnsam för vindkraftsbranschen. forts u FAKTA Elanvändningen i Sverige 2011 TWh Vattenkraft jmf med 2010 % 66,0-1,2 Vindkraft 6,1 +74,3 Kärnkraft 58,0 +4,3 Övrig värmekraft 16,8-11,9 Total elproduktion 146,9 +1,4 Elanvändning 139,7-5,0 Källa: Svensk Energi och SCB VIND 8/

8 u forts Basindustrin pratar kärnkraft men bygger vindkraft, konstaterar Lars Thomsson. Framtiden är ypperlig även om vi har en tillfällig avmattning på grund av ekonomin. Det kommer att vara kärvt några år, men på längre sikt ser det lysande ut, säger Lars Thomsson. Just nu tvingas många mindre exploatörer lägga sina projekt i malpåse. Det är de stora bolagen som sitter på pengarna och driver på utvecklingen. De har egna pengar och är därför mindre konjunkturkänsliga. Basindustrin pratar kärnkraft men bygger vindkraft, konstaterar Thomsson. Sammantaget är alla pågående vindkraftsplaner som en stor flod som vi inte vet hur den mynnar. Det är de politiska ambitionerna som styr hur framgångsrika vi ska bli, säger Lars Thomsson. Flaskhalsen ligger i nätanslutningar och i nätutbyggnad. Svenska Kraftnät har sju år i ledtid för varje större projekt. Det finns ingen plan idag för att hantera alla vindkraftsförfrågningar i Sverige, de är helt beroende av politiska beslut. I mitt område, de åtta länen, finns färdiga tillstånd motsvarande 8 TWh, och i tillståndspro- FAKTA Vindkraftsamordnare län (kommuner) Vindkraftsamordnare Nord Stefan Lundberg, Piteå Västerbotten (15), Norrbotten (14) Vindkraftsamordnare Mitt Lars Thomsson, Vänge, Gotland Stockholm (26), Uppsala (8), Västmanland (10), Örebro (12), Dalarna (15), Gävleborg (10), Västernorrland (7), Jämtland (8). Sydväst: Värmland (16), Västra Götland (49), Jönköping (13), Kronoberg (8), Halland (6), Skåne (33) Vindkraftsamordnare Sydost Agne Hansson, Gamleby Södermanland (9), Östergötland (13), Kalmar (12), Gotland (1), Blekinge (5) Kommuner, Nord: Västerbotten (15), Norrbotten (14) cesserna finns det ytterligare 20 TWh, säger Lars Thomsson. Bygger i skogen Trenden just nu pekar mot etableringar i skogsterräng. Med ny teknik kan man bygga högre och bättre verk och i glesare bebyggda trakter uppstår färre konflikter med boende och andra verksamheter. Men även antalet vindkraftverk offshore ökar, trots större komplexitet vid etableringarna. I till exempel Gävleborg planeras flera offshoreparker, fast det är svårt att exakt summera antalet verk eftersom länsstyrelsen nu sagt nej till Finngrunden. Men det rör sig om cirka verk på land och till havs. I det befolkningstäta Stockholmsområdet händer det dock väldigt lite på vindkraftssidan. Kommunerna har sagt nej till en stor havsetablering vilket jag beklagar, säger Lars Thomsson. Som gotlänning gläder sig Lars Thomsson åt att ön som kommun är landets främsta vindkraftsleverantör. Gotland är till nära 40 procent självförsörjande på vindel men kommunen siktar på 300 procent. När de två nya elkablarna till fastlandet (nätanslutning vid kärnkraftverket i Oskarshamn) är byggda 2017 och 2021 kommer vi att ha en rejäl export av vindel, säger Lars Thomsson. Och lite tar han åt sig äran att ha påverkat utvecklingen. Den lyckade förhandlingen med Svenska Kraftnät om nya länkar och en ny offensiv översiktsplan ger grunden för en väldigt positiv vindkraftsutveckling på Gotland. I båda de processerna har jag varit drivande, säger Lars Thomsson. n Efterlyser bred klimatuppgörelse av dansk modell Gärna en dansk överenskommelse om klimatet även i Sverige. Det efterlyser vindkraftsamordnare Lars Thomsson. text: torsten blomquist u I det stora hela finns ju en politisk samsyn kring den svenska energipolitiken, inklusive vindkraften. Det förenklar processerna och den fortsatta utbyggnaden. Det är väl möjligen takten i utbyggnaden som det råder delade meningar om, säger Lars Thomsson. En bred politisk överenskommelse om hur vi ska tackla klimatfrågan är nästa steg. Jag ser gärna en modell som liknar den uppgörelse som det danska Folketinget tog i våras. Både företag och enskilda konsumenter drabbas av mindre kostnadsökningar, men överenskommelsen säkrar stabila villkor för såväl näringslivet som energibolagen. Enligt avtalet mellan den danska regeringen och oppositionspartierna ska de danska utsläppen av koldioxid vara 34 procent mindre år 2020 jämfört med Energikonsumtionen ska vid samma tid ha minskat med 12 procent jämfört med förbrukningen år Drygt 35 procent av den energi som förbrukas i Danmark ska komma från förnybara källor och närmare hälften av elenergitillförseln ska produceras via vindkraft. n

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2014 Aktivt nätverk för vindbruk Vind 2014: Tydliga besked från energiministern VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Fler anslutna till Uppförandekoden Nu är det tre företag som är

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Aktuellt inom vindkraftsområdet

Aktuellt inom vindkraftsområdet Örebro 2015-04-23 Aktuellt inom vindkraftsområdet Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens ordf. 2006-2010, Gotlands kommun Partistyrelsen

Läs mer

Erfarenheter av 30 år medvindkraft på Gotland

Erfarenheter av 30 år medvindkraft på Gotland Erfarenheter av 30 år medvindkraft på Gotland Björklunda 9 april 2014 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare

Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare Degerfors 15 maj 2013 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011

Läs mer

Vision och verklighet

Vision och verklighet Vision och verklighet Falköping 2010-02-19 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö Energis

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 6/2014 Guide: Utbildningar för jobb med vindkraft Energimyndigheten: 150 TWh vindkraft i Sverige VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall satsar på vindkraft Vattenfall investerar

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU.

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU. Första mötet med Havsvindform Den 22 augusti träffades intresserade aktörer i det nationella nätverket för havsbaserad vindkraft hos Västra Götalandsregionen, som är en av initiativtagarna till Havsvindforum.

Läs mer

5/2014. Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

5/2014. Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 5/2014 Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vindkraftsparken Dantysk. Siemens kraftverk till Sandbank Vattenfall har gett

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring?

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? NordVind - VINDKRAFT OG LOKAL FORANKRING Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? Projektledare Jens Sperens / Vindfyr Agenda Vindfyr Tack till finansiär Vad kommuner gör idag för ökad

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning... 3 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft... 4 2.1 Försörjningstrygghet...

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer