8/2012 EFTERFRÅGAN PÅ VINDKRAFT KOMMER ATT ÖKA RADIKALT GLADA MINER PÅ VINDKRAFTSKONFERENSEN VIND 2012 VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8/2012 EFTERFRÅGAN PÅ VINDKRAFT KOMMER ATT ÖKA RADIKALT GLADA MINER PÅ VINDKRAFTSKONFERENSEN VIND 2012 VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR"

Transkript

1 8/2012 EFTERFRÅGAN PÅ VINDKRAFT KOMMER ATT ÖKA RADIKALT GLADA MINER PÅ VINDKRAFTSKONFERENSEN VIND 2012 VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

2 VINDKRAFT 8/2012 notiser siemens levererar till Mullbergsparken Upphandlingen av turbinleverantör till Mullbergs Vindpark i Rätan är avslutad. Vindkraftverken kommer att levereras av Siemens. Jämtkraft och Skanska Infrastructure Development investerar tillsammans i vindkraftsanläggningen Mullbergs Vindpark, en totalkostnad på cirka 1,2 miljarder kronor. Anläggningen omfattar 26 vindkraftverk och Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Vindkraftverken levereras av Siemens och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en total höjd på 180 meter. Tesla fick stora Förnybarhetspriset Elbilsproducenten Tesla Motors är vinnare av Stora Förnybarhetspriset Priset delades ut på Svensk Vindenergis konferens, Vind Förnybar framtid, och pristagaren körde elbil ända fram till scenen. Teslas mål är att påskynda världens övergång till elektrisk mobilitet med ett komplett utbud av prisvärda elbilar och vi är mycket stolta över att få Stora Förnybarhetspriset. Detta viktiga pris bekräftar att vår teknik är marknadsledande även när det gäller förnybarhet. Det säger Esben Pedersen försäljnings- och marknadsdirektör för Tesla Nordic, som åkte in i kongresshallen i en Tesla Roadster för att ta emot priset. Stora Förnybarhetspriset delades ut av IToch energiminister Anna-Karin Hatt. Det instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Ikea var första pristagaren och följs nu av Tesla Motors. Tesla har gjort det attraktivt att välja elbilar, de tar ansvar för hur bilarna laddas och med sin nya Model S blir avgasfri bilism intressant för fler kundgrupper. Det inspirerar långt utanför bilmarknaden, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten. Vind utges av Svensk Vindenergi i samarbete med ERA och Svensk Energi som en oberoende branschtidskrift. För åsikter som framförs i signerade artiklar svarar författaren. För ledarsidan svarar Svensk Vindenergi. För icke beställt material ansvaras ej. Allt material lagras elektroniskt. Omslagsfoto: 58 VIND 8/2012 Tveka inte använd naturens resurser! u År 2010 var det kommunala vetot nytt och det mest hotande. Det är fortfarande ett problem och skapar rättsosäkerhet. Idag är värsta motståndaren Förvarsmakt och flygvapen. Jag brukar säga när jag får tillfälle i bygdegårdar, på seminarier och i möten på regeringskansliet, att det svenska försvaret tycks ha två uppdrag kvar efter alla neddragningar: Afghanistan och att försvara Sverige mot vindkraft! Försvarsmakten spärrar enbart i södra Sverige en yta motsvarande Danmark genom en spärrzon på 40 kilometer runt alla militära flygplatser. Högkvarteret har utvidgat detta område med hänvisning till den så kallade MSA-ytan. Märkligt och smak av 1800-talets militära logik. I Danmark finns vindmöllor. I Tyskland Försvarsmakten måste nog anpassa sig till vårt tidevarv. Piloter i Jas och helikoptrar måste lära att manövrera i ett luftrum av idag. För övrigt skyddar inte Jas mot miljö- och klimathoten, men det gör vindkraft. Det kommunala vetot skapar rättsosäkerhet, projektören drar igång, lägger tid och pengar och har hela tiden god kontakt med kommunala handläggare och länsstyrelsen. När projektet är klart ska den politiska nivån ta ställning; då dyker insändare upp, namninsamlingar och Svenskt Landskapsskydd med ett batteri argument mest osakliga. Resultat: kommunalråd och fullmäktigeledamöter börjar darra, lägger in nya villkor eller säger blankt nej. Utan motivering. Det kommunala självstyret ger kommunerna planmonopol. Jag stöder självstyret, men det går att skapa regelverk, som ger större rättssäkerhet för REDAKTION Peter Jansson, redaktionschef, Moncia Bracco, Svensk Vindenergi, Irene Vinqvist, Svensk Energi, Kalle Karlsson, Svensk Energi, Kalle Lindholm, Svensk Energi, Torsten Blomquist, frilans. POSTGIRO BANKGIRO INTERNET projektplanering och därmed ett gott företagsklimat. En tredje flaskhals för vindkraften är nätanslutningen. Det är knepigt att knåpa samman elproduktion i obygder och på helt nya platser med ett elnät baserat på storskalig vattenkraft i norr och storskalig kärnkraft i söder. Det skapar tröskeleffekter på nätet. Lösning finns på näringsdepartementet, men blir det till ett nytt lagförslag? Vi har varit så snabba med utbyggnaden av förnybar el i Sverige att vi gått i mål åtta år för tidigt! Det fjärde problemet är att vi har varit så snabba med utbyggnaden av förnybar el i Sverige kombinationen biobränsle och vindkraft att vi gått i mål åtta år för tidigt! Riksdag och regering måste höja ribban samt se till att vi får kablar för export av grön el till kolsmutsiga Polen och kontinenten. Klimat och miljö är undanträngda av ekonomisk härdsmälta och arbetslöshet. Tveka inte använd naturens resurser! Det ger arbete åt många och en hållbar framtid för alla. TELEFON VÄXEL TELEFAX , POSTADRESS Vind, Stockholm BESÖKSADRESS Olof Palmes Gata 31, 6 tr ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson TRYCK Trydells Tryckeri, Laholm 2012 Lennart Värmby Vindkraftssamordnare Sydväst Vind i ERA är miljömärkt enligt Svanen ISSN TS-KONTROLLERAD FACKPRESSUPPLAGA ex (2011). LJÖMÄRKT MI VIND I ERA är medlem i Sveriges Tidskrifter LAYOUT Provins AB.

3 VINDKRAFT Energiminister Ann-Karin Hatt i samspråk med Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström. Glada miner på Vind 2012 Låga el- och certifikatspriser till trots, på Svensk Vindenergis årliga vindkraftsmässa vilade synbarligen inga ledsamheter. Såväl de många utställarna som föredragshållare utstrålade optimism inför framtiden. Det verkade ingen ekonomisk kris kunna ändra på. text och foto: lars magnell u Den förnybara energin växer så det knakar i Sverige och 56 procent av all svensk el kommer från förnybara energikällor, varav vindkraften står för 5 procent. Och det är tack vare framsynta politiska uppgörelser och effektiva styrmedel som Sverige intar tätplatsen i Europa och världen när det gäller förnybar energi. Det framhöll energiminister Anna-Karin Hatt i sitt gästanförande på Svensk Vindenergis vindkraftskonferens Förnybar framtid i Älvsjö nyligen. Inte läge att ändra i stödsystemet Den här utvecklingen har skett tack vare en tydlig politisk färdriktning. Men också tack vare att aktörerna på marknaden bestämt sig för att förnybar energi hör framtiden till, och att det är ekonomiskt rationellt att investera i de förnybara energislagen, underströk Anna-Karin Hatt. Hon sade detta väl medveten om att lönsamhetskalkylerna för vindkraftsindustrin för tillfället inte ser allt för muntra ut mot bakgrund av de låga el- och certifikatspriserna. Jag förstår att många just nu vill ändra villkoren i elcertifikatsystemet. Men det tror jag vore farligt för långsiktigheten. Och egentligen är det ett styrkebesked att certifikaten är billiga nu, det är ett bevis för att systemet fungerar som det marknadsinstrument det är tänkt att vara, sade Anna- Karin Hatt och framhöll att systemet också har gynnat elkunderna. Vi har fått mycket förnybart för pengarna, menade hon och jämförde med Tyskland där elkunderna får betala 50 öre per kilowattimme för stödet till den förnybara elproduktionen mot den 5-öring som tillkommer på en svensk elräkning. Heroisk insats Men tyskarna har ändå banat väg för den enorma expansion av både vindoch solkraft som ansågs osannolik för ett decennium sedan. Det framhöll Tomas Kåberger, Chalmersprofessor med u forts VIND 8/

4 VINDKRAFT Snabb- och massmöte, ett så kallat Speed Meeting, samlade många deltagare. u forts mera, som berömde såväl Tyskland som Spanien och inte minst Kina för denna utveckling. De har alla gjort heroiska insatser för att göra fortsatt global ekonomisk utveckling möjlig. De har betalat för utveckling av industrier som nu kan erbjuda vindkraft och solel till priser långt under vad de flesta har trott är möjligt, sade Tomas Kåberger, vars anförande i huvudsak fokuserade på utvecklingen i Kina. Kina har i dag mest vindkraft av alla länder, de tillverkar flest solceller, de har fler solfångare per invånare än Europa och flest elfordon per invånare av alla länder i världen. I Kina byggs också de effektivaste överföringsledningarna för el över långa avstånd, sammanfattade Kåberger. Utbyggnad för att det lönar sig Det intressanta med denna utveckling är att det inte är främst av klimat- eller miljöskäl som kineserna satsar på den förnybara energin. De gör det av ekonomiska skäl. Den kinesiska analysen är, menade Tomas Kåberger, att den ekonomiska tillväxten i landet är så stor att landet måste minska sitt beroende av fossila bränslen för att inte ytterligare spä på prisökningarna av kol och olja. Som de flesta vet driver högre takt i konsumtionen av olja och kol upp priset. Högre takt i konsumtionen av el från sol och vind har däremot visat sig sänka kostnaderna genom att industriell erfarenhet ger effektivare teknik och lägre tillverkningskostnader. Därför behöver den ekonomiska politiken inte krympa statsbudgetar inom de gränser som tillgången på fossila bränslen sätter för den ekonomiska tillväxten. I stället finns möjligheter att med investeringar skapa en tredje industriell revolution. Det kan med andra ord verkligen löna sig för ett land att satsa resurser på förnybar energi och så kallad grön teknologi. Siemens positiva Måhända var detta resonemang också orsaken till de ganska muntra tongångar som hördes bland företagsföreträdarna i utställningshallen. Åtminstone vilade inga ledsamheter i den stora monter 60 VIND 8/2012

5 VINDKRAFT Hans Carlsson, divisionschef på Siemens var inte orolig för framtiden. Tvärtom. Annika Helker Lundström i samspråk med Rikard Werneker, Market Math. Tomas Kåberger, Chalmersprofessor med mera, sade sig tro på en tredje industriell revolution grundad på grön teknologi. där Siemens Wind Power höll till, de låga el- och certifikatpriserna och den allt djupare ekonomiska krisen i Europa till trots. Vi är på en lägre nivå än för ett år sedan. Framför allt ser vi att de mindre kunderna har slutat att investera. Men de större beställer fortfarande, som till exempel Statkraft och på sikt förväntar vi oss att marknaden i Sverige kommer att öka ytterligare även med ett elpris som ligger kvar på nuvarande nivå, sade divisionschef Hans Carlsson som inte heller oroade sig för en eventuell överkapacitet som skulle kunna trycka ner elpriset ytterligare. Nya förbindelser Nej, jag är övertygad om att det kommer att byggas nya överföringsförbindelser som ger utrymme för ytterligare expansion. Sen tror jag också att vi kommer att få se högre certifikatpriser. Mera långsiktigt kommer vindkraften att bli så billig att den inte behöver något stöd, sade Hans Carlsson trosvisst. Ett trevligt inslag på mässan var de snabbmöten, eller Speed Meeting, som anordnades. Speed Meeting går ut på att under kort tid presentera sig och argumentera för något slag av frågeställning för en motpart, som kan vara till exempel en potentiell affärskontakt eller någon som man normalt inte skulle träffa i sitt yrkesliv. Efter ett par minuter byter alla plats och får presentera sig för en ny person. Arrangören hoppades att detta snabb- och massmöte skulle bli Sveriges största. Och responsen var överlag mycket god, hallen utanför mässhallen fylldes med en lång rad gestikulerande och diskuterande människor som utbytte tankar kring vindkraft. Utgångspunkten för diskussionerna var frågeställningarna: Vilken är den viktigaste frågan för vindkraften just nu? Vilket är det viktigaste argumentet för utbyggnad av förnybara alternativ? Försöket med Speed Meeting blev så bra att det med all sannolikhet kommer tillbaka på nästa vindkonferens. n VIND 8/

6 VINDKRAFT Lars Thomsson är en av Sveriges fyra vindkraftsamordnare. Ett av målen är att driva på nya större vindkraftsprojekt ute i landet. Vindkraftsamordnarna rapporterar till energiminister Anna-Karin Hatt. KLIMATHOTET GYNNAR VINDKRAFTEN Efterfrågan på vindkraft kommer att öka radikalt. Vindkraften befinner sig i en extremt positiv utveckling just nu. En starkt pådrivande faktor är klimathotet, säger vindkraftsamordnare Lars Thomsson. text och foto: torsten blomquist u Lars Thomsson är en av statens fyra nationella vindkraftsamordnare. Han är ansvarig för Region Mitt som omfattar åtta län och 96 av landets 290 kommuner. Det är Näringsdepartementet som utser vindkraftsamordnarna och uppgiften är att underlätta samspelet mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. En huvuduppgift är framförallt att lotsa fram stora anläggningar. Ett stort avlångt land. Hur samordnade är ni fyra samordnare? Vi jobbar ganska mycket individuellt, den största samordningen sker genom månatliga avstämningar på Näringsdepartementet, där kunskapsöverföring sker åt alla håll. Uppdraget är löst formulerat, vilket ger stor frihet att välja arbetssätt, säger Lars Thomsson. Lars Thomsson lade jordbruket åt sidan för några år sedan och ägnar nu dagarna åt vindkraft på fastlandet och politik på Gotland. Han är gruppledare för Centerpartiet i regionfullmäktige och har dessutom ett uppdrag på 50 procent som regional vindkraftsamordnare på Gotland. Jobbet som nationell vindkraftsamordnare är på deltid, 30 procent. Men man hinner ändå göra nytta. Det går att påverka, det har jag flera bevis på. Det handlar inte bara om tålmodiga möten hos länsstyrelser och i kommunhus. Det handlar också om att följa teknikutveckling, att delta i livfulla medborgarmöten och genomföra akuta insatser för att avstyra onödiga folkomröstningar. Det är ett roligt jobb, understryker Lars Thomsson. Hans politiska och samhälleliga karriär tog fart parallellt med ett ökande miljöengagemang un- 62 VIND 8/2012

7 VINDKRAFT der 1990-talet. Under perioden var han kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och byggnadsnämndens ordförande med ansvar för bygglov och planering av bland annat vindkraft. Och det råkar vara under de åren vindkraften tog riktig fart på Gotland, säger Lars Thomsson. Efter valet 2010 fick han dock lämna kommunalrådsposten. På Gotland verkar det vara regel att den politiska majoriteten byts vart fjärde år. Just nu har ön en rödgrön majoritet med socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Mer kunskap behövs Som nationell vindkraftsamordnare bearbetar jag i princip fyra målgrupper/målområden: länsstyrelser, kommunledningar, exploatörer och allmänheten. Jag lär mig hur de tänker och agerar och jag försöker förklara våra budskap och motiv för en utökad vindkraftsanvändning. Vindkraftsbranschen är relativt ny och det finns mycket okunskap om vår bransch och våra mål. Såväl politiker som tjänstemän behöver höja nivåerna, säger Lars Thomsson. Olika mognadsgrad Runt 80 till 90 procent av kommunerna har en översiktsplan som också innefattar vindkraft. Men vad framtida projekt innebär och till vilken nytta de kommer att vara och hur planeringen fram ser ut där brister det i svaren. Särskilt när det gäller processerna befinner sig kommunerna i olika mognadsgrad. Tyvärr är den relativt låg i många fall. Och javisst! Tillståndsprocesserna kan vara frustrerande. Långa handläggningstider och överklagningar är mera regel än undantag. En del har bra rutiner, andra är ovana och då tar de kniviga avvägningarna längre tid. Det är inte enbart bra vindlägen och låga anslutningsavgifter som bestämmer hur mycket vi kommer att bygga. Även tillståndsprocesserna avgör, menar Lars Thomsson. Riksintressen krockar Många intressen står mot varandra och många enskilda eller organisationer har givetvis sina rättmätiga skäl att föra fram och slåss för sina synpunkter. Det kan vara naturvärnare, samer, fritidsboende, militärer, skogsbönder, fritidsboende och andra. De flesta har goda skäl att skydda sina intressen. Min inställning är dock att finns det bara vilja så finns det alltid en möjlighet att kompromissa. Ofta är det faktiskt ett eller flera av statens egna utpekade riksintressen som krockar med riksintresset att bygga ut förnybar energi. Ur Lars Thomssons blogg: Spanien har till exempel en lagstadgad nivå på en bygdepeng. Människor blir mer och mer engagerade för sin närmiljö, vilket är bra. För att exploateringar ska vara möjligt framöver tror jag det blir nödvändigt med en större lokal återbäring av intäkterna än i dag. Jag är rätt säker på att om det gick tillbaka ett antal kronor per ton bruten kalksten till bygden/kommunen så skulle till exempel acceptansen för Nordkalks nya brott i Ojnareskogen på norra Gotland öka radikalt. Här tror jag Sverige behöver tänka i nya banor! Vindkraften skapar känslor, lika starka som dem i vargdebatten, säger Lars Thomsson. Rennäringen är nära nog alltid emot vindkraft inom samelandet och dess renbetesområden, som råkar omfatta mer än tredjedel av landets yta. Samernas argument mot vindkraftsetableringar lutar sig oftast mot hävdrätter och ger utrymme för mycket begränsad kompromissvilja, säger Lars Thomsson. Många anför bekymmer mot buller och framför allt visuell påverkan på landskapsbilden när vindkraft etableras. Föreningen Svenskt Landskapsskydd rycker snabbt ut i debatterna. Föreningen har stor lokal påverkan. Tyvärr är deras argument osakliga, menar Lars Thomsson. Försvarsmakten inför sina egna regler för att skapa hindersfrihet för flyg och radar. Militärerna har alltid något på gång som påverkar vindkraftsbranschen. Det gäller för oss att ha en tät dialog så vi inte blir överrumplade, säger Lars Thomsson. Klimathotet gynnar Men enligt Thomsson blåser den svenska vindkraften i det stora hela i rätt riktning. Efterfrågan på vindkraft kommer att öka radikalt. I grund och botten befinner sig vindkraften i en extremt positivt utveckling just nu. En starkt pådrivande faktor är klimathotet. Den allvarliga frågan är ytterst gynnsam för vindkraftsbranschen. forts u FAKTA Elanvändningen i Sverige 2011 TWh Vattenkraft jmf med 2010 % 66,0-1,2 Vindkraft 6,1 +74,3 Kärnkraft 58,0 +4,3 Övrig värmekraft 16,8-11,9 Total elproduktion 146,9 +1,4 Elanvändning 139,7-5,0 Källa: Svensk Energi och SCB VIND 8/

8 u forts Basindustrin pratar kärnkraft men bygger vindkraft, konstaterar Lars Thomsson. Framtiden är ypperlig även om vi har en tillfällig avmattning på grund av ekonomin. Det kommer att vara kärvt några år, men på längre sikt ser det lysande ut, säger Lars Thomsson. Just nu tvingas många mindre exploatörer lägga sina projekt i malpåse. Det är de stora bolagen som sitter på pengarna och driver på utvecklingen. De har egna pengar och är därför mindre konjunkturkänsliga. Basindustrin pratar kärnkraft men bygger vindkraft, konstaterar Thomsson. Sammantaget är alla pågående vindkraftsplaner som en stor flod som vi inte vet hur den mynnar. Det är de politiska ambitionerna som styr hur framgångsrika vi ska bli, säger Lars Thomsson. Flaskhalsen ligger i nätanslutningar och i nätutbyggnad. Svenska Kraftnät har sju år i ledtid för varje större projekt. Det finns ingen plan idag för att hantera alla vindkraftsförfrågningar i Sverige, de är helt beroende av politiska beslut. I mitt område, de åtta länen, finns färdiga tillstånd motsvarande 8 TWh, och i tillståndspro- FAKTA Vindkraftsamordnare län (kommuner) Vindkraftsamordnare Nord Stefan Lundberg, Piteå Västerbotten (15), Norrbotten (14) Vindkraftsamordnare Mitt Lars Thomsson, Vänge, Gotland Stockholm (26), Uppsala (8), Västmanland (10), Örebro (12), Dalarna (15), Gävleborg (10), Västernorrland (7), Jämtland (8). Sydväst: Värmland (16), Västra Götland (49), Jönköping (13), Kronoberg (8), Halland (6), Skåne (33) Vindkraftsamordnare Sydost Agne Hansson, Gamleby Södermanland (9), Östergötland (13), Kalmar (12), Gotland (1), Blekinge (5) Kommuner, Nord: Västerbotten (15), Norrbotten (14) cesserna finns det ytterligare 20 TWh, säger Lars Thomsson. Bygger i skogen Trenden just nu pekar mot etableringar i skogsterräng. Med ny teknik kan man bygga högre och bättre verk och i glesare bebyggda trakter uppstår färre konflikter med boende och andra verksamheter. Men även antalet vindkraftverk offshore ökar, trots större komplexitet vid etableringarna. I till exempel Gävleborg planeras flera offshoreparker, fast det är svårt att exakt summera antalet verk eftersom länsstyrelsen nu sagt nej till Finngrunden. Men det rör sig om cirka verk på land och till havs. I det befolkningstäta Stockholmsområdet händer det dock väldigt lite på vindkraftssidan. Kommunerna har sagt nej till en stor havsetablering vilket jag beklagar, säger Lars Thomsson. Som gotlänning gläder sig Lars Thomsson åt att ön som kommun är landets främsta vindkraftsleverantör. Gotland är till nära 40 procent självförsörjande på vindel men kommunen siktar på 300 procent. När de två nya elkablarna till fastlandet (nätanslutning vid kärnkraftverket i Oskarshamn) är byggda 2017 och 2021 kommer vi att ha en rejäl export av vindel, säger Lars Thomsson. Och lite tar han åt sig äran att ha påverkat utvecklingen. Den lyckade förhandlingen med Svenska Kraftnät om nya länkar och en ny offensiv översiktsplan ger grunden för en väldigt positiv vindkraftsutveckling på Gotland. I båda de processerna har jag varit drivande, säger Lars Thomsson. n Efterlyser bred klimatuppgörelse av dansk modell Gärna en dansk överenskommelse om klimatet även i Sverige. Det efterlyser vindkraftsamordnare Lars Thomsson. text: torsten blomquist u I det stora hela finns ju en politisk samsyn kring den svenska energipolitiken, inklusive vindkraften. Det förenklar processerna och den fortsatta utbyggnaden. Det är väl möjligen takten i utbyggnaden som det råder delade meningar om, säger Lars Thomsson. En bred politisk överenskommelse om hur vi ska tackla klimatfrågan är nästa steg. Jag ser gärna en modell som liknar den uppgörelse som det danska Folketinget tog i våras. Både företag och enskilda konsumenter drabbas av mindre kostnadsökningar, men överenskommelsen säkrar stabila villkor för såväl näringslivet som energibolagen. Enligt avtalet mellan den danska regeringen och oppositionspartierna ska de danska utsläppen av koldioxid vara 34 procent mindre år 2020 jämfört med Energikonsumtionen ska vid samma tid ha minskat med 12 procent jämfört med förbrukningen år Drygt 35 procent av den energi som förbrukas i Danmark ska komma från förnybara källor och närmare hälften av elenergitillförseln ska produceras via vindkraft. n

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT

STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT 5/2013 STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 5/2013 NOTISER Den förnybara energin förväntas öka mest i världen På bilden Annakarin Andersen, kundservice

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Vision och verklighet

Vision och verklighet Vision och verklighet Falköping 2010-02-19 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö Energis

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2014 Aktivt nätverk för vindbruk Vind 2014: Tydliga besked från energiministern VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Fler anslutna till Uppförandekoden Nu är det tre företag som är

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Med- och motvind Chalmers, Göteborg 2010-12-09 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06)

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Aktuellt inom vindkraftsområdet

Aktuellt inom vindkraftsområdet Örebro 2015-04-23 Aktuellt inom vindkraftsområdet Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens ordf. 2006-2010, Gotlands kommun Partistyrelsen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 8/2013 Välfylld utställning på Vind 2013 Färre störningar med ny teknik VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 8/2013 NOTISER Utbildning för vindkraftstekniker nu GWO-certifierad Yrkeshögskoleutbildningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Aktuellt från Näringsdepartementet

Aktuellt från Näringsdepartementet Aktuellt från Eva Centeno López Minister och statssekreterare It- och energiminister Anna-Karin Hatt Statssekreterare för It- och energifrågor Daniel Johansson Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare

Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare Degerfors 15 maj 2013 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer