Fondobligation Newcits XXL 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondobligation Newcits XXL 3"

Transkript

1 Fondobligation Newcits XXL 3 En placering med exponering mot ett index bestående av fem aktivt förvaltade och fullt reglerade hedgefonder, med återbetalningsskydd och hög deltagandegrad. Sista teckningsdag: 15 maj 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant. Teckningskurs 100 procent Återbetalningsskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid 6 år 90 procent Indikativ deltagandegrad 180 procent (lägst 150 procent) Underliggande index Newcits II Fund Index (SEK) ISIN SE Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, courtage eller skatter gällande den här typen av investering. Aktieindexobligation

2 SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på

3 PRODUKTINFORMATION En kort överblick Fondobligation Newcits XXL 3, emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och erbjuds i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot fem stycken UCITS-kompatibla och därigenom fullt reglerade hedgefonder, från framstående internationella fondförvaltare, genom Newcits II Fund Index (SEK); Deltagandegrad om indikativt 180 procent mot all eventuell positiv utveckling för underliggande index; Återbetalningsskydd om 90 procent av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag. För vem passar placeringen? Placeringen är lämplig för de investerare som har en medel till lång investeringshorisont och önskar samla delar av sitt sparande i räntebärande tillgångar till låg risk, samtidigt som de har en tro på att de aktivt förvaltade fonderna i index kan leverera en långsiktigt stabil avkastning. Varför investera? Genom placeringen erbjuds investerare en möjlighet att ta del av all eventuell positiv utveckling från underliggande index med en indikativ deltagandegrad om 180 procent och återbetalningsskydd om 90 procent av nominellt belopp på slutdagen. De fem underliggande fonderna i index är aktivt förvaltade samt fullt reglerade och har som mål att erbjuda säker kapitalförvaltning över lång sikt. Risker med placeringen Återbetalningsskyddet i placeringen innebär att emittenten åtagit sig att som minst återbetala 90 procent av det nominella beloppet till investeraren vid löptidens slut år 6. Återbetalningsskyddet gäller dock endast på den ordinarie återbetalningsdagen och omfattar endast 90 procent av nominellt belopp. OM BNP PARIBAS BNP Paribas har en lokal närvaro i 75 länder och mer än anställda totalt sett, varav ca personer är anställda inom den europeiska verksamheten. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter, som består av: Retail Banking, International Financial Services och Corporate & Institutional Banking. I Europa har koncernen fyra hemmamarknader (Frankrike, Belgien, Italien och Luxemburg) där BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför sin integrerade modell för banktjänster i länderna kring medelhavsområdet, Turkiet och Östeuropa och har även ett stort nätverk i den västra delen av USA. Inom verksamheten för Corporate & Institutional Banking och International Financial Services innehar BNP Paribas också toppositioner på den europeiska marknaden samt en stark närvaro i Nord- och Sydamerika såväl som en snabbt växande verksamhet i Asien och Stillahavsområdet. 3

4 SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Möjlighet att ta del av all positiv utveckling från index med en deltagandegrad om indikativt 180 procent, med återbetalningsskydd om 90 procent av nominellt belopp på slutdagen. Oavsett hur index utvecklats på slutdagen erhåller investeraren minst 90 procent av nominellt belopp tillbaka vid löptidens slut. På slutdagen jämförs index aktuella kurs mot dess startkurs: Om utvecklingen för index är positiv, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp samt indikativt 180 procent av den positiva indexutvecklingen; Om utvecklingen för index är negativ men index stänger över 90 procent av startkurs, erhåller investeraren nominellt belopp minskat med utvecklingen för index vilket resulterar i en delförlust av nominellt belopp. Denna förlust kan dock maximalt uppgå till 10 procent; Om utvecklingen för index är negativ och index stänger under 90 procent av startkurs, erhåller investeraren 90 procent av nominellt belopp och erhåller ej någon exponering mot indexutvecklingen, vilket resulterar i en förlust om 10 procent av nominellt belopp. UNDERLIGGANDE INDEX I PLACERINGEN: Newcits II Fund Index (SEK) Vad är Newcits"? Sedan införandet av UCITS III-direktivet, har ett flertal hedgefond-förvaltare börjat uppskatta de kommersiella fördelarna med att kunna applicera ett erkänt regelverk kring konstruktionen av sina fonder, och därigenom få möjligheten att marknadsföra fonderna till vanliga investerare. Genom att vara kompatibla med UCITS-direktivet, kan dessa fonder nu betraktas som en hybridras mellan hedgefonder och vanliga fullt reglerade och säljbara fonder. Denna nya fondklass är allmänt känd som "Newcits-fonder på marknaden. Newcits: Stark motståndskraft och ökande inflöden Newcits-fonder har på senare tid vunnit mark bland placerare som söker ett alternativ till reglerade fonder. Fokus bland Newcitsfonderna ligger på transparens, likviditet och riskhantering. Sedan 2012 har det totala förvaltade värdet i alternativa värdepappersfonder stigit från 139 miljarder Euro till 190 miljarder Euro. År 2008 var den siffran på 28 miljarder Euro (1). Nyckelpunkterna med Newcits-fonder "Newcits" erbjuder sofistikerade alternativa investeringstekniker (Hedgefonder) inom ett reglerat och kontrollerat ramverk: Växande behov av transparenta alternativa strategier Alternativa strategier är absolutavkastande och använder kombinationer av långa och korta positioner och innehav som råvaror, derivat och fastigheter för att generera avkastning under olika marknadsförhållanden. Alternativa strategier är främst omtyckta på grund av att deras avkastning tenderar att ha en låg korrelation med vanliga tillgångsklasser. Fokus på likviditet, riskhantering och öppenhet Genom att vara UCITS-kompatibla, omfattas samtliga av dessa fonder av samma detaljerade regler, vilka är fastställda i EU-lagstiftningen (regler om likviditet, öppenhet, handelsgränser, etc.). Samtidigt tillåts fondförvaltarna att använda tekniker, som tidigare endast var tillgängliga inom investeringar i alternativa tillgångsklasser. Varför dessa förvaltare? De förvaltare som valts ut till att ingå i Index har nu ett tillräckligt bra track-record för att styrka sin förmåga att anpassa sig till olika typer av marknadsförhållanden: Korgen, som är diversifierad mellan 4 strategier (Equity Long / Short, Equity Market Neutral, Fixed- och Mixed Allocation), syftar till att leverera stabil avkastning över lång sikt. (1) Källa: UCITS Alternative Index/Alix Capital, april

5 UNDERLIGGANDE INDEX FORTSÄTTNING Egenskaper för index Excess Return: Indexnivån beräknas med avdrag för Euribor 3M. Likaviktat: Fondkorgen är likaviktad och rebalanseras på dagsbasis. Beräkning: Indexnivån beräknas och publiceras av BNP Paribas Arbitrage SNC. Begränsad valutaexponering: Valutarisken är begränsad då Index är valutasäkrat i SEK. Volatilitetskontroll: Index innehåller en mekanism som syftar till att hålla volatiliteten (risken) vid målnivån om 4 procent (1) Mekanismen kommer på daglig basis att automatiskt justera marknadsexponeringen i fondportföljen för att återställa volatiliteten för index vid målnivån. Marknadsexponeringen i portföljen ökar maximalt till 150% vid låg volatilitet och minskar till ett minimum om 0% vid hög volatilitet. Kostnader: En fast avgift på 50 baspunkter per år dras av från resultatet för indexet, vilket motsvarar finansieringskostnaden vid tidpunkten för lanseringen av index. Varför just detta index framför andra index baserade på Newcit-fonder? Newcits II Fund Index (SEK), har mottagit SOC1 certifiering (2). Det bevisar stabiliteten och exaktheten i detta skräddarsydda BNP Paribas Index. 140% 130% 120% 110% Indexutveckling efter fast kostnadsuttag (simulerad utveckling fram till 25 mars 2015) mar 12 sep 12 mar 13 sep 13 mar 14 sep 14 mar 15 Newcits II Fund Index Likaviktad fond-korg Total Return Källor: Bloomberg, BNP Paribas den 25 mars Utvecklingen för index har beräknats genom simuleringar för perioden 25 mars 2012 till 25 mars Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. Newcits II Fund Index (SEK) Excess Return Likaviktad fond-korg Total Return Årsavkastning 7,57% 7,59% Volatilitet 3,84% 3,65% Sharpe Kvot (3) 1,97 2,08 Maximal nedgång -2,78% -3.18% (1) Denna riskkontroll innebär inte något specifikt kapitalskydd (2) Utvärderingen av våra interna processer som tillhandahåller våra egna index genomfördes i enlighet med SOC1/ISAE3402 certifikats- standarden, per den 30 september Översynen följer en internationell certifieringsstandard och metodik (SOC1 rapporterar den integrerade standarden ISAE 3402 från IAASB och SSAE16 formuläret AICPA). "ISAE 3402" - International Standard on Assurance Engagements 3402, "IAASB" - International Auditing and Assurance Standards Board, "SSAE16" - Statements on Standards for Attestation Engagements No. 16, "AICPA" - American Institute of Certified Public Accountants. (3) Sharpekvoten är ett sätt att mäta en investerings riskjusterade avkastning 5

6 DE UNDERLIGGANDE FONDERNA I INDEX Standard Life Investments Global Absolute Return (Inom den övre fjärdedelen bland de bäst presterande fonderna på 3-årsbasis inom Morningstar-kategorin "Alt Multistrategy" (1) ) (Bloomberg-kod: SLGLARA LX) Bolagsöversikt: Standard Life är en ledande leverantör av långsiktiga sparandeoch investeringsprodukter. Bolaget grundades år 1825 och har mer än anställda och cirka 195,1 miljarder Pund i förvaltat kapital över hela världen. Fondens Investeringsstrategi: Lång / Kort-strategi på en kombination av traditionella tillgångar (till exempel aktier och obligationer) samt investeringsstrategier baserade på avancerade derivattekniker. Fondens lanseringsdag: 26/01/2011 Morgan Stanley - Diversified Alpha Plus (Bland de 15% bäst presterande fonderna på 5-årsbasis inom Morningstar-kategorin "Alt Global Macro" (1) ) (Bloomberg-kod: MSTDV4A LX) Bolagsöversikt: Morgan Stanley Investment Management grundades 1975 och tillhandahåller globala kapitalförvaltningsprodukter inom de flesta tillgångsklasser. Företaget har ca. 398 miljarder Dollar i förvaltat kapital. Fondens investeringsstrategi: Flexibel fördelning mellan tillgångsslag (till exempel aktier, räntebärande värdepapper och råvarurelaterade derivatinstrument), branscher, regioner och länder. Beroende på var fondförvaltaren ser bäst potential för avkastning. Fondens lanseringsdag: 03/06/2008 Utveckling sedan start 130% Årsavkastning 5,94% 120% Volatilitet 4,98% 110% Standard Life Global Absolute Return mar 12 mar 13 mar 14 mar 15 6-års utveckling 140% 130% Årsavkastning 4,57% 120% Volatilitet 8,42% 110% Morgan Stanley - Diversified Alpha Plus 80% mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 mar 14 mar 15 Carmignac Patrimoine morningstar rating (Bland de 15% bäst presterande fonderna på 3-årsbasis inom Morningstar-kategorin EUR Moderate Allocation - Global" (1) ) (Bloomberg-kod: CARMPAT FP) Bolagsöversikt: Carmignac Gestion grundades 1989 av Edouard Carmignac och Eric Helderlé och är nu ett av europas ledande fondbolag med mer än 50 miljarder Euro under förvaltning. Fondens Investeringsstrategi: Flexibel allokering för att minimera kapitalfluktuationer med hjälp av aktiv portföljförvaltning baserad på tre tillgångsslag: internationella obligationer, aktier och valutor. Fondens lanseringsdag: 12/10/1989. Henderson Horizon - Pan European Alpha (Bland de 10% bäst presterande fonderna på 5-årsbasis inom Morningstar-kategorin "Alt Long / Short Equity Europe" (1) ) (Bloomberg-kod: HEUALPP LX) Bolagsöversikt: En av Europas största oberoende kapitalförvaltare. Bolaget som grundades år 1934 är globalt verksamt och investerar i kärntillgångsklasser. Bolaget har ca. 98,3 miljarder Euro i förvaltat kapital. Fondens Investeringsstrategi: Exponering mot europeiska aktier med ett typisk antal innehav på mellan 50 och 80 olika aktier. Fondens lanseringsdag: 01/12/2006 Old Mutual Global Investor Series Plc - Old Mutual Global Equity Absolute Return (Bland de 20% bäst presterande fonderna på 3-årsbasis inom Morningstar-kategorin Alt Equity Market Neutral ) (Bloomberg-kod: OMEAEHA ID) Bolagsöversikt: Old Mutual grundades 1845 och har en lång erfarenhet av att leverera stabil avkastning med låg korrelation mot marknader och andra hedgefonder. Bolaget förvaltar tillgångar till ett värde av ca. 78,5 miljarder Pund. Fondens Investeringsstrategi: Marknadsneutral portfölj av globala aktier och derivat, med syfte att leverera en absolut avkastning över rullande 12 månaders perioder, samtidigt som den totala risknivån kontrolleras. Fondens lanseringsdag: 30/05/2014 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källor: Bloomberg, BNP Paribas den 26 mars 2015 & respektive fonds faktablad, (1) Morningstar, mars 2015 (2) Den 30/05/2014, slogs den gamla OMGAAAE ID sub-fund samman med den nya delfonden OMEAEHA ID-fund. Fonden har således ett nytt skal, men investeringsmål, innehav och investeringsstrategi är oförändrade. 6 Utveckling sedan start 140% 130% 120% 110% maj 12 maj 13 maj 14 6-års utveckling 160% 140% 120% Historisk utveckling (2) Carmignac Patrimoine Henderson Horizon - Pan European alpha 80% mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 mar 14 mar % 130% 120% 110% Årsavkastning 6,45% Volatilitet 8,35% Årsavkastning 7,35% Volatilitet 8,73% Årsavkastning 7,33% Volatilitet 4,44% mars 15 Old Mutual Global Equity Absolute Return 80% jan 13 jan 14 jan 15

7 AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Gynnsamt scenario Index har utvecklats positivt på slutdagen På slutdagen: Index utveckling uppgår till +33% Investeraren erhåller: av nominellt belopp + 180% x 33% = 159% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 7,72% (med avräkning för courtage om 2%) Mindre gynnsamt scenario Index har utvecklats negativt på slutdagen, och stängt under 90 procent av startkurs På slutdagen: Index stänger på 80% av startkurs Investeraren erhåller: av nominellt belopp. Investeraren erhåller en årsavkastning om -2,06% (med avräkning för courtage om 2%) Nivå Indexutvecklingen är positiv. Investeraren erhåller avkastning från index. +59% 133% Nivå Index stänger under av startkurs på slutdagen. Investeraren erhåller av nominellt belopp tillbaka. 80% År År RÄKNEEXEMPEL Exempel Teckningskurs inklusive courtage Nominellt belopp Totalt investerat belopp Indexutveckling Avkastning från Indexutveckling Återbetalning av NB Återbetalt belopp Årlig avkastning 1 102% SEK SEK % 0% SEK ,06% 2 102% SEK SEK % -5% 95% SEK ,18% 3 102% SEK SEK ,1% 2% 102% SEK ,00% 4 102% SEK SEK % 29% 129% SEK ,96% 5 102% SEK SEK % 49% 149% SEK ,47% 6 102% SEK SEK % 81% 181% SEK ,03% Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp samt courtage om 2 procent Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. I scenarierna och exemplet ovan används den indikativa deltagandegraden om 180 procent. Den verkliga deltagandegraden sätts omkring den 28 maj 2015 och kan som lägst bli 150 procent. 7

8 FÖRDELAR NACKDELAR Möjlighet att dra nytta av den aktiva förvaltningens fördelar i de underliggande fonderna. Indikativ deltagandegrad om 180 procent mot all positiv utveckling för underliggande index. Återbetalningsskydd om 90 procent av nominellt belopp på slutdagen, oberoende av index utveckling. Risk för partiell förlust av nominellt belopp. Om indexutvecklingen är negativ på slutdagen riskerar investeraren att förlora upp till 10 procent av nominellt belopp. Återbetalningsskyddet 90 procent gäller endast på den ordinarie återbetalningsdagen och omfattar endast nominellt belopp. Courtage och andra avgifter omfattas inte och försäljningar före återbetalningsdagen sker till marknadskurs som kan vara lägre än nominellt belopp Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A. 8

9 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen, inklusive åtagandet att betala det kapitalskyddade nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen, är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor m.m. De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 28 maj Deltagandegraden kan som lägst fastställas till 150 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för det underliggande indexet och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande Index eller i delkomponenter i Index. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. 9

10 Incitament och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättning till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. Exempel baserat på en investering om SEK : Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 6 x 1,2% av nominellt belopp = SEK (ingår i investerat belopp) Totalt: SEK Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på Värdepapperen kommer att emitteras under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och Warranter ( Programmet ) genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende Programmet ( Grundprospektet ), daterat den 5 juni 2014 (vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga) samt eventuella tillägg till detta, finns på begäran tillgängligt hos SIP Nordic. Slutliga villkor under Emittentens program för obligationer, warranter och certifikat ("Programmet") är giltiga på Emissionsdagen. Det för närvarande tillgängliga grundprospektet för Programmet är daterat den 5 juni 2014 och tillägg härtill, som finns tillgängliga hos Emittenten vid förfrågan, förväntas ersättas med ett nytt grundprosekt den 9 juni 2015 eller kort därefter som en del av den årliga uppdateringen av Programmet. Värdepapperna som beskrivs däri kommer emitteras i enlighet med det uppdaterade Programmet och ett ändrat grundprospekt. Vi har inte möjlighet att i förtid tillgängliggöra kopior av det ändrade grundprospektet eftersom det endast publiceras när det godkänts av relevant tillsynsmyndighet den 9 juni 2015 eller kort därefter. Affärer som ingås före godkännandet och publiceringen av det ändrade grundprospektet kommer trots det vara bindande. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. 10

11 Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning. Viktig information fortsättning Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare. Index disclaimer - The methodology of the Newcits II Fund Index (SEK) (the Index ) is set out in the Rule Book of the Index which will be available on a website specified in the Final Terms of the Certificates. The sponsor of the Index (the Index Sponsor ) and where the Index is calculated by a party other than the Index Sponsor (the Index Calculation Agent ) do not guarantee the accuracy or completeness of the Index methodology or the calculation methods, or that there will be no errors or omissions in computing or disseminating the Index, and the Index Sponsor and the Index Calculation Agent, shall have no liability for any errors or omissions therein. The Index methodology is based on certain assumptions, certain pricing models and calculation methods adopted by the Index Sponsor and/or the Index Calculation Agent and may have certain inherent limitations. Information prepared on the basis of different models, calculation methods or assumptions may yield different results. You have no authority to use or reproduce the Index methodology in any way without a specific licence from BNP Paribas permitting you to do so, and neither BNP Paribas nor any of its affiliates shall be liable for any loss whatsoever arising directly or indirectly from the use of the Index or index methodology or otherwise in connection therewith. The Index Sponsor, and where applicable, the Index Calculation Agent, disclaim(s) any liability in connection with the level of the Index at any given time. The Index Sponsor and, where applicable, the Index Calculation Agent will not accept any liability for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. The index methodology embeds a fixed fee of 50bps per year, deducted from the performance of the index and corresponding to the mid-term financing cost at the time of the index launch. BNP Paribas and/or its affiliates may act in a number of different capacities in relation to the Index and/or products linked synthetically to the Index, which may include, but not be limited to, acting as market-maker, hedging counterparty, Issuer of components of the Index, Index Sponsor and/or Index Calculation Agent. Such activities could result in potential conflicts of interest that could influence the price or value of these Certificates. 11

12 INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 25 mars 2015) Beräkningsagent ISIN BNP Paribas Arbitrage SNC SE Sista teckningsdag 15 maj 2015 Sista likviddag 22 maj 2015 Emissionsdag 22 juni 2015 Underliggande startdag 2 juni 2015 Underliggande slutdag 2 juni 2021 Ordinarie återbetalningsdag år 6 16 juni 2021 Underliggande index ( Index ) Valuta Nominellt belopp (NB) Teckningskurs av NB Courtage återbetalningsskydd vid ordinarie återbetalningsdag Indikativ deltagandegrad Clearing Börsregistrering Newcits II Fund Index (SEK) (Bloomberg: ENHAALF2 Index) SEK SEK per post 100 procent 2 procent av nominellt belopp 90 procent av nominellt belopp 180 procent (lägst 150 procent) Euroclear Sweden Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, Tel , Fax , Hemsida Aktieindexobligation

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 2 AIO Europeiska Värdeaktier 2 En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med fullt kapitalskydd Sista teckningsdag: 26 december 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 globala storbolagsaktier med lika vikt och återbetalningsskydd om 90 procent

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 globala storbolagsaktier med lika vikt och återbetalningsskydd om 90 procent AIO GLOBAL BLUE CHIP En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 globala storbolagsaktier med lika vikt och återbetalningsskydd om 90 procent Teckningskurs 100 procent Återbetalningsskydd

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

USA Blue Chip 23. Sista teckningsdag: 20 februari 2015

USA Blue Chip 23. Sista teckningsdag: 20 februari 2015 USA Blue Chip 23 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 amerikanska storbolag med globala varumärken. Sista teckningsdag: 20 februari 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Autocall Luxury Brands 2

Autocall Luxury Brands 2 Autocall Luxury Brands 2 Exponering mot aktier i fyra välkända bolag inom det mest exklusiva segmentet av den globala konsumentsektorn. Sista teckningsdag: 9 maj 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Aktiv Ränta Trygghet 4

Aktiv Ränta Trygghet 4 Aktiv Ränta Trygghet 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Kapitalskyddad investering mot ett index med exponering mot fem

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

Aktiv Ränta Trygghet 2

Aktiv Ränta Trygghet 2 Aktiv Ränta Trygghet 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Kapitalskyddad investering mot ett index med exponering mot fem

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

Fondaccelerator US Growth

Fondaccelerator US Growth ab Sista teckningsdag 3 april 2015 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Fondaccelerator US Growth Exponering med attraktiv avkastningsprofil mot en amerikansk aktiefond från UBS

Läs mer

High Yield Fund Select 2

High Yield Fund Select 2 High Yield Fund Select 2 Private Placement primärt riktad mot juridiska personer Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 16 november 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds teckna High Yield

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 Globala Aktier 4 Hävstångscertifikat Business area Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Tecknas till och med den 1 april 2011. TVI & Gotham Alpha 3

Tecknas till och med den 1 april 2011. TVI & Gotham Alpha 3 Tecknas till och med den 1 april 2011 TVI & Gotham Alpha 3 Placera i två index med två av världens mest kända investerare Victor Sperandeo och Joel Greenblatt. 6 års löptid med en fast slutkupong om 20%.

Läs mer

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 20 USA Värdeaktier En indexexponering mot amerikanska bolag med undervärderade aktier och god avkastningspotential i samarbete med

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Råvaror RICI Enhanced 5

Råvaror RICI Enhanced 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 13 maj 2011 Råvaror RICI Enhanced 5 En till 90 procent kapitalskyddad placering med bred exponering mot råvaror Erbjuds som: Råvaruindexobligation

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år 2 Beta Centurion 6 Till

Läs mer