1. Välkommen och öppnande av mötet. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Välkommen och öppnande av mötet. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Blad nr POLSAM [ ] 1(2) Plats och tid Kommunhuset Nyg. 16 sammanträdesrum Kubbe 08:30-11:30 Närvarande Förhinder Lars-Olov Olsson, Mikael Strandman, och Kristina Karlström- Hallin Kommunstyrelsen, Birgith Olsson-Johansson och Edit Persson Barn- och utbildningsnämnden, Anna-Lena Holmström Omsorgsnämnden, Camilla Svensson Humanistiska nämnden, Kaisa Hautala Kultur- och fritidsnämnden, Lars Ulander och Roger Byström Plan- och miljönämnden, Pär Eriksson samordnare, Åsa Claesson-Nordin Kommunförbundet Västernorrland och Camilla Larsson, Caroline Jonsson Kultur och fritid och Jenny Långström Länsstyrelsen samt Peter Möllerswärd (alla punkt 4) Maude Westman och Anna Pettersson LVN, Hans Gustavsson LVN, Glenn Nordlund, Roger Burland och Erik Nordlander nämnden för Teknik och Service, Soledad Henriques Kultur- och fritidsnämnden, Jan-Olov Häggström Humanistiska nämnden 1. Välkommen och öppnande av mötet Ordförande Lars-Olov Olsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3 Minnesanteckningarna från förra Polsammötet den 19 mars gicks igenom och lades till handlingarna. 4. Rapporter - Ungdomsdialogen Åsa Claesson-Nordin från Kommunförbundet Västernorrland gästade Polsam. På kommunförbundet ansvar Åsa för kultur- ungdomsfrågor. Hon är även ansvarig för en särskild satsning på kommunernas arbete med unga som är eller riskerar att bli arbetslösa. Det finns stora möjligheter till samarbete med Åsa kring Ungdomsfrågorna. Camilla Larsson visade hur vi kan komma in på resultatet av LUPP-undersökningen. Användarid: skola, lösenord: elev.

2 MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Blad nr POLSAM [ ] 2(2) - Information om vårt drogförebyggande arbete Jenny Långström rapporterade om nationella tobaksuppdraget. Se Kommunens drogsamordnare Caroline Jonsson informerade om kampanjen mot langning - TÄNK OM. - Rapport från FHI-enkät om barn och ungdomars psykiska hälsa Folkhälsoplanerare Peter Möllerswärd redovisade resultatet från Folkhälsoinstitutets enkätundersökning av skolbarns psykiska hälsa, årskurser 6 och 9 utifrån ett Örnsköldsviksperspektiv. Ett utvecklingsarbete utifrån resultatet är påbörjat där man till en början jämför med andra aktuella undersökningar i ämnet. - Psykiatrisamverkan Pär redovisade vad som gjorts och görs inom psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik. (Bilaga 1) - Aktuella läget i Opsam Stratsam och Samordningsförbundet Pär drog det aktuella läget i samverkansorganisationen. (Bilaga 2) - Övriga rapporter Det fanns inga övriga rapporter. 5. Nästa möte Nästa Polsammöte är den 27 augusti 08: Övriga frågor Det fanns inga övriga frågor. 7. Avslutning Lars-Olov tackade för i dag och avslutade mötet. Vid anteckningarna: Pär Eriksson

3 Psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik - en tillbakablick Ledningsstruktur för samverkan Landstingets programarbeten Personliga ombud Samordningsförbundet Uppdrag kring vuxna med NPF (Kartläggning och inventering) Psykiatriuppdraget (Kartläggning av psykiatrisamverkan i Övik Handlingsplan) Samtalsbyrån Inventering av målgruppen (FOU Västernorrland) Miltonutredningen Fördjupad kunskap i samverkan (Fkis) Basarbete i samverkan för psykiskt funktionshindrade (Basp) DD-team Politisk vision för psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik Grundläggande Case Management-utbildning Nätsam

4 Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 I Örnsköldsviks kommun bedrivs ett gemensamt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Uppstår problem med vår psykiska hälsa ska vi känna trygghet i att vi; får en god och säker vård, omsorg och rehabilitering. erbjuds effektivt, individuellt anpassat och samordnat stöd i nära kontakt med vårt nätverk. ges möjligheter till bra bostad, meningsfull sysselsättning, gemenskap, delaktighet och inflytande.

5 Vad händer just nu? Prioritering av psykiatri- och missbruksproblematik Genomförande av gemensamt utbildningspaket över myndighetsgränserna NPF vt, allmänpsyk ht (Bemötande) Mellanboende för psykiskt funktionshindrade Sjukskrivningskoordinator på Vuxenpsykiatrin Översyn och prioritering av ett mer samlat arbetsmarknadsarbete Brukarrevisioner genomförda Proaktiv/tidig vårdplan Lokalt suicidpreventionsprogram

6 Utmaningar Förverkliga handlingsplanen Det finansiella läget Tiden och orken Ökad brukarmedverkan

7 Opsam Barn och ungdom Lokalt suicidprevntionsprogram Samlad ungdomshälsa FHI-rapporten Skolbarns psykiska hälsa Nätsam Nätverket Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

8 Opsam Mitt i livet Förbättrad missbruks- och beroendevård i Örnsköldsviks kommun, fortsatt uppdrag, < och >18 år Proaktiv vårdplan psykiatri Gemensamt utbildningspaket psykisk ohälsa Styrgrupp Personliga ombud

9 Opsam Äldre Sommarstängning Rehabkedja Stroke och Demens Vårdsamverkan

10 Stratsam Psykiatrisamverkan och missbruksproblematik Unga vuxna utanför LOV

11 Samordningsförbundet Tolvan Startpunkten med Ny Vy Samlokalisering Samtalsbyrån Ungdomsmottagning Länken Processtöd folkhälsa Projekt Gemensamt arbetsmarknadsenhet Samverkanssamordning

1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar

1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 1(6) Plats och tid Ungdomsmottagningen/Samtalsbyrån 08:30-11:45 Närvarande Förhinder Lennart Moberg Primärvården Västernorrland, Jan Sundqvist Örnsköldsviks sjukhus(09:00-11:00), Siv Sandberg Kultur- och

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Datum 2013-11-18. Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut)

Datum 2013-11-18. Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut) 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin (S) Maria Thunberg (BAS) Mikael Gidlöf (KLF) Bertil Böhlin

Läs mer

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-02-18 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa

Läs mer

Minnesanteckningar möte i Mora folkhälsoråd. KS-rummet, Kommunhuset, Mora

Minnesanteckningar möte i Mora folkhälsoråd. KS-rummet, Kommunhuset, Mora Minnesanteckningar möte i Mora folkhälsoråd Datum 2014-04-07 Tid 08:30-12:00 Plats Närvarande Förhindrad Gäster KS-rummet, Kommunhuset, Mora Bigitta Sohlberg Christer Juhlin Eva Johansson Gunnar Nilsson

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)

Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet) Just nu... December 2012 Vi som arbetar med vård och socialtjänst säger tack för i år! En fullspäckad höst med många välbesökta och uppskattade sammankomster går mot sitt slut. På Avdelningen för regional

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011

Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011 SOLNA STAD Antaget av 1 (13) Stadsledningsförvaltningen kommunstyrelsen Jenny Johannesson 2008-10-13 KS/2008:282 Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011 Trygghet är att inte behöva vara rädd och att

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 Barnrättsfrågor i Huddinge kommun Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 1. Barnkonventionen nationellt och i Huddinge kommun Regeringen

Läs mer