1. Välkommen och fastställande av dagordning. 2. Föregående minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Välkommen och fastställande av dagordning. 2. Föregående minnesanteckningar"

Transkript

1 1(5) Plats och tid Kultur- och fritidskontoret, sammanträdesrum Havskatten 08:30-12:20 Närvarande Förhinder Anita Lindgren Försäkringskassan, Siv Sandberg Kultur- och fritidsförvaltningen, Lennart Moberg Primärvården Västernorrland(-11:00), Jan Sundqvist Örnsköldsviks sjukhus, Lena-Maria Finne Humanistiska förv., Bertil Johansson Arbetsförmedlingen samt Pär Eriksson Samordnare Lennart Selling Polisen, Thorbjörn Öhlund Barn- och utbildningsförvaltningen, Silvia Sandin-Viberg Omsorgsförvaltningen 1. Välkommen och fastställande av dagordning Anita Lindgren hälsade alla välkommen och öppnade mötet samt dagordningen fastställdes med några övriga frågor. 2. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningarna från gicks igenom. En rättelse gjordes. Punkt 11, gemensam seminariedag i september om psykiatrisamverkan. Den dag som bestämdes är den 24 september och inget annat. Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 3. Familjehälsan Vanja Westman från projektteamet inom Världsklass 2015 var inbjuden. Hon arbetar mycket nu med att starta Världsklassprocesser i kommunen. Dialog med Vanja om start av processen med Familjehälsan. Alla ledamöter gav sin bild. Vi har kommit en bra bit i tanken. Vilka hinder finns för att skapa Familjehälsan? Vi behöver konkretisera oss. Vad förväntar vi oss av varandra att bidra med i Familjehälsan? Beslutades att vi träffas tillsammans med Vanja för en processdag den 16 april på e.m. 15:00-21:00 med middag. Var och en betalar för sig. Att vi ställer in Stratsammötet på förmiddagen den 16/4.

2 2(5) Att Pär skickar strategidokumenten till Vanja. Att Pär får i uppdrag att tillsammans med Vanja planera dagen. 4. Beroendecentrum Beslutades att godkänna uppdragsskrivningen. Att Opsam Mitt i livet får i uppdrag att slutföra uppdragsskrivningen tillsammans med kontaktperson från Stratsam samt rigga Arbsamgrupp och starta igång uppdraget. 5. Samtalsbyrån Dialog med Carin Lindgren och Sara Eberger från Samtalsbyrån samt Sune Westberg från miniopsam Samtalsbyrån. En verksamhetsbeskrivning presenterades. Projekttiden går ut i maj 2007 och det är hög tid att ta ställning till om en samtalsbyrå ska permanentas. Beslutades att Stratsam tagit del av rapporten och tackade för redovisningen samt för en intressant dialog. Att Stratsam inte har något emot att Samtalsbyrån fortsätter utifrån givna ramar. Samverkan och effektivisering ska i så fall vara två nyckelområden. Att Opsam har mandat att fatta beslut i frågan utifrån befintliga ramar. Att Lena får i uppdrag att till styrgruppen Opsam återge Stratsams synpunkter. 6. DD och Missbruk - Samverkansöverenskommelse Lena har redan uppdraget att skriva ett första utkast. Hon meddelade att det kommer att vara klart i slutet av mars. Beslutades att Lena skickar ut det per e-post till övriga Stratsam för bearbetning.

3 3(5) 7. Kontaktpersonrollen Beslutades att alla fortsätter att ha de kontaktområden man har idag. Lena går således in som kontaktperson i Opsam Barn och ungdom. Att kontaktpersonerna bokar in Opsammötena i sina kalendrar samt om behov finns, fördjupar dialogen med sina kontaktpersonkollegor och sina Opsamchefer. 8. Sammanträdesplan 2007 Justering Så gott som Stratsams alla sammanträdesdagar ligger på måndagförmiddagar. Detta är olyckligt därför att Thorbjörn har ledningsgrupp med sin stab varje måndag. Beslutades att Pär stämmer av mailledes om det går att flytta några måndagförmiddagar till eftermiddag i stället. 9. Välfärdskansli Vi gick igenom den reviderade skrivningen. Beslutades att Lena stämmer av gjorda justeringar med Sirpa och återkommer till Stratsam mailledes med den slutliga underlagsskrivningen samt anställningsannonsen. 10. Arbsamgrupp Fallskadeprevention Pär redogjorde kort för behovet av samordning av det förebyggande arbetet kring fallskador i kommunen och Opsam Äldres planer på att starta upp en Arbsamgrupp för fallskadeprevention. En uppdragsskrivning är under produktion. Beslutades att Stratsam stödjer detta initiativ och ser fram emot vidare information om hur det utvecklas. 11. ISA (Integration i samverkan) Projektplan I januari 2006 beslutade humanistiska nämnden att genomföra en kartläggning bland vuxna som uppbär försörjningsstöd. Kartläggningen visade att en stor del av klienterna är av utländsk härkomst och har dessutom uppburit försörjningsstöd

4 4(5) under flera år. Opsam Mitt i livet kan konstatera att oavsett orsak så finns det en grupp med utländsk härkomst i Örnsköldsvik som står utanför arbetsmarknaden och som är i behov av behov av samordnade insatser. Integrationsenheten har de senaste åren arbetat med en framgångsrik introduktinsmodell vad gäller flyktingar. En projektplan är nu framtagen där man nu vill prova denna introduktionsmodell även hos alla utrikes födda. Projektplanen diskuterades. Lite oklarheter i planen. Vi har ju sedan tidigare en kommunöverenskommelse mellan alla våra parter gällande integrationsarbetet. Vi behöver matcha denna projektplan mot den. Beslutades att Stratsam intar en positiv hållning till projektidén. Att projektplanen får gå tillbaka till Opsam Mitt i livet för vidare konkretisering. Att Lena förmedlar detta till integrations- och försörjningsstödsenheten också. 12. Gemensam hemsida för samverkansarbetet Pär meddelar att arbetet med att skapa en gemensam hemsida för vårt samverkansarbete har kommit igång lite mer. 13. Övriga frågor Lennart hade några frågor som framför allt rörde primärvården, sjukhuset och äldreomsorgen. Han avstod dock och skjuter på det till ett tillfälle när Silvia är med. - ny chef på arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik Bertil meddelade att han slutar som chef på arbetsförmedlingen. Runa Sörstam blir ny chef och kliver således in i Stratsam fr.o.m Bertil kommer dock att närvara på vår processafton den 16 april. Han kommer också att vara arbetsförmedlingens representant i flera av

5 5(5) länets samordningsförbund, bland annat förbundet i Örnsköldsvik. - praktikcentrum för socionompraktikanter Denna fråga har kommit upp igen. Jan redogjorde för den mailväxling som han haft med Lennart Nygren, prefekt vid Umeå universitet angående ersättningsnivån vid skapande av praktikplatser för socionomstudenter. Inget nytt har kommit fram på den punkten varför sjukhuset och primärvården från och med hösten 2007 inte kommer att ta emot några socionompraktikanter. Således är det endast kommunen som är kvar. Beslutades att Lena får i uppdrag att undersöka om kommunen själv kan avdela någon som med hjälp av den lilla ersättning som ändå går ut. I praktiken har ju Marianne Lundström de senaste terminerna fungerat som ett praktikcentrum. 14. Avslutning Anita tackade för i dag och avslutade sammanträdet. Vid anteckningarna: Pär Eriksson

1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar

1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 1(6) Plats och tid Ungdomsmottagningen/Samtalsbyrån 08:30-11:45 Närvarande Förhinder Lennart Moberg Primärvården Västernorrland, Jan Sundqvist Örnsköldsviks sjukhus(09:00-11:00), Siv Sandberg Kultur- och

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Minnesanteckningar Regionrådsmöte Umeåregionen

Minnesanteckningar Regionrådsmöte Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Minnesanteckningar Regionrådsmöte Umeåregionen Dag tisdagen den 12 juni 2012 Tid lunch 12-13, hotell forsen, Vindeln möte 13-17, Vindelns kommunkontor,

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet. Bakgrund. Övergripande om verksamheten 2009-09-24

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet. Bakgrund. Övergripande om verksamheten 2009-09-24 Lägesrapport Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period: maj-juni 2009 1. Verksamheten i projektet Bakgrund Perioden omfattar verksamhetens trettonde och fjortonde månad. Övergripande om

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå.

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer