1 Cancer, smärta och förstoppning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Cancer, smärta och förstoppning"

Transkript

1 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården är morfin och morfinliknande preparat (opioider). En känd och för patienterna plågsam bieffekt av behandlingen är svår förstoppning. Den beror på att opioider saktar ner tarmrörelserna så att födan inte förs framåt i magtarmkanalen. Majoriteten av patienterna i palliativ cancervård får problem med förstoppning. Därför kombineras behandling med opioider alltid med laxerande behandling. Det fungerar för åtta av tio patienter, men två av tio blir inte hjälpta av laxermedel. Forskning kring nya behandlingsmetoder pågår för att kunna hjälpa även de som inte får hjälp av laxermedel fas III-studier med methylnaltrexon, ett läkemedel som blockerar opioidreceptorer i tarmkanalen. Arbete pågår med nya europeiska riktlinjer för behandling av förstoppning vid palliativ vård. (1) Peter Strang, Cancerrelaterad smärta, Ljungberg REL.SV

2 2 Förstoppning ger försämrad livskvalitet Förstoppning påverkar patienters livskvalitet starkt negativt. I en svensk studie, publicerad i International Journal of Palliative Nursing (vol 10, 23 Jul 2004), har Maria Friedrichsen och Eva Erichsen intervjuat ett antal cancerpatienter som fick palliativ vård och smärtlindring i hemmet om hur de själva upplevde förstoppning. Svaren visar att tillståndet påverkade dem både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, och att symtomen när de kom totalt upptog tillvaron. De fysiska symtomen var smärtsamma. Andra funktioner i kroppen påverkades, såsom muskler, hjärta och lungor. Några ville inte äta, de ville inte fylla på i magen. Psykiskt var de helt upptagna av symtomen, de kunde känna panik, hjälplöshet och dödsångest. Socialt kunde patienterna isolera sig av rädsla, de mådde psykiskt dåligt, och kände skamkänslor. Citat ur studien: Du bara känner att du fylls som en ballong, du blir bara fullare och fullare hur tarmarna fylls med luft och du kan ingenting göra! För jag tänkte att här har jag klarat operationen, ska jag nu dö av förstoppning? För det har man ju liksom hört om, det händer ju. Nej jag var orolig för att jag hade folk omkring mej som inte visse vad dom skulle göra. Jag förväntade mej liksom att på ett sjukhus då har man en klar plan. Sen var det att magen var hård och man fick ta i alltså och hjärtat frestades, upp emot bröstet gick det alltså. Det var besvärligt många gånger!

3 3 Studiens slutsats är att förstoppning hos cancerpatienter i palliativ vård är ett allvarligt problem som påverkar hela deras tillvaro negativt. För att undvika onödigt lidande måste vårdpersonalen ha ökad uppmärksamhet på problemet och kunskaper om vad som kan göras.

4 4 Så fungerar magtarmkanalen Transporten av föda genom kroppen sker med hjälp av rytmiska sammandragningar (peristaltik) i magtarmkanalen. I magsäcken bearbetas födan och börjar brytas ner av magsyra. I tolvfingertarmen tillkommer galla och safter från bukspottkörteln. I tunntarmen spjälkas födan av enzymer och näringsämnen tas upp i blodet via tarmslemhinnan. Tjocktarmen tar hand om osmältbara restprodukter och suger upp vätska och salter. Därifrån förs det som återstår ner i ändtarmen för att tömmas. Hela passagen från första tugga till toalettbesök tar tre-fyra dagar. Förstoppning definition och orsaker Normalt tömmer man tarmen från en gång om dagen till en gång var tredje dag variationerna mellan individer är stora. Förstoppning (obstipation) definieras som att det går mer än tre dagar, att avföringen är hård, att patienten måste krysta och har svårt att tömma tarmen. Förstoppning beror på att tarmarnas rörelser blivit så långsamma eller helt upphört att födan inte längre transporteras framåt genom tarmkanalen. Eftersom innehållet blir kvar längre sugs dessutom mer vätska upp och avföringen blir hård. Förstoppning kan ha flera orsaker som felaktig kost, ålder, för lite motion, psykisk och fysisk sjukdom och läkemedel. Vissa läkemedel, i synnerhet smärtlindrande läkemedel som opioider, har som bieffekt att tarmrörelserna dämpas. Därför är förstoppning mer regel än undantag hos patienter som behandlas opioider, det handlar framför allt om patienter med cancer och andra långt framskridna sjukdomar. Även medel mot illamående vid behandling med cytostatika kan ha en liknande effekt.

5 5 Behandling av förstoppning vid cancer Förstoppning drabbar de flesta cancerpatienter som behandlas med opioider mot smärta. Opioider har många biverkningar. De flesta försvinner när patienten vant sig vid medicineringen, men förstoppning består och måste behandlas eftersom den starkt påverkar patientens livskvalitet. Målet med behandlingen är att patienten ska kunna tömma tarmen utan problem. Därför får dessa patienter kontinuerligt läkemedel som stimulerar tarmmotoriken. De kan kombineras med något mjukgörande medel. Motorikstimulerade medel verkar genom att stimulera tarmrörelserna, mjuka upp tarminnehållet och minska tjocktarmens upptag av vätska från tarminnehållet. Exempel på tarmstimulerande medel är Movicol och Laxoberal. Flytande paraffin tillhör kategorin mjukgörande medel. De har smörjande och mjukgörande effekt. Lavemang innebär att tjocktarmen sköljs ur med vatten eller någon vätskeblandning med hjälp av en spruta som förs upp i ändtarmen. Plockning innebär att vårdpersonalen med hjälp av fingrarna plockar bort den avföringen som blockerar passagen i ändtarmen. Forskning kring ny behandling För 20 procent av patienterna har laxerande medel ingen effekt. Därför finns ett stort behov av nya behandlingar. Ett sådant presumtivt läkemedel är methylnaltrexon som prövas i flera studier. Opioidernas dämpande effekt på tarmrörelserna tycks vara kopplad till receptorer (mottagarceller) i tarmkanalen. Methylnaltrexon blockerar tarmkanalens receptorer, så att de slutar reagera på opioiderna och därmed motverkas förstoppning. Däremot blockeras inte receptorerna i centrala

6 6 nervsystemet, vilket innebär att patienten fortfarande får smärtlindring av opioiderna. Denna riktade effekt skiljer methylnaltrexon från andra så kallade opiodantagonister, som naloxon, naltrexon och nalmefen. Dessa kan påverka receptorer även i centrala nervsystemet, men methylnaltrexon passerar inte blod-hjärnbarriären och påverkar inte centrala nervsystemet. Därför finns ingen risk för att smärtlindringen försvagas. Methylnaltrexon ges som injektion under huden. Studier med methylnaltrexon I en dubbelblind randomiserad studie deltog 22 patienter med kronisk opioidutlöst förstoppning varav hälften fick methylnaltrexon och hälften placebo. De som fick methylnaltrexon kunde tömma tarmen direkt efter att de hade behandlats, medan inga i placebogruppen kunde detta. Smärtlindringen påverkades inte och inga biverkningar noterades. Källa: Chun-Su Yuan et al. Methylnaltrexone (MNTX) for chronic opioidinduced constipation. ASCO, 2002, abstract1501 I en amerikansk fas III-studie med 154 patienter i livets slutskede som alla hade opioidutlöst förstoppning behandlades två tredjedelar med olika doser av methylnaltrexon, de övriga fick placebo. Av dem som fick methylnaltrexon kunde 60 procent tömma tarmen inom fyra timmar mot 13 procent för placebo. Källa: FDA News, March 14, Vol. 3 No 51 Resultaten bekräftas i ännu en fas III-studie med 133 svårt sjuka patienter med opioidutlöst förstoppning. Drygt hälften av dem som fick methylnaltrexon kunde tömma tarmen inom fyra timmar, tre gånger snabbare än de som fick placebo. Tiden från behandling till tarmtömning var i snitt en halvtimme. Källa: Business Wire. Feb 12, 2006 I ett antal fas I- och fas II-studier behandlades patienter i livets slutskede med opioidutlöst förstoppning med olika doser methylnaltrexon. Ungefär 60

7 7 procent av dem kunde tömma tarmen inom en timme. Antalet tarmtömningar ökade till mellan fyra och sex i veckan mot två eller färre före behandlingen. Smärtlindringen påverkades inte. Källa: Boyd et Israel. Treatment of opioid-induced constipation in hospice patients with methylnaltrexone. Journal of Clinical Oncology, Vol 22, No 145 (July Suppl), 2004:8279 Nya riktlinjer Det pågår ett arbete med att ta fram europeiska riktlinjer för behandling av förstoppning vid palliativ vård. Vid 10th Congress of the European Association for Palliative Care i Budapest den 7-9 juni 2007 presenterades några av dem. Där sägs bland annat följande: Förstoppning/risk för förstoppning är ett symtom som ska dokumenteras och följa patienten under hela sjukdomstiden fram till att patienten avlider. För patienten är detta ett symtom de måste förberedas på även när magen fungerar normalt. Personer som arbetar med palliativ vård behöver mer utbildning i hur laxerande medel fungerar. De behöver veta skillnaden mellan mjukgörande och stimulerande medel och känna till verkningstiderna.

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

Hur står det till med magen?

Hur står det till med magen? Hur står det till med magen? En kartläggning av förstoppningsproblematiken på några kommunala äldreboenden Gabriella Svensson Bo Malmberg Meddelandeserien nr 17 ISSN: 0283-9369 Hur står det till med magen?

Läs mer

Psoriasis och sambandet med andra sjukdomar Oavsett om en person med psoriasis är symptomfri eller inte, så finns sjukdomen hela tiden under ytan genom de inflammatoriska processerna som pågår i kroppens

Läs mer

Låt inte magen begränsa livet

Låt inte magen begränsa livet Låt inte magen begränsa livet Din guide till välfungerande tarmar och en välmående mage. 221828_Magbroschyr.indd 1 2013-11-25 10:10 2 221828_Magbroschyr.indd 2 2013-11-25 10:10 Det goda livet börjar i

Läs mer

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen Peter Strang Vårdförlaget 3 2012 Peter Strang och Vårdförlaget, Lund ISBN 978-91-978466-6-0 Layout och formgivning: Britta Jeppsson Omslag: Britta Jeppsson Satt med Minion

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX) 2 VAD ÄR FETMA? 3 VAD ÄR SJUKLIG FETMA? 5 FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 6 FAKTA OM

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna Apotekets råd om Tarmbesvär hos vuxna Alla är vi ju olika. Det gäller även våra toalettvanor. Vissa går på toaletten varje dag medan andra bara går några gånger i veckan. Men oavsett vilka toalettvanor

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Upplevelsen av att leva med akut leukemi Ett patientperspektiv

Upplevelsen av att leva med akut leukemi Ett patientperspektiv EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:109 Upplevelsen av att leva med akut leukemi Ett patientperspektiv Håkan Djurvall Magnus

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

Palliativa rådgivningsteamet

Palliativa rådgivningsteamet 1 Version 3, 2007 Palliativa rådgivningsteamet 2 3 Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka & döende i hemmet 4 Innehåll Förord 6 Att vara anhörig/närstående 7 Att vara anhörig till en demenssjuk 7 Närståendepenning

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Patientinformation GODA RÅD

Patientinformation GODA RÅD Patientinformation GODA RÅD till dig som har brist på matsmältningsenzymer Den här skriften är framtagen för dig som har problem med din bukspottkörtel, och som därför behöver tillskott av matsmältningsenzymer.

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Protein AF En kroppsegen klinisk innovation

Protein AF En kroppsegen klinisk innovation KLINISKA STUDIER OCH PATIENTFALL Protein AF En kroppsegen klinisk innovation En 20-årig svensk grundforskning ligger bakom upptäckten av Antisekretorisk Faktor, ett kroppseget protein med betydelse för

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer