Service- och säkerhetspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och säkerhetspolicy"

Transkript

1 Service- och säkerhetspolicy 1. Servicekrav Ledning ska ha god överblick över verksamheten i dess helhet ska leda utvecklings- och förbättringsarbetet gällande kvalitetsmål ska se till att interna och externa kvalitetskrav efterlevs Telefonist ska ha god lokalkännedom ska känna till kända platser ska vara noggrann ska kunna planera transporterna med tanke på trafiksäkerhetsaspekter ska känna till företagets tjänster, produkter och priser ska vara insatt i ingångna avtalsinnehåll och krav Transportsavsvarig ska utöver de krav som ställs på telefonist vara insatt i trafiksäkerhetslagstiftningen inneha taxilegitimation och erfarenhet av arbetet på fältet Transportör ska vara väl insatt i de krav och föreskrifter som gäller bolagets verksamhet ska delta i utveckling- och förbättringsarbetet beträffande trafiksäkerhet och miljöpolicy ska bedriva sin verksamhet i enlighet med de rådande lagar och föreskrifter Förare ska inneha giltigt svensk körkort ha god lokalkännedom ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift ha godkänd vandel (utdrag ur belastningsregistret krävs) inneha vägverkets taxiförarlegitimation tycka om att köra bil tycka om att möta och hjälpa andra människor ha stor förståelse för taxikundernas behov vara anpassningsbar till nya situationer ha hög servicekänsla och positiv attityd vara laglydig vara införstådd med PK Trafikens säkerhets- och miljöpolicy förstå vad innebär att vara yrkesförare

2 2. Säkerhetskrav 2.1 Hastighet Enligt Trafikverket beror hastighetsbegränsningar på vägens standard och säkerhet. I det nya systemet vill man även ta hänsyn till klimatpåverkan, buller och luftkvalitet. Det är bevisat att det är ett starkt samband mellan hastighet och dödlighet i samband med trafikolyckor. PK Trafiken anser att alla trafikolyckor beror på icke anpassad hastighet. Därför vill vi att våra förare ska förstå, respektera och följa vår hastighetspolicy som går ut på att max tillåtna hastigheten hos oss är 10 % under vägens hastighetsbegränsning. Vi tror om alla följer denna policy kommer vi att göra stora vinster i form av minskade trafikolyckor minskade skador på våra fordon minskade bränsleförbrukning minskade däckslitage minskade stress minskade buller minskade koldioxidutsläpp mjukare körning nöjdare kunder I tabeller på bilaga 1 kan man konstatera att tidsförlusten är obetydlig för de flesta körsträckorna som vanligen varje kund reser med oss. Därför för att skona miljön och höja säkerheten under färd, ska sänka hastigheten med 10 %. 2.2 Trötthet Trötthet bakomratten kan resultera i mikrosömn vilken är ett stort problem med förödande konsekvens. Faktorer som har betydelse när det gäller förarens trötthet är: körning nattetid sömnbrist skiftarbete körtidens längd olika former av sömnstörningar mediciner För att öka säkerheten för våra förare och kunder under färd ska föraren följa kör och vilotids regler förstå att det är farligt att köra när han/hon är trött avstå från att köra när han/hon blir trött

3 Transportör i egenskap av arbetsgivare ska planera arbetsschemat på så sätt att varje förare får sin vilotid ha en handlingsplan för att upptäcka och avhjälpa trötthet hos sin/sina förare 2.3 Alkohol och droger Var och en av oss känner till riskerna med alkohol och droger i samband med bilkörning. Enligt lag rattfylleri innebär att föraren har minst 0,2 ppm alkohol i blodet eller 0,1 ppm i utandningsluften har narkotiska ämne i blodet (gäller inte om substansen använts enligt läkarordination) är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt Vi anser att för yrkesförare bör råda nolltolerans när den gäller alkohol- och drogmängden i kroppen. Tyvärr har man beslutad att ta bort varning triangeln från mediciner som har en negativ påverkan på koncentrationen hos användaren, vilken innebär att ansvaret när den gäller bedömanden av graden av påverkan ligger hos individen. Förare som utför transport för PK Trafiken ska ha 0 ppm alkohol i kroppen. När den gäller illegala droger ha PK Trafiken samma krav, 0 ppm. Angående mediciner ligger ansvaret hos föraren att meddela sin taxiägare samt trafikledningen hos PK Trafiken, om mediciner har sådan påverkan på henne/honom att fortsatt körning innebär stor risk för denne själv, kunder och andra medtrafikanter. PK Trafiken utför oannonserade alkohol- och drogtester i sin egen regi. Positiv testade förare stängs av och anmäls till polisen. 2.4 Bilbälte Nedanstående text är hämtad från och ska ingå i PK Trafikens säkerhetspolicy. Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent. I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 cm ska dessutom ha en särskild skyddsanordning - babyskydd, bilbarnstol eller bälteskudde.

4 Om alla använde bälte skulle vi kunna spara cirka liv varje år. För att bältet ska ge optimalt skydd måste det användas på följande sätt: Axelbandet över bröstet Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd. Höftbandet mot låren Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar. Sträck bältet en extra gång Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta. Under ytterkläderna Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Dessutom ska bältet sitta så nära kroppen som möjligt för att ge bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna. Inte vridet Var också noga med att kontrollera att bältet ligger slätt och inte är skadat. Ett vridet eller skadat bälte riskerar att slitas av vid en kollision. När den som sitter i baksätet kastas fram med en krockvikt på ca 3 ton hjälper det inte att den som sitter framför använder sitt bälte. Hastigheten behöver inte vara högre än km/h för att den som sitter i framsätet ska bli ihjälslagen av den som kastas fram från baksätet. Om du är gravid är det viktigt att inte sluta använda bilbältet. Det ska ju skydda mer än ett liv! Försök att få bältet så långt ner mot låren som möjligt, så kommer fostret inte i kläm. Undvik att köra bil i slutet av graviditeten. Vad säger lagen? Om en personbil, buss eller lastbil har sittplats utrustad med bilbälte så ska det enligt lagen användas. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde. Det är förarens ansvar att se till att passagerare under 15 år använder bilbältet. En förare som låtit bli att göra vad han eller hon kan för att få den som är under 15 år att

5 använda bilbälte eller särskild skyddsanordning, döms till penningböter. Detta gäller både för bussförare och förare av personbil. En förare kan inte straffas för att en passagerare som är 15 år eller äldre inte använder bilbälte, utan då är det passageraren själv som riskerar penningböter. Bötesbeloppet för den som inte använder befintligt bälte är 1500 kronor och 2500 kronor om barn under 15 år sitter obältade i bilen. 2.5 Barn i bil Alla som färdas i en PK-bil ska använda bilbältet. I varje bil ska finnas minst en bälteskudde. Babyskydd och bilbarnstol med dubbel montering finns på PK Trafikens kontor. Vår policy är att alla ska åka säker i våra bilar och därför är skyddsanordningar för barn kostnadsfria. Den är kundens ansvar att vid bokning beställa dessa. På Göteborg Landvetter flygplats och Göteborgs centralstation om skyddsanordning saknas i bilen, ska kund hänvisas till den bilen som har den nödvändiga utrustningen. 2.6 Trafiklagar Att följa lagar i allmänhet och trafiklagar i synnerhet är och bör vara en självklarhet. Förutom lagar och föreskrifter ska alla krav baserad på ingångna avtal respekteras och följs. Därför tar PK Trafiken på sig ansvaret att samla in och vidarebefordra tillkomna eller ändringar gällande trafikregler som beror dess verksamhet. Hur vi beter oss i trafiken påverkar allmänhetens uppfattning om oss. Därför ser vi väldigt allvarligt på all form av överträdelse. Förare/ transportör som bryter mot transportlagar, myndighetskrav eller kundkrav kommer att kallas till disciplinnämnden. 2.7 Reklamation Alla reklamationer ska diarieföras och behandlas inom 2-4 dagar. Oavsett om reklamationen har skickats in via hemsidan eller kunden kontaktade växeln, ska nedanstående uppgifter noteras Kundens namn Kunden telefonnummer och/eller mailadress Förarnummer Bilnummer Fordonets registreringsnummer Tidpunkt och datum Kvittonummer Hämtning och lämningsadress Orsak Kund ska få en bekräftelse om mottagningen av dennes reklamation. I bekräftelsen ska även stå när han/hon kommer att få besked om beslutet.

6 2.8 Fordonet Fordon som utför uppdrag för PK Trafiken ska vara klassad som miljöbil enligt senaste bestämmelse av säkerhetsklass 5 stjärnor i EuroNCAP utrustad med krockkuddar i storlek enligt PK:s fordon policy rökfri (rökning är förbjuden under tiden som arbetskläder bärs) vit utrustad med barnkudde utrustad med välkomstskylt, kvittounderlägg, paraply, GPS och Sverige karta utrustad med PK:s dekaler enligt PK:s mall välvårdad ut- och invändigt åtgärdad omgående efter krockskada servat och besiktigat försett med däck fria från märkningspliktiga så kallade HA- oljor enligt EUförordning 67/548/EEG. (HA-oljor betyder högaromatiska oljor som innehåller flera kemiska ämnen som är cancerframkallande och svårnedbrytbara för naturen)

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet. Bild 1 Bilbälte Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kollisioner i låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 Fara med barn Frågor och svar om barn och bilsäkerhet www.folksam.se Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 2 Svenska barn i trafiken. Säkrast i världen Sträck på dig förälder. Du är bäst i världen på

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Till dig som kör taxi

Till dig som kör taxi Till dig som kör taxi December 2010 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Barn i bil. VTI notat 26 2003. VTI notat 26-2003. Lagkrav, råd och tips Lägesrapport april 2003

Barn i bil. VTI notat 26 2003. VTI notat 26-2003. Lagkrav, råd och tips Lägesrapport april 2003 VTI notat 26-2003 Barn i bil Lagkrav, råd och tips Lägesrapport april 2003 Foto: Jan Wenäll, VTI VTI notat 26 2003 Författare Jan Wenäll FoU-enhet Krocksäkerhet Projektnummer 15206 Projektnamn Konsultationer

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet 1 Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Det här materialet är tänkt att inspirera och

Läs mer

Tillsammans i trafiken

Tillsammans i trafiken Tillsammans i trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Kompletteringsblad till Tillsammans i Trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Best.nr 89127, utgåva 3 Vägverkets hemsida

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK 1 Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur

Läs mer

TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN

TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS TRAFIK SÄKERHET FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ÅTERFALLSFYLLERISTER STOPPAS

Läs mer

Återkoppling från yrkesföraren av tung lastbil

Återkoppling från yrkesföraren av tung lastbil Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng på grundnivå Återkoppling från yrkesföraren av tung lastbil Hur vi kan förbättra utbildningen

Läs mer

RBU Box 21064 100 31 Stockholm Tel: 08 555 931 00 E-post: info@rbu.se. VTI 581 95 Linköping Tel: 013 20 40 00 E-post: vti@vti.se

RBU Box 21064 100 31 Stockholm Tel: 08 555 931 00 E-post: info@rbu.se. VTI 581 95 Linköping Tel: 013 20 40 00 E-post: vti@vti.se 0 VTI 581 95 Linköping Tel: 013 20 40 00 E-post: vti@vti.se RBU Box 21064 100 31 Stockholm Tel: 08 555 931 00 E-post: info@rbu.se RBU och VTI Författare: Professor Torbjörn Falkmer och fil dr Karin Paulsson

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Dialogunderlag. För viktiga samtal om alkohol och droger i trafiken. Don t drink & drive dialogunderlag 1

Dialogunderlag. För viktiga samtal om alkohol och droger i trafiken. Don t drink & drive dialogunderlag 1 Dialogunderlag För viktiga samtal om alkohol och droger i trafiken Don t drink & drive dialogunderlag 1 Innehåll sid 4 sid 6 sid 9 sid 14 sid 16 sid 18 sid 24 Inledning Diskussionsfrågor Fyrahörnsövningar

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Förslag till mallar för kommunal upphandling 2006-10-13 version 2 Förord Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har traditionellt

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN!

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! Tips till alla vuxna som är rädda om våra barn Framtagen av Barnsäkerhetsrådet i Borås Stad OM OLYCKAN ÄR FRAMME VIKTIGA TELEFONNUMMER Nödnummer 112 Giftinformation

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande

Läs mer

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är.

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är. Inledning Ungdomen genom alla tider har varit ute efter spänning, saker som ger en liten extra kick, man vill också skilja sig lite från mängden och vara lite speciell. Man är beredd att riskera att skada,

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna

Läs mer

B-teori Arbetsuppgift Avsnitt 2 Människan i trafiken

B-teori Arbetsuppgift Avsnitt 2 Människan i trafiken -teori rbetsuppgift vsnitt 2 Människan i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Vi lär så länge vi lever 1. Vilket eller vilka påståenden är riktiga när det gäller sannolikhetsinlärning?

Läs mer